Bliver alle køretøjer selvkørende?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliver alle køretøjer selvkørende?"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bliver alle køretøjer selvkørende? Bliver alle køretøjer selvkørende? 3 Vejen: Slut med uheld og kedsomhed 4 Byen: Gademiljøet bliver rarere 5 Bussen: Vil der være brug for den fremover? 6 Godset: Stort potentiale for besparelser 7 Landbrug: Radrenseren kører om natten 8 Lager: Ingen adgang for mennesker 10 Hospitaler: Robotter giver bedre service 11 Infrastruktur: Slut med udbygning 12 Miljøet: Bliver det grønt? 14 Drivkræfter 15 Udfordringer-1 16 Udfordringer-2 17 Udfordringer-3 18 Roadmap 19 KeyResearch 22 Litteratur 23 Staten Nevada i USA vedtog i 2011 som de første i verden en lov, der tillader selvkørende biler. I Maj 2012 udstedte Nevadas bilmyndigheder verdens første kørekort til en bil: en Toyota Prius med Googles førerløse teknologi. Google regner med at have den førerløse bil produktionsklar i De etablerede bilproducenter Daimler-Benz, BMW og Volkswagen er lidt mere forsigtige i deres udmeldinger. De forventer også at lancere biler, der er selvkørende, men kun på motorveje og først i Den store forskel på udmeldingen fra Google og fra de etablerede bilproducenter afspejler forskellige vurderinger af, hvor hurtigt udviklingen frem mod den selvkørende bil vil gå. Alle de store bilproducenter indbygger flere og flere chaufførstøttesystemer i bilerne: automatisk nødopbremsning, kø-kørsel, virtuel rebtræk, parkeringsautomatik og meget mere. Men de melder nu alle ud, at slutmålet er den selvkørende bil, og de investerer meget store beløb i at nå frem til målet. Det illustreres bl.a. af, at en underleverandør til bilindustrien, Continental, har oplyst, at de har sat 1400 ingeniører på opgaven. Det er dog ikke kun biler, der bliver selvkørende. Også landbrugsmaskiner, industriens lagertrucks, hospitalernes senge og meget mere bliver selvkørende. De selvkørende køretøjer af alle typer vil ændre vores opfattelse af begrebet transport. Der er tale om et paradigmeskift, hvor føreren, bilisten, chaufføren og piloten bliver frataget ansvaret for at styre køretøjerne. I stedet tager en avanceret og ekstremt driftsikker computer over. Det, at alle køretøjer blive selvkørende, vil påvirke os alle både privat og arbejdsmæssigt. Det er en udvikling, som vi allerede må forholde os til i dag, fordi planlægningen af byer og veje rækker mere end hundrede år frem i tiden. Hvis planlægningen sker med udgangspunkt i nutidens transportvaner, risikerer vi fejldesign og fejlinvesteringer for milliarder. Selv om der stadig vil gå 5, 10 og på nogle områder måske 20 år, inden de selvkørende køretøjer bliver udbredt, så må vi allerede nu inkludere det i vores planlægning. Denne publikation forsøger med få ord og tegninger at skildre udviklingen. Den er tænkt som en øjenåbner, der i overskriftsform præsenterer nogle tendenser, nogle scenarier og nogle hovedtræk for, hvad konsekvenserne vil blive af de selvkørende køretøjer på en række forskellige områder. Med forholdsvist korte tekster er håbet, at flest mulige vil få tid til at læse publikationen. Har du lyst til at gå dybere ned i emnet, så kig i litteraturlisten sidst i denne publikation. Titel: De selvkørende biler er lige om hjørnet Udgivelse: KeyResearch Udgivet: November 2013 Forfatter: Jens Peder Kristensen Illustrationer: Søren Ginnerup Layout: Jørgen Brøgger Kontakt: Hent denne publikation som pdf. 3

3 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Vejen: Slut med uheld og kedsomhed Byen: Gademiljøet bliver rarere Når man skal bruge bilen, tilkaldes den og kører op til huset ad en lille ensrettet vej mellem husene. Du sætter dig ind i bilen og kører derfra, så gaden igen bliver billøs. Det eneste spor efter biler i gaden er to fliserækker i græsplænen, som nu erstatter den tidligere asfalterede vej mellem husene. Hvor det tidligere var baghaven, som var rarest at opholde sig i, er forhaven nu også blevet en rar del af bymiljøet. Med helt selvkørende biler bliver kørekortet overflødigt. Du kan sætte dig ind i en bil og køre selv om du er beruset, fordi bilen selv kører. Du er ikke længere ansvarlig for bilens adfærd. Er du træt, kan du lægge dig til at sove. Er du sammen med andre, vender du forsædet om, så du sidder med front mod bagpassagerne. Du kan spille kort, se film eller bare snakke. Har du noget arbejde, du skal have lavet, så vil den selvkørende bil også være ideel. Du kan arbejde, læse og skrive mails, snakke helt afslappet i telefon og endda holde videomøde. Bilen klarer kørslen og du klarer arbejdet. Skal barnet til sport eller besøge familie, så klarer bilen også det, uden at du behøver at tage med. Du får direkte dør-til-dør transport af dit barn, uden den kollektive transports besværlige skift mellem transportmidler. Sendte du i stedet barnet med kollektiv transport, kunne du også være bange for, at barnet mødte mennesker med onde hensigter. Både for dit barn og for dig er bilen faktisk langt mere sikker uden dig som chauffør. Mange opgørelser viser, at bilisten har hovedansvaret for mere end 95 % af alle uheld. På sigt vil det måske blive forbudt at føre bil, da det simpelthen er for farligt at overlade til mennesker. Bilister, som stadig gerne vil køre bil, må køre på lukkede baner eller spille meget realistiske bilspil i 3D. Så slipper de også for kedelige fartgrænser. Uden en person ved rattet behøver bilen ikke holde parkeret lige uden for hjemmet. Den kan tilkaldes, når der er brug for den og sendes væk, når der ikke er brug for den længere. Det betyder, at vi kan begynde at indrette vores byer anderledes. Der er ikke længere behov for grimme parkeringspladser foran alle huse og bygninger. Pladsen på gaden foran husene kan være grøn og smuk i stedet for præget af overfyldte parkeringspladser. Vi laver byplaner for kommende bydele, der vil bestå hundrede af år frem. Det er ikke nok at planlægge ud fra dagens køretøjer, når der i løbet af få år sker fundamentale skift i, hvordan vi anvender biler. Parkering og vejarealer udgør i dag en meget stor del af byen, og dette vil ændre sig. Byplanlæggere må begynde at tage dette i betragtning, når fremtidige bydele designes. Der er ikke længere brug for parkeringspladser i bymiljøet I den selvkørende bil læser passagererne avis og arbejder med computer 4 5

4 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Bussen: Vil der være brug for den fremover? En bus og et tog er smart til at transportere mange mennesker mellem to punkter på samme tid. Desværre har kollektiv transport mange ulemper, som brugerne må leve med. Det er ikke dør-til-dør transport, men busstoppested til busstoppested transport. Og du tager ikke af sted, når du er klar, men først når bussen er klar. Og så må du dele et lidt beskidt og larmende rum med mange andre mennesker. Hvis en selvkørende bil ikke holder nedenfor gadedøren, men blot henter dig, når du har brug for det, så vil mange mennesker tænke, at de egentligt ikke har brug for at have egen bil. Den selvkørende bil vil revolutionere vores daglige omgang med transport. Den selvkørende bil kan lægge sig tæt på andre selvkørende biler på motorvejen, da computeren har meget kortere reaktionstid end mennesker og bilerne kan kommunikere med hinanden. De kan sagtens dele en bil med andre, bare de er garanteret en tilstrækkelig god service. Bilen skal komme, når den tilkaldes og den skal være ren og pæn. Er det opfyldt, er selvkørende biler perfekte som delebiler. Det kan medføre, at delebiler går fra at være et nicheprodukt til at være standardløsningen. Du vælger så, om du vil tilmelde dig en delebilsløsning på standard eller første klasses niveau. Bilen holder selv øje med, om den er ren nok til at kunne levere det serviceniveau, som forventes på den serviceklasse, man har tilmeldt sig. Med selvkørende køretøjer vil det være muligt at levere en dør-til-dør transport til overkommelige priser til alle. Løn til chaufføren har været den helt store omkostning for dørtil-dør transport (taxi), men med selvkørende køretøjer er denne omkostning væk. Der vil formentlig stadig være brug for metro i tætbebyggede områder, men de fleste metrorejsende vil nok tage et selvkørende køretøj til og fra metrostationen. Ligger bilerne tæt, spares masser af energi, da luftmodstanden bliver helt minimal for de bagvedliggende køretøjer. Med køretøjer, der kan køre tæt sammen og hente og bringe efter behov, har vi nu fået det bedste af taxiens dør-til-dør service og den kollektiv trafiks energieffektive transport i én løsning. Godset: Stort potentiale for besparelse Uden chauffører bliver godstransporten langt billigere. Ikke bare fordi der spares lønninger, men også fordi køretøjet fysisk bliver mindre, da der ikke længere skal være plads til en chauffør i køretøjet eller er brug for kollisionssikringen af karrosseriet. Transportkøretøjerne vil komme til at se helt anderledes ud. For tung godstransport vil forskellen blot være, at førerhuset er væk, men for let godstransport, såsom udbringning af småpakker, kræves der kun et relativt lille køretøj, når der kun skal være pakker, postsager eller pizzaer og ingen chauffør. Inden vi kommer så vidt, at små og store godstransporter er helt førerløse, får vi nogle mellemformer, hvor chaufføren i en lastbil kan slippe rattet på motorveje og først tage over igen, når motorvejen skal forlades. Ligeledes vil vi formentlig også se det såkaldte platooning komme på markedet, hvor en lastbil har en række personbiler kørende efter sig. Personbilerne er elektronisk koblet til lastbilen og følger blot efter i samme hastighed og kørebane. Førerne af personbilerne skal ikke betjene rat og pedaler, men lader sig føre af den forrest kørende lastbil. Platooning er særdeles interessant, fordi det vil være naturligt, at lastbilfirmaet får betaling for servicen og dermed bliver i stand til at levere billigere fragt til deres fragtkunder. International godstransport har i dag to store udfordringer, som al transport skal tage hensyn til: køre-hviletid og sikkerhed. Med selvkørende biler er begge disse problemer løst. Uden en chauffør er der ikke brug for køre-hviletidsregler længere. Bilen kan køre konstant og uhindret fra start til slut. Det vil billiggøre og effektivisere transporten betydeligt. Sikkerheden vil også blive bedre. Da der ikke er nogen chauffør i lastbilen længere, er sikkerheden for chaufføren ikke noget problem, men der er stadig problemer med sikkerhed for godset. Der er mange tyverier af gods på rastepladser, når chaufføren overnatter, men uden chauffør og uden pauser så er det også løst. Individuel transport og kollektiv transport smelter sammen Selvkørende lastbiler fylder mindre og kører tættere 6 7

5 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Landbrug: Radrenseren kører om natten Al jordbehandling kræver i dag person betjent maskinel, men det er ved at ændre sig. De første selvkørende landbrugsmaskiner er blevet demonstreret og vil hurtigt blive mere udbredte. Selvkørende landbrugsmaskiner kan spare kostbare arbejdslønninger og samtidigt arbejde døgnet rundt. De kræver ikke dagslys. De behøver ikke de samme pauser som mennesker. Da lønomkostninger er en betydelig del af omkostningerne ved at anvende landbrugsmaskiner i dag, kører landbrugsmaskiner ofte for hurtigt for at spare på lønnen. De selvkørende landbrugsmaskiner kan derimod køre langsommere og holde den optimale arbejdshastighed, fordi her er der ingen omkostninger til løn. Inden for landbruget vil det også have stor betydning, at de selvkørende maskiner kan fremstilles fysisk meget mindre end de traktortrukne. Da traktorer efterhånden bliver større og større giver de flere problemer med sammenpresset jord (traktose). Det giver bedre jordkvalitet og betydelig energibesparelser at undgå de store traktorer. Den tunge traktor bliver afløst af små bæltekøretøjer 8 9

6 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Lager: Ingen adgang for mennesker Selvkørende gaffeltrucks er allerede blevet almindelige på nogle lagerhoteller, men endnu ikke særligt udbredte i den øvrige industri. Dette er dog ved at ændre sig. På lageret kører liftene helt af sig selv 10 De selvkørende gaffeltrucks kan effektivt og uden pauser udføre opgaver døgnet rundt. Efterhånden som de bliver mere avancerede, vil de blive mere udbredt på lagre. Andre former for transportkøretøjer vil også blive automatiserede på lageret. Vi vil se hele skalaen fra små transportenheder, der blot transporterer et enkelt lille stykke værktøj, til store specialiserede transportmaskiner, der transporterer tonstungt specialmaskineri. Hospitaler: Robotter giver bedre service Det kan være sengerobotter, der automatisk flytter en seng fra en stue til et operationsrum. Sengene har motor og navigation, så de ikke længere skal skubbes rundt af portører, men blot skal have besked om, hvor de skal køre hen. Sengen holder selv øje med renligheden og kører til rengøring, hvis det er nødvendigt. Mange typer af robotter vil komme i anvendelse på hospitaler. Der vil være en lang række stationære og mobile robotter. De mobile robotter vil flytte mennesker og ting. Det vil være små vejvisere, som står ved indgangen og viser nyankomne frem til det rigtige sted ad hospitalernes kringlede gange. Det er slut med at følge mærkelige gule streger på væggene eller forsøge at fortolke mærkelige koder. Ligesom sengene vil være selvkørende, så vil kørestole også være det. Sygeplejersken eller patienten siger blot til kørestolen, hvor patienten skal hen, og så kører stolen stille og roligt patienten hen til det rigtige sted. Der vil også være små godsrobotter, som automatisk henter udstyr til en operation på lageret og bringer det til operationsstuen. Efter operationen indsamles udstyret igen og bringes til rengøring. Robotten vil kontinuerligt skanne sig selv for organisk materiale og finder den noget organisk materiale, vil den fjerne det. De små blå hjælperobotter står klar ved information til at hjælpe besøgende rundt, mens de selvkørende senge stille og roligt transporterer patienterne 11

7 Infrastruktur: Slut med udbygning Stiller de selvkørende køretøjer krav til infrastrukturen? Hvis vi ser på veje og jernbane, tyder fremtidsscenarierne på, at behovet for veje og jernbaner vil ændre sig. Små elektriske selvkørende biler vil let kunne forme en konvoj og dermed minimere luftmodstanden på en motorvej. Det vil reducere energiforbruget kraftigt og gøre de selvkørende biler konkurrencedygtige med tog. Faktisk vil der være tale om et fleksibelt tog, hvor de enkelte enheder (vogne) hver især er små selvkørende biler. Behovet for skinner vil formentlig blive reduceret, da det må formodes, at færre vil være interesseret i gammeldags kollektiv transport. På vejsiden vil kravene til infrastruktur også ændre sig. De selvkørende køretøjer kan køre tættere sammen, da de bremser hurtigere og elektronisk kan kommunikere til bilerne bagved, og fortælle dem, at de nu skal bremse op eller accelerere. Ligeledes vil der være mere plads sideværts. Takket være den elektroniske kommunikation er der ikke brug for et nødspor og findes det allerede, kan det inddrages til kørebane. En typisk dansk motorvej med to vejbaner og et nødspor vil formentlig kunne omdannes til fire spor. Skilte behøves ikke længere. Advarselsskilte, informationsskilte og vejvisningsskilte ligger alle i bilens computer, som er online og hele tiden bliver opdateret med nye variable hastighedsgrænser f.eks. pga. vejarbejde. Er det så slut med at bygge nye veje? Det er et godt spørgsmål, som kan være svært at svare på, da de selvkørende biler kan genere mere transport. Der kan ske en stigning i transportmængden, fordi det er så bekvemt at lade sig transportere. Køretid er ikke længere spildtid, men arbejdstid eller fritid. Der er dog også en tendens, der kan medføre et fald i transportmængden. Der bliver holdt stadig flere videomøder, web-konferencer og skypemøder. Efterhånden som disse virtuelle møder bliver mere effektive med bedre lyd og billedkvalitet, så falder behovet måske for at mødes fysisk. De selvkørrende køretøjer kan ligge meget tættere på motorvejen så megen udbygning spares 12 13

8 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Miljøet: Bliver det grønt? På motorvejen vil bilerne kunne køre tættere sammen. Derved bliver luftmodstanden mindre og det sparer energi. Ligeledes vil de tætliggende biler kræve mindre motorvejskapacitet og dermed spare energi til udbygning af motorveje. Endeligt vil en selvkørende bil kunne optimere kørslen i forhold til energiforbruget, hvilket mange bilister ikke er særligt gode til. Det er alt sammen effekter, som reducerer energiforbruget. Der er dog også effekter, der formentlig vil øge energiforbruget. Bekvemmeligheden ved at køre i en selvkørende bil kan være så stor at det vil give øget transport. Biler i byen, der ikke parkerer foran husene, men på fjerntliggende parkeringspladser kan også give anledning til mere transport. Det er svært at vurdere hvilke af ovenstående effekter, der bliver mest dominerende. Formentlig vil det være helt andre forhold, der ender med at bestemme transportens energiforbrug. Det kan være elektrificeringen af biler og busser. Det kan være virtualisering af møder og samkvem i form af videokonfe rencer, webinarer og distanceundervisning. Drivkræfter Udviklingen frem mod de selvkørende køretøjer vil være drevet af de mange effektivitetsgevinster, som de giver anledning til. Den største drivkraft er nok den sparede chaufføromkostning. I alle de tilfælde, hvor der i dag er brug for en chauffør, vil denne omkostning kunne spares. Det vil give langt billigere godstransport og passagertransport. Ligeledes er man jo også chauffør for sig selv, når man i dag kører alene i bil. Hvis man ikke behøver at føre bilen, men kan lave noget andet, stiger værdien af den tid, hvor man lader sig transportere. Der vil selvfølgelig være nogle, som synes, at det at køre bil er en værdi i sig selv og de vil miste noget, men mon ikke flertallet ser frem til at kunne bruge transporttiden mere effektivt. Både inden for passagertransport og inden for godstransport kan vi allerede i dag se, at det er en konkurrenceparameter at kunne tilbyde mest mulig automatisering i køretøjerne. Mange privatbilister vil gerne eje en bil, som kan aflaste dem under kørslen. Derfor er det i disse år helt afgørende for bilindustrien at kunne levere mest mulig automatisering. De dyre bilmærker fører an. Mercedes, Volvo, BMW og Audi er i front, men mange af teknologierne kommer forbavsende hurtigt i billigere biler. De bliver introduceret og dyrt prissat i de dyre modeller, men fordi udviklingsomkostninger er afholdt, så bliver udviklingsomkostningerne hurtigt afskrevet og teknologierne bliver gjort tilgængelige i de billigere modeller

9 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Udfordringer-1 Udfordringer-2 Teknologien, der skal til for, at alle køretøjer bliver selvkørende, udvikler sig hurtigt, men den er endnu ikke helt perfekt til Ansvarsspørgsmålet er også vanskeligt. I dag er man som bilist som udgangspunkt ansvarlig for uheld, man har forårsaget i Hvornår er en selvkørende bil sikker nok? Spørgsmålet om krav til sikkerheden hænger tæt sammen med den offentlige accept. Hvordan det ender, er svært at vide. alle funktioner af den selvkørende bil. trafikken. Dog kan man, hvis der er tale Det er et vanskeligt spørgsmål. Først og Bilindustrien frygter i dag den første Dagen, hvor man blot siger til sit om en fejl i bilen, fx en bremsefejl, som fremmest skal man definere et dødsulykke forårsaget af en selvkørede armbåndsur, at nu skal jeg til koncert og bilen man ikke selv har skyld i pga. manglende sikkerhedsniveau, hvor det oplagte svar bil. Vil en sådan dødsulykke medføre et så straks kommer kørende rundt om hjørnet vedligehold, slippe for ansvar. I disse tilfælde kunne være, at de skal være lige så voldsomt offentligt ramaskrig og krav om og henter dig, er stadig nogle år fremme i vil ansvaret måske kunne videreføres til sikre som eksisterende biler. Kravene til øget sikkerhed, eller vil man blot konstatere, tiden. Det er dog ikke kun teknologien, der ens mekaniker eller til bilproducenten. teknologi har dog ofte været større end til at der er en risiko for dødsulykker med alle giver udfordringer. Jura, ansvar, godkendelser Med selvkørende biler er bilisten ikke mennesker. Kravene til flysikkerhed og typer af biler? Et andet spørgsmål er også, om og offentlig accept er også barrierer, som kan ansvarlig, hvis der sker uheld, hvilket kan kravene til den selvkørende metro er ekstreme. offentligheden overhovedet kan acceptere, medføre, at de selvkørende køretøjer kommer medføre betydelige ekstra omkostninger Ekstreme krav giver ekstreme omkostninger, at selvkørende biler, uden et menneske ved senere i anvendelse end nødvendigt. til bilproducenten, som så bliver ansvarlig. og det kan frygtes, at kravene til sikkerhed rattet, kører rundt på vejene? Det er svært at Selvom man regner med, at der vil ske kommer til at gøre de selvkørende biler meget forudse, men vil være helt afgørende for, hvor På bilområdet blev der i 1966 underskrevet betydeligt færre uheld med selvkørende dyrere, end de ville være, hvis kravene var mere hurtigt vi kommer til at se selvkørende biler en konvention i Wien, som sikrede, at biler biler, så vil der ske uheld og det i et omfang, i stil med dagens krav til bilisten. En anden på vejene. og veje blev udformet nogenlunde ens i det som vil være af økonomisk betydning for udfordring er at teste, om de selvkørende meste af verden. Konventionens alder ses bilindustrien. Ansvarsforsikringen bliver biler lever op til kravene. I dag stiller vi krav til blandt andet af en paragraf om, at man altid formentligt flyttet fra bilisterne til menneskers kvalifikationer ved at bede skal have kontrol over sit køretøj eller sine bilindustrien, hvilket vil fordyre bilen. dem tage et kørekort. Det er en slags dyr. Kontrolkravet kan læses som et forbud Samlet set vil det dog blive billigere at være certificering af mennesker. Fremover skal vi mod selvkørende køretøjer. Noget, som var bilist, fordi antallet af uheld falder. Så det certificere selvkørende biler. I dag sker der utænkeligt i 1966 og derfor ikke hensigten man kommer til at betale ekstra for bilen, vil en dødsulykke for ca. hver 100 mio. kørte km. med paragraffen. Der bliver nu arbejdet på en være mindre end det man i dag betaler for Vil det sige, at vi først kan være helt sikre opdatering af konventionen, men det vil tage ansvarsforsikringen. på, at en selvkørende bil er sikker nok, hvis nogle år. den har kørt 100 mio. km? Hvad så, når der kommer en lille softwareopdatering. Skal der så igen køres 100 mio. km? Hvad med den statistiske usikkerhed. Skal vi være helt sikre, skal bilen måske køre 10 eller 100 gange så langt. Spørgsmålene er mange, men svarene er endnu meget uklare

10 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet Udfordringer-3 Roadmap Bilindustrien har præsenteret fire forskellige roadmaps: I overgangsfasen fra almindelige biler til de selvkørende biler bliver bilisternes adfærd en udfordring. Der findes allerede biler på markedet i dag, som kan holde afstand til den forankørende, automatisk bremse op og accelerere, og selv holde sin plads i kørebanen. Med sådan en bil, der ikke er helt selvkørende, men som opleves som selvkørende, vil mange bilister blive fristet til at lave endnu flere uhensigtsmæssige ting; fristelsen til at se video, tage sig en lur eller læse avis kan for mange blive for stor. Der er dog løsninger på dette problem. Én bilproducent har allerede installeret et kamera i bilen, som holder øje med bilistens øjne. Er bilistens fokus for længe væk fra trafikken, giver kameraet alarm. I de nuværende biler må vi håbe, at alarmen får bilisten til at reagere. På sigt kan bilistens manglende reaktion på alarmen sætte gang i en nødprocedure med nedbremsning, start af alarmblink, og hvis det er en motorvej, så kører bilen automatisk over i nødsporet og parkerer der. De selvkørende biler kommer også ud i de samme dilemmaer, som vi kan risikere at opleve som bilist. Eksempelvist kan man forestille sig den ubehagelige situation, hvor man har valget mellem at køre frontalt mod en lastbil eller køre en fodgænger ned. Det er ikke noget, ret mange tænker over til dagligt, men det kan være et valg mellem selv at dø eller at dræbe en fodgænger. En selvkørende bil skal også tage stilling til dette dilemma. Skal den redde fodgængeren, eller skal den redde dens passager? Her bliver det en bevidst beslutning, som skal programmeres ind i bilen på forhånd. En menneskelig fører reagerer instinktivt, og mange ved nok ikke, hvordan de vil reagere på forhånd. Da beslutningen sker instinktivt, er det ikke nødvendigt med moralske overvejelser på forhånd. Det er derimod særdeles relevant, når det skal kodes ind i den selvkørende bils styreprogram. Hvordan ser vejen frem mod de selvkørende biler ud? Hvilke mellemstadier vil vi få at se? 1 Google regner med at kunne levere en dør-til-dør service i Bilen vil fungere som en førerløs taxi, der henter dig ved døren og leverer dig, hvor du ønsker det. Bilen kan formentlig kun køre på kendte strækninger, som er opmålt og gennemanalyseret på forhånd. Det vil derfor være en god pendlerbil eller minibus løsning. Vi bevæger os ind i en overgangsfase, hvor det er svært at undgå, at bilisten tager glæderne ved den helt selvkørende bil på forskud og lader som om, at den delvist selvkørende bil kan køre helt uden hans opmærksomhed. Derfor går vi i princippet en meget farlig fase i møde, hvis bilproducenterne fortsætter med at gøre bilerne mere støttende uden at tage springet fuldt ud. 2 Volvo Trucks (ikke at forveksle med Volvo cars) tror meget på, at lastbilerne skal være førerbiler for personbiler, som følger efter lastbilen på motorveje (platooning). I førerbilen sidder der fortsat en chauffør. Volvo Trucks tror ikke på, at selvkørende lastbiler vil give den store gevinst før køre- hviletidsreglerne bliver lavet om. Der er i princippet to veje at gå. Enten øger man støtten til bilisten generelt, men forudsætter, at bilisten stadig har det fulde ansvar eller også prøver man at finde strækninger, hvor det er lettere at gøre bilen selvkørende, f.eks. på motorveje, hvor der ikke er sideveje og fodgængere og cyklister. 3 Mercedes og BMW tror meget på den selvkørende bil og investerer meget i teknologien. Som high end bilmærker mener de, at de skal være først med de nye teknologier. De tror, at bilen i første omgang bliver fuldt selvkørende på motorveje. 4 General Motors tror ikke på, at udviklingen går så hurtigt. De forventer først de selvkørende biler i

11 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet 20 21

12 De selvkørende køretøjer er lige om hjørnet KeyResearch KeyResearch har rådgivet omkring udviklingen inden for selvkørende biler og konsekvenserne heraf i de seneste par år og deltager i international erfaringsudveksling. KeyResearch s rådgivning dækker dog noget bredere. KeyResearch er et management konsulent firma specialiseret i rådgivning omkring anvendelse af intelligent teknologi i transportsammenhænge. Gennem internationale projekter, konferencer og erfaringsudveksling sikrer KeyResearch, at rådgivningen altid sker på højeste internationale niveau. Eksempler på KeyResearch s rådgivningsområder er: Trafikinformation Indsamling af trafikdata Positionering og GPS Kort og GIS løsninger Bluetooth og spoler Billetter og betaling Smartcards og NFC KeyResearch tilbyder rådgivning til offentlige og private kunder. Ud over de ITS faglige områder har KeyResearch bistået mange kunder med håndtering af indkøb, herunder strategiudarbejdelse, behovsanalyse, kravspecifikation, test og leverandørstyring. Eksempler på nogle af KeyResearch s kunder er: Litteratur Vejdirektoratet Københavns Kommune Aarhus Kommune Region Nordjylland Midttrafik Rejsekort A/S Rejseplanen A/S Rambøll Public Beck, Anders B. and Andersen, Nils Axel and Andersen, Jens Christian and Ravn, Ole. (2010) MobotWare - A plug-in based framework for mobile robots. 7th IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles. imobility Forum. Automation Working Group. Roadmap, Automation in Road Transport, imobility Forum, Version 1.0, May Jensen, Kjeld, Søren H. Nielsen, Morten Larsen, Anders Bøgild, Ole Green, Rasmus N. Jørgensen. FroboMind, proposing a conceptual architecture for field robots (2012). International conference of agricultural engineering, CIGR-Ageng July Valencia, Spain. Jyllands-Posten, Den findes - den førerløse bil. Tempo-bil, Fredag d. 30. august KPMG, CAR. Selv-driving cars: the next revolution Kristensen, Jens Peder, Roadmap to the self-driving car, Paper presented at ITS Dublin, LandbrugFYN. Robot renser rækkerne, tirsdag den 2. Juli Motor, Bilen klarer selv kørslen. 9/2013. Keyresearch.dk Rubinyi, Kati. The Car in 2035, Mobility planning for the near future, CIVIC Projects

13

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER Letlæst inspirationshæfte med idékatalog, kort gennemgang af teknologier samt eksempler på kørende og kommende systemer ALEXANDRA INSTITUTTET, feb. 2010 KOLOFON

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet

Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet Udført af Svend Jensen, ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning ApS for Industriens Uddannelser november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Metodeovervejelser

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 4 maj 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET SYNSPUNKT

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere