Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer"

Transkript

1 At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne ved uddannelsesenhederne, kommunikationsteamet i SFH og PR og markedsføringsudvalget i SFH. Hjemmesiden opdateres med præcisering af såvel de akademiske krav som det praktiske niveau Hjemmesiden evalueres gennem fællesrådet i september måned, med henblik på at tilrette senest januar måned Studiepraktik afvikles 3 dage i uge 43 med særlig tilrettelagt undervisning i bl.a A+F, sygepleje, pædagogik. Koordineres i Team ekstern i juni måned Invitation til studiepraktikken kommenteres i fællesrådet i juni måned Ved anvendelse af spørgeskema til de besøgende ved Åbent Hus arrangement februar 2011 angiver 80 % at SIH s hjemmeside er interessant, informativ og overskuelig. Ved anvendelse af Statistik på undersøgelse blandt nye studerende, indsættes et spørgsmål vedrørende information hentet på SIH s hjemmeside. Succes kriterium her 80 %. Ved afslutning af studiedage foretages evaluering med besøgene for udbytte af dagene. 60 % svarer at dagene har været udbytterige og de har fået lyst til at søge ind på sygeplejestudiet. Studerende for en dag- skrives på hjemmesiden og kortene lægges ved UU-centrene og jobcentre. Evt. besøgende følger en studerende i daglig studieliv for en dag. Opgørelse årligt af deltagere Succeskriterier for 2011: 2 studerende for en dag Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer Funktionen drøftes i fællesrådet i oktober måned Effektuering af Fællesrådsdrøftelse senest semester-begyndelse januar SIH deltager i informationsmøder og Åbent-hus arrangementer på At informationsaftner og Åbent Hus arrangementer Side 1 af 6

2 campus Holstebro har deltagerrate over 10 At formidle realistiske billeder af uddannelse, profession og videreuddannelses- samt karrieremuligheder. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne ved uddannelsesenhederne, kommunikationsteamet i SFH og PR og markedsføringsudvalget i SFH. Hjemmeside Studiepraktik Studerende for en dag Uddannelsesmesser, UUG, Ringkøbing, Island Åbent hus/informationsaftenen Holstebro Åben/Profil avis Dimittendtræf Alumnetræf Karriereeftermiddag hver 2. år Evt. posters/faste plader m/ holder til go-karts el. lign. på hospitaler/rådhus-forhaller, Hvid zone Individuel vejledning Studerende og ansatte ved SIH fungerer som ambassadører for uddannelsen. Anvende den lokale presse i den udstrækning de vil lade sig bruge. Gennemlæsning af hjemmesidens tekst mht. ungdommeliggørelse evt. AM s Kristian, SBN s barn, andre til timeløn som studentermedhjælper. AVH og evt. Thomas skriver herefter den endelige tekst deadline for aflevering af vurderingen er fastsat til den Ann påtog sig opgaven at spørge de unge mennesker. Skal være færdig inden udgangen af 2010 og forinden være behandlet i Fællesrådet i december måned At tydeliggøre adgangskrav og udvælgelseskriterier. Kontakt til studievalg Hjemmeside Informationsmateriale Individuel vejledning Inden december 2010 se på hjemmeside vedr. kvote 2 kriterier og merit oplysning om ledige uddannelsespladser. Gennemlæsning af hjemmesidens tekst mht ungdommeliggørelse evt. AM s Kristian, SBN s barn, andre til timeløn som studentermedhjælper. AVH og evt. Thomas skriver herefter den endelige tekst. At tydeliggøre muligheder for Individuel vejledning/samtaler Alle studerende testes for læse-skriveproblemer på Side 2 af 6

3 Prækvalificerende tiltag specialpædagogisk støtte. At styrke optagne studerendes gennemførelsesmuligheder. Studieinformation ved start af udd Hjemmeside Henvisning til SU-kontoret Bio-kemi underv Henvisning til Studiehåndbog af Lotte Rienecker + og hjemmesiden, herunder den lokale studiehåndbog. Tilbud om fagengelsk evt. brugerbetalt Studiepladsaftale (garantioptag) modul 1. Gennem opfølgende individuelle samtaler afdækkes behov for særlig støtte hos alle studerende allerede inden for det første halve år af uddannelsen. Alle overflyttede studerende testes hvis de ikke tidligere er testet i sygeplejerskeuddannelsen. 75% af studerende med speciel pædagogiske behov anvender de sps-tilbud de er blevet tildelt. Evalueres via et enkelt spørgeskema hver halve år start ved slutning af foråret November 2010 informeres på hjemmesiden under fanebladet studievejledning og i studiehåndbogen om muligheden for sps-støtte. Tilbuddet om bio-kemi undervisningen opslås på hjemmesiden og sendes ud med brevet til ny optagne studerende. I brevet til ny optagne studerende informeres om brugen og kendskabet til de to håndbøger. Endvidere indskrives det på hjemmesiden under studievejeledningen inden udgangen af Ovenstående koordineres med informationerne der i øvrigt gives til Åbent Hus og informationsaften fra november LSO har bedt Thomas og Jette B om at udforme et kursustilbud i fagengelsk Skal ligge klar på Studienettet efter nytår Side 3 af 6

4 At fastholde de studerende i at gennemføre undervisningsforløb i teori og praksis At have en passende balance mellem intro og studiestart. At studievejledningen er synlig og tilgængelig. Tutorordning Samarbejde med underviserne om studiestart Revideres løbende gennem året på tutormøderne, som finder sted min. 4 x årligt i forhold til af- og tilgang af studerende. At vi kontinuerligt har ansat min. 5 tutorer. Der udgives en pjece, med information om tutorordningen, som revideres min. 1 x årligt senest august måned. Hjemmesiden, hvor der informeres om tutorerne, revideres hver gang en ny tutor ansættes. Tutorerne deltager i studerendes time min 1 x pr. modul i det første studieår. At synliggøre studievejledningens tilbud til den enkelte studerende og til grupper. Mentorordning RUS-arrangement Modul 5 har kontakt til modul 1 planlægger og deltager i hyttetur med repræsentanter. Modul 5 overrækker uddannelsesnålen inden modul 1 går i klinik. Der etableres særlige mentorordninger, når der opstår behov. At 75% af nye studerende deltager i hyttetur og kano-tur/skøjtetur At give den studerende redskaber til at opnå almen studiekompetence. Træffetider offentliggøres: ved synlige opslag på hjemmesider og på studienet Præsentation af studievejleder og studievejledningens tilbud på hjemmeside og studienet Revideres august måned - Årligt Revideres august måned - Årligt At gennemføre opsøgende studievejledning i forhold til studerende med særlige behov, studerende der viser tegn på mistrivsel, har et stort Præsentation på studienet Alle medarbejdere og medstuderende udviser opmærksomhed i forhold til sporing af studerende med særlige behov. Studievejlederen afholder samtaler med alle studerende, der ikke består en prøve, samt ved henvisning vedrørende meget fravær eller anden form for mistrivselstegn. Min. 80 % af de der Side 4 af 6

5 fravær eller ikke består prøverne. indkaldes til samtale møder op. At gennemføre analyser af frafald Studieredskabsfag Eksamenstræning Eksamensangst kurser/grupper Læse- og notatteknik Studiestøttende individuelle samtaler At der 2 x årligt udbydes undervisning i læseskriveproces og notateknik, samt søgeteknik At der årligt udbydes min. kurser x 2 i eksamenstræning Mentorordninger Samarbejde med praktikstedet og med fagunderviser Udarbejde specielle studieforløb Give dygtige studerende ekstra tilbud Karrierevejledning udslusning til job og/eller videreuddannelse, omvalg til anden studieretning At studerende er vidende om karriere- og videreuddannelsesmuligheder samt andre studieretninger Følge op på analyser og evt. iværksættelse af nye metoder til reduktion af frafald på uddannelsesenhederne. Karrieredag Hjemmesider Orientering om arbejdsløshedskasse, Kursus i at skrive ansøgninger. At der hvert andet efterår, i lige år, afholdes en karriere eftermiddag, som skemasættes i tidsrummet kl % af studerende deltager. At der på modul 13 er skemasat to lektioner om jobansøgning. Og information om, at det aldrig er for sent at vende tilbage til Side 5 af 6

6 sygeplejen. 90 % af studerende modtager denne undervisning. At Dansk Sygeplejerråd har to lektioner på modul 13 til orientering om arbejdsløshedskasse m.v. 90 % fremmøde. At der på modul 14 er skemasat orientering om efter- og videreuddannelsesmuligheder. Fremmøde 90 %. SIH s hjemmeside: o har 5 lokale sygeplejerskers historier inden 1.jan Udskiftes hvert 3. år. o Senest dec 2010 har fået suppleret hj siden med links til sygeplejerskeuddannelsen.dk o Senest dec 2010 har fået indsat relevante links til portaler for videreuddannelse (vidar, sst og uddannelsesguiden) Side 6 af 6

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening Vejledning om kompetenceudvikling 2006 Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen Dansk Farmaceutforening Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Kompetenceudvikling...4 Kompetence...4 Kompetenceudvikling...4

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3.

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. Årgangsmøde 10 4. Elevmøde 11 5. Læreruddannelsesudvalget

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Udvikling af forebyggende initiativer, der kan modvirke og forhindre frafald på de mellemlange videregående uddannelser i UCSJ.

Udvikling af forebyggende initiativer, der kan modvirke og forhindre frafald på de mellemlange videregående uddannelser i UCSJ. Udvikling af forebyggende initiativer, der kan modvirke og forhindre frafald på de mellemlange videregående uddannelser i UCSJ. I 2006 var den samlede gennemførelsesprocent på læreruddannelsen 65%, på

Læs mere