Undervisning med samarbejdsstrukturer Cooperative Learning, Jette Stenlev/Spencer Kagan, Alinea 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning med samarbejdsstrukturer Cooperative Learning, Jette Stenlev/Spencer Kagan, Alinea 2009"

Transkript

1 Schmeckt s gut? Et undervisningsforløb til tysk, 7.-8.klasse Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i materialer fra CFU s udlånssamling suppleret med enkelte tekster /opgaver fra materiale på infosamlingen. Der gives forslag til opgaver/aktiviteter, som tilgodeser forsk. læringsstile, men som også i høj grad inddrager strukturer fra Cooperative Learning. Beskrivelserne af CL strukturerne er hentet fra bogen: Undervisning med samarbejdsstrukturer Cooperative Learning, Jette Stenlev/Spencer Kagan, Alinea Desuden er Fælles Mål 2009 tænkt ind, så forløbet stemmer overens med nogle af trinmålene herfra (Se næste side) Materialer/Links: Guten Appetit! Tema Der Sprung, Alinea (Udlånssamling) Rund um værkstedskasse, Alinea (Udlånssamling) Neue Freunde, DVD materiale, Alinea (Udlånssamling) Rundt om tysk kopimappe, Gyldendal (Infosamling) Undervisning med samarbejdsstrukturer Cooperative Learning, Jette Stenlev/Spencer Kagan, Alinea 2009 Netto: Aldi: Rim: Beats: Opskrifter:

2 Fælles Mål 2009 Forløbet er tænkt til kl, så da det rækker ud over 7. kl, kigges her på, hvilke trinmål efter 9. kl, som tilgodeses i forløbet. De fleste af disse mål genkendes også fra trinmålene for 7. kl blot med en lidt udvidet beskrivelse. Kommunikative færdigheder: læse og forstå hovedindhold og detaljer i forskellige teksttyper, fx prosa, nyhedstekster, reklamer og sangtekster redegøre i et enkelt sprog inden for nære og centrale emner præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog Sprog og sprogbrug: udtrykke sig med en klar og forståelig udtale og intonation anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende kommunikationsstrategier i samtaler, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger anvende retskrivning, så kommunikationen lykkes Sprogtilegnelse: være bevidste om læsestrategier, herunder skimming og skanning udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved hjælp af internettet anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster, herunder også nettekster m.m. anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt Kultur og samfundsforhold: anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kulturer og kunst i tysksprogede lande foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden

3 Schmeckt s gut? Jetzt sollen wir ein bisschen über Essen und Trinken lernen. Wie heißen die Dinge im Kühlshrank eigentlich, wie bestellt man eine Pizza auf Deutsch, und wie sagt man, dass man gern in einem Restaurant zahlen will? 1. Zuerst sehen wir eine Folge aus dem DVD: Neue Freunde (Folge 4) - Afsnittet er tænkt som en appetitvækker til forløbet) Neue Freunde handelt von vier deutsche Jugendliche: Katrin, Jasmine, Bastian und Oliver. Oliver und Bastian sind neu in Berlin aber Katrin und Jasmine wollen ihnen gern helfen und kennenlernen, und die vier Jugendlichen werden bald Freunde. Katrin hat bald Geburtstag und Jasmine, Oliver und Bastian wollen gern eine Party für sie planen. Sie telefonieren Katrins Mutter, und sie will bei den Vorbereitungen helfen. Die Party soll eine italienische Party werden. Die drei Freunde kaufen im Supermarkt ein. 7. kl: Inden afsnittet ses er det en god øvelse, hvis læreren fortæller ovenstående mundtligt på tysk gerne mere uddybende. Eleverne lytter og skriver efterfølgende, hvad de har forstået af lærerens forklaring, og man taler om det i klassen. De fleste elever har opfanget næsten alt, og dette er en god måde at give eleverne en succesoplevelse med deres tyskkundskaber. Desuden er de nu godt rustet til at forstå afsnittet. (Folge 4 sehen) 2. Einkaufszettel: Arbeitet in Gruppen mit 4 Personen. Macht einen Einkaufszettel für eine Party. Was wollt ihr kaufen? Benutzt das Wörterbuch oder besucht: oder Schreibt den Zettel auf einem Papier (A3) Einkaufszettel: Eis Limonade

4 3. Stellt euren Einkaufszettel in Stå og del vor (Cooperative Learning) CL struktur Stå og del 1. Alle teams står op. I hvert team holder team-medlem 1 en liste med teamets forslag til løsninger. 2. Læreren beder et team komme med deres første forslag. Team-medlem 1 fremlægger det og krydser det af på teamets liste. 3. Team-medlem 1 i de øvrige teams krydser det fremlagte forslag af eller tilføjer det på deres liste med en farvet pen, hvis det ikke er på deres liste i forvejen. 4. Team-lister roterer til team-medlem 2 i alle teams. 5. Læreren beder det næste team fremlægge et forslag. 6. Når et team ikke har flere forslag på deres liste, som ikke allerede er præsenteret, sætter de sig ned. De fortsætter med at tilføje forslag fra andre teams. 7. Når alle teams sidder ned er strukturen færdig (eller når læreren vurderer det) Læreren kan med fordel skrive med på et ark karton efterfølgende kan dette ark hænges i klassen, så man løbende kan øve og se på ordene, så man ikke glemmer dem. 4. Das Drehbuch Duetlæsning Von eurem Lehrer bekommt ihr jetzt das Drehbuch für die Filmfolge. Lest das Drehbuch zu zweit als Duetlæsning oder macht ein Rollenspiel. Manus hentes her: de+manuskript.pdf CL Struktur Duetlæsning Forberedelse: Alle elever har samme tekst, forberedt af læreren, hvor hver linie er markeret med A, B eller AB. 1. I par vælges en elev A og en elev B 2. I par læser eleverne hver især de linier, der er markeret med deres bogstav. Linjer markeret AB læses i kor af begge elever. Som variation kan man efterfølgende vælge at læse samlet i klassen, så alle A er læser sammen osv.

5 5. Fragen zum Drehbuch Hier gibt es einige Fragen zum Drehbuch. Ihr könnt die Fragen zu zweit, in Gruppen, in der Klasse oder vielleicht durch Quiz og Byt beantworten (Spørgsmålene klippes ud, og skrives evt. over på små sedler, hvor også svaret fremgår, så eleverne selv kan tjekke undervejs) 1. An welchem Tag hat Katrin Geburtstag? 2. Wem ruft Jasmine an? 3. Was ist der Nachname der Mutter? 4. Wo können sie die Party haben? 5. Wann beginnt die Party? 6. Woher kommt das Geld für die Party? 7. Wie viele Personen können sie einladen? 8. Was wollen sie gern essen? 9. Was wollen sie trinken? 10. Welches Thema wählen sie für die Party? 11. Was ist der Name der Torte, die Jasmine machen will? 12. Wo gehen sie einkaufen? 13. Nenne mindestens drei Zutaten die Jasmine für die Torte braucht. 14. Was macht Oliver am Ende der Folge? CL struktur Quiz og byt Forberedelse: Hver elev har et kort med et spørgsmål på. Alle spørgsmål er forskellige. 1. Eleverne rejser sig, går rundt mellem hinanden og finder en partner fra et andet team. 2. Partner A stiller sit spørgsmål. 3. Partner B svarer. 4. Partner A hjælper eller roser. 5. Partnerne bytter roller, så B spørger og A svarer. 6. Partnerne bytter kort/spørgsmål! 7. Eleverne siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin Vokabeln lernen Jetzt sollen wir neue Wörter lernen damit wir die nächsten Aufgaben besser verstehen und lösen können.

6 Rundt om tysk side har en fyldig gloseliste til temaet Essen und Trinken. Man kan arbejde med alle, eller læreren kan vælge ud. Man kan træne gloserne via strukturen Mix og match. CL struktur Mix og match 1. Hver deltager får udleveret et kort med fx en oplysning, et spørgsmål en opgave eller en glose. Kortene passer sammen to og to, evt. fire og fire. 2. Læreren siger Mix, og eleverne cirkulerer rundt mellem hinanden og bytter kort med dem, de møder undervejs. 3. Når læreren siger Match, leder eleverne efter den kammerat, der har det kort, der matcher deres. 4. Når alle har fundet deres match og tjekket kortene, siger læreren Mix, og legen starter igen fra trin 2. Yderligere forslag til glosearbejde på bilag 1 7. Auf Restaurant Von eurem Lehrer bekommt ihr jetzt einen Text ( Rundt om tysk, side 83 eller 84, to dialoger fra en restaurant.) Lest den Text in der Klasse. Bemerkt die Ausdrücke, die man in einem Restaurant braucht. Schreibt die wichtigsten Ausdrücke im Heft. Macht selbst einen neuen Dialog (ein Rollenspiel), wo ihr die verschiedenen Ausdrücke übt. Auf Seite 87 in Rundt om tysk gibt es eine Speisekarte. Vielleicht kann diese Karte euch helfen. Ihr könnt auch wählen, eine von den Dialogen auf Seite 85 oder 86 zu übersetzen. Übt den Dialog als ein Rollenspiel/Lesetheater. Zeigt das Rollenspiel/Lesetheater in der Klasse.

7 8. Comics/Textpuzzle machen (Seite 83-84, Rundt om tysk ): Bestimmt ob ihr gern allein oder mit einem Partner zusammen arbeiten wollt. Allein: Macht Comics aus dem Text. Mindestens 5 Bilder mit Sprechblasen. Mit Partner: Beide bekommen einen Text (Dialog). Die Texte dürfen nicht ähnlich sein. Lese den Text gründlich, zerschneide den Text (die Zeilen) und gebe deinem Partner die Aufgabe, den Text noch einmal zusammen zu setzen. 9. Ekspert-puslespil (CL struktur) Jetzt sollen wir ein bisschen lesen. Dein Lehrer gibt dir das Buch Guten Appetit!. Hier sollen wir verschiedene Texte mit dem Thema Essen lesen. Wir helfen einander in Gruppen, und danach üben wir eine mündliche Vorstellung von einem von den Texten. (Klassen inddeles i grupper a 4 personer. Hver person i gruppen får en tekst forskellig fra de andres. I de øvrige grupper bliver de samme tekster delt ud se nedenfor) Tekster: Alle tekster i Guten Appetit kan anvendes. Ingen er teksterne er særligt lange, men som lærer kan man med fordel differentiere på, hvilke tekster man giver til hvilke elever. Dog skal man huske at ved at anvende Ekspert puslespil, så er der sørget for hjælp til alle. CL struktur Ekspert Puslespil 1. Læreren uddeler 4 forskellige tekster/opgaver, så alle medlemmer i et team har forskellige. 2. Team-medlemmer mødes i ekspert-teams med medlemmer fra andre teams, der har den samme tekst/opgave. 3. I ekspert-teams arbejder medlemmerne sammen om at læse og forstå/løse opgaven. 4. Medlemmerne hjælper hinanden med at forberede præsentationer af stoffet. 5. Alle vender tilbage til deres oprindelige team, hvor de præsenterer deres stof i Ordet rundt. 6. Eleverne arbejder videre på basis af deres nye fælles viden.

8 CL struktur Ordet rundt 1. Læreren giver en opgave/et emne med mange mulige svar. 2. Efter tur giver team-medlemmerne deres svar. 10. Textarbeit - Vorschläge Efter arbejdet med tilegnelse af teksternes indhold via Ekspert-puslespil kan der vælges at arbejde med indholdet på nogle af flg. måder: Arbeite mit den Aufgaben zu den Text in Guten Appetit! Übe den Text laut zu lesen Nutze deinen Handy, bespreche dein Vorlesen auf dein Handy. Mache einen Reim/Vers über den Inhalt des Textes Nutze: Gebe deinem Reim einen Rhythmus und stellt ihn der Klasse vor: Benutze: Mache 5 Fragen zu dem Text - Stelle deinen Partnern/der Klasse die Fragen. Mache ein Poster. Zeichne und schreibe über den Inhalt des Textes. Das Poster kannst du in der Klasse hängen. Finde Bilder im Internet, die mit deinem Text zu tun haben. Schreibe Texte dafür und hänge die Bilder in der Klasse. Finde einen Rezept mit einigen von den Zutaten, von denen deiner Text handelt: Her kan man finde mange spil, der omhandler mad/restaurant. De kan evt bruges i undervisningen. F.eks kunne eleverne få opgaven at oversætte the tutorial i spillet Busy Burger fra engelsk til tysk og så kunne de efterfølgende guide et andet par i brugen inden de får lov at spille.

9 Rund um En værkstedskasse til tysk. Som afrunding på forløbet om Essen und Trinken foreslås et værkstedsarbejde med de mange fremragende aktiviteter i Rund um. I denne kasse er læringsstile i høj grad tilgodeset, og der findes rigtigt mange sjove og lærerige aktiviteter. Hvis man har mulighed for en fagdag, hvor man kan arbejde med materialet, ville dette være oplagt, men at arbejde med materialet i dagligdagen er også udbytterigt. Aktiviteterne i dette materiale kan også sagtens inddrages længere fremme/undervejs i forløbet Flg. beskrivelse er hentet fra Materialeplatformen: Rund um er ny og farverig værkstedsundervisning til begyndertysk. Materialet er inspireret af de tyske metoder fra Stationenlernen og der er taget særligt hensyn til de mange intelligenser. Eleverne læser og skriver små historier, laver dramaøvelser, spiller kortspil og brætspil, løber orienteringsløb, laver plancher og små oplæg for hinanden. Eleverne træner det basale ordforråd indenfor temaerne fritidsinteresser, skole, mad og årstiderne. Rund um består af: Over 400 opgavekort, memorykort, spillekort, og ordkort. Der er terninger, spillebrikker, spilleplade, plakat, en cd med tekster og sange samt en lærervejledning med vejledning til læreren og kopiark til eleverne. Rund um er et supplerende materiale til Du bist dran, men kan sagtens bruges uden, at man arbejder med systemet. Bilag 1

10 Neue Wörter lernen wie kann man das? Vorschläge: Her kan man lave sine egne krydsord, så man kan træne de gloser, man arbejder med eleverne kan sagtens lave krydsord til hinanden. Staffellauf: Lav stafetløb med de gloser, der skal læres. Eleverne arbejder i par. Gloserne hænger rundt om i klassen. Eleverne skiftes til at hente og diktere ord til hinanden på tysk. Vokabelwettbewerb: To hold i to rækker, læreren nævner en glose på enten dansk eller tysk. Første elev i hver række løber til tavlen og skriver glosen på modsatte sprog. Der er point til den elev, der først har skrevet det korrekte ord. Man kan vælge at give point trods evt. stavefejl det er glosen, der er i fokus. Eleven må få hjælp fra sit hold, så længe han/hun ikke er løbet mod tavlen. Udfyld et skema som nedenstående. Man kan selv vælge om skemaet skal indeholde alle 5 kasser, eller blot nogle. Tysk Dansk Sætning/forklaring Tegning Engelsk Bum-spiel: Eleverne sidder på bordene. Læreren giver en elev af gangen en glose (gerne gloser, der allerede er øvet) Eleven skal lave en sætning med glosen, ellers BUM, og eleven må sætte sig på stolen. Lave et Dominospil med ordene og de danske oversættelser. Spille Rate mein Wort. Læreren gennemgår ordene, der skal læres. Eleverne arbejder herefter i grupper. Ordene lægges i en bunke på bordet, eleverne tager efter tur et ord, beskriver det uden at nævne selve ordet (anvender evt. også kropssprog). Den andre skal forsøge at gætte ordet. Den, der gætter rigtigt får ordet (kortet). Leitnerboks Se : eller Lege Mimen und raten ordet mimes, gruppen gætter Wörterbuch Eleverne laver ordliste/forklaring til deres gloser, og denne udleveres til de andre.

11

12

13

14

15

16

17

18 FOLGE 4: EINE PARTY PLANEN Ext. EISCAFÉ Oliver: Schade, dass Katrin nicht da ist. Jasmine: Wisst ihr, am Samstag hat sie Geburtstag! Oliver: Geburtstag? Was? Vielleicht können wir am Samstag eine Geburtstagsparty für Katrin organisieren. Jasmine: Ja, eine Überraschungsparty! Bastian: Das ist eine gute Idee. Wir können Katrins Mutter fragen. Vielleicht hilft sie uns. Oliver: Jasmine, du kennst Katrins Mutter gut. Was glaubst du? Jasmine: Katrins Mutter ist nett und hilft uns bestimmt. Oliver: Hast du dein Handy? Du kannst sie sofort anrufen. Sonst kann ich dir auch mein Handy geben. Jasmine: Nein danke, das brauchst du nicht. Ich habe mein Handy hier und rufe sie sofort an. Jasmine: Guten Tag Frau Niedermeier. Hier ist Jasmine. Ja, ich wollte fragen: können wir am Samstag eine Geburtstagsparty für Katrin machen?

19 Es soll eine Überraschungsparty werden. Bastian, Oliver, ich und einige Freunde von Katrin. Wir können bei Ihnen sein? Vielen dank. Am Nachmittag können wir alles vorbereiten und um Uhr beginnt die Party. Ja, wir kaufen alles ein und vielleicht können sie uns mit der Dekoration helfen? Sie wollen für alles bezahlen? Das ist aber nett! Alles klar. Bis Samstag dann. Vielen Dank. Tschüs, Frau Niedermeier. So, dann ist das erledigt. Oliver: Kein Problem also? Jasmine: Nein. Wir können zehn Personen einladen und Katrin kommt am Samstag erst um 19:00 Uhr nach Hause. Oliver: Dann können wir Michaela, Svenja, Christiane, Tanja, Heike und Amelie einladen. Und Jenny auch. Jasmine: Langsam, langsam. Ich denke da mehr an Katrins Freunde und nicht an deine Freundinnen! Oliver: OK. Jasmine: Katrin hat mehrere Schulfreunde wie

20 zum Beispiel Michaela und Julia. Die laden wir bestimmt ein. Bastian: Ja, und wir müssen entscheiden, was es zu essen und zu trinken gibt. Jasmine: Wir kaufen Pizza und Lasagne und wir können Italien als Motto haben. Oliver: Das ist eine gute Idee. Katrin liebt italienisches Essen. Das passt gut: eine italienische Überraschungsparty! Bastian: Und zu trinken: Sekt. Alkoholfrei natürlich! Und Limos und Cola! Jasmine: Und ich kann meine Jasminetorte backen. Oliver: Jasminetorte? Das klingt aber nett. Jasmine: Die wird dir sooooooooo gut schmecken! Oliver: Na, dann los. Zum Supermarkt. Bastian: Ja, alles klar! Kommt, lasst uns hinfahren. IM SUPERMARKT Jasmine: Mensch, so viel Pasta! Spaghetti! Oliver: Eins, zwei, drei. Bastian: Und jetzt Lasagne, lecker! Eins, zwei, drei. Jasmine: Und für die Torte brauchen wir:

21 Mehl, viele Eier, 1 Liter Milch, Zucker, eine Tüte Backpulver. Ohne Aprikosenmarmelade wird es keine Jasminetorte! So, und jetzt habe ich alles für die Torte. Wo ist eigentlich Oliver? Bastian: Weiß nicht! Bastian: Und jetzt was zu trinken. Limos. Viele Limos! Und Cola. Unbedingt! Jasmine: Und Sekt. Bastian: Alkoholfrei natürlich! INT. SUPERMARKT, ZEITSCHRIFTENSTAND Bastian: Und wen haben wir hier? Was machst du, Oliver? Oliver: Ja ja, ich weiß. Bastian: Wir brauchen keine Zeitschriften für die Party. Was glaubst du? Oliver: Alles klar. Keine Zeitschriften. Jasmine: Wir haben alles von unserer Einkaufsliste. Jetzt können wir bezahlen.

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Flashcard Aktivitäten und Spiele:

Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Rätseln: Hæng seks flashcards på tavlen. Lav en lille beskrivelse af et af kortene, og lad børnene gætte, hvilket kort du mener. Øvelsen er god til at åbne ordene

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

FÆLLES MÅL 2009 - i praksis

FÆLLES MÅL 2009 - i praksis FÆLLES MÅL 2009 - i praksis FOKUSPUNKTER MATERIALER UCN.DK - KURSER- KURSUSMATERIALER Husk. Et redskab til den professionelle lærer, der ikke lader sig styre af materialer og forlag, men har øje for undervisnings-

Læs mere

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i)

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) 1 A 1 ei og ie ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) auf Wiedersehen sieben Lieblingsfarbe Radiergummi vier ich heiße weiß eins zwei drei mein deine Bleistift Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen,

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch.

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch. e Wörter Die dänische Sprache gehört zu den skandinavischen. Sie wird vor allem in Dänemark und Grönland gesprochen und hat einige Anglizismen in Phrasen und Redewendungen. So heißt z.b. Hallo auf dänisch

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet.

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet. instruktioner til kopiark G2, G3 og G4 s.175-180 Wir spielen Grammatik - bestemt form (G2) og ubestemt form (G3) Kopiér arbejdsblad a og b, så de bliver for- og bagside på et ark karton. Du har nu et arbejdsblad

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 I tysk i 9. klasse vil vi arbejde med følgende fire

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

1 Hjemme - Substantiver P

1 Hjemme - Substantiver P 1 Hjemme - Substantiver P Opgave Find den rigtige substantivform i singularis ubestemt og pluralis ubestemt. -e Singularis ubestemt Pluralis ubestemt 1a) Rasmus har. 1b) Mie har to. 2a) Peter ser. 2b)

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Zwischen Welten. Ideer til undervisningen. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk

Zwischen Welten. Ideer til undervisningen. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk Tema: Migrantinnen in Deutschland Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse SVT2, 2010, 17. min. Billederne er fra tv-udsendelsen. Kvinder og deres baggrund og nuværende liv i det multietniske Tyskland er i fokus.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Midlertidig lærervejledning til Momos Spätkauf

Midlertidig lærervejledning til Momos Spätkauf Midlertidig lærervejledning til Momos Spätkauf Denne vejledning indeholder de allermest nødvendige lærerinformationer til bogens første tre kapitler. Dokumentet består af en side til side-vejledning og

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6. Mein Lieblingsfach ist Englisch. 9. Ich spiele gern Handball.

4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6. Mein Lieblingsfach ist Englisch. 9. Ich spiele gern Handball. repetition Kapitel 1, 2, 4 A Skriv et passende spørgsmål til hvert svar. 1. Ich bin 14 Jahre alt. 2. Ich heiße Miriam. 3. Danke gut. 4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6.

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Vise lytteforståelse

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Vise lytteforståelse Fag: Tysk Hold: 21 Lærer: Tine Kent Jensen U- ger Undervisningsmål 9. klasse 32-43 Deltage i samtale om centrale nære emner Forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af skrevet tysk centrale og nære

Læs mere

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad - Ved Indgangen Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_. At lave en reservation Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. At spørge efter et bord Tager I imod kreditkort?

Læs mere

Anfang gut Alles gut. Hvorfor tidlig tysk? Hvordan tidlig tysk?

Anfang gut Alles gut. Hvorfor tidlig tysk? Hvordan tidlig tysk? Anfang gut Alles gut. Hvorfor tidlig tysk? Hvordan tidlig tysk? Programm: 15.15-15.30: Kaffee und Kuchen 15.30-17.00: Sprachliche Aktivitäten 17.00-17.15: Pause und Essen 17.15-18.30: Sprachliche Aktivitäten

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Ein Kuscheltier. Om forløbet. Niveau 5. klasse. Varighed 3-4 lektioner

Ein Kuscheltier. Om forløbet. Niveau 5. klasse. Varighed 3-4 lektioner Ein Kuscheltier Niveau 5. klasse Varighed 3-4 lektioner Om forløbet Forløbet Ein Kuscheltier har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om Laura, der ønsker sig et kæledyr. Hun overtaler sine forældre

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev Das Wetter ZDF, 2010, 5 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Indholdsbeskrivelse: Tysk vintervejrudsigt. Emneord: Das Wetter, die Wettervorhersage, der Wetterbericht Overordnet mål at kunne forstå og videreformidle

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

Jeg skal have en kop kaffe.

Jeg skal have en kop kaffe. Jeg skal have en kop kaffe. Getränke und Speisen auswählen; im Café etwas bestellen; über den Geschmack von Getränken und Speisen sprechen 1 På café a) Hvad kalder man drikke- og madvarerne på dansk? Hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Aktionskette (side 4 i bogen)

Aktionskette (side 4 i bogen) Aktionskette (side 4 i bogen) Lærervejledning + nummererede instruktionsark til læreren på s. 2-3 + instruktioner til eleverne på s. 4-5 Formål Der er en række formål med denne øvelse. For det første er

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: 9.årgang Fag: tysk Lærer: sarah

Årsplan 2015/2016 Hold: 9.årgang Fag: tysk Lærer: sarah Nedenstående metoder vil være gennemgående for undervisningen i tysk: Det handler først og fremmest om at tilegne sig sprog, at turde udtrykke sig på tysk og udvide sit ordforråd. Læse, skrive og lytte

Læs mere

Schule - na klar! Om forløbet. Niveau. Varighed klasse lektioner

Schule - na klar! Om forløbet. Niveau. Varighed klasse lektioner Schule - na klar! Niveau 8.-9. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Dette tema handler om skolen, det tyske skolesystem, om musikeren Sido s forhold til skole og skolernes regler og sanktionsmuligheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner.

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner. Sternzeichen Niveau 4.-6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Forløbet Sternzeichen handler om stjernetegn og horoskoper. Eleverne arbejder med et ordforråd, hvor formålet

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk Årsplan Skoleåret 204/205 Tysk Årsplan FAG: Tysk KLASSE: 6. ÅR: 204/5 Lærer: UI Hallo Uge 33-34 DELEMNER Hilseudtryk Farver AKTIVITET/ ORGANISERING Alle fortæller, hvad de hedder Lytteøvelse og snak om

Læs mere

Overvejelser. A: Udfordringer? B: Positive iagttagelser?

Overvejelser. A: Udfordringer? B: Positive iagttagelser? Overvejelser A: Udfordringer? B: Positive iagttagelser? Trinmål og slutmål Slutmål og trinmål angiver de fælles nationale mål for, hvad undervisningen skal lære eleverne af kundskaber og færdigheder i

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

ALFABETISK GLOSELISTE

ALFABETISK GLOSELISTE ALFABETISK GLOSELISTE A: af: von, aus + dativ aftensmad: Abendessen (n) alderdomshjem: Altersheim (n) alle: alle allerede: schon alt: alles annonce: Anzeige (f) -e arbejde: Arbeit (f) -en arbejde: arbeiten

Læs mere

Skriveprocesser i dansk og tysk. Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium

Skriveprocesser i dansk og tysk. Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium Skriveprocesser i dansk og tysk Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium Indledende skriveøvelse Hurtigskrivning Skriv løs om, hvordan du arbejder med skrivning og om de gode skriveøvelser,

Læs mere

Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik.

Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik. Til læreren Niveau: udskoling Fag: Tysk Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik. Værk: Der gestiefelte Kater, ARD 2009 (kan streames/lånes på MitCFU) 60 min. Spillefilmsudgave

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Årsplan for Tysk i 9. klasse for skoleåret 2013-14

Årsplan for Tysk i 9. klasse for skoleåret 2013-14 Materiale: Tekstbog: Alles Klappt! 3, Forlag Gyldendal Arbejdsbog: Alles Klappt! 3, Forlag Gyldendal Film: Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Operation Walkyrie Der Untergang Lærer: Eva Suhr Årsplan

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Das Unheimliche. Motivationen for netop dette emne

Das Unheimliche. Motivationen for netop dette emne Titel Niveau Motivationen for netop dette emne Formål Das Unheimliche TYF A (3.g) Emnet er velegnet til at kombinere ældre og nyere tekstmateriale og kan dermed dække flere af lærerplanens krav til Tysk

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2010/12 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

Gothic, Sportler oder Hip-Hop?

Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Kopiark 3 Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Gå rundt i klassen og find en partner. Stil et spørgsmål. Din partner svarer, hvis han kan, og du skriver svaret på dit ark. Din partner tjekker og underskriver.

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsættersprog

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Spaß am Strand Niveau 5. klasse Varighed ca. 6 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en præsentation af Lucas og hans familie, der hvert år tager til Rügen på strandferie, og vi følger familien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2009/11 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

Årsplan i fag tysk for 8. klasse

Årsplan i fag tysk for 8. klasse Årsplan i fag tysk for 8. klasse Årsplan for Tysk del 1/2014 Målene i denne årsplan er taget fra undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 Matematik. For yderligere uddybelse se linket om trinmål: http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/tysk/trinmaal.html

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen KB 1 5 Die unbestimmten Artikel Im Dänischen gibt es zwei unbestimmte Artikel: en und et. Welchen Artikel man verwendet, hängt vom Geschlecht des jeweiligen Substantivs.

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 - Tysk - 7. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 - Tysk - 7. klasse Emne: Af jord er vi kommet Tema: Leben auf der Heide Periode: August Oktober 2013 Indhold: Familie, hjem, arbejde og aktiviteter Indholdsbeskrivelse. I årets første fælles emne, Af jord er vi kommet, vil

Læs mere

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Gliederung Das Amagerprojekt Untersuchungsmaterial Was ist Sprache? Normen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Kim Odgård HH12tysk4112

Læs mere

Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter.

Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter. Der Sprung 3, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring

Læs mere

Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich

Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich Overordnet mål: UVM fællesmål kunne præsentere sig selv skriftligt og mundtligt (navn, alder, Wie heisst du adresse ) Wir grüssen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 016 Undervisningen følger de Forenklede Fællesmål for undervisningen i faget tysk - dog foretages undervisningen kun i 7., 8. og 9. klasse. Der anvendes bogsystemet Der Sprung

Læs mere