April Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold"

Transkript

1 April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende Tilskudsordninger Virksomhedernes behov Baggrund Notat: Potentialeberegning... 18

2 Opsummering Djøf har i samarbejde med Håndværksrådet spurgt nogle af Håndværksrådets medlemmer med henblik på at belyse den positive effekt, ansættelse af en højtuddannet kan have i små og mellemstore virksomheder (SMV er). En lignende undersøgelse blev lavet i Undersøgelserne viser, at der i perioden imellem de to undersøgelser ikke er blevet ansat flere højtuddannede i Håndværksrådets medlemsvirksomheder. Dog er SMV er generelt blevet mere positivt stemt overfor ansættelsen af højtuddannede. Det fremgår blandt andet af rapporten, at der er flere højtuddannede ansatte i industrien end i de resterende brancher, som Håndværksrådet favner. Også for studerende er det i industrien, der er de bedste muligheder for semesterpraktik og studiejob. Der er oprettet flere tilskudsordninger til netop at få højtuddannede ansat i SMV er, men af rapporten fremgår det, at det kun er et fåtal af virksomhederne, som faktisk har kendskab til tilskudsordningerne og endnu færre, der har benyttet sig af dem. Metode Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt af Håndværksrådet i maj-juni Resultaterne er baseret på svar fra 661 ejere/ledere af små eller mellemstore virksomheder. De adspurgte virksomheder beskæftiger sig indenfor bygge-, industri- og servicebranchen. Svarene er blevet vægtet i forhold til branche, således at de er repræsentative i forhold til andelen af håndværksvirksomheder i Danmark. Bagerst i rapporten er der tabeller med de faktiske tal, som analysen er lavet på baggrund af. 2

3 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder SMV erne blev spurgt, om de kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet i deres virksomhed. Disse svar er sammenholdt med tallene for 2011, hvilket muliggør at observere en holdningsændring i SMV erne. Figur 1. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye ideer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? Note: Signifikant større end Signifikant større end Sammenlignes de to årstal, ses en holdningsændring overfor ansættelsen af højtuddannede i SMV er. Andelen, som har svaret Ja, er fordoblet fra 7 procent i 2011 til 14 procent i I samme periode er andelen, der har svaret Nej faldet med 9 procentpoint, fra 53 procent i 2011 til 44 procent i Andelen, der har svaret Måske er forholdsvis uændret omkring 20 procent. Figuren viser, at der i perioden mellem de to undersøgelser ikke er en nævneværdig stigning i andel af højtuddannede, i SMV erne, hvor 11 procent af virksomhederne i 2011 havde en højtuddannet ansat mod 12 procent i Respondenter, der svaret Nej, Måske eller Ved ikke i ovenstående spørgsmål, modtog derefter følgende spørgsmål. 3

4 Figur 2 Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? Note: Signifikant større end Signifikant større end Som i Figur 1 ser vi ligeledes her en positiv udvikling overfor ansættelse af højtuddannede i SMV er. I 2011 ville to ud af tre ikke ansætte en højtuddannet selvom de fik tilskud til det. I 2015 er færre afvisende overfor at ansætte højtuddannede, men næsten halvdelen (47 procent) ville stadig ikke ansætte en højtuddannet. Det ses, at reduktionen i andelen, der har svaret Nej, særligt har bevirket en stigning i andelen, der har svaret Måske. I 2011 ville 28 procent måske ansætte en højtuddannet på prøve, hvis de fik tilskud, hvilket er steget med 12 procentpoint til 40 procent i Også andelen, der har svaret ja er steget, om end blot med 2 procentpoint og udgør med sine 5 procent den klart mindste kategori. 4

5 Samles disse to spørgsmål, er det muligt at give et udtryk overfor hvor positive virksomhederne er overfor højtuddannede, hvilket er vist i følgende figur. 1 Figur 3. Andel af virksomheder, der har en højtuddannet ansat, kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet og måske kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet, med/uden tilskud Note: Signifikant større end Respondenter, som har svaret Måske uden tilskud, har også modtaget spørgsmålet om ansættelse med tilskud og reflekteres derfor i svarene Ja, med tilskud og Måske, med tilskud. Det ses således, at 59 procent af SMV erne er positivt stemt overfor at ansætte en højtuddannet. Som det ses i Figur 1 har 12 procent allerede en højtuddannet ansat og 14 procent kunne forestille sig at ansætte en uden tilskud, mens 34 procent 2 er positivt stemt overfor at ansætte en højtuddannet, hvis der fulgte et løntilskud med. Det betyder, at næsten halvdelen af de virksomheder, der ikke har en højtuddannet ansat i dag, vil overveje det, eventuelt med tilskud. Samme positive udvikling overfor ansættelsen af højtuddannede, som fremgår i Figur 1 og Figur 2 ses også i ovenstående figur, hvor det ses at andelen, som er positiv overfor ansættelsen af en højtuddannet er steget med 14 procentpoint fra 45 procent i 2011 til 59 procent i Her er det særligt andelen, som kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet uden tilskud, der bidrager til udviklingen. 1 At være positiv betyder, at man har svaret ja eller måske til at overveje at ansætte en højtuddannet med eller uden tilskud - eller allerede har en højtuddannet ansat. 2 Andel, som enten har svaret Ja, hvis tilskud eller Måske, hvis tilskud 5

6 De samme respondenter, som svarede Nej, Måske eller Ved ikke til om de kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet, modtog derefter et opfølgende spørgsmål for at undersøge årsagen. Respondenterne måtte vælge op til 3 svar. Figur 4. Hvad er årsagen til, at du ikke er sikker på, at du ville ansætte en højtuddannet i din virksomhed? (max 3 svar) 57 procent af de adspurgte svarede, at det ikke var relevant for deres virksomhed. Det er særligt mindre virksomheder med 9 eller færre medarbejdere, som har svaret dette. To tredjedele af en-mands virksomheder svarede dette. Det er ikke muligt at skelne mellem dem, som ikke vil ansætte højtuddannede og dem, der ikke er interesseret i at ansætte nogle nye medarbejdere overhovedet. Dernæst svarede 45 procent, at de primært har brug for medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse. Omkring en tredjedel angiver, at de ikke ved hvilke kompetencer en højtuddannet kan bidrage med. 17 procent foretrækker selv at varetage administration-, udviklings og markedsføringsopgaver, og 14 procent mener, at højtuddannede er for dyre. Slutteligt har 3 procent prøvet at have en højuddannet ansat, hvilket havde vist sig til ikke at være en succes, og yderligere 3 procent har svaret Andet. Af dem, som har svaret andet, har 22 valgt at knytte en kommentar til spørgsmålet. 9 af kommentarerne påpeger, at det ikke er relevant for deres virksomhed og 6 andre kommenterer at de ikke vil ansætte en højtuddannet, da virksomheden er ved at lukke eller snart lukker. 6

7 Følgende graf viser SMV ernes svar fordelt på virksomhedens størrelse. Figur 5. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye ideer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? Note: Svarene Nej og Ved ikke er ikke medtaget, hvorfor hver gruppe ikke summerer til 100. Der ses tydeligt en sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og hvor positivt stemt den er overfor ansættelsen af en højtuddannet. 68 procent af virksomhederne med 50 eller flere ansatte har således allerede en højtuddannet ansat, og derudover kunne 17 procent forestille sig det. Billedet er et noget andet blandt virksomheder med ansatte her har knap hver fjerde virksomhed en højtuddannet ansat og godt hver femte kunne forestille sig at ansætte en. I de helt små virksomheder er det kun hver tyvende virksomhed, der har en højtuddannet ansat og kun mellem 9 og 13 procent kunne forestille sig at ansætte en. 7

8 Opdeles der på branche er der også forskelle mellem virksomhedernes holdning til højtuddannede, hvilket vises i følgende figur. Figur 6. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye ideer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? Note: Signifikant større end 'Butik', 'Bygge' og 'Service'. Svarene Nej og Ved ikke er ikke vist i figuren. Det er særligt i industrien, at virksomhederne er mere tilbøjelige til at have en højtuddannet ansat, lige over hver fjerde virksomhed (27 procent) har en højtuddannet ansat. Anderledes står det til for de resterende brancher, hvor under 10 har en højtuddannet ansat. Omkring hver sjette virksomhed (16 og 17 procent) i butiks- og industribranchen har svaret ja til, at de kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet, mens andelen er lavere for butik- og servicebranchen, hvor andelen ligger på henholdsvis 11 og 9 procent. Overraskende svarer omkring hver femte virksomhed uanset branche, at de måske kunne forestille sig at ansætte en højtuddannet. Som nævnt tidligere, fik virksomhederne, der svarede Måske, Nej eller Ved ikke til ovenstående spørgsmål, stillet et opfølgende spørgsmål. I nedenstående figur er svarene delt op på branche. 8

9 Figur 7. Virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en højtuddannet på prøve. Ville du ansætte en højtuddannet, hvis du fik tilskud til det? Note: Signifikant større end Bygge og Industri. Svarene Nej og Ved ikke er ikke vist i figuren. Fordelingen er straks en anden, når man ser på om virksomhederne ville ansætte en højtuddannet på prøve med løntilskud. Meget få uanset branche svarer klart ja til at ville ansætte en højtuddannet med løntilskud. Blandt dem, der måske vil ansætte en højtuddannet, hvis der følger lønstilskud med, stikker butiksbranchen ud, idet 41 procent måske ville ansætte en højtuddannet med løntilskud. Indenfor byggebranchen og industrien vil henholdsvis 25 og 21 procent måske ansætte en højtuddannet på prøve med løntilskud. Kun mellem 3 og 5 procent har ændret holdning til at de ville ansætte en højtuddannet på prøve hvis de fik løntilskud. Det ses da, at tilbud om løntilskud ikke har den store effekt på bygge- og industribranchen, men en større effekt på butiks- og servicebranchen. 9

10 Ansættelse af studerende En indgang til ansættelse af højtuddannede i virksomheder er gennem ansættelsen af studerende, enten i praktik eller i studiejob. Derfor er der blevet spurgt til SMV ers tilbud af semesterpraktik eller studiejob til universitetsstuderende. Figur 8. Kunne du forestille dig at tilbyde følgende til en universitetsstuderende? Det ses, at en femtedel kunne forestille sig at tilbyde semesterpraktik og/eller studiejob til en universitetsstuderende, men blot 2-3 procent faktisk tilbyder det. Samles de to kategorier og opdeles der derefter på størrelsen af virksomheden, ser fordelingen ud som følger. Figur 9. Andel, der kunne forestille sig at tilbyde eller allerede tilbyder semesterpraktik eller studiejob til en universitetsstuderende fordelt på antallet af beskæftigede i virksomheden: Note: Signifikant større end 1, '2-4' og '5-9'. Signifikant større end '1' og '2-4'. Svarene Nej og Ved ikke er ikke vist i figuren. Som tidligere, når der spørges til ansættelse af færdiguddannede kandidater, ses en stigende tendens i takt med virksomhedens størrelse. Næsten to ud af tre (64 procent) virksomheder med 50 eller flere ansatte tilbyder eller kunne forestille sig at tilbyde semesterpraktik til en universitetsstuderende, efterfulgt af virksomheder 10

11 med ansatte med 61 procent. Blandt de helt små virksomheder med under 10 ansatte er det kun 15 til 25 procent, der vil tilbyde semesterpraktik. Generelt er virksomheder mere tilbøjelige til at tilbyde studiejob end semesterpraktik. Tre ud af fire af de store virksomheder vil tilbyde studiejob. Blandt de helt små virksomheder med under fem ansatte kunne knap hver femte forestille sig et tilbyde en studerende et studiejob. Samme spørgsmål fordelt på branche ses nedenfor. Figur 10. Andel, der kunne forestille sig at tilbyde eller allerede tilbyder semesterpraktik eller studiejob til en universitetsstuderende fordelt på branche: Note: Signifikant større end 'Bygge' og 'Service'. Signifikant større end 'Bygge'. Svarene Nej og Ved ikke er ikke vist i figuren. Igen er det særligt industrisektoren, som er mere positivt stemt overfor ansættelsen af en universitetsstuderende. I industrien er andelen, der tilbyder eller kunne forestille sig at tilbyde semesterpraktik til en universitetsstuderende dobbelt så stor (44 procent) som bygge- og servicebranchen (henholdsvis 23 og 22 procent). Imellem dem ligger butiksbranchen, hvor en andel på 30 procent tilbyder eller kunne finde på at tilbyde semesterpraktik. Samme tendens gør sig gældende for studiejob. Her er brancherne dog lidt tættere på hinanden, hvor 42 procent af SMV erne i industrien tilbyder eller kunne forestille sig at tilbyde studiejob til universitetsstuderende. De resterende brancher vil i højere grad tilbyde studiejob end semesterpraktik. Forskellen er særligt udtalt for butiksbranchen, hvilket kan skyldes at der allerede er en tradition for at studerende arbejder i butik, men at det er sværere for virksomhederne at se en relevant praktikstilling. Tilskudsordninger Der eksisterer forskellige tilskudsordninger, der har til formål at få flere højtuddannede ud i de små og mellemstore virksomheder. I spørgeskemaet blev der spurgt, om respondenterne har brugt eller kender til disse ordninger. Fordelingen af besvarelserne ses nedenfor. 11

12 Figur 11. Kender du, eller har du brugt nogle af disse ordninger? (mulighed for flere svar) Der er en tydelig forskel i kendskabet til de forskellige tilskudsordninger. Mest kendt er løntilskud, hvor 40 procent kender ordningen og 34 procent har benyttet sig af den næsten tre ud af fire virksomhedsejere har brugt ordningen eller har kendskab til den. Relativt mange 4 ud af 10 virksomhedsejere har enten kendskab til eller har brugt ordningen om virksomhedspraktik, mens Innobooster kun er brugt af to procent af virksomhederne og kendt af yderligere otte procent. En del af forklaringen på det lave kendskab kan være, at alle ordninger, der indebærer en form for løntilskud, opleves som værende løntilskudsordningen af virksomhedsejerne 12

13 I nedenstående figur er kendskab og brug samlet og opdelt på branche. Figur 12. Andel, der har kendskab til eller benyttet sig af følgende ordninger fordelt på branche: Note: Signifikant større end 'Butik', 'Bygge' og 'Service'. Svarene Har brugt ordningen og Har kendskab til ordningen er slået sammen til en kender/ikke-kender variabel, hvor der kan opdeles på branche. For både løntilskud og virksomhedspraktik for færdiguddannede er kendskabet nogenlunde ligeligt fordelt på tværs af brancher. Omkring 75 procent af SMV erne har kendskab til eller brugt løntilskud, mens 36 til 45 procent af SMV erne har kendskab til eller brugt virksomhedspraktik for færdiguddannede. For videnpilot og innobooster er historien en anden. Hver anden virksomhed i industrien har kendskab til eller brugt videnpilot, mens det kun er mellem 12 og 23 procent i de andre brancher. Ligeledes er det SMV er i industribranchen, som har bedst kendskab til innobooster, hvor 22 procent har brugt eller har kendskab til ordningen. Kun knap hver tyvende af virksomhederne i butiksbranchen har kendskab til eller har brugt ordningen. I bygge- og service branchen er resultatet en smule bedre, hvor knap 10 procent har kendskab til eller brugt innobooster. 13

14 Virksomhedernes behov Det er forsøgt kortlagt, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger. I nedenstående figur er SMV erne blevet spurgt om de har brug for en person med kompetencer, som blandt andet findes hos højtuddannede. Virksomhederne har mulighed for at vælge flere svar, hvorfor en summering af svarene ikke giver 100 procent. Figur 13. Har din virksomhed brug for en person, der kan tilføre viden på følgende områder? (mulighed for flere svar) Over halvdelen af virksomhederne svarer, at de har brug for en person der kan styrke virksomhedens salg. 41 procent efterspørger en person til markedsføring og 38 procent efterspørger kommunikation. 36 procent efterspørger en person til udvikling af fx nye produkter, forretningsideer og strategier. Fælles for top 4 er, at alle fire områder har direkte indflydelse på virksomhedens salg. Den fulde kategoribeskrivelse kan ses i Tabel 1. Tabel 1. Har din virksomhed brug for en person, der kan tilføre viden på følgende områder? (mulighed for flere svar) Område Procent Styrke virksomhedens salg (fx over for nye og eksisterende kunder) 56 % Markedsføring (fx at udarbejde nye materialer og analyser) 41 % Kommunikation (fx hjemmesider, nyhedsbreve m.m.) 38 % Udvikling (fx af nye produkter, forretningsideer og strategier) 36 % Forbedre processer og forretningsgange (fx interne arbejdsgange) 31 % IT (fx e-handel, nye IT-værktøjer, drift af IT m.m.) 27 % Ledelse (fx nye ledelsesformer, personaleledelse, jura m.m.) 23 % Regnskab og økonomistyring (fx analyse af økonomiske muligheder) 20 % Eksport (fx at opsøge nye markeder, udvikle strategi m.m.) 10 % Logistik og lagerstyring 8 % Fremmedsprog og kulturel forståelse (fx i forbindelse med eksport) 4 % Andet 7 % 14

15 Virksomhederne blev i undersøgelsen i 2011 stillet samme spørgsmål. I nedenstående figur sammenlignes svarene fra de to undersøgelser. Figur 14. Har din virksomhed brug for en person, der kan tilføre viden på følgende områder? (mulighed for flere svar) Note: Svarmuligheden Udvikling (fx af nye produkter, forretningsideer og strategier) lød i 2011 Udvikling af nye forretningsidéer og strategier. Kategorien Fremmedsprog og kulturelforståelse (fx i forbindelse med eksport) er blevet tilføjet i Det ses, at SMV ernes behov i 2015 var meget lig dem i Udvikling var i 2011 kategorien med næststørst behov, og er faldet med 8 procentpoint fra 42 i 2011 til 36 procent i Derudover ses en generel stigning i behovet i de seks mest efterspurgte kategorier imellem 2011 og De resterende kategorier er stort set uændrede. I 2015 har af SMV erne noteret flere behov end tidligere. Da der er mulighed for at markere flere områder, hvor virksomheden har brug for en person, summerer svarene derfor til mere end 100 procent. Samlet set er der blevet noteret 50 procent flere behov i 2015 sammenlignet med procent har svaret Andet, og af dem har 32 valgt at tilknytte en kommentar. Langt størstedelen af kommentarerne nævner, at de ikke har brug for flere ansatte, enten grundet virksomhedens størrelse eller fordi det ikke er relevant. 15

16 Baggrund Dette afsnit fortæller kort om den faktiske fordeling af besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, som rapporten er baseret på. Nedenstående gennemgår fordelingen af respondenter på størrelse af virksomhed. Det ses, at grupperne 2-4 og 5-9 udgør 60 procent af det samlede antal besvarelser. Tabel 2. Hvor mange beskæftigede (omregnet til fuldtidsbeskæftigede) er der netop nu i din virksomhed inklusiv ejer(e)? Ansatte Antal Procent % % % % % % I alt % De adspurgte virksomheder er delt op i fire brancher. Servicebranchen, som udgør 33 procent af besvarelserne, består af autoreparation, butikshåndværk, samt beslægtede servicefag. Industrien udgør 15 procent af besvarelserne, og består hovedsageligt af mindre industri virksomheder, herunder særligt virksomheder, der håndterer metalarbejde. Den branche, som er mindst repræsenteret, er butiksbranchen, som kun udgør 9 procent af besvarelserne. Slutteligt er byggebranchen, som hovedsageligt er repræsenteret ved maler-, tømrer- og VVS-virksomheder. Denne branche udgør med 283 respondenter 43 procent af besvarelserne. Tabel 3. Virksomhedens branche Antal Andel Butik 61 9 % Bygge % Industri % Service % I alt % 16

17 Nedenfor ses fordelingen af respondenterne når de to ovenstående tabeller krydses. Som tidligere vist, er byggebranchen overrepræsenteret, hvilket der tages højde for i rapporten ved en vægtning i forhold til Håndværksrådets faktiske medlemstal. Industrien udgør med en andel på 43 procent, en relativt stor del af virksomhederne med 50 eller flere medarbejdere. Servicebranchen er hovedsageligt repræsenteret ved virksomheder med under 10 medarbejdere. Tabel 4. Virksomhedens branche opdelt på antallet af ansatte Antal beskæftigede inkl. ejer(e) Butik 7 11 % 15 7 % 16 9 % % 7 12 % 2 10 % Bygge % % % % % 6 29 % Industri 7 11 % 19 9 % % % % 9 43 % Service % % % % 9 16 % 4 19 % 17

18 Notat: Potentialeberegning På baggrund af svarene modtaget fra virksomhederne i undersøgelsen, sammenholdt med antallet af arbejdssteder i små og mellemstore virksomheder (SMV) i Danmark, laves et skøn over jobpotentialet for højtuddannede i SMV er. Ud fra undersøgelsens tal skønnes det, at der er minimum potentielle nye jobs til højtuddannede i SMV er og maksimialt nye jobs. Håndværksrådet repræsenterede i 2002 brancher, der samlet set udgjorde 30 procent af arbejdssteder i SMV er i Danmark. Sidenhen har Danmarks Statistik ændret opdelingsmetode og der er derfor ikke længere muligt at anskaffe opdaterede tal for dette. Da udviklingen i antallet af arbejdssteder på baggrund af virksomhedsstørrelse har udviklet sig stabilt, antages det, at Håndværksrådets repræsentationsbrancher stadig udgør 30 procent af arbejdsstederne i SMV er i Danmark. Metoden, som er benyttet til at beregne jobpotentialet kan beskrives ved følgende ligning: Andel positiv undersøgelse (30% Arbejdssteder i SMV i DK) Grænserne udregnes ud fra den andel, som er positivt stemt overfor ansættelsen af en højtuddannet og ganges derefter på antallet af arbejdssteder, som det antages at Håndværksrådet kunne repræsentere. Samme metode er benyttet til at beregne den nedre grænse i samme rapport fra 2011, hvorfor disse to tal er sammenlignelige. Tabel 5. Potentiale Nedre grænse Andel positiv 15 % Potentiale Øvre grænse Andel positiv 36 % Potentiale Den nedre grænse, altså de omkring potentielle nye jobs for højtuddannede i SMV er er beregnet ud fra andelen, som har svaret Ja eller Ja, hvis tilskud, til spørgsmålene om ansættelsen af en højuddannet. Den øvre grænse, de cirka potentielle nye jobs, beregnes ud fra andelen som har svaret Ja, Ja, hvis tilskud eller Måske til spørgsmålene om ansættelsen af en højtuddannet. I Tabel 6 vises antallet og andelen af besvarelser, som målet for positiviteten er baseret på. Det ses, at disse andele ikke summerer til 100 procent, da respondenterne også har haft andre valgmuligheder. Ligeledes ses det, at andelene ikke stemmer overens med dem i hovedrapporten (figur 1 og 2). Som det er nævnt i rapporten, er 18

19 den baseret på tal vægtet i forhold til Håndværksrådets brancherepræsentation. Det kan ikke siges, om den relative fordeling mellem brancher i Håndværksrådet, stemmer overens med den relative fordeling mellem samme brancher i Danmark. Der er dermed ikke belæg for at benytte vægtet data og jobpotentialet udregnes ud fra de ikke-vægtede besvarelser fra undersøgelsen. Tabel 6. Undersøgelser har vist, at håndværksvirksomheder, der ansætter højtuddannede, får tilført nye ideer og metoder til forretningsudvikling. Kunne du forestille dig at ansætte en højtuddannet i din virksomhed? Antal Procent Ja % Ja, hvis tilskud 23 3 % Måske % Deltagere i undersøgelsen % Andelen, som har svaret Ja, jeg har allerede en højtuddannet ansat indgår ikke i beregningerne for jobpotentialet. Dette skyldes, at vi i job potentiale forsøger at give et skøn på antallet af potentielle nye jobs i små og mellemstore virksomheder for højtuddannede. Det vides derfor ikke om virksomhederne, der allerede har en højtuddannet ansat, vil ansætte én mere, selvom de er positivt stemt. Det vides ligeledes heller ikke om virksomheder vil ansætte flere end én højtuddannet og beregningerne er derfor baseret på antagelsen, at virksomheder kun ansætter én højtuddannet. For at øge robustheden i skønnet for potentielle nye jobs til højtuddannede i SMV er, ville det være en fordel at gentage beregningen, hvor man opdeler og vægter på virksomhedens størrelse. Opnås omtrent samme øvre og nedre grænse ved denne fordeling, vil beregningen alt andet lige være mere robust. Skønnet for jobpotentialet er lavet på baggrund af tal fra 2013 fra Danmarks Statistik Tabel 7. Som nævnt tidligere antages det, at de brancher, som Håndværksrådet repræsenterer, udgør 30 % af det samlede antal arbejdssteder. Tabel 7. Arbejdssteder i Danmark i 2013 fordelt på antal ansatte i virksomheden Ansatte Antal og derover 3407 Total Kilde: Danmarks Statistik ERHV3 19

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde marts 216 Nyt fra rff Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde E fterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det. Det viser en

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Undersøgelse af lærlingekapaciteten og behovet for lærlinge i 2011

Undersøgelse af lærlingekapaciteten og behovet for lærlinge i 2011 Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Peqatigiiffiat Grønlands Arbejdsgiverforening Jens Kreutzmannip Aqq. 3 Postboks 73 3900 Nuuk www.ga.gl Tlf. +299 32 15 00 Fax nr. +299 32 43 40 ga@ga.gl Undersøgelse af

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere