BeoLab Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLab 3500. Vejledning"

Transkript

1 BeoLab 3500 Vejledning

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele dette skal overlades til uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, fx vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være nemt tilgængelig. Symbolet et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig spænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.

3 Indhold 3 Præsentation af BeoLab 3500, 4 Dette kapitel giver dig overblik over, hvordan du bruger kilderne i dit musik- eller videosystem i hovedrummet og lytter til dem på BeoLab 3500 i et andet rum. Nærbetjening, 6 Find ud af, hvordan du tænder for Timer-afspilningsfunktionen og lytter med på en kilde, der afspilles på hovedrumssystemet. Brug af en Beo4 fjernbetjening, 8 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen til at få adgang til hovedrumskilder i et linkrum, foretager lydindstillinger og programmerer en Wake-up Timer. Oplysninger i displayet, 14 Få mere at vide om displayoplysningerne og om, hvordan du foretager indstillinger for displayet. Dette kapitel indeholder også en oversigt over de forskellige oplysninger, der vises i displayet på BeoLab Montering af BeoLab 3500, 16 Oplysninger om montering, tilslutninger og hvordan du gør BeoLab 3500 klar til brug. Dette afsnit indeholder også oplysninger om rengøring.

4 4 Præsentation af BeoLab 3500 BeoLab 3500 giver dit hovedsystem fra Bang & Olufsen en ekstra dimension. Du kan afspille alle kilder på musik- eller videosystemet i hovedrummet og lytte til dem via din BeoLink installation i det rum, hvor BeoLab 3500 er placeret. BeoLab 3500 kan både betjenes lokalt og med Beo4 fjernbetjeningen. Beo4 giver dig dog det fulde udbytte af linksystemet. Med Beo4 kan du betjene afspilningsfunktioner på dit hovedrumssystem og få BeoLab 3500 til at vække dig om morgenen. Nærbetjening Tænd radioen i dit hovedrumssystem eller lyt med på en kilde, der bliver afspillet. Medtag BeoLab 3500 i en Timerafspilning, der er programmeret på hovedrumssystemet. Funktionen Timer-afspilning tænder systemet på et bestemt tidspunkt med en bestemt kilde og programmeres på hovedrumssystemet. Brug af Beo4 Tænd for den kilde i hovedrumssystemet, du har lyst til at høre via BeoLab Betjen alle de daglige afspilningsfunktioner for den kilde, der afspilles via BeoLab Juster lyden på BeoLab Programmér en Wake-up Timer på BeoLab 3500.

5 5 Hovedrum Linkrum Hovedrummet er det rum, hvor musik- og/eller videosystemet med de forskellige kilder er placeret (hovedsystemet). Linkrummet er det rum, hvor BeoLab 3500 er placeret. Fra dette rum kan du betjene og lytte til kilderne i hovedsystemet. Der findes to forskellige systemer til fordeling af BeoLink: Et kabelbaseret Master Link (ML) system. Et trådløst system, der bygger på BeoLink Wireless 1. BeoLab 3500 kan bruges i begge systemer. Se Montering af BeoLab 3500 (side 16 22) i denne vejledning for at få oplysninger om installation. Bemærk: Selvom BeoLab 3500 har et Power Link stik, kan højttaleren ikke bruges som en almindelig Power Link højttaler i et musik- eller videosystem!

6 6 Nærbetjening Du kan bruge nærbetjeningspanelet til at inkludere eller udelade BeoLab 3500 i en Timerafspilning, du har programmeret på musik- eller videosystemet i hovedrummet. Du kan også lytte med på en kilde, der bliver afspillet på hovedrumssystemet. Funktionen Timer-afspilning findes ikke i alle Bang & Olufsen systemer. Se den vejledning, der følger med hovedsystemet. TIMER BANG & OLUFSEN MUTE Tasten TIMER BeoLab 3500 display og nærbetjeningspanel. Hvis BeoLab 3500 er inkluderet i en Timer-afspilning, er det angivet med en lille rød lampe i tasten TIMER til venstre på displayet. Lyt med og fjern lyden Tasten MUTE på linkhøjttaleren gør det muligt for dig at lytte med på en kilde, der bliver afspillet på hovedsystemet. Når du tænder for BeoLab 3500 på denne måde, får du kun lyd i BeoLab Højttalerne, der hører til hovedsystemet, bliver ikke tilkoblet. Tasten MUTE Hvis der ikke bliver afspillet en kilde, når du rører ved MUTE, tænder BeoLab 3500 radioen i hovedsystemet. Rør let ved MUTE igen for at slukke for BeoLab 3500 (en rød stand-by indikatorlampe vises i displayet). Hvis du holder fingeren på tasten i to sekunder, slukker BeoLab 3500 og hovedsystemet samtidig.

7 7 Betjening af Timer-afspilning Hvis du har programmeret hovedsystemet til automatisk afspilning (Timer-afspilning), kan BeoLab 3500 også inkluderes. Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Timer-afspilning på nærbetjeningspanelet. > Rør ved tasten TIMER for at få vist den aktuelle Timer-indstilling for BeoLab 3500 i displayet. > Mens den aktuelle indstilling vises, skal du røre ved TIMER igen for at skifte fra funktionen TIMER (Timer-afspilning) til NO TIMER (ingen Timer-afspilning) eller omvendt. Fjernbetjening af Timerafspilning Når BeoLab 3500 er i stand-by, kan du bruge Beo4 til at inkludere eller udelade BeoLab 3500 i en Timerafspilning. > Tryk på LIST flere gange, indtil SHIFT vises i displayet. > Tryk på 0 for at skifte mellem TIMER ON og NO TIMER. For at få vist SHIFT på Beo4 skal du først føje den til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning af Beo4 i den vejledning, der følger med Beo4. Oplysninger i displayet på BeoLab 3500 TIMER ON Displayet viser, at BeoLab 3500 er inkluderet i en Timer-afspilning. NO TIMER Displayet viser, at BeoLab 3500 er udeladt i en Timer-afspilning højttaleren starter ikke automatisk op, som programmeret på dit hovedsystem.

8 8 Brug af en Beo4 fjernbetjening Med Beo4 fjernbetjeningen kan du tænde for den kilde, du ønsker at lytte til på hovedrummets musik- eller videosystem og betjene den pågældende kildes funktioner, præcis som når du betjener hovedsystemet direkte. Med Beo4 kan du lave en separat Wake-up Timer på BeoLab 3500 og justere indstillingerne for linkhøjttaleren. De funktioner, der nævnes på disse sider, er kun tilgængelige via BeoLab 3500, hvis den pågældende kilde findes i dit Bang & Olufsen system, og kilden understøtter funktionen. Sådan tænder du for en musikkilde > Tryk på RADIO for at lytte til et radioprogram. > Tryk på CD for at lytte til en CD. > Tryk på A MEM (A TAPE) for at lytte til en musikoptagelse. Sådan tænder du for en videokilde > Tryk på TV for at lytte til fjernsynet. > Tryk på DTV (SAT) for at lytte til digitalt fjernsyn. > Tryk på V MEM (V TAPE) for at lytte til en videooptagelse. > Tryk på DVD for at lytte til en DVD. Sådan tænder du for ekstra kilder > Tryk på LIST for at få vist ekstra kilder som f.eks. N.MUSIC (musik, der er gemt på en PC), og tryk derefter på GO for at tænde en kilde. Beo4 fjernbetjeningen fås som ekstraudstyr hos din Bang & Olufsen forhandler.

9 9 Eksempler på kildefunktioner Ekstra funktioner med Beo4 Fjern lyden Hvis du trykker midt på lydstyrkeknappen, mens BeoLab 3500 er i stand-by, svarer det til at røre ved MUTE direkte på BeoLab 3500 (se side 13). Afspilning Hvis du vil igangsætte afspilningen på en Tryk på taltasterne for at indtaste det kanal-, musik- eller disknummer, du vil høre. Tryk på eller for at gå trinvist gennem kanaler, optagelser eller musiknumre. Tryk på eller for at søge gennem en CD i en CD-afspiller med plads til én disk, eller gå trinvist gennem CD er i en multi-cd-afspiller. Tryk på den gule knap for at søge fremad på en CD i en multi-cd-afspiller. Tryk på den grønne knap for at søge tilbage på en CD i en multi-cd-afspiller. Tryk på STOP for standse afspilningen midlertidigt. Tryk igen for at stoppe afspilningen helt. Tryk på GO for at genoptage afspilningen. Tryk på for at slukke linkhøjttaleren. Tryk på tasten, og hold den nede for også at slukke dit Bang & Olufsen system. ekstra videobåndoptager eller DVD-afspiller i hovedsystemet, skal du trykke på LIST for at få vist DVD2* (V.TAPE2) og derefter trykke på GO. BeoLab 3500 og hovedsystemet i ét rum Hvis BeoLab 3500 er sat op i samme rum som hovedsystemet, og du trykker på en kildeknap, f.eks. RADIO, CD eller TV, gengives lyden via højttalerne i hovedsystemet. Men hvis du hellere vil have lyden gengivet via BeoLab 3500, skal du trykke på LIST for at få vist LINK*. Tryk derefter på en kildeknap, f.eks. RADIO, CD eller TV. BeoLab 3500 skal være programmeret til Option 4 som forklaret i afsnittet Klar til brug (side 22). Se den vejledning, der følger med hovedsystemet, for at få yderligere oplysninger om kildefunktioner. *BEMÆRK! For at få vist disse funktioner, skal du først føje dem til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning af Beo4 i den vejledning, der følger med Beo4.

10 10 Juster lyden med Beo4 Med Beo4 fjernbetjeningen kan du justere lyden fra BeoLab Alle lydniveauer nulstilles til deres oprindelige værdier, når du slukker BeoLab 3500, med mindre du gemmer dem permanent. Alle de aktuelle lydniveauer, også lydstyrkeniveau, bliver gemt samtidig. Lyden i BeoLab 3500 justeres uafhængigt af musik- eller videosystemet i hovedrummet. Sådan justerer du lydstyrken eller fjerner lyden > Tryk på eller for at skrue op eller ned for lydstyrken. > Tryk i midten af knappen for at fjerne lyden, og tryk på eller for at få lyden tilbage. Sådan justerer du højttalerbalancen > Tryk på LIST flere gange, indtil SPEAKER* vises i displayet. > Tryk på eller for at justere balancen mellem venstre og højre. Sådan justerer du bas, diskant eller loudness > Tryk på LIST flere gange, indtil A.SETUP* (eller V.SETUP* for en videokilde) vises i displayet. > Tryk på GO for at få adgang til at justere de relevante indstillinger. > Tryk på LIST flere gange, indtil BASS, TREBLE eller LOUDNESS vises i displayet. > Tryk på eller for at justere indstillingen. > Tryk på GO for at vælge indstillingen. Sådan gemmer du lydindstillinger permanent programmér et nyt lydniveau, højttaleren starter på > Tryk på LIST flere gange, indtil S.STORE* vises i displayet. > Tryk på GO for at gemme indstillingerne permanent. *BEMÆRK! For at få vist disse funktioner, skal du først føje dem til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning af Beo4 i den vejledning, der følger med Beo4.

11 11 Oplysninger i displayet VOL 36 Det aktuelle lydstyrkeniveau. Lydstyrken kan justeres med to trin ad gangen inden for intervallet 00 til 72. BALANCE Den aktuelle indstilling for balance her neutral. Balancen kan justeres inden for et interval på 7 til hver side. TREBLE 0 Den aktuelle indstilling for diskant her neutral. Diskanten kan justeres inden for et interval på -7 til +7. LOUDNESS Displayet viser den aktuelle indstilling for loudness lyser konstant for til, blinker skiftevis LOUDNESS og OFF for fra. BASS 0 Den aktuelle indstilling for bas her neutral. Bassen kan justeres inden for et interval på -7 til +7.

12 12 Programmering af Wake-up Timer En Wake-up Timer er en engangs-timer, der bliver slettet, når den er udført. Du kan også selv slette en Wake-up Timer. Vælg tidspunkt og kilde, f.eks. CD, for din Wake-up Timer. Hvis ikke du angiver andet, starter Wake-up Timeren på den radiostation, der blev spillet sidst. For at få BeoLab 3500 til f.eks. at vække dig hver morgen skal du programmere musik- eller videosystemet i hovedrummet til Timer-afspilning. Få yderligere oplysninger i den vejledning, der følger med hovedsystemet samt side 7 i denne vejledning. Sådan programmerer du en Wake-up Timer > Tryk på MENU på Beo4. > Tryk på knappen for den kilde, du ønsker at bruge, f.eks. RADIO eller CD. Hvis du vælger CD som kilde, skal du sikre dig, at der er sat en CD i musiksystemet. > Du kan om nødvendigt bruge taltasterne til at indtaste et programnummer og trykke på GO. > Brug taltasterne til at indtaste det tidspunkt, du vil vækkes på. > Hvis du ændrer mening, skal du trykke på EXIT for at annullere Wake-up Timeren. Ellers > tryk på GO for at gemme Wake-up Timeren. Når du først har indstillet en Wakeup Timer, foreslår BeoLab 3500 automatisk tidspunktet for den sidst indstillede Wake-up Timer i displayet ved indstilling af en ny Timer. Sådan sletter du en Wake-up Timer > Tryk på MENU for at se din Wake-up Timer. > Tryk på STOP for at slette Timeren. > Tryk på GO for at bekræfte.

13 13 Oplysninger i displayet ON : BeoLab 3500 er klar til, at du kan indtaste et tidspunkt for din Wakeup Timer. STORED Du har nu gemt din Wake-up Timer. DELETED Du har nu slettet din Wake-up Timer. ILLEGAL Det tidspunkt, du har indtastet, er ikke korrekt. Indtast et andet tidspunkt. Wake-up Timer og Timerafspilning En Wake-up Timer, du programmerer på BeoLab 3500, kan tilsidesætte en Timerafspilning, du har programmeret på hovedrumssystemet. For eksempel: Hvis Timerafspilningen er indstillet til at begynde klokken syv om morgenen, og du indstiller Wakeup Timeren til klokken ni om morgenen, bliver Timerafspilningen tilsidesat. Hvis du derimod indstiller Wake-up Timeren til at begynde klokken fem om morgenen, og Timerafspilningen er indstillet til at begynde klokken syv, bliver begge Timere udført.

14 14 Oplysninger i displayet Det røde display på BeoLab 3500 bliver automatisk justeret i henhold til det omgivende lys i rummet. Det gør det nemt at læse teksten i displayet under alle lysforhold. Displayet kan sættes op til at give dig oplysninger om den kilde, du lytter til. Hvis hovedsystemet har en urfunktion, kan BeoLab 3500 programmeres til at vise klokkeslæt. Displayindstillinger NO CLOCK Ingen tidsangivelse i displayet i stand-by viser displayet kun det røde stand-by-lys. Når BeoLab 3500 er i brug, viser displayet den aktuelle kilde. Vælg denne mulighed, hvis hovedsystemet ikke understøtter urfunktionen. CLOCK 1 I stand-by viser displayet tidspunktet og det røde stand-bylys. Når BeoLab 3500 er i brug, viser displayet den aktuelle kilde. CLOCK 2 I stand-by viser displayet tidspunktet og det røde stand-bylys. Tidsangivelsen bliver ved med at være tændt, når BeoLab 3500 er i brug, men når du betjener BeoLab 3500 (enten ved nær- eller fjernbetjening), viser displayet kortvarigt betjeningsstatus. Dette er fabriksindstillingen. Sådan vælger du displayindstillinger > Rør ved tasten TIMER, og rør samtidig kortvarigt ved tasten MUTE. Displayet viser først kodeordet for den aktuelle indstilling. > Rør ved MUTE igen, så ændres kodeordet i displayet. > Bliv ved med at røre ved MUTE, indtil kodeordet for den ønskede indstilling bliver vist. > Slip begge taster. Hvis du vælger enten CLOCK 1 eller CLOCK 2 i en Wireless 1 opsætning, skal du efterfølgende indstille tidspunktet på hovedsystemet for at sikre, at urdisplayet bliver opdateret.

15 15 Yderligere statusdisplays A.MEM 1 Du lytter til musiknummer 1 i musikoptageren. DTV 12 Du lytter til dit digitale fjernsyns kanal nummer 12. RADIO 3 Du lytter til radioens kanal nummer 3. A.MEM < > De to pile, der peger til venstre og højre (< >), angiver, at kilden er stoppet. Pilene vises også med V.MEM og CD. A.MEM << Dobbeltpilen, der peger til venstre (<<), angiver, at optagelsen er ved at blive spolet tilbage. Pilene vises også med V.MEM og CD. A.MEM >> Dobbeltpilen, der peger til højre (>>), angiver, at optagelsen er ved at blive spolet frem. Pilene vises også med V.MEM og CD. CD 12 Du lytter til musiknummer 12 på en CD i en CD-afspiller med plads til én CD. CD3 4 Du lytter til disk nummer 3 og musiknummer 4 på en CD i en multi-cd-afspiller. DVD 1 Du lytter til kapitel 1 på en DVD. DVD2 1 Du lytter til kapitel 1 på DVD2. LOAD Hvis der ikke er en disk i din CDeller DVD-afspiller, musik- eller videobåndoptager, når du trykker på kildeknappen, minder displayet dig om at sætte en i, idet teksten LOAD blinker tre gange. N.MUSIC Du lytter til N.MUSIC Bang & Olufsens betegnelse for musik gemt på en PC på BeoLink PC2/ BeoPort. N.RADIO Du lytter til N.RADIO Bang & Olufsens betegnelse for Internetradiokanaler på BeoLink PC2/ BeoPort. RECORD RECORD blinker tre gange i displayet for at oplyse dig om, at en optagelse er i gang. For ikke at ødelægge optagelsen skifter systemet automatisk til den kilde, der er ved at blive optaget i stedet, og du hører lyden på linkhøjttaleren. TV 3 Du lytter til fjernsynets kanal nummer 3. V.MEM 1 Du lytter til optagelse nummer 1 på din videobåndoptager.

16 16 Montering af BeoLab 3500 På de følgende sider får du forklaret, hvordan du skal montere BeoLab 3500 i et kabelbaseret Master Link system eller i et trådløst Master Link system. Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde: Afbryd strømmen til hele systemet. Før et Master Link kabel fra hovedsystemet til linkrummet (eller installer BeoLink Wireless 1, som forklaret i den vejledning, der følger med Wireless 1). Tilslut BeoLab 3500 som beskrevet i Kabeltilslutninger (side 20 21). Slut atter strøm til hele systemet, og programmér BeoLab 3500 til den korrekte Option. Dette forklares i Klar til brug (side 22). BeoLab 3500 skal placeres vandret på væggen eller fastgjort til bordstanden (fås som ekstraudstyr). Tilslut kablerne, før du fastgør BeoLab 3500 på væg- eller bordstanden. Forholdsregler Sørg for, at BeoLab 3500 placeres og tilsluttes i overensstemmelse instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade! Der kan kun slukkes helt for strømmen til BeoLab 3500 ved at koble højttaleren fra stikkontakten. Forsøg aldrig at åbne BeoLab Alle reparationer skal foretages af uddannede serviceteknikere! BeoLab 3500 er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på C. Anbring ikke BeoLab 3500 i direkte sollys, under kunstig belysning (f.eks. en spot) eller nær genstande, som frembringer elektrisk støj (f.eks. lysdæmpere), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. For at opnå den bedste lydkvalitet må BeoLab 3500 ikke placeres, så den er lukket inde, f.eks. i en lille reol. Sørg for, at der er mindst 20 cm fri plads til siderne, og placer aldrig genstande direkte foran BeoLab 3500.

17 17 Vægbeslag: Et vægbeslag, der bruges til at fastgøre BeoLab 3500 til en væg, er inkluderet i pakken. Det anbefales at placere BeoLab 3500 i en passende højde over gulvet for at gøre det nemmere at nærbetjene højttaleren og bruge statusdisplayet. BeoLab 3500 kan placeres i forskellige højder og vippes, så lyden peger i retning af lyttepositionen (hvis BeoLab 3500 f.eks. er monteret højt på en væg, kan den vippes nedad). På side forklares det, hvordan BeoLab 3500 placeres på en væg. Bordstand: Som alternativ til vægbeslaget kan du bruge standen (fås som ekstraudstyr), som giver mulighed for endnu mere fleksibel placering af BeoLab Standen er udstyret med to sæt huller, så højttaleren kan placeres i forskellige højder. Når man bruger det nederste sæt huller, vipper BeoLab 3500 opad. Bruger man det øverste sæt huller, vipper BeoLab 3500 nedad. På side 19 forklares det, hvordan BeoLab 3500 placeres på bordstanden.

18 18 >> Montering af BeoLab 3500 Fastgør BeoLab 3500 til en massiv væg: Markér og bor hullerne i væggen. 56 cm 22" 56 cm 22" Brug beslaget som skabelon. Fastgør vægbeslaget til væggen. Brug skruer og murankre i den korrekte størrelse og af den rigtige type. Tænk på væggens konstruktion og stand. Brug tre A skruer og murankre med en minimumsbelastningsgrad på hver 13 kg. Juster beslaget, før du tilspænder skruerne (A). Fjern det grå plastdæksel (B) fra vægbeslaget, og tilslut kablerne. Hæng BeoLab 3500 op på beslaget ved at sætte de to plasttapper i hullerne øverst på B C C vægbeslaget. Fastgør BeoLab 3500 til beslaget med de to skruer (C), og sæt det grå plastdæksel på igen (B).

19 19 Monter beslaget på en let skillevæg: Lette skillevægge er ofte konstrueret af gipspaneler kendt som tørmure eller vægplader som er fastgjort til lodrette stolper. Gips er ikke stærkt nok til at bære vægten af BeoLab 3500! Hvis du vil hænge BeoLab 3500 på en gipsvæg ved hjælp af standardvægbeslaget, skal du bruge en rundhovedet sekskantskrue (Ø 4,5 mm), som trænger gennem gipsen og skrues mindst 25 mm ind i en lodret stolpe. Desuden skal du bruge to ekstra skruer, der er beregnet til gipsvægge. Hvis du vil placere BeoLab 3500 mellem to stolper, skal du fastgøre den ekstra vægplade til en lodret stolpe i hver ende. Brug den rigtige type skruer. Fastgør derefter standardvægbeslaget til pladen med de tre leverede skruer. Dimensionerne på den ekstra vægplade er tilpasset specielt til brug i USA. Fastgør BeoLab 3500 til en bordstand: Løsn de fjederbelastede skruer bag på BeoLab 3500 for at fjerne det grå plastvægbeslag. Fastgør BeoLab 3500 til standen med de to små skruer, der leveres med standen.

20 20 Kabeltilslutninger I et kabelbaseret Master Link system Følg instruktionerne på denne side, hvis du vil slutte BeoLab 3500 til hovedrummet med et Master Link kabel. I linkrummet: Slut Master Link kablet (fladt multistik) til Master Link stikket på BeoLab 3500, og før kablet til ML samledåsen. I hovedrummet: Slut Master Link kablet (fladt multistik) til Master Link stikket på hovedsystemet, og før derefter kablet til ML samledåsen. Master Link tilslutning til hovedrumssystemet Hovedrum Linkrum MASTER LINK Inde i samledåsen skal du forbinde kablerne som beskrevet i den vejledning, der følger med dåsen. Denne vejledning beskriver dåsens mange muligheder, samt hvordan du forbinder kablerne. MASTER LINK ML samledåse Til sidst skal du slutte strøm til BeoLab 3500 og tænde for hovedsystemet. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilbehør, kabler, kabelskjulere osv.

21 21 I et trådløst Master Link system Følg instruktionerne på denne side, hvis du ønsker at tilslutte BeoLab 3500 til hovedrummet i et BeoLink Wireless 1 system. BeoLink Wireless 1 R ML I hovedrummet: Tilslut den Wireless 1 enhed, du har defineret som sender, i Master Link stikket på hovedsystemet. Hovedrum Linkrum MASTER LINK I linkrummet: Tilslut den Wireless 1 enhed, du har defineret som modtager, i Master Link stikket på BeoLab 3500, og tilslut Wireless 1 til strøm. MASTER LINK Se vejledningen, der fulgte med Wireless 1, for oplysninger om opsætning af BeoLink Wireless 1 enheder. BeoLink Wireless 1 T R BeoLink Wireless 1

22 22 Klar til brug TIMER BANG & OLUFSEN MUTE Se Oplysninger i displayet (side 14 15) i denne vejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om displayet. Option 4 Option 5 Option 6 Når opsætningen af BeoLab 3500 er gennemført, skal du slutte strøm til systemet. Tænd derefter for hovedsystemet. Første gang, du tænder for systemet, tændes den røde standby-indikatorlampe, og efter et stykke tid vises uret i displayet. Hvis dit hovedsystem ikke indeholder urfunktionen, vises der kun følgende i displayet : Programmering af Options BeoLab 3500 kan programmeres til følgende Options: Option 0: Bruges, hvis du vil deaktivere fjernbetjening. Option 4: Bruges, hvis du installerer BeoLab 3500 i samme rum som hovedsystemet (f.eks. i et stort L-formet rum med to separate lyttepositioner). Option 5: Bruges, hvis du sætter et Bang & Olufsen TV op i samme rum som BeoLab Option 6: Bruges i en opsætning, hvor hovedsystemet er placeret i ét rum, og BeoLab 3500 i et andet som beskrevet i denne vejledning (dette er fabriksindstillingen). Brug Beo4 fjernbetjeningen til at programmere den korrekte Option. Hele systemet skal være i stand-by. > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil L.OPT vises i Beo4 s display. Indtast derefter det relevante nummer (0, 4, 5 eller 6).

23 Rengøring af BeoLab Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af BeoLab Støv fjernes fra metaloverflader med en tør, blød klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes om nødvendigt med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel. Frontstoffet kan støvsuges med et blødt børstemundstykke med støvsugeren indstillet på laveste sugekraft. Den midterste del af BeoLab 3500 (display og knapper) er dækket af en særlig selvhelende beskyttende lak. Det betyder, at mindre ridser heler af sig selv. Brug altid kun en tør klud, når du rengør denne del.

24 24 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har udstedt et direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Formålet med direktivet er at forebygge affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genbrug og andre former for genvinding af sådant affald. Direktivet vedrører således producenter, distributører og forbrugere. WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf. Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat. Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og menneskets sundhed samt bidrager til betryggende og rationel anvendelse af naturressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

25 25 Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel! Kun til det amerikanske marked! Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med nærværende vejledning, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt: Skift antennens retning eller placering. Forøg afstanden mellem det interferende udstyr og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et anderledes kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav til de canadiske regler om interferensskabende udstyr. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

26

27

28

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BeoLink Passive. Setting-up Guide

BeoLink Passive. Setting-up Guide BeoLink Passive Setting-up Guide Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel. B E O L I N K S Y S T

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

BeoLab 9. Vejledning

BeoLab 9. Vejledning BeoLab 9 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere