Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1"

Transkript

1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

2 Indhold 4 Produktoversigt 4 Kassens indhold 5 Funktioner 6 Brugsvejledning 14 Sådan ændres kameraindstillingerne 18 Tilslutning af kameraet 20 Anvendelse af Webcam-funktionen 20 Vandtæt hus 22 Monteringstilbehør 28 Specifikationer 30 Vedligeholdelse af dit Actionkamera 31 Fejlfinding 2 3

3 Produktoversigt Kassens indhold Funktioner HD-video 720p 1,3 megapixel fotooptagelse Vandtæt ned til 30 m Kitvision Escape HD5 Actionkamera 30 m vandtæt hus Cykelbeslag Tilslutningsclips til beslag Buet klæbebeslag Lige klæbebeslag 2 x 3M klæbepads Actionkamera til ¼" stativ gevindadapter Actionkamera til ¼" stativ trådadapter Stativadapter 90-graders adapter Monteringsstropper til ventileret hjelm Brugsanvisning USB-kabel 1. Udløser-/OK-knap 2. Driftsindikator på toppanel 3. Power-/Modeknap 4. Indbygget mikrofon 5. Mikro SD kortindstik 6. Mikro USB-port 7. Objektiv 8. Mikro HDMI-port 9. Driftsindikator 10. Ladeindikator 11. Indbygget LCD-display 12. Op-knap 13. Indbygget højttaler 14. Ned-knap 15. Batteridæksel 16. Lås til batteridæksel 4 5

4 Brugsvejledning Tænde og slukke kameraet 1. Langt tryk på Power-/Modeknappen (3) for at tænde kameraet. 2. Langt tryk på Power-/Modeknappen (3) for at slukke kameraet. Opladning af batteriet Kameraet indeholder et genopladeligt lithium-batteri. Lad batteriet helt op, inden du tager kameraet i brug. 1. Sluk kameraet. 2. Forbind mikro USB-stikket til kameraet og forbind kablets andet stik til USB-porten på en PC/lysnetadapter. 3. Alle indikatorer er tændt under opladningen, og LCD-displayet (11) viser batteriniveauet. 4. Når batteriet er fuldt opladet, viser LCD-displayet (11) batteristatus 100%. Bemærk: Kameraet kan blive varmt efter langvarig brug. Dette er normalt. Isætning af hukommelseskort Escape HD5 Actionkamera indeholder ingen intern hukommelse. For at kunne optage video eller fotos med kameraet, skal du sætte et mikro SD-kort i (maks. 32 GB, tilkøb). 1. Tjek, at kameraet er slukket. 2. Sæt dit hukommelseskort i mikro SD kortindstikket (5). 3. Kameraet anvender filsystemet FAT32. Hvis mikro SD-kortet ikke er kompatibelt med dette, skal det formateres. 4. Vejledning i korrekt formaterering af kortet finder du i afsnittet Sådan ændres kameraindstillingerne senere i denne vejledning. Følg anvisningerne i afsnittet Generelle indstillinger. 6 7

5 Sådan skifter du kameraindstilling Kameraet har 4 forskellige indstillinger: Fotooptagelse, Videooptagelse, Afspilning og Opsætning. 1. Tryk gentagne gange på Power-/Modeknappen (3) for at skifte mellem disse indstillinger. Videooptagelse Fotooptagelse Afspilning Til optagelse af videoklip Til optagelse af fotos Til afspilning af dine optagelser Videooptagelse 1. Når du tænder kameraet, starter det automatisk op i videooptagetilstand. Hvis kameraet er indstillet til en anden funktion, skal du trykke på Power-/Modeknappen (3) og vælge funktionen videooptagelse. 2. Betragt motivet gennem LCD-displayet (11) og tryk dernæst på Udløser-/OK-knappen (1) for at starte optagelsen. 3. Under optagelse blinker driftsindikatoren (9) og driftsindikatoren på toppanelet (2), mens LCD-displayet (11) viser en blinkende rød cirkel og en angivelse af, hvor længe optagelsen har været i gang. 4. Tryk på Udløser-/OK-knappen (1) igen for at afbryde optagelsen. Bemærk: Kameraet afbryder og gemmer automatisk optagelsen, når hukommelsen er fuld, eller batteriet løber tør for strøm. Opsætning Til ændring af kameraindstillingerne 8 9

6 Optagelse af video med lyd Hvis du anvender kameraet med det vandtætte hus, vil der også blive optaget lyd, men den vil være mindre hørbar. Den bedste lydkvalitet opnås, når kameraet anvendes uden huset. Hvis du anvender kameraet uden hus, skal du være ekstra omhyggelig med at sørge for, at det ikke bliver vådt. Optagelse af foto 1. Tænd kameraet, tryk på Power-/Modeknappen (3) og vælg Fotooptagelse. 2. Brug LCD-displayet (11) til at komponere dit foto og tryk på Udløser-/OK-knappen (1) for at tage billedet. 3. Når billedet er taget, blinker driftsindikatoren (9) én gang. Afspilning af filer 1. Tænd kameraet, tryk på Power-/Modeknappen (3) og vælg Afspilning. 2. Tryk på Op-knappen (12) og Ned-knappen (14) for at navigere gennem filerne. Afspilning af videofiler 1. Når du har valgt en videofil, skal du trykke på Udløser-/OK-knappen (1) for at afspille. 2. Under afspilning af videofilen kan du spole frem ved at trykke på Ned-knappen (14) eller tilbage ved at trykke på Op-knappen (12). 3. Under afspilning af videofilen kan du pause afspilningen ved at trykke på Udløser-/OK-knappen (1)

7 Sletning af filer fra det isatte mikro SD-kort 1. Vælg den fil, du vil slette, med Op-knappen (12) eller Ned-knappen (14). 2. Tryk på Power-/Modeknappen (3) for at kalde menuen Opsætning frem på displayet. 3. Brug Ned-knappen (14) til at rulle ned til punktet Slet. 4. Tryk på Udløser-/OK-knappen (1) for at åbne slettemenuen. 5. Vælg Slet én og tryk på Udløser-/OK-knappen (1) for at åbne, vælg Annullér, hvis du vil afbryde, eller vælg Udfør for at slette filen permanent. 6. Vælg Slet alle, hvis du vil slette alle filer fra dit mikro SD-kort, tryk på Udløser-/OK-knappen (1) for at åbne, vælg Annullér, hvis du vil afbryde, eller vælg Udfør for at slette alle filer permanent. Udtagning af batteriet 1. Skub låsen til batteridækslet (16) i pilens retning. 2. Løft batteridækslet (15). 3. Træk i batteriudløseren for at tage det genopladelige batteri ud

8 Sådan ændres kameraindstillingerne Generelle indstillinger 1. Åbn menuen generelle indstillinger ved at trykke på Power-/Modeknappen (3) 3 gange eller indtil, du finder menuen Opsætning. 2. Tryk på Op-knappen (12) og Ned-knappen (14) for at navigere i menuen Opsætning. 3. Tryk på Udløser-/OK-knappen (1) for at åbne en undermenu. I menuen generelle indstillinger finder du følgende punkter: MENU Opløsning Tidsstempel FUNKTION Du kan ændre videoopløsningen for optagelsen. Vælg en mindre opløsning, hvis du vil kunne optage i længere tid [720p]/[VGA] Med denne funktion kan du tilføje dato og tid til dine videooptagelser [Til]/[Fra] Bevægelsesdetektion Videolængde Lydoptagelse Indstil kameraet til at afbryde videooptagelsen, når det ikke bevæger sig. Når kameraet igen bevæges, begynder optagelsen automatisk [Fra ]/[Høj]/[Normal]/[Lav] Indsæt en angivelse for, hvor lang hver enkelt videofil skal være. Kameraet begynder automatisk at optage den næste fil, når den valgte periode er forløbet [Fra]/[1minut]/[3minutter]/[5minutter]/[10minutter] Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere optagelse af lyd med dine videooptagelser [Til]/[Fra] Eksponeringskompensation [+2.0]/[+5/3]/[+4/3]/[+1.0]/[+1/3]/[+0.0]/[-1.0]/ [-4/3]/[-5/3]/[-2.0] Slet Slet en enkelt fil eller alle filer via denne undermenu. Når du vælger en handling, vil du blive bedt om at bekræfte dit valg endnu engang [Slet én]/[slet alle] 14 15

9 Lås/Lås op Lås dine filer, så du ikke sletter dem ved et uheld. Den valgte handling udføres for den sidst sete fil [Lås én]/[slet alle]/[lås én op]/[lås alle op] LCD autosluk Slukker automatisk LCD-displayet efter et vist tidsrum for at spare på batteriet [Fra]/[1min]/[2min]/[3min] Lydstyrke Ændrer lydstyrken for knapperne [0]/[1]/[2]/[3]/[4]/[5]/[6]/[7] Systemgendannelse Gendanner kameraets oprindelige indstillinger [Annullér]/[Udfør] Formatering Sprog Autosluk Vælg dette punkt, hvis du vil formatere dit hukommelseskort. Alt indhold på dit mikro SD-kort slettes, og der oprettes et FAT32 filsystem [Annullér]/[Udfør] Her kan du ændre sproget i dit Escape HD5 Actionkamera [Engelsk]/[Tysk]/[Fransk]/[Spansk]/[Italiensk]/[Portugisisk]/ [Trad. kinesisk]/[simp. kinesisk]/[japansk]/[russisk] Indstil dit Escape Actionkamera til at slukke automatisk efter et vist tidsrum [Fra]/[1min]/[3min]/[5min] Lysfrekvens Tidsindstilling Version Ændrer lysfrekvensen i dit Escape HD5 Actionkamera [50Hz]/[60Hz] Hvis du anvender Tidsstempel, bør du sikre dig, at dato og tid er korrekt indstillet. Brug Op- og Ned-knapperne til at vælge værdi og tryk på Udløser-/OK-knappen for at fortsætte Vælg dette punkt, hvis du vil se din models nummer og firmwareversion 16 17

10 Tilslutning af kameraet Tilslutning af kameraet til et HDTV 1. Forbind det lille stik på et mikro HDMI - HDMI-kabel (tilkøb) til kameraets mikro HDMI-port (8) og sæt det andet stik i HDMI-porten på HDTV'et. 2. Tænd HDTV'et og vælg den relevante HDMI signalkilde. 3. Følg vejledningen i afsnittet Afspilning af filer tidligere i denne vejledning. 4. Når du er færdig med afspilningen, skal du slukke kameraet og HDTV'et, inden du fjerner HDMI-kablet. Tilslutning af kameraet til en PC via USB-kablet 1. Forbind det ene stik på det medfølgende USB-kabel til kameraets mikro USB-port (6) og det andet til USB-porten på PC'en. Tænd dernæst kameraet. 2. Når du tænder kameraet, vises meddelelsen Masselager på LCD-displayet (7). 3. Gå ind i [Denne Computer] eller [Windows Stifinder ] på din PC. Flytbar disk vises på listen over drev. Dobbeltklik på ikonet for Flytbar disk for at se indholdet. Filer gemt i kameraet findes i mappen med navnet DCIM. 4. Kopiér de ønskede filer til din PC. Tilslutning af kameraet til en PC Der er to måder, hvorpå du kan overføre filer fra kameraets mikro SD-kort til en computer: Ved at sætte mikro SD-kortet i en kortlæser Ved at forbinde kameraet til en computer via det medfølgende mikro USB-kabel 18 19

11 Anvendelse af Webcam-funktionen 1. Forbind det ene stik på det medfølgende USB-kabel til kameraets mikro USB-port (6) og det andet til USB-porten på PC'en. Tænd dernæst kameraet. 2. Når du tænder kameraet, vises meddelelsen Webcam på LCD-displayet, hvis du anvender Windows XP. Åbn [Denne Computer], dobbeltklik på USB videoværktøj. Hvis du anvender Window Vista, 7 eller 8, kan Webcam-funktionen kun anvendes med tredjepartssoftware (Skype, osv.). Anvendelse af det vandtætte hus 1. Åbn det vandtætte hus ved at udløse clipsen i toppen af huset. Følg pilen på clipsen for at låse op; skub udløseren mod venstre (i) og træk den lodrette pil (ii) opad, mens du holder den vandrette udløser i ulåst position. 2. Sæt kameraet korrekt i huset, så huset lukker let og tæt. 3. Luk topclipsen for at sikre, at huset er vandtæt. 4. Betjen kameraet ved hjælp af det vandtætte hus' eksterne fjederknapper. Vandtæt hus Med Escape HD5 Actionkameraet følger et hus, der er vandtæt ned til 30 meter. Når du anvender kameraet i våde omgivelser, skal du altid anvende det vandtætte hus. Det anbefales, at du altid anvender huset til beskyttelse af kameraet

12 Monteringstilbehør Til anvendelse af kameraet ved forskellige udendørsaktiviteter medfølger tre forskellige monteringsbeslag. Beslag (A) anvendes til at fastgøre kameraet på et cykelstyr: Monteringsbeslag (B) anvender et klæbebeslag til at holde kameraet og de medfølgende stropper, så kameraet kan fastgøres på en ventileret hjelm: Klæbebeslag (C) anvendes til montering af kameraet på en plan/buet glat overflade: 22 23

13 Montering af kameraet på en cykel 1. Fjern begge skruer (i) og placér cykelbeslagets (A) to halvdele (ii) omkring det ønskede sted på styret. 2. Skru skruerne (i) i igen og spænd dem, indtil beslaget sidder sikkert fast. 3. Fjern skruen fra toppen af beslaget (iii) og sæt kameraet (i det vandtætte hus) på plads. Skru skruen i igen og stram den, til den låser på plads. 4. Hvis du vil bruge tri-bøjler, kan du montere 90 -adapteren (iv) mellem kameraet og cykelbeslaget, så kameraet rettes fremad

14 Montering af kameraet på en ventileret hjelm 1. Fastgør kameraet på monteringsclipsen (i). 2. Før de medfølgende stropper gennem sprækkerne i det lige eller buede klæbebeslag (fjern ikke den selvklæbende film) (ii). 3. Fastgør kameraet med monteringsclipsen til skoen på beslaget ved at skyde det ind, til det klikker på plads. 4. Når du har monteret kameraet korrekt på beslaget, skal du bruge stropperne til at fastgøre det til hjelmen. Justér længden, så den passer til hjelmstørrelsen, og skub dernæst clipsene ned på plads for at låse stropperne fast. Montering af kameraet på et bræt/plan overflade 1. Sørg for, at overfladen er ren og tør, inden du fastgør klæbebeslaget. 2. Fjern beskyttelsesstrimlen og fastgør beslaget på det ønskede sted. 3. Fastgør kameraet på monteringsclipsen (i). 4. Sæt kameraet med monteringsclipsen på klæbebeslaget (C) ved at skyde det ind, til det Klikker på plads. ( Klik ) 26 27

15 Specifikationer Display 1,5" Billedoptagefunktioner Enkeltoptagelse/Timet/Kontinuérlig Objektiv 120 A+ HD vidvinkelobjektiv Frekvens 50 Hz/60 Hz Sprog Videoopløsning Videoformat Komprimeret videoformat Fotoopløsning Lager Engelsk/Tysk/Fransk/Spansk/Italiensk/ Portugisisk/Trad. kinesisk/simp. kinesisk/ Japansk/Russisk 1080 x 720/30 bps 640 x 480/30 bps AVI MJPEG 1,3 MP Mikro SD-kort (op til 32 GB) USB-interface USB 2.0 Batterikapacitet Strømforbrug Optagetid pr. opladning 900 mah 260 4,2 V Ca. 90 minutter (ved højeste indstillinger) Operativsystem Windows XP /Vista eller nyere/windows 7 / Mac OS Mål (mm) H 59,27 x B 41,13 x D 29,28 Vægt 58 g 28 29

16 Vedligeholdelse af dit Actionkamera UNDGÅ At gøre kameraet vådt, med mindre det er beskyttet af det vandtætte hus At tabe kameraet, da dette vil medføre, at garantien bortfalder At åbne kameraet. Kameraet indeholder ingen dele, du selv kan servicere At udsætte kameraet for ekstreme temperaturer eller hurtige skift mellem høje og lave temperaturer Fejlfinding Vi håber, at du har fået alle de oplysninger, du har behov for til at kunne begynde, men ellers er du velkommen til at kontakte os på: eller gå ind på GØR DETTE Rengør kameraet med en blød, tør klud. Brug ikke rengøringsmidler Vi beklager ulejligheden, såfremt der er mindre uoverensstemmelser i disse anvisninger, som kan være forårsaget som følge af produktforbedringer og produktudvikling

720p. Brugsanvisning. JB kort/Fremstillet i Kina. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien

720p. Brugsanvisning. JB kort/Fremstillet i Kina. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning 720p Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 4841-kort/Fremstillet i Kina. Kitvision

Læs mere

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3287/Fremstillet i Kina. Kitvision 2014 Christchurch, Dorset. BH23 4FL.

Brugsanvisning. JB. 3287/Fremstillet i Kina. Kitvision 2014 Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Brugsanvisning A C T I O N K A M E R A Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3287/Fremstillet i Kina. Kitvision 2014 Christchurch,

Læs mere

TRAIL TRÅDLØSE ØRETELEFONER TIL SPORTSBRUG. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING

TRAIL TRÅDLØSE ØRETELEFONER TIL SPORTSBRUG. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING kitsound.co.uk Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

MYJACK AUX-IN BLUETOOTH-MODTAGER BRUGSANVISNING. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde.

MYJACK AUX-IN BLUETOOTH-MODTAGER BRUGSANVISNING. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde. Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde. Alle varemærker

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER

BLUETOOTH MUSIK-ADAPTER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2 Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, antyder dette ikke, at varemærkeindehaveren på nogen måde er tilknyttet KitSound, eller at denne anbefaler produkterne i denne

Læs mere

Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted.

Brugsanvisning. Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. A C T I O N K A M E R A Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. Brugsanvisning Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med

Læs mere

1080p. Brugsanvisning. JB kort/Fremstillet i Kina. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien

1080p. Brugsanvisning. JB kort/Fremstillet i Kina. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning 1080p Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 4841-kort/Fremstillet i Kina. Kitvision

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810 Brugermanual jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

EUPHORIA BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

EUPHORIA BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

HIVE 2 BLUETOOTHHØJTTALER

HIVE 2 BLUETOOTHHØJTTALER JB.3878/Fremstillet i Kina. KitSound 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien kitsound.co.uk Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted.

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Introduktion. Kameraoversigt

Introduktion. Kameraoversigt Introduktion Dette produkt er et HD-videoprodukt, som lever op til markedets høje krav. Det tilbyder markedsførende digital video, kamera, lydoptagelse, videoafspilning og andre funktioner. Kameraet er

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning HD INSTRUMENTPANEL-KAMERA

Brugsanvisning HD INSTRUMENTPANEL-KAMERA HD INSTRUMENTPANEL-KAMERA Lithium Polymer-batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Bring batteriet til et indsamlingssted for brugte batterier Brugsanvisning Alle varemærker

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold Forholdsregler...... 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Features. 4 Oversigt over knapper og kontroller. 5 Grundlæggende betjening.. 6 Hovedmenuens ikoner og betjening via menuen..

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

TORNADO GAMING HEADSET

TORNADO GAMING HEADSET Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus Set forfra DANSK Landskab/ makrofokus Objektiv Optagelsesindikator Mikrofon (mono) Infrarød modtager Eksternt (stereo) mikrofonstik, 3,5 mm A/V-udgang HDMI -udgang Jævnstrømstik, 5 V Batterirum Få mest

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

HIVE X BLUETOOTH -HØJTTALER

HIVE X BLUETOOTH -HØJTTALER Bluetooth -navnet og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Kondor Ltd's brug af sådanne mærker finder sted under licens. Andre varemærker og varebetegnelser ejes af deres

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning Digitalvideokamera Betjeningsvejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideokamera... 4 Brug af betjeningspanelet... 6 Klargøring... 7 Strømforsyning... 10 Funktioner... 11 DV-funktion

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

POCKET HIVE BLUETOOTHHØJTTALER. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING

POCKET HIVE BLUETOOTHHØJTTALER. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING kitsound.co.uk Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Infrarød Digital jagtkamera. Brugermanual SG560-8M

Infrarød Digital jagtkamera. Brugermanual SG560-8M Infrarød Digital jagtkamera Brugermanual SG560-8M Indhold 1. Instruktion 1.1 General beskrivelse.. 3 1.2 Kamerahuset s eksterne forbindelse... 3 1.3 Kameraets display...... 4 1.4 Understøttet format......

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Rollei Action Kamera 410. Brugervejledning

Rollei Action Kamera 410. Brugervejledning Rollei Action Kamera 410 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 Forholdsregler ang. sikkerhed...2 Hvad er der i boksen...3 Produktdiagram...4 Fjerndiagram...5 Indstil dit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3

Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3 Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3 LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus 4,3 brugsanvisning 7944034 Inden ibrugtagning

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere