EL-Tavlestandard v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EL-Tavlestandard v.2015.2"

Transkript

1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service EL-Tavlestandard v Gældende for Risø Campus

2 1 Indhold 2 Forord Orientering Grundlag Opbygning af standard Godkendelse Dispensation Tavle kategorier Generelt for alle typer tavler Dokumentation Opmærkning Kabelmærkning Projektering Komponentkrav Energi måling Udførsel Udskiftning af eksisterende tavler Følgearbejder Strømafbrydelse Opsætning af nye tavler Specielle krav til hovedtavler Specielle krav til lys/krafttavler Komponentkrav Sikringer og brydere Interne ledninger Klemmer Jordskinne i kabelfelt IBI-komponenter Kontaktorer og relæer Bilag Bilag 1, Adresseliste Bilag 2, Eksempel strømafbrydelsesseddel Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 2 of 20

3 2 Forord Standarden afviger i omfang fra den generelle DTU tavlestandard men er udarbejdet med udgangspunkt i denne. Nærværende tavlestandard er udarbejdet som en kravspecifikation for alle nye tavler, som opsættes på DTU Campus Risø. Standarden finder anvendelse ved projektering og produktion af el-tavler, opsætning af nye el-tavler, samt ved udskiftning af eksisterende el-tavler. Standarden er udarbejdet med henblik på at opnå en høj grad af ensartethed og kvalitet af de el-tavler, som installeres på området, til gavn for den daglige drift af anlæggene. Målgruppen for tavlestandarden er tavleleverandører, rådgivende ingeniører, entreprenører, samt el-installatører. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 3 of 20

4 3 Orientering 3.1 Grundlag Følgende normer og standarder er gældende for el-tavlerne: Stærkstrømsbekendtgørelsen Meddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen. Lavspændingstavler DS/EN til , i seneste udgaver. Maskindirektivet EN , i seneste udgave. Forsyningsselskabets retningslinjer og regler. Fællesregulativet, i seneste udgave. Særlige bestemmelser, som vil være nævnt i respektive afsnit i denne standard. 3.2 Opbygning af standard Tavlestandarden er opbygget med en generel del og et afsnit for hver kategori tavle, hvori alle specifikke forhold for denne enkelte type tavle er beskrevet. Dette er gjort for at gøre det lettere overskueligt ved projektering. 3.3 Godkendelse Ved projektering af el-tavler til DTU skal forsidetegning og komponentliste godkendes af DTU, inden tavlen sættes i produktion. Den projekterende bedes fremsende materiale til den relevante afdeling for godkendelse, se bilag 1. Der kan forventes svar om godkendelse inden for fem arbejdsdage fra bekræftelse om modtagelse af tegningsmateriale. 3.4 Dispensation For at opnå dispensation til afvigelse fra dele af nærværende tavlestandard skal der ansøges skriftligt i hvert enkelt tilfælde. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven og årsagen til, at der ønskes at afvige fra tavlestandarden. Ansøgningen skal sendes til den relevante afdeling, se bilag 1. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 4 of 20

5 3.5 Tavle kategorier El-tavler inddeles i følgende kategorier: hovedtavler, lys/krafttavler, Hovedtavler omfatter: Hovedtavler er normalt den første tavle efter en transformerstation. Hovedtavler forsyner normalt lystavler, krafttavler, særtavler. Lys/Krafttavle omfatter: Bygningens lys og stikkontakter samt ventilationsanlæg, varmepumper, køleanlæg, trykluftanlæg og elevatorer forsynes via denne tavle, forsyning kommer normalt fra hovedtavlen. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 5 of 20

6 4 Generelt for alle typer tavler 4.1 Dokumentation Dokumentationen skal afleveres i papirudgave og elektronisk, som både pdf og tegningsfil. Den originale dokumentation skal således leveres elektronisk på CD eller eftersendes på e- mail til ordregiver og videregives til bygherre. Alle komponenter navngives efter side strømvejsprincip og mærkes med tilhørsforhold (eks. lys S45). Papirdokumentation Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen, hvem tavleleverandøren er, og hvilken standard den er udført efter. Tavleleverandøren sender følgende dokumentation: Drift- og vedligeholdelseserklæring. Tavletegninger. El-komponentlister med typenummer og fabrikat. Hovedstrømsdiagram. Styrestrømsdiagram. Tavlelayout. Elektronisk dokumentation Den originale dokumentation skal leveres elektronisk i Caddy ++ / SEE Electrical, i seneste version. Transientbeskyttelse Alle nye tavler skal forsynes med transientbeskyttelse. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 6 of 20

7 4.2 Opmærkning Udvendig tavleopmærkning - dataoplysninger Entreprenøren skal mærke tavlen med resopalskilt, grå med sort tekst, 50x100mm. Skiltet monteres øverst i venstre hjørne på tavlefront for tilgangsfelt. Skiltet skal indeholde oplysninger om tavlenavn, forsyning, produktionsår/måned og tavleproducents nummer. Eksempel på tekst: Hovedtavle: EL-S22 Forsynes fra: Transformerstation XXXX Risø X Produktionsår/måned: 2011/08 Tavlenummer: E (leverandør nummer) Udvendig tavleopmærkning Navngivning og tavlens forsyning Tavlenavne og oplysninger om forsyning udleveres af DTU CAS Risø EL (bilag 1) Komponentopmærkning Alle komponenter mærkes med komponentnavn og max forsikring ifølge kredsskema. Der skal opmærkes på afdækning foran komponenter og på selve komponenten. Mærkningen udføres med label i passende størrelse med læsbar tekst i holdbar udførelse. Eksempel på tekst: 103F5 Max.10A Afbryderoversigt I tavlelåge isættes oversigt over afbrydere som nedenstående: Komponent Maks. sikring Område 103F5 10A Stikkontakter i kontorer og laboratorium rum 052, 054 og 060 Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 7 of 20

8 4.3 Kabelmærkning Alle udefrakommende kabler skal mærkes med ledningsopmærkning i kabelstigefelt. Ledningsopmærkning placeres på kablets yderkappe, umiddelbart før kabel afisoleres. Kabelmærkning skal være af type, som omslutter kabel eller ledning, med tydelig skrift i flere rækker. Kabelmærkningen skal være beregnet for installationsbranchen, og vælges ud fra omgivelsernes miljø. Mærkningen skal inde følgende: - Tavlenavn - Gruppenavn Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 8 of 20

9 4.4 Projektering Alle tavler skal projekteres efter opstillingsstedets omgivelsestemperatur, målt som en middelværdi over 24 timer. Tavler kan kun installeres, hvor der er minimum 0,7 meter fri plads foran tavlen, målt fra det sted, som rager længst frem fra tavlen. Belastningsstrømmen skal være fordelt så ligeligt mellem faselederne som muligt. Ledninger og kabler for maskininstallation og svagstrøm skal særskilt være delt med delspor eller ledningskanal i tavlen. Låger og beklædning udføres i minimum 1,5mm stålplade iht. DIN 1623/1541. Stålplade belagt med minimum 20µm aluzink iht. EN Pulvermaling mix. Epoxy/polyester for overfladebehandling af låger/beklædning. Overfladebehandling iht. DS/ISO 2808, 2409, 53151, 1519 og Eriksen 291D. Atmosfærisk korrosionskategori iht. DS/EN ISO Minimum miljø 1, let industrimiljø iht. IEC/EN Tilgangsfelt skal som minimum udføres efter form 4a, øvrige felter form 2b. Tilgangsfeltets størrelse skal være, så det tilgodeser monteringsarbejdet og kablers bukkeradius, hvorfor følgende minimums mål skal følges: Tilgangskabel 0-35mm2 300x400mm tilgangsfelt Tilgangskabel 50-95mm2 400x600mm tilgangsfelt Tilgangskabel mm2 400x900mm tilgangsfelt. Angivne mindstemål er inkl. indgangsbryder. Afvigelser fra ovenstående mindstemål skal aftales med DTU i hvert enkelt tilfælde. Tavlen dimensioneres med minimum 30 % disponibel DIN-skinneplads, inklusive skinnefelt. Tavlen dimensioneres med minimum 30 % disponibel plads i felt for sikringsafbrydere og maksimalafbryder, inklusive skinnefelt. Systemjording: TN-S. RAL farve 7035 (lysegrå). Tavlen skal være forberedt for termografering, dvs. alle tavlelåger skal kunne åbnes under spænding, gælder også ved håndtag/ aksel. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 9 of 20

10 Hvor intet andet er nævnt, er kapslingsklassen IP3X/IP2XC. Forureningsgrad 1: ingen forurening eller kun tør, ikke ledende forurening forekommer. Tilgangskabel skal monteres direkte på tilgangsafbryderens klemmetilslutning dvs. ingen kabelsko. Alle tavler udføres med kabelfelt, minimum bredde: - 400mm. for hovedtavler mm for lys/krafttavler Ved tilgangskabel 4x120Al/CU placeres tilgangsfelt 900mm over gulv. Ved tilgangskabel 4x300Al/CU placeres tilgangsfelt 1200mm over gulv. Skinner anbragt adskilt fra funktionsenhederne: indre opdeling form 2b. Ved forsikring 63A skal tavlen udføres med skinner i CU og minimum udlægges for 225A. Skinner skal føres i hele tavlens højde. Gulvtavler skal udføres med sokkel: min. 100mm høj. Tavlen skal som minimum have dybden: - 400mm for hovedtavler - 200mm for lys/krafttavler Fasefølgen på 400V AC komponenter er L1,L2,L3,N og PE (læses fra venstre mod højre). Alle lednings- og klemmeterminalerne skal mærkes. Der anbringes tegningslommer/holdere indvendigt i tavlelågen. Betjeningsmateriale må ikke placeres over 1750mm fra gulv. Instrumenter, lamper, omskiftere og målere må ikke placeres over 1750mm, og under 1000mm fra gulv. Alle tavlelåger skal være bestykket med hængsler og lukkeanordning i siden. Lukkeanordninger skal være værktøjsbetjent, hvor der kan være adgang til spændingsførende dele, herunder bl.a. kabelstigefelt, tilgangsfelt mv. DIN-skinnefelter skal forsynes med fingergreb. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 10 of 20

11 4.5 Komponentkrav Ledninger og komponenter, som anvendes i tavlen, skal være bly- og halogenfri. Tavlen skal være bestykket med separat tilgangsfelt og være forsynet med indgangsafbryder (mærkestrømmen for indgangsafbryderen skal mindst være samme værdi som det foran siddende beskyttelsesudstyr) Energi måling Alle forsyninger til en tavle skal måles, samt følgende afgange: - Elvarme/ vandvarmere - Procesventilation - Bygningsforbrug - Komfort køleanlæg - Der indbygges målere for tilgangskabler med tilhørende målertransformere og kortslutningsklemmer. Ved direkte måling anvendes ligeledes kortslutningsklemmer, således at måler kan skiftes under drift. Der opsættes separat styrestrømsgruppe til forsyning af målekredsen. Styrestrømsgruppen placeres sammen med el-måleren i nærtliggende lægmandsbetjent DIN-skinnefelt. Der installeres én styrestrømsgruppe pr. måler. Jordledning for målertransformere monteres på fælles jordplint i kabelfelt. Kortslutningsklemmer for målertransformere monteres i kabelfelt. Målere leveres for DIN-skinnemontage og skal være i måleklasse I. Kommunikation for måler føres til klemmer i kabelstigefelt. I indgangen af hovedtavler benyttes ikke direkte måling. Undtagelse Ved målere for bi-måling kan der ses bort fra bestemmelserne i fællesregulativet stk. 21. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 11 of 20

12 Multiinstrumenter: Der indbygges 1 stk. multiinstrument i tilgangsfeltets tavlelåge: Generelle kriterier: Strøm / spænding nøjagtighed - 0,5 % strøm, 0,2 % spænding. Effekt / aktiv energi nøjagtighed Klasse 0,2s. Multiinstrumentet skal kunne aflæse følgende: Øjeblikkelige rms-værdier: Strøm fase og nul. 3-faset spænding. Spænding pr. fase. Frekvens. Total effekt - aktiv, reaktiv, tilsyneladende. Effekt pr. fase - aktiv, reaktiv, tilsyneladende. Effektfaktor / Cosφ total, pr. fase. Energiværdier: Aktiv energi - ind / ud. Reaktiv energi - ind / ud. Tilsyneladende energi. Brugerdefineret opsummering. Rullende gennemsnitsværdier: Strøm-, øjebliks- og maksimalværdier. Total aktiv effekt øjebliks- og maksimalværdier. Total reaktiv effekt øjebliks- og maksimalværdier. Total tilsyneladende effekt øjebliks- og maksimalværdier. Total forventet gennemsnit kw, kvar, kva. Synkronisering af beregningsvindue. Brugerdefineret beregningstilstand. Andre målinger: Timetæller. Der skal opsættes separat styrestrømsgruppe til forsyning af målekredsen. Styrestrømsgruppen placeres i nærtliggende lægmandsbetjent DIN-skinnefelt. Der installeres én styrestrømsgruppe pr. instrument. Inden idriftsætning af tavlen skal multiinstrument programmeres med omsætningsforholdet på tilhørende strømtransformere. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 12 of 20

13 Multiinstrument skal være med indbygget hukommelse, og alle informationer skal kunne aflæses via MODBUS-kommunikation. MODBUS udføres med enten RS485 interface eller IP. Standardopsætning er: Baud, NO parity, 1 stopbit. Strømtransformere Strømtransformere skal være klasse 0,2S, 5A. Strømtransformerne fastmonteres i separat felt med lasker. Størrelsen på laskerne skal tilpasses strømtransformerne. Lasker og felt udføres efter Fællesregulativets forskrifter, der kan dog gives dispensation til reduktion i feltets højde. Strømtransformerfelt for tilhørende strømtransformere til instrumenter og el-måler placeres i forlængelse med tilgangsfeltet. Ved måling af afgange i hovedtavler stilles der ikke krav til separat felt med lasker. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 13 of 20

14 5 Udførsel 5.1 Udskiftning af eksisterende tavler Ved udskiftning af en eksisterende tavle skal følgende udføres - Kortslutningsniveauer skal verificeres, således at den nye tavle er bygget efter forholdene på opstillingsstedet. - Tavleopmærkning skal gennemgås, således at den kan tilpasses den nye tavle, og kabler mærkes, således at ombytning af gruppeledninger ikke forekommer. - Fasefølge på alle 3-fasede komponenter skal registreres, inden tavlen lukkes ned, således at ledninger kan monteres i samme rækkefølge i ny tavle. - Hvor det ikke er muligt at montere ledninger i nye klemmer, uden at de bliver forlænget, skal der anvendes egnede presmuffer. Løse samlemuffer accepteres ikke. - Inddækning af nye tavler skal etableres på en sådan måde, at tavlen kan åbnes og betjenes, uden at afdækningen fjernes. Først ved endelig afslutning af arbejdet i det pågældende rum (alt håndværkerarbejde) skal inddækningen fjernes. Dette er af hensyn til skader på tavlen i byggeperioden. 5.2 Følgearbejder Ved udskiftning af eksisterende tavler er der en række følgearbejder, som skal medtages i arbejdet. Det er elentreprenørens ansvar at følgearbejder er medtaget i projektet. For eksempel: - Dørkplader i gulv udskiftes til nye aluminiumplader med løftehuller, og hvis det er nødvendigt, påsvejses der forstærkninger - Kabelgrav skal støvsuges, - Gamle ankerbolte/skruer i væg fjernes - Kabelstige opsættes over ny tavle - Såfremt der er ført vand- eller afløbsrør over tavlen, skal der etableres overdækning over tavle. - Tilpasning af føringsvej til ny tavle, - Eventuelle konverteringslister skal lamineres og fastgøres i låge til kabelstigefelt, samt sendes elektronisk til den relevante afdeling, se bilag 1. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 14 of 20

15 5.3 Strømafbrydelse Strømafbrydelser skal ad viseres til berørte brugere og CAS minimum 10 arbejdsdage i forvejen. Ved planlægning af en strømafbrydelse skal det afklares, hvem og hvad der berøres, samt hvor lang tid afbrydelsen kommer til at vare. Herefter påbegynder dialog med brugere og DTU CAS om eventuelle foranstaltninger, som skal tages, herunder etablering af nødstrøm mv. for udstyr, som ikke kan tåle afbrydelsen, samt varsling af selve afbrydelsen. DTU CAS kan være behjælpelige med at oplyse, hvilke brugere / institutter der hører til i de forskellige bygninger, og hvem der er kontaktpersoner. Der skal i samarbejde med DTU CAS udfyldes én "strømafbrydelsesseddel" (se bilag 2) til advisering af brugere ved opslag på alle ind- og udgangsdøre i den berørte bygning, samt i 5.4 Opsætning af nye tavler Inden tilslutning af tavlen skal fasefølgen L1,L2,L3,N kontrolleres ved indgangspunktet af tavlen. Drejefeltet skal kontrolleres inden idriftsætning og ved udskiftning af tavle, ligeledes inden nedtagning af eksisterende tavle. I øvrigt henledes opmærksomheden på Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 61, vedrørende eftersyn og afprøvning før idriftsætning. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 15 of 20

16 6 Specielle krav til hovedtavler Tavlen skal være forsynet med mimikdiagram på tavlefronten, som tydeligt angiver skinneføringen i tavlen. Afbrydere Indgangsafbryder / sektionsafbrydere / ledningsadskiller for samleskinner. Leveres med låsbart håndtag for brydere i tavlefronten. Tavlelågen skal kunne åbnes i sluttet tilstand. Ledningsadskiller for samleskinner skal kunne låses med hængelås, i sluttet og afbrudt stilling. Montering af maksimalafbrydere større end 63A på DIN-skinne er ikke tilladt uden forudgående aftale med Campus Service. Sikringer og brydere Som udgangspunkt skal brydermateriel større end 63A vælges som sikringsløse enheder. Særlige tilfælde vurderes individuelt af DTU, ved f.eks. kundekrav eller ved specifikke brugsgenstande. Der benyttes følgende komponenter < 63A. Sikringsafbryder, automatsikring eller maksimalafbryder. Alle afgange skal føres til klemmer i kabelfelt. Der benyttes følgende komponenter 63A. Maksimalafbryder. Maksimalafbrydere skal monteres med klemmer direkte på afgang. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 16 of 20

17 7 Specielle krav til lys/krafttavler 7.1 Komponentkrav Alle stærkstrømskomponenter placeres hvis muligt monteret på DIN-skinne Sikringer og brydere Der skal monteres sektionsafbryder på hver din-skinne række Der benyttes følgende komponenter < 63A. - Fejlstrømsafbrydere skal standard være med en udløserstrøm på 30mA (afvigelser skal afklares med bilag 1) og være med et minimums prøveinterval på et år. - Ved forsyning af frekvensomformere anvendes separate automatsikringer/ fejlstrømsafbrydere. Fejlstrømsafbrydere skal være klasse B. - 2p automatsikringer - 4p automatsikringer - 2p kombinerede automatsikringer/ fejlstrømsafbrydere. - 4p kombinerede automatsikringer/ fejlstrømsafbrydere. - Beskyttelsesudstyr for et-fasede stikkontakter, skal vælges som 1-polet + nul eller 2- polet materiel. - Kombiafbrydere skal standard være med en udløserstrøm på 30mA (afvigelser skal afklares med bilag 1) og være med et minimums prøveinterval på et år og være med visuel fejlindikering ved udkobling af overbelastning og fejlstrøm. Der benyttes følgende komponenter > 63A. - Maksimalafbryder. - Maksimalafbrydere skal monteres med klemmer direkte på afgang. Som udgangspunkt skal brydermateriel større end 63A vælges som sikringsløse enheder. Særlige tilfælde vurderes individuelt af DTU, ved f.eks. kundekrav eller ved specifikke brugsgenstande. Montering af maksimalafbrydere større end 63A på DIN-skinne er ikke tilladt uden forudgående aftale med Campus Service. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 17 of 20

18 7.1.2 Interne ledninger Opmærkning af ledninger iflg. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Ledninger fra skinnefelt til komponenterne oplægges dobbelt isoleret / 90 c ledning. Ledningerne dimensioneres efter komponentens pålydende strømværdi. Jordledning fra tavlestel til låger fastmonteres med kabelsko og skruer. Alle flerkorede ledninger monteres med tyller/ledningsterminalrør Klemmer Alle komponenter på din skinne skal føres til klemmer. Hvor der er disponibel dinskinne plads, skal hver modulplads have en disponibel etageklemme (2 polet gruppe = 1 etageklemme, 4 polet = 2 etageklemmer) på dinskinnen i kabelfeltet ud for den disponible dinskinne Jordskinne i kabelfelt I forbindelse med jordskinne skal udformningen udføres med separat jordskinne i kobber. Jordskinnen skal placeres parallelt og forskudt af evt. tilslutningsklemmer, så entydigt tilhørsforhold til kabelmontagen opnås. Tilslutningspunktet til jordklemmen skal opmærkes tydeligt med gruppenavn IBI-komponenter Komponenter for intelligente bygningsinstallationer skal placeres i separat tavlefelt. Hvor der anvendes BUS-baserede systemer, føres BUS-ledningen direkte til komponenten, øvrige ledninger føres til klemmer i kabelfelt. Krav til respektafstande skal følge producentens anvisning, samt Stærkstrømsbekendtgørelsen. I felt for IBI-styringer skal der placeres ét stk. DIN-skinnemonteret stikkontakt 230V F/N/PE, med tilhørende kombiafbryder 1pol+N, 10A, 30mA Kontaktorer og relæer Kontaktorer og hjælperelæer skal være for 24V AC spolespænding. Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 18 of 20

19 8 Bilag 8.1 Bilag 1, Adresseliste DTU Risø Frederiksborgvej Roskilde Kontaktpersoner.: Tlf Kenneth Larsen Tlf Michael Sørensen Tlf Udarbejdet af: Risø Tavlestandard Page 19 of 20

20 8.2 Bilag 2, Eksempel strømafbrydelsesseddel

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

DTU standard for styretavler

DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler Gældende fra 07. februar 2017 Version 1.5 MSKLA Indhold Forord... 3 Formål... 3 Definition på en styretavle... 4 Generelle krav... 4 Komponentkrav...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til udskiftning af defekte El-komponenter i styretavler, samt funktionstest af anlæg. Du vil få kendskab til, hvordan man ændre El-diagrammet så det passer til

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 63.0 Lavspænding... 2 Emne: 63.1 Forsyning... 2 63.0 lavspænding...

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Kabelskabe Kabelskabsbetegnelser: Kabelskabe, som er monteret efter den 1. januar 2014 betegnes som et 'nyt kabelskab'. Kabelskabe, som er monteret

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER B3_1_910 KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER Rev.: Tekst: Udført: Kontrol: Godk.: Dato: Projekt: ALABU BOLIG, AFD. 10 - PETER FREUCHENS VEJ 1-39 RENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGER Tekst: Tegningsnr.: Rev.:

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation El-tavler Udarbejdet af: kimn Afdeling: Projekt Vand og Afløb Version: 2.8 24. februar 2015 Side 1/14 Indhold Indhold... 2 1 Formål... 3 2 Tavler... 4 2.1 Fordelingstavle (Hovedtavle)...

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

[12] - Installationsmateriel

[12] - Installationsmateriel 5 polet lampeudtag 2 Max spænding 400V Ø dæksel: 80 mm Max strøm 16 A Ø lampeudtag: 80 mm Tæthedskl. IP20 Ledningshul i dæksel 8 mm (kan bores til 12 mm) Max. belastning 5 kg Afisoleringslængde 9.. 11

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S Engineer rchitect Client Contractor Ringgården fd. 5 INGENIØRFIRMET VIGGO MDSEN /S List of drawings Page: 1 af 1 STENVEJ 19-8270 HØJBJERG Date: 27.05.2010 TLF. 86 27 39 44 - FX. 86 27 67 24 Emne: Electrical

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Hurtig lever. e side 2. Katalog 2016 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik.

Hurtig lever. e side 2. Katalog 2016 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik. Katalog 2016 ALT i grupp etavl er - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler! iser r p e v La - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger G Johs Christoffersen Adresse Menstrup Bygade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 11.10.2015 Udløbsdato 11.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Paw & Tania M. Laursen Adresse Tybjerg Bygade 12 Postnr. og by 4160 Herlufmagle Dato 20.04.2015 Udløbsdato 20.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk Tlf.: 51939386

Elinstallationsrapport for ejendommen. 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk Tlf.: 51939386 for ejendommen Sælger Lars Hovmand Adresse Rykkerupvej 33 Postnr. og by 4990 Sakskøbing Dato 17.03.2016 Udløbsdato 17.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed 24/7 Eftersyn Kalundborgvej 170 4300 Holbæk

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter Aase Lieberkind Adresse Wesselsvej 50 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 14.06.2016 Udløbsdato 14.06.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Standard for strømafbrydelser Gældende for el. December 2015 Version 1.0

Standard for strømafbrydelser Gældende for el. December 2015 Version 1.0 Gældende for el. December 2015 Version 1.0 2015 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Nils Koppels Allé, Bygning 413, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende standard er

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere Katalog 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sikringsafbrydere type QSA... 3 1.1. Sikringsafbrydere type QSA 63A - 800A... 3 1.2. Sikringsafbrydere type QSA

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen

Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 3 Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 45 Stikordsregister... 61 2-61 Rekv. 0 Prod. 14-11-2007-12:56

Læs mere

CTS standard v

CTS standard v Danmarks Tekniske Universitet Campus Service CTS standard v.2016.1 Gældende for Risø Campus 1 Indhold 2 Forord... 3 3 Orientering... 4 3.1 Grundlag... 4 3.2 Opbygning af standard... 4 3.3 Godkendelse...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen vadehavet. Knud Jørgensen El Aps Nørregade 23 6690 Gørding Tlf.: 75178999 for ejendommen Sælger Naturstyrelsen vadehavet Adresse Koldingvej 5 Postnr. og by 6630 Rødding Dato 21.08.2014 Udløbsdato 21.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Knud Jørgensen El Aps Nørregade

Læs mere

Cu-mini. Mindre fordelingstavler

Cu-mini. Mindre fordelingstavler Mindre fordelingstavler Cu-mini Mindre fordelingstavler for indendørs vægmontage. Cu-mini er en serie af mindre fordelingstavler til bl.a. DIN-skinnemateriel. Tavlen er udført i den velkendte CUBIC-kvalitet

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Initiator-/ aktuatorklemmer. Aluzink. starcase kunststofkasse. T-konnektorbokse KLBÜ TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 7

Initiator-/ aktuatorklemmer. Aluzink. starcase kunststofkasse. T-konnektorbokse KLBÜ TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 7 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 6 KLBÜ starcase kunststofkasse Aluzink T-konnektorbokse TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 7 Initiator-/ aktuatorklemmer REDUCER FEJLMULIGHEDERNE Forsyningen foregår

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12 for ejendommen Sælger Peter Winther Adresse Søndergade 10 Postnr. og by 8870 Langå Dato 12.02.2015 Udløbsdato 12.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Ida Rand Kjeldsen Adresse Fasanvænget 20 Postnr. og by 8330 Beder Dato 05.01.2016 Udløbsdato 05.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade Parkeringskælder etape 1 Fagentreprise TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN Dato: 15.05.2014

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7 Produktblad PL LED rør 6,5W Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Erstatning for 11-13W lysstofrør Billede af DF-PL5W30-2G7 1 1. Specifikationer Egenskaber for pære Form: Rør Sokkel/fatning:

Læs mere

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Ellen Birthe Stovgaard. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Ellen Birthe Stovgaard. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf. for ejendommen Sælger Boet efter: Ellen Birthe Stovgaard Adresse Lærkevej 12 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 10.01.2016 Udløbsdato 10.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer Acti 9 Hovedkatalog 0 Automatsikringer Valg af beskyttelsesenheder til kredsløb Kortslutningsudløsere kan: - beskytte imod ildebrand, der kan forårsages af et fejlbehæftet elektrisk kredsløb (kortslutning,

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn Net og Energi Fyn City Net A/S forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn Net og Energi Fyn City Net A/S forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn et og Energi Fyn City et A/S forsyningsområde Kabelskabe Tidsterminer yt kabelskab er fremover et kabelskab monteret efter 1. januar 2004. Gammelt kabelskab er

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0i Dokument nr. 13/90592-49 - ETS-52-04-02 rev. 0h teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-49 Version

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tina Gylling Møller & John Christensen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tina Gylling Møller & John Christensen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf. for ejendommen Sælger Tina Gylling Møller & John Christensen Adresse Ravnholtvej 117 Postnr. og by 8310 Tranbjerg J Dato 14.08.2015 Udløbsdato 14.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge Tlf.: for ejendommen Sælger Kaj Jensen Adresse Kastanievej 5 Postnr. og by 4623 Lille Skensved Dato 23.07.2014 Udløbsdato 23.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1095629/cur for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Ole Dissing Snogegårdsvej 34A 2820 Gentofte Dato 19.05.2015 Udløbsdato 19.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristen Andersen Møjbæk, v/anders Møjbæk. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristen Andersen Møjbæk, v/anders Møjbæk. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf. for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Kristen Andersen Møjbæk, v/anders Møjbæk Jens Provsts Vej 10A 7400 Herning Dato 18.12.2015 Udløbsdato 18.12.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON A/S

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til opbygning af elektriske styretavler, herunder kabelføring og nummerering. Ved hjælp af elektrisk måleudstyr og diagrammer kan du selvstændigt systematisk

Læs mere

Tilbehør. 146-161 Tilbehoer.indd 146 10/08/04, 10:41:37

Tilbehør. 146-161 Tilbehoer.indd 146 10/08/04, 10:41:37 146 146-161 Tilbehoer.indd 146 10/08/04, 10:41:37 Endevinkler 148 Skærmklemmer KLBÜ 149 Samleskinner 150 Spændbøjler 151 Nul- og jordlederskinner 152 Lasker 153-157 Måle- og testinstrumenter 158-159 Stripax

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50232212 8-15-189

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50232212 8-15-189 for ejendommen Sælger Svend Aage Sørensen Adresse Bakkegårdsparken 11 Postnr. og by 7171 Uldum Dato 13.07.2015 Udløbsdato 13.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(B)X-007.dwg

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nanna Lund & Reno Månsson. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nanna Lund & Reno Månsson. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020 for ejendommen Sælger Nanna Lund & Reno Månsson Adresse Klosterbakken 8 Postnr. og by 3500 Værløse Dato 12.02.2016 Udløbsdato 12.02.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Lau Halkær Adresse Tilst Skolevej 6 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 19.01.2016 Udløbsdato 19.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til Vejledning til Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Type IM-s for målertilslutning med stikben, max 63A, 169 A1010 Type IM-I for målertilslutning

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-003.dwg

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

AluLet Elevatorlift HC325PVKi

AluLet Elevatorlift HC325PVKi AluLet Elevatorlift HC325PVKi ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVKi kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ljubinka Blagojevic & Petar Blagojevic. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ljubinka Blagojevic & Petar Blagojevic. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf. for ejendommen Sælger Ljubinka Blagojevic & Petar Blagojevic Adresse Havevej 38 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 07.01.2016 Udløbsdato 07.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Helge Vang Jensen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Helge Vang Jensen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter: Helge Vang Jensen Adresse Skovvej 30 Postnr. og by 4160 Herlufmagle Dato 24.05.2016 Udløbsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16

Læs mere

Hurtig lever. Katalog 2013 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik.

Hurtig lever. Katalog 2013 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik. Katalog 2013 ALT i grupp etavl er - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler! iser r p e v La - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Grethe Wilsø Jakobsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Grethe Wilsø Jakobsen for ejendommen Sælger Boet efter Grethe Wilsø kobsen Adresse Eng-Ager 3 Postnr. og by 3250 Gilleleje Dato 23.06.2015 Udløbsdato 23.06.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hjortespring Elektrikeren

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Maibøll Wind & Bjarne Wind. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Maibøll Wind & Bjarne Wind. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Else Maibøll Wind & Bjarne Wind Adresse Elmevænget 37 Postnr. og by 2880 Bagsværd Dato 06.01.2016 Udløbsdato 06.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 72667020 for ejendommen Sælger Jørgen Eckhardt Jensen Adresse Havevej 18 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 15.03.2016 Udløbsdato 15.03.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Færgevej 39 Postnr. og by 6430 Nordborg Dato 06.03.2015 Udløbsdato 06.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge for ejendommen Sælger Connie Meisler Adresse Egernets Kvarter 22 Postnr. og by 4623 Lille Skensved Dato 19.10.2014 Udløbsdato 19.10.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Lavspændingstavler, LVS3

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Lavspændingstavler, LVS3 Power IT Compact Secondary Substations, CSS Lavspændingstavler, LVS3 LVS ABBs nye lavspændingstavle til transformerstationer LVS3 er en fritstående lavspændingstavle. Tavlen består af en ramme af 2 mm

Læs mere