ESPRESSERIA AUTOMATIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESPRESSERIA AUTOMATIC"

Transkript

1 ESPRESSERIA AUTOMATIC Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning eller fordi der er fremmedelementer i kaffemøllen. HOTLINE DK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 Beskrivelse 3 Information om espressokaffe Sikkerhedsanvisninger 4 FØR FØRSTE ANVENDELSE Måling af vandets hårdhed Claris patron Aqua Filter System 5-6 Klargøring af maskinen Første anvendelse / programmering af maskinen Installering af filter Gennemskylning af systemet Forberedelse af kaffekværnen 6-7 TILBEREDNING AF ESPRESSO ELLER KAFFE Tilberedning af en espresso (20 til 70 ml) Tilberedning af en kaffe (80 til 220 ml) Funktion til to kopper 7-8 DAMPTILBEREDNING Mælkeopskumning Auto-Cappuccino 8 TILBEREDNING AF VARMT VAND 9 VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET Tømning af opsamlingsbeholderen til kaffegrums, kaffeskuffen og drypbakken. Gennemskylning af systemet Automatisk rengøringsprogram for maskinen 10 Automatisk afkalkningsprogram for maskinen Almindelig vedligeholdelse 11 ANDRE FUNKTIONER Vedligeholdelse Indstillinger 12 Produktinformationer Demonstrationer TRANSPORT AF APPARATET UDTJENTE ELEKTRONISKE ELLER ELEKTRONISKE APPARATER 13 PROBLEMER OG LØSNINGER 14 OPSKRIFTER Dette product kan afvige fra fotoet 1

3 BESKRIVELSE Håndtag/låg til vandbeholder Låg til kaffebønne-beholder Kaffebønne-beholder Vandbeholder Serviceklap og kopvarmer Speciel oplysning om rengøring Kaffeskuffe Opsamlingsbeholder til kaffegrums Højde justerbart kaffeudløb Grafikskærm Drejeknap med godkendelsesknap Dampdyse Vandstandsangivere Aftagelig dryprist og bakke Knap til indstilling af malingsgraden Hul til rengøringstablet Kaffekværn i metal Set ovenfra Grafikskærm Tænd/Sluk -knap med lys Programmeringsknap Drejeknap Varmt-vands -knap Damp -knap OK-knap til godkendelse Vælg Godkend 2

4 Tillykke med købet af denne Espresseria Automatic Krups. De vil sætte pris på både kaffekvaliteten og, hvor let maskinen er at anvende. Espresso eller café lungo, café ristretto eller cappuccino Deres espresso/kaffe-maskine er beregnet til, at De kan få den samme kvalitet derhjemme som på en café, uanset hvornår på dagen eller ugen, De gerne vil tilberede kaffe. Med apparatets Compact Thermoblock System og dens 15 bar pumpe, og fordi maskinen udelukkende arbejder med friske nymalede bønner, kan De få en kaffedrik med maksimal aroma, med en gyldenbrun farve og dækket med lækker crema et produkt af de naturlige olier i kaffebønner. Espresso serveres ikke i traditionelle kaffekopper, men derimod i små porcelænskopper. De anbefales at forvarme kopperne for at få en optimal temperatur og et godt skum på espressoen. De vil sikkert efter flere forsøg finde den type kaffeblanding og ristning af kaffebønnerne, der svarer til Deres smag. Vandkvaliteten er naturligvis også en faktor med indflydelse på kafferesultatet. De skal sørge for, at vandet lige er kommet ud af vandhanen (så det ikke har haft tid til at stå og blive kedeligt), at der ikke er klor i vandet, og at vandet er koldt. Espresso-kaffe har en mere rig aroma end klassisk filterkaffe. På trods af espressoens stærkere og mere vedvarende smag i munden, er der rent faktisk mindre koffein i espresso end i filterkaffe (ca. 60 til 80 mg pr. kop sammenlignet med 80 til 100 mg pr. kop). Dette skyldes en kortere gennemstrømningstid. Med den enkle håndtering af apparatet, det klare udsyn til alle beholderne og apparatets automatiske programmer for rengøring og afkalkning, er Deres Espresseria Automatic meget behagelig og nem at anvende. Vigtigt: Sikkerhedsanvisninger Læs brugsanvisningen grundigt inden apparatet anvendes første gang og gem den til senere brug. Anvendes apparatet ikke i overensstemmelse med brugsanvisningen, fritages Krups for ethvert ansvar. Apparatet skal udelukkende tilsluttes en strømforsyning med jordforbindelse. Sørg for at den angivne spænding på apparatets typeplade svarer til spændingen på Deres elektriske installationer. Sørg for at apparatet ikke anbringes på en varm overflade såsom en varmeplade, og at det ikke anvendes i nærheden af åben ild. Træk øjeblikkelig stikket ud, hvis der opstår uregelmæssigheder under brug. Hiv ikke i ledningen for at trække stikket ud. Lad ikke ledningen hænge frit ned fra bordet eller arbejdsfladen. Sæt ikke Deres hånd eller ledningen op mod apparatets varme dele. Apparat, ledning og stik må ikke kommes under vand eller anden væske. Hold apparatet udenfor børns rækkevidde og lad ikke ledningen hænge frit ned. Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen eller selve apparatet er beskadiget. For at undgå farer må apparatet ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Ledningen skal altid erstattes af en autoriseret Krups-forhandler. Følg altid anvisningerne til afkalkning af apparatet. Beskyt apparatet mod frost og fugt. Apparatet må ikke anvendes, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det har været beskadiget. I tilfælde heraf anbefales det at få apparatet undersøgt hos en autoriseret Krups-forhandler (se listen i Krups servicehåndbogen). Alle indgreb, der ikke vedrører rengøring og afkalkning efter fremgangsmåderne i apparatets brugsanvisning, skal foretages af en autoriseret Krups-forhandler. De bør af sikkerhedsmæssige grunde udelukkende anvende autoriseret Krups-tilbehør til apparatet. Garantien bortfalder ved forkert tilslutning af apparatet. Afbryd apparatet og tag stikket ud, når det ikke anvendes i længere tid, og ved rengøring. Alle apparater er underlagt en streng kvalitetskontrol. Tilfældigt udvalgte apparater bliver afprøvet i praksis, hvilket kan forklare eventuelle spor af brug. Det frarådes at anvende stik med flere udtag og/eller forlængerledninger. Kom ikke vand i beholderen til kaffebønner og/eller under rengøringsklappen. Vær opmærksom på dampdysens retning for ikke at brænde Dem. I tilfælde af manglende rengøring, afkalkning eller almindelig vedligeholdelse eller som følge af fremmedelementer i kaffemøllen, bortfalder garantien (se separat dokument). Anvendelsesbegrænsninger Denne espressomaskine skal udelukkende anvendes til tilberedning af espresso eller kaffe, til opskumning af mælk eller til opvarmning af væsker. Krups kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes en uautoriseret anvendelse af apparatet, forkert tilslutning eller uansvarlig håndtering, brug eller reparation af apparatet. I sådanne tilfælde bortfalder vedligeholdelsesgarantien fuldstændigt. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsmæssigt brug inden døre. Det er ikke beregnet til brug i professionelt øjemed. 3

5 FØR FØRSTE ANVENDELSEMÅLING AF VANDETS HÅRDHED Inden apparatet anvendes første gang eller, hvis De har konstateret, at vandets hårdhed har ændret sig, bør De tilpasse apparatet til vandets hårdhed. For at få konstateret vandets hårdhed, kan denne fastsættes ved hjælp af den lille stav, der leveres sammen med apparatet, eller De kan henvende Dem til Deres vandforsyningsselskab. Når apparatet anvendes første gang, spørger det efter vandets hårdhed (se afsnittet Første anvendelse programmering af maskinen). Hårdhedsgrad 0 Meget blødt 1 Blødt 2 Middelblødt 3 Hårdt 4 Meget hårdt f <5,4 >7,2 >12,6 >25,2 > 37,8 dh <3 >4 >7 >14 > 21 TH <3,75 >5 >8,75 >17,5 > 26, sek. Fyld et glas med vand og stik den lille stav ned heri. Aflæs vandets hårdhed efter1minut. CLARIS PATRON AQUA FILTER SYSTEM F 088 (SÆLGES SEPARAT) For at få en optimal kaffesmag og levetid for Deres apparat, anbefales De at anvende Claris patronen - Aqua Filter Systemet, der sælges som tilbehør. Den består af en anti-kalk substans, der reducerer indholdet af klor, urenheder, bly, kobber, pesticider mm. i vandet. Mineraler og næringsstoffer bevares på denne måde. F 088 Når vandet filtreres med Claris patronen Aqua Filter Systemet, reduceres: Karbonat-hårdheden - med op til 75%* Klorindholdet med op til 85%* Blyindholdet med op til 90%* Kobberindholdet med op til 95 %* Aluminiumsindholdet med op til 67 %* Mekanisme, der husker, hvornår patronen blev anbragt eller udskiftet (efter højst 2 måneder). IInstallering af patronen i maskinen: Skru filter patronen fast i bunden af beholderen. Anbring nyt filter Se endvidere afsnittet Første anvendelse vedrørende anbringelse af patronen. Apparatet giver signal ved hjælp af en besked, når det er tid til at udskifte Deres Claris patron Aqua Filter System. Claris patronen skal udskiftes efter ca. 50 l vand eller mindst hver anden måned. * Fabrikantens angivelser. 4

6 KLARGØRING AF MASKINEN Tag vandbeholderen og fyld den med vand. Sæt den tilbage på plads, tryk den ned og luk låget. Åben låget på kaffebønne-beholderen (max 250 g). Luk låget igen til kaffebønne beholderen. Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt vand, mineralvand, mælk eller anden væske. Hvis apparatet tilsluttes, og vandbeholderen mangler eller ikke er fyldt tilstrækkeligt med vand (under min. niveauet), fremkommer beskeden fyld vandbeholderen, og det er midlertidigt umuligt at tilberede espresso eller kaffe. Kom aldrig malet kaffe i kaffebeholderen. Sørg for at der ikke kommer fremmedelementer i beholderen såsom små sten, der ligger mellem kaffebønnerne. Garantien dækker ikke skader, der skyldes, at der er kommet fremmedelementer ned i beholderen. Kom ikke vand i kaffebønne-beholderen. De skal huske at placere drypbakken korrekt for at undgå vand på arbejdsfladen og for ikke at brænde Dem på det varme vand. FØRSTE ANVENDELSE / PROGRAMMERING AF MASKINEN Med drejeknappen kan De vælge en funktion, forøge eller formindske en værdi. Med OK-knappen kan De godkende valget. Vælg Godkend Ved den første anvendelse af apparatet, bliver De bedt om at indstille flere parametre. Hvis De afbryder apparatet, vil De blive spurgt om flere af parametrene igen. Tryk på On/Off for at tænde apparatet. Lad Dem blive vejledt af instruktionerne på skærmen valg af sprog. Vælg et sprog ved hjælp af drejeknappen. Det valgte sprog bliver understreget. Godkend det ved at trykke på OK-knappen. Apparatet beder Dem indstille: Sprog Målingsenhed Dato Ur Auto-off Auto-on Vandets hårdhed Filter De kan vælge et sprog blandt de mulige sprog. De kan vælge målingsenhed mellem ml og oz. De bør indstille datoen. De kan vælge en tidsangivelse med 12 eller 24 timer. De kan vælge et tidsrum, hvorefter apparatet skal stoppe automatisk. Fra 30 minutter til 4 timer, med 30 minutters interval. De kan starte en automatisk opvarmning af apparatet på et givent tidpunkt. De bør indstille vandets hårdhed mellem 0 og 4. Se afsnittet Måling af vandets hårdhed. De bør angive, om der er et filter eller ej (Claris patron Aqua Filter System). 5

7 INSTALLERING AF FILTER (CLARIS PATRON AQUA FILTER SYSTEM) Når De vælger JA under Filter funktionen, skal De følge anvisningerne på skærmen og bruge en beholder på 0.5 l. GENNEMSKYLNING AF SYSTEMET Apparatet er tændt, og når vandet er blevet varmet op, er det muligt at foretage en skylning af apparatet. De kan til hver en tid foretage en skylning af apparatet ved at trykke på VEDLIGEHOLDELSE => OK => SKYLNING. Anbring en beholder under kaffeudløbet og vælg derefter JA på den foreslåede menu. Skylningen stopper automatisk efter omkring 40 ml. for at få menuerne frem, og derefter vælge Det anbefales at foretage en skylning af apparatet, hvis apparatet ikke har været i brug i flere dage. FORBEREDELSE AF KAFFEMØLLEN De kan indstille, hvor stærk kaffen skal være ved at regulere kaffekværn maling af kaffebønnerne. Jo finere kaffemaling, jo stærkere og mere cremet kaffe. Indstil kaffekværnen malingsgrad ved at dreje på knappen Indstilling af kaffekværnens malingsgrad. Mod venstre: kaffebønnerne bliver finere. Mod højre: Kaffebønnerne bliver mere grove. INDSTILLINGEN BØR KUN ÆNDRES NÅR KVÆRNEN KØRER. KNAPPEN TIL INDSTILLING AF KAFFEKVÆRNENS MALINGSGRAD MÅ ALDRIG TVINGES RUNDT. TILBEREDNING AF ESPRESSO ELLER KAFFE APPARATET ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HELE KAFFEBØNNER. Når De tilbereder den første kop espresso eller anvender apparatet efter længere tids pause eller efter rengøring eller afkalkning, kommer der lidt damp eller varmt vand ud af dampdysen (auto-igangsætning). Hvis kaffeudløbet er indstillet for højt i forhold til koppernes højde, er der risiko for, at det sprøjter, og at man brænder sig. TILBEREDNING AF EN ESPRESSO (20 TIL 70 ML) Mængden af vand til en espresso ligger på mellem 20 og 70 ml. Mængden af vand til en kaffe ligger på mellem 80 og 220 ml. TILBEREDNING AF EN KAFFE (80 TIL 220) 6

8 Tryk på knappen. Vent til apparatet er varmet op og foretag en skylning, hvis De ønsker det. Menuen for valg af kaffe kommer frem. Stil en kop under kaffeudløbet. De kan hæve eller sænke kaffeudløbet ud fra koppens højde. Vælg kaffedrikken med drejeknappen og godkend med OK-knappen. De kan til hver en tid indstille vandmængden ved at dreje på dreje-knappen For at stoppe kaffestrømmen, kan De enten trykke på en knap eller formindske mængden ved at dreje på drejeknappen. Den malet kaffe bliver først fugtet lidt med lidt vand, efter de har været kværnet i kværnen. Selve gennemstrømningen af vand gennem bønnerne sker lidt efter. Der er en funktion till indstilning af kaffens temperatur (se Indstillinger). FUNKTION TIL TO KOPPER De kan tilberede to kopper espresso eller kaffe på apparatet. Fjern ikke kopperne efter første gennemstrømning. Stil to kopper under kaffeudløbet. De kan hæve eller sænke kaffeudløbet ud fra koppernes højde. x 2 Vælg Deres kaffedrik og godkend ved to hurtige tryk på OK-knappen. En besked fortæller Dem, at De har valgt to kopper. Apparatet påbegynder automatisk to fulde gennemstrømninger af kaffe. Hvis beholderen til kaffegrums bliver fuld, eller hvis vandbeholderen bliver tom under den første gennemstrømning, vil den anden gennemstrømning ikke blive udført. De skal herefter genstarte den anden gennemstrømning, efter at have gjort det nødvendige. DAMPTILBEREDNING Dampen opskumer mælken til for eksempel en cappuccino eller en caffe latte, og den varmer ligeledes væsken op. Da det kræver en højere temperatur at lave damp end den, der kræves til en espresso, har apparatet en ekstra opvarmningstid til dampen. Når skærmen viser menuen, hvorfra der kan vælges kaffedrikke, trykkes der på knappen damp. Skærmen viser, at apparatet varmes op. Når opvarmningstiden er til ende, fremkommer en besked om, at der skal anbringes en beholder under dampdysen. De kan nu begynde at fremstille damp ved igen at trykke på knappen damp. Med denne knap kan De ligeledes afbryde dampen. 7

9 MÆLKEOPSKUMNING Det anbefales at anvende letmælk. Mælken og beholderen skal begge være kolde, ideelt mellem 6 og 10 C. Det frarådes altså at fylde beholderen med varmt vand inden brug. Sørg for at dampdysen sidder korrekt. Hæld mælken op i beholderen. Fyld kun beholderen halvt op. Kom dampdysen ned i mælken. Tryk på knappen damp og følg anvisningerne på skærmen. Når mælken er tilstrækkelig opskummet... Trykkes på knappen. igen for at standse dampen. For at fjerne alle eventuelle mælkerester i dampdysen, anbringes en beholder under dampdysen, og der trykkes igen på dampknappen. Lad dampen komme ud i mindst 10 sekunder og tryk igen på dampknappen for at standse dampen. Dampdysen kan afmonteres, så den lettere kan gøres grundigt ren. Vask den med en børste og lidt vand med opvaskemiddel uden slibemiddel i. Skyl den og tør grundigt af bagefter. Inden den sættes på plads, bør De sikre Dem, at de små lufthuller ikke er tilstoppet med mælkerester. Rens om nødvendigt dampdysen med en nål. For at standse dampen skal man bare trykke på en hvilken som helst knap. Hvis dampdysen er stoppet til, kan den renses med en tynd nål. Der kan højst fremstilles damp i 2 minutter ad gangen. AUTO-CAPPUCCINO XS 6000 (SÆLGES SEPARAT) Auto-Cappuccino tilbehøret gør det nemmere at tilberede en cappuccino eller en caffe latte. Det består af en særlig dampdyse med 2 positioner / afmærkninger samt en mælkebeholder i børstet stål og nogle rør. Man skal blot sætte de forskellige elementer sammen (se billedet til venstre) og anbringe en kop eller et glas under auto-cappucino-dampdysen. XS 6000 For at undgå indtørret mælk på auto-cappuccino tilbehøret, skal man sørge for at rengøre det grundigt. Det anbefales at vaske tilbehøret og rengøre det indvendigt umiddelbart efter brug. TILBEREDNING AF VARMT VAND Når skærmen viser den menu, hvorfra der kan vælges kaffedrikke, trykkes der på knappen varmt vand. En besked fremkommer om, at der skal anbringes en beholder under dampdysen. De kan nu begynde at fremstille varmt vand ved igen at trykke på knappen varmt vand. For at standse fremstillingen af varmt vand, skal man bare trykke på en hvilken som helst knap. Hvis dampdysen er stoppet til, kan den renses med en tynd nål. Der kan højst fremstilles 300 ml varmt vand ad gangen. 8

10 RENGØRING AF APPARATET TØMNING AF OPSAMLINGSBEHOLDEREN TIL KAFFEGRUMS, KAFFESKUFFEN OG DRYPBAKKEN Drypbakken opfanger brugt overflødigt vand, og beholderen til kaffegrums opsamler den brugte kaffegrums. Kaffeskuffen gør det muligt at fjerne eventuel kaffegrums ovenover det sted, hvor kaffen strømmer igennem. Hvis ovenstående besked fremkommer, skal drypbakken fjernes, tømmes og rengøres. Fjern kaffeskuffen Rengør den under vand og tør den grundigt af, inden den kommes tilbage på plads. Fjern, tøm og rengør opsamlingsbeholderen til kaffegrums. Hvis opsamlingsbeholderen til kaffegrums fjernes, skal den tømmes fuldstændigt for at undgå, at den ikke flyder over senere. Drypbakken er udstyret med vandstandsangivere, der viser,hvornår den skal tømmes. Beskeden bliver ved med at være på skærmen, hvis ikke opsamlingsbeholderen til kaffegrums er trykket ind eller anbragt korrekt. Hvis opsamlingsbeholderen til kaffegrums er sat tilbage på plads inden for 8 sekunder, vil apparatet spørge om en bekræftelse på, at den er blevet tømt. Så længe beskeden er vist på skærmen, kan man ikke tilberede espresso eller kaffe. Opsamlingsbeholderen til kaffegrums har kapacitet til 12 gange kaffe. GENNEMSKYLNING AF SYSTEMET: SE AFSNITTET FØR FØRSTE ANVENDELSE PROGRAM FOR AUTOMATISK RENGØRING VARIGHED I ALT: CA. 20 MINUTTER De bør udføre rengøringsprogrammet efter ca. 360 tilberedninger af espresso eller kaffe. Når det er nødvendigt at rengøre apparatet, giver apparatet tegn hertil med en regelmæssigt tilbagevendende besked. Bemærk! For at overholde garantibetingelserne skal rengøringsprogrammet udføres, når apparatet beder om det. Følg programmets rækkefølge. De kan fortsætte med at bruge apparatet, men det anbefales at udføre programmet så hurtigt som muligt. Til at udføre rengøringsprogrammet har De brug for en beholder, der kan indeholde mindst 0.6 l samt en KRUPS rengøringstablet (XS 3000). Når beskeden Rengøring nødvendigt fremkommer, kan De starte det automatiske rengøringsprogram ved at trykke på knappen. Lad Dem vejlede af instruktionerne på skærmen. Det automatiske rengøringsprogram består af 3 dele: selve rengøringen, og derefter 2 gennemskylninger. Programmet varer omkring 20 minutter. De kan altid udføre en rengøring ved at trykke på for at få menuerne frem og derefter vælge VEDLIGEHOLDELSE => OK => RENGØRING. Hvis De trykker på On/Off -knappen under rengøringen, eller hvis der opstår strømsvigt, starter rengøringsprogrammet forfra. Det vil ikke være muligt at udskyde dette til senere. Dette er obligatorisk for at få skyllet gennemstrømningssystemet igennem. I et sådant tilfælde skal der bruges en ny rengøringstablet. Lad rengøringsprogrammet køre helt til ende for at undgå risikoen for forgiftning. Rengøringsprogrammet kører med små afbrydelser. Stik ikke fingrene ind under kaffeudløbet, mens programmet kører. Anvend udelukkende KRUPS rengøringstabletter (XS 3000). Krups fritages for ethvert ansvar i forbindelse med skader, der skyldes brug af andre mærker. De kan erhverve rengøringstabletterne hos en autoriseret KRUPS-forhandler. Sørg for at beskytte Deres arbejdsflade, når rengøringsprogrammet kører, særligt hvis det er af marmor, sten eller træ. 9

11 PROGRAM FOR AUTOMATISK AFKALKNING VARIGHED: CA. 22 MINUTTER Hvis der i maskinen benyttes Krups Claris - Aqua Filter System F088 - venligst udtag filteret under afkalkningsprocessen. Mængden af oplagret kalk afhænger af vandets hårdhed. Når det er nødvendigt at afkalke apparatet, giver apparatet tegn hertil med en regelmæssigt tilbagevendende besked. Bemærk! For at overholde garantibetingelserne skal afkalkningen udføres, når apparatet beder om det. Følg nøje instruktionerne på skærmen. De kan fortsætte med at bruge apparatet, men det anbefales at udføre programmet så hurtigt som muligt. Til at udføre rengøringsprogrammet har De brug for en beholder, der kan indeholde mindst 0.6 l samt et afkalkningsbrev fra KRUPS (40 g) F054. Når beskeden Afkalkning nødvendig fremkommer, kan De starte det automatiske afkalkningsprogram ved at trykke på knappen. Lad Dem vejlede af instruktionerne på skærmen og overhold afkalkningsmidlets opløsning. Afkalkningsprogrammet består af 3 dele: selve afkalkningen, og derefter 2 gennemskylninger. Programmet varer omkring 20 minutter. De kan altid udføre en afkalkning ved at trykke på for at få menuerne frem og derefter vælge VEDLIGEHOLDELSE => OK => AFKALKNING. Anvend udelukkende KRUPS afkalkningsmidler, citronsyre eller vinsyre. Afkalkningsmidlerne kan fås hos autoriserede KRUPS-forhandlere. De må under ingen omstændigheder anvende almindelig svolvsyre eller andre produkter, der indeholder svovlsyre. Krups fritages for ethvert ansvar i forbindelse med skader, der skyldes brug af andre produkter. Hvis opsamlingsbeholderen til kaffegrums ikke er på plads, vil De få besked herom på skærmen. Sæt opsamlingsbeholderen til kaffegrums på plads for at programmet kan fortsætte automatisk. Hvis der opstår strømsvigt undervejs, bør afkalkningsprogrammet startes helt forfra, uden mulighed for udskydelse til senere. Lad afkalkningsprogrammet køre helt til ende for at undgå risikoen for forgiftning. Afkalkningsprogrammet kører med små afbrydelser. Stik ikke fingrene ind under kaffeudløbet, mens programmet kører. Sørg for at beskytte Deres arbejdsflade, når afkalkningsprogrammet kører, særligt hvis det er af marmor, sten eller træ. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad apparatet afkøle inden rengøring. Brug ikke redskaber eller produkter, der kan ridse eller ætse apparatet. Tør apparatet over udvendigt med en fugtig klud. Rengør serviceskuffen, opsamlingsbeholderen til kaffegrums, drypbakken og drypristen med varmt vand og opvaskemiddel. Skyl vandbeholderen med frisk vand. 10

12 ANDRE FUNKTIONER : KNAPPEN Ved knappen får man udfra skærmbilledet med valg af kaffedrik adgang til menuen med apparatets andre funktioner. Ved alle indstillinger kan man ved hjælp af drejeknappen navigere rundt mellem menuerne og mulighederne. OK-knappen bruges til at godkende valget, og med knappen kan man annulere et valg og vende tilbage til menuen, hvorfra man kan vælge kaffedrikke. PROG Vedligeholdelse Indstillinger Produktinfo Demo Udgang Giver adgang til vedligeholdelse. Giver adgang til indstillinger. Giver adgang til produktinformationer. Giver adgang til demonstrationer. Giver adgang til udgang. VEDLIGEHOLDELSE Med alle disse muligheder kan man starte de valgte programmer. De skal herefter følge instruktionerne på skærmen. VEDLIGEHOLDELSE Gennemskylning Rengøring Afkalkning Filter Udgang INDSTILLINGER Giver adgang til gennemskylning. Giver adgang til rengøring. Giver adgang til afkalkning. Giver adgang til filter. Giver adgang til udgang. INDSTILLINGER Sprog Skærmkontrast Dato Ur Auto-off Auto-on Målingsenhed Vandets hårdhed Kaffetemperatur Udgang 11 De kan vælge et sprog blandt de mulige sprog. De kan indstille skærmkontrasten efter behag. Datoindstillingen er nødvendigt, særligt hvis der anvendes en antikalk-patron. De kan vælge en tidsangivelse med 12 eller 24 timer. De kan vælge et tidsrum, hvorefter apparatet skal stoppe automatisk. De kan starte opvarmningen af apparatet automatisk på et givent tidspunkt. De kan vælge målingsenhed mellem ml og oz. De bør indstille vandets hårdhed mellem 0 og 4. Se afsnittet Måling af vandets hårdhed. Du kan indstille temperaturen på deres kaffee til et af tre niveauer. De kan hermed vende tilbage til den forrige menu.

13 PRODUKTINFORMATIONER PRODUKTINFO Kaffetilberedninger Vandtilberedninger Damptilberedninger Gennemskylninger Rengøring Viser det samlede antal udførte kaffetilberedninger på apparatet. Viser det samlede antal udførte tilberedninger af varmt vand på apparatet. Viser det samlede antal udførte damptilberedninger på apparatet. Viser det samlede antal udførte gennemskylninger på apparatet. Seneste Næste Rengøring Viser antallet af udførte kaffetilberedninger siden den seneste rengøring. Viser antallet af mulige kaffetilberedninger inden næste rengøring. Starter rengøringsprogrammet. Afkalkning Seneste Næste Afkalkning Viser antallet af kaffetilberedninger siden seneste afkalkning. Viser antallet af mulige kaffetilberedninger inden næste afkalkning. Starter afkalkningsprogrammet. Filterinfo Seneste Næste Anbring Viser datoen for den seneste filterudskiftning*, og mængden af gennemløbet vand. Viser datoen for næste filterudskiftning*, eller mængden af vand, der skal løbe igennem. Starter proceduren for udskiftning af filter. *: De 2 første muligheder i undermenuen Filtermenu vil kun blive godkendt, hvis De tidligere har installeret et filter korrekt med programmet, der er adgang til under VEDLIGEHOLDELSE => FILTER => INSTALLERING. DEMONSTRATION Når denne funktion er aktiveret, og når skærmen viser menuen, hvorfra der kan vælges kaffedrikke, vises de forskellige funktioner, der er til rådighed, samt adgangen hertil, på skærmen med regelmæssige mellemrum. De kan i denne undermenu vælge at aktivere denne funktion eller slå den fra. TRANSPORT AF APPARATET Opbevar den originale emballage og brug den ved transport af apparatet. I tilfælde af at apparatet tabes på gulvet og ikke er i sin emballage, bør den indleveres hos en autoriseret forhandler for at undgå brandrisiko eller elektriske problemer. UDTJENTE ELEKTRONISKE ELLER ELEKTRONISKE APPARATER Vi skal alle være med til at beskytte miljøet! Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges. Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere. 12

14 PROBLEMER OG LØSNINGER Apparatet tænder ikke ved tryk på On/Off -knappen Espressoen eller kaffen er ikke tilstrækkelig varm. Kaffen er for tynd eller ikke fyldig nok. Kaffen løber for langsomt igennem. Kaffen er for lidt cremet. De har brugt malet kaffe i stedet for kaffebønner. Kaffen løber ikke ud gennem hullerne. Kaffemøllen larmer unormalt. Knappen til indstilling af malingsgraden er svær at dreje. Dampen kommer ikke ud af dampdysen. Mængden af opskummet mælk er ikke tilstrækkelig. Mælkeskummet er for tykt. Auto-cappuccino tilbehøret suger ikke mælken op (tilbehør der købes separat). Efter at have fyldt vandbeholderen, viser skærmen stadig denne besked. Rengøringsprogrammet vil ikke starte. Afkalkningsprogrammet vil ikke starte. Efter at have tømt opsamlingsbeholderen til kaffegrums, viser skærmen stadig denne besked. Efter at have vasket serviceskuffen, viser skærmen stadig denne besked. Der har været strømsvigt under brug. Der er vand eller kaffe under apparatet. Beskeden Fejl nr. XX fremkommer. Sørg for at stikket sidder rigtigt i kontakten. Varm kopperne under rindende varmt vand. Ændre indstillingen på kaffens temperatur. Sørg for at der er kaffe i kaffebønne-beholderen. Reducer kaffens volumen ved den centrale knap. Vælg en stærk kaffedrik. Drej knappen til indstilling af malingsgraden mod venstre for at få en finere maling af kaffebønnerne. Drej knappen til indstilling af malingsgraden mod højre for at få en grovere maling af kaffebønnerne (kan afhænge af typen af bønnerne). Drej knappen til indstilling af malingsgraden mod venstre for at få en finere maling af kaffebønnerne (kan afhænge af typen af bønnerne). Støvsug kaffen op fra kaffebønne-beholderen. Udløshullet er blokeret af indtørret kaffe: rens hullet med en knappenål. Der er et fremmedelement i kaffemøllen. Kontakt KRUPS forbrugerservice. Ændre på kaffemølleindstillingen, men udelukkende mens den er i brug. Efter at have slukket apparatet og ladet det afkøle: - Rens dampdysens udløbshuller med en knappenål. - Rens åbningen i dampdysens rør med en nål. Sørg for at dampen kommer ud af dampdysen. Brug en kold beholder og kold mælk med køleskabstemperatur. Skift eventuel mælketype. Sørg for at de to yderdele af det lille rør i dampdysen sidder rigtigt sammen. Sørg for at røret, der skal ned i mælken, ikke er tilstoppet. Sørg for at røret i tilbehøret sidder rigtigt sammen for at undgå luftindtag. Rens udløbsåbningen til auto-cappuccino tilbehøret, efter at have slukket apparatet og ladet det afkøle. Sørg for at vandbeholderen sidder rigtigt på kaffemaskinen. Skyl vandbeholderen og afkalk den om nødvendigt. Afbryd apparatet et øjeblik og start det herefter påny. Afbryd apparatet et øjeblik og start det herefter påny. Fjern beholderen og sørg for, at den er tømt. Vent 8 sekunder og sæt den på plads igen. Sørg for at beholderen er trykket godt på plads. Fjern skuffen, vent 8 sekunder og sæt den på plads igen. Sørg for at skuffen er trykket godt på plads. Apparatet starter automatisk, når der er strøm igen, og er klar til brug. Drypbakken flyder over. Tøm bakken og rengør skuffen. Sørg for at drypbakken sidder korrekt. Afbryd apparatet et øjeblik og start det herefter påny. Kontakt KRUPS forbrugerservice, hvis fejlbeskeden vedbliver at være der. 13

15 Et par opskrifter til Deres Espresseria Automatic: Cappuccino Til en cappuccino efter alle kunstens regler, er de ideelle proportioner som følger: 1/3 varm mælk, 1/3 kaffe, 1/3 opskummet mælk. Caffe Latte Til Caffe Latte, også kaldet Latte Machiatto, er proportionerne som følger: 3/5 varm mælk, 1/5 kaffe, 1/5 opskummet mælk. Til disse tilberedninger, hvor grundingrediensen er mælk, skal der helst anvendes frisk letmælk (lige fra køleskabet, med en idealtemperatur på mellem 6 og 8 C). De kan drysse kakaopulver over til sidst. Caffé Crème Lav en klassisk espresso i en stor kop. Tilsæt lidt fløde for at få en Caffe Creme. Caffé Coretto* Tilbered en almindelig kop espresso. Giv den ny smag ved at tilsætte 1/4 eller 1/2 glas cognac. Likør, Sambuco, Kirch eller Cointreau kan også bruges. Der er flere andre muligheder for at give espressoen en finere smag. Kun fantasien sætter grænser. Kaffelikør Tag en tom flaske til 0.75 l og bland 3 kopper espresso, 250 g brunt sukker (farin), 1/2 l cognac eller Kirsch. Lad blandingen trække i mindst 2 uger. De får på denne måde en lækker likør, især for kaffedrikkere. Italiensk kaffe med is 4 kugler vanilleis, 2 kopper kold espresso med sukker, 1/8 mælk, fløde, revet chocolade. Bland den kolde espresso med mælk. Fordel iskuglerne i glas, hæld kaffe over og pynt med flødeskum og revet chocolade. Kaffe med rom og flødeskum Tilsæt et lille glas rom til en kop espresso med sukker. Pynt med flødeskum og server kaffen. Flamberet espresso* 2 kopper espresso, 2 små glas cognac, 2 tsk brunt sukker (farin), fløde. Hæld cognas i glas, der kan tåle varme, og varm den op og flamber den. Tilsæt sukker og bland. Hæld kaffe ved og pynt med flødeskum. Espresso parfait 2 kopper espresso, 6 æggeblommer, 200 g sukker, 1/8 fløde med sukker, 1 lille glas orangelikør. Rør æggeblommerne sammen med sukker, indtil man får en tyk, skummende masse. Tilsæt kold espresso og orangelikør. Bland herefter pisket flødeskum i. Kom blandingen i en form eller i glas. Sæt formene i fryseren. (* :Alkoholmisbrug er farligt for helbredet.). 14

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC SVENSKA SUOMI DANSK Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

KRUPS. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO

KRUPS.  ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO Falcon Display Tu?v 0827932:Mise en page 1 10/03/08 13:50 Page C2 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com SUOMI ITALIANO Falcon Display

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé 23 24 25 26 27 28 x1 =1 1x4 29 30 31 06 14 05 11 12 = x1 = x2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1!! 2 06 14 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06 22 05 O P N J F088 XS1000 L B A C d i a b c I e E F D f M G g H h J K

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere