Brugervejledning for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for"

Transkript

1 Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf DK-7790 Thyholm Fax

2 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper Inden De tager Deres continental-klipper i brug, bedes De nøje sætte Dem ind i maskinens funktioner, og især hvad angår det rent sikkerhedsmæssige. Garantibestemmelser Der ydes 12 måneders garanti fra leveringsdatoen. Garantien omfatter alle former for fabrikationsfejl samt eventuelle mangler. Slid eller forkert brug af maskinen er ikke omfattet af garantien, samt de eventuelle skader dette måtte kunne forvolde. Transport mellem bruger og værksted er ikke omfattet af garantien. Reservedele skal være fra CMN maskintec A/S, hvis ikke andet er aftalt. Sikkerhedsregler Maskiner er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV af 14 juni 1989 om indbyrdes tilnærmelser af medlemsstaternes lovgivning om maskiner ( 89/392/EØF og ændret ved 91/368/EØF, 93/44/EØF) under særlig henvisning til direktivets bilag 1 om væsentlige sikkerhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. Man bør derfor omhyggeligt gennemlæse sikkerhedsreglerne. Reglerne skal følges nøje for at undgå personskader på bruger eller andre omkringgående personer. Generel information Model FRB-180 FRB-280 CE sikkerhedssystem Fast række af slagler Meget tung vægtkonstruktion Specielt til frugtplantager Kvaser grene op til cm i diameter Grensamler Kan bruges på stenet jord Sidedrivrem (5) Gearkasse med overbelastningskobling Sideskift er hydraulisk efter ønske Kan efter ønske udstyres med side skinne

3 3 Bevægelig 3-punkts forbindelsesled Regulerede cylindre og hjul Udstyr og tekniske data Model FRB-180 FRB-280 Nummer Beskrivelse Varenummer 1 Chassis CY10FRB punkts ramme CY30FR punkts støtte for slange CY30FR PTO beskyttelse CYPROF/KIV 5 Gearkasse CYKIV/T313K 6 Rotoraksel CY20FRB Valse CY40FRB Skraber for valse CY40FR Stang til opsamling CY00F Beskyttelse for støtte CY00F Drivrems skærm CY70FR Beskyttelsesplade CY00F Hjul CY70FR Ophængningsnagle CY00FR

4 Tekniske data 4

5 5 Sikkerhedsbestemmelser De fleste uheld, der sker i forbindelse med arbejdet, vedligeholdelsen eller transporten, skyldes, at de mest elementære sikkerhedsbestemmelser ikke er overholdt. Det er derfor af meget stor betydning, at de personer, der arbejder med CMN continal klipper, både overholder de sikkerhedsanvisninger, der bliver beskrevet nedenunder samt de anvisninger, der er på selve maskinen. 1. Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne brugervejledning skal de alment gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes. 2. De advarsels- samt anvisningsskilte der sidder på maskinen, giver vigtige oplysninger om sikker drift. FOR DERES EGEN SIKKERHEDS SKYLD. 3. Når der køres på offentlige veje med maskinen, skal alle gældende bestemmelser overholdes. 4. Inden brugeren påbegynder arbejdet, skal personen sætte sig ind i alle maskinens anordninger samt betjeningsdele samt disses funktioner. Det er for sent, når arbejdet er sat i gang. 5. Undgå løstsiddende beklædning. 6. Traktoren bør være udstyret med sikkerhedskabine. 7. Brugeren skal kontrollere, at der ikke er personer (børn) i nærheden, inden maskinen startes. Sørg for, at der er frit udsyn. P.g.a. fare for opslyngende sten m.m., må der ikke befinde sig personer indenfor maskinens aktionsradius. 8. Det er ikke tilladt med passagerer under arbejde eller transport. 9. Montering af maskinen skal ske efter foreskrifterne, og må kun fastgøres på de foreskrevne anordninger. 10. Når man skal på- og afmontere maskinen, skal der udvises særlig forsigtighed. 11. Brugeren skal kontrollere, at forakslen på traktoren er tilstrækkeligt belastet, inden maskinen monteres. Frontvægte skal altid monteres på de fastgørelsespunkter, der er beregnet hertil. 12. Overhold de tilladte akseltryk og tilladt totalvægt. 13. Overhold de tilladte transportmål.

6 6 14. Det er lovkrav, at alle sikkerheds- og advarselsanordninger skal monteres og afprøves inden kørsel på offentlig vej. 15. Alle betjeningsdele (kabler, stænger m.v.) til fjernbetjente anordninger skal være monteret således, at de under arbejde og transport ikke udløser utilsigtede bevægelser. 16. Maskinen skal bringes i foreskriftsmæssig stand samt fastlåses i henhold til fabrikantens anvisninger inden kørsel på offentlig vej. 17. Mens maskinen kører, må førersædet aldrig forlades. 18. Kørehastigheden skal altid tilpasses omgivelserne, og man skal undgå pludselig retningsskift. 19. Man skal kontrollere, at der er tilstrækkelig styre- og bremseegenskaber til rådighed, da både køreegenskaber samt styre- og bremseevnen påvirkes af påmonterede eller påhængte redskaber og ballastvægte. 20. Brugeren skal være opmærksom på maskinens overhæng og/eller svingmasse ved kørsel i sving. 21. Brug kun maskinen, hvis alle sikkerhedsanordninger er monteret. I tilfælde af defekte sikkerhedsanordninger, skal disse udskiftes straks. 22. Brugeren skal kontrollere, at bolte og møtrikker er spændt fast, hver gang maskinen tages i brug. Dette gælder specielt på redskabernes fastspændingsdele. 23. Det er ikke tilladt at opholde sig indenfor maskinens aktionsradius. 24. ADVARSEL: Hydrauliske eller pneumatiske komponenter kan medføre kvæstelsesfare for personer, der opholder sig indenfor komponenternes aktionsradius. 25. Motoren skal stoppes og redskabet skal sænkes inden man forlader traktoren eller før man begynder at arbejde på maskinen. Tag tændingsnøglen ud og vent til alle bevægelige dele er standset. 26. Med mindre man har sikret køretøjet ved at trække håndbremsen og/eller ved hjælp at stopklodser under hjulene, må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskinen. 27. Når maskinen skal justeres, vedligeholdes eller der skal foretages reparationsarbejde, skal man altid sikre mod utilsigtet igangsætning, og maskinens hydrauliske stophaner skal være lukket.

7 7 Symboler og advarselsskilte i brugervejledning og på maskinen 1. Sidder bagpå maskinen. 2. Sidder på forsiden af maskinen under gearkassen. 3. Sidder på venstre side af maskine. 4. Sidder på drivremsskjoldet.

8 8 Læs brugervejledning grundigt før brug. Advarsel! Fare Kontakt med roterende dele kan forårsage alvorlige kvæstelser eller dødsfald. RPM 550. RPM max 550 min. Fare! Lad være med at berøre. Fjern ikke sikkerhedsanordning Ingen vedligeholdelse/reparation når maskinen kører Lad være med at forurene miljøet med olien Fare! Hold afstand Vær sikker på at sikkerhedsanordningen er korrekt placeret. Advarsel! Kan falde ned Stå ikke indenfor maskinens arbejdsområde Stå ikke indenfor maskinens arbejdsområde Advarsel! Maskinen arbejder Rør ikke, når rotorakslen kører Rør ikke, når maskinen kører Sluk traktoren og fjern nøglen inden du går hen til maskinen eller skal udføre vedligeholdelse/reparationer

9 9 Transport og brug Hvis det er nødvendigt at løfte maskinen, brug forsvarlige remme eller kran med den rigtige hejsekraft. Der er en metalplade på maskinen, som viser det punkt, hvor maskinen kan løftes. Placér krogen som vist på figur 14. STÅ IKKE UNDER MASKINEN, NÅR DEN ER LØFTET OP. Sammenkobling med traktor Traktoren skal være udstyret med P D F 1 3/8 ASEA DIN 9611/A på 550 rpm. Vær sikker på at traktor forsvarligt kan holde maskinens vægt. Rabat/kantklipper er sammenkoblet med trepunktssystemet (figur 15) til enhver traktor der har de rigtige antal hestekræfter. Maskinen drives ved hjælp af traktorens PTO med kardanakslen. Låsenaglerne er selvlåsende. Forbind først det nedre venstre punkt, herefter højre punkt og herefter topstangen. Vær sikker på at naglerne A er forbundet. Kardanakslen monteres og herefter forbindes hydraulik slangerne Kardanakslen (figur 16) skal være CE-godkendt, da der arbejdes med et emne, hvor der kan være fare. Den skal have egen manual og beskyttelsesskjold, hvor mærket er trykt.

10 10 Længde på kardanakslen Kontrollér længden på kardanakslen. Åbningen må ikke være mindre end 5 cm. Maximum arbejdsvinkler (figur 18) Kontrollér at akslen har plads nok til bevægelse. Arbejd altid med det samme led A1 og A2. For vedvarende arbejde overskrid ikke max 25 0 og i periodisk arbejde DET ER ABSOLUT FORBUDT AT AKTIVERE KARDANAKSLEN HVIS IKKE PLASTIKSKJOLDET ER PÅSAT KARDANAKSLEN, AT SIKKERHEDSNAGLER PÅ P.T.O OG DE FASTE SIKKERHEDSNAGLER ER MONTERET PÅ KARDANAKSLEN. Andre sikkerhedsråd: 1. Forbind sikkerhedskæderne 2. Kontrollér, at ring og møtrik A (figur 19) er indsat korrekt på begge sider af gearkassen og på og på siden af traktoren. 3. Hældningsvinklen må ikke overstige i begge retninger. 4. Smør jævnligt krydset på kardanakslen og slangerne, når maskinen er standset, så forbindelsespunkterne holdes rene.

11 11 Brug af maskinen Før maskinen monteres på traktoren, kontrollér oliestanden i gearkassen (gruppe) og højde på remme (figur 22). Smør alle dele (figur 25) hvor det er nødvendigt med tryksmøre 3 4 tryk hver. Smøreniplerne på rotorakslen sidder ved hullerne til højre, venstre og ved siden af maskinen. Du skal følge denne procedure hver gang maskinen bruges. Før arbejdet påbegyndes kontrollér da den højde, som maskinen vil klippe i. Hammerknive skal være 1 5 cm over jorden. Højden kontrolleres ved hjælp af valsen (bolt 1 og 2) eller hjulene 3 (klipper model FR), og fra punkt 4 (bolt og løsne dybderegulering). (figur 20). ADVARSEL: Hvis hammerknivene er meget tæt på jorden, skal maskinen bruge mere kraft, og hammerknivene vil blive ødelagt. Stangen, der bruges til opsamling (figur 20), som er placeret på maskinen, må ikke røre jorden. Den er kun til brug for opsamling af grene, så de knuses bedre. (Dette gælder ikke for model MV, MF, MFL, FL, FRT, TIP). Når ovennævnte procedure er fulgt, kan man starte maskinen. Mens maskinen arbejder skal man være sikker på, at alle beskyttelsesplader er korrekt placeret. Brug ikke maskinen uden at alle beskyttelsesplader er monteret, da der ellers er fare for alvorlige kvæstelser. I henhold til nuværende europæiske lovgivning skal man sikre sig, at der ikke er personer eller dyr bagved maskinen i en afstand på m. Hvis der er, stop da arbejdet.

12 Hæv eller rør ikke maskinen når den arbejder. Maskinen må kun bruges af voksne, personer, der har kendskab til landbrugsmaskiner. Brug aldrig maskinen, hvis der er indtaget alkohol eller medicin. Kør langsomt, når maskinen transporteres. Dette gælder specielt på markveje, da evt. stærke rystelser kan trække ophængningsnaglerne ud. Følg altid de gældende regler for transport af maskiner. Efter de 2 første arbejdstimer strammes alle skruer og remmene kontrolleres, mens maskinen er slukket. Remmene skal have en elasticitet på 0,5 cm (figur 21), og dette kontrollerer man hver gang, inden maskinen tages i brug. For at strække remmene (figur 22), skal boltene 2,3 og 4 løsnes. Herefter skrues bolt 5 af. Remmene 1 (figur 21) skal have en elasticitet på 0,5 cm. Efter remmene er strukket, stram boltene 2,3,4 (figur 22). 12 Efter 1 arbejdstime (figur 23), kontrollér hydraulikolien i gearkassen, og skift olien efter 30 arbejdstimer. (Brug altid olie SAE.90). For rigtig brug af rotorakslen (figur 24), skal alle hammerknive skiftes på én gang.

13 13 Vedligeholdelse Maskinen kræver vedligeholdelse, og man skal derfor følge reglerne for vedligeholdelsen. Kontrollér olien i gearkassen og første olieskift skal foretages efter 50 arbejdstimer. Efter 10 arbejdstimer skal alle nødvendige del smøres (figur 25). Smøringspunkter er 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, olie 4. Smøring af PTO aksel Brug olie af god kvalitet og smør kompenenterne, som diagrammet viser (figur 26). Efter brug anbefales at rengøre med vand, specielt indeni. På denne måde undgås skader i kuglelejerne. Opbevaring I perioder hvor maskinen ikke bruges, smøres hvor det er nødvendigt, som f.eks. hammer eller knive på rotoraksel-nagler. Smør remmene med olie og smør maskinen med olie ved hjælp af en malerpensel. Efter maskinen er dækket til, sæt træstøtter ind og opbevar den et sikkert sted, hvor børn ikke kan komme til maskinen.

14 14 Reservedele model FRB-180 FRB-280 Nr. Varenummer Beskrivelse Maskine Antal 1 CY100FRB Chassis FL FL CY100FRB Chassis FRB-260 FRB CY30FR punkts ramme FRB-180 FRB CY30FR punkts ramme FRB CY30FR punkts ramme FRB-240 FRB CY40FRB Valse FRB CY40FRB Valse FRB CY40FRB Valse FRB CY40FRB Valse FRB CY40FRB Valse FRB CY40FRB Valse FRB CY40FRB Leje UCFL 207 komplet FRB-180 FRB CY40FRB Støttefod FRB-180 FRB CYAASSF/B072 Klemme B72 FRB-180 FRB CYROUL/2207 Leje 2207 FRB-180 FRB CALFANOR/051x3 Flange OR 051X3 FRB-180 FRB CY40FRB Beskyttelses metalflange, bagerst FRB FRB CAASSF/B072 Klemme B72 FRB-180 FRB CY40FRB Støtte afstandsstykke FRB-180 FRB CAGRAS/M06 Smørrenippel M6 FRB-180 FRB CY40FR Støtte for valse FRB-180 FRB CAVID/14x045 Bolt M14 x 45 FRB-180 FRB CAVID/14x040 Bolt M14 x 40 FRB-180 FRB CY40FR Skraber for valse FRB CY40F Skraber for valse FRB CY40FR Skraber for valse FRB CY40FR Skraber for valse FRB CY40FRB Skraber for valse FRB CY40FRB Skraber for valse FRB CAVID/10x030 Bolt M10 x 30 FRB-180 FRB CY00F Støtte beskyttelse FRB-180 FRB CY50F Gearkasse fod FRB-180 FRB CAVID/16x080 Bolt M16 x 80 med ring FRB-180 FRB CAVID/16x045 Bolt M16 x 45 FRB-180 FRB CY00F Stang for opsamling FRB FRB CAFOURK/05 Split nagle Ø5 FRB-180 FRB CY70FR Tildækning drivrem FRB-180 FRB CAVID/08x025 Bolt M8 x 25 FRB FRB CY30FR Slange støtte 3-punktsramme FRB-180 FRB CY30FR Slange støtte 3-punktsramme FRB-220 FRB CY30FR Slange støtte 3-punktsramme FRB CY30FR Slange støtte 3-punktsramme FRB CY30FR Slange støtte 3-punktsramme, fod FRB-180- FRB CAVID/12x040 Bolt M120 x 40 FRB-180 FRB CY70FR Gevind cylinder FRB-180 FRB CYAASF/A020 Klemme A20 FRB-180 FRB CAGRAS/M08 Smørrenippel M8 FRB-180 FRB CY70FR Bolt for sideskift FRB-180 FRB CY70FR Støtte bolt FRB FRB CYAKAV/05x030 Nagle Ø5 x 30 FRB-180 FRB CY70FR Løftestang FRB FRB CY30FR Støtte FRB-180 FRB CAVID/14x040 Bolt M14 x 40 FRB-180 FRB CAVID/12x110 Bolt M12 x 110 FRB FRB CY30FR Afstandsstykke Ø18,5 x 55 FRB-180 FRB-280 1

15 Nr. Varenummer Beskrivelse Maskine Antal 40 CY00FR Aksel for beskyttelsesplader FRB CY00FR Aksel for beskyttelsesplader FRB CY00FR Aksel for beskyttelsesplader FRB CY00FR Aksel for beskyttelsesplader FRB CY00FRB Aksel for beskyttelsesplader FRB CY00FRB Aksel for beskyttelsesplader FRB CY00F Beskyttelsesplader FRB-180 FRB CAVID/10x020 Bolt M10 x 20 FRB-180 FRB CY70FR Hjul Ø220 x 110 FRB-180 FRB CYPIR/ROD Hjulnagle FRB-180 FRB CY70FR Styrebøsning Ø28 x 20,5 FRB-180 FRB CY00FR Skinne FRB FRB CY00F Ophængnings nagle FRB-180 FRB CY00FR punkts nagle 20 FRB-180 FRB

16 16 Reservedele model FRB-180 FRB-240 Nr. Varenummer Beskrivelse Maskine Antal 1 CYKIV/T313K Geark. T-310 m/overbelast.kobl. FRB-180 FRB CYPIN/T313 Drev T-313 FRB-180 FRB CYKOR/T313 Krans T-313 FRB-180 FRB CY50FRB180T31302 Tilpasningsstykke T-313 komplet FRB CY50FRB200T31302 Tilpasningsstykke T-313 komplet FRB CY50FRB220T31302 Tilpasningsstykke T-313 komplet FRB CT50FRB240T31302 Tilpasningsstykke T-313 komplet FRB CY50FRB Aksel FRB CY50FRB Aksel FRB CY50FRB Aksel FRB CY50FRB Aksel FRB CYROUL/6209 Leje 6209 FRB-180 FRB CY50FR Afstandsstykke leje FRB-180 FRB CAASF/A045 Klemme A45 FRB-180 FRB CASSF/B085 Klemme B85 FRB-180 FRB CATSI/45x85x10 Klemme 45 x 85 x 10 FRB-180 FRB CY50FRB180T31309 Forlængerstykke T-313 FRB CY50FRB200T31309 Forlængerstykke T-313 FRB CY50FRB220T31309 Forlængerstykke T-313 FRB CYFRB240T31309 Forlængerstykke T-313 FRB CAGRAS/M10 Smørenippel M10 FRB-180 FRB CAVID/12x025 Bolt M12 x 25 FRB-180 FRB CAGROV/M12 Spændeskive M12 FRB-180 FRB CAVID/14x040 Bolt M14 x 40 FRB-180 FRB CY20FRB Rotoraksel FRB CY20FRB Rotoraksel FRB CY20FRB Rotoraksel FRB CY20FRB Rotoraksel FRB CYVASMP/RM Inderste fod for hammer FRB-180 FRB CYVASM/RM Yder fod for hammer FRB-180 FRB CYSFI/RM10 Hammer FRB-180 FRB CAVID/18x110 Bolt M18 x 110 FRB-180 FRB CYKOUZ/FRB Støtte komplet FRB-180 FRB CY20FRB Støtte sokkel FRB-180 FRB CAGRAS/M08 Smørenippel M8 FRB-180 FRB CY20FRB Beskyttelses metalflange, bagerst FRB-180 FRB CYROUL/1311 Leje 1311 FRB-180 FRB CY20FRB Støtte afstandsstykke FRB-180 FRB CY20FRB Beskyttelses metalflange, forrest FRB-180 FRB CAFLANOR/056x03 Flange OR 56 x 3 FRB-180 FRB CAASF/B120 Klemme B120 FRB-180 FRB CAVID/16x045 Bolt M16 x 45 FRB-180 FRB CYTROH/230x5 Remskive Ø230 n=5 FRB-180 FRB CYTROH/190x5 Remskive Ø190 n=5 FRB-180 FRB CYIMAN/Bx49 Drivrem FRB-180 FRB CYSFG/A45 Lås A45 FRB-180 FRB CYPROF/KIV PTO beskyttelse FRB-180 FRB CAVID/08x025 Bolt M8 x 25 FRB-180 FRB CARODEL/M08 Spændeskive M8 FRB-180 FRB CAVID/16x035 Bolt M16 x 35 FRB-180 FRB CAGROV/M16 Spændeskive M16 FRB-180 FRB CATAP/3/8G Åndeventil 3/8G FRB-180 FRB CAASF/A055 Klemme A55 FRB-180 FRB-240 3

17 17

18 18 Reservedele model FRB-260 FRB-280 Nr. Varenummer Beskrivelse Maskine Antal 1 CYKIV/T313K Geark. T-310 m/overbelast.kobl. FRB-260 FRB CYPIN/T313 Drev T-313 FRB-260 FRB CYKOR/T313 Krans T-313 FRB-260 FRB CY50FRB26T Forlænger geark. T-313 komplet FRB CY50FRB28T Forlænger geark. T-313 komplet FRB CY50FRB Aksel FRB CY50FRB Aksel FRB CYROUL/6206 Leje 6209 FRB-260 FRB CY50FR Afstandstykke leje FRB-260 FRB CAASF/A045 Klemme A45 FRB-260 FRB CAASF/B085 Klemme B85 FRB-260 FRB CATSI/45x85x10 Oliepakning 45 x 85 x 10 FRB-260 FRB CY50FRB260T31309 Forlænger gearkasse T-313 FRB CY50FRB280T31309 Forlænger gearkasse T-313 FRB CAGRAS/M10 Smørenippel M10 FRB-260 FRB CAVID/12x025 Bolt M12 x 25 (T-313) FRB-260 FRB CAGROV/M12 Spændeskive M12 (T-313) FRB-260 FRB CAVID/14x040 Bolt M14 x 40 FRB-260 FRB CY20FRB Rotoraksel FRB CY20FRB Rotoraksel FRB CYVASMP/RM Inderste fod for hammer FRB-260 FRB CYVASM/RM Yderste fod for hammer FRB-260 FRB CYSFI/RM10 Hammer FRB-260 FRB CAVID/18x110 Bolt M18 x 110 FRB-260 FRB CY20FR Støtte sokkel FRB-260 FRB CYROUL/1312 Leje 1312 FRB-260 FRB CY20FRB Beskyttelses metalflange, forrest FRB FRB CAASF/B130 Klemme B130 FRB-260 FRB CAASF/A60 Klemme A60 FRB-260 FRB CATSI/60x85x8 Oliepakning 60 x 85 x 8 FRB-260 FRB CAGROV/M14 Spændeskive M14 FRB-260 FRB CAVID/14x050 Bolt M14 x 50 FRB-260 FRB CAGRAS/M8 Smørenippel M8 FRB-260 FRB CY20FR Modstands flange FRB-260 FRB CY20FR Modstands flange FRB-260 FRB CYTROH/230x5 Remskive Ø230 n=5 FRB-260 FRB CYTROH/190x5 Remskive Ø190 n=5 FRB-260 FRB CYIMAN/Bx49 Rem B x x 1250 FRB-260 FRB CYSFG/A45 Lås A45 FRB-260 FRB CYPROF/KIV PTO beskyttelse FRB-260 FRB CAVID/08x025 Bolt M8 x 25 FRB-260 FRB CARODEL/M08 Spændeskive M8 FRB-260 FRB CAVID/16x035 Bolt M16 x 035 FRB-260 FRB CAGROV/M16 Spændeskive M16 FRB-260 FRB CATAP/3/8G Åndeventil 3/8G FRB-260 FRB-280 1

19 19

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING 30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING MODEL.: HANDY SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BETJENINGSVEJLEDNING... 4 VELIGEHOLDSVEJLEDNING... 6 DEMONTERINGSVEJLEDNING...

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

BERTI Slagleklipper GKR / SB Slagleklipper GKR/SB til montering på minegraver fra 1,5 3 ton. Klipper græs og krat op til Ø 2 cm.

BERTI Slagleklipper GKR / SB Slagleklipper GKR/SB til montering på minegraver fra 1,5 3 ton. Klipper græs og krat op til Ø 2 cm. Berti Professional 2006 Firmaet Berti har over 10 års erfaring med at producerer maskiner, og er derfor særdeles kompetente til at levere maskinløsninger til Deres kunder. Produktkvaliteten er meget høj.

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLAGSAKS BRUGSANVISNING

SLAGSAKS BRUGSANVISNING SLAGSAKS BRUGSANVISNING MODEL.: 750 + 1000 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 SLAGSAKS MODEL 750... 3 SLAGSAKS MODEL 1000... 3 MONTERINGSVEJLEDNINGEN... 4 HVIS DER ER

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

PARKLAND MASKINFABRIK A/S

PARKLAND MASKINFABRIK A/S Komposter Type Loma K50 HPMF PARKLAND MASKINFABRIK A/S Driftsinstruktion og Reservedelsliste Gældende fra maskine nr. 585.001 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning Vogn med tip Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48

El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Samlevejledning El-ladcykel, Cargo9000 JL-48 Arbejdstid: Cirka 2,5 time 1 Før du begynder at samle Tillykke med købet af din nye ladcykel! Din nye ladcykel er et fremragende stykke personlig transportudstyr,

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE

MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE 1.1. Fremstillet hos firmaet: FALC S.r.l. via Proventa nr. 41 - Faenza (Ravenna) - ITALIEN - Tlf. ++39 0546 29050 Fax ++39 0546 663986 e-mail: info@falc1960.com http:

Læs mere

Manual - Ferrari 346 FERRARI 346. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk.

Manual - Ferrari 346 FERRARI 346. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk. FERRARI 346 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 65 mail@ferrarimaskiner.dk www.ferrarimaskiner.dk Side 1 af 41 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRODUKTION... 4 INFORMATION TIL

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: Fax nr:

INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: Fax nr: INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: 98653255 Fax nr: 98653300 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRODUKTION...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

MONTERINGSANVISNING I-LINE. KTIFg

MONTERINGSANVISNING I-LINE. KTIFg MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFg Leveringsinformation Godskontrol Kontrollér, at antallet af kolli stemmer overens med følgesedlen og at emballagen og godset er uskadt. Noter eventuelle skader og manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere