Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse af ungeområdet 3 2 Orientering om skift af formand pr Drøftelse af Forretningsorden mhp justeringer 5 4 Mødeplan Aktivitets- og økonomiopfølgning Fællesseminar LBR og AMU 12 7 Orientering

3 1 Temadrøftelse af ungeområdet Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling LBR har ønsket en gennemgang af ungeområdet, med henblik på at få beskrevet eventuelle særlige udfordringer for unge i Rebild Kommune. Forvaltningen vil på mødet belyse sammensætningen af de unge i Rebild Kommune med særligt fokus på kontanthjælpsområdet. Indsatsen for målgruppen vil blive beskrevet og særlige udfordringer blive præsenteret som en ramme for en drøftelse af området. Medllemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget er inviteret med til drøftelsen, som også skal ses som en del af Arbejdsmarkedsudvalgets introduktion til beskæftigelsesområdet. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at indsatsen på området drøftes Beslutning Taget til efterretning 3

4 2 Orientering om skift af formand pr Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Fra januar 2010 vil det være borgmesteren, eller formanden for det tilknyttede udvalg, som vil være formand for LBR. Nedenstående er loven gengivet: Lov nr. 483 af 12/ Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse; Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) LF /09 45, stk. 4, affattes således: "Stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i Kommunen af et stående udvalg, jf. 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode." Borgmesteren har besluttet at formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Christensen er formand. pr Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning 4

5 3 Drøftelse af Forretningsorden mhp justeringer Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Pr indstiller organisationerne påny medlemmer til LBR. I den forbindelse drøftes gældende Forretningsorden med henblik på justeringer. Forvaltningen indstiller: at gældende Forretningsorden drøftes med henblik på justeringer. Beslutning eventuelle rettelser udsættes til LBRs fremtid er på plads. Bilag Forretningsorden pr

6 4 Mødeplan 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling I henhold til forretningsorden for LBR for Rebild Kommune 4 stk. 1 er det fastsat, at LBR afholder ordinært møde 6 gange årligt og at møderækken fastlægges for et år ad gangen. Her udover fremgår af forretningsorden 4 stk. 4, at der en gang årligt afholdes fælles seminar med Arbejdsmarkedsudvalget, med henblik på drøftelse af den indsats, der skal lægges til grund for løsning af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcenteret har ansvaret for. Med udgangspunkt i ovenstående og under hensyntagen til fastlagt mødekalender for byråds- og udvalgsmøder i Rebild Kommune 2014, er der lavet følgende forslag til mødeafvikling i 2014: Onsdag Onsdag Eventuelt Fællesseminar med AMU i april 2014 Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Møderne påbegyndes kl og afholdes på Rådhuset i Støvring. Forvaltningen indstiller: 23. oktober 2013, pkt. 45: At mødeplan 2014 godkendes., 23. oktober 2013, pkt. 45: 1. møde fastholdes til som foreslået Forvaltningen udarbejder forslag til emner for seminar i april måned - 2 datoforslag Øvrig mødeplan udsættes til drøftelse d. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: at mødeplan 2014 godkendes Beslutning Mødeplanen godkendt. 6

7 Det bemærkes, at LBR i højere grad skal søges inddraget som rådgivende organ. Muligheden for virtuelle møder og skriftlige høringer kan tænkes ind i den forbindelse, så sagsgangene ikke bliver for langstrakte. Bilag Politisk mødekalender

8 5 Aktivitets- og økonomiopfølgning 2013 Sagsnr: P Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget Sagsfremstilling Opfølgning på ugens tal og måltal for Sygedagpenge Der har i 2013 gennemsnitligt været et lavere antal sager på sygedagpenge i forhold til 2011 og I 2013 var der gennemsnitligt 344 borgere på sygedagpenge. Gennemsnittet for 2011 og 2012 var henholdsvis på 398 og 380 borgere, hvilket svarer til et fald på 15,7 % fra 2011 til Der var fra 2011 til 2012 en stigning i antallet af sager med varighed over 26 uger fra 142 sager til 158 sager. I 2013 var antallet af sager med varighed over 26 uger faldet til 151. Aktiveringsgraden for borgere med varighed 9 52 uger lå gennemsnitligt på 29,3 % i 2013, hvilket er lidt lavere end i 2011 og 2012, hvor aktiveringsgraden var på henholdsvis 30,4 % og 30,2 %. Der blev for 2013 sat måltal på, at der skulle afsluttes 67 sager pr. måned. Der blev afsluttet 778 sager i alt, hvilket svarer til et gennemsnit på 65 pr. måned. 55 %, svarende til 428 sager, er afsluttet til arbejde, og 22 %, svarende til 175 sager, er afsluttet til A- kassen. 13 % af sagerne ophørte på baggrund af en partshøring. De sidste 10 % blev afsluttet til anden ydelse eller fraflytning. Kontanthjælp I 2013 var der gennemsnitligt 408 borgere, der modtog kontanthjælp. I 4. kvartal 2013 var antallet 413 borgere. Antallet af borgere på kontanthjælp har gennem årene været stigende. I 2011 var gennemsnittet på 341 sager og i 2012 på 364 sager. Der er fra 2011 til 2013 sket en stigning i antallet på 19,6 %. Der har både været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere over og under 30 år. I 2011 var der gennemsnitligt 159 modtagere under 30 år. I 2013 var gennemsnittet 180 borgere, hvilket svarer til en stigning på 13,2 %. I 2011 var der 182 modtagere over 30 år. I 2013 var det gennemsnitlige antal 228. Dette er en stigning på 25,3 %. I 2011 var aktiveringsgraden på 22,4 % for uddannelses- og virksomhedsrettet aktivering og en samlet aktiveringsgrad på 46,4 %. I 2013 var aktiveringsgraden steget til 23,6 % for uddannelses- og virksomhedsrettet aktivering og den samlede aktiveringsgrad var steget til 48,1 %. 8

9 Der var for 2013 sat måltal på, at der skulle afsluttes 36 sager pr. måned fordelt på 16 sager fra Ungeenheden, heraf 6 til uddannelse, og 20 sager fra Aktiv Indsats. Der blev gennemsnitligt afsluttet 27 sager pr. måned, hvorfor måltallet for 2013 ikke er opfyldt samlet set. Ungeenheden har dog i gennemsnit afsluttet 6 sager pr. måned til uddannelse. Samlet blev der afsluttet 327 sager fra kontanthjælp, hvoraf der blev afsluttet 95 sager til arbejde og 88 til uddannelse. 70 ophørte grundet fraflytning, og de sidste 74 ophørte grundet anden årsag, ophør efter partshøring eller til anden ydelse. Ledighedsydelse Der var i 2013 gennemsnitligt et lavere antal borgere på ledighedsydelse i forhold til 2011 og I 2013 var der i gennemsnit 90 borgere på ledighedsydelse. Gennemsnittet for henholdsvis 2011 og 2012 var på 101 og 103 borgere, hvilket svarer til et fald på 12,2 % fra 2011 til Aktiveringsgraden lå gennemsnitligt på 23,1 % i 2013, hvilket er højere end i 2011 og 2012, hvor aktiveringsgraden var på henholdsvis 19,1 % og 20,3 %. Måltallet for 2013 var, at der skulle afsluttes 8 sager pr. måned. Der er i 2013 afsluttet gennemsnitligt 11 sager pr. måned. For hele året er der afsluttet 131 sager i alt. 89 % af dem blev afsluttet til fleksjob/arbejde. Forsikrede ledige Det gennemsnitlige antal ledige på a-dagpenge er faldet i 2013 i forhold til 2011 og I 2013 var der gennemsnitligt 606 borgere, der modtog a-dagpenge. I 2011 og 2012 var antallet henholdsvis 788 borgere og 738 borgere. Der er fra 2011 til 2013 sket et fald på 23,1 %. Der var i 2013 gennemsnitligt 38 borgere, der modtog uddannelsesydelse. Ydelsen udfases i Der er for de forsikrede ledige sat måltal i Jobindsats på, at der skal etableres 160 nye jobrotationspladser og 170 nye løntilskudspladser i 2013, samt mål for at aktiveringsgraden skal være 22 %. Ungeenheden har sat mål på, at de skal afslutte 4 sager pr. måned. Ved udgangen af december 2013 er der etableret 210 jobrotations- og 144 løntilskudsstillinger. I 2013 har der været en aktiveringsgrad på løntilskud og virksomhedspraktik på gennemsnitligt 13,3 % for borgere, der har været ledige i mere end 4 uger. Ungeenheden har i 2013 afsluttet i alt 61 sager, hvilket svarer til et gennemsnit pr. måned på 5 sager. 9

10 Samlet udvikling: Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede gennemsnitlige antal sager for sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp, uddannelsesydelse og forsikrede ledige for 2011, 2012 og I 2011 var der samlet for de 5 ydelsestyper et gennemsnit på sager, i 2012 var antallet sager og i sager. Der er fra 2011 til 2013 været et fald på 9,6 %. Forvaltningen indstiller, 13. januar 2014 pkt. 7: At orienteringen tages til efterretning Arbejdsmarkedsudvalget, 13. januar 2014, pkt. 7: Taget til efterretning. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser 10

11 Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning Bilag Ugens tal AMU Måltal total AMU

12 6 Fællesseminar LBR og AMU Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling LBR har i lighed med tidligere år ønsket at afvikle et seminar hvor input til beskæftigelsesplan 2015 drøftes. Derudover vil seminaret være en god ramme til at få en fælles forståelse af de seneste reformer på beskæftigelsesområdet. Dette indebærer en status på førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, aftale om sygedagpengeindsatsen samt Carsten Koch-udvalgets afrapportering. Disse omlægninger vil også få stor betydning for indholdet i beskæftigelsesplanen for Der vil blive taget kontakt til konsulenter som kan facilitere indholdet på seminaret. I 2013 blev konsulenter fra KL benyttet i den anledning. Målgruppen for seminaret er LBR-medlemmer samt suppleanter, medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget og ledelsen i jobcenteret. Derudover inviteres konsulent fra LO og DA. Forvaltningen kan foreslå følgende tidspunkter til afvikling af seminaret Torsdag d. 3. april kl til fredag d. 4. april kl eller Torsdag d. 10. april kl til fredag d. 11 april kl Der vil blive afholdt ordinært LBR-møde torsdag eftermiddag, hvor resultatrevisionen skal drøftes. Økonomi Det foreslås at LBR bevilger en ramme på ,- kr. til afvikling af seminaret. LBR har en samlet ramme i 2014 på ca ,- kr. Forvaltningen indstiller: at LBR drøfter indhold på seminaret at LBR beslutter hvilket tidspunkt seminaret skal afvikles. Beslutning LBRs medlemmer overvejer emner til seminaret. Sagen drøftes igen på mødet d. 26. Februar. Det blev aftalt at seminaret afvikles 3. Og 4. April. Forvaltningen tager kontakt til KL for konsulenthjælp med afvikling af seminaret. 12

13 7 Orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om: Centrale nøgletal for Rebild Kommune Overblik over virksomhedsplaceringer (udleveres på mødet) Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Fremadrettet vil den kvartalsvise virksomhedsstatistik blive distribueret via dropbox. Bilag Centrale nøgletal for Rebild Kommune 13

14 Underskriftside Ivan Ziegler Anne-Grethe Sveistrup Axel Rene Aubertin Jesper F. Clausen Lilly Hesseldahl Sørensen Kurt Alling Nielsen Anna-Birthe Lang Andersen Henrik Christensen 14

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere