brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner bernitt-matematik.dk 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1"

Transkript

1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner bernitt-matematik.dk 1

2 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk Læs nærmere om dette på eller ved at kontakte: bernitt-matematik.dk Fjordvej Holbæk 2 funktioner D bernitt-matematik.dk

3 Forord Hæftet er et af ni, der er udabejdet til undervisning på VUC på niveauerne F+E+D og dette indeholder kernestoffet, som det er beskrevet om funktioner i undervisnings-vejledningen om trinnene F+E+D. Hæfterne er opbygget således at udover at indøve kernestoffet vil man også få styrket de matematiske kompetencer : I dette hæfte arbejdes der specielt med ræsonnement og modelbygning, idet opgaverne lægger op til overvejelser om disse begreber. Endelig er der i appendixet på side 44 en gennemgang af disse begreber. Dette er en beta-udgave, der er udarbejdet med baggrund i den vejledningen om undervisning på VUC, der udkom i I forhold til de faglige krav, der viser sig at blive stillet ved de fremtidige skriftlige prøver efter trin D kan der være fag-indhold, der mangler og der kan være fag-indhold, der senere viser sig ikke er være relevant. bernitt-matematik.dk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle følger af at anvende hæftet. Hæftet omhandler følgende emner, men i en lidt anden rækkefølge end den vejledningen lægger op til (grafisk løsning gennmgås før proportionalitet). Almen funktionsforståelse (fra side 4), Grafisk løsning (fra side 7) Proportionalitet (fra side 10) Lineære funktioner (fra side 13) Eksponential funktioner (fra side 23) Potens funktioner (fra side 37). I indledningen til hvert af emnerne gennemgås fagudtryk, der er kendt fra trin G, og som anvendes i forklaringerne i dette hæfte. Siderne i hvert kapitel er opdelt således, at først forklares og vises med eksempler og derefter er der opgaver. En stor del af opgaverne er bearbejdede eksamensopgaver fra HF fra årene Dette er gjort, for at man kan stifte bekendtskab med sprogbrugen og dermed lette overgangen til det gymnasiale niveau C. En del af opgaverne kræver brug af en lommeregner med tasterne: x y og y x eller med tasten: ^ I brugervejledningen til lommeregneren står, hvordan man anvender disse taster til løsning af de konkredte opgaver. Fra side 49 er facitliste, hvor man kan se forslag til løsninger. funktioner bernitt-matematik.dk 3

4 Almen funktions forståelse En funktion er en sammenhæng mellem to størrelser, hvor den ene størrelse kan siges at være resultatet af en proces, hvor den anden størrelse indgår. Ved køb af benzin kan man således sige, at prisen y er en funktion af det antal liter benzin man køber x. Hvis liter-prisen f.eks. er 8,35 kr. kan man skrive sammenhængen mellem prisen y for den antal liter x man køber på følgende måde: y = 8,35 x Denne formel kaldes en funktionsforskrift eller funktionens regneforskrift. x og y kan være erstattet af andre bogstaver eller bogstavs-forkortelser som f.eks. y x (læses som y af x). x og y kaldes for de to variable og y kaldes for funktionens funktionsværdi. Tallet 8,35 kaldes for en konstant: dét er et tal, der er fastlagt for den situation, man er i. Konstanter kan dog godt variere fra situation til situation (literprisen kan variere fra dag til dag) og konstanter kan derfor også være skrevet med bogstavsforkortelse: y = p l x p l betegner literprisen Forskriften herover har tre ubekendte: de to variable x og y og konstanten p l. De tal, der kan indsættes på x-ets plads kaldes for funktionens definitionsmængde og de tal, der kan komme ud af beregningerne kaldes for værdimængden. Til ethvert tal indsat på x s plads kan der udregnes én og kun én funktionsværdi. Der findes således lige så mange løsninger til en funktion, som der findes tal der kan indsættes på x s plads. Enhver løsning til en funktion består altså af et tal indsat på x s plads og den tilhørende funktionsværdi. En løsning kan skrives som et koordinatsæt, hvor x-værdien sættes først og funktionsværdien sættes sidst. Et koordinatsæt, der er løsning til ovennævnte funktion er f.eks. (20, 167). Sammenhængen mellem x og funktionsværdien kan illustreres i et koordinatsystem, hvor man tegner funktionens grafiske billede. I situationer, hvor man arbejder med flere funktioner samtidigt, kan det være nyttigt at navngive funktionerne. Der er tradition for at navngive dem med bogstaverne: f, g, h osv. F.eks.: f: y = 2x + 3 g: y = x funktioner D bernitt-matematik.dk

5 Graf tegning Funktioner kan illustreres med en tegning i et koordinatsystem: Eksempel: Givet en funktion f: y x = -x Tegn det grafiske billede af f for x ε [0 ; 5] Løsning: Først udregnes en række regne-eksempler på sammenhængen mellem x og y x indenfor det angivne interval. y 0 = = 25 y 1 = = 24 y 2 = = 21 y 3 = = 16 y 4 = = 9 y 5 = = 0 Eksemplerne kan også skrives i et skema x y x Eksemplerne afsættes som støttepunkter i et koordinatsystem. Akserne inddeles så både x og y x maksimums værdier fra skemaet kan vises. Igennem punkterne tegnes en blød kurve, fordi det må være sådan, at funktionsværdierne udvikler sig på samme måde mellem støttepunkterne, som støttepunktrene viser. y x x funktioner bernitt-matematik.dk 5

6 1. Givet en funktion f : y = 3x + 1 Tegn det grafiske billede af f. 2. Givet en funktion f: y = x 2 Tegn det grafiske billede af f for x ε [0-5; 5] 3. Givet en funktion f: 10 y = x Tegn det grafiske billede af f for x ε [0,1 ; 10] 4. Givet en funktion f: y x = 2x 3 Tegn det grafiske billede af f for x ε [-5 ; 5] 5. Givet en funktion f: y x = ,05 x for x ε [0 ; 10] Tegn det grafiske billede. 6. Givet en funktion f: y x = x 2 for x ε [-5; 0] y x = 2x 2 for x ε [0 ; 5] Tegn det grafiske billede. 7. Givet en funktion f: y x = 2000 for x ε [0 ; 200] y x = 1,75x for x > 200 Tegn det grafiske billede for x < funktioner D bernitt-matematik.dk

7 Grafisk løsning Når man bruger en tegnet graf til at løse et matematisk problem, siger man at man har anvendt metoden: grafisk løsning. Nøjagtigheden af løsningen, afhænger af, hvor stor og detaljeret grafen er tegnet, men uanset hvordan man har gjort, må en løsning fundet på en tegning, altid anses for en tilnærmet værdi til den rigtige løsning. Grafisk løsning anvendes specielt i forbindelse med lignings-systemer. Et ligningssystem består af to eller flere ligninger, der indeholder de samme ubekendte: y = 2x + 3 og y = -x + 8 er et ligningssystem, der består af to ligninger med de samme to ubekendte. En ligning med to ubekendte har uendelig mange løsninger: Til enhver værdi, der indsættes på x-es plads kan udregnes en værdi, der så passer på y-ets plads. Har man to ligninger med to ubekendte kan der muligvis findes én eller flere løsninger, der passer i begge ligninger. Disse kan findes ved at betragte ligningerne som funktions-forskrifter og tegne deres grafiske billede i et koordinat-system. Har graferne et eller flere skæringspunkter, er disses x- og y-værdier løsning til begge ligninger. Et eksempel fra den virkelige verden : Et tele-selskab tilbyder to typer af abonnement: (1) Månedspris: 99 kr. Minut-takst: 0,45 kr. (2) Månedspris: 0 kr. Minut-takst: 0,95 kr. Opgaven kunne så lyde, hvornår de to tilbud giver den samme betaling. Omsat til funktions-forskrifter kunne det se sådan ud: samlet pris i kr. y x samtaletid i minutter x (1) y x = 0,45x + 99 (2) y x = 0,95x og så ville opgaven kunne løses, ved at tegne de to grafer og aflæse x-værdien til deres skæringspunkt. Men husk: Løsningen er ikke eksakt rigtig. I hæftet Formler og ligninger D gennemgås, hvordan man også kan løse et ligningssystem ved beregning. Med denne metode fås den eksakt rigtige løsning. funktioner bernitt-matematik.dk 7

8 Grafisk løsning af ligningssystem Eksempel: Løsning: Et tele-selskab tilbyder to typer af abonnement: Månedspris: 99 kr. Minut-takst: 0,45 kr. Månedspris: 0 kr. Minut-takst: 0,95 kr. Hvor mange minutter skal man tale på en måned, for at de to takster giver den samme samlede pris? Taksterne omsættes til funktionsforskrifter og der udregnes en række sammenhængende værdier y x = 0,45x + 99 x y x y y x = 0,95x x y x x De to takster giver samme månedspris en forbrug lige under 200 min. Den første takst er dyrest frem til dette, hvorefter den anden takst bliver dyrest. 1. En vognmand beregner prisen for transport efter to takster: 1850 kr. pr. transport incl. 10 km kørsel. Yderligere km koster 5 kr. pr. km. Vis prisen som funktion af antallet af km op til 100 km Tegn en linie, der viser en samlet pris på kr.. Hvor lang må transporten være for at prisen er mindre end kr.? 8 funktioner D bernitt-matematik.dk

9 2. Leje af en bil kostede enten kr. pr. dag incl. retten til at køre et frit antal km., eller kr. med ret til at køre 40 km plus 2,00 kr. pr. km, der blev kørt mere end 40. Vis de to muligheder i et koordinatsystem Hvor meget skal man køre for at den første mulighed bedst kan betale sig? 3. Den varme man bliver udsat for ved at befinde sig i nærheden af en varmekilde kan beregnes af formlen herunder: P v : varmepåvirkning i kwatt a: afstand i meter k er en konstant, der angiver varmekildens påvirkning i kwatt i 1 meters afstand k P v = 2 a Tegn en graf for en varmekilde hvor k = 1200 kwatt og tegn den for afstande fra 1 til 20 meter. En person uden beskyttelse kan højst tåle en påvirkning på 500 kwatt. Tegn en linie i koordinatsystemet, der viser dette og aflæs hvor tæt på varmekilden en person uden beskyttelse kan komme. En person med beskyttelse kan tåle 800 kwatt. Tegn også en linie for dette og aflæs, hvor tæt på varmekilden en beskyttet person kan komme. 4. En virksomhed planlægger produktion og salg af en vare. I fast produktionsomkostninger regner virksomheden med at have kr. og derudover koster det 5 kr. pr. vare der fremstilles. Virksomheden regnede med at kunne sælge varerne for 20 kr. pr. stk. Tegn grafer for produktionsomkostninger og salgsprisen for x antal varer. Hvor mange vare skal der produceres og sælges for at produktionen begynder at give overskud? 5. Når en landmand tilfører sin mark kunstgødning ved han, at det udbytte han får af sin høst afhænger af den mængde gødning han tilsætter. Følgende sammenhæng gælder: Udbytte ved salg af korn pr. ha i kr.: P Gødningsmængde i kg pr. ha: x P(x) = 8x -½x 2 Gødningen koster 10 kr. pr. kg Vis hvordan udbyttet afhænger af gødningsmængden. Vis i samme koordinatsystem hvordan prisen på gødningen afhænger af hvor meget gødning han bruger pr. ha. Hvilken gødningsmængde kan det bedst betale sig for ham at bruge? funktioner bernitt-matematik.dk 9

10 Proportionalitet Ordet proportionalitet kommer af ordet: proportioner, der betyder størrelses- forhold. Når man f. eks. beskriver et menneskes proportioner, kan det være forholdet mellem højde-mål og liv-mål. I matematik bruges ordet proportionalitet i beskrivelsen af størrelses forholdet mellem to afhængige størrelser (en funktion). Man skelner mellem to typer: Ligefrem proportionalitet Er gældende når de to afhængige størrelser vokser i takt: Det vil sige at når den ene f. eks. fordobles, så fordobles den anden også. Tænk f. eks. på køb af benzin. Hvis man fordobler det antal liter man køber, så fordobles den samlede pris også. Ligefrem proportionalitet har forskrifter af formen: y x = kx hvor k kaldes for proportionalitets faktoren. Omvendt proportionalitet Er gældende når de to afhængige størrelser ændrer sig modsat hinanden: Det vil sige, at når den ene f.eks. fordobles, så halveres den anden. Tænk f.eks. på kørsel i bil: Hvis hastigheden fordobles, så halveres køretiden for den strækning man skal køre. Omvendt proportionalitet har forskrifter af formen: y x = x k ingen af de variable kan have værdien 0. Det ligger dels i at regnearten division ikke kan udføres med tallet 0, men det ligger også i selve naturen af en omvendt proportionalitet: Tænk på eksemplet fra før om hastighed og køretid: det giver hverken nogen mening at finde køretid hvis hastigheden er 0, eller finde hastighed når køretiden er 0. Langt fra alle sammenhænge kan beskrives som enten ligefrem- eller omvendt proportional: Et tele-selskab tilbyder to typer af abonnement: (1) Månedspris: 99 kr. Minut-takst: 0,45 kr. (2) Månedspris: 0 kr. Minut-takst: 0,95 kr. Kun i (2) udvikler den samlede pris sig ligefremt proportionalt: Det er kun ved dette abonnement, at prisen fordobles når minut-forbruget fordobles. 10 funktioner D bernitt-matematik.dk

11 proportionaliteters grafer Eksempel: Tegn grafer for funktioner f og g: 4 f: y x = 4x og g: y x = x Løsning: Der udregnes en række sammenhængende værdier y x = 4x x y x y x 16 8 y x = x 4 x ¼ ½ 4 8 y x ½ 4 8 x f er en ligefrem proporionalitet og har en ret linie gennem (0,0) som graf. Det gælder for alle ligefremme proportionaliteter g er en omvendt proportionalitet og har en kurve, der kaldes en hyperbel-gren og som er kendetegnet ved: - at starte uendeligt højt og tæt på y-aksen - at slutte uendeligt langt ude og tæt på x-aksen. funktioner bernitt-matematik.dk 11

12 1. Formlen viser sammenhængen mellem T og P. 4x T = 3 Er T og P ligefremt eller omvendt proportionale størrelser? Tegn graf, der viser sammenhængen mellem T og P. 2. Formlen viser sammenhængen mellem x og y. 4 y = 3x Er x og y ligefremt eller omvendt proportionale størrelser? Tegn en graf der viser sammenhængen mellem x og y 3. Skemaet viser nogle eksempler på sammenhængen mellem x og y. x y ½ Er x og y ligefremt eller omvendt proportionale størrelser? Skriv en formel der viser sammenhængen mellem x og y 4. Skemaet viser nogle eksempler på sammenhængen mellem T og P. T P 2 1 0,5 0,1 Er T og P ligefremt eller omvendt proportionale størrelser? Skriv en formel der viser sammenhængen mellem T og P. 5. I skemaet herunder kan man se, hvad man skulle betale for kartofler. Kartofler - kg Pris kr. 8,65 17,30 43,25 216,25 Afgør hvilken form for proportionalitet, der er tale om, op skriv en formel, der viser sammenhængen mellem antal kg (A) og prisen (P). 6. Skemaet viser hvor lang tid det tager at køre 100 km, ved forskellige hastigheder. Hastighed km/t Køretid for 100 km - timer ,5 2 Afgør hvilken form for proportionalitet, der er tale om og skriv en formel der viser sammenhængen mellem hastighed og køretid for 100 km. 12 funktioner D bernitt-matematik.dk

13 Lineære funktioner Lineære funktioner er funktioner, hvor den ubekendte er i 1. potens og derfor blot skrives som x i funktionsforskriften. y = 0,15x + 99 Ordet: Lineær henviser til at graferne for denne type funktionen er rette linier. Lineære funktioner er kendt i forbindelse med fænomener, der udvikler sig med en fast takst eventuelt med udgangspunkt i en grundværdi. I eksemplet herover er taksten 0,15 og grundværdien +99. At en ting udvikler sig med en fast takst kaldes også for at tingen udvikler sig lineært eller: at der er tale om: lineær vækst. At udvikle sig lineært betyder ikke kun, at vokse. Fald med en fast takst er også lineær. Lineære funktioner bruges også til at beskrive situationer, der tilsyneladende udvikler sig med en fast takst: Selvom man godt ved, at det aldrig passer helt, så betragter man brændelsels-forbruget igennem en vinter som en lineær funktion af den gennemsnitlige ude-temperatur. Man siger at en lineær funktion kan være en tilnærmet model til det faktiske brændsels-forbrug. Læs mere om matematisk model i appendixet på side 36. funktioner bernitt-matematik.dk 13

14 y = ax + b Lineære sammenhænge kan udtrykkes med følgende almene forskrift: Lineær aftagende/voksende funktion: y x = ax + b a er stigningstallet b er funktionsværdien for x = 0 Eksempel: Løsning: Givet en lineær funktion f af formen: y x = ax + b For funktionen gælder, at når x = 4 er y x = 5 og når x = 6 er y x = 8 Find størrelsen af konstanterne a og b og angiv en forskrift for f. Man kan finde løsningen ved at ræsonnere sådan: Først om stigningstakten a: Funktionsværdien vokser med 3 når x vokser med 2. Dette betyder at stigningstakten (stigning pr. 1) er a = 3 : 2 = 1½ Og om konstanten b: Efter at være vokset for 0 til 3 er funktionsværdien 6. For x = 0 må funktionensværdien være: b = 6 3 1½ = ½ Forskrifte for f: y x = 1½x + ½ Ved at ræsonnere dig frem til løsning af denne type opgaver, får du styrket din indsigt i konstanterne a og b. Samtidigt får du styrket din evne til at ræsonnere. Læs eventuelt mere om at ræsonnere i appendixet på side 36. Brug at ræsonnere til løsning i de følgende opgaver. 1. Givet forskriften for en lineær funktion: y = ax + 1 Når x = 3 er y = -2 og når x = 8 er y = 3 Find ved at ræsonnere størrelsen af a. 14 funktioner D bernitt-matematik.dk

15 2. Givet forskriften for en lineær funktion: y = ½x + b y = 5 når x = 2 Find ved at ræsonnere størrelsen af b. 3. Givet forskriften for en lineær funktion: y = ax + b Når x = 2 er y = -2 og når x = 5 er y = 4 (1) Find ved at ræsonnere størrelsen af a og b. 4. Givet forskriften for en lineær funktion: y = ax + b Når x = 3 er y = 3 og når x = -1 er y = -2 Find a og b ved at ræsonnere 5. Givet forskriften for en lineær funktion: y = ax + b Når x = 1 er y = 3 og når x = 3 er y = -2 Find a og b ved at ræsonnere 6. Givet forskriften for en lineær funktion: y = ax + b Når x fordobles, bliver y fem gange så stor. Find a og b. 7. Givet forskriften for en lineær funktion: y = ax + b Funktionsværdien er konstant 6. Find a og b. 8. Givet forskriften for en lineær funktion: y = ax + b Funktionsværdien af 4 er 8 og funktionsværdien af 2 er 16. Find a og b. funktioner bernitt-matematik.dk 15

16 Lineære funktioners grafer Lineære funktioner har fået deres navn, fordi deres grafer når de tegnes i et almindeligt koordinatsystem er rette linier. I en formelsamling kan man læse følgende om en lineær funktion. Lineær aftagende/voksende funktion: y = ax + b a: stignings-taksten (stigningstallet/hældningskoefficienten) (0, b): skæringspunkt med y-aksen. b (, 0): skæringspunkt med x-aksen a y 1 Eksempel: Løsning: 1 y = 2x - ½ 2 1 x Tegn grafen for y = 2x - ½ ved hjælp af oplysningerne i rammen. Den lineære funktion: y = 2x - ½ har: - Stigningstal: 2 - Skær y-aksen i tallet: -½ ½ 1 - Skær x-aksen i tallet: = 4 2 Grafen kan tegnes med udgangspunkt i -½ på y-aksen, y skal stige med 2 for hver gang x stiger med 1 og den skal gå igennem 1 på x-aksen funktioner D bernitt-matematik.dk

17 1. Givet formler for de lineære funktioner f og g: f: y = 2x + 3 g: y = -2x + 7 Angiv stignings tal, skæringspunkt med y-aksen og skæringspunkt med x-aksen for begge funktioner. Tegn graferne for f og g og angiv koordinatsættet for deres skæringspunkt 2. Givet formler for de lineære funktioner f og g: f: y = x 3 g: y = -x + 3 Angiv stignings tal, skæringspunkt med y-aksen og skæringspunkt med x-aksen. 3. Givet formlen for en lineær funktion: y = ax + b Vis at når x = 0 er y = b b Vis at når y = 0 er x = a 4. Givet formlen for en lineær funktion: y = 2x + b For hvilken værdi af b skær grafen x-aksen i (2, 0)? 5. Givet formlen for en lineær funktion: y = ax - 2 Find stigningstallet idet det oplyses at grafen skærer x-aksen i (-1, 0). 6. Givet formlen for en lineær funktion f: f: y = ax + b Find a og b, idet det oplyses at grafen går igennem (0, -2) og ( 3, 0). En lineær funktion g med forskriften: g: y = 2x + b indeholder også (3, 0) Tegn g og find ved aflæsning størrelsen af b. funktioner bernitt-matematik.dk 17

18 forskrift for en ret linie Da lineære funktioner har grafer, der er rette linier, kan man modsat også sige, at alle rette linier tegnet i et koordinatsystem kan beskrives med en forskrift af formen: Forskrift for ret linie: y = ax + b a: stignings-taksten (stigningstallet/hældningskoefficienten) (0, b): skæringspunkt med y-aksen. b (, 0): skæringspunkt med x-aksen a Eksempel: Aflæs funktionsforskriften for grafen herunder. y 1 Løsning: Grafen skær y-aksen i (0, -2) og har stigningstallet 1½. Forskriften er: y = 1½x 2 1. Tegn i et koordinatsystem den rette linie, der går igennem: (2, 1) og (-1, 5) Find ved aflæsning forskriften for linien. 1 x 2. Tegn i et koordinatsystem den rette linie, der går igennem (2, 2) og som har stigningstallet -1 Find ved aflæsning forskriften for linien. 18 funktioner D bernitt-matematik.dk

19 3. Tegn i et koordinatsystem den rette linie, der går igennem: (0, 0) og (-1, 5) Find ved aflæsning forskriften for linien. Opstil en regel for fællestrækkene for linier, der går igennem (0, 0) 4. Tegn i et koordinatsystem den rette linie l, der går igennem (2, 2) og som har stigningstallet ½. Find ved aflæsning forskriften for linien l. Tegn i samme koordinatsystem en linie m, der er parallel med linien l og som går igennem ((2, 3). Hvad er stigningstallet for denne linie? Opstil en regel for fælles-trækkene ved forskriften for linier, der er parallelle. 5. Tegn i et koordinatsystem den rette linie l, der går igennem: (-1, 1) og (2, 5) Find ved aflæsning forskriften for linien l. Tegn i samme koordinatsytem en ret linie m, der skærer l i (2, 5) og som står vinkelret på l. Find ved aflæsning forskriften for linien m. Læs eventuelt mere om stigningstal for linier, der danner rette vinkler i appendixet fra side Tegn i et koordinatsystem den rette linie, der går igennem: (2, 2) og (4, 2) Find forskriften for linien. Opstil en regel for fællestræk for forskrifterne for linier, der er parallelle med x- aksen? 7. Tegn i et koordinatsystem den rette linie l, der går igennem (2, 2) og (2, 3 ). Kan l siges at være graf for en funktion? Angiv en forskrift for linien l. Opstil en regel for fællestrækkene ved linier, der er parallelle med y-aksen funktioner bernitt-matematik.dk 19

20 linære funktioner som model Udviklinger eller sammenhænge, der med tilnærmelse danner en ret linie i et koordinatsystem, kan beskrives med en forskrift for lineær funktion. man siger at en lineær funktion kan være en model på den faktiske udvikling eller sammenhæng. Læs eventuelt mere om matematisk model i appendix på side 36. Eksempel: Tallene herunder viser udviklingen i børnetallet (6 10 årige) i en kommune med udgangspunkt i året År 0 (2000) år 1 år 2 år 3 år Løsning: Vis udviklingen i et koordinatsytem og tegn den rette linie, der passer bedst på udviklingen. Opstil en lineær model, der passer med udviklingen og brug denne til at lave et skøn af børnetallet i Børnetal Årstal 2000 = 0 Den bedste rette linie, er den, hvor afstandene til de krydser, der kommer til at ligge over linien svarer til afstandene til de krydser, der ligger under linien. Linien skærer y-aksen i 4500 og har stigningstallet: -700 : 4 = -175 Lineær model for udviklingen: y = -175x x er antal år efter 2000 y antal 6 10 årige Skønnet børnetal i 2010 (år 10) : = funktioner D bernitt-matematik.dk

21 1. Skemaet viser nogle eksempler på sammenhængen mellem pris og den tid man bruger en mobiltelefon hos et bestemt teleselskab: Pris pr. måned Minutter Pris Vis at sammenhængen følger en ret linie. Lav en forskrift for den rette linie. Brug forskriften til at finde, hvor meget det vil koste at tale 25 minutter på en måned. 2. Skemaet viser nogle eksempler på sammenhængen mellem vægten for en bestemt type træ-stolper og deres længde. Længde i mm ,5 kg. 3,0 kg 4,5 kg 5,3 kg 6,0 kg Vis tallene i et koordinatsystem Lav en forskrift til sammenhængen. 3. Skemaet viser antallet af robotter i dansk industri i årene fra 1982 til 1991 Industrirobotter stk Vis med en tegning at der med tilnærmelse er en lineær sammenhæng. Lav en forskrift for sammenhængen. Brug forskriften til at forudsige, hvos mange robotter, der vil være i 2010 hvis udviklingen fortsætter. 4. I et forsøg har man ladet en person indtage alkohol. Personens alkoholpromille måles umiddelbart efter indtagelse og derefter med en times mellemrum. Skemaet viser nogle af resultaterne: Alkoholpromille afrundet til nærmeste 0,05 Start efter 1 time efter 2 timer efter 3 timer 1,10 1,00 0,95 0,80 Vis tallene i et koordinatsystem. Antag at sammenhængen er lineær og tegn den bedste rette linie. Lav en forskrift til linien. Brug forskriften eller linien til at afgøre, hvornår personen har en promille på under 0,2. funktioner bernitt-matematik.dk 21

22 5. Tabellen viser nogle eksempler på skattebetaling for en person, der tjener mellem kr. og kr Skat Vis tallene i et koordinatsystem. Hvad skal personen betale i skat af en indkomst på kr.? Opstil en lineær model for sammenhængen mellem indkomst og skattebetaling. 6. Antallet af medlemmer i et idrætsforbund er siden 2000 med god tilnærmelse faldet med om året. I 2000 var medlemstallet Benyt oplysningerne til at opstille en lineær model, der beskriver udviklingen i medlemstallet i årene efter Benyt den lineære model til at forudsige, hvornår medlemstallet når under Vandrør udvider sig ved opvarmning. Et vandrør il varmt vand har ved temperaturen 20 C længden 25,00 meter. Når temperaturen stiger til 60 C, bliver røret 0,18 meter længere. Rørlængden y målt i meter, som funktion af temperaturen x målt i C, har en regneforskrift af formen: y = ax + b Beregn tallene a og b. Beregn rørets længde ved temperaturen 70 C Røret kan maksimalt tåle en udvidelse på 0,30 m. Beregn den maksimale temperatur, røret kan tåle. 8. Ozonlaget i atmosfæren beskytter mod solens ultraviolette stråling. Ozonlagets tykkelse er registreret siden I en model antager man, at ozonlagets årlige gennemsnitstykkelse kan beskrives ved en funktion af formen: y = ax + b hvor y er ozonlagets gennemsnitstykkelse, målt i Dobson-enheder, og x er antal år efter Find a og b idet det oplyses, at i 1981 var tykkelsen over Danmark målt til 349 Dobson-enheder og i 1989 til 334 Dobson-enheder. Beregn ozonlagets tykkelse i 2001 ifølge ovenstående model. Ozonlaget blev i 2004 målt til en tykkelse på 327 Dobson-enheder. Hvordan passer dette med modellen? 22 funktioner D bernitt-matematik.dk

23 Eksponential funktioner Eksponential funktioner er funktioner, hvor den ubekendte er eksponent i funktionsforskriften. y = ,05 x Eksponent er det lille tal for oven i et potens-tal. Tallet 1,05 kaldes grundtallet, roden eller basis. I dette hæfte bruges: grundtallet. Potenstallet herover læses derfor sådan: grundtallet 1,05 opløftet med eksponenten x, eller blot: 1,05 i x-te potens. Eksponential funktioner er bedst kendt i forbindelse med fænomener, der udvikler sig med procentvise stigninger. F. eks.: Penge, der står på en bankkonto, til en fast årlig rente og som får tilskrevet rentes-rente. Forskriften herover kan f.eks. stamme fra en udregning af indestående y efter x år, når der oprindeligt er indsat 5000 kr. og rentesatsen er 5% pr. år. At en ting udvikler sig med en fast procent-vis ændring kaldes også for at tingen udvikler sig eksponentielt. At udvikle sig eksponentielt betyder ikke kun at stige med en bestemt procent-sats. Fald med en fast procent-sats er også eksponentiel. Eksponential funktioner bruges til at beskrive mange andre situationer, der tilsyneladende udvikler sig eksponentielt: Selvom man godt ved at det aldrig passer helt, så betragter man ofte befolkningsudviklingen i verdenen som en eksponentiel udvikling. Man siger at en eksponential funktion kan være en tilnærmet model til den faktiske befolkningsudviklingen. I arbejde med eksponential funktioner kommer man også til at arbejde at uddrage roden af et tal: a b. Resultatet af dette regnestykke er det tal, der opløftet i a-ne potens giver b. At uddrage roden af et tal bruges til at løse en ligning som denne: x 5 = 1,156 har løsningen x = 5 1,156 Hvis din lommeregner ikke har en tast med a b kan du istedet bruge denne omskrivning: 1 5 1,156 = 1,156 5 som kan tastes sådan: 1,156 ^ ( 1 / 5) funktioner bernitt-matematik.dk 23

24 y = b a x Eksponential vækst kan vises med forskellige formler. Kapitalfremskrivning (procentvis vækst) Startkapital K 0 Rentefod r Kapital K n efter n terminer K n = K 0 (1 + r) n Eksponentielt aftagende/voksende funktion: y = b a x Formlerne udtrykker det samme og kan bruges i de samme situationer, men den øverste ser man ofte i forbindelse med rentesregning og den nederste i forbindelse med teoretisk gennemgang af eksponential funktioners egenskaber. Eksempel: kr. Indsættes på en bank konto til 4,75% pr år. Brug y = b a x beregne: Brug y = b a x til at finde hvor meget vil der stå på kontoen efter 10 år? Løsning: y svarer til K n i rente-formlen, b svarer til k 0, a til (1 + r) og x til n: y = b a x y = , y = Der vil stå kr. 1. Givet formlen for eksponentiel voksende funktion: y = b a x Find størrelsen på a i følgende situationer: En kapital på kr. indestår på en konto til 5% p.a. En størrelse fordobles. 2. Givet formlen for eksponentiel voksende funktion: y = b a x Find størrelsen på a i følgende situationer: En størrelse aftager med 8% pr. gang. En størrelse halveres et antal gange. En størrelse ændrer sig ikke. 24 funktioner D bernitt-matematik.dk

25 3. For en eksponential funktion af formen y= b a x gælder, at b = 34,56 og a = 0,98. Er der tale om en aftagende eller voksende funktion? Bestem den procentvise ændring. Bestem den procentvise ændring for eksponential funktioner af formen y = b a x hvor: a = 1,015 a = 0,996 a = 3,14 a = 0,01 4. Givet en eksponential funktion af formen: y = b a x Vil y være eksponentielt stigende/faldende, hvis b = 0? Vil y være eksponentielt stigende eller faldende hvis a = 0? Giver det mening hvis a < 0? Giver det mening at indsætte 0 på x-es plads? Giver det mening at indsætte negative tal på x-es plads? 5. Forbruget af drikkevand i en kommune forventedes at falde eksponentielt igennem en årrække med i gennemsnit 6% pr år. En gennemsnitsfamilie brugte som udgangspunkt 175 m 3 drikkevand. Bestem en regneforskrift af formen y = b a x Hvor stort et forbrug må det forvendtes at gennemsnitsfamilien har efter 5 år? 6. En størrelse fordobles et antal gange efter hinanden. Bestem en regneforskrift af formen y = b a x Hvor mange gange større vil størrelsen være efter at være fordoblet 8 gange? 7. En størrelse halveres et antal gange efter hinanden. Bestem en regneforskrift af formen y = b a x Hvor stor en brøkdel af den oprindelige størrelse er der tilbage efter 5 gange? funktioner bernitt-matematik.dk 25

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-32-9 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

funktioner F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik

funktioner F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D ISBN: 978-87-92488-37-4 2. udgave som E-bog 2012 by bernitt-matematik.dk Denne bog er

Læs mere

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

vækst trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst, trin 2 ISBN: 978-87-92488-05-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, F+E+D ISBN: 978-87-92488-09-1 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

potenstal og rodtal F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt

potenstal og rodtal F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F ISBN: 978-87-92488-06-0 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F ISBN: 978-87-92488-06-0 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 2 ISBN: 978-87-92488-09-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

sprog og arbejdsmetode

sprog og arbejdsmetode brikkerne til regning & matematik sprog og arbejdsmetode F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik sprog og arbejdsmetodde F+E+ D ISBN: 978-87-92488-36-7 1. udgave som E-bog til tablets 2012

Læs mere

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal, trin 2 ISBN: 978-87-92488-06-0 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt 1 brikkerne. Tal og algebra E+D 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er

Læs mere

brikkerne til regning & matematik vækst trin 2 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik vækst trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik vækst, trin 2 ISBN: 978-87-92488-05-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

grafer og funktioner basis+g brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner basis+g brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner G ISBN: 978-87-92488-11 4 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 2 ISBN: 978-87-92488-12-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Funktioner - supplerende eksempler

Funktioner - supplerende eksempler - supplerende eksempler Oversigt over forskellige typer af funktioner... 9b Omvendt proportionalitet og hyperbler... 9c Eksponentialfunktioner... 9e Potensfunktioner... 9g Side 9a Oversigt over forskellige

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, basis ISBN: 978-87-92488-07-7 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Sammenhæng mellem variable

Sammenhæng mellem variable Sammenhæng mellem variable Indhold Variable... 1 Funktion... 2 Definitionsmængde... 2 Værdimængde... 2 Grafen for en funktion... 2 Koordinatsystem... 3 Koordinatsæt... 4 Intervaller... 5 Løsningsmængde...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger G ISBN: 978-87-92488-07-7 10. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F ISBN: 978-87-92488-06-0 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 1 Introduktion... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 4 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side

Læs mere

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Brug af grafer og koordinatsystemer Lineære funktioner Andre funktioner lignnger med ubekendte Lektion 7 Side 1 Pris i kr Matematik på Åbent VUC Brug af grafer

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

matematik grundbog trin 2 preben bernitt

matematik grundbog trin 2 preben bernitt matematik grundbog trin 2 preben bernitt matematik grundbog 2 3. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-29-9 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i hf 2014 Karsten Juul LineÄr sammenhäng 1. OplÄg om lineäre sammenhänge... 1 2. Ligning for lineär sammenhäng... 1 3. Graf for lineär sammenhäng... 2 4.

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6.

Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6. Der er facit på side 7 i dokumentet. Til opgaver mærket med # er der vink eller kommentarer på side 6. 1. Figuren viser grafen for en funktion f. Aflæs definitionsmængde og værdimængde for f. # Aflæs f

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 1 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 01

Læs mere

koordinatsystemer og skemaer

koordinatsystemer og skemaer brikkerne til regning & matematik koordinatsystemer og skemaer basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik Koordinatsystemer og skemaer, basis 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

tal og algebra F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt

tal og algebra F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra E+D ISBN: 978-87-92488-35-0 2. udgave som E-bog 2012 by bernitt-matematik.dk Denne

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 Demo-udgave 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering og udskrift af denne bog er

Læs mere

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger Anvendelse af matematik til konkrete beregninger ved J.B. Sand, Datalogisk Institut, KU Praktisk/teoretisk PROBLEM BEREGNINGSPROBLEM og INDDATA LØSNINGSMETODE EVT. LØSNING REGNEMASKINE Når man vil regne

Læs mere

Formler, ligninger, funktioner og grafer

Formler, ligninger, funktioner og grafer Formler, ligninger, funktioner og grafer Omskrivning af formler, funktioner og ligninger... 1 Grafisk løsning af ligningssystemer... 1 To ligninger med to ubekendte beregning af løsninger... 15 Formler,

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

-9-8 -7-6 -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. f(x)=2x-1 Serie 1

-9-8 -7-6 -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. f(x)=2x-1 Serie 1 En funktion beskriver en sammenhæng mellem elementer fra to mængder - en definitionsmængde = Dm(f) består af -værdier og en værdimængde = Vm(f) består af -værdier. Til hvert element i Dm(f) knttes netop

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

statistik basis+g DEMO

statistik basis+g DEMO statistik basis+g 1 brikkerne statistik G 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-19-0 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk Læs nærmere

Læs mere

Variabelsammenhænge og grafer

Variabelsammenhænge og grafer Variabelsammenhænge og grafer Indhold Variable... 1 Funktion... 1 Grafen for en funktion... 2 Proportionalitet... 4 Ligefrem proportional eller blot proportional... 4 Omvendt proportionalitet... 4 Intervaller...

Læs mere

Eksamensspørgsmål: Eksponentiel vækst

Eksamensspørgsmål: Eksponentiel vækst Eksamensspørgsmål: Eksponentiel vækst Indhold Definition:... Eksempel :... Begndelsesværdien b... Fremskrivningsfaktoren a... Eksempel :... Formlerne for a og b... 3 Eksempel 3:... 3 Bevis for formlen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1 Potensfunktioner Potensfunktioner... Opgaver... 8 Side Potensfunktioner Funktioner der kan skrives på formen y a = b kaldes potensfunktioner. Her er nogle eksempler på potensfunktioner: y = y = y = - y

Læs mere

matematik grundbog basis preben bernitt

matematik grundbog basis preben bernitt 33 matematik grundbog basis preben bernitt 1 matematik grundbog basis ISBN: 978-87-92488-27-5 2. udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g ISBN: 978-87-92488-03-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 3 Ligninger & formler 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver

Læs mere

Vejledende løsning. Ib Michelsen. hfmac123

Vejledende løsning. Ib Michelsen. hfmac123 Vejledende løsning hfmac123 Side 1 Opgave 1 På en bankkonto indsættes 30.000 kr. til en rentesats på 2,125 % i 7 år. Beregning af indestående Jeg benytter formlen for kapitalfremskrivning: K n=k 0 (1+r

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK NOVEMBER 008 MATEMATIK A-NIVEAU g Prøve november 008 1. delprøve: 1 time med formelsamling samt. delprøve: timer med alle hjælpemidler Alle delspørgsmål indenfor hver af

Læs mere

brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang,f ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul Start-mat for stx og hf 0,6 5, 9 2017 Karsten Juul Start-mat for stx og hf 2017 Karsten Juul 1/8-2017 (7/8-2017) Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes

Læs mere

potenstal og præfikser

potenstal og præfikser brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenser og præfikser, trin 1 ISBN: 978-87-92488-03-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Formelsamling Matematik C

Formelsamling Matematik C Formelsamling Matematik C Ib Michelsen Ikast 2011 Ligedannede trekanter Hvis to trekanter er ensvinklede har de proportionale sider (dvs. alle siderne i den ene er forstørrelser af siderne i den anden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF oh VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf Matematik

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenser og præfikser, trin 1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Matematik Grundforløbet

Matematik Grundforløbet Matematik Grundforløbet Mike Auerbach (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Matematik: Grundforløbet 2. udgave, 2015 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

En funktion kaldes eksponentiel, hvis den har en regneforskrift, der kan skrives således: f(x) = b a x eller y = b a x, idet a og b er positive tal.

En funktion kaldes eksponentiel, hvis den har en regneforskrift, der kan skrives således: f(x) = b a x eller y = b a x, idet a og b er positive tal. Eksponentielle funktioner Indhold Definition:... 1 Om a og b... 2 Tegning af graf for en eksponentiel funktion... 3 Enkeltlogaritmisk koordinatsstem... 4 Logaritmisk skala... 5 Fordoblings- og halveringskonstant...

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Symbolsprog og Variabelsammenhænge

Symbolsprog og Variabelsammenhænge Indledning til Symbolsprog og Variabelsammenhænge for Gymnasiet og Hf 1000 kr 500 0 0 5 10 15 timer 2005 Karsten Juul Brugsanvisning Du skal se i de fuldt optrukne rammer for at finde: Regler for løsning

Læs mere

matematik grundbog Demo trin 2 preben bernitt

matematik grundbog Demo trin 2 preben bernitt matematik grundbog trin preben bernitt matematik grundbog -udgave 00 by bernitt-matematik.dk Kopiering og udskrift af denne bog er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk Læs nærmere om dette

Læs mere

brikkerne til regning & matematik brøker basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik brøker basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, basis ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Matematik B. Anders Jørgensen

Matematik B. Anders Jørgensen Matematik B Anders Jørgensen Løste opgaver: Juni 2015 Dette opgavesæt er givet til FriViden Dette opgavesæt blev lavet til en terminsprøve d. 7. april af Anders Jørgensen, VUC Vestsjælland Syd Karakteren

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

bernitt-matematik.dk Fjordvej Holbæk

bernitt-matematik.dk Fjordvej Holbæk statistik basis+g 1 brikkerne statistik G 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-19-0 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale med bernitt-matematik.dk Læs nærmere

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Procent- og rentesregning

Procent- og rentesregning Procent- og rentesregning Indhold Procent... 1 Renteformlen, fremskrivningsfaktor, rentefod og vækstrate... 1 Forklaring af ordet fremskrivningsfaktor... 2 Beregning af K 0... 2 Beregning af r og gennemsnitlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2017 Skoleår 2016/2017 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer

Lektion 7 Funktioner og koordinatsystemer Lektion 7 Funktioner koordinatsystemer Brug af grafer koordinatsystemer Lineære funktioner Andre funktioner ligninger med ubekendte Lavet af Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus. Redigeret af Hans Pihl, KVUC

Læs mere

Opgave 1 - Lineær Funktioner. Opgave 2 - Funktioner. Opgave 3 - Tredjegradsligning

Opgave 1 - Lineær Funktioner. Opgave 2 - Funktioner. Opgave 3 - Tredjegradsligning Sh*maa03 1508 Matematik B->A, STX Anders Jørgensen, delprøve 1 - Uden hjælpemidler Følgende opgaver er regnet i hånden, hvorefter de er skrevet ind på PC. Opgave 1 - Lineær Funktioner Vi ved, at år 2001

Læs mere

Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg

Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg Dette dokument er en sammenskrivning af uddrag af følgende skrifter: Undervisningsvejledning nr. 21 for matematik i HF (september 1995); findes på adressen: http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/vejledninger/undervishf/hfvej21.htm;

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

statistik og sandsynlighed

statistik og sandsynlighed brikkerne til regning & matematik statistik og sandsynlighed trin 1 preben bernitt brikkerne statistik og sandsynlighed 1 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-19-0 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

PeterSørensen.dk : Differentiation

PeterSørensen.dk : Differentiation PeterSørensen.dk : Differentiation Betydningen af ordet differentialkvotient...2 Sekant...2 Differentiable funktioner...3 Bestemmelse af differentialkvotient i praksis ved opgaveløsning...3 Regneregler:...3

Læs mere