DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse"

Transkript

1 E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 11/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA

2 FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE PSE ALDE Verts/ALE GUE/NGL IND/DEM UEN NI Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater De Europæiske Socialdemokraters Gruppe Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Gruppen for De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Den Europæiske Venstrefløjls Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre Gruppen for Selvstændighed/Demokrati Gruppen Union for Nationernes Europa Løsgængere * * * AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON EMPL ENVI ITRE IMCO TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI Udenrigsudvalget Udviklingsudvalget Udvalget om International Handel Budgetudvalget Budgetkontroludvalget Økonomi- og Valutaudvalget Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Udvalget om Industri, Forskning og Energi Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Transport- og Turismeudvalget Regionaludviklingsudvalget Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdisktikter Fiskeriudvalget Kultur- og Uddannelsesudvalget Retsudvalget Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Udvalget for Andragender (Intranet) (Internet) \\Epades\public\bulletin\Activités Redaktionen slut :

3 INDHOLD 3 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING Udnævnelser/nedlæggelse af mandat/ophør af mandat... 6 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Skriftlige forespørgsler Spørgetiden (B6-0332/05) Oversigt over spørgetiden - oktober Skriftlige erklæringer UDVALG Valg af ordførere OFFICIELLE DOKUMENTER Dokumenter fra Kommissionen ALMENE OPLYSNINGER Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Erklæring vegne efter den tropiske storn Stan Erklæring om valget i Liberia Erklæring om ytrinsfrihed i Den Demokratiske Republik Congo Erklæring om grænsekonflikten mellem Senegal og Gambia Erklæring om situationen i Togo Erklæring om offentliggørelsen af Bangladeshs strategi for fattigdomsbekæmpelse OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE Dette dokument er tilgængeligt her : (Intranet) (Internet)

4 4 INDHOLD

5 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 5 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

6 6 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET POLSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 26. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Bernard WOJCIECHOWSKI var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL), med virkning fra den 26. oktober * * * OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET TYSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 27. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Matthias GROOTE var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Garrelt DUIN (PSE-DE), med virkning fra den 26. oktober * * * OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET TYSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 27. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Horst Eckart Alwin POSDORF var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jürgen ZIMMERLING (PPE-DE/DE), med virkning fra den 24. oktober * * *

7 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 7 ET ITALIENSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 3, har Michele SANTORO (PSE-IT) nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 14. november Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 27. oktober * * * TO TYSKE MEDLEMMERS NEDLÆGGELSE AF DERES MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 24. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Garrett DUIN Ingo SCHMITT (PSE/DE) (PPE-DE/DE) var blevet valgt til Tysklands Forbundsdag, og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 4, konstaterede det, at deres mandat som medlem af Europa-Parlamentet udløb med virkning fra 18. oktober * * *

8 8 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING ET POLSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRING AF IKRAFTTRÆDELSESDATO Bemærk, at i overensstemmelse med Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2005 udløb mandatet for med virkning fra 7. oktober Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL)) * * *

9 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 9 MEDLEMMERNES AKTIVITETER

10 10 MEDLEMMERNES AKTIVITETER SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER (Situationen den ) Stiller Emne Nr Vittorio Agnoletto María Salinas García Gerardo Galeote Quecedo Caroline Lucas Blodbanken på hospitalet i Milano og bloddonationer fra homoseksuelle Klare og gentagne overtrædelser af fiskeribestemmelserne i Middelhavet Daphne II-programmet - Situationen for mindreårige immigranter i Andalusien Suspension af associeringsaftalen mellem EU og Israel på grund af krænkelser af menneskerettigheder P-3639/05 P-3640/05 P-3641/05 P-3642/05 Proinsias De Rossa Tilbageholdelse af Mohammed Maherzi Abou i Tunesien E-3643/05 Proinsias De Rossa Tilbageholdelse af Mohammed Maherzi Abou i Tunesien E-3644/05 Proinsias De Rossa Radongas i grundvandskilder E-3645/05 Proinsias De Rossa Revision af Kommissionens henstilling om radongas E-3646/05 Proinsias De Rossa Radongas E-3647/05 Proinsias De Rossa Multipel sklerose E-3648/05 Proinsias De Rossa Trafiksikkerhed i byerne E-3649/05 Proinsias De Rossa Oplægning af ældre og store irske fiskerfartøjer, der fisker helt og skaldyr E-3650/05 Proinsias De Rossa Skattelettelser for stutterier E-3651/05 Proinsias De Rossa Kønsdiskrimination i golfklubber E-3652/05 Proinsias De Rossa FN-konvention om handicappedes rettigheder og værdighed E-3653/05 Proinsias De Rossa Forurening i hjemmet E-3654/05 Proinsias De Rossa Miljøkrav og børn E-3655/05 Proinsias De Rossa Registre over emission af forurenende stoffer og sygdomme E-3656/05 Proinsias De Rossa Undersøgelse af europæiske børn E-3657/05 Proinsias De Rossa Autisme og den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed E-3658/05 Proinsias De Rossa Bhopal-katastrofen E-3659/05

11 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 11 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Udviklingen i gennemførelsen af det operationelle program for jernbaner Udviklingen i gennemførelsen af programmer under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling E-3660/05 E-3661/05 Dimitrios Papadimoulis Udviklingen i gennemførelse af programmerne under ESF E-3662/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Caroline Lucas Udviklingen i gennemførelsen af de regionale operationelle programmer Stabiliseringsaftalens virkninger for gennemførelsen af den tredje fællesskabsstøtteramme EU-Israel-associeringsaftale og ICJ-udtalelse om adskillelsesmur E-3663/05 E-3664/05 E-3665/05 James Allister IRA-terrorister E-3666/05 James Allister Retlige og lovgivningsmæssige processer E-3667/05 James Allister Religionsfrihed i Sri Lanka E-3668/05 James Allister Religionsfrihed i Sri Lanka E-3669/05 Maria Martens Fremtidig rolle for stabilitetspagten for Sydøsteuropa E-3670/05 Maria Martens CARDS - regional bistand E-3671/05 Antonio Di Pietro Adoptioner i Rumænien E-3672/05 Proinsias De Rossa Arbejdsvilkår for søfolk E-3673/05 Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Gennemførelse af den planlagte ILO-konvention om de søfarendes arbejdsvilkår i EU-retten Eftermontering af spejlsystemer på motorkøretøjer for at fjerne den blinde vinkel Eftermontering af spejlsystemer på køretøjer for at fjerne den blinde vinkel Undtagelser fra direktivet om bygningers energimæssige ydeevne E-3674/05 E-3675/05 E-3676/05 E-3677/05 Proinsias De Rossa Adgang for handicappede til digital-tv E-3678/05 Proinsias De Rossa Tilsynet med markedsrelaterede pensionskasser E-3679/05 Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Haagerkonventionen af 1996 om beskyttelse af mindreårige Den britiske myndighed for nedlukning af atomanlæg og EF-traktaten E-3680/05 E-3681/05 Proinsias De Rossa EU-agentur for sproglig mangfoldighed og sproglæring E-3682/05

12 12 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Proinsias De Rossa Offentlige indkøbskontrakter - direktivet om retsmidler E-3683/05 Proinsias De Rossa Ligestillingslovgivning i Irland E-3684/05 Proinsias De Rossa Internationalt studenterkort E-3685/05 Proinsias De Rossa Satellitnavigationssystemet Galileo E-3686/05 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Valg i Afghanistan og kvinders deltagelse P-3687/05 Christofer Fjellner Offentlige indkøb og Svenska Spel P-3688/05 Catherine Stihler Udbud på transportområdet P-3689/05 Mary McDonald Pasningspraksis på børnehjem P-3690/05 Jens-Peter Bonde Stabilitetspagten E-3691/05 Jens-Peter Bonde Tilskud til landbruget E-3692/05 Albert Deß Import af oksekød fra Brasilien E-3693/05 Karin Resetarits Tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet E-3694/05 Hiltrud Breyer Overvågelse af luftkvalitet i Malta E-3695/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Den græske stats gæld til det offentlige elektricitetsselskab (DEI) Metode benyttet af den græske arbejdsformidlingsorganisation (OAED) til ansættelse af personale i medfinansierede programmer E-3696/05 E-3697/05 Robert Kilroy-Silk Kroatien E-3698/05 Proinsias De Rossa Klage vedrørende Sellafield i forbindelse med Kommissionens direktiv C(2004)867 E-3699/05 Graham Watson Tematiske strategier på miljøområdet E-3700/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Midler til at forbedre uddannelsen af romaerne i Rumænien i 2006 E-3701/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Tuberkulose i Rumænien E-3702/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven David Hammerstein Mintz Elly de Groen-Kouwenhoven Finansiering af lægemidler til mentalt retarderede mennesker i Rumænien in 2006 Midler til at forbedre lægehjælp og sundhedspleje til romaerne i Rumænien i 2006 Finansiel oversigt over de udvalgte temaer (TP) i det sjette rammeprogram (FP6) Midler til gennemførelse på lokalt niveau af den rumænske regerings strategi til forbedring af romaernes vilkår E-3703/05 E-3704/05 E-3705/05 E-3706/05

13 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 13 Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Resultater af EU-projektet til støtte for den nationale strategi til forbedring af romaernes vilkår - projekt nr. RO- 2002/ i Rumænien Resultater af EU-projekt: Institutionsopbygning med henblik på bekæmpelse af diskrimination - projekt CRIS nr.: PHARE 2003/ i Rumænien Resultater af EU-projektet til fremskyndet gennemførelse af den nationale strategi til forbedring af romaernes vilkår - projekt CRIS nr.: 2004/ i Rumænien Resultater af EU-projekter: Adgang til uddannelse for ugunstigt stillede grupper - projekt CRIS nr.: PHARE 2003/ i Rumænien Resultater af EU-projekter: Adgang til uddannelse for ugunstigt stillede grupper, med særlig fokus på romaer / projekt Desiree nr. R i Rumænien E-3707/05 E-3708/05 E-3709/05 E-3710/05 E-3711/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Rumænere med mentalt handicap afvist fra skoler E-3712/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Margrietus van den Berg og andre Manglende adgang til arbejdsmarkedet for rumænere med psykiske handicap Godtgørelse af virksomheders finansielle tab som følge af importstoppet for tekstilvarer fra Kina E-3713/05 E-3714/05 Frederika Brepoels Tolkeordning E-3715/05 Ulrich Stockmann Meddelelse om opkrævning af vejafgifter E-3716/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - José Manuel Barroso E-3717/05 Alyn Smith Europæisk teknologisk institut E-3718/05 Proinsias De Rossa Autisme i Europa E-3719/05 Proinsias De Rossa Bivirkninger ved lægemidlet Roaccutane E-3720/05 Dominique Vlasto og Joseph Daul Statistiske oplysninger på Fællesskabets hjemmeside vedrørende æbleimport E-3721/05 Hélène Goudin Forordning 852/2004 om fødevarehygiejne P-3722/05 Charles Tannock, Jacques Toubon og Tunne Kelam Charles Tannock, Jacques Toubon og Tunne Kelam Menneskerettigheder i Tyrkiet og sharia-ret Menneskerettigheder i Tyrkiet og sharia-ret E-3723/05 E-3724/05 Cecilia Malmström Støjforurening i byområder E-3725/05 Hélène Goudin Europa-Parlamentets adgang til dokumenter fra Kommissionen E-3726/05

14 14 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Hélène Goudin EF-Domstolens dom i sag C-176/03 E-3727/05 Michael Cashman Billigere togrejser i EU for personer med anerkendte handicap P-3728/05 Bill Newton Dunn Salgsfremmende foranstaltninger P-3729/05 Ivo Belet Anvendelse af artikel 6 i Habitat-direktivet P-3730/05 Willy Meyer Pleite Dimitrios Papadimoulis Ukontrolleret losseplads i San Pedro de Cansoles (Palencia, Spanien) Udviklingen i gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Interreg III E-3731/05 E-3732/05 Dimitrios Papadimoulis Gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Urban E-3733/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Landbrugsforhandlinger med Verdenshandelsorganisationen Udviklingen i gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Leader+ E-3734/05 E-3735/05 Konstantinos Hatzidakis Byaffald E-3736/05 Konstantinos Hatzidakis Rengøringsmidler E-3737/05 Konstantinos Hatzidakis Samhørighedsfonden E-3738/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Den rumænske regerings finansiering af gennemførelsen af strategien til forbedring af romaernes forhold i finansåret 2006 E-3739/05 Edite Estrela Forfølgelse af journalister i Guatemala E-3740/05 Luciana Sbarbati Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Rumænien - presserende behov for løsninger på suspenderede internationale adoptionssager Konsekvenserne for menneskers helbred af udbruddene af fugleinfluenza Finansiering af foranstaltninger mod fugleinfluenza EU's indsats i kampen mod fugleinfluenza Problemer i forbindelse med kravet om vaccination ved indførsel af fjerkræ fra bestemte tredjelande P-3741/05 E-3742/05 E-3743/05 E-3744/05 E-3745/05 Bill Newton Dunn Sporing af post på tværs af landegrænser E-3746/05 Bill Newton Dunn Bekæmpelse af spamming E-3747/05 Gay Mitchell Standish Sawmills E-3748/05 Roberta Angelilli Støtte til foreninger beskæftiget med latterterapi E-3749/05

15 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 15 Roberta Angelilli Støtte til projekt vedrørende produktion af kvalitetskød E-3750/05 Ari Vatanen Smuthuller i forbindelse med indregistrering af biler i Europa/Jiangling Landwind P-3751/05 Gilles Savary Social dumping inden for lufttransport P-3752/05 Roberta Angelilli Fast skatteprocent på investeringsindkomster i det italienske skattesystem P-3753/05 Konrad Szymański Ændring af direktivet om fjernsyn uden grænser P-3754/05 Esko Seppänen Finlands ulvebestand P-3755/05 Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García og María Salinas García Problemer med indvandring ved EU's ydre grænser E-3756/05 Andreas Schwab Omregistrering af påhængskøretøjer i grænseregioner E-3757/05 Maria Berger og Hannes Swoboda Glyn Ford Uberettiget prisbinding af naturgas og andre energiformer til oliepriserne Inddragelse af Gibraltars civilsamfund og borgere i Kommissionens aktiviteter E-3758/05 E-3759/05 Glyn Ford Gibraltar og et fælles europæisk telefonnet E-3760/05 Glyn Ford Gibraltar og det fælles europæiske luftrum E-3761/05 Glyn Ford Gibraltar og den frie bevægelighed E-3762/05 Elspeth Attwooll Pensionsbidrag i henhold til forordning (EF) nr. 1408/71 E-3763/05 Adriana Poli Bortone Støtte til ngo'er i E-3764/05 Adriana Poli Bortone Liste over ECHO-finansierede ngo'er E-3765/05 Mario Mauro Åbning af forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse af EU E-3766/05 Giovanni Pittella Rejna SpA - fritstilling af arbejdstagere E-3767/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Stærk nedgang i fiskebestanden i den nordlige del af Atlanterhavet som følge af delvist permanente net på havbunden og øget forarbejdning af hajkød Alvorlige overtrædelser af foranstaltninger til beskyttelse af dyr under transport som følge af overlæsning af lastvogne og godkendelse af en mangelfuld køreplan José Silva Peneda Udtalelse fra Kommissionen i Strasbourg den 29. september 2005 E-3768/05 E-3769/05 E-3770/05 José Silva Peneda Kommissionens undersøgelse vedrørende tekstilindustrien E-3771/05 Eija-Riitta Korhola Ulvebestanden i Finland E-3772/05

16 16 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Jonas Sjöstedt Mangler i Rumæniens reformarbejde E-3773/05 David Martin Toldafgifter og set-top-bokse P-3774/05 Ingeborg Gräßle Reform af finansforordningen - tilpasning af forældelsesbestemmelserne E-3775/05 Manolis Mavrommatis 72 millioner europæiske borgere på tærsklen til fattigdom E-3776/05 Manolis Mavrommatis Apotekererhvervets særlige kendetegn E-3777/05 Dorette Corbey Udgifter til udvikling af lægemidler og offentlig-private partnerskaber E-3778/05 Lasse Lehtinen og Ole Christensen Fodboldklubber, der anvendes til hvidvaskning af penge E-3779/05 Cristiana Muscardini Afghanistan E-3780/05 Cristiana Muscardini Islamisk ekstremisme i Somalia E-3781/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer Kombinationen af tilskud under den fælles landbrugspolitik, høje bonusudbetalinger til ledelsen og kollektiv afskedigelse af arbejdstagere hos den nederlandske kartoffelstivelsesproducent Avebe Uventet opkrævning af i hundredvis af dollars for tilladelse til at lade en bil passere den tyrkiske statsgrænse og plyndring af bilen som straf, hvis et sådant beløb ikke betales E-3782/05 E-3783/05 Nils Lundgren Anvendelse af EU's udstationeringsdirektiv E-3784/05 Georgios Karatzaferis Georgios Karatzaferis Katerina Batzeli og Nikolaos Sifunakis Udelukkelse af en del af pressen fra at bringe statslig reklame i Grækenland Upræcise betegnelser brugt af Kommissionens delegation til Skopje Kirkelige seminariers omdannelse til højere læreanstalter E-3785/05 E-3786/05 E-3787/05 Georgios Karatzaferis Galileo-programmet E-3788/05 Michele Santoro og Lilli Gruber Informations- og ytringsfrihed i Italien E-3789/05 Hiltrud Breyer Obligatorisk angivelse af drikkevands og mineralvands indhold af tungmetaller og den radioaktive belastning E-3790/05 Glyn Ford Omladning af svær brændselsolie E-3791/05 David Martin Diskriminering af russisksprogede mindretal i de baltiske lande E-3792/05 Raül Romeva i Rueda Papua P-3793/05 Giusto Catania Opsamlingslejren for migranter på Lampedusa P-3794/05

17 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 17 Raül Romeva i Rueda Papua E-3795/05 Charles Tannock og Nirj Deva Forbud mod sheik Yussuf Al-Kardawi's indrejse i EU E-3796/05 Mary McDonald Harmonisering af irsk lovgivning E-3797/05 Brigitte Douay Brigitte Douay Ækvivalens mellem eksamensbeviser i Frankrig og Den Tjekkiske Republik Beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret og bekæmpelse af piratkopiering og forfalskninger inden for rammerne af handelen mellem EU og Kina E-3798/05 E-3799/05 Monica Frassoni Cementfabrikker i Isola delle Femmine, Palermo E-3800/05 Giusto Catania Marc Emery-sagen E-3801/05 Spørgsmål annulleret P-3802/05 Vincenzo Lavarra Regionale fly P-3803/05 Rosa Miguélez Ramos Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Alvorlige skader for producenterne af hård hvede i Spanien Den græske kirkes deltagelse i projekter under fællesskabsstøtterammen Udsættelse af betalinger til det offentlige selskab for bygning af behandlingsfaciliteter (DEPANOM) Udviklingen i gennemførelsen af programmet "Psykisk Sundhed" Støttemodtagende virksomheders tilsidesættelse af deres forpligtelser i Grækenland E-3804/05 E-3805/05 E-3806/05 E-3807/05 E-3808/05 Christopher Heaton-Harris Studielån E-3809/05 Elspeth Attwooll Invasive fremmede arter og beskyttelse af det røde egern E-3810/05 Mairead McGuinness Anvendelse af moms på "elektroniske" transaktioner P-3811/05 Mia De Vits Sajjad Karim Sajjad Karim Adgangsret til el- og energimarkedet og samordning af kampen mod social udstødelse og fattigdom EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Indien og Kashmir EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Israel og Palæstina P-3812/05 E-3813/05 E-3814/05 Sajjad Karim EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Kashmir E-3815/05 Ari Vatanen Manglende frihed i Frankrig til oprettelse af regelmæssige rutebilsforbindelser mellem byer E-3816/05

18 18 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Luigi Cocilovo Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Béatrice Patrie Ændring nr. 19/2003 af byplanlægningsordning (PRG) i Vittorio Veneto kommune (provinsen Treviso) 'Fair Trade' bananers succes på det svejtsiske marked og deres meget begrænsede markedsandel i EU som følge af kvoteordninger og importlicenser Stramning af importafgiftsordningen for ikke traditionelle AVS-bananer efter 2006 og begrundelserne for at begrænse frihandelen gennem WTO-aftaler Reduktion af budgettet for europæiske forbrugercentre i 2006 E-3817/05 E-3818/05 E-3819/05 P-3820/05 Herbert Reul Sommertid E-3821/05 Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Manglende sikkerhedskultur på det nukleare område (vedrørende udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) Forsvundne dokumenter i Institute for Transuranium Elements (ITU) under GD JRC (vedrørende udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) Intern revision, sikkerheds- og strålebeskyttelsesbestemmelser GD JRC (vedrørende: udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) E-3822/05 E-3823/05 E-3824/05 Werner Langen Billig benzin for indbyggere i grænseområder E-3825/05 Sharon Bowles Selskabsskat E-3826/05 Mary McDonald Miljøbeskyttelsesforanstaltninger E-3827/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: I. Eksterne forsikringsydere Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: II. Optagelse og udligning Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: III. Traktatstridige regler E-3828/05 E-3829/05 E-3830/05

19 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 19 Erik Meijer og Kartika Liotard Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: IV. Systemets holdbarhed E-3831/05 Roger Helmer Støtte fra Kommissionen P-3832/05 Eluned Morgan og Józef Pinior Udnyttelse af arbejdstagere E-3833/05 Eluned Morgan og Józef Pinior Vandrende arbejdstagere E-3834/05 Johannes Voggenhuber Eurostat-undersøgelse af de beregningsmetoder, som Statistik Austria anvender til opgørelse af det offentliges underskud og gæld ("Maastricht-indikatorer") P-3835/05 Georgios Karatzaferis Tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og kurderne P-3836/05 Paolo Cirino Pomicino Direktivet om markeder for finansielle instrumenter P-3837/05 María Salinas García Bilaterale forhandlinger med Kina på landbrugsområdet E-3838/05 Richard Seeber Fugleinfluenza - aviær influenza E-3839/05 Richard Seeber Helicobacter pylori-bakterien E-3840/05 Richard Seeber Skadelige indvirkninger på helbredet som følge af trafikbetinget luftforurening i særligt forurenede områder E-3841/05 Richard Seeber Patenterbarheden af menneskelige gener - intelligensgen E-3842/05 Richard Seeber Tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet E-3843/05 Ivo Belet Henrik Lax Spaniens lovgivning i forbindelse med nummerplader til knallerter Forbud mod omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger E-3844/05 E-3845/05 Diana Wallis Beskyttelse af borgerne ved køb af fast ejendom E-3846/05 Diana Wallis Fælles sagsanlæg fra forbrugere i sager med tilknytning til flere EU-lande E-3847/05 Mary McDonald Overtrædelser af miljølovgivningen E-3848/05 Bart Staes Miljøkoordinator for Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union (rådssekretariatet) E-3849/05 Elisa Ferreira og andre Situationen i tekstilsektoren E-3850/05 Gay Mitchell GMO-afgrøder P-3851/05 Luca Romagnoli Fugleinfluenza P-3852/05 Eva-Britt Svensson Svenske overenskomster P-3853/05

20 20 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Georgios Karatzaferis OPAP's statsmonopol i Grækenland og konkurrenceforvridning E-3854/05 Georgios Karatzaferis Spørgsmålet om Skopjes navn E-3855/05 John Whittaker Konkurrencepolitik og konkurrencekommissærens rolle E-3856/05 Syed Kamall Frihandelsaftaler E-3857/05 Luca Romagnoli Fugleinfluenza E-3858/05 Cristiana Muscardini Tørke og landbrug E-3859/05 Giovanni Berlinguer Ioannis Gklavakis Tværnationale samarbejdsprojekter (Sokrates, Leonardo da Vinci, Erasmus osv.): sagen vedrørende foreningen CIID Import af olivenolie fra tredjelande i Den Europæiske Union E-3860/05 P-3861/05 Glenys Kinnock Skrøbelige stater P-3862/05 Bernat Joan i Marí Offentlig deltagelse i privatiserede selskaber - tilfældet SNCM P-3863/05 Ioannis Gklavakis Sundhedskontrol med importeret fisk E-3864/05 Claude Moraes Handelsdelegation E-3865/05 Claude Moraes VM i fodbold E-3866/05 Claude Moraes Parlamentets nye websted E-3867/05 Sylwester Chruszcz Roaming i EU E-3868/05 Herbert Bösch Ligebehandling af ansøgere til stillingen som generaldirektør i OLAF P-3869/05 Antonio Masip Hidalgo Overtagelsestilbud fra Gas Natural vedrørende ENDESA E-3870/05 Michael Cramer Konkurrenceforvridninger mellem transport ad søvejen og ad landevejen i Østersøområdet E-3871/05 Michael Cramer Statsstøtte til regionallufthavne i Tyskland E-3872/05 Reinhard Rack Manglende afgiftsfritagelse for forfatter- og anmeldereksemplarer i den gældende afgiftsfritagelsesforordning (EØF nr. 918/83) E-3873/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af bidrag/udnyttelse af EF-forordning E-3874/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af bidrag/udnyttelse af EF-forordning E-3875/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af gaver/anvendelse af en EF-forordning E-3876/05 José Ribeiro e Castro Cuba - Tysklands nationaldag E-3877/05

21 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 21 José Ribeiro e Castro Cuba - Tysklands nationaldag E-3878/05 José Ribeiro e Castro Cuba - den spanske nationaldag E-3879/05 Ashley Mote Tilbageholdelse af offentlige midler E-3880/05 Ashley Mote Eurogramme E-3881/05 Ashley Mote "Serious Fraud Office" E-3882/05 Ashley Mote Budgetbevillinger E-3883/05 Ashley Mote CESD Communautaire E-3884/05 Ashley Mote Komitologi E-3885/05 Ashley Mote ECHO/Eurostat E-3886/05 Ashley Mote Frihandelsaftale E-3887/05 Ashley Mote Spørgsmål fra medlemmer af Europa-Parlamentet E-3888/05 Ashley Mote Pensionsfond E-3889/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Margot Wallström E-3890/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Louis Michel E-3891/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Janez Potocnik E-3892/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Mariann Fischer Boel E-3893/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Stavros Dimas E-3894/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Jacques Barrot E-3895/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Markos Kyprianou E-3896/05 Panagiotis Beglitis Den græske regerings ansættelse af landpolitibetjente E-3897/05 André Laignel Kommissionen kvartalsrapport om eurozonen, oktober 2005 P-3898/05 Thomas Wise Demokratisk mandat P-3899/05 Marian Harkin M-PACS kvalitetsvurderingssystem P-3900/05 Salvador Garriga Polledo EU's strategi for Afrika E-3901/05 Salvador Garriga Polledo Støtte til Marokko og Algeriet E-3902/05 Salvador Garriga Polledo Støtte til Marokko E-3903/05 Henrik Kristensen Forvaltningen af den europæiske ål E-3904/05 Thomas Wise Bedfordshire Farm skovdemonstrationsprojekt E-3905/05

22 22 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Marian Harkin Europarådets europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp E-3906/05 Marian Harkin Udgifter til rådgivere E-3907/05 Glyn Ford Adgang til direkte tv-transmission af cricket E-3908/05 Stavros Lambrinidis og Nikolaos Sifunakis Brugen af mobiltelefoner under flyvninger E-3909/05 Kathalijne Buitenweg Nederlandske svin døde under transport til Italien E-3910/05 Frank Vanhecke Frank Vanhecke Frank Vanhecke Frank Vanhecke Sammensætning af programkomitéen for EU's kampagne til bekæmpelse af diskrimination Journalistpris - national dommerkomité - EU's antidiskriminationskampagne Den europæiske jury - journalistpris - EU-kampagne til bekæmpelse af forskelsbehandling Omkostninger ved Eurobarometer-undersøgelse af holdningen til den europæiske forfatningstraktat E-3911/05 E-3912/05 E-3913/05 E-3914/05 Frank Vanhecke Omkostninger ved Eurobarometer E-3915/05 Frank Vanhecke Kaliningrad E-3916/05 Frank Vanhecke Lov om god forvaltningsskik E-3917/05 Frank Vanhecke Kontrol med moskeer E-3918/05 Frank Vanhecke Mindretal i Pakistan E-3919/05 Marie-Arlette Carlotti Følger af fødevarekrisen i Niger P-3920/05 Ralf Walter EU-støtte til Rheinland-Pfalz i årene 2002, 2003 og 2004 E-3921/05 Kyriacos Triantaphyllides Kriminalisering af en fredelig protestaktion E-3922/05 Dimitrios Papadimoulis Revisionsrettens bemærkninger til gennemførelsen og kontrollen med udgifterne til landbrug og miljø E-3923/05 Robert Kilroy-Silk Tyrkiet E-3924/05 Bruno Gollnisch Fængselsvilkår for Tarek Aziz E-3925/05 Luciana Sbarbati Antonio Tajani og andre Fri bevægelighed og lavprisflyselskabers behandling af handicappede Kontrol af, om udnævnelsen af og lønnen til den administrerende direktør for "Umberto I"- universitetshospitalet er lovlig på baggrund af Fællesskabets gældende lovgivning og retspraksis E-3926/05 E-3927/05

23 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 23 Antonio Tajani og andre Kontrol af, om udnævnelsen af og lønnen til generaldirektøren for "Umberto I"-universitetshospitalet er lovlig på baggrund af Fællesskabets gældende lovgivning og retspraksis E-3928/05 Karin Riis-Jørgensen Haag-konventionen P-3929/05 Karin Riis-Jørgensen Tyrkiet E-3930/05 Maria Matsouka Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer Erik Meijer Den ifølge den græske statistik faldende arbejdsløshed til trods for de mange konkurser eller flytninger af græske virksomheder Voksende handelsværdi af rettigheder til udledning af drivhusgassen CO2, hvilket medfører større fortjenester til elektricitetsproducenterne i stedet for innovation Tilsløring af årlige budgetunderskud i EU-medlemsstater i euro-zonen gennem kreativ bogføring og støtte fra private institutioner Samlinger i Rådet med henblik på lovgivning og Den Europæiske Ombudsmands og Europakommissionens holdninger vedrørende den nødvendige transparens i denne forbindelse E-3931/05 E-3932/05 E-3933/05 E-3934/05 Gerard Batten Verdensungdomsdagen 2005 P-3935/05 Markus Ferber Kommissionens ejendomspolitik i Japan E-3936/05 Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Malta som optankningsbase for bådførere, der transporterer illegale immigranter Malta som optankningsbase for bådførere, der transporterer illegale immigranter E-3937/05 E-3938/05 Cristiana Muscardini Libyen E-3939/05 Cristiana Muscardini Libyen E-3940/05 Cristiana Muscardini Sprog og udarbejdelse af dokumenter E-3941/05 Cristiana Muscardini Fuldstændig flersprogethed E-3942/05 Jan Wiersma Situationen i det psykiatriske sygehus Gora Ochitei i Rumænien E-3943/05 Saïd El Khadraoui Sikkerhed ved vejarbejde i EU's medlemsstater E-3944/05 Simon Coveney Handel med katte- og hundeskind P-3945/05 Eluned Morgan Fugleinfluenza P-3946/05 Chris Davies WEEE-direktivet - ændrede krav P-3947/05

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 05/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 05/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 05/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0187(COD) 19.2.2009 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

År Ansvarligt organ Forfatter Dokumenttype Emne (med anvendelse af Eurovoc-deskriptorer http://eurovoc.europa.eu/) Valgperiode Foreliggende sprog

År Ansvarligt organ Forfatter Dokumenttype Emne (med anvendelse af Eurovoc-deskriptorer http://eurovoc.europa.eu/) Valgperiode Foreliggende sprog SØGNING I DET ELEKTRONISKE DOKUMENTREGISTER Indledende bemærkninger: Det er muligt at anvende flere forskellige kriterier i en og samme søgning: F.eks.: søgeord og dokumenttype søgeord og forfatter forfatter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 18.10.2011 2011/2175(INI) UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Landbrug og

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD PE-5/BUR/PV/2003-18 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30 PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 Bruxelles INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...5 Side 2. Godkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere