Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4. Foto og vinder: Frank Barken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4. Foto og vinder: Frank Barken"

Transkript

1 NR 1 Marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4 Foto og vinder: Frank Barken

2 Bestyrelsen: Sejlklubben København - Sundkrogskaj København Ø Formand Birgit Thejls tlf.: Næstformand Henrik Sengeløv tlf.: Kasserer Sten Emborg tlf.: Pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen tlf.: Bestyrelsesmedlem & sekretær Henrik Sieling tlf.: Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen tlf.: Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen tlf.: Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard tlf.: Best. suppleant Kirsten Danø tlf.: Best. suppleant Peter Clemmesen tlf.: til klubben: Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlskolen Henvendelser om Kapsejlads Henvendelser om Klubhuset Henvendelser om alle øvrige driftsforhold Henvendelser om sociale aktiviteter Indlæg o.lign. til klubbladet Indlæg o.lign. til hjemmesiden Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser Bestyrelsens udvalgsansvarlige: Pladsudvalg Jan Bredde Andersen Driftsgruppen Leif Jørgensen Klubhusudvalg Birgit Thejls Sejlerskole Peter Clemmesen Kapsejladsudvalg Erik Kragh-Hansen Bladudvalg Kirsten Danø & Henrik Sieling Fest/Aktivitetsudvalg Birgit Thejls Web udvalg Henrik Sieling Nordre Klubhusudvalg Sten Emborg Lokalpolitisk udvalg Henrik Sieling Havnelavets bestyrelse Jens Rosengaard, Henrik Sengeløv & (ej i bestyrelsen) Frederik Stub Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk. Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: Layout: Johnny Kaagaard: Web: Sten Engelstoft, Jane Hansen: Tryk: Kailow Express ApS. 2

3 Indhold i dette nummer af Brisen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4 Sejlerskolen 5 Julefrokost Kapsejlads Nytårspunch i Klubhuset 9 Genetablering af pladsen 10 Datoer - Kapsejladser Ansvarsforsikring af både 12 Ind med latteren 13 Junior- eller ungdomssejler 14 Førstehjælpskursus 15 Om en Fredagsaften Min sommertur Med Troldand i Vadehavet 25 Vigtige Datoer 26 VIGTIGT Førstehjælpskasse og Hjertestarter forfindes i klubhuset, ved køkkenet!! 3

4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Den 15. april 2010 kl i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag Der er deadline for forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest 18. marts 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 7. Valg af formand (Birgit Thejls modtager genvalg) 8. Valg af næstformand (kun i ulige år) 9. Valg af kasserer (kun i ulige år) 10. Valg af pladsudvalgsformand (Jan Bredde Andersen modtager genvalg) 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengaard modtager genvalg) 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Peter Clemmesen modtager genvalg) 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant 14. Valg af ekstern revisor (Ernest og Young indstilles til genvalg) 15. Eventuelt Bestyrelsen Sejlklubben København OBS. Sejlklubben er vært for et lettere traktement efter generalforsamlingen. Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest 1. april. 4

5 Sejlerskolen Der er ved tilmeldingsfristens udløb 1. februar 2010 tilmeldt elever til 5 sejladshold til sæsonen Der er fortsat mulighed for eftertilmelding, ekstra hold vil blive oprettet i det omfang, der er instruktører til dem. Der afholdes møde mellem elever og instruktører for aftaler vedr. forårsklargøring og holdfordeling i klubhuset tirsdag 2. marts kl Henvendelse på til eller på tlf.: (aften). Om sejlskolen Sejlerskolen bygger på en lang tradition i den ene af de gamle klubber der i dag er slået sammen til Sejlklubben København. Sejlerskolen råder over to Nordiske folkebåde Rødhætte og Ulven, der ligger på bøjeplads på bro 6. Vi har vores udrustning i Bedstes Hus en af de to pavilloner foran klubhuset. Sejlerskolen tager sit udgangspunkt i en 2-årig uddannelse og omfatter det første år: deltagelse i tovværkskursus, klargøring af skolebådene i marts og april og sejlads én aften om ugen i perioden maj til og med september, hvorefter bådene afrigges og tages op. Det andet år består af navigationskursus, klargøring af skolebådene i marts og april og sejlads én aften om ugen i perioden maj til og med september, afholdelse af førerprøve samt afrigning og bådoptagning. Sejlerskolen drives først og fremmest med henblik på ny medlemmer, der ikke har egen båd. Over tid har det dog vist sig, at det i mindst lige så høj grad er medlemmer med nyanskaffet båd, og hvor den ene af parterne måske ikke har sejladserfaring, der gennem sejlerskolen ønsker at opnå færdigheder i navigation og praktisk sejlads. Denne udvikling har affødt overvejelser omkring det medlemstilbud Sejlerskolen er, således om vi udover at forberede til den traditionelle førerprøve, skulle tilbyde enkeltkurser, som favner bredere. De kurser der overvejes er: Forberedelse til aflæggelse af Førerprøve (udvidet duelighedsbevis) Forberedelse til Duelighedsbevis VHF/SRC-kursus Gastekursus Ny båd -kursus (hvis du gerne vil have sparrng til håndtering af nykøbt båd, såvel elektronik som sejlads) Mand / kone kursus Sejladsintro for teenagere (til søs uden far og mor!) Er der klubmedlemmer der kunne tænke sig at være som instruktør på et af de ovennævnte tilbud, kan man henvende sig til skolechefen. 5

6 Vi er endvidere interesseret i henvendelse fra klubmedlemmer, der kunne have lyst til at være bådsmænd, og deltage i dag til dag opsyn med og vedligeholdelse af de to skolebåde, samt i klargøring og optagning. Annonce Del dine sejleroplevelser med os!!! Brisen efterlyser sejleroplevelser fra sommerturen Der må være steder, du kan anbefale dine klubkammerater, når de i vinter planlægger næste års sommerferie. Sejlerskolens priser 2010: Sejlskole Skoleafgift (sommer) 900 kr. pr. sæson Tovværkskursus (vinter) 300 kr. pr. sæson Navigationskursus (vinter) 400 kr. pr. sæson Lån af skolebåd Pr. døgn kl kr. Skriv max. 1 A4 side i Word gerne tilføjet et billede i JPG format. (vær opmærksom på at I gemmer i.doc format og ikke.docx ) Er du interesseret i at deltage i et af sejlerskolens tilbud kan du sende en mail til: eller ringe til skolechef Peter Clemmesen på (bedst eftermiddage eller aften). Send dit bidrag til: sejlklubbenkbh.dk 6

7 JULEFROKOST 2009 Lørdag den 19. December afholdt Nordre Klubhus Sangforening sin årlige julefrokost. Der var desværre et par kedelige afbud til frokosten. Smørtenoren Erik var sneet inde på Falster og kunne ikke komme frem. Han skulle ellers levere solosangen. Jammeren var blevet indlagt på hospital med problemer med blæsebælgen. Han plejer at være ekkobrummer Det var så Taxa Børge som måtte overtage solosangen, og han lagde smukt ud med: Så tar vi den o.s.v. Den gik lidt svagt igennem, men da hushovmesteren havde sørget for rigeligt med smøremidler til halsen gik det bedre. Selv Jesper (hushovmesteren) med sin ølbas formåede at synge igennem for fuld udblæsning, selv om han haltede lidt. Internationale Christmas Song blev afsunget som fællessang inden de medbragte klemmer blev sat til livs. Som noget nyt blev der afholdt et bankospil med maritime udtryk. Der var flotte præmier, her et par eksempler: Svensk pølseret på dåse, boller i karry på dåse, et glas syltede rødbeder. o.s.v. Jeg spekulerede på om det var overskudet fra opråberens proviantlager fra sommer togtet, han skulle af med. Velbekomme. For at dække underskudet på væskeforbruget blev der afholdt et amerikansk lotteri. Her var præmierne også flydende smøremidler og det var absolut ikke amerikank olie. Men herlige liflige dråber som kunne sætte lidt ekstra humør på livets genvordigheder. Vi sluttede af med en fælles sang, det var alternativet til Så tar vi den Jeg tror alle havde en munter og dejlig eftermiddag, og der var ingen som ikke havde fået smurt stemmebåndene. Det var vist kun mezzosopranen Tove der gik hjem med en ordentlig BJØRN på. GODT NYTÅR alle sammen M/S SNUS 7

8 Kapsejlads 2010 Aftenkapsejladser i Svanemøllekredsen På grundlag af flere tilbagemeldinger fra deltagerne og ikke mindst de kortere dage i efter-sommeren, har kapsejladsudvalget i år valgt at ændre sejladsdage og starttidspunkter, så der sejles: 9 aftenmatcher forår, med 1. start kl , 3 sejladser i august, med 1. start kl , samt 4 sejladser i september, med 1. start kl Da der var for få deltagere på banen lørdage i 2009, sejles alle sejladser onsdage. I lighed med sidste år fordeles dommertjanserne mellem de deltagende klubber (Se skema side 11) dog i år uden deltagelse på bane 1 af KvS. Deltagere fra Sejlklubben København (SKK) vil på skift blive udpeget som dommere. Besætninger fra 2 både står for afviklingen af sejladsen, lægger dommerbåd til, foretager resultatberegning og gennemfører præmieoverrækkelsen efter aftenens sejlads. Der holdes orienteringsaften onsdag den 21. april 2010, kl i Klubhuset, Sundkrogskaj 19 for samtlige deltagende klubber. Stævner afholdt af Sejlklubben København Sejlklubben København har tradition for at afvikle kapsejladserne: Hven Rundt Ved Nat (DH), SKK-2STAR (DH/LYS) og Afriggersejlads (Bomlukker) (LYS). Endvidere har der været ud-trykt ønske om en 2-STAR-sejlads i Sundet i juni måned. Afvikling af kapsejladser kræver en del forarbejde, men ikke mindst mange frivillige deltagere til baneudlægning, dommerskib, resultatberegning og afterservice med præmieoverrækkelse og forplejning. Arbejdet har de seneste år hvilet på nogle få skuldre og kapsejladsudvalget søger hermed frivillige til ovennævnte stævner. Interesserede kan sende en til eller kontakte mig på telefon Med sejlerhilsen og håb om en god sæson på vandet. Erik Kragh-Hansen De seneste ændringer til kapsejladsreglerne vil blive gennemgået og det er også sidste frist for tilmelding til aftenkapsejladserne

9 Nytårspunch i Klubhuset Mange medlemmer var den 1. januar mødt op for at ønske hinanden et godt nytår. Og vi råbte et leve for Sejlklubben København. Festudvalget havde som vanligt arrangeret et festligt bord med champagne og snacks. Formanden ønskede os alle et rigtigt GODT NYTÅR!!! 9

10 Genetablering af pladsen foran klubhuset Københavns Havn har i november og december lånt pladsen foran klubhuset til brug for udstilling om fremtidens bæredygtige by i Nordhavnen. Nu skal Københavns Havn i gang med genetablering af fællesarealet. Sejlklubben har foreslået, at de to pavillioner til sejlerskolerne flyttes til kanten ved mastekranen og ud til parkeringspladsen, således at der bliver en større og åben plads til en petanquebane samt bordtennisbord. Grill, blomsterkummer og borde skal tilbage til deres oprindelige pladser. Driftsgruppen søger folk Driftsgruppen søger friske kræfter til de mange opgaver, der skal løses. Meld dig til at være en del af gruppen, så lærer du også dine klubkammerater bedre at kende. Henvendelse kan ske til: 10

11 Datoer - Kapsejladser 2010 Kapsejladser m.v. for kølbåde i Svanemøllekredsen og Sejlklubben København Stævne Dato 1. start Arrangør Kapsejladsorienteringsaften 21. april Svanemøllekredsen Aftenkapsejlads nr maj Sundet Aftenkapsejlads nr maj Frem Aftenkapsejlads nr maj KAS Aftenkapsejlads nr maj SKK Aftenkapsejlads nr juni Sundet Aftenkapsejlads nr juni Frem Aftenkapsejlads nr juni KAS Aftenkapsejlads nr juni SKK Aftenkapsejlads nr juni Sundet Aftenkapsejlads nr august Frem Aftenkapsejlads nr august KAS Aftenkapsejlads nr august SKK SKK-2-STAR 28. august SKK Aftenkapsejlads nr september Sundet Aftenkapsejlads nr september Frem Aftenkapsejlads nr september KAS Hven Rundt Ved Nat 17. september SKK Aftenkapsejlads nr september SKK Afriggersejlads 25. september SKK 11

12 Sejlklubben København og pligtig ansvarsforsikring af både Tjek dit endetal!... I havnelavets bøje- og landpladsreglement står der således: 3. Ansvar og pligter Lejerens fartøj skal være minimum ansvarsforsikret. Forsikringsselskab samt police nr. skal oplyses på pladsudvalgets forlangende. det er meldt ud, at vi anser det som skærpende omstændighed, ikke at imødekomme krav om dokumentation. De 3 gamle klubber førte kontrol på forskellig måde. Se for dig et klubmedlem, der er ude på vinterpladsen for at tjekke sin båd, og det er stormvejr. Nabo båden vælter ned over ham eller hans båd. Eller en båd taber roret under en havnemanøvre og båden ridser et smukt lakeret fribord. Selvfølgelig kan ulykkesfuglen gøres personlig ansvarlig, men hvad nu hvis han ikke har nogen penge???? Derfor er ansvarsforsikringen vigtig. Der har været snak om, hvorvidt Sejlklubben København eller Havnelavet Sundkrogen kan gøres erstatningspligtig, hvis en bådejer forsømmer at overholde reglen, og hans båd påfører andre materiel eller personskade. Pladsudvalget har rådført sig med Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunion siger: Efter DS opfattelse er vi dækket ind når ansvarsforsikring er et vilkår i bøjepladsreglementerne. der gennemføres stikprøvekontrol. Sejlklubben København har besluttet at gennemfører en stikprøvekontrol. Kontrollen består i at alle bådejere, der har låne- eller fastplads i havnen eller står på landpladsen, på skift udtages til kontrol. For medlemmer på Havnelavets gæstepladser kan Havnefogden forlange dokumentation. I sommersæsonen 2010 er bådejere med endetallet 3 i medlemsnummeret (se nummeret ved din adresse på Brisen) udtaget til kontrol. Pladsudvalget skal modtage dokumentation af betalt ansvarsforsikring inden 1. juni Det kan være en kopi på papir i forbindelse med søsætningen, eller som post til klubben. Det kan være et print screen af bankoverførelse eller scannet kopi af kvittering som vedhæftet fil til Pladsformand Jan 12

13 Fredagsarrangement d. 15/ Ud med hovedpinen og ind med latteren I sidste øjeblik var arrangementet ændret og Vibe Larsen fra Skælskør mødte op og holdt foredrag over emnet Ud med hovedpinen og ind med latteren. Vi afprøvede forskellige øvelser og sluttede med latterøvelser, så vi fik afprøvet latterens psykiske effekt. Ja, vi fik grinet så meget, så mine mavemuskler var ømme i flere dage efter. Vibe er selv sejler, hun sejler en lille båd med sænkekøl sammen med en veninde i Skælskør Fjord og nærmeste omegn. Anbefalet læsning: Ole Larsen Slut med hovedpine og rygsmerter og Medan Kataria (inder) Jeg lo mig rask. Hvilket hun har meget fornøjelse af, fortalte hun. Vibe er en kvinde med glæde og energi, der smittede os alle sammen. De ca. 35 fremmødte fik en fornøjelig aften. Kirsten/KRAKA 13

14 Junior- eller ungdomssejler - Yes Har du en søn eller datter, eller kender du nogen børn og unge i den rette alder, der har lyst til at prøve kræfter med det våde element. Så er der mulighed for at lære at sejle i Svanemøllehavnen gennem sejlklubbernes ungdomssamarbejde KØS Sejlsport. Vi sejler i klubbens optimistjoller, fevajoller og ynglinge, så det eneste udstyr, der kræves for at komme i gang er et par gummistøvler, regnsæt, godt humør og lidt gå på mod. Hvis poden er mellem 8 og 14 år er vores juniorafdeling sagen, mens de 15 -?? årige passer bedre i ungdomsafdelingen. Det er et krav, at sejlere i KØS Sejlsport kan svømme 300 m. Annonce mangler du hjælp ved forårsklargøring? har du brug for en gast? har du aldrig sejlet i mørke? ring til Rolf For juniorerne afholder vi en kæntringsprøve i april, hvor de børn, der ikke har et svømmebevis får mulighed for at demonstrere deres evner som distancesvømmer. Interesseret? Send en mail til: 8 14 år: 15+: Den næste sæson for nye juniorer, starter med et par klargøringsdage på bådpladsen i april, og så kan de komme ud og sejle omkring 1 maj. Der vil være en ugentlig træningsaften indtil sommerferien. I begyndelsen af ferien tager juniorerne på sommerlejr i Vordingborg. Ungdomsafdelingen rigger ynglingene til og sejler sommertur i danske eller svenske farvande. Efter sommerferien starter vi igen og sejler indtil oktober. Hvis du vil vide mere: hvor du bl.a. kan finde KØS kalenderen. 14

15 Førstehjælpskursus januar Sejlklubben havde et fantastisk godt tilbud til sine medlemmer, som alt for få tog imod. har været på kursus, kunne få genopfrisket deres kunnen og høre, hvad der er af nyt på området fx på en lørdag formiddag. Jeg har år tilbage lært førstehjælp, men synes at jeg havde behov for at få mine færdigheder opdateret. Jeg blev forundret over, hvor meget nyt der er sket på området de seneste år. Det vil efter min mening være en rigtig god ide, om klubben hvert andet år arrangerede et brush up kursus, så deltagere, der tidligere Kirsten/KRAKA 15

16 Om en Fredagsaften i sejlklubben den 29. januar 2010 Af Sten (Troldand) Tapas er fællesbetegnelsen for varme og kolde små retter, der stammer fra Spanien. Oprindelig en lille appetitvækker, der blev serveret på en tallerken placeret oven på det glas vin man bestilte i en bar. I de senere år har tapas imidlertid udviklet sig til at blive en verdenssucces, og variationerne er uendelige. normalt serveret med et lille drys paprika). Denne fredagsaften havde Allan (fra Bellota & Ko) indvilliget i at være sponsor for aftenen og her serverede han et overdådigt udvalg af tapas. Og sikke en kulinarisk oplevelse det blev. Ideen bag tapas er at tilbringe en aften med venner og god snak, mens man i en stadig jævn strøm får ny små serveringer. Det er altså ikke noget der bare lige skal overstås. Man skal have tid til at nyde. Denne aften blev det til hele 15 små lækkerier. Strækkende sig fra røget laks med rygeost og dild (måske ikke typisk spansk, men meget lækkert) over farserede champignon, bagte rødbeder med æblesirup, Gambas al ajillo (store rejer i hvidløg) til den berømte lufttørrede skinke fra fritgående sortfodssvin (opfedet på agern) og små lækre grillede lammekoteletter. Mine egne favoritter var Pulpo a la Gallega (en Galicisk specialitet som består af skiver af kogt ottearmet blæksprutte marineret i hvidløg, citron og olivenolie og Gambas al Ajillo Også de små stykker af den stærke lufttørrede spanske paprikapølse (Chroizo) kogt i rødvin, var helt utrolig lækker, og endelig var jeg meget betaget af en elegant salat af råmarineret laks (i limesaft) med revet ingefær og frisé salat; her var der virkelig tale om at kombinere forskellige smagsindtryk, der i den grad klædte hinanden.. Pulpo a la Gallega 16

17 Efter den ovennævnte tour de force i det spanske tapas-køkken, kom så det tidligere udsatte foredrag om Orbits togt i Stillehavet, noget jeg tror mange havde glædet sig til. Personligt må jeg desværre sige at jeg blev fælt skuffet. Ja vel, der blev vist smukke billeder og videoklip fra togtet, herunder flotte undervandsbilleder af dykkere, delfiner, hvaler og koralfisk (men her er vi efterhånden forvendte fra de fantastiske naturudsendelser fra BBC). Revet har en diameter på ca. 11 km. På dette ligger 6 større øer med et samlet areal på bare 2,6 km2 og med under 100 indbyggere. Her er ingen egentlig havn; men mindre(?) både kan (så vidt jeg har læst mig til) komme indenfor i atollen. Først opdaget af James Cook i 1774, hvor atollen var ubeboet. Fra 1862 annekteret af en engelsk skibstømrer (William Marsters, 1899), der kom hertil med sin familie. En familie oprindeligt bestod af bare ham selv og tre medbragte polynesiske kvinder; med disse koner avlede han de hele tre familier og da han døde havde han 17 børn og 54 børnebørn. I dag er der mere end 1000 Marsters fordelt på de øvrige Cook Islands og i New Zealand, mens der altså endnu bor ca. 100 fra de tre familier Marsters på øerne (så man kender lige som hinanden på godt og ondt). Luftfoto af Palmerston atollen set fra syd (indsejlingen til lagunen, der angives at have en dybde på 8 fod dvs. >2 m) skulle angiveligt være midt på den nordvestlige del af revet). Kilde: jwroberts/image/palmerston-aerial.jpg Jeg savnede imidlertid at høre noget mere om de steder, der blev besøgt og de udfordringer, der var sejladsmæssigt. F.eks. får vi at vide at man er på Palmerston Islands. Men vi hører intet om denne fascinerende atol: Et ensomt beliggende ringformet koralrev (der helt frem til 1969 var fejlplaceret på søkortene med hele 10 sm!). Det havde været spændende at høre om stedet og denne historie, fra en der rent faktisk havde været på stedet. Eller andre historier fra de mange polynesiske øgrupper Orbit må have besøgt; om deres befolkning og levevis og om de problemer sejlads i et sådant område giver. Men det blev vi desværre helt snydt for. Men alt i alt en rigtig dejlig aften, hvor Allans tapas imidlertid havde fortjent mere tid og opmærksomhed, end et, dybest set temmelig ligegyldigt foredrag, tillod. PS: Skulle I få lyst til at vide mere om Allans (Bellota & Ko) køkken, så se på 17

18 Min sommertur 2009, ugerne 31 og 32 Af Peter Lauridsen (FØRSTE DEL, ANDEN DEL KOMMER I BRISEN NR. 3) Foruden at være medlem af Sejlklubben København er jeg medlem af Bådforeningen af 12. april 1978, som ejer fritidsskibet Anna Elise, en tidligere snurrevodskutter med en bruttotonnage på 38 - tidligere Niels Rud hjemmehørende i Esbjerg med fiskerinummeret E454. Skibet er i dag rigget med sejl som en ketch og erklæret bevaringsværdigt på grund af sin gamle Hundestedmotor, den med den rigtige lyd. Skibet er i runde tal 19 m langt, (25 m inklusive bovsprydet), 5 m bredt og har et deplacement på ca. 60 ton. Sejlarealet er 240 m2. Det kræver minimum yachtskipper 3 bevis af føre skibet. Skibet har fast plads foran Regionernes hus ved Amerikakaj i København. Skibets hjemmeside er Sommeren 2009 var jeg skipper på skibet i 14 dage under en sejlads Helsinki - Mariehamn - Stockholm. Da skibet ikke har meget med Sejlklubben København at gøre, vil jeg i denne beretning koncentrere mig om at beskrive farvandene og de havne vi besøgte til inspiration for andre. Søndag 26. juli 2009 Ved flere af Anna Elises anløb af Helsingør Statshavn har en norskfødt havneassistent kaldt mig for Skipper Skræk, fordi jeg kom til at kalde ham svensker. Jeg kaldte Helsingør Havn over VHF-radioen og troede jeg talte med Helsingborg Havn, da der blev svaret på noget jeg i skyndingen opfattede som svensk. Den norske havneassistent har oven i købet truede med, at Anne Elise aldrig nogen sinde mere ville få lov til at anløbe Helsingør Havn, hvis han igen blev kaldt svensker. Jeg, alias Skipper Skræk, ankom med fly til Helsinki og via lufthavnsbussen og en længere spadseretur med to store tasker, dog med hjul under, var jeg om bord i Anna Elise, der lå i træskibshavnen i Helsinki, kl Jeg havde via SMS modtaget skibets GPS-position fra den skipper jeg skulle afløse og sat den ud i Google Earth, men det passede ikke helt, idet skibet så skulle befinde sig på land. Om bord var Kristian, Kirsten, Harald, Emil, Anna, Frederik, Steve og Sysser, som inklusive skipper udgjorde en besætning på i alt ni ferieglade mennesker. Desuden var yderligere Morten og Gitte, skipper og styrmand på turen til Helsinki om bord, men de rejste hjem næste morgen, efter at være blevet afløst. Anna Elise har 13 køjer, hvoraf 5 er dobbeltkøjer, så 18 mennesker kan overnatte om bord. Skibet har redningsmidler til 25 personer. Normalt anser vi 13 personer som maksimalt på en tur med overnatning, fordi det er hvad der kan sidde om bordet i salonen. Lidt om Helsinki (svensk: Helsingfors). Byen er hovedstaden i Republikken Finland og med sine indbyggere, er den Finlands største by. Det er en meget smuk by 18

19 med mange flotte huse. Finland er i øvrigt det tyndest befolkede område i EU. Søndag var der masser af sommerstemning og fest i Helsinki. På havnen var der boder med mad, musik og gøgl. Det hele var badet i sommersol fra en skyfri himmel. Alle om bord på Anna Elise udforskede byen, seværdighederne og folkefesten hele søndagen. En ting, der slog mig under hele turen, var, at Finland synes at have en højere levestandard end Danmark. Alle har bolig, bil, skærgårdshytte, båd og en mobiltelefon. Mandag 27. juli 2009 Vi havde lånt søkort og havnebeskrivelser mv. og fået en masse gode råd af nogle finske træskibsejere. Vi besluttede med den baggrund at sejlede ad, hvad forrige hold havde døbt margueriteruten - en grønfarvede rute i søkortet fra Helsinki til Skærgårdshavet. Hele ruten gik indenskærs, var garanteret 2,4 m dyb (Anna Elise har en dybgang på 2,5 m) og ruten var til tider så smal, at to skibe ikke kunne passere hinanden samtidig. Ruten var fint afmærket med bøjer, så der var ingen risiko for at sejle ved siden af. Sejladsen var nærmest en skovtur, hvor vi konstant var omgivet træklædte skærgårdsøer. Vi blev enige om at sejle et langt stræk mandag, fordi der var langt til Stockholm og strækningen fra Helsinki vestpå bød ikke på mange havne til skibe af Anna Elises størrelse. Skipper havde sat det efterfølgende hold i udsigt, at skibet ville ligge i Stockholm på skiftedagen, søndag til uge 32, men holdet uge 31 mente, at de var på ferie og derfor ønskede mulighed for lidt tid i hver af de havne vi anløb. Skippers stress løstes dog til de flestes tilfredshed ved, at skiftedag blev ændret til Mariehamn, hvortil og -fra der var relativ billig luksustransport med de store færger. Figur 1 Anna Elise afgår fra Helsinki smukke omgivelser, smukt vejr Vi lettede tidligt, men vinden var imod, så vi sejlede 13 timer á 5 knob for motor til Eckenäs. Havnen var til min utilfredshed en lille omvej, idet vi skulle ind i en fjord og ud igen næste dag. Vi betalte 14 Euro i havnepenge, hvilket inkluderede koden til bad og toilet. Det var i øvrigt almindeligt i finske og svenske havne, at man, i modsætning til danske havne, ikke betalte ekstra for faciliteterne i havnene, f.eks. bad. Lidt om Eckenäs: Byen var en lille skærgårdsby. Vi lå ved en kaj med en restauration og bar. Oven på bygningen var placeret en 10 m høj oppustelig figur af en mand, som blev holdt oppe af en ventilator, der larmede i det uendelige. Strømmen til ventilatoren kom fra et el-stik, som vi trak ud da restaurationen lukkede. 19

20 Tirsdag 28. juli 2009 Et af de unge mennesker om bord fangede en ca. 10 cm lang farverig, aborrelignende fisk. Den blev beundret, fotograferet og genudsat, så vi kunne fange den igen, når den var blevet stor. Kristian, som havde været med på turen fra Mariehamn til Helsinki, havde ringet og forudbestilt opvarmning af en sauna i Høgsåre fra kl til en time til herrerne og en til damerne. Sidstnævnte var ikke så glade for at dele sauna med herrerne. Måske havde de dårlige erfaringer fra det tidligere saunabesøg, hvor jeg ikke var med. Vi måtte dog opgive at anløbe broerne i bugten til Høgsåre, selv om vi gjorde hvad vi kunne. Broerne, vi kunne lægge til ved, var optaget, og et 60 ton træskib skib kan ikke lægge sig uden på et yoghurtbæger (øv). Vi gjorde et forsøg på at anløbe en lille bro, der ifølge søkortet havde vand nok, men der viste det sig at være optaget af en jolle, så vi bakkede ud og undgik i sidste øjeblik at drive med den nu ret kraftige vind over på en stenmole. Imens vi bakkede ud, kom en trækfærge 50 meter fra os, og der var et par minutters dramatik, men alt gik vel, og ingen kom noget til. Vi sejlede de to sømil tilbage til Kægnäs (Kasnäs), vi havde passeret på tidligere, og hvor vi besluttede at overnatte. I Kægnäs var vi blandt venner. Der lå to tidligere danske, nu tyske, galeaser. Den ene var fra Kiel med en dansktalende, meget hjælpsom ung mand om bord. Han tog imod trosserne og fortalte, at de tyske skibe var til kirketræf i havnen. Han inviterede os også til aftensang med de unge, kristne mennesker. Vi nåede det desværre ikke, fordi vi skulle spise oksefilet med flødesovs og kartofler og drikke rødvin til. Bagefter planlagde vi sejladsen resten af ugen, men fandt ud af, at sejlads planlægges bedst om morgenen. Onsdag 29. juli 2009 Vi oplevede lidt motorstartproblemer om morgenen. Startluftventilen havde sat sig fast. Ved lidt frem- og tilbagerykken fik vi den i gang. Da vi tørnede svinghjulet hele vejen rundt, nåede det et punkt, hvor hjulet stoppede med en skurende lyd. Vi fik ved lidt drejning frem og tilbage svinghjulet til at passere stedet, hvor det skurede. Motoren startede, men gik i stå kort efter. Til sidst lykkedes det trods alt at få motoren i gang. Anna Elise afgik kl Vi satte klyver, fok og mesan og sejlede for en frisk halvvind et par sømil med motoren i tomgang og koblet ud. Farten var ca. 2 knob. Derefter bjærgede vi sejlene og fortsatte for motor. Anna Elise ankom til Fagerholm kl Lodsbogen sagde, at Fagerholm var en gammel sjøbevogtningsstation lige syd for sundet mellem Nagu og Korpo. Godt en halv sømil mod sydvest lå vraget af Hindenburg, som sank der i 1942 under bugsering efter at være sejlet på en mine. Øen bar præg af at have været brugt af nogen, der havde god tid. Vi søgte efter elektrisk strøm et stykke tid. Skibet bruger elektrisk strøm til køleskab, belysning og ladning af batterierne. Glødehovedmotoren får ved start sin første varme fra glødetråde, som trækker måske 25 A. Den kan dog startes med 20

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011

Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011 NR 1 Februar 2011 WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Ordinær generalforsamling d. 14/4 2011 Foto: Johnny Kaagaard Bestyrelsen: WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Sejlklubben København - Sundkrogskaj 19-2100 København Ø Formand

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Ishøj. 27. Årgang nr. 87 September 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 87 September 2005 Fototur til Rødvig - Juli 2005 FRØMANDSKLUBBEN NIKON - Søhesten 13-2635 Ishøj tlf.nr. 43 73 30 53 Bestyrelsen: Formand,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere