Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 SL 104

2 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 15

3 Side3/15 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Leder fortæller, at daghøjskolen der tidligere lå på bostedet Koglerne, flyttede ud og væk fra Koglerne i februar måned i år. Flytningen har kostet en del ekstra arbejde, både fra ledelses- og medarbejderside. Til gengæld er resultatet blevet rigtigt godt, og det er påfaldende, at man som udefrakommende, ikke kan mærke på stedet, at de er nyligt indflyttede. Der er ansat to faste undervisere på daghøjskolen, og dertil kommer et antal unge medhjælpere, typisk studerende, som skal yde brugerne personlig hjælp til kursisterne, som hjælp til toiletbesøg og spisning, samt ved opgaveløsning hvor der skal bruges PC. Det er lavet som en forsøgsordning, da man efter udflytningen fra Koglerne, ikke længere er fysisk i nærheden af det faste personale, som hjalp med disse opgaver tidligere. Leder fortæller, at det indtil videre tegner til at blive en succes med hjælperne, da de i kraft af deres unge alder og deres IT kompetencer, er med til at skabe et godt og anderledes miljø for kursisterne på daghøjskolen, udover undervisningen fra lærerne. Leder fortæller, at alle, både kursister, lærere og leder, er meget glade for at være flyttet ud. Det har betydet, at daghøjskolen nu reelt mere fungerer som en højskole, og ikke bare en del af Koglerne, hvor mange af kursisterne også har deres hjem. Leder oplever, at daghøjskolen nu mere er selve essensen af rehabiliteringstanken og det medinddragende aspekt, hvor kursisterne har stor indflydelse på, hvad der undervises i. Det handler om at finde sit værd og sine muligheder, der hvor man er fysisk og kognitivt. Der er overvejende tale om rehabilitering på det mentale og kognitive område, da en del af kursisterne pga deres fysiske handicaps, har begrænsede muligheder på det fysiske område. Da flytningen i sig selv har været en omvæltning, er der ikke planlagt de store nye tiltag i år. Men det er planen, at man i efteråret vil formulere mission og vision sammen med kursister og medarbejdere. Leder oplyser, at der søges midler fra diverse fonde til den årlige studietur. Medarbejderne er meget glade for at være flyttet, og har inden selve flytningen, gjort et stort forarbejde, for at kunne definere, hvilket sted man har ønsket at skabe med flytningen. Begge medarbejdere har været på inspirations tur til Egmont Højskolen og til Handika (daghøjskole i Viby ved Aarhus). Det har været magtpåliggende for de to medarbejdere, at der skete et skift i opfattelsen af, og tilgangen til hvad en daghøjskole er og skal indeholde. Der er lagt vægt på, at det er en højskole med undervisning på et højt niveau, både aktivitets- og læringsmæssigt. Medarbejderne oplever ligesom ledelsen, at de unge hjælpere tilfører noget ekstra, blandt andet i kraft af deres alder og ungdomsliv. Det understøtter også det princip om mangfoldighed og ligeværdighed, som medarbejderne ser som noget centralt, der er vigtigt at arbejde for. Det kommer også til udtryk på den måde, at man samarbejder i kursistgruppen på tværs af de udfordringer man har, f.eks. som fysisk handicappet og udviklingshæmmet. De oplever, at det har løftet kursisterne, at de dagligt kommer væk fra hjemmet, ud at tale med andre, og få andre indtryk. Kursisterne kører samlet fra deres bosted og til daghøjskolen, det fungerer godt, men der er selvfølgelig mere logistik der skal aftales nu, og det oplever medarbejderne, gør det lidt mere besværligt, når de skal på ture ud af huset, fordi det kræver mere koordinering af kørsel.

4 Side4/15 2. Visitation Leder oplyser, at der aktuelt er 11 kursister indskrevet, og der er plads til ca. 15 kursister i alt, alt efter hvor mange elkørestole der skal være plads til. Man er i øjeblikket ved at lave en ny mere differentieret takstmodel, der vil give bedre muligheder for at få nye borgere ind. Leder har aktuelt kendskab til borger fra anden kommune, der ønsker at starte på daghøjskolen. Medarbejderne fortæller, at borgerne eller deres pårørende hører om daghøjskolen i deres netværk. Medarbejderne er også selv opsøgende, og fortæller om daghøjskolen i sammenhænge udenfor skolen. Endelig er rådgivere og hjemmevejledere også med til at udbrede kendskabet til daghøjskolen. Medarbejderne oplever, at alle kursister passer godt ind i daghøjskolen. 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Daghøjskolen administrerer ikke kursisternes økonomi. Daghøjskolen administrerer ikke kursisternes økonomi. Daghøjskolen administrerer ikke kursisternes økonomi. 4. Brugerindflydelse Leder fortæller, at daghøjskolens grund idé, er brugerindflydelse, og derfor gennemsyrer det alle tiltag i daghøjskolen. Kursisterne er med til at bestemme hvilke emner der skal undervises i, sammen med medarbejderne. Ligesom kursisterne har været med i hele processen omkring udflytningen fra Koglerne, er de også med til at bestemme, hvilke emner der skal undervises i. Hver fredag er der evaluering i forhold til ugen der er gået, og her kan alting tages op til diskussion. Man har kursister og medarbejdere i fællesskab besluttet, at der evalueres med

5 Side5/15 en positiv indgangsvinkel til tingene, da man tidligere har haft et andet fokus, hvor der var mere fokus på hvad der var negativt. I det daglige vælger kursisterne sig ind på de fag eller forløb, de ønsker at følge. 5. Behandlings- og handleplaner Der laves ikke særskilte handleplaner på daghøjskolen, oplyser leder, men daghøjskolen indgår typisk som et led i kursisternes overordnede handleplan. Hos nogle kursister deltager man i handleplansmøder, hvis det giver god mening. Leder ser umiddelbart ikke et stort behov for, at der særskilt i daghøjskolen laves specifikke pædagogiske planer, men er åben overfor, at hjælpe den enkelte kursist med at målsætte og evaluere, hvis det er et ønske. Medarbejderne mener det er relevant, at være en del af den handleplan kursisterne typisk laver sammen med bosted og rådgiver. De deltager hvis det ønskes af kursisten. Hvis der skal lave planer på daghøjskolen, mener medarbejderne, at det skal være i en brugerdrevet form, hvor det i høj grad vil være den enkelte kursist der vil være ansvarlig for sin egen plan. 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 7. Dagligdagen og aktiviteter Leder bemærker, at der efter flytningen er kommet mere tyngde i undervisningen og mere IT. Det er også lykkedes, at få forskellige grupper, der ikke tidligere har arbejdet sammen, til at arbejde sammen med succes.

6 Side6/15 Leder er normalt ikke med i den mere detaljerede planlægning af undervisning og emner, men giver gerne sit besyv med, der hvor hun synes det giver mening. Dagen er opdelt sådan, at der er teori om formiddagen og aktivitet om eftermiddagen. Medarbejderne fortæller, at dagen startes samlet med en sang, og herefter er der typisk foredrag eller undervisning i de forskellige fag og emner. Af fag og emner der undervises i nævner medarbejderne; samfundsproblemstillinger oftest noget omkring etik og moral, politik, kend din by, 2. verdenskrig, konflikten i Afganistan, krigen i Sønderjylland i 1864, handicaporganisationer, mangfoldighed, fysisk handicap i forhold til udviklingshæmning og Grønland og Færøerne. Studieturene de sidste 2 år har været relateret til emner man har arbejdet med, og gik sidste år til Berlin og i år til Sønderjylland. Man inviterer gerne foredragsholdere ind, kendte som mindre kendte. B.S. Christiansen har været som foredragsholder, ligesom man har haft emne om døve, og har haft besøg fra en døveskole og fortælle. Medarbejderne fortæller, at der undervisningsdifferentieres, så alle får noget ud af undervisningen. Der tages højde for kognitive handicaps, så det kan f. eks tage lang tid, at se en film, hvor nogle har behov for, at få forklaret begreber og ord, eller få læst tekster op, og andre har brug for jævnlige pauser, for at kunne få det fulde udbytte. 8. Magtanvendelse Leder oplyser, at der ikke har været magtanvendelser, da medarbejderne er meget opmærksomme på at forebygge konflikter og situationer, der kan føre til magtanvendelser. Medarbejderne kender til proceduren i tilfælde magtanvendelse. De er dog hele tiden bevidst om, at forebygge, da man også sammen med kursisterne løbende taler om tolerance, omgangstone etc. 9. Utilsigtede Hændelser Leder Punktet overlades til medarbejderne.

7 Side7/15 Medarbejderne fortæller, at de ikke har opgaver i forbindelse med at give medicin. Der er derimod opgaver i forbindelse med forflytninger, og her vil utilsigtede hændelser kunne forekomme. Begrebet og rapporteringsprocedure er kendt af medarbejderne. 10. Klagesager Leder fortæller, at der ikke har været nogen klagesager. Proceduren er, at klager henvises til leder. Medarbejderne vil henvise klager til leder af daghøjskolen, der har ikke været nogen klager. 11. Kost og motion Kost og motion indgår som et fast emne i ugens undervisning, oplyser leder. For de kursister der sidder i kørestol og har sværere fysiske handicaps, kræver det fantasi, at finde på spændende bevægelsesaktiviteter. Det er ofte noget med en form for dans eller zumba. Kursisterne har mulighed for at tilmelde sig kantineordningen på Københavnsvej 266. Medarbejderne bekræfter, at det i høj grad er et fokus i undervisningen. Kursisterne har mulighed for at benytte hallen på stedet, men desværre er træningsredskaberne aktuelt placeret på 1. sal i hallen der arbejdes på at få en eller to træningsmaskiner ned i stueplan til glæde for de kursister, der er i stand til at bruge dem. Ellers arrangeres der forskellige former for kørestolsdans, eller anden aktivitet for de der sidder i kørestol. Medarbejderne fortæller, at de fleste kursister har tilmeldt sig maden fra kantinen, som er meget sund, men også i nogle tilfælde anderledes mad. Som et led i emnet Kost og Motion, har man for nylig set den amerikanske film Supersize me (film om fastfoods skadelige,virkninger på helbredet) og har efterfølgende diskuteret de problemstillinger filmen opridser. Medarbejder finder det vigtigt, at kursisterne motiveres til at lægge en strategi på området.

8 Side8/ Seksualitet Leder fortæller, at den medarbejder der er ansat i daghøjskolen, og så har en uddannelse som seksualvejleder og varetager denne funktion i Center for Handicap. Der er derfor et naturligt fokus på dette område, og kursisterne gør brug af denne medarbejder ved behov. Medarbejderne fortæller, at der hentes masser af inspiration hjem til daghøjskolen, fordi den ene medarbejder har specialfunktion som seksualvejleder. Det gælder både i forhold til problemstillinger på det seksuelle område, men også i forhold til parforhold, kæresteproblemer etc. n underviser og holder foredrag i hele landet, og høster på denne måde mange erfaringer, som dels kursisterne på daghøjskolen, men også de øvrige borger i Center for Handicap, nyder godt af. n står blandt andet for at arrangere de meget populære dating fester for Center for Handicaps borgere på Crazy Daisy. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Leder fortæller, at Roskilde Kommunes politik følges. Der ryges udendørs i dertil indrettet rygeskur. Man følger Roskilde Kommunes politik. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Punktet er ikke aktuelt

9 Side9/15 Punktet er ikke aktuelt Punktet er ikke aktuelt 15. Hjælpemidler Leder fortæller, at daghøjskolen er godt udstyret med hjælpemidler, der er installeret loftslift på et toilet og det andet toilet er rummeligt nok til, at man kan betjene personlift eller stå lift. Der er automatiske døråbnere på de fleste døre, hvor dørene også er med ekstra bredde, så kursisternes kørestole uden problemer kan køre igennem. Der er slisker og ramper alle relevante steder. Medarbejderne oplyser, at de og kursisterne har de hjælpemidler der er behov for. Borde er købt særligt ind, så de har en højde, hvor kørestole kan komme ind under. 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Leder oplyser, at hun laver grundplan for både de unge hjælpere og for de to undervisende medarbejdere. De to sidstnævnte er selvtilrettelæggende, og sørger selv for at planlægge afvikling og ferie. Leder oplever dem som meget fleksible, og med meget lavt sygefravær. Leder tror på uddelegering og afgivelse af ansvar til medarbejderne, og oplever, at de til fulde lever op til ansvaret. De unge hjælpere skal selv sørge for, at bytte indbyrdes, hvis de f.eks. har eksamen eller lignende. Leder oplever, at hjælpergruppen tager ansvar for dette, og samtidig har været meget mødestabile. Medarbejderne fortæller, at de trives rigtigt godt. De trives med at få ansvar og tillid fra leders side, og de trives med deres indbyrdes samarbejde, da de oplever, at de supplerer hinanden godt både fagligt og menneskeligt. De trives i den grad med de nye rammer, hvor de oplever, at kursisterne er vokset og blomstrer. Det er tilfredsstillende, at opleve, at de mål de sammen med kursisterne har sat for flytning, undervisningen og det nye miljø, til fulde synes at blive opfyldt. De fortæller, at der er brugt ekstra kræfter på forårets flytning, og at de selv sørger for, at få afviklet de ekstra timer.

10 Side10/ Kompetenceudvikling Leder fortæller, at der er planlagt kursus i forflytningsteknik og i brugen af Smartboard. Men ellers fungerer det sådan, at hvis medarbejderne har et kompetenceudviklingsbehov, ser leder på, om pengene kan findes. Medarbejderne oplever, at der er stor lydhørhed for deres behov, og at leder forsøger at imødekomme deres behov. - Tilsynet har ingen bemærkninger 18. IT Der er adgang til Roskilde Kommunes Intranet, men i forhold til journalsystemet Bosted er der nogle tekniske udfordringer i forhold til adgang. Leder mener dog heller ikke det er endelig afklaret om daghøjskolen har brug for adgang til Bosted, da der ikke dokumenteres i pædagogiske planer. Daghøjskolen har adgang til at benytte IT konsulent fra IKT i Gundsø. Han har især været behjælpelig i forhold til Smartboard. Dette har dog tilsyneladende klaret flytningen mindre godt, og det undersøges om der er behov en reparation. Medarbejderne er godt tilfreds med at have adgang til Roskilde Kommunes Intranet, og IT bruges meget i undervisningen. Her er flere af hjælperne til gavn for kursisterne med deres IT kundskaber. De glæder sig til at få afklaret hvad der er galt med Smartboardet, da det bruges en del i undervisningen. 19. Arbejdsmiljø Leder oplyser, at der laves APV i 2015, hvor man kobler sig på hele Københavnsvej 266, da man også har fælles tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Medarbejderne oplever, at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er godt. De synes det giver god mening, at lave APV i 2015, så man har et tidsrum, at vurdere arbejdsmiljøet på. De oplever, at de er blevet godt modtaget på

11 Side11/15 Københavnsvej 266, men synes også selv de gør en indsats, sammen med deres kursister ved at invitere de øvrige grupper til åbent hus og arrangere andre happenings. Hvis de skal pege på noget de synes kunne fungere bedre, er det de store fællesmøder med hele Københavnsvejs personale. De oplever, at møderne skal finde en form, der giver mening for alle. 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Leder oplever at samarbejdet internt på Københavnsvej 266 fungerer godt, og eksternt har leder et samarbejde med kursisternes rådgivere og kommuner. Internt oplever medarbejderne, at de har et virkeligt godt samarbejde i daghøjskolen. Der samarbejdes med kursisternes bosted og holdes fast møde hver måned, og det forløber problemfrit, oplever medarbejderne. Eksternt kan der være samarbejde med en kursists kommune og rådgiver, men det er sjældnere, og det er ofte leder eller kursistens bosted, der er de primære i dette samarbejde. Begge medarbejdere har været til MUS samtale. 21. Samarbejde med pårørende Leder fortæller, at samarbejdet med kursisternes pårørende fungerer på den måde, at pårørende inviteres til forskellige arrangementer, f.eks. den kommende revy, som der øves til i øjeblikket. Der er ikke et fast formaliseret samarbejde, det afgøres af den enkelte kursist i samarbejde med daghøjskolen. Pårørende inviteres til fester og arrangementer, og medarbejderne oplever, at der er interesse for at bakke op om daghøjskolen hos kursisternes pårørende. 22. Netværk

12 Side12/15 Leder deltager i internt ledernetværk i Center for Handicap. Leder oplyser, at hun i kraft af deltagelse i forskelligt udviklingsarbejde, har en stor berøringsflade. En medarbejder har et netværk i kraft af sin funktion som seksualvejleder, og kan trække på dette i andre sammenhænge, til gavn for daghøjskolen. 23. De fysiske rammer Leder fortæller, at der er gjort meget ud af, at gennemtænke de fysiske rammer, inden man flyttede ind. Der er revet mange vægge ned, så man har et stort rum, der så kan deles op med reoler som rumdelere. Der er tænkt over bordhøjder, og alle borde er med hjul i den ene ende, så de kan flyttes af en person. Der er indrettet et udvidet the køkken i det store fælleslokale, så det er muligt at arbejde med madvarer. Da tilsynet er på besøg, øves der revy, musikinstrumenter er sat op, og gulvet fungerer som scene. Medarbejderne har lagt et stort arbejde sammen med kursisterne i, at gennemtænke lokalet. Kursisterne var først skeptiske og var bange for at rummet blev for lille, men da lokalerne stod færdige, var alle enige om, at det er blevet rigtigt godt. Hvis medarbejderne skal pege på noget der kan opstå behov for, er det et hvilerum og et lille særskilt rum til ene undervisning. Indtil videre har lokalerne dog fungeret upåklageligt. 24. Hygiejne og rengøring Der er ansat en ekstern rengøringsassistent, og det fungerer rigtig godt, oplyser leder. Medarbejderne bekræfter ovenstående.

13 Side13/ Brand og beredskab (m.v.) Man afventer stadig beredskabsplan, men procedure ved brand, er gennemgået med medarbejderne, og der er aftalt fast mødested udenfor. Der er to udgange i daghøjskolen, hvor der er dobbeltdøre, som kan slås op, så man hurtigt kan får kørestole ud. Dørene er markeret som nødudgange. Der er hjertestarter på Københavnsvej 266 Medarbejderne kender til procedure ved brand. 26. Helhedsvurdering Leder oplever, at det har givet daghøjskolen et stort løft, at flytte. Nu er det mere en højskole i ordets egentlige betydning. Medarbejderne oplever, at selvom det har kostet mange timer og meget energi at flytte, har det været rigtigt godt og de synes de har fået en virkelig god start. 27. Spørgeguide til kursister. Samtale med 7 kursister Hvordan synes I om at gå på daghøjskolen? - Vi har fået mere plads - Undervisningen er bedre

14 Side14/15 - Vi har fået flere muligheder - Det er nogle dejlige lokaler, vi kan flere ting, og har fået nogle fantastiske hjælpere en drømme start - Vi har fået bedre mulighed for at arbejde individuelt, det giver ansættelsen af hjælperne mulighed for. - Det er godt, at komme ud i et andet miljø, og komme hjem om aftenen. - Man kan komme hjem og fortælle hvad man har lavet. - Det er nyt at have følelsen af at komme hjem om eftermiddagen. Det er en god følelse. - Vi har været med i processen fra starten af, der er en bedre stemning mellem os, og vi har noget sammen som vi ikke havde på Koglerne - IT undervisning er blevet mere individuelt, også takket være hjælperne - Vi har adgang til flere PC ere - Det er godt både at kunne lave noget individuelt og i gruppe - Det er rigtig fedt, at vi kan flytte rundt med bordene og kan lave afskærmning med reolerne - Det er dejligt at have medlevende undervisere - Det har givet utrolig meget, at møde andre grupper her på Københavnsvej Jeg håber det kan få lov, at fortsætte mange år endnu Hvad kunne I tænke jer var anderledes? - Vi ønsker et Smartboard der virker. Synes I personalet har tid nok til at snakke og hjælpe jer? - Man kan sige man har det skidt - Der er stor rummelighed - Nogen har behov for mere samtale en andre Bliver der lyttet efter, hvis man har nogle ønsker, eller der er noget, man er utilfreds med? - Alle rundt om bordet, bekræfter, at der er en høj grad af medindflydelse. - Man må sige alt, der findes ikke noget der er forkert, når vi evaluerer. Hvis der er konflikter, oplever I så, at personalet hjælper med at få løst konflikten? - Efter vi er flyttet ind her, er vi meget mindre uvenner. - Hvis der opstår en konflikt, er der nu mulighed for at gå udenfor, tidligere måtte konflikten pga pladsen løses i samme lokale som alle sad, og de andre blev derfor ufrivilligt tilhørere til konflikten - Lærere og hjælpere går altid ind og hjælper med at løse konflikter Hvad synes I om kosten her? - Jeg synes maden er meget anderledes her, der er generelt meget grønt. - Der må gerne være mere sovs og kartofler - Jeg synes ofte det er god mad, jeg spiser det meste - Jeg spiser alt maden her undtagen fisk - Jeg tror vi har vænnet os mere til maden. Får I tilbud om motion? - I hallen er redskaberne på 1. sal, men vi har bedt om at nogle af dem kan flyttes ned i stueplan. - Vi har en fast tid derovre i hallen hver uge

15 Side15/15 - Vi spiller kørestolsfodbold 28. Konklusion Daghøjskolen på Københavnsvej 266, fremtræder som et fagligt og socialt velfunderet tilbud til borgerne i Center for Handicap. Såvel leder som medarbejdere er drevet af et stort engagement og det er kendetegnende, at et højt fagligt niveau præger aktiviteterne på daghøjskolen. Der er en høj grad af medindflydelse for kursisterne, og flytningen fra bostedet Koglerne, har helt tydeligt givet stedet et løft, og er forløbet vellykket. Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi SL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen SL 103 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24. april ITC Skovhjælperne og Traktørstedet SL 104 og 103 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Interview med afdelingsøkonoma

Interview med afdelingsøkonoma Interview med afdelingsøkonoma Sonja: Ja. Altså, lige først så vil jeg sådan lidt høre om, hvordan du oplever fællesskabet her på arbejdspladsen. Altså, hvordan har folk sammen det, både når de arbejder

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Kostpolitik for Duponts Gård

Kostpolitik for Duponts Gård Kostpolitik for Duponts Gård VI MINDSKER SUKKERET Fredericia Kommune vælger at se råderummet som forældrenes, og derfor skal børn og unge så vidt muligt ikke tilbydes sukkerholdig kost og drikke, mens

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning.

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Nærvær er for os, evnen til at være tilstede/have kontakt her

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev udført af

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog og instruks for beboere og personale Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2-4, 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9.september 2014 Kafé Klaus SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Frie Midgården Adresse: Midgårdsvej 81, 3700 Rønne Telefon: 56 95 00 42 Leder: Kim Egemose Hansen Tilsynsdato: 14.november 2012

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 20. maj 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Piberødhus dagtilbud 10. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Piberødhus dagtilbud Sophie Magdalenesvej 11 3460 Birkerød

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Brugerundersøgelse. Bofællesskabet Poppel Allé

Brugerundersøgelse. Bofællesskabet Poppel Allé Brugerundersøgelse Bofællesskabet Poppel Allé Resultat 2009 www.poppelalle.htk.dk INTRO... 3 BOFÆLLESSKABET POPPEL ALLÈ... 3 BAGGRUND... 3 BRUGERUNDERSØGELSEN... 3 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 4 DELMÅL...

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 SL 141og 142 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen, og konsulent

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere