Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016"

Transkript

1 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune

2 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger

3 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter indgår i 5. Hvem kan modtage Ældre og handicapegnet bolig. Lov om almene boliger ( 5 ) Lov om almennyttige boliger En bolig, der kan opfylde borgerens behov for indretning og plads, således at den eventuelle hjælp kan ydes under sikre forhold. At borgeren ved et boligskift vil kunne fastholde eller bedre sit funktionsniveau. At tilbyde borgere, med behov for boligskift, en ældre- og handicap egnet bolig med optimale fysiske rammer. Bevilling og anvisning af Ældre - og handicapegnet bolig. Kommunen har anvisningsretten over en række Ældre - og handicapegnet boliger. For nærmere oplysninger om de enkelte boligtyper og geografisk placering, henvises til Næstved Kommunes hjemmeside. Borgere, i Danmark, med lette, moderate, svære eller totale funktionsnedsættelser fysisk, psykisk og socialt. Vurderet på baggrund af en funktionsvurdering. Det skal vurderes, at den tildelte bolig vil være mere hensigtsmæssig for borger f.eks.: Placering af boligen. Boligens indretning der vil kunne øge borgers evne til at klare sig i eget hjem, med mindre hjælp At kunne skabe et trygt miljø som øger borges mulighed for at opnå sociale kontakter. Borgere med aktuelt behov for en ældre- og handicapegnet bolig kan visiteres til ældrebolig. Borgeren skal være afklaret om konsekvenserne af et boligskift. 6. Indsatsens omfang? Tilbud om egen bolig, hvor borgerens behov kan dækkes. Ledige boliger anvises efter trangskriterierne, dvs. boligen tildeles den borger der vurderes at have størst behov. Der tages ved boliganvisning hensyn til, borgerens ønsker og prioritering herunder tilknytning til lokalmiljøet. Tilbydes en ikke prioriteret eller ønsket bolig, kan borgeren sige nej tak, eller acceptere mod forsat at stå på venteliste til den ønskede bolig. Tilbydes borgeren en prioriteret og ønsket bolig og afslår slettes borgeren af ventelisten. Tildeling af hjælpeindsatser foretages i henhold til kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, træning og sygepleje. 3

4 7. Hvem leverer Visitatorer bevilliger Ældre - og handicapegnede boliger. De enkelte boliger har forskellige ejerforhold, for nærmere oplysninger henvises til indsatskataloget. 8. Bevillingskompetence? Visitator har bevillingskompetencen. 9. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ydelsen varierer afhængig af hvor tilbuddet ligger. Ydelsen omfatter indskud, husleje og fællesomkostninger, derudover opkræves der for el, vand og varme. 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 13. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der er tilskudsmuligheder i form af indskudslån, boligydelse, varmetillæg, personlige tillæg med videre. Sikre at borgere med størst behov får dækket deres behov for en Ældre - og handicapegnet bolig. At borger kontaktes indenfor 10 hverdage, efter ansøgning er modtaget At der, når kommunen har samtlige relevante oplysninger, er truffet afgørelse om bevilling eller afslag indenfor 2 uger, efter at ansøgningen er modtaget. Ved behov for indhentelse af yderligere oplysninger, kan tidsfristen forlænges. Det tilstræbes, at der ved anvisning af den enkelte bolig tages hensyn til, om den pågældende borger vil kunne trives blandt de eksisterende beboere og på en positiv måde indgå i miljøet. Ved boligansøgning fra borgere, bosiddende i andre kommuner, sikrer visitator et betalingstilsagn. Inden for 4 uger efter en afgørelse er modtaget. Klagen sendes til Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen, sendes denne videre til Ankestyrelsen Aalborg. 4

5 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter indgår i 5. Hvem kan modtage Omsorgsbolig Lov om almene boliger ( 5 ) Lov om almennyttige boliger At boligen opfylder borgerens behov for indretning og plads, således at den nødvendige hjælp kan ydes under sikre og værdige forhold. Borgeren skal ud fra en funktionsvurdering have et moderat eller svært behov for hjælp, for at kunne tildeles denne boligtype. At sikre at borgere med behov for bolig, med særlige tilbud og indretning, kan få en egnet bolig Borgeren skal på baggrund af boligskiftet kunne udvikle eller fastholde sit funktionsniveau. Bevilling og anvisning af Omsorgsbolig på baggrund af en funktionsvurdering. Kommunen har anvisningsretten over en række Omsorgsboliger. For nærmere oplysninger om de enkelte boligtyper og geografisk placering, henvises til Kommunes hjemmeside. Borgere i Danmark med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt, som har behov for kontinuerlig støtte, pleje og omsorg uden behov for kontinuerlig hjælp om natten. Borgere med moderate eller svære begrænsninger i hverdagen, og som kan forbedre eller bevare deres funktionsniveau ved: At indretning og placering af bolig er mere hensigtsmæssig. At bevare deres selvstændighed, ved at modtage kompensation for funktions tab, der sætter begrænsninger i hverdagen. At opnå sociale kontakter med henblik på øget livskvalitet og støtte i hverdagen At blive mere tryg, ved at vide, at der er personale tilknyttet boligen dag og aften. Borgere med aktuelt behov for en omsorgsbolig kan visiteres til omsorgsbolig. Borgeren skal være afklaret om konsekvenserne af et boligskift. 6. Indsatsens omfang? Ledige Omsorgsboliger anvises efter trangskriterierne, dvs. boligen tildeles den borger der vurderes at have størst behov. Der tages ved boliganvisning hensyn til, borgerens ønsker og 5

6 prioritering herunder tilknytning til lokalmiljøet. Tilbydes en ikke prioriteret eller ønsket bolig, kan borgeren sige nej tak, eller acceptere mod forsat at stå på venteliste til den ønskede bolig. Tilbydes borgeren en prioriteret og ønsket bolig og afslår, slettes borgeren af ventelisten. Borgere i boligerne kan visiteres til pleje og omsorg på baggrund af kommunens kvalitetsstandard for hjemmehjælp, træning og sygepleje på baggrund af en individuel konkret vurdering af den enkelte borger. 7. Hvem leverer Der er fast personale tilstede ved omsorgsboligerne fra kl Borgere i omsorgsbolig er ikke omfattet af frit leverandør valg. Visitatorer bevilliger Omsorgsboliger. Visitationsnævnet anviser ledige Omsorgsboliger. De enkelte boliger har forskellige ejerforhold, for nærmere oplysninger henvises til indsatskataloget. 8. Bevillingskompetence? Visitator har bevillingskompetencen. 9. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ydelsen varierer afhængig af hvor tilbuddet ligger. Ydelsen omfatter indskud, husleje og fællesomkostninger, derudover opkræves der for el, vand og varme. 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Der er tilskudsmuligheder i form af indskudslån, boligydelse, varmetillæg, personlige tillæg med videre. At opfylde garantiordningens krav om anvisning af bolig indenfor 2 måneder. At sikre at borgere med størst behov først får dækket deres behov for Omsorgsbolig. At borgeren kontaktes indenfor 10 hverdage, efter ansøgningen er modtaget. At der, når kommunen har samtlige relevante oplysninger, er truffet afgørelse om bevilling eller afslag indenfor 2 uger, efter at ansøgningen er modtaget. Ved behov for indhentelse af yderligere oplysninger, kan tidsfristen forlænges. Der laves løbende statistik ift. Garantiordningen. Der føres ventelister opdelt på garanti og frit valg. Den bevilgede pleje og omsorg følges løbende op sammen med teamleder. Boligformen er dækket af garantiordningen. Garantiordningen betyder, at kommunen inden 2 måneder 6

7 fra, at behovet er konstateret, skal tilbyde en Omsorgsbolig. Boligen skal være indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af to måneders fristen. Når der bliver en bolig ledig af den type, der er visiteret til, vil denne blive tilbudt uanset boligens beliggenhed. Personer, der ønsker at få tilbudt en bestemt bolig, en bolig i et bestemt byggeri eller en Omsorgsbolig i en anden kommune, er omfattet af bestemmelserne om frit valg af bolig. Det frie valg gælder for den type af bolig, personen er godkendt til, herunder plejebolig, omsorgsbolig eller demensbolig. Det tilstræbes, at der ved anvisningen af den enkelte bolig tages hensyn til, om den pågældende borger vil kunne trives blandt de eksisterende beboere og på en positiv måde indgå i miljøet. 14. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Ved boligansøgning fra borgere, bosiddende i andre kommuner, sikrer visitator et betalingstilsagn Inden for 4 uger efter en afgørelse er modtaget. Klagen sendes til Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen, sendes denne videre til Ankestyrelsen Aalborg. 7

8 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter indgår i 5. Hvem kan modtage Plejebolig Lov om almene boliger ( 5 ) Lov om almennyttige boliger At boligen opfylder borgerens behov for indretning og plads, således at den nødvendige hjælp kan ydes under sikre og værdige forhold. Borgeren skal ud fra en funktionsvurdering have moderat, svært eller totalt behov for hjælp for at kunne tildeles denne boligtype. At sikre, at borgere med behov for bolig med særlige tilbud og indretning kan få en egnet bolig Borgeren skal på baggrund af boligskiftet kunne udvikle eller fastholde sit funktionsniveau. Bevilling og anvisning af Plejebolig. Kommunen har anvisningsretten over en række Plejeboliger. For nærmere oplysninger om de enkelte boligtyper og geografisk placering, henvises til Kommunes hjemmeside. Borgere i Danmark med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk og socialt, som har behov for kontinuerlig og omfattende støtte, pleje og omsorg hele døgnet. Borgere med moderate, svære eller totale begrænsninger i hverdagen, og som kan forbedre eller bevare deres funktionsniveau ved: At indretning og placering af bolig er mere hensigtsmæssig At bevare deres selvstændighed, ved at modtage kompensation for funktions tab, der sætter begrænsninger i hverdagen At opnå sociale kontakter med henblik på. øget livskvalitet og støtte i hverdagen I Plejeboligen (Leve og bo miljø og Tilnærmet Leve Bo): At blive mere tryg ved at vide, at der er personale tilknyttet boligen, dag aften og nat. Borgere med aktuelt behov for en omsorgsbolig kan visiteres til plejebolig. Borgeren skal være afklaret om konsekvenserne af et boligskift. 6. Indsatsens omfang? Tilbud om egen bolig hvor borgerens behov for støtte, pleje og omsorg kan dækkes. 8

9 7. Hvem leverer Ledige Plejeboliger anvises efter trangskriterierne, dvs. boligen tildeles den borger der vurderes at have størst behov. Der tages ved boliganvisning hensyn til, borgerens ønsker og prioritering herunder tilknytning til lokalmiljøet. Tilbydes en ikke prioriteret eller ønsket bolig, kan borgeren sige nej tak, eller acceptere mod forsat at stå på venteliste til den ønskede bolig. Tilbydes borgeren en prioriteret og ønsket bolig og afslår, slettes borgeren af ventelisten. I boligerne ydes pleje og omsorg på baggrund af kommunens kvalitetsstandarder og på baggrund af en individuel konkret vurdering af den enkelte borger. Borgere i Plejebolig er ikke omfattet af frit leverandørvalg. Visitatorer bevilliger Plejeboliger. De enkelte boliger har forskellige ejerforhold, for nærmere oplysninger henvises til indsatskataloget. 8. Bevillingskompetence? Visitator har bevillingskompetencen. 9. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ydelsen varierer afhængig af hvor tilbuddet ligger. Ydelsen omfatter indskud, husleje og fællesomkostninger, derudover opkræves der for el, vand og varme. 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 11. Hvordan følges op på 12. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Der er tilskudsmuligheder i form af indskudslån, boligydelse, varmetillæg, personlige tillæg med videre. At opfylde garantiordningens krav om anvisning af bolig indenfor 2 måneder. At sikre at borgere med størst behov først får dækket deres behov for plejebolig. At borgeren kontaktes indenfor 10 hverdage, efter at ansøgningen er modtaget. At der, når kommunen har samtlige relevante oplysninger, er truffet afgørelse om bevilling eller afslag indenfor 2 uger, efter at ansøgningen er modtaget. Ved behov for indhentelse af oplysninger, kan tidsfristen forlænges. Der laves løbende statistik ift. Garantiordningen. Der føres ventelister opdelt på garanti og frit valg. Visitator følger op på de bevilgede indsatser. Boligformen er dækket af garantiordningen. Der er to former for ventelister til Plejeboliger en garantiventeliste og en fritvalgs venteliste. Garantiordningen betyder, at kommunen inden 2 måneder fra, at behovet er konstateret, skal tilbyde en plejebolig. Boligen skal være indflytningsklar senest 2 uger efter 9

10 udløbet af to måneders fristen. Når der bliver en bolig ledig af den type, der er visiteret til, vil denne blive tilbudt uanset boligens beliggenhed. Personer, der ønsker at få tilbudt en bestemt bolig, en bolig i et bestemt byggeri eller en Plejebolig i en anden kommune, er omfattet af bestemmelserne om frit valg af bolig. Det frie valg gælder for den type af bolig, personen er godkendt til, herunder plejebolig, omsorgsbolig eller demensbolig. Det tilstræbes, at der ved anvisningen af den enkelte bolig tages hensyn til, om den pågældende borger vil kunne trives blandt de eksisterende beboere og på en positiv måde indgå i miljøet. Ved boligansøgning fra borgere, bosiddende i andre kommuner, sikrer visitator et betalingstilsagn Leve- og Bo miljø: På centret skabes mindre og overskuelige bo enheder med et hverdagsliv, hvor beboerne kan tage del i eller opleve alle hverdagens gøremål. Målet er at livet i et Leve Bo miljø i så høj grad som muligt, tilpasses det liv, som den enkelte borger tidligere har levet. Der fokuseres på borgerens mulighed for det individuelle liv i et tæt nabo- og fællesskab. I visse plejeboliger er faciliteterne ikke til at opretholde Leve Bo miljø. I disse er der oprettet tilnærmet Leve Bo miljø. 14. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? I boligerne ydes pleje og omsorg på baggrund af grundvisitering af kommunens kvalitetsstandarder, som tildeles alle borgere. I særlige situationer kan der ud fra en individuel vurdering fra visitator bevilges yderligere indsatser. Borgere i Plejeboliger er ikke omfattet af frit leverandør valg. Inden for 4 uger efter en afgørelse er modtaget. Klagen sendes til Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen, sendes denne videre til Ankestyrelsen Aalborg. 10

11 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker Skærmede boliger / demensboliger. Lov om almene boliger 5 Lov om almennyttige boliger At boligen opfylder borgerens behov for indretning og plads, således at den nødvendige hjælp kan ydes under sikre og værdige forhold. At boligen opfylder borgerens behov for skærmning, pædagogisk støtte og aktivitet, således at borgeren og/eller andre ikke udsættes for fare eller gene. 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter indgår i 5. Hvem kan modtage Borgeren skal ud fra en funktionsvurdering have et moderat, svært eller totalt behov for hjælp for at kunne tildeles denne boligtype. At sikre at borgere, med behov for bolig med særlige tilbud og indretning, kan få en egnet bolig Borgeren skal på baggrund af boligskiftet kunne udvikle eller fastholde sit funktionsniveau. Bevilling og anvisning af Skærmet bolig. Kommunen har anvisningsretten over en række Skærmede boliger. For nærmere oplysninger om de enkelte boligtyper og geografisk placering, henvises til Kommunes hjemmeside. Borgere i Danmark med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk og socialt, som har behov for kontinuerlig og omfattende støtte, pleje og omsorg - hele døgnet. I øvrigt gældende for denne boligtype også et særligt behov for skærmning og opsyn. Borgeren skal ud fra en funktionsvurdering have et moderat, svært eller totalt behov for hjælp for at kunne tildeles denne boligtype. Borgere, som har en diagnosticeret Demenssygdom. Borgere med moderate, svære eller totale begrænsninger i hverdagen, og som kan forbedre eller bevare deres funktionsniveau ved: At indretning og placering af bolig er mere hensigtsmæssig. At bevare deres selvstændighed, ved at modtage 11

12 kompensation for funktions tab, der sætter begrænsninger i hverdagen. At opnå sociale kontakter med henblik på. øget livskvalitet og støtte i hverdagen Borgere med aktuelt behov for en skærmede bolig kan visiteres til denne bolig. Borgeren skal være afklaret om konsekvenserne af et boligskift. 6. Indsatsens omfang? Tilbud om egen bolig hvor borgerens behov for støtte, pleje og omsorg kan dækkes. 7. Hvem leverer Ledige skærmede boliger anvises efter trangskriterierne, dvs. boligen tildeles den borger der vurderes at have størst behov. Der tages ved boliganvisning hensyn til, borgerens ønsker og prioritering herunder tilknytning til lokalmiljøet. Endvidere bliver der taget hensyn til, at det sociale miljø kan fungere sikkert og trygt for borgerne i enheden. På Næstved kommunes hjemmeside er der en oversigt over hvor de Skærmede boliger ligger. Tilbydes en ikke prioriteret eller ønsket bolig, kan borgeren sige nej tak, eller acceptere mod forsat at stå på venteliste til den ønskede bolig. Tilbydes borgeren en prioriteret og ønsket bolig og afslår, slettes borgeren af ventelisten. I boligerne ydes pleje og omsorg på baggrund af grundvisitering af kommunens kvalitetsstandarder, som tildeles alle borgere. I særlige situationer kan der ud fra en individuel vurdering fra visitator bevilges yderligere indsatser. Borgere i Skærmede boliger er ikke omfattet af frit leverandør valg. Visitatorer bevilliger Plejeboliger. De enkelte boliger har forskellige ejerforhold, for nærmere oplysninger henvises til indsatskataloget 8. Bevillingskompetence? Visitator har bevillingskompetencen. 9. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ydelsen varierer afhængig af hvor tilbuddet ligger. Ydelsen omfatter indskud, husleje og fællesomkostninger, derudover opkræves der for el, vand og varme. 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Der er tilskudsmuligheder i form af indskudslån, boligydelse, varmetillæg, personlige tillæg med videre. At opfylde garantiordningens krav om anvisning af bolig indenfor 2 måneder. At sikre at borgere med størst behov først får dækket 12

13 11. Hvordan følges op på 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? deres behov for skærmet bolig. At borgeren kontaktes indenfor 10 hverdage, efter at ansøgningen er modtaget. At der, når kommunen har samtlige relevante oplysninger, er truffet afgørelse om bevilling eller afslag indenfor 2 uger, efter at ansøgningen er modtaget. Ved behov for indhentelse af yderligere oplysninger, kan tidsfristen forlænges. Der laves løbende statistik ift. Garantiordningen. Der føres ventelister opdelt på garanti og frit valg. Visitator følger om på de bevilgede pleje og omsorgs indsatser sammen med teamleder. Boligformen er dækket af garantiordningen. Der er to former for ventelister til Skærmede boliger en garantiventeliste og en fritvalgs venteliste. Garantiordningen betyder, at kommunen inden 2 måneder fra, at behovet er konstateret, skal tilbyde en Plejebolig. Boligen skal være indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af to måneders fristen. Når der bliver en bolig ledig af den type, der er visiteret til, vil denne blive tilbudt uanset boligens beliggenhed. Personer, der ønsker at få tilbudt en bestemt bolig, en bolig i et bestemt byggeri eller en plejebolig i en anden kommune, er omfattet af bestemmelserne om frit valg af bolig. Det frie valg gælder for den type af bolig, personen er godkendt til, herunder Plejebolig, Omsorgsbolig eller Demensbolig / Skærmet bolig. Der skal altid foreligge et gyldigt samtykke eller en godkendelse efter magtanvendelsesbestemmelserne i Lov om Social Service 129. Det tilstræbes, at der ved anvisningen af den enkelte bolig tages hensyn til, om den pågældende borger vil kunne trives blandt de eksisterende beboere og på en positiv måde indgå i miljøet. 14. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Ved boligansøgning fra borgere, bosiddende i andre kommuner, sikrer visitator et betalingstilsagn Inden for 4 uger efter en afgørelse er modtaget. Klagen sendes til Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen, sendes denne videre til Ankestyrelsen Aalborg. 13

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2017 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag findes følgende

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Kvalitetsstanddard for plejebolig 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti), 58a (frit boligvalg). Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune Visitationskriterier til plejehjem plejebolig ældrebolig Ny Holstebro Kommune Social- og sundhedsforvaltningen December 2006 Revideret efter Social- og sundhedsudvalgets beslutning den 27.02.2007 2 Kriterier

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig. Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016. Hvad er en plejebolig? 3 Hvem kan få en plejebolig?

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Servicedeklaration 2015 Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Indhold 1. Forord 3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik 3 3. Næstved Kommunes vision og værdigrundlag 3 4. Hjælp til selvhjælp

Læs mere

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER (Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk) ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER Flyt af lyst og ikke af nød, mens du endnu selv kan bestemme. Mange får senere i livet problemer med at klare

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017 Ældrebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune i 2017. Hvad er en ældrebolig? 3 Hvem kan få en ældrebolig?

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard

Plejebolig. Kvalitetsstandard Plejebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for plejebolig Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om plejebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2013 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet

Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig 2 Kvalitetsstandard for tildeling af handicapegnet bolig Formålet med en handicapegnet

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger ÆLDREBOLIGER 2014 Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Ældreboliger er omfattet

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Som borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har du mulighed

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Ældre- og handicapboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout & foto: Ole Lund Andersen Intern Service INDHOLD Ældre- og handicapboliger i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger Midlertidige pladser (Flexpladser og rehabiliteringspladser) Dagtilbud (Daghjem og dagcenter) Brøndby

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger.

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Lovgrundlag: Almenboligloven og LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008. Områder inden for Ved visitation til handicapegnede boliger forstås boligerne:

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune Forord: Det overordnede formål er at give borgere overblik over kommunens boliger, kriterierne for at få tildelt

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Handicapegnede boliger og Ældreboliger

Handicapegnede boliger og Ældreboliger Handicapegnede boliger og Ældreboliger 1 Rev. 4/ oktober 2017 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik & Layout: Center for Politik, Kultur og Strategi /Grafik & Layout 2 INDHOLD Handicapegnede

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Tid til hjemmehjælp Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Hvis du oplever, at du har fået behov for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, kan du få bevilget hjemmehjælp gennem kommunens

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere