TAG STILLING. KAMPAGNE AF SANNE RAHBEK, LIN SCHMIDT, ANJA FRIIS OG MARIE WöLDIKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAG STILLING. KAMPAGNE AF SANNE RAHBEK, LIN SCHMIDT, ANJA FRIIS OG MARIE WöLDIKE"

Transkript

1 TAG STILLING KAMPAGNE AF SANNE RAHBEK, LIN SCHMIDT, ANJA FRIIS OG MARIE WöLDIKE

2 TAG STILLING Afsender & Sag Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, som i samarbejde med beslutningstagere har til opgave at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse. Sundhedsstyrelsen vartager opgaven at oplyse befolkningen om organdonation. Det er vigtigt at tage stilling til, om man vil være organdoner, da de nærmeste ellers skal tage beslutningen, hvilket kan være meget svært. Målgruppe: Mål: skab) - enten digitalt eller verbalt. Kampagnebeskrivelse - En Banner reklame sundhedsrelaterede websites. - En teaser video - Et kampagne website hvis primære indhold vil blive en række testimonial-videoer fortæller om deres overvejelser for og imod organdonation. Her er det

3 BANNERREKLAME BANNER Banneret er udformet som et helsiddet banner, der skifter mellem 2 - DU HAR KUN TO SEK. TIL AT TAGE STILLING FRAME 1 Første gang en besøgende ser banneret ser det således ud. 3 sekunder efter skifter banneret til frame 2. Banneret linker her til filmen.

4 TEASER VIDEO FRAME 2 Frame 2 repræsenterer de forskellige valg fra filmen. Her linker banneret stadig til filmen. i kompleksitet. Der skal træffes hurtige valg. Visuelt vil vi illustrere en genre, hvor umiddelbare reaktioner er i fokus. Der er ikke tid til eftertanke. De første to valg, modtager bliver stillet overfor, illustrerer - i et tempo og inde i legen. Efter brugeren har klikket, stopper den mo- dit valg. Tag Stilling! Tag Stilling er et link, som fører brugeren direkte

5 TEASER VIDEO STORY BOARD FRAME 2 - VALGET MELLEM ÆBLE ELLER BANAN DU HAR KUN TO SEKUNDER! TAGE STILLING! 1/6 2/6 3/6 En stemme siger du har to sek. Tag stilling. Tekst toner ud. Nedtælling begynder... To objekter kommer frem. Brugeren skal på 2 sek vælge mellem de to ved at klikke på objekterne. Det første valg er æble eller banan. Sunny beach eller Backpacking? Købe eller leje 4/6 5/6 6/6? eller?? eller? Ja til Organdononation eller nej til organdonation Når sidste valg er taget kommer denne tekst frem. Teksten er et link der sender brugeren videre til websitet samtdig siger stemmen klik for at tage stilling eller for at høre andres overvejelser. 2/6

6 FRAME 8 - DEN AFSLUTTENDE TEKST TESTIMONIALS 6/6 Kampagnewebsitet indeholder blandt andet 5 videoer. Videoerne repræsenterer fem personaer. om hun ville være organdonor eller ej. Kvinden har i sine hænder de hvilket understreges ved at hun bevæger sine arme op og ned som en øjne og hud. Han fortæller om sin taknemlighed over at et andet menneske har valgt at hjælpe ham. tion og uddyber hvorfor hun har taget den beslutning. brug for dem. skellige faktuelle oplysninger omkring organdonation i Danmark. som helst kan føre brugeren til tilmelding til donerregistret.

7 KAMPAGNEWEBSITE ONLINE VIDEOER JA MEN... ONLINE VIDEOER Hver person repræsenterer en vidoe hvor de hver især deler deres over vejelser for og imod at blive organdoner. De har taget hvert deres valg. Ung kvinde fortæller om sine overvejelser. Mens hun snakker bruger hun objekterne i hånden til at illustrere sine overvejselser for og imod organdonation.

8 KAMPAGNE OVERVEJELSER STRATEGI OG VIRKEMIDLER Sundhedsstyrelsens seneste kampagne, Tagstilling.nu (2008), opfordrer til at tilmelde sig donorregistret uanset om man vil være donor til dårlig samvittighed. Derfor ser vi det som oplagt at fortsætte denne diskurs i fremtidige kampagner og trække på den tidligere kampagnes goodwill. Dette kan også forsvares ud fra den seneste undersøgelse vedr. befolkningens holdning til organdonation, der viste at 78% af befolkningen var villige til at donere et organ. (Sundhedsstyrelsen, 2006). Dette viste intet behov for en holdningsændring - hvis befolkningen registrerede sig i donorregistret på baggrund af den holdning, de allerede havde til organdonation, ville der være meget at vinde. Til gengæld viste undersøgelsen et behov for en adfærdsændring, idet det reelt kun var 10% af befolkningen, der var tilmeldt. Derfor ser vi det som nødvendigt, at målgruppen stadig eksponeres for budskabet - og på en sådan måde, at det opleves som relevant og vigtigt at tage stilling til. Kampagnens overordnede mål er at overbevise målgruppen til at tilmelde sig donorregistret. Målgruppen skal dog først overtales til at udføre andre handlinger for at få indsigt i kampagnens intention. Denne brug af overtalelse kan forklares ud fra begreberne microsuasion og macrosuasion. Macrosuasion beskriver kampagnens overordnede hensigt og microsuasion de underliggende elementer af overtalelse, der skal lede til den endelige overtalelse om tilmelding. (Fogg, hjemmeside. Disse er opbygget forskelligt, men sammen arbejder de henimod samme macrosuasive mål. Microsuasion-elementer bliver anvendt ved, at brugeren under teaser-videoen kan se en procesbar, som indikerer hvor mange spørgsmål, der er tilbage. Det er altså et overtalende element til at fortsætte quizzen. Når brugeren ligeledes holder markøren hen over en af de 5 personer på hjemmesiden, bliver den relevante person fremhævet, så brugeren overtales til at klikke. (Fogg, 2003) Ansigterne på de 5 forskellige personer på hjemmesiden fungerer som psychological cues, som skal få brugeren til at sympatisere med den person, hvis holdning afspejler brugerens egen. Samtidig anvender vi personer, som aldersmæssigt svarer til den målgruppe vi henvender os til. Simply stated, the principle of similarity suggests that, in most situations, people we think are similar to us (in personality, preferences, or in other attributes) can motivate and persuade us more easily than people who are not similar to us. Ved teksten Det er dit valg fjerner vi os en smule fra modtageren og går modsat similaritets princippet ikke helt ned på niveau med modtageren. Modtager opfordres til at skabe overensstemmelse mellem holdning og adfærd jævnfør dissonansprincipperne ved at tilmelde sig donorregistret (Festinger i Wilson & Orgden, 2004). Eftersom kampag- organdonation og den førnævnte undersøgelse fra 2006 viste, at kun moni mellem holdning og handling. EKSPONERING OG AWARNESS Da vores målgruppe er karakteriseret ved at være personer, der endnu ikke har tilmeldt sig donorregistret, antager vi, at målgruppens første møde med kampagnen vil ske via bannere på udvalgte hjemmesid- donorregistrests hjemmeside, hvor de kan tilmelde sig den ønskede ordning. Dette forløb består, som nævnt, af to medieprodukter, der anvender forskellige virkemidler. For det første er det afgørende for kampagnens succes, at målgruppens interesse bliver fanget. Til dette anvender vi mystik og udfordring som virkemiddel. Når de ser anslaget hvad går det ud på?. Teksten Du har kun to sekunder. Tag stilling! skal ses som en yderligere pirren af nysgerrigheden og fremprovokere direkte udfordring til målgruppen om at teste deres handlekraft. dens afsender, skal pirre målgruppens nysgerrighed. Det kan forklares ud fra appelformen logos - dog anvendt på en lidt utraditionel måde.

9 Normalt forstås denne appelform som en måde at overbevise et publikum vha. rationel argumentation. (Jørgensen & Onsberg, 2010). Sådan er logos dog ikke anvendt i denne sammenhæng. I stedet spiller den SUSPENCE vigtighed af de præsenterede valg. Dette kulminerer i valget om or- og afsender. Vi forventer, at dette vil blive oplevet som en overraskelse (for brugeren), da de foregående svarmuligheder ikke har nogen direk- moment er, at det skal virke som en form for wake-up-call, der yderligere skal pointere relevansen af dette valg i forhold til de foregående. Det er et af de væsentlige valg her i livet - vigtigere end valget om æble eller banan. Vi ser det som afgørende, at valget bliver opfattet som relevant af målgruppen. Formålet med kampagnen er ikke at skabe en holdningsændring ift. til organdonation, men derimod at skabe en adfærdsændring. Målgruppen skal tilmelde sig donorregistret uanset om de vil være donere eller ej. For at målgruppen skal udføre denne handling, skal de opleve den som relevant. (Seepstrup & Fruensgaard, 2010). Valget om at holde modtageren i suspense igennem videoen begrunder sig i vores modtageropfattelse; en moderne webbruger, som konstant udsættes for enorme mængder information online, og som derfor sandsynligvis ikke aktivt og individuelt vil opsøge en kampagne gøres spiseligt, men ramme plet! APPELFORMER valget om indledningsvis at lave en teaser med modtageren, mener vi ikke går ud over afsendertroværdigheden. Ethos bliver i kampagnen eksplicit repræsenteret ved Sundhedsstyrrelsens logo, men er ikke den mest dominerende appelform. Kampagnen benytter dele af alle tre appelformer men i variende grad. Logos i form af lægen, der har faktuelle oplysninger omkring organdonation i Danmark og på sin vis også de 4 øvrige personer med deres individuelle argumentation for deres valg. Pathos er den mest dominerende appelform i og med taler om deres følelser i forhold til deres valg om organdonation. Deru- rigtige beslutning. Det emotionelle aspekt har derved stor betydning i konteksten. Det er dit valg, og der appelleres til at modtager må kigge ind i sig selv. SAMSPIL MELLEM MEDIEPRODUKTERNE Det er som nævnt et bevidst valg ikke at gøre det tydeligt fra starten, at Sundhedsstyrelsen og Organregistret står som afsender til teaser- visuelle fremtræden heller ikke skal afsløre dens afsender. Det med- fremstår ret forskellige. Vi ser det dog samtidig som vigtigt, at der er kontinuitet i kampagnen fra start til slut (Simons, 2001). På trods af, at kampagnen består af forskellige medieprodukter, opbygget ud fra forskellige virkemidler, har vi arbejdet for at skabe en naturlig sammenhæng mellem de en- sker der en tværmedial navigering, hvor modtager auditivt og visuelt guides videre til Sundhedsstyrelsens hjemmeside (via et link). (Bechmann, 2007). Dette skaber en naturlig overgang og sammenhæng brug af cross promotion er også, at modtager følges til dørs og registrerer sig i donorregistret. Det er vigtigt, at afsender er opmærksom på follow-through og tænker hele forløbet igennem for at nå sine mål. (Simons, 2001). Den tværmediale brug af medieprodukter er valgt fordi, vi med det ene hjemmesiden. På denne måde kan man fange målgruppen i deres vante mediebrug og guide dem ind på tagstilling.nu, som næppe er blandt de sider, man hyppigt besøger. På denne måde mener vi, at vi øger sandsynligheden for at opfylde kampagnens mål. KILDER Undersøgelse vedr. befolkningens holdning til organdonation. (Udarbejdet af Sundhedsstyrelsens Enhed for Planlægning på baggrund af dataindsamling foretaget november/december 2006 af Epin- donation/holdning%202006/undersogelse_organdonation_juli07. ashx pdf Wilson, J. & Ogden, J. D (2004) Designing Strategies and Tactics to - tisk argumentation, Nyt Teknisk Forlag. Morreale, J. & Gronbeck, B. (2001), Sage Publication. - kommunikations- og kampagneplanlægning, Academica. ken i Rhetorica Scandinavica nr. 33 LOGO Logo design er lånt af den lebanesiske kampange for organdonation

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere