Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA"

Transkript

1 December 2013 nr 52 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke Enhedslisten er braget ind i landets kommuner og regioner med sammenlagt 134 mandater. I København bliver Morten Kabell teknik- og miljøborgmester. Side 3 og 8-15

2 indhold Dette nummer Regeringens ressourceplan s6 Ruslands oliesvineri s7 Finanskrisen i EU s16-17 Enhedslistens prostitutionspolitik s20-21 Fagbevægelsen tilbage til medlemmerne s22 Krigens psykiske ofre s23 Debat s24-29 Kalender s Tema: Enhedslistens kommunale gennembrud s3, 8-15 Enhedslisten bragede ind i landets kommuner og regioner med sammenlagt 134 mandater. Rød-grønne kammerater er nu at finde fra Aalborg til Lolland, fra Esbjerg til Bornholm. Regeringen valgte blå finanslov side 4-5 Regeringen valgte i sidste øjeblik at indgå en finanslovsaftale med Venstre og Konservative. Dermed erstatter skattelettelser en række velfærdsinitiativer, som det ellers var lykkedes Enhedslisten og regeringen at nå til enighed om. Redaktør: Simon Halskov Redaktion: Linda Hansen, Lole Møller, Mikael Hertoft, Karl Vogt-Nielsen, Jeppe Rohde, Lars Hostrup, Anne Burlund, Tobias Clausen, Sarah Glerup, Iðunn Haraldsdóttir Art Director: Maria Prudholm Kontakt: ISSN: Abonnementspris: Uden medlemskab af Enhedslisten: 150 kr/år Institutioner: 250 kr/år Medlemmer modtager automatisk bladet. Administration/ abonnement: Næste deadline: 6. december kl Folkebevægelsen klar til EU-valg s18-19 Den progressive EU-modstand samles i Folkebevægelsen, når vi skal lave EUvalgkamp i foråret. Vi har mødt spidskandidaterne på Liste N. Debatindlæg: må højst fylde tegn (inkl. mellemrum). Sendes til: eller i brev til: Enhedslisten, att: Rød+Grøn Christiansborg, 1240 Kbh K Udgives af: Enhedslisten Forsidefoto: Mark Knudsen Oplag: Tryk: KLS Grafisk Hus RETNING Et valg ud over alle forventninger Tirsdag den 19. november åbnede Enhedslisten en helt ny flanke at kæmpe fra. Vi er nu reelt til stede i den politiske diskussion i hele landet. Fra Frederikshavn i nord til Guldborgssund i syd, fra Varde i vest til Bornholm i nord, har Enhedslisten nu en lokal stemme, der vil kæmpe for at trække politikken til venstre. Og som vil råbe op, når de andre vil dreje til højre. Vi havde sat som mål, at vores resultat fra folketingsvalget blev manifesteret ved dette kommunalvalg. Vi lå stort set alle steder over vores folketingsresultat, og vi endte med at få 6,9 procent af stemmerne landet over, en tredobling af resultatet i Vi er nu repræsenteret i alle regioner og alle steder med flere mandater, 15 mandater sammenlagt. Vi er repræsenteret med 119 mandater i 76 kommuner. Mange steder har vi fået to eller flere valgt. Vi har en teknik- og miljøborgmester i København og rådmænd i Aalborg og Odense. Og vi står til at bliver repræsenteret i KL, Kommunernes Landsforening, og i bestyrelsen for Danske Regioner. 2 Rød+Grøn december 2013 Vi har fået et valg ud over alle forventninger. Men dette valg skal bruges til at få mere aktivitet og folkelig engagement. I det nye år skal alle de nyvalgte samles på landsplan og vælge en landsdækkende kommunalgruppe og en landsdækkende regionsgruppe. Vi skal lære af hinanden og inspirere hinanden, og vi skal sætte gang i politiske idéer over hele landet. Vores byråds- og regionsmedlemmer er ikke alene, fordi det er vores byråds- og regionsmedlemmer. De har en afdeling bag sig, og de har alle kommunal- og regionspolitiske aktive bag sig, mange steder i form af en kommunal baggrundsgruppe. De har også en kommunalpolitisk sekretær bag sig, en ny stilling som Hovedbestyrelsen har besluttet at prioritere til alle vores nyvalgte. På vegne af Hovedbestyrelsen vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer engagerede kammerater, der har knoklet i ugevis for at opnå dette kommunale og regionale gennembrud. Fællesskab fungerer, og nu skal vi også have fællesskabet til at fungere for alle vores 134 valgte.»vi har fået et valg ud over alle forventninger. Vi skal lære af hinanden og inspirere hinanden, og vi skal sætte gang i politiske idéer over hele landet.«bruno Jerup Medlem af Hovedbestyrelsen og nyvalgt til Region Sjælland

3 Vi maler byrådene røde Det gik festligt for sig, da Enhedslisten fik sit store kommunale gennembrud den 19. november. Her kan du se et lille udpluk billeder fra Enhedslistens mange valgfester. Fotos Aalborg: Jesper Weiss, København: Mark Knudsen Odense: Bjarne S. Hansen Se vores tema om kommune- og regionsvalget på side Aalborg Thisted København Odense Rød+Grøn december

4 Finanslov 2014 Foto: R+G Regeringen valgte blå finanslov Efter måneders hårde forhandlinger valgte regeringen i allersidste øjeblik at bøje mod højre og indgå en finanslovsaftale med Venstre og Konservative. Dermed erstatter skatterabatter til virksomhederne en række velfærdsinitiativer, som det ellers var lykkedes Enhedslisten og regeringen at nå til enighed om. Simon Halskov, Rød+Grøn 4 Rød+Grøn december 2013 Regeringen havde et politisk valg. De kunne vælge at lave en finanslovsaftale med Enhedslisten, der ville sikre ældre ret til bad mindst to gange om ugen og forsvare danske løn- og arbejdsvilkår igennem arbejdsklausuler og kædeansvar. Udkastet til den røde finanslov indeholdt desuden en grøn investeringsfond, der ville skabe arbejdspladser og forbedre miljøet. Men til syvende og sidst valgte regeringen en blå aftale med Venstre og Konservative, som traditionen har skattelettelser som det bærende element. Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen understreger, at partiet hele vejen igennem har udvist meget stor kompromisvillighed uden at blive imødekommet af regeringen. Regeringen afviste blandt andet alt, hvad der handlede om at få et mere robust dagpengesystem. Vores forslag om at ansætte mennesker i den borgernære velfærd ville de slet ikke høre tale om, forklarer hun. Til det sidste rakte Enhedslisten hånden ud for at indgå et kompromis med regeringen. De sidste henvendelser svarede regeringen aldrig på. Retskrav blev afgørende Under forhandlingerne med Enhedslisten tilbød regeringen at sætte ekstra 1 mia.kr om året af til ældreplejen, men samtidig afviste regeringen at sikre, at alle ældre, som har behov for hjemmehjælp, ville være sikre på at få ret til mindst to bade om ugen. Det ville fortsat være op til den enkelte kommune, og det kunne Enhedslisten ikke gå med til. Vi mener ikke, at vi kunne være bekendt at love de ældre en rettighed til mindst to bad om ugen, når det efterfølgende ville vise sig, at det ikke var den fulde sandhed, forklarer Johanne Schmidt-Nielsen på vegne af forhandlergruppen. Det hjælper jo ikke de ældre at sætte penge af til bedre omsorg, hvis pengene ikke kommer ud til den ældre. Vi forstår ikke, hvorfor regeringen ikke ville være med til at garantere, at de ældre rent faktisk fik ret til to bade om ugen, siger politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen. Den manglende tillid bygger Enhedslisten bl.a. på sidste års finanslovsaftale, hvor 500 mio. kr. blev sat af til daginstitutionerne. Kun halvdelen af pengene endte rent faktisk i børnehaverne og vuggestuerne. Arbejdsklausuler ikke obligatoriske Regeringen meldte flere gange ud, at de gerne ville forhandle med Enhedslisten om, hvordan man fremadrettet kan undgå løndumping i byggeriet. Men heller ikke her ville regeringen gøre aftalen til lov. Regeringen afviste blankt at indføre en lov om obligatoriske arbejdsklausuler, siger Johanne Schmidt Nielsen.

5 »Vi havde allerede strakt os langt i forhandlingerne. Det er selvfølgelig altid en overvejelse, hvor man sætter sin nedre grænse.«johanne Schmidt-Nielsen Fra rødt til blåt Seks timer tog det regeringen at afblæse en række røde og grønne initiativer, der var på bordet i forhandlingerne med Enhedslisten, for til gengæld at imødekomme Venstre og Konservatives blå ønsker. Her kan du se de største ændringer fra rødt til blåt: Skatte- og afgiftslempelser fra forårets borgerlige vækstplan fremrykkes. Det vil koste 760 millioner kroner. Højere fradrag for fagforeningskontingenter droppes. Indsatsen mod social dumping begrænses. Blandt andet bliver obligatoriske ID-kort på byggepladser alligevel ikke indført. Grøn investeringsfond med udlånskapacitet på fem milliarder aflyses. Besparelser på efteruddannelse (SVU) for 120 millioner kroner gennemføres alligevel. Ingen retskrav til ældrepleje. Det er alene op til den enkelte kommune, hvordan pengene skal bruges. En anden knast i forhandlingerne gik ud på, at regeringen ikke ville brede arbejdsklausulerne ud over byggeriet på trods af, at løndumping foregår ligeså meget på landevejene, i landbrug, skovbrug og gartneri og i en række servicefag, som i forhold til hjemmepleje, rengøring, hotel- og restauration. Blå aftale For Enhedslisten er det langt fra tilfredsstillende at se en socialdemokratisk ledet regering indgå en blå finanslovsaftale, siger Johanne Schmidt-Nielsen, der sammen med Stine Brix og Frank Aaen sad i forhandlingsgruppen. Men valget var i sidste ende regeringens, siger Enhedslistens politiske ordfører. Vi synes, at vi har stillet en række rimelige krav og givet regeringen et tilbud, som den burde slå til overfor. Men det er i sidste ende regeringens valg, om de vil give skat-»vi mener ikke, at vi kunne være bekendt at love de ældre en rettighed til mindst to bad om ugen, når det efterfølgende ville vise sig, at det ikke var den fulde sandhed.«johanne Schmidt-Nielsen terabatter til dem, som har mest, eller minimumsrettigheder til ældre. Det er en beslutning, som vi er både kede af og skuffede over. For de milliarder, som regeringen nu vælger at bruge på skatterabatter, kunne man have finansieret alle de fire minimumsrettigheder til ældre, som Enhedslisten har foreslået. Nogle gange er man nødt til at stå fast Fem skarpe til Johanne om finansloven Hvorfor slog I ikke bare til og tog, hvad der lå på bordet? Vi havde allerede strakt os langt i forhandlingerne. Det er selvfølgelig altid en overvejelse, hvor man sætter sin nedre grænse. Men jeg synes egentlig, spørgsmålet bør stilles til regeringen: Hvorfor slog de ikke til? Hvorfor foretrak de at give nye skatterabatter med højrefløjen, frem for at sikre svage ældre en ret til at komme i bad to gange om ugen, og sikre flere job på danske vilkår? Men regeringen tilbyder jo en masse godt. Er det ikke bedre at få nogle små forbedringer end slet ikke at få nogen? Nogle gange er man i politik nødt til at stå fast. Vi har bøjet os langt i løbet af forhandlingerne. Men for os var det et meget afgørende krav, at vi sikrede vores ældre et værn mod de nedskæringer, som i de seneste år er rullet ud over ældreplejen. Vi synes ikke, det er rimeligt, at de ældre skal sidde og dukke sig, hver gang der skal vedtages et budget i kommunen. Derfor stod vi fast på, at de ældre skulle have nogle klare rettigheder. Men havde det ikke alligevel været bedre at slå til, da regeringen begyndte at kigge til højre? Hvis vi skulle have bøjet af hver gang Bjarne Corydon i de seneste år har truet med at gå til højrefløjen, eller med at udskrive valg, hvis vi ikke makkede ret, så havde Enhedslisten aldrig sikret nogen indrømmelser. Jeg tror, det er en god idé at have et princip om, at man ikke forhandler med en pistol for panden. Med aftalen med V og K faldt en række gode elementer på gulvet, blandt andet fuldt fradrag for faglige kontingenter. Var det ikke dumt at sige nej til dem? Vi vil rigtig gerne sikre fuldt fradrag for kontingenterne. Fradraget er vigtigt for at have en stærk faglig organisering, og VKO s begrænsning af fradraget var et direkte angreb på lønmodtagerne. Og jeg vil også gerne sige det helt klart til regeringen, at hvis de vil lave en separat aftale med Enhedslisten om at fjerne fradraget for fagforeningskontingenter, så kan vi lave den i morgen. Og vi medvirker også gerne til at finde finansieringen. Men kan Enhedslisten fortsat holde hånden under regeringen efter det her? Som jeg har sagt rigtig mange gange, så har vi i Danmark en mindretals-regering. Når den skal have vedtaget noget, så må den finde støtte enten hos oppositionen til venstre, altså hos Enhedslisten, eller hos oppositionen til højre. Det er et valg, som regeringen står helt frit til at tage, og så er det op til vælgerne at vurdere, om de synes, det valg var det rigtige. Så vi opfatter ikke det her som en sag mellem Enhedslisten og regeringen, men som en sag mellem vælgerne og regeringen. Rød+Grøn december

6 Klima Ruslands oversete oliesvineri Mere end olieudslip eller hvad der svarer til omfanget af syv Deepwater Horizon-katastrofer. Så massivt er Ruslands oliesvineri hvert eneste år. En miljøkatastrofe med uoverskuelige konsekvenser for mennesker og natur, mener Greenpeace. Rusland Anne Burlund, Rød+Grøn Selskaberne kom for 40 år siden, borede efter olie og lod det sive ud i landskabet og floderne, indtil fiskene svømmede med maven opad. Da vidste vi, hvad fremtiden ville bringe. Ordene kommer fra en fisker i Kolva i Komi-provinsen i det nordvestlige Rusland. Tidligere kunne de lokale drikke direkte fra floden, og der var fisk i rigelige mængder. I dag er fiskene væk, og floden er mest kendt for at transportere is, der er sortmalet af olie. Olie, der dækker hele flodens overflade. Næsten ingen kontrol Ifølge Greenpeace sker der mere end olieudslip om året i Rusland, hvor mere end fem millioner ton råolie løber ud i naturen og forgifter vandet og ødelægger eksistensgrundlaget for lokalsamfundene. Det svarer til omfanget af syv Deepwater Horizon-katastrofer hvert eneste år. Udslippene skyldes ekstreme vejrforhold og manglende vedligeholdelse af olieledningerne. Greenpeace har undersøgt den igangværende oliekatastrofe og dokumenteret konsekvenserne for natur og mennesker: Den lækkede olie kvæler planter og dyr og tvinger folk til at forlade deres land og byer. Olien forurener fødevarer og vandforsyning, og den natur, de lokale plejede at leve af, udgør nu en alvorlig sundhedsmæssig risiko, forklarer Jon Burgwald, kampagneansvarlig hos Greenpeace. I 2011 stod det russiske firma Gazprom for 872 olieudslip på land i Rusland. Ifølge Greenpeace er det reelle tal dog op til ti gange større, men de russiske myndigheders kontrol er nærmest ikke-eksisterende. Samme år var Gazprom ansvarlig for en alvorlig ulykke, da boreplatformen Kolskaya i december sank i havet, og 53 mennesker omkom. Gazprom havde set stort på reglerne og under ekstreme vejrforhold flyttet platformen midt i vintersæsonen. Vil bore efter olie i Arktis Alligevel står Gazprom som det første olieselskab klar til at udvinde olie i det Arktiske Ocean allerede inden for få måneder. Et scenarie, der skræmmer Jon Burgwald. 6 Rød+Grøn december 2013

7 Russiske olieudslip kvæler planter og dyr og tvinger folk til at forlade deres hjemegn. Fotos: Greenpeace Det mener Ø Regeringen må protestere klart og utvetydigt både over Ruslands angreb på de demokratiske rettigheder og trussel om at igangsætte en miljømæssigt uforsvarlig jagt på olie i Arktis. Fortsat passivitet fra den danske regerings side kan kun forstås, som om man accepterer Ruslands undergravning af demokratiet og ødelæggelse af miljøet i Arktis. Nu vil et af verdens mindst kvalificerede selskaber bore efter olie i det mest udfordrende farvand. Hvis Gazproms olieboringer i Arktis ikke bliver stoppet, er det kun et spørgsmål om tid, før katastrofen rammer igen, understreger han. Netop Gazproms olieeventyr i de arktiske farvande var årsag til, at 30 Greenpeace-aktivister, heriblandt en dansk kvinde, forsøgte at komme ombord på en af selskabets olieboreplatforme ud for Nordrusland. Det trak store overskrifter, da de 30 aktivister blev fængslet af de russiske myndigheder og helt uhørt efterfølgende sigtet for pirateri og hooliganisme. Den russiske regering og Gazprom har desværre vist, at de er komplet ligeglade med miljø og mennesker. Derfor kan vi kun opnå noget, hvis de bliver udsat for et massivt pres udefra. Her kan den danske regering gøre langt mere både gennem sit medlemskab i Arktisk Råd og ved at gå foran med et godt eksempel og arbejde for at stoppe olieboringer ud for Grønland, siger Jon Burgwald. Guld går op i røg Regeringen har nu med et års forsinkelse fremlagt sin ressourceplan Danmark uden affald. Selvom planen indeholder mindre, end titlen lover, har den dog et fornuftigt sigte. Genbrug Karl Vogt-Nielsen, energi- og klimarådgiver I dag genanvendes kun 22 procent af husholdningsaffaldet, mens 75 procent går til forbrænding. Om 10 år skal dette ændres til 50/50. For en række andre affaldskilder skal genbruget ligeledes øges. På bundlinjen betyder det et pænt fald i affaldsmængden, der er tilbage til forbrænding. Regeringens ressourceplan vil sænke denne mængde fra 2,9 mio. tons til 2,3 mio. tons. Selve planen er dog primært en hensigtserklæring, der opfordrer kommunerne til at komme ud af røret og sætte gang i genbruget. Regeringen vil afsætte 50 mio. kr. til at fremme kommunernes indsats. F.eks. ved at støtte etablering af virksomheder, der kan bidrage til at oparbejde affaldsfraktioner som led i genbruget. Ressourceplanen går dog uden om den varme kartoffel forbrændingsanlæggene. Stigende overkapacitet til forbrænding De 27 danske forbrændingsanlæg har i dag en kapacitet på 3,7 mio. tons. Noget af den overskydende kapacitet på 0,7 mio. tons anvendes til importeret affald og biomasseaffald. Miljøstyrelsen har derfor hen ad vejen stoppet en række planlagte udvidelser rundt om i landet. Hvis man bevarede den nuværende samlede kapacitet, ville anlæggene have en overkapacitet på 1,3 mio. tons om ti år. Det ville betyde, at det affald, der skal brændes, i princippet kan forbrændes på de otte største anlæg, mens 19 anlæg kan lukkes. Mange forbrændingsanlæg er langt fra afskrevet, og mange leverer el og fjernvarme til den lokale forsyning. Det kan derfor have voldsomme konsekvenser for en lang række kommuner, hvis ikke der sikres en samlet fælles løsning for, hvorledes en neddrosling af forbrændingsanlæg gennemføres. Denne problemstilling vil regeringen formentlig overlade til markedet. Men en liberalisering vil medføre kaos, fordi det bliver tilfældige kommuners borgere, som står med regningen, hvis byens anlæg bukker under i konkurrencen eller man vil blive storimportør af udenlandsk affald for at redde økonomien i anlægget. Når regeringen kommer med sit udspil på forbrændingsområdet, vil vi arbejde for en fælles overordnet løsning, hvor der gennemføres en styret afvikling af forbrændingsanlæg, hvor det ikke hænger på den enkelte kommune, og hvor der også inddrages såvel økonomiske, geografiske og energimæssige aspekter i en fælles styret afvikling. Kommune banket på plads Det er dog ikke alle nye anlæg, Miljøstyrelsen har stoppet. Da et flertal på Københavns Rådhus ikke ville godkende en udvidelse af Amagerforbrænding netop med henvisning til regeringens kommende ressourcestrategi blev kommunen banket på plads. Værkets bestyrelse havde nemlig allerede givet Vølund ordren på et forstørret anlæg, så Vølund klagede sin nød til finansminister Bjarne Corydon (valgt i Vølunds opland, Esbjerg). I et fælles brev fra Ida Auken og Bjarne Corydon skriver ministrene, at det er ikke korrekt, hvis Københavns kommune henviser til tilkendegivelser fra regeringen som selvstændig årsag til deres beslutning om ikke at ville sikre den nødvendige finansiering af projektet. Dermed har kommunerne den udfordring, at de tilsyneladende ikke må henvise til regeringens ressourcestrategi for at øge genbruget. Så måske går planen op i røg. Ressourcestrategi: Om ti år skal vi genbruge halvdelen af vores husholdningsaffald. I dag ryger 75 procent af affaldet til forbrænding. Foto: R+G Rød+Grøn december

8 Tema Tema: Enhedslisten er braget ind i landets kommuner og regioner med sammenlagt 134 mandater. Et kommunalt gennembrud, der vil ændre partiet fundamentalt. Rød+Grøn giver et overblik over det nye rød-grønne Danmarkskort. Liste Ø indtager kommuner og regioner Rikke Bolander, kommunikationsmedarbejder Den 18. november var Enhedslisten repræsenteret i 10 byråd og et regionsråd. Dagen efter blev 134 Enhedslisten-kandidater valgt ind i intet mindre end 76 kommuner. Derudover er Enhedslisten repræsenteret i alle regioner og sågar i Kommunernes Landsforening. Det er uden sammenligning det bedste kommunale og regionale valg, partiet nogensinde har haft. Med 6,9 procent af stemmerne på landsplan (en tredobling siden 2009) er Enhedslisten for alvor blevet et landsdækkende parti. Enhedslistens valg i tal 6,9 procent af stemmerne til kommunevalget i landsgennemsnit (2,3 procent i 2009) 119 pladser i byrådene (14 pladser i 2009) 15 pladser i regionsrådene (2 pladser i 2009) 1 plads i Kommunernes Landsforening (0 i 2009) 1 Borgmesterpost, teknik- og miljøborgmester i København (1 i 2009) 2 rådmandsposter (0 i 2009) 8 Rød+Grøn december 2013 Nordpå sidder vi bl.a. i byråd i Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Aalborg. Sidstnævnte med hele tre mandater inklusiv en rådmandspost, der går til Lasse Olsen. Nordjyderne valgte desuden to fra Enhedslisten ind i regionen. Op- og nedture i Jylland I en lang række kommuner over hele landet sidder der nu for første gang folk fra Enhedslisten i byrådet, og mange stedet er det gået særdeles godt. Et eksempel er Norddjurs, hvor Enhedslisten vandt hele to mandater. I syd får både Esbjerg og Haderslev ligeledes to rød-grønne i byrådene. Aarhus er en bittersød fortælling. Enhedslisten tredoblede sit mandat og er det andenstørste røde parti i Jyllands hovedstad. Alligevel blev det ikke til en rådmandspost, fordi Socialdemokraterne i sidste øjeblik gik udenom Enhedslisten og konstituerede sig med SF og Radikale Venstre i stedet for. Region Midtjylland og Region Sydjylland får for fremtiden hver to folk fra Enhedslisten rundt om bordet. Succes på Fyn og øerne Fyn blev den helt store succes med 13 mandater fordelt over hele øen. I Odense fik vi tre mandater, heriblandt et til Per Berga Rasmussen, som samtidig bliver rådmand. På Langeland blev Liste Ø stemt ind med hele to mandater. Også på Bornholm sidder Enhedslisten for første gang i byrådet. Endda med to mandater. På Lolland får Enhedslisten to mandater, mens nabokommunen Guldborgsund får et enkelt. I det sjællandske får vi også en del at bestille. Tre mandater i Roskilde og to i byer som Holbæk, Kalundborg og Køge. Samtidig er fire valgt ind i Sjællands regionsråd. Vigtig borgmester i København Som ventet blev København den helt store succes. Intet mindre end hver femte i hovedstaden satte kryds ved Ø, og det giver plads til 11 mandater mod fem før valget. Desuden er Morten Kabell blevet udnævnt som ny miljø- og teknikborgmester og får dermed ansvaret for hovedstadens maskinrum. Selv i den konservative højborg Frederiksberg er Enhedslisten gået fra et enkelt til hele tre mandater. I omegnskommunerne Albertslund og Gladsaxe sidder der snart tre byrådsmedlemmer fra Enhedslisten. I Region Hovedstaden står Enhedslisten for fem mandater, og Region Sjælland for fire. Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen benyttede valgfesten i København til at sige tak for alle medlemmer og støtters store indsats og til at love nye tider i kommuner og regioner over hele landet.

9 Rød+Grøn december

10 Tema Valgfest i København: Kampagnesekretær Filip Soos ved mikrofonen. Foto: Mark Knudsen Hver femte københavner stemte Ø I København fik Enhedslisten hele 19,5 procent af stemmerne og sætter sig på 11 af de 55 pladser i Borgerrepræsentationen. Morten Kabell bliver ny teknik- og miljøborgmester. København Simon Halskov, Rød+Grøn Enhver kunne se, at der var noget at fejre. Søpavillonens ellers hvide træfacader var badet i skrigende rødt lys, da Enhedslisten København holdt valgfest i hjertet af København. Mere end københavnere satte tirsdag deres kryds ved Enhedslisten og fordoblede gruppen på rådhuset fra fem mandater til 11. Det giver øget styrke i forhandlingerne, og samtidig får den enkelte valgte mere tid og energi, både til arbejdet inde på rådhuset og til samarbejde med bevægelserne udenfor. Enhedslisten blev det største parti på Nørrebro og Christianshavn og voksede kraftigt i nogle af byens fattigste kvarter. Blandt andet i Tingbjerg, hvor partiet mere end tredoblede tilslutningen fra 6,1 til 20,1 procent. Nu skal mandaterne bruges til at gøre København mere solidarisk og mere grønt, forklarer Morten Kabell. Hver syvende københavner lever i dag i fattigdom. Nu kan vi gøre endnu mere for at bekæmpe den stigende ulighed i byen, fastslår han. Vigtig borgmesterpost Blandt de mange nyvalgte er flere meget stærke på skoleområdet. Det skal selvfølgelig udnyttes til at få skolereformen indført på en måde, så lærerne er trygge og 10 Rød+Grøn december 2013

11 Overlegen valgkamp i København Mere end 350 frivillige har været med i Enhedslistens valgkamp i København. Der er blevet uddelt mere end løbesedler og foldere. Og så er der blevet sat rekord i husstandsomdeling. Over københavnske hjem fik en valgavis fra Enhedslisten i postkassen op til valget. Det er flere, end man nåede ud til ved Folketingsvalget, og flere end ved sidste kommunalvalg. Vi taler altså om 17 paller med aviser, der er delt ud, og over plakater, der er klistret på masonit og hængt op. Kandidaterne har taget flere hundrede debatter, og der har været delt løbesedler ud lige indtil valgstederne lukkede. Der er virkelig sket meget, siger kampagnesekretær i København, Filip Soos. Han glæder sig over den store indsats, men er særligt imponeret over afdelingernes kontaktpersoner og valgkampsansvarlige. I alle 14 afdelinger er der nogle folk, der har løftet et helt særligt ansvar. Jeg håber virkelig, at folk får givet en ekstra tak til dem, der kom først og gik sidst her under valgkampen. For hold da kæft, hvor har de været seje. Fotos: R+G rammerne er i orden, siger Morten Kabell. Det flotte resultat betyder samtidig, at Morten Kabell bliver ny teknik- og miljøborgmester. Det er en af de mest eftertragtede borgmesterposter på rådhuset og en plads, der er særlig relevant for Enhedslisten. Under valgkampen kæmpede borgerlige partier og organisationer da også hårdt for at holde Enhedslisten fra posten, der har ansvaret for trafik og byudvikling. Borgmesterposten er en stærk platform for at komme med grønne udspil og sætte fart på den nødvendige omstilling af byen, siger Morten Kabell og nævner, at den er helt i tråd med valggrundlagets fokus på at sætte bilerne bagerst i København og i stedet satse på metro og letbane, et fintmasket busnet og flere, brede cykelstier. Enhedslisten konstituerede sig i København sammen med Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre. Frank Jensen (S) fortsætter som overborgmester. Læs mere på kbh.enhedslisten.dk Sejr og nederlag En kæmpe sejrsfest i Aarhus endte med en bitter eftersmag. Trods voldsom fremgang og tre mandater, valgte borgmester Jacob Bundsgaard (S) at gå udenom Enhedslisten og forære rådsmandsposter til SF og Rdaikale Venstre, som begge fik færre stemmer end Liste Ø. Aarhus Andreas Fey, Enhedslisten Aarhus Det sitrede og kogte til Enhedslisten Aarhus valgfest på Godsbanerne, efterhånden som valgresultaterne tikkede ind. På storskærm blev det fulgt, hvordan Enhedslisten blev valgt ind i det ene byråd efter det andet, efterfulgt af både klapsalver og hujen. Stemningen steg støt, og forventningen var stor. Mens man ventede på resultatet i Aarhus, holdt spidskandidat Maria Sloth tale. Hun takkede hele afdelingen for en kæmpe indsats i valgkampen og sagde: Nu sagde værten fra DR, at han ikke var sikker på, hvorvidt vi går efter en rådmandspost. Han kunne jo bare have spurgt os. Lad mig slå fast: Ja, vi går efter en rådmandspost. Hendes tale blev mødt af stående klapsalver. Derefter tog hun på rådhuset for at begynde spillet om netop rådmandsposterne. Festen fortsatte, og snart kom forløsningen og vælgernes dom: aarhusianere havde sat deres kryds ved Enhedslisten. Et kryds for en grønnere og mere solidarisk kommune og en tredobling af mandaterne. Et på alle måder histo- Maria Sloth, valgt i Aarhus. risk valg ikke bare i Aarhus, men i hele landet. Festen fortsatte rundt omkring i byen, og glæden var stor. En brat opvågning Mens festen fortsatte til ud på de sene nattetimer for medlemmerne, blev der konstitueret på rådhuset. Her valgte den genkårede borgmester Jacob Bundsgaard at se bort fra Enhedslisten og i stedet give både SF og De Radikale en rådmandspost hver på trods af deres to mandater hver. I stedet for at respektere vælgernes dom og udvise et troværdigt lederskab, så har Jacob Bundsgaard vist, at han sætter forhåndsaftaler og kammerateri højere end vælgernes røst. Vi er skuffede over, at Jacob Bundsgaard ikke respekterer valgresultatet og de vælgere, der har stemt på os, siger Maria Sloth. En skuffelse, som dog ikke vil forhindre Enhedslisten Aarhus og deres tre byrådsmedlemmer i fortsat at kæmpe for et bedre Aarhus. Vi er nu det næststørste parti i rød blok og tredjestørste parti i byrådet. Vi er dybt beærede og ydmyge over den opbakning og ser frem til at kæmpe for beskæftigelse, velfærd og grøn omstilling med fornyet styrke, slutter Maria Sloth. Rød+Grøn december

12 Tema Kort valgnyt Gyserfintællinger I Ballerup fik Enhedslistens Muhammed Ali Abbasi på valgnatten besked om, at han formentlig var valgt ind på bekostning af SF. Efter fintællingen viste det sig, at blot to stemmer sikrer ham Enhedslistens andet mandat i kommunen. Også i Varde var der spænding til den sidste under fintællingen. Igen tilsmilede lykken Enhedslisten, da Arne Linbjerg Callesen tog et mandat for næsen af Socialdemokraterne. Seks stemmer adskilte kandidaterne. Mor og søn valgt ind I det nordjyske trak Lis Jensen og Lasse Olsen overskrifter, da de, mor og søn, begge blev valgt ind for Enhedslisten. Mens Lis skal repræsentere partiet i Region Nordjylland, skal Lasse være rådmand i Aalborg Byråd. Internationale lykønskninger Congratulations from the Left Party of France! Your victory helps us all!. Sådan lød en af mange internationale lykønskninger efter Enhedslistens kommunale gennembrud. Også søsterpartier i lande som Tyskland, Tjekkiet, Italien, Spanien, Schweiz, Østrig, Belgien og Luxembourg sendte rød-grønne hilsener i dagene efter valget. 12 Rød+Grøn december 2013 Historisk valgsejr En af de absolut største valgtriumfer hentede Enhedslisten i Aalborg, hvor det blev til tre mandater og en rådmandspost. Aalborg Søren Bruun, Enhedslisten Aalborg Enhedslisten har aldrig tidligere haft repræsentanter i Aalborg byråd. Derfor var det en stor sejr, da Liste Ø bragede ind med tre mandater. Derved sikrer Enhedslisten et solidt socialistisk flertal i Aalborg og har reel indflydelse de næste fire år, via en rådmandspost for miljø og energi og fire yderligere udvalgsposter. Valgkampsgruppen i Aalborg har haft en utrolig intens periode og samtidig oplevet stor medvind. Det er et fantastisk resultat, der giver gode muligheder for at påvirke Aalborg i en mere bæredygtig retning, siger Per Clausen, der sammen med Lasse Olsen og Cæcilie Andersen udgør Enhedslistens nye trio på rådhuset i Aalborg. Musik til diskussionerne Enhedslisten har på mange måde været innoverende i Aalborgs bybillede under valgkampen. Vi medbragte konsekvent musikere under gadeuddelinger og skabte derved glæde, sang og musik omkring vores kandidaters boder. Når vi har mødt folk på gaden, har det aldrig været lettere at få lydhørhed for vores politik både i byen og i landdistrikterne, fortæller Lasse Olsen. Han indtager rådmandsposten for miljø og energi, da rotationsreglen gør, at spidskandidat Per Clausen skal have en pause fra livet som fuldtidspolitiker. Vores animerede busreklamer var også innoverende og humoristiske i forhold til andre partiers persondyrkende reklamer, hvilket måske også har givet ekstra stemmer. Vi brugte desuden mange forskellige kandidater under paneldebatmøder, og på den måde fik flere lov til at repræsentere partiet end blot vores spidskandidater. Heldigvis havde vi så mange dygtige debattører, at kvaliteten altid var høj. Kommunalvalget har i sandhed vist, at Aalborg-afdelingen har masser af talent, og med en mentor i form af Per Clausen, ser fremtiden lovende ud. Fest og forhandlinger Et nyt ungt politisk talent har også meldt sig på banen i Aalborg: vores nye byrådsmedlem Cæcilie Andersen, der tog det tredje mandat. Jeg glæder mig til fire år i byrådet, hvor vi kan trække Aalborg til venstre, fortæller en lettet og smilende Cæcilie efter en hård og udmattende valgkamp. Sejren i Aalborg blev fejret i Socialisternes Hus med en kæmpe fest. Medlemmer og lokale musikere festede hele natten, mens vores benhårde forhandlere arbejdede hårdt for en konstituering.»når vi har mødt folk på gaden, har det aldrig været lettere at få lydhørhed for vores politik både i byen og i landdistrikterne.«lasse Olsen. Enhedslistens benhårde forhandlerteam i Aalborg.

Klar, parat, valgkamp! TEMA

Klar, parat, valgkamp! TEMA november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

Programdiskussionen skydes i gang

Programdiskussionen skydes i gang november 2012 nr 40 Medlemsblad for Enhedslisten Programdiskussionen skydes i gang Det bliver et stort og spændende puslespil at lave et principprogram, som favner alle Enhedslistens snart 10.000 medlemmer.

Læs mere

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 OKTOBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Tak! Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 Det nye hold på Borgen Få overblik over Enhedslistens tolv

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Angrebet på den danske model

Angrebet på den danske model AUgust 2010 medlemsblad for enhedslisten En headbanger takker af Interview med Thomas Eisler Side 3 Angrebet på den danske model Henrik Herløv Lund tager genopretningspakken under behandling Side 12-13

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Fattigdommens kasser vokser

Fattigdommens kasser vokser februar 2014 nr 54 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Fattigdommens kasser vokser Flere danskere oplever fattigdom i disse år, og med regeringens reformer vil tendensen blot blive værre, frygter en række

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

Borgmesteren siger farvel

Borgmesteren siger farvel Februar 2013 nr 43 Medlemsblad for Enhedslisten Borgmesteren siger farvel Mikkel Warming forlader Københavns Rådhus efter 19 år i borgerrepræsentationen. Dermed må Enhedslistens københavnere vælge mellem

Læs mere

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7.

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. januar 2013 nr 42 Medlemsblad for Enhedslisten Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. indhold Dette nummer

Læs mere

Flugten fra land til by

Flugten fra land til by Oktober 2014 nr 61 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Flugten fra land til by Mens de store byer har vokseværk, lukker skoler og busruter i provinsen. Er det en udvikling, vi kan og skal modarbejde og

Læs mere

Landbruget i krise Der spilles hasard med både penge og miljø i landbrugssektoren Side 12-13

Landbruget i krise Der spilles hasard med både penge og miljø i landbrugssektoren Side 12-13 August 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Landbruget i krise Der spilles hasard med både penge og miljø i landbrugssektoren Side 12-13 En ny flygtningepolitik Enhedslisten vil gå forrest i udviklingen af

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Valgbanen er kridtet op Landet over har Enhedslisten skudt valgkampen i gang Side 18-19

Valgbanen er kridtet op Landet over har Enhedslisten skudt valgkampen i gang Side 18-19 September 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Valgbanen er kridtet op Landet over har Enhedslisten skudt valgkampen i gang Side 18-19 Går verden bankerot? Frank Aaen forklarer gældskrisen og præsenterer

Læs mere

Landskontorets nye boss. maj 2012. Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange.

Landskontorets nye boss. maj 2012. Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange. maj 2012 Medlemsblad for Enhedslisten Landskontorets nye boss Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange. Side 3 Energiaftalen s6-7 Hjælp de

Læs mere

Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang

Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang WWW.SOCIALISTER.DK Foto: Mette Kramper Kristensen [Nummer 332 1. oktober, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] T E T I R A SOLID Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang KRITISK KULTUR Læs

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr.

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Juni 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Olien skal genforhandles Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Side 8 Årsmøde i topform 300

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB NR. 4 NOVEMBER 23 Tema KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB FLERE ARBEJDS- PLADSER SKAL SIKRE VELFÆRDEN Venstre-borgmestre skaber erhvervsvenlige kommuner Regionerne BLÅ POLITIK SIKRER HØJ EFFEKTIVITET

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Nye vinde blæser i kriseramte Europa

Nye vinde blæser i kriseramte Europa Tema: Nye vinde blæser i kriseramte Europa Med Syrizas valgsejr i gældsplagede Grækenland er EU s nedskæringspolitik for første gang seriøst udfordret. Rød+Grøn kaster kritiske blik på sparepolitikken

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U NYT ÅR MED NYE UDFORDRINGER og en blomstrende bevægelse Leder af Rina Ronja Kari Side 2 Europol-rådgiver: DANMARK KAN MED SIKKERHED FÅ EUROPOL-AFTALEN Læs mere på side 3 BANKUNIONEN ER PÅ TRAPPERNE Læs

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere