Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet"

Transkript

1 Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air S8 & S8 Series II VPAP Series III 13-15

2 Air10 Series Lumis Series Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Der skal udvises særlig forsigtighed med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk elektrisk udstyr, som derfor skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der gives i dette dokument. Denne erklæring gælder på nuværende tidspunkt følgende ResMed-apparater: Air10 Series Lumis Series Vejledning og fabrikantens erklæring elektromagnetisk emission Disse apparater er beregnet til brug i et elektrogmagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dets RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke forårsage interferens med andet elektronisk udstyr i nærheden. RF-emissioner CISPR 11 Klasse B Apparatet er egnet til brug i alle bygninger, både private hjem og andre bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til bopælsformål. Harmoniske emissioner IEC Klasse A Dansk Spændingsudsving/flickeremissioner IEC Opfylder kravene ADVARSEL Apparatet bør ikke anvendes ved siden af eller oven på/under andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet ved siden af eller oven på/under andet udstyr, bør det kontrolleres, at apparatet fungerer normalt i den opsætning, der vil blive anvendt. Anvendelse af andet tilbehør (f.eks. fugtere) end det, der er specificeret for dette apparat, kan ikke anbefales. Sådant tilbehør kan øge apparatets emissioner eller mindske dets immunitet. Air10 Series Lumis Series 1

3 Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparater er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Elektrostatisk udladning (ESD) IEC ± 8 kv ved kontakt ± 15 kv via luft Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Hurtige elektriske overspændinger/strømstød IEC ± 2 kv for strømforsyningsledninger ± 1 kv for indgangs-/ udgangsledninger ± 2 kv ± 1 kv for indgangs-/ udgangsledninger El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Overspænding IEC ± 1 kv differential mode ± 2 kv common mode ± 1 kv differential mode ± 2 kv common mode El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving i strømforsyningsledninger. IEC <5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 0,5 periode 40 % Ut (60 % fald i Ut) i 5 perioder 70 % Ut (30 % fald i Ut) i 25 perioder <5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 5 sekunder 100 V El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Hvis brugeren af apparatet kræver uafbrudt drift under 240 V strømafbrydelser, anbefales det, at apparatet tilsluttes en nødstrømsforsyning (UPS). Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 30 A/m Netfrekvensmagnetfeltet bør være på samme niveau som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Ledningsbåren RF IEC Feltbåren RF IEC khz to 80 MHz 3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz 150 khz to 80 MHz 10 V/m 80 MHz to 2,5 GHz Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør kun anvendes i den anbefalede sikkerhedsafstand fra apparatet og alle apparatets dele, inklusive kabler, som beregnes efter den ligning, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand d = 0.35 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderfabrikanten, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en elektromagnetisk måling på stedet, a bør ligge under overensstemmelsesniveauet i alle frekvensområder. b Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. stationer til mobil- og trådløse telefoner, mobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. Hvis det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje at få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke, på det sted hvor apparatet anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, bør apparatet overvåges nøje for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, bør der tages yderligere forholdsregler som f.eks. at flytte apparatet eller anbringe det, så det vender i en anden retning. I frekvensområdet fra 150 khz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m. Ut er netspændingen før testniveauet. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. Air10 Series Lumis Series 2

4 Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og apparatet Disse apparater er beregnet til brug i et miljø med begrænset interferens fra feltbåren RF. Kunden eller brugeren af apparatet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og apparatet, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W) Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen (m) 150 khz to 80 MHz d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,035 0,035 0,070 0,1 0,11 0,11 0,22 1 0,35 0,35 0, ,1 1,1 2, ,5 3,5 7,0 Den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. Air10 Series Lumis Series 3

5 S9 serie Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Der skal udvises særlig forsigtighed med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk elektrisk udstyr, som derfor skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der gives i dette dokument. Denne erklæring gælder på nuværende tidspunkt følgende ResMed-apparater: S9 serie (med eller uden H5i og ClimateLine). Vejledning og fabrikantens erklæring elektromagnetisk emission Disse apparater er beregnet til brug i et elektrogmagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dets RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke forårsage interferens med andet elektronisk udstyr i nærheden. RF-emissioner CISPR 11 med eller uden USB-adapter med eller uden oximetriadapter Harmoniske emissioner IEC med eller uden USB-adapter med eller uden oximetriadapter Spændingsudsving/flickeremissioner IEC med eller uden USB-adapter med eller uden oximetriadapter Klasse B Klasse A Opfylder kravene Apparatet er egnet til brug i alle bygninger, både private hjem og andre bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til bopælsformål. ADVARSEL Apparatet bør ikke anvendes ved siden af eller oven på/under andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet ved siden af eller oven på/under andet udstyr, bør det kontrolleres, at apparatet fungerer normalt i den opsætning, der vil blive anvendt. Anvendelse af andet tilbehør (f.eks. fugtere) end det, der er specificeret for dette apparat, kan ikke anbefales. Sådant tilbehør kan øge apparatets emissioner eller mindske dets immunitet. S9 serie 4

6 Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparater er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Hurtige elektriske overspændinger/strømstød IEC ± 2 kv for strømforsyningsledninger ± 1 kv for indgangs-/ udgangsledninger ± 2 kv Ikke relevant El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Overspænding IEC ± 1 kv differential mode ± 2 kv common mode ± 1 kv differential mode ± 2 kv common mode El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving i strømforsyningsledninger. IEC <5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 0,5 periode 40 % Ut (60 % fald i Ut) i 5 perioder < 12 V (>95 % fald i 240 V) i 0,5 periode 96 V (60 % fald i 240 V) i 5 perioder El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Hvis brugeren af apparatet kræver uafbrudt drift under strømafbrydelser, anbefales det, at apparatet tilsluttes en nødstrømsforsyning (UPS). 70 % Ut (30 % fald i Ut) i 25 perioder 168 V (30 % fald i 240 V) i 25 perioder <5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 5 sekunder <12 V (>95 % fald i 240 V) i 5 sekunder Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Netfrekvensmagnetfeltet bør være på samme niveau som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Ledningsbåren RF IEC Feltbåren RF IEC khz til 80 MHz 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 150 khz to 80 MHz 10 V/m 80 MHz to 2,5 GHz Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør kun anvendes i den anbefalede sikkerhedsafstand fra apparatet og alle apparatets dele, inklusive kabler, som beregnes efter den ligning, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand d = 1,17 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderfabrikanten, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en elektromagnetisk måling på stedet, a bør ligge under overensstemmelsesniveauet i alle frekvensområder. b Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. stationer til mobil- og trådløse telefoner, mobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. Hvis det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje at få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke, på det sted hvor apparatet anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, bør apparatet overvåges nøje for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, bør der tages yderligere forholdsregler som f.eks. at flytte apparatet eller anbringe det, så det vender i en anden retning. I frekvensområdet fra 150 khz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m. Ut er netspændingen før testniveauet. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. S9 serie 5

7 Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og apparatet Disse apparater er beregnet til brug i et miljø med begrænset interferens fra feltbåren RF. Kunden eller brugeren af apparatet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og apparatet, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W) Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen (m) 150 khz til 80 MHz d = 1,17 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,12 0,04 0,070 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,2 0,35 0, ,7 1,1 2, ,5 7,0 Den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. S9 serie 6

8 Stellar Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Der skal udvises særlig forsigtighed med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk elektrisk udstyr, som derfor skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der gives i dette dokument. Denne erklæring gælder på nuværende tidspunkt følgende ResMed-apparater: Stellar TM Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk emission Apparatet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance RF emissions CISPR11 Group 1 The device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. RF emissions CISPR 11 Harmonic Emissions IEC Class B Class A The device is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage network that supplies buildings used for domestic purposes. Dansk Voltage Fluctuations/Flicker Emissions IEC Complies Der skal udvises særlig forsigtighed med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk elektrisk udstyr, som derfor skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der gives i dette dokument. ADVARSLER: Apparatet bør ikke anvendes ved siden af eller oven på/under andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet ved siden af eller oven på/under andet udstyr, bør det kontrolleres, at apparatet fungerer normalt i den opsætning, der vil blive anvendt. Anvendelse af andet tilbehør (f.eks. fugtere) end det, der er specificeret i vejledningen, anbefales ikke. Sådant tilbehør kan øge apparatets emissioner eller mindske dets immunitet. Stellar 7

9 Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk immunitet Apparatet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Elektrostatisk hurtig overspænding/strømstød IEC ± 2 kv for strømforsyningsledninger ± 1 kv for indgangs-/ udgangsledninger ± 2 kv ±1 kv El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Overspænding IEC ± 1 kv differential modus ± 2 kv almindelig modus ± 1 kv differential modus ± 2 kv almindelig modus El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving i strømforsyningsledninger. IEC <5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 0,5 cyklus 40 % Ut (60 % fald i Ut) i 5 cyklusser 70 % Ut (30 % fald i Ut) i 25 cyklusser <5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 5 sekunder <12 V (>95 % fald i 240 V) i 0,5 cyklus 96 V (60 % fald i 240 V) i 5 cyklusser 168 V (30 % fald i 240 V) i 25 cyklusser <12 V (>95 % fald i 240 V) i 5 sekunder El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Hvis brugeren af apparatet kræver uafbrudt drift under strømafbrydelser, anbefales det, at apparatet tilsluttes en nødstrømsforsyning (UPS). Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Strømfrekvensmagnetfeltet bør være på samme niveau som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Ledningsbåren RF IEC Feltbåren RF IEC khz til 80 MHz 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør kun anvendes i den anbefalede sikkerhedsafstand fra apparatet og alle apparatets dele, inklusive kabler, som beregnes efter den ligning, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand: d = 1,17 P d = 1,17 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,33 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en elektromagnetisk måling på stedet, a bør ligge under complianceniveauet i hvert frekvensområde. b Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: Ut er netspændingen før testniveauet. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. a b Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. basisstationer for (mobile/trådløse) radiotelefoner og landmobile radioer, amatørradioer, AM og FM radioudsendelser og TV-udsendelser kan ikke beregnes nøjagtigt på et teoretisk grundlag. Hvis det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje at få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke, på det sted hvor apparatet anvendes, overstiger det gældende RFoverensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, bør apparatet overvåges nøje for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, bør der tages yderligere forholdsregler som f.eks. at flytte apparatet eller anbringe det, så det vender i en anden retning. I frekvensområdet fra 150 khz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m. Stellar 8

10 Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og apparatet Apparatet er beregnet til brug i et miljø med begrænset interferens fra feltbåren RF. Kunden eller brugeren af apparatet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr (sendere) og apparatet, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen (m) Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,17 P 80 MHz til 800 MHz d = 1,17 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,33 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,37 0,74 1 1,17 1,17 2, ,70 3,70 7, ,70 11,70 23,30 Den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. Stellar 9

11 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Der skal udvises særlig forsigtighed med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk elektrisk udstyr, som derfor skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der gives i dette dokument. Denne erklæring gælder på nuværende tidspunkt følgende ResMed-apparater: ApneaLink TM ApneaLink TM Plus ApneaLink TM Air Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk emission Apparatet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Emissionstest Compliance Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dets RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke forårsage interferens med andet elektronisk udstyr i nærheden. RF-emissioner CISPR 11 Klasse B Apparatet er egnet til brug i alle bygninger, både private hjem og andre bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til bopælsformål. Der skal udvises særlig forsigtighed med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk elektrisk udstyr, som derfor skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der gives i dette dokument. ADVARSLER: Apparatet bør ikke anvendes ved siden af eller oven på/under andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet ved siden af eller oven på/under andet udstyr, bør det kontrolleres, at apparatet fungerer normalt i den opsætning, der vil blive anvendt. Anvendelse af andet tilbehør end det, der er specificeret i vejledningen, anbefales ikke. Sådant tilbehør kan øge apparatets emissioner eller mindske dets immunitet. ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10

12 Guidance and manufacturer s declaration electromagnetic immunity The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Strømfrekvensmagnetfeltet bør være på samme niveau som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Ledningsbåren RF IEC Feltbåren RF IEC khz til 80 MHz 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør kun anvendes i den anbefalede sikkerhedsafstand fra apparatet og alle apparatets dele, inklusive kabler, som beregnes efter den ligning, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand: d = 1,2 P d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en elektromagnetisk måling på stedet, a bør ligge under complianceniveauet i hvert frekvensområde. b Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. a b Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. basisstationer for (mobile/trådløse) radiotelefoner og landmobile radioer, amatørradioer, AM og FM radioudsendelser og TV-udsendelser kan ikke beregnes nøjagtigt på et teoretisk grundlag. Hvis det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje at få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke, på det sted hvor apparatet anvendes, overstiger det gældende RFoverensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, bør apparatet overvåges nøje for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, bør der tages yderligere forholdsregler som f.eks. at flytte apparatet eller anbringe det, så det vender i en anden retning. I frekvensområdet fra 150 khz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m. ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 11

13 Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the device The device is intended for use in an environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment. Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen (m) Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W) 150 khz til 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. Da ApneaLinkTM Air ikke har essential performance jf standard, er alle immunitetstest for ApneaLinkTM Air udført under Recording Mode (optagemodus) og under USB Communication Mode (usb-kommunikationsmodus). ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 12

14 S8 & S8 Series II VPAP Series III Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Der skal udvises særlig forsigtighed med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk elektrisk udstyr, som derfor skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der gives i dette dokument. Denne erklæring gælder på nuværende tidspunkt følgende ResMed-apparater: S8 & S8 serie II VPAP serie III. Vejledning og fabrikantens erklæring elektromagnetisk emission Disse apparater er beregnet til brug i et elektrogmagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dets RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke forårsage interferens med andet elektronisk udstyr i nærheden. RF-emissioner CISPR 11 med seriel adapter med USB-adapter Harmoniske emissioner IEC Spændingsudsving/flickeremissioner IEC Klasse B Klasse B* Klasse B Klasse A Opfylder kravene Apparatet er egnet til brug i alle bygninger, både private hjem og andre bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til bopælsformål. * Klasse B for alle systemkonfigurationer, undtagen når en seriel adapter bliver anvendt til at forbinde apparatet med en pc. I dette tilfælde overholder systemet kravene i klasse A. (Gælder kun S8 serie II) Klasse B for alle systemkonfigurationer, undtagen når ResLink med oximeter forbindes til et S8 serie II-apparat med strømforsyning fra en DC-12 adapter. I dette tilfælde overholder systemet kravene i klasse A. Klasse A er egnet til brug i alle bygninger, undtagen private hjem og bygninger, der er tilsluttet et lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til bopælsformål. ADVARSEL Apparatet bør ikke anvendes ved siden af eller oven på/under andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet ved siden af eller oven på/under andet udstyr, bør det kontrolleres, at apparatet fungerer normalt i den opsætning, der vil blive anvendt. Anvendelse af andet tilbehør (f.eks. fugtere) end det, der er specificeret for dette apparat, kan ikke anbefales. Sådant tilbehør kan øge apparatets emissioner eller mindske dets immunitet. S8 & S8 Series II VPAP Series III 13

15 Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparater er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest IEC testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø vejledning Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Hurtige elektriske overspændinger/strømstød IEC ± 2 kv for strømforsyningsledninger ± 1 kv for indgangs-/ udgangsledninger ± 2 kv Ikke relevant El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Overspænding IEC ± 1 kv differential mode ± 2 kv common mode ± 1 kv differential mode ± 2 kv common mode El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving i strømforsyningsledninger. IEC <5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 0,5 periode 40 % Ut (60 % fald i Ut) i 5 perioder < 12 V (>95 % fald i 240 V) i 0,5 periode 96 V (60 % fald i 240 V) i 5 perioder El-forsyning via el-nettet skal være af den kvalitet, som er normal i Hvis brugeren af apparatet kræver uafbrudt drift under strømafbrydelser, anbefales det, at apparatet tilsluttes en nødstrømsforsyning (UPS). 70 % Ut (30 % fald i Ut) i 25 perioder 168 V (30 % fald i 240 V) i 25 perioder <5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 5 sekunder <12 V (>95 % fald i 240 V) i 5 sekunder Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Netfrekvensmagnetfeltet bør være på samme niveau som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Ledningsbåren RF IEC Feltbåren RF IEC khz til 80 MHz 10 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 10 Vrms 150 khz to 80 MHz 10 V/m Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør kun anvendes i den anbefalede sikkerhedsafstand fra apparatet og alle apparatets dele, inklusive kabler, som beregnes efter den ligning, der gælder for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand d = 1,17 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderfabrikanten, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en elektromagnetisk måling på stedet, a bør ligge under overensstemmelsesniveauet i alle frekvensområder. b Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. stationer til mobil- og trådløse telefoner, mobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. Hvis det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje at få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke, på det sted hvor apparatet anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, bør apparatet overvåges nøje for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, bør der tages yderligere forholdsregler som f.eks. at flytte apparatet eller anbringe det, så det vender i en anden retning. I frekvensområdet fra 150 khz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 10 V/m. Ut er netspændingen før testniveauet. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. S8 & S8 Series II VPAP Series III 14

16 Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og apparatet Disse apparater er beregnet til brug i et miljø med begrænset interferens fra feltbåren RF. Kunden eller brugeren af apparatet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og apparatet, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W) Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen (m) 150 khz til 80 MHz d = 1,17 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,17 0,04 0,07 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0,7 10 3,69 1,11 2, ,70 3,50 7,0 Den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. Bemærk: Det er ikke alle produkter, der fås i alle lande. ApneaLink /Stellar Alle andre ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr Martinsried Tyskland ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien Forhandlere ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA ResMed (UK) (for Ltd) 96 Jubilee Avenue Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannien Besøg ResMed.com for at se andre ResMed forhandlere over hele verden. Air10, Lumis, ClimateLine, H5i, S8, S9, Stellar, VPAP og ApneaLink er varemærker/registrerede varemærker tilhørende ResMed-gruppen. Oplysninger om patenter og anden intellektuel ejendomsret findes på ResMed.com/ip ResMed Ltd / ResMed.com

Liste over kompatible masker og apparater

Liste over kompatible masker og apparater Liste over kompatible masker og apparater Dette dokument indeholder en liste over de masker, der er kompatible med ResMeds apparater til positivt luftvejstryk, og maskeindstillingen, hvis en sådan er påkrævet.

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 Brugervejledning Rx Only Oplysningerne i dette dokument er præcise på udgivelsestidspunktet. Medtronic forbeholder sig retten til at ændre i produkterne,

Læs mere

CARELINK EXPRESS TM MONITOR. MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C

CARELINK EXPRESS TM MONITOR. MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C CARELINK EXPRESS TM MONITOR CARELINK EXPRESS TM MONITOR MONITOR CARELINK EXPRESS TM Model 2020B/2020C /Modell 2020B/2020C / Model 2020B/2020C Electromagnetic Compatibility Declaration / Erklæring om elektromagnetisk

Læs mere

FT 93. Betjeningsvejledning

FT 93. Betjeningsvejledning FT 93 DK Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de DK Berøringsfrit febertermometer

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING. Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi

ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING. Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi DK ANALGE-JECT BRUGERVEJLEDNING Computerstyret injektionssystem til dental intraligamentær-, infi ltrations- og ledningsanalgesi BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE ANALGE-JECT! Læs denne vejledning

Læs mere

S9 Escape. Welcome Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Welcome Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt S9 Escape-apparatet. Du skal læse velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden du tager

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A

LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A LIC batterilader Lithium-Ion, 29,3V-6A Introduktion Dette ladeapparat er optimeret til opladning af elektriske kørestole og køretøjer udstyret med 8 celler LiFePO4 batterier, seriekoblet til 25,60V nominelt.

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

Dolomite Step Up. Gangbord Brugsanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540

Dolomite Step Up. Gangbord Brugsanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 Dolomite Step Up 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 da Gangbord rugsanvisning 1521677 1521678 1536121 1521679 1579540 1536122 Denne vejledning skal overdrages til slutbrugeren. Før du

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE reducer faren for elektrisk stød: 1. Sørg altid for at koble produktet fra umiddelbart

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe VAC Pumpe Transportabel sugepumpe Brugsanvisning Model No.: VacPro VacMaxi VacPlus. www.kendan.dk Symboler O I Slukket Tændt Producent Autoriseret europæisk repræsentant CE mærket og NBR registreret, Annex

Læs mere

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk H5i heated humidifier Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt H5i-fugteren. Du skal læse Lågpakning velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden dette apparat tages i brug.

Læs mere

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK Betjeningsvejledning Indhold Indledning................................................

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet

AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet AURICAL OTOcam 300 og -video-otoskopimodulet Brugerguide Dok. nr. 7-50-1330-DK/02 Part nr. 7-50-13300-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller

Læs mere

TL 30. Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China

TL 30. Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain Industrial Estate Duanfen Taishan, Guangdong Province, China TL 30 c Dagslyslampe Brugsanvisning... 32 37 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION... 63 66 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION... 64-66 Taishan Anson Electrical Appliances Co. Ltd Dragon Mountain

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Spaltelampe BM 900

BRUGERVEJLEDNING Spaltelampe BM 900 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUGERVEJLEDNING Spaltelampe BM 900 14. Edition / 2015 01 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7200492-04140 14. Edition

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Imaging Module IM 900 Tilbehør til BQ 900 spaltelampe

BRUGERVEJLEDNING Imaging Module IM 900 Tilbehør til BQ 900 spaltelampe BRUGERVEJLEDNING Imaging Module IM 900 Tilbehør til BQ 900 spaltelampe 1. Edition / 2015 09 DOK. no. 1500 1500.1400209 04000 1 10-IFU_IM900-7220551-04010_dsk.indd 1 09.09.2015 14:43:31 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Perimeter OCTOPUS 600

BRUGERVEJLEDNING Perimeter OCTOPUS 600 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUGERVEJLEDNING Perimeter OCTOPUS 600 5. Edition / 2015 06 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS Doc. no. 1500.7220367.04050 5.

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Dansk

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Dansk Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Dansk Swift LT NÆSEPUDEMASKE Det glæder os, at du har valgt Swift LT-masken. Tilsigtet anvendelse Swift LT-masken kanaliserer luftstrømmen til en patient på en

Læs mere

Neuro One Brugervejledning

Neuro One Brugervejledning Neuro One Brugervejledning Neuro cochlear implantat system 0459 (2015) Neurelec S.A.S 2720 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris Cedex Frankrig TELEFON: +33 (0)4 93 95 18 18, FAX: +33 (0)4 93 95 38 01

Læs mere

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Camera Module CM 900 Tilbehør til HAAG-STREIT-spaltelamper

BRUGERVEJLEDNING Camera Module CM 900 Tilbehør til HAAG-STREIT-spaltelamper БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUGERVEJLEDNING Camera Module CM 900 Tilbehør til HAAG-STREIT-spaltelamper 5. Edition / 2015 01 DOK. no. 1500 1500.1400209 04000 1 10-IFU_CM900-7220324-04050_dsk.indd

Læs mere

Neo Pod T Transportabelt anlæg til opvarmning & befugtning Brugervejledning

Neo Pod T Transportabelt anlæg til opvarmning & befugtning Brugervejledning Neo Pod T Transportabelt anlæg til opvarmning & befugtning Brugervejledning Brugervejledningen til Neo Pod T er oversat til følgende sprog og kan findes på vores hjemmeside på adressen: www.westmedinc.com

Læs mere

Digital Film Imager UP-DF550. Brugervejledning Side 2 Installationsvejledning Side 44

Digital Film Imager UP-DF550. Brugervejledning Side 2 Installationsvejledning Side 44 3-096-155-13(1) Digital Film Imager Brugervejledning Side 2 Installationsvejledning Side 44 Denne håndbog indeholder en brugervejledning og en installationsvejledning. Brugervejledningen indeholder oplysninger,

Læs mere

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe

VAC Pumpe Transportabel sugepumpe VAC Pumpe Transportabel sugepumpe Brugsanvisning VacPro VacMaxi VacPlus www.kendan.dk Symboler O I Slukket Tændt Producent Autoriseret europæisk repræsentant CE mærket og NBR registreret, Annex II artikel

Læs mere

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Dansk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Dansk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt S9 AutoSet- eller S9 Eliteapparatet. Du skal læse velkomst- og brugervejledningerne helt

Læs mere

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Brugervejledning

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Brugervejledning HeartSine samaritan PAD SAM 350P Brugervejledning Indhold Indhold 2 Indikationer 4 Indikationer 4 Kontraindikationer 4 Tilsigtede brugere 4 Advarsler og forsigtighedsregler 6 Indledning 11 SAM 350P 11

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

Rullevogn til hospitalsbrug

Rullevogn til hospitalsbrug User guide Dansk A 2 1 1 3 13 12 11 4 5 13 6 10 9 7 8 B C 14 16 17 15 18 19 Rullevogn til hospitalsbrug User Guide DANSK Tilsigtet anvendelse ResMed Rullevogn ( Rullevogn ) er beregnet til at støtte og

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Dansk Denne vejledning gælder for anvendelse af AirSense 10 og AirCurve 10-enheder til flere patienter. Når den vaskbare fugter, luftudtaget

Læs mere

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere.

2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. 2010 Innovative Neurotronics. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive indehavere. LM01 R12 DA -system Brugermanual Forsigtig: Ifølge amerikansk (USA)

Læs mere

System til kompressionsterapi

System til kompressionsterapi Brugervejledning System til kompressionsterapi Lympha Press Optimal Model 1201-EP/ED System til kalibreret, gradueret og sekventiel kompressionsterapi Brugervejledning nr.: 102 Indholdsfortegnelse Vigtigt

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen HumidAir er en fugter, der danner opvarmet fugtning og er beregnet til brug sammen med AirSense 10 eller AirCurve 10 apparatet. Læs denne vejledning sammen med brugervejledningen

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

System til kompressionsterapi

System til kompressionsterapi Brugervejledning System til kompressionsterapi Lympha Press Optimal Model 1201-EP/ED System til kalibreret, gradueret og sekventiel kompressionsterapi Brugervejledning nr.: 102 Indholdsfortegnelse Vigtigt

Læs mere

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information

Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Nucleus -cochlear-implantater, Hybrid -implantater og Nucleus -hjernestamme-implantater Vigtig information Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Forsigtig (ingen personskade)

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en opvarmet luftslange, der leverer den ønskede temperatur i din maske. ClimateLineAir Oxy er en variant af ClimateLineAir, som har en indbygget

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

Invacare Octave TM. Brugermanual (DA)

Invacare Octave TM. Brugermanual (DA) Invacare Octave TM Brugermanual (DA) Indholdsfortegnelse 1. Generel information...3 2. Betjening af Octave TM...7 3. Ved modtagelse af Octave TM på opstillingsstedet...11 4. Adskillelse af dele...14 5.

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

ProBP 2400 Digital blodtryksmåler

ProBP 2400 Digital blodtryksmåler Advancing Frontline Care ProBP 2400 Digital blodtryksmåler Brugervejledning DA 1 drevet af Indledning Denne brugervejledning er en omfattende guide, som er udformet til at hjælpe dig med at forstå funktioner

Læs mere

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Fa: +31 (0)20 758 6001 En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Forord: CE-mærkning af et LED-armatur involverer flere krav, herunder sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

INDHOLDSFORTEGNELSE Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konstruktion... 2 2. Funktion... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Kontraindikationer... 2 5. Sikkerhedsregler... 3 5-1 Introduktion... 3 5-2 Personsikkerhed... 3 5-3 Mekanisk sikkerhed...

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

ABLATIONS- OG SENSINGENHED (ASU)

ABLATIONS- OG SENSINGENHED (ASU) BRUGERMANUAL ABLATIONS- OG SENSINGENHED (ASU) BRUGERMANUAL Model ASU2-115 Model ASU3-230 AtriCure, Inc. 6217 Centre Park Drive West Chester, Ohio 45069 USA P000660 Rev. E BRUGERMANUAL Europæisk repræsentant:

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Forbedring af liv via innovation

Forbedring af liv via innovation Forbedring af liv via innovation Brugsanvisning 30MI System til vaskulær behandling (Udstyr med kompressibel manchet INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅLET MED DETTE UDSTYR... 3 KONTRAINDIKATIONER.... 3 ADVARSLER...

Læs mere

Digital Color Printer

Digital Color Printer 3-207-494-02 (1) Digital Color Printer Brugsanvisning UP-D23MD 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. For at

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

TERUMO DIGITALT TERMOMETER TIL KLINISK BRUG

TERUMO DIGITALT TERMOMETER TIL KLINISK BRUG TERUMO DIGITALT TERMOMETER TIL KLINISK BRUG Læs disse instruktioner omhyggeligt før brug. 2015-12-01 BESKRIVELSE AF DELE OG DELENES FUNKTION Digital skærm Batteri -mærket Markening til beregnet temperatur

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

CardioPerfect Brugervejledning til Pro-kardiograf

CardioPerfect Brugervejledning til Pro-kardiograf European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tel.: +353 46 90 67700 Fax: +353 46 90 67754 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Læs mere

Exergen TAT 5000S RS232 TTL Supplerende betjeningsvejledning

Exergen TAT 5000S RS232 TTL Supplerende betjeningsvejledning Nøjagtig temperatur med en let pandescanning www.exergen.com/s Exergen TAT 5000S RS232 TTL Supplerende betjeningsvejledning For yderligere specifikationer henvises til GE Healthcare CARESCAPE V100 Vital

Læs mere

BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-14 A

BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-14 A BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING POWERHEART AED G3 PRO 9300P 70-00968-14 A Information i dette dokument kan ændres uden varsel. Navne og data, der anvendes i eksemplerne er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

BRUGER- OG SERVICEMANUAL POWERHEART AED G3 PLUS 9390A OG 9390E 70-00914-14 A

BRUGER- OG SERVICEMANUAL POWERHEART AED G3 PLUS 9390A OG 9390E 70-00914-14 A BRUGER- OG SERVICEMANUAL POWERHEART AED G3 PLUS 9390A OG 9390E 70-00914-14 A Information i dette dokument kan ændres uden varsel. Navne og data, der anvendes i eksemplerne er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

DANSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUGERMANUAL. www.icaretonometer.com 1

DANSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUGERMANUAL. www.icaretonometer.com 1 DANSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUGERMANUAL 1 TONOMETER Icare TA01i BRUGERMANUAL TA01i-001 DA-3.0 Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. I tilfælde af konflikter er den

Læs mere

Softstarter med indbygget by-pass

Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A (rms) 51A inside delta Strøm: 50A (rms) 86A inside

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG. EKG-triggermonitor. Model 7800 vist

Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG. EKG-triggermonitor. Model 7800 vist Model 7600/7800 BRUGERHÅNDBOG EKG-triggermonitor Model 7800 vist 2015 IVY Biomedical Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bestillingsnr. Bestillingsnr. 3232-03-162718-55-16 Rev.02 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz Der findes i dag stadig flere produkter, der kommunikerer i frekvensområdet over 1 GHz. Samtidig øges den interne klokfrekvens i moderne elektronik, mens kravene

Læs mere

NuStep T5/T5 XR Siddende crosstrainer. brugervejledning

NuStep T5/T5 XR Siddende crosstrainer. brugervejledning NuStep T5/T5 XR Siddende crosstrainer brugervejledning Indhold Indledning...4 Sikkerhedsinstruktioner...5-6 Installation og placering... 7 Brug af vekselstrømsadapter...8 Oversigt over model T5-egenskaber...9

Læs mere

Exergen TAT-5000S-RS232-TTL supplerende brugsvejledning

Exergen TAT-5000S-RS232-TTL supplerende brugsvejledning Nøjagtig temperatur med en let pandescanning www.exergen.com/s Exergen TAT-5000S-RS232-TTL supplerende brugsvejledning Der henvises til GE Healthcare CARESCAPE V100 Vital Signs Monitor Operator's-manualen,

Læs mere

BRUGSANVISNING VEJLEDNINGSENHED

BRUGSANVISNING VEJLEDNINGSENHED BRUGSANVISNING VEJLEDNINGSENHED Indhold Indledning........................................................... 1 Tilsigtet anvendelse................................................... 1 Indikationer...............................................................

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE S9 -serien VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Vejledning i datastyring

Læs mere

ZOLL Base PowerCharger 1x1

ZOLL Base PowerCharger 1x1 ZOLL Base PowerCharger 1x1 Betjeningshåndbog REF 9650-0120-27 Rev. A Revisionsnummeret for dette dokument fremgår af forsiden. ZOLL, PowerCharger 1x1, QuickCharge og AutoTest er varemærker tilhørende ZOLL

Læs mere

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev.

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev. Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr.0450.7200.23, Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D-70597 Stuttgart Tyskland Skal udfyldes

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

NEA 1000, 2000, 4000, 6000 Batterioplader

NEA 1000, 2000, 4000, 6000 Batterioplader NEA 1000, 2000, 4000, 6000 Batterioplader BRUGSVEJLEDNING 04.NE.00_4DK Februar 2015...with people in mind Forebyg risiko for personskade ved altid at have læst denne brugsvejledning og tilhørende dokumenter,

Læs mere

Brugervejledning for. Tobii S32. Brugervejledning. Tobii S32. Til ære for kommunikationen

Brugervejledning for. Tobii S32. Brugervejledning. Tobii S32. Til ære for kommunikationen Brugervejledning for Tobii S32 Brugervejledning Tobii S32 Til ære for kommunikationen Indholdet kan ændres uden varsel. Besøg Tobiis websted www.tobii.com for at se, om der er kommet opdaterede udgaver

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Cirkulationstræner. Neuromuskulær Stimulator Brugermanual. Så let at bruge... designet med dig i tankerne. Neuromuskulær Stimulator Brugermanual

Cirkulationstræner. Neuromuskulær Stimulator Brugermanual. Så let at bruge... designet med dig i tankerne. Neuromuskulær Stimulator Brugermanual Cirkulationstræner Medicinsk udstyr kl. IIa Neuromuskulær Stimulator Brugermanual Neuromuskulær Stimulator Brugermanual Medicinsk udstyr kl. IIa Så let at bruge... designet med dig i tankerne Så let at

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

MADSEN Itera II. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1520-DK/02 Part nr. 7-50-15200-DK

MADSEN Itera II. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1520-DK/02 Part nr. 7-50-15200-DK MADSEN Itera II Brugerguide Dok. nr. 7-50-1520-DK/02 Part nr. 7-50-15200-DK Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen

Læs mere

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Brugervejledning AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Mini-klemme Brugervejledning Dansk 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere