BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG"

Transkript

1 Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport

2 PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt nr Udarbejdet af MWN Kontrolleret af HEM Godkendt af Mik OVERSIGT Redegørelse for den statiske dokumentation omfatter 7 dele, jf. bilag 4 til Bygningsreglement Bind B1: Bind B2: Bind B3: Bind A1: Bind A2: Bind A3: Bind A4: Statisk projekteringsrapport Statisk kontrolrapport Statisk tilsynsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Bind A2.1 Statiske beregninger, bygværk Bind A2.2 Statiske beregninger, konstruktionsafsnit Konstruktionstegninger og modeller Konstruktionsændringer Bind B1 er et levende dokument, som udfyldes løbende, og samles til sidst som en revision af det oprindelige dokument. Bind A4 udarbejdes efter behov og indsættes løbende under detailprojekteringen. Aalborg, den 26. maj 2016 Udarbejdet af: Morten W. Nielsen Kontrolleret af: Henrik Mørup (Anerkendt statiker) NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: E: Postboks 119 E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD 1 Bygværket Bygværkets art, funktion og placering Bygværkets opbygning Konstruktionsafsnit Organisation Organisationsstruktur Fordeling af projekteringsansvar Kvalitet i projekteringen Kontrol Dokumentation af kontrol Koordinering Kvalitet i udførelsen Tilsyn Dokumentation af tilsyn Konstruktionsændringer Dokumentationens omfang... 9 Bilag: Arkitekttegninger iht. tegningsliste Ingeniørtegninger iht. dokumentliste Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade,

4 1 BYGVÆRKET 1.1 Bygværkets art, funktion og placering Nærværende statiske projekteringsrapport omfatter ombygning af Poul Paghs Gade skole og nybyggeri af i alt 152 boliger fordelt på 132 almene ungdomsboliger og 20 stay-boliger for boligforeningen i Aalborg. Bygningen er beliggende tæt på Aalborg centrum. Placeringen af Poul Paghs Gade skole i Aalborg (markeret med rød cirkel) Poul Paghs Gade skole (markeret med rød cirkel) Byggeadressen er: Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 1

5 Poul Paghs Gade Aalborg Den eksisterende bygning indeholder fuld kælder, der indrettes til cykelparkering, teknikrum og depotrum. Nybyggeriet udføres uden kælder. 1.2 Bygværkets opbygning Den eksisterende bygning er opført i 2 etaper fra henholdsvis år 1892 og Begge etaper er opført med 4 etager over terræn og fuld kælder. Nord og vest for den eksisterende bygning opføres der et nybyggeri på 4-6 etager over terræn og uden kælder. I den eksisterende bygning udføres der almene ungdomsboliger og stay-boliger. I de nye bygninger udføres der udelukkende almene ungdomsboliger. Den eksisterende kælder indrettes til cykelparkering, teknikrum og depotrum. I stueplan på bygning C udføres der viceværtkontor, teknikrum og cykelparkering. Etagearealet for den eksisterende bygning (Bygning A) er ca m 2 og de nye bygninger (Bygning B og C) har et etageareal på ca m 2, hvilket giver et samlede etageareal er ca m 2. Bygning B (Nybyg) Bygning A fra år 1892 Bygning A fra år 1940 Bygning C (Nybyg) Bygningens udformning Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 2

6 3D-visualisering af bygningen Bygningsdelen fra år 1892 (Bygning A) er opført med ydervægge og indvendige vægge i murværk. Ydervægge efterisoleres indvendig med kalcium-silikat plader. Etagedæk er opført som hvælvingedæk af stålbjælker og teglbuer udstøbt med beton. Af hensyn til brand og akustik udføres der nedhængt gipsloft på lydbøjler. Gulvbelægningen udføres som svømmende på en lyddug aht. trinlyd. Tagkonstruktionen er opført af træspær. Bygningsdelen fra år 1940 (Bygning A) er opført med ydervægge og indvendige vægge i murværk. Ydervægge efterisoleres indvendig med kalcium-silikat plader. Etagedæk er opført som pladsstøbt dæk med sammenstøbte betonbjælker. Af hensyn til brand og akustik udføres der nedhængt gipsloft på lydbøjler. Gulvbelægningen udføres som svømmende på en lyddug aht. trinlyd. Tagkonstruktionen er opført af træspær. Nybyggeriet (Bygning B og C) opføres med ydervægge og indvendige vægge i betonelementer. Bærende bjælker udføres som beton- og stålbjælker. Facadevæggene udføres med mineraluld og facadepuds. Etagedæk og tagdæk udføres i 220 mm betonhuldæk. Badeværelserne udføres som præfabrikerede badekabine-elementer. Terrændæk udføres i pladsstøbt armeret beton direkte udlagt på polystyren og intakte bæredygtige aflejringer. Fundamenterne udføres som pladsstøbte armerede stribe- og punktfundamenter på intakte bæredygtige aflejringer. 1.3 Konstruktionsafsnit Bygværket opdeles i følgende konstruktionsafsnit: Eksisterende bygning: Fundamenter Vægge i murværk Stålbjælker og -søjler Etagedæk i pladsstøbt beton Tagkonstruktion i træ Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 3

7 Disse konstruktionsafsnit dimensioneres af NIRAS A/S. Nybyggeri: Fundamenter og terrændæk Stålkonstruktioner Ståltrapper og -værn Forspændte dækelementer og slapt armerede dæk Betontrappe og reposelementer Betonvægselementer Forspændte bjælkeelementer Søjleelementer Præfabrikerede badekabiner Hvoraf de to førstnævnte dimensioneres af NIRAS A/S og de efterfølgende af henholdsvis stålleverandøren og betonelementleverandøren. Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 4

8 2 ORGANISATION 2.1 Organisationsstruktur Projektet detailprojekteres af arkitekt og ingeniør og udbydes i hovedentrepriser. Bygherre samt de projekterende arkitekter og ingeniører er: Bygherre Alexander Foss Gade Aalborg Arkitekt C. F. Møller A/S Strandvejen Aalborg Ingeniørfirma NIRAS A/S Vestre Havnepromenade Aalborg Betonelementleverandør Kendes endnu ikke. Stålleverandør Kendes endnu ikke. 2.2 Fordeling af projekteringsansvar Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS er ansat af C. F. Møller A/S til at projektere bygningens konstruktioner. Projekteringen af væg-, bjælke-, søjle-, trappe- og reposelementer samt dækelementer foretages af betonelementleverandøren. I den samlede statiske dokumentation vil beregningerne for ovenstående indgå som eksterne beregningsbidrag. Ansvarsfordelingen for den statiske dokumentation af betonelementer er opdelt iht. Bips publikation A113 idet følgende modeller benyttes: Forspændte dækelementer Model 5 Trappe- og reposelementer Model 5 Betonvægselementer Model 4L Forspændte bjælkeelementer Model 5 Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 5

9 Søjleelementer Model 4L Ståltrapper og -værn dimensioneres af leverandøren iht. Bips publikation A113 model 5. NIRAS A/S udformer samlingsdetaljer og sikre sammenhængen samt stabiliteten af bygningen. Trappeelementleverandøren projekterer elementerne ud fra arkitektprojektet og koordinerer udsparinger for trappedorne med vægelementleverandøren. NIRAS A/S varetager funktionen som bygværksprojekterende og er ansvarlig for udarbejdelsen af den statiske dokumentation inkl. totalstabiliteten samt projekteringen af murværk, stålkonstruktioner, pladsstøbt beton, træbjælker, fundamenter og terrændæk. Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 6

10 3 KVALITET I PROJEKTERINGEN 3.1 Kontrol Materiale udarbejdet af NIRAS kvalitetssikres, svarende til NIRAS kvalitetsstyringssystem. Kvalitetssikring (granskning og kontrol) udføres af kvalitetsmedarbejdere, der er mindst lige så kvalificerede som de udførende og som ikke selv har deltaget i det arbejde, der skal granskes eller kontrolleres. Kontrol udføres i henhold til BR10, bilag 4 Statisk dokumentation. Konsekvensklassen for nærværende byggeri er CC3. Omfang af kontrollen fastsættes ud fra konsekvensklasse iht. nedenstående: Konsekvensklasse Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjeparts kontrol CC1 X CC2 X X CC3 X X CC3+ X X X Kontroltyper afhængig af konsekvensklasse og den aktuelle er fremhævet. Leverandøren udfører såvel egenkontrol som uafhængig kontrol af egne beregninger. Leverandørberegninger kontrolleres mht. overensstemmelse med forudsætningerne, som er formuleret i den statiske projekteringsrapport og i projektgrundlaget (Kontrol foretages iht. afsnit 3.2). Det vurderes ikke at dette byggeri har usædvanlig karakter, hvorfor der ikke fremlægges/kræves dokumentation for faglig kompetence i relation til opgavens karakter. NIRAS A/S foretager ved anerkendt statiker kontrol af egne samt eksterne beregningsbidrag iht. følgende afsnit. 3.2 Dokumentation af kontrol Kontrol dokumenteres iht. NIRAS kvalitetsstyringssystem. Kontrolrapport udarbejdes af KS-medarbejderen og indeholder oplysninger om: det kontrollerede kontrollanten Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 7

11 kontrollen kontrollens resultat den projekterendes respons på kontrollen Byggeriet vurderes til at være simpelt og traditionelt, hvorfor der i henhold til SBI 223 er valgt Middel dokumentationsklasse. Kontrollen foretaget af såvel leverandør som rådgiver har følgende omfang og niveau: Bind Kontrolomfang Kontrolniveau A1 Projektgrundlag Maksimumskontrol A2 Statiske beregninger A2.1 Statiske beregninger Bygværk Udvidet kontrol, 10 % A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit Udvidet kontrol, 10 % A3 Konstruktionstegninger og Modeller A3.1 Konstruktionstegninger Bygværk A3.2 Konstruktionstegninger Konstruktionsafsnit Udvidet kontrol, 10 % Minimumskontrol A4 Konstruktionsændringer Udvidet kontrol, 10 % B1 Statisk projekteringsrapport Udvidet kontrol, 50 % B2 Statisk Kontrolrapport - (jf. pkt. 3.2) B3 Statisk Tilsynsrapport - (jf. pkt. 4.2) NIRAS A/S s anerkendte statiker foretager kontrol i henhold til Retningslinjer for anerkendte statikeres virke som kontrollanter (Bilag 5B til Håndbog for anerkendelsesudvalget). Der er ikke krav om et bind B2 Statisk Kontrolrapport, idet dokumentationsklassen er middel. 3.3 Koordinering Koordinering af den statiske dokumentation varetages af NIRAS A/S, herunder at eksterne beregningsbidrag indarbejdes i den samlede statiske dokumentation. Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 8

12 4 KVALITET I UDFØRELSEN 4.1 Tilsyn Rådgiveren udfører tilsyn med udførelsen af de bærende konstruktioner. 4.2 Dokumentation af tilsyn Tilsyn dokumenteres ved tilsynsrapporter, der udarbejdes af tilsynet og videreformidles til byggeledelsen. Eventuelle væsentlige afvigelser fundet ved tilsyn behandles under A4 Konstruktionsændringer. Der er ikke krav om et bind B3 Statisk Tilsynsrapport, idet dokumentationsklassen er middel. 5 KONSTRUKTIONSÆNDRINGER Der foreligger pt. ingen konstruktionsændringer. I det omfang dette tilgår indarbejdes det i Bind A4 Konstruktionsændringer. 6 DOKUMENTATIONENS OMFANG Den samlede statiske dokumentation fremgår af den indledende OVERSIGT. Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, 9

13 Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade Side 1 Tegningsliste (Forprojekt) Tegnings nr. Navn Skala Dato Rev. Rev. Dato Bygning A 1.29 Planer A_.A Kælderplan 1: A_.A sals plan - Tagetage 1: A_.A.TA Tagplan 1: A_.A.XX Stueplan, 1. & 2. sal plantegning 1: Facader A_.A.XX Facade-Gavl mod Nord 1: A_.A.XX Facade mod Syd 1: A_.A.XX Facade/Gavl mod Øst 1: A_.A.XX Facade mod Vest 1: Hovedsnit A_.A.XX Tværsnit A-A 1: A_.A.XX Længdesnit B-B.1 1: A_.A.XX Længdesnit B-B.2 1: Bygningsudsnit A_.A.XX Lejlighedsplan type 1 1: A_.A.XX Lejlighedsplan type 2 1: A_.A.XX Lejlighedsplan type 3 "Stay" 1: A_.A.XX Lejlighedsplan type 4 1: Bygning B 1.29 Planer A_B Niveau 1 - Stueplan 1: A_B Niveau 2-1. sal 1: A_B Niveau 3-2. sal 1: A_B Niveau 4-3. sal 1: A_B Niveau 5-4. sal 1: A_B Niveau 6-5. sal 1: Facader A_.B.XX Facade mod vest - Poul Paghs Gade 1: A_.B_XX Facade mod gård 1: A_.B_XX Gavle 1: Hovedsnit A_B.XX Snit A-A 1: Bygning C 1.29 Planer A_C Niveau 1 - Stueplan 1: A_C Niveau 2-1.sal 1: A_C Niveau 3-2.sal 1: A_C Niveau 4-3. sal 1: A_C Niveau 5-4.sal 1: A_C Niveau 6-5. sal 1: Facader A_C.XX Facade mod syd - Valdemarsgade 1: A_C.XX Facade mod nord - gård 1: A_C.XX Gavlfacader 1: Hovedsnit A_C.XX Snit A-A 1: A_C.XX Snit B-B 1: Rum tegninger A_BC.XX Lejlighedstype A 1: A_BC.XX Lejlighedtype B 1: C.F. Møller Danmark A/S, Strandvejen 17, 9000 Aalborg Tegningsliste Mål: Rev.: Sagsnr.: Tegningsnummer: Detalje nr: A.101 Side 1 Side: Dato: 1 af

14 Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade Side 2 Tegningsliste (Forprojekt) Tegnings nr. Navn Skala Dato Rev. Rev. Dato Landskab 1.10 Bygningsbasis L_ Situationsplan 1: L_ Situationsplan, terræn 1: L_ Brandplan, terræn 1: L_ Tinglysningskrav, terræn 1: C.F. Møller Danmark A/S, Strandvejen 17, 9000 Aalborg Unnamed Mål: Rev.: Sagsnr.: Tegningsnummer: Detalje nr: A.101 Side 2 Side: Dato: 02/21/16

15 Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade, Dokument nr.: K_X_0_29_000 Dokumentfortegnelse - Konstruktioner Vestre Havnepromenade 9, DK-9100 Aalborg Tlf.: , Sag nr: Udført af: MWN/DBE Godkendt: MIK Revision: Fase: Hovedprojekt Kontrol af: HEM Dato: Rev. Dato: Tegn. Nr. Rev. Emne Format Mål Dato Rev. Dato Fordelingsliste Myndigheder Bygherre Arkitekt Ingeniør Hovedentreprenør K_X_0_29_000 Dokumentfortegnelse - Konstruktioner 3A x x x x x Bygning A (Ombygning): K_F_1_12_110 Fundamentsplan - Bygn. A 1260x420 K_F_5_12_120 Snit i fundamenter (0xx) - Bygn. A A4 1: x x x x x K_KL_1_29_130 Konstruktionsplan, Kælder - Bygn. A 1260x420 K_ST_1_29_131 Konstruktionsplan, Stueplan - Bygn. A 1260x420 K_1_1_29_132 Konstruktionsplan, 1. sal - Bygn. A 1260x420 K_2_1_29_133 Konstruktionsplan, 2. sal - Bygn. A 1260x420 K_3_1_29_134 Konstruktionsplan, 3. sal - Bygn. A 1260x420 K_X_5_29_140 Snit i konstruktioner (1xx-5xx) - Bygn. A A4 1: x x x x x Bygning B/C (Nybygning): K_F_1_12_150 Fundamentsplan - Bygn. B 840x297 K_F_1_12_160 Fundamentsplan - Bygn. C 840x297 K_X_5_12_170 Snit i fundamenter (10xx) - Bygn. B/C A4 1: x x x x x K_ST_1_29_151 Konstruktionsplan, Stueplan - Bygn. B 1050x297 K_1_1_29_152 Konstruktionsplan, 1. sal - Bygn. B 1050x297 K_2_1_29_153 Konstruktionsplan, 2. sal - Bygn. B 1050x297 K_3_1_29_154 Konstruktionsplan, 3. sal - Bygn. B 1050x297 K_4_1_29_155 Konstruktionsplan, 4. sal - Bygn. B 1050x297 K_4_1_29_156 Konstruktionsplan, 5. sal - Bygn. B 1050x K_X_0_29_000.xls Tegninger markeret HOLD er ikke frigivet til produktion Tegninger markeret FORELØBIG er kun til orientering Side 1 af 3

16 Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade, Dokument nr.: K_X_0_29_000 Dokumentfortegnelse - Konstruktioner Vestre Havnepromenade 9, DK-9100 Aalborg Tlf.: , Sag nr: Udført af: MWN/DBE Godkendt: MIK Revision: Fase: Hovedprojekt Kontrol af: HEM Dato: Rev. Dato: Tegn. Nr. Rev. Emne Format Mål Dato Rev. Dato Fordelingsliste Myndigheder Bygherre Arkitekt Ingeniør Hovedentreprenør K_ST_1_29_161 Konstruktionsplan, Stueplan - Bygn. C 1050x297 K_1_1_29_162 Konstruktionsplan, 1. sal - Bygn. C 1050x297 K_2_1_29_163 Konstruktionsplan, 2. sal - Bygn. C 1050x297 K_3_1_29_164 Konstruktionsplan, 3. sal - Bygn. C 1050x297 K_4_1_29_165 Konstruktionsplan, 4. sal - Bygn. C 1050x297 K_5_1_29_166 Konstruktionsplan, 5. sal - Bygn. C 1050x297 K_ST_1_29_171 Dækfugearmering over stueplan - Bygn. B K_1_1_29_172 Dækfugearmering over 1. sal - Bygn. B K_2_1_29_173 Dækfugearmering over 2. sal - Bygn. B K_3_1_29_174 Dækfugearmering over 3. sal - Bygn. B K_4_1_29_175 Dækfugearmering over 4. sal - Bygn. B K_5_1_29_176 Dækfugearmering over 5. sal - Bygn. B K_ST_1_29_181 Dækfugearmering over stueplan - Bygn. C K_1_1_29_182 Dækfugearmering over 1. sal - Bygn. C K_2_1_29_183 Dækfugearmering over 2. sal - Bygn. C K_3_1_29_184 Dækfugearmering over 3. sal - Bygn. C K_4_1_29_185 Dækfugearmering over 4. sal - Bygn. C K_5_1_29_186 Dækfugearmering over 5. sal - Bygn. C K_X_5_29_190 Snit i konstruktioner (11xx-16xx) - Bygn. B/C A4 1: x x x x x K_X_0_29_000.xls Tegninger markeret HOLD er ikke frigivet til produktion Tegninger markeret FORELØBIG er kun til orientering Side 2 af 3

17 Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade, Dokument nr.: K_X_0_29_000 Dokumentfortegnelse - Konstruktioner Vestre Havnepromenade 9, DK-9100 Aalborg Tlf.: , Sag nr: Udført af: MWN/DBE Godkendt: MIK Revision: Fase: Hovedprojekt Kontrol af: HEM Dato: Rev. Dato: Tegn. Nr. Rev. Emne Format Mål Dato Rev. Dato Fordelingsliste Myndigheder Bygherre Arkitekt Ingeniør Hovedentreprenør Statisk dokumentation: Bind B1 - Statisk projekteringsrapport, Bygn. ABC Bind A1 - Projektgrundlag, Bygn. A Bind A1 - Projektgrundlag, Bygn. BC Bind A2.1 - Bygværk, Bygn. A Bind A2.1 - Bygværk, Bygn. BC Bind A2.2 - Konstruktionsafsnit, Bygn. A Bind A2.2 - Konstruktionsafsnit, Bygn. BC Bind A3 - Konstruktionstegninger og modeller, Bygn A Bind A3 - Konstruktionstegninger og modeller, Bygn BC Bind A4 - Konstruktionsændringer, Bygn. A Bind A4 - Konstruktionsændringer, Bygn. BC Beskrivelser: A01 - Jordarbejdet A03 - Betonarbejdet, Generelt og pladsstøbt A04 - Betonarbejdet, Betonelementer - Leverancen A05 - Betonarbejdet, Betonelementer - Montagen A07 - Badekabineleverancen A08 - Smedearbejdet Geoteknisk undersøgelsesrapport 35A x x x x x K_X_0_29_000.xls Tegninger markeret HOLD er ikke frigivet til produktion Tegninger markeret FORELØBIG er kun til orientering Side 3 af 3

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

V_X_5_59_444. Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade V_X_5_59_444. Sanitetsliste 2016-05-26. 1:1 Målestok

V_X_5_59_444. Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade V_X_5_59_444. Sanitetsliste 2016-05-26. 1:1 Målestok V_X_5_59_444 1:1 Målestok 1 cm 5 cm 10 cm C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg +45 9632 9797 aalborg@cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9000 Aalborg +45 Bygherre: Plus Bolig

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Velkommen! Designbørnehuset. @Johan Lauridsen. P r o j e k t f o r s l a g F o r p r o j e k t H o v e d p r o j e k t

Velkommen! Designbørnehuset. @Johan Lauridsen. P r o j e k t f o r s l a g F o r p r o j e k t H o v e d p r o j e k t Tegning af Mikkel Frost, partner CEBRA Velkommen! Eksamen 16. januar 2015 Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Horsens # P o r t f o l i e # P e r s o n l i g p l a n l æ g n i

Læs mere

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013 Hovedprojekt HAB Ingeniør Kommunen Arkitekt HAB, Afd 27 DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. A_XX_001 Oprettet Udarb. Af NF/SFP REVISION Udg. C Dato 14-11-2013 Fase Hovedprojekt A000 Fællesdokumenter 1 1 2

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Bygherre: AAB HORSENS Projekt navn: Dato: 2015-12-17 STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Status: Projektnavn:

Læs mere

B1: Statisk projekteringsrapport

B1: Statisk projekteringsrapport OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 Fax 70 21 72 41 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk B1: Statisk projekteringsrapport Sag: Familie- og ungdomsboliger

Læs mere

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund 7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund Case Granskning Analyser Tegninger Rådgiveraftale Case Granskning Analyser Tegninger Korrespondence Tilbud/ydelse

Læs mere

V_X_4_59_440. Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade V_X_4_59_440. VVS og Ventilation - Boligtyper 2016-05-26 1:50. 1:1 Målestok

V_X_4_59_440. Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade V_X_4_59_440. VVS og Ventilation - Boligtyper 2016-05-26 1:50. 1:1 Målestok V_X_4_59_440 1:1 Målestok 1 cm 5 cm 10 cm C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg +45 9632 9797 aalborg@cfmoller.com NIAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9000 Aalborg +45 9630 6400 Bygherre: Plus

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade 1 2000 Frederiksberg A N D R A G E N D E 26. september 2016 Rev. 20.12.2016 4744br03 gh Ejendommen: Matr. nr.: Ejer: Vedr.: Frydendalsvej 3, 1809

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok Alle mål skal kontrolleres på pladsen. Eventuelle fejl skal meddeles den tegningsansvarlige. Hvis ikke andet er specificeret, er alle mål i millimeter. Indehaver af ophavsretten til denne tegning er C.F.

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Tinglev Indskoling Sag 01.13

Tinglev Indskoling Sag 01.13 Tinglev Indskoling Sag 01.13 BIMstuen V. Nicolai P. Lorentzen Cv Personlig Planlægning Personlig overblik Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Honorarberegning Dispositionsforslag

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

Tegningsliste projektforslag. 0 Dokumenter 01 Tegningsliste 12.05.2016 x x x. 1 Orienteringsplaner 1.101 Situationsplan 12.05.

Tegningsliste projektforslag. 0 Dokumenter 01 Tegningsliste 12.05.2016 x x x. 1 Orienteringsplaner 1.101 Situationsplan 12.05. : : Tegningsliste DATO: 12.05.2016 REV. DATO: Projekt ID: ase: 15.893 Projektforslag Tegningsliste projektforslag Tegningsnummer Tegningsnavn Dato Bygherre Myndighed Arkitekt Ingeniør Entreprenør 0 Dokumenter

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner.

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner. Side 1/5 Orientering Nærværende rumskemer er udarbejdet i forbindelse med registrering af Poul Paghs Gade Skole, Poul Paghs Gade 2, 9000 Aalborg. Registreringen er foretaget i februar/ marts 2014. Registreringen

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato 0.00 Nord Bygn. C BESKRIVELSE: Eksist. bebygget areal iht. BBR: Eksist. forhus: 0 m Blok ABCD: 9 m Ialt.03 m Ny bebyggelsen omfatter ialt: 4 stk. torumsboliger 5 stk. étrumsboliger 4 stk.cykel p Bygn.

Læs mere

ELEV. 30 m2. ophold / spis ALTAN. ophold / spis. køkken. ophold / spis. 2 rums bolig. bad. 3 rums bolig 90 m2 køkken. bad. køkken. 83 m2.

ELEV. 30 m2. ophold / spis ALTAN. ophold / spis. køkken. ophold / spis. 2 rums bolig. bad. 3 rums bolig 90 m2 køkken. bad. køkken. 83 m2. rev 07.05.15 60 m2 70 m2 65 m2 2 rums 92 m2 fælles taghave fælles taghave 91 m2 85 m2 tag 3 rums 75 boliger + fælles FORSLAG 01 SIGNATURER skydedør skydedør 11 m2 3,5 m3 4 rums bolig 100 m2 7,5 m2 88 m2

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del Bilag 185 Offentligt Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Passivhus et eksempel fra Frederikssund Domea Boligforeningen Rosenvænget

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

REV 22.02.2012. AlmenBolig+ Myndighedsprojekt - Birkedommervej, København

REV 22.02.2012. AlmenBolig+ Myndighedsprojekt - Birkedommervej, København REV 22.02.2012 AlmenBolig+ yndighedsprojekt - Birkedommervej, København 3B - KAB - ALEN BOLIG+ ATR. NR. 1288 UTTERSLEV TEA SCANDI BYG ONV ARKITEKTER 01.10.2011 Birkedommervej AlmenBolig+ matr nr 1288 Utterslev,

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade Hovedprojekt. Indholdsfortegnelse Detaljemappe. 1:1 Målestok

Ungdomsboliger - Poul Paghs Gade Hovedprojekt. Indholdsfortegnelse Detaljemappe. 1:1 Målestok Alle mål skal kontrolleres på pladsen. Eventuelle fejl skal meddeles den tegningsansvarlige. Hvis ikke andet er specificeret, er alle mål i millimeter. Indehaver af ophavsretten til denne tegning er C.F.

Læs mere

Hovedprojekt Projekt nr.: 1100006460

Hovedprojekt Projekt nr.: 1100006460 Projekt nr.: 1100006460, ventilation og kloak Dato: 2014-04-25 For/m 5.000-02 Tegningsliste A4 x x x 2014-04-25 2014-05-27 2.000-03 Kloak- og ledningsplan terræn 1:500 x x x 2014-04-28 2014-06-10 x 2.100-02

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016 Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Afdeling: 1030 Sundholm Syd Brydes All\351 28 Sundholmsvej 6 Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

FORSIDE SKITSEOPLÆG DISPOSITIONSFORSLAG MYNDIGHEDSSÆT. 7. Semester Brian B. Hermansen BKAR71P-S12 (afgang) Teglholmen bf. S

FORSIDE SKITSEOPLÆG DISPOSITIONSFORSLAG MYNDIGHEDSSÆT. 7. Semester Brian B. Hermansen BKAR71P-S12 (afgang) Teglholmen bf. S FORSIDE SKITSEOPLÆG DISPOSITIONSFORSLAG 7. Semester Brian B. Hermansen BKAR71P-S12 (afgang) Teglholmen bf. S FORSIDE SKITSEOPLÆG DISPOSITIONSFORSLAG Skitseoplægsmappe Mit bud, bf. S (T og J) FORSIDE SKITSEOPLÆG

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej

PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej PLUS Bolig, afd.55 Follingsvej November 2014 INDKØB AF FIBERNETFORBINDELSE OG INTERNET PROJEKT Projekt nr. 2193479347 Dokument nr. 1213825527 Version 1 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af Godkendt af HAK

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

ENFAMILIEHUS. Myndigheds- og hovedprojekt Gruppe 6 13BK2e. Forside. Scenario. Skitse Forslag. Dispositions Forslag. Analyser.

ENFAMILIEHUS. Myndigheds- og hovedprojekt Gruppe 6 13BK2e. Forside. Scenario. Skitse Forslag. Dispositions Forslag. Analyser. ENFAMILIEHUS Myndigheds- og hovedprojekt Gruppe 6 13BK2e GRUPPEMEDLEMMER: RUNE VISSING SIMON PEDERSEN NICKLAS HØJHOLT FIRUZ NAGHIZADEH SIMON IWERSEN SCENARIO Bygherre: Ung familie bestående af 2 voksne

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed

Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed Definition af tilgængelighed Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold og øget ligebehandling for personer med funktionsnedsættelser.

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

FORTSÆTTELSESANDRAGENDE

FORTSÆTTELSESANDRAGENDE Hillerød Kommune Miljø, Byg og Beredskab Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Att: Sascha Frederiksen 2011.06.29 FORTSÆTTELSESANDRAGENDE Vedr.: Ny sportshal til Frederiksborg Gymnasium og Hf, Carlsbergvej

Læs mere

Vejledning af 27. september 2011.

Vejledning af 27. september 2011. Vejledning af 27. september 2011. Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke v/jens Bendix, Slagelse 09.05-2012 Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele

CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele cuneco projekt 14 041 CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele bips konference Mandag den 16. september 2013 Michael Blom Søefeldt (ALECTIA) cuneco en del af bips Introduktion Hvorfor CCS Måle- og Mængderegler?

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Reetablering efter brandskade - Egehøvs åsen 15

Reetablering efter brandskade - Egehøvs åsen 15 T_A_E_-_0_00 Tegningsliste - Dato: 30.01.2017 Udg Dato Udarb Godk Revision Tegningsliste - Tegn.nr. (udg) Mål Format Dato Design Godk. 0 GENERELT T_A_E_-_0_00 Tegningsliste - N/A A3 30.01.2017 10 SITUATIONSPLANER

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Tegningsliste - Arkitekt+Landskabsarkitekt Hovedprojekt

Tegningsliste - Arkitekt+Landskabsarkitekt Hovedprojekt Tegn. Nr Emne Format Mål Dato Revision Udført Kontrol Godk. Entreprise 1 Planer Format Mål Dato Rev Rev dato Ini. Ini. Ini. E01 E02 E03 E04 E05 SB10_T_L_X_1_001 Landinspektørplan 594 x 1050 1:300 22-02-2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

Læs mere

HELLERUPVEJ 49. Due diligence 4. maj 2015

HELLERUPVEJ 49. Due diligence 4. maj 2015 HELLERUPVEJ 49 Indhold Placering/kontekst 3 Området 4 Indkig til nabogrunde 5 Arealopgørelse iht. lokalplankrav 6 Arealopgørelse lejligheder 7 Situationsplan 8 Stueplan 9 1. - 3. sal 10 Kælder 11 Visualisering

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser WITRAZ hvem? Store Kongensgade 75: indretningstegnestue: blåtårn, scenografer, design: 2R arkitekter + konstruktører administrativ personale

Læs mere

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 8, som afholdes. mandag den 6. juni 2016, kl.

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 8, som afholdes. mandag den 6. juni 2016, kl. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 27. maj 2016 Kundenummer 8-328 Direkte telefon +45 39 46 62 60 kimr@deas.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i E/F Danas Plads 19 m. fl. Herved indkaldes

Læs mere