OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025"

Transkript

1 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

2

3 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som startskud til udarbejdelse af en Öresundsregional udviklingsstrategi (ÖRUS). Målet er, at der i løbet af 2008 og første halvår 2009 udarbejdes et visionsgrundlag for en langsigtet udviklingsstrategi for Öresundsregionen, og at en sådan strategi, efter forankring blandt regionens aktører, kan offentliggøres sommeren På baggrund af kick-off seminar i maj 2008, kulturvisionsdag med 100 gymnasieelever, 2 dialogseminarer med kultur- og turistchefer og seks rundbordsamtaler med Øresundsregionens vigtigste stakeholders i løbet af efteråret 2008, har Öresundskomiteen sammensat dette udkast til en vision for Øresundsregionen I januar 2009 præsenterede OECD sin rapport om Hovedstadsregionen og det er glædeligt at konstatere, at OECD peger på mange af de problematiker, der også er kommet frem i vores visionsforløb. OECD s anbefalinger: At den danske og svenske regering igangsætter initiativer, som styrker integrationen af arbejdsmarkedet i Øresundsregionen At man koordinerer de regionale og lokale politikker og strategier i hovedstadsregionen og i Øresundsregionen bedre At man udarbejder en Øresundsregional Udviklingsstrategi At man nedsætter broafgiften En kraftig opfordring til regeringerne i Danmark og Sverige om at udbygge samarbejdet i Øresundsregionen fordi: Øresundsregionen er en unik mulighed for at øge konkurrenceevnen Opsamlingen er udviklet omkring tre temaer og perspektiver: För dig För oss För världen Inden for det enkelte tema og perspektiv bindes visioner for regionens mange forskellige sider sammen. Opsamlingen sætter på den måde fokus på: Individet og det nære liv, fællesskab og netværk, omverdenen og globalisering. Ønsket er, at visionen kan motivere og inspirere til, hvad Øresundsregionen kan være, gøre og betyde i fremtiden, og at den får en langt større gennemslagskraft end det er tilfældet. Det kræver til gengæld, at Øresundsregionen opleves som attraktiv og relevant. At man i Øresundsregionen går sammen om at tiltrække internationale events 3

4 FÖR DIG - Øresundsregionen er tæt på dig Visionen er, at alle skal opleve, at der er mange muligheder i Øresundsregionen. Uanset hvor man kommer fra eller bor i regionen, hvor man er i sin tilværelse, i sit arbejdsliv, sin uddannelse og sine interesser - eller hvor man gerne vil nå hen. Gennem regionens tæthed og nærhed kan man vælge arbejdsplads, uddannelse og boligmiljø uanset, hvilke præferencer man har. Men det bliver på en klimavenlig måde, så man også sikrer en høj livskvalitet i fremtiden. Mulighedernes region Øresundsregionen udspringer af store muligheder og af voksende nødvendighed. Det er visionen, at du vil opleve, bruge og være med til at udvikle Det er mange muligheder i regionen og regionen har brug for dig. mulighederne i regionen endnu mere i fremtiden. Både som studerende, som medarbejder, som iværksætter eller idémager, som kollega eller forælder, som naturelsker og kosmopolit, som kulturskaber eller kulturbruger, som ung eller som senior. Det skal være godt at leve i Øresundsregionen. Din hverdag og dit liv bliver mere og mere vigtigt og får en stadigt højere prioritet. Øresundsregionen skal rumme viden og inspiration, som nærer dine ambitioner og drømme - og en platform for at du kan søsætte dem. Både når det handler om det nære liv, og når det handler om den fælles region. Din og de knap 4 millioner andre danskeres og svenskeres region. Alle aktører udgør 4

5 5

6 og skaber sammen Øresundsregionen, og vi har et enormt potentiale af ressourcer, ideer, kundskaber og skaberkraft. Vi har stor innovationsevne, og vi både skaber og bruger de nyeste teknologier. Men der er kraftigt brug for, at vi får sat handling bag mulighederne. Og regionen har brug for dig. Det betyder: Meget tættere samarbejde om ét helhedsorienteret, integreret og fleksibelt uddannelsessystem og arbejdsmarked, som udnytter potentialerne i en grænseregion og skaber flere og bedre muligheder for både den enkelte og for institutioner og virksomheder. Børnene skal kunne være børn i en tryg, sikker og grøn region, og forældrene kan få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Det sikrer vi bl.a. gennem gode institutionsudbud og et arbejdsmarked, som interesserer sig for det hele menneske. Vi er kendetegnet ved ligestilling også ude i verden, og det er med til at skabe sammenhængskraft. Skabe en atmosfære af idérigdom, kreativitet og medborgerskab for den enkelte, som er inspirerende og tiltrækkende for forskellige mennesker. Det skal bl.a. ske ved at hjælpe små aktører og iværksættere med at blive stærkere, udvikle oplevelsesøkonomien, forenkle regler og arbejdsgange som gør det let for den enkelte at tage initiativer og søsætte ideer både privat og professionelt. Såvel fysiske møder, netværksdannelser som kommunikation gennem brug af nye teknologier, er alt sammen redskaber til dette. Vår region skall präglas av en god folkhälsa. Det arbetar vi för genom att förbättra förutsättningarna för goda livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor på lika villkor till hela befolkningen. Øresundsstemmer från rundabordssamtalen - Det är egentligen först när medborgarna upptäcker regionen som det betyder något - Dér, hvor mine børn føler sig mest frisat, at de ikke kun har én mulighed men mange! - Øresund skal være platformen for at komme videre i livet. 6

7 FÖR OSS - i Øresundsregionen er vi tæt på hinanden Visionen er, at alle i Øresundsregionen er i øjenhøjde med hinanden og bruger potentialerne i at være Nordens absolut befolkningsrigeste storbyregion med ét grænseoverskridende, integreret arbejdsmarked. Vi skal være tæt på hinanden både i vores dagligdag, vores tankegang og gennem fælles kulturelle og sociale oplevelser. Netværksregionen Hele regionen skal være inden for rækkevidde gennem en sammenhængende og fremtidssikret infrastruktur, som møder vores stigende behov for at være mobile på en klimabevidst måde. Dét kræver en langsigtet politisk horisont og tværnational planlægning. Öresundsregionen bygger på samverkan mellan städer, universitet, företag, organisationer kort sagt människor. Med nätverksstrukturen av många olika städer, kulturinstitutioner, rekreationsmiljöer är det alltid nära. Mötesplatser för subkulturer, för kreativa nätverk mm, men även mötesplatser för medborgare är viktigt för att vi ska vara nära varandra. Det är tillgängligheten och mobiliteten som gör det möjligt. Fælles institutioner, tværgående samarbejde og et profileret fælles uddannelsessystem - med Øresundsuniversitet som en af flere internationale eksempler - er alt sammen med til at styrke regionens position og tiltrækningskraft i en voksende global konkurrence. Om arbejdskraft og virksomheder, om store events og turisme, om ideer og kompetente, kreative mennesker. Öresundsregionen är en konkurrenskraftig tillväxtregion med en befolkning på ca 4 miljoner invånare. Andelen personer med längre utbildning utgör en kritisk massa och bidrar till att universiteten, forskningsklustren och företagen har en hög innovativ kraft och produktivitet. I praksis er regionen dog stærkt præget af at være to lande og to arbejdsmarkeder, hvilket skaber hindringer for både borgere, institutioner og virksomheder. En konkret konsekvens er, at den daglige pendling på tværs af Øresund kun udgør rejsende, mens den gennemsnitlige pendling mellem to tilsvarende byer i samme land ligger på dagligt. Potentialet i regionen bliver altså langt fra udnyttet, og undersøgelser viser bl a. at broafgiften er en væsentlig forklaring. Öresundsregionen bygger på samverkan mellan människor. Det er en vigtig opgave at få ændret de åbenlyse barrierer for den konkrete integration og for at kunne udnytte den kritiske masse, som regionen samlet set udgør. Den kontrastrige region En af forudsætningerne for en kontrastrig og internationalt attraktiv storbyregion er, at både den enkeltes livskvalitet og den fælles sociale, økonomiske og klimamæssige bæredygtighed står øverst på den politiske agenda. Den danske og svenske regering vil i fremtiden i højere udstrækning end i dag udgå fra Øresundsregionen, når de ændrer love og regler. Hvis dette ikke sker på centrale områder, bliver regionen marginaliseret i national og europæisk sammenhæng, og de fælles muligheder tabes på gulvet. Øresundsregionen er for vigtig for den økonomiske vækst til ikke at blive taget alvorlig på nationalt plan. 7

8 8 Regionen har stor viden og potentiale det skal vi investere i.

9 Det betyder: De mentale og organisatoriske afstande og infrastrukturer på tværs af regionen skal være enkle og transparente. Kendskab, netværk, social tilgængelighed og digitalisering er redskaber til at opnå dette, og de fælles øresundsnetværk skal gå forrest. Samtidig skal sprogforståelsen over Øresund fremmes, da den er en nøgle i samarbejdet. Det skal være let, hurtigt og billigt at bevæge sig på kryds og tværs af regionen. Den kollektive transport skal have et stort kvalitets- og miljømæssigt løft, og den tunge godstransport skal flyttes fra vej til jernbane. Alle dele af regionen er bundet sammen gennem fremtidssikret fysisk infrastruktur med København og Malmø som største knudepunkter - også for forbindelser til omverdenen - og der skal arbejdes for flere forbindelser over Øresund til at løfte den fremtidige trafik. Öka tillgången till ny teknologi och mobila kommunikationsmedel för såväl medborgare som företag. Välfärdsservicen för medborgarna och företagen i regionen ska vara effektiv och lättillgänglig med hjälp av digitalisering och mobila tjänster. Social, klimamæssig og økonomisk bæredygtighed skal være hjørnesten i vores adfærd og politiske beslutninger. Alle borgere har et medansvar for fremtiden, og politisk skal det være et mål at gøre det let og attraktivt at vælge og at leve miljørigtigt. Regionen har stor viden og potentiale på feltet det skal vi investere stort i. Metropolens internationale kraft og velstand i regionen skal komme alle til gavn. Gennem decentrale, tværregionale initiativer og udbygget fysisk infrastruktur forbindes kommuner, 9

10 forstæder og provinsbyer med hinanden og med metropolen. Øresunds og kysternes rekreative, oplevelsesmæssige og stærke identitet for regionen skal udvikles og bruges langt mere end i dag. Sejlads, fiskeri, dykning, rekreation og maritim fornøjelse på begge sider af Sundet skal åbnes op og iværksættes med respekt for kystnaturen, vandet og miljøet. Øresunds vitalitet hviler på forskelle i markedsbetingelser, sprog, kultur osv. Flere fælles begivenheder og store kulturelle arrangementer i regionen. Vi skal udnytte hinandens nationale styrker, traditioner og forskelligheder og skabe nye hybrider. Visionen er et vitalt, oplevelsesrigt og mangfoldigt kultur-, fritids- og idrætsliv for hele regionen med udgangspunkt i den styrke og kraft, som udgår fra metropolen København/Malmø. Det kan bl.a. fremmes via samarbejde på tværs af regionen om at skabe de bedste rammebetingelser fysiske, organisatoriske og økonomiske. Der skal være fokus på livskvalitet, arkitektoniske kvaliteter, bæredygtighed og forskelligartede lokalmiljøer i urbaniseringen af regionen. Nærhed til skov, vand og natur skal fremmes. Det er nødvendigt at arbejde tværregionalt og -nationalt med planlægning af urbanisering, infrastruktur og miljøstandarder og at udvikle fleksible planlægningsredskaber, som tager højde for forandringer og frem tidige behov. Øresundsstemmer från rundabordssamtalen - Øresunds vitalitet hviler på forskelle i markedsbetingelser, sprog, kultur osv. - Vi skal kreere unikke ting for dette område, skabe fælles fyrtårne. Så længe man har det hele begge steder, er der ingen grund til at bevæge sig. - Vi kan designe nye uddannelser, servicer, systemer, platforme. - Vi skal have integration, men også værne om det specielle. - Vi måste marknadsföra Öresundsuniversitetet som ett internationellt stort universitet i två länder! 10

11 FÖR VÄRLDEN - Øresundsregionen er tæt på verden Visionen er, at regionen skal være tæt på verden både i vores tankegang, på vores arbejdsmarked og gennem udsyn og partnerskaber. Øresundsregionen skal være synlig ude i verden. Og verden skal være tilstede og tilgængelig i regionen. Udsyn og tætte relationer til både europæiske og internationale partnere skal styrkes gennem uddannelsesinstitutioner, forskning, arbejdspladser, kulturinstitutioner og politiske organer. Og udsynet skal opleves som en storbyregion med sin helt egen puls, lokale identitet og atmosfære præget af international nysgerrighed og kulturel bredde. Vi er alle en del af verden. Verden i Øresundsregionen Världen kommer in i Öresundsregionen på ett sätt som aldrig tidigare var möjligt. Det gäller inte bara genom fysiska kontakter, samarbete och kulturellt udtbyte utan också tack vare en allt mer utvecklad teknik. Öresundsregionen ska ha attraktiva boende- och livsmiljöer, så att dagens och morgondagens unga globala medborgare väljer att ha sin personliga utveckling här. Vi erbjuder en internationell arbetsmarknad och en god livsmiljö som gör att man, i jämförelse med andra regioner i världen, väljer att bo här och gärna ser sina barn växa upp här. Det innebär att internationella företag väljer att lokalisera sig i Öresundsregionen därför att talanger och kompetent arbetskraft finns här. För att upplevas som en region med lyskraft behövs satsningar på arkitektur, kultur, idrott och evenemang i toppklass. Dessa skapar stolthet och identitet, samtidigt som de lockar fler att besöka oss, investera här, bo här och leva här. 11

12 12

13 Vår stora attraktivitet och kvalitet vad det gäller städer, natur, rekreation, boendemiljöer, kultur samt utbildningar från förskola till internationellt framstående forskningsenheter. Denna utveckling tillsammans med global tillgänglighet och mellanregionala kontakter i norra Europa lockar - och därmed finns ett gott utbud av internationell attraktiv och kompetent arbetskraft. Genom att människor flyttar hit får vi tillräckligt med arbetskraft i arbetsför ålder, vilket säkrar tillväxten och välfärden. kultur mv. Ved at åbne døre og begynde forberedelserne i god tid, har vi alle muligheder for udnytte den nye platform. Vestpå kan særligt Århus og de jyske regioner generelt blive samarbejdspartnere og dermed styrke Øresundsregionen, hvis vi bindes sammen gennem nye, hurtige forbindelser. Nordpå kommer Göteborg, Oslo och Stockholm (Den nordiske triangel) också att ingå i den Nordiska funktionella regionen tack vare höghastighetstågen. Genom att människor flyttar hit får vi tillräckligt med arbetskraft. Det säkrar tillväxten och välfärden. EU:s Lissabonstrategi uppmuntrar till regional konkurrens. Öresundsregionen är med sina 4 miljoner invånare och ca studenter attraktiv och därmed en tillväxtmotor. Starka regioner stärker enligt EU också demokratin besluten hamnar närmare medborgarna. Öresundsregionen i världen Öresundsregionen är en del av den nya världen. Nya strukturer skapas och nya influenser påverkar vår vardag i en allt snabbare takt i dag och i framtiden. Genom Kastrup har vi norra Europas bästa internationella hub, mitt i regionen. Det är avgörande att Kastrup förblir detta, annars riskeras vår globala kontakt. Sydpå sker der en stor udvidelse af regionen med den faste Femern-forbindelse til Hamburg/Berlin og hele Nordyskland. Den direkte togrejse København-Hamburg bliver hermed 3 timer. Med den fysiske sammenbinding sydpå åbnes store potentialer for erhverv, uddannelser, forskning, turisme, Østpå er den sydlige del af Østersøregionen en politisk partner, som på sigt kan skabe en væsentlig tyngde i Nordeuropa. Tilsammen kan udvidelserne og udsynet i Øresundsregionen skabe et særdeles stort hjemmemarked. Öresundsregionen har genom sin kunskapstäthet möjligheten att även vara ett föredöme inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi vill stärka och utveckla vår position speciellt inom life science, cleantech och IT, med expertis och teknologi som kan komma både oss själva och omvärlden till nytta. Men hur kan vi behålla vår position inom dessa områden, när hela världen vill försöka komma ifatt oss? Kan ESS och liknade fyrtorn inom vetenskapen förstärka våra möjligheter? Genom att vara nära det globala, kan vi interagera med omvärlden till allas nytta. 13

14 Det betyder: Et attraktivt, fleksibelt og internationalt konkurrencedygtigt arbejdsmarked som sikrer veluddannede borgere og tiltrækker og fastholder medarbejdere, studerende, forskere og virksomheder fra andre lande. Der er behov for dem, og vi skal tilbyde dem konkurrencedygtige rammer og enkle regler. Satsning på fyrtårne inden for kultur, idræt, forskning og innovation, som tiltrækker talenter og turister, og som gør det spændende at bo og arbejde her. Dette opnår vi ved at tænke regionen sammen og ved særligt at styrke et tæt metropolsamarbejde og udvikle spydspidser inden for udvalgte områder. Ved at samarbejde med regeringerne om at understøtte de nationale strategier for at skabe vækst på grundlag af innovation og forskning, kan Øresundsregionen blive en motor for de to lande. at de er med til at profilere Øresundsregionen som en del af deres bagland og identitet ude i verden. Det skal fremmes ved at gøre fordelene ved Øresundsregionen endnu tydeligere og stærkere. Nordeuropas hub med den største og mest effektive gateway til og fra resten af Europa og internationale lufthavne i hele verden. Og med Femern Bælt-broen flyttes regionens mentale og fysiske grænser og gør nye ambitiøse målsætninger mulige. Øresundsstemmer från rundabordssamtalen - Vi skal gå fra at ville være de bedste i verden - til at være de bedste for verden Vi skal gå fra at ville være de bedste i verden til at være det bedste for verden. Investering i en fremtidig grøn storbyregion med fælles målsætninger og tæt samarbejde. Om infrastruktur, nye teknologier og kollektiv transport, som imødekommer miljøet og borgernes behov for mobilitet, brug af vedvarende energikilder, bæredygtig regional fødevareproduktion m.m. Her skal tænkes langsigtet, nyt og stort - så kan vi til gengæld også opnå resultater og blive en markør i international sammenhæng. Regionens forskere, kunstnere, studerende, virksomheder og politikere skal have et udsyn, der betyder, at de udveksler, samarbejder og samtaler med kollegaer og netværk i hele verden, og 14

15 værdier i regionen For at den nye vision for Øresundsregionen skal blive levedygtig og nærværende hos medlemsorganisationerne, aktører, institutioner og borgere må den have rødder i værdier, som vækker genkendelse og opleves som bærende for selvopfattelsen, kulturen og fremtiden. Værdier er ikke uforanderlige og er heller ikke nødvendigvis delt af alle. De er en del af de dynamiske processer og store og små forandringer, vi som samfund og mennesker hele tiden former, tager del i og påvirkes af. Samtidig kan værdier være tilbageskuende og udtryk for samtiden. Visionens opgave er til gengæld at pege frem i tiden ved både at tage hensyn til det, vi ved, og det vi ikke ved; det vi kan påvirke; og det vi ønsker. Visionen skal spejle værdierne, og værdierne skal være med til at give visionen ben at gå på. Men visionen skal også kunne rumme forandringer og forskelligheder den skal altså både være rummelig i sit indhold og fleksibel i sit langsigtede perspektiv. I den hidtidige visionsproces har nedenstående værdier været gennemgående (se aktivitetsoversigt sidst i dokumentet).værdierne er udtryk for nogle af de byggesten, der er kommet til udtryk i den hidtidige visionsproces. Byggestenene er både udtryk for kvaliteter i dag og historisk set - hvor Øresundsregionen i stor grad opfattes som en del af Skandinavien. Men værdierne er også udtryk for kvaliteter og identitet, som gerne må fremmes, dyrkes og suppleres aktivt og tydeligere i fremtiden, da de også opleves som særlige styrker i en global kontekst. 15

16 Lighed og lige muligheder Uddannelse, læring og dygtiggørelse for alle Kreativitet og innovation - Alle borgeres adgang til at uddanne og dygtiggøre sig hele livet gennem læring og deltagelse på arbejdsmarkedet, er en hjørnesten i regionens fremtidige velstand og konkurrencekraft. Og det starter i grundskolen, hvor børnene både opnår faglige kundskaber, udvikler sig som selvstændige individer og integreres som demokratiske medborgere i et samfund i stor forandring. Vi lever i en verden som kræver kreativitet og mange typer kompetencer. Frihed til at den enkelte kan udvikle og udfolde sig Mange måder at bo og leve på Åbent land, natur og vand inden for korte afstande 16

17 - I en region med knap 4 millioner mennesker i alle aldre og med forskellige kulturer er ønskerne til tilværelsen mange. Både for hvordan hverdagen skal se ud, hvilke muligheder vi vil skabe, og oplevelser vi søger for os selv og sammen med andre. Det er en stor kvalitet ved regionen, at vi inden for korte afstande kan leve, bo og udfolde os på utrolig mange måder. I en tæt by eller tæt på natur. I stilhed eller i summende aktivitet. Med højt til loftet eller langt til naboerne. Det hele menneske, høj livskvalitet Levende lokale miljøer Tryghed, velstand og social sikkerhed planer og er bl.a. også en af hjørnestenene i et attraktivt og konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Diversitet og forskellighed Kulturel bredde Storbypuls og overraskelser - Øresundsregionen gennemgår sammen med resten af verden store forandringer bl.a. forbundet med tilflytninger, kulturel diversitet og urbanisering. Det fører både mange udfordringer og mange nye muligheder med sig, som kræver omstillinger. Fra primært at være stor i Danmark er Storkøbenhavns-området blevet en europæisk metropol med Vi lever i en verden som kræver kreativitet og mange typer af kompetencer. - Man kan kende en region eller en storby på, hvordan rammerne for hverdagen er. For borgerne i det daglige. For børn og voksne. Til og fra skole, arbejde, uddannelse, indkøb, oplevelser. Hverdagen er vigtig for, at vi oplever livskvalitet for os selv og vores nærmeste og vi kan være optimistiske om fremtiden. Det stiller krav til infrastruktur, til boliger, til integration, til institutioner og arbejdspladser, til fritidsmuligheder, rekreation og oplevelser, til miljøet og til vores lokalområder. Demokrati og tillid Åbenhed og nysgerrighed Samtaler og samarbejde - Øresundsregionen hviler på grundlæggende demokratiske principper, og såvel mellemmenneskelig tillid som borgernes tillid til de bærende institutioner. Det er et frugtbart udgangspunkt for at skabe positive forandringer og for at kunne samarbejde. Det udleves og kommer til udtryk på mange sin egen identitet på det kulturelle og oplevelsesmæssige landkort, og Malmø/Lund er blevet en urban og attraktiv motor i Sydsverige. Det skyldes både de store aktører, men også de mange små virksomheder, idémagere og kulturskabere, som skaber liv og diversitet i en urban hverdag. Fleksibilitet Internationalt udsyn Bæredygtighed og ansvarlighed - Øresundsregionen er i global sammenhæng en lille spiller i en stor verden. Det betyder, at vi skal kende vores forcer og være forandringsparate i vores institutioner, politiske organer, livsstil og på vores arbejdsmarked. Og det er en absolut nødvendighed hele tiden at have et internationalt udsyn. En af vores forcer er grønne teknologier og life science, som udover at have stort vækst- og eksportpotentiale også afspejler værdier om at leve ansvarligt og tage ansvar for fremtiden. 17

18 Visionsaktiviteter 2008 Kick-off möte på Kastrup Två rundabordsamtal inom kulturen. 100 gymnasieelever arbetar med framtiden på Nationalmuseet Seks rundbordssamtaler i Skuespilhuset med politikere, embedsmænd, erhvervsfolk og oppinionsdannere Öresundskomiteen Forretningsudvalg/Verkställande utskott möte den 2 februari Kulturparlamentet den 27 februari, är en del av visionen Öresundskomiteen Forretningsudvalg/Verkställande utskott möte den 20 april Öresundskomiteen möte och Øresundsting den 29 maj Visionsarbetet fortsätter genom strategiarbetet Öresundsregional utvecklingsstrategi (ÖRUS) med olika fördjupningstema Öresundskomiteen Forretningsudvalg/Verkställande utskott möte den 11 september, avstämning Öresundsregional utvecklingsstrategi och projekt Infrastruktur och Byutveckling (IBU) Öresundskomiteen Forretningsudvalg/Verkställande utskott möte den 30 november, avstämning Öresundsregional utvecklingsstrategi 2010 Visionsarbetet med sina strategier Öresundsregional utvecklingsstrategi fastställes av Öresundskomiteen Forretningsudvalg/Verkställande utskott under våren Arbetet presenteras offentligt på Öresundstinget i samband med Öresundsbrons och Öresundsregionens 10-års jubileum 18

19

20 Formgivning och tryck Holmbergs i Malmö AB, Mars 2009 Öresundskomiteen Gammel Kongevej 1 DK København V Tel: Fax:

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Nye løsninger for fremtidens byer

Nye løsninger for fremtidens byer Nye løsninger for fremtidens byer ved Kent Martinussen, adm. direktør i DAC Dansk Arkitektur Center ? Klimakomissionen anbefaler i 2010 hvordan Danmark kan: 1. Reducere udledninger af drivhusgasser 2.

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK INDHOLD Har I en idé til et projekt, der kan forbedre samfundet?...

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Gehl Architects Gehl Architects arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -bæredygtige -attraktive -trygge for hermed at forbedre livskvaliteten

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Samfundet i fremtiden. Marianne Levinsen Forskningschef i Fremforsk

Samfundet i fremtiden. Marianne Levinsen Forskningschef i Fremforsk Samfundet i fremtiden Marianne Levinsen Forskningschef i Fremforsk Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934

Læs mere

- Es gilt das gesprochene Wort. -

- Es gilt das gesprochene Wort. - - Es gilt das gesprochene Wort. - Kære Aase Nyegaard, Kære Jørgen Mads Clausen, Mine kære damer og herrer, tak for invitationen til denne spændende dag i velfærdsteknologiens tegn. Med Danfoss Universe

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad 1 2017 bliver et spændende år for Danmark, som da er vært for Europæisk Kulturhovedstad,

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu?

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse - fra en kommune der gerne vil kende sin besøgelsestid...

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler!

Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler! FORMAT 2 Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler! 3 En klar målsætning som alle regioner i Danmark

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling Rådhuset 1599 København V 29. september 2010 Vedr.: Høringssvar - Planstrategi 2010 Grøn vækst og livskvalitet Hermed fremsendes høringssvar

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere