Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut"

Transkript

1 M023, 07, 15. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller Åbningstider Kundeservice Hverdage Fredag Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut 16. december 2013 Support Hverdage Weekend og helligdage YouSee Teglholmsgade København C YouSee A/S CVR-nr København

2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee. Vilkårene er sammen med evt. prisliste og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og YouSee. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Internetadgang via Kabel-tv hos YouSee forudsætter, at du modtager tv-signal fra YouSee (mindst Grundpakke). Læs mere i abonnementsvilkår for internetadgang via Kabel-tv hos YouSee pkt. 2. Dit abonnement på internetadgang kan have en fair-use-grænse. Læs mere i abonnementsvilkår for internetadgang via Kabel-tv hos YouSee pkt. 3. Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som YouSee leverer i henhold til abonnementsaftalen, også hvis der er registreret en betaler eller en bruger. Læs mere i YouSee s Generelle Vilkår pkt. 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt 4 2. Aftalen 5 3. Behandling af kundeoplysninger og nummeroplysninger 6 4. Priser og abonnementsbetingelser 7 5. Tillægsydelser og ekstraservices 8 6. Support 8 7. Betaling 8 8. Kampagner 9 9. Kundens misligholdelse Sikkerhed og tyverispærring Opsigelse Aftalens overdragelse Ansvar Tvister og klager Nyttige numre kundeservice, fejlmelding og alarmopkald 12 Du skal betale din regning via Betalingsservice. Hvis du får regningen via e-boks, kan du alternativt betale via netbank. Hvis du ønsker at betale på andre måder, opkræver YouSee et betalingsgebyr. Læs mere i YouSee s Generelle Vilkår pkt. 12. YouSee lukker for din forbindelse, hvis regningen ikke bliver betalt. Læs mere i YouSee s Generelle Vilkår pkt. 14. Hvis der opstår fejl i YouSee s net, så din forbindelse ikke virker, retter YouSee fejlen hurtigst muligt inden for normal arbejdstid. Læs mere om YouSee s fejlretning og erstatningsansvar i YouSee s Generelle Vilkår pkt. 15. Hvis der er aftalt en bindingsperiode, er du bundet af din aftale med YouSee i 6 måneder fra aftalen er indgået medmindre du benytter din fortrydelsesret. Du kan i øvrigt opsige aftalen med en måneds varsel. Læs mere i YouSee s Generelle Vilkår pkt. 17. Ændring af priser og abonnementsvilkår varsles normalt ved annoncering i landsdækkende dagblade. Væsentlige ændringer varsles dog skriftligt, eventuelt sammen med din regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller PBS. Læs mere i YouSee s Generelle Vilkår pkt. 19. Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem YouSee og dig som kunde.

3 1. Generelt 1.1 Disse betingelser er gældende for aftalen mellem den ene side kunden og den anden side YouSee A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, CVR-nr (herefter benævnt YouSee). 1.2 YouSee udbyder mobiltjenester som Service Provider. Dette leveres via et GSM 900/1800-net eller UMTS-net. YouSees betingelser og gældende priser, kan til enhver tid findes på yousee.dk.dk. Alle priser er inkl. moms. 1.3 Mobiltjenester som YouSee leverer inkluderer følgende services: Foretage opkald i Danmark og udlandet til slutbrugere på fastnettet og mobilnet i Danmark og udlandet. YouSee anser ikke Grønland samt Færøerne som en del af mobilnettet eller fastnettet i Danmark Modtage opkald i Danmark og i udlandet fra hele verden Sende SMS og MMS fra Danmark og udlandet til lande hvor TDC har indgået aftale om samtrafik med udbydere af telenet eller teletjenester. En SMS kan højst fylde 160 tegn. De fleste telefoner kan sammenkæde SMS-beskederne, så det er muligt at skrive længere SMS er. Vær dog opmærksom på, at du kan blive takseret for flere SMS er, hvis beskeden fylder mere end 160 tegn GPRS og Internet på mobilen Telefonsvarer Nummervisning Banke På Parkering af samtale Forskellige viderestillingstjenester WebSMS på yousee.dk SMS Adressebog på yousee.dk Mobilsynkronisering på yousee.dk Automatisk Optankning SMS Optankning Indholdstakseret SMS Udlandstelefoni (se pkt , og 1.3.3) YouSee Familie Saldokontrol 1.4 Kunden får adgang til en personlig side, kaldet Mit YouSee Mobil på yousee.dk, hvor kunden har adgang til gratis oplysninger om sit mobilforbrug, services, tilvalgte tillægspakker mm., og hvor kunden kan til- og afmelde sig services. 1.5 Kunden kan ved positiv saldo benytte de services, der er tilknyttet mobilaftalen. Nogle services er tilgængelige via mobiltelefonen, andre er tilgængelige via Mit YouSee Mobil på yousee.dk. 1.6 Tilslutning til mobiltjenesten forudsætter, at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt teleudstyr, eksempelvis en mobiltelefon. 1.7 Det er en forudsætning, at kunden har en gyldig mailadresse, et gyldigt Dankort eller kreditkort, som kan anvendes til betaling på YouSees hjemmeside samt at kunden er bosiddende/har hjemsted på en dansk adresse i CPR eller CVR registeret. 1.8 YouSee opdaterer løbende yousee.dk. 2. Aftalen 2.1 Aftaler mellem kunden og YouSee indgås på dansk. Betingelser mm. er kun tilgængelige på dansk. 2.2 Aftalen indgås mellem kunden og YouSee. Aftalen består af disse abonnementsbetingelser og YouSees gældende priser. De gældende priser kan ses på yousee.dk. Abonnementet er minuttakseret. Alle priser er inkl. moms. 2.3 Aftalen indgås ved, at kunden udfylder tilmeldingsformularen på yousee.dk og tilkendegiver at have accepteret abonnementsbetingelserne. Bestiller kunden ikke via Internettet, er aftalen indgået i det øjeblik, YouSee har modtaget en mundtlig accept. Kun myndige personer kan indgå aftale med YouSee. 2.4 Kunden er altid ansvarlig for at overholde de gældende abonnementsbetingelser. 2.5 Ved oprettelse af mobiltjeneste hos YouSee skal kunden give YouSee oplysning CVR/ CPR-nummer, navn, adresse og adresse. Ved eventuelle ændringer i ovenstående oplysninger, har kunden pligt til straks at underrette YouSee. Kunden skal fremsende skriftlig meddelelse herom eller ændre oplysningerne på Mit YouSee Mobil på yousee. dk. Såfremt kunden ikke straks meddeler YouSee dette, er YouSee berettiget til at ophæve aftalen eller opkræve gebyr herfor. 2.6 Efter oprettelse vil kunden modtage en velkomstmail med login oplysninger til yousee.dk samt en ordrebekræftelse. Er der betalt oprettelsesgebyr i forbindelse med bestillingen, vil kunden samtidig modtage en faktura vedrørende betalingen. Fakturaen kan til en hver tid findes på Mit YouSee Mobil på yousee.dk. Velkomstmailen og ordrebekræftelsen kan gensendes til kundens mail ved at kontakte kundeservice telefonisk eller pr. mail. Inden for få dage efter oprettelsen vil kunden modtage et velkomstbrev indeholdende et SIM- 4 5

4 kort til brug for mobiltjenesten hos YouSee. Samtidig med velkomstbrevet, modtager kunden en mail med personlig PIN-kode, PUK-kode, som skal opbevares forsvarligt. Disse oplysninger kan også findes på Mit YouSee på yousee.dk. 2.7 Som kunde hos YouSee kan man fortryde sin bestilling inden for 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen Ifølge forbrugeraftaleloven har kunden ret til at fortryde den indgående aftale. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag aftalen er indgået. Det vil sige den dag, hvor kunden har accepteret disse betingelser, afgivet ordre og modtaget ordrebekræftelsen. Hvis kunden ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende, skal dette ske inden udløbet af førnævnte frist. Dette skal ske ved, at kunden enten pr. mail eller på en anden måde meddeler, at denne ønsker at fortryde den indgåede aftale. Kunden kan også gøre sin fortrydelsesret gældende ved at nægte modtagelse af varen eller ved at overdrage varen til postvæsnet Ved fortrydelse har YouSee pligt til at tilbagebetale forudbetalte beløb senest 30 dage efter, at YouSee har modtaget meddelelse om, at fortrydelsesretten gøres gældende. Hvis abonnementet er taget i brug, hæfter kunden for betaling af forbrug samt for eventuel uretmæssig brug eller bortkomst af SIM-kort. Forudbetalte beløb tilbagebetales minus det forbrug, kunden måtte have haft. Eventuel bonus eller gratis tale som fulgte med abonnementet udbetales ikke. Beløbet tilbagebetales til din bankkonto eller til et andet YouSee nummer hvis det ønskes. 2.8 Kunden accepterer at modtage meddelelser (som info om negativ saldo, spærring af telefonen mm.) fra YouSee via til den adresse, kunden har oplyst. Det er kundens pligt, at informere om den korrekte adresse, hvorfor YouSee heller ikke kan drages til ansvar for mails der ikke er fremkommet. Nogle meddelelser til kunderne vil endvidere blive annonceret på YouSee hjemmeside yousee.dk. Meddelelser fra kunden til YouSee kan sendes via YouSee hjemmeside, via mail eller ved almindelig brevpost til YouSee adresse. 2.9 Abonnementet må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller eventuel bruger. YouSees mobiltjenester må ikke benyttes til følgende forhold: SMS/GSM Gateway, masseafsendelser eller videresalg uden en speciel aftale med YouSee. 3. Behandling af kundeoplysninger og nummeroplysninger 3.1 Når en kunde bliver oprettet hos YouSee, bliver kundeoplysninger gemt i vores database. Det drejer sig om kundens navn, adresse, CPR/CVR-nummer (krypteres), mail-adresse og telefonnummer. Disse oplysninger transmitteres krypteret til YouSee og opbevares krypteret. 3.2 Registreringen af kundeoplysninger sker med det formål at kunne levere den bestilte ydelse eller vare. 3.3 YouSee har ifølge Bogføringsloven pligt til at gemme information om alle køb af varer og tjenesteydelser i 5 år. 3.4 Alle oplysninger, kunden opgiver til YouSee, er fortrolige, og vil ikke blive misbrugt eller viderebragt til tredjepart. Dette gælder dog ikke, hvis YouSee af myndighederne, f.eks. politiet eller 112, bliver pålagt at videregive kundens oplysninger. YouSee følger anbefalinger og regler jævnfør Persondataloven. 3.5 YouSee gemmer ikke betalingsoplysninger. Benyttes Automatisk Optankning, SMS Optankning eller Abonnementsbetaling, gemmes kundens kortoplysninger af PBS, som er godkendt leverandør af betalingssystemer. 3.6 YouSee er forpligtet til, i henhold til bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, at videregive de i kundekartoteket registrerede nummeroplysningsdata (telefonnummer, navn og adresse) til alle, som måtte fremsætte ønske herom (118, Telefonbog). Nummeroplysningsdata videregives dog ikke til tredjemand, hvis kunden har valgt hemmeligt nummer. 3.7 Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med bestilling af aftalen, indgår i YouSee kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med YouSee markedsføring af tjenester m.v. overfor kunden. 3.8 Logstatistik bruges på yousee.dk. Det betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende yousee.dk har haft, hvor de besøgende kommer fra, hvor de besøgende forlader hjemmesiden mm. På yousee.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionaliteter. Logstatistik bruges til at skabe øget brugervenlighed for eksisterende og potentielle kunder. 3.9 yousee.dk anvender cookies. En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde kan hjemmeside ved fremtidige besøg genkende brugeren. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men oplysninger om brugerens adfærd på hjemmesiden, eksempelvis indtastet brugernavn i forbindelse med login til den personlige YouSee side. En cookie lagres på brugerens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computeres harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra. I Internet Explorer 8 slettes de dannede cookies på følgende måde: Vælg Funktioner i din browser og klik på Internetindstillinger. Herefter klikker du blot på knappen Slet cookies og vælger OK. Så er alle registreringer slettet fra din computer Som registreret har kunden altid mulighed for indsigt og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. 4. Priser og abonnementsbetingelser 4.1 De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser og priser for mobiltjenester fremgår af YouSees prisliste på yousee.dk og kan desuden oplyses ved henvendelse til kundeservice på telefon Alle priser er inkl. moms. 4.2 Ændringer af priser og abonnementsbetingelser varsles på yousee.dk, i dagspressen, per SMS, via mail eller per brev. 6 7

5 4.3 YouSee kan ændre abonnementsbetingelserne, særskilte tillægsbetingelser samt abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på 30 dage. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel. 5. Tillægsydelser og ekstraservices 5.1 YouSee udbyder forskellige tillægspakker og ekstraservices som kan tilkøbes YouSees mobilabonnementer mod en månedlig betaling. En opdateret liste over tilgængelig tillægspakker og ekstraservices kan ses via yousee.dk 6. Support 6.1 YouSee skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud indenfor rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse kan ske telefonisk på og afhjælpningen sker hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid fra kl. 09:00 til 17: Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold der er uden for YouSees kontrol, eksempelvis ved fejl hos anden operatør, videregiver YouSee denne fejlmelding. YouSee er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for YouSee udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang, at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. YouSee er berettiget til at opkræve et gebyr for denne fejlsøgning hvis det skyldes kundens forhold. 6.3 YouSee er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre kundens brug af YouSee tjenester, hvis YouSee finder det nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn. 7. Betaling 7.1 Betaling i forbindelse med oprettelse af et abonnement sker ved bestilling af abonnementet. Betaling kan ske med Dankort, dansk og udenlandsk Visa Dankort, Visa Elektron samt dansk og udenlandsk MasterCard/EuroCard. YouSee er berettiget til at tage et gebyr for at anvende de forskellige kreditkort. 7.2 YouSee er berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr for aftalen. YouSee er desuden berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr for supplerende tjenester og services. 7.3 Kundens forbrug i henhold til de gældende priser, trækkes løbende fra kundens personlige YouSee konto. 7.4 Kunden kan til enhver tid se sin YouSee konto på yousee.dk, herunder en specificeret opgørelse af forbrug og betalinger. 7.5 YouSee udsender ikke regninger eller girokort. Kunden modtager således ikke en regning i slutningen af måneden, men er selv ansvarlig for at optanke sin YouSee konto løbende, så indestående er tilstrækkelig i forhold til det løbende forbrug. Kunden skal således altid sikre, at der er dækning for sit forbrug på den personlige YouSee konto. 7.6 Betalingen sker i danske kroner. YouSee er berettiget til at opkræve et betalingsgebyr i forbindelse med betaling og optankning af konto. Ved Automatisk Optankning opkræves der ikke et betalingsgebyr. 7.7 Kundens mobiltjeneste spærres ikke umiddelbart ved negativ saldo på kundens YouSee konto. Kunden er derfor ansvarlig for at tjekke saldoen på sin YouSee konto eller tilmelde sig Saldokontrol. Ved negativ saldo er YouSee dog berettiget til at spærre tjenesten uden varsel. YouSee er berettiget til at tage spærringsgebyr for lukning af tjenesten. 7.8 YouSee giver kunden meddelelse om den negative saldo via SMS og mail. Bliver saldoen negativ i tidsrummet fra kl til kl. 9.00, sendes meddelelsen ud efter kl Kunden vil ved spærringen have mulighed for at indsætte penge på sin konto. Dette gøres fra Mit YouSee Mobil på yousee.dk. Når saldoen på kontoen igen er positiv, vil aftalen blive genåbnet. Det er gratis at aftalen genåbnes Kunden skal sikre dækning på det af kunden benyttede betalings- eller kreditkort. Bliver betalingstransaktioner afvist af kundens bank, kan YouSee hæve aftalen uden varsel YouSee kunder kan tilmelde sig Automatisk Optankning. Når kunden har accepteret betingelser for Automatisk Optankning, vil YouSee efterfølgende gennemføre transaktioner ved hjælp af kundens indtastede kortdata. Ønsker kunden at ændre beløbet eller kort informationer på Automatisk Optankning, gøres dette via Mit YouSee Mobil på yousee.dk, eller ved at kontakte kundeservice. Kvitteringer for optankninger foretaget gennem Automatisk Optankning kan ses på Mit YouSee, hvor der genereres faktura som normalt. Ligeledes modtager kunden mail og SMS herom. Såfremt kunden ønsker at forlade ordningen med Automatisk Optankning, kan kunden afmelde sig denne services fra Mit YouSee Mobil YouSee kunder kan tilmelde sig SMS Optankning. Når kunden har accepteret betingelserne for SMS Optankning og angivet hvilket beløb der skal indsættes ved SMS Optankning, kan kunden ved at sende en SMS med beskeden TANK til 1249 optanke sin YouSee konto. Kunden kan til- og afmelde sig servicen via Mit YouSee Mobil Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester - i form af tjenesteydelser og varer - via SMS, MMS eller WAP. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, internetkøb, automatkøb, ringetoner, musik, spil, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Udover forbrugstaksten for at sende SMS/MMS og benytte WAP, koster tjenesterne et beløb. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Betaling for tjenesterne opkræves af YouSee på kundens saldo. Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Kunden kan fravælge denne mulighed ved at spærre for indholdstakseret services via Mit YouSee Mobil på yousee.dk YouSee forbeholder sig retten til at opkræve månedligt minimumsforbrug. 8. Kampagner 8.1 Ved kampagner, hvor der indgår gratis taletid som en del af kampagnen, eller i tilfælde hvor YouSee indsætter bonus på kundens konto, kan den gratis taletid eller bonus ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos YouSee. Gratis tale eller optjent bonus udbetales heller ikke i forbindelse med opsigelse. Hvis ikke andet udtrykkeligt er nævnt i forbindelse med kampagnen eller bonusformen, udløber den gratis tale eller bonus ikke. 8 9

6 9. Kundens misligholdelse 9.1 Misligholder kunden sin aftale, har YouSee ret til uden varsel at hæve aftalen/spærre for kundens brug af mobiltjenesten. Væsentlig misligholdelse er forhold såsom: Kunden undlader at betale for forbrug Kunden opgiver ikke ændringer i kundens oplysninger Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger eller erklæres konkurs Kunden opfylder ikke YouSee krav om sikkerhedsstillelse rettidigt En kreditvurdering viser, at YouSee kan formode, at kunden ikke er i stand til at betale sine regninger rettidigt Kunden udøver chikane mod YouSee eller mod YouSee medarbejdere Kunden ikke melder sit SIM-kort tyverispærret. 9.2 Retter kunden det/de forhold, der gav anledning til spærringen, og har YouSee ikke ophævet aftalen, kan kunden få genåbnet sin adgang til tjenesten. 9.3 YouSee har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger. 9.4 En kunde, som har misligholdt en aftale ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå en aftale med YouSee, før gælden er betalt. 10. Sikkerhed og tyverispærring 10.1 Når kunden har modtaget SIM-kortet og aftalen er trådt i kraft, sikrer PIN-koden, at SIM-kortet ikke benyttes af andre end den registrerede bruger. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres SIM-kortet automatisk, og kan kun genåbnes ved indtastning af PUK-koden. Indtastes PUK-koden forkert flere gange i træk, blokeres SIM-kortet permanent, og kunden må bestille et nyt SIM-kort. YouSee opkræver gebyr for bestilling af nyt SIM-kort 10.2 YouSee oplyser, grundet sikkerhedsmæssige årsager, ikke PIN- eller PUK Kode, samt personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. YouSee fremsender disse oplysninger til kunden på den oplyste adresse, den registrerede mailadresse eller pr. SMS Hvis SIM-kortet beskadiges eller en anden person uberettiget får kendskab til PINkoden, eller hvis kunden har mistanke om, at kortet vil blive misbrugt, skal kunden straks kontakte YouSee med henblik på at få SIM-kortet spærret. Så snart spærring registreres, medfører dette blokering for brug af SIM-kortet. Kunden kan herefter bestille et nyt SIM-kort via Mit YouSee på yousee.dk eller ved at kontakte kundeservice. YouSee opkræver et gebyr ved bestilling af nyt SIM-kort Kunden er ved tyveri eller bortkomst af SIM-kortet forpligtet til at tyverispærre SIM- kortet, så snart kunden får mistanke om, at kortet muligvis vil blive misbrugt. Kunden skal straks kontakte kundeservice med henblik på at få SIM-kortet spærret. Kunden kan også tyverispærre sit SIM-kort på Mit YouSee Mobil på yousee.dk 10.5 Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet. 11. Opsigelse 11.1 Kunden kan opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned eller med omgående virkning mod betaling af af et beløb, der dækker abonnementsafgift frem til opsigelsesperiodens udløb Kunden kan opsige sit abonnement ved at ringe til opsigelsesafdelingen Kunden er ansvarlig for og hæfter dermed også for tillægspakker og services i forbindelse med opsigelsen. Således er det kundens ansvar at opsige/afmelde disse Kunden vil ved opsigelse få returneret evt. forudbetalt restsaldo eller tilgodehavende. Udbetalingen vil ske ca. 30 dage efter YouSee har modtaget opsigelsen. Beløbet udbetales til et af kunden oplyst bankkontonummer. YouSee er berettiget til at opkræve et håndteringsgebyr for udbetalingen Kundens betaling af oprettelsesgebyr og evt. bonus/gratis taletid refunderes ikke ved almindelig opsigelse YouSee kan i øvrigt opsige aftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis YouSee ophører med at udbyde mobiltjenesten. Har saldoen på kundens YouSee konto været negativ i mere end 2 måneder, forbeholder YouSee sig retten til at ophæve aftalen uden varsel YouSee forbeholder sig ret til uden varsel at lukke numre, der er under mistanke for ikke at blive benyttet som abonnement til personligt brug, men bevidst er tegnet med henblik på at generere øget trafik til andre danske mobilnet end TDC. Enhver udgift for YouSee forbundet med misbruget vil blive rettet mod kunden med krav om erstatning og vil i enhver henseende medføre politianmeldelse Mobilnumre hos YouSee, der ikke har haft aktivitet i 6 måneder, forbeholder YouSee sig retten til at opsige. Dog vil der blive sendt en påmindelse pr. mail 14 dage, inden YouSee opsiger nummeret. Hvis nummeret ikke tages i brug inden de 14 dage, opsiges nummeret i henhold til gældende regler. Aktivitet betyder, at der skal være foretaget opkald eller afsendt SMS fra nummeret. 12. Aftalens overdragelse 12.1 Kunden kan med YouSees samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. YouSee kræver skriftligt samtykke fra såvel kunden som tredjemand, samt at eventuel gæld betales forinden overdragelsen YouSee kan opkræve et gebyr for overdragelsen til den nye ejer jævnfør den gældende prisliste

7 12.3 YouSee kan frit overdrage kunden til tredjemand eller anden ejerstruktur. 13. Ansvar 13.1 YouSee hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. YouSee er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved YouSee undladelser YouSee hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fa tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at mobiltjenesten ikke kunne anvendes som forventet YouSee er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. Ligeledes er YouSee heller ikke ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har aflyttet eventuelle samtaler YouSee er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for YouSee kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som YouSee ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse Underpunkterne i pk. 13. er gældende medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. 14. Tvister og klager 14.1 I tilfælde af tvist mellem kunden og YouSee om forhold, som udspringer af aftalen, kan kunden klage til YouSee. Klagen skal ske skriftlig til YouSee, Teglholmsgade 1, 0900 København C. YouSee træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet 15. Nyttige numre kundeservice, fejlmelding og alarmopkald Kundeservice Telefon Web yousee.dk/mobil Fejlservice Telefon Den offentlige alarmtjeneste Telefon 112 YouSee A/S Teglholmsgade København C CVR-nr

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd

Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40. Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd M014, 51, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår for Mobilt Bredbånd Bero M010, 50, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut. 16. december 2013

Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut. 16. december 2013 Abonnementsvilkår Betingelser YouSee pr. minut 16. december 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. Aftalen 4 3. Behandling af kundeoplysninger og nummeroplysninger 5 4. Priser og abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large. Ver. 3 3/1-2013

Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large. Ver. 3 3/1-2013 Betingelser for Mobilt Bredbånd: Small, Medium og Large Ver. 3 3/1-2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 4 2. Aftalen 4 3. Behandling af kundeoplysninger og nummeroplysninger 6 4. Priser og abonnementsbetingelser

Læs mere

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår Betingelser fastpris YouSee

Få mere information på yousee.dk eller Abonnementsvilkår Betingelser fastpris YouSee M003, 50, 13. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 17.30 Fredag 08.00 16.30 Weekend og helligdage Lukket Abonnementsvilkår

Læs mere

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni Private kunder Betingelser for mobiltelefoni tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden,

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.2 (30. september 2015) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GREENSPEAK MOBIL VILKÅR GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester. 1. GENERELT

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 1. juni 2015 Side 1 af 14 INDHOLD GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK... 1 VILKÅR FOR GREENSPEAK MOBIL... 3 1. GENERELT... 3 2. AFTALEN... 3 3. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER...

Læs mere

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden, og på den anden side Altibox Danmark (CVR nr. 31 586 283), herefter benævnt Altibox. 1.1. Altibox fungerer

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel.

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. Version 2.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og greentel, CVR 32562787.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd

Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Generelle vilkår for Bibob mobil og mobilt bredbånd Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1 Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser 7.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.2 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Betingelser. Betingelser for mobiltjenester hos WePhone. Version 1.0

Betingelser. Betingelser for mobiltjenester hos WePhone. Version 1.0 Betingelser Betingelser for mobiltjenester hos WePhone Version 1.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og WePhone, (Mobilevalue ApS) CVR 32562787. Parterne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.9 (1. april 2014) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS.

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Gennerelle oplysninger: Iversen Company ApS. mail@iversen.company www.iversen.company Cvr. 35893148 Tlf.: 9396 9030 Etableringsår 2014 Varebestilling Varer fra

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken

Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken Naturture Sådan køber du billetter til naturture på Blåvandshuk i netbutikken 25-07-2014 Billetsalg til sæsonens Langli-ture og krondyruge købes i netbutikken. Du finder linket "Køb billet til naturture"

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK

GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK GENERELLE VILKÅR FOR GREENSPEAK Gældende fra 29. september 2015 Side 1 af 17 Indhold Generelle vilkår for GreenSpeak... 3 1. Generelt... 3 2. Aftalen... 4 3. Behandling af kundeoplysninger... 5 4. Uretmæssig

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 2.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder, at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 18. november 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at bruge vores hjemmeside. Derfor har vi en

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014

ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER. Maj 2014 ABONNEMENTSVILKÅR FOR TELMORES MOBILTJENESTER Maj 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er

Læs mere

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk

Plenti aftalevilkår. 1 CVR 37053236 Lygten 39, 3.sal 2400 København NV Tlf. 93 60 60 60 hej@plenti.dk Plenti aftalevilkår 1. Aftalevilkår og elektronisk kommunikation 2 2. Startdato, abonnementsindhold og Mit Plenti 2 3. Betaling 2 3.1 Abonnement... 2 3.2 Forbrugsgrænse og andre udgifter... 2 3.3 Manglende

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.4 (30. september 2015) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7.

TELMORE er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre. Læs mere i vilkårenes punkt 7. Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjeneste Version 5.0 Kort præsentation af abonnementsvilkårene Vigtige vilkår: På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE.

Læs mere

OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 22 ok@ok-mobil.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296

OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 22 ok@ok-mobil.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296 1. GENERELT Disse vilkår gælder for aftalen mellem kunden og OK a.m.b.a. CVR-nr. 39170418, Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J., herefter OK. 1.1. Disse abonnementsvilkår gælder for mobiltjenester fra OK. 1.2.

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Vilkår for TDC Click. Maj 2009

Vilkår for TDC Click. Maj 2009 Vilkår for TDC Click Maj 2009 Tillægsvilkår for TDC Click Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester TDC s Generelle Vilkår for levering og drift af tjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data

Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Produktspecifikke vilkår for 4 timer tale & 1 GB data Gældende fra 9. september 2014 Nedenfor kan du læse om priser og vilkår for brug af pakken. Derudover gælder CBBs generelle vilkår. Aftalens omfang

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015

Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil. Oktober 2015 Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s mobiltjenester YouSee Mobil 1. Abonnementsaftalen 4 1.A. Dækningsområde og mobildatahastigheder

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Juni 2015 Version 1.21 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Abonnement og mobilnummer...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Media Broadcast ApS Emobile ApS Telenabler ApS

Media Broadcast ApS Emobile ApS Telenabler ApS Betingelser for mobiltjenester hos Emobile. Version 1.0 - August 2017 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgår mellem kunden og Emobile ApS. Telenabler ApS CVR: 35414495,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 af 7 (Gældende fra 14. august 2015) Generelle oplysninger Juridisk navn: Abby`s Fashion Organisationsform: Enkeltmandsfirma CVR. nr.: 36351470 Etableringsår: 2015 Adresser: Abby`s Fashion V. Mogens

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND. September 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR MOBILT BREDBÅND September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Forbrugsgrænse...3 3. Mobildata hastighed...4 4. Datadeling...4 5. Ip-adresse...5 6. Kundeudstyr...5 7. Kundens

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere