Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4. Foto og vinder: Frank Barken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4. Foto og vinder: Frank Barken"

Transkript

1 NR 1 Marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling Læs mere side 4 Foto og vinder: Frank Barken

2 Bestyrelsen: Sejlklubben København - Sundkrogskaj København Ø Formand Birgit Thejls tlf.: Næstformand Henrik Sengeløv tlf.: Kasserer Sten Emborg tlf.: Pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen tlf.: Bestyrelsesmedlem & sekretær Henrik Sieling tlf.: Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen tlf.: Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen tlf.: Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard tlf.: Best. suppleant Kirsten Danø tlf.: Best. suppleant Peter Clemmesen tlf.: til klubben: Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlskolen Henvendelser om Kapsejlads Henvendelser om Klubhuset Henvendelser om alle øvrige driftsforhold Henvendelser om sociale aktiviteter Indlæg o.lign. til klubbladet Indlæg o.lign. til hjemmesiden Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser Bestyrelsens udvalgsansvarlige: Pladsudvalg Jan Bredde Andersen Driftsgruppen Leif Jørgensen Klubhusudvalg Birgit Thejls Sejlerskole Peter Clemmesen Kapsejladsudvalg Erik Kragh-Hansen Bladudvalg Kirsten Danø & Henrik Sieling Fest/Aktivitetsudvalg Birgit Thejls Web udvalg Henrik Sieling Nordre Klubhusudvalg Sten Emborg Lokalpolitisk udvalg Henrik Sieling Havnelavets bestyrelse Jens Rosengaard, Henrik Sengeløv & (ej i bestyrelsen) Frederik Stub Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk. Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: Layout: Johnny Kaagaard: Web: Sten Engelstoft, Jane Hansen: Tryk: Kailow Express ApS. 2

3 Indhold i dette nummer af Brisen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4 Sejlerskolen 5 Julefrokost Kapsejlads Nytårspunch i Klubhuset 9 Genetablering af pladsen 10 Datoer - Kapsejladser Ansvarsforsikring af både 12 Ind med latteren 13 Junior- eller ungdomssejler 14 Førstehjælpskursus 15 Om en Fredagsaften Min sommertur Med Troldand i Vadehavet 25 Vigtige Datoer 26 VIGTIGT Førstehjælpskasse og Hjertestarter forfindes i klubhuset, ved køkkenet!! 3

4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Den 15. april 2010 kl i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag Der er deadline for forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest 18. marts 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 7. Valg af formand (Birgit Thejls modtager genvalg) 8. Valg af næstformand (kun i ulige år) 9. Valg af kasserer (kun i ulige år) 10. Valg af pladsudvalgsformand (Jan Bredde Andersen modtager genvalg) 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengaard modtager genvalg) 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Peter Clemmesen modtager genvalg) 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant 14. Valg af ekstern revisor (Ernest og Young indstilles til genvalg) 15. Eventuelt Bestyrelsen Sejlklubben København OBS. Sejlklubben er vært for et lettere traktement efter generalforsamlingen. Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest 1. april. 4

5 Sejlerskolen Der er ved tilmeldingsfristens udløb 1. februar 2010 tilmeldt elever til 5 sejladshold til sæsonen Der er fortsat mulighed for eftertilmelding, ekstra hold vil blive oprettet i det omfang, der er instruktører til dem. Der afholdes møde mellem elever og instruktører for aftaler vedr. forårsklargøring og holdfordeling i klubhuset tirsdag 2. marts kl Henvendelse på til eller på tlf.: (aften). Om sejlskolen Sejlerskolen bygger på en lang tradition i den ene af de gamle klubber der i dag er slået sammen til Sejlklubben København. Sejlerskolen råder over to Nordiske folkebåde Rødhætte og Ulven, der ligger på bøjeplads på bro 6. Vi har vores udrustning i Bedstes Hus en af de to pavilloner foran klubhuset. Sejlerskolen tager sit udgangspunkt i en 2-årig uddannelse og omfatter det første år: deltagelse i tovværkskursus, klargøring af skolebådene i marts og april og sejlads én aften om ugen i perioden maj til og med september, hvorefter bådene afrigges og tages op. Det andet år består af navigationskursus, klargøring af skolebådene i marts og april og sejlads én aften om ugen i perioden maj til og med september, afholdelse af førerprøve samt afrigning og bådoptagning. Sejlerskolen drives først og fremmest med henblik på ny medlemmer, der ikke har egen båd. Over tid har det dog vist sig, at det i mindst lige så høj grad er medlemmer med nyanskaffet båd, og hvor den ene af parterne måske ikke har sejladserfaring, der gennem sejlerskolen ønsker at opnå færdigheder i navigation og praktisk sejlads. Denne udvikling har affødt overvejelser omkring det medlemstilbud Sejlerskolen er, således om vi udover at forberede til den traditionelle førerprøve, skulle tilbyde enkeltkurser, som favner bredere. De kurser der overvejes er: Forberedelse til aflæggelse af Førerprøve (udvidet duelighedsbevis) Forberedelse til Duelighedsbevis VHF/SRC-kursus Gastekursus Ny båd -kursus (hvis du gerne vil have sparrng til håndtering af nykøbt båd, såvel elektronik som sejlads) Mand / kone kursus Sejladsintro for teenagere (til søs uden far og mor!) Er der klubmedlemmer der kunne tænke sig at være som instruktør på et af de ovennævnte tilbud, kan man henvende sig til skolechefen. 5

6 Vi er endvidere interesseret i henvendelse fra klubmedlemmer, der kunne have lyst til at være bådsmænd, og deltage i dag til dag opsyn med og vedligeholdelse af de to skolebåde, samt i klargøring og optagning. Annonce Del dine sejleroplevelser med os!!! Brisen efterlyser sejleroplevelser fra sommerturen Der må være steder, du kan anbefale dine klubkammerater, når de i vinter planlægger næste års sommerferie. Sejlerskolens priser 2010: Sejlskole Skoleafgift (sommer) 900 kr. pr. sæson Tovværkskursus (vinter) 300 kr. pr. sæson Navigationskursus (vinter) 400 kr. pr. sæson Lån af skolebåd Pr. døgn kl kr. Skriv max. 1 A4 side i Word gerne tilføjet et billede i JPG format. (vær opmærksom på at I gemmer i.doc format og ikke.docx ) Er du interesseret i at deltage i et af sejlerskolens tilbud kan du sende en mail til: eller ringe til skolechef Peter Clemmesen på (bedst eftermiddage eller aften). Send dit bidrag til: sejlklubbenkbh.dk 6

7 JULEFROKOST 2009 Lørdag den 19. December afholdt Nordre Klubhus Sangforening sin årlige julefrokost. Der var desværre et par kedelige afbud til frokosten. Smørtenoren Erik var sneet inde på Falster og kunne ikke komme frem. Han skulle ellers levere solosangen. Jammeren var blevet indlagt på hospital med problemer med blæsebælgen. Han plejer at være ekkobrummer Det var så Taxa Børge som måtte overtage solosangen, og han lagde smukt ud med: Så tar vi den o.s.v. Den gik lidt svagt igennem, men da hushovmesteren havde sørget for rigeligt med smøremidler til halsen gik det bedre. Selv Jesper (hushovmesteren) med sin ølbas formåede at synge igennem for fuld udblæsning, selv om han haltede lidt. Internationale Christmas Song blev afsunget som fællessang inden de medbragte klemmer blev sat til livs. Som noget nyt blev der afholdt et bankospil med maritime udtryk. Der var flotte præmier, her et par eksempler: Svensk pølseret på dåse, boller i karry på dåse, et glas syltede rødbeder. o.s.v. Jeg spekulerede på om det var overskudet fra opråberens proviantlager fra sommer togtet, han skulle af med. Velbekomme. For at dække underskudet på væskeforbruget blev der afholdt et amerikansk lotteri. Her var præmierne også flydende smøremidler og det var absolut ikke amerikank olie. Men herlige liflige dråber som kunne sætte lidt ekstra humør på livets genvordigheder. Vi sluttede af med en fælles sang, det var alternativet til Så tar vi den Jeg tror alle havde en munter og dejlig eftermiddag, og der var ingen som ikke havde fået smurt stemmebåndene. Det var vist kun mezzosopranen Tove der gik hjem med en ordentlig BJØRN på. GODT NYTÅR alle sammen M/S SNUS 7

8 Kapsejlads 2010 Aftenkapsejladser i Svanemøllekredsen På grundlag af flere tilbagemeldinger fra deltagerne og ikke mindst de kortere dage i efter-sommeren, har kapsejladsudvalget i år valgt at ændre sejladsdage og starttidspunkter, så der sejles: 9 aftenmatcher forår, med 1. start kl , 3 sejladser i august, med 1. start kl , samt 4 sejladser i september, med 1. start kl Da der var for få deltagere på banen lørdage i 2009, sejles alle sejladser onsdage. I lighed med sidste år fordeles dommertjanserne mellem de deltagende klubber (Se skema side 11) dog i år uden deltagelse på bane 1 af KvS. Deltagere fra Sejlklubben København (SKK) vil på skift blive udpeget som dommere. Besætninger fra 2 både står for afviklingen af sejladsen, lægger dommerbåd til, foretager resultatberegning og gennemfører præmieoverrækkelsen efter aftenens sejlads. Der holdes orienteringsaften onsdag den 21. april 2010, kl i Klubhuset, Sundkrogskaj 19 for samtlige deltagende klubber. Stævner afholdt af Sejlklubben København Sejlklubben København har tradition for at afvikle kapsejladserne: Hven Rundt Ved Nat (DH), SKK-2STAR (DH/LYS) og Afriggersejlads (Bomlukker) (LYS). Endvidere har der været ud-trykt ønske om en 2-STAR-sejlads i Sundet i juni måned. Afvikling af kapsejladser kræver en del forarbejde, men ikke mindst mange frivillige deltagere til baneudlægning, dommerskib, resultatberegning og afterservice med præmieoverrækkelse og forplejning. Arbejdet har de seneste år hvilet på nogle få skuldre og kapsejladsudvalget søger hermed frivillige til ovennævnte stævner. Interesserede kan sende en til eller kontakte mig på telefon Med sejlerhilsen og håb om en god sæson på vandet. Erik Kragh-Hansen De seneste ændringer til kapsejladsreglerne vil blive gennemgået og det er også sidste frist for tilmelding til aftenkapsejladserne

9 Nytårspunch i Klubhuset Mange medlemmer var den 1. januar mødt op for at ønske hinanden et godt nytår. Og vi råbte et leve for Sejlklubben København. Festudvalget havde som vanligt arrangeret et festligt bord med champagne og snacks. Formanden ønskede os alle et rigtigt GODT NYTÅR!!! 9

10 Genetablering af pladsen foran klubhuset Københavns Havn har i november og december lånt pladsen foran klubhuset til brug for udstilling om fremtidens bæredygtige by i Nordhavnen. Nu skal Københavns Havn i gang med genetablering af fællesarealet. Sejlklubben har foreslået, at de to pavillioner til sejlerskolerne flyttes til kanten ved mastekranen og ud til parkeringspladsen, således at der bliver en større og åben plads til en petanquebane samt bordtennisbord. Grill, blomsterkummer og borde skal tilbage til deres oprindelige pladser. Driftsgruppen søger folk Driftsgruppen søger friske kræfter til de mange opgaver, der skal løses. Meld dig til at være en del af gruppen, så lærer du også dine klubkammerater bedre at kende. Henvendelse kan ske til: 10

11 Datoer - Kapsejladser 2010 Kapsejladser m.v. for kølbåde i Svanemøllekredsen og Sejlklubben København Stævne Dato 1. start Arrangør Kapsejladsorienteringsaften 21. april Svanemøllekredsen Aftenkapsejlads nr maj Sundet Aftenkapsejlads nr maj Frem Aftenkapsejlads nr maj KAS Aftenkapsejlads nr maj SKK Aftenkapsejlads nr juni Sundet Aftenkapsejlads nr juni Frem Aftenkapsejlads nr juni KAS Aftenkapsejlads nr juni SKK Aftenkapsejlads nr juni Sundet Aftenkapsejlads nr august Frem Aftenkapsejlads nr august KAS Aftenkapsejlads nr august SKK SKK-2-STAR 28. august SKK Aftenkapsejlads nr september Sundet Aftenkapsejlads nr september Frem Aftenkapsejlads nr september KAS Hven Rundt Ved Nat 17. september SKK Aftenkapsejlads nr september SKK Afriggersejlads 25. september SKK 11

12 Sejlklubben København og pligtig ansvarsforsikring af både Tjek dit endetal!... I havnelavets bøje- og landpladsreglement står der således: 3. Ansvar og pligter Lejerens fartøj skal være minimum ansvarsforsikret. Forsikringsselskab samt police nr. skal oplyses på pladsudvalgets forlangende. det er meldt ud, at vi anser det som skærpende omstændighed, ikke at imødekomme krav om dokumentation. De 3 gamle klubber førte kontrol på forskellig måde. Se for dig et klubmedlem, der er ude på vinterpladsen for at tjekke sin båd, og det er stormvejr. Nabo båden vælter ned over ham eller hans båd. Eller en båd taber roret under en havnemanøvre og båden ridser et smukt lakeret fribord. Selvfølgelig kan ulykkesfuglen gøres personlig ansvarlig, men hvad nu hvis han ikke har nogen penge???? Derfor er ansvarsforsikringen vigtig. Der har været snak om, hvorvidt Sejlklubben København eller Havnelavet Sundkrogen kan gøres erstatningspligtig, hvis en bådejer forsømmer at overholde reglen, og hans båd påfører andre materiel eller personskade. Pladsudvalget har rådført sig med Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunion siger: Efter DS opfattelse er vi dækket ind når ansvarsforsikring er et vilkår i bøjepladsreglementerne. der gennemføres stikprøvekontrol. Sejlklubben København har besluttet at gennemfører en stikprøvekontrol. Kontrollen består i at alle bådejere, der har låne- eller fastplads i havnen eller står på landpladsen, på skift udtages til kontrol. For medlemmer på Havnelavets gæstepladser kan Havnefogden forlange dokumentation. I sommersæsonen 2010 er bådejere med endetallet 3 i medlemsnummeret (se nummeret ved din adresse på Brisen) udtaget til kontrol. Pladsudvalget skal modtage dokumentation af betalt ansvarsforsikring inden 1. juni Det kan være en kopi på papir i forbindelse med søsætningen, eller som post til klubben. Det kan være et print screen af bankoverførelse eller scannet kopi af kvittering som vedhæftet fil til Pladsformand Jan 12

13 Fredagsarrangement d. 15/ Ud med hovedpinen og ind med latteren I sidste øjeblik var arrangementet ændret og Vibe Larsen fra Skælskør mødte op og holdt foredrag over emnet Ud med hovedpinen og ind med latteren. Vi afprøvede forskellige øvelser og sluttede med latterøvelser, så vi fik afprøvet latterens psykiske effekt. Ja, vi fik grinet så meget, så mine mavemuskler var ømme i flere dage efter. Vibe er selv sejler, hun sejler en lille båd med sænkekøl sammen med en veninde i Skælskør Fjord og nærmeste omegn. Anbefalet læsning: Ole Larsen Slut med hovedpine og rygsmerter og Medan Kataria (inder) Jeg lo mig rask. Hvilket hun har meget fornøjelse af, fortalte hun. Vibe er en kvinde med glæde og energi, der smittede os alle sammen. De ca. 35 fremmødte fik en fornøjelig aften. Kirsten/KRAKA 13

14 Junior- eller ungdomssejler - Yes Har du en søn eller datter, eller kender du nogen børn og unge i den rette alder, der har lyst til at prøve kræfter med det våde element. Så er der mulighed for at lære at sejle i Svanemøllehavnen gennem sejlklubbernes ungdomssamarbejde KØS Sejlsport. Vi sejler i klubbens optimistjoller, fevajoller og ynglinge, så det eneste udstyr, der kræves for at komme i gang er et par gummistøvler, regnsæt, godt humør og lidt gå på mod. Hvis poden er mellem 8 og 14 år er vores juniorafdeling sagen, mens de 15 -?? årige passer bedre i ungdomsafdelingen. Det er et krav, at sejlere i KØS Sejlsport kan svømme 300 m. Annonce mangler du hjælp ved forårsklargøring? har du brug for en gast? har du aldrig sejlet i mørke? ring til Rolf For juniorerne afholder vi en kæntringsprøve i april, hvor de børn, der ikke har et svømmebevis får mulighed for at demonstrere deres evner som distancesvømmer. Interesseret? Send en mail til: 8 14 år: 15+: Den næste sæson for nye juniorer, starter med et par klargøringsdage på bådpladsen i april, og så kan de komme ud og sejle omkring 1 maj. Der vil være en ugentlig træningsaften indtil sommerferien. I begyndelsen af ferien tager juniorerne på sommerlejr i Vordingborg. Ungdomsafdelingen rigger ynglingene til og sejler sommertur i danske eller svenske farvande. Efter sommerferien starter vi igen og sejler indtil oktober. Hvis du vil vide mere: hvor du bl.a. kan finde KØS kalenderen. 14

15 Førstehjælpskursus januar Sejlklubben havde et fantastisk godt tilbud til sine medlemmer, som alt for få tog imod. har været på kursus, kunne få genopfrisket deres kunnen og høre, hvad der er af nyt på området fx på en lørdag formiddag. Jeg har år tilbage lært førstehjælp, men synes at jeg havde behov for at få mine færdigheder opdateret. Jeg blev forundret over, hvor meget nyt der er sket på området de seneste år. Det vil efter min mening være en rigtig god ide, om klubben hvert andet år arrangerede et brush up kursus, så deltagere, der tidligere Kirsten/KRAKA 15

16 Om en Fredagsaften i sejlklubben den 29. januar 2010 Af Sten (Troldand) Tapas er fællesbetegnelsen for varme og kolde små retter, der stammer fra Spanien. Oprindelig en lille appetitvækker, der blev serveret på en tallerken placeret oven på det glas vin man bestilte i en bar. I de senere år har tapas imidlertid udviklet sig til at blive en verdenssucces, og variationerne er uendelige. normalt serveret med et lille drys paprika). Denne fredagsaften havde Allan (fra Bellota & Ko) indvilliget i at være sponsor for aftenen og her serverede han et overdådigt udvalg af tapas. Og sikke en kulinarisk oplevelse det blev. Ideen bag tapas er at tilbringe en aften med venner og god snak, mens man i en stadig jævn strøm får ny små serveringer. Det er altså ikke noget der bare lige skal overstås. Man skal have tid til at nyde. Denne aften blev det til hele 15 små lækkerier. Strækkende sig fra røget laks med rygeost og dild (måske ikke typisk spansk, men meget lækkert) over farserede champignon, bagte rødbeder med æblesirup, Gambas al ajillo (store rejer i hvidløg) til den berømte lufttørrede skinke fra fritgående sortfodssvin (opfedet på agern) og små lækre grillede lammekoteletter. Mine egne favoritter var Pulpo a la Gallega (en Galicisk specialitet som består af skiver af kogt ottearmet blæksprutte marineret i hvidløg, citron og olivenolie og Gambas al Ajillo Også de små stykker af den stærke lufttørrede spanske paprikapølse (Chroizo) kogt i rødvin, var helt utrolig lækker, og endelig var jeg meget betaget af en elegant salat af råmarineret laks (i limesaft) med revet ingefær og frisé salat; her var der virkelig tale om at kombinere forskellige smagsindtryk, der i den grad klædte hinanden.. Pulpo a la Gallega 16

17 Efter den ovennævnte tour de force i det spanske tapas-køkken, kom så det tidligere udsatte foredrag om Orbits togt i Stillehavet, noget jeg tror mange havde glædet sig til. Personligt må jeg desværre sige at jeg blev fælt skuffet. Ja vel, der blev vist smukke billeder og videoklip fra togtet, herunder flotte undervandsbilleder af dykkere, delfiner, hvaler og koralfisk (men her er vi efterhånden forvendte fra de fantastiske naturudsendelser fra BBC). Revet har en diameter på ca. 11 km. På dette ligger 6 større øer med et samlet areal på bare 2,6 km2 og med under 100 indbyggere. Her er ingen egentlig havn; men mindre(?) både kan (så vidt jeg har læst mig til) komme indenfor i atollen. Først opdaget af James Cook i 1774, hvor atollen var ubeboet. Fra 1862 annekteret af en engelsk skibstømrer (William Marsters, 1899), der kom hertil med sin familie. En familie oprindeligt bestod af bare ham selv og tre medbragte polynesiske kvinder; med disse koner avlede han de hele tre familier og da han døde havde han 17 børn og 54 børnebørn. I dag er der mere end 1000 Marsters fordelt på de øvrige Cook Islands og i New Zealand, mens der altså endnu bor ca. 100 fra de tre familier Marsters på øerne (så man kender lige som hinanden på godt og ondt). Luftfoto af Palmerston atollen set fra syd (indsejlingen til lagunen, der angives at have en dybde på 8 fod dvs. >2 m) skulle angiveligt være midt på den nordvestlige del af revet). Kilde: jwroberts/image/palmerston-aerial.jpg Jeg savnede imidlertid at høre noget mere om de steder, der blev besøgt og de udfordringer, der var sejladsmæssigt. F.eks. får vi at vide at man er på Palmerston Islands. Men vi hører intet om denne fascinerende atol: Et ensomt beliggende ringformet koralrev (der helt frem til 1969 var fejlplaceret på søkortene med hele 10 sm!). Det havde været spændende at høre om stedet og denne historie, fra en der rent faktisk havde været på stedet. Eller andre historier fra de mange polynesiske øgrupper Orbit må have besøgt; om deres befolkning og levevis og om de problemer sejlads i et sådant område giver. Men det blev vi desværre helt snydt for. Men alt i alt en rigtig dejlig aften, hvor Allans tapas imidlertid havde fortjent mere tid og opmærksomhed, end et, dybest set temmelig ligegyldigt foredrag, tillod. PS: Skulle I få lyst til at vide mere om Allans (Bellota & Ko) køkken, så se på 17

18 Min sommertur 2009, ugerne 31 og 32 Af Peter Lauridsen (FØRSTE DEL, ANDEN DEL KOMMER I BRISEN NR. 3) Foruden at være medlem af Sejlklubben København er jeg medlem af Bådforeningen af 12. april 1978, som ejer fritidsskibet Anna Elise, en tidligere snurrevodskutter med en bruttotonnage på 38 - tidligere Niels Rud hjemmehørende i Esbjerg med fiskerinummeret E454. Skibet er i dag rigget med sejl som en ketch og erklæret bevaringsværdigt på grund af sin gamle Hundestedmotor, den med den rigtige lyd. Skibet er i runde tal 19 m langt, (25 m inklusive bovsprydet), 5 m bredt og har et deplacement på ca. 60 ton. Sejlarealet er 240 m2. Det kræver minimum yachtskipper 3 bevis af føre skibet. Skibet har fast plads foran Regionernes hus ved Amerikakaj i København. Skibets hjemmeside er Sommeren 2009 var jeg skipper på skibet i 14 dage under en sejlads Helsinki - Mariehamn - Stockholm. Da skibet ikke har meget med Sejlklubben København at gøre, vil jeg i denne beretning koncentrere mig om at beskrive farvandene og de havne vi besøgte til inspiration for andre. Søndag 26. juli 2009 Ved flere af Anna Elises anløb af Helsingør Statshavn har en norskfødt havneassistent kaldt mig for Skipper Skræk, fordi jeg kom til at kalde ham svensker. Jeg kaldte Helsingør Havn over VHF-radioen og troede jeg talte med Helsingborg Havn, da der blev svaret på noget jeg i skyndingen opfattede som svensk. Den norske havneassistent har oven i købet truede med, at Anne Elise aldrig nogen sinde mere ville få lov til at anløbe Helsingør Havn, hvis han igen blev kaldt svensker. Jeg, alias Skipper Skræk, ankom med fly til Helsinki og via lufthavnsbussen og en længere spadseretur med to store tasker, dog med hjul under, var jeg om bord i Anna Elise, der lå i træskibshavnen i Helsinki, kl Jeg havde via SMS modtaget skibets GPS-position fra den skipper jeg skulle afløse og sat den ud i Google Earth, men det passede ikke helt, idet skibet så skulle befinde sig på land. Om bord var Kristian, Kirsten, Harald, Emil, Anna, Frederik, Steve og Sysser, som inklusive skipper udgjorde en besætning på i alt ni ferieglade mennesker. Desuden var yderligere Morten og Gitte, skipper og styrmand på turen til Helsinki om bord, men de rejste hjem næste morgen, efter at være blevet afløst. Anna Elise har 13 køjer, hvoraf 5 er dobbeltkøjer, så 18 mennesker kan overnatte om bord. Skibet har redningsmidler til 25 personer. Normalt anser vi 13 personer som maksimalt på en tur med overnatning, fordi det er hvad der kan sidde om bordet i salonen. Lidt om Helsinki (svensk: Helsingfors). Byen er hovedstaden i Republikken Finland og med sine indbyggere, er den Finlands største by. Det er en meget smuk by 18

19 med mange flotte huse. Finland er i øvrigt det tyndest befolkede område i EU. Søndag var der masser af sommerstemning og fest i Helsinki. På havnen var der boder med mad, musik og gøgl. Det hele var badet i sommersol fra en skyfri himmel. Alle om bord på Anna Elise udforskede byen, seværdighederne og folkefesten hele søndagen. En ting, der slog mig under hele turen, var, at Finland synes at have en højere levestandard end Danmark. Alle har bolig, bil, skærgårdshytte, båd og en mobiltelefon. Mandag 27. juli 2009 Vi havde lånt søkort og havnebeskrivelser mv. og fået en masse gode råd af nogle finske træskibsejere. Vi besluttede med den baggrund at sejlede ad, hvad forrige hold havde døbt margueriteruten - en grønfarvede rute i søkortet fra Helsinki til Skærgårdshavet. Hele ruten gik indenskærs, var garanteret 2,4 m dyb (Anna Elise har en dybgang på 2,5 m) og ruten var til tider så smal, at to skibe ikke kunne passere hinanden samtidig. Ruten var fint afmærket med bøjer, så der var ingen risiko for at sejle ved siden af. Sejladsen var nærmest en skovtur, hvor vi konstant var omgivet træklædte skærgårdsøer. Vi blev enige om at sejle et langt stræk mandag, fordi der var langt til Stockholm og strækningen fra Helsinki vestpå bød ikke på mange havne til skibe af Anna Elises størrelse. Skipper havde sat det efterfølgende hold i udsigt, at skibet ville ligge i Stockholm på skiftedagen, søndag til uge 32, men holdet uge 31 mente, at de var på ferie og derfor ønskede mulighed for lidt tid i hver af de havne vi anløb. Skippers stress løstes dog til de flestes tilfredshed ved, at skiftedag blev ændret til Mariehamn, hvortil og -fra der var relativ billig luksustransport med de store færger. Figur 1 Anna Elise afgår fra Helsinki smukke omgivelser, smukt vejr Vi lettede tidligt, men vinden var imod, så vi sejlede 13 timer á 5 knob for motor til Eckenäs. Havnen var til min utilfredshed en lille omvej, idet vi skulle ind i en fjord og ud igen næste dag. Vi betalte 14 Euro i havnepenge, hvilket inkluderede koden til bad og toilet. Det var i øvrigt almindeligt i finske og svenske havne, at man, i modsætning til danske havne, ikke betalte ekstra for faciliteterne i havnene, f.eks. bad. Lidt om Eckenäs: Byen var en lille skærgårdsby. Vi lå ved en kaj med en restauration og bar. Oven på bygningen var placeret en 10 m høj oppustelig figur af en mand, som blev holdt oppe af en ventilator, der larmede i det uendelige. Strømmen til ventilatoren kom fra et el-stik, som vi trak ud da restaurationen lukkede. 19

20 Tirsdag 28. juli 2009 Et af de unge mennesker om bord fangede en ca. 10 cm lang farverig, aborrelignende fisk. Den blev beundret, fotograferet og genudsat, så vi kunne fange den igen, når den var blevet stor. Kristian, som havde været med på turen fra Mariehamn til Helsinki, havde ringet og forudbestilt opvarmning af en sauna i Høgsåre fra kl til en time til herrerne og en til damerne. Sidstnævnte var ikke så glade for at dele sauna med herrerne. Måske havde de dårlige erfaringer fra det tidligere saunabesøg, hvor jeg ikke var med. Vi måtte dog opgive at anløbe broerne i bugten til Høgsåre, selv om vi gjorde hvad vi kunne. Broerne, vi kunne lægge til ved, var optaget, og et 60 ton træskib skib kan ikke lægge sig uden på et yoghurtbæger (øv). Vi gjorde et forsøg på at anløbe en lille bro, der ifølge søkortet havde vand nok, men der viste det sig at være optaget af en jolle, så vi bakkede ud og undgik i sidste øjeblik at drive med den nu ret kraftige vind over på en stenmole. Imens vi bakkede ud, kom en trækfærge 50 meter fra os, og der var et par minutters dramatik, men alt gik vel, og ingen kom noget til. Vi sejlede de to sømil tilbage til Kægnäs (Kasnäs), vi havde passeret på tidligere, og hvor vi besluttede at overnatte. I Kægnäs var vi blandt venner. Der lå to tidligere danske, nu tyske, galeaser. Den ene var fra Kiel med en dansktalende, meget hjælpsom ung mand om bord. Han tog imod trosserne og fortalte, at de tyske skibe var til kirketræf i havnen. Han inviterede os også til aftensang med de unge, kristne mennesker. Vi nåede det desværre ikke, fordi vi skulle spise oksefilet med flødesovs og kartofler og drikke rødvin til. Bagefter planlagde vi sejladsen resten af ugen, men fandt ud af, at sejlads planlægges bedst om morgenen. Onsdag 29. juli 2009 Vi oplevede lidt motorstartproblemer om morgenen. Startluftventilen havde sat sig fast. Ved lidt frem- og tilbagerykken fik vi den i gang. Da vi tørnede svinghjulet hele vejen rundt, nåede det et punkt, hvor hjulet stoppede med en skurende lyd. Vi fik ved lidt drejning frem og tilbage svinghjulet til at passere stedet, hvor det skurede. Motoren startede, men gik i stå kort efter. Til sidst lykkedes det trods alt at få motoren i gang. Anna Elise afgik kl Vi satte klyver, fok og mesan og sejlede for en frisk halvvind et par sømil med motoren i tomgang og koblet ud. Farten var ca. 2 knob. Derefter bjærgede vi sejlene og fortsatte for motor. Anna Elise ankom til Fagerholm kl Lodsbogen sagde, at Fagerholm var en gammel sjøbevogtningsstation lige syd for sundet mellem Nagu og Korpo. Godt en halv sømil mod sydvest lå vraget af Hindenburg, som sank der i 1942 under bugsering efter at være sejlet på en mine. Øen bar præg af at have været brugt af nogen, der havde god tid. Vi søgte efter elektrisk strøm et stykke tid. Skibet bruger elektrisk strøm til køleskab, belysning og ladning af batterierne. Glødehovedmotoren får ved start sin første varme fra glødetråde, som trækker måske 25 A. Den kan dog startes med 20

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. 25. jan. 2010 Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. 19. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. 4. juni 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. 14. feb. 2010. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. 25. okt. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh- Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København 1) Til stede: merne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. 9. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. 6. august 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. 13. marts 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015 1 Horsens d.4.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Svend Smedegaard, Carl-Erik Carlsen, Klaus D. Johansen, Knud Erik Feldt, Ole Søndermølle,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. 18 november 2014, v2 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ),

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2013 Nr. 131 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Broerne repereres. Foto Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 - den 17. august 2015 kl. 17.30 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. V2, 23 april 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Gæt en vragrøver..:-)

Gæt en vragrøver..:-) NR. 4 Oktober 2010 37. ÅRGANG Gæt en vragrøver..:-) Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk Kasser: Helge Nielsen

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere