TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR."

Transkript

1 TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb Kasserer Poul Erik Jensen Nattergalevej 6, Skb Rochef Grethe Dyrby Egevang 4, Skb Husforvalter Carsten L. Christiansen Villavej 7, Skb Ungdomsleder: Simon Stubkier Holtshøjen 10, Skbg Materialeforvalter Willi Dupont Alleen 41, Skb Aktivitetschef Birgit Skannrup Søparken 10, Stilling Ro-udvalget Kontaktperson Grethe Dyrby, rochef Derunder Anne Kubiak - Vibeke Freising - Palle Thygesen - Allan Lund - Niels Thernøe Kaproningschef Kim Lykke Rasmussen Husudvalget Husforvalter Carsten L. Christiansen Villavej 7, Skb Derunder Lisbeth Mathiasen Materialeudvalget Kontaktperson Willi Dupont, materialeforvalter Derunder Gunnar Dalby - Niels Thernøe - Hans Dollerup Ungdomsudvalget Kontaktperson Simon Stubkier Holtshøjen 10, Skbg Kioskudvalget Kontaktperson Lise Poulsen Skovvej 9, Skb Derunder Finn Sørensen Risvej Klubhusudlån & gæstekontakt Gæstekontakt Lisbeth Mathiasen Sarabjerg 21, Skbg Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg

3 TRÆSEJLET Redaktion Ansvarshavende redaktør: Poul Mathiasen Sarabjerg 21, Skbg. Tlf Journalist: Susanne Holde tlf.: TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Oplag: 200 stk. Nyt fra formanden * 5 Jubilæum * 7 Beretning for 2004 * 8 Arbejdssøndag * 13 Referat fra generalforsamlingen * 14 Tag en fridag * 16 Nye KLUBDRAGTER * 17 Festdag i roklubben * 18 Dødsfald * 20 Oplevelsesture fra DFfR * 20 Kalenderen * 22 Træsejlet udkommer * 23 Til lykke * 23 Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kasserer Poul Erik Jensen Trykkeri: PM TRYK, Skanderborg 3

4 Mobiltelefoner Dataløsninger Internet Skanderborg Adelgade Skanderborg Tlf Fax Danmarksvej 30B 8660 Skanderborg Tlf Fax Banegårdsvej 11, Skanderborg Tlf v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev LARS JOHANSEN. TLF Adelgade 47. Skanderborg. Tlf Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer 4

5 Nyt fra formanden Velkommen til et nyt nummer af Træsejlet. Allerførst skal jeg meddele, at vort trofaste medlem Gunnar Juul Thomsen er afgået ved døden 93 år gammel. Juul Thomsen var aktiv indtil sidste år. Juul Thomsen har udtrykt ønske om, at der ikke udtales mindeord, og det ønske bliver efterkommet. Æret være Juul Thomsens minde. Vi har haft generalforsamling med 40 fremmødte. Det var desværre ikke nok til, at forslag om ændringer i lovene kunne afgøres, da der skulle være 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, hvilket vil sige 43 (jeg ved, at 3 medlemmer blev holdt væk af valget). Derfor skal der holdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts kl I skulle gerne have fået en indkaldelse. Jeg vil godt straks beklage, at vi i bestyrelsen ikke har været opmærksomme nok. Jeg må indrømme, at vi ikke havde sat os godt nok ind i reglerne for beregning af lokaletilskud, men det viser sig, at veteraner ikke trækker fra i beregning af lokaletilskud, og det betyder i realiteten, at vi får lokaletilskud som til personer under 25 år. Bestyrelsen vil gennemgå vore love inden næste års generalforsamling. Beretningen blev fremlagt, regnskabet blev fremlagt, og vi fik lavet et budget. Det blev vedtaget at indkøbe en ny bådtrailer i løbet af Der var genvalg til undertegnede som formand. Hugo Stigsen, Poul Erik Jensen og Willi Dupont blev genvalgt til bestyrelsen. Carsten Lykke Christiansen blev valgt til bestyrelsen, som afløser for Ole Larsen, der trak sig efter et år som husforvalter. Tak til Ole for indsatsen. Det lykkedes ikke at finde en ungdomsleder, men der var dog tilsagn fra enkelte, der godt vil hjælpe i ungdomsarbejdet. Vi havde suppleret Carsten ind i bestyrelsen, og her må jeg tilstå, at vi skulle have valgt Carsten på generalforsamlingen. Allan Lund blev genvalgt som revisor, og Henning Iburg blev nyvalgt som revisor. Jeg vil gerne sige en stor tak til Henning Iburg for veludført gerning som dirigent, selv om det var med meget kort varsel. I kan læse min beretning samt et referat andetsteds her i bladet. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Erik Jensen, næstformand og sekretær Hugo Stigsen, rochef Grethe Dyrby, aktivitetschef Birgit Skannrup, kasserer Poul Erik Jensen, materielforvalter Willi Dupont og husforvalter Carsten 5

6 Lykke Christiansen. Simon Stubkier er kontaktperson for ungdomsafdelingen, men som tidligere nævnt rejser han fra byen om få måneder. Poul Erik og jeg har haft møde med en assurandør fra Gl. Skanderborg G/S, og vi har overtalt bestyrelsen til, at vi flytter vore forsikringer til Gl. Skanderborg G/S. Priserne og vilkårene er stort set de samme som hidtil, og så kan vi dels støtte en sponsor og dels handle lokalt. Det formindsker ikke udgifterne til forsikringer, der fortsat vil forekomme store, men vi forsikrer altså en værdi på noget over 3 millioner kroner. Arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring får vi gennem DFfR, som har en aftale med Tryg via Danmarks Idræts-Forbund. Der er udsendt invitation til motionsstævnet til kredsens klubber. Der har været medlemsmøde om motionsstævnet, men der var kun 4 fremmødte ud over bestyrelsen. Der kom nogle nye ideer frem, og vi vil i det næste halve år finde ud af, hvad der skal ske i den sidste weekend i august. I har forhåbentlig alle modtaget en invitation til jubilæumsdagen den 19. marts. Den er sendt til alle aktive og passive medlemmer samt andre roklubber og sponsorer. Desuden har vi fundet en del gamle medlemmer, som vi også har inviteret. Måske har vi overset nogle, så I må gerne sprede budskabet. Jeg tror, at vi får en rigtig god dag og aften. Husk tilmeldingsfristen af hensyn til planlægningen. Pressen er inviteret til den 14/3, hvor vi offentliggør jubilæumsskriftet, som er færdigt nu. Jeg vil gerne takke Gl. Skanderborg G/S for sponsorering af udsendelsen af invitationerne, og Susanne samt Konica Minolta skal have tak for trykning af dem. Og I er nu blevet præsenteret for det logo, som vil være gennemgående for jubilæumsåret (det er en samling af 6 årer, der er sat kunstfærdigt sammen). Der har været nogle arrangementer i den forløbne periode, men det er mest veteranernes vandreture, der trækker deltagere. Personligt mindes jeg en særdeles dejlig gåtur fra Silkeborg til Ry, selv om det var den dag, der var snestorm (det er jo det sædvanlige, når Niels arrangerer), og vi gik mod vindretningen, på trods af at jeg dagen før havde regnet ud, at vi skulle gå fra Ry til Silkeborg for at have mere medvind. Der har også været en god gåtur til Boes og Ry. 6

7 Rasmus Skannrup og Willi Dupont er på instruktørkursus i et par weekender i disse måneder, så når sæsonen kommer, har vi en instruktør mere i hver ende af aldersskalaen. Lad os så se, hvor meget de får at lave. De første instruktionshold starter hhv. lørdag 16/4 og lørdag 30/4. Vi har endelig fundet frem til en ny klubdragt, og den kan ses i klubben. Der vil komme nærmere om, hvordan man kan anskaffe sig en. Og så skulle vi gerne have så mange som muligt til at komme søndag den 13/3, så vi kan få gjort rent og være klar til den efterfølgende lørdag. DFfR har ansat en ny breddekonsulent. Det er Rikke Halskov, som er uddannet fysioterapeut og har en mangeårig foreningserfaring. Jeg vil gerne ønske Jer alle en rigtig god rosæson, som jo snart starter. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen Jubilæum 14. marts 2005 Den 14. marts 1930 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Skanderborg Roklub. Den stiftende generalforsamling fandt så sted den 20. marts. Gennem klubbens historie har den 14. marts åbenbart været den gennemgående dato for klubbens start. Det har vi valgt at holde fast i. I år er den 14. marts en mandag, og vi holder derfor vore festligheder den efterfølgende lørdag, og det falder fint sammen med standerhejsning. Men vi har besluttet, at der også skal ske noget mandag den 14. marts. Vi vil præsentere jubilæumsskriftet for pressen, som bliver indbudt til udgivelse, og det kommer til at ske kl hos Nordea, som jo er hovedsponsor for jubilæumsskriftet. Dagen passer også fint sammen pressens muligheder for at skrive noget i løbet af ugen, så vi får noget foromtale inden jubilæumsreceptionen, standerhejsning og båddåb. Her vil alle andre kunne få jubilæumsskriftet, der fortæller om de første 75 år i klubbens eksistens. Erik 7

8 Beretning for 2004 Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2004, men der skal også ses fremad specielt på grund af jubilæum og motionsstævne. Jeg har gennem de sidste år fundet en disposition for beretningen, som jeg vil holde mig til igen i år. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer noget om roningen, bådene, huset, aktiviteter, administration og til sidst fremtiden. 1. Generelt om var et godt år for Skanderborg Roklub på mange måder. Både romæssigt og medlemsmæssigt klarer vi os godt, og vi har en god økonomi, selv om vi foretager store investeringer i disse år. Det største problem er ungdomsafdelingen, og at der kommer for få til nogle arrangementer. Andre aktiviteter kører med fine deltagertal. Årets højdepunkt var vel dåb af Æbelø ved standerhejsningen. Trine har forladt os, og der skal lyde en tak til Trine for indsatsen i det års tid, hun nåede at være med i ungdomsafdelingen. Lige nu er Simon kontaktperson, men han rejser også snart fra byen, så vi står med et problem, som skal være det, vi skal fokusere på ud over vore store arrangementer. Vi plejer jo at kunne yde en god indsats, når vi arbejder målrettet for det. Ole har været husforvalter i et år, men han har valgt at trække sig, og vi har overtalt Carsten Lykke Christiansen til at træde ind som husforvalter i det næste år. (Det er jo sådan, at hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig i sin embedsperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv). Tak til Ole. For et års tid siden indførte vi etiske regler, der blandt andet gik ud på, at ungdomsledere skulle skrive under på, at vi må indhente oplysninger om dem i det kriminalpræventive register. Det blev positivt modtaget af ungdomslederne, som alle straks skrev under og gav udtryk for, at de støttede det. Det var så også årsagen til, at vi blev en af Årets klub og fik en check på kr fra DFfR. Vi har fået 27 nye medlemmer, men vi har alligevel en medlemstilbagegang på 9 fra 142 til 133 nu. Der har været flere i løbet af sæsonen, men det er alligevel et rimeligt antal på dette tidspunkt af året. I alt blev der i 2004 roet kilometer Vroldvej 59 Skanderborg Tlf

9 af klubbens medlemmer eller i klubbens både. Det er vist det største antal nogensinde, men vi har fået hjælp fra en del gæsteroere, mens 127 af klubbens medlemmer roede i alt km. Jeg mener ikke, at jeg kan huske en sæson, hvor det har blæst så meget, og det har desværre betydet aflyste langture, men det har da heldigvis ikke afholdt os fra at ro på anden vis. Der blev uddelt 1 guldåre til Grethe, der blev årets roer med km, samt sølvårer til Anita, Anne-Grete, Anny, Dorthe, Helga, Inge, Kirsten, Niels, Rita og Willi. Vi har fået uddannet Morten til instruktør, Trine var på ungdomslederkursus, Vibeke er blevet langtursstyrmand, og 13 er blevet korttursstyrmænd. Økonomisk set har vi haft et rigtigt godt år. Det skyldes flere forhold, hvoraf her kan nævnes: Arbejde ved festivalen har givet kr Sponsoraftalen med OK og Kvickly har givet kr Vi har fået kr fra Krista og Viggo Petersens fond til den nye 4 åres inrigger, som bliver leveret til standerhejsning. Vi har brugt mindre beløb på husvedligeholdelse end budgetteret. Til gengæld har vi købt en ny båd Æbelø for kr , og der har vi fået tilskud på kr fra Kommunens Folkeoplysningsudvalg. Vi har haft udgifter til jubilæumsskriftet på kr Alligevel har vi kun et regnskabsmæssigt underskud på ca. kr i stedet for de budgetterede kr Vi har besluttet os for at købe nogle nye (kun lidt brugte) brofag, da Kerteminde Roklub havde dem billigt til salg. De vil belaste regnskabet for 2005 med ca. kr I 2005 budgetterer vi med et underskud i størrelsesordenen kr. ca , men det kan vi klare uden at optage lån. Det er da fornemt. I 2006 har vi igen budgetoverskud. Bestyrelsen har arbejdet videre med at revidere reglementer, og de er nu færdige. Bestyrelsen har også brugt en del tid på jubilæum og motionsstævne, og på de 2 områder har vi vist godt styr på begivenhederne. Jubilæumsskriftet er skrevet og er hos bogtrykkeren. 2. Roning Der har som sagt været stor aktivitet igen i 2004, men der har igen været nogle aktiviteter, der er blevet aflyst, eller hvor deltagerantallet har været for lavt. Vi kan selvfølgelig ikke tvinge medlemmerne til at møde op, men vi kan kun opfordre Jer til at møde op til arrangementerne. Vi må så sørge for, at aktiviteterne gøres målrettede mod de ønsker, som medlemmerne giver udtryk for. Vi har slet ikke været med til kaproning i 2004 selv ØVM var uden vores deltagelse. Daglig roning Der har igen været stor aktivitet spredt hen over ugens dage og aftener, og der var faktisk også gang i roningen torsdag aften en del gange. Ellers er det jo mandag og torsdag formiddag og mandag og tirsdag aften, der især sker noget. Men der har nu også været roet og instrueret på mange sære tidspunkter. Den første tirsdag i hver måned er der kagetur, og det trækker ofte et par ekstra den aften. Her under punktet daglig roning skal også den specielle natrotur og morgenfugletur nævnes. 3 var på vinterlangtur sidste vinter, og der er nogle, der dyrker vinterroning denne vinter. Morgenroerne er fremdeles meget trofaste. Instruktion Som nævnt har vi fået 27 nye medlemmer, og nogle havde roet før. De første 18 nye blev instrueret en lørdag i april henholdsvis maj. Det var selvfølgelig ikke nok til frigivelse, men det giver en god start, og det giver en bedre integration, at de lærer nogle at kende fra starten. Men der kom nye medlemmer senere på året. 9

10 Ungdomsroning Vi må desværre sige, at ungdomsafdelingen ikke kører for godt. Trine og de andre i ungdomsudvalget har været til stede til roaftenerne og andre arrangementer, men der har været for få aktiviteter, og der har også været for få deltagere til de afholdte aktiviteter. Det bider desværre sig selv i halen. Vi mangler virkelig en engageret ungdomsleder med et engageret udvalg. Vi mangler også ungdomsroere, og der er ikke kommet ret mange nye i Den daglige ungdomsroning har haft rimeligt med deltagere på mandagene, men der er ikke blevet roet ret langt. Der har været for få langture, der var ingen tilmeldte til vintertræf, og hytteturen blev aflyst, men der har på den anden side været en del kager, der styrker det sociale mere end formen. Veteranroning Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag formiddag, hvor turen går til Sct. Croix i første omgang, og hvor ruten hjem godt kan gå via Fuldbro Mølle. En del har endvidere været aktive med langture. 7 af de uddelte sølvårer blev givet til veteranerne, og det er flot. I juni var der veterantræf i Ry, og såvel roere som både deltog. Bådene blev selvfølgelig roet frem og tilbage. Men aktiviteten er ligeledes meget høj her i vintersæsonen både 10 Onsdag aften mødes vi i Morten Børup Skolens gymnastiksal i tidsrummet , hvor vi får rørt os lidt her i vintersæsonen. Alle roklubbens medlemmer er velkomne til at deltage. med bådklargøring, gymnastik og vandreture. Julefrokosten er også et tilløbsstykke. Langtursroning Igen i 2004 har der været roet mange steder i landet. Vi tilbød en madpakketur for Sydjysk Kreds, og 28 var mødt frem. Vejret blev dårligt, men om eftermiddagen tog 21 på en fin tur på søen. Der er lavet ture til Ry, Silkeborg, Randers, Ringkøbing Fjord, Solbjerg Sø, Brabrand Sø, og 14 var til motionsstævne i Århus. Ud over dette er der arrangeret en del langture på egen hånd. Desværre blev nogle langture som sagt aflyst på grund af dårligt vejr. 3. Bådene Slibeholdene har igen gjort deres arbejde fint, men alligevel sker der meget vedligeholdelse i løbet af året. En meget stor del af dette laves af veteranroerne. Der er skiftet bord i Hylke Hav, Expert og Sct. Thomas er repareret, og Paradiset er tætnet, da den var i dårlig stand. Heldigvis har vi kunnet forny bådparken med købet af Æbelø, og så har vi omdøbt SDS til Nordea. Der blev lavet nye bådvogne til starten af sæsonen. Vi har fået 20 oppustelige redningsveste til veteranerne fra Tryg Fonden. 4. Huset Der er næsten altid pænt og ryddeligt i huset. Det skyldes dels at rengøringsholdene har taget deres tørn - og igen at vi har de flittige veteraner, som kommer i krogene, når det er deres tur. Det er også veteranerne, der har malet flagstængerne samt i trappeopgangen. Grunden passes af kommunen, men den sidste finpudsning har vi også veteraner, der tager sig af.

11 Bl. a. er flisegangen altid fejet og afstukket! Udgifterne til el, vand og varme er stadigvæk under kontrol. Men vi må ikke glemme, at huset fyldte 30 år i 2004, så der er efterhånden nogle forbedringer, der trænger sig på. Inden standerhejsning skal vi have gjort huset og udenomsarealerne pæne. 5. Aktiviteter Vi har haft standerhejsning, en god og dæmpet kanindåb med 11 kaniner samt standerstrygning. 14 børn deltog i Projekt Sommerferieidræt, selv om vi havde lidt problemer med at finde instruktører. Vi var i Sparekassen Kronjylland til lys nat, hvor vi tjente kr ved at ro i 4 timer. Der har været 2 medlemsmøder og 2 svømmeprøver i både hal og sø. Vi har igen hjulpet til ved Festivalen, hvor vi tjente kr , ved at 30 ryddede op under festivalen, og 15 ryddede op før festivalen. Der har været julefrokoster, gåture, vinsmagning, nytårskur, grillaften og meget andet. 6. Administration Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder. En del af tiden er gået med jubilæumsreception 2005, jubilæumsskrift, motionsstævne og reglementer. Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling men ikke i hovedgeneralforsamling. Vi har gentegnet aftalerne med de fleste annoncører i Træsejlet, som får stor ros fra alle sider, og resten af annoncørerne bliver snart kontaktet. Jeg vil gerne sige alle vore mange sponsorer stor tak for Jeres støtte. Jeg håber så, at vore medlemmer viser taknemmelighed ved at støtte Jer. Vi har deltaget i 2 arrangementer ved OK og Kvickly, og det har givet godt resultat. Vi har sendt mange ansøgninger om tilskud til jubilæumsskrift og ny båd. For et års tid siden blev reglerne for porto ved udsendelse af klubblade ændret. Det har betydet, at vi nu får et tilskud. Men samtidig har vi skåret antal numre ned fra 10 til 8, vi har reduceret i antal modtagere, og vi deler en stor del ud pr. håndkraft. Det betyder en reduceret udgift til at udgive det glimrende blad Træsejlet. Klubbens hjemmeside er fortsat god, men hvis I har forslag til yderligere forbedringer, skal I komme med dem. Der har heller ikke været tidskrævende sager i 2004, hvor andre i samfundet har forsøgt at reducere vore muligheder for at ro. Til gengæld var der ved at opstå en sag, hvor vi kunne blive nægtet tilladelse til at 11

12 flage med splitflag på land, men den tilladelse har vi fortsat og fremtiden Peter Abildgaard har skrevet jubilæumsskriftet færdigt, og det er nu under trykning. Det bliver på 80 sider, hvoraf en del er billeder nogle af dem i farver. Jeg synes, at vi kan glæde os til at se et godt resultat. Den 14. marts bliver jubilæumsskriftet udgivet, da det er klubbens officielle fødselsdag. Det sker ved en lille reception for pressen hos Nordea, som jo gennem Nordea Danmark Fonden er hovedsponsor. Der skal lyde tak til de andre firmaer, der har tegnet en annonce i jubilæumsskriftet, og som er med til at gøre udgivelsen økonomisk mulig. Desuden en stor tak til Poul for indsatsen med at sætte jubilæumsskriftet op. Lørdag den 19. marts er den store dag. Der er reception, standerhejsning og båddåb fra kl. 14. Her vil jeg gerne sige en stor tak til Tuborg Fondet for kr , Krista og Viggo Petersens Fond for kr og Skanderborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg for kr Navnet på båden kan I indtil da gætte på. Man kan få sit eksemplar af jubilæumsskriftet, og Birgit med hjælpere vil sikre, at vi får noget godt til ganen. Om aftenen er der spisning og fest, og jeg håber, at vi vil se rigtig mange nuværende og tidligere medlemmer. Der bliver god mad, musik og underholdning, så det kan blive en fest, som vi sent vil glemme og gå hjem fra. Sidste weekend i august 2005 skal vi afholde kredsmotionsstævne. Vi har fået lov til at bruge arealerne omkring Søbadet og Dyrehaven. Men der er mange andre ting, der skal på plads. Så vi vil gerne have så mange som muligt til at hjælpe. Vi ved godt, at mange vil hjælpe med en masse praktiske forhold, og der er medlemsmøde 22. februar. Men der skal selvfølgelig ske andet i fremtiden end de omtalte store planer. Vi skal naturligvis først og fremmest også ro. Vi forventer at få nye medlemmer igen i år. De skal instrueres, og derefter skal vi sørge for at få dem integreret, så vi kan fastholde dem. Men samtidig må vi ikke glemme at tage hensyn til de eksisterende medlemmer, så vi også kan fastholde dem. Vi har en del opgaver i år, men den største udfordring i den kommende tid på medlemssiden bliver at få ungdomsafdelingen til at fungere meget bedre, end det er tilfældet i øjeblikket. Der skal være nogle arrangementer, der tiltaler medlemmerne, som det har været tilfældet de seneste år. Det gælder om, at der er noget for forskellige roeres smag. Jeg ved, at der bliver arrangeret mange korte og lange langture, men hvis det ikke er nok, skal I sige til eller eventuelt selv arrangere. Vi skal igen i år hjælpe ved Danmarks Smukkeste Festival. Der kommer måske igen sommerferieidræt og meget andet. Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelse, udvalg, instruktører og alle Jer andre, der har ydet en indsats i roklubben på den ene eller anden måde i Det er Jer, der har et overskud, der er med til at gøre roklubben til et godt sted at være for mange andre. Det har alt sammen været medvirkende til at gøre Skanderborg Roklub til en god forening, hvor det er godt at være, og hvor man får positive oplevelser sammen med sine kammerater. Vore sponsorer skal have endnu en tak for deres uvurderlige støtte. Og tak til Uge- Bladet, Århus Stiftstidende og Horsens Folkeblad, fordi I følger med i vores klub og skriver om os. Erik Jensen 12

13 ARBEJDS-SØNDAG d. 13. marts kl. 10 Vi forventer, at der kommer mange medlemmer og andre gæster til vores forestående 75 års jubilæum og standerhejsning. Når man inviterer gæster, hvoraf nogle kommer i huset for første gang og andre skal gense huset efter mange års fravær, vil man vel gerne have, at huset tager sig præsentabelt ud. Derfor skal vi have klaret den store forårsrengøring, både af materiel, båds kælderen og opholdsrummene. Vi starter søndag d. 13/3 kl og forsætter til vi er færdige en gang hen på eftermiddagen. Glem alt om madpakken, eller foder ænderne med den, for denne dag GIVER ROKLUBBEN FROKOST. Kom og gi et nap med. Carsten Lykke Christiansen 13

14 Referat fra generalforsamling i Skanderborg Roklub 1. Valg af dirigent: Henning Iburg Generalforsamlingen blev af dirigent erklæret for lovlig indkaldt. 2. Beretning ved Erik Jensen med efterfølgende debat. Gustav Holm: - Investering i ny bådebro var en unødig udgift, da den gamle bro ville kunne repareres billigere. Willi Dupont: - Jeg vurderede, at den nuværende bro vil være udtjent om 3 4 år. Et brofag til denne bro vil være dyrere end de 8 indkøbte brofag fra Kerteminde. Susanne Holde: - Ros til bestyrelsen for den gode økonomi. - Ungdomsafdelingen bør ledes af en voksen person. - Procedure fejl ved supplering af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke supplere sig selv; umiddelbart før en generalforsamling. Erik Jensen: - Vi vil gerne have en stærk ungdoms- afdeling, vi har gjort flere forsøg på at finde voksne ungdomsledere. - Ang supplering af bestyrelsen skal det indrømmes, at det skete på en uheldig måde.. kluntet, ikke ulovligt Poul Mathiasen: - Nyt medlem af bestyrelsen skal vælges på generalforsamling. Dirigent: - Tages ad notam. Beretningen godkendes 3. Regnskabet for året fremlægges. Gustav Holm: - Hvorfor figurerer broen ikke i regnskabet? - Har bestyrelsen undersøgt om forsikringsudgifterne kan reduceres? Ejwind Andersen. - Telefonudgifterne, hvad dækker de? Poul Erik Jensen: - Broen er først indkøbt i Forsikringer løber over en 5- årlig periode, denne udløber pr. 1. marts 2005, hvorfor alle forsikringer er opsagt til Smørrebrød Anretninger Alt i mad ud af huset mad med mere ved slagter BYSKOV Adelgade 93, Skanderborg,

15 denne dato. Der undersøges, om vi kan forsikres billigere. - Både og nøglebeholdning bør ligeledes stå i statusdelen. - Telefonudgifter dækker stort set kun abonnement. Regnskabet godkendes. 4. Indkomne forslag. Poul Mathiasen motiverer sit forslag om fuld kontingent for veteraner. Forslaget udvirker en meget livlig debat både for og imod forslaget. Historikken omkring veterankontingent og lokaletilskud genopfriskes. Fordele og ulemper ved forslaget bringes på banen. Debatten munder ud i en skriftlig afstemning for eller imod forslaget. Resultat Ja. 20 Nej :18 Konklusion: der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, fordi der ikke var nok fremmødte til ordinær generalforsamling. Gustav Holm motiverer sit forslag om indkøb af ny trailer. Willi Dupont: Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, af hensyn til likviditeten bør udgiften henlægges til efter 1. april. Forslaget blev vedtaget, dog ikke til færdiggørelse før standerhejsning. 5. Budget Der afsættes kr. til indkøb og opbygning af trailer. Poul Mathiasen: Bestyrelsen bør allerede i år 2006 indkalkulere indkøb af ny båd Budgettet godkendt. 6. Valg til bestyrelse. Erik Jensen valgt Poul Erik Jensen valgt. Willi Dupont blev valgt. Hugo Stigsen valgt Carsten Lykke Christiansen valgt. Ungdomsudvalg: Susanne Holde. Revisorer: Allan Lund og Henning Iburg valgt Eventuelt: - Reparation af lys ved udendørs trappe - Gustav Holm og Søren Nielsen i trailerudvalg - Klubbens nye rodragter blev præsenteret. Afslutning ved formand Erik Jensen Referent Birgit Skannrup 21. februar spar op til 55% på EL og VVS produkter - betal med Dankort, nemt og hurtigt 15

16 Tag en fridag - og ro med til Randers Holder du fri fredag den 1. juli har du chancen for at komme med på en Randerstur, som vil give dig mulighed for at opleve en rigtig rolangtur. Vi overnatter i Silkeborg og Tange og når til Randers ca. kl. 17 om søndagen. Nærmere i næste nummer af Træsejlet - men først til mølle - først til Randers (vi har 9 pladser). På gensyn på åen Lisbeth og Poul Tilmelding på opslagstavlen Nybolig tlf

17 Nye KLUBDRAGTER Klubben har indgået en aftale med Sportmaster, om levering af nye klubdragter. Dragterne er fabrikeret af Puma, i taslan, med åndbart foer. Blusen er blå, med sorte staferinger, langsgående lynlås og med justerbart bændel i taljen. Bukserne er sorte, med lynlås forneden, for lettere at kunne få dem over skoene. Dragten leveres med klubbens logo på ryggen, og der kan tilkøbes navn på brystet. Dragterne koster: kr. 420 for voksenstørrelser kr. 380 for børnestørrelser. Påstrøget navn kr Du kan se dragten på den opstillede gine i klublokalet. For at finde den rigtige størrelse, kan du prøve dragten hos Sportmaster, Adelgade 123. Sig du kommer fra roklubben, og gerne vil prøve klubdragten. Introduktionstilbud Dragten kan bestilles ved at skrive dig på bestillingslisten, som du finder på opslagstavlen i klubhuset. Hvis du bestiller inden 15 april, får du dit navn gratis på dragten. Adelgade 123. Skanderborg. Tlf

18 Invitation til festdag i Skanderborg Roklub Lørdag d. 19. marts års jubilæum er dog noget. Derfor skal dagen fejres, så hvis du ikke allerede har afsat dagen, så skynd dig at reservere den. Programmet for dagen ser således ud: Broen lægges ud. Mød op og vær behjælpelig Reception og standerhejsning. Dåb af vores nye 4-årsinrigger Festmiddag og derefter dans til levende musik. Bestyrelsen håber at se mange af klubbens medlemmer, det være sig medlemmer fra såvel ungdoms- senior- som fra veteranafdelingen til en festlig dag og aften. Middagen bliver en af de gode til en pris af max. 150 kr. Der vil desuden kunne købes Tuborg øl, vand og vin. Tilmelding til festen kan ske på mail tlf eller på opslagstavle i klubben senest d. 6. marts. 18

19 VINE UDVALGT MED OMHU FRA HELE VERDEN Hvornår har DU sidst lavet et indlæg til Træsejlet? Brolægning Jord, vej, kloak Fagentreprise Totalentreprise Kvalitetsvine udvalgt med omhu fra hele verden. Peter Beiers luksuschokolade, udsøgt spiritus, cigarer samt flere specialiteter. Adelgade 75 Skanderborg Fax Edelhofvej 2c 8462 Harlev Kurt Lausen, privat

20 Juul Thomsen ror ikke mere Oplevelsesture fra DFfR I 2005 tilbyder DFfR følgende oplevelsesture: Nordisk tur på Sommen Søen i Sverige, maj. Pris svenske kr Tilmelding senest 31. marts. Rotur på Sognefjorden, juli og vandretur på Jotunheimen juli Pris kr Tilmelding senest 15. marts. Rotur på Sognefjorden juli Pris kr Tilmelding senest 15. marts. Douro floden i Portugal september Pris 700 Euro Tilmelding senest 1. maj. Alle turene kan ses på DFfR s hjemmeside og de hænger på opslagstavlen. Ellers spørg rochefen eller formanden. 20

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87

Læs mere

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2003

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2003 TRÆSEJLET 19. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2003 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003 TRÆSEJLET 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf. 8652

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 4 Maj 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere