Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015"

Transkript

1 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser der berører FOAs grupper i 85 1 danske kommuners spareforslag for budget De 85 kommuner er tilfældigt udvalgt på baggrund af tilgængelig information vedrørende besparelsesforslag til budget De spareforslag der ligger til grund for notatet ligger på spareforslag.dk, FOAs database over spareforslag i den kommunale budgetlægning. I notatet refereres jævnligt til vedtagne besparelser, men der er primært tale om en analyse af forslag fra budgetprocessen op til budget Der skal derfor tages forbehold for, om de konkrete spareforslag er blevet gennemført, selvom det er vurderingen, at dette er tilfældet for størestedelen af forslagene. Forslagene tegner samtidig et billede af de tendenser, der er i kommunernes budgetforslag i disse år også når man kigger frem i tiden. Notatet har fokus på FOAs store velfærdsområder: Ældreplejen, dagtilbud, teknik og service og kost og service samt generelle medarbejdervilkår. Sundhedsområdet indgår i regionernes budgetter og her henvises til regionernes budgetforslag, som ligger på spareforslag.dk. Desuden gennemførte Epinion for FOA i efteråret 2014 en rundspørge til økonomicheferne i kommunerne, som spurgte ind til de vedtagne budgetter 2. Ældre og sundhedsområdet - serviceforringelser, lukninger, velfærdsteknologi og rehabilitering Rammebesparelser er mest udbredt 60 procent af de undersøgte kommuner foreslår rammebesparelser eller effektiviseringer/serviceforringelser på ældreområdet. Hillerød foreslår fx en rammebesparelse på 1,8 procent på hjemmeplejen (ca. 1 mio. kr.), Allerød Kommune foreslår at spare 1 procent ved at reducere serviceniveauet på ældreområdet (ca. 1 mio. kr.) og i København og Herlev har man vedtaget at spare hhv. 1 procent på ældreområdet og 1 procent på plejecentrene. Desuden har man vedtaget ikke at korrigere helt for demografien i Herlev og Esbjerg, hvilket kan komme til at give store budgetudfordringer på sigt. Samtidigt foreslår mange kommuner at effektivisere, hvilket ofte de facto betyder serviceforringelser. Fx foreslår Faaborg-Midtfyns, Bornholms og Viborg Kommuner at reducere de ældres adgang til bad og rengøring for hhv. 1,5 mio. kr., 2,6 mio. kr. og 2,4 mio. kr. Brønderslev foreslår blandt andre kommuner at reducere bemandingen om natten på plejecentre og herved spare ca. 1,5 mio. kr. og i Esbjerg har man vedtaget at spare 0,5 mio. kr. ved reduceret dækning om natten. 1 Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Albertslund, Allerød, Assens, Ballerup, Billund, Bornholm, Brøndby, Brønderslev, Dragør, Egedal, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Fanø, Favrskov, Faxe, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herlev, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ikast-Brande, Ishøj, Kalundborg, Kerteminde, København, Køge, Langeland, Lejre, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Læsø, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Sorø, Stevns, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vallensbæk, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø. 2 Rundspørgen ligger på under navnet Kommunal budgetundersøgelse for runde

2 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag Strukturændringer I knap hver fjerde kommune er der forslag om ændringer i strukturen på ældre- og sundhedsområdet. Det er primært pladser på eller hele pleje-og aktivitetscentre, der foreslås nedlagt, men også nedlæggelse af plejeboliger samt sammenlægning af hele plejedistrikter er i spil. Viborg Kommune foreslår at nedlægge alle små plejecentre og bygge ét stort, hvilket på sigt kan spare 13,6 mio. kr. I tråd hermed foreslår Aalborg Kommune, at konsolidere alle små plejehjem og herved spare 13 mio. kr. Velfærdsteknologi Lidt over en femtedel af kommunerne foreslår at spare penge ved hjælp af velfærdsteknologi. Flere af disse foreslår lifte til tunge løft, der aflaster plejepersonalet, hvor fx København har vedtaget at spare 2,43 mio. kr. på elektriske hjælpemidler, og Kerteminde har tillige vedtaget at spare 1,4 mio. kr. ved velfærdsteknologi. Samtidigt foreslår fx Bornholms Kommune at spare 1,2 mio. kr. ved at indføre robotstøvsugere i private hjem - en velfærdsteknologisk aktivitet, der tidligere har mødt stor kritik, da rengøringsniveauet faldt mærkbart. Rehabilitering Forebyggelse og rehabilitering foreslås i 23 ud af 85 kommuner, dvs. over en fjerdedel. I Holbæk foreslår man eksempelvis at styrke indsatsen omkring rehabilitering, da det forventes at aflaste hjemme- og sygeplejen samt plejecentrene. De samlede spareforslag beløber sig til 5,7 3 mio. kr. I Hillerød kommune foreslår man at reducere udgifterne til hjemmehjælp med 2 mio. kr. ved øget hverdagsrehabilitering. Der er lagt op til at fjerne de 2 mio. kr. forlods, hvilket kan være problematisk, da man ofte overvurderer besparelsens størrelse, hvormed det reelt opleves som en rammebesparelse i et vidst omfang. I Kerteminde har man desuden vedtaget at spare 0,6 mio. kr. på hverdagsrehabilitering og derved visitere færre ydelser. Udbud Ca. 15 procent af kommunerne foreslår udbud- og eller udlicitering på ældre- og sundhedsområdet. Syv kommuner foreslår herunder udbud af ydelser i - eller dele af hjemmeplejen, hvor fx Rudersdal Kommune foreslår at spare 1,2 mio. kr. ved udbud af hjemmeplejen. Greve foreslår at sætte driften af et plejecenter i udbud, mens Køge foreslår at spare 1,5 mio. kr. ved at sætte et helt plejedistrikt i udbud. 3 Når alle besparelsesforslagene om rehabilitering på ældre- og sundhedsområdet i Holbæk kommune lægges sammen.

3 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag Daginstitutioner og dagplejen servicereduktion, nednormering, lukning og klyngeledelse Knap 70 procent af de 85 undersøgte kommuner planlægger at spare på daginstitutions- eller dagplejeområdet. En del skyldes faldende børnetal, men også et faldende serviceniveau, hvor 10 procent af kommunerne forventer færre penge pr. barn i budget Rammebesparelser I over halvdelen af kommunerne foreslås der at spare ved ikke specificerede rammebesparelser eller serviceforringelser/effektiviseringer. Eksempler på dette er Aarhus, hvor det foreslås, at alle institutioner beskæres for samlet 1,6 mio. kr., Kalundborg kommune, hvor der samlet kan spares for 1,5 mio. kr. og ikke mindst Thisted, der foreslår at spare 3 mio. kr. via servicereduktioner på dagtilbud og dagplejen. I flere kommuner, fx Kerteminde, har man vedtaget at spare 1 procent på hele dagtilbudsområdet. Kvalitetsmidlerne 5 foreslås sparet væk på Bornholm og i Stevns Kommune, og flere kommuner foreslår at skære i driftsbudgettet på enkelte institutioner. Sammenlægninger Mere specifikt foreslår over hver tredje kommune at spare penge ved at sammenlægge eller lukke institutioner. 14 af disse, dvs. ca. 15 procent, foreslår at lukke dagsinstitutioner eller dele af dagplejen. Eksempelvis Albertslund, Bornholm, Greve og Sønderborg Kommuner, der foreslår at reducere i dagplejen for hhv. 1,2 mio. kr., 0,45 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 17,2 mio. kr. I Greve vil konsekvensen konkret være 15 færre dagplejere et led i den foreslåede kapacitetstilpasning. Regulære daginstitutionslukninger foreslås i ca. 13 procent af kommunerne, hvor man fx sparer 1,1 mio. kr. i Hillerød og 1,5 mio. kr. i Holbæk. Samtidigt foreslår næsten hver fjerde af de undersøgte kommuner at spare ved at lægge institutioner eller institutionsdistrikter sammen. I Køge foreslår man at spare 1,2 mio. kr. på husleje, rengøring og drift ved at sammenlægge institutioner, og Nordfyns Kommune foreslås en besparelse på 2 mio. kr. ved indførelse af klyngeledelse. Åbningstid og normering I lidt over 10 procent af kommunerne betyder serviceforringelser reduceret åbningstid, enten ved øget ferielukning eller som færre ugentlige timer. Dette er fx tilfældet i Ishøj, hvor man foreslår at reducere åbningstiden i dagtilbud med 0,5 timer ugentligt og hermed opnå en besparelse på 0,75 mio. kr. I Kerteminde har man vedtaget at reducere åbningstiden for samlet 1 mio. kr. 4 For analyse af serviceniveau, se Epinions rapport jf. fodnote 2. 5 Statslig pulje til forbedring af kvaliteten på dagtilbudsområdet

4 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag Otte kommuner foreslår nednormeringer generelt, eller ændret forhold mellem pædagoger og medhjælpere. Inkluderes forslag om reduktion af støttepædagoger, tidligere overgang til næste institutionstrin 6 etc., er det 20 procent af kommunerne, der de facto foreslår at sænke normeringen. Klubber og SFO normering, åbningstid, lukning og omorganisering Lavere serviceniveau Som på dagtilbudsområdet lægges der også op til besparelser på SFO og klubområdet. Overordnet set foreslår mere end fire ud af ti kommuner at reducere serviceniveauet eller effektivisere på klub- og SFO-området, hvor fx Ærø har vedtaget at skære 2 procent af budgettet til SFO. Sammenholdes alle besparelsesforslag, der de facto betyder flere børn pr. voksen, da vil næsten 10 procent af kommunerne spare ved netop at sænke normeringen. Eksempler på dette er Allerød Kommune, der foreslår at beskære normeringen i SFO med 10 procent, svarende til 1,55 mio. kr. Ligeledes foreslår Hillerød at spare 1,7 mio. kr. ved at øge belastningsgraden med et barn mere pr. voksen i SFO. Albertslund, Faaborg-Midtfyn og Ringsted foreslår tidligere overgang fra børnehave til SFO, hvormed det enkelte barn vil opleve mindre voksentid. Fem kommuner forslår at reducere den ugentlige åbningstid i klubber eller SFO, hvilket kan ses i sammenhæng med den udvidede skoledag. Derudover foreslår Næstved at øge antallet af lukkedage i forbindelse med ferier, og i tråd hermed foreslår Guldborgsund at indføre fem faste lukkedage om året. Lukninger og sammenlægninger Som på daginstitutionsområdet foreslås det også i flere kommunerne at lukke eller nedlægge flere fritids- og ungdomsklubber. Syv kommuner (ca. 8 procent) foreslår således at lukke klubber, hvor et af de mest omfangsrige forslag kommer fra Bornholm, hvor det foreslås at nedlægge alle skolefritidsklubber og herved spare 1,7 mio. kr. I Kerteminde har man vedtaget at lukke juniorklub for klasse og derved spare 0,2 mio. kr. Samtidigt foreslås omorganiseringer og sammenlægninger i fx Allerød, hvor der lægges op til, at klubber omdannes til SFOII, og ungdomsklub og ungdomsskole samorganiseres. Lignende foreslår Faxe, at fritidshjem omlægges til SFOI, fritidsklub til SFOII og juniorklub til SFOIII samt indførelse af områdeledelse mellem skoler og institutioner. Specialområdet normering, visitation, hjemtagelse og organisering Reduceret serviceniveau I næsten fire ud af fem kommuner foreslår man at spare på specialområdet, herunder specialundervisning og tilbud til handicappede. I Haderslev har man fx vedtaget at tilpasse 6 Når et barn flyttes fra vuggestue til børnehave, vil det opleve flere voksne pr. barn, hvorfor tidligere overflytning kategoriseres som en reduceret normering set overordnet. Se fx Faaborg-Midtfyn, Albertslund, Furesø, og Ringsted.

5 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag serviceniveauet for 5 mio. kr. Lidt under hver tiende kommune foreslår direkte at spare ved at reducere normeringer eller klassekvotient. Det er fx vedtaget i København, hvor man sænker normeringen om natten for 2,25 mio. kr., og lignende har man i Esbjerg vedtaget at sænke normeringen i specialklasserne, hvilket skal spare 1,5 mio. kr. Tæller man reduktion i støttetimer med, er tallet for ændret normering omkring 15 procent. Ændret visitation Lidt over 10 procent af kommunerne foreslår at spare ved at skærpe visitationen på specialområdet. I Ringkøbing-Skjern Kommune foreslår man fx at spare 3 mio. kr. ved at visitere til bostøtte, frem for botilbud. I 15 kommuner, svarende til næsten hver femte, foreslår man at spare ved at ændre på strukturen på specialområdet, enten ved sammenlægninger eller lukninger. I Frederikshavn foreslår man fx at spare 1,5 mio. kr. ved at nedlægge døgncenterpladser og 2 mio. kr. ved at omorganisere Center for Handicap og Psykiatri. Næsten 15 procent af kommunerne overvejer at spare på befordring på specialområdet. Samtidigt foreslår næsten 10 procent at spare ved at ændre i taksterne på området. Eksempelvis har både Kerteminde vedtaget og Nordfyn foreslået at hæve brugerbetalingen for specialpladser i SFO ca. 0,2 mio. kr. Hjemtager eksterne tilbud 11 kommuner vil hjemtage opgaver inden for specialområdet, fx har man i Kerteminde vedtaget at spare 1,4 mio. kr. ved at hjemtage eksterne botilbud, og i Rudersdal foreslår man at spare 1,5 mio. kr. Hjemtagelser kan være en fin måde at spare på, men der er en risiko for, at kommunens eget tilbud har et lavere serviceniveau, og i den situation kommer det ikke brugeren til gode. Teknisk service servicereduktioner, kollektiv trafik og borgerbefordring Lavere serviceniveau Som de seneste år spares der på teknisk service i mange kommuner. Der er spareforslag i 62 ud af de 85 kommuner, hvilket er over 70 procent. Næsten hver anden kommune foreslår at spare på befordringsområdet, herunder kollektiv trafik og/eller befordring på forvaltningsområderne. 30 procent af kommunerne foreslår således at spare på befordring af borgere til aktiviteter, lægebesøg etc., mens knap 25 procent af kommunerne overvejer at spare på kollektiv trafik. Et konkret eksempel ses i København, hvor man foreslår at nedlægge rute 1A, hvilket fra 2017 kan spare 20 mio. kr. årligt. I Syddjurs Kommune foreslås det at spare 1,2 mio. kr. på kørsel af ældre til aktiviteter, således at de ældre fremover selv skal sørge for transport. Biblioteksbesparelser Ca. en tredjedel af kommunerne foreslår at spare på bibliotekerne, typisk ved rammereduktioner og lukninger. Fx har man vedtaget at spare 0,33 mio. kr. på folkebibliotekerne i Vesthimmerlands

6 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag Kommune. Ikast-Brande foreslår at spare 1 procent på rammen, og Bornholm foreslår at spare 0,64 mio. kr. ved at lukke Hasle og Svaneke biblioteker. Udbud Seks kommuner foreslår udbud på teknik og service-området. København, Furesø og Bornholm arbejder med udbud på befordringsområdet, og Allerød, Greve og Faaborg-Midtfyn arbejder med udbud af centre, hvor man i Allerød Kommune foreslår at udbyde hele Allerød Service. Køkken børn, ældre og generelle besparelser På køkkenområdet foreslås det at spare i 18 kommuner, svarende til ca. hver fjerde af de undersøgte kommuner. 14 af disse foreslår at spare ved ikke specificerede rammebesparelser, effektiviseringer eller serviceforringelser. Fx foreslår man at spare 2,5 mio. kr. i Viborg Kommune, ved at fjerne måltiderne i daginstitutioner samt at skære i tilskuddet til kantinedrift på rådhuset for 0,35 mio. kr. Lignende har man vedtaget at spare 2,5 mio. kr. i Esbjerg Kommune ved at stoppe den fulde forplejning i institutioner for 0-2 årige. Mariagerfjord Kommune foreslår i samme tråd at spare 1,5 mio. kr. på madproduktionen til de ældre. I Holbæk Kommune foreslår man at udbyde madproduktionen på fritvalgsområdet ligesom man på Ærø forelår at lægge en plan for udlicitering af catering på færgeområdet. På Bornholm og i Køge foreslås det henholdsvis at nedlægge kantinedrift under teknik- og miljøudvalget og lukke de mindst besøgte caféer. Rengøring serviceforringelser, optimering og udbud Hver fjerde af de undersøgte kommuner foreslår besparelser, der vil påvirke rengøringspersonalet. I denne optælling er reduceret rengøring i hjemmeplejen ikke medtaget, da det er SOSU-personalet, der påvirkes af sådanne besparelser og ikke rengøringspersonalet. Hver fjerde kommune foreslår at spare ved serviceforringelser, effektiviseringer eller ikke-specificerede rammebesparelser. På Bornholm foreslår man at spare ca. 0,5 mio. kr. på rengøring på plejecentrene og i København har man vedtaget at spare 1 mio. kr. på rengøring på plejecentrene, hvilket svarer til en reduktion på 7,5 årsværk. Samtidigt har Slagelse vedtaget at spare 2 mio. kr. på en optimering af kommunens rengøringsopgaver. I Assens, Vordingborg, Nordfyns og Ringsted kommuner foreslår man at udlicitere dele af kommunens rengøring, og i Køge og Stevns foreslår man at tøjvask skal udliciteres. Udbud en udbredt sparetaktik Ca. hver fjerde kommune foreslår udlicitering på FOA-relevante områder, når seks tværgående udbudsbesparelser tælles med (besparelser der ikke er nærmere defineret, men skal hentes på tværs af kommunen). Ca. 15 procent af kommunerne foreslår udbud- og eller udlicitering på ældreområdet.

7 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag Seks kommuner foreslår herunder udbud af ydelser i - eller dele af hjemmeplejen, hvor fx Rudersdal Kommune forventer at spare 1,2 mio. kr. ved et udbud af hjemmeplejen. En kommune (Greve) foreslår at sætte driften af et plejecenter i udbud, mens én kommune (Køge) foreslår at spare 1,5 mio. kr. ved at sætte et helt plejedistrikt i udbud. To kommuner foreslår udlicitering på specialområdet, herunder indkøb (Holbæk) og døgnplejen (Stevns) 7. Fire kommuner foreslår at konkurrenceudsætte rengøringsområdet (Ringsted, Vordingborg, Nordfyn, Assens) og Ærø foreslår at udlicitere catering på Ærø-færgen. Seks kommuner foreslår udbud på teknik og service-området, herunder København, Furesø og Bornholm (borgerbefordring) og Allerød, Greve og Faaborg-Midtfyn (servicecentre). Medarbejdervilkår kurser, uddannelse, trivsel og fagligt arbejde I næsten hver fjerde kommune foreslås det at ændre på medarbejdervilkårene. Der er bl.a. forslag om reduceret mulighed for kurser og efteruddannelse, hvor næsten hver tiende kommune foreslår at spare. Bornholm foreslår fx at spare 6 mio. kr. ved mindre kursusaktivitet og personalepleje. Samtidigt foreslår fem kommuner at spare på tilskud til fagligt arbejde, herunder forslag om, at refusion for TRarbejde halveres i Ishøj (1,1 mio. kr.), puljen til TR-, arbejdsmiljø- og MED-repræsentanter foreslås skåret på Bornholm (0,2 mio. kr.), Uddannelse til H-MED på Samsø foreslås reduceret med kr., MED-systemet foreslås beskåret med 0,28 mio. kr. i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Mariagerfjord foreslås at beskære arbejdsmiljøuddannelsen med kr. Tre kommuner foreslår at spare på hhv. personalekaffen (Bornholm), frugtordningen (Herlev - vedtaget) og antallet af kaffepauser (Ringkøbing-Skjern), og i Slagelse har man vedtaget at spare 3 mio. kr. på trivsels for medarbejderne. I Furesø foreslås at nedlægge alle forhåndsaftaler (0,25 mio. kr.) og i Rudersdal og Næstved foreslår man at inddrage fridage for hhv. 0,8 og 1,1 mio. kr. Midler til forskudt arbejdstid foreslås reduceret i Lejre (0,12 mio. kr.) og Gladsaxe og Furesø foreslår at spare på voksenelevlønnen. Samtidigt har København vedtaget, at arbejdspladser med fleksjobbere ansat selv afholder hele udgiften, hvilket kan spare 2,1 mio. kr. Barselspuljer og generel vikardækning rammes af spareforslag i tre kommuner, fx Allerød, der vil spare 1 mio. kr. ved en vikaranalyse.

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 1 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser på FOAs områder i 22 danske kommuners

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere