Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4. Foto og vinder: Frank Barken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4. Foto og vinder: Frank Barken"

Transkript

1 NR 1 Marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4 Foto og vinder: Frank Barken

2 Bestyrelsen: Sejlklubben København - Sundkrogskaj København Ø Formand Birgit Thejls tlf.: Næstformand Henrik Sengeløv tlf.: Kasserer Sten Emborg tlf.: Pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen tlf.: Bestyrelsesmedlem & sekretær Henrik Sieling tlf.: Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen tlf.: Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen tlf.: Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard tlf.: Best. suppleant Kirsten Danø tlf.: Best. suppleant Peter Clemmesen tlf.: til klubben: Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlskolen Henvendelser om Kapsejlads Henvendelser om Klubhuset Henvendelser om alle øvrige driftsforhold Henvendelser om sociale aktiviteter Indlæg o.lign. til klubbladet Indlæg o.lign. til hjemmesiden Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser Bestyrelsens udvalgsansvarlige: Pladsudvalg Jan Bredde Andersen Driftsgruppen Leif Jørgensen Klubhusudvalg Birgit Thejls Sejlerskole Peter Clemmesen Kapsejladsudvalg Erik Kragh-Hansen Bladudvalg Kirsten Danø & Henrik Sieling Fest/Aktivitetsudvalg Birgit Thejls Web udvalg Henrik Sieling Nordre Klubhusudvalg Sten Emborg Lokalpolitisk udvalg Henrik Sieling Havnelavets bestyrelse Jens Rosengaard, Henrik Sengeløv & (ej i bestyrelsen) Frederik Stub Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk. Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: Layout: Johnny Kaagaard: Web: Sten Engelstoft, Jane Hansen: Tryk: Kailow Express ApS. 2

3 Indhold i dette nummer af Brisen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4 Sejlerskolen 5 Julefrokost Kapsejlads Nytårspunch i Klubhuset 9 Genetablering af pladsen 10 Datoer - Kapsejladser Ansvarsforsikring af både 12 Ind med latteren 13 Junior- eller ungdomssejler 14 Førstehjælpskursus 15 Om en Fredagsaften Min sommertur Med Troldand i Vadehavet 25 Vigtige Datoer 26 VIGTIGT Førstehjælpskasse og Hjertestarter forfindes i klubhuset, ved køkkenet!! 3

4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Den 15. april 2010 kl i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag Der er deadline for forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest 18. marts 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 7. Valg af formand (Birgit Thejls modtager genvalg) 8. Valg af næstformand (kun i ulige år) 9. Valg af kasserer (kun i ulige år) 10. Valg af pladsudvalgsformand (Jan Bredde Andersen modtager genvalg) 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengaard modtager genvalg) 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Peter Clemmesen modtager genvalg) 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant 14. Valg af ekstern revisor (Ernest og Young indstilles til genvalg) 15. Eventuelt Bestyrelsen Sejlklubben København OBS. Sejlklubben er vært for et lettere traktement efter generalforsamlingen. Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest 1. april. 4

5 Sejlerskolen Der er ved tilmeldingsfristens udløb 1. februar 2010 tilmeldt elever til 5 sejladshold til sæsonen Der er fortsat mulighed for eftertilmelding, ekstra hold vil blive oprettet i det omfang, der er instruktører til dem. Der afholdes møde mellem elever og instruktører for aftaler vedr. forårsklargøring og holdfordeling i klubhuset tirsdag 2. marts kl Henvendelse på til eller på tlf.: (aften). Om sejlskolen Sejlerskolen bygger på en lang tradition i den ene af de gamle klubber der i dag er slået sammen til Sejlklubben København. Sejlerskolen råder over to Nordiske folkebåde Rødhætte og Ulven, der ligger på bøjeplads på bro 6. Vi har vores udrustning i Bedstes Hus en af de to pavilloner foran klubhuset. Sejlerskolen tager sit udgangspunkt i en 2-årig uddannelse og omfatter det første år: deltagelse i tovværkskursus, klargøring af skolebådene i marts og april og sejlads én aften om ugen i perioden maj til og med september, hvorefter bådene afrigges og tages op. Det andet år består af navigationskursus, klargøring af skolebådene i marts og april og sejlads én aften om ugen i perioden maj til og med september, afholdelse af førerprøve samt afrigning og bådoptagning. Sejlerskolen drives først og fremmest med henblik på ny medlemmer, der ikke har egen båd. Over tid har det dog vist sig, at det i mindst lige så høj grad er medlemmer med nyanskaffet båd, og hvor den ene af parterne måske ikke har sejladserfaring, der gennem sejlerskolen ønsker at opnå færdigheder i navigation og praktisk sejlads. Denne udvikling har affødt overvejelser omkring det medlemstilbud Sejlerskolen er, således om vi udover at forberede til den traditionelle førerprøve, skulle tilbyde enkeltkurser, som favner bredere. De kurser der overvejes er: Forberedelse til aflæggelse af Førerprøve (udvidet duelighedsbevis) Forberedelse til Duelighedsbevis VHF/SRC-kursus Gastekursus Ny båd -kursus (hvis du gerne vil have sparrng til håndtering af nykøbt båd, såvel elektronik som sejlads) Mand / kone kursus Sejladsintro for teenagere (til søs uden far og mor!) Er der klubmedlemmer der kunne tænke sig at være som instruktør på et af de ovennævnte tilbud, kan man henvende sig til skolechefen. 5

6 Vi er endvidere interesseret i henvendelse fra klubmedlemmer, der kunne have lyst til at være bådsmænd, og deltage i dag til dag opsyn med og vedligeholdelse af de to skolebåde, samt i klargøring og optagning. Annonce Del dine sejleroplevelser med os!!! Brisen efterlyser sejleroplevelser fra sommerturen Der må være steder, du kan anbefale dine klubkammerater, når de i vinter planlægger næste års sommerferie. Sejlerskolens priser 2010: Sejlskole Skoleafgift (sommer) 900 kr. pr. sæson Tovværkskursus (vinter) 300 kr. pr. sæson Navigationskursus (vinter) 400 kr. pr. sæson Lån af skolebåd Pr. døgn kl kr. Skriv max. 1 A4 side i Word gerne tilføjet et billede i JPG format. (vær opmærksom på at I gemmer i.doc format og ikke.docx ) Er du interesseret i at deltage i et af sejlerskolens tilbud kan du sende en mail til: eller ringe til skolechef Peter Clemmesen på (bedst eftermiddage eller aften). Send dit bidrag til: sejlklubbenkbh.dk 6

7 JULEFROKOST 2009 Lørdag den 19. December afholdt Nordre Klubhus Sangforening sin årlige julefrokost. Der var desværre et par kedelige afbud til frokosten. Smørtenoren Erik var sneet inde på Falster og kunne ikke komme frem. Han skulle ellers levere solosangen. Jammeren var blevet indlagt på hospital med problemer med blæsebælgen. Han plejer at være ekkobrummer Det var så Taxa Børge som måtte overtage solosangen, og han lagde smukt ud med: Så tar vi den o.s.v. Den gik lidt svagt igennem, men da hushovmesteren havde sørget for rigeligt med smøremidler til halsen gik det bedre. Selv Jesper (hushovmesteren) med sin ølbas formåede at synge igennem for fuld udblæsning, selv om han haltede lidt. Internationale Christmas Song blev afsunget som fællessang inden de medbragte klemmer blev sat til livs. Som noget nyt blev der afholdt et bankospil med maritime udtryk. Der var flotte præmier, her et par eksempler: Svensk pølseret på dåse, boller i karry på dåse, et glas syltede rødbeder. o.s.v. Jeg spekulerede på om det var overskudet fra opråberens proviantlager fra sommer togtet, han skulle af med. Velbekomme. For at dække underskudet på væskeforbruget blev der afholdt et amerikansk lotteri. Her var præmierne også flydende smøremidler og det var absolut ikke amerikank olie. Men herlige liflige dråber som kunne sætte lidt ekstra humør på livets genvordigheder. Vi sluttede af med en fælles sang, det var alternativet til Så tar vi den Jeg tror alle havde en munter og dejlig eftermiddag, og der var ingen som ikke havde fået smurt stemmebåndene. Det var vist kun mezzosopranen Tove der gik hjem med en ordentlig BJØRN på. GODT NYTÅR alle sammen M/S SNUS 7

8 Kapsejlads 2010 Aftenkapsejladser i Svanemøllekredsen På grundlag af flere tilbagemeldinger fra deltagerne og ikke mindst de kortere dage i efter-sommeren, har kapsejladsudvalget i år valgt at ændre sejladsdage og starttidspunkter, så der sejles: 9 aftenmatcher forår, med 1. start kl , 3 sejladser i august, med 1. start kl , samt 4 sejladser i september, med 1. start kl Da der var for få deltagere på banen lørdage i 2009, sejles alle sejladser onsdage. I lighed med sidste år fordeles dommertjanserne mellem de deltagende klubber (Se skema side 11) dog i år uden deltagelse på bane 1 af KvS. Deltagere fra Sejlklubben København (SKK) vil på skift blive udpeget som dommere. Besætninger fra 2 både står for afviklingen af sejladsen, lægger dommerbåd til, foretager resultatberegning og gennemfører præmieoverrækkelsen efter aftenens sejlads. Der holdes orienteringsaften onsdag den 21. april 2010, kl i Klubhuset, Sundkrogskaj 19 for samtlige deltagende klubber. Stævner afholdt af Sejlklubben København Sejlklubben København har tradition for at afvikle kapsejladserne: Hven Rundt Ved Nat (DH), SKK-2STAR (DH/LYS) og Afriggersejlads (Bomlukker) (LYS). Endvidere har der været ud-trykt ønske om en 2-STAR-sejlads i Sundet i juni måned. Afvikling af kapsejladser kræver en del forarbejde, men ikke mindst mange frivillige deltagere til baneudlægning, dommerskib, resultatberegning og afterservice med præmieoverrækkelse og forplejning. Arbejdet har de seneste år hvilet på nogle få skuldre og kapsejladsudvalget søger hermed frivillige til ovennævnte stævner. Interesserede kan sende en til eller kontakte mig på telefon Med sejlerhilsen og håb om en god sæson på vandet. Erik Kragh-Hansen De seneste ændringer til kapsejladsreglerne vil blive gennemgået og det er også sidste frist for tilmelding til aftenkapsejladserne

9 Nytårspunch i Klubhuset Mange medlemmer var den 1. januar mødt op for at ønske hinanden et godt nytår. Og vi råbte et leve for Sejlklubben København. Festudvalget havde som vanligt arrangeret et festligt bord med champagne og snacks. Formanden ønskede os alle et rigtigt GODT NYTÅR!!! 9

10 Genetablering af pladsen foran klubhuset Københavns Havn har i november og december lånt pladsen foran klubhuset til brug for udstilling om fremtidens bæredygtige by i Nordhavnen. Nu skal Københavns Havn i gang med genetablering af fællesarealet. Sejlklubben har foreslået, at de to pavillioner til sejlerskolerne flyttes til kanten ved mastekranen og ud til parkeringspladsen, således at der bliver en større og åben plads til en petanquebane samt bordtennisbord. Grill, blomsterkummer og borde skal tilbage til deres oprindelige pladser. Driftsgruppen søger folk Driftsgruppen søger friske kræfter til de mange opgaver, der skal løses. Meld dig til at være en del af gruppen, så lærer du også dine klubkammerater bedre at kende. Henvendelse kan ske til: 10

11 Datoer - Kapsejladser 2010 Kapsejladser m.v. for kølbåde i Svanemøllekredsen og Sejlklubben København Stævne Dato 1. start Arrangør Kapsejladsorienteringsaften 21. april Svanemøllekredsen Aftenkapsejlads nr maj Sundet Aftenkapsejlads nr maj Frem Aftenkapsejlads nr maj KAS Aftenkapsejlads nr maj SKK Aftenkapsejlads nr juni Sundet Aftenkapsejlads nr juni Frem Aftenkapsejlads nr juni KAS Aftenkapsejlads nr juni SKK Aftenkapsejlads nr juni Sundet Aftenkapsejlads nr august Frem Aftenkapsejlads nr august KAS Aftenkapsejlads nr august SKK SKK-2-STAR 28. august SKK Aftenkapsejlads nr september Sundet Aftenkapsejlads nr september Frem Aftenkapsejlads nr september KAS Hven Rundt Ved Nat 17. september SKK Aftenkapsejlads nr september SKK Afriggersejlads 25. september SKK 11

12 Sejlklubben København og pligtig ansvarsforsikring af både Tjek dit endetal!... I havnelavets bøje- og landpladsreglement står der således: 3. Ansvar og pligter Lejerens fartøj skal være minimum ansvarsforsikret. Forsikringsselskab samt police nr. skal oplyses på pladsudvalgets forlangende. det er meldt ud, at vi anser det som skærpende omstændighed, ikke at imødekomme krav om dokumentation. De 3 gamle klubber førte kontrol på forskellig måde. Se for dig et klubmedlem, der er ude på vinterpladsen for at tjekke sin båd, og det er stormvejr. Nabo båden vælter ned over ham eller hans båd. Eller en båd taber roret under en havnemanøvre og båden ridser et smukt lakeret fribord. Selvfølgelig kan ulykkesfuglen gøres personlig ansvarlig, men hvad nu hvis han ikke har nogen penge???? Derfor er ansvarsforsikringen vigtig. Der har været snak om, hvorvidt Sejlklubben København eller Havnelavet Sundkrogen kan gøres erstatningspligtig, hvis en bådejer forsømmer at overholde reglen, og hans båd påfører andre materiel eller personskade. Pladsudvalget har rådført sig med Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunion siger: Efter DS opfattelse er vi dækket ind når ansvarsforsikring er et vilkår i bøjepladsreglementerne. der gennemføres stikprøvekontrol. Sejlklubben København har besluttet at gennemfører en stikprøvekontrol. Kontrollen består i at alle bådejere, der har låne- eller fastplads i havnen eller står på landpladsen, på skift udtages til kontrol. For medlemmer på Havnelavets gæstepladser kan Havnefogden forlange dokumentation. I sommersæsonen 2010 er bådejere med endetallet 3 i medlemsnummeret (se nummeret ved din adresse på Brisen) udtaget til kontrol. Pladsudvalget skal modtage dokumentation af betalt ansvarsforsikring inden 1. juni Det kan være en kopi på papir i forbindelse med søsætningen, eller som post til klubben. Det kan være et print screen af bankoverførelse eller scannet kopi af kvittering som vedhæftet fil til Pladsformand Jan 12

13 Fredagsarrangement d. 15/ Ud med hovedpinen og ind med latteren I sidste øjeblik var arrangementet ændret og Vibe Larsen fra Skælskør mødte op og holdt foredrag over emnet Ud med hovedpinen og ind med latteren. Vi afprøvede forskellige øvelser og sluttede med latterøvelser, så vi fik afprøvet latterens psykiske effekt. Ja, vi fik grinet så meget, så mine mavemuskler var ømme i flere dage efter. Vibe er selv sejler, hun sejler en lille båd med sænkekøl sammen med en veninde i Skælskør Fjord og nærmeste omegn. Anbefalet læsning: Ole Larsen Slut med hovedpine og rygsmerter og Medan Kataria (inder) Jeg lo mig rask. Hvilket hun har meget fornøjelse af, fortalte hun. Vibe er en kvinde med glæde og energi, der smittede os alle sammen. De ca. 35 fremmødte fik en fornøjelig aften. Kirsten/KRAKA 13

14 Junior- eller ungdomssejler - Yes Har du en søn eller datter, eller kender du nogen børn og unge i den rette alder, der har lyst til at prøve kræfter med det våde element. Så er der mulighed for at lære at sejle i Svanemøllehavnen gennem sejlklubbernes ungdomssamarbejde KØS Sejlsport. Vi sejler i klubbens optimistjoller, fevajoller og ynglinge, så det eneste udstyr, der kræves for at komme i gang er et par gummistøvler, regnsæt, godt humør og lidt gå på mod. Hvis poden er mellem 8 og 14 år er vores juniorafdeling sagen, mens de 15 -?? årige passer bedre i ungdomsafdelingen. Det er et krav, at sejlere i KØS Sejlsport kan svømme 300 m. Annonce mangler du hjælp ved forårsklargøring? har du brug for en gast? har du aldrig sejlet i mørke? ring til Rolf For juniorerne afholder vi en kæntringsprøve i april, hvor de børn, der ikke har et svømmebevis får mulighed for at demonstrere deres evner som distancesvømmer. Interesseret? Send en mail til: 8 14 år: 15+: Den næste sæson for nye juniorer, starter med et par klargøringsdage på bådpladsen i april, og så kan de komme ud og sejle omkring 1 maj. Der vil være en ugentlig træningsaften indtil sommerferien. I begyndelsen af ferien tager juniorerne på sommerlejr i Vordingborg. Ungdomsafdelingen rigger ynglingene til og sejler sommertur i danske eller svenske farvande. Efter sommerferien starter vi igen og sejler indtil oktober. Hvis du vil vide mere: hvor du bl.a. kan finde KØS kalenderen. 14

15 Førstehjælpskursus januar Sejlklubben havde et fantastisk godt tilbud til sine medlemmer, som alt for få tog imod. har været på kursus, kunne få genopfrisket deres kunnen og høre, hvad der er af nyt på området fx på en lørdag formiddag. Jeg har år tilbage lært førstehjælp, men synes at jeg havde behov for at få mine færdigheder opdateret. Jeg blev forundret over, hvor meget nyt der er sket på området de seneste år. Det vil efter min mening være en rigtig god ide, om klubben hvert andet år arrangerede et brush up kursus, så deltagere, der tidligere Kirsten/KRAKA 15

16 Om en Fredagsaften i sejlklubben den 29. januar 2010 Af Sten (Troldand) Tapas er fællesbetegnelsen for varme og kolde små retter, der stammer fra Spanien. Oprindelig en lille appetitvækker, der blev serveret på en tallerken placeret oven på det glas vin man bestilte i en bar. I de senere år har tapas imidlertid udviklet sig til at blive en verdenssucces, og variationerne er uendelige. normalt serveret med et lille drys paprika). Denne fredagsaften havde Allan (fra Bellota & Ko) indvilliget i at være sponsor for aftenen og her serverede han et overdådigt udvalg af tapas. Og sikke en kulinarisk oplevelse det blev. Ideen bag tapas er at tilbringe en aften med venner og god snak, mens man i en stadig jævn strøm får ny små serveringer. Det er altså ikke noget der bare lige skal overstås. Man skal have tid til at nyde. Denne aften blev det til hele 15 små lækkerier. Strækkende sig fra røget laks med rygeost og dild (måske ikke typisk spansk, men meget lækkert) over farserede champignon, bagte rødbeder med æblesirup, Gambas al ajillo (store rejer i hvidløg) til den berømte lufttørrede skinke fra fritgående sortfodssvin (opfedet på agern) og små lækre grillede lammekoteletter. Mine egne favoritter var Pulpo a la Gallega (en Galicisk specialitet som består af skiver af kogt ottearmet blæksprutte marineret i hvidløg, citron og olivenolie og Gambas al Ajillo Også de små stykker af den stærke lufttørrede spanske paprikapølse (Chroizo) kogt i rødvin, var helt utrolig lækker, og endelig var jeg meget betaget af en elegant salat af råmarineret laks (i limesaft) med revet ingefær og frisé salat; her var der virkelig tale om at kombinere forskellige smagsindtryk, der i den grad klædte hinanden.. Pulpo a la Gallega 16

17 Efter den ovennævnte tour de force i det spanske tapas-køkken, kom så det tidligere udsatte foredrag om Orbits togt i Stillehavet, noget jeg tror mange havde glædet sig til. Personligt må jeg desværre sige at jeg blev fælt skuffet. Ja vel, der blev vist smukke billeder og videoklip fra togtet, herunder flotte undervandsbilleder af dykkere, delfiner, hvaler og koralfisk (men her er vi efterhånden forvendte fra de fantastiske naturudsendelser fra BBC). Revet har en diameter på ca. 11 km. På dette ligger 6 større øer med et samlet areal på bare 2,6 km2 og med under 100 indbyggere. Her er ingen egentlig havn; men mindre(?) både kan (så vidt jeg har læst mig til) komme indenfor i atollen. Først opdaget af James Cook i 1774, hvor atollen var ubeboet. Fra 1862 annekteret af en engelsk skibstømrer (William Marsters, 1899), der kom hertil med sin familie. En familie oprindeligt bestod af bare ham selv og tre medbragte polynesiske kvinder; med disse koner avlede han de hele tre familier og da han døde havde han 17 børn og 54 børnebørn. I dag er der mere end 1000 Marsters fordelt på de øvrige Cook Islands og i New Zealand, mens der altså endnu bor ca. 100 fra de tre familier Marsters på øerne (så man kender lige som hinanden på godt og ondt). Luftfoto af Palmerston atollen set fra syd (indsejlingen til lagunen, der angives at have en dybde på 8 fod dvs. >2 m) skulle angiveligt være midt på den nordvestlige del af revet). Kilde: jwroberts/image/palmerston-aerial.jpg Jeg savnede imidlertid at høre noget mere om de steder, der blev besøgt og de udfordringer, der var sejladsmæssigt. F.eks. får vi at vide at man er på Palmerston Islands. Men vi hører intet om denne fascinerende atol: Et ensomt beliggende ringformet koralrev (der helt frem til 1969 var fejlplaceret på søkortene med hele 10 sm!). Det havde været spændende at høre om stedet og denne historie, fra en der rent faktisk havde været på stedet. Eller andre historier fra de mange polynesiske øgrupper Orbit må have besøgt; om deres befolkning og levevis og om de problemer sejlads i et sådant område giver. Men det blev vi desværre helt snydt for. Men alt i alt en rigtig dejlig aften, hvor Allans tapas imidlertid havde fortjent mere tid og opmærksomhed, end et, dybest set temmelig ligegyldigt foredrag, tillod. PS: Skulle I få lyst til at vide mere om Allans (Bellota & Ko) køkken, så se på 17

18 Min sommertur 2009, ugerne 31 og 32 Af Peter Lauridsen (FØRSTE DEL, ANDEN DEL KOMMER I BRISEN NR. 3) Foruden at være medlem af Sejlklubben København er jeg medlem af Bådforeningen af 12. april 1978, som ejer fritidsskibet Anna Elise, en tidligere snurrevodskutter med en bruttotonnage på 38 - tidligere Niels Rud hjemmehørende i Esbjerg med fiskerinummeret E454. Skibet er i dag rigget med sejl som en ketch og erklæret bevaringsværdigt på grund af sin gamle Hundestedmotor, den med den rigtige lyd. Skibet er i runde tal 19 m langt, (25 m inklusive bovsprydet), 5 m bredt og har et deplacement på ca. 60 ton. Sejlarealet er 240 m2. Det kræver minimum yachtskipper 3 bevis af føre skibet. Skibet har fast plads foran Regionernes hus ved Amerikakaj i København. Skibets hjemmeside er Sommeren 2009 var jeg skipper på skibet i 14 dage under en sejlads Helsinki - Mariehamn - Stockholm. Da skibet ikke har meget med Sejlklubben København at gøre, vil jeg i denne beretning koncentrere mig om at beskrive farvandene og de havne vi besøgte til inspiration for andre. Søndag 26. juli 2009 Ved flere af Anna Elises anløb af Helsingør Statshavn har en norskfødt havneassistent kaldt mig for Skipper Skræk, fordi jeg kom til at kalde ham svensker. Jeg kaldte Helsingør Havn over VHF-radioen og troede jeg talte med Helsingborg Havn, da der blev svaret på noget jeg i skyndingen opfattede som svensk. Den norske havneassistent har oven i købet truede med, at Anne Elise aldrig nogen sinde mere ville få lov til at anløbe Helsingør Havn, hvis han igen blev kaldt svensker. Jeg, alias Skipper Skræk, ankom med fly til Helsinki og via lufthavnsbussen og en længere spadseretur med to store tasker, dog med hjul under, var jeg om bord i Anna Elise, der lå i træskibshavnen i Helsinki, kl Jeg havde via SMS modtaget skibets GPS-position fra den skipper jeg skulle afløse og sat den ud i Google Earth, men det passede ikke helt, idet skibet så skulle befinde sig på land. Om bord var Kristian, Kirsten, Harald, Emil, Anna, Frederik, Steve og Sysser, som inklusive skipper udgjorde en besætning på i alt ni ferieglade mennesker. Desuden var yderligere Morten og Gitte, skipper og styrmand på turen til Helsinki om bord, men de rejste hjem næste morgen, efter at være blevet afløst. Anna Elise har 13 køjer, hvoraf 5 er dobbeltkøjer, så 18 mennesker kan overnatte om bord. Skibet har redningsmidler til 25 personer. Normalt anser vi 13 personer som maksimalt på en tur med overnatning, fordi det er hvad der kan sidde om bordet i salonen. Lidt om Helsinki (svensk: Helsingfors). Byen er hovedstaden i Republikken Finland og med sine indbyggere, er den Finlands største by. Det er en meget smuk by 18

19 med mange flotte huse. Finland er i øvrigt det tyndest befolkede område i EU. Søndag var der masser af sommerstemning og fest i Helsinki. På havnen var der boder med mad, musik og gøgl. Det hele var badet i sommersol fra en skyfri himmel. Alle om bord på Anna Elise udforskede byen, seværdighederne og folkefesten hele søndagen. En ting, der slog mig under hele turen, var, at Finland synes at have en højere levestandard end Danmark. Alle har bolig, bil, skærgårdshytte, båd og en mobiltelefon. Mandag 27. juli 2009 Vi havde lånt søkort og havnebeskrivelser mv. og fået en masse gode råd af nogle finske træskibsejere. Vi besluttede med den baggrund at sejlede ad, hvad forrige hold havde døbt margueriteruten - en grønfarvede rute i søkortet fra Helsinki til Skærgårdshavet. Hele ruten gik indenskærs, var garanteret 2,4 m dyb (Anna Elise har en dybgang på 2,5 m) og ruten var til tider så smal, at to skibe ikke kunne passere hinanden samtidig. Ruten var fint afmærket med bøjer, så der var ingen risiko for at sejle ved siden af. Sejladsen var nærmest en skovtur, hvor vi konstant var omgivet træklædte skærgårdsøer. Vi blev enige om at sejle et langt stræk mandag, fordi der var langt til Stockholm og strækningen fra Helsinki vestpå bød ikke på mange havne til skibe af Anna Elises størrelse. Skipper havde sat det efterfølgende hold i udsigt, at skibet ville ligge i Stockholm på skiftedagen, søndag til uge 32, men holdet uge 31 mente, at de var på ferie og derfor ønskede mulighed for lidt tid i hver af de havne vi anløb. Skippers stress løstes dog til de flestes tilfredshed ved, at skiftedag blev ændret til Mariehamn, hvortil og -fra der var relativ billig luksustransport med de store færger. Figur 1 Anna Elise afgår fra Helsinki smukke omgivelser, smukt vejr Vi lettede tidligt, men vinden var imod, så vi sejlede 13 timer á 5 knob for motor til Eckenäs. Havnen var til min utilfredshed en lille omvej, idet vi skulle ind i en fjord og ud igen næste dag. Vi betalte 14 Euro i havnepenge, hvilket inkluderede koden til bad og toilet. Det var i øvrigt almindeligt i finske og svenske havne, at man, i modsætning til danske havne, ikke betalte ekstra for faciliteterne i havnene, f.eks. bad. Lidt om Eckenäs: Byen var en lille skærgårdsby. Vi lå ved en kaj med en restauration og bar. Oven på bygningen var placeret en 10 m høj oppustelig figur af en mand, som blev holdt oppe af en ventilator, der larmede i det uendelige. Strømmen til ventilatoren kom fra et el-stik, som vi trak ud da restaurationen lukkede. 19

20 Tirsdag 28. juli 2009 Et af de unge mennesker om bord fangede en ca. 10 cm lang farverig, aborrelignende fisk. Den blev beundret, fotograferet og genudsat, så vi kunne fange den igen, når den var blevet stor. Kristian, som havde været med på turen fra Mariehamn til Helsinki, havde ringet og forudbestilt opvarmning af en sauna i Høgsåre fra kl til en time til herrerne og en til damerne. Sidstnævnte var ikke så glade for at dele sauna med herrerne. Måske havde de dårlige erfaringer fra det tidligere saunabesøg, hvor jeg ikke var med. Vi måtte dog opgive at anløbe broerne i bugten til Høgsåre, selv om vi gjorde hvad vi kunne. Broerne, vi kunne lægge til ved, var optaget, og et 60 ton træskib skib kan ikke lægge sig uden på et yoghurtbæger (øv). Vi gjorde et forsøg på at anløbe en lille bro, der ifølge søkortet havde vand nok, men der viste det sig at være optaget af en jolle, så vi bakkede ud og undgik i sidste øjeblik at drive med den nu ret kraftige vind over på en stenmole. Imens vi bakkede ud, kom en trækfærge 50 meter fra os, og der var et par minutters dramatik, men alt gik vel, og ingen kom noget til. Vi sejlede de to sømil tilbage til Kægnäs (Kasnäs), vi havde passeret på tidligere, og hvor vi besluttede at overnatte. I Kægnäs var vi blandt venner. Der lå to tidligere danske, nu tyske, galeaser. Den ene var fra Kiel med en dansktalende, meget hjælpsom ung mand om bord. Han tog imod trosserne og fortalte, at de tyske skibe var til kirketræf i havnen. Han inviterede os også til aftensang med de unge, kristne mennesker. Vi nåede det desværre ikke, fordi vi skulle spise oksefilet med flødesovs og kartofler og drikke rødvin til. Bagefter planlagde vi sejladsen resten af ugen, men fandt ud af, at sejlads planlægges bedst om morgenen. Onsdag 29. juli 2009 Vi oplevede lidt motorstartproblemer om morgenen. Startluftventilen havde sat sig fast. Ved lidt frem- og tilbagerykken fik vi den i gang. Da vi tørnede svinghjulet hele vejen rundt, nåede det et punkt, hvor hjulet stoppede med en skurende lyd. Vi fik ved lidt drejning frem og tilbage svinghjulet til at passere stedet, hvor det skurede. Motoren startede, men gik i stå kort efter. Til sidst lykkedes det trods alt at få motoren i gang. Anna Elise afgik kl Vi satte klyver, fok og mesan og sejlede for en frisk halvvind et par sømil med motoren i tomgang og koblet ud. Farten var ca. 2 knob. Derefter bjærgede vi sejlene og fortsatte for motor. Anna Elise ankom til Fagerholm kl Lodsbogen sagde, at Fagerholm var en gammel sjøbevogtningsstation lige syd for sundet mellem Nagu og Korpo. Godt en halv sømil mod sydvest lå vraget af Hindenburg, som sank der i 1942 under bugsering efter at være sejlet på en mine. Øen bar præg af at have været brugt af nogen, der havde god tid. Vi søgte efter elektrisk strøm et stykke tid. Skibet bruger elektrisk strøm til køleskab, belysning og ladning af batterierne. Glødehovedmotoren får ved start sin første varme fra glødetråde, som trækker måske 25 A. Den kan dog startes med 20

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Side 14-15: Højvande i havnen

Side 14-15: Højvande i havnen NR 1 // Februar 2012 www.sejlklubbenkbh.dk Side 14-15: Højvande i havnen WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen: Formand Birgit Thejls tlf.: 2095 2087

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå NR 4// september 2013 www.sejlklubbenkbh.dk Sensommer på Sundet Sæson 2013 Pinsetræf i Nivå Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

H Sommertogt H Nytårsfester H Førerprøven H

H Sommertogt H Nytårsfester H Førerprøven H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. DEC. 2014 NUMMER 7 H Sommertogt H Nytårsfester H Førerprøven H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme K.A.S. var sammen med Svanemøllekredsen vært for

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere