Arbejdsmiljøredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøredegørelse"

Transkript

1 Arbejdsmiljøredegørelse For Hospitalsenheden Vest Status 2011 Indsatsområder 2012 Arbejdsmiljøfunktionen HR, Staben

2 Formål Arbejdsmiljøredegørelsen er udarbejdet for at give ledelsen, MED udvalg og arbejdsmiljøgrupper et samlet overblik over arbejdsmiljøforholdene på Hospitalsenheden Vest. Redegørelsen indeholder en status for arbejdsmiljøarbejdet i 2011 og beskrivelse af indsatsområder for Arbejdsmiljøredegørelse som udkom i 2011 havde en beskrivelse af indsatsområder for 2011 og 2012, da det strategiske arbejdsmiljøarbejde planlægges over en toårig periode. Det betyder at de indsatsområder som beskrives i denne arbejdsmiljøredegørelse, er en opsummering af indsatsområderne fra sidste års arbejdsmiljøredegørelse. Derud over er Social Kapital tilføjet som et fremadrettet indsatsområde. Lokal MED udvalgene (LMU) skal på baggrund af den centrale arbejdsmiljøredegørelse udarbejde eller tilrette den lokale arbejdsmiljøaftale. Formålet med den lokale arbejdsmiljøaftale er, at det lokale arbejdsmiljøarbejde systematiseres og effektiviseres. Arbejdsmiljøfunktion, Staben udsender hvert år ultimo marts en skabelon, der danner ramme for den lokale arbejdsmiljøaftale til hvert LMU. En række lokale oplysninger som antal arbejdsulykker, sygefravær og Arbejdstilsynssager indarbejder arbejdsmiljøfunktionen i skabelonen. Afdelingens LMU skal forholde sig til arbejdsmiljøindsatser: hvad er der iværksat og med hvilken effekt samt hvad skal der fremadrettet skal iværksættes. Årshjul - Arbejdsmiljøredegørelse og Lokal arbejdsmiljøaftaler kan ses i bilag 1 Både den centrale arbejdsmiljøredegørelse for Hospitalsenheden Vest og de lokale aftaler skal understøtte enhedsstrategien for Hospitalsenheden Vest: Et godt arbejdsmiljø Vi vil sige tak til MED- og arbejdsmiljøorganisationen for indsatsen i 2011, og ønsker alle held og lykke med arbejdsmiljøarbejdet i Venlig hilsen Henning Vestergaard og Annette Toft Formand for HMU Næstformand for HMU HovedMEDudvalget (HMU) har godkendt Arbejdsmiljøaftalen for Hospitalsenheden Vest 2011/2012 den 15. marts 2012 HMU udgiver Arbejdsmiljøredegørelsen for Hospitalsenheden Vest 2011 og

3 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Hvordan gik det med arbejdsmiljøet i 2011?... 4 Arbejdsulykker... 4 Arbejdsulykker med fravær... 4 Arbejdsulykker uden fravær... 6 Konklusion arbejdsulykker Fravær... 9 Status på Arbejdspladsvurdering (APV)... 9 Iværksatte løsninger i Problemstillinger indsamlet i 2011 som prioriteres og igangsættes i Handlingsplan for løsning af APV indsatser indsamlet i Prioriterede APV indsatser godkendt af HMU 15. marts Status på TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering (TULE) Samarbejde med Arbejdstilsynet i Akut sengeafsnit, ASA, Regionshospitalet Herning Risikobaseret tilsyn Generelle møder og uddannelse i Møder og uddannelse i 2011 APV Møder og uddannelse i 2011 TULE Uddannelsestilbud fra Status på fokusområder Ulykkesforebyggelse Ergonomi og forflytning Sundhed og trivsel Social Kapital Det videre arbejde med FOKUSOMRÅDERNE i Ulykkesforebyggelse Ergonomi og forflytninger Sundhed og trivsel Bilag 1. Årshjul - Arbejdsmiljøredegørelse og Lokal arbejdsmiljøaftaler 3

4 Hvordan gik det med arbejdsmiljøet i 2011? Arbejdsulykker Arbejdsmiljøgrupperne på Hospitalsenheden Vest er ansvarlige for at anmelde arbejdsulykkerne elektronisk via EASY - Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets Elektroniske Anmeldesystem til anmeldelse af arbejdsulykker. Som følge af fokusområderne for 2011/2012 har Arbejdsmiljøfunktionen, Staben igangsat arbejdet med at ændre procedure for anmeldelse af arbejdsulykker. Det betyder at der fremadrettet bliver en central gennemgang af anmeldelserne inden fremsendelse og en systematisk opfølgning med henblik på at sikre forebyggelse. Den nye procedure bliver igangsat ultimo maj 2012 ved besked til arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsulykker med fravær Beskrivelse af de enkelte arbejdsulykker i afdelingen, sendes direkte til LMU igennem skabelon til den lokale arbejdsmiljøaftale fra arbejdsmiljøfunktionen. Dette er med henblik på, at hver enkelt LMU skal forholde sig konkret til, hvilke tiltag der skal igangsættes for at nedbringe og forebygge ulykker lokalt. Følgende diagram viser det totale antal ulykker med fravær for Hospitalsenheden Vest. Figur 1: Kurve over arbejdsulykker med fravær Arbejdsulykker m. fravær Hospitalsenheden Vest Antallet af arbejdsulykker med fravær i 2011 var 40. Der er således et fald i antal arbejdsulykker fra 43 i 2010 til 40 i 2011, dvs. et fald på ca. 7 %. Nye ulykkesdiagrammer På grund af regionens ønske om en ens og mere detaljeret rapportering af arbejdsulykker, ser ulykkesdiagrammerne for 2011 anderledes ud end tidligere. Der er nu flere kategorier og mere information og derved opnås bedre mulighed for at uddrage informationer fra tallene. Man kan af den grund ikke drage sammenligninger med tidligere års data. Efter ønske fra Hospitalsledelsen er diagrammerne endvidere opgjort i procent i forhold til antal ansatte indenfor henholdsvis afdelinger og faggrupper. Dette gøres for bedre at kunne sammenligne tallene på tværs af grupperingerne. Det vil sige, at tallene ikke angiver det totale antal ulykker for en given afdeling/faggruppe, men et forholdsmæssigt tal, hvis alle afdelinger 4

5 havde 100 ansatte. For regneeksempel, se note 1. Var alle ulykker jævnt fordelt på afdelinger/faggrupper ville de alle udgøre 1,17 %. På den måde kan man se, om man som afdeling/faggruppe ligger over eller under gennemsnittet. Jo større bid af lagkagen man fylder, jo flere uheld har man forholdsmæssigt. For uheld fordelt på skadestype, er det stadig det totale antal skader der opgives. Kun afdelinger og faggrupper, der har haft arbejdsulykker, optræder i lagkagediagrammerne. Figur 2: Fordelingen af ulykker med fravær for afdelingerne baseret på antal ansatte (antal ulykker divideret med antal ansatte). Arbejdsulykker med fravær for afdelinger vægtet for antal ansatte Akut (0,87) Anæstesi (0,82) Drift (4,62) Gyn/obs (0,3) Medicin (0,85) Neuro (4,51) Nuklear med. (3,7) Røntgen (0,78) Øjen (2,63) Figur 3: Fordelingen af ulykker med fravær baseret på faggruppe. Ulykker med fravær for faggrupper i forhold til ansatte Adm (0,72) Andre (0,08) Bioanalytiker (0,53) Jordemoder (1,1) Læge (0,26) Portør (4,92) Serviceass. (12,03) Sosu (5,33) Sygeplejerske (0,6) Figur 4: Fordelingen af ulykker med fravær baseret på skadestype 1 Akutafdelingen har haft to ulykker med fravær og afdelingen har 231 ansatte. Det vil sige, at afdelingen procentmæssigt fylder (2 ulykker/231 ansatte) * 100 % = 0,87 % i diagrammet. 5

6 Ulykker med fravær baseret på skadestype Afværge fald (1) Akavet stilling (6) El/varme/kulde (1) Fald (14) Forflytning (10) Håndtering af materiel (6) Sammenstød (1) Traumatisk (1) Arbejdsulykker uden fravær I 2011 blev der registreret 146 arbejdsulykker, som ikke medførte fravær. Det er et fald på ca. 17,5 % fra 2010, hvor antallet var 177. Det gennemsnitlige procenttal, som afdelinger/faggrupper kan sammenligne sig med i lagkagediagrammerne er her 4,5 %, hvis ulykkerne var jævnt fordelt. Figur 5: Kurve og tabel over antal arbejdsulykker uden fravær Arbejdsulykke u. fravær Hospitalsenheden Vest

7 Figur 6: Fordelingen af ulykker uden fravær for afdelingerne baseret på antal ansatte (antal ulykker divideret med antal ansatte) Arbejdsulykker uden fravær for afdelinger vægtet for antal ansatte Akut (9,52) Anæstesi (5,49) Drift (5,77) Ergo/fys (3,88) Gyn/obs (3,3) KBA (1,12) Kirurgi (1,53) Medicin (5,38) Neuro (4,31) Nuklear med. (3,7) Onkologi (3,57) Ortopæd (2,94) Patologi (3,85) Pædiatri (2,5) Røntgen (3,88) Teknisk (2,27) Urinkirurgisk (2,38) Øjen (7,89) ØNH (2,67) Figur 7: Fordelingen af ulykker uden fravær baseret på faggruppe. Fordelingen af ulykker uden fravær baseret på faggruppe Adm (0,72) Andre (0,06) Bioanalytiker (1,58) Ergo/fys (3,92) Jordemoder (6,59) Læge (5,66) Portør (6,56) Serviceass. (16,54) SOSU (12,57) Sygeplejerske (4,91) Figur 8: Fordelingen af ulykker uden fravær baseret på skadestype. Ulykker uden fravær baseret på skadestype Afværge fald Akavet stilling El/varme/kulde Fald Forflytning Fysisk vold Håndtering af materiel Kemisk påvirkning Psykisk vold Sammenstød Skære med smitterisiko Stik med smitterisiko Sprøjt med smitterisiko 7

8 Konklusion arbejdsulykker 2011 Der er altså sket et fald i Hospitalsenheden Vests samlede antal ulykker fra 2010 til Både i 2009 og i 2010 har der været ansatte svarende til 3417 fuldtidsstillinger i hele Hospitalsenheden Vest. I 2011 var dette tal faldet til 3247 fuldtidsstillinger. Dette fald i medarbejderantallet kan dog næppe forklare faldet i antallet af arbejdsulykker. (kilde: InfoRM, personale og lønforbrug). 8

9 Fravær Regionens sygefravær for 2011 ligger på 10,67 fraværsdag pr. fuldtidsansat svarende til 4,41 %. Hospitalsenheden Vests sygefravær for 2011 er 10,31 fraværsdag pr. fuldtidsansat svarende til 4,39 %. I 2011 har flere afdelinger været ramt af opsigelser, der generelt godt kunne medføre at arbejdsmiljøet og fraværet ville stige både for de medarbejdere der modtog opsigelse og for de medarbejdere, der ikke blev ramt af en fyring. Men set i forhold til 2010 er der ikke sket en stigning i sygefraværet. Opsigelser der ville medføre øget fravær, skulle kunne ses for perioden 1.3. og frem til Men for denne periode er fraværet på 3,98 %. Det tyder på at, det har været muligt at bibeholde de ansatte på arbejde og give dem det bedste udgangspunkt for at søge nye stillinger. Ses der på perioden og frem til er fraværsprocenten på 4,79 %. Det vil sige, at den stiger efter at det opsagte personale har fratrådt deres stillinger. Det samlede sygefravær i 2011 var som tidligere nævnt 4,39 % svarende til 10,32 sygedage pr. fuldtidsstilling. Til sammenligning var tallet i 2010 på 4,41 % svarende til 10,62 sygedage pr. fuldtidsstilling. Ovennævnte tal er udtræk fra InfoRM. Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdsmiljøgrupperne og MEDudvalg følge fraværsniveauet for eget område, og undersøge, om der er brug for initiativer ift. arbejdsmiljøet, som kan nedbringe fraværsniveauet. Denne vurdering skal være skriftlig og inddrages i APV. Derfor anbefaler arbejdsmiljøfunktionen, at vurderingen og handlingsplaner for initiativer indskrives som en sag i eapv. I skemaet, der danner grundlag for den lokale arbejdsmiljøaftale er afdelingens sygefravær fra 2010 og 2011 indskrevet. Disse tal er ligeledes udtræk fra InfoRM. Fravær som følge af arbejdsulykker er ligeledes indskrevet i skemaet. Afdelingen skal ud fra dette vurdere, om der skal iværksættes initiativer i forhold til arbejdsmiljøet. Status på Arbejdspladsvurdering (APV) Regions MEDudvalget har besluttet, at APV gennemføres hvert 2. år og yderligere i forbindelse med ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og -processer. Der er gennemført medarbejderinvolveret APV i Hospitalsenheden Vest i På nogle afdelinger er APV dog integreret i afdelingens øvrige arbejde, og foregår således som en løbende proces. LMU udarbejder en gang årligt en APV status ud fra arbejdsmiljøgruppernes handlingsplaner i eapv. APV problemstillinger som arbejdsmiljøgrupperne ikke kan løse selv behandles i LMU med henblik på udarbejdelse af prioriteret handleplan. Problemstillinger, der ikke kan løses i egen afdeling og som er større end kr. kan videresendes til behandling i HMU sidst på året. Herudover kan store APV problemtikker som større byggesager og omkostningstunge anskaffelser fremsendes direkte til hospitalsledelsen. Iværksatte løsninger i 2011 På baggrund af en stram økonomi har det i 2011 kun være muligt at tilgodese en lille del af de indmeldte APV problematikker indsamlede i I 2011 besluttede HMU, at tilgodese hjælp til et mangeårigt APV-problem i Serviceområdet, RHE vedrørende linnedvogne. Der er derfor indkøbt en truck til transport af linnedvogne. Herudover har HMU valgt at prioritere renovering af et medicinrum i anæstesiologisk afdeling RHE. Resten af APVmidlerne er indgået i løsning af APV-problemer, opstået i forbindelse med afdelinger, der er flyttet som følge af omstillingsprocessen i

10 Problemstillinger indsamlet i 2011 som prioriteres og igangsættes i 2012 I 2011 er der indkommet følgende APV problemstillinger fra LMUerne: Bygningsmæssige APV problemstillinger Der er indsendt rigtig mange problemstillinger omhandlende indeklima. Der indberettes uhensigtsmæssigt indeklima i både medicinrum, skyllerum, patientrelaterede rum og kontorer. Der ud over, er der indsendt en del problemstillinger omhandlende badeværelser med manglende plads, hvilket medfører belastende arbejdsstillinger for personalet. Der er renoveret en del badeværelser gennem de senest år, men problematikken er stadig gældende flere steder Indsendelse af APV problemstillinger fra LMUerne viser ligeledes, at der er behov for loftlifte for at nedsætte belastningen af tungt patientarbejde, udskiftning af tunge døre til automatiske døre for at nedsætte skulderbelastning samt problemstillinger omkring kulde/træk og lyddæmpning. Inventarmæssige APV problemstillinger LMUerne indsender forskellige inventarmæssige APV problemstillinger som primært har fokus på at forebygge uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i forbindelse med transport (af fx mad, linnede og affald), uhensigtsmæssige løft af inventarer og forflytning af patienter samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i forbindelse med mangel på højdejustering ved borde. Handlingsplan for løsning af APV indsatser indsamlet i 2011 I 2012 er der afsat til APV indsatser. HMU har 20. december 2011 besluttet at problemstillinger i forhold til loftslifte og badeværelser skal prioriteres højt. Arbejdsgruppen der arbejder med prioriteringen af indsatserne, udsender besked om den endelig prioriteringsliste til LMUerne og arbejdsmiljøorganisation efter godkendelse på HMU-møde 15. marts Prioriterede APV indsatser godkendt af HMU 15. marts 2012 Problematik Afdeling Prioritet Beløb Loftslifte Medicinsk Afdeling 1-4 Afhængig af afsnit ( pr.stk.) Badeværelse Ortopæd. Afd., O Øjenskyllevæske Alle Serveringsvogne Driftsafdelingen (Et sengeafsnit?) Varme i medicinrum Neurologisk Afd., N1, N Andre afsnit i bygning 23 vil på sigt kunne koble sig på udbygget ventilation system Ortopæd. Afd., O 2 Varme på sengestuer Kirurgisk Afd. RHE Tunge døre, Op-stue 1 Anæstesi. Afd. RHE Varme rum Hospitalsapoteket I alt ,- 10

11 Status på TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering (TULE) Direktionen i Region Midtjylland har besluttet, at TULE skal gennemføres på driftsenhederne hvert andet år. Der er gennemført TULE i Hospitalsenheden Vest i Som følge af TULE har alle ledere fået tilsendt en lederrapport og en rapport over medarbejdernes besvarelser på trivsel og ledelse. Lokalt er rapporterne blevet fulgt op af dialogmøder mellem leder og medarbejder, hvor resultaterne fra rapporterne er blevet kvalificeret. Ud fra kvalificeringen er der udarbejdet lokale handlingsplaner, som skal koordineres med APV og dokumenteres af arbejdsmiljøgrupperne i eapv. Samarbejde med Arbejdstilsynet i 2011 Akut sengeafsnit, ASA, Regionshospitalet Herning Arbejdstilsynet har besøgt ASA, Herning 8. december 2009 og efterfølgende udarbejdet en rapport om det psykiske arbejdsmiljø. Der er udarbejdet en tid- og handleplan for løsning af problemerne, som er blevet fulgt op i februar Arbejdstilsynet har vurderet, at arbejdet med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er så godt i gang, at sagen er afsluttet den 17. februar Risikobaseret tilsyn I sidste kvartal, 2011 varslede Arbejdstilsynet et risikobaseret tilsyn på Regionshospitalet Lemvig. Det betyder at Arbejdstilsynet har været på besøg i Lemvig i 1. kvartal Resultatet af dette besøg blev, at Arbejdstilsynet ikke konstaterede forhold, der kunne give anledning til at fortage sig yderligere på Regionshospitalet Lemvig. Regionshospitalet Lemvig har derfor modtaget en flot grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Med afslutning af sagen i februar 2011 og med det gode resultat af det risikobaserede tilsyn i Lemvig, betyder det, at Hospitalsenheden Vest ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Alle matrikler i Hospitalsenheden Vest kan forvente et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet i 2012 eller Tilsynet vil blive varslet kvartalet inden tilsynet. 11

12 Generelle møder og uddannelse i 2011 Februar/marts: Afholdelse af kursus i medarbejder trivsel. April/maj: Afholdelse af arbejdsmiljøuddannelse som følge af valg til arbejdsmiljørepræsentant, januar De nyvalgte medlemmer af arbejdsmiljøgrupper, der ikke kunnet deltage her, deltager i regionens udbudte arbejdsmiljøuddannelser. Maj: Temadag for forflytningsvejledere. Tema: Hjælpemidler og generel forflytningsteknik. Juni: Arbejdsmiljø på kontoret. For arbejdsmiljørepræsentanter eller andre interesserede. Juni: Kursus for arbejdsmiljøgrupper i APB-databasen Retox. November: Temadag for forflytningsvejledere. Tema: Indsatser ift. hjælpemidler og forflytning. Møder og uddannelse i 2011 APV Juni: Undervisning i APV og eapv. September: 4 dages skrivestue i eapv. Blev dog ikke gennemført optimalt, da der var problemer med eapv. I stedet har arbejdsmiljøgrupperne modtaget tilbud om individuel vejledning. Møder og uddannelse i 2011 TULE August: Fyraftensmøder for alle medarbejdere. Hvad er TULE, hvorfor skal jeg deltage i det, og hvordan hænger det sammen med APV? September: Work-shop for ledere, TR, Arbejdsmiljørepræsentanterne og andre nøglepersoner. Den gode TULE dialog/proces. September: Workshop for ledere om lederevaluering. Oktober: Konsulenter fra TULE sekretariatet til stede i Herning og Holstebro som hjælp til ledere vedrørende TULE rapporterne. Oktober december: Tilbud om konsulenthjælp til afholdelse af TULE-dialogerne. Uddannelsestilbud fra 2011 Fra 2011 er arbejdsmiljøloven ændret bl.a. i forhold til uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne. Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal fortsat gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Denne uddannelse består nu af en grundlæggende del på 3 dage. Derefter skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen tilbydes en supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. Der skal udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, hvor det blandt andet beskrives hvilke supplerende uddannelser medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen planlægger at deltage i. Arbejdsmiljøfunktionen, Staben vil løbende gøre opmærksom på tilbud om supplerende uddannelse. Men arbejdsmiljøgruppen er ligeledes selv forpligtet til at opsøge supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som kan være relevant for den enkelte og gruppen. I de supplerende arbejdsmiljøuddannelser er der mulighed for at vælge frit mellem forskellige udbydere. F.eks. interne uddannelser afholdt i Hospitalsenheden Vest, uddannelser afholdt af organisationer, uddannelser afholdt af Region Midtjylland mv. Supplerende arbejdsmiljøuddannelser der afholdes af Regionen kan findes gennem Plan2Learn ved f.eks. at søge på ordene supplerende arbejdsmiljøuddannelse 12

13 Status på fokusområder 2011 Fokusområderne besluttet af Regions-MEDudvalget i Region Midtjylland for perioden og er følgende: Ulykkesforebyggelse Ergonomi og forflytninger Sundhed og trivsel I 2011 er der arbejdet med fokusområderne på følgende måder. Ulykkesforebyggelse I forbindelse med ulykkesforebyggelse arbejdes der meget med synlighed af skete ulykker. Dette er med henblik på, at de rette personer lærer af ulykkerne og dermed kan igangsætte forebyggende tiltag, der kan forhindre at skaden sker igen. Der er arbejdet med synlighed af ulykker på følgende måder: En ny procedure for udarbejdelse af den lokale arbejdsmiljøaftale i LMU, er taget i brug i Den nye procedure skal forenkle og lette arbejdsgangen for de enkelte LMUer. Dette er bland andet med henblik på, at der enkelt LMU skal forholde sig konkret til, hvilke tiltag der skal igangsattes for at nedbringe og forebygge ulykker lokalt. På årets første temadag for forflytningsorganisation er ulykker i forhold til patienthåndtering fremlagt og gennemgået med henblik på forebyggelse. Arbejdsmiljøfunktionen i Staben har igangsat arbejdet med ændring af procedure for anmeldelse af arbejdsulykker. Den ændrede procedure vil medføre en central gennemgang af anmeldelserne inden fremsendelse og en systematisk opfølgning med henblik på forebyggelse ved hver enkel arbejdsmiljøgruppe. Ergonomi og forflytning Flere afdelinger i Hospitalsenheden Vest har benyttet sig af muligheden for at rekvirere en ergonomisk konsulent fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, der lokalt kan vejlede i arbejdsstillinger og ergonomi. I alt er der brugt ca. 220 timer til ergonomisk konsulent. Der er udbudt undervisning i kontorergonomi til arbejdsmiljøgrupperne. Pjece om indretning af vagtkontor er tilgængelig i e-dok Gennem det interne hjælpemiddeldepot, er der i 2011 indkøbt mange hjælpemidler, der er med til at mindske arbejdsbelastningen for personalet. Fem afsnit har haft ønske om at igangsætte ergonomiske indsatser og har i den forbindelse haft studerende fra ergo/ fysioterapeutskolen tilknytte i en kort periode. Sundhed og trivsel Der er udbudt kursus i medarbejder trivsel til arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter Flere afdelinger i Hospitalsenheden Vest har benyttet sig af muligheden for at rekvirere en konsulent fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø eller konsulentvirksomheden AKON. Formålet har været at få vejledning eller konkret styrede processer, der er med til at fremme trivslen og det psykiske arbejdsmiljø. I alt er der brugt ca. 780 timer på konsulentbistand i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. I forbindelse med håndtering af omstilling, fusioner, omplaceringer og fyringer samt sammensmeltning af kulturer i afdelinger, er der i mange afdelinger gjort brug af Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimerings beredskab. Der har været tale om individuelle samtaler, for både ledere og medarbejdere, seancer for ledergrupper, seancer for personalegrupper samt seancer for arbejdsmiljøgruppe og tillidsrepræsentanter. I alt er der brugt ca. 410 timer fra beredskabet. Social Kapital Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Høj social kapital har stor værdi i forhold til at kunne leve op til Hospitalsenhedens vision og mission, for samtidig at kunne klare store udfordringer og fortsat udvikle sig som hospital. For at udbrede kendskabet til begrebet Social Kapital er der i 2011 i Hospitalsledelsen, Afdelingsledelsen og i flere afdelinger - blevet talt rigtig meget om hvad Social Kapital er og hvordan der konkret skal arbejdes med det. 13

14 Det videre arbejde med FOKUSOMRÅDERNE i 2012 Fokusområderne er besluttet af Regions-MEDudvalget i Region Midtjylland for perioden og er følgende: Ulykkesforebyggelse Ergonomi og forflytninger Sundhed og trivsel Fokusområderne har baggrund i lovgivningen, overenskomsterne, APV og øvrige undersøgelser. Følgende skema viser en række centrale initiativer i Hospitalsenheden Vest, som kan understøtte det lokale arbejde med fokusområderne. Skemaet viser ligeledes hvilke områder, der lokalt bør træffes beslutning om i forhold til de indsatsområder, der er relevante i afdelingen/afsnittet. Derudover skal der lokalt arbejdes med de indsatsområder, der er relevante i afdelingen/afsnittet. Arbejdet med fokusområderne er væsentlige elementer i arbejdet med vækststrategien for HEV Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst, samt enhedsstrategierne Én virksomhed, Godt lederskab og Et godt arbejdsmiljø. DNV Gødstrup I 2012 vil medarbejderinddragelsen i DNV Gødstrup projektet være vigtigt. I 2012 skal det nye hospital planlægges og tegnes. Der er nedsat en række forskellige arbejdsgrupper, der skal indgå i vurderingen af og anbefalingerne til de forskellige områder i hospitalet. En række arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og menige medlemmer er deltagere i disse grupper. Rådgiverne i DNV projektet skal stille med arbejdsmiljøkompetencer og DNV sekretariatet i Hospitalsenheden Vest har tilknyttet arbejdsmiljøkoordinator Bente Fjordside. I de enkelte afdelinger og afsnit er det vigtigt, at ideer og problematikker der har betydning for DNV projektet bliver diskuteret og bragt videre ind i arbejdsgrupperne eller i DNV sekretariatet. Alle spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøforhold i DNV projektet kan rettes til Bente Fjordside. Ulykkesforebyggelse Indsats Baggrund Centrale initiativer Hospitalsenheden Forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Vest ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og ikke risikerer at blive udsat for arbejdsulykker eller nedslidning. Arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser medfører økonomiske omkostninger i den enkelte afdeling i forhold til fravær, vikarer, nedsat produktivitet. Herudover er der for Region Midtjylland en omkostning i forhold til udbetaling af erstatninger ved Den enkelte arbejdsmiljøgruppe eller afsnit/afdeling kan løbende rekvirere konsulenthjælp via arbejdsmiljøfunktionen i Staben til følgende indenfor arbejdsulykker: Anmeldelse Analyse Forebyggelse LMU træffer beslutning om handlingsplan i forhold til ulykkerne, som er opgjort for hver afdeling i den fremsendte lokale arbejdsmiljøaftale. I forhold til ulykker med risiko for blod eller sekret båren smitte (stik-skære skader) vil arbejdsmiljø- og hygiejne organisationen i 2012 arbejde på at udarbejde bedre anmeldelsesskema og opfølgningsprocedurer med henblik på målrettet arbejde med at nedbringe antallet af stikskader endnu mere. Den enkelte afdeling og LMU skal træffe beslutning om der ved visse arbejdsopgaver er behov for indførelse af sikkerhedsprodukter, som forebygger ulykker med smitterisiko. 14

15 Indsats Baggrund Centrale initiativer arbejdsulykker. fortsat Forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Arbejdsmiljøfunktionen i Staben har igangsat arbejdet med at ændre proceduren for anmeldelse af arbejdsulykker. Det betyder at der fremadrettet bliver en central gennemgang af anmeldelserne inden fremsendelse og en systematisk opfølgning med henblik på at sikre forebyggelse. Den nye procedure bliver igangsat ultimo maj 2012 ved besked til arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøfunktionen vil i løbet af 2012 undersøge behov og ønsker fra afdelingerne angående safetywalks/sikkerhedsrunderinger. Disse er tænkt udført enten af arbejdsmiljøgrupperne selv eller hvis ønsket i samarbejde med arbejdsmiljø funktionen. Målet med tiltaget er, at sikre og understøtte arbejdsmiljøet samt sikre synlighed og understøtte af dette. Ergonomi og forflytninger Indsats Baggrund Centrale initiativer Hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser Belastninger på bevægeapparatet pga. dårlige arbejdsstillinger kan give øget sygefravær. De enkelte områder kan rekvirere hjælp via arbejdsmiljøfunktionen i Staben til en ergonomisk konsulent, der lokalt kan vejlede i arbejdsstillinger og ergonomi. Ved indkøb af apparatur og inventar inddrages ergonomiske overvejelser. Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages ved indkøb, der har betydning for arbejdsmiljøet. Inddragelse sker ved enten den centrale arbejdsmiljøorganisation og/eller de lokale arbejdsmiljøgrupper afhængig af problematikken. Ved ombygning inddrages ergonomiske og øvrige arbejdsmiljøforhold. Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i byggesager, enten den centrale arbejdsmiljøorganisation og/eller de lokale arbejdsmiljøgrupper afhængig af problematikken. Forflytninger af patienter uden belastninger for medarbejderne Belastninger på bevægeapparatet pga. dårlige arbejdsbevægelser kan medføre arbejdsulykker og kan give et øget sygefravær. Antallet af arbejdsulykker med fravær og med baggrund i forflytninger er faldet fra 15 i 2009 til 10 i Der tilbydes løbende uddannelse af nye lokale forflytningsvejledere, som skal være med at sikre at patientforflytningerne lokalt foretages hensigtsmæssig. Forflytningsvejlederne og de enkelte afsnit kan rekvirere hjælp til konkrete forflytningsproblematikker hos forflytningsinstruktørerne (5 medarbejdere spredt på RHE, RHL og RLE, der er særlig kompetente i forhold til forflytninger). Der kan ligeledes rekvireres konsulenthjælp via arbejdsmiljøfunktionen i Staben til konkret at sætte fokus på forskellige emner inden for forflytning eller 15

16 2010. For 2011 er tallet desværre også 10. Det vurderes dog, at antallet kan falde yderligere. hjælpemidler. Forflytningsvejlederne tilbydes deltagelse i én regional forflytningstemadag i foråret 2012 og én intern forflytningstemadag i efteråret Som følge af en regional retningslinje for modtagelse af den voksne bariatriske patient på et hospital i Region Midtjylland udarbejder Arbejdsmiljøfunktionen, Staben en lokal retningslinje for modtagelse af bariatriske patienter med henblik på forflytning og rekvirering af hjælpemidler. Sundhed og trivsel Indsats Baggrund Centrale initiativer Tilbud om sundhedsfremme på arbejdspladsen RMU har besluttet at udarbejdelse af retningslinjer og implementering af aftalen om trivsel og sundhed (OK- 08) er et HMU anliggende. HMU har tidligere arbejdet med sundhedsfremme og har givet udtryk for følgende holdninger: Sundhedsfremme på arbejdspladsen handler både om at forbedre arbejdsmiljøet og om at skabe rammer, som gør det nemmere at træffe sunde valg både på og uden for arbejdet. Arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø er solidt forankret i HEV, hvorimod arbejdet med faktorer som kost og motion ikke har været et centralt fokuseret indsatsområde. Sundhedsfremmetilbud skal planlægges med respekt for den enkelte medarbejders valg. Udarbejdelse af en sundhedsfremmestrategi, der udstikker rammerne for et lokalt arbejde med sundhedsfremme i den enkelte afdeling. Klinisk Biokemisk Afdeling har fået tildelt midler fra Forebyggelsesfonden til et projekt: Udvikling og forankring af helbred med fokus på styrke, kondition og kropsbevidsthed gennem et fælles ansvar. Undervejs i projektet og når det afsluttes i 2013 skal erfaringerne fra projektet vurderes mhp. igangsætning af initiativer i HEV. Arbejdsmiljøfunktionen i Staben foretager en kortlægning af igangværende sundhedsfremmeaktiviteter i HEV. Kan anvendes som inspiration for afdelinger og afsnit. Der kan rekvireres konsulenthjælp via arbejdsmiljøfunktionen i Staben til konkret at sætte fokus på forskellige emner inden for sundhedsfremme. I byggeprocessen til DNV Gødstrup arbejdes der med sundhedsfremme ift. de bygningsmæssige rammer gennem for eksempel at indarbejde muligheden for bevægelse i det daglige arbejde (f.eks. trapper, cykelskure, motionsfaciliteter). Social kapital og trivsel I henhold til Politik vedr. medarbejdertrivsel og håndtering skal HEV: Fremme medarbejdertrivsel Identificere og forebygge Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Høj social kapital har stor værdi i forhold til at kunne leve op til Hospitalsenhedens vision og mission, for samtidig at kunne klare store udfordringer og fortsat udvikle sig som hospital. 16

17 Indsats Baggrund Centrale initiativer arbejdsbetinget stress fortsat Social Kapital og trivsel 12. marts 2012 afholdes en ½ temadag for HMU medlemmer, formænd/næstformænd fra LMUerne og arbejdsmiljøgrupper. Formålet med den ½ temadag er at deltagerne får viden om begrebet social kapital, viden om hospitalsledelsens og HMUs hensigt med at arbejde med social kapital og endelig, at deltagerne får inspiration til at arbejde lokalt med social kapital. I 2012 og 2013 har hospitalsledelsen afsat kr. til afdelinger, som har behov for konsulentstøtte til arbejde med at styrke den sociale kapital. I samarbejde med konsulentvirksomheden AKON har Hospitalsenheden Vest søgt Arbejdstilsynet om refusion af 50 procent af konsulentudgifterne. Det betyder, at der i 2012 og 2013 er mulighed for at benytte i alt kr. til konsulentstøtte fra AKONs psykologer og organisationskonsulenter til arbejdet med styrkelsen af den sociale kapital. Ved ønske om konsulenthjælp til at styrke den sociale kapital kan arbejdsmiljøfunktionen, Staben kontaktes. Social kapital er et af fem prioriterede indsatsområder i Hospitalsenheden for de kommende år. I budget- og udviklingsaftaler for 2012, som afdelingerne aftaler med hospitalsledelsen hvert år, vil det således i år være nogle mål for det videre arbejde med social kapital på afdelingerne. Gennem Region Midtjyllands, Koncern HR, Organisation, ledelse og Procesoptimering (OLP) kan der opnås hel eller delvis finansiering af konsulentydelser inden for følgende indsatsområder: Psykisk arbejdsmilø: Akutpulje, Sygefravær, Ulykker (primært vold og trusler), Stress Procesoptimering: Understøttelse af implementering af EPJ, Flow i forhold til "Læger laver lægearbejde", Patientarbejde, Smidige arbejdsgange Øvrige indsatsområder: Mobning og chikane, Forscreening "før Arbejdstilsynet kommer på besøg", Flow i forhold til de nye hospitalsbyggerier, coaching af ledere, faciliterende netværk for ledere. Ved ønske om konsulenthjælp fra OLP kan arbejdsmiljøfunktionen, Staben kontaktes. 17

18 Indsats Baggrund Centrale initiativer Håndtering af omstillinger, fusion og nedskæringer Forandringer kan påvirke trivslen og kan give et uhensigtsmæssig psykisk arbejdsmiljø Region Midtjylland har et beredskab i forbindelsen med omstilling, fusion og nedskæringer. Opgaver der falder ind under beredskabet finansieres 100 % regionens beredskabspulje. Ved ønske om støtte fra beredskabet kan arbejdsmiljøfunktionen, Staben kontaktes. Håndtering af medarbejdere der har været udsat for en belastende påvirkning Den udarbejdede retningslinje og de lokale instrukser skal sikre, at medarbejdere støttes, hvis de udsættes for en belastende påvirkning Der er udarbejdet en retningslinje ift. personale der har været udsat for en arbejdsmæssig belastende påvirkning. I alle afdelinger skal der udarbejdes en lokal instruks. Der er mulighed for støtte til udarbejdelse af instruks, afholdelse af lokale temamøder/kurser i forhold til kollegial førstehjælp, aflastningssamtaler, forebyggelse af vold mm. Ved ønske om støtte der til, kan arbejdsmiljøfunktionen, Staben kontaktes 18

19 Bilag 1 Arbejdsmiljøredegørelse for Hospitalsenheden Vest 2011 og

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 April 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Sygefravær... 3 Arbejdsulykker... 3 APV problemstillinger i IPL... 3

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Informationsbrev om TULE og APV

Informationsbrev om TULE og APV Hospitalsenheden Vest Staben HR Afdelingsledelser Arbejdsmiljøgrupper Tillidsrepræsentanter Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Informationsbrev

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Referat fra HMU-møde. Torsdag 14. marts 2013 Kl. 12-16 Foredragssal 1, Regionshospitalet Holstebro. Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR

Referat fra HMU-møde. Torsdag 14. marts 2013 Kl. 12-16 Foredragssal 1, Regionshospitalet Holstebro. Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra HMU-møde Torsdag 14. marts 2013 Kl. 12-16 Foredragssal 1, Regionshospitalet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Indkøb og Logistik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Indkøb og Logistik Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Afdeling for Indkøb og Logistik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusapotek Fyn Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale 2013/2014

Lokal arbejdsmiljøaftale 2013/2014 MED- og Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland angiver, at der på alle niveauer i MED strukturen, i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Oplæg på arbejdsmiljødagene 2015 for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner Torsdag d. 26. marts 2015 v. Tilsynschef i Arbejdstilsynet Thomas N.

Læs mere

Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, maj 2013

Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, maj 2013 1 Udgivet af: Udarbejdet af: Fotos: Layout: Kontakt: Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, maj 2013 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Fra Region Midtjyllands arbejdspladser Koncern HR, Fysisk

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Personale / HR

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Personale / HR Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Personale / HR Udarbejdet af Daglig sikkerhedsleder på vegne af HovedMED Godkendt af HovedMED den Indledning Den årlige arbejdsmiljøredegørelse er en status på det forgangne

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Informationsbrev Forflytningsorganisation

Informationsbrev Forflytningsorganisation Infobrev Ny koordinator for forflytningsorganisation side Temadag 7. november 05 side Billedbog af forflytninger Side Forflytningsulykker. halvår 05 Side 4 Undervisning som sygeplejerske og forflytningsvejleder

Læs mere

Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning

Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning Arbejdsformer og rådgivningskompetencer, der fremmer rådgivningens anvendelighed Motivation til brug af rådgivning Erfaring fra en stor intern autoriseret arbejdsmiljø-organisation

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni 013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, OUH, Odense...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Årlig arbejdsmiljø- drøftelse 2015-2016

Årlig arbejdsmiljø- drøftelse 2015-2016 Årlig arbejdsmiljø- drøftelse 2015-2016 Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Behandlet på LMU-møde den 10.12.15 gruppearbejde med fokus på emnet Sundhed og trivsel. Godkendt på LMU-møde den 24.02.16.

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale 2012

Lokal arbejdsmiljøaftale 2012 MED-aftalen for Region Midtjylland angiver, at alle led i MED strukturen skal udarbejde en Lokal arbejdsmiljøaftale. Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter ligeledes regler om at der årligt skal foregå en

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Årlig arbejdsmiljø drøftelse 2014

Årlig arbejdsmiljø drøftelse 2014 Årlig arbejdsmiljø drøftelse 2014 Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Årlig arbejdsmiljødrøftelse...3 Formål...3 Sundhed og trivsel...4 Sygefravær

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen Infobrev Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn inden 2020 side 2 Informationsbrev Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøgruppens løbende kompetenceudvikling side 3 Mulighed for konsulentbistand

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Hvilke udfordringer og muligheder giver den nye lov for at udvikle arbejdsmiljøarbejdet? Udfordringer

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder

Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder Informationsbrev til sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgrupper og lokal daglig sikkerhedsleder Juni 2009 Indhold Så er det tid til endnu et informationsbrev. Som sædvanlig har vi mange ting på hjertet.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hæmatologisk Afdeling X Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 1 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 13 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane (VTC) www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og håndtering af VTC Gennemgang af ansvar og forpligtigelser v/ Maj-Britt Stobberup Akutmodtagelsens arbejde

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Notat om status over arbejdsulykker 2014

Notat om status over arbejdsulykker 2014 Notat om status over arbejdsulykker 214 A.1 Antal arbejdsulykker Det samlede antal ulykker i 214 er opgjort til 1.982, heraf 43 ulykker med fravær. 1 De tilsvarende tal for 213 var 1.877 ulykker og 428

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Teknisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 24. september 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Teknisk Afdeling 3 Område

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Informationsbrev. Hospitalsenheden Vest. Nr. 24 August 2016

Informationsbrev. Hospitalsenheden Vest. Nr. 24 August 2016 Side 2 - Ny arbejdsmiljøkonsulent - Medarbejder involveret TULE og APV 2017 Side 3 - APV 2016 Side 4 - Skrivestue - Valg til arbejdsmiljøorganisation Side 6 - Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelsen Side 7

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT UDARBEJDET AF

REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT UDARBEJDET AF REGION HOVEDSTADEN TRIVSELOP 2014 ANALYSERAPPORT REGION HOVEDSTADEN FORORD Kære alle i Region Hovedstaden Vi har nu afsluttet dataindsamlingen for TrivselOP 2014. Vi har samlet i Region Hovedstaden fået

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015

Børne- og Ungdomsforvaltningens. Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Godkendt af HovedMED den 17. december 2014 - Revideret august 2015 Indhold Forord 3 Fire mål med sygefraværspolitikken 4 Målsætninger med sygefraværspolitikken

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje Døgninstitutioner og hjemmepleje Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i Døgninstitutioner og hjemmepleje 2011 Arbejdstilsynet gennemfører fra 2011 nye særlige tilsynsindsatser med mere fokus

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Kendetegn ved den gode APV-proces

Kendetegn ved den gode APV-proces Fase 0 Planlægning Skabe overblik og planlægge hele forløbet inkl. opfølgning Vigtigt at synliggøre, informere og motivere om processen både fra leders og AMiR s side Inddrage erfaringer fra sidste APV

Læs mere

Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december 2015. Afbud: Steen Rersøe, Københavns Fængsler og Marianne Fæster Nielsen, Direktoratet

Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december 2015. Afbud: Steen Rersøe, Københavns Fængsler og Marianne Fæster Nielsen, Direktoratet Opsamling Møde i Det Centrale Arbejdsmiljøudvalg 18. december 2015 Mødedeltagere: Ole Hansen, (formand), Direktoratet Anne Marie Borggaard, Statsfængslet Midtjylland John Skinnebach-Larsen, Statsfængslet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Informationsbrev Arbejdsmiljøorganisationen

Informationsbrev Arbejdsmiljøorganisationen Infobrev Den kommende APV og TULE skal foretages i 2014 og ikke i 2013 side 2 Valg til arbejdsmiljøorganisation og MEDudvalg Forløb valg side 2 side 3 Arbejdsmiljøuddannelse for nye i arbejdsmiljøgruppen

Læs mere

Fra Kortlægning Til Forbedring

Fra Kortlægning Til Forbedring Fra Kortlægning Til Forbedring Forberedelse Spørgeskemaundersøgelse Rapporter og dialog Prioritering og handleplan Handlinger og løsninger Opfølgning Faldgruber for APV-processen Kortlægningsdøden det

Læs mere

Primært gives der kun FEA, hvis det er aftalt som en del af en meraktivitetsaftale.

Primært gives der kun FEA, hvis det er aftalt som en del af en meraktivitetsaftale. Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Referat af møde i LMU, Medicinsk Afdeling Torsdag d. 16. september 2010, kl. 13.00-15.30 Medicinsk Konferencerum, Holstebro Afdelingsledelsen Tlf.nr.: 3017 3831

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Årlig arbejdsmiljø- drøftelse 2015-16 Driftsafdelingen

Årlig arbejdsmiljø- drøftelse 2015-16 Driftsafdelingen Årlig arbejdsmiljø- drøftelse 2015-16 Driftsafdelingen Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Årlig arbejdsmiljødrøftelse... 3 Indledning... 3 Forankring af afdelingens arbejdsmiljøarbejde

Læs mere

Lokal arbejdsmiljøaftale 2012

Lokal arbejdsmiljøaftale 2012 MED-aftalen for Region Midtjylland angiver, at alle led i MED strukturen skal udarbejde en Lokal arbejdsmiljøaftale. Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter ligeledes regler om at der årligt skal foregå en

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro

Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro Formøde

Læs mere