Sejlerskolen starter! Se side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejlerskolen starter! Se side 3"

Transkript

1 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F

2 Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Sats og tryk: Redaktør Hjemmeside Forsidefoto: Rosendahls, Odense Jørgen Bergmann (ansvh.) Svendborgvej Faaborg tlf John Gunn Dave Munk Indlæg modtages i Word /Times New Roman med separate billedfiler! Lillestrand, 5600 Faaborg, tlf Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. BESTYRELSE: Formand: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf Næstformand.: Morten Rohde, Strandgårdsparken 178, 5600 Faaborg, tlf Kasserer: Carsten Lauritzen, Klaus Berntsensvej 83, 5260 Odense S, / mob Carsten Jensen Eden, Lange Gyde 12, 5600 Faaborg, tlf Mobil Johs. Snedker, Færgevej 10, 5600 Faaborg, tlf John Gunn, Strandgårdsparken 96, 5600 Faaborg, tlf , Mobil Jørgen Bergmann, Svendborgvej 180, 5600 Faaborg, tlf.: mobil : Jakob Frost, Nyborgvej 72, 5600 Faaborg. Tlf Mobil Havnefoged Lars Iversen: Tlf.: mobil: Mail: Kapsejladsudvalg: Jakob Frost (formand), Christian Dam, Søren Dam, Søren Schön Nielsen, John Gunn, Erik M. Andersen, Georg Thuesen Ungdomsafdelingen: Carsten Jensen Eden (formand), Mads Sommerlund, Christian Sørensen, Debbie Eden, Morten Petersen, Frands Lund, Marianne og Stig Bløcher, Kim Brix, Vibeke Pope, Georg Thuesen, Anders Beckett, Gudrun Harboe, Herdis og Tommy Vilhelmsen, Maja Andersen, Jan Jakobsen og Morten Rohde Bladudvalg Økonomiudvalg: Hus, bro og plads: Jørgen Bergmann, (formand), Bent Kruse (foto), Bente og Kristian Mortensen Carsten Lauritzen (formand), Henning Sørensen og Lars Frost. Johs. Snedker (formand), Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, Finn Henriksen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars Frost, Ove Christoffersen, Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen, Bent Munk Johansen, Niels Normann Christensen, Lau Laursen Bøjer: Bent Kruse Mdl.-register: Lars Frost, Nørregade 7, 5600 Faaborg, Tlf mail: Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Lars Frost eller via hjemmesiden. 2 F

3 Sejlerskolen starter Formålet med sejlerskolen er at give nye sejlinteresserede undervisning i praktisk sejlkundskab, bådhåndtering, kendskab til vejrog vindforhold, lidt om vejrbedømmelse samt sikkerhed til søs og kendskab til knob og stik. Undervisningen henvender sig både til nybegynderen samt til den, der har sejlet lidt med, men ikke rigtig har haft lejlighed til at få praktisk øvelse. Sejladserne foregår i klubbens to skolebåde: Odin og Freja af typen L-23, der er en mindre, velsejlende familiebåd. Sejlerskolen starter i begyndelsen af maj måned og fortsætter til slutningen af september, afbrudt af en måneds sommerferie. Der sejles én gang ugentligt i tidsrummet 18:00 20:00. Sejladserne gennemføres i stort set al slags vejr, så redningsvest, vandtæt overtrækstøj og gummistøvler er nødvendigt personligt udstyr. Ved afslutningen af kurset vil der være mulighed for at tage den praktiske del af. Duelighedsprøve for Lystsejlere: Tilmelding sker via klubbens hjemmeside. Gebyr inkl. Elevhåndbog i Praktisk Sejlads fra Dansk Sejlunion udgør kr. Tilmelding sker via klubbens hjemmeside Flere instruktører søges Vi har brug for flere instruktører, så vi kan sprede sejlglæden til flest mulige nye sejlere og få udnyttet de fine skolebåde. Arbejdet som instruktør er en ugentlig fornøjelse, som bringer dig i kontakt med nye mennesker og du ser hurtige og synlige resultater af din indsats. Er du en erfaren sejler, som har lyst til at hjælpe håbefulde, nye sejlere på vej, så hører vi gerne fra dig. Henvendelse til Hans Ove Holmstrup tlf Dave Munk tlf Introduktionsaften Der vil være introduktionsaften i sejlerskolen onsdag den 27.april klokken 19 i klubhuset F 3

4 Tursejlertræf i Faaborg: 3. til 5. juni 2011 Der afholdes DT Tursejlertræf i Faaborg fra 3. til 5. juni Faaborg Marina. Der vil blive arrangeret en del spændende aktiviteter gennem træffet. Det endelige program følger senere. Man bør tilmelde sig hurtigt, da der er begrænset antal pladser. Først til mølle-princippet gælder Vi glæder os til at være sammen med Jer alle sammen til nogle hyggelige dage i det skønne Faaborg. Med tursejler-hilsen Faaborg Sejlklub og Faaborg Bådejerforening Tilmelding skal ske til: Carl Chr. Hansen, eller senest 15. maj Georg Thuesen vil sælge halvpart af Luffe 37 Grundet manglende tid sælges halvpart af 1982 Luffe 37 med bl. a. nyt teakdæk (2005), ny motor (2007) og en masse forbedringer udført professionelt. Prisleje for 1/2 part : kr. Henvendelse: Georg Thuesen Mobil F

5 Formandsberetning til generalforsamlingen den 2.marts Beretning for Faaborg Sejlklub sæson Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem Hans Christiansen. Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Den forgangne sæson var nr. 96 i Faaborg Sejlklubs historie, idet Faaborg Sejlklub er stiftet den 24. januar En sæson hvor vejret i marts og april blev varmere end normalt til trods for en sen isvinter, en maj måned som trak godt ned i forhold til normalen. Juni og specielt første halvdel af juli måned blev meget flot med temperaturer helt op til over 34 grader den 11. juli. Sidst i juli blev vejret mere blandet med nat-temperaturer helt ned til blot 5 grader. August blev meget våd og sol-fattig, september en del sol og temperaturer over gennemsnit fra 0,1 grad den 5. september til over 22 grader den 22. september. Perioden august og september var meget blæsende. Da standeren blev nedhalet i oktober måned, var den godt medtaget af den kraftige blæst sidst på sæsonen. Vi kan spørge os selv, om det så har været en god sæson? Det har det! Ikke kun vejret afgør, om det er muligt at komme på vandet. Hvis vi ser på mange af de gode billeder, der gennem sæsonen er taget og er bragt i halv-vind eller ligger på vor hjemme side, så er der mange billeder, hvor vejret har været rigtigt godt. I den forgangne sæson har mange af aktiviteterne været faste, tilbagevendende aktiviteter, som er en mere eller mindre fast del af årets gang i Faaborg Sejlklub. Her tænkes på ugentlige aktiviteter i vor optimist- og jolleafdeling, aften kapsejlads for kølbåde og på sejlerskolen. Her ud over har det i en lang årrække næsten været en tradition at Faaborg Sejlklub er vært ved et eller flere større stævner, hvilket også igen har været tilfældet i den forgangne sæson. Her var Faaborg Sejlklub vært ved afvikling af DM i Ylva og klassemesterskab for Luffe 37. Et vellykket stævne som efterfølgende fik meget positive tilbag meldinger fra deltagerne. Endnu engang tak til alle hjælpere. Bestyrelsen er forsat sikker på, at et større stævne er et godt aktiv for Faaborg Sejlklub. Det skaber sejlerglæde og venskaber samt giver mulighed for, at mange af klubbens medlemmer møder hinanden omkring sejlsporten og omkring praktiske opgaver. Faaborg Sejlklub har en stor erfaring og har gennem mere end 20 år stået for afvikling af mange større stævner. Denne gode aktivitet skal vi holde fast ved. Derfor er det også glædeligt, at der er lavet aftale med Folkebådsklubben s bestyrelse i samarbejde med Jacob Frost om afvikling af DM for Folkebåde i juli måned Faaborg Sejlklub har tidligere afviklet DM for Folkebåde, første gang i 1996 med 65 deltagende både, anden gang i 2002 med 62 deltagende både. Det bliver spændende at se, om vi med vor naturskønne beliggenhed og Faaborg Sejlklubs store erfaring kan gentage tidligere succes. Vi håber på stor opbakning fra klubbens medlemmer til at løse opgaver i forbindelse med planlægning og afvikling. Bestyrelsens arbejde gennem sæsonen. Bestyrelsen har i den forgangne sæson afholdt 12 bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget har i den forgangne sæson ikke afholdt møder. Igen i år er der brugt mange timer på at tilrettelægge de mange forskellige aktiviteter som afvikles hen over sæsonen. Bestyrelsen har i den forgangne sæson bestået af en formand (Bo Bundgaard), en næstformand (Morten Rohde), en kasserer (Carsten Lauritzen), en formand for ungdom (Carsten Jensen Eden), en formand for kapsejladsudvalget (John Gunn), en formand for hus, bro og pladsudvalget (Johannes Snedker) samt en redaktør for Halv-vind (Jørgen Bergmann). Der har ikke været en formand/kvinde for festudvalget ej heller noget officielt festudvalg. Bestyrelsen og det uofficielle festudvalg har i samarbejde stået for arrangementerne i forbin- 5

6 Formandsberetning 2011 delse med standerhejsning og standernedhaling. I den forbindelse en særlig tak til Charlotte Andersen, Solveig og Jørgen Rasmussen Hans Christiansen har meget velvilligt igen i den forgangne sæson været til stor hjælp for bestyrelsen i forbindelse med opkrævninger af kontingent via PBS, en meget stor tak for denne indsats. Den Lille Revisor har i samarbejde med vor kasserer Carsten Lauritzen gennem den forgangne sæson udført bogføring, overtaget opkrævninger af kontingent, øvrige aktiviteter som gebyr for deltagelse i aftenkapsejlads, søsætning og optagning på land m.m. Der er udarbejdet årsregnskab for , samt budget for året Faaborg Sejlklubs revisorer Kristian Mortensen og Hans Tønnesen har gennemgået kasse- og øvrige beholdningers tilstedeværelse er kontrolleret ifølge bilag og revisorer har godkendt regnskabet. Lars Frost har i den forgangne sæson styret vort medlemsregister, også en stor tak for denne indsats. Lars Frost har ligeledes påtaget sig opgaven at administrere vort nøglesystem, også her en stor tak for denne indsats. Sejlerskolen har heller ikke været repræsenteret i Bestyrelsen. Hans Ove Holmstrup, Dave Munk og gode medhjælpere blandt Klaubautermændene har sammen med instruktørerne passet sejlerskolen. Ligeledes en stor tak for denne indsats. Kristian Mortensen har i den forgangne sæson været den nye redaktør behjælpelig i forbindelse med udgivelse og udarbejdelse af fakturer til annoncører i Halv-vind, en stor tak for den indsats. John Gunn har i den forgangne sæson ligeledes været ansvarlig for Faaborg Sejlklubs hjemmeside, en meget stor tak for den indsats. Økonomi Faaborg Sejlklub har i den forgangne sæson haft en god økonomi. På indtægtssiden ligger kontingenter og tilskud over budget. Årets resultat blev et lille overskud (mod et budgetteret underskud). Carsten Lauritzen vil under punkt 3 uddybe årsregnskabet samt gennemgå budget for Medlemstal Faaborg Sejlklub har pr. marts 2010 følgende medlemsantal: Senior: 250 (en fremgang på 10 medlemmer i forhold til sidste år). Ægtefæller: 98 (en fremgang på 4 medlemmer). Ungdom: 39 (en fremgang på 2 medlemmer). Æresmedlemmer: 2. Passive medlemmer: 9 (samme antal som i sidste sæson). I alt giver det 396 medlemmer, hvilket er en fremgang på 16 medlemmer i forhold til sidste år. I februar måned 2010 var vi 380 medlemmer, i februar måned 2009 var vi 382 medlemmer. I februar måned 2008 var vi 389 medlemmer. I 2007 var vi 393 medlemmer. I februar måned 2006 var vi 396 medlemmer. Faaborg Sejlklub har pr. marts 2011 følgende alderssammensætning: Kvinder under 18 år: 6, mellem 19 og 24 år: 5, mellem 25 og 60 år: 61, over 60 år: 37. I alt 109 kvinder. Mænd under 18 år: 18, mellem 19 og 24 å:r 10, mellem 25 og 60 år: 155, over 60 år: 95. I alt 278 mænd. Hertil 9 passive. Vort medlemsantal er meget stabilt på nuværende tidspunkt: 380 medlemmer stigende til omkring 400 i højsæsonen og igen lidt faldende over efteråret. I gennemsnit over de sidste 5 år har der været 391 medlemmer. Det, der helt klart springer i øjnene, er det forholds lille antal unge mennesker, som er medlemmer. Unge til og med 24 år udgør 9,74 % i 2009 og i 2010 udgør de unge medlemmer 9,85 % af Faaborg Sejlklubs medlemmer. Vi håber, at udnævnelsen til ungdomsvenlig sejlklub, kan bidrage positivt til en tilgang af sejlere under 25 år. Kapsejladsudvalg Aftenkapsejlads har igen i år haft en pæn tilslutning af ca. 29 både om onsdagen, og aftenkapsejlads for pigesejlads i kølbåde om tirsdagen, har i den forgangne sæson haft tilslutning af 4-5 både. Der har været sejlet 14 tirsdage og onsdage, med resultaterne meddelt i klubhuset og på vor hjemmeside. Hyggeligt samvær efter sejladserne med pæn tilslutning. Aftenkapsejlads er forsat en god aktivitet for mange af Faaborg Sejlklubs medlemmer. Vi har over de sidste år ligget på en deltagelse på ca. 30 både om onsdagen og ca. 6 både om tirsda- 6

7 Formandsberetning 2011 gen. Der er udregnet det samlede resultat, indkøbt præmier og graveret i pokalerne, der har været afholdt præmie uddeling i forbindelse med årets fest, som var kombineret afriggerfest og standernedhaling. Det er stadig en af de bedste og største ugentlige aktiviteter, vi har, hvor omkring 75 sejlere mødes og har gode timer på vandet. Men set i forhold til hvor mange både, der ligger ved Faaborg Sejlklub s bro og i Faaborg Marina, så er deltager-antallet ikke overvældende. Vi appellerer til de mange af klubbens skippere, der ikke sejler om onsdagen, til at være med. Flere kølbåde har været med til udenbys stævner, været Fyn Rundt, deltaget i klassemesterskab m.m. Jakob Groth deltog som taktiker ved VM for X-99 på Bodensee og vandt en bronze medalje, et meget stort tillykke med denne flotte placering. Stig Lassen har i januar måned deltaget i Dragon Worlds/VM og et lokalt stævne, Prince Philip Cup, som begge blev afholdt ved Melbourne i Australien. Stig og besætning blev placeret som nr. 20 ved VM med bedste placering som nr. 5 i en af sejladserne, hvori der deltog 70 drager. En anden stor sportslig aktivitet som Faaborg Sejlklub har gennemført 22 gange, nemlig Tuco Cup, blev afviklet den første lørdag i september måned. I 2010 var der en deltagelse på 34 både, hvilket er ganske pænt. Der blev sejlet bagbord om Lyø. Flot præmieuddeling med løbspræmier og lodtrækningspræmier. Efter sejladsen var der fælles spidsning i klubhuset. I samarbejde med Tuco er det planlagt at afvikle Tuco Cup i Kapsejladsudvalget har en god og positiv dialog med Faaborg Havn i forbindelse med udvidelsen af ny marina på Munkholm. Den nye havn vil betyde at vore faciliteter i forbindelse med afvikling af aftenkapsejlads bliver ændret. Planen og start tids punkt og dermed evt. ændringer i afvikling af aftenkapsejlads er på nuværende tidspunkt ikke afklaret. Faaborg Sejlklub var i dagene den august vært ved afvikling af DM i Ylva og klassemesterskab for Luffe 37. Der deltog 18 Ylvabåde og 6 luffe 37 både. Faaborg Sejlklub levede op til sit ry som et godt sted at holde stævner: med moleøl efter sejladserne, aftensmad om torsdagen, grillaften om fredagen samt fest i det store telt om lørdagen. De mange positive kommentarer og tilbagemeldinger under stævnet, kan siges at have været udtryk for en stor succes. En stor tak til klabautermændene for det praktiske arbejde før, under- og efter stævnet, til køkkenholdet, samt alle hjælpere på vandet. Uddrag fra sejleren Steen Guttknechts mail: en dejlig oplevelse at møde en nærmest gammeldags entusiasme og en helt utrolig ihærdighed fra en flok virkeligt hårdtarbejdende frivillige, god stævneleder, og ikke at forglemme afviklingen af banerne. Flot indsats af Faaborg Sejlklub!. Sejlerskole Faaborg Sejlklubs sejlerskole har i den forgangne sæson haft tilslutning af ca. 15 elever, Hans Ove Holmstrup og Dave Munk har i den forbindelse ydet en stor og værdifuld indsats med at koordinere aktiviteter i sejlerskolen og opgaven med at finde instruktører. Der har den 27. april været afholdt introduktionsaften i klubhuset, herefter øvet flittigt i klubbens to L 23. Årets øvelses sejladser blev afsluttet med praktisk prøve. Tak til alle som har hjulpet til i Sejlerskolen. Ungdomsafdelingen Ungdomsafdelingen har gennem noget tid arbejdet på at få FSK godkendt som Ungdomsvenlig sejlklub. Dette er i den forgangne sæson lykkedes, og i forbindelse med stander-hejsning overrakte Jesper Baungaard fra DS det synlige bevis: en stander og et diplom. Standeren har hele den forgangne sæson været sat i vor flagmast. Ungdomsvenlig sejlklub giver ret til at anvende det officielle logo for at være Ungdomsvenlig Sejlklub på brevpapiret, mulighed for at flage med omtalte stander, ret til at bære specielt logo på profiltøj. Ungdomsvenlig sejlklub er et redskab for klubben til at sikre ungdomsafdelingen optimale arbejdsbetingelser. Godkendelsen er for en periode på 3 år, hvorefter godkendelsen skal fornyes. 7

8 Juniorudvalget har i den forgangne sæson på optimistniveau haft tilslutning af ca. 20 sejlere fordelt på A, B og C optimistsejlere. Feltet af C sejlere er for tiden størst. Afdelingen for storjoller har haft tilslutning af jollesejlere. Antallet af sejlere er på samme niveau som sidste år. Faaborg Sejlklub råder i ungdoms og jolleafdelingen over ca. 20 stk. optimistjoller, 2 stk. Hobie 405, 2 stk. snipe samt 2 stk. zoom8, hertil et antal følgebåde. A, B og C optimistsejlere har som tidligere år trænet om torsdagen, Laust Lund har i den forgangne sæson været træner for A og B optimisterne. Storjollerne har trænet hver tirsdag. Der har været arrangeret fællesspisning inden sejladserne torsdag aften. Debbie har i den forgangne sæson stået for spiseaftener med deltagelse fra sejlere og familie. Ungdomsafdelingen har i dagene den 15. og 16. maj afviklet kredsstævne for bådtyperne optimist og zoom 8. Ungdomsafdelingens sejlere har flittigt deltaget i mange stævner hen over sæsonen. 5 Faaborg sejlere har deltaget i det store optimist stævne på Garda-søen, det lykkedes for Camilla Eden at blive udtaget til Nordisk Mesterskab inden for optimist jolle. Nordisk Mesterskab blev afviklet i Helsinki i Finland. Ungdomsafdelingen holdt den 30. maj åbent hus, hvor 40 til 50 forældre og nye sejlere gæstede Faaborg Sejlklub. Via DS s aktivitetstrailer kunne sejlklubben tilbyde sejlads i kajak, surf og optimistjolle. Der har i starten af august måned været afviklet sommerudflugt til Bjørnø. Ungdomsafdeling har den 16. og 17. september afviklet rangliste stævne for Zoom 8. Klubben var repræsenteret med Camilla Eden, som endte på en flot 5. plads. Jacob Harboe, som endte på en 21. plads og endelig Mathies Thuesen, som blev nr. 29. Det var dejligt at se det store fremmøde blandt både zoom8-forældre, men også mange af ungdomsafdelingens forældre deltog som hjælpere. Formandsberetning 2011 Der har været afviklet klubmesterskab i Faaborg Sejlklub. Alle resultater kan ses på vor hjemmeside. Der har som tidligere år været arrangeret andespil. Halv-Vind. Halv-vind er i den forgangne sæson udkommet 3 gange i et oplag på ca. 450 eksemplarer trykt i firfarvet tryk. 3 pæne klubblade som på bedste vis fortæller om klub-livet i Faaborg Sejlklub. Her bringes fine sejlerartikler fra nær og fjern, mange gode billeder, kalender, tilmeldingskuponer og så videre. Halv-vind er en vigtig del af Faaborg Sejlklub, har gennem de sidste 33 år fortalt medlemmer og naboklubber om livets gang i FSK. Tak til alle som bidrager med artikler og billeder. Vinter aktiviteter Den 12. januar 2011 fortalte Jan Drost om jolleklassen International Moth. Få af klubbens medlemmer mødte op. Den 26. januar 2011 berettede Sten Beckett fra 2. del af langturssejladsen fra Danmark til Australien. 2. del var beretningen om turen fra Fransk Polynesien til Cook-øerne, til Tonga, over Ny Kaledonien til Brisbane i Australien. En meget flot og underholdende beretning med mange flotte billeder og mange gode historier. En rigtig flot aften, hvor ca. 50 personer var mødt op. Den 9. marts 2011 kommer Kjeld Bjerre og fortæller om galvanisk tæring i skibe, den 23. marts 2011 kommer Lise og Klaus Rasmussen og fortæller om kanalsejlads i Europa. Hjemmeside Hjemmesiden på har været på nettet siden I den periode er der løbende sket en stor udvikling af siderne, hjemmesiden består af forside med foto af Faaborg Sejlklub, de forskellige udvalg, nyheder, resultater og referater fra bestyrelsesmøder. Under de forskellige udvalg er der undersider med informationer om Faaborg Sejlklub. John Gunn har i den forgangne sæson passet Faaborg 8

9 Formandsberetning 2011 Sejlklubs hjemmeside. Tak for det. John vil også i den komne sæson være webmaster. Socialt samvær Faaborg Sejlklub var i forbindelse med standerhejsning den 2. maj vært ved en let frokost, vejret var godt, og rigtig mange af Faaborg Sejlklubs medlemmer var mødt op for at byde den nye sæson velkommen. Det er festligt med så stor en tilslutning. Tak for det. Stander-nedhaling og årets afriggerfest var i år en stor succes med rigtig mange deltagere. Forud for festen var der lagt et stort stykke arbejde, som blandt andet omfattede opstilling af telt, flot borddækning, standernedhaling incl. forplejning til at varme sig på, lækker buffet, præmieoverrækkelse fra årets aftenkapsejladser, hyggeligt samvær, levende musik og dans. Det er ligeledes lykkedes at få afholdt 2 vellykkede spiseaftener: en i december og en i januar måned med stor tilslutning af klubbens medlemmer. Der skal lyde en stor tak til Ingrid, Grethe, Aase og Lis for deres indsats. Hus-, bro- og plads udvalget Den 17. april var der søsætning af både, som gennem vinteren har stået på Faaborg Sejlklubs plads. Dette forløb som mange tidligere år hurtigt og uden problemer. Efter søsætning var der oprydning på pladsen. Der har den 21. april været afholdt store maledag, hvor der blev malet rækværk ved parkeringspladserne og ved grillpladsen, borde og bænke blev malet, udvendigt træværk på klubhuset blev malet, der blev pudset vinduer, luget og revet, plantet nye blomster i blomsterkummerne ved klubhuset. Efter male- indsatsen var der fællesspisning i klubhuset: æggekage med tilbehør, som kan anbefales. Ca. 30 medlemmer, både unge og ældre mødte op. Bestyrelsen har i samarbejde med Hus-, broog plads valgt at afbryde samarbejdet med vort rengøringsfirma. I stedet er der truffet aftale med Solveig og Jørgen om, at de fra 1. februar overtager rengøring af toiletter, forgang, klubhus og køkken. Solveig og Jørgen overtager ligeledes servering i forbindelse med afvikling af aftenkapsejlads om onsdagen. Vi ser frem til samarbejdet. Lars fortsætter som havnefoged. Lars ønskede ikke at fortsætte med serveringen om onsdagen. Udvalget har udlagt og hjemtaget DS bøjer, som i den forgangne sæson var udlagt ved Lyø rev, Revkrogen, Nab og Korshavn Ø. Faaborg Sejlklub har i forbindelse med DS bøjer ingen direkte omkostninger, idet disse afholdes efter regning af Dansk Sejlunion. Udvalget har den 16. oktober i samarbejde med vognmand Lars Nielsen været behjælpelig med at tage både på land. I samme forbindelse blev flagmasten demonteret, adskilt og kørt til renovering hos TUCO. 12 af Faaborg Sejlklubs medlemmer har under kyndig vejledning fra Bent Munk Johansen og Svend Aage Rasmussen slebet og lakeret den store flagmast. Resultatet er næsten som nyt. Vi glæder os til Standerhejsning den 1. maj Her kan det færdige arbejde ses. Jeg vil gerne på forhånd sige mange tak for den flotte indsats. Masteskur: her skal der efter søsætning påsættes ny beklædning, idet den nuværende er gået til. Vi har modtaget tilbud på arbejdet. Der er købt ny større ovn til køkkenet. Opsætning og tilslutning pågår og forventes klar til sæson start. Klabauterne: har som tidligere år hen over sæsonen udført mange forskellige opgaver i og omkring klubhuset. Arbejdet der udføres af klabauter-mændene er godt og prisværdigt. Sidst i november måned blev der udlagt luftslanger og systemet afprøvet. Anlægget har været i brug siden december måned. De sidste 2 isvintre har påført os en ekstra udgift på strøm og varme på ca. kr Søsætning 2011 er den 16. april fra kl Afslutning Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige bestyrelsen mange tak for samarbejde igennem det forgangne år. Mange tak til samtlige udvalgsmedlemmer for en rigtig god indsat hen over sæsonen. Tak til Lars Iversen for indsatsen i køkkenet og som havnefoged, tak til alle medlemmer, som har medvirket i klubbens aktiviteter i årets løb, på arrangørside eller som deltagere. 9

10 VVS & BLIK BROBYVÆRK & RYSLINGE Aut. VVS installatør John Hansen TLF & Gas- & oliefyrsservice Kaj Thomsen Tlf.: Tal foto og video med FAGMANDEN: Sølvhjelm foto PhotoCare Faaborg Mellemgade 9, 5600 Faaborg Tlf

11 Tak til alle vore sponsorere, annoncører i Halv-Vind og trofaste støtter, en særlig tak til Faaborg-Midtfyn Kommune, Faaborg Havn ved havnefoged Lasse Olsen, alle for et godt samarbejde. Formandsberetning 2011 Med disse ord og med håbet om en god sæson 2011 vil jeg overlade denne beretningen til generalforsamlingens behandling. Bestyrelsen for Faaborg Sejlklub, den 2 marts Bo Bundgaard Lassen John Gunn blev afløst af Jakob Frost i kapsejladsudvalget Fotos: Jørgen Bergmann John Gunn, gl.formand Jakob Frost, ny formand 11

12 STØT HALV-VINDS ANNONCØRER - DE STØTTER OS! Næste nummer udkommer ca. 15. september 2011 Deadline er 15. august

13 Referat fra generalforsamling 2011 Generalforsamling d. 2/ i klubhuset kl Velkomst v. fmd. Bo Bundgaard Lassen Punkt 1. Til dirigent valgtes Bent Munch Johansen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Ca. 70 medlemmer var fremmødt. Til stemmetællere valgtes Hans Peter Jørgensen og Leif Sædholm. Punkt 2. Beretning Bestyrelsens beretning v. fmd. Bo Bundgaard Lassen (findes vedlagt referat). Der var ingen bemærkninger til beretningen som blev godkendt med applaus. Punkt 3. Regnskab Kassereren ved Carsten Lauritzen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 4. Kontingent og budget Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget ved Kassereren. Budgettet og kontingent for 2011 blev godkendt. Der var ikke kontingent stigninger. Punkt 5. (indkomne forslag) Der var indkommet to forslag til vedtægtsændringer. Første forslag vedrørte 12, Bestyrelse -valg: Forslaget til ændring begrundes i Dansk Sejlunions betingede godkendelse af FSK som ungdomsvenlig sejlklub, DS kravet er at ungdomsafdelingen skal være repræsenteret i bestyrelsen og at dette fremgår af vedtægterne. Vedtægtsændringen der blev stillet i forslag vedrører 12 stk. 2, der tilføjes et nyt stk. 2a med ordlyden: At ungdomsafdelingen er repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem. Der blev stemt om ændringsforslaget, som blev vedtaget, men endelig godkendelse skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der vil blive indkaldt. Andet forslag vedrørte 8, Ordinær generalforsamling: Andet forslag fremlagde bestyrelsesmedlem John Gunn og lød således: Til 8 stk. 2, efter 1. sætning, tilføjes: Enten som brev eller ved indlæg i klubbladet halvvind, medlemmer kan, hvis de ønsker det, vælge, at modtagelse af indkaldelsen foregår pr. . John begrundede forslaget i de kraftigt stigende portotakster, samt det faktum at mange efterhånden har adgang til elektronisk post. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen, men skal som det første forslag godkendes på den ekstraordinære generalforsamling. Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bo Bundgaard, Morten Rohde og Johannes Snedker blev genvalgt med akklamation. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Jacob Frost. Punkt 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter Hans Tønnesen og Kristian Mortensen genvalgtes som revisorer og Kirsten Gunn ligeledes som revisor suppleant. Punkt 8. Eventuelt Debbie Eden inviterede medlemmer der er i gang med forårsklargøring til frokost(pris ca. 30 kr.) i klubhuset d. 13/3, 20/3 og 27/3 kl Generalforsamlingen blev herefter hævet. Som dirigent: Bent Munch Johansen Som referent: Morten Rohde 13

14 14

15 Aktivitetskalender 2011 Dato Kl. Arrangement Bemærk! Søsætning HUSK evt. framelding til Johannes Intro til Sejlerskolen Se side Store Maledag Spisning bagefter Standerhejsning Spisning bagefter Skippermøde, onsdagssejlads HUSK tilmelding på hjemmesiden Evt. start på pigesejlads Spørg Else Madsen / Lisbeth Bundgaard Start på onsdagssejlads Vi mødes i klubhuset bagefter! Kredsstævne, ungdom Spørg Carsten Jensen Eden Tursejlertræf Se side Fra 10 Nye unge modtages I klubhuset, pølser mm. forventes Sidste onsdagssejlads Sommerpause til Onsdagssejlads starter Sommerpause slut TUCO-cup Skippermøde 845. Spørg Jakob Frost Sidste onsdagssejlads Præmieuddeling til afriggerfest NB! HUSK: Tilmelding til onsdags-kapsejladser på hjemmesiden: 15

16 Optimist-stævne i Spanien januar 2011 Fem friske danske drenge var i januar i Spanien til 4. Internationale Optimist Trophy. Stævnet varede 3 dage og blev holdt i Torrevieja ved Middelhavet. Winner stillede spritnye, komplette joller til rådighed. De 5 danskere var: Christian Torp,(KDY), nr 9 Casper Ladefoged (KDY), nr 76 Martin Michelsen (KDY), nr 83 Asger Beckett, (FSK), nr 134 Emil Beckett Kolko (Hellerup), nr 146. NYE MEDLEMMER: Anders Hansen Bent Christian Hansen Svend Aage Madsen FSK ØNSKER DE NYE MEDLEMMER VELKOMMEN! 16

17 Med GAIA Østersøen Rundt for evt. nye læsere: GAIA er en Maxi 999 en lidt ældre sejlbåd fra 1987 som har base ved FSK s bro i Faaborg Efter at vi i de senere år har været ret langt omkring, besluttede vi, at turen i 2010 skulle gå til de mere nære kyster. Vi ville ikke ud på dagsejladser, der strakte sig over mere end 30 sm og vi ville have god tid til at udforske de byer, som vi besøgte. Altså alt i alt en rigtig pensionisttur! Det blev en dejlig tur, hvor vi jo tilmed var heldige med at have pragtfuldt vejr det meste af tiden. Vi sejlede op i alle fjorde/floder på Østersøkysten startende med Flensborg og sluttende med Rostock. Undervejs besøgte vi Slesvig, Eckernförde, Kiel, Femern, Lübeck og Wismar. På vore ture gør vi en del ud af at kende historien om de steder vi besøger. I år besøgte vi igen Hedeby eller Haddeby på tysk. Vikingemuseet er absolut et besøg værd, idet man indenfor det sidste års tid har renoveret hele udstillingen og brugt de nyeste elektroniske teknikker til at skildre historien og livet i vikingetiden i denne by, som i nogle hundrede år - mellem ca. 800 og var et betydeligt knudepunkt for søfart og handel. Endvidere har man i de seneste år bygget rekonstruktioner af et antal huse fra denne tid. Museet ligger i gåafstand fra den lille lystbådehavn, hvor vi blev meget venligt modtaget af lokale sejlere og havnefogeden. Det er sjældent, at man bliver mødt med følgende spørgsmål, når man møder op for at betale: Hvad vil du gi? I øvrigt ligger havnen lige over for Slesvig, som let kan nås på cykel. I Kieler Förde slog vi os ned i en mindre havn på sydsiden Möltenort. Herfra kunne vi tage færgen til Kiel og per cykel blandt andet besøge Laboe med marinemindesmærker og ubåd fra 2. verdenskrig. Området Probstei har rigtig mange flotte cykelruter, som vi brugte flere dage på at opleve. Som det fremgår har man en skik med at fremstille halmfigurer og det i næsten hver lille landsby. Möltenort er en mindre og meget hyggelig havn, som varmt kan anbefales. Den ligger fint beskyttet og med flot udsigt ud til den travle fjord næsten over for indsejlingen til Kielerkanalen. Det er fascinerende at iagttage de store skibe langsomt forsvinde ind i landet på den modsatte side. Efter at have fejret Sct. Hans i Lemkenhafen på Femern til fruens store utilfredshed uden bål nåede vil til Travemünde for at sejle ca. 7 sm videre op af floden Trave til Lübeck. Floden er ret trafikeret også med større skibe. Lige før Lübeck overnattede vi bag en halvø Tierinsel. Vi lagde til ved en mindre sejlklub, som hedder Stettiner Yacht Club. Meget hyggeligt sted dog med lidt støj fra nærliggende jernbane. Sejlklubben stammer fra 1877, hvor den blev stiftet i Stettin, der dengang var tysk. Efter 2. verdenskrig hvor Stettin ikke længere var tysk men polsk, flyttede klubben hertil og den er i dag en af de ældste klubber i Tyskland. Den del af havnen, som tilhører sejlklubben har 65 pladser og det er mindre pladser op til måske 35 fod. Faciliteterne er særdeles gode og havnefogeden bor på pladsen og holder virkelig øje med alt. Da vi kom gled Dannebrog op og vi blev særdeles venlig modtaget. Vi fik fortalt, at der var vildsvin på halvøen og at de gik over isen om vinteren. Vi så eller hørte nu ikke noget til grisebasserne. Vi har før besøgt Lübeck til lands. Der er indrettet en ny havn med flydepontoner inderst i trafikhavnen. Den ligger meget centralt og kun nogle få hundrede meter fra byens centrum. Den flinke kvindelig havnefoged hjalp os på plads og vi fik lov til at ligge et par dage. Her oplevede vi for første gang, at man kunne reservere en plads. Efter den første nat måtte vi flytte, fordi hun havde lovet pladsen til en landsmand en større motorbåd viste det sig hvor konen var lidt vanskelig og kun ville ligge på den side, hvor vi nu lå. Da vi var samarbejdsvillige vi havde jo ikke noget andet valg var der ikke grænser for gæstfriheden. Vi blev næsten dus med die Hafenmeisterin. I højsæsonen er det sikkert klogt at komme tidligt eller at reservere en plads. Skipper oplevede her at være en del af fodboldstemningen i Tyskland under VM. Lige i nærheden af havnen lå en større lagerhal, som var indrettet med 3-4 storskærme og sammen med yngre tyskere oplevede jeg kampen mellem Tyskland og England, hvor Tyskland vandt 4-1 over England. Sikken en stem- 17

18 Med GAIA Østersøen Rundt MP Sejl 18

19 Med GAIA Østersøen Rundt ning. Jeg fandt pludselig mig selv stående op og for fuld hals synge med på alle slagsangene og det var næsten lige før at jeg dansede rundt med alle de andre ved hvert mål men så besindede jeg mig dog! Det var sjovt at opleve. Men også lidt skræmmende da der senere på dagen var optakt til optøjer i den indre by efterhånden som spiritussen gik ind og forstanden ud. Det store opbud af kampklædt politi fik os til at søge væk fra centrum. Vi læste næste dag i avisen, at det ikke gik så galt. I Middelalderen var Lübeck hovedbyen i hansestæderne, som i flere hundrede år var et stærkt forbund af byer, som drev handel i hele østersøområdet og ret ofte kom strid/krig med blandt andet de danske konger om indflydelse og handel. Både Wismar og Rostock var en del af dette forbund, hvor en blomstrende økonomi førte til udbredt byggeri af såvel kirker som mere verdslige bygninger. Krigen ødelagde mange af disse bygninger, som dog nu er genopbygget også i det tidligere DDR. Under besøget i Wismar valgte vi at ligge uden for byen i en lille havn Wendorf et par sm før trafikhavnen. Sidstnævnte er i øvrigt urolig ved vinde fra nordlige retninger. Her blev vi venligt modtaget af havnefogeden, som var pensioneret skolelærer og kunne fortælle os om tiden under DDR, hvor de sejlede i mindre sejlbåde ofte uden motor i farvandet ud for Wismar. Dannebrog blev hejst og vi følte os også her meget velkomne. Det er en del af charmen ved de mindre steder! Cyklerne kom frem og vi besøgte Wismar, som i perioden 1632 til 1803 hørte under Sverige. Der er en del bygninger tilbage fra denne tid. Vi besøgte også et fungerende bryggeri fra Øllet var godt! Via Warnemünde nåede vi til Rostock. Sommeren var nu over os med temperaturer på op til 35 grader. Her fik vi besøg af børn og børnebørn. Der gik strandliv i turen og vi flyttede lidt mellem Warnemünde og Kühlingsborn i et par uger og nød sommeren. Det var blevet for varmt til at være turister i byen. Kühlingsborn er absolut et besøg værd. Havnen er godt nok stor, men baglandet er præget af byggeri fra før 2. verdenskrig og er nu renoveret skånsomt og der er ingen højhuse, som det ses næsten alle andre steder som f.eks. i Damp 2000 eller i Heiligenhafen. Da vi nåede Faaborg i begyndelsen af august havde vi sejlet 630 sm og været undervejs i 9 uger og der var ikke mange dage, at vi sejlede mere end 30 sm! Tekst og billeder: Bente og Kristian Mortensen Billeder: Nr. 1: Gaia i Svendborgsund Nr. 2: Udsnit af træbro i Hedeby Nr. 3: Eksempel på halmfigur Nr. 4: Stettiner Yacht Club ved Lübeck Nr. 5: Byport i Lübeck Nr. 6: Bryggeri fra 1472 i Wismar Nr. 7: Ildebrand i udflugtsbåd i Wismar Nr.8: Marienkirche Wismar kun tårn tilbage resten blev sprængt i 1960 efter luftangreb i april (billede 7 og 8: se næste side)

20 Med GAIA Østersøen Rundt Tømrermester Jan Skov Mosetoften 10, Diernæs 5600 Faaborg Tømrer-og snedkerarbejde Totalentrepriser Ny-, om- og tilbygninger Reparationer Tlf : Biltlf : Fax : F 20

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere