DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 11/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse"

Transkript

1 E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 11/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA

2 FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE PSE ALDE Verts/ALE GUE/NGL IND/DEM UEN NI Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater De Europæiske Socialdemokraters Gruppe Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Gruppen for De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Den Europæiske Venstrefløjls Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre Gruppen for Selvstændighed/Demokrati Gruppen Union for Nationernes Europa Løsgængere * * * AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON EMPL ENVI ITRE IMCO TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI Udenrigsudvalget Udviklingsudvalget Udvalget om International Handel Budgetudvalget Budgetkontroludvalget Økonomi- og Valutaudvalget Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Udvalget om Industri, Forskning og Energi Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Transport- og Turismeudvalget Regionaludviklingsudvalget Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdisktikter Fiskeriudvalget Kultur- og Uddannelsesudvalget Retsudvalget Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Udvalget for Andragender (Intranet) (Internet) \\Epades\public\bulletin\Activités Redaktionen slut :

3 INDHOLD 3 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING Udnævnelser/nedlæggelse af mandat/ophør af mandat... 6 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Skriftlige forespørgsler Spørgetiden (B6-0332/05) Oversigt over spørgetiden - oktober Skriftlige erklæringer UDVALG Valg af ordførere OFFICIELLE DOKUMENTER Dokumenter fra Kommissionen ALMENE OPLYSNINGER Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Erklæring vegne efter den tropiske storn Stan Erklæring om valget i Liberia Erklæring om ytrinsfrihed i Den Demokratiske Republik Congo Erklæring om grænsekonflikten mellem Senegal og Gambia Erklæring om situationen i Togo Erklæring om offentliggørelsen af Bangladeshs strategi for fattigdomsbekæmpelse OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE Dette dokument er tilgængeligt her : (Intranet) (Internet)

4 4 INDHOLD

5 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 5 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

6 6 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET POLSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 26. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Bernard WOJCIECHOWSKI var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL), med virkning fra den 26. oktober * * * OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET TYSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 27. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Matthias GROOTE var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Garrelt DUIN (PSE-DE), med virkning fra den 26. oktober * * * OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET TYSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 27. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Horst Eckart Alwin POSDORF var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jürgen ZIMMERLING (PPE-DE/DE), med virkning fra den 24. oktober * * *

7 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 7 ET ITALIENSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 3, har Michele SANTORO (PSE-IT) nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 14. november Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 27. oktober * * * TO TYSKE MEDLEMMERS NEDLÆGGELSE AF DERES MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET På mødet den 24. oktober 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Garrett DUIN Ingo SCHMITT (PSE/DE) (PPE-DE/DE) var blevet valgt til Tysklands Forbundsdag, og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 4, konstaterede det, at deres mandat som medlem af Europa-Parlamentet udløb med virkning fra 18. oktober * * *

8 8 EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING ET POLSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT I EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRING AF IKRAFTTRÆDELSESDATO Bemærk, at i overensstemmelse med Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2005 udløb mandatet for med virkning fra 7. oktober Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL)) * * *

9 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 9 MEDLEMMERNES AKTIVITETER

10 10 MEDLEMMERNES AKTIVITETER SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER (Situationen den ) Stiller Emne Nr Vittorio Agnoletto María Salinas García Gerardo Galeote Quecedo Caroline Lucas Blodbanken på hospitalet i Milano og bloddonationer fra homoseksuelle Klare og gentagne overtrædelser af fiskeribestemmelserne i Middelhavet Daphne II-programmet - Situationen for mindreårige immigranter i Andalusien Suspension af associeringsaftalen mellem EU og Israel på grund af krænkelser af menneskerettigheder P-3639/05 P-3640/05 P-3641/05 P-3642/05 Proinsias De Rossa Tilbageholdelse af Mohammed Maherzi Abou i Tunesien E-3643/05 Proinsias De Rossa Tilbageholdelse af Mohammed Maherzi Abou i Tunesien E-3644/05 Proinsias De Rossa Radongas i grundvandskilder E-3645/05 Proinsias De Rossa Revision af Kommissionens henstilling om radongas E-3646/05 Proinsias De Rossa Radongas E-3647/05 Proinsias De Rossa Multipel sklerose E-3648/05 Proinsias De Rossa Trafiksikkerhed i byerne E-3649/05 Proinsias De Rossa Oplægning af ældre og store irske fiskerfartøjer, der fisker helt og skaldyr E-3650/05 Proinsias De Rossa Skattelettelser for stutterier E-3651/05 Proinsias De Rossa Kønsdiskrimination i golfklubber E-3652/05 Proinsias De Rossa FN-konvention om handicappedes rettigheder og værdighed E-3653/05 Proinsias De Rossa Forurening i hjemmet E-3654/05 Proinsias De Rossa Miljøkrav og børn E-3655/05 Proinsias De Rossa Registre over emission af forurenende stoffer og sygdomme E-3656/05 Proinsias De Rossa Undersøgelse af europæiske børn E-3657/05 Proinsias De Rossa Autisme og den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed E-3658/05 Proinsias De Rossa Bhopal-katastrofen E-3659/05

11 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 11 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Udviklingen i gennemførelsen af det operationelle program for jernbaner Udviklingen i gennemførelsen af programmer under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling E-3660/05 E-3661/05 Dimitrios Papadimoulis Udviklingen i gennemførelse af programmerne under ESF E-3662/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Caroline Lucas Udviklingen i gennemførelsen af de regionale operationelle programmer Stabiliseringsaftalens virkninger for gennemførelsen af den tredje fællesskabsstøtteramme EU-Israel-associeringsaftale og ICJ-udtalelse om adskillelsesmur E-3663/05 E-3664/05 E-3665/05 James Allister IRA-terrorister E-3666/05 James Allister Retlige og lovgivningsmæssige processer E-3667/05 James Allister Religionsfrihed i Sri Lanka E-3668/05 James Allister Religionsfrihed i Sri Lanka E-3669/05 Maria Martens Fremtidig rolle for stabilitetspagten for Sydøsteuropa E-3670/05 Maria Martens CARDS - regional bistand E-3671/05 Antonio Di Pietro Adoptioner i Rumænien E-3672/05 Proinsias De Rossa Arbejdsvilkår for søfolk E-3673/05 Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Gennemførelse af den planlagte ILO-konvention om de søfarendes arbejdsvilkår i EU-retten Eftermontering af spejlsystemer på motorkøretøjer for at fjerne den blinde vinkel Eftermontering af spejlsystemer på køretøjer for at fjerne den blinde vinkel Undtagelser fra direktivet om bygningers energimæssige ydeevne E-3674/05 E-3675/05 E-3676/05 E-3677/05 Proinsias De Rossa Adgang for handicappede til digital-tv E-3678/05 Proinsias De Rossa Tilsynet med markedsrelaterede pensionskasser E-3679/05 Proinsias De Rossa Proinsias De Rossa Haagerkonventionen af 1996 om beskyttelse af mindreårige Den britiske myndighed for nedlukning af atomanlæg og EF-traktaten E-3680/05 E-3681/05 Proinsias De Rossa EU-agentur for sproglig mangfoldighed og sproglæring E-3682/05

12 12 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Proinsias De Rossa Offentlige indkøbskontrakter - direktivet om retsmidler E-3683/05 Proinsias De Rossa Ligestillingslovgivning i Irland E-3684/05 Proinsias De Rossa Internationalt studenterkort E-3685/05 Proinsias De Rossa Satellitnavigationssystemet Galileo E-3686/05 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Valg i Afghanistan og kvinders deltagelse P-3687/05 Christofer Fjellner Offentlige indkøb og Svenska Spel P-3688/05 Catherine Stihler Udbud på transportområdet P-3689/05 Mary McDonald Pasningspraksis på børnehjem P-3690/05 Jens-Peter Bonde Stabilitetspagten E-3691/05 Jens-Peter Bonde Tilskud til landbruget E-3692/05 Albert Deß Import af oksekød fra Brasilien E-3693/05 Karin Resetarits Tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet E-3694/05 Hiltrud Breyer Overvågelse af luftkvalitet i Malta E-3695/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Den græske stats gæld til det offentlige elektricitetsselskab (DEI) Metode benyttet af den græske arbejdsformidlingsorganisation (OAED) til ansættelse af personale i medfinansierede programmer E-3696/05 E-3697/05 Robert Kilroy-Silk Kroatien E-3698/05 Proinsias De Rossa Klage vedrørende Sellafield i forbindelse med Kommissionens direktiv C(2004)867 E-3699/05 Graham Watson Tematiske strategier på miljøområdet E-3700/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Midler til at forbedre uddannelsen af romaerne i Rumænien i 2006 E-3701/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Tuberkulose i Rumænien E-3702/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven David Hammerstein Mintz Elly de Groen-Kouwenhoven Finansiering af lægemidler til mentalt retarderede mennesker i Rumænien in 2006 Midler til at forbedre lægehjælp og sundhedspleje til romaerne i Rumænien i 2006 Finansiel oversigt over de udvalgte temaer (TP) i det sjette rammeprogram (FP6) Midler til gennemførelse på lokalt niveau af den rumænske regerings strategi til forbedring af romaernes vilkår E-3703/05 E-3704/05 E-3705/05 E-3706/05

13 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 13 Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Elly de Groen-Kouwenhoven Resultater af EU-projektet til støtte for den nationale strategi til forbedring af romaernes vilkår - projekt nr. RO- 2002/ i Rumænien Resultater af EU-projekt: Institutionsopbygning med henblik på bekæmpelse af diskrimination - projekt CRIS nr.: PHARE 2003/ i Rumænien Resultater af EU-projektet til fremskyndet gennemførelse af den nationale strategi til forbedring af romaernes vilkår - projekt CRIS nr.: 2004/ i Rumænien Resultater af EU-projekter: Adgang til uddannelse for ugunstigt stillede grupper - projekt CRIS nr.: PHARE 2003/ i Rumænien Resultater af EU-projekter: Adgang til uddannelse for ugunstigt stillede grupper, med særlig fokus på romaer / projekt Desiree nr. R i Rumænien E-3707/05 E-3708/05 E-3709/05 E-3710/05 E-3711/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Rumænere med mentalt handicap afvist fra skoler E-3712/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Margrietus van den Berg og andre Manglende adgang til arbejdsmarkedet for rumænere med psykiske handicap Godtgørelse af virksomheders finansielle tab som følge af importstoppet for tekstilvarer fra Kina E-3713/05 E-3714/05 Frederika Brepoels Tolkeordning E-3715/05 Ulrich Stockmann Meddelelse om opkrævning af vejafgifter E-3716/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - José Manuel Barroso E-3717/05 Alyn Smith Europæisk teknologisk institut E-3718/05 Proinsias De Rossa Autisme i Europa E-3719/05 Proinsias De Rossa Bivirkninger ved lægemidlet Roaccutane E-3720/05 Dominique Vlasto og Joseph Daul Statistiske oplysninger på Fællesskabets hjemmeside vedrørende æbleimport E-3721/05 Hélène Goudin Forordning 852/2004 om fødevarehygiejne P-3722/05 Charles Tannock, Jacques Toubon og Tunne Kelam Charles Tannock, Jacques Toubon og Tunne Kelam Menneskerettigheder i Tyrkiet og sharia-ret Menneskerettigheder i Tyrkiet og sharia-ret E-3723/05 E-3724/05 Cecilia Malmström Støjforurening i byområder E-3725/05 Hélène Goudin Europa-Parlamentets adgang til dokumenter fra Kommissionen E-3726/05

14 14 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Hélène Goudin EF-Domstolens dom i sag C-176/03 E-3727/05 Michael Cashman Billigere togrejser i EU for personer med anerkendte handicap P-3728/05 Bill Newton Dunn Salgsfremmende foranstaltninger P-3729/05 Ivo Belet Anvendelse af artikel 6 i Habitat-direktivet P-3730/05 Willy Meyer Pleite Dimitrios Papadimoulis Ukontrolleret losseplads i San Pedro de Cansoles (Palencia, Spanien) Udviklingen i gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Interreg III E-3731/05 E-3732/05 Dimitrios Papadimoulis Gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Urban E-3733/05 Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Landbrugsforhandlinger med Verdenshandelsorganisationen Udviklingen i gennemførelsen af fællesskabsinitiativet Leader+ E-3734/05 E-3735/05 Konstantinos Hatzidakis Byaffald E-3736/05 Konstantinos Hatzidakis Rengøringsmidler E-3737/05 Konstantinos Hatzidakis Samhørighedsfonden E-3738/05 Elly de Groen-Kouwenhoven Den rumænske regerings finansiering af gennemførelsen af strategien til forbedring af romaernes forhold i finansåret 2006 E-3739/05 Edite Estrela Forfølgelse af journalister i Guatemala E-3740/05 Luciana Sbarbati Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Antolín Sánchez Presedo og María Salinas García Rumænien - presserende behov for løsninger på suspenderede internationale adoptionssager Konsekvenserne for menneskers helbred af udbruddene af fugleinfluenza Finansiering af foranstaltninger mod fugleinfluenza EU's indsats i kampen mod fugleinfluenza Problemer i forbindelse med kravet om vaccination ved indførsel af fjerkræ fra bestemte tredjelande P-3741/05 E-3742/05 E-3743/05 E-3744/05 E-3745/05 Bill Newton Dunn Sporing af post på tværs af landegrænser E-3746/05 Bill Newton Dunn Bekæmpelse af spamming E-3747/05 Gay Mitchell Standish Sawmills E-3748/05 Roberta Angelilli Støtte til foreninger beskæftiget med latterterapi E-3749/05

15 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 15 Roberta Angelilli Støtte til projekt vedrørende produktion af kvalitetskød E-3750/05 Ari Vatanen Smuthuller i forbindelse med indregistrering af biler i Europa/Jiangling Landwind P-3751/05 Gilles Savary Social dumping inden for lufttransport P-3752/05 Roberta Angelilli Fast skatteprocent på investeringsindkomster i det italienske skattesystem P-3753/05 Konrad Szymański Ændring af direktivet om fjernsyn uden grænser P-3754/05 Esko Seppänen Finlands ulvebestand P-3755/05 Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García og María Salinas García Problemer med indvandring ved EU's ydre grænser E-3756/05 Andreas Schwab Omregistrering af påhængskøretøjer i grænseregioner E-3757/05 Maria Berger og Hannes Swoboda Glyn Ford Uberettiget prisbinding af naturgas og andre energiformer til oliepriserne Inddragelse af Gibraltars civilsamfund og borgere i Kommissionens aktiviteter E-3758/05 E-3759/05 Glyn Ford Gibraltar og et fælles europæisk telefonnet E-3760/05 Glyn Ford Gibraltar og det fælles europæiske luftrum E-3761/05 Glyn Ford Gibraltar og den frie bevægelighed E-3762/05 Elspeth Attwooll Pensionsbidrag i henhold til forordning (EF) nr. 1408/71 E-3763/05 Adriana Poli Bortone Støtte til ngo'er i E-3764/05 Adriana Poli Bortone Liste over ECHO-finansierede ngo'er E-3765/05 Mario Mauro Åbning af forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse af EU E-3766/05 Giovanni Pittella Rejna SpA - fritstilling af arbejdstagere E-3767/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Stærk nedgang i fiskebestanden i den nordlige del af Atlanterhavet som følge af delvist permanente net på havbunden og øget forarbejdning af hajkød Alvorlige overtrædelser af foranstaltninger til beskyttelse af dyr under transport som følge af overlæsning af lastvogne og godkendelse af en mangelfuld køreplan José Silva Peneda Udtalelse fra Kommissionen i Strasbourg den 29. september 2005 E-3768/05 E-3769/05 E-3770/05 José Silva Peneda Kommissionens undersøgelse vedrørende tekstilindustrien E-3771/05 Eija-Riitta Korhola Ulvebestanden i Finland E-3772/05

16 16 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Jonas Sjöstedt Mangler i Rumæniens reformarbejde E-3773/05 David Martin Toldafgifter og set-top-bokse P-3774/05 Ingeborg Gräßle Reform af finansforordningen - tilpasning af forældelsesbestemmelserne E-3775/05 Manolis Mavrommatis 72 millioner europæiske borgere på tærsklen til fattigdom E-3776/05 Manolis Mavrommatis Apotekererhvervets særlige kendetegn E-3777/05 Dorette Corbey Udgifter til udvikling af lægemidler og offentlig-private partnerskaber E-3778/05 Lasse Lehtinen og Ole Christensen Fodboldklubber, der anvendes til hvidvaskning af penge E-3779/05 Cristiana Muscardini Afghanistan E-3780/05 Cristiana Muscardini Islamisk ekstremisme i Somalia E-3781/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer Kombinationen af tilskud under den fælles landbrugspolitik, høje bonusudbetalinger til ledelsen og kollektiv afskedigelse af arbejdstagere hos den nederlandske kartoffelstivelsesproducent Avebe Uventet opkrævning af i hundredvis af dollars for tilladelse til at lade en bil passere den tyrkiske statsgrænse og plyndring af bilen som straf, hvis et sådant beløb ikke betales E-3782/05 E-3783/05 Nils Lundgren Anvendelse af EU's udstationeringsdirektiv E-3784/05 Georgios Karatzaferis Georgios Karatzaferis Katerina Batzeli og Nikolaos Sifunakis Udelukkelse af en del af pressen fra at bringe statslig reklame i Grækenland Upræcise betegnelser brugt af Kommissionens delegation til Skopje Kirkelige seminariers omdannelse til højere læreanstalter E-3785/05 E-3786/05 E-3787/05 Georgios Karatzaferis Galileo-programmet E-3788/05 Michele Santoro og Lilli Gruber Informations- og ytringsfrihed i Italien E-3789/05 Hiltrud Breyer Obligatorisk angivelse af drikkevands og mineralvands indhold af tungmetaller og den radioaktive belastning E-3790/05 Glyn Ford Omladning af svær brændselsolie E-3791/05 David Martin Diskriminering af russisksprogede mindretal i de baltiske lande E-3792/05 Raül Romeva i Rueda Papua P-3793/05 Giusto Catania Opsamlingslejren for migranter på Lampedusa P-3794/05

17 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 17 Raül Romeva i Rueda Papua E-3795/05 Charles Tannock og Nirj Deva Forbud mod sheik Yussuf Al-Kardawi's indrejse i EU E-3796/05 Mary McDonald Harmonisering af irsk lovgivning E-3797/05 Brigitte Douay Brigitte Douay Ækvivalens mellem eksamensbeviser i Frankrig og Den Tjekkiske Republik Beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret og bekæmpelse af piratkopiering og forfalskninger inden for rammerne af handelen mellem EU og Kina E-3798/05 E-3799/05 Monica Frassoni Cementfabrikker i Isola delle Femmine, Palermo E-3800/05 Giusto Catania Marc Emery-sagen E-3801/05 Spørgsmål annulleret P-3802/05 Vincenzo Lavarra Regionale fly P-3803/05 Rosa Miguélez Ramos Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Dimitrios Papadimoulis Alvorlige skader for producenterne af hård hvede i Spanien Den græske kirkes deltagelse i projekter under fællesskabsstøtterammen Udsættelse af betalinger til det offentlige selskab for bygning af behandlingsfaciliteter (DEPANOM) Udviklingen i gennemførelsen af programmet "Psykisk Sundhed" Støttemodtagende virksomheders tilsidesættelse af deres forpligtelser i Grækenland E-3804/05 E-3805/05 E-3806/05 E-3807/05 E-3808/05 Christopher Heaton-Harris Studielån E-3809/05 Elspeth Attwooll Invasive fremmede arter og beskyttelse af det røde egern E-3810/05 Mairead McGuinness Anvendelse af moms på "elektroniske" transaktioner P-3811/05 Mia De Vits Sajjad Karim Sajjad Karim Adgangsret til el- og energimarkedet og samordning af kampen mod social udstødelse og fattigdom EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Indien og Kashmir EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Israel og Palæstina P-3812/05 E-3813/05 E-3814/05 Sajjad Karim EU's årsberetning om menneskerettigheder 2005: Kashmir E-3815/05 Ari Vatanen Manglende frihed i Frankrig til oprettelse af regelmæssige rutebilsforbindelser mellem byer E-3816/05

18 18 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Luigi Cocilovo Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Béatrice Patrie Ændring nr. 19/2003 af byplanlægningsordning (PRG) i Vittorio Veneto kommune (provinsen Treviso) 'Fair Trade' bananers succes på det svejtsiske marked og deres meget begrænsede markedsandel i EU som følge af kvoteordninger og importlicenser Stramning af importafgiftsordningen for ikke traditionelle AVS-bananer efter 2006 og begrundelserne for at begrænse frihandelen gennem WTO-aftaler Reduktion af budgettet for europæiske forbrugercentre i 2006 E-3817/05 E-3818/05 E-3819/05 P-3820/05 Herbert Reul Sommertid E-3821/05 Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Hiltrud Breyer og Paul van Buitenen Manglende sikkerhedskultur på det nukleare område (vedrørende udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) Forsvundne dokumenter i Institute for Transuranium Elements (ITU) under GD JRC (vedrørende udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) Intern revision, sikkerheds- og strålebeskyttelsesbestemmelser GD JRC (vedrørende: udkast til henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand om klage nr. 101/2004/GG) E-3822/05 E-3823/05 E-3824/05 Werner Langen Billig benzin for indbyggere i grænseområder E-3825/05 Sharon Bowles Selskabsskat E-3826/05 Mary McDonald Miljøbeskyttelsesforanstaltninger E-3827/05 Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer og Kartika Liotard Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: I. Eksterne forsikringsydere Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: II. Optagelse og udligning Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: III. Traktatstridige regler E-3828/05 E-3829/05 E-3830/05

19 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 19 Erik Meijer og Kartika Liotard Ikrafttrædelse i 2006 af den nye nederlandske sygesikringslov (zorgverzekeringswet) i forhold til konkurrencepolitikken og det indre marked: IV. Systemets holdbarhed E-3831/05 Roger Helmer Støtte fra Kommissionen P-3832/05 Eluned Morgan og Józef Pinior Udnyttelse af arbejdstagere E-3833/05 Eluned Morgan og Józef Pinior Vandrende arbejdstagere E-3834/05 Johannes Voggenhuber Eurostat-undersøgelse af de beregningsmetoder, som Statistik Austria anvender til opgørelse af det offentliges underskud og gæld ("Maastricht-indikatorer") P-3835/05 Georgios Karatzaferis Tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og kurderne P-3836/05 Paolo Cirino Pomicino Direktivet om markeder for finansielle instrumenter P-3837/05 María Salinas García Bilaterale forhandlinger med Kina på landbrugsområdet E-3838/05 Richard Seeber Fugleinfluenza - aviær influenza E-3839/05 Richard Seeber Helicobacter pylori-bakterien E-3840/05 Richard Seeber Skadelige indvirkninger på helbredet som følge af trafikbetinget luftforurening i særligt forurenede områder E-3841/05 Richard Seeber Patenterbarheden af menneskelige gener - intelligensgen E-3842/05 Richard Seeber Tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet E-3843/05 Ivo Belet Henrik Lax Spaniens lovgivning i forbindelse med nummerplader til knallerter Forbud mod omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger E-3844/05 E-3845/05 Diana Wallis Beskyttelse af borgerne ved køb af fast ejendom E-3846/05 Diana Wallis Fælles sagsanlæg fra forbrugere i sager med tilknytning til flere EU-lande E-3847/05 Mary McDonald Overtrædelser af miljølovgivningen E-3848/05 Bart Staes Miljøkoordinator for Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union (rådssekretariatet) E-3849/05 Elisa Ferreira og andre Situationen i tekstilsektoren E-3850/05 Gay Mitchell GMO-afgrøder P-3851/05 Luca Romagnoli Fugleinfluenza P-3852/05 Eva-Britt Svensson Svenske overenskomster P-3853/05

20 20 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Georgios Karatzaferis OPAP's statsmonopol i Grækenland og konkurrenceforvridning E-3854/05 Georgios Karatzaferis Spørgsmålet om Skopjes navn E-3855/05 John Whittaker Konkurrencepolitik og konkurrencekommissærens rolle E-3856/05 Syed Kamall Frihandelsaftaler E-3857/05 Luca Romagnoli Fugleinfluenza E-3858/05 Cristiana Muscardini Tørke og landbrug E-3859/05 Giovanni Berlinguer Ioannis Gklavakis Tværnationale samarbejdsprojekter (Sokrates, Leonardo da Vinci, Erasmus osv.): sagen vedrørende foreningen CIID Import af olivenolie fra tredjelande i Den Europæiske Union E-3860/05 P-3861/05 Glenys Kinnock Skrøbelige stater P-3862/05 Bernat Joan i Marí Offentlig deltagelse i privatiserede selskaber - tilfældet SNCM P-3863/05 Ioannis Gklavakis Sundhedskontrol med importeret fisk E-3864/05 Claude Moraes Handelsdelegation E-3865/05 Claude Moraes VM i fodbold E-3866/05 Claude Moraes Parlamentets nye websted E-3867/05 Sylwester Chruszcz Roaming i EU E-3868/05 Herbert Bösch Ligebehandling af ansøgere til stillingen som generaldirektør i OLAF P-3869/05 Antonio Masip Hidalgo Overtagelsestilbud fra Gas Natural vedrørende ENDESA E-3870/05 Michael Cramer Konkurrenceforvridninger mellem transport ad søvejen og ad landevejen i Østersøområdet E-3871/05 Michael Cramer Statsstøtte til regionallufthavne i Tyskland E-3872/05 Reinhard Rack Manglende afgiftsfritagelse for forfatter- og anmeldereksemplarer i den gældende afgiftsfritagelsesforordning (EØF nr. 918/83) E-3873/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af bidrag/udnyttelse af EF-forordning E-3874/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af bidrag/udnyttelse af EF-forordning E-3875/05 Sahra Wagenknecht Beslaglæggelse af gaver/anvendelse af en EF-forordning E-3876/05 José Ribeiro e Castro Cuba - Tysklands nationaldag E-3877/05

21 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 21 José Ribeiro e Castro Cuba - Tysklands nationaldag E-3878/05 José Ribeiro e Castro Cuba - den spanske nationaldag E-3879/05 Ashley Mote Tilbageholdelse af offentlige midler E-3880/05 Ashley Mote Eurogramme E-3881/05 Ashley Mote "Serious Fraud Office" E-3882/05 Ashley Mote Budgetbevillinger E-3883/05 Ashley Mote CESD Communautaire E-3884/05 Ashley Mote Komitologi E-3885/05 Ashley Mote ECHO/Eurostat E-3886/05 Ashley Mote Frihandelsaftale E-3887/05 Ashley Mote Spørgsmål fra medlemmer af Europa-Parlamentet E-3888/05 Ashley Mote Pensionsfond E-3889/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Margot Wallström E-3890/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Louis Michel E-3891/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Janez Potocnik E-3892/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Mariann Fischer Boel E-3893/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Stavros Dimas E-3894/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Jacques Barrot E-3895/05 Ashley Mote Efterretningstjeneste - Markos Kyprianou E-3896/05 Panagiotis Beglitis Den græske regerings ansættelse af landpolitibetjente E-3897/05 André Laignel Kommissionen kvartalsrapport om eurozonen, oktober 2005 P-3898/05 Thomas Wise Demokratisk mandat P-3899/05 Marian Harkin M-PACS kvalitetsvurderingssystem P-3900/05 Salvador Garriga Polledo EU's strategi for Afrika E-3901/05 Salvador Garriga Polledo Støtte til Marokko og Algeriet E-3902/05 Salvador Garriga Polledo Støtte til Marokko E-3903/05 Henrik Kristensen Forvaltningen af den europæiske ål E-3904/05 Thomas Wise Bedfordshire Farm skovdemonstrationsprojekt E-3905/05

22 22 MEDLEMMERNES AKTIVITETER Marian Harkin Europarådets europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp E-3906/05 Marian Harkin Udgifter til rådgivere E-3907/05 Glyn Ford Adgang til direkte tv-transmission af cricket E-3908/05 Stavros Lambrinidis og Nikolaos Sifunakis Brugen af mobiltelefoner under flyvninger E-3909/05 Kathalijne Buitenweg Nederlandske svin døde under transport til Italien E-3910/05 Frank Vanhecke Frank Vanhecke Frank Vanhecke Frank Vanhecke Sammensætning af programkomitéen for EU's kampagne til bekæmpelse af diskrimination Journalistpris - national dommerkomité - EU's antidiskriminationskampagne Den europæiske jury - journalistpris - EU-kampagne til bekæmpelse af forskelsbehandling Omkostninger ved Eurobarometer-undersøgelse af holdningen til den europæiske forfatningstraktat E-3911/05 E-3912/05 E-3913/05 E-3914/05 Frank Vanhecke Omkostninger ved Eurobarometer E-3915/05 Frank Vanhecke Kaliningrad E-3916/05 Frank Vanhecke Lov om god forvaltningsskik E-3917/05 Frank Vanhecke Kontrol med moskeer E-3918/05 Frank Vanhecke Mindretal i Pakistan E-3919/05 Marie-Arlette Carlotti Følger af fødevarekrisen i Niger P-3920/05 Ralf Walter EU-støtte til Rheinland-Pfalz i årene 2002, 2003 og 2004 E-3921/05 Kyriacos Triantaphyllides Kriminalisering af en fredelig protestaktion E-3922/05 Dimitrios Papadimoulis Revisionsrettens bemærkninger til gennemførelsen og kontrollen med udgifterne til landbrug og miljø E-3923/05 Robert Kilroy-Silk Tyrkiet E-3924/05 Bruno Gollnisch Fængselsvilkår for Tarek Aziz E-3925/05 Luciana Sbarbati Antonio Tajani og andre Fri bevægelighed og lavprisflyselskabers behandling af handicappede Kontrol af, om udnævnelsen af og lønnen til den administrerende direktør for "Umberto I"- universitetshospitalet er lovlig på baggrund af Fællesskabets gældende lovgivning og retspraksis E-3926/05 E-3927/05

23 MEDLEMMERNES AKTIVITETER 23 Antonio Tajani og andre Kontrol af, om udnævnelsen af og lønnen til generaldirektøren for "Umberto I"-universitetshospitalet er lovlig på baggrund af Fællesskabets gældende lovgivning og retspraksis E-3928/05 Karin Riis-Jørgensen Haag-konventionen P-3929/05 Karin Riis-Jørgensen Tyrkiet E-3930/05 Maria Matsouka Erik Meijer og Kartika Liotard Erik Meijer Erik Meijer Den ifølge den græske statistik faldende arbejdsløshed til trods for de mange konkurser eller flytninger af græske virksomheder Voksende handelsværdi af rettigheder til udledning af drivhusgassen CO2, hvilket medfører større fortjenester til elektricitetsproducenterne i stedet for innovation Tilsløring af årlige budgetunderskud i EU-medlemsstater i euro-zonen gennem kreativ bogføring og støtte fra private institutioner Samlinger i Rådet med henblik på lovgivning og Den Europæiske Ombudsmands og Europakommissionens holdninger vedrørende den nødvendige transparens i denne forbindelse E-3931/05 E-3932/05 E-3933/05 E-3934/05 Gerard Batten Verdensungdomsdagen 2005 P-3935/05 Markus Ferber Kommissionens ejendomspolitik i Japan E-3936/05 Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Malta som optankningsbase for bådførere, der transporterer illegale immigranter Malta som optankningsbase for bådførere, der transporterer illegale immigranter E-3937/05 E-3938/05 Cristiana Muscardini Libyen E-3939/05 Cristiana Muscardini Libyen E-3940/05 Cristiana Muscardini Sprog og udarbejdelse af dokumenter E-3941/05 Cristiana Muscardini Fuldstændig flersprogethed E-3942/05 Jan Wiersma Situationen i det psykiatriske sygehus Gora Ochitei i Rumænien E-3943/05 Saïd El Khadraoui Sikkerhed ved vejarbejde i EU's medlemsstater E-3944/05 Simon Coveney Handel med katte- og hundeskind P-3945/05 Eluned Morgan Fugleinfluenza P-3946/05 Chris Davies WEEE-direktivet - ændrede krav P-3947/05

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2004/2169(INI) fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2004/2169(INI) fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udviklingsudvalget 2009 2004/2169(INI) 21.3.2005 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab mellem EU og Indien (2004/2169(INI))

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 05/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 05/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 05/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 35/36 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 35... 3 Møde i Kommissionen - seminar... 3 Uge 36... 3 Møde i Kommissionen...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 10/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 10/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 10/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 08/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 08/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 08/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2006/0106(CNS) 14.11.2006 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (2015)0715_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 15. juli 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 16.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2004/2131(INI) 18.3.2005 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITE (1. afdeling) dato: fredag den 18. april 2008 (kl ) I(1)

FORELØBIG DAGSORDEN MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITE (1. afdeling) dato: fredag den 18. april 2008 (kl ) I(1) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. april 2008 (17.04) (OR. en) 8443/08 OJ CRP1 14 FORELØBIG GSORDEN for: 2224. MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITE (1. afdeling) dato: fredag den 18. april

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 03A/2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 03A/2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 03A/2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2288(INI) 22.1.2009 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI)) Rådgivende ordfører:

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 09/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 09/A-2005. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 09/A-2005 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN ITRE(2017)0322_1 Møde Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2616. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 15. februar 2017 Kl.:

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5951/17 OJ CRP1 5 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2615. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 8. februar 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 2002/2139(INI) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om virkningen af Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

juni 2016 Bruxelles

juni 2016 Bruxelles EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN 22. - 23. juni 2016 Bruxelles 22/06/16 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EMPL(2012)0917_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 17. september 2012 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 18. september 2012 kl.

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 11.9.2008 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

VESTBALKAN RETSGRUNDLAG MÅL BAGGRUND INSTRUMENTER

VESTBALKAN RETSGRUNDLAG MÅL BAGGRUND INSTRUMENTER VESTBALKAN EU har udarbejdet en politik til at støtte gradvis integration af landene på det vestlige Balkan i Unionen. Den 1. juli 2013 blev Kroatien det første af de syv lande, der blev medlem af Den

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 01/A-2006. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse

DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE 01/A-2006. Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE V I R K S O M H E D 01/A-2006 Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse DA DA FORKORTELSERNES BETYDNING PPE-DE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN

EUROPA-PARLAMENTET DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN Onsdag den 17. december 2014 17/12/14 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) tirsdag den 28. og onsdag den 29. november2006 (begge dage kl.10.

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) tirsdag den 28. og onsdag den 29. november2006 (begge dage kl.10. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. november 2006 (OR. en) 15775/06 OJ/CRP1 41 FORELØBIG GSORDEN for: 2163. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) tirsdag den 28. og onsdag

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere