Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården"

Transkript

1 Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107

2 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen, Social og Sundhed. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 15

3 Side3/15 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder n består af et ægtepar, begge deltager i interviewet. Indledningsvis føres det økonomiske tilsyn, resultatet af dette kan læses under sidste punkt i denne rapport. Der interviewes 2 medarbejder og 4 borgere. Lederne fortæller, at de er meget opmærksomme på de nye tiltag der bliver lavet på området for andre private bosteder samt at de har intensiveret brugen af kognitive metoder. Alle medarbejderne er uddannet i brug af kognitive metoder, mens en af lederne har en tre årig uddannelse i kognitiv terapi. Lederne beretter at de får tilbagemeldinger fra personalet om, at de får meget ud af at benytte metoderne. Lederne bemærker, at de også er begyndt at indtænke brug af mindfullness i dagligdagen. Men de har ikke uddannet personalet i dette endnu, da det er meget dyrt. Lederen som er uddannet i kognitiv terapi, har inkorporeret mindfullness i sin uddannelse. De to medarbejdere der blev interviewet har været ansat i hhv. tre og fire år. De beretter, at der ikke er startet nye behandlingstiltag, men at der stadig er fokus på at arbejde kognitivt med beboernes forskellige problemstillinger. De arbejder meget med den kognitive terapi, bl.a. ved hjælp af behandlings ture. Behandlings ture har til hensigt at hjælpe beboerne til selv at finde ud af hvori deres egne udfordringer er, samt hvordan de løser problemerne. Medarbejderne påpeger vigtigheden af, at der er meget stor fokus på individuel behandling af beboerne. 2. Visitation Der er i alt syv pladser på gården, hvoraf de to pladser pt. er ledige. En beboer fraflyttede tilbuddet i maj og en i august. Lederne beretter, at de tidligere har afvist borgere som de ikke mener de har kompetencer til at hjælpe. De fortæller desuden at de beboere der bor der nu er meget glade for hinanden og støtter hinanden, når der er en, der har det svært. Aldersmæssigt er beboerne fordelt mellem år, der er en på 18, en på 24, to på 27, en på 38 år. n har oplevet, at de har fået en beboer, hvor sygdomshistorien ikke var helt klarlagt inden indflytningen. Det viste sig, at de ikke havde de rette kompetencer til at varetage denne borgers behandlingsbehov og beboeren er nu fraflyttet stedet. Forud for indflytning inddrages medarbejderne i drøftelse og beslutning når en borger visiteres til tilbuddet. Vigtigheden af at beboerne passer sammen og giver hinanden noget fremhæves. Medarbejderne oplever, at der har

4 Side4/15 manglet informationer omkring nye beboere, men at man forsøger at hjælpe en borger der ikke passer i beboergruppen videre til et andet tilbud. Tilsynet anbefaler, at der udvikles et spørgeskema, som kan anvendes til at indhente data om den visiterede borger inden tilbuddet giver endelig accept til indflytning. 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Lederne fortæller, at nogle af beboere selv styrer deres økonomi. De beboere der får hjælp til at håndtere økonomien eller betale regninger, skriver under, når de får udbetalt penge. Lederne beretter, at medarbejderne hjælper beboerne med at lægge et budget, og vurderer i fællesskab med beboeren hvor mange lommepenge beboerne har brug for om ugen. Når beboerne så har lært at håndtere et ugentligt budget udvides det, så budgettet gælder for to uger, og så fremdeles. Alle beboere har selv bedt om at komme med i ordningen, fordi de har set hos andre beboere, at de har flere penge i slutningen af måneden. Intet at berette Ingen bemærkninger 4. Brugerindflydelse Lederne fortæller, at beboerne stadig er med til at beslutte, hvad der skal laves af aktiviteter og hvad der skal laves til aftensmad. Da der blandt beboerne blev givet udtryk for at de fik for meget ensartet mad, blev det besluttet, at hver beboer har mulighed for at bestemme, hvad de skal have at spise en dag om måneden. Der bliver lavet en opskriftsmappe til hver beboer, så de kan få deres yndlingsopskrifter med, når de flytter videre. Lederne beretter, at de efter omstruktureringen laver mere varieret mad, og at det er sjældent, man får de samme retter. Medarbejderne oplyser, at der afholdes husmøder, beboerne har indflydelse på indkøb ud fra madplanen. De fortæller desuden, at der en dag, primært i weekenden, laves aftensmad, hvor beboerne selv vælger, hvad der skal laves. Denne dag tages der ikke højde for sundheden af maden. Medarbejderne oplever, at beboerne generelt er glade for at det håndteres på denne måde. Medarbejderne beretter desuden, at beboerne har indflydelse på dagligdagen i forhold til hvad de skal lave. Derudover har de stor indflydelse på, hvilke grøntsager der skal dyrkes i Gårdens køkkenhave.

5 Side5/15 5. Behandlings- og handleplaner Lederne oplyser, at beboerne kommer fra flere forskellige kommuner, bl.a. Rødovre, Lyngby-Tårnbæk og Køge. Kommunerne får tilsendt de pædagogiske handleplaner en gang årligt. De nye handlekommuneregler opleves ikke, at give anledning til problemer. Lederne udtrykker, at alle kommunerne, der har beboere på Gården har god styr på borgernes 141 handleplaner. Medarbejderne beretter, at de laver pædagogiske handleplaner for de beboere de er kontaktpersoner for. Beboerne har mulighed for at komme med rettelser og ændringer i handleplanerne. Planerne bliver slutteligt rettet igennem af ledelsen. De pædagogiske handleplaner sendes til sagsbehandleren i borgerens hjemkommune, hvor der redegøres for hvad beboeren har nået i det foregående år.. 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Ikke aktuelt Ikke aktuelt. 7. Dagligdagen og aktiviteter Generelt om dagligdagen n fortæller, at de forsøger at hjælpe og motivere beboerne til at begynde på skole eller et arbejde. Tilbuddet har haft samarbejde med UU hvilket har fungeret godt. Medarbejderne fortæller, at de forsøger at motivere beboerne til at motionere på forskellige måder. I øjeblikket anvender beboerne eksempelvis hulahopringe. Derudover er der en beboer, der en dag om ugen benytter et eksoffentligt sportscenter.

6 Side6/15 Medarbejderne tager beboerne med på indkøb to gange om ugen. De fortæller endvidere, at der er etableret en køkkenhave på tilbuddet, hvor beboerne er med til at så, vedligeholde og høste. En beboer har fast arbejde, en går i skole samt en er i gang med en erhvervsuddannelse. 8. Magtanvendelse Lederne oplyser, at de ikke har gjort brug af magtanvendelse siden sidste tilsyn. De fortæller desuden, at de er vidende om de nye regler for området som en følge af hjemkommunernes hjemtagelsen af handleforpligtelsen. Medarbejderne beretter, at de ikke har haft brug af magtanvendelse og at de kender til gældende lovgivning for området.. 9. Utilsigtede Hændelser n informeres om reglerne for utilsigtede hændelser. Medarbejderne fortæller, at der i april måned i år var en utilsigtet hændelse med en beboer, hvor en læge ikke gav de rette informationer omkring medicin omlægning. Ingen bemærkninger 10. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Lederne fortæller, at der er indført nye procedurer der hvilket bevirker bedre overblik over beboernes medicin ordinationer. Lederne fortæller, at der er en sundhedsassistent ansat på stedet, der står for doseringen af medicin, samt at begge ledere er uddannet i medicinhåndtering. Derudover har medarbejderne kompetence til og benytter NADA.

7 Side7/15 Lederne oplyser, at medicin doseringen er et arbejdstungt område. Det opleves ikke som problematisk at beboernes medicin opbevares af tilbuddet. Medicinadministrationen og dispenseringen er sat i system. Der noteres bl.a. i beboernes mapper, endvidere forlanger tilbuddet at beboerens læge opdatere medicinkort ved ændringer Medarbejderne fortæller, at der ikke længere er behov for at tælle, at alle pille er der. Derudover oplyser de, at distriktspsykiatrien ikke vil været behjælpelig med at administrere medicin når assistenten holder ferie. Tilsynet anbefaler, at der påskrives anbrudsdato på pilleæsker. 11. Klagesager Ingen klagesager. Medarbejderne fortæller, at der ikke har været nogle klagesager, samt at der er procedurer for klagesager Kost og motion Lederne fortæller, at beboerne får god og varieret kost, at der bliver lagt en månedlig madplan samt at beboerne får egne mapper med deres yndlingsopskrifter med når de flytter fra stedet. Derudover er der et motionscenter på stedet, og en af beboerne benytter et center der ligger i byen. Lederne oplyser at både beboere og medarbejdere er glad for hulahopringe, der også giver god kondition. Medarbejderne udtrykker bekymring for, at der især er en beboer, der ikke har viljen og forståelsen for, hvorfor det er nødvendigt med motion og sund mad. 13. Seksualitet Ingen bemærkninger

8 Side8/15 Medarbejderne beskriver, at de taler med beboerne om emnet hvis der er behov for dette. Personalet mener ikke, at der er nogle beboere hvis grænser bliver overskredet. De fortæller at beboerne er gode til at sige fra, hvis deres grænser overtrædes. 14. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Der er rygepolitik og alkoholpolitik på stedet. Ingen bemærkninger 15. Hjælpemidler Ikke relevant Ikke relevant 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Lederne mener, at der er et meget lavt sygefravær. Der er en medarbejder der har fået orlov pga. sygdom i den nærmeste familie, men der er ingen langtidssyge. Lederne fortæller, at deres arbejdsbyrde er forøget, efter de har måtte fyre en ansat.

9 Side9/15 Personalet beretter, at de selv har indflydelse når der skal laves vagtplaner samt at der er god introduktion for nye medarbejdere Kompetenceudvikling En af lederne fortæller, at han lige har afsluttet en treårig uddannelse som kognitiv terapeut, samtidig er en af medarbejderne ved at uddanne sig til opholdspædagog, dette er en to årig uddannelse, hvor man modtager undervisning en uge om måneden. Lederne oplyser, at alle nye medarbejdere uddannes i NADA, det overvejes om der også skal uddannes medarbejdere i mindfullness og tankefeltterapi, sidstnævnte terapi har andre bosteder haft gode erfaringer med. Ingen bemærkninger 18. IT Alle har adgang til internettet Ingen bemærkninger 19. Arbejdsmiljø Lederne oplyser, at de har haft et samarbejde med arbejdstilsynet, som har været ude på tilbuddet og foretaget observationer af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Lederne fortæller, at det har været et meget spændende samarbejde og forventer at modtage tilbagemelding samt den endelige rapport i den følgende uge.

10 Side10/15 Medarbejderne fortæller, at de synes der er et godt arbejdsmiljø. Der er procedurer i forhold til arbejdsskader og de har alle en sundhedsforsikring. 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Lederne fortæller, at de har et godt samarbejde med apoteket ift. beboernes medicin. F.eks. ringer personalet fra apoteket til tilbuddet for at informere personalet, hvis en beboer glemmer at hente sin medicin. n udtrykker, at samarbejdet med distriktspsykiatrien opleves som en udfordring, og kvaliteten af samarbejdet er personafhængig. Det er ofte vanskeligt at få kontakt til en psykiater hvilket bl.a. afstedkommer store udfordringer ift. bestilling af medicin. Tilbuddet er derfor begyndt at faxe bestillinger til distriktspsykiatrien, dette for at kunne dokumentere hvor meget tid, der bliver brugt på denne opgave. Medarbejderne fortæller at de oplever det samme som ledelsen i forhold til samarbejdet med distriktspsykiatrien. De oplyser endvidere, at de ikke deltager i netværk for medarbejdere. 21. Samarbejde med pårørende Lederne fortæller, at tilbuddet samarbejder med de pårørende, blandt andet tilbydes de pårørende psykoedukation. Der arbejdes ligeledes med at genskabe beboernes relationer til familie og gamle venner eller støtter dem i at skabe nye relationer. Medarbejderne fortæller, at samarbejde foregår i det omfang, beboerne ønsker det. Medarbejderne har aftalt med beboerne, hvem af de pårørende de må underrette. 22. Netværk

11 Side11/15 n fortæller at de deltager i netværk med andre bosteder, hvor de sidder i en ledergruppe. De overvejer at lave et netværk for medarbejderne på private bosteder, da de oplever et behov for dette. Medarbejderne fortæller, at de ikke deltager i noget netværk 23. De fysiske rammer Lederne fortæller, at bygningen, som ved sidste års tilsyn var under ombygning, nu er færdig, denne rummer to værelser og et toilet. Det ene toilet og bad i hovedhuset er under ombygning og et andet toilet er blevet renoveret efter en fugtskade. Det opleves, at de nuværende beboere bruger stuen meget. 24. Hygiejne og rengøring Lederne beretter, at der er fokus på hygiejneniveauet. Som noget nyt indkøbes der sæber uden parabener, kemikalier etc. Medarbejderne fortæller, at hygiejneniveauet er bedre nu end sidste år, beboerne opfordres til hyppig håndvask. 25. Brand og beredskab (m.v.) Der er afholdt brand- og evakueringsøvelse. Beboerne har taget førstehjælpskursus.

12 Side12/15 Medarbejderne understreger procedurerne for brand og evakuering gennemgås med jævne mellemrum og at der har været afholdt kursus i førstehjælp og brand Helhedsvurdering Lederne oplyser, at det er forbundet med store udfordringer at indhente informationer om de beboere der ønsker at flytter ind på tilbuddet. De udtrykker desuden bekymring for, om kommunerne fremadrettet vil benytte stedet. Ingen bemærkninger. Tilsynet anbefaler at der udarbejdes procedurer som sikre vidensdeling mellem kommunale sagsbehandlere og tilbuddet ifm. indflytning. 27. Spørgeguide til bruger/beboer Samtale med beboer Fire beboere der har boet på stedet mellem et og fire år. Hvordan synes du om at bo / arbejde her? Beboerne fortæller, at de synes godt om at bo på stedet. De mener, at medarbejderne er gode til at hjælpe dem med deres problemer. Hvad synes du er rigtig godt ved stedet? En beboer fortæller, at vedkomne godt kan lide naturen der er omkring Gården, mens en anden pointerer, at det er det gode sammenhold mellem beboerne, vedkomne bedst kan lide og uddyber at beboerne er gode til at hjælpe hinanden, når der er en, der har det skidt. Hvad kunne du tænke dig var anderledes? Beboerne fortæller, at de ikke kan komme i tanke om, at der er noget der kunne være anderledes. Synes du personalet har tid nok til at snakke og hjælpe dig? Alle beboerne mener, at medarbejderne har tid nok til at hjælpe dem. De fortæller, at der godt kan være situationer, hvor en medarbejder ikke har tid lige med det samme, men at de så hjælper så hurtigt som de kan. Beboerne beretter endvidere, at de er glade for, at medarbejderne er gode til at holde øje med, hvordan de har det, og kommer til deres værelser og snakker, hvis de har været væk i længere tid. Bliver du taget med på råd, når der skal ansættes nyt personale?

13 Side13/15 Beboerne fortæller, at der ikke har været nogen procedure for, at de skal inddrages ved ansættelse af nyt personale. Kan du selv vælge din kontaktperson? Beboerne beretter, at de har mulighed for selv at vælge deres kontaktperson, hvis de ønsker det. Alle fire beboere har en primær og en sekundær kontaktperson. Bliver der lyttet efter, hvis du har nogle ønsker, eller der er noget, du er utilfreds med? Beboerne fortæller, at både medarbejdere og lederne er gode til at lytte til dem og hvad de har lyst til. En af beboerne har f.eks. haft et ønske om, at prøve en hulahopring som de har efterkommet. De har endvidere mulighed for selv at vælge, hvad de vil se, når de er på ferie. Er du med til at lave din egen handleplan? Beboerne fortæller, at de er med til at lave deres handle plan. De taler med deres kontaktperson både inden og efter at handleplanen skrives. Kan du lide dem du bor / arbejder sammen med? Beboere fortæller enstemmigt, at de er glade for de andre beboere. De beretter, at de er glade for at spille og se fjernsyn sammen. Alle fire beboere fremhæver desuden, at de selv mener de er gode til at hjælpe hinanden, når der er en af dem, der er træt eller har det skidt. Hvis der er konflikter, oplever du så, at personalet hjælper med at få løst konflikten? Beboerne fortæller, at de som udgangspunkt prøver at løse konflikterne selv. Hvis de ikke kan løse det internt, træder personalet til og hjælper dem. De mener dog ikke, at det er noget der sker ofte. Respekterer personalet dit privatliv? Tror du de tænker på, at deres arbejdsplads faktisk er dit hjem? Alle fire beboere mener, at medarbejderne er gode til at respektere deres privatliv. F.eks. banker medarbejderne på og afventer svar fra beboerne, før de går ind på værelserne. En af beboerne giver udtryk for, at savne personale på stedet om natten, da det føles ensomt, når man ikke kan sove om natten. Hvad synes du om kosten her, har du indflydelse? Deltager man i madlavningen? Får tilbud om motion? Beboerne fortæller, at de får en god varieret kost. De kan specielt godt lide, at de er medbestemmende, når der laves madplaner. De giver udtryk for, at de godt kan lide at der er sket ændringer, så de ikke får det samme hele tiden. Alle fire beboere fortæller, at de motionerer, nogle træner i et træningscenter. De fortæller alle, at de nyder godt af hulahopringene og synes det er skægt at bruge denne sammen med de andre. Beboerne fortæller desuden, at de får meget hjælp til, at træne med de problemstillinger de tumler med. Det kan f.eks. være målrettet træning med at køre med tog eller med at handle ind.

14 Side14/ Konklusion n samt medarbejdere fremstår engagerede og visionære samt fagligt kompetente. Stemningen på tilbuddet generelt virker positiv, det bemærkes, at beboerne overvejende opholder sig i fællesrummene og er meget socialt aktive. Tilsynet oplever at Gårdens fysiske rammer fremstår pæne og funktionelle, specielt køkken alrum samt størrelsen af beboernes værelser skal fremhæves som særdeles positivt. Tilsynet anbefaler, at der udvikles et spørgeskema, som kan anvendes til at indhente data om den visiterede borger inden tilbuddet giver endelig accept til indflytning. Tilsynet anbefaler, at der påskrives anbrudsdato på pilleæsker. Tilsynet anbefaler at der udarbejdes procedurer som sikre vidensdeling mellem kommunale sagsbehandlere og tilbuddet ifm. indflytning. 29. Økonomisk tilsyn Budget Der har gennem hele 2011 manglet oplysninger om det korrekte budget. Det har betydet at der frem til tilsynet ikke har været et godkendt budget. Oplysningerne vedrørende økonomi på tilbudsportalen har derfor heller ikke været korrekte. Gården har flere gange bedt deres revisor om at levere oplysninger til et retvisende budget, hvilket ikke er sket. Tilsynet gør opmærksom på at Gårdens ledelse selv kan udarbejde et budget. Det blev aftalt at Gården sender budget for 2011 snarest til godkendelse i kommunen. Det budget skal samtidig ligge til grund for Det anbefales at belægningsprocenten sænkes fra 100 til 95. Der er indlagt en post for afskrivninger på nyistandsættelser på Gården. Gården har skiftet til Trekroner revision efter en række problemer med den tidligere revisor. Kommunen har efter tilsynet modtaget nyt budgetmateriale for 2011 og 2012 og kommunen har godkendt dette. Tilbage står at få oplysningerne indlæst og godkendt i tilbudsportalen. Takst Der har været en væsentlig huslejestigning fra 2008 til 2009 som skyldes en manglende regulering i de foregående år. Revisor har reguleret herfor, så huslejen nu er tilrettet 2009 niveau. Dette er tilrettet i budgettet for 2011 og har betydet en stigning i taksten i forhold til Gården har fra 2012 en plads mere, så der er i alt 7 pladser. Udgifter til personale, øvrige udgifter og ejendom stiger som følge heraf, men den samlede døgntakst falder fra 1657 kr. i 2011 til 1523 kr. i Egenbetaling På tilsynet blev det diskuteret, hvad der er en rimelig egenbetaling for borgerne på Gården. n på Gården er bekymret over, om deres egenbetaling er for høj i forhold til andre lignende tilbud. Prisen vil altid så vidt muligt skulle afspejle de faktiske omkostninger sammenholdt med kvaliteten af bolig mv. og borgerens betalingsevne. Egenbetalingen skal desuden afspejle, hvad man realistisk betaler, hvis man ikke bor i botilbud, så borgerne ikke vender sig til et urealistisk højt rådighedsbeløb. Egenbetalingen udgør nu: - Forplejning 2400 om måneden - Servicepakke 1500 om måneden - Husleje (beregnet ud fra antal m2) 2700 som det dyreste - Vand varme 900 kr. om måneden.

15 Side15/15 Dvs. egenbetalingen kan udgøre op til 7500 om måneden. De flest af borgerne er førtidspensionister, men der kan også være unge på kontanthjælp, som er en væsentlig lavere ydelse. For den gruppe er prisen høj. Det blev aftalt at ledelsen kan udarbejde en anden og billigere egenbetaling for borgere på kontanthjælp. Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage)

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage) Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Midlertidige pladser, ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 12. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 9.00 og slut kl. 11.45

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2009

Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Voksen og Sundhed Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon :76 29 29 29 Telefax: 75 60 28 48 voksenservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Tilbuddets navn: Reballegård OK-Centret

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse.

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse. Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Ældrecentret Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: d. 27. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.30 og slut kl. 12.30 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi SL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 pladser for børn og unge i alderen 4 til 18 år. Journalnummer Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 Bofællesskab Gl. Holte Gade 9 2 Om Gl. Holte Gade 9 Bofællesskabet ligger i Gl. Holte, tæt på offentlige transportmidler. Huset er en toetages bygning, hvor der er 6 lejligheder på ca. 45 kvadratmeter.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ Vibevej 8 9330 Dronninglund Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Tlf: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet: Botræningshuset Vibevej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret DSI Hørhaven Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag,

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev udført af

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Kulturhuset

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Kulturhuset Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne Kulturhuset Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Kulturhuset, Levisonsvej 22, st., 6000 Kolding Tlf.: 75 54 34 43 E-mail: kulturhuset@kolding.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af botilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere