Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015"

Transkript

1 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende omsætning, mens 24 % oplevede en faldende omsætning, hvilket giver en nettofremgang hos 15 % af virksomhederne. Dette svarer fint til forventningerne i begyndelsen af. Lavere ledighed (side 4) Ledigheden har i generelt ligget under ledigheden i og tidligere år. Ledigheden har i første halvdel af i gennemsnit ligget ca. 2,1 procentpoint under ledigheden i samme periode i. Forskellen var dog størst i årets første måneder og er siden blev snævret ind. Bortfaldet af boligjobordning betød mistet omsætning og mere sort arbejde (side 6) 40% af medlemmerne mistede omsætning pga. bortfaldet af boligjobordningen og 22% måtte afskedige medarbejdere. Hele 37% har fået flere forespørgsler om sort arbejde. Løftet om at genindføre boligjobordningen betød at arbejde blev udskudt (side 7) Hele 43% af virksomhederne mener, at løftet betød, at kunderne udskød planlagte arbejder, for at se om løftet blev indfriet, mens kun 14% mener, at kunderne igangsatte arbejde i tillid til, at det ville blive indfriet. Undersøgelsens tilrettelæggelse Hvert halve år i juni og december måned udsendes spørgeskemaer til Danske Malermestres medlemmer. I disse spørgeskemaer bedes det enkelte medlem om at tage stilling til, dels hvorledes udviklingen har været i det forløbne halvår i forhold til samme halvår forrige år, og dels hvorledes den forventede udvikling vil være i det kommende halvår i forhold til samme halvår forrige år. Virksomhedernes besvarelser vægtes med beskæftigelsen i de enkelte virksomheder. I undersøgelsen har medvirket 228 virksomheder med en samlet beskæftigelse på personer, svarende til ca. 30 % af det samlede bygningsmalerfag. Undersøgelsen er gennemført i uge 27 og 28,. Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

2 1. Den økonomiske udvikling i malerfaget Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende omsætning, mens 24 % oplevede en faldende omsætning, hvilket giver en nettofremgang hos 15 % af virksomhederne. Dette svarer fint til forventningerne i begyndelsen af. I den forrige konjunkturundersøgelse fra januar var der var stor forskel på forventningerne til udviklingen i første halvår hos de mindre og de større virksomheder. Dette skyldtes bortfaldet af boligjobordningen, som betød meget negative forventninger hos de mindste virksomheder. Forskellen i den faktiske udvikling har dog reelt ikke været så stor, idet der næsten har været samme positive udvikling i de mindste virksomheder som i de større i første halvår. Dette fremgår af de uvægtede tal, hvor de mindste virksomheder tælles med med samme vægt som de større. Uvægtet har der været fremgang i 34 % af virksomhederne og tilbagegang i 27 % af virksomhederne og således fremgang i netto 7 % af virksomhederne. Udviklingen hos de mindre virksomheder er således en smule ringere end hos de større, men langt fra så ringe som forventet i begyndelsen af, hvor det uvægtede nettotal var -11%. Tabel 1: Udvikling i omsætning i forhold Omsætning stiger 41 % 39 % (34 %) 38 % 41 % Omsætning falder 12 % 24 % (27 %) 15 % 35 % Omsætning uændret 48 % 37 % (39%) 47 % 24 % Netto fremgang 29 % 15 % (7%) 23 % 6 % Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i parentes er uvægtede. Forventninger til er ligeledes positive, idet 41 % af virksomhederne forventer stigende omsætning og kun 12 % forventer faldende omsætning. Tabel 2: Udvikling i beskæftigelse i forhold Beskæftigelse stiger 32 % 39 % (31 %) 42 % 35 % Beskæftigelse falder 15 % 19 % (20 %) 14 % 28 % Beskæftigelse uændret 53 % 42 % (49 %) 43 % 36 % Netto fremgang 17 % 20 % (11 %) 28 % 7 % Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i parentes er uvægtede. Udviklingen i beskæftigelsen i var ligeledes positiv hos et flertal af virksomhederne, idet 39 % af virksomhederne havde stigende beskæftigelse, mens kun 19 % havde faldende beskæftigelse. Der var således fremgang hos netto 20 % af virksomhederne. Uvægtet reduceres nettotallet til 11 %, hvilket viser, at fremgangen i beskæftigelsen har været mindre hos de mindste virksomheder, men overordnet set har der alligevel været en positiv udvikling hos de mindre virksomheder. Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

3 Forventningerne til beskæftigelsen i er ligeledes positive, idet der forventes en fremgang i netto 17 % af virksomhederne. Ordrebeholdningen har fortsat udviklet sig positivt, idet 37 % af virksomhederne oplevede en stigende ordrebeholdning ved udgangen af, mens kun 22 % har oplevet et fald. Tabel 3: Udvikling i ordrebeholdning i forhold Ordrebeholdning steget 37 % 45 % 40 % 41 % Ordrebeholdning faldet 22 % 18 % 17 % 26 % Ordrebeholdning uændret 41 % 38 % 43 % 33 % Netto fremgang 15 % 27 % 23 % 15 % Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. I tabel 4 kan man se udviklingen hos de forskellige kundegrupper og det fremgår tydeligt, at der har været en markant tilbagegang hos private husstande, hvor nettotilbagegangen har været 23 %. Til gengæld har der været en jævn fremgang hos alle andre kundegrupper, hvor der generelt har været fremgang hos netto 3 6 % af virksomhederne. Tabel 4: Nettofremgang i omsætning i forhold Private husstande -23 % 25 % 31 % 17 % Boligselskaber 6 % -5 % 5 % -12 % Kontorer 4 % 2 % -15 % -3 % Fabrikker 4 % -3 % -12 % -11 % Kommune/stat 4 % -5 % 12 % -15 % Institutioner/skoler 3 % 11 % 1 % -10 % Andet 28 % 21 % 2 % 8 % Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene i parentes er uvægtede. Bruttoavancen har ligeledes udviklet sig svagt positivt i, idet der har været fremgang hos et flertal af virksomhederne I alt har netto 5 % af virksomhederne oplevet en stigende bruttoavance. Tabel 5: Udvikling i bruttoavance Bruttoavance steget 30 % 35 % 32 % 32 % Bruttoavance faldet 25 % 31 % 31 % 33 % Bruttoavance uændret 45 % 34 % 37 % 35 % Netto fremgang 5 % 4 % 1 % -1 % Note: Tallene er vægtet med virksomhedernes beskæftigelse. Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

4 Procent 2. Ledigheden Ledigheden har i generelt ligget under ledigheden i og tidligere år. Ledigheden har i første halvdel af i gennemsnit ligget ca. 2,1 procentpoint under ledigheden i samme periode i. Forskellen var dog størst i årets første måneder og er siden blev snævret ind. 25 Arbejdsløshed Kilde: Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

5 3. Boligjobordningen Boligjobordningen faldt som bekendt væk med udgangen af, men blev siden lovet genindført af Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, såfremt han vandt folketingsvalget. Der er fremlagt lovforslag om genindførelsen den 3. juli, og forslaget forventes vedtaget i slutningen af august. Ordningen har været til stor gavn for malerfaget, både fordi malerfaget som bekendt er løntungt, og fordi størrelsen af fradraget på kr. passer fint til mindre maleropgaver. I Danske Malermestre er vi derfor interesserede i at kortlægge konsekvenserne af ordningens omtumlede tilværelse. Vi har spurgt medlemmerne om konsekvenserne for omsætning og beskæftigelse både ved forrige konjunkturundersøgelse i januar måned og ved nærværende undersøgelse. Denne gang har vi endvidere spurgt til konsekvenserne for sort arbejde. Undersøgelsen viser, at det ikke gik helt så galt som forventet, men alligevel har 40% af medlemmerne mistet omsætning pga. bortfaldet af ordningen og 22% har måttet afskedige medarbejdere. Hele 37% har også oplevet, at de har fået flere forespørgsler om sort arbejde. Spm 9.1: Boligjobordningen faldt som bekendt væk 31. december. Førte det til, at du JA NEJ VED IKKE Mistede omsætning 40% (60%) 46% (23%) 14% (17%) Måtte afskedige medarbejdere 22% (31%) 74% (42%) 4% (27%) Fik flere forespørgsler om sort arbejde 37% 55% 8% Note: Tallene er uvægtede. Tallene i parentes er forventningerne ved starten af. Spm 9.2: Hvor stor en del af din omsætning var afhængig af boligjobordningen? Antal Uvægtet andel Vægtet andel 0 % % 12 % 1-5 % % 52 % 5-10 % % 23 % % % 10 % Mere end 25 % 15 7 % 3 % I gennemsnit har 6% af omsætningen i de medvirkende virksomheder således været afhængig af boligjobordningen. Udregningen tager højde for virksomhedernes forskellige størrelse, og er således udtryk for det overordnede omsætningstab. I de mindre virksomheder, der tydeligvis har haft stor gavn af boligjobordningen, er omsætningstabet noget højere. Som bekendt udstedte Venstres formand Lars Løkke Rasmussen et løfte om at genindføre ordningen med tilbagevirkende kraft, såfremt han vandt folketingsvalget. Løftet kan både have haft en positiv og en negativ indflydelse på aktiviteten. Positiv ved at kunderne igangsatte arbejde i tillid til at ordningen ville blive genindført med tilbagevirkende kraft, og negativ ved at kunderne ventede med at igangsætte arbejde for at se, om løftet blev indfriet. Som det fremgår af nedenstående tabel er der et flertal af medlemmer, der vurderer, at løftet havde en negativ betydning, fordi kunderne valgte at udskyde arbejde for at se, om løftet blev indfriet. Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

6 Spm 9.3: Vurderer du at løftet om, at genindføre ordningen med tilbagevirkende kraft betød at kunderne satte arbejde i gang i tiltro til løftet blev indfriet eller at kunderne ventede for at se hvad der skete? Vurderer du at løftet om, at genindføre ordningen med tilbagevirkende Sæt kryds kraft betød at Kunderne satte arbejde i gang i tiltro til løftet blev indfriet 14% Kunderne ville vente at se og udskød arbejdet 43% Ingen af delene 43% Note: Tallene er uvægtede Besvarelserne viser, at det er meget vigtigt, at der er ro om en ordning som boligjobordningen. Bebudede ændringer, midlertidige stop osv. skaber uro hos kunderne og kan både betyde at arbejde fremskyndes eller udsættes. Det medfører stop/go effekter, som ingen er tjent med. Eksempelvis forventer vi, at den bebudede målretning af ordningen til grønne boligforbedringer i 2016 vil medføre, at malerarbejde, der ellers ville være blevet udført i 2016, fremskyndes til efteråret. Danske Malermestre, 15. juli Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015 Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal 3. Udviklingen i 2014 og forventningerne til

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere