Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område"

Transkript

1 ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse ApS Analyse af efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område Svend Jensen ERA- Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Metode Afgrænsning af analysearbejdet Cykelbranchen som uddannelsesområde Teknisk service som arbejdsområde Nuværende dækning af uddannelsesbehovene 9 3. Cykelmekaniske uddannelsesbehov Cykler El-cykler Uddannelsesbehov i relation til el-cykler Scootere og knallerter El-scootere og el-knallerter Tre- og firehjulede el-scootere Uddannelsesbehov scootere og knallerter Motorcykler El-motorcykler Havemaskiner Uddannelsesbehov inden for havemaskiner Konklusioner og anbefalinger Konklusioner Cykler og el-cykler Scootere og knallerter Motorcykler Havemaskiner Merkantile kompetencer Anbefalinger Cykler Scootere og motorcykler Havemaskiner Merkantile kompetencer Anbefalinger vedrørende FKB Anvendt litteratur. 25 3

4 Indledning Denne rapport dokumenterer et analysearbejde vedrørende efteruddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område på baggrund af nedenstående formålsbeskrivelse: Formålet med projektet er, at undersøge kompetence- og uddannelsesbehov inden for det cykelmekaniske område herunder branchens relationer til knallert-, scooter- og motorcykelbranchen. Den cykelmekaniske branche består af en lang række virksomheder, der i større eller mindre grad kæder salg og reparation sammen. Branchen er præget af små selvstændige lokale virksomheder og et antal forretningskæder, som den enkelte cykelhandler kan være mere eller mindre fast knyttet til. Det cykelmekaniske område har i en årrække været præget af en stor interesse for cykelsporten. Denne er dog for nedadgående, og det påvirker cykelsalgets sammensætning. Det kan derudover konstateres, at det er et mindre udsnit af uddannelsesmålene under FKB 2705 Cykelmekanisk område, som anvendes af branchen. Leverandørkurser udgør en væsentlig del af opkvalificeringen. For at kunne målrette efteruddannelsen til branchens behov er det vigtigt at få indkredset de væsentligste uddannelsesområder fx indkøb, salg og service, men også hvordan det cykeltekniske område udvikler sig i relation til beslægtede områder. Analysearbejdet er finansieret af Undervisningsministeriet og gennemført af ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning og Analyse ved konsulent Svend Jensen i samarbejde med uddannelseskonsulent Benedikte Sølberg, Metalindustriens Uddannelsesudvalg Følgende virksomheder har deltaget: Fa. Moto-Sport, Brønshøj Motorcykler, scootere, knallerter MC Gården, Slangerup Motorcykler, scootere Sørens Cykler, Frederiksberg Cykler Langå Mini Motor Cykler, scootere, knallerter, havemaskiner E.C. Cykler Cykler, havemaskiner Karstens Cykel Knallert & MC Center, Aabenraa Cykler, motorcykler, scootere, knallerter Cymo Centret, Hobro Cykler, scootere, havemaskiner Frankie s MC Center, Randers Motorcykler, scootere 4

5 1 Metode Der er tale om en kvalitativ analyse, der skal afdække efteruddannelsesbehov inden for det cykeltekniske område. Generelt gennemføres analysen i virksomhederne på basis af et semistruktureret kvalitativt interview med relevante personer samt forskellige former for observationer i butikker og værksteder. Semistruktureringen handler om, at spørgerammer, observationsrammer o.l. er udgangspunktet, men samtidig er analysen åben for, at der kan opstå nye relevante analyseperspektiver under virksomhedsbesøgene, som analysearbejdet skal kunne reagere på. Metodegrundlaget bygger derfor på, at analysen gennemføres på baggrund af en væsentlig indsigt i produkterne og i branchen som helhed samt det cykeltekniske områdes anvendelse af forskellige teknologier. Efter en indledende telefonsamtale og bekræftende mail udvælger virksomhederne selv de personer, der skal interviewes. I alle tilfælde er det indehaveren af virksomheden, der her er interviewet. De er alle uddannet som faglærte inden for det cykel- knallert eller motorcykelområdet. Observationerne under rundgangen på virksomheden har været fokuseret på de produkter, der sælges og serviceres samt værkstedernes indretning og den anvendte teknologi. Analysestrategi handler om, hvordan analysearbejdet mere detaljeret skal gennemføres og udfoldes med henblik på at sikre, at analyseresultatet opnår optimal pålidelighed og brugbarhed. Det drejer sig bl.a. om sammensætning af virksomhedspopulationen, og hvordan data skal kategoriseres under analysearbejdet. I udviklingen af analysestrategien er der fokuseret på, hvordan man kan afgrænse det cykelmekaniske område fra beslægtede områder. Der er i denne forbindelse afholdt en workshop med et antal virksomheder, der sælger og reparerer cykler, knallerter, scootere og motorcykler. Virksomhedspopulationen er sammensat ud fra et ønske om at få belyst uddannelsesbehovene bredt set i forhold til brancheområde og virksomhedsstørrelse. Derudover har der i valg af virksomheder også været fokus på at få input til vurdering af udviklingsdynamikken omkring det cykelmekaniske område med henblik på at levere vurderinger i forhold til den brancheglidning, som den teknologiske udvikling er årsag til. 1.1 Afgrænsning af analysearbejdet FKB 2705 Cykelmekanisk område omfatter kun cykler. Der er tale om et lille jobområde, som til gengæld er tydeligt afgrænset. Desk-researchen sammenholdt med drøftelser på det første styregruppemøde viste, at det var nødvendigt at afdække uddannelsesbehovene i forhold til et væsentligt større jobområde end FKB 2705 afgrænser. 5

6 Det er typisk for branchens virksomheder, at de leverer produkter og ydelser, der rækker ud over det cykelmekaniske område. Der findes en række eksempler på virksomheder, som sælger og servicerer både motorcykler, scootere, knallerter og cykler. Derudover ses også eksempler på, at salg og service af cykler kombineres med salg og service af plæneklippere, havetraktorer, motorsave, buskryddere o.l. Udviklingen i arbejdsopgaverne i en del af cykelbranchens virksomheder bestemmes dermed af andre udviklingstendenser end dem, der gælder for cykler. Det er derfor vigtigt at analysen kan tilvejebringe et grundlag for at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fastholde det snævre jobområde for FKB 2705 set i lyset af udviklingen i efteruddannelsesbehovene for faglærte i de besøgte virksomheder. 2 Cykelbranchen som uddannelsesområde Selvom en del af virksomhederne sælger og servicerer meget andet end cykler, så er det cyklen, der er i væsentlig grad er grundlaget for virksomhedens udvikling og overlevelse på længere sigt. Ingen opfatter cykler, som noget man blot sælger sideløbende med så meget andet, sådan som det f.eks. er tilfældet i store varehuse. Der er generelt en stærk bevidsthed om, at man skal levere noget særligt til kunderne. Hvis man opfylder disse krav, så mener alle, at fremtiden ser lys ud som cykelfagmand. Danskerne er et af verdens mest cyklende folkefærd. Mere end hver fjerde tur til og fra arbejde og uddannelse foregår på cykel, og cykling er en aktiv del af danskernes fritidsliv. Cykling giver motion og kulturelle oplevelser for hele familien, og mange cykler hele livet igennem. Cykeltransport er en vigtig del af løsningen på transportbehovet i Danmark. At cykle er en billig og effektiv transportform, der kan bidrage til en bedre mobilitet både på landet og i byerne. Ikke mindst i byerne er brug af cyklen med til at reducere trængsel og forbedre fremkommeligheden. Cykling kombinerer derudover mobilitet med motion og bidrager til at forbedre danskernes folkesundhed. Cykling er en meget miljøvenlig transportform og indgår derfor i samfundets bestræbelser mod at fremme en bæredygtig udvikling. Disse åbenlyse fordele ved cykler fremhæves i alle interviews som grunden til, at man først og fremmest forbinder fremtidig vækst i virksomheden med salg af cykler. Citat: Cykelområdet tilhører fremtiden vi har haft en flot fremgang under krisen. Cyklen er hele vejen rundt fremtiden alt går i cyklernes retning. Det er bredt på hele segmentet af cykler. Det er alle typer cykler, der har fremgang. 6

7 Selvom arbejdsopgaver vedrørende scootere, knallerter, motorcykler og havemaskiner også er vigtige for virksomhederne i fremtiden, så er det ubetinget cykler der skal bære udviklingen i cykelbranchens virksomheder. De øvrige områder vil næppe udvikle sig ret meget volumenmæssigt, og der er generelt en opfattelse af, at motorcykelbranchen ikke igen vil opnå det omfang, man har set i de seneste år. Citat: Det er gået voldsomt tilbage. Det varer meget lang tid, før vi kommer tilbage til salget i de gode tider på motorcykelmarkedet, hvis det overhovedet nogen sinde sker. Det vil i hvert fald gå en del år. Motorcyklen står langt nede på listen i familierne. El-cykler og el-scootere vurderes til at have et stort potentiale. Alle mener, at der vil komme en betydelig vækst her, men hvor hurtigt det sker og hvor meget, det er mere usikkert. Citat: El-cykler, det bliver stort i fremtiden det er der simpelt hen ingen tvivl om. Vi ser jo stor fremgang i andre lande i Holland er det helt vildt. Flere oplever, at det er en ny kundegruppe, der køber disse køretøjer. Hvis transport i privatbiler bliver dyrere og mere besværlig, så kan man forestille sig, at en del af den trafik, der i dag foregår ved hjælp af biler, flytter over på disse køretøjer, og så vil det tilføre cykelbranchen endnu mere vækst. 2.1 Teknisk service som arbejdsområde En stor del af arbejdet i cykelbranchens virksomheder kan kategoriseres som teknisk service. Teknisk service er en særlig form for service. Service er generelt karakteriseret ved at være immateriel, men serviceydelser kan formidles via fysiske produkter, sådan som det ofte er tilfældet med teknisk service. Service er også karakteriseret ved at indeholde et betydeligt element af personlig kontakt mellem kunden og den, der leverer serviceydelsen. Dette ses særligt tydeligt i mindre cykelforretninger. Cykelmekanikeren indgår ofte her i betjening af kunderne i forbindelse med service og reparationer. Derudover sælger mekanikerne i flere tilfælde også cykler, knallerter og andre produkter fra butikken. Flere åbne butikslayout, der i højere grad integrerer butik og værksted, stiller større krav til mekanikergruppens merkantile kompetencer. Citat: For en virksomhed af min størrelse, så vil det være en rigtig god ide at kombinere et el-cykelkursus for cykelmekanikere med et kursus i salg af el-cykler. Vi er nødt til både at kunne sælge og reparere, og det er altså to meget forskellige roller. Der er ikke rigtig nogle salgskurser rettet mod vores branche. 7

8 Brancheforeningen Danske Cykelhandlere har tilbudt nogle salgskurser og kurser i opbygning af butikken til medlemmerne. Det har bl.a. været på Handelsfagskolen i Skåde. Forretningskæderne afholder også ind imellem kurser på området. Citat: Så er jeg medlem af Mosquito, og de holdte også noget om salg, hvor der var en lærer fra Handelsfagskolen, som kørte det. Det foregik i en butik i Vejle, hvor vi så mødte op og deltog. Det var rigtig godt. Især mindre cykelforretninger og forretninger, der arbejder med et bredt sortiment af cykler, knallerter/scootere og havemaskiner, efterspørger en mekanikerprofil med en merkantil efteruddannelse inden for salg. Citat: Den her profil som både kan skrue og sælge det er en mangelvare, men ofte er det lige præcis den person, som kunderne gerne vil købe en cykel af. Der er mange, der kan skrue, men at omsætte den viden, man har, til en salgssituation det giver slet ikke sig selv. Som udgangspunkt er det vigtigt at se cykelbranchens uddannelsesbehov i lyset af forskellige former for teknisk service. Der er forskellige dynamikker i spil afhængig af typen af de serviceydelser, der skal leveres til kunden. Overordnet set skelnes mellem tre former for tekniske serviceydelser: Service on demand er den klassiske ydelse inden for teknisk service. Kunden styrer selv, hvornår der er behov for service, f.eks. når man konstaterer, at nu starter plæneklipperen ikke længere, eller at cyklen er punkteret. Kunderelationen er afgrænset til den enkeltstående serviceydelse og kan evt. genoptages, når kunden får et nyt problem. Denne type af serviceydelse fylder meget i den tekniske service, som cykelbranchen leverer, men den er lang fra enerådende. Service agreement kræver i princippet en skriftlig aftale med kunden. En serviceaftale kan indeholde mange specifikke forhold, men indebærer typisk faste serviceintervaller og aftaler vedrørende priser, kvalitet m.m. Her er kunderelationen mere fast etableret inden for rammen af den konkrete aftale eller et bestemt servicekoncept. Man kan kategorisere de eftersyn, som cykelhandlere laver på nye cykler, som service agreement. De udgør en del af det kunden køber, når han/hun køber en ny cykel hos en cykelfagmand. Der er imidlertid også andre eksempler f.eks. inden for havemaskiner. Citat: På plæneklippere har jeg siden 1986 kørt et koncept, hvor vi, når sæsonen er forbi, tager maskinerne ind til eftersyn og reparation og opbevarer dem til kunderne skal bruge dem igen om foråret. Lige nu har jeg 85 maskiner til opbevaring, som er repareret. De får hele turen. Vi starter med at trykrense dem og derefter sprøjte dem med olie så sliber vi og afvejer kniven. Træksystemer bliver renset og smurt. Kabler gås efter. Så går vi til motoren. Skifter luftfilter, renser evt. karburatoren. Når vi er færdige, bli- 8

9 ver den prøvekørt og til sidst sat på hylden. Det er helt komplet eftersyn, hvor vi har været overalt. Ikke alle kunder vil indgå en sådan aftale og holder sig dermed til service on demand. Citat: Hvis ikke man er med i den ordning, så kommer man typisk, når der er noget i vejen, og så laver vi det. Ovenstående eksempel med plæneklipperne kan man se som et ret oplagt koncept, der ligger lige for at tilbyde kunder, som køber en plæneklipper. Der er imidlertid også et eksempel på en cykelhandler, som har udviklet et særligt koncept og på denne måde udvidet forretningsområdet. Citat: Jeg har specialiseret mig i smertefri kørsel på cykel. Jeg afkoder problemet for kunden, og så indstiller jeg simpelthen cyklen og bygger den også om, hvis det er nødvendigt. Det er ofte til folk, der har skavanker og handicaps, men det kan også være helt unge mennesker, der måske bare har problemer med en hånd, der gør, at de ikke så let kan skifte gear. Det er rettet mod alle former for problemer og ubehag ved at cykle. Jeg har også markedsført mig på det, og det har givet respons fra hele Fyn. Facility Management hvor servicevirksomheden typisk overtager drift og vedligeholdelse af hele anlæg eller systemer. Her indgår servicevirksomheden ofte i et partnerskab med kunden. Facility Management indebærer, at servicevirksomheden med ydelsen bidrager til at udvikle kundens virksomhed og dermed også påtager sig udviklingsopgaver. Der er ikke længere tale om standardydelser med relativt faste koncepter, men særskilt udviklede ydelser tilpasset den enkelte kundes behov. Serviceopgaver af denne type er der ikke fundet eksempler på i dette analysearbejde, men det er slet ikke utænkeligt, at det kan blive mere almindeligt i fremtiden. Hvis man f.eks. forestiller sig, at postvæsenet skal have styrket sin indsats for at reducere CO2 udledningen, så kunne man inviterede specialister i elcykler og el-scootere/knallerter til at indgå i udviklingen af postvæsenets logistik ud fra denne synsvinkel. Man kan så senere indgå en partnerskabsagtig kunderelation, der involverer et særligt kundespecifikt koncept for leverancer af specielle post-el-cykler og el-scootere/knallerter, hvor også løbende service og vedligehold er inkluderet. Det er væsentligt også at anlægge et merkantilt perspektiv på udviklingen i cykel- og knallertbranchen. Ovenstående citater fra virksomhederne viser et behov for en grundlæggende forståelse for udviklingen i opgaverne forstået som service. Denne grundlæggende forståelse er vigtig for cykel- og knallertmekanikere, sådan at de på denne baggrund kan medvirke til at udvikle og understøtte virksomhedens forretningsgrundlag. Derudover efterspørges der også mere specifikke salgs- og kommunikati- 9

10 onsmæssige kompetencer, hvor cykel- og knallertmekanikeren kan anvende sin cykeltekniske viden på en hensigtsmæssig måde i salgsarbejdet. 2.2 Nuværende dækning af uddannelsesbehovene Cykelmekanikere, knallertmekanikere og motorcykelmekanikere får generelt ikke meget efteruddannelse i AMU-regi. Under interviewene nævnes enkelte kurser, men de ligger ofte flere år tilbage. I dag er den vigtigste kilde til efteruddannelse forskellige former for leverandørkurser. Det er ofte et krav fra leverandørerne, at man skal deltage i deres mærkebestemte efteruddannelse, hvis man skal bevare sin status af autoriseret forhandler. Hvis man indgår i en forretningskæde eller indkøbsforening Mosquito f.eks. så vil det også typisk medføre krav om deltagelse i uddannelsesaktiviteter. Foreningen Danske Cykelhandlere har desuden en certificeringsordning, der også stiller uddannelsesmæssige krav. Det ikke enhver cykelhandler, der kan certificeres som Din Cykelfagmand. Certificeringen kræver, at personalet jævnligt opdaterer deres viden om cykeltyper, udstyr, gear- og bremsesystemer. Værkstedet skal leve op til præcise krav, hvad angår værktøj og udstyr, og butikken skal have styr på rutinerne. For at beholde certificeringen skal butikken og værkstedet hvert år dokumentere, at personalets uddannelse er ført ajour, at værkstedet har alt det værktøj og udstyr, der kræves, og at både butik og rutiner lever op til de fastsatte krav. Derfor får butikken besøg af auditører fra CEUS, Nykøbing Falster, en gang om året. Først når alt er fundet i orden, bliver certificeringen fornyet. Alle er glade for leverandørkurserne, men der er ved at være en stigende erkendelse af, at disse kurser i sig selv ikke fuldt ud kan dække branchens uddannelsesbehov i fremtiden. Kurserne er generelt for korte og stikker ikke fagligt dybt nok, fordi de holder sig til et enkelt mærke. Et bredere fagligt fundament som cykelmekaniker, knallertmekaniker og motorcykelmekaniker er nødvendig at opretholde og udvikle uafhængigt af leverandørerne. Det er her de besøgte virksomheder ser en generel opgave for efteruddannelsen under AMU. Et problem for især mindre virksomheder er afstanden til skolen i Nykøbing Falster. Dette kan være afgørende for deltagelse i efteruddannelse for nogles vedkommende. Citat: For mit eget vedkommende vil jeg ikke kunne tage af sted i tre dage, selvom jeg ved, at de laver nogle gode efteruddannelseskurser i Nykøbing de er meget dygtige. Jeg har haft en af mine ansatte på kursus på skolen, og jeg har selv gået der i min læretid. 10

11 Skolen i Nykøbing Falster får generelt meget ros af de besøgte virksomheder, og man finder, at de er de bedste til at løfte efteruddannelsesopgaven. Afstandsproblemet bør imidlertid løses ved at forlægge nogle efteruddannelseskurser til det jyske område og evt. andre steder i landet. Her kan man lære af leverandørerne, der holder kurser forskellige steder i landet. 3 Cykelmekaniske uddannelsesbehov I dette hovedkapitel er det den tekniske udvikling inden for det cykelmekaniske område, der er i fokus og de uddannelsesbehov, dette giver anledning til for cykel- knallert- og motorcykelmekanikere. 3.1 Cykler Danske cykelfabrikker har siden begyndelsen af 1900 tallet været samlefabrikker. Med lukningen af produktionen hos Kildemoes er det slut med en egentlig cykelproduktion i Danmark. Nogle cykelhandlere har også samlet og solgt egne cykler, og det sker stadig i et beskedent omfang. Når cyklen er samlet og færdigmonteret, får den af fabrikken eller cykelhandleren et dansk navn. Det mest almindelige er, at cykelhandlere sælger cykler, der er færdige fra fabrikken. Citat: Kommercielt er det ret håbløst at bygge en cykel til en bestemt kunde, sådan som man gjorde det for år tilbage. Lønnen for at samle cyklen sammenholdt med logistik og lager gør det umuligt at sælge cyklen til en konkurrencedygtig pris. Cykelfabrikkerne er også blevet meget bedre i dag til at levere en høj kvalitet i en bestemt sammensætning, som vi efterspørger. Racercykler til cykelsport er en lille niche som omsætningsmæssigt fylder meget lidt i cykelbranchen. Der findes nogle få specialcykelhandlere i Danmark, som har et marked i kraft af tilknytning til nogle cykelklubber, men de kan tælles på to hænder. Cykelsport er absolut et nichefænomen i cykelbranchen, der ikke giver anledning til særlige uddannelsesbehov, som kan dækkes under AMU. Citat: Der er specialcykelhandlere, som handler med racercykler, men konkurrencen er meget hård fra internethandel. Nørderne vil ofte selv kunne montere de specialkomponenter, de køber. Der er også samlevejledninger på nettet, og ofte indkøber de også dyrt værktøj til at vedligeholde cyklen. Inden for cykler foregår der til stadighed en betydelig teknologiudvikling, som typisk er mærkespecifik og knyttet til udviklingen i cyklens forskellige komponenter f.eks. stel, gear, bremser, forgafler m.m. 11

12 Forhandlerne og deres mekanikere følger leverandørkurser i et væsentlig omfang. Her får de viden om det sidste nye, og det giver generelt ikke problemer at omsætte det i det daglige arbejde. Cykelmekanikerne oplever, at de har en god ballast i deres grunduddannelse. På nogle områder rækker leverandørkurserne imidlertid ikke. Da det er meget korte kurser af en dags eller en aftens varighed, opstår der et behov for at komme dybere i bestemte områder og også at kunne frigøre sig fra bestemte mærkers syn på teknikken. Citat: Fjedrende forgafler og skivebremser bør være et område for efteruddannelsen inden for cykler. Jeg skal selv på kursus i både gafler og skivebremser i morgen (et leverandørkursus). Det er leverandøren af forgafler, gear og skivebremser, der holder kurset. Vi kommer ikke ret meget i dybden på disse kurser, så det kunne være godt at få et mere dybdegående efteruddannelseskursus i disse ting. Vi får ikke ret meget om principperne. Det er meget bedre på skolen, fordi der er jo andre skivebremser, end det vi her hører om. Flere og flere af de mountainbikes, vi sælger, har hydrauliske bremser. Man skal også være meget mere obs. på gear og gearsystemer herunder også indvendige gear. Et andet område, der generelt efterspørges efteruddannelse i, er el på cykler. El-cykler og efteruddannelse heri omtales særskilt i næste underkapitel, men der er også behov for mere viden om el på almindelige cykler. Citat: El er helt sikkert et efteruddannelsesområde og ikke kun på elcykler. Også sådan noget som dynamonav. Alt det el, der er på cykler, skal inddrages i efteruddannelse. Der kommer jo mere og mere. 3.2 El-cykler El-cyklen er et teknisk gennembrud, som alle de besøgte cykelhandlere venter sig meget af i de kommende år. El-cykler giver mulighed for forureningsfri transport ved hjælp af vedvarende energikilder og kan samtidig kombinere sund motion med nødvendig transport. I stedet for at købe en almindelig cykel eller en knallert kan man kombinere motionen fra en cykel med en knallerts hjælpemotor. El-cykler kom til Danmark for første gang omkring år Tidligere var el-cykler for det meste noget, som ældre mennesker eller handicappede anvendte, men i dag er det ved at ændre sig. En vigtig forklaring er, at moderne el-cykler har fået et mere moderne design og efterhånden ligner enhver anden cykel. 12

13 I Holland blev der i år 2007 solgt el-cykler, hvilket svarer til omtrent 10 % af markedet. Hvis der skulle sælges et tilsvarende antal i Danmark ville det svare til et antal på cykler. På verdensplan sælges cykler i milliontal, og dette tal ventes at stige, fordi priserne på el-cykler hele tiden falder, mens kvaliteten bliver bedre og bedre cyklerne kører længere og længere på en opladning samtidigt med, at batterierne bliver lettere og designet pænere. Danske forhandlere af el-cykler har personer, der har lidt mere end ti kilometer til arbejde, som målgruppe. El-cykler vejer ca. fire kilo mere end almindelige cykler, men ligner dem fuldstændigt. Ved nogle cykler kan man slå motoren fra, og så fungerer den som en helt almindelig cykel. Prisen for en el-cykel ligger på mellem kr. Den store prisforskel kan typisk forklares ved forskel i størrelsen på cyklens batteri jo større batteri jo længere kan en el-cykel køre på en opladning. E n t y- pisk el-cykel kan køre omtrent 25km på en opladning og lithium batterier til en el-cykel kan oplades ved hjælp af en oplader, der svarer til dem, man bruger til mobiltelefoner. De fleste el-cykler er bygget sådan, at motoren slår fra, når hastigheden kommer over ca. 25 km i timen, men så kan man også holde den hastighed, selv om der er modvind, eller det går op ad bakke Uddannelsesbehov i relation til el-cykler Alle de besøgte cykelhandlere kan berette om fremgang i el-cykelsalget. Der er ret store forskelle i omfanget, men også i hvor meget, man har valgt at markedsføre el-cyklen. Citat: Jeg solgte de første el-cykler for en 8-9 år siden. Det slog slet ikke igennem den gang. De få vi har solgt igennem årene, har vi til gengæld ikke haft problemer med. Men el-cykler forventer jeg mig meget af fremover. Det er stadig i småtingsafdelingen, men der er en stigende interesse det mærker vi også. Det vil også give også nogle nye kunder i butikkerne. Det ser ud til at være købestærke kunder, der interesserer sig for el-cykler. Vi håber meget, at vi kommer til at sælge en del el-cykler. Det har vi gjort i var der, hvor vi rigtig tog fat på at markedsføre og sælge elcykler. Det nævnes også ofte, at en solgt el-cykel hurtigt bliver til flere, fordi kunderne normalt er begejstrede for anskaffelsen. Citat: Vi har et godt salg af el-cykler i 2009 solgte vi ca. 70. Det nærmer sig snart de 10 %. Det vil helt sikkert udvikle sig. Kunderne er intet mindre end vildt glade for deres el-cykler. De er meget begejstrede. Det får en selvforstærkende effekt. 13

14 Alle, der sælger el-cykler, har modtaget efteruddannelse inden for el-cykler i form af leverandørkurser. Citat: Vi har gjort noget uddannelsesmæssigt i forhold til el-cykler. Det startede med, at vi blev el-cykelforhandler for Batavus, og de kræver, at du deltager i et kursus for at kunne blive forhandler. Det var et aftenkursus. Man føler sig ikke ordentlig rustet efter et så kort kursus man skal hjem og have det i hænderne. Batavus er så en mere avanceret cykel end de fleste. Alle peger på, at leverandørkurserne ikke er tilstrækkeligt til at dække cykelmekanikernes efteruddannelsesbehov. Der skal mere til også selv om man har viden og erfaring med strøm på f.eks. motorcykler. Citat: Med hensyn til fejlfinding på el-cykler så har vi ikke haft problemer endnu. De fleste fejl har været mekaniske. Jeg er udlært motorcykelmekaniker og har da også haft lidt om strøm, men det synes jeg nu ikke, at jeg har haft gavn af i forbindelse med el-cykler det er noget helt andet. Motorstyringen på en motorcykel handler om styring og regulering af en forbrænding, hvor det på en cykel handler om styring og regulering af en elektromotor, der fungerer som hjælpemotor. Både teknologiske og principielt er der altså tale om store forskelle, som vil gøre det vanskeligt for motorcykelmekanikere at reparere el-cykler uden målrettet efteruddannelse inden for el-cykler. En del af servicen foregår på nogle cykelmærker ved hjælp af en bærbar PC og noget software. Cykelmekanikeren kan f.eks. opdatere softwaren i cyklens styrebox. Citat: Hvis der en mystisk fejl, man ikke kan finde, så kan vi sætte et stik på, og så kan de se det på fabrikken i Holland. De fejludlæsninger du har lavet dem kan de så kigge med på over internettet. De billigere systemer kan ikke tilbyde de faciliteter. Efteruddannelsesbehovet inden for el-cykler skal ses i sammenhæng med leverandørkurserne, som for de fleste må anses som nærmest obligatoriske. Behovet handler om en mere dybtgående baggrundsviden om el i relation til el-cykler, sådan at indsigten i området ikke bindes op på specifikke cykelmærker. Omfangsmæssigt foreslår nogle af de interviewede et kursus af ca. to dages varighed. En uge er helt sikkert for meget. Omtrent alle ved jo lidt i forvejen. Derudover omtales afstanden til Nykøbing ofte som et problem. Citat: Men vi er jo reservedelsudskiftere, som selvfølgelig skal kunne finde fejl og vide noget om baggrunden. Et par dage tror jeg er nok, men det vil være et problem for os, hvis vi skal helt til Nykøbing Hvad med om Nykøbing-skolen holder det på hoteller, hvor vi før har været på leverandørkurser. 14

15 4 Scootere og knallerter Knallerter opdeles i to kategorier en lille som højst må køre 30 km i timen og en større som må køre 45 km i timen også kaldet en EU-knallert. Der er ikke en klar skelnen mellem knallerter og scootere. Citat: Forskellen på knallerter og scootere. Ja men der findes stort set kun scootere. Vi sælger da somme tider nogen off-road-agtige nogen, som vi kalder knallerter. En scooter er vel defineret ved, at den har nogle skjolde foran ligesom Vestpa-scooteren i gamle dage. Alle scootere kører med slyngkobling, og alle dem vi kalder knallerter de kører med gearkasse. Det er også en måde at skelne på. Det er netop gearkasseproblemstillingen, som har gjort scooteren nærmest enerådende i dette segment. Citat: Fast gear til knallerter har flere ulemper. Når man skal op ad bakkerne, så skal man skifte ned. Der kan scooteren noget, de andre ikke kan. Den finder hele tiden det moment på motoren, hvor den kører bedst. Den er derfor hurtigere i acceleration, og kører hurtigere op ad bakkerne. Det er en super god løsning, og i dag holder det altså. De første, der kom med det, gik i stykker konstant, men i dag kører det bare uden problemer. Flere ser en stor fremtid for el-scootere/knallerter, om end det ligger lidt længere ude i fremtiden end for el-cyklers vedkommende. De findes dog allerede som fuld brugsdygtige modeller, men salget er ikke stort. Prisen er for høj endnu. 4.1 El-scootere og el-knallerter I Danmark er der i dag omkring knallerter og scootere. Disse kunne med fordel afløses af el-knallerter/scootere, som stort set ikke forurener og slet ikke støjer. En lille el-knallert kører højst 30km i timen og skal køre på cykelstien. Eneste krav til føreren er et knallertkørekort, eller at man er over 18 år og har en ansvarsforsikring. En el-knallert til højst 30 km i timen koster omtrent 5 øre pr. kørt kilometer. En lille elektrisk knallert har en rækkevidde på km. pr. opladning. Batteriernes levetid kan være op til kørte km. En knallert 45 kræver almindeligt kørekort og skal køre på vejen, den koster omtrent 12 øre pr. kørt kilometer. En stor elektrisk knallert har en rækkevidde på 50 km pr. opladning. Prisen for en elektrisk knallert er i dag på omtrent DKK og op. Citat: Der kommer garanteret flere el-scootere nu. Man skal være god til at arbejde med el. Sikkerheden skal være stor. At kortslutte sådan et batteri er virkelig risikabel, selv om det er lavvolt. Men det er jo lidt i sin vorden. 15

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Svend Jensen ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 1. Metode.. 4

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet

Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet Udført af Svend Jensen, ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning ApS for Industriens Uddannelser november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Metodeovervejelser

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehov inden for teater, udstillings- og eventområdet

Analyse af efteruddannelsesbehov inden for teater, udstillings- og eventområdet Analyse af efteruddannelsesbehov inden for teater, udstillings- og eventområdet Svend Jensen ERA- Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse november 2010 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 1. Metode.. 4 2.

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion E R A E rh v e rv s p æ d a g o g is k R å d g iv n in g Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion Udført af Svend Jensen, ERA i samarbejde med Jørgen Bo

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22 juni 2013 www.danskecykelhandlere.dk Endnu et side 11 ELITE - certifikat uddelt Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 CYKELakademiet sætter strøm til side 10 Godt nyt for cykelbranchen

Læs mere