DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse"

Transkript

1 E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 11/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA

2 FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE PSE ALDE Verts/ALE GUE/NGL IND/DEM UEN NI Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater De Europæiske Socialdemokraters Gruppe Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Gruppen for De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Den Europæiske Venstrefløjls Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre Gruppen for Selvstændighed/Demokrati Gruppen Union for Nationernes Europa Løsgængere * * * AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON EMPL ENVI ITRE IMCO TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI Udenrigsudvalget Udviklingsudvalget Udvalget om International Handel Budgetudvalget Budgetkontroludvalget Økonomi- og Valutaudvalget Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Udvalget om Industri, Forskning og Energi Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Transport- og Turismeudvalget Regionaludviklingsudvalget Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdisktikter Fiskeriudvalget Kultur- og Uddannelsesudvalget Retsudvalget Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Udvalget for Andragender (Intranet) (Internet) \\Epades\public\bulletin\Activités Redaktionen slut :

3 INDHOLD 3 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING Udnævnelser/nedlæggelse af mandat/ophør af mandat... 6 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Skriftlige forespørgsler Spørgetiden (B6-0332/05) Oversigt over spørgetiden - oktober Skriftlige erklæringer UDVALG Valg af ordførere OFFICIELLE DOKUMENTER Dokumenter fra Kommissionen ALMENE OPLYSNINGER Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Erklæring vegne efter den tropiske storn Stan Erklæring om valget i Liberia Erklæring om ytrinsfrihed i Den Demokratiske Republik Congo Erklæring om grænsekonflikten mellem Senegal og Gambia Erklæring om situationen i Togo Erklæring om offentliggørelsen af Bangladeshs strategi for fattigdomsbekæmpelse OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE Dette dokument er tilgængeligt her : (Intranet) (Internet)

4 4 INDHOLD

5 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 5 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

6 6 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET POLSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 26. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Bernard WOJCIECHOWSKI var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL), med virkning fra den 26. oktober * * * OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET TYSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 27. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Matthias GROOTE var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Garrelt DUIN (PSE-DE), med virkning fra den 26. oktober * * * OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET TYSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 27. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Horst Eckart Alwin POSDORF var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jürgen ZIMMERLING (PPE-DE/DE), med virkning fra den 24. oktober * * *

7 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 7 ET ITALIENSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 3, har Michele SANTORO (PSE-IT) nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 14. november Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 27. oktober * * * TO TYSKE MEDLEMMERS NEDLÆGGELSE AF DERES MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 24. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Garrett DUIN Ingo SCHMITT (PSE/DE) (PPE-DE/DE) var blevet valgt til Tysklands Forbundsdag, og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 4, konstaterede det, at deres mandat som medlem af Europa-Parlamentet udløb med virkning fra 18. oktober * * *

8 8 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING ET POLSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRING AF IKRAFTTRÆDELSESDATO Bemærk, at i overensstemmelse med Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2005 udløb mandatet for med virkning fra 7. oktober Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL)) * * *

9 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 9 MEDLEMMERNES AKTIVITETER

10 10 MEDLEMMERNES AKTIVITETER SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER (Situationen den ) Stiller Emne Nr Vittorio Agnoletto María Salinas García Gerardo Galeote Quecedo Caroline Lucas Blodbanken på hospitalet i Milano og bloddonationer fra homoseksuelle Klare og gentagne overtrædelser af fiskeribestemmelserne i Middelhavet Daphne II-programmet - Situationen for mindreårige immigranter i Andalusien Suspension af associeringsaftalen mellem EU og Israel på grund af krænkelser af menneskerettigheder P-3639/05 P-3640/05 P-3641/05 P-3642/05 Proinsias De Rossa Tilbageholdelse af Mohammed Maherzi Abou i Tunesien E-3643/05 Proinsias De Rossa Tilbageholdelse af Mohammed Maherzi Abou i Tunesien E-3644/05 Proinsias De Rossa Radongas i grundvandskilder E-3645/05 Proinsias De Rossa Revision af Kommissionens henstilling om radongas E-3646/05 Proinsias De Rossa Radongas E-3647/05 Proinsias De Rossa Multipel sklerose E-3648/05 Proinsias De Rossa Trafiksikkerhed i byerne E-3649/05 Proinsias De Rossa Oplægning af ældre og store irske fiskerfartøjer, der fisker helt og skaldyr E-3650/05 Proinsias De Rossa Skattelettelser for stutterier E-3651/05 Proinsias De Rossa Kønsdiskrimination i golfklubber E-3652/05 Proinsias De Rossa FN-konvention om handicappedes rettigheder og værdighed E-3653/05 Proinsias De Rossa Forurening i hjemmet E-3654/05 Proinsias De Rossa Miljøkrav og børn E-3655/05 Proinsias De Rossa Registre over emission af forurenende stoffer og sygdomme E-3656/05 Proinsias De Rossa Undersøgelse af europæiske børn E-3657/05 Proinsias De Rossa Autisme og den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed E-3658/05 Proinsias De Rossa Bhopal-katastrofen E-3659/05

11 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 11 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Udviklingen i gennemførelsen af det operationelle program for jernbaner Udviklingen i gennemførelsen af programmer under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling E-3660/05 E-3661/05 Dimitrios Papadimoulis Udviklingen i gennemførelse af programmerne under ESF E-3662/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Caroline Lucas Udviklingen i gennemførelsen af de regionale operationelle programmer Stabiliseringsaftalens virkninger for gennemførelsen af den tredje fællesskabsstøtteramme EU-Israel-associeringsaftale og ICJ-udtalelse om adskillelsesmur E-3663/05 E-3664/05 E-3665/05 James Allister IRA-terrorister E-3666/05 James Allister Retlige og lovgivningsmæssige processer E-3667/05 James Allister Religionsfrihed i Sri Lanka E-3668/05 James Allister Religionsfrihed i Sri Lanka E-3669/05 Maria Martens Fremtidig rolle for stabilitetspagten for Sydøsteuropa E-3670/05 Maria Martens CARDS - regional bistand E-3671/05 Antonio Di Pietro Adoptioner i Rumænien E-3672/05 Proinsias De Rossa Arbejdsvilkår for søfolk E-3673/05 Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Gennemførelse af den planlagte ILO-konvention om de søfarendes arbejdsvilkår i EU-retten Eftermontering af spejlsystemer på motorkøretøjer for at fjerne den blinde vinkel Eftermontering af spejlsystemer på køretøjer for at fjerne den blinde vinkel Undtagelser fra direktivet om bygningers energimæssige ydeevne E-3674/05 E-3675/05 E-3676/05 E-3677/05 Proinsias De Rossa Adgang for handicappede til digital-tv E-3678/05 Proinsias De Rossa Tilsynet med markedsrelaterede pensionskasser E-3679/05 Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Haagerkonventionen af 1996 om beskyttelse af mindreårige Den britiske myndighed for nedlukning af atomanlæg og EF-traktaten E-3680/05 E-3681/05 Proinsias De Rossa EU-agentur for sproglig mangfoldighed og sproglæring E-3682/05

12 12 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Proinsias De Rossa Offentlige indkøbskontrakter - direktivet om retsmidler E-3683/05 Proinsias De Rossa Ligestillingslovgivning i Irland E-3684/05 Proinsias De Rossa Internationalt studenterkort E-3685/05 Proinsias De Rossa Satellitnavigationssystemet Galileo E-3686/05 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Valg i Afghanistan og kvinders deltagelse P-3687/05 Christofer Fjellner Offentlige indkøb og Svenska Spel P-3688/05 Catherine Stihler Udbud på transportområdet P-3689/05 Mary McDonald Pasningspraksis på børnehjem P-3690/05 Jens-Peter Bonde Stabilitetspagten E-3691/05 Jens-Peter Bonde Tilskud til landbruget E-3692/05 Albert Deß Import af oksekød fra Brasilien E-3693/05 Karin Resetarits Tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet E-3694/05 Hiltrud Breyer Overvågelse af luftkvalitet i Malta E-3695/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Den græske stats gæld til det offentlige elektricitetsselskab (DEI) Metode benyttet af den græske arbejdsformidlingsorganisation (OAED) til ansættelse af personale i medfinansierede programmer E-3696/05 E-3697/05 Robert Kilroy-Silk Kroatien E-3698/05 Proinsias De Rossa Klage vedrørende Sellafield i forbindelse med Kommissionens direktiv C(2004)867 E-3699/05 Graham Watson Tematiske strategier på miljøområdet E-3700/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Midler til at forbedre uddannelsen af romaerne i Rumænien i 2006 E-3701/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Tuberkulose i Rumænien E-3702/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven David Hammerstein Mintz Elly de Groen-Kouwenhoven Finansiering af lægemidler til mentalt retarderede mennesker i Rumænien in 2006 Midler til at forbedre lægehjælp og sundhedspleje til romaerne i Rumænien i 2006 Finansiel oversigt over de udvalgte temaer (TP) i det sjette rammeprogram (FP6) Midler til gennemførelse på lokalt niveau af den rumænske regerings strategi til forbedring af romaernes vilkår E-3703/05 E-3704/05 E-3705/05 E-3706/05

13 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 13 Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Resultater af EU-projektet til støtte for den nationale strategi til forbedring af romaernes vilkår - projekt nr. RO- 2002/ i Rumænien Resultater af EU-projekt: Institutionsopbygning med henblik på bekæmpelse af diskrimination - projekt CRIS nr.: PHARE 2003/ i Rumænien Resultater af EU-projektet til fremskyndet gennemførelse af den nationale strategi til forbedring af romaernes vilkår - projekt CRIS nr.: 2004/ i Rumænien Resultater af EU-projekter: Adgang til uddannelse for ugunstigt stillede grupper - projekt CRIS nr.: PHARE 2003/ i Rumænien Resultater af EU-projekter: Adgang til uddannelse for ugunstigt stillede grupper, med særlig fokus på romaer / projekt Desiree nr. R i Rumænien E-3707/05 E-3708/05 E-3709/05 E-3710/05 E-3711/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Rumænere med mentalt handicap afvist fra skoler E-3712/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Margrietus van den Berg og andre Manglende adgang til arbejdsmarkedet for rumænere med psykiske handicap Godtgørelse af virksomheders finansielle tab som følge af importstoppet for tekstilvarer fra Kina E-3713/05 E-3714/05 Frederika Brepoels Tolkeordning E-3715/05 Ulrich Stockmann Meddelelse om opkrævning af vejafgifter E-3716/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - José Manuel Barroso E-3717/05 Alyn Smith Europæisk teknologisk institut E-3718/05 Proinsias De Rossa Autisme i Europa E-3719/05 Proinsias De Rossa Bivirkninger ved lægemidlet Roaccutane E-3720/05 Dominique Vlasto og Joseph Daul Statistiske oplysninger på Fællesskabets hjemmeside vedrørende æbleimport E-3721/05 Hélène Goudin Forordning 852/2004 om fødevarehygiejne P-3722/05 Charles Tannock, Jacques Toubon og Tunne Kelam Charles Tannock, Jacques Toubon og Tunne Kelam Menneskerettigheder i Tyrkiet og sharia-ret Menneskerettigheder i Tyrkiet og sharia-ret E-3723/05 E-3724/05 Cecilia Malmström Støjforurening i byområder E-3725/05 Hélène Goudin Europa-Parlamentets adgang til dokumenter fra Kommissionen E-3726/05

14 14 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Hélène Goudin EF-Domstolens dom i sag C-176/03 E-3727/05 Michael Cashman Billigere togrejser i EU for personer med anerkendte handicap P-3728/05 Bill Newton Dunn Salgsfremmende foranstaltninger P-3729/05 Ivo Belet Anvendelse af artikel 6 i Habitat-direktivet P-3730/05 Willy Meyer Pleite Dimitrios Papadimoulis Ukontrolleret losseplads i San Pedro de Cansoles (Palencia, Spanien) Udviklingen i gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Interreg III E-3731/05 E-3732/05 Dimitrios Papadimoulis Gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Urban E-3733/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Landbrugsforhandlinger med Verdenshandelsorganisationen Udviklingen i gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Leader+ E-3734/05 E-3735/05 Konstantinos Hatzidakis Byaffald E-3736/05 Konstantinos Hatzidakis Rengøringsmidler E-3737/05 Konstantinos Hatzidakis Samhørighedsfonden E-3738/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Den rumænske regerings finansiering af gennemførelsen af strategien til forbedring af romaernes forhold i finansåret 2006 E-3739/05 Edite Estrela Forfølgelse af journalister i Guatemala E-3740/05 Luciana Sbarbati Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Rumænien - presserende behov for løsninger på suspenderede internationale adoptionssager Konsekvenserne for menneskers helbred af udbruddene af fugleinfluenza Finansiering af foranstaltninger mod fugleinfluenza EU's indsats i kampen mod fugleinfluenza Problemer i forbindelse med kravet om vaccination ved indførsel af fjerkræ fra bestemte tredjelande P-3741/05 E-3742/05 E-3743/05 E-3744/05 E-3745/05 Bill Newton Dunn Sporing af post på tværs af landegrænser E-3746/05 Bill Newton Dunn Bekæmpelse af spamming E-3747/05 Gay Mitchell Standish Sawmills E-3748/05 Roberta Angelilli Støtte til foreninger beskæftiget med latterterapi E-3749/05

15 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 15 Roberta Angelilli Støtte til projekt vedrørende produktion af kvalitetskød E-3750/05 Ari Vatanen Smuthuller i forbindelse med indregistrering af biler i Europa/Jiangling Landwind P-3751/05 Gilles Savary Social dumping inden for lufttransport P-3752/05 Roberta Angelilli Fast skatteprocent på investeringsindkomster i det italienske skattesystem P-3753/05 Konrad Szymański Ændring af direktivet om fjernsyn uden grænser P-3754/05 Esko Seppänen Finlands ulvebestand P-3755/05 Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García og María Salinas García Problemer med indvandring ved EU's ydre grænser E-3756/05 Andreas Schwab Omregistrering af påhængskøretøjer i grænseregioner E-3757/05 Maria Berger og Hannes Swoboda Glyn Ford Uberettiget prisbinding af naturgas og andre energiformer til oliepriserne Inddragelse af Gibraltars civilsamfund og borgere i Kommissionens aktiviteter E-3758/05 E-3759/05 Glyn Ford Gibraltar og et fælles europæisk telefonnet E-3760/05 Glyn Ford Gibraltar og det fælles europæiske luftrum E-3761/05 Glyn Ford Gibraltar og den frie bevægelighed E-3762/05 Elspeth Attwooll Pensionsbidrag i henhold til forordning (EF) nr. 1408/71 E-3763/05 Adriana Poli Bortone Støtte til ngo'er i E-3764/05 Adriana Poli Bortone Liste over ECHO-finansierede ngo'er E-3765/05 Mario Mauro Åbning af forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse af EU E-3766/05 Giovanni Pittella Rejna SpA - fritstilling af arbejdstagere E-3767/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Stærk nedgang i fiskebestanden i den nordlige del af Atlanterhavet som følge af delvist permanente net på havbunden og øget forarbejdning af hajkød Alvorlige overtrædelser af foranstaltninger til beskyttelse af dyr under transport som følge af overlæsning af lastvogne og godkendelse af en mangelfuld køreplan José Silva Peneda Udtalelse fra Kommissionen i Strasbourg den 29. september 2005 E-3768/05 E-3769/05 E-3770/05 José Silva Peneda Kommissionens undersøgelse vedrørende tekstilindustrien E-3771/05 Eija-Riitta Korhola Ulvebestanden i Finland E-3772/05

16 16 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Jonas Sjöstedt Mangler i Rumæniens reformarbejde E-3773/05 David Martin Toldafgifter og set-top-bokse P-3774/05 Ingeborg Gräßle Reform af finansforordningen - tilpasning af forældelsesbestemmelserne E-3775/05 Manolis Mavrommatis 72 millioner europæiske borgere på tærsklen til fattigdom E-3776/05 Manolis Mavrommatis Apotekererhvervets særlige kendetegn E-3777/05 Dorette Corbey Udgifter til udvikling af lægemidler og offentlig-private partnerskaber E-3778/05 Lasse Lehtinen og Ole Christensen Fodboldklubber, der anvendes til hvidvaskning af penge E-3779/05 Cristiana Muscardini Afghanistan E-3780/05 Cristiana Muscardini Islamisk ekstremisme i Somalia E-3781/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer Kombinationen af tilskud under den fælles landbrugspolitik, høje bonusudbetalinger til ledelsen og kollektiv afskedigelse af arbejdstagere hos den nederlandske kartoffelstivelsesproducent Avebe Uventet opkrævning af i hundredvis af dollars for tilladelse til at lade en bil passere den tyrkiske statsgrænse og plyndring af bilen som straf, hvis et sådant beløb ikke betales E-3782/05 E-3783/05 Nils Lundgren Anvendelse af EU's udstationeringsdirektiv E-3784/05 Georgios Karatzaferis Georgios Karatzaferis Katerina Batzeli og Nikolaos Sifunakis Udelukkelse af en del af pressen fra at bringe statslig reklame i Grækenland Upræcise betegnelser brugt af Kommissionens delegation til Skopje Kirkelige seminariers omdannelse til højere læreanstalter E-3785/05 E-3786/05 E-3787/05 Georgios Karatzaferis Galileo-programmet E-3788/05 Michele Santoro og Lilli Gruber Informations- og ytringsfrihed i Italien E-3789/05 Hiltrud Breyer Obligatorisk angivelse af drikkevands og mineralvands indhold af tungmetaller og den radioaktive belastning E-3790/05 Glyn Ford Omladning af svær brændselsolie E-3791/05 David Martin Diskriminering af russisksprogede mindretal i de baltiske lande E-3792/05 Raül Romeva i Rueda Papua P-3793/05 Giusto Catania Opsamlingslejren for migranter på Lampedusa P-3794/05

17 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 17 Raül Romeva i Rueda Papua E-3795/05 Charles Tannock og Nirj Deva Forbud mod sheik Yussuf Al-Kardawi's indrejse i EU E-3796/05 Mary McDonald Harmonisering af irsk lovgivning E-3797/05 Brigitte Douay Brigitte Douay Ækvivalens mellem eksamensbeviser i Frankrig og Den Tjekkiske Republik Beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret og bekæmpelse af piratkopiering og forfalskninger inden for rammerne af handelen mellem EU og Kina E-3798/05 E-3799/05 Monica Frassoni Cementfabrikker i Isola delle Femmine, Palermo E-3800/05 Giusto Catania Marc Emery-sagen E-3801/05 Spørgsmål annulleret P-3802/05 Vincenzo Lavarra Regionale fly P-3803/05 Rosa Miguélez Ramos Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Alvorlige skader for producenterne af hård hvede i Spanien Den græske kirkes deltagelse i projekter under fællesskabsstøtterammen Udsættelse af betalinger til det offentlige selskab for bygning af behandlingsfaciliteter (DEPANOM) Udviklingen i gennemførelsen af programmet "Psykisk Sundhed" Støttemodtagende virksomheders tilsidesættelse af deres forpligtelser i Grækenland E-3804/05 E-3805/05 E-3806/05 E-3807/05 E-3808/05 Christopher Heaton-Harris Studielån E-3809/05 Elspeth Attwooll Invasive fremmede arter og beskyttelse af det røde egern E-3810/05 Mairead McGuinness Anvendelse af moms på "elektroniske" transaktioner P-3811/05 Mia De Vits Sajjad Karim Sajjad Karim Adgangsret til el- og energimarkedet og samordning af kampen mod social udstødelse og fattigdom EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Indien og Kashmir EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Israel og Palæstina P-3812/05 E-3813/05 E-3814/05 Sajjad Karim EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Kashmir E-3815/05 Ari Vatanen Manglende frihed i Frankrig til oprettelse af regelmæssige rutebilsforbindelser mellem byer E-3816/05

18 18 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Luigi Cocilovo Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Béatrice Patrie Ændring nr. 19/2003 af byplanlægningsordning (PRG) i Vittorio Veneto kommune (provinsen Treviso) 'Fair Trade' bananers succes på det svejtsiske marked og deres meget begrænsede markedsandel i EU som følge af kvoteordninger og importlicenser Stramning af importafgiftsordningen for ikke traditionelle AVS-bananer efter 2006 og begrundelserne for at begrænse frihandelen gennem WTO-aftaler Reduktion af budgettet for europæiske forbrugercentre i 2006 E-3817/05 E-3818/05 E-3819/05 P-3820/05 Herbert Reul Sommertid E-3821/05 Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Manglende sikkerhedskultur på det nukleare område (vedrørende udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) Forsvundne dokumenter i Institute for Transuranium Elements (ITU) under GD JRC (vedrørende udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) Intern revision, sikkerheds- og strålebeskyttelsesbestemmelser GD JRC (vedrørende: udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) E-3822/05 E-3823/05 E-3824/05 Werner Langen Billig benzin for indbyggere i grænseområder E-3825/05 Sharon Bowles Selskabsskat E-3826/05 Mary McDonald Miljøbeskyttelsesforanstaltninger E-3827/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: I. Eksterne forsikringsydere Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: II. Optagelse og udligning Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: III. Traktatstridige regler E-3828/05 E-3829/05 E-3830/05

19 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 19 Erik Meijer og Kartika Liotard Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: IV. Systemets holdbarhed E-3831/05 Roger Helmer Støtte fra Kommissionen P-3832/05 Eluned Morgan og Józef Pinior Udnyttelse af arbejdstagere E-3833/05 Eluned Morgan og Józef Pinior Vandrende arbejdstagere E-3834/05 Johannes Voggenhuber Eurostat-undersøgelse af de beregningsmetoder, som Statistik Austria anvender til opgørelse af det offentliges underskud og gæld ("Maastricht-indikatorer") P-3835/05 Georgios Karatzaferis Tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og kurderne P-3836/05 Paolo Cirino Pomicino Direktivet om markeder for finansielle instrumenter P-3837/05 María Salinas García Bilaterale forhandlinger med Kina på landbrugsområdet E-3838/05 Richard Seeber Fugleinfluenza - aviær influenza E-3839/05 Richard Seeber Helicobacter pylori-bakterien E-3840/05 Richard Seeber Skadelige indvirkninger på helbredet som følge af trafikbetinget luftforurening i særligt forurenede områder E-3841/05 Richard Seeber Patenterbarheden af menneskelige gener - intelligensgen E-3842/05 Richard Seeber Tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet E-3843/05 Ivo Belet Henrik Lax Spaniens lovgivning i forbindelse med nummerplader til knallerter Forbud mod omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger E-3844/05 E-3845/05 Diana Wallis Beskyttelse af borgerne ved køb af fast ejendom E-3846/05 Diana Wallis Fælles sagsanlæg fra forbrugere i sager med tilknytning til flere EU-lande E-3847/05 Mary McDonald Overtrædelser af miljølovgivningen E-3848/05 Bart Staes Miljøkoordinator for Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union (rådssekretariatet) E-3849/05 Elisa Ferreira og andre Situationen i tekstilsektoren E-3850/05 Gay Mitchell GMO-afgrøder P-3851/05 Luca Romagnoli Fugleinfluenza P-3852/05 Eva-Britt Svensson Svenske overenskomster P-3853/05

20 20 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Georgios Karatzaferis OPAP's statsmonopol i Grækenland og konkurrenceforvridning E-3854/05 Georgios Karatzaferis Spørgsmålet om Skopjes navn E-3855/05 John Whittaker Konkurrencepolitik og konkurrencekommissærens rolle E-3856/05 Syed Kamall Frihandelsaftaler E-3857/05 Luca Romagnoli Fugleinfluenza E-3858/05 Cristiana Muscardini Tørke og landbrug E-3859/05 Giovanni Berlinguer Ioannis Gklavakis Tværnationale samarbejdsprojekter (Sokrates, Leonardo da Vinci, Erasmus osv.): sagen vedrørende foreningen CIID Import af olivenolie fra tredjelande i Den Europæiske Union E-3860/05 P-3861/05 Glenys Kinnock Skrøbelige stater P-3862/05 Bernat Joan i Marí Offentlig deltagelse i privatiserede selskaber - tilfældet SNCM P-3863/05 Ioannis Gklavakis Sundhedskontrol med importeret fisk E-3864/05 Claude Moraes Handelsdelegation E-3865/05 Claude Moraes VM i fodbold E-3866/05 Claude Moraes Parlamentets nye websted E-3867/05 Sylwester Chruszcz Roaming i EU E-3868/05 Herbert Bösch Ligebehandling af ansøgere til stillingen som generaldirektør i OLAF P-3869/05 Antonio Masip Hidalgo Overtagelsestilbud fra Gas Natural vedrørende ENDESA E-3870/05 Michael Cramer Konkurrenceforvridninger mellem transport ad søvejen og ad landevejen i Østersøområdet E-3871/05 Michael Cramer Statsstøtte til regionallufthavne i Tyskland E-3872/05 Reinhard Rack Manglende afgiftsfritagelse for forfatter- og anmeldereksemplarer i den gældende afgiftsfritagelsesforordning (EØF nr. 918/83) E-3873/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af bidrag/udnyttelse af EF-forordning E-3874/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af bidrag/udnyttelse af EF-forordning E-3875/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af gaver/anvendelse af en EF-forordning E-3876/05 José Ribeiro e Castro Cuba - Tysklands nationaldag E-3877/05

21 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 21 José Ribeiro e Castro Cuba - Tysklands nationaldag E-3878/05 José Ribeiro e Castro Cuba - den spanske nationaldag E-3879/05 Ashley Mote Tilbageholdelse af offentlige midler E-3880/05 Ashley Mote Eurogramme E-3881/05 Ashley Mote "Serious Fraud Office" E-3882/05 Ashley Mote Budgetbevillinger E-3883/05 Ashley Mote CESD Communautaire E-3884/05 Ashley Mote Komitologi E-3885/05 Ashley Mote ECHO/Eurostat E-3886/05 Ashley Mote Frihandelsaftale E-3887/05 Ashley Mote Spørgsmål fra medlemmer af Europa-Parlamentet E-3888/05 Ashley Mote Pensionsfond E-3889/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Margot Wallström E-3890/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Louis Michel E-3891/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Janez Potocnik E-3892/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Mariann Fischer Boel E-3893/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Stavros Dimas E-3894/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Jacques Barrot E-3895/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Markos Kyprianou E-3896/05 Panagiotis Beglitis Den græske regerings ansættelse af landpolitibetjente E-3897/05 André Laignel Kommissionen kvartalsrapport om eurozonen, oktober 2005 P-3898/05 Thomas Wise Demokratisk mandat P-3899/05 Marian Harkin M-PACS kvalitetsvurderingssystem P-3900/05 Salvador Garriga Polledo EU's strategi for Afrika E-3901/05 Salvador Garriga Polledo Støtte til Marokko og Algeriet E-3902/05 Salvador Garriga Polledo Støtte til Marokko E-3903/05 Henrik Kristensen Forvaltningen af den europæiske ål E-3904/05 Thomas Wise Bedfordshire Farm skovdemonstrationsprojekt E-3905/05

22 22 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Marian Harkin Europarådets europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp E-3906/05 Marian Harkin Udgifter til rådgivere E-3907/05 Glyn Ford Adgang til direkte tv-transmission af cricket E-3908/05 Stavros Lambrinidis og Nikolaos Sifunakis Brugen af mobiltelefoner under flyvninger E-3909/05 Kathalijne Buitenweg Nederlandske svin døde under transport til Italien E-3910/05 Frank Vanhecke Frank Vanhecke Frank Vanhecke Frank Vanhecke Sammensætning af programkomitéen for EU's kampagne til bekæmpelse af diskrimination Journalistpris - national dommerkomité - EU's antidiskriminationskampagne Den europæiske jury - journalistpris - EU-kampagne til bekæmpelse af forskelsbehandling Omkostninger ved Eurobarometer-undersøgelse af holdningen til den europæiske forfatningstraktat E-3911/05 E-3912/05 E-3913/05 E-3914/05 Frank Vanhecke Omkostninger ved Eurobarometer E-3915/05 Frank Vanhecke Kaliningrad E-3916/05 Frank Vanhecke Lov om god forvaltningsskik E-3917/05 Frank Vanhecke Kontrol med moskeer E-3918/05 Frank Vanhecke Mindretal i Pakistan E-3919/05 Marie-Arlette Carlotti Følger af fødevarekrisen i Niger P-3920/05 Ralf Walter EU-støtte til Rheinland-Pfalz i årene 2002, 2003 og 2004 E-3921/05 Kyriacos Triantaphyllides Kriminalisering af en fredelig protestaktion E-3922/05 Dimitrios Papadimoulis Revisionsrettens bemærkninger til gennemførelsen og kontrollen med udgifterne til landbrug og miljø E-3923/05 Robert Kilroy-Silk Tyrkiet E-3924/05 Bruno Gollnisch Fængselsvilkår for Tarek Aziz E-3925/05 Luciana Sbarbati Antonio Tajani og andre Fri bevægelighed og lavprisflyselskabers behandling af handicappede Kontrol af, om udnævnelsen af og lønnen til den administrerende direktør for "Umberto I"- universitetshospitalet er lovlig på baggrund af Fællesskabets gældende lovgivning og retspraksis E-3926/05 E-3927/05

23 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 23 Antonio Tajani og andre Kontrol af, om udnævnelsen af og lønnen til generaldirektøren for "Umberto I"-universitetshospitalet er lovlig på baggrund af Fællesskabets gældende lovgivning og retspraksis E-3928/05 Karin Riis-Jørgensen Haag-konventionen P-3929/05 Karin Riis-Jørgensen Tyrkiet E-3930/05 Maria Matsouka Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer Erik Meijer Den ifølge den græske statistik faldende arbejdsløshed til trods for de mange konkurser eller flytninger af græske virksomheder Voksende handelsværdi af rettigheder til udledning af drivhusgassen CO2, hvilket medfører større fortjenester til elektricitetsproducenterne i stedet for innovation Tilsløring af årlige budgetunderskud i EU-medlemsstater i euro-zonen gennem kreativ bogføring og støtte fra private institutioner Samlinger i Rådet med henblik på lovgivning og Den Europæiske Ombudsmands og Europakommissionens holdninger vedrørende den nødvendige transparens i denne forbindelse E-3931/05 E-3932/05 E-3933/05 E-3934/05 Gerard Batten Verdensungdomsdagen 2005 P-3935/05 Markus Ferber Kommissionens ejendomspolitik i Japan E-3936/05 Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Malta som optankningsbase for bådførere, der transporterer illegale immigranter Malta som optankningsbase for bådførere, der transporterer illegale immigranter E-3937/05 E-3938/05 Cristiana Muscardini Libyen E-3939/05 Cristiana Muscardini Libyen E-3940/05 Cristiana Muscardini Sprog og udarbejdelse af dokumenter E-3941/05 Cristiana Muscardini Fuldstændig flersprogethed E-3942/05 Jan Wiersma Situationen i det psykiatriske sygehus Gora Ochitei i Rumænien E-3943/05 Saïd El Khadraoui Sikkerhed ved vejarbejde i EU's medlemsstater E-3944/05 Simon Coveney Handel med katte- og hundeskind P-3945/05 Eluned Morgan Fugleinfluenza P-3946/05 Chris Davies WEEE-direktivet - ændrede krav P-3947/05

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0359 Beskyttelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1 KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 209 AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 863 endelig BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2007 Nationale kontrolorganer 1 Menneskeret i Danmark Status 2007 Tilrettelæggelse: Birgitte Kofod Olsen og Christoffer Ulrik Badse Redaktion:

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere