TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR."

Transkript

1 TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb Kasserer Poul Erik Jensen Nattergalevej 6, Skb Rochef Grethe Dyrby Egevang 4, Skb Husforvalter Carsten L. Christiansen Villavej 7, Skb Ungdomsleder: Simon Stubkier Holtshøjen 10, Skbg Materialeforvalter Willi Dupont Alleen 41, Skb Aktivitetschef Birgit Skannrup Søparken 10, Stilling Ro-udvalget Kontaktperson Grethe Dyrby, rochef Derunder Anne Kubiak - Vibeke Freising - Palle Thygesen - Allan Lund - Niels Thernøe Kaproningschef Kim Lykke Rasmussen Husudvalget Husforvalter Carsten L. Christiansen Villavej 7, Skb Derunder Lisbeth Mathiasen Materialeudvalget Kontaktperson Willi Dupont, materialeforvalter Derunder Gunnar Dalby - Niels Thernøe - Hans Dollerup Ungdomsudvalget Kontaktperson Simon Stubkier Holtshøjen 10, Skbg Kioskudvalget Kontaktperson Lise Poulsen Skovvej 9, Skb Derunder Finn Sørensen Risvej Klubhusudlån & gæstekontakt Gæstekontakt Lisbeth Mathiasen Sarabjerg 21, Skbg Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg

3 TRÆSEJLET Redaktion Ansvarshavende redaktør: Poul Mathiasen Sarabjerg 21, Skbg. Tlf Journalist: Susanne Holde tlf.: TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Oplag: 200 stk. Nyt fra formanden * 5 Jubilæum * 7 Beretning for 2004 * 8 Arbejdssøndag * 13 Referat fra generalforsamlingen * 14 Tag en fridag * 16 Nye KLUBDRAGTER * 17 Festdag i roklubben * 18 Dødsfald * 20 Oplevelsesture fra DFfR * 20 Kalenderen * 22 Træsejlet udkommer * 23 Til lykke * 23 Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kasserer Poul Erik Jensen Trykkeri: PM TRYK, Skanderborg 3

4 Mobiltelefoner Dataløsninger Internet Skanderborg Adelgade Skanderborg Tlf Fax Danmarksvej 30B 8660 Skanderborg Tlf Fax Banegårdsvej 11, Skanderborg Tlf v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev LARS JOHANSEN. TLF Adelgade 47. Skanderborg. Tlf Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer 4

5 Nyt fra formanden Velkommen til et nyt nummer af Træsejlet. Allerførst skal jeg meddele, at vort trofaste medlem Gunnar Juul Thomsen er afgået ved døden 93 år gammel. Juul Thomsen var aktiv indtil sidste år. Juul Thomsen har udtrykt ønske om, at der ikke udtales mindeord, og det ønske bliver efterkommet. Æret være Juul Thomsens minde. Vi har haft generalforsamling med 40 fremmødte. Det var desværre ikke nok til, at forslag om ændringer i lovene kunne afgøres, da der skulle være 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, hvilket vil sige 43 (jeg ved, at 3 medlemmer blev holdt væk af valget). Derfor skal der holdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts kl I skulle gerne have fået en indkaldelse. Jeg vil godt straks beklage, at vi i bestyrelsen ikke har været opmærksomme nok. Jeg må indrømme, at vi ikke havde sat os godt nok ind i reglerne for beregning af lokaletilskud, men det viser sig, at veteraner ikke trækker fra i beregning af lokaletilskud, og det betyder i realiteten, at vi får lokaletilskud som til personer under 25 år. Bestyrelsen vil gennemgå vore love inden næste års generalforsamling. Beretningen blev fremlagt, regnskabet blev fremlagt, og vi fik lavet et budget. Det blev vedtaget at indkøbe en ny bådtrailer i løbet af Der var genvalg til undertegnede som formand. Hugo Stigsen, Poul Erik Jensen og Willi Dupont blev genvalgt til bestyrelsen. Carsten Lykke Christiansen blev valgt til bestyrelsen, som afløser for Ole Larsen, der trak sig efter et år som husforvalter. Tak til Ole for indsatsen. Det lykkedes ikke at finde en ungdomsleder, men der var dog tilsagn fra enkelte, der godt vil hjælpe i ungdomsarbejdet. Vi havde suppleret Carsten ind i bestyrelsen, og her må jeg tilstå, at vi skulle have valgt Carsten på generalforsamlingen. Allan Lund blev genvalgt som revisor, og Henning Iburg blev nyvalgt som revisor. Jeg vil gerne sige en stor tak til Henning Iburg for veludført gerning som dirigent, selv om det var med meget kort varsel. I kan læse min beretning samt et referat andetsteds her i bladet. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Erik Jensen, næstformand og sekretær Hugo Stigsen, rochef Grethe Dyrby, aktivitetschef Birgit Skannrup, kasserer Poul Erik Jensen, materielforvalter Willi Dupont og husforvalter Carsten 5

6 Lykke Christiansen. Simon Stubkier er kontaktperson for ungdomsafdelingen, men som tidligere nævnt rejser han fra byen om få måneder. Poul Erik og jeg har haft møde med en assurandør fra Gl. Skanderborg G/S, og vi har overtalt bestyrelsen til, at vi flytter vore forsikringer til Gl. Skanderborg G/S. Priserne og vilkårene er stort set de samme som hidtil, og så kan vi dels støtte en sponsor og dels handle lokalt. Det formindsker ikke udgifterne til forsikringer, der fortsat vil forekomme store, men vi forsikrer altså en værdi på noget over 3 millioner kroner. Arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring får vi gennem DFfR, som har en aftale med Tryg via Danmarks Idræts-Forbund. Der er udsendt invitation til motionsstævnet til kredsens klubber. Der har været medlemsmøde om motionsstævnet, men der var kun 4 fremmødte ud over bestyrelsen. Der kom nogle nye ideer frem, og vi vil i det næste halve år finde ud af, hvad der skal ske i den sidste weekend i august. I har forhåbentlig alle modtaget en invitation til jubilæumsdagen den 19. marts. Den er sendt til alle aktive og passive medlemmer samt andre roklubber og sponsorer. Desuden har vi fundet en del gamle medlemmer, som vi også har inviteret. Måske har vi overset nogle, så I må gerne sprede budskabet. Jeg tror, at vi får en rigtig god dag og aften. Husk tilmeldingsfristen af hensyn til planlægningen. Pressen er inviteret til den 14/3, hvor vi offentliggør jubilæumsskriftet, som er færdigt nu. Jeg vil gerne takke Gl. Skanderborg G/S for sponsorering af udsendelsen af invitationerne, og Susanne samt Konica Minolta skal have tak for trykning af dem. Og I er nu blevet præsenteret for det logo, som vil være gennemgående for jubilæumsåret (det er en samling af 6 årer, der er sat kunstfærdigt sammen). Der har været nogle arrangementer i den forløbne periode, men det er mest veteranernes vandreture, der trækker deltagere. Personligt mindes jeg en særdeles dejlig gåtur fra Silkeborg til Ry, selv om det var den dag, der var snestorm (det er jo det sædvanlige, når Niels arrangerer), og vi gik mod vindretningen, på trods af at jeg dagen før havde regnet ud, at vi skulle gå fra Ry til Silkeborg for at have mere medvind. Der har også været en god gåtur til Boes og Ry. 6

7 Rasmus Skannrup og Willi Dupont er på instruktørkursus i et par weekender i disse måneder, så når sæsonen kommer, har vi en instruktør mere i hver ende af aldersskalaen. Lad os så se, hvor meget de får at lave. De første instruktionshold starter hhv. lørdag 16/4 og lørdag 30/4. Vi har endelig fundet frem til en ny klubdragt, og den kan ses i klubben. Der vil komme nærmere om, hvordan man kan anskaffe sig en. Og så skulle vi gerne have så mange som muligt til at komme søndag den 13/3, så vi kan få gjort rent og være klar til den efterfølgende lørdag. DFfR har ansat en ny breddekonsulent. Det er Rikke Halskov, som er uddannet fysioterapeut og har en mangeårig foreningserfaring. Jeg vil gerne ønske Jer alle en rigtig god rosæson, som jo snart starter. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen Jubilæum 14. marts 2005 Den 14. marts 1930 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Skanderborg Roklub. Den stiftende generalforsamling fandt så sted den 20. marts. Gennem klubbens historie har den 14. marts åbenbart været den gennemgående dato for klubbens start. Det har vi valgt at holde fast i. I år er den 14. marts en mandag, og vi holder derfor vore festligheder den efterfølgende lørdag, og det falder fint sammen med standerhejsning. Men vi har besluttet, at der også skal ske noget mandag den 14. marts. Vi vil præsentere jubilæumsskriftet for pressen, som bliver indbudt til udgivelse, og det kommer til at ske kl hos Nordea, som jo er hovedsponsor for jubilæumsskriftet. Dagen passer også fint sammen pressens muligheder for at skrive noget i løbet af ugen, så vi får noget foromtale inden jubilæumsreceptionen, standerhejsning og båddåb. Her vil alle andre kunne få jubilæumsskriftet, der fortæller om de første 75 år i klubbens eksistens. Erik 7

8 Beretning for 2004 Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2004, men der skal også ses fremad specielt på grund af jubilæum og motionsstævne. Jeg har gennem de sidste år fundet en disposition for beretningen, som jeg vil holde mig til igen i år. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer noget om roningen, bådene, huset, aktiviteter, administration og til sidst fremtiden. 1. Generelt om var et godt år for Skanderborg Roklub på mange måder. Både romæssigt og medlemsmæssigt klarer vi os godt, og vi har en god økonomi, selv om vi foretager store investeringer i disse år. Det største problem er ungdomsafdelingen, og at der kommer for få til nogle arrangementer. Andre aktiviteter kører med fine deltagertal. Årets højdepunkt var vel dåb af Æbelø ved standerhejsningen. Trine har forladt os, og der skal lyde en tak til Trine for indsatsen i det års tid, hun nåede at være med i ungdomsafdelingen. Lige nu er Simon kontaktperson, men han rejser også snart fra byen, så vi står med et problem, som skal være det, vi skal fokusere på ud over vore store arrangementer. Vi plejer jo at kunne yde en god indsats, når vi arbejder målrettet for det. Ole har været husforvalter i et år, men han har valgt at trække sig, og vi har overtalt Carsten Lykke Christiansen til at træde ind som husforvalter i det næste år. (Det er jo sådan, at hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig i sin embedsperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv). Tak til Ole. For et års tid siden indførte vi etiske regler, der blandt andet gik ud på, at ungdomsledere skulle skrive under på, at vi må indhente oplysninger om dem i det kriminalpræventive register. Det blev positivt modtaget af ungdomslederne, som alle straks skrev under og gav udtryk for, at de støttede det. Det var så også årsagen til, at vi blev en af Årets klub og fik en check på kr fra DFfR. Vi har fået 27 nye medlemmer, men vi har alligevel en medlemstilbagegang på 9 fra 142 til 133 nu. Der har været flere i løbet af sæsonen, men det er alligevel et rimeligt antal på dette tidspunkt af året. I alt blev der i 2004 roet kilometer Vroldvej 59 Skanderborg Tlf

9 af klubbens medlemmer eller i klubbens både. Det er vist det største antal nogensinde, men vi har fået hjælp fra en del gæsteroere, mens 127 af klubbens medlemmer roede i alt km. Jeg mener ikke, at jeg kan huske en sæson, hvor det har blæst så meget, og det har desværre betydet aflyste langture, men det har da heldigvis ikke afholdt os fra at ro på anden vis. Der blev uddelt 1 guldåre til Grethe, der blev årets roer med km, samt sølvårer til Anita, Anne-Grete, Anny, Dorthe, Helga, Inge, Kirsten, Niels, Rita og Willi. Vi har fået uddannet Morten til instruktør, Trine var på ungdomslederkursus, Vibeke er blevet langtursstyrmand, og 13 er blevet korttursstyrmænd. Økonomisk set har vi haft et rigtigt godt år. Det skyldes flere forhold, hvoraf her kan nævnes: Arbejde ved festivalen har givet kr Sponsoraftalen med OK og Kvickly har givet kr Vi har fået kr fra Krista og Viggo Petersens fond til den nye 4 åres inrigger, som bliver leveret til standerhejsning. Vi har brugt mindre beløb på husvedligeholdelse end budgetteret. Til gengæld har vi købt en ny båd Æbelø for kr , og der har vi fået tilskud på kr fra Kommunens Folkeoplysningsudvalg. Vi har haft udgifter til jubilæumsskriftet på kr Alligevel har vi kun et regnskabsmæssigt underskud på ca. kr i stedet for de budgetterede kr Vi har besluttet os for at købe nogle nye (kun lidt brugte) brofag, da Kerteminde Roklub havde dem billigt til salg. De vil belaste regnskabet for 2005 med ca. kr I 2005 budgetterer vi med et underskud i størrelsesordenen kr. ca , men det kan vi klare uden at optage lån. Det er da fornemt. I 2006 har vi igen budgetoverskud. Bestyrelsen har arbejdet videre med at revidere reglementer, og de er nu færdige. Bestyrelsen har også brugt en del tid på jubilæum og motionsstævne, og på de 2 områder har vi vist godt styr på begivenhederne. Jubilæumsskriftet er skrevet og er hos bogtrykkeren. 2. Roning Der har som sagt været stor aktivitet igen i 2004, men der har igen været nogle aktiviteter, der er blevet aflyst, eller hvor deltagerantallet har været for lavt. Vi kan selvfølgelig ikke tvinge medlemmerne til at møde op, men vi kan kun opfordre Jer til at møde op til arrangementerne. Vi må så sørge for, at aktiviteterne gøres målrettede mod de ønsker, som medlemmerne giver udtryk for. Vi har slet ikke været med til kaproning i 2004 selv ØVM var uden vores deltagelse. Daglig roning Der har igen været stor aktivitet spredt hen over ugens dage og aftener, og der var faktisk også gang i roningen torsdag aften en del gange. Ellers er det jo mandag og torsdag formiddag og mandag og tirsdag aften, der især sker noget. Men der har nu også været roet og instrueret på mange sære tidspunkter. Den første tirsdag i hver måned er der kagetur, og det trækker ofte et par ekstra den aften. Her under punktet daglig roning skal også den specielle natrotur og morgenfugletur nævnes. 3 var på vinterlangtur sidste vinter, og der er nogle, der dyrker vinterroning denne vinter. Morgenroerne er fremdeles meget trofaste. Instruktion Som nævnt har vi fået 27 nye medlemmer, og nogle havde roet før. De første 18 nye blev instrueret en lørdag i april henholdsvis maj. Det var selvfølgelig ikke nok til frigivelse, men det giver en god start, og det giver en bedre integration, at de lærer nogle at kende fra starten. Men der kom nye medlemmer senere på året. 9

10 Ungdomsroning Vi må desværre sige, at ungdomsafdelingen ikke kører for godt. Trine og de andre i ungdomsudvalget har været til stede til roaftenerne og andre arrangementer, men der har været for få aktiviteter, og der har også været for få deltagere til de afholdte aktiviteter. Det bider desværre sig selv i halen. Vi mangler virkelig en engageret ungdomsleder med et engageret udvalg. Vi mangler også ungdomsroere, og der er ikke kommet ret mange nye i Den daglige ungdomsroning har haft rimeligt med deltagere på mandagene, men der er ikke blevet roet ret langt. Der har været for få langture, der var ingen tilmeldte til vintertræf, og hytteturen blev aflyst, men der har på den anden side været en del kager, der styrker det sociale mere end formen. Veteranroning Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag formiddag, hvor turen går til Sct. Croix i første omgang, og hvor ruten hjem godt kan gå via Fuldbro Mølle. En del har endvidere været aktive med langture. 7 af de uddelte sølvårer blev givet til veteranerne, og det er flot. I juni var der veterantræf i Ry, og såvel roere som både deltog. Bådene blev selvfølgelig roet frem og tilbage. Men aktiviteten er ligeledes meget høj her i vintersæsonen både 10 Onsdag aften mødes vi i Morten Børup Skolens gymnastiksal i tidsrummet , hvor vi får rørt os lidt her i vintersæsonen. Alle roklubbens medlemmer er velkomne til at deltage. med bådklargøring, gymnastik og vandreture. Julefrokosten er også et tilløbsstykke. Langtursroning Igen i 2004 har der været roet mange steder i landet. Vi tilbød en madpakketur for Sydjysk Kreds, og 28 var mødt frem. Vejret blev dårligt, men om eftermiddagen tog 21 på en fin tur på søen. Der er lavet ture til Ry, Silkeborg, Randers, Ringkøbing Fjord, Solbjerg Sø, Brabrand Sø, og 14 var til motionsstævne i Århus. Ud over dette er der arrangeret en del langture på egen hånd. Desværre blev nogle langture som sagt aflyst på grund af dårligt vejr. 3. Bådene Slibeholdene har igen gjort deres arbejde fint, men alligevel sker der meget vedligeholdelse i løbet af året. En meget stor del af dette laves af veteranroerne. Der er skiftet bord i Hylke Hav, Expert og Sct. Thomas er repareret, og Paradiset er tætnet, da den var i dårlig stand. Heldigvis har vi kunnet forny bådparken med købet af Æbelø, og så har vi omdøbt SDS til Nordea. Der blev lavet nye bådvogne til starten af sæsonen. Vi har fået 20 oppustelige redningsveste til veteranerne fra Tryg Fonden. 4. Huset Der er næsten altid pænt og ryddeligt i huset. Det skyldes dels at rengøringsholdene har taget deres tørn - og igen at vi har de flittige veteraner, som kommer i krogene, når det er deres tur. Det er også veteranerne, der har malet flagstængerne samt i trappeopgangen. Grunden passes af kommunen, men den sidste finpudsning har vi også veteraner, der tager sig af.

11 Bl. a. er flisegangen altid fejet og afstukket! Udgifterne til el, vand og varme er stadigvæk under kontrol. Men vi må ikke glemme, at huset fyldte 30 år i 2004, så der er efterhånden nogle forbedringer, der trænger sig på. Inden standerhejsning skal vi have gjort huset og udenomsarealerne pæne. 5. Aktiviteter Vi har haft standerhejsning, en god og dæmpet kanindåb med 11 kaniner samt standerstrygning. 14 børn deltog i Projekt Sommerferieidræt, selv om vi havde lidt problemer med at finde instruktører. Vi var i Sparekassen Kronjylland til lys nat, hvor vi tjente kr ved at ro i 4 timer. Der har været 2 medlemsmøder og 2 svømmeprøver i både hal og sø. Vi har igen hjulpet til ved Festivalen, hvor vi tjente kr , ved at 30 ryddede op under festivalen, og 15 ryddede op før festivalen. Der har været julefrokoster, gåture, vinsmagning, nytårskur, grillaften og meget andet. 6. Administration Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder. En del af tiden er gået med jubilæumsreception 2005, jubilæumsskrift, motionsstævne og reglementer. Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling men ikke i hovedgeneralforsamling. Vi har gentegnet aftalerne med de fleste annoncører i Træsejlet, som får stor ros fra alle sider, og resten af annoncørerne bliver snart kontaktet. Jeg vil gerne sige alle vore mange sponsorer stor tak for Jeres støtte. Jeg håber så, at vore medlemmer viser taknemmelighed ved at støtte Jer. Vi har deltaget i 2 arrangementer ved OK og Kvickly, og det har givet godt resultat. Vi har sendt mange ansøgninger om tilskud til jubilæumsskrift og ny båd. For et års tid siden blev reglerne for porto ved udsendelse af klubblade ændret. Det har betydet, at vi nu får et tilskud. Men samtidig har vi skåret antal numre ned fra 10 til 8, vi har reduceret i antal modtagere, og vi deler en stor del ud pr. håndkraft. Det betyder en reduceret udgift til at udgive det glimrende blad Træsejlet. Klubbens hjemmeside er fortsat god, men hvis I har forslag til yderligere forbedringer, skal I komme med dem. Der har heller ikke været tidskrævende sager i 2004, hvor andre i samfundet har forsøgt at reducere vore muligheder for at ro. Til gengæld var der ved at opstå en sag, hvor vi kunne blive nægtet tilladelse til at 11

12 flage med splitflag på land, men den tilladelse har vi fortsat og fremtiden Peter Abildgaard har skrevet jubilæumsskriftet færdigt, og det er nu under trykning. Det bliver på 80 sider, hvoraf en del er billeder nogle af dem i farver. Jeg synes, at vi kan glæde os til at se et godt resultat. Den 14. marts bliver jubilæumsskriftet udgivet, da det er klubbens officielle fødselsdag. Det sker ved en lille reception for pressen hos Nordea, som jo gennem Nordea Danmark Fonden er hovedsponsor. Der skal lyde tak til de andre firmaer, der har tegnet en annonce i jubilæumsskriftet, og som er med til at gøre udgivelsen økonomisk mulig. Desuden en stor tak til Poul for indsatsen med at sætte jubilæumsskriftet op. Lørdag den 19. marts er den store dag. Der er reception, standerhejsning og båddåb fra kl. 14. Her vil jeg gerne sige en stor tak til Tuborg Fondet for kr , Krista og Viggo Petersens Fond for kr og Skanderborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg for kr Navnet på båden kan I indtil da gætte på. Man kan få sit eksemplar af jubilæumsskriftet, og Birgit med hjælpere vil sikre, at vi får noget godt til ganen. Om aftenen er der spisning og fest, og jeg håber, at vi vil se rigtig mange nuværende og tidligere medlemmer. Der bliver god mad, musik og underholdning, så det kan blive en fest, som vi sent vil glemme og gå hjem fra. Sidste weekend i august 2005 skal vi afholde kredsmotionsstævne. Vi har fået lov til at bruge arealerne omkring Søbadet og Dyrehaven. Men der er mange andre ting, der skal på plads. Så vi vil gerne have så mange som muligt til at hjælpe. Vi ved godt, at mange vil hjælpe med en masse praktiske forhold, og der er medlemsmøde 22. februar. Men der skal selvfølgelig ske andet i fremtiden end de omtalte store planer. Vi skal naturligvis først og fremmest også ro. Vi forventer at få nye medlemmer igen i år. De skal instrueres, og derefter skal vi sørge for at få dem integreret, så vi kan fastholde dem. Men samtidig må vi ikke glemme at tage hensyn til de eksisterende medlemmer, så vi også kan fastholde dem. Vi har en del opgaver i år, men den største udfordring i den kommende tid på medlemssiden bliver at få ungdomsafdelingen til at fungere meget bedre, end det er tilfældet i øjeblikket. Der skal være nogle arrangementer, der tiltaler medlemmerne, som det har været tilfældet de seneste år. Det gælder om, at der er noget for forskellige roeres smag. Jeg ved, at der bliver arrangeret mange korte og lange langture, men hvis det ikke er nok, skal I sige til eller eventuelt selv arrangere. Vi skal igen i år hjælpe ved Danmarks Smukkeste Festival. Der kommer måske igen sommerferieidræt og meget andet. Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelse, udvalg, instruktører og alle Jer andre, der har ydet en indsats i roklubben på den ene eller anden måde i Det er Jer, der har et overskud, der er med til at gøre roklubben til et godt sted at være for mange andre. Det har alt sammen været medvirkende til at gøre Skanderborg Roklub til en god forening, hvor det er godt at være, og hvor man får positive oplevelser sammen med sine kammerater. Vore sponsorer skal have endnu en tak for deres uvurderlige støtte. Og tak til Uge- Bladet, Århus Stiftstidende og Horsens Folkeblad, fordi I følger med i vores klub og skriver om os. Erik Jensen 12

13 ARBEJDS-SØNDAG d. 13. marts kl. 10 Vi forventer, at der kommer mange medlemmer og andre gæster til vores forestående 75 års jubilæum og standerhejsning. Når man inviterer gæster, hvoraf nogle kommer i huset for første gang og andre skal gense huset efter mange års fravær, vil man vel gerne have, at huset tager sig præsentabelt ud. Derfor skal vi have klaret den store forårsrengøring, både af materiel, båds kælderen og opholdsrummene. Vi starter søndag d. 13/3 kl og forsætter til vi er færdige en gang hen på eftermiddagen. Glem alt om madpakken, eller foder ænderne med den, for denne dag GIVER ROKLUBBEN FROKOST. Kom og gi et nap med. Carsten Lykke Christiansen 13

14 Referat fra generalforsamling i Skanderborg Roklub 1. Valg af dirigent: Henning Iburg Generalforsamlingen blev af dirigent erklæret for lovlig indkaldt. 2. Beretning ved Erik Jensen med efterfølgende debat. Gustav Holm: - Investering i ny bådebro var en unødig udgift, da den gamle bro ville kunne repareres billigere. Willi Dupont: - Jeg vurderede, at den nuværende bro vil være udtjent om 3 4 år. Et brofag til denne bro vil være dyrere end de 8 indkøbte brofag fra Kerteminde. Susanne Holde: - Ros til bestyrelsen for den gode økonomi. - Ungdomsafdelingen bør ledes af en voksen person. - Procedure fejl ved supplering af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke supplere sig selv; umiddelbart før en generalforsamling. Erik Jensen: - Vi vil gerne have en stærk ungdoms- afdeling, vi har gjort flere forsøg på at finde voksne ungdomsledere. - Ang supplering af bestyrelsen skal det indrømmes, at det skete på en uheldig måde.. kluntet, ikke ulovligt Poul Mathiasen: - Nyt medlem af bestyrelsen skal vælges på generalforsamling. Dirigent: - Tages ad notam. Beretningen godkendes 3. Regnskabet for året fremlægges. Gustav Holm: - Hvorfor figurerer broen ikke i regnskabet? - Har bestyrelsen undersøgt om forsikringsudgifterne kan reduceres? Ejwind Andersen. - Telefonudgifterne, hvad dækker de? Poul Erik Jensen: - Broen er først indkøbt i Forsikringer løber over en 5- årlig periode, denne udløber pr. 1. marts 2005, hvorfor alle forsikringer er opsagt til Smørrebrød Anretninger Alt i mad ud af huset mad med mere ved slagter BYSKOV Adelgade 93, Skanderborg,

15 denne dato. Der undersøges, om vi kan forsikres billigere. - Både og nøglebeholdning bør ligeledes stå i statusdelen. - Telefonudgifter dækker stort set kun abonnement. Regnskabet godkendes. 4. Indkomne forslag. Poul Mathiasen motiverer sit forslag om fuld kontingent for veteraner. Forslaget udvirker en meget livlig debat både for og imod forslaget. Historikken omkring veterankontingent og lokaletilskud genopfriskes. Fordele og ulemper ved forslaget bringes på banen. Debatten munder ud i en skriftlig afstemning for eller imod forslaget. Resultat Ja. 20 Nej :18 Konklusion: der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, fordi der ikke var nok fremmødte til ordinær generalforsamling. Gustav Holm motiverer sit forslag om indkøb af ny trailer. Willi Dupont: Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, af hensyn til likviditeten bør udgiften henlægges til efter 1. april. Forslaget blev vedtaget, dog ikke til færdiggørelse før standerhejsning. 5. Budget Der afsættes kr. til indkøb og opbygning af trailer. Poul Mathiasen: Bestyrelsen bør allerede i år 2006 indkalkulere indkøb af ny båd Budgettet godkendt. 6. Valg til bestyrelse. Erik Jensen valgt Poul Erik Jensen valgt. Willi Dupont blev valgt. Hugo Stigsen valgt Carsten Lykke Christiansen valgt. Ungdomsudvalg: Susanne Holde. Revisorer: Allan Lund og Henning Iburg valgt Eventuelt: - Reparation af lys ved udendørs trappe - Gustav Holm og Søren Nielsen i trailerudvalg - Klubbens nye rodragter blev præsenteret. Afslutning ved formand Erik Jensen Referent Birgit Skannrup 21. februar spar op til 55% på EL og VVS produkter - betal med Dankort, nemt og hurtigt 15

16 Tag en fridag - og ro med til Randers Holder du fri fredag den 1. juli har du chancen for at komme med på en Randerstur, som vil give dig mulighed for at opleve en rigtig rolangtur. Vi overnatter i Silkeborg og Tange og når til Randers ca. kl. 17 om søndagen. Nærmere i næste nummer af Træsejlet - men først til mølle - først til Randers (vi har 9 pladser). På gensyn på åen Lisbeth og Poul Tilmelding på opslagstavlen Nybolig tlf

17 Nye KLUBDRAGTER Klubben har indgået en aftale med Sportmaster, om levering af nye klubdragter. Dragterne er fabrikeret af Puma, i taslan, med åndbart foer. Blusen er blå, med sorte staferinger, langsgående lynlås og med justerbart bændel i taljen. Bukserne er sorte, med lynlås forneden, for lettere at kunne få dem over skoene. Dragten leveres med klubbens logo på ryggen, og der kan tilkøbes navn på brystet. Dragterne koster: kr. 420 for voksenstørrelser kr. 380 for børnestørrelser. Påstrøget navn kr Du kan se dragten på den opstillede gine i klublokalet. For at finde den rigtige størrelse, kan du prøve dragten hos Sportmaster, Adelgade 123. Sig du kommer fra roklubben, og gerne vil prøve klubdragten. Introduktionstilbud Dragten kan bestilles ved at skrive dig på bestillingslisten, som du finder på opslagstavlen i klubhuset. Hvis du bestiller inden 15 april, får du dit navn gratis på dragten. Adelgade 123. Skanderborg. Tlf

18 Invitation til festdag i Skanderborg Roklub Lørdag d. 19. marts års jubilæum er dog noget. Derfor skal dagen fejres, så hvis du ikke allerede har afsat dagen, så skynd dig at reservere den. Programmet for dagen ser således ud: Broen lægges ud. Mød op og vær behjælpelig Reception og standerhejsning. Dåb af vores nye 4-årsinrigger Festmiddag og derefter dans til levende musik. Bestyrelsen håber at se mange af klubbens medlemmer, det være sig medlemmer fra såvel ungdoms- senior- som fra veteranafdelingen til en festlig dag og aften. Middagen bliver en af de gode til en pris af max. 150 kr. Der vil desuden kunne købes Tuborg øl, vand og vin. Tilmelding til festen kan ske på mail tlf eller på opslagstavle i klubben senest d. 6. marts. 18

19 VINE UDVALGT MED OMHU FRA HELE VERDEN Hvornår har DU sidst lavet et indlæg til Træsejlet? Brolægning Jord, vej, kloak Fagentreprise Totalentreprise Kvalitetsvine udvalgt med omhu fra hele verden. Peter Beiers luksuschokolade, udsøgt spiritus, cigarer samt flere specialiteter. Adelgade 75 Skanderborg Fax Edelhofvej 2c 8462 Harlev Kurt Lausen, privat

20 Juul Thomsen ror ikke mere Oplevelsesture fra DFfR I 2005 tilbyder DFfR følgende oplevelsesture: Nordisk tur på Sommen Søen i Sverige, maj. Pris svenske kr Tilmelding senest 31. marts. Rotur på Sognefjorden, juli og vandretur på Jotunheimen juli Pris kr Tilmelding senest 15. marts. Rotur på Sognefjorden juli Pris kr Tilmelding senest 15. marts. Douro floden i Portugal september Pris 700 Euro Tilmelding senest 1. maj. Alle turene kan ses på DFfR s hjemmeside og de hænger på opslagstavlen. Ellers spørg rochefen eller formanden. 20

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

December-januar 2005/06

December-januar 2005/06 Nr.4 December-januar 2005/06 Aabenraa Roklub Strandvej 5 - www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside: http://www.aabenraaroklub.dk

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Nyhedsbrev F R E D E R I K S H A V N / L Æ S Ø R O K L U B J U N I 2 0 0 9. Frederikshavn Roklub. Ndr. Strandvej 58 9900 Frederikshavn

Nyhedsbrev F R E D E R I K S H A V N / L Æ S Ø R O K L U B J U N I 2 0 0 9. Frederikshavn Roklub. Ndr. Strandvej 58 9900 Frederikshavn «Virksomhedsnavn» «Fornavn» «Efternavn» «Adresse» «Postnr» «Bynavn» Frederikshavn Roklub F R E D E R I K S H A V N / L Æ S Ø R O K L U B J U N I 2 0 0 9 UNDER DANSK FORENING FOR ROSPORT, STIFTET 13. MAJ

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere