DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger"

Transkript

1 2015 DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger DGK Dansk Gravhundeklub

2 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende udstillingssystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og dataansvar for DKK Klubsystemet: DKK Klubsystemet (DKK Klub), program, database og alle rutiner knyttet til dette er Dansk Kennel Klubs (DKKs) ejendom. Dette gælder også alle tilknyttede makroer og dokumenter for brug sammen med Klubsystemet. Klubben kan ikke ændre i nogen udskrifter, med mindre det er aftalt med DKK på forhånd. DKK er dataansvarlig for alle de persondata, som er registreret i systemet. Klubben får gennem Klubsystemet direkte tilgang til DKKs database over navne og adresseoplysninger for personer. Ansvar og ejerskab for disse oplysninger overgår pa intet tidspunkt til klubben, og klubbens benyttelse af disse oplysninger indskrænker sig til at assistere DKK med medlemsadministrationen. Medlemsdatabasen forbliver på DKKs database servere og overføres ikke til andre systemer under brugen. Ved brug af DKK Klub får specialklubben kun adgang til navne og adresseoplysninger i persondatabasen, og den kan kun se medlemsoplysninger om sine egne medlemmer. Data fra DKKs database MÅ KUN benyttes i det omfang, der er nødvendigt for klubbens arbejde med medlemsadministration, herunder udsendelse af blade og medlemsopkrævninger. Personoplysningerne må ikke misbruges. Personoplysningerne må på intet tidspunkt sælges, Videregives eller på anden måde overdrages til tredjemand, eller i øvrigt komme uvedkommende til kundskab. Hvis DKK opdager misbrug af DKK Klub vil DKK uden varsel kunne stoppe klubbens adgang til systemet. Det skal derfor påpeges over for DGKs medlemmer, at de ved ibrugtagning af DKK Klub er indforstået med ovenstående. Alt arbejde vedr. ansøg om udstillingen, kontroller oplysninger om udstillingen og vedligehold racer og dommere ligger hos DGK s Udstillingsudvalg. Udvalgene kan med stor fordel påbegynde arbejdet med at tjekke tilmeldte hunde i systemet senest 14 dage før 1. tilmeldingsfrist. Det kan tage tid at få papirer på udenlandske hunde tilsendt. Når I har nået sidste tilmeldingsfrist for jeres udstilling og har indtastet de tilmeldinger I har modtaget manuelt, overført webtilmeldingerne til systemet og rettet de fejlbehæftede tilmeldingerne, HUSK også at se i indbakken med hunde under omregistrering, kontakter I Tanja Guldhammer i DGK s Udstillingsudvalg på mail DGK s Udstillingsudvalg vil derefter fordele hunde til dommere og ringe. I skal derfor afvente tilbagemeldingen fra DGK s Udstillingsudvalg før I påbegynder udsendelsen af PM-breve. Først når I har genereret det sidste og endelige katalog, kontakter I DKK og beder om, at de vil maile jer katalog-filen i Word-format. Denne fil mailer I så til Susanne Bech hvis det er hende der skal lave jeres katalog. Sidste frist er 14 dage før udstillingen, men jo tidligere Susanne modtager filen fra jer, jo mere behjælpelig kan hun nå at være med at kontakte kenneler for annoncer og ærespræmier. Når I har udsendt PM-brev og nummerskilte, skal I HUSKE at indtaste udvalgets kontonummer i menuen: 4. Efter udstillingen => 5. Udbetaling af penge fra elektroniske tilmeldinger Har I spørgsmål eller andet i forbindelse med jeres afvikling af udstillingen og brugen af manualen, så skal I endelig rette henvendelse til Tanja Guldhammer på mail eller

3 Indhold Log ind på klubsystemet... 4 Hovedmenu i udstillingssystemet... 7 Indtastning af deltagere på udstillingen... 8 Overfør evt. online tilmeldinger til udstillingen... 9 Vedligehold tilmeldinger til udstillingen Dan og vis statistik / oversigt over antal hunde og racer Avl og opdrætterklasser Efter sidste indtastede tilmelding Udsending af elektroniske PM er Udskrift af manuelle PM er Udsendelse af ekstra til online tilmeldinger Efter tilmelding af hunde til udstillingen Fejllister

4 Log ind på klubsystemet Gå til websiden og ned til bunden af siden og klik på klub-system Gå derefter til login til udstillingssystemer 4

5 I felt udstilling ID indtastes: det udstillings ID udvalget har fået udleveret pr. mail og i Password indtastes: den kode som udvalget har fået udleveret pr. mail. 5

6 Første gang man logger sig på, skal man oprette en bruger via Rediger brugere Husk at klikke på Luk når du har oprettet en ny bruger. Herefter vælger du dit brugernavn i feltet Vælg bruger og første gang bliver du bedt om at acceptere reglerne for brug af hundeweb udstillingssystemet. HUSK at det er en personlig bruger adgang og det er derfor ikke nok, at man kun laver én bruger pr. udvalg. Der er en fejl i systemet så nogen gange bliver man bedt om Vælg bruger to gange efter hinanden! 6

7 Hovedmenu i udstillingssystemet Menuen "1. Administrer udstilling og priser" er forbeholdt DGKs udstillingsudvalg og må ikke benyttes af udvalgene. 7

8 Indtastning af deltagere på udstillingen Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> Hovedmenu -> 2. Før udstillingen - > 2. Manuelle tilmeldinger Her indtaster man de deltagere, der har tilmeldt sig udstillingen. For langt de fleste hunde kan man nøjes med at indtaste registreringsnummer, klasse og evt. afvigelser ved betalingen. Kvik reg knappen kan bruges når man er sikker på at oplysningerne om hund og ejer er korrekte. Ved behov for ændringer til dette bruger man den almindelige OK knap, som giver et mere detaljeret indtastningsbillede med mulighed for ændringer. Hvis hunden der skal tilmeldes udstillingen ikke findes i hundedatabasen (en udenlandsk hund der ikke tidligere har været udstillet i Danmark), så får man et indtastningsbillede hvor man registrerer følgende oplysninger omkring hund og ejer: Data på hund med navn, titler, fødselsdag, race, farve, køn Afstamning på hund med reg.nr., navn og titler på forældre. Oplysning om ejer med navn (fornavn, efternavn) og adresse Oplysning om opdrætter med navn, postnummer og land Oplysning om ønsket klassevalg Oplysning om betaling i hele kr. Disse data om udenlandske hunde accepteres til selve udstillingen, men gemmes midlertidigt i et særligt register. Før oplysningerne og hunden og dens resultater bliver overført til DKK s hundedatabase skal DKK have tilsendt kopi af hundens stamtavle samt evt. FCI brugsprøvebevis eller Championatbevis, så vi kan verificere oplysningerne. Dette er også en betingelse for at udstillerne efterfølgende kan se deres kritikker på hundeweb. I Udstillingssystemet skal man være opmærksom på, at når der tilmeldes hunde (typisk hvalpe eller udenlandske hunde) som ikke er oprettet i databasen i forvejen med ejere og opdrættere så skal følgende gøres: Ved ejer eller opdrætter udfyldes 1. ejers eller opdrætters oplysninger incl. adresse. I Ejerbeskrivelsen/Opdrætterbeskrivelsen noterer man herefter alle ejere incl. 1. ejer. Det der ståri ejerbeskrivelsen/opdrætterbeskrivelsen benyttes i kataloget sammen med adresseoplysningerne fra 1. ejer. BEMÆRK at ovenstående kun gælder for hunde som ikke allerede har ejeroplysninger i databasen. 8

9 Overfør evt. online tilmeldinger til udstillingen Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen - > 1. Arbejd med tilmeldinger fra web. På Importer tilmeldinger fra Web tilmeldinger kan man se alle de online tilmeldinger til udstillingen, som venter på at blive overført til denne. Når tilmeldingerne skal overføres markeres de, og man klikker på overfør. Online tilmeldinger, hvor oplysningerne manuelt er indtastet omkring hunden, ligger i en særlig afdeling Web tilmeldinger som ikke kunne overføres korrekt fra Web, hvorfra de først overføres, når oplysningerne er godkendt af klubben. HUSK alle hunde fra on-line tilmeldinger skal behandles inden der kører katalog mv. HUSK også at tjekke om der ligger hunde under Importer tilmeldinger med 'Under reg' markering Bemærk udenlandske hunde er i DKK s database registreret med et mellemrum efter landebetegnelsen (S 15400/98). Det kan være en stor hjælp at søge hunden frem ved hjælp af ALT+S. Der er flere muligheder for søgning efter samme princip som på hundeweb. Du kan benytte hundens registreringsnummer eller navnet/dele af navnet. HUSK at bruge * ved søgning for at få alle med. Hvis hunden findes så klik på Reg.nr. og hundens data kommer frem. HUSK og tjek om ejeren i DKK s system er den samme som på anmeldelsen. Findes hunden ikke, skal du huske at få en kopi af stambogen, som indsendes til DKK hurtigst muligt, og under alle omstændigheder inden udstillingen afholdes. Dette gælder også evt. FCI brugsprøvebevis eller Championatbevis, hvis det ikke fremgår af Hundeweb, at hunden har opnået disse. Ved webtilmelding kan udenlandske ejere vedhæfte disse dokumenter ved tilmeldingen! De kan ses under 2. Før udstillingen - > 3. Vedligehold tilmeldinger Her finder man den enkelte hund og under "Hund dokumenter kan man finde evt. vedhæftet dokumenter. Svenske hundes stamtavler kan man finde på: DKK godtager et print screen kopi af skærmbillede, hvor man kan se hundens stamtavle. Web tilmeldinger med manuel rabat tilkobling indeholder alle de tilmeldinger hvor der ved tilmelding er trukket manuel rabat. 9

10 Vedligehold tilmeldinger til udstillingen Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen - > 3. Vedligehold tilmeldinger. På dette sted kan man ud fra nedenstående søgebillede få en oversigt over udvalgte tilmeldinger med mulighed for at rette i disse: Man kan søge efter tilmeldte hunde ud fra Race, Navn eller registreringsnummer og man kan søge ejere ud fra Navn og adresseoplysninger. Vælg eventuelt race og klik på OK (øverste ok). Herefter kommer alle hunde med den valgte race frem og ved klik på reg.nr. kan oplysningerne for den enkelte hund ses på skærmen. Eventuelle fejl og mangler kan så registreres på hunden. Det er også her du kan slette en fejloprettelse. 10

11 Dan og vis statistik / oversigt over antal hunde og racer Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen - > 4. Vedligehold racer og dommere. Dette punkt har følgende menupunkter: Administration af racer (opdel og saml racer) (bruges kun af udstillingsudvalget) Dan og vis statistik / oversigt (Sidst kørt: ) Dommer statistik (bruges kun af udstillingsudvalget) Dommer administration (tildeling af dag og tid) (bruges kun af udstillingsudvalget) Undervejs i processen med at behandle tilmeldinger kan man se, hvor mange hunde der er tilmeldt, og hvor mange af de enkelte racer. Dette gøres ved at man vælger punkt 2. Dan og vis statistik / oversigt. Her opdateres de indtastede hunde og man kan gå videre med udstillingen. Bemærk hvis man på noget tidspunkt opdaterer / tilføjer / sletter i hundenes tilmeldinger eller andet så skal dette punkt med at opdatere via pkt. 2. Dan og vis statistik / oversigt gentages og først herefter vil ændringerne være registreret. 11

12 Avl og opdrætterklasser Når en hund tilmeldes avlsklasse, så tilføjer man dette klassevalg på den avlshund klassen stilles efter i Vedligehold tilmeldinger nederst. Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen -> 3. Vedligehold tilmeldinger Her trykkes på den øverste OK ud for Sorteret efter: navn. Hundene vil nu komme frem i alfabetisk rækkefølge. Man vælger herefter den hund der skal stilles en avlsklasse efter. Man tilføjer derefter klassen avlsklasse forneden under Tilføj en klasse. Vælg Avlsklasse og tryk på OK 12

13 Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen -> 8. Avlsklasse admin I avlsklasse admin kan man så se om der er tilmeldt nok afkom efter hunden. Her skal man vælge den hund man ønsker at til vælge deltagende hunde til. Man sætte derefter flueben i de hunde, der kan deltage under den valgte avlshund. Hvis det er OK, så godkender man avlsklassen. 13

14 Er der ingen eller ikke nok deltagere med brugsprøver må man fjerne klassen fra avlshunden under Vedligehold tilmeldinger For opdrætterklasser skal man tilmelde opdrætsklasse på en hund af den ønskede race, som ejes af den opdrætter klassen skal stilles efter i Vedligehold tilmeldinger nederst. Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen -> 3. Vedligehold tilmeldinger Her trykkes på den øverste OK ud for Sorteret efter: navn. Hundene vil nu komme frem i alfabetisk rækkefølge. Man vælger herefter en hund af den ønskede race, som ejes af den opdrætter klassen skal stilles efter. Oplysningerne fra denne hund identificerer så opdrætter og race til opdrætsklassen. Man tilføjer derefter klassen oppdretterklasse forneden under Tilføj en klasse. Vælg opdrætsklasse og indtast kennel-navn og tryk på OK Herefter går man til punktet Opdrætterklasse admin. 14

15 Systemet checker så om der er tilmeldt nok hunde fra den race / opdrætter, til at der kan stilles en opdrætsklasse Her vælger man den hund man har oprettet en opdrætsklasse på. Man sætter derefter flueben i alle de hunde, der kan deltage i valgte opdrætsklasse. Hvis det er OK, så godkender man opdrætsklassen. Husk at notere jer hvilke hunde, der kan deltage i de valgte avls- og opdrætsklasser, så I kan informere den, der skal lave jeres katalog om disse hunde, så de kan blive listet m. katalog nr. og stjerne markering ved dem med brugsprøve 15

16 Efter sidste indtastede tilmelding Når I har nået sidste tilmeldingsfrist for jeres udstilling og har indtastet de tilmeldinger I har modtaget manuelt, kontakter I Tanja Guldhammer i DGK s Udstillingsudvalg på mail DGK s Udstillingsudvalg vil derefter fordele hunde til dommere og ringe. I skal derfor afvente tilbagemeldingen fra DGK s Udstillingsudvalg før I påbegynder udsendelsen af PM-breve. Har I spørgsmål eller andet i forbindelse med jeres afvikling af udstillingen, så skal I endelig rette henvendelse til Tanja Guldhammer på Udstillingsudvalgets vegne. Oplysninger om rækkefølge af bedømmelserne på dagen til brug for PM-brevet findes ved Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen - > Vedligehold racer og dommere - > 2. Dan og vis statistik / oversigt Rækkefølgen vil være fra kl. 10 og med et minuts mellemrum da man ikke ved, hvor længe bedømmelserne reelt varer. Tiderne skal ikke medtages i PM-brevet. 16

17 Udsending af elektroniske PM er OBS I skal ikke hente og installere makroer til Word og Excel!! Inden klubben begynder udsending og udskrift af dokumenter til udstillingen er der nogle dokumenter der skal klargøres. Der skal laves én PDF-fil(denne ene fil må godt være på flere sider) som indeholder alle de oplysninger du ønsker at udsende til udstillerne: PM, ringlister mv. samt evt. en JPG/JPEG fil med klubbens logo (helst sort/hvid) som max. må fylde 100 kb. Desuden er der mulighed for til startnumrene at indtaste klubbens adresse/kontakt informationer samt 5 korte beskeder såsom indgangspriser, dato for næste udstilling mv. I mailen der udsendes med startnumrene er der ud over standardteksten mulighed for at tilføje en kort tekst på max. 255 tegn. Først: Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen - > 4. Vedligehold racer og dommere - > 2. Dan og vis statistik / oversigt Kør statistikken så alt er opdateret! Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 2. Før udstillingen - > 5. Katalog og udskrifter. Når alle deltagende hunde, dommere, klasser, opdelinger mv. er registreret, er man klar til at generere katalog. Vælg punkt 1. Generer katalog og afvent at kørslen afsluttes. Når kørslen er afsluttet ender du i skærmbilledet 2. Udlæs datafiler. Det er her alt forberedende arbejde med udsendelse af PM er foregår. OBS!! Vær opmærksom på at, i det øjeblik klubben begynder på at udsende PM er så må kataloget IKKE genereres på ny, og man må ikke gå ind i menu 1 Generer katalog igen. 17

18 I skærmbilledet Udlæs datafiler foretages følgende: Under Udsending af startnumre på vælg: Klik her for at skrive ekstra information som kommer med i en der udsendes Derefter komme dette skærmbillede frem Indtast adresse/kontakt informationer på udstillingen (kommer på startnummeret - øverst) 2. Indtast oplysninger om næste DGK udstilling og sidste tilmeldingsfrist i Bundtekst (kommer på startnummeret nederst og den første linie kommer med fed tekst) 3. Indtast den engelske tekst på max. 255 tegn som kommer med i selve en ud over standard teksten. Se standardteksten på næste side. Udstillere fra andre lande end Danmark, Norge eller Sverige får den tilsendte mail på engelsk, men ikke jeres PM-brev på engelsk, medmindre I har lavet en engelsk udgave i forlængelse af jeres danske PM-brev. Tryk OK når alt er indtastet. På næste side kan man se hvor to af de tre tekster komme til at stå, den tredje komme i e-malien. 18

19 Herefter uploades klubbens logo med sponsorer (fås fra bestyrelsen). Tryk Gennemse/Browse og find dit logo der hvor du har gemt det på din maskine. Vælg derefter Upload og filen gemmes herefter i skærmbilledet. Gentag proceduren med Info/PM og upload også denne. Er der problemer med at uploade Info/PM-filen kan det være fordi PDF-filen er for stor. 19

20 Eksempel på mail der udsendes: Herefter kan du køre en test hvor du indtaster din egen adresse og klikker på Kør startnr test. Systemet tjekker nu om du har skrevet en gyldig adresse. Har du det sender systemet 4 tilfældige tilmeldinger til din mail-adresse og du kan tjekke om alt ser OK ud. Systemet skriver startnummer blir nå genereret og sendt til. (Test). Er der fejl i adressen kom der en kort fejlmeddelelse og du bedes indtaste korrekt og gentage proceduren. 20

21 Startnummer testen kan gentages lige så mange gange man ønsker. Man skal taste F5/opfrisk/refresh indtil systemet skriver at der er afsendt 4 mails og knappen Bekræft at startnummer testen gik godt kommer frem. Ser alt OK ud og du er tilfreds kan du nu bekræfte at startnummer testen gik godt ved at klikke på Bekræft at startnummer testen gik godt Nu får du en tekst frem med at startnummer testen blev bekræftet med dato og en knap til udsendelse af elektronisk startnumre: Generer startnr elektronisk Du får nu en meddelelse om du er sikker på at du vil starte udsendelsen af startnumre. Tryk OK. Du får så en tekst om at udsendingen er startet med dato og tidspunkt. Under startnumre sendt med kan du nu ved hjælp af F5/opfrisk/refresh følge antallet af e- mail der er sendt ud. Vær opmærksom på at udsendingen af elektroniske PM tager tid. 200 PM er tager ca min. 21

22 Udskrift af manuelle PM er Når alle elektroniske startnumre er udsendt kan du begynde at udskrive de manuelle. Det gøres under Startnummer/Kvittering for udskrift. Du vælger Alle dage, Eksteriør og ved land skal der vælges specificeret: For Danmark vælges DK, for Norge og Sverige vælges NO/SE og for øvrige lande vælges Andre, dette gøres af hensyn til det sprog mail og startnummer udskrives i. Hvis man i land vælger Alle kommer alle oplysninger ud på engelsk. Når du har valgt hvad der skal skrives ud trykker du på knappen Generer PDF. Afvent minimum 15 sekunder før du klikker på Hent generert pdf fil som står nedenunder Generer PDF. Du får nu en boks frem hvori du skal vælge Åbn (se næste side). 22

23 Når du får startnumrene frem (der kan gå et øjeblik) så vælger du at udskrive disse startnumre på din egen printer. Det kan anbefales at anvende en lidt kraftigere kvalitet papir end 80 g/m2. Til eventuelle efteranmeldte hunde udskrives startnumre til disse ligeledes her. Under Eksteriør vælges Eksteriør etteranm. På samme måde kan startnumre med diverse mangler udskrives her. Herefter udestår kun at sende de udskrevne numre til udstillerne. Endelig skal I indtaste jeres udvalgs bankkontonr. hvor I ønsker at webindbetalingerne skal overføres til. I burde have pengene inden for en uge. Dette gøres under 4. Efter udstillingen => 5. Udbetaling af penge fra elektroniske tilmeldinger Hermed er ALT udsendelse udført, når I har genereret det sidste og endelige katalog, mailet og sendt numre til udstillerne. I kontakter umiddelbart herefter DKK via og beder om: kritikker til avl- og opdrætterklasser kritikker til dommeraspirant, hvis der er dette på udstillingen katalog-filen i Word-format tilsendt pr. mail. At få eventuelle udenlandske hunde registreret i hundeweb (husk kopi af stambog), hvis det ikke er gjort løbende. Katalog-filen i Word-format, mailer I så til Susanne Bech hvis det er hende der skal lave jeres katalog. Sidste frist er 14 dage før udstillingen, men jo tidligere Susanne modtager filen fra jer, jo mere behjælpelig kan hun nå at være med at kontakte kenneler for annoncer og ærespræmier. 23

24 Udsendelse af ekstra til online tilmeldinger Hvis man har brug for at udsende yderligere informationer efter man har udsendt elektroniske PM er, f.eks. på grund af dommerændring, så er dette muligt ved at benytte nederste funktion På Udlæs datafiler - til tilmeldte. Her klikker du på Opret . Man udfylder indhold med den tekst der skal af sted og trykker Gem. Så kommer Søg efter tilmeldte frem og du finder den/de racer der har f.eks. dommerændring og trykker Søg. Systemet finder de tilmeldinger der kan være tale om (der sendes kun 1 gang til hver mailadresse så har man tilmeldt flere hunde fra samme adresse, får man kun mailen 1 gang). Tryk så på Legg tilmeldte til og tryk så på Luk og du kommer retur til Udlæs Datafiler billedet. 24

25 Nederst ved " til tilmeldte" er nu en ny knap "Send ". Så snart du klikker på denne sendes mailen. Fortryder du det du har indtastet, inden du har sendt mailen, sletter du ved at klikke på den lille skraldespand. Når du har sendt en kan du ikke fortryde. 25

26 Efter tilmelding af hunde til udstillingen Gå til: UDSTILLINGSSYSTEMET -> 4. Efter udstillingen - > 2. Registrer efteranmeldelse. Her er det muligt at eftertilmelde en hund, som ikke er blevet optaget i kataloget i første omgang. Hunden registreres her på samme måde som almindelige tilmeldinger. Herefter skal man via Efter udstillingen og Katalog og udskrifter og Pkt. 1 Tildeling af katalognummer af efteranmeldte hunde som tildeler hunden et 9000 katalognummer. Fejllister De specialklubber, som selv laver udstillinger har ind imellem en lang fejlliste efter udstillingen, hvor DKK's medarbejdere foretager et efterarbejde i form af at lægge hunde og resultater ind i systemet. Ofte skyldes det, at klubben ikke har medsendt en kopi af stamtavlen for de hunde, der ikke ligger i systemet, eller gjort en indsats for at søge grundigt nok på hunden i DKK's system eller forsøgt at skaffe de nødvendige oplysninger om hunden (f.eks. slået hunden op i SKK's hundedatabase eller en anden database). DKK s bestyrelse har i december 2010 besluttet, at det pr. 1. januar 2011 koster klubber og kredse kr. 50,- pr. fejl/hund, hvis DKK s medarbejdere skal foretage førnævnte efterarbejde for mere end 5 hunde for en udstilling. Såfremt tallet overstiger 5, skal der betales gebyr for samtlige fejl/hunde. 26

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver 2017 DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver DGK Dansk Gravhundeklub 20 01 2017 1 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende prøvesystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og dataansvar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion i DKK s klubsystem.... 2 Orientering til specialklubber og kredse om DKK s klubsystem.... 2 Medlemsadministration.... 2 Udstillingsadministration af udstillinger/skuer

Læs mere

2013- DGK. Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK. Gældende fra 27.08.2013

2013- DGK. Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK. Gældende fra 27.08.2013 2013- DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01 01 2012 Gældende fra 27.08.2013 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende udstillingssystemet for arbejdsudvalgene. Aftale

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere

Hundeweb Brugermanual Prøveledere Hundeweb Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Kapitel 1 - Kvalitetsklasser (ungdoms- og åbenklasse)...6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afholdelse af udstillinger/skuer: Benyttelse af DKK s udstillingssystem: Ansøgning om udstilling/skue...

Indholdsfortegnelse. Afholdelse af udstillinger/skuer: Benyttelse af DKK s udstillingssystem: Ansøgning om udstilling/skue... Indholdsfortegnelse Afholdelse af udstillinger/skuer:... 3 Benyttelse af DKK s udstillingssystem:... 3 Valg af browser... 3 1. Ansøgning om udstilling/skue... 5 Udfyldning af ansøgningen... 5 Webtilmelding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Ansøgning om udstilling Administration af udstillingen/skuet Tilmeldinger... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Ansøgning om udstilling Administration af udstillingen/skuet Tilmeldinger... 6 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om udstilling... 3 Udfyldning af ansøgningen... 3 Webtilmelding Ja/Nej... 3 Kontaktoplysninger samt password til udstillingen... 4 Deltagende racer... 4 2. Administration

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB 24. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB TIL REGIONERNE OG BRUGSHUNDEUDVALGET EMMA FREIDAL LAURSEN SPANIEL KLUBBENS BRUGSHUNDEUDVALG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Oprettelse af prøver...

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password.

Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password. Opret ny bruger Tilknyt medlemskab Ændre Mail-adresse Ændre password. Min Side - Opret ny bruger Du opretter dig som bruger på hundeweb.dk ved at klikke på Min Side. Når du er oprettet som bruger på hundeweb.dk

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere

Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Hundeweb - Brugermanual Prøveledere Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb... 2 Kapitel 1 - Markprøver / skovfugleprøver... 6 1. Administrer arrangementet, priser, klasser mm. (bruges ikke af

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion i DKK s klubsystem.... 2 Orientering til specialklubber og kredse om DKK s klubsystem.... 2 Medlemsadministration.... 2 Prøve- samt Kursus-/Trænings-/Arrangementsadministration...

Læs mere

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03

MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM. Version 3.03 MANUAL DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSAFVIKLINGSPROGRAM Version 3.03 Dansk Tennis Forbund Januar 2007 side 1 af 18 Indledning TAP er Dansk Tennis Forbunds program til brug ved turneringsafvikling og stilles

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet 17 Regattaprogrammet (Søren Madsens tilmeldingsprogram) Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet regattaadmin.dk Langdistance - Vejledning Indhold regattaadmin.dk... 1 Vejledning i Hovedmenu...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk

Brugermanual. DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Brugermanual DKF s Self service på www.kano-kajak.dk Side 2 Indholdsfortegnelse Introduktion og adgang side 4 Ret kluboplysninger Redigering af klubdata side 6 Redigering af formandsoplysninger side 7

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard.

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard. Der oprettes én profil pr. gruppe. Altså hvis du er i gruppe med f.eks. tre andre fra din klasse, skal I oprette én fælles brugerprofil. Når I har oprettet jeres profil, kan I uploade billeder, dele videoer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Version pr 20120514 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com

Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Guide til din private side på Netstambogen www.lgancce.com Når du slår Netstambogen op på Internettet, får du dette billede: For dem, der ikke er velbevandret i spansk, så kan man vælge den engelske udgave.

Læs mere

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com SCHÆFERHUNDKLUBBEN FOR DANMARK Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com Quikguide til oprettes af bruger og arrangementer via schaeferhundeklubben.caniva.com Schæferhundeklubben for Danmark

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først:

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først: SOHO/NOHO Printer Installation til Windows (PC) - Version 2.0 Vigtig før du går i gang: Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune).

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Indhold INTRODUKTION... 2 1. LOGGE IND PÅ RUT... 3 2. OVERSIGT OVER RUTER... 4 3. OPRETTELSE AF RUTER... 5 4. RUTERESERVATION

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 Udskrifter Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 7. Udskrift likviditetsbudget Udskrifter Alle udskrifter kan vises på skærmen. Du skal nu se på de forskellige muligheder der

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Skole OL Administration og Skole OL resultatregistrering

Skole OL Administration og Skole OL resultatregistrering Skole OL Administration og Skole OL resultatregistrering Om Skole OL Atletik administration og resultatregistrering... 2 Jeres log-in detaljer... 2 1. Administration... 3 1. 1 Skole OL Administration...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden -

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - 2 Tekniske forudsætninger: Programmet kan normalt afvikles i almindeligt brugte browsere.

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Din profil på besøgshunde.dk - find en institution

Din profil på besøgshunde.dk - find en institution Din profil på besøgshunde.dk - find en institution HUNDEEJERE Det er meget vigtigt, at du sørger for at opdatere jeres profil, så det er de rigtige oplysninger, vi har på dig og din hund. Det understøtter

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på schaeferhvalpe?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på schaeferhvalpe?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund

Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund Jeres profil på besøgshunde.dk - find en hund INSTITUTION Det er meget vigtigt, at det er de rigtige oplysninger, vi har på jer. Det understøtter søgefunktionerne på hjemmesiden og er nødvendigt for at

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Opret dig som forældre på HVAL.DK

Opret dig som forældre på HVAL.DK Opret dig som forældre på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Kolofon HVAL-vejledning Opret dig som forældre på HVAL.DK Forfatter: Susanne Andersen, Programdatateket 1. udgave

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 25. maj 2016 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Filer... 3 Billede... 4 Foredragsholdere... 5 Annoncering... 6 Pris for annoncering... 6 Spørgsmål... 7 Publicer

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere