Bliver alle køretøjer selvkørende?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliver alle køretøjer selvkørende?"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bliver alle køretøjer selvkørende? Bliver alle køretøjer selvkørende? 3 Vejen: Slut med uheld og kedsomhed 4 Byen: Gademiljøet bliver rarere 5 Bussen: Vil der være brug for den fremover? 6 Godset: Stort potentiale for besparelser 7 Landbrug: Radrenseren kører om natten 8 Lager: Ingen adgang for mennesker 10 Hospitaler: Robotter giver bedre service 11 Infrastruktur: Slut med udbygning 12 Miljøet: Bliver det grønt? 14 Drivkræfter 15 Udfordringer-1 16 Udfordringer-2 17 Udfordringer-3 18 Roadmap 19 KeyResearch 22 Litteratur 23 Staten Nevada i USA vedtog i 2011 som de første i verden en lov, der tillader selvkørende biler. I Maj 2012 udstedte Nevadas bilmyndigheder verdens første kørekort til en bil: en Toyota Prius med Googles førerløse teknologi. Google regner med at have den førerløse bil produktionsklar i De etablerede bilproducenter Daimler-Benz, BMW og Volkswagen er lidt mere forsigtige i deres udmeldinger. De forventer også at lancere biler, der er selvkørende, men kun på motorveje og først i Den store forskel på udmeldingen fra Google og fra de etablerede bilproducenter afspejler forskellige vurderinger af, hvor hurtigt udviklingen frem mod den selvkørende bil vil gå. Alle de store bilproducenter indbygger flere og flere chaufførstøttesystemer i bilerne: automatisk nødopbremsning, kø-kørsel, virtuel rebtræk, parkeringsautomatik og meget mere. Men de melder nu alle ud, at slutmålet er den selvkørende bil, og de investerer meget store beløb i at nå frem til målet. Det illustreres bl.a. af, at en underleverandør til bilindustrien, Continental, har oplyst, at de har sat 1400 ingeniører på opgaven. Det er dog ikke kun biler, der bliver selvkørende. Også landbrugsmaskiner, industriens lagertrucks, hospitalernes senge og meget mere bliver selvkørende. De selvkørende køretøjer af alle typer vil ændre vores opfattelse af begrebet transport. Der er tale om et paradigmeskift, hvor føreren, bilisten, chaufføren og piloten bliver frataget ansvaret for at styre køretøjerne. I stedet tager en avanceret og ekstremt driftsikker computer over. Det, at alle køretøjer blive selvkørende, vil påvirke os alle både privat og arbejdsmæssigt. Det er en udvikling, som vi allerede må forholde os til i dag, fordi planlægningen af byer og veje rækker mere end hundrede år frem i tiden. Hvis planlægningen sker med udgangspunkt i nutidens transportvaner, risikerer vi fejldesign og fejlinvesteringer for milliarder. Selv om der stadig vil gå 5, 10 og på nogle områder måske 20 år, inden de selvkørende køretøjer bliver udbredt, så må vi allerede nu inkludere det i vores planlægning. Denne publikation forsøger med få ord og tegninger at skildre udviklingen. Den er tænkt som en øjenåbner, der i overskriftsform præsenterer nogle tendenser, nogle scenarier og nogle hovedtræk for, hvad konsekvenserne vil blive af de selvkørende køretøjer på en række forskellige områder. Med forholdsvist korte tekster er håbet, at flest mulige vil få tid til at læse publikationen. Har du lyst til at gå dybere ned i emnet, så kig i litteraturlisten sidst i denne publikation. Titel: De selvkørende biler er lige om hjørnet Udgivelse: KeyResearch Udgivet: November 2013 Forfatter: Jens Peder Kristensen Illustrationer: Søren Ginnerup Layout: Jørgen Brøgger Kontakt: Hent denne publikation som pdf. 3

3 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Vejen: Slut med uheld og kedsomhed Byen: Gademiljøet bliver rarere Når man skal bruge bilen, tilkaldes den og kører op til huset ad en lille ensrettet vej mellem husene. Du sætter dig ind i bilen og kører derfra, så gaden igen bliver billøs. Det eneste spor efter biler i gaden er to fliserækker i græsplænen, som nu erstatter den tidligere asfalterede vej mellem husene. Hvor det tidligere var baghaven, som var rarest at opholde sig i, er forhaven nu også blevet en rar del af bymiljøet. Med helt selvkørende biler bliver kørekortet overflødigt. Du kan sætte dig ind i en bil og køre selv om du er beruset, fordi bilen selv kører. Du er ikke længere ansvarlig for bilens adfærd. Er du træt, kan du lægge dig til at sove. Er du sammen med andre, vender du forsædet om, så du sidder med front mod bagpassagerne. Du kan spille kort, se film eller bare snakke. Har du noget arbejde, du skal have lavet, så vil den selvkørende bil også være ideel. Du kan arbejde, læse og skrive mails, snakke helt afslappet i telefon og endda holde videomøde. Bilen klarer kørslen og du klarer arbejdet. Skal barnet til sport eller besøge familie, så klarer bilen også det, uden at du behøver at tage med. Du får direkte dør-til-dør transport af dit barn, uden den kollektive transports besværlige skift mellem transportmidler. Sendte du i stedet barnet med kollektiv transport, kunne du også være bange for, at barnet mødte mennesker med onde hensigter. Både for dit barn og for dig er bilen faktisk langt mere sikker uden dig som chauffør. Mange opgørelser viser, at bilisten har hovedansvaret for mere end 95 % af alle uheld. På sigt vil det måske blive forbudt at føre bil, da det simpelthen er for farligt at overlade til mennesker. Bilister, som stadig gerne vil køre bil, må køre på lukkede baner eller spille meget realistiske bilspil i 3D. Så slipper de også for kedelige fartgrænser. Uden en person ved rattet behøver bilen ikke holde parkeret lige uden for hjemmet. Den kan tilkaldes, når der er brug for den og sendes væk, når der ikke er brug for den længere. Det betyder, at vi kan begynde at indrette vores byer anderledes. Der er ikke længere behov for grimme parkeringspladser foran alle huse og bygninger. Pladsen på gaden foran husene kan være grøn og smuk i stedet for præget af overfyldte parkeringspladser. Vi laver byplaner for kommende bydele, der vil bestå hundrede af år frem. Det er ikke nok at planlægge ud fra dagens køretøjer, når der i løbet af få år sker fundamentale skift i, hvordan vi anvender biler. Parkering og vejarealer udgør i dag en meget stor del af byen, og dette vil ændre sig. Byplanlæggere må begynde at tage dette i betragtning, når fremtidige bydele designes. Der er ikke længere brug for parkeringspladser i bymiljøet I den selvkørende bil læser passagererne avis og arbejder med computer 4 5

4 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Bussen: Vil der være brug for den fremover? En bus og et tog er smart til at transportere mange mennesker mellem to punkter på samme tid. Desværre har kollektiv transport mange ulemper, som brugerne må leve med. Det er ikke dør-til-dør transport, men busstoppested til busstoppested transport. Og du tager ikke af sted, når du er klar, men først når bussen er klar. Og så må du dele et lidt beskidt og larmende rum med mange andre mennesker. Hvis en selvkørende bil ikke holder nedenfor gadedøren, men blot henter dig, når du har brug for det, så vil mange mennesker tænke, at de egentligt ikke har brug for at have egen bil. Den selvkørende bil vil revolutionere vores daglige omgang med transport. Den selvkørende bil kan lægge sig tæt på andre selvkørende biler på motorvejen, da computeren har meget kortere reaktionstid end mennesker og bilerne kan kommunikere med hinanden. De kan sagtens dele en bil med andre, bare de er garanteret en tilstrækkelig god service. Bilen skal komme, når den tilkaldes og den skal være ren og pæn. Er det opfyldt, er selvkørende biler perfekte som delebiler. Det kan medføre, at delebiler går fra at være et nicheprodukt til at være standardløsningen. Du vælger så, om du vil tilmelde dig en delebilsløsning på standard eller første klasses niveau. Bilen holder selv øje med, om den er ren nok til at kunne levere det serviceniveau, som forventes på den serviceklasse, man har tilmeldt sig. Med selvkørende køretøjer vil det være muligt at levere en dør-til-dør transport til overkommelige priser til alle. Løn til chaufføren har været den helt store omkostning for dørtil-dør transport (taxi), men med selvkørende køretøjer er denne omkostning væk. Der vil formentlig stadig være brug for metro i tætbebyggede områder, men de fleste metrorejsende vil nok tage et selvkørende køretøj til og fra metrostationen. Ligger bilerne tæt, spares masser af energi, da luftmodstanden bliver helt minimal for de bagvedliggende køretøjer. Med køretøjer, der kan køre tæt sammen og hente og bringe efter behov, har vi nu fået det bedste af taxiens dør-til-dør service og den kollektiv trafiks energieffektive transport i én løsning. Godset: Stort potentiale for besparelse Uden chauffører bliver godstransporten langt billigere. Ikke bare fordi der spares lønninger, men også fordi køretøjet fysisk bliver mindre, da der ikke længere skal være plads til en chauffør i køretøjet eller er brug for kollisionssikringen af karrosseriet. Transportkøretøjerne vil komme til at se helt anderledes ud. For tung godstransport vil forskellen blot være, at førerhuset er væk, men for let godstransport, såsom udbringning af småpakker, kræves der kun et relativt lille køretøj, når der kun skal være pakker, postsager eller pizzaer og ingen chauffør. Inden vi kommer så vidt, at små og store godstransporter er helt førerløse, får vi nogle mellemformer, hvor chaufføren i en lastbil kan slippe rattet på motorveje og først tage over igen, når motorvejen skal forlades. Ligeledes vil vi formentlig også se det såkaldte platooning komme på markedet, hvor en lastbil har en række personbiler kørende efter sig. Personbilerne er elektronisk koblet til lastbilen og følger blot efter i samme hastighed og kørebane. Førerne af personbilerne skal ikke betjene rat og pedaler, men lader sig føre af den forrest kørende lastbil. Platooning er særdeles interessant, fordi det vil være naturligt, at lastbilfirmaet får betaling for servicen og dermed bliver i stand til at levere billigere fragt til deres fragtkunder. International godstransport har i dag to store udfordringer, som al transport skal tage hensyn til: køre-hviletid og sikkerhed. Med selvkørende biler er begge disse problemer løst. Uden en chauffør er der ikke brug for køre-hviletidsregler længere. Bilen kan køre konstant og uhindret fra start til slut. Det vil billiggøre og effektivisere transporten betydeligt. Sikkerheden vil også blive bedre. Da der ikke er nogen chauffør i lastbilen længere, er sikkerheden for chaufføren ikke noget problem, men der er stadig problemer med sikkerhed for godset. Der er mange tyverier af gods på rastepladser, når chaufføren overnatter, men uden chauffør og uden pauser så er det også løst. Individuel transport og kollektiv transport smelter sammen Selvkørende lastbiler fylder mindre og kører tættere 6 7

5 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Landbrug: Radrenseren kører om natten Al jordbehandling kræver i dag person betjent maskinel, men det er ved at ændre sig. De første selvkørende landbrugsmaskiner er blevet demonstreret og vil hurtigt blive mere udbredte. Selvkørende landbrugsmaskiner kan spare kostbare arbejdslønninger og samtidigt arbejde døgnet rundt. De kræver ikke dagslys. De behøver ikke de samme pauser som mennesker. Da lønomkostninger er en betydelig del af omkostningerne ved at anvende landbrugsmaskiner i dag, kører landbrugsmaskiner ofte for hurtigt for at spare på lønnen. De selvkørende landbrugsmaskiner kan derimod køre langsommere og holde den optimale arbejdshastighed, fordi her er der ingen omkostninger til løn. Inden for landbruget vil det også have stor betydning, at de selvkørende maskiner kan fremstilles fysisk meget mindre end de traktortrukne. Da traktorer efterhånden bliver større og større giver de flere problemer med sammenpresset jord (traktose). Det giver bedre jordkvalitet og betydelig energibesparelser at undgå de store traktorer. Den tunge traktor bliver afløst af små bæltekøretøjer 8 9

6 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Lager: Ingen adgang for mennesker Selvkørende gaffeltrucks er allerede blevet almindelige på nogle lagerhoteller, men endnu ikke særligt udbredte i den øvrige industri. Dette er dog ved at ændre sig. På lageret kører liftene helt af sig selv 10 De selvkørende gaffeltrucks kan effektivt og uden pauser udføre opgaver døgnet rundt. Efterhånden som de bliver mere avancerede, vil de blive mere udbredt på lagre. Andre former for transportkøretøjer vil også blive automatiserede på lageret. Vi vil se hele skalaen fra små transportenheder, der blot transporterer et enkelt lille stykke værktøj, til store specialiserede transportmaskiner, der transporterer tonstungt specialmaskineri. Hospitaler: Robotter giver bedre service Det kan være sengerobotter, der automatisk flytter en seng fra en stue til et operationsrum. Sengene har motor og navigation, så de ikke længere skal skubbes rundt af portører, men blot skal have besked om, hvor de skal køre hen. Sengen holder selv øje med renligheden og kører til rengøring, hvis det er nødvendigt. Mange typer af robotter vil komme i anvendelse på hospitaler. Der vil være en lang række stationære og mobile robotter. De mobile robotter vil flytte mennesker og ting. Det vil være små vejvisere, som står ved indgangen og viser nyankomne frem til det rigtige sted ad hospitalernes kringlede gange. Det er slut med at følge mærkelige gule streger på væggene eller forsøge at fortolke mærkelige koder. Ligesom sengene vil være selvkørende, så vil kørestole også være det. Sygeplejersken eller patienten siger blot til kørestolen, hvor patienten skal hen, og så kører stolen stille og roligt patienten hen til det rigtige sted. Der vil også være små godsrobotter, som automatisk henter udstyr til en operation på lageret og bringer det til operationsstuen. Efter operationen indsamles udstyret igen og bringes til rengøring. Robotten vil kontinuerligt skanne sig selv for organisk materiale og finder den noget organisk materiale, vil den fjerne det. De små blå hjælperobotter står klar ved information til at hjælpe besøgende rundt, mens de selvkørende senge stille og roligt transporterer patienterne 11

7 Infrastruktur: Slut med udbygning Stiller de selvkørende køretøjer krav til infrastrukturen? Hvis vi ser på veje og jernbane, tyder fremtidsscenarierne på, at behovet for veje og jernbaner vil ændre sig. Små elektriske selvkørende biler vil let kunne forme en konvoj og dermed minimere luftmodstanden på en motorvej. Det vil reducere energiforbruget kraftigt og gøre de selvkørende biler konkurrencedygtige med tog. Faktisk vil der være tale om et fleksibelt tog, hvor de enkelte enheder (vogne) hver især er små selvkørende biler. Behovet for skinner vil formentlig blive reduceret, da det må formodes, at færre vil være interesseret i gammeldags kollektiv transport. På vejsiden vil kravene til infrastruktur også ændre sig. De selvkørende køretøjer kan køre tættere sammen, da de bremser hurtigere og elektronisk kan kommunikere til bilerne bagved, og fortælle dem, at de nu skal bremse op eller accelerere. Ligeledes vil der være mere plads sideværts. Takket være den elektroniske kommunikation er der ikke brug for et nødspor og findes det allerede, kan det inddrages til kørebane. En typisk dansk motorvej med to vejbaner og et nødspor vil formentlig kunne omdannes til fire spor. Skilte behøves ikke længere. Advarselsskilte, informationsskilte og vejvisningsskilte ligger alle i bilens computer, som er online og hele tiden bliver opdateret med nye variable hastighedsgrænser f.eks. pga. vejarbejde. Er det så slut med at bygge nye veje? Det er et godt spørgsmål, som kan være svært at svare på, da de selvkørende biler kan genere mere transport. Der kan ske en stigning i transportmængden, fordi det er så bekvemt at lade sig transportere. Køretid er ikke længere spildtid, men arbejdstid eller fritid. Der er dog også en tendens, der kan medføre et fald i transportmængden. Der bliver holdt stadig flere videomøder, web-konferencer og skypemøder. Efterhånden som disse virtuelle møder bliver mere effektive med bedre lyd og billedkvalitet, så falder behovet måske for at mødes fysisk. De selvkørrende køretøjer kan ligge meget tættere på motorvejen så megen udbygning spares 12 13

8 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Miljøet: Bliver det grønt? På motorvejen vil bilerne kunne køre tættere sammen. Derved bliver luftmodstanden mindre og det sparer energi. Ligeledes vil de tætliggende biler kræve mindre motorvejskapacitet og dermed spare energi til udbygning af motorveje. Endeligt vil en selvkørende bil kunne optimere kørslen i forhold til energiforbruget, hvilket mange bilister ikke er særligt gode til. Det er alt sammen effekter, som reducerer energiforbruget. Der er dog også effekter, der formentlig vil øge energiforbruget. Bekvemmeligheden ved at køre i en selvkørende bil kan være så stor at det vil give øget transport. Biler i byen, der ikke parkerer foran husene, men på fjerntliggende parkeringspladser kan også give anledning til mere transport. Det er svært at vurdere hvilke af ovenstående effekter, der bliver mest dominerende. Formentlig vil det være helt andre forhold, der ender med at bestemme transportens energiforbrug. Det kan være elektrificeringen af biler og busser. Det kan være virtualisering af møder og samkvem i form af videokonfe rencer, webinarer og distanceundervisning. Drivkræfter Udviklingen frem mod de selvkørende køretøjer vil være drevet af de mange effektivitetsgevinster, som de giver anledning til. Den største drivkraft er nok den sparede chaufføromkostning. I alle de tilfælde, hvor der i dag er brug for en chauffør, vil denne omkostning kunne spares. Det vil give langt billigere godstransport og passagertransport. Ligeledes er man jo også chauffør for sig selv, når man i dag kører alene i bil. Hvis man ikke behøver at føre bilen, men kan lave noget andet, stiger værdien af den tid, hvor man lader sig transportere. Der vil selvfølgelig være nogle, som synes, at det at køre bil er en værdi i sig selv og de vil miste noget, men mon ikke flertallet ser frem til at kunne bruge transporttiden mere effektivt. Både inden for passagertransport og inden for godstransport kan vi allerede i dag se, at det er en konkurrenceparameter at kunne tilbyde mest mulig automatisering i køretøjerne. Mange privatbilister vil gerne eje en bil, som kan aflaste dem under kørslen. Derfor er det i disse år helt afgørende for bilindustrien at kunne levere mest mulig automatisering. De dyre bilmærker fører an. Mercedes, Volvo, BMW og Audi er i front, men mange af teknologierne kommer forbavsende hurtigt i billigere biler. De bliver introduceret og dyrt prissat i de dyre modeller, men fordi udviklingsomkostninger er afholdt, så bliver udviklingsomkostningerne hurtigt afskrevet og teknologierne bliver gjort tilgængelige i de billigere modeller

9 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Udfordringer-1 Udfordringer-2 Teknologien, der skal til for, at alle køretøjer bliver selvkørende, udvikler sig hurtigt, men den er endnu ikke helt perfekt til Ansvarsspørgsmålet er også vanskeligt. I dag er man som bilist som udgangspunkt ansvarlig for uheld, man har forårsaget i Hvornår er en selvkørende bil sikker nok? Spørgsmålet om krav til sikkerheden hænger tæt sammen med den offentlige accept. Hvordan det ender, er svært at vide. alle funktioner af den selvkørende bil. trafikken. Dog kan man, hvis der er tale Det er et vanskeligt spørgsmål. Først og Bilindustrien frygter i dag den første Dagen, hvor man blot siger til sit om en fejl i bilen, fx en bremsefejl, som fremmest skal man definere et dødsulykke forårsaget af en selvkørede armbåndsur, at nu skal jeg til koncert og bilen man ikke selv har skyld i pga. manglende sikkerhedsniveau, hvor det oplagte svar bil. Vil en sådan dødsulykke medføre et så straks kommer kørende rundt om hjørnet vedligehold, slippe for ansvar. I disse tilfælde kunne være, at de skal være lige så voldsomt offentligt ramaskrig og krav om og henter dig, er stadig nogle år fremme i vil ansvaret måske kunne videreføres til sikre som eksisterende biler. Kravene til øget sikkerhed, eller vil man blot konstatere, tiden. Det er dog ikke kun teknologien, der ens mekaniker eller til bilproducenten. teknologi har dog ofte været større end til at der er en risiko for dødsulykker med alle giver udfordringer. Jura, ansvar, godkendelser Med selvkørende biler er bilisten ikke mennesker. Kravene til flysikkerhed og typer af biler? Et andet spørgsmål er også, om og offentlig accept er også barrierer, som kan ansvarlig, hvis der sker uheld, hvilket kan kravene til den selvkørende metro er ekstreme. offentligheden overhovedet kan acceptere, medføre, at de selvkørende køretøjer kommer medføre betydelige ekstra omkostninger Ekstreme krav giver ekstreme omkostninger, at selvkørende biler, uden et menneske ved senere i anvendelse end nødvendigt. til bilproducenten, som så bliver ansvarlig. og det kan frygtes, at kravene til sikkerhed rattet, kører rundt på vejene? Det er svært at Selvom man regner med, at der vil ske kommer til at gøre de selvkørende biler meget forudse, men vil være helt afgørende for, hvor På bilområdet blev der i 1966 underskrevet betydeligt færre uheld med selvkørende dyrere, end de ville være, hvis kravene var mere hurtigt vi kommer til at se selvkørende biler en konvention i Wien, som sikrede, at biler biler, så vil der ske uheld og det i et omfang, i stil med dagens krav til bilisten. En anden på vejene. og veje blev udformet nogenlunde ens i det som vil være af økonomisk betydning for udfordring er at teste, om de selvkørende meste af verden. Konventionens alder ses bilindustrien. Ansvarsforsikringen bliver biler lever op til kravene. I dag stiller vi krav til blandt andet af en paragraf om, at man altid formentligt flyttet fra bilisterne til menneskers kvalifikationer ved at bede skal have kontrol over sit køretøj eller sine bilindustrien, hvilket vil fordyre bilen. dem tage et kørekort. Det er en slags dyr. Kontrolkravet kan læses som et forbud Samlet set vil det dog blive billigere at være certificering af mennesker. Fremover skal vi mod selvkørende køretøjer. Noget, som var bilist, fordi antallet af uheld falder. Så det certificere selvkørende biler. I dag sker der utænkeligt i 1966 og derfor ikke hensigten man kommer til at betale ekstra for bilen, vil en dødsulykke for ca. hver 100 mio. kørte km. med paragraffen. Der bliver nu arbejdet på en være mindre end det man i dag betaler for Vil det sige, at vi først kan være helt sikre opdatering af konventionen, men det vil tage ansvarsforsikringen. på, at en selvkørende bil er sikker nok, hvis nogle år. den har kørt 100 mio. km? Hvad så, når der kommer en lille softwareopdatering. Skal der så igen køres 100 mio. km? Hvad med den statistiske usikkerhed. Skal vi være helt sikre, skal bilen måske køre 10 eller 100 gange så langt. Spørgsmålene er mange, men svarene er endnu meget uklare

10 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Udfordringer-3 Roadmap Bilindustrien har præsenteret fire forskellige roadmaps: I overgangsfasen fra almindelige biler til de selvkørende biler bliver bilisternes adfærd en udfordring. Der findes allerede biler på markedet i dag, som kan holde afstand til den forankørende, automatisk bremse op og accelerere, og selv holde sin plads i kørebanen. Med sådan en bil, der ikke er helt selvkørende, men som opleves som selvkørende, vil mange bilister blive fristet til at lave endnu flere uhensigtsmæssige ting; fristelsen til at se video, tage sig en lur eller læse avis kan for mange blive for stor. Der er dog løsninger på dette problem. Én bilproducent har allerede installeret et kamera i bilen, som holder øje med bilistens øjne. Er bilistens fokus for længe væk fra trafikken, giver kameraet alarm. I de nuværende biler må vi håbe, at alarmen får bilisten til at reagere. På sigt kan bilistens manglende reaktion på alarmen sætte gang i en nødprocedure med nedbremsning, start af alarmblink, og hvis det er en motorvej, så kører bilen automatisk over i nødsporet og parkerer der. De selvkørende biler kommer også ud i de samme dilemmaer, som vi kan risikere at opleve som bilist. Eksempelvist kan man forestille sig den ubehagelige situation, hvor man har valget mellem at køre frontalt mod en lastbil eller køre en fodgænger ned. Det er ikke noget, ret mange tænker over til dagligt, men det kan være et valg mellem selv at dø eller at dræbe en fodgænger. En selvkørende bil skal også tage stilling til dette dilemma. Skal den redde fodgængeren, eller skal den redde dens passager? Her bliver det en bevidst beslutning, som skal programmeres ind i bilen på forhånd. En menneskelig fører reagerer instinktivt, og mange ved nok ikke, hvordan de vil reagere på forhånd. Da beslutningen sker instinktivt, er det ikke nødvendigt med moralske overvejelser på forhånd. Det er derimod særdeles relevant, når det skal kodes ind i den selvkørende bils styreprogram. Hvordan ser vejen frem mod de selvkørende biler ud? Hvilke mellemstadier vil vi få at se? 1 Google regner med at kunne levere en dør-til-dør service i Bilen vil fungere som en førerløs taxi, der henter dig ved døren og leverer dig, hvor du ønsker det. Bilen kan formentlig kun køre på kendte strækninger, som er opmålt og gennemanalyseret på forhånd. Det vil derfor være en god pendlerbil eller minibus løsning. Vi bevæger os ind i en overgangsfase, hvor det er svært at undgå, at bilisten tager glæderne ved den helt selvkørende bil på forskud og lader som om, at den delvist selvkørende bil kan køre helt uden hans opmærksomhed. Derfor går vi i princippet en meget farlig fase i møde, hvis bilproducenterne fortsætter med at gøre bilerne mere støttende uden at tage springet fuldt ud. 2 Volvo Trucks (ikke at forveksle med Volvo cars) tror meget på, at lastbilerne skal være førerbiler for personbiler, som følger efter lastbilen på motorveje (platooning). I førerbilen sidder der fortsat en chauffør. Volvo Trucks tror ikke på, at selvkørende lastbiler vil give den store gevinst før køre- hviletidsreglerne bliver lavet om. Der er i princippet to veje at gå. Enten øger man støtten til bilisten generelt, men forudsætter, at bilisten stadig har det fulde ansvar eller også prøver man at finde strækninger, hvor det er lettere at gøre bilen selvkørende, f.eks. på motorveje, hvor der ikke er sideveje og fodgængere og cyklister. 3 Mercedes og BMW tror meget på den selvkørende bil og investerer meget i teknologien. Som high end bilmærker mener de, at de skal være først med de nye teknologier. De tror, at bilen i første omgang bliver fuldt selvkørende på motorveje. 4 General Motors tror ikke på, at udviklingen går så hurtigt. De forventer først de selvkørende biler i

11 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet 20 21

12 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet KeyResearch KeyResearch har rådgivet omkring udviklingen inden for selvkørende biler og konsekvenserne heraf i de seneste par år og deltager i international erfaringsudveksling. KeyResearch s rådgivning dækker dog noget bredere. KeyResearch er et management konsulent firma specialiseret i rådgivning omkring anvendelse af intelligent teknologi i transportsammenhænge. Gennem internationale projekter, konferencer og erfaringsudveksling sikrer KeyResearch, at rådgivningen altid sker på højeste internationale niveau. Eksempler på KeyResearch s rådgivningsområder er: Trafikinformation Indsamling af trafikdata Positionering og GPS Kort og GIS løsninger Bluetooth og spoler Billetter og betaling Smartcards og NFC KeyResearch tilbyder rådgivning til offentlige og private kunder. Ud over de ITS faglige områder har KeyResearch bistået mange kunder med håndtering af indkøb, herunder strategiudarbejdelse, behovsanalyse, kravspecifikation, test og leverandørstyring. Eksempler på nogle af KeyResearch s kunder er: Litteratur Vejdirektoratet Københavns Kommune Aarhus Kommune Region Nordjylland Midttrafik Rejsekort A/S Rejseplanen A/S Rambøll Public Beck, Anders B. and Andersen, Nils Axel and Andersen, Jens Christian and Ravn, Ole. (2010) MobotWare - A plug-in based framework for mobile robots. 7th IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles. imobility Forum. Automation Working Group. Roadmap, Automation in Road Transport, imobility Forum, Version 1.0, May Jensen, Kjeld, Søren H. Nielsen, Morten Larsen, Anders Bøgild, Ole Green, Rasmus N. Jørgensen. FroboMind, proposing a conceptual architecture for field robots (2012). International conference of agricultural engineering, CIGR-Ageng July Valencia, Spain. Jyllands-Posten, Den findes - den førerløse bil. Tempo-bil, Fredag d. 30. august KPMG, CAR. Selv-driving cars: the next revolution Kristensen, Jens Peder, Roadmap to the self-driving car, Paper presented at ITS Dublin, LandbrugFYN. Robot renser rækkerne, tirsdag den 2. Juli Motor, Bilen klarer selv kørslen. 9/2013. Keyresearch.dk Rubinyi, Kati. The Car in 2035, Mobility planning for the near future, CIVIC Projects

13

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX

ABAX tillægsydelser. www.abax.dk. The difference is ABAX ABAX tillægsydelser The difference is ABAX ABAX tillægsydelser Ønsker I at få endnu mere ud af jeres kørebog? Udvid jeres løsning med vores tillægsydelser! ABAX Flådekontrol Flådekontrol er et logistikværktøj

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten.

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Rollespil kontekst - snak med sidemanden Tænk på en situation hvor du er rig

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undgå skader med lastbil

Undgå skader med lastbil Undgå skader med lastbil Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som professionel chauffør, har du hver dag ansvaret for andre i trafikken. Du kører i en stor bil

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Ringsted bane baseret på RUF teknologi

Ringsted bane baseret på RUF teknologi Ringsted bane baseret på RUF teknologi Af civ. ing. Palle R Jensen, RUF International Resume Kapaciteten for persontransport mellem København og Ringsted kan forøges på en meget attraktiv måde ved at etablere

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility - Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering Jens R. Andersen, Green Mobility Bilens TCO (Total Cost of Ownership) 2010-2018 Hvad betyder det for os? Vi skal bruge mindre brændstof Vi skal

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord

Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Præsentation på Trafikdage 2014 Raza Muhammed Jens Pedersen Eric Gautier Intelligent lastbilparkering på Kongsted Nord Første anlæg i Danmark baseret på registrering

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere