Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D."

Transkript

1 DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om, hvorvidt det notartestamente, som C oprettede den 5. maj 1981, er ugyldigt på grund af bristende forudsætninger, eller fordi det er tilbagekaldt. Sagen er anlagt i skifteretten den 17. august 2012 i medfør af dødsboskiftelovens 89, stk. 1, nr. 1. Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, B, skal tilpligtes at anerkende, at det af afdøde C den 5. maj 1981 oprettede notartestamente er ugyldigt. B har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Den 5. maj 1981 oprettede C et notartestamente med følgende indhold: "Underskrevne typograf C (cpr. nr. ), 8800 Viborg, der ikke eftetlader mig livsarvinger og som ikke tidligere har oprettet testamente, bestemmer herved som min sidste vilje: Skoleelev B (cpr. nr. ), 7100 Vejle skal være min universalarving. Som begrundelse for denne beslutning skal jeg oplyse, at jeg har kendt B siden hun var 4 år, at jeg giftede mig med hendes mor i 1969 og siden da har været som en far for hende. Efter ægteskabets opløsning i 1976 har jeg stadig god kontakt med hende Dette testamente underskrives for notaren i 2 ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialarkivet, således at en afskrift deraf skal have samme gyldighed som originalen". Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. Det er ubestridt, at testamentet ikke er tilbagekaldt i testamentsform. Den 21. november 2011 afgik C ved døden. Boet er udleveret til bobestyrerbehandling. A og B er uenige om, hvorvidt B er arving i boet i henhold til testamentet.

2 - 2 - B har under hovedforhandlingen tilkendegivet, at såfremt hun får medhold i sin påstand, så er det hendes opfattelse, at testamentet skal fortolkes således, at hun i arvemæssig henseende skal stilles, som om hun var barn af afdøde C. A har fri proces. Der er ikke retshjælpsdækning. A har forklaret, at hun lærte afdøde at kende i februar eller marts 1983, og at de flyttede sammen 14 dage efter. Hun mødte B første gang i efteråret 1983, hvor hun kom på besøg en lørdag. B boede da i Vejle. Afdøde fortalte hende, at B var datter af hans første hustru, som han var gift med i 7 år. Han sagde, at det var ham, der ønskede skilsmisse fra Bs mor. Han fortalte, at B var 3-4 år, da han lærte hende at kende. Han fortalte videre, at han siden skilsmissen fra Bs mor, alene havde haft sporadisk kontakt til B. Afdøde og hun blev gift i B var med til brylluppet. Afdødes kontakt med B var sporadisk de første år. De talte primært i telefon med hinanden. De var ikke sammen til højtider. Hun ved ikke, om B fik gaver af afdøde. I 1987 flyttede afdøde og hun til Vejle. De første 3 måneder boede de i Bs lejlighed, mens hun var på sprogskole. I 1989 flyttede afdøde og hun til Them, og samme år fik de fællesbarnet D. En dag i 1995 eller 1996 ryddede afdøde op på sit kontor. Hun satte sig ind til ham. Han viste hende testamentet, som hun herefter læste. Hun spurgte ham, hvad testamentet betød for D og hende. Afdøde svarede, at testamentet intet betød, da han nu havde livsarvinger. Afdøde fortalte, at han havde oprettet testamentet inden, han fik livsarvinger, fordi han ikke ønskede, at hans søskende skulle arve ham. Hun gav ham testamentet tilbage. Hun ved ikke, hvad han herefter gjorde med testamentet. Hun har ikke fundet testamentet efter hans død. Hun går ud fra, at han har smidt det væk. Hun hørte først om testamentet igen, da hun kontaktede skifteretten efter dødsfaldet. I 2006 ønskede hendes mor at overdrage en skovejendom til hende og hendes 4 søskende. Det var vigtigt for moderen, at ejendommen blev i familien også i fremtiden. Der blev afholdt nogle møder, hvor hun og hendes søskende, deres ægtefæller og moderen var tilstede. Det blev drøftet, om ejendommen skulle være særeje for hende og hendes søskende. De talte om, at hverken hun, hendes søskende eller ægtefællerne havde børn uden for ægteskab. Der var derfor ikke nogen udenforstående, som kunne gøre krav gældende, hvorfor særeje var unødvendigt. B fik sit første barn, E, 10 måneder efter, at hun og afdøde havde fået D. De mødtes herefter til fødselsdage og andre mærkedage. De var med til Bs bryllup. Det var afdøde, som førte B op ad kirkegulvet. De sås 1-3 gange årligt. De snakkede også i telefon sammen. Der kunne godt gå 4-5 måneder uden nogen kontakt. Når afdøde kunne se på telefonens nummerviser, at det var B, der ringede, bad han hende om at tage telefonen. Afdøde ringede ikke selv til B. Når B og hendes familie skulle inviteres, var det hende og ikke afdøde, der gjorde det. De udvekslede gaver i et vist omfang. Det var hende, som købte gaverne. Afdøde skældte ud over, at hun købte for dyre gaver til Bs børn. Hun købte typisk for ca. 300 kr. På et tidspunkt bad B afdøde om at kautionere for et lån, hvilket han afviste. Afdøde sagde til hende, at B jo ikke var hans datter, og at han ikke ville udsætte deres økonomi for den risiko. B og Bs børn har altid kaldt hende A. B kaldte afdøde for far. Afdøde sagde til hende, at han syntes, at det var noget pjat, at B kaldt ham for far. Bs børn kaldte afdøde for bedstefar eller morfar. Afdøde og hun har alene haft sporadisk kontakt til Bs børn. Børnene var med, når B og hendes mand var på besøg. Da E var år boede hun i en periode ca. 5 km fra afdøde og hende. Efter nogle måneder ringede hun til E og inviterede hende på aftensmad. E havde ikke selv kontaktet dem. De sidste mange år var det i overvejende grad hende, der holdt kontakten med B ved lige. Afdøde sagde flere gange, at kontakten med B ikke sagde ham noget. D og Bs børn var fremmede for hinanden. I 2009 blev afdøde pludselig alvorligt syg, og han fik konstateret kræft. Hun underrettede B 3 dage efter, at han var blevet indlagt. B besøgte afdøde på sygehuset, men kontakten mellem dem fortsatte med at være sporadisk. B ringede dog lidt oftere efter, at afdøde var blevet syg. I be-

3 - 3 - gyndelsen af afdødes sygdomsforløb, besøgte B ham, når han var indlagt, men det var han ikke så tit. I 2010 og 2011 var afdøde ofte indlagt. Hun informerede B om indlæggelserne. B besøgte afdøde nogle gange, da han var indlagt i Horsens. Hun besøgte ham også hjemme. Afdøde var ikke interesseret i Bs besøg, men hun gav hende lov til at besøge ham alligevel. I marts 2011 blev B skrevet ind i afdødes journal på sygehuset som den ene af 2 kontaktpersoner. Sygehuset syntes, at D var for ung til at være kontaktperson, og den øvrige familie boede for langt væk. Afdøde var på hospice fra den 16. november 2011 og frem til sin død den 21. november B boede tæt på hospice, og blev igen noteret som kontaktperson. Personalet spurgte afdøde, hvem B var. Han ville ikke svare, idet han var pinligt berørt. Efter dødsfaldet kontaktede hun B og spurgte, om hun ville komme og se afdøde. Det ønskede B ikke. B ønskede heller ikke at deltage i planlægningen af bisættelsen. B deltog i bisættelsen, men ikke i arrangementet i hjemmet. B deltog i den efterfølgende urnenedsættelse. Da hun af skifteretten var blevet gjort bekendt med testamentet, kontaktede hun B og spurgte, om de skulle mødes og snakke om det. B takkede først ja, men senere ombestemte hun sig. B fortalte, at hun ikke havde været bekendt med testamentet. Det er ikke korrekt, når det står i stævningen, at hun fik kendskab til testamentet i 1988, og at afdøde da smed det væk. Hun holdt kontakt med B, fordi hun syntes, at det var det rigtige at gøre, selvom afdøde helst var fri. B har forklaret, at hun er 50 år. Hun arbejder som speditør i Dansk Supermarked. Hun var 4 år, da hendes mor og afdøde mødte hinanden. Mens hendes mor og afdøde var gift, var han som en far for hende. Han tog ansvar for hende. Han var med hende på sygehuset, til læge, til tandlæge og han deltog i forældremøder. Det var hendes mor, som ønskede at blive skilt fra afdøde. Moderen sagde i forbindelse med skilsmissen, at afdøde ikke var hendes biologiske far, men at hun gerne måtte bevare kontakten til ham. Efter skilsmissen havde hun og afdøde regelmæssig kontakt. De så hinanden ca. hver 14 dag. Da hun blev konfirmeret, var afdøde med i kirken, og han gav hende en gave. Han var ikke med til festen, fordi moderen havde sin nye kæreste med. Afdøde fortalte hende om A, da han havde mødt hende. Hun var glad på hans vegne. Hun husker ikke, hvornår hun mødte A første gang. Hun besøgte afdøde og A regelmæssigt, og hun overnattede hos dem. Da hun blev gift, var det afdøde, der førte hende op ad kirkegulvet. Da D og E blev født, boede hun og hendes mand forholdsvis tæt på afdøde og A, og de sås regelmæssigt. Det var tydeligt, at afdøde var glad for E. Han besøgte hende på sygehuset, da hun havde født. Efter at D og E var blevet født, var det ofte A og ikke afdøde, som ringede. I 2009 blev hun ringet op af A, der fortalte, at afdøde var blevet indlagt, og at det var alvorligt. Hun og hendes mand kørte straks til sygehuset. A fortalte, at afdøde havde fået konstateret kræft. Hun snakkede alene med afdøde. Hun fortalte ham, hvor meget hun holdt af ham, og hvor glad hun havde været for, at han havde været der i hendes barndom. Efter at afdøde var blevet syg, besøgte hun ham typisk 2 gange om ugen enten på sygehuset eller derhjemme. På hospice var hun på pårørendelisten. Afdøde kom på hospice en onsdag, hvor hun ikke kunne besøge ham, fordi han var for træt. Torsdag havde hun ikke mulighed for at komme på besøgt. Fredag blev hun kontaktet af personalet på hospice, fordi afdøde havde haft det dårligt. Hun besøgte ham herefter samme dag. Hun var ikke bekendt med testamentet før dødsfaldet. Afdøde talte ikke meget om personlige forhold. Den mandag afdøde døde, havde hun og hendes mand været på hospice stort set hele dagen. A ringede kl. ca og fortalte om dødsfaldet, og hun spurgte, om de ville se afdøde. De tog først på hospice igen dage efter. Inden dødsfaldet havde A talt med hende om begravelsen. Efter dødsfaldet følte hun ikke, at hun havde behov for yderligere indflydelse på begravelsen. A fik præsten til at kontakte hende, og hun fortalte præsten om sit forhold til afdøde. Præsten sagde til hende, at afdøde jo var hendes far. Afdøde var et ordensmenneske, der havde styr på tingene, og som satte sig ind i tingene.

4 - 4 - E har forklaret, at hun går på VUC i Thisted. Hun er datter af B. Hun har altid haft et godt forhold til afdøde. Afdøde var hendes morfar. Hun så afdøde, A og D til jul og fødselsdage. Hun og hendes søster fik gaver af afdøde og hans familie. D fik gaver af dem. Mens afdøde var syg, besøgte hendes mor ham jævnligt. Hun har været på ferie hos afdøde. Fra august 2008 til januar 2009 boede hun på en rideskole i Silkeborg. Hun besøgte afdøde og A et par gange i denne periode. Hun husker ikke, hvem der tog initiativ til besøgene. Fra maj 2009 til december 2009 var hun i Canada. Hun besøgte afdøde på sygehuset, inden hun rejste. Hun kontaktede ikke afdøde, mens hun var i Canada. H har forklaret, at hun er mor til B. Hun var gift med afdøde fra B og afdøde havde et godt forhold til hinanden. Afdøde var meget glad for B, og han ville gerne have adopteret hende. Hun ville ikke have, at afdøde skulle adoptere B, fordi hun syntes, at Bs biologiske far skulle have lov til at betale børnebidrag. Da hun og afdøde var blevet skilt, blev B og afdøde ved med at se hinanden. I forbindelse med skilsmissen sagde afdøde til hende, at han gerne ville blive ved med at være far for B. Det var hende, der ville skilles. Hun var bekendt med, at afdøde oprettede testamente til fordel for B. De talte dog ikke efterfølgende om testamntet. Hun var derfor ikke klar over, om han havde tilbagekaldt testamentet efterfølgende. Hun har set afdøde i årenes løb hos B til bryllup, kobberbryllup og fødselsdage. Da hun for 8 år siden blev 60 år, inviterede hun afdøde og A med til festen. Hun besøgte afdøde 2-3 gange efter, at han var blevet syg. Afdøde havde altid orden i sine ting, og han vidste, hvad han havde med at gøre. F har forklaret, at hun er As søster. A og afdøde lærte hinanden at kende omkring Hun og hendes mand har altid haft meget tæt kontakt til A og afdøde. De har besøgt hinanden et utal af gange, og de kendte hinanden rigtig godt. Hun har altid kendt til B. Hun vidste, at B var datter af afdødes første hustru. Afdøde har aldrig omtalt B som sin datter, hun har tværtimod hørt ham sige, at B ikke var hans datter. Afdøde udtrykte irritation over, at B kaldte ham far. På et tidspunkt var afdøde blevet opereret, og B havde besøgt ham på sygehuset. Da afdøde kom hjem fra sygehuset, besøgte hun ham. Han var irriteret over, at B på sygehuset havde grædt og kaldt ham far, selvom han jo ikke var hendes far. Afdøde var en rolig og venlig mand. De talte jævnligt om, at D var enebarn. Der var ikke snak om, at B var Ds søster. Afdøde har aldrig omtalt sit testamente for hende. På et tidspunkt ønskede hendes mor at overdrage en skov til hende og hendes 4 søskende. I den forbindelse var de 5 søskende, deres ægtefæller og moren samlet flere gange. De drøftede, hvorledes man kunne sikre, at skoven blev i familien. Moren ønskede, at skoven senere skulle gå i arv til børnebørnene. Det blev drøftet, om skoven skulle gøres til særeje for de 5 søskende. De talte om, at alle søskende havde været gift i mange år, og at der ikke var udsigt til, at nogen skulle skilles. De talte videre om, at ingen havde særbørn. Afdøde havde rig lejlighed til at fortælle om testamentet, hvis det fortsat var gyldigt, men det gjorde han ikke. Hun har været sammen med B ved forskellige lejligheder. D har forklaret, at hun er født i 1989, og at hun er datter af A og afdøde. Hun husker først B fra hun gik i 0. eller 1. klasse. Hun undrede sig over, hvorfor B kaldte hendes far for far. Afdøde fortalte hende, at B ikke var hans datter, men at hun var datter af hans første hustru. Afdøde sagde, at B ikke var hendes søster. Hendes familie havde en meget sporadisk kontakt til B og hendes familie. De sås til fødselsdage, hvor de gav hinanden gaver. De var måske sammen 1-2 gange om året. Da hun var 9-10 år, var hun på ferie hos B i nogle dage. Det var ikke nogen specielt god oplevelse. Hun mindes ikke, at Bs børn har været på ferie hos dem. Hun kan huske, at B på et tidspunkt ringede til afdøde og spurgte, om han ville kautionere. Da afdøde havde lagt røret på, sagde han, at han ikke ville udsætte familiens økonomi for det. Han

5 - 5 - sagde videre, at B jo ikke var hans datter. Det var hendes mor, som købte gaver til Bs børn. Afdøde var irriteret over, at de blev ved med at give Bs børn gaver. Han syntes ikke, at der skulle bruges så mange penge på dem. Hun har aldrig opfattet B som sin søster eller Bs børn som familie. Det virkede som om, at afdøde var lettere irriteret over kontakten til B. Parternes synspunkter A har i sit påstandsdokument gjort gældende: at det af C den 5. maj 1981 oprettede testamente er bortfaldet, jf. AL 77, stk. 1, nr. 2, idet det forhold, at C ikke havde livsarvinger eller ægtefælle på tidspunktet for oprettelsen af testamentet, har været afgørende for bestemmelsen om, at B skulle være universalarving. C indgår ægteskab i april 1984 med A, og i juni 1989 får de fællesbarnet D. at C mundtlige tilkendegivelse om testamentets gyldighed samt kassering heraf i 1988, anses som en tilbagekaldelse, jf. AL 102, stk. 1, jf. AL , stk. 1 med følgende ordlyd:"en testamentarisk bestemmelse kan genkaldes i testamentsform eller ved, at testator på anden måde utvetydigt tilkendegiver, at den ikke længere skal være gældende". B har i sit påstandsdokument gjort gældende: at testamentet ikke er tilbagekaldt, jf. arvelovens 77, stk. 1, nr. 2 og 67, at afdøde trods de familiemæssige forhold forholdt sig passiv i relation til testamentet, at det ikke er dokumenteret, at afdøde på en utvetydig måde har tilbagekaldt testamentet, at afdøde som følge af det nære forhold til sagsøgte ikke haft til hensigt at tilbagekalde testamentet, at testamentet ikke kan anses som tilbagekaldt i henhold til arvelovens 102, stk. 1, jf. arvelovens L-1963, 46, stk. 1, at der ikke foreligger dokumentation for afdødes mundtlige tilkendegivelse om testamentets gyldighed og kassering af testamentet. Skifterettens begrundelse og afgørelse Den 5. maj 1981 oprettede afdøde C et notartestamente, hvorefter B skulle være hans universalarving. Testamentet har bl.a. følgende ordlyd: "Som begrundelsen for denne beslutning, skal jeg oplyse, at jeg har kendt B siden hun var 4 år, at jeg giftede mig med hendes mor i 1969 og siden da har været som en far for hende. Efter ægteskabets opløsning i 1976 har jeg stadig god kontakt med hende". B var 18 år, da testamentet blev oprettet.

6 - 6 - Det må efter forklaringerne lægges til grund, at B har haft regelmæssig kontakt til afdøde C frem til hans død den 21. november Under disse omstændigheder, og uanset at afdøde efter testamentets oprettelse har giftet sig med A og sammen med hende fået datteren D, findes det ikke tilstrækkeligt bevist, at testamentet er ugyldigt som følge af bristende forudsætninger. Det er ubestridt, at testamentet ikke er tilbagekaldt i testamentsform. Det er ikke ved de afgivne forklaringer tilstrækkeligt bevist, at testamentet iøvrigt er tilbagekaldt. Bs påstand tages derfor til følge. Det bemærkes, at testamentet ikke kan opfyldes efter sin ordlyd, allerede fordi A og D er tvangsarvinger. B har under hovedforhandlingen tilkendegivet, at såfremt hun får medhold i sin påstand, så er det hendes opfattelse, at testamentet skal fortolkes således, at hun i arvemæssig henseende skal stilles, som om hun var barn af afdøde C. Statskassen skal til B betale sagsomkostninger med kr. Beløbet skal dække udgiften til advokat. Skifteretten har lagt vægt på sagens værdi, forløb og resultat. Vedrørende sagens værdi bemærkes, at fællesboets nettoformue i åbningsstatus er opgjort til ,24 kr. Thi kendes for ret: Sagsøgte, B, frifindes for sagsøgeren, As, påstand. Statskassen betaler inden 14 dage kr. i sagsomkostninger til B.

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande DOM Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et udateret dokument, er et gyldigt

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2009 Opgave 1 Revisoren Mikkel og klinikassistenten Helle bliver gift i 2000. De opretter forinden ægteskabet en formgyldig ægtepagt, hvorefter alt, hvad de ejer ved

Læs mere

Kontakt os for at høre mere. Beskyt dem, du holder af. En folder om arv og testamente. Tidligere hed vi WSPA

Kontakt os for at høre mere. Beskyt dem, du holder af. En folder om arv og testamente. Tidligere hed vi WSPA Kontakt os for at høre mere Du er meget velkommen til at kontakte os via telefon eller e-mail for at høre nærmere om, hvordan du kan betænke World Animal Protection i dit testamente. Beskyt dem, du holder

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med oprettelse af et testamente og et dødsboskifte.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med oprettelse af et testamente og et dødsboskifte. ADVOKATNÆVNET København, den 8. januar 2008 J.nr. 02-0402-07-0452 lnj/alo K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Hvad sker der?... side 4 Boudlæg... side 5 Privat skifte... side 6 Forenklet privat skifte... side 8 Forenklet privat

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

februar 1996 af civilretten i vejle.

februar 1996 af civilretten i vejle. D O M afsagt den 17. juni 1996 af Vestre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Sigrid Ballund, Hanne Kildal og John Lundum) i ankesag B 0535-96 mod Den indankede dom er afsagt den 28. februar 1996 af civilretten

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

GODE RÅD OM ARV OG TESTAMENTE SKRIV ET TESTAMENTE, SOM HANDLER OM LIVET

GODE RÅD OM ARV OG TESTAMENTE SKRIV ET TESTAMENTE, SOM HANDLER OM LIVET GODE RÅD OM ARV OG TESTAMENTE SKRIV ET TESTAMENTE, SOM HANDLER OM LIVET Foto: Lars Just Haimi er puttet i sin seng i SOS-børnebyen i Xiengkhouang i Laos. Hun kom til børnebyen, da begge hendes forældre

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Til dig som har mistet

Til dig som har mistet Til dig som har mistet Til dig som har mistet Navn på afdøde Du har oplevet, at en af dine nærmeste er død. Der vil melde sig mange tanker, følelser og spørgsmål om det praktiske. Vores ønske er, at dette

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

milo - En næsten sand historie om en lille dreng Af Sidsel Schomacker

milo - En næsten sand historie om en lille dreng Af Sidsel Schomacker milo - En næsten sand historie om en lille dreng Af Sidsel Schomacker Til min søn Milo. Må din verden blive fuld af eventyr. Der var engang en far og en mor. Faktisk var de slet ikke far og mor endnu,

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Halvfemserne gik. Et tiår med muskelsvind hos familien Møller Jensen

Halvfemserne gik. Et tiår med muskelsvind hos familien Møller Jensen Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 2000 Halvfemserne gik Et tiår med muskelsvind hos familien Møller Jensen Af Jørgen Jeppesen Ødsted ligner næsten sig selv med Brugsen på den ene side og mejeriet på den anden

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse.

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2016 i sag nr. BS 45C-3736/2015: Ask Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København Ø og Iben Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

1. Rejsebrev fra Patong, Phuket, Thailand. Lise Lotte Sørensen Drejer / HS13013 / liselo76@gmail.com. The Good Shepherd in Patong

1. Rejsebrev fra Patong, Phuket, Thailand. Lise Lotte Sørensen Drejer / HS13013 / liselo76@gmail.com. The Good Shepherd in Patong 1. Rejsebrev fra Patong, Phuket, Thailand Lise Lotte Sørensen Drejer / HS13013 / liselo76@gmail.com The Good Shepherd in Patong 2. Praktikperiode fra 1. Dec 2014-31. Maj 2015 Good Shepherd in Patong 66/15

Læs mere

IS. april 2002, har sagsøgerne,

IS. april 2002, har sagsøgerne, RETTEN I ROSKILut Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 12. august 2003 i sag nr. BS 3-1172/2002 : mod IS. april 2002, har sagsøgerne, Under denne sag, der er anlagt den nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Familierettet Rehabilitering for traumatiserede flygtninge

Familierettet Rehabilitering for traumatiserede flygtninge De første historier fra mødet med familier i projektet Familierettet Rehabilitering for traumatiserede flygtninge Læs historierne og fagpersonernes refleksioner over, hvad der i kontakten med familierne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-19.319

Klagenævnet for Udbud 97-19.319 Klagenævnet for Udbud 97-19.319 (H.P. Rosenmeier, Viggo Olesen, Lykstoft Larsen ) 9. juli 1997 K E N D E L S E Vognmand Bomholt A/S (advokat Poul Holmgård, Århus) mod Århus Kommune (advokat Torben Brøgger,

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

U D S K R I F T AF D O M B O G E N

U D S K R I F T AF D O M B O G E N R E T T E N I R A N D E R S U D S K R I F T AF D O M B O G E N ik D 0 M : afsagt den 21. januar 1993 af RETTEN I RANDERS, 2. AFDELING, i B.S. 2001/92 mod Ved gældsbrev af 10. marts 1980 fik sagsøgeren

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

er programmeret til at gøre som vi gør. Mennesket har ingen sjæl eller ånd. Mennesket har en bevidsthed og en hukommelse i hjernen, som bare er måden

er programmeret til at gøre som vi gør. Mennesket har ingen sjæl eller ånd. Mennesket har en bevidsthed og en hukommelse i hjernen, som bare er måden Hvad er et menneske? Vores store salmedigter, Niels Frederik Severin Grundtvig har beskrevet mennesket som et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Mennesket er stjernestøv og ånd. Vi er alle sammen

Læs mere

Interview med Gunnar Eide

Interview med Gunnar Eide Interview med Gunnar Eide Gunnar Eide er Familieterapeut fra Kristianssand i Norge. Han har i mange år beskæftiget sig med børn som pårørende og gennemført gruppeforløb for børn. Hvordan taler jeg med

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår

Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Artikel i Muskelkraft nr. 1, 2004 Lad mig komme ud og se, hvad der foregår Job, forpligtelser og sociale relationer for Per Hvass har det været en stor, personlig og positiv omvæltning at få fast arbejde

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Bilag 3 Informant 3. (smalltalk inden interviewet)

Bilag 3 Informant 3. (smalltalk inden interviewet) Bilag 3 3 (smalltalk inden interviewet) Jeg skal i første omgang gøre opmærksom på anonymitet, da jeg vil lave et kort afsnit i forhold til præsentation af informanten, og om du vil sløres i det. Nej,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT PIGINNAASANIK MISILITSINNEQ / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00

AEU-2 QALLUNAATUT PIGINNAASANIK MISILITSINNEQ / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 AEU-2 QALLUNAATUT PIGINNAASANIK MISILITSINNEQ / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Den 11. august 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet Arv og testamente Forord Arv og testamente er emner, som det kan være vanskeligt at forholde sig til og tale om. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi hver især gør op med os selv, hvem der skal arve

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Lars er 43 år og har boet i Hov i 20 år. Han startede på Egmont Højskolen i 1995 og sluttede i 1998 hvor han flyttede i egen lejlighed og fik dansk

Lars er 43 år og har boet i Hov i 20 år. Han startede på Egmont Højskolen i 1995 og sluttede i 1998 hvor han flyttede i egen lejlighed og fik dansk Portræt af Lars De fleste i Hou ved hvem Lars er. Lars er født spastiker og cykler rundt i Hou og omegn på sin trehjulede cykel. Han kommunikere ved hjælp af en lille staveplade som han har i sin bæltetaske.

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til England: Navn: Pernille Paulsen Evt. rejsekammerat: - Hjem-institution: VIAUC Thisted Holdnummer: STS2010 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: Southampton University

Læs mere

Ro de h ove d. eller ordensmenneske KEND DIT INDRE

Ro de h ove d. eller ordensmenneske KEND DIT INDRE KEND DIT INDRE Ro de h ove d eller ordensmenneske AF ANNETTE AGGERBECK / FOTO: GETTYIMAGES De senere år har Simple living, det enkle liv, spredt sig som reaktion på vores stressede hverdag. Mange af os

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Interview med afdelingsøkonoma

Interview med afdelingsøkonoma Interview med afdelingsøkonoma Sonja: Ja. Altså, lige først så vil jeg sådan lidt høre om, hvordan du oplever fællesskabet her på arbejdspladsen. Altså, hvordan har folk sammen det, både når de arbejder

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 A (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

Den 8. juni 2014 skrev klager til indklagede og spurgte om indklagede havde modtaget klagers svar af 3. juni 2014.

Den 8. juni 2014 skrev klager til indklagede og spurgte om indklagede havde modtaget klagers svar af 3. juni 2014. Ankenævnets journal nr.: 2014-1022 - Afbestilling af mad til bryllup. Klager rettede i slutningen af april 2014 henvendelse til indklagede og bad om et tilbud på levering af mad til klagers bryllup, som

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 236 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 1. oktober 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

DILEMMAKORT FORÆLDRE

DILEMMAKORT FORÆLDRE DILEMMAKORT FORÆLDRE Dilemma #1 Din søns hold er ude at spille kamp. Du står på sidelinjen og kigger på sammen med flere af de andre forældre. Caspers far står der også. Du bemærker, at han råber meget

Læs mere

Jeres datter bliver nok ikke så gammel

Jeres datter bliver nok ikke så gammel Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1989 Jeres datter bliver nok ikke så gammel Angsten, når diagnosen stilles. Sorgen, når barnet dør. Bente Friis og Mariann Jensen har begge haft en datter, der er død af

Læs mere

Livshistorier for borgere på Strandcentret, Greve.

Livshistorier for borgere på Strandcentret, Greve. Livshistorier for borgere på Strandcentret, Greve. Fulde Navn: Kalde navn/kælenavn: Fødested og miljø: Årstal og dato. Hvordan var barndomshjemmet, hus/lejlighed? Har du boet flere steder? Var der dyr?

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere