Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening DLF, kreds 18a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening. 1974 2014. DLF, kreds 18a."

Transkript

1 Et historisk rids for Glostrup Lærerkreds/ Glostrup Lærerforening DLF, kreds 18a. 1

2 Glostrup Lærerkreds Glostrup Lærerforening DLF Kreds 18a / Kreds Glostrup Lærerforening bliver stiftet som selvstændig kreds den 10/9. DLF kreds 18a er Glostrup Lærerkreds. John Tranum vælges som formand Nordvangskolen 25 år Naturskolen åbner. Ny skolelov. Undladelse af kursusdeling. Lærerforeningens blad Information starter. Klasselærerkurser og solidaritet er hotte emner på generalforsamlingen. vælges til formand for lærerforeningen pr. 1/ Naturskolen etableres. 13 skalaen indføres. Kurser i Vestegnskommunerne. Kraftig diskussion om den nye skole i Ejby skal være åben plan skole. Annexskolen i Ejby åbner. Ikke åben plan. Højvangskolen 75 år Indefrosne dyrtidsportioner. ØD. Indoktrineringsdebatten florerer. Undladelse af kursusdeling i 8. og 9. kl. anbefales af kommunalbestyrelsen. 2

3 Udvidet skolevejlederordning. Frederiksdal bliver overtaget af DLF /3 langt de fleste lærere nedlægger arbejdet i Glostrup. Overenskomstforhandlingerne. 11 timers reglen kommer. Efterlønnen indføres. TR. er med til KS møder Fastholdelse af 11 timers reglen. Tjenestetidsomlægninger rumler i debatten. Store besparelser i kommunen. Særforsorgens udlægning. Sikkerhedsrepræsentanterne bliver endelig uddannet. Honorarønsker afvises af kommunen Lærerne dropper overtimer for at få flere i arbejde. Trampolinspring bliver forbudt. Forflyttelsesregler SIFU. Kredsen forsøger med udvalg under KS. Honoraraftale med kommunen. Søndervangskolen 25 år Glostrup Lærerkreds bliver til Glostrup Lærerforening. Udlægning af opgaver til lokalkredsene. (honorar, forsøg, rådgivning). Axel Findal stopper som skoledirektør. Tom Fønslev Andersen bliver skoledirektør. Princip- og handlingsprogram for Glostrup Lærerforening udarbejdes. Schlüterregeringen Bertel Haarder undervisningsminister. Lærerne i Glostrup nedlægger arbejdet den 13/10 og aktionerer på Slotspladsen pga Schlüterregeringen. Karensdage indføres. Kredsens medlemskursus på Frederiksdal indføres Eftersidningshonoraret sløjfes af kommunens budget efter forslag fra skoledirektøren. 3

4 Store kommunale besparelser. (Også dengang) hængt ud i en leder i Folkeskolen. Flere opgaver udlægges fra DLF til kredsene (normering, forflyttelser, skoleog undervisningsplaner, arbejdsmiljø). Aftale med kommunen om forflyttelsesregler. Ønsker ikke den nye Skovvangsskole som annexskole. Martin Rømer bliver ny formand for DLF Animateur. Lokal storpolitik om hvorvidt 1. maj eller dronningens fødselsdag skal være fridag. Faste udvalg under kredsstyrelsen. 10 års fødselsdag, reception og fest. Aftale om hviletid. DLF får egen arbejdsløshedskasse DLF-A. EDB i Folkeskolen diskuteres ivrigt. Lærerarbejdsløsheden begynder Borgmester Gunnar er lærer for en dag på No. Ny KS struktur. Arbejdsnedlæggelser i 4 dage (Danmarksrekord) i slutningen af marts. 250 lærere søger job - så du weekend-tv i søndags (en annonce som led i en PRkampagne). Informationsteknologi indføres i kommunen (i alt 6 maskiner). Nordisk samarbejde (udveksling mellem venskabsbyerne). Lokal Særlig Fond oprettes. Modultimer indføres. Barsel op til 18½ uge med fuld løn Særlig Fond udlægges til kredsene. Hovedstyrelsen opfordrer alle lærere til at nedlægge arbejdet. Arbejdsnedlæggelse pga Påskepakken, denne gang styret af DLF. Pensionssikring af timelærerne. Aftale om faste vikarer og at de faste lærere læser vikartimer. Aftale med kommunen om frihed ved jubilæer, runde dage mm. 4

5 Overordnede pædagogiske principper for undervisning i Glostrup kommunes skolevæsen vedtages. Folkeskolernes fredsdag fredag 29/10. stiller på generalforsamlingen forslag om indkøb af fane. Forslaget bliver nedstemt. Der vedtages at Skovvangskolen skal være en selvstændig skole. Særnummer af Information om aktionsgrupper. Diskussion om ferieplan, kommunen absolut ikke demokratisk. Vestervangskolen 25 år /9 nedlægger de fleste medlemmer af Glostrup Lærerforening arbejdet pga bebudede kommunale nedskæringer ( kostede en bøde på kr. 350 ). Lærerforeningen udsender et debatoplæg om Fremtidens skole. Samarbejdsudvalg på skolerne. Hovedsamarbejdsudvalg i kommunen. Mulighed for at indføre Samordnet skolestart. Striden om 8=9 tillæg for støttelærere vundet over undervisningsministeriet. Betød store beløb i efterbetaling til enkelte lærere. Retningslinier for Nordisk venskabsbysamarbejde. Kredsstyrelsen nedsætter et ligestillingsudvalg. Skovvangskolen indvies Ændring af kredsstyrelsens sammensætning. Ingen faste udvalg. Ingen suppleanter med til møderne. Helhedsskolen diskuteres ivrigt. En forhandling med kommunen betød meget mindre besparelser ( i forhold til oplægget). Særnummer af Information om Fremtidens Skole. Vikarordningen bliver permanent. Glostrup er landets dyreste kommune skolemæssigt. Den første EDB handleplan vedtages. Frederiksdalkurset overtegnet. Endnu engang forslag om kredsfane, igen nedstemt Lærerråd og fælleslærerråd nedlægges og erstattes af pædagogisk råd pga ny styrelsesvedtægter. Skolenævn erstattes af skolebestyrelser og 5

6 skolekommissionen glider helt ud. Ændringerne pr 31/ Kommunen får feriefond, som investerer i feriehuse. Aftale om vederlag (gårdvagter mm. ). Diskussioner om ændring af tjenestetiden. Store strukturændringer i kredsstyrelsen diskuteres (eget kontor, sagsbehandling mm.). Loftet i et lokale på Nordvangskolen falder ned Skolerapporten vedtages. Dette betød besparelser på 12 mio. og nedlæggelse af 36 stillinger. Fast timetal til sikkerhedsrepræsentanterne. TR får timereduktion. Fælleslærerrådets afskedsfest Den synkende Skude. Rumlen om afskaffelse af tjenestemandssystemet for lærere og at de nuværende tjenestemænd skal fra stat til kommune. Fælles pædagogisk råd oprettes. Tom Fønslev stopper pludseligt som skoledirektør. Verner Halmø bliver først konstitueret, derefter udnævnt til skoledirektør. Forslag om at nedlægge Højvangskolen. Loyal eller iloyal information mellem Højvangskolen og kredsstyrelsen. Kritik, især fra Højvangskolen, om s deltagelse i gruppen, der lavede skolerapporten. Nordvangskolen 40 år Højvangskolen nedlægges. 15 lærere afskediget og 7 slutter med en aftrædelsesordning. Stor omrokering af lærere. Debat om SIFU- princippet SFO og samordnet indskoling indføres. Fælles pædagogisk råd kommer i gang. Undersøgelse om læreres kvalifikationer på landsbasis. Glostrups lærere stemte nej til overenskomsten. Driften af Information til diskussion. Diskussion om kredsstyrelsernes sammensætning ( alle generalforsamlingsvalgte 6

7 eller generalforsamlingsvalgte + tillidsrepræsentanter ). Skolen på KAS 25 år Lærerne får ny arbejdstidsaftale, kaldet Lærerpakken, og de kommunaliseres. Lærere som statstjenestemænd bliver hermed en uddøende race. Nyrupregeringen. Ole Vig undervisningsminister. Bemyndigelse på generalforsamlingen til at oprette et kredskontor. Generalforsamlingen tilfreds med TR. baseret kredsstyrelse. Debat af udbygningen af Skovvangskolen. Lene valgt som næstformand Lærerforeningens blad Information ophører med at eksistere. Blå infomationsskrivelser Blå sider. Lærerpakkens regler starter fra 1/8. U F Ø tid. Martin Rømer stopper som formand for DLF. Jørn Østergaard formand for DLF. SIFU er død, og derefter nye regler for forflyttelser og afsked. Alle kommunalt ansat pr. 1/4 93. Lederne vil ikke give tid til PC udvalg. Diskussioner om bemanding og teknik i kredskontoret efter krav fra DLF. Arbejdsfordelingsplan disponeringsplan tjenesteplan Ny folkeskolelov vedtages pr. 1/8 med bl.a. natur og teknik, undervisningsdifferentiering, projektopgaver mm. Ekstaordinær generalforsamling: Etablering af kredskontor, vedtages, betyder at kontingent stiger pr. mdr. med kr. 40. pr. 1/11. Glostrup Lærerforening får egne kontorlokaler på Nyvej sammen med kreds 18b. ( Vallensbæk Lærerkreds ). Alle henvendelser fra medlemmerne skal fra 1/8 gå direkte til lokalkredsene. DLF krav om åbningstid på kredskontoret på mindst 3 timer dagligt Valgkredsene opløses, alle kredse har mindst 1 delegeret til DLF kongres. Glostrups lærere siger 2 gange nej til OK 95. OK 95 bliver dog vedtaget 2. gang pga for få nej stemmer. 7

8 Det betyder endnu engang ny arbejdstidsaftale. Decentral løn indføres. stiller op til hovedstyrelsen i DLF, og bliver valgt. Anders Bondo Christensen blive også valgt til HS. Jørn Østergaard stopper efter nej ved 1. afstemning. Anni Herfort bliver ny formand for DLF er medlem af Hovedstyrelsen fra 1/1 96. Generalforsamling en fredag efterfulgt af spisning med revy og derefter dans. Ny lokal arbejdstidsaftale, del af Ø tiden afløses af mere selvforvaltning. Forældre giver Glostrups skoler pæne karakterer er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse. KL ønsker decentral løn øget til %, blev ikke sådan. Kredskontoret tilkoblet fælles netværkssystem med DLF centralt. APV er kommet og skal laves i løbet af 96 og 97. Søndervangskolen 40 år En stor del af skolelederne frasiger sig deres demokratiske rettigheder. Ny Løn til lederne og konsulenter med ledelsesbeføjelse. Undervisningsministeriet, KL og DLF indgår fredsaftale kaldet Folkeskole år DLF`s fælles indsatsområde Kvalitetsudvikling i dialog. Decentral løn. Ekstraordinær generalforsamling: Punktet var bemyndigelse til at Særlig Fond køber kontorlokaler på Brøndbyvestervej. Arbejdspladsvurderinger (APV) laves på de enkelte skoler Efterlønnen ændres, hvilket også betyder en ændring for førtidspensionisterne. Glostrup Lærerforening køber sammen med Vallensbæk Lærerkreds villa på Brøndbyvestervej og indretter der kontorfaciliteter. Mange møder og diskussioner angående det nye MED system DLF hyrer et mediebureau til mediekampagne. Mange diskussioner om en god skolestart. En god start det fælles grundlag. 8

9 1999 Dette års OK giver med et meget lille flertal (efter at det blev forkastet i første runde) nogle nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1/8 2000, samt et nyt lønsystem. Glostrup Kommune får en ny pædagogisk målsætning. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal laves en ændret skolestart i Glostrup. Der arbejdes stadig med at få et MED system. Faglig klub på alle skoler. DLF 125 år. 4. maj. Glostrup Lærerforening 25 år. Derfor stor fest i Musisk sal på Ve. Niels-Erik Andersen ny Skole - og Kulturchef MED systemet indføres. Ny løn for alle lærere pr. ¼. KL kommer med nyt udspil Den lokale folkeskole nye veje. Blev ikke alvorligt denne gang, men KL skuer fremad. Kredsen beslutter at få egen hjemmeside. Ny skolestart i kommunen pr. 1/8 Beslutning om at samle 10. klasserne på Ungdomssklolen. DLF Oplæg og diskussion. Nordvangskolen 50 år 2001 Utilfredshed med den ændrede skolestart viste sig tydeligt ved generalforsamlingen. Pisa for første gang. Individuelle skoleaftaler mellem skoleledelsen og TR. (FU til hjælp). Sektorudvalg 2 kommer i gang. Ny løn volder stadig problemer. KLEO, det fælles kommunale udviklingsprojekt er i år midt i den 3års periode det skal løbe i. Vestervangskolen 40 år Kommunen ændrer struktur, nu et samlet Børne- og Kulturudvalg. OK 2002 vedtaget trods stor modstand blandt lærerne. 9

10 I Glostrup stemte 98,6% nej. Ny Folkeskolelov. Lokal lederforening under DLF oprettet. Ændret skolestart evalueret, det betød en forlængelse af forsøget et år. Store besparelser i det kommunale budget hvad der betød flere UV timer til lærerne. Kredsens egen hjemmeside starter 1/9. Anni Herfort stopper som formand for DLF. Ander Bondo Christensen bliver valgt som ny formand med bl.a. kr 10 s støtte. Under kongressen får et voldsomt ildebefindelse, der desværre betød, at han kort efter døde. På ekstraordinær generalforsamling bliver Lene valgt som formand, og Thomas som næstformand KL & DLF lancerer et nyt projekt KL & DLF i dialog. (Det varede ikke evigt) Centrale arbejdstidsforhandlinger bliver ikke færdige og derfor udskudt et år. Frygt for kommunesammenlægninger og dermed ændrede kredsstukturer i DLF. Igen i år store besparelser i det kommunale budget. Også i dette år bruges der megen tid på Ny Løn, selv om beløbene er meget små. Lene taler på DLF s kongres om skolestartsproblematiken, og en artikel i Folkeskolen skaber masse debat, især blandt folk fra BUPL. Rummelighedsproblematikken diskuteres meget. Stor fællesfest på Ve Ingen lokal arbejdstidsaftale (Fjordaftalen), uenighed om, at aftalen var udgiftsneutral. Forslag om fleksibel vinterferie bliver opgivet efter kraftig modstand fra kr. 10. Tværkommunale uddannelsescentre, store begyndervanskeligheder hos UU Vestegnen. Glostrup Kommune overlevede kommunalreformen, og dermed overlevede også Glostrup Lærerforening, men der melder sig stadig mange trusler om at nedlægge så lille en kreds. Rummelighedsdebatten rumler stadig kraftigt. Kommunen har ekstra bevilliget 1 10

11 million kr. til området. Fælles pædagogisk eftermiddag for alle skoler Kredsstyrelsen anbefaler enigt at stemme ja til OK05. ( Det er vist første gang i kredsens historie ). For at få penge til evt. nedlæggelse besluttes det, at der ikke skal være medlemskursus i Forsøg omkring 2 lærerordning på mellemtrinnet. Glostrup Lederforening oprettet. Ny udligningsreform, Glostrup må aflevere 2,8 mil. Kr. Arbejdsrelateret stress blandt lærere møder kredsen desværre oftere. I MED er man i gang med at formulere en ændret personalepolitik DLF kreds 18 a bliver til DLF kreds 10. Samarbejdet i amtsregi stopper AKA nedlagt, nyt samarbejde i Hovedstaden Vest. Ingen ny arbejdstidsaftale fra næste år. Tæt på enighed om Træaftalen, men vi trak os, da vi ikke fik opfyldt forskellige ønsker. (bl.a. klasselærerakkord). På grund af økonomi intet medlemskursus, men underholdning, dans mm efter generalforsamlingen. Forslag til ny Folkeskolelov ( med bl.a. nationale test og elevplaner ). Det medfører en række tiltag: Alle skoler i kommunen skrev til medlemmerne af Folketingets uddannelses-udvalg om problemerne i forslaget. Skolegang for Folkeskolen demonstration for Chr.borg. Stormøde i Odense for alle landets TR. Forskellige aftaler om elevplaner giver en masse uro. Arbejdsgruppe fra forvaltningen, lederne, kredsen og 2 yngre lærere udarbejder et idekatalog til at få nye og kvalificerede lærere ansat. Professionstanken. Søndervangskolen 50 år. Skolen på KAS (BUC) 40 år Slip velfærden løs demonstration foran Chr.borg. Dialogmøder om ny børnepolitik i Glostrup. 3 lærere fra Glostrup deltog i konference om nationale test, efter konferencen blev testene udskudt 1 år. KS evaluerede og så fremad på et organisationsudviklingskursus arrangeret af 11

12 DLF. Lederne samlet i en forening 1/1 08. Ny rygepolitik (skabte mange diskussioner) Kredsen ønsker at der bliver oprettet arbejdspladser til lærerne på skolerne. IKT drøftes meget, især i kredsen. Trepartsforhandlinger om kvalitetsreform som dog ikke blev til noget p.g.a. valg. Elevplaner fylder meget. Er meget forskellige fra skole til skole, føles uretfærdigt og utilfredsstillende Evaluering af elevplanerne ens på skolerne blev det ikke, men dog nærmere derpå og dermed mere retfærdigt. Mulighed for at afskaffe elevplanerne. Skoleudvalgsformanden støtter ideen, men på trods af dette lykkedes det ikke at få en eneste skole til at sende en ansøgning. Central arbejdstidsaftale med meget mindre bureaukrati, det krævede dog en lokal aftale, som vi fik i hus i foråret 09. Professionelt råderum. Ny børnepolitik vedtaget i Glostrup, indeholder meget af DLF s oplæg Fremtidens skole. Hjemmesiden er nu ændret, så den svarer til hovedforeningens. Nyt og bedre introkursus. Det kommunale budget endnu engang stramt og med besparelser. Arbejdsmiljø opprioriteret Tjenestefrihed barns 2. sygedag. Senioromsorgsdage. Aftalestyring (mål- og rammestyring) i kommunen for alle institutioner. Ny arbejdstidsaftale, professionsaftalen, starter 1/8 09. Kommunalbetyrelsesvalg i nov.. Kredsen med til at arranger vælgermøde på Ve. Valget endte i et systemskifte for Glostrup, venstres John Engelhardt ny borgmester fra 1/1 10. Undervisningsminister er Tina Nedergaard. Kredsens lønpolitik er ikke kun beton, men støbejernsholdning, sagt af Berthel Haarder på DLF s kongres Fælleslærerfest aflyst, desværre for få tilmeldt. 12

13 360 gr. eftersyn af folkeskolen bebudet af Lars Løkke. Efter eftersynet varslede regeringen en stor reform af folkeskolen med bl.a. længere skoledage. Senere fremlagde de også en række forslag til vidtgående ændringer. Store kommunale besparelser. Konsulentfirma analyserer skolestukturen. Partnerskab om folkeskolen skaber uenigheder bl.a. skænderi for åben skærm af Anders Bondo og undervisningsministeren. Arbejder på nyaftale om forflyttelser og afskedigelser. Kredsen forhandler sig frem til at alle lærere i kommunen skal have samme funktionstillæg G10. Kredsstyrelsen evaluerer grundigt arbejdstidsaftalen fra 08. Hvad forstår man ved den professionelle lærer. Nordvangskolen 60 år Troels Lund ny undervisningsminister. Skolestrukturanalysen. Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen ønsker bl.a. en udskolingsskole på Ve. Kredsen arrangerer stormøde for alle lærere i kommunen på No. Efter megen aktivitet med, bl.a. demonstrationer, af mange grupper foruden lærerne endte strukturforslaget med at få lavet 1 samlet skole i Glostrup fra næste skoleår. Kredsen gik først og fremmest med fordi man så hindrede, at over 30 lærere blev afskediget, og at vi bevarede en skole i nærområdet i Vestervangkvateret. Kredsen holder stormøde om den nye struktur, herfra fik formanden så lærernes mening, som hun så kunne tage med til møder i referencegruppen, der skal få den nye skolestuktur til at fungere. Ny kommunal ledelsesstruktur. (fra forvaltninger til direktionsledelse). Glostrup indgik partnerskabsaftale om effektivisering af lærernes arbejdstid med KL. Christine Antorini ny undervisningsminister. Endelig ny MEDaftale med kommunen. Vestervangskolen 50 år. 13

14 2012 Referencegruppen fortsætter arbejdet + der bliver oprettet dialogmøder med personalet på skolerne, der skal sikre det fagfaglige stade. De 4 nuværende skoler nedlægges og en stor skole oprettes med afdelinger på de 4 (5) matrikler. Kun 1 leder og 1 skolebestyrelse. Landets største skole. Implementeringsplan for den nye skole over 3½ år. I Glostrup en seniordag fra det fyldte 52 år. Ekstraordinær kongres p.g.a. KL s udmelding om, at man sagtens kan lade lærerne undervise mere og samtidig forbedre undervisningen. Regeringens oplæg til ny folkeskolelov med mere undervisning (heldagskole). KL følger op med at opsige alle arbejdstidsaftaler også aldersreduktion. Ny udskolingsordning i kommunen, alle skal vælge en linie. 1 MEDudvalg på skolen, men dog også MEDunderudvalg på de enkelte matrikler. Store problemer med skolebestyrelsen, ikke kun for kredsen, men også for ledelsen. Mange frustrationer over problemer og kulturer efter sammenlægningen. Besparelser i kommunen, bl.a. nedlæggelse af fællessamlingen. Inklusion volder store problemer, ikke mindst med BUPL. Klubpædagoger på mellemtrinnet i første omgang dog begrænset. Skovvangskolen 25 år OK forhandlinger brudt sammen. Mange forskellige aktiviteter for at få opmærksomhed på lærernes problemer. Louk-out af alle OK-ansatte lærere og BHkl.ledere i næsten hele april mdr. Store demonstrationer ad flere gange i de 4 store byer. Kredsen arrangerer mange aktiviteter i louk-outperioden. Lovindgreb fra regeringen om lærernes arbejdstid. KL fik det som de ønskede. Endelig penge til lærere der pendler (Ejby). De timer eleverne mistede under louk-outen skal erstattes næste skoleår, det betyde 4-5 nyansættelser. Besparelser i det kommunale budget betyder at lærerne skal undervise 53 timer mere på årsbasis. 14

15 Kommunen har afsat ½ mill. i 4 år til lærerarbejdspladser. Kommunalvalg, dermed også valgmøde. Resultatet blev at de borgerlige fortsatte med at have borgmesterposten. Fra 1/ skal der for lærere være fuld tilstedeværelse på skolerne. En beslutning, der skabte meget store frustrationer. Kommunen vil ikke indgå en arbejdstidsaftale. Den nye folkeskolereform vedtaget. PS er skrevet ud fra Blå information, da beretningerne endnu ikke er lavet. 20/ Derfor måske mangelfuld. l + jama 15

16 Tillidsposter i kredsen Fra Glostrup Lærerkreds. Glostrup Lærerforening. DLF kreds 18a. DLF kreds

17 Job Periode /9 31/12 1/ / / / / / / / John Tranum John Tranum Sekretær.. 1: 1: 1: Søren Enemark Kasserer.. 2: Niels Rosendal Claus Broskov 2: Søren Enemark Claus Broskov 2: Birthe Antonsen TR. Hø. (Hanne Graversen) Hanne Graversen Skift? Grethe Hessilt Grethe Hessilt Grethe Hessilt 1/8 80 John Sandberg Niels Rosendal 1/8 80 Jens Ingemann sen John Sandberg Jens Ingemann sen TR. No. Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech Henrik Bech 1/1 82 Tove Roholte TR. Sk. TR. Sø. (Jytte Kristensen) Jytte Kristensen Jytte Kristensen Jytte Kristensen 1/8 79 Karsten Kristensen Leif Nielson TR. Ve. John Tranum John Tranum 1/3 80 Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne TR. KAS. (Hans Bloch Jespersen) Hans Bloch Jespersen Hans Bloch Jespersen Hans Bloch Jespersen 1/3 80 Birthe Søes 1/9 80 Solveig Solveig 1/3 81 Lars Simonsen Formand. Fælleslærerrådsfor mand Redaktør Okt 76 17

18 1/ / / / / / Periode Job 1/ / / / : Søren Enemark Niels-Erik Kvist Formand. Niels-Erik Kvist Næstformand. Lotte Christy Else Hansen Lotte Christy 1/8 91 Claus Broskov 2: Slot Olesen Claus Broskov Slot Olesen Claus Broskov Slot Olesen Kasserer. Claus Broskov Karsten hedsrep. Birgit Henriksen Søren Skaarup ( Kurt Jeppesen) Birgit Henriksen Søren Skaarup 1/1-91 Lene (Kurt Jeppesen) Tove Roholte Tove Roholte Else Hansen Elsie Juhl Skift? Slot Olesen TR. No.. Else Hansen 1/2 90 Slot Olesen Søren Enemark (Søren Enemark) 1/10-86 Mogens Forné ingen Mogens Forné TR. Sk. Mogens Forné Mogens Forné ( ) Mosbæk Bo Andreasen Mosbæk Bo Andreasen Lars Grønbæk 1/8 88 TR. Sø.. (Bo Andreasen)? (Lise Gundersen) (Bo Andreasen) Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne Lotte Christy Anne (Jytte Belert) TR. Ve. 1/4 90 Ulla Hansen Ulla Hansen Fælleslærerrådsfor mand FPR: nedlagt 31/12-89 Lars Simonsen Lars Simonsen Annelise Petersen 1/3 88 Anette Ferdinand TR. KAS./ Lars Simonsen (ingen) Søren Skaarup Kirsten Søren Skaarup Kirsten Søren Skaarup 1/4-87 Hartmand (Fl. Hartmand) TR. Hø. Sikker- Anette Ferdinand Redaktør. 1/8 91 Fl. Hartmand 18

19 1/ / / / Lene Lene Karsten Karsten Højvangskolen lukket pr 30/6-91. (Karsten ) Elsie Juhl Mogens Forné ( ) Birgit Henriksen ( Lise Gundersen) (Bo Andreasen) Lise Gundersen (Jytte Belert) 1/8 95 Palle Jan Petersen TR. PPR. (Lotte Christy) Lotte Christy Arne Grumstrup Hartmann Slut Juni 93 Karsten Mona Christensen Hans Henrik Dræby 1/ / / / Lene Lene Birgit Henriksen Karsten Birgit Henriksen Karsten Simon Øksnebjerg Elsie Juhl Ellinor Bülow Elsie Juhl Sørensen Ellinor Bülow Birgit Henriksen Birgit Henriksen Ruth Olesen Mona Christensen Brigitte Dechow Mona Christensen Palle Jan Petersen Hans Henrik Dræby Helle Bohnfeldt 1/1 99 Hans Henrik Dræby 1/1 99 Connie Petersen Hans Henrik Dræby Arne Grumstrup Arne Grumstrup Arne Grumstrup Arne Grumstrup Lotte Christy Inger Neiegaard sen 1/6 98 Annette Rønnow 19

20 Periode Job 1/ / / / /11-02 Lene Formand Næstformand Lene Birgit Henriksen Lene 26/11 02 Thomas Connie Petersen Kasserer Karsten Simon Øksnebjerg Simon Øksnebjerg Thomas TR. No. Jacob Knudsen Sørensen 1/ Karsten 1/12 01 Lisbeth Merlung TR. Sk. * TR. Sø. Sikkerheds rep. Brigette Dechow 1/ Thomas 1/ Birgit Lundberg 1/ Kristine Falgaard Thomas Nov Kristine Falgaard 1/ Thomas Birgit Lundberg 1/ Rikke Hjort TR. Ve. Connie Petersen Erik Fischer Ole Østergård Erik Fischer Connie Petersen Ole Østergård TR. PPR. Inger Neiegaard sen Grete Lis Pøhler Grete TR. KAS. Annette Rønnow Annette Rønnow Anette Rønnow Annette Rønnow 20

21 Periode Job 1/ / / / / / Formand Lene Lene Lene Næstfor Mand Thomas Connie Petersen Thomas Thomas Kasserer Simon Øksnebjerg Erik Fischer Simon Øksnebjerg 1/ /1 07 ingen Leif Eriksen TR. No. Lisbeth Merlung Lisbeth Merlung 1/1 07 Jette Bank Lisbeth Merlung Ingvorsen TR: Sk. * * TR. Sø. Kristine Falgaard Mette Gjøng Rikke Hjort Mette Gjøng Anna Højlund Anna Højlund Lene 1/ Maibritt Brander Anna Højlund TR: Ve. Erik Fischer 1/8 05 Iben Connie Petersen 1/8 05 Thorbjørn Christensen Ole Østergård Iben Thorbjørn Christensen Ole Østergård Iben Thorbjørn Christensen TR. PPR. Eva Christensen Åse Borges Eva Christensen Åse Borges Eva Christensen Trine Kjær Krogh TR. KAS. TR. BUC. Anette Rønnow Annette Rønnow Anette Rønnow Annette Rønnow Rikke Vikkelsø Jette Bank * Anna Højlund Jan-Ulrich Dippmann Rikke Vikkelsø 21

22 1/ / Lene Thomas Lisbeth Merlung Anna Højlund Iben Polk Rikke Vikkelsø 1/ / Lene Thomas Annemette Rosenkranz Eva Christensen Annemette Rosenkranz Ingvorsen Ingvorsen Jette Bank Lisbeth Merlung Ingvorsen * Anders Jørsum Bent Svendsen Walther Kjøng Anna Højlund Bent Svendsen Charlotte Borup Jan-Ulrich Dippmann Charlotte Borup Mette Thomsen Polk Rikke Vikkelsø Rikke Vikkelsø Jette Bank Anders Jørsum Walther Kjøng Ninet Lundager Hansen Rikke Vikkelsø der har deltaget i KS møderne. *Sikkerhedsansvarlig i kredsen. (navn) efter egen eller andres hukommelse, har ikke set noget på skrift. Mangler oplysninger. jama 22

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

( 11Å Århus Lærerforening

( 11Å Århus Lærerforening ( 11Å Århus Lærerforening Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 11. marts 2016 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING. KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 19.

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING. KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 19. INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 Generalforsamling i kreds 10 Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58

Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58 Referat af Ordinært kredsstyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl 7:50 11:20 på Brøndbyvestervej 58 Den 20. januar 2015 Afbud: Flemming Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: O = Orientering

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde:

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde: Skriftlig beretning 2016. Folkeskoleloven blev vedtaget. Med en længere skoledag skal det faglige niveau løftes, med anderledes og mere spændende undervisning. Politikerne fortæller aldrig, at finansieringen

Læs mere

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING

INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING INFORMATION FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING KREDS 10's BERETNING, REGNSKAB OG FORSLAG TIL BUDGET TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 Generalforsamling i kreds 10 Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole

Referat af skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole Referat af skolebestyrelsesmøde på Glostrup skole Dato: Tirsdag den 16. december 2014 kl. 17.00-21.00 Sted: Fritidscenteret, fællessal 1, Christiansvej 2, 2600 Glostrup Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Tilstede: Niels Damløv, Helle Rasmussen, Linette Træholt, Birthe Hansen, Elin T. Mortensen Nils Grev, Steen Rosted, Rikke Jørgensen Afbud: Ingen

Tilstede: Niels Damløv, Helle Rasmussen, Linette Træholt, Birthe Hansen, Elin T. Mortensen Nils Grev, Steen Rosted, Rikke Jørgensen Afbud: Ingen Brøndby 12. april 2016 Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 1/4-2016 Tilstede: Niels Damløv, Helle Rasmussen, Linette Træholt, Birthe Hansen, Elin T. Mortensen Nils Grev, Steen Rosted, Rikke Jørgensen

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev oktober 2010 2 Overenskomst 2011 010 Kredsformand Inge Haaber Pedersen hed, kan man tage fat på at forhandle de andre krav, herunder bl.a. lønforhøjelser og forhøjelse

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Mødested: 3F Ålborg, Søndergade 62, 9000 Ålborg

Mødested: 3F Ålborg, Søndergade 62, 9000 Ålborg Regionsudvalg for Offentlig Ansatte Service- og Rengøringsassistenter Region 1. Mødested: 3F Ålborg, Søndergade 62, 9000 Ålborg Tidspunkt torsdag d. 28. februar 2011 kl. 9.00 Afbud: Anne Lise og Connie

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Kredsstyrelsesmøde Referat Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Punkt: 262) Godkendelse af referat fra ordinært KS møde d. 3. juni 2009 /SLH Referatet

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Referat af TR-møde d. 21/

Referat af TR-møde d. 21/ Referat af TR-møde d. 21/9 2011. Til stede: Jørgen, Rasmus, Hans, Mette, Torben, Henrik Kragh, Ane, Enrico, Montse, Leif, Morten, Helen, Mads og Christine (fra kl.14). Afbud: Anne, Tine, Henrik D., Anja,

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00 Aarhus, den 28. september 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Skorstengaard

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013. Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Aarhus, den 31. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 23. maj 2013 Sted: Frivillighedscenter Aarhus Kl.: 09.30 12.30 Referent: JWS Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013

KREDSBLADET #16 GAME OVER CONTINUE? QUIT? KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 KREDSBLADET #16 KREDSBLAD FOR MEDLEMMER AF NÆSTVED LÆRERKREDS I NÆSTVED 6. ÅRGANG 2013 GAME OVER CONTINUE? QUIT? SKRIFTLIG BERETNING / GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2013 Denne skriftlige beretning

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.05.09 til 01.04.10 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 11 måneders bestyrelses arbejde og udlægges på skolens hjemmeside. Bestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere