Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område"

Transkript

1 ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse ApS Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område Svend Jensen ERA- Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Metode Afgrænsning af analysearbejdet Cykelbranchen som uddannelsesområde Teknisk service som arbejdsområde Nuværende dækning af uddannelsesbehovene 9 3. Cykelmekaniske uddannelsesbehov Cykler El-cykler Uddannelsesbehov i relation til el-cykler Scootere og knallerter El-scootere og el-knallerter Tre- og firehjulede el-scootere Uddannelsesbehov scootere og knallerter Motorcykler El-motorcykler Havemaskiner Uddannelsesbehov inden for havemaskiner Konklusioner og anbefalinger Konklusioner Cykler og el-cykler Scootere og knallerter Motorcykler Havemaskiner Merkantile kompetencer Anbefalinger Cykler Scootere og motorcykler Havemaskiner Merkantile kompetencer Anbefalinger vedrørende FKB Anvendt litteratur. 25 3

4 Indledning Denne rapport dokumenterer et analysearbejde vedrørende efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område på baggrund af nedenstående formålsbeskrivelse: Formålet med projektet er, at undersøge kompetence- og uddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område herunder branchens relationer til knallert-, scooter- og motorcykelbranchen. Den cykelmekaniske branche består af en lang række virksomheder, der i større eller mindre grad kæder salg og reparation sammen. Branchen er præget af små selvstændige lokale virksomheder og et antal forretningskæder, som den enkelte cykelhandler kan være mere eller mindre fast knyttet til. Det cykelmekaniske område har i en årrække været præget af en stor interesse for cykelsporten. Denne er dog for nedadgående, og det påvirker cykelsalgets sammensætning. Det kan derudover konstateres, at det er et mindre udsnit af uddannelsesmålene under FKB 2705 Cykelmekanisk område, som anvendes af branchen. Leverandørkurser udgør en væsentlig del af opkvalificeringen. For at kunne målrette efteruddannelsen til branchens behov er det vigtigt at få indkredset de væsentligste uddannelsesområder fx indkøb, salg og service, men også hvordan det cykeltekniske område udvikler sig i relation til beslægtede områder. Analysearbejdet er finansieret af Undervisningsministeriet og gennemført af ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning og Analyse ved konsulent Svend Jensen i samarbejde med uddannelseskonsulent Benedikte Sølberg, Metalindustriens Uddannelsesudvalg Følgende virksomheder har deltaget: Fa. Moto-Sport, Brønshøj Motorcykler, scootere, knallerter MC Gården, Slangerup Motorcykler, scootere Sørens Cykler, Frederiksberg Cykler Langå Mini Motor Cykler, scootere, knallerter, havemaskiner E.C. Cykler Cykler, havemaskiner Karstens Cykel Knallert & MC Center, Aabenraa Cykler, motorcykler, scootere, knallerter Cymo Centret, Hobro Cykler, scootere, havemaskiner Frankie s MC Center, Randers Motorcykler, scootere 4

5 1 Metode Der er tale om en kvalitativ analyse, der skal afdække efteruddannelsesbehov inden for det cykeltekniske område. Generelt gennemføres analysen i virksomhederne på basis af et semistruktureret kvalitativt interview med relevante personer samt forskellige former for observationer i butikker og værksteder. Semistruktureringen handler om, at spørgerammer, observationsrammer o.l. er udgangspunktet, men samtidig er analysen åben for, at der kan opstå nye relevante analyseperspektiver under virksomhedsbesøgene, som analysearbejdet skal kunne reagere på. Metodegrundlaget bygger derfor på, at analysen gennemføres på baggrund af en væsentlig indsigt i produkterne og i branchen som helhed samt det cykeltekniske områdes anvendelse af forskellige teknologier. Efter en indledende telefonsamtale og bekræftende mail udvælger virksomhederne selv de personer, der skal interviewes. I alle tilfælde er det indehaveren af virksomheden, der her er interviewet. De er alle uddannet som faglærte inden for det cykel- knallert eller motorcykelområdet. Observationerne under rundgangen på virksomheden har været fokuseret på de produkter, der sælges og serviceres samt værkstedernes indretning og den anvendte teknologi. Analysestrategi handler om, hvordan analysearbejdet mere detaljeret skal gennemføres og udfoldes med henblik på at sikre, at analyseresultatet opnår optimal pålidelighed og brugbarhed. Det drejer sig bl.a. om sammensætning af virksomhedspopulationen, og hvordan data skal kategoriseres under analysearbejdet. I udviklingen af analysestrategien er der fokuseret på, hvordan man kan afgrænse det cykelmekaniske område fra beslægtede områder. Der er i denne forbindelse afholdt en workshop med et antal virksomheder, der sælger og reparerer cykler, knallerter, scootere og motorcykler. Virksomhedspopulationen er sammensat ud fra et ønske om at få belyst uddannelsesbehovene bredt set i forhold til brancheområde og virksomhedsstørrelse. Derudover har der i valg af virksomheder også været fokus på at få input til vurdering af udviklingsdynamikken omkring det cykelmekaniske område med henblik på at levere vurderinger i forhold til den brancheglidning, som den teknologiske udvikling er årsag til. 1.1 Afgrænsning af analysearbejdet FKB 2705 Cykelmekanisk område omfatter kun cykler. Der er tale om et lille jobområde, som til gengæld er tydeligt afgrænset. Desk-researchen sammenholdt med drøftelser på det første styregruppemøde viste, at det var nødvendigt at afdække uddannelsesbehovene i forhold til et væsentligt større jobområde end FKB 2705 afgrænser. 5

6 Det er typisk for branchens virksomheder, at de leverer produkter og ydelser, der rækker ud over det cykelmekaniske område. Der findes en række eksempler på virksomheder, som sælger og servicerer både motorcykler, scootere, knallerter og cykler. Derudover ses også eksempler på, at salg og service af cykler kombineres med salg og service af plæneklippere, havetraktorer, motorsave, buskryddere o.l. Udviklingen i arbejdsopgaverne i en del af cykelbranchens virksomheder bestemmes dermed af andre udviklingstendenser end dem, der gælder for cykler. Det er derfor vigtigt at analysen kan tilvejebringe et grundlag for at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fastholde det snævre jobområde for FKB 2705 set i lyset af udviklingen i efteruddannelsesbehovene for faglærte i de besøgte virksomheder. 2 Cykelbranchen som uddannelsesområde Selvom en del af virksomhederne sælger og servicerer meget andet end cykler, så er det cyklen, der er i væsentlig grad er grundlaget for virksomhedens udvikling og overlevelse på længere sigt. Ingen opfatter cykler, som noget man blot sælger sideløbende med så meget andet, sådan som det f.eks. er tilfældet i store varehuse. Der er generelt en stærk bevidsthed om, at man skal levere noget særligt til kunderne. Hvis man opfylder disse krav, så mener alle, at fremtiden ser lys ud som cykelfagmand. Danskerne er et af verdens mest cyklende folkefærd. Mere end hver fjerde tur til og fra arbejde og uddannelse foregår på cykel, og cykling er en aktiv del af danskernes fritidsliv. Cykling giver motion og kulturelle oplevelser for hele familien, og mange cykler hele livet igennem. Cykeltransport er en vigtig del af løsningen på transportbehovet i Danmark. At cykle er en billig og effektiv transportform, der kan bidrage til en bedre mobilitet både på landet og i byerne. Ikke mindst i byerne er brug af cyklen med til at reducere trængsel og forbedre fremkommeligheden. Cykling kombinerer derudover mobilitet med motion og bidrager til at forbedre danskernes folkesundhed. Cykling er en meget miljøvenlig transportform og indgår derfor i samfundets bestræbelser mod at fremme en bæredygtig udvikling. Disse åbenlyse fordele ved cykler fremhæves i alle interviews som grunden til, at man først og fremmest forbinder fremtidig vækst i virksomheden med salg af cykler. Citat: Cykelområdet tilhører fremtiden vi har haft en flot fremgang under krisen. Cyklen er hele vejen rundt fremtiden alt går i cyklernes retning. Det er bredt på hele segmentet af cykler. Det er alle typer cykler, der har fremgang. 6

7 Selvom arbejdsopgaver vedrørende scootere, knallerter, motorcykler og havemaskiner også er vigtige for virksomhederne i fremtiden, så er det ubetinget cykler der skal bære udviklingen i cykelbranchens virksomheder. De øvrige områder vil næppe udvikle sig ret meget volumenmæssigt, og der er generelt en opfattelse af, at motorcykelbranchen ikke igen vil opnå det omfang, man har set i de seneste år. Citat: Det er gået voldsomt tilbage. Det varer meget lang tid, før vi kommer tilbage til salget i de gode tider på motorcykelmarkedet, hvis det overhovedet nogen sinde sker. Det vil i hvert fald gå en del år. Motorcyklen står langt nede på listen i familierne. El-cykler og el-scootere vurderes til at have et stort potentiale. Alle mener, at der vil komme en betydelig vækst her, men hvor hurtigt det sker og hvor meget, det er mere usikkert. Citat: El-cykler, det bliver stort i fremtiden det er der simpelt hen ingen tvivl om. Vi ser jo stor fremgang i andre lande i Holland er det helt vildt. Flere oplever, at det er en ny kundegruppe, der køber disse køretøjer. Hvis transport i privatbiler bliver dyrere og mere besværlig, så kan man forestille sig, at en del af den trafik, der i dag foregår ved hjælp af biler, flytter over på disse køretøjer, og så vil det tilføre cykelbranchen endnu mere vækst. 2.1 Teknisk service som arbejdsområde En stor del af arbejdet i cykelbranchens virksomheder kan kategoriseres som teknisk service. Teknisk service er en særlig form for service. Service er generelt karakteriseret ved at være immateriel, men serviceydelser kan formidles via fysiske produkter, sådan som det ofte er tilfældet med teknisk service. Service er også karakteriseret ved at indeholde et betydeligt element af personlig kontakt mellem kunden og den, der leverer serviceydelsen. Dette ses særligt tydeligt i mindre cykelforretninger. Cykelmekanikeren indgår ofte her i betjening af kunderne i forbindelse med service og reparationer. Derudover sælger mekanikerne i flere tilfælde også cykler, knallerter og andre produkter fra butikken. Flere åbne butikslayout, der i højere grad integrerer butik og værksted, stiller større krav til mekanikergruppens merkantile kompetencer. Citat: For en virksomhed af min størrelse, så vil det være en rigtig god ide at kombinere et el-cykelkursus for cykelmekanikere med et kursus i salg af el-cykler. Vi er nødt til både at kunne sælge og reparere, og det er altså to meget forskellige roller. Der er ikke rigtig nogle salgskurser rettet mod vores branche. 7

8 Brancheforeningen Danske Cykelhandlere har tilbudt nogle salgskurser og kurser i opbygning af butikken til medlemmerne. Det har bl.a. været på Handelsfagskolen i Skåde. Forretningskæderne afholder også ind imellem kurser på området. Citat: Så er jeg medlem af Mosquito, og de holdte også noget om salg, hvor der var en lærer fra Handelsfagskolen, som kørte det. Det foregik i en butik i Vejle, hvor vi så mødte op og deltog. Det var rigtig godt. Især mindre cykelforretninger og forretninger, der arbejder med et bredt sortiment af cykler, knallerter/scootere og havemaskiner, efterspørger en mekanikerprofil med en merkantil efteruddannelse inden for salg. Citat: Den her profil som både kan skrue og sælge det er en mangelvare, men ofte er det lige præcis den person, som kunderne gerne vil købe en cykel af. Der er mange, der kan skrue, men at omsætte den viden, man har, til en salgssituation det giver slet ikke sig selv. Som udgangspunkt er det vigtigt at se cykelbranchens uddannelsesbehov i lyset af forskellige former for teknisk service. Der er forskellige dynamikker i spil afhængig af typen af de serviceydelser, der skal leveres til kunden. Overordnet set skelnes mellem tre former for tekniske serviceydelser: Service on demand er den klassiske ydelse inden for teknisk service. Kunden styrer selv, hvornår der er behov for service, f.eks. når man konstaterer, at nu starter plæneklipperen ikke længere, eller at cyklen er punkteret. Kunderelationen er afgrænset til den enkeltstående serviceydelse og kan evt. genoptages, når kunden får et nyt problem. Denne type af serviceydelse fylder meget i den tekniske service, som cykelbranchen leverer, men den er lang fra enerådende. Service agreement kræver i princippet en skriftlig aftale med kunden. En serviceaftale kan indeholde mange specifikke forhold, men indebærer typisk faste serviceintervaller og aftaler vedrørende priser, kvalitet m.m. Her er kunderelationen mere fast etableret inden for rammen af den konkrete aftale eller et bestemt servicekoncept. Man kan kategorisere de eftersyn, som cykelhandlere laver på nye cykler, som service agreement. De udgør en del af det kunden køber, når han/hun køber en ny cykel hos en cykelfagmand. Der er imidlertid også andre eksempler f.eks. inden for havemaskiner. Citat: På plæneklippere har jeg siden 1986 kørt et koncept, hvor vi, når sæsonen er forbi, tager maskinerne ind til eftersyn og reparation og opbevarer dem til kunderne skal bruge dem igen om foråret. Lige nu har jeg 85 maskiner til opbevaring, som er repareret. De får hele turen. Vi starter med at trykrense dem og derefter sprøjte dem med olie så sliber vi og afvejer kniven. Træksystemer bliver renset og smurt. Kabler gås efter. Så går vi til motoren. Skifter luftfilter, renser evt. karburatoren. Når vi er færdige, bli- 8

9 ver den prøvekørt og til sidst sat på hylden. Det er helt komplet eftersyn, hvor vi har været overalt. Ikke alle kunder vil indgå en sådan aftale og holder sig dermed til service on demand. Citat: Hvis ikke man er med i den ordning, så kommer man typisk, når der er noget i vejen, og så laver vi det. Ovenstående eksempel med plæneklipperne kan man se som et ret oplagt koncept, der ligger lige for at tilbyde kunder, som køber en plæneklipper. Der er imidlertid også et eksempel på en cykelhandler, som har udviklet et særligt koncept og på denne måde udvidet forretningsområdet. Citat: Jeg har specialiseret mig i smertefri kørsel på cykel. Jeg afkoder problemet for kunden, og så indstiller jeg simpelthen cyklen og bygger den også om, hvis det er nødvendigt. Det er ofte til folk, der har skavanker og handicaps, men det kan også være helt unge mennesker, der måske bare har problemer med en hånd, der gør, at de ikke så let kan skifte gear. Det er rettet mod alle former for problemer og ubehag ved at cykle. Jeg har også markedsført mig på det, og det har givet respons fra hele Fyn. Facility Management hvor servicevirksomheden typisk overtager drift og vedligeholdelse af hele anlæg eller systemer. Her indgår servicevirksomheden ofte i et partnerskab med kunden. Facility Management indebærer, at servicevirksomheden med ydelsen bidrager til at udvikle kundens virksomhed og dermed også påtager sig udviklingsopgaver. Der er ikke længere tale om standardydelser med relativt faste koncepter, men særskilt udviklede ydelser tilpasset den enkelte kundes behov. Serviceopgaver af denne type er der ikke fundet eksempler på i dette analysearbejde, men det er slet ikke utænkeligt, at det kan blive mere almindeligt i fremtiden. Hvis man f.eks. forestiller sig, at postvæsenet skal have styrket sin indsats for at reducere CO2 udledningen, så kunne man inviterede specialister i elcykler og el-scootere/knallerter til at indgå i udviklingen af postvæsenets logistik ud fra denne synsvinkel. Man kan så senere indgå en partnerskabsagtig kunderelation, der involverer et særligt kundespecifikt koncept for leverancer af specielle post-el-cykler og el-scootere/knallerter, hvor også løbende service og vedligehold er inkluderet. Det er væsentligt også at anlægge et merkantilt perspektiv på udviklingen i cykel- og knallertbranchen. Ovenstående citater fra virksomhederne viser et behov for en grundlæggende forståelse for udviklingen i opgaverne forstået som service. Denne grundlæggende forståelse er vigtig for cykel- og knallertmekanikere, sådan at de på denne baggrund kan medvirke til at udvikle og understøtte virksomhedens forretningsgrundlag. Derudover efterspørges der også mere specifikke salgs- og kommunikati- 9

10 onsmæssige kompetencer, hvor cykel- og knallertmekanikeren kan anvende sin cykeltekniske viden på en hensigtsmæssig måde i salgsarbejdet. 2.2 Nuværende dækning af uddannelsesbehovene Cykelmekanikere, knallertmekanikere og motorcykelmekanikere får generelt ikke meget efteruddannelse i AMU-regi. Under interviewene nævnes enkelte kurser, men de ligger ofte flere år tilbage. I dag er den vigtigste kilde til efteruddannelse forskellige former for leverandørkurser. Det er ofte et krav fra leverandørerne, at man skal deltage i deres mærkebestemte efteruddannelse, hvis man skal bevare sin status af autoriseret forhandler. Hvis man indgår i en forretningskæde eller indkøbsforening Mosquito f.eks. så vil det også typisk medføre krav om deltagelse i uddannelsesaktiviteter. Foreningen Danske Cykelhandlere har desuden en certificeringsordning, der også stiller uddannelsesmæssige krav. Det ikke enhver cykelhandler, der kan certificeres som Din Cykelfagmand. Certificeringen kræver, at personalet jævnligt opdaterer deres viden om cykeltyper, udstyr, gear- og bremsesystemer. Værkstedet skal leve op til præcise krav, hvad angår værktøj og udstyr, og butikken skal have styr på rutinerne. For at beholde certificeringen skal butikken og værkstedet hvert år dokumentere, at personalets uddannelse er ført ajour, at værkstedet har alt det værktøj og udstyr, der kræves, og at både butik og rutiner lever op til de fastsatte krav. Derfor får butikken besøg af auditører fra CEUS, Nykøbing Falster, en gang om året. Først når alt er fundet i orden, bliver certificeringen fornyet. Alle er glade for leverandørkurserne, men der er ved at være en stigende erkendelse af, at disse kurser i sig selv ikke fuldt ud kan dække branchens uddannelsesbehov i fremtiden. Kurserne er generelt for korte og stikker ikke fagligt dybt nok, fordi de holder sig til et enkelt mærke. Et bredere fagligt fundament som cykelmekaniker, knallertmekaniker og motorcykelmekaniker er nødvendig at opretholde og udvikle uafhængigt af leverandørerne. Det er her de besøgte virksomheder ser en generel opgave for efteruddannelsen under AMU. Et problem for især mindre virksomheder er afstanden til skolen i Nykøbing Falster. Dette kan være afgørende for deltagelse i efteruddannelse for nogles vedkommende. Citat: For mit eget vedkommende vil jeg ikke kunne tage af sted i tre dage, selvom jeg ved, at de laver nogle gode efteruddannelseskurser i Nykøbing de er meget dygtige. Jeg har haft en af mine ansatte på kursus på skolen, og jeg har selv gået der i min læretid. 10

11 Skolen i Nykøbing Falster får generelt meget ros af de besøgte virksomheder, og man finder, at de er de bedste til at løfte efteruddannelsesopgaven. Afstandsproblemet bør imidlertid løses ved at forlægge nogle efteruddannelseskurser til det jyske område og evt. andre steder i landet. Her kan man lære af leverandørerne, der holder kurser forskellige steder i landet. 3 Cykelmekaniske uddannelsesbehov I dette hovedkapitel er det den tekniske udvikling inden for det cykelmekaniske område, der er i fokus og de uddannelsesbehov, dette giver anledning til for cykel- knallert- og motorcykelmekanikere. 3.1 Cykler Danske cykelfabrikker har siden begyndelsen af 1900 tallet været samlefabrikker. Med lukningen af produktionen hos Kildemoes er det slut med en egentlig cykelproduktion i Danmark. Nogle cykelhandlere har også samlet og solgt egne cykler, og det sker stadig i et beskedent omfang. Når cyklen er samlet og færdigmonteret, får den af fabrikken eller cykelhandleren et dansk navn. Det mest almindelige er, at cykelhandlere sælger cykler, der er færdige fra fabrikken. Citat: Kommercielt er det ret håbløst at bygge en cykel til en bestemt kunde, sådan som man gjorde det for år tilbage. Lønnen for at samle cyklen sammenholdt med logistik og lager gør det umuligt at sælge cyklen til en konkurrencedygtig pris. Cykelfabrikkerne er også blevet meget bedre i dag til at levere en høj kvalitet i en bestemt sammensætning, som vi efterspørger. Racercykler til cykelsport er en lille niche som omsætningsmæssigt fylder meget lidt i cykelbranchen. Der findes nogle få specialcykelhandlere i Danmark, som har et marked i kraft af tilknytning til nogle cykelklubber, men de kan tælles på to hænder. Cykelsport er absolut et nichefænomen i cykelbranchen, der ikke giver anledning til særlige uddannelsesbehov, som kan dækkes under AMU. Citat: Der er specialcykelhandlere, som handler med racercykler, men konkurrencen er meget hård fra internethandel. Nørderne vil ofte selv kunne montere de specialkomponenter, de køber. Der er også samlevejledninger på nettet, og ofte indkøber de også dyrt værktøj til at vedligeholde cyklen. Inden for cykler foregår der til stadighed en betydelig teknologiudvikling, som typisk er mærkespecifik og knyttet til udviklingen i cyklens forskellige komponenter f.eks. stel, gear, bremser, forgafler m.m. 11

12 Forhandlerne og deres mekanikere følger leverandørkurser i et væsentlig omfang. Her får de viden om det sidste nye, og det giver generelt ikke problemer at omsætte det i det daglige arbejde. Cykelmekanikerne oplever, at de har en god ballast i deres grunduddannelse. På nogle områder rækker leverandørkurserne imidlertid ikke. Da det er meget korte kurser af en dags eller en aftens varighed, opstår der et behov for at komme dybere i bestemte områder og også at kunne frigøre sig fra bestemte mærkers syn på teknikken. Citat: Fjedrende forgafler og skivebremser bør være et område for efteruddannelsen inden for cykler. Jeg skal selv på kursus i både gafler og skivebremser i morgen (et leverandørkursus). Det er leverandøren af forgafler, gear og skivebremser, der holder kurset. Vi kommer ikke ret meget i dybden på disse kurser, så det kunne være godt at få et mere dybdegående efteruddannelseskursus i disse ting. Vi får ikke ret meget om principperne. Det er meget bedre på skolen, fordi der er jo andre skivebremser, end det vi her hører om. Flere og flere af de mountainbikes, vi sælger, har hydrauliske bremser. Man skal også være meget mere obs. på gear og gearsystemer herunder også indvendige gear. Et andet område, der generelt efterspørges efteruddannelse i, er el på cykler. El-cykler og efteruddannelse heri omtales særskilt i næste underkapitel, men der er også behov for mere viden om el på almindelige cykler. Citat: El er helt sikkert et efteruddannelsesområde og ikke kun på elcykler. Også sådan noget som dynamonav. Alt det el, der er på cykler, skal inddrages i efteruddannelse. Der kommer jo mere og mere. 3.2 El-cykler El-cyklen er et teknisk gennembrud, som alle de besøgte cykelhandlere venter sig meget af i de kommende år. El-cykler giver mulighed for forureningsfri transport ved hjælp af vedvarende energikilder og kan samtidig kombinere sund motion med nødvendig transport. I stedet for at købe en almindelig cykel eller en knallert kan man kombinere motionen fra en cykel med en knallerts hjælpemotor. El-cykler kom til Danmark for første gang omkring år Tidligere var el-cykler for det meste noget, som ældre mennesker eller handicappede anvendte, men i dag er det ved at ændre sig. En vigtig forklaring er, at moderne el-cykler har fået et mere moderne design og efterhånden ligner enhver anden cykel. 12

13 I Holland blev der i år 2007 solgt el-cykler, hvilket svarer til omtrent 10 % af markedet. Hvis der skulle sælges et tilsvarende antal i Danmark ville det svare til et antal på cykler. På verdensplan sælges cykler i milliontal, og dette tal ventes at stige, fordi priserne på el-cykler hele tiden falder, mens kvaliteten bliver bedre og bedre cyklerne kører længere og længere på en opladning samtidigt med, at batterierne bliver lettere og designet pænere. Danske forhandlere af el-cykler har personer, der har lidt mere end ti kilometer til arbejde, som målgruppe. El-cykler vejer ca. fire kilo mere end almindelige cykler, men ligner dem fuldstændigt. Ved nogle cykler kan man slå motoren fra, og så fungerer den som en helt almindelig cykel. Prisen for en el-cykel ligger på mellem kr. Den store prisforskel kan typisk forklares ved forskel i størrelsen på cyklens batteri jo større batteri jo længere kan en el-cykel køre på en opladning. E n t y- pisk el-cykel kan køre omtrent 25km på en opladning og lithium batterier til en el-cykel kan oplades ved hjælp af en oplader, der svarer til dem, man bruger til mobiltelefoner. De fleste el-cykler er bygget sådan, at motoren slår fra, når hastigheden kommer over ca. 25 km i timen, men så kan man også holde den hastighed, selv om der er modvind, eller det går op ad bakke Uddannelsesbehov i relation til el-cykler Alle de besøgte cykelhandlere kan berette om fremgang i el-cykelsalget. Der er ret store forskelle i omfanget, men også i hvor meget, man har valgt at markedsføre el-cyklen. Citat: Jeg solgte de første el-cykler for en 8-9 år siden. Det slog slet ikke igennem den gang. De få vi har solgt igennem årene, har vi til gengæld ikke haft problemer med. Men el-cykler forventer jeg mig meget af fremover. Det er stadig i småtingsafdelingen, men der er en stigende interesse det mærker vi også. Det vil også give også nogle nye kunder i butikkerne. Det ser ud til at være købestærke kunder, der interesserer sig for el-cykler. Vi håber meget, at vi kommer til at sælge en del el-cykler. Det har vi gjort i var der, hvor vi rigtig tog fat på at markedsføre og sælge elcykler. Det nævnes også ofte, at en solgt el-cykel hurtigt bliver til flere, fordi kunderne normalt er begejstrede for anskaffelsen. Citat: Vi har et godt salg af el-cykler i 2009 solgte vi ca. 70. Det nærmer sig snart de 10 %. Det vil helt sikkert udvikle sig. Kunderne er intet mindre end vildt glade for deres el-cykler. De er meget begejstrede. Det får en selvforstærkende effekt. 13

14 Alle, der sælger el-cykler, har modtaget efteruddannelse inden for el-cykler i form af leverandørkurser. Citat: Vi har gjort noget uddannelsesmæssigt i forhold til el-cykler. Det startede med, at vi blev el-cykelforhandler for Batavus, og de kræver, at du deltager i et kursus for at kunne blive forhandler. Det var et aftenkursus. Man føler sig ikke ordentlig rustet efter et så kort kursus man skal hjem og have det i hænderne. Batavus er så en mere avanceret cykel end de fleste. Alle peger på, at leverandørkurserne ikke er tilstrækkeligt til at dække cykelmekanikernes efteruddannelsesbehov. Der skal mere til også selv om man har viden og erfaring med strøm på f.eks. motorcykler. Citat: Med hensyn til fejlfinding på el-cykler så har vi ikke haft problemer endnu. De fleste fejl har været mekaniske. Jeg er udlært motorcykelmekaniker og har da også haft lidt om strøm, men det synes jeg nu ikke, at jeg har haft gavn af i forbindelse med el-cykler det er noget helt andet. Motorstyringen på en motorcykel handler om styring og regulering af en forbrænding, hvor det på en cykel handler om styring og regulering af en elektromotor, der fungerer som hjælpemotor. Både teknologiske og principielt er der altså tale om store forskelle, som vil gøre det vanskeligt for motorcykelmekanikere at reparere el-cykler uden målrettet efteruddannelse inden for el-cykler. En del af servicen foregår på nogle cykelmærker ved hjælp af en bærbar PC og noget software. Cykelmekanikeren kan f.eks. opdatere softwaren i cyklens styrebox. Citat: Hvis der en mystisk fejl, man ikke kan finde, så kan vi sætte et stik på, og så kan de se det på fabrikken i Holland. De fejludlæsninger du har lavet dem kan de så kigge med på over internettet. De billigere systemer kan ikke tilbyde de faciliteter. Efteruddannelsesbehovet inden for el-cykler skal ses i sammenhæng med leverandørkurserne, som for de fleste må anses som nærmest obligatoriske. Behovet handler om en mere dybtgående baggrundsviden om el i relation til el-cykler, sådan at indsigten i området ikke bindes op på specifikke cykelmærker. Omfangsmæssigt foreslår nogle af de interviewede et kursus af ca. to dages varighed. En uge er helt sikkert for meget. Omtrent alle ved jo lidt i forvejen. Derudover omtales afstanden til Nykøbing ofte som et problem. Citat: Men vi er jo reservedelsudskiftere, som selvfølgelig skal kunne finde fejl og vide noget om baggrunden. Et par dage tror jeg er nok, men det vil være et problem for os, hvis vi skal helt til Nykøbing Hvad med om Nykøbing-skolen holder det på hoteller, hvor vi før har været på leverandørkurser. 14

15 4 Scootere og knallerter Knallerter opdeles i to kategorier en lille som højst må køre 30 km i timen og en større som må køre 45 km i timen også kaldet en EU-knallert. Der er ikke en klar skelnen mellem knallerter og scootere. Citat: Forskellen på knallerter og scootere. Ja men der findes stort set kun scootere. Vi sælger da somme tider nogen off-road-agtige nogen, som vi kalder knallerter. En scooter er vel defineret ved, at den har nogle skjolde foran ligesom Vestpa-scooteren i gamle dage. Alle scootere kører med slyngkobling, og alle dem vi kalder knallerter de kører med gearkasse. Det er også en måde at skelne på. Det er netop gearkasseproblemstillingen, som har gjort scooteren nærmest enerådende i dette segment. Citat: Fast gear til knallerter har flere ulemper. Når man skal op ad bakkerne, så skal man skifte ned. Der kan scooteren noget, de andre ikke kan. Den finder hele tiden det moment på motoren, hvor den kører bedst. Den er derfor hurtigere i acceleration, og kører hurtigere op ad bakkerne. Det er en super god løsning, og i dag holder det altså. De første, der kom med det, gik i stykker konstant, men i dag kører det bare uden problemer. Flere ser en stor fremtid for el-scootere/knallerter, om end det ligger lidt længere ude i fremtiden end for el-cyklers vedkommende. De findes dog allerede som fuld brugsdygtige modeller, men salget er ikke stort. Prisen er for høj endnu. 4.1 El-scootere og el-knallerter I Danmark er der i dag omkring knallerter og scootere. Disse kunne med fordel afløses af el-knallerter/scootere, som stort set ikke forurener og slet ikke støjer. En lille el-knallert kører højst 30km i timen og skal køre på cykelstien. Eneste krav til føreren er et knallertkørekort, eller at man er over 18 år og har en ansvarsforsikring. En el-knallert til højst 30 km i timen koster omtrent 5 øre pr. kørt kilometer. En lille elektrisk knallert har en rækkevidde på km. pr. opladning. Batteriernes levetid kan være op til kørte km. En knallert 45 kræver almindeligt kørekort og skal køre på vejen, den koster omtrent 12 øre pr. kørt kilometer. En stor elektrisk knallert har en rækkevidde på 50 km pr. opladning. Prisen for en elektrisk knallert er i dag på omtrent DKK og op. Citat: Der kommer garanteret flere el-scootere nu. Man skal være god til at arbejde med el. Sikkerheden skal være stor. At kortslutte sådan et batteri er virkelig risikabel, selv om det er lavvolt. Men det er jo lidt i sin vorden. 15

16 Det er temmelig sikkert, at der i løbet af et par år vil opstå uddannelsesbehov inden for el-scootere/knallerter, men der er ingen, som pt. kan præcisere dem i de besøgte virksomheder. Erfaringen med disse maskiner er meget begrænset Tre- og firehjulede el-scootere Flere har i et mindre omfang erfaringer med tre- og firehjulede el-scootere til ældre og handicappede. Salg og service af disse køretøjer har ikke traditionelt være forbundet med cykelbranchen. Som offentligt støttet område har de kommunale hjælpemiddelcentraler været involveret, og der er i denne forbindelse opstået specialfirmaer, som har stået for leverance og service og ombygninger i forhold til kundens handicap. Da der er tale om tunge køretøjer, så har service og reparationer krævet en servicebil, der enten kan hente og bringe el-scooteren eller reparere den hos kunden. Citat: Tre og firehjulede el-scootere har vi solgt, men vi gør det ikke pt. Vi tager det nok op igen engang. Lige i mit lokalområde er det ikke så oplagt. Vi har en stor spiller på markedet her han er en institution på området. Han har flere servicevogne, der kører rundt og servicere folk, og det kan vi ikke hamle op med. Det er imidlertid mere og mere almindeligt, at ældre, der ikke er specielt svagelige eller handicappede, selv anskaffer sig en tre- eller firehjulet elscooter. Markedet for disse køretøjer vokser betydeligt, og det giver anledning til et væsentligt bredere udbud af tre- eller firehjulet el-scooter. Citat: På landsplan er det helt sikkert noget branchen skal kaste sig ud i, og det sker også. Der kommer flere og flere ældre, og de kræver at komme mere ud end tidligere. Så er de også rigere end tidligere generationer af ældre. Efterhånden vil folk ikke sidde hjemme, selv om de er gamle og ikke har kørekort. Mosquito forhandler et større program af el-scootere både 3 og 4 hjuls. Andre leverer også mini-elbiler, der er opbygget på basis af el-scootere, og som må køres uden kørekort med en max hastighed på ca. 15 km/t. De må også køre på fortove med max. 6 km/t. Disse mini-el-biler har indbygget varme som ekstra tilbehør (oliefyr) og varme i sædet. De sælges i dag, men ikke i stort tal. Prisen ligger på ca kr. Alligevel mener de besøgte virksomheder, at markedet for disse køretøjer vil vokse meget i de kommende år, fordi prisen vil falde samtidig med, at de ældre bliver mere velhavende. Dette vil også give anledning til efteruddannelsesbehov for cykel- og knallertmekanikere, men omfanget og karakteren af behovet er svær at fastsætte på nuværende tidspunkt. Nogle af de besøgte virksomheder har solgt nogle få stykker, men service og reparationer var der ikke mange af, og de var rettet mod hjul og dæk og andre mekaniske komponenter. 16

17 4.1.2 Uddannelsesbehov scootere og knallerter Salget af scootere og knallerter vil i fremtiden ske hos forholdsvis få forhandlere, der så til gengæld sælger et stort antal årligt. De, der i dag er motorcykelforhandlere, vil fastholde og udvikle forretningen inden for scootere. Mindre lokale cykelhandlerne vælger i stigende grad scootere og knallerter fra. Citat: I dag er jeg hoppet helt ud af scooterreparationer og scootersalg, så nu er det kun cykler og havemaskiner og også motorsave. Vi har så også taget racercykler ind og oprustet her. Det er der, vi er i dag. Det er en tendens, at cykelforretninger i hele landet smider scootere ud. Hos en stor scooterforhandler er udsigterne væsentlig anderledes. Udviklingen i uddannelsesbehovene er ganske entydige. Det mekaniske kan man håndtere uden problemer i kraft af uddannelsen som knallertmekaniker eller motorcykelmekaniker. Her er der ingen særlige ønsker om efteruddannelse ud over den mærkespecifikke, man får via leverandørkurser. Uddannelsesbehovet ligger også her inden for el-området. Citat: Sådan som jeg ser både cykel- og knallertbranchen, så er el det område, vi ubetinget trænger mest til at få efteruddannelse i. Det at skrue i mekanik volder generelt ikke de store problemer. I dag skifter vi jo næsten aldrig de centrale motordele som stempler, krumtap og de dele. Vi skal selvfølgelig kunne det, men når vi f.eks. har problemer med en cylinder eller et topstykke, så afmonterer vi det og sender det hen til nogle specialister, der laver sådan noget til dagligt. Hvis vi skulle investere i det udstyr, der er nødvendigt, så ville det blive meget dyrere. Vi laver for få af den slags reparationer til, at det kan løbe rundt. Totaktsmotorer forsvinder på længere sigt. I dag skal de overholde euro 2 udstødningsnormen, og det kan lige lade sig gøre med totaktere. Nye motorcykler skal overholde euro 3 det blev indført for et år siden og biler skal overholde euro 4. For knallertmekanikere kan det betyde, at der med tiden bliver behov for mere efteruddannelse på 4-taksmotorer, efterhånden som totaktere udfases. Flere nævner dette behov. De, der er uddannet motorcykelmekanikere, har ingen særlige efteruddannelsesbehov i forhold til 4-taktere, da motorcykelmekanikere næsten udelukkende arbejder med 4-taktere. 17

18 5 Motorcykler På motorcykelsiden er man som tidligere nævnt meget ramt af den økonomiske krise. Der er tale om over 60% tilbagegang. Citat: Motorcykelsalget har aldrig været stort talmæssigt. I et godt år som 2007 det var noget med en cykler over 125 kubik, og vi er ca. 100 forhandlere, så det er ikke meget. Motorcykelforhandlerne taler generelt om to kundetyper. Citat: Der er nogle, der er ligeglade med krisen. De kører under alle omstændigheder uanset hvad. De har ikke nødvendigvis en ny motorcykel, og de kan også normalt lave en del selv. For dem er deres motorcykel deres et og alt. Så er der de midaldrende mænd med grå hår i siden, som vil have drengedrømme om en motorcykel realiseret. De kører fra 2000 til 5000 km om året. De kører ordentligt og vælter ikke ret tit, så dem er der ikke mange reparationer i. De købte så til gengæld en ny en gang imellem. Det gør de ikke mere. Der er et meget lille volumen i motorcykelbranchen, og vækst bliver der næppe tale om i fremtiden. Citat: Som jeg ser det, så er bilbranchen 20 år foran os uddannelsesmæssigt, og hvordan de i det hele taget gør tingene. Krisen har ramt motorcykelbranchen meget hårdt, og der bliver helt sikkert væsentlig færre forhandlere og værksteder. Til gengæld bliver de få, der bliver tilbage, meget større end de er i dag sådan ser det ud til at gå. Det er betingelsen for at overleve. Så bliver de også mere professionelle også uddannelsesmæssigt. På den mekaniske del af motorsiden er der ingen, der har efteruddannelsesbehov. Motorcykelmekanikere er gennemgående meget rutinerede i det mekaniske, fordi motorer altid skal repareres. Man kan få alle komponenter selv til gamle motorcykler, men nye motorer kan ikke skaffes. På denne måde er situationen temmelig forskelligt fra bilreparationer. På elektronik og styresystemer på motorcyklen er det imidlertid anderledes. Her har motorcykelmekanikerne en utilstrækkelig viden om elektronik. Citat: Vi laver de brede reparationstyper dvs. skader, dæk hjul osv. og så er der el og atter el. Det laver vi hele tiden. Både motorcykler og knallerter har computerstyringer monteret, og der er der mange mekanikere, der er usikre på, hvad de kan eller skal gøre. Udviklingen går så hurtig, at uddannelsen er forældet hurtigt inden for el-området. I dag bliver forhandlerne certificeret igennem leverandørerne, men der ligger normalt ikke nogle uddannelsesmæssige krav i denne forbindelse det handler om udstyr og værkstedsfaciliteter. Der er dog undtagelser. Honda 18

19 kører e-learning-kurser via internettet, som er obligatoriske for mekanikerne på de autoriserede værksteder. I kurser i fejlfinding på de elektriske systemer er det vigtigt, at det grundlæggende om el og brug af måleinstrumenter kommer med. Man skal forstå baggrunden for, hvad testerne gør, når man anvender dem på motorcyklen. Citat: Vi mangler efteruddannelse i fejlfinding på de forskellige fabrikater. Hvordan vi bruger måleinstrumenter og testere til at finde fejlene. Der er et væld af testere. Vi mangler en mere dybtgående viden her. Vi har nogle døde perioder i vintersæsonen, hvor det vil være oplagt at sende folk på kurser og dermed sikre, at de hele tiden er opdateret uddannelsesmæssigt. I højsæsonen duer det selvfølgelig ikke der har vi rigtig meget at lave. Det er vigtigt at efteruddannelseskurserne svarer til den tekniske udvikling på motorcyklerne, sådan at motorcykelmekanikerne kan få ny viden via AMU-kurser. Citat: Vi mangler efteruddannelse i det nye, der kommer på MC. Udviklingen går ret stærkt. Nu ligger Traction Control lige om hjørnet. Det er også minimalt, hvad der er af leverandørkurser. Vi er en meget lille branche, så det er begrænset, hvilke kræfter der er til uddannelse. Traction control er et system, som kombineret med blokeringsfrie bremser sørger for, at der uden hjulspind kan overføres kræfter til baghjulet. 5.1 El-motorcykler Der er en betydelig skepsis vedrørende el-motorcykler hos de besøgte motorcykelforhandlere. Citat: Jeg tror ikke på el på motorcykler magien falder væk den er jo ikke et transportmiddel i traditionel forstand. Det er svært afgøre på nuværende tidspunkt, om vurderingen i citatet vil holde i fremtiden i Danmark. I USA udvikler man en del på elmotorcykler. Verdens hurtigste motorcykel er en el-motorcykel (0 100 km/t på 1,5 sek.) og der køres også motocross på elmotorcykler. De kendte motorcykelmærker er også ved at udvikle el-motorcykler. Yamaha og Honda udvikler el-motorcykler, men har ikke bestemt sig for mere konkrete premieredatoer, ej heller prisniveauer. De første eksemplarer vil antageligt se dagens lys allerede i En vigtig potentiel kunde til de nye el-motorcykler er Japan Post Service, som kan forventes at skifte flåden af motorcykler ud med elektriske modeller. Quantya Motorcycles er pionererne, når det gælder elektriske motorcykler. De kan allerede nu købes i Danmark for ca kr. 19

20 6 Havemaskiner Salg, reparation og service på havemaskiner fylder en del omsætningsmæssigt og arbejdsmæssigt hos mange lokale cykelhandlere. Det ser ud til, at kombinationen fungerer godt, og den er heller ikke af nyere dato. Flere af de besøgte cykelforretninger har solgt havemaskiner i år. Der er ingen eksempler på, at man ønsker at udfase dette område og beskæftige sig 100% med cykler. Derimod er der flere eksempler på, at knallerter og scootere udfases, men havemaskinerne beholder man. På landet og i mindre byer dækker cykelhandleren et vigtigt kundebehov, som ingen andre tager sig af. Det gælder også byer på ca indbyggere. Det er ofte lokalt bestemt, om virksomheder, der alene sælger og servicerer havemaskiner, findes i disse bystørrelser. Der er et tydeligt skel til professionelle have-parkmaskiner, som erhverves af firmaer, der udfører serviceopgaver for virksomheder, kommuner og boligforeninger. Cykelhandlerne beskæftiger sig kun lidt med dette område og kun i forbindelse med mindre maskiner, som private også bruger. Kunden kan f.eks. være den lokale boligforening. De større maskiner kræver helt andre værkstedsfaciliteter og derudover også servicebiler. Citat: Jeg sælger lidt til boligforeninger her i byen, men det er meget lidt. Jeg er ikke opsøgende. I sæsonen har vi rigeligt at gøre med de private. Generelt er det havemaskiner til private, der afgrænser dette område uddannelsesmæssigt. 6.1 Uddannelsesbehov inden for havemaskiner Der er ikke konstateret væsentlige uddannelsesbehov inden for havemaskiner. Hvis man er autoriseret forhandler, så er leverandørerne gode til at udbyde relevante kurser på de fleste områder. Den simple motorteknologi på disse maskiner spiller også en rolle for uddannelsesbehovene. Citat: I dag er faktisk kun to motorer. Briggs & Stratton og Honda. Briggs & Stratton er gode til at lave kurser for os. Der er vi hægtet op på en samarbejdsaftale, hvor vi også skal deltage i uddannelse. Hvert år i februar laver de kurser. Man får en lille smule grundlæggende, men ellers handler det om de nye ting. De har forskellige specialværktøjer, man skal købe i denne forbindelse. På havetraktorer er der lidt flere mærker. Der er Briggs & Stratton, Honda, og Kawasaki som de vigtigste. Det er helt almindelige karburatormotorer vi ser ingen indsprøjtningsmotorer endnu. De er ret enkelte at reparere. Det er mest karburatorreparationer. 20

Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område

Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område Svend Jensen ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 1. Metode.. 4 1.1. Afgrænsning

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov?

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov? VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER For at få en flot og velplejet græsplæne kan du vælge mellem en plæneklipper, en frontmonteret rider, en robotplæneklipper eller Multiclip. Der er mange at vælge mellem, og

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM.

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM. faxe bogtryk/grafisk Boxcharge 12 TM Højde: 1105 mm Længde: 620 mm Bredde: 550 mm Vægt: 60 kilo Boxcharge 24 TM Højde: 1105 mm Længde: 980 mm Bredde: 550 mm Vægt: 95 kilo Boxcharge TM Notesafe TM Højde:

Læs mere

Hvem siger cykler skal være kedelige?

Hvem siger cykler skal være kedelige? Hvem siger cykler skal være kedelige? MORGAN 2009 Hvem siger cykler skal være kedlige? Det spørgsmål stillede danske sig og kom med en nye serie meget stilrene hverdagscykler, hvor design og funktionalitet

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Fordi din tryghed er vigtig.

Fordi din tryghed er vigtig. Fordi din tryghed er vigtig. Op til 5 år uden bekymringer, vanskeligheder og uventede udgifter. Det er Service Plus. Med Service Plus bliver både dit liv og dit arbejde lettere. Service Plus er beregnet

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Mekaniker (Let) 24. feb, 2014 by Maybritt 00:00 00:00 Lidt om Thomas

Mekaniker (Let) 24. feb, 2014 by Maybritt 00:00 00:00 Lidt om Thomas Mekaniker (Let) 24. feb, 2014 by Maybritt Lidt om Thomas Thomas kommer fra Korup, 9 km vest for Odense. Hans far solgte brugte biler. Thomas har arbejdet med biler, fra han var 9 år gammel. Så han skulle

Læs mere

Gratis levering på hele Fyn i forbindelse med køb og salg af scooter.

Gratis levering på hele Fyn i forbindelse med køb og salg af scooter. Velkommen til Svendborg Scooters produktkatalog. Vi håber at du efter grundig gennemlæsning vil finde en elscooter som kan dække dit behov, og give dig mange gode oplevelser i naturen, og dermed mere livskvalitet.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

ELCYKLER 2015. BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45

ELCYKLER 2015. BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45 ELCYKLER 2015 BESTILLINGSSIDE: www.medarbejdercyklen.dk/123gh45 INDHOLDSFORTEGNELSE > VICTORIA ED3 EDITION > VICTORIA BOSCH 300 EDITION ACTIV LINE > CONWAY E-MTB 400 EDITION ACTIV LINE > FUJI AMBIENT 1.3

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster. BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.dk Tillykke med din nye EVT 325 El-knallert Din model er: EVT

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Agility 50. Pris: 9.995 ekskl. levering

Agility 50. Pris: 9.995 ekskl. levering Agility 50 4-takts Pris: 9.995 ekskl. levering Halogenforlygte Klare blinklysglas El- og kickstart Med en stærk 4-taktsmotor, et lavt benzinforbrug og stor driftmæssig stabilitet kombineret med en konkurrencedygtig

Læs mere

HCO Håndbyggede Cykler Online

HCO Håndbyggede Cykler Online HCO Håndbyggede Cykler Online Opgave beskrivelse Et nyudviklet koncept skal realiseres af en lille gruppe unge, danske cykelmekanikere og igangsættere. Ideen er at producere skræddersyede kvalitetscykler

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer...

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektplan... 3 Vores research... 4 HCI... 5 Formidlingsmetode og teori... 6 Valg af Målgruppe... 8 Layout flyer... 9 Vores flyer... 10 Kildefortegnelse...

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner. 45877 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Marts 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Telefon +45 74 66 92 42 Telefax +45 74 66 92 94 iversen@ji.dk www.ji.dk El-scooter katalog Tilbehør En el-scooter fra Jørn Iversen Rødekro ApS

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Antropologiske studier Motivationer og adfærdstendenser. DREAM workshop d. 15. januar 2015

Antropologiske studier Motivationer og adfærdstendenser. DREAM workshop d. 15. januar 2015 Antropologiske studier Motivationer og adfærdstendenser DREAM workshop d. 15. januar 2015 DREAM - Danish Renewable Energy Aligned Market Sammenfatning af resultater i en lille folder (www.teknologisk.dk/ydelser/energiantropologi/33289)

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

HIAB T-SERIEN LETVÆGTSSERIEN

HIAB T-SERIEN LETVÆGTSSERIEN HIAB T-SERIEN LETVÆGTSSERIEN 1 DEN NEMMERE MÅDE 2 Når du har en opgave, vil du gerne have den udført på din egen måde, og så nemt som muligt. Med en letvægtskran fra HIAB T-serien, monteret på dit køretøj

Læs mere

2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn.

2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn. Beretning for 2014. 2014 blev et rigtig spændende år for GF forsikring og for GF skive og omegn. Året startede med, at klubben sammen med de øvrige GF klubber skulle tiltræde en ny samarbejdsaftale med

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen 1 Udstedelsesdato: 01.07.2011 Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 218

Læs mere

GAMMEL VIDEN NYE TANKER

GAMMEL VIDEN NYE TANKER GAMMEL VIDEN NYE TANKER DK MIDLAND NYT OLIEMÆRKE I EUROPA THOMAS BRACK, adm. dir. for Oel-Brack AG, fremstiller hele produktsortimentet og har mere end 10 års erfaring med fremstillingen af Quaker States

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 21. december 2006 Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2007 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Efteruddannelsesudvalgets målgrupper

Læs mere