Vigtigt at gøre sig gældende og kende nogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtigt at gøre sig gældende og kende nogen"

Transkript

1 Vigtigt at gøre sig gældende og kende nogen Interview med Jonna Vendelboe, der var næstformand for Dansk Socialrådgiverforening og sad i bestyrelsen i fire år fordelt på to perioder fra Af Bjarne Trier Andersen og Elsebeth Mortensen, august Jeg er den fødte storesøster og blev altid valgt ind i bestyrelser. Der må have været noget dominerende ved mig. Det påstås, at jeg har været formand for Sind en overgang. Det har jeg ingen erindring om, for jeg plejer at foretrække at være den evige sekretær, som var min oprindelige uddannelse, inden jeg begyndte at læse til socialrådgiver. Sådan lyder Jonna Vendelboes hurtige karakteristik af sig selv, da vi en sommerdag i august 2011 har aftalt tid for et interview om hendes liv som socialrådgiver og som aktiv og bl.a. næstformand i Dansk Socialrådgiverforening. Jonna Vendelboe blev som 29-årig i 1950 uddannet socialrådgiver og var allerede under uddannelsen aktiv i organisationsarbejde. Som en af de ældste i sin klasse og med en god portion erfaring, var hun et oplagt emne som elevrådsformand. - Parallelklassen opstillede også deres kandidat, men jeg havde politisk erfaring, og vandt med en stemme, husker Jonna Vendelboe. Bl.a. fordi jeg, modsat den anden kandidat, stemte på mig selv! Som elevrådsformand var hun bindeled mellem de studerende og Dansk Socialrådgiverforening, hvor hun var de studerendes repræsentant uden stemmeret. Formanden for Dansk Socialrådgiverforening på det tidspunkt hed Else Bloch. Da Jonna Vendelboe i 1950 var færdig som socialrådgiver, var der kun én ledig stilling, som lå i Holstebro. Til trods for at der var arbejdsløshed blandt socialrådgivere, var der ingen der søgte den. Den sociale Skole var en københavnerskole, og Holstebro lå langt væk. Ville have været lærer - Jeg ville egentlig allerhelst have været lærer, men det tog fire år, og det kunne jeg ikke klare økonomisk, siger Jonna Vendelboe og fortæller, at man med en opvækst i et arbejderkvarter allerede var nået langt, når man som hende tog realeksamen og kom på kontor. Efter fire år på Handelshøjskolen var Jonna Vendelboe uddannet som engelsk korrespondent og sekretær og var derefter ansat små ti år på kontor. - Disse år var ikke altid lige morsomme. De chefer og hele den tone og den ånd, sukker hun. Når det nu ikke kunne lade sig gøre at blive lærer, vendte Jonna Vendelboe sig mod socialrådgiveruddannelsen, og det resulterede i, at hun i 1947 kom i seks måneders forpraktik i huset i England. - Lederen af Den sociale Skole, Vera Skalts, sagde til mig: Du er et kontormenneske, du skal i huset!. Jeg protesterede. Som storesøster fra et arbejderhjem havde jeg masser af husholdningserfaring. Men det nyttede ikke, og jeg måtte i huset, hvis jeg ville være socialrådgiver, fortæller Jonna Vendelboe. Men hun kom i huset i England, og satte sig for at lære mere engelsk og deltage i sociologiske forelæsninger på universitetet i Cambridge. Jeg var vant til selv at tage hånd om min tilværelse og jeg klarede mine tre år på Den sociale Skole. Bl.a. fordi jeg også kom i forpraktik på Avnstrup Sanatorium i Hvalsø, og der fik jeg løn som kontordame! 1

2 Glimt fra Den sociale Skole Vi var jo så kloge, da vi 27 kom ind på Den sociale Skole (i 1948), da kan jeg huske, at jeg sagde i en eller anden forsamling, at mit store ønske var, at sådan noget som socialrådgivere i løbet af år var overflødige. Men da begyndte vanskelighederne i virkeligheden! siger Jonna Vendelboe med latter i stemmen. Det faglige og kollegiale miljø på Den sociale Skole var ifølge Jonna Vendelboe på godt og ondt præget af, at mange af lærerne på frivillig basis havde været med til at skabe uddannelsen. Det prægede deres store engagement, men det betød også, at de følte en slags ejendomsret til uddannelsen, som når de f.eks. skaffede studerende ind, som var klienter, de havde mødt via deres arbejde. Det kom der ikke altid noget godt ud af. Og praktikvejlederne havde for stor magt, siger Jonna Vendelboe. Deres udtalelser var altafgørende for, om eleverne bestod. Først ved gennemførelse af en ny studieordning i 1961 ændres dette, så det bliver skolen og ikke praktikvejlederne, der står for frasortering af uegnede elever. Jonna Vendelboe har altid været kritisk over for, at unge startede på socialrådgiveruddannelsen lige efter gymnasiet. De evige skolebørn. Ligesom dem der sidder i Folketinget i dag, som hun formulerer det. Men skolen var ikke kun fag og undervisning. Hold 13A +B lavede den bedste revy nogensinde. Det var vores lærer Mette Kofoed Bjørnsen, der have tilskyndet os til det, siger Jonna Vendelboe. Af Socialrådgiverens referat fra Dansk Socialrådgiverforenings generalforsamling i 1951 fremgår det, at hold 15 s revy var en stor succes. Datidens studerende var på flere måder i stand til at gøre sig synlige i Dansk Socialrådgiverforening. Fra elevrådsformand til medlem af Dansk Socialrådgiverforenings bestyrelse Efter at have været elevrådsformand for fire årgange var det naturligt for Jonna Vendelboe som færdiguddannet at stille op til bestyrelsesvalget. Og hun blev da også valgt på generalforsamlingen 6. maj 1950, godt en måned efter, at hun var blevet færdiguddannet. Fire årgange studerende fyldte meget i den lille forening og var talrige nok til, at de kunne vælge deres egen repræsentant. - Manon Lüttichau og Klemme Carl (Carl Clemmesen) og senere kom Vera Skalts til, de startede Socialrådgiverforeningen, og de kendte alle de mennesker, som jeg senere kom til at sidde i bestyrelse med, fortæller Jonna Vendelboe. Det fremgår af beretning og referat, at der på daværende tidspunkt var 136 aktive medlemmer, at kontingentet blev hævet fra 14 til 30 kr. årligt (en stigning på 114 pct.!). Kontingentstigningen skulle bl.a. generere et overskud, så der kunne aflønnes en sekretær med fast telefontid 3 gange ugentlig og med en årlig løn på kr. Generalforsamlingen blev holdt som en del af årsmødet maj og blev afholdt i Politikens Hus. Grunden hertil har nok været den, at den navnkundige redaktør Hakon Stephensen også sad i Den sociale Skoles bestyrelse. Jonna Vendelboe husker, at Hakon Stephensen kastede appelsiner ud til deltagerne: - Appelsiner var svære at opdrive på dette tidspunkt! Jonna Vendelboe blev (naturligvis) valgt til bestyrelsens sekretær. En af opgaverne var at starte et nyt medlemssystem. - Det blev håndteret med strikkepinde og hulkort. Det var noget nyt og avanceret, husker hun. 2

3 I lang tid kendte Jonna Vendelboe alle DS-medlemmerne. Men i 1963, da hun var med til at arrangere foreningens 25-års jubilæumsfest på Hotel Codan, opdagede hun, at hun ikke længere kendte alle medlemmerne. Jonna Vendelboe fortæller, at arbejdet i bestyrelsen handlede om: For det første: At gøre sig gældende og kende nogen. - En af vores fornemste opgaver i bestyrelsen var at gøre os gældende andre steder, at kende nogen. Jeg sad jo i forskellige bestyrelser, også hos Det Radikale Venstre. Det drejede sig om at fortælle alle de der mennesker, der var noget, om hvad en socialrådgiver kunne bruges til. For det andet: At skaffe jobs og bedre løn - Generelt havde Dansk Socialrådgiverforening kun lidt at skulle have sagt, og personligt fik jeg mindre i løn som socialrådgiver, end jeg havde fået tidligere som sekretær på kontor. Vi tog nu ud og forklarede arbejdsgiveren, hvad en socialrådgiver kunne, som en kommunalt uddannet ikke kunne. Socialrådgivernes lønninger var nogle steder ikke bedre end de kommunalt uddannede medarbejdere. For det tredje: At arbejde for lovændringer - Da jeg i 1947 var i forpraktik på Avnstrup Sanatorium, arbejdede jeg med fattighjælp. Mennesker, der ikke var i sygekasse, fik fattighjælp. Vi ville som socialrådgivere være med til at ændre loven. Vi råbte op og brugte vores kontakter til pressen, især Politiken, og kontaktede kendte folk med indflydelse. For det fjerde: Personsager. - Der var en hel del enkeltsager. F.eks. for medlemmer der blev ansat som den eneste og den første socialrådgiver. Det var ikke nemt. De skulle kæmpe for deres ret til at være der. Formændene Jonna Vendelboe har som elevrådsformand og senere som færdiguddannet arbejdet sammen med 3 forskellige formænd, nemlig Else Bloch ( ), Paula Razga Madsen ( og ) og Inger Østergaard ( ). Hun tegner dette billede af de fire formænd: Razga har jeg siddet mest med i bestyrelsen. Hun blev en af mine personlige venner, og vi kom sammen, lige indtil hun døde. Hun var jo en speciel og meget, meget dejlig dame, og hun brændte for sagen. Hun var en afholdt formand og respekteret, fordi hun var så menneskelig. Inger Østergaard var jo en skrap dame og en skæg dame, og hun gjorde sig mere gældende ved her kommer jeg! Else Bloch var en skøn blanding af de to. Margrethe Appel var formand fra , da Jonna Vendelboe var i England. Som helt nyuddannet socialrådgiver blev Margrete Appel promoveret af den ældre og erfarne Aage Valbak og udkonkurrerede de ældre socialrådgivere fra første hold. - Margrete Appel blev bakket op af socialrådgivere, som ønskede, at en fra Mødrehjælpen skulle besætte formandsposten, husker Jonna Vendelboe. Faglige og politiske kampe i Dansk Socialrådgiverforening i 50 erne Jonna Vendelboe fortæller, at foreningen bestod af et lille fagligt miljø på godt og ondt, med sammenhold og indbyrdes kampe. De fleste medlemmer var i 1950 erne ansat på hospitalerne og i Mødrehjælpen. - Hospitalssocialrådgiverne havde deres egen regering og lagde egne strategier og blev senere omdannet til en faggruppe. Jonna Vendelboe erindrer også, at man i hendes tid i bestyrelsen diskuterede fagligt, men ikke politisk. Det ændrede sig i den sidste halvdel af 50 erne, da nogle nyuddannede socialrådgivere med kommunistisk tilhørsforhold trådte frem på scenen. 3

4 - De var optaget af samfundskritik og af magten, vi andre var optaget af metodeudvikling og konkrete socialpolitiske ændringer. Det var kampen mellem menneskesynet og det politiske syn i vores forening. Men man skal forstå, at kommunisterne jo stod i høj kurs efter krigen. Modstandsgruppen BOPA (med bl.a. kommunisterne) var blandt de dygtigste modstandsfolk under krigen og kommunisterne var derfor beundret, også selv om man som jeg ikke var medlem af DKP. Det gjaldt også i efterkrigstiden om at komme tæt på BOPA! Sådan var det, men det har unægtelig ændret sig siden, siger hun. Men der var ikke kun kampe mellem de faglige socialrådgiverne og de politiske socialrådgivere. Der var også indbyrdes faglige kampe. F.eks. mellem Bep Regeur, der havde lært casework i USA og socialrådgivere med bl.a. Jonna Vendelboe, der havde uddannet sig i psykosocial diagnostisk i England. Jonna Vendelboe taler om en følelsesmæssig forskel. Som hun ser det, var den amerikanske retning følelsesladet og terapeutisk, mens den engelske retning var mere rationel, mere videnskabelig. Jonna Vendelboe brød sig ikke om den måde nogle socialrådgivere praktiserede casework på. Hun fandt, at det var omklamrende. Men der var også kampe udadtil. - I kan tro, vi har været i krig! På et tidspunkt var Kommunalassistentforeningen meget interesserede i at få os som medlemmer. Kommunalassistentforeningen fandt ud af, at de kunne bruge os, fordi vi ikke havde en arbejdsløshedskasse. Vi socialrådgivere stod med hatten i hånden, fordi vi ind imellem var arbejdsløse. Så meldte man sig ind i Kommunalassistentforeningen for at komme med i en arbejdsløshedskasse. Men da de senere skulle til at udbetale understøttelse til arbejdsløse socialrådgivere, var de mere interesserede i at blive af med os, havde jeg indtrykket af, siger Jonna Vendelboe. Og diskussionen i om Socialrådgiverforeningens indmeldelse i HK var efter Jonna Vendelboes opfattelse kun en lille parentes. På det personlige plan har Jonna Vendelboe ifølge eget udsagn ikke været optaget af magt, men af at få indflydelse. Det fik hun som sekretær og i en periode som næstformand. Hun mener, at hun i de funktioner havde mindst lige så meget indflydelse, som hvis hun havde været formand. Hun har også været aktiv i bestyrelsen i Sind, hvor hun er livsvarigt medlem, i Det Radikale Venstre, som hun forlod i vrede, og i Mentalhygiejnisk Forening, sammen med mange af datidens socialpolitiske fyrtårne. Studier og forbilleder i England Selv om Jonna Vendelboe blev socialrådgiver og ikke lærer, kom hun til at fungere som lærer og underviser i mange sammenhænge ift. praktikanter, kolleger og som underviser på Den sociale Højskole. Som nyuddannet i 1950 fik Jonna Vendelboe et vikariat på Øresundshospitalet og med Manon Lüttichaus store opbakning fik hun et stipendium fra Commonwealth Fond ( de studerendes Marchall hjælp ). I 1952 og 53 studerede hun 18 måneder på London School of Economics and Political Science på The Mental Health Course og blev psychiatric social worker (PSW). Hovedvægten lå på psykiatri og psykologi inden for børne- og voksenområdet med fokus på psykosocial diagnostik og samtaleteknik. Efter endt uddannelse var Jonna Vendelboe forpligtet til at vende tilbage til sit tidligere job i to år og påtage sig at undervise i sin nye viden. Jonna Vendelboe tog undervisningsopgaven alvorligt og underviste interesserede hospitalssocialrådgivere i København, studerende på Den sociale Skole, sygeplejeelever og lægekandidater på Kommunehospitalet og afholdt møder om sin uddannelse for hele den psykiatriske 4

5 afdelings personale. Jonna Vendelboe fremhæver, at hun fik indført, at socialrådgiverne på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling skrev direkte i lægejournalerne. - Jeg har i hele min karriere været optaget af at udvikle socialrådgiverfaget og har bevæget mig ud og ind af de sociale og psykiatriske institutioner og bl.a. kæmpet for systematik i arbejdet, patienten i centrum og tværfagligt samarbejde, siger hun. Mærkværdigt nok promoverede Dansk Socialrådgiverforening ikke sådanne efteruddannelsesmuligheder eller dem, der benyttede sig af dem. - Der var en fornemmelse af, at man ikke skulle stikke næsen for langt frem i kollegakredsen. En slags Jantelov. Socialrådgivermiljøet var lille og med begrænset udsyn. Vi havde ingen støtte fra Dansk Socialrådgiverforening, de af os, der ville videre. - Foreningen syntes vel ikke, at det var noget. Bestyrelsen forstod ikke, at den skulle slås for bedre løn til socialrådgivere med højere uddannelse. Og senere var der fagligt/politisk ikke den store interesse for at gå ind for højere løn til særlige grupper. Man valgte som den øvrige fagbevægelse ligelønsmodellen, siger Jonna Vendelboe. Det bedste i mit arbejdsliv - Det bedste i mit arbejdsliv har været, at jeg har været min egen chef. De overlæger og hospitalsdirektører, som har været over mig, har ikke blandet sig! Jeg har haft mange gode kolleger, men der har også været nogle, som ikke kunne lide mig. Jeg har kaldt en spade for en spade. Hvis man ikke har evnen til at blive vred, skal man ikke blive socialrådgiver! - I dag kan jeg se, at Dansk Socialrådgiverforening går meget konkret ind i socialpolitiske sager, det gjorde vi ikke i begyndelsen af 50 erne. I dag ved man, hvad en socialrådgiver er. Kampen er vundet, slutter Jonna Vendelboe. Blå bog Jonna Vendelboe f Uddannet socialrådgiver fra hold 13A i 1950 og sluttede som socialrådgiver i Sad i bestyrelsen for Dansk Socialrådgiverforening i 4 år fordelt på to perioder. Fra 6/ / og igen 15/ / Hun var næstformand Uddannet som psykiatric social worker (PSW) i London Med udgangspunkt i psykiatrien har JV arbejdet med forskellige grupper: revalidender, børn, gamle m.fl. og skiftet institution efter opgaverne. JV startede i 1951 med et års vikariat på Øresundshospitalet og arbejde derefter på Kommunehospitalet psykiatriske afdeling i København til ind i 60 erne, i den sidste tid som konstitueret leder for socialrådgiverne samme steds. I 60 erne arbejdede JV på Revalideringscentret i København ledet af Åge Valbak, som var forgangsmand på området. Efterfølgende arbejdede hun to år på Holbæk Centralsygehus, hvor hun ryddede op efter en socialrådgiver, samtidig med at hun udviklede et tværfagligt socialpsykiatrisk samarbejde med nogle læger fra sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland og fra Holbæk Sygehus. Derfra til den Psykiatriske Børneklinik under Red Barnet, hvor hun sagde op pga. dårlig ledelse. I en toårig periode var hun ansat i Erhvervsvejledningen i København og prøvede at tage sig af de psykiatriske klienter. Denne ansættelse beskriver hun som en misforståelse. Fra var Jonna Vendelboe ledende socialrådgiver for Københavns kommunes fire psykiatriske hospitaler med kontor på gerontopsykiatrisk daghospital Sundbygård, hvor hun var visitator. 5

Fra Biscayen til Den sociale Højskole

Fra Biscayen til Den sociale Højskole 1 Fra Biscayen til Den sociale Højskole Interview med Henning Lindberg, som sad i hovedbestyrelsen og var næstformand for Dansk Socialrådgiverforening og sekretariatsleder i perioden 1964-1972. Af Elsebeth

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Island Navn: Gyða Sjöfn Njálsdóttir E-mail: gydan@hotmail.com Tlf.nr.: 20836055 Billede 1: Akureyri og fjeldet Súlur Hjem institution: UCL- Lillebælt, Sygeplejeuddannelsen

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier BALLERUP KOMMUNE: Det kan være svært at sige, hvad der kommer først. Trivsel eller effektivitet. Men i Ballerup Kommunes visitationsafdeling er de ikke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

De fem første formænd for. Dansk Socialrådgiverforening 1938-56. Elsebeth Mortensen

De fem første formænd for. Dansk Socialrådgiverforening 1938-56. Elsebeth Mortensen De fem første formænd for Dansk Socialrådgiverforening 1938-56 Elsebeth Mortensen FEM GÆVE KVINDER - De fem første formænd for Dansk Socialrådgiverforening 1938-56 af Elsebeth Mortensen Oktober 2015 OM

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

MED HÅND OG ÅND. Om arbejdsmarkedet og uddannelse

MED HÅND OG ÅND. Om arbejdsmarkedet og uddannelse MED HÅND OG ÅND Om arbejdsmarkedet og uddannelse 2 Indholdsfortegnelse Forord, s. 4 Jeg tog fejl, s. 7 Mangler kendskab til arbejdsmarkedet, s. 13 Ikke kun et spørgsmål om uddannelse, s. 17 Favoriserer

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet...

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet... Praktikrapport Indhold Faktuelle oplysninger... 2 Kontaktoplysninger på praktikstedet... 2 Hvorfor jeg valgte netop dette land, og dette sted... 2 Blake School... 2 Anbefalinger og gode råd til kommende

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

En historie fra den virkelige verden.

En historie fra den virkelige verden. Forandring er svær! Selv indlysende og logiske forandringer kan være svære at få accept af hos brugerne, hvis de rokker for meget ved den eksisterende opfattelse af hvad der virker og hvorfor. En historie

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008

Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008 Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008 Før besøget Jeg begyndte mine forberedelser til turen med at deltage i fire fem-timers moduler i engelsk, en del

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut.

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Ansvarlig for Evalueringen Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Hvor mange ansættelser har du haft

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Referat fra aftagerpanelmøde på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)

Referat fra aftagerpanelmøde på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab Referat fra aftagerpanelmøde på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) Tid: Onsdag den 24.8. 2016 kl. 17.00 19.00

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Rejsebrev fra Edinburgh

Rejsebrev fra Edinburgh Rejsebrev fra Edinburgh Mette Valdersdorf Jensen, SOB11, Udlandspraktik på modul 8. Ellen s Glen House, Liberton, Edinburgh. 23. April 30. Juni 2013. Beskrivelse af faktuelle oplysninger At rejse udenlands

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Afsnit for Kvindesygdomme, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

Afsnit for Kvindesygdomme, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital Afsnit for Kvindesygdomme, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital God klinisk vejledning Jeg havde min modul 11-klinik på Afsnit for Kvindesygdomme under min kliniske vejleder. Hun var

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

INDIGNATION OG VISION - ELSEBETH MORTENSEN

INDIGNATION OG VISION - ELSEBETH MORTENSEN INDIGNATION OG VISION - ELSEBETH MORTENSEN FOKUS PÅ SOCIALRÅDGIVER- UDDANNELSEN OG PRAKSIS 1937-76. Om Indignation og vision Da Indignation og vision - fokus på socialrådgiveruddannelsen og praksis 1937-76

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN Socialpædagogerne er en løsningsorienteret fagforening. Det betyder, at vi lægger vores forslag til løsninger frem og samarbejder bredt politisk med dem, der måtte

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Hygge under aftensmaden. Side 1 af 6 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere