Sejlerskolen starter! Se side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejlerskolen starter! Se side 3"

Transkript

1 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F

2 Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Sats og tryk: Redaktør Hjemmeside Forsidefoto: Rosendahls, Odense Jørgen Bergmann (ansvh.) Svendborgvej Faaborg tlf John Gunn Dave Munk Indlæg modtages i Word /Times New Roman med separate billedfiler! Lillestrand, 5600 Faaborg, tlf Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. BESTYRELSE: Formand: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf Næstformand.: Morten Rohde, Strandgårdsparken 178, 5600 Faaborg, tlf Kasserer: Carsten Lauritzen, Klaus Berntsensvej 83, 5260 Odense S, / mob Carsten Jensen Eden, Lange Gyde 12, 5600 Faaborg, tlf Mobil Johs. Snedker, Færgevej 10, 5600 Faaborg, tlf John Gunn, Strandgårdsparken 96, 5600 Faaborg, tlf , Mobil Jørgen Bergmann, Svendborgvej 180, 5600 Faaborg, tlf.: mobil : Jakob Frost, Nyborgvej 72, 5600 Faaborg. Tlf Mobil Havnefoged Lars Iversen: Tlf.: mobil: Mail: Kapsejladsudvalg: Jakob Frost (formand), Christian Dam, Søren Dam, Søren Schön Nielsen, John Gunn, Erik M. Andersen, Georg Thuesen Ungdomsafdelingen: Carsten Jensen Eden (formand), Mads Sommerlund, Christian Sørensen, Debbie Eden, Morten Petersen, Frands Lund, Marianne og Stig Bløcher, Kim Brix, Vibeke Pope, Georg Thuesen, Anders Beckett, Gudrun Harboe, Herdis og Tommy Vilhelmsen, Maja Andersen, Jan Jakobsen og Morten Rohde Bladudvalg Økonomiudvalg: Hus, bro og plads: Jørgen Bergmann, (formand), Bent Kruse (foto), Bente og Kristian Mortensen Carsten Lauritzen (formand), Henning Sørensen og Lars Frost. Johs. Snedker (formand), Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, Finn Henriksen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars Frost, Ove Christoffersen, Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen, Bent Munk Johansen, Niels Normann Christensen, Lau Laursen Bøjer: Bent Kruse Mdl.-register: Lars Frost, Nørregade 7, 5600 Faaborg, Tlf mail: Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Lars Frost eller via hjemmesiden. 2 F

3 Sejlerskolen starter Formålet med sejlerskolen er at give nye sejlinteresserede undervisning i praktisk sejlkundskab, bådhåndtering, kendskab til vejrog vindforhold, lidt om vejrbedømmelse samt sikkerhed til søs og kendskab til knob og stik. Undervisningen henvender sig både til nybegynderen samt til den, der har sejlet lidt med, men ikke rigtig har haft lejlighed til at få praktisk øvelse. Sejladserne foregår i klubbens to skolebåde: Odin og Freja af typen L-23, der er en mindre, velsejlende familiebåd. Sejlerskolen starter i begyndelsen af maj måned og fortsætter til slutningen af september, afbrudt af en måneds sommerferie. Der sejles én gang ugentligt i tidsrummet 18:00 20:00. Sejladserne gennemføres i stort set al slags vejr, så redningsvest, vandtæt overtrækstøj og gummistøvler er nødvendigt personligt udstyr. Ved afslutningen af kurset vil der være mulighed for at tage den praktiske del af. Duelighedsprøve for Lystsejlere: Tilmelding sker via klubbens hjemmeside. Gebyr inkl. Elevhåndbog i Praktisk Sejlads fra Dansk Sejlunion udgør kr. Tilmelding sker via klubbens hjemmeside Flere instruktører søges Vi har brug for flere instruktører, så vi kan sprede sejlglæden til flest mulige nye sejlere og få udnyttet de fine skolebåde. Arbejdet som instruktør er en ugentlig fornøjelse, som bringer dig i kontakt med nye mennesker og du ser hurtige og synlige resultater af din indsats. Er du en erfaren sejler, som har lyst til at hjælpe håbefulde, nye sejlere på vej, så hører vi gerne fra dig. Henvendelse til Hans Ove Holmstrup tlf Dave Munk tlf Introduktionsaften Der vil være introduktionsaften i sejlerskolen onsdag den 27.april klokken 19 i klubhuset F 3

4 Tursejlertræf i Faaborg: 3. til 5. juni 2011 Der afholdes DT Tursejlertræf i Faaborg fra 3. til 5. juni Faaborg Marina. Der vil blive arrangeret en del spændende aktiviteter gennem træffet. Det endelige program følger senere. Man bør tilmelde sig hurtigt, da der er begrænset antal pladser. Først til mølle-princippet gælder Vi glæder os til at være sammen med Jer alle sammen til nogle hyggelige dage i det skønne Faaborg. Med tursejler-hilsen Faaborg Sejlklub og Faaborg Bådejerforening Tilmelding skal ske til: Carl Chr. Hansen, eller senest 15. maj Georg Thuesen vil sælge halvpart af Luffe 37 Grundet manglende tid sælges halvpart af 1982 Luffe 37 med bl. a. nyt teakdæk (2005), ny motor (2007) og en masse forbedringer udført professionelt. Prisleje for 1/2 part : kr. Henvendelse: Georg Thuesen Mobil F

5 Formandsberetning til generalforsamlingen den 2.marts Beretning for Faaborg Sejlklub sæson Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem Hans Christiansen. Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Den forgangne sæson var nr. 96 i Faaborg Sejlklubs historie, idet Faaborg Sejlklub er stiftet den 24. januar En sæson hvor vejret i marts og april blev varmere end normalt til trods for en sen isvinter, en maj måned som trak godt ned i forhold til normalen. Juni og specielt første halvdel af juli måned blev meget flot med temperaturer helt op til over 34 grader den 11. juli. Sidst i juli blev vejret mere blandet med nat-temperaturer helt ned til blot 5 grader. August blev meget våd og sol-fattig, september en del sol og temperaturer over gennemsnit fra 0,1 grad den 5. september til over 22 grader den 22. september. Perioden august og september var meget blæsende. Da standeren blev nedhalet i oktober måned, var den godt medtaget af den kraftige blæst sidst på sæsonen. Vi kan spørge os selv, om det så har været en god sæson? Det har det! Ikke kun vejret afgør, om det er muligt at komme på vandet. Hvis vi ser på mange af de gode billeder, der gennem sæsonen er taget og er bragt i halv-vind eller ligger på vor hjemme side, så er der mange billeder, hvor vejret har været rigtigt godt. I den forgangne sæson har mange af aktiviteterne været faste, tilbagevendende aktiviteter, som er en mere eller mindre fast del af årets gang i Faaborg Sejlklub. Her tænkes på ugentlige aktiviteter i vor optimist- og jolleafdeling, aften kapsejlads for kølbåde og på sejlerskolen. Her ud over har det i en lang årrække næsten været en tradition at Faaborg Sejlklub er vært ved et eller flere større stævner, hvilket også igen har været tilfældet i den forgangne sæson. Her var Faaborg Sejlklub vært ved afvikling af DM i Ylva og klassemesterskab for Luffe 37. Et vellykket stævne som efterfølgende fik meget positive tilbag meldinger fra deltagerne. Endnu engang tak til alle hjælpere. Bestyrelsen er forsat sikker på, at et større stævne er et godt aktiv for Faaborg Sejlklub. Det skaber sejlerglæde og venskaber samt giver mulighed for, at mange af klubbens medlemmer møder hinanden omkring sejlsporten og omkring praktiske opgaver. Faaborg Sejlklub har en stor erfaring og har gennem mere end 20 år stået for afvikling af mange større stævner. Denne gode aktivitet skal vi holde fast ved. Derfor er det også glædeligt, at der er lavet aftale med Folkebådsklubben s bestyrelse i samarbejde med Jacob Frost om afvikling af DM for Folkebåde i juli måned Faaborg Sejlklub har tidligere afviklet DM for Folkebåde, første gang i 1996 med 65 deltagende både, anden gang i 2002 med 62 deltagende både. Det bliver spændende at se, om vi med vor naturskønne beliggenhed og Faaborg Sejlklubs store erfaring kan gentage tidligere succes. Vi håber på stor opbakning fra klubbens medlemmer til at løse opgaver i forbindelse med planlægning og afvikling. Bestyrelsens arbejde gennem sæsonen. Bestyrelsen har i den forgangne sæson afholdt 12 bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget har i den forgangne sæson ikke afholdt møder. Igen i år er der brugt mange timer på at tilrettelægge de mange forskellige aktiviteter som afvikles hen over sæsonen. Bestyrelsen har i den forgangne sæson bestået af en formand (Bo Bundgaard), en næstformand (Morten Rohde), en kasserer (Carsten Lauritzen), en formand for ungdom (Carsten Jensen Eden), en formand for kapsejladsudvalget (John Gunn), en formand for hus, bro og pladsudvalget (Johannes Snedker) samt en redaktør for Halv-vind (Jørgen Bergmann). Der har ikke været en formand/kvinde for festudvalget ej heller noget officielt festudvalg. Bestyrelsen og det uofficielle festudvalg har i samarbejde stået for arrangementerne i forbin- 5

6 Formandsberetning 2011 delse med standerhejsning og standernedhaling. I den forbindelse en særlig tak til Charlotte Andersen, Solveig og Jørgen Rasmussen Hans Christiansen har meget velvilligt igen i den forgangne sæson været til stor hjælp for bestyrelsen i forbindelse med opkrævninger af kontingent via PBS, en meget stor tak for denne indsats. Den Lille Revisor har i samarbejde med vor kasserer Carsten Lauritzen gennem den forgangne sæson udført bogføring, overtaget opkrævninger af kontingent, øvrige aktiviteter som gebyr for deltagelse i aftenkapsejlads, søsætning og optagning på land m.m. Der er udarbejdet årsregnskab for , samt budget for året Faaborg Sejlklubs revisorer Kristian Mortensen og Hans Tønnesen har gennemgået kasse- og øvrige beholdningers tilstedeværelse er kontrolleret ifølge bilag og revisorer har godkendt regnskabet. Lars Frost har i den forgangne sæson styret vort medlemsregister, også en stor tak for denne indsats. Lars Frost har ligeledes påtaget sig opgaven at administrere vort nøglesystem, også her en stor tak for denne indsats. Sejlerskolen har heller ikke været repræsenteret i Bestyrelsen. Hans Ove Holmstrup, Dave Munk og gode medhjælpere blandt Klaubautermændene har sammen med instruktørerne passet sejlerskolen. Ligeledes en stor tak for denne indsats. Kristian Mortensen har i den forgangne sæson været den nye redaktør behjælpelig i forbindelse med udgivelse og udarbejdelse af fakturer til annoncører i Halv-vind, en stor tak for den indsats. John Gunn har i den forgangne sæson ligeledes været ansvarlig for Faaborg Sejlklubs hjemmeside, en meget stor tak for den indsats. Økonomi Faaborg Sejlklub har i den forgangne sæson haft en god økonomi. På indtægtssiden ligger kontingenter og tilskud over budget. Årets resultat blev et lille overskud (mod et budgetteret underskud). Carsten Lauritzen vil under punkt 3 uddybe årsregnskabet samt gennemgå budget for Medlemstal Faaborg Sejlklub har pr. marts 2010 følgende medlemsantal: Senior: 250 (en fremgang på 10 medlemmer i forhold til sidste år). Ægtefæller: 98 (en fremgang på 4 medlemmer). Ungdom: 39 (en fremgang på 2 medlemmer). Æresmedlemmer: 2. Passive medlemmer: 9 (samme antal som i sidste sæson). I alt giver det 396 medlemmer, hvilket er en fremgang på 16 medlemmer i forhold til sidste år. I februar måned 2010 var vi 380 medlemmer, i februar måned 2009 var vi 382 medlemmer. I februar måned 2008 var vi 389 medlemmer. I 2007 var vi 393 medlemmer. I februar måned 2006 var vi 396 medlemmer. Faaborg Sejlklub har pr. marts 2011 følgende alderssammensætning: Kvinder under 18 år: 6, mellem 19 og 24 år: 5, mellem 25 og 60 år: 61, over 60 år: 37. I alt 109 kvinder. Mænd under 18 år: 18, mellem 19 og 24 å:r 10, mellem 25 og 60 år: 155, over 60 år: 95. I alt 278 mænd. Hertil 9 passive. Vort medlemsantal er meget stabilt på nuværende tidspunkt: 380 medlemmer stigende til omkring 400 i højsæsonen og igen lidt faldende over efteråret. I gennemsnit over de sidste 5 år har der været 391 medlemmer. Det, der helt klart springer i øjnene, er det forholds lille antal unge mennesker, som er medlemmer. Unge til og med 24 år udgør 9,74 % i 2009 og i 2010 udgør de unge medlemmer 9,85 % af Faaborg Sejlklubs medlemmer. Vi håber, at udnævnelsen til ungdomsvenlig sejlklub, kan bidrage positivt til en tilgang af sejlere under 25 år. Kapsejladsudvalg Aftenkapsejlads har igen i år haft en pæn tilslutning af ca. 29 både om onsdagen, og aftenkapsejlads for pigesejlads i kølbåde om tirsdagen, har i den forgangne sæson haft tilslutning af 4-5 både. Der har været sejlet 14 tirsdage og onsdage, med resultaterne meddelt i klubhuset og på vor hjemmeside. Hyggeligt samvær efter sejladserne med pæn tilslutning. Aftenkapsejlads er forsat en god aktivitet for mange af Faaborg Sejlklubs medlemmer. Vi har over de sidste år ligget på en deltagelse på ca. 30 både om onsdagen og ca. 6 både om tirsda- 6

7 Formandsberetning 2011 gen. Der er udregnet det samlede resultat, indkøbt præmier og graveret i pokalerne, der har været afholdt præmie uddeling i forbindelse med årets fest, som var kombineret afriggerfest og standernedhaling. Det er stadig en af de bedste og største ugentlige aktiviteter, vi har, hvor omkring 75 sejlere mødes og har gode timer på vandet. Men set i forhold til hvor mange både, der ligger ved Faaborg Sejlklub s bro og i Faaborg Marina, så er deltager-antallet ikke overvældende. Vi appellerer til de mange af klubbens skippere, der ikke sejler om onsdagen, til at være med. Flere kølbåde har været med til udenbys stævner, været Fyn Rundt, deltaget i klassemesterskab m.m. Jakob Groth deltog som taktiker ved VM for X-99 på Bodensee og vandt en bronze medalje, et meget stort tillykke med denne flotte placering. Stig Lassen har i januar måned deltaget i Dragon Worlds/VM og et lokalt stævne, Prince Philip Cup, som begge blev afholdt ved Melbourne i Australien. Stig og besætning blev placeret som nr. 20 ved VM med bedste placering som nr. 5 i en af sejladserne, hvori der deltog 70 drager. En anden stor sportslig aktivitet som Faaborg Sejlklub har gennemført 22 gange, nemlig Tuco Cup, blev afviklet den første lørdag i september måned. I 2010 var der en deltagelse på 34 både, hvilket er ganske pænt. Der blev sejlet bagbord om Lyø. Flot præmieuddeling med løbspræmier og lodtrækningspræmier. Efter sejladsen var der fælles spidsning i klubhuset. I samarbejde med Tuco er det planlagt at afvikle Tuco Cup i Kapsejladsudvalget har en god og positiv dialog med Faaborg Havn i forbindelse med udvidelsen af ny marina på Munkholm. Den nye havn vil betyde at vore faciliteter i forbindelse med afvikling af aftenkapsejlads bliver ændret. Planen og start tids punkt og dermed evt. ændringer i afvikling af aftenkapsejlads er på nuværende tidspunkt ikke afklaret. Faaborg Sejlklub var i dagene den august vært ved afvikling af DM i Ylva og klassemesterskab for Luffe 37. Der deltog 18 Ylvabåde og 6 luffe 37 både. Faaborg Sejlklub levede op til sit ry som et godt sted at holde stævner: med moleøl efter sejladserne, aftensmad om torsdagen, grillaften om fredagen samt fest i det store telt om lørdagen. De mange positive kommentarer og tilbagemeldinger under stævnet, kan siges at have været udtryk for en stor succes. En stor tak til klabautermændene for det praktiske arbejde før, under- og efter stævnet, til køkkenholdet, samt alle hjælpere på vandet. Uddrag fra sejleren Steen Guttknechts mail: en dejlig oplevelse at møde en nærmest gammeldags entusiasme og en helt utrolig ihærdighed fra en flok virkeligt hårdtarbejdende frivillige, god stævneleder, og ikke at forglemme afviklingen af banerne. Flot indsats af Faaborg Sejlklub!. Sejlerskole Faaborg Sejlklubs sejlerskole har i den forgangne sæson haft tilslutning af ca. 15 elever, Hans Ove Holmstrup og Dave Munk har i den forbindelse ydet en stor og værdifuld indsats med at koordinere aktiviteter i sejlerskolen og opgaven med at finde instruktører. Der har den 27. april været afholdt introduktionsaften i klubhuset, herefter øvet flittigt i klubbens to L 23. Årets øvelses sejladser blev afsluttet med praktisk prøve. Tak til alle som har hjulpet til i Sejlerskolen. Ungdomsafdelingen Ungdomsafdelingen har gennem noget tid arbejdet på at få FSK godkendt som Ungdomsvenlig sejlklub. Dette er i den forgangne sæson lykkedes, og i forbindelse med stander-hejsning overrakte Jesper Baungaard fra DS det synlige bevis: en stander og et diplom. Standeren har hele den forgangne sæson været sat i vor flagmast. Ungdomsvenlig sejlklub giver ret til at anvende det officielle logo for at være Ungdomsvenlig Sejlklub på brevpapiret, mulighed for at flage med omtalte stander, ret til at bære specielt logo på profiltøj. Ungdomsvenlig sejlklub er et redskab for klubben til at sikre ungdomsafdelingen optimale arbejdsbetingelser. Godkendelsen er for en periode på 3 år, hvorefter godkendelsen skal fornyes. 7

8 Juniorudvalget har i den forgangne sæson på optimistniveau haft tilslutning af ca. 20 sejlere fordelt på A, B og C optimistsejlere. Feltet af C sejlere er for tiden størst. Afdelingen for storjoller har haft tilslutning af jollesejlere. Antallet af sejlere er på samme niveau som sidste år. Faaborg Sejlklub råder i ungdoms og jolleafdelingen over ca. 20 stk. optimistjoller, 2 stk. Hobie 405, 2 stk. snipe samt 2 stk. zoom8, hertil et antal følgebåde. A, B og C optimistsejlere har som tidligere år trænet om torsdagen, Laust Lund har i den forgangne sæson været træner for A og B optimisterne. Storjollerne har trænet hver tirsdag. Der har været arrangeret fællesspisning inden sejladserne torsdag aften. Debbie har i den forgangne sæson stået for spiseaftener med deltagelse fra sejlere og familie. Ungdomsafdelingen har i dagene den 15. og 16. maj afviklet kredsstævne for bådtyperne optimist og zoom 8. Ungdomsafdelingens sejlere har flittigt deltaget i mange stævner hen over sæsonen. 5 Faaborg sejlere har deltaget i det store optimist stævne på Garda-søen, det lykkedes for Camilla Eden at blive udtaget til Nordisk Mesterskab inden for optimist jolle. Nordisk Mesterskab blev afviklet i Helsinki i Finland. Ungdomsafdelingen holdt den 30. maj åbent hus, hvor 40 til 50 forældre og nye sejlere gæstede Faaborg Sejlklub. Via DS s aktivitetstrailer kunne sejlklubben tilbyde sejlads i kajak, surf og optimistjolle. Der har i starten af august måned været afviklet sommerudflugt til Bjørnø. Ungdomsafdeling har den 16. og 17. september afviklet rangliste stævne for Zoom 8. Klubben var repræsenteret med Camilla Eden, som endte på en flot 5. plads. Jacob Harboe, som endte på en 21. plads og endelig Mathies Thuesen, som blev nr. 29. Det var dejligt at se det store fremmøde blandt både zoom8-forældre, men også mange af ungdomsafdelingens forældre deltog som hjælpere. Formandsberetning 2011 Der har været afviklet klubmesterskab i Faaborg Sejlklub. Alle resultater kan ses på vor hjemmeside. Der har som tidligere år været arrangeret andespil. Halv-Vind. Halv-vind er i den forgangne sæson udkommet 3 gange i et oplag på ca. 450 eksemplarer trykt i firfarvet tryk. 3 pæne klubblade som på bedste vis fortæller om klub-livet i Faaborg Sejlklub. Her bringes fine sejlerartikler fra nær og fjern, mange gode billeder, kalender, tilmeldingskuponer og så videre. Halv-vind er en vigtig del af Faaborg Sejlklub, har gennem de sidste 33 år fortalt medlemmer og naboklubber om livets gang i FSK. Tak til alle som bidrager med artikler og billeder. Vinter aktiviteter Den 12. januar 2011 fortalte Jan Drost om jolleklassen International Moth. Få af klubbens medlemmer mødte op. Den 26. januar 2011 berettede Sten Beckett fra 2. del af langturssejladsen fra Danmark til Australien. 2. del var beretningen om turen fra Fransk Polynesien til Cook-øerne, til Tonga, over Ny Kaledonien til Brisbane i Australien. En meget flot og underholdende beretning med mange flotte billeder og mange gode historier. En rigtig flot aften, hvor ca. 50 personer var mødt op. Den 9. marts 2011 kommer Kjeld Bjerre og fortæller om galvanisk tæring i skibe, den 23. marts 2011 kommer Lise og Klaus Rasmussen og fortæller om kanalsejlads i Europa. Hjemmeside Hjemmesiden på har været på nettet siden I den periode er der løbende sket en stor udvikling af siderne, hjemmesiden består af forside med foto af Faaborg Sejlklub, de forskellige udvalg, nyheder, resultater og referater fra bestyrelsesmøder. Under de forskellige udvalg er der undersider med informationer om Faaborg Sejlklub. John Gunn har i den forgangne sæson passet Faaborg 8

9 Formandsberetning 2011 Sejlklubs hjemmeside. Tak for det. John vil også i den komne sæson være webmaster. Socialt samvær Faaborg Sejlklub var i forbindelse med standerhejsning den 2. maj vært ved en let frokost, vejret var godt, og rigtig mange af Faaborg Sejlklubs medlemmer var mødt op for at byde den nye sæson velkommen. Det er festligt med så stor en tilslutning. Tak for det. Stander-nedhaling og årets afriggerfest var i år en stor succes med rigtig mange deltagere. Forud for festen var der lagt et stort stykke arbejde, som blandt andet omfattede opstilling af telt, flot borddækning, standernedhaling incl. forplejning til at varme sig på, lækker buffet, præmieoverrækkelse fra årets aftenkapsejladser, hyggeligt samvær, levende musik og dans. Det er ligeledes lykkedes at få afholdt 2 vellykkede spiseaftener: en i december og en i januar måned med stor tilslutning af klubbens medlemmer. Der skal lyde en stor tak til Ingrid, Grethe, Aase og Lis for deres indsats. Hus-, bro- og plads udvalget Den 17. april var der søsætning af både, som gennem vinteren har stået på Faaborg Sejlklubs plads. Dette forløb som mange tidligere år hurtigt og uden problemer. Efter søsætning var der oprydning på pladsen. Der har den 21. april været afholdt store maledag, hvor der blev malet rækværk ved parkeringspladserne og ved grillpladsen, borde og bænke blev malet, udvendigt træværk på klubhuset blev malet, der blev pudset vinduer, luget og revet, plantet nye blomster i blomsterkummerne ved klubhuset. Efter male- indsatsen var der fællesspisning i klubhuset: æggekage med tilbehør, som kan anbefales. Ca. 30 medlemmer, både unge og ældre mødte op. Bestyrelsen har i samarbejde med Hus-, broog plads valgt at afbryde samarbejdet med vort rengøringsfirma. I stedet er der truffet aftale med Solveig og Jørgen om, at de fra 1. februar overtager rengøring af toiletter, forgang, klubhus og køkken. Solveig og Jørgen overtager ligeledes servering i forbindelse med afvikling af aftenkapsejlads om onsdagen. Vi ser frem til samarbejdet. Lars fortsætter som havnefoged. Lars ønskede ikke at fortsætte med serveringen om onsdagen. Udvalget har udlagt og hjemtaget DS bøjer, som i den forgangne sæson var udlagt ved Lyø rev, Revkrogen, Nab og Korshavn Ø. Faaborg Sejlklub har i forbindelse med DS bøjer ingen direkte omkostninger, idet disse afholdes efter regning af Dansk Sejlunion. Udvalget har den 16. oktober i samarbejde med vognmand Lars Nielsen været behjælpelig med at tage både på land. I samme forbindelse blev flagmasten demonteret, adskilt og kørt til renovering hos TUCO. 12 af Faaborg Sejlklubs medlemmer har under kyndig vejledning fra Bent Munk Johansen og Svend Aage Rasmussen slebet og lakeret den store flagmast. Resultatet er næsten som nyt. Vi glæder os til Standerhejsning den 1. maj Her kan det færdige arbejde ses. Jeg vil gerne på forhånd sige mange tak for den flotte indsats. Masteskur: her skal der efter søsætning påsættes ny beklædning, idet den nuværende er gået til. Vi har modtaget tilbud på arbejdet. Der er købt ny større ovn til køkkenet. Opsætning og tilslutning pågår og forventes klar til sæson start. Klabauterne: har som tidligere år hen over sæsonen udført mange forskellige opgaver i og omkring klubhuset. Arbejdet der udføres af klabauter-mændene er godt og prisværdigt. Sidst i november måned blev der udlagt luftslanger og systemet afprøvet. Anlægget har været i brug siden december måned. De sidste 2 isvintre har påført os en ekstra udgift på strøm og varme på ca. kr Søsætning 2011 er den 16. april fra kl Afslutning Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige bestyrelsen mange tak for samarbejde igennem det forgangne år. Mange tak til samtlige udvalgsmedlemmer for en rigtig god indsat hen over sæsonen. Tak til Lars Iversen for indsatsen i køkkenet og som havnefoged, tak til alle medlemmer, som har medvirket i klubbens aktiviteter i årets løb, på arrangørside eller som deltagere. 9

10 VVS & BLIK BROBYVÆRK & RYSLINGE Aut. VVS installatør John Hansen TLF & Gas- & oliefyrsservice Kaj Thomsen Tlf.: Tal foto og video med FAGMANDEN: Sølvhjelm foto PhotoCare Faaborg Mellemgade 9, 5600 Faaborg Tlf

11 Tak til alle vore sponsorere, annoncører i Halv-Vind og trofaste støtter, en særlig tak til Faaborg-Midtfyn Kommune, Faaborg Havn ved havnefoged Lasse Olsen, alle for et godt samarbejde. Formandsberetning 2011 Med disse ord og med håbet om en god sæson 2011 vil jeg overlade denne beretningen til generalforsamlingens behandling. Bestyrelsen for Faaborg Sejlklub, den 2 marts Bo Bundgaard Lassen John Gunn blev afløst af Jakob Frost i kapsejladsudvalget Fotos: Jørgen Bergmann John Gunn, gl.formand Jakob Frost, ny formand 11

12 STØT HALV-VINDS ANNONCØRER - DE STØTTER OS! Næste nummer udkommer ca. 15. september 2011 Deadline er 15. august

13 Referat fra generalforsamling 2011 Generalforsamling d. 2/ i klubhuset kl Velkomst v. fmd. Bo Bundgaard Lassen Punkt 1. Til dirigent valgtes Bent Munch Johansen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Ca. 70 medlemmer var fremmødt. Til stemmetællere valgtes Hans Peter Jørgensen og Leif Sædholm. Punkt 2. Beretning Bestyrelsens beretning v. fmd. Bo Bundgaard Lassen (findes vedlagt referat). Der var ingen bemærkninger til beretningen som blev godkendt med applaus. Punkt 3. Regnskab Kassereren ved Carsten Lauritzen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 4. Kontingent og budget Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget ved Kassereren. Budgettet og kontingent for 2011 blev godkendt. Der var ikke kontingent stigninger. Punkt 5. (indkomne forslag) Der var indkommet to forslag til vedtægtsændringer. Første forslag vedrørte 12, Bestyrelse -valg: Forslaget til ændring begrundes i Dansk Sejlunions betingede godkendelse af FSK som ungdomsvenlig sejlklub, DS kravet er at ungdomsafdelingen skal være repræsenteret i bestyrelsen og at dette fremgår af vedtægterne. Vedtægtsændringen der blev stillet i forslag vedrører 12 stk. 2, der tilføjes et nyt stk. 2a med ordlyden: At ungdomsafdelingen er repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem. Der blev stemt om ændringsforslaget, som blev vedtaget, men endelig godkendelse skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der vil blive indkaldt. Andet forslag vedrørte 8, Ordinær generalforsamling: Andet forslag fremlagde bestyrelsesmedlem John Gunn og lød således: Til 8 stk. 2, efter 1. sætning, tilføjes: Enten som brev eller ved indlæg i klubbladet halvvind, medlemmer kan, hvis de ønsker det, vælge, at modtagelse af indkaldelsen foregår pr. . John begrundede forslaget i de kraftigt stigende portotakster, samt det faktum at mange efterhånden har adgang til elektronisk post. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen, men skal som det første forslag godkendes på den ekstraordinære generalforsamling. Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bo Bundgaard, Morten Rohde og Johannes Snedker blev genvalgt med akklamation. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Jacob Frost. Punkt 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter Hans Tønnesen og Kristian Mortensen genvalgtes som revisorer og Kirsten Gunn ligeledes som revisor suppleant. Punkt 8. Eventuelt Debbie Eden inviterede medlemmer der er i gang med forårsklargøring til frokost(pris ca. 30 kr.) i klubhuset d. 13/3, 20/3 og 27/3 kl Generalforsamlingen blev herefter hævet. Som dirigent: Bent Munch Johansen Som referent: Morten Rohde 13

14 14

15 Aktivitetskalender 2011 Dato Kl. Arrangement Bemærk! Søsætning HUSK evt. framelding til Johannes Intro til Sejlerskolen Se side Store Maledag Spisning bagefter Standerhejsning Spisning bagefter Skippermøde, onsdagssejlads HUSK tilmelding på hjemmesiden Evt. start på pigesejlads Spørg Else Madsen / Lisbeth Bundgaard Start på onsdagssejlads Vi mødes i klubhuset bagefter! Kredsstævne, ungdom Spørg Carsten Jensen Eden Tursejlertræf Se side Fra 10 Nye unge modtages I klubhuset, pølser mm. forventes Sidste onsdagssejlads Sommerpause til Onsdagssejlads starter Sommerpause slut TUCO-cup Skippermøde 845. Spørg Jakob Frost Sidste onsdagssejlads Præmieuddeling til afriggerfest NB! HUSK: Tilmelding til onsdags-kapsejladser på hjemmesiden: 15

16 Optimist-stævne i Spanien januar 2011 Fem friske danske drenge var i januar i Spanien til 4. Internationale Optimist Trophy. Stævnet varede 3 dage og blev holdt i Torrevieja ved Middelhavet. Winner stillede spritnye, komplette joller til rådighed. De 5 danskere var: Christian Torp,(KDY), nr 9 Casper Ladefoged (KDY), nr 76 Martin Michelsen (KDY), nr 83 Asger Beckett, (FSK), nr 134 Emil Beckett Kolko (Hellerup), nr 146. NYE MEDLEMMER: Anders Hansen Bent Christian Hansen Svend Aage Madsen FSK ØNSKER DE NYE MEDLEMMER VELKOMMEN! 16

17 Med GAIA Østersøen Rundt for evt. nye læsere: GAIA er en Maxi 999 en lidt ældre sejlbåd fra 1987 som har base ved FSK s bro i Faaborg Efter at vi i de senere år har været ret langt omkring, besluttede vi, at turen i 2010 skulle gå til de mere nære kyster. Vi ville ikke ud på dagsejladser, der strakte sig over mere end 30 sm og vi ville have god tid til at udforske de byer, som vi besøgte. Altså alt i alt en rigtig pensionisttur! Det blev en dejlig tur, hvor vi jo tilmed var heldige med at have pragtfuldt vejr det meste af tiden. Vi sejlede op i alle fjorde/floder på Østersøkysten startende med Flensborg og sluttende med Rostock. Undervejs besøgte vi Slesvig, Eckernförde, Kiel, Femern, Lübeck og Wismar. På vore ture gør vi en del ud af at kende historien om de steder vi besøger. I år besøgte vi igen Hedeby eller Haddeby på tysk. Vikingemuseet er absolut et besøg værd, idet man indenfor det sidste års tid har renoveret hele udstillingen og brugt de nyeste elektroniske teknikker til at skildre historien og livet i vikingetiden i denne by, som i nogle hundrede år - mellem ca. 800 og var et betydeligt knudepunkt for søfart og handel. Endvidere har man i de seneste år bygget rekonstruktioner af et antal huse fra denne tid. Museet ligger i gåafstand fra den lille lystbådehavn, hvor vi blev meget venligt modtaget af lokale sejlere og havnefogeden. Det er sjældent, at man bliver mødt med følgende spørgsmål, når man møder op for at betale: Hvad vil du gi? I øvrigt ligger havnen lige over for Slesvig, som let kan nås på cykel. I Kieler Förde slog vi os ned i en mindre havn på sydsiden Möltenort. Herfra kunne vi tage færgen til Kiel og per cykel blandt andet besøge Laboe med marinemindesmærker og ubåd fra 2. verdenskrig. Området Probstei har rigtig mange flotte cykelruter, som vi brugte flere dage på at opleve. Som det fremgår har man en skik med at fremstille halmfigurer og det i næsten hver lille landsby. Möltenort er en mindre og meget hyggelig havn, som varmt kan anbefales. Den ligger fint beskyttet og med flot udsigt ud til den travle fjord næsten over for indsejlingen til Kielerkanalen. Det er fascinerende at iagttage de store skibe langsomt forsvinde ind i landet på den modsatte side. Efter at have fejret Sct. Hans i Lemkenhafen på Femern til fruens store utilfredshed uden bål nåede vil til Travemünde for at sejle ca. 7 sm videre op af floden Trave til Lübeck. Floden er ret trafikeret også med større skibe. Lige før Lübeck overnattede vi bag en halvø Tierinsel. Vi lagde til ved en mindre sejlklub, som hedder Stettiner Yacht Club. Meget hyggeligt sted dog med lidt støj fra nærliggende jernbane. Sejlklubben stammer fra 1877, hvor den blev stiftet i Stettin, der dengang var tysk. Efter 2. verdenskrig hvor Stettin ikke længere var tysk men polsk, flyttede klubben hertil og den er i dag en af de ældste klubber i Tyskland. Den del af havnen, som tilhører sejlklubben har 65 pladser og det er mindre pladser op til måske 35 fod. Faciliteterne er særdeles gode og havnefogeden bor på pladsen og holder virkelig øje med alt. Da vi kom gled Dannebrog op og vi blev særdeles venlig modtaget. Vi fik fortalt, at der var vildsvin på halvøen og at de gik over isen om vinteren. Vi så eller hørte nu ikke noget til grisebasserne. Vi har før besøgt Lübeck til lands. Der er indrettet en ny havn med flydepontoner inderst i trafikhavnen. Den ligger meget centralt og kun nogle få hundrede meter fra byens centrum. Den flinke kvindelig havnefoged hjalp os på plads og vi fik lov til at ligge et par dage. Her oplevede vi for første gang, at man kunne reservere en plads. Efter den første nat måtte vi flytte, fordi hun havde lovet pladsen til en landsmand en større motorbåd viste det sig hvor konen var lidt vanskelig og kun ville ligge på den side, hvor vi nu lå. Da vi var samarbejdsvillige vi havde jo ikke noget andet valg var der ikke grænser for gæstfriheden. Vi blev næsten dus med die Hafenmeisterin. I højsæsonen er det sikkert klogt at komme tidligt eller at reservere en plads. Skipper oplevede her at være en del af fodboldstemningen i Tyskland under VM. Lige i nærheden af havnen lå en større lagerhal, som var indrettet med 3-4 storskærme og sammen med yngre tyskere oplevede jeg kampen mellem Tyskland og England, hvor Tyskland vandt 4-1 over England. Sikken en stem- 17

18 Med GAIA Østersøen Rundt MP Sejl 18

19 Med GAIA Østersøen Rundt ning. Jeg fandt pludselig mig selv stående op og for fuld hals synge med på alle slagsangene og det var næsten lige før at jeg dansede rundt med alle de andre ved hvert mål men så besindede jeg mig dog! Det var sjovt at opleve. Men også lidt skræmmende da der senere på dagen var optakt til optøjer i den indre by efterhånden som spiritussen gik ind og forstanden ud. Det store opbud af kampklædt politi fik os til at søge væk fra centrum. Vi læste næste dag i avisen, at det ikke gik så galt. I Middelalderen var Lübeck hovedbyen i hansestæderne, som i flere hundrede år var et stærkt forbund af byer, som drev handel i hele østersøområdet og ret ofte kom strid/krig med blandt andet de danske konger om indflydelse og handel. Både Wismar og Rostock var en del af dette forbund, hvor en blomstrende økonomi førte til udbredt byggeri af såvel kirker som mere verdslige bygninger. Krigen ødelagde mange af disse bygninger, som dog nu er genopbygget også i det tidligere DDR. Under besøget i Wismar valgte vi at ligge uden for byen i en lille havn Wendorf et par sm før trafikhavnen. Sidstnævnte er i øvrigt urolig ved vinde fra nordlige retninger. Her blev vi venligt modtaget af havnefogeden, som var pensioneret skolelærer og kunne fortælle os om tiden under DDR, hvor de sejlede i mindre sejlbåde ofte uden motor i farvandet ud for Wismar. Dannebrog blev hejst og vi følte os også her meget velkomne. Det er en del af charmen ved de mindre steder! Cyklerne kom frem og vi besøgte Wismar, som i perioden 1632 til 1803 hørte under Sverige. Der er en del bygninger tilbage fra denne tid. Vi besøgte også et fungerende bryggeri fra Øllet var godt! Via Warnemünde nåede vi til Rostock. Sommeren var nu over os med temperaturer på op til 35 grader. Her fik vi besøg af børn og børnebørn. Der gik strandliv i turen og vi flyttede lidt mellem Warnemünde og Kühlingsborn i et par uger og nød sommeren. Det var blevet for varmt til at være turister i byen. Kühlingsborn er absolut et besøg værd. Havnen er godt nok stor, men baglandet er præget af byggeri fra før 2. verdenskrig og er nu renoveret skånsomt og der er ingen højhuse, som det ses næsten alle andre steder som f.eks. i Damp 2000 eller i Heiligenhafen. Da vi nåede Faaborg i begyndelsen af august havde vi sejlet 630 sm og været undervejs i 9 uger og der var ikke mange dage, at vi sejlede mere end 30 sm! Tekst og billeder: Bente og Kristian Mortensen Billeder: Nr. 1: Gaia i Svendborgsund Nr. 2: Udsnit af træbro i Hedeby Nr. 3: Eksempel på halmfigur Nr. 4: Stettiner Yacht Club ved Lübeck Nr. 5: Byport i Lübeck Nr. 6: Bryggeri fra 1472 i Wismar Nr. 7: Ildebrand i udflugtsbåd i Wismar Nr.8: Marienkirche Wismar kun tårn tilbage resten blev sprængt i 1960 efter luftangreb i april (billede 7 og 8: se næste side)

20 Med GAIA Østersøen Rundt Tømrermester Jan Skov Mosetoften 10, Diernæs 5600 Faaborg Tømrer-og snedkerarbejde Totalentrepriser Ny-, om- og tilbygninger Reparationer Tlf : Biltlf : Fax : F 20

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere