Installation guide 1a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation guide 1a"

Transkript

1 Installation guide 1a Prelude 24 / Prelude Sixty 2 + Mineral board Edge A / E24 / D2 (FI) Asennusopas. (SE) Monteringsanvisningar. (NO) Monteringsveiledning. (DK) Monteringsvejledning.

2 Summary 1 Tools required / p. 3 4 Top fixing & hangers / p (FI) Tarvittavat työkalut (FI) Yläpuolen kiinnitys ja ripustimet (SE) Rekommenderade verktyg (NO) Nødvendige verktøy (DK) Nødvendigt værktøj (SE) Montage av pendlar (NO) Montering av pendler (DK) Montering af loftsophæng Full size tile installation / p. 23 (FI) Kokonaisen levyn asennus (SE) Montage av hel skiva (NO) Montering av hel plate (DK) Montering af hele plader Room layout / p. 6 Main Runner installation / p. 16 (FI) Asennuspiirustus (SE) Rummets layout (NO) Rommets utforming (DK) Monteringsplan (FI) Pääkannatinlistojen asennus (SE) Montage av bärprofil (NO) Montering av hovedskinne (DK) Montering af bæreprofiler Cut tile installation / p. 26 (FI) Leikatun levyn asennus (SE) Montage av tillpassad skiva (NO) Montering av tilpassede plater (DK) Montering af tilskårne plader 3 Perimeter Trim installation / p. 9 6 (FI) Kulmalistojen asennus (SE) Montage av vägglist (NO) Montering av vegglister (DK) Montering af væglister Cross Tee installation / p. 20 (FI) Välilistojen asennus (SE) Montage av tvärprofil (NO) Montering av tverrprofiler (DK) Montering af tværprofiler 2

3 1 Tools required (FI) Tarvittavat työkalut (SE) Rekommenderade verktyg (NO) Nødvendige verktøy (DK) Nødvendigt værktøj 3

4 1.1 General tools (FI) Yleistyökalut (SE) Allmänna verktyg (NO) Generelle verktøy (DK) Almindeligt værktøj 4

5 1.2 Grid tools 1.3 (FI) Työkalut kannatinlistojen asentamiseen (SE) Verktyg för bärverk (NO) Verktøy til skinnesystemet (DK) Værktøj til ophængssystemet Tile tools (FI) Työkalut levyjen asentamiseen (SE) Verktyg för akustikskivor (NO) Verktøy for akustikkplater (DK) Værktøj til plader 5

6 2 Room layout (FI) Asennuspiirustus (SE) Rummets layout (NO) Rommets utforming (DK) Monteringsplan 6

7 2.1 Planning the lay-out (FI) Asennussuunnitelma (SE) Layoutplanering (NO) Planlegge inndelingen (DK) Planlægning af opsætningen A : 600 x 600 mm 4500 (l) / 600 = 600 x x 2 A : 600 x 600 mm 4500 (l) / 600 = 600 x x 2 7

8 2.2 First hanger location 2.3 (FI) Ensimmäisen ripustimen sijainti (SE) Placering av den första pendeln (NO) Plassering av første pendel (DK) Placering af det første ophængspunkt Direction of the Main Runners (FI) Pääkannatinlistojen suunta (SE) Bärprofilernas riktning (NO) Bæreprofilens retning (DK) Bæreprofilernes retning (GB) For alternative hanger and main runner spacing, please contact us. (FI) Muut ripustusvaihtoehdot ja pääkannatinlistojen sijoitusetäisyydet: ota yhteyttä myyjään. (SE) För andra avstånd mellan pendel och bärprofil, vänligen kontakta oss. (NO) Kontakt oss for andre mellomrom mellom hengere og hovedskinner. (DK) Kontakt os, hvis du har brug for alternative afstande mellem ophængspunkter og bæreprofilerne. 8

9 3 Perimeter trim installation (FI) Kulmalistojen asennus (SE) Montage av vägglist (NO) Montering av vegglist (DK) Montering af væglister 9

10 3.1 Angle trim installation (FI) Kulmalistan asennus (SE) Montage av vägglist (NO) Montering av vinkellist (DK) Montering af væglister Fixing centres may vary with tile weight and national code of practice. Please contact us. (FI) Kiinnityksen c-c-mitta voi vaihdella levyn painon ja paikallisen käytännön mukaan. Ota yhteyttä myyjään. (SE) Mittpunktsinfästningarna kan variera beroende på skivans vikt och nationella bestämmelser. Vänligen kontakta oss. (NO) Senter for festing kan variere basert på platens vekt og de nasjonale reglene. Kontakt oss. (DK) Afstanden mellem fastgøringspunkterne kan variere alt efter pladernes vægt og nationale forskrifter. Kontakt os for at få hjælp Min 80 mm 10

11 3.2 Shadowline installation (FI) Kaksoiskulmalistan asennus (SE) Montage av skugglist (NO) Montering av skyggelist (DK) Montering af skyggeliste Fixing centres may vary with tile weight and national code of practice. Please contact us. (FI) Kiinnityksen c-c-mitta voi vaihdella levyn painon ja paikallisen käytännön mukaan. Ota yhteyttä myyjään. (SE) Mittpunktsinfästningarna kan variera beroende på skivans vikt och nationella bestämmelser. Vänligen kontakta oss. (NO) Senter for festing kan variere basert på platens vekt og de nasjonale reglene. Kontakt oss. (DK) Afstanden mellem fastgøringspunkterne kan variere alt efter pladernes vægt og nationale forskrifter. Kontakt os for at få hjælp Min 80 mm 300 mm 11

12 3.3 Flexible perimeter trim installation (FI) Joustavan kulmalistan asennus (SE) Montage av flexibel vägglist (NO) Montering av fleksible vegglister (DK) Montering af fleksible væglister *(GB) Tighter radii will require smaller fixing centres. First fixings max. 50mm from ends of trim. (FI) Pienisäteisissä kaarissa kiinnikkeet on asennettava tiheämmin. Ensimmäiset kiinnikkeet maks. 50 mm etäisyydelle listan päästä. (SE) Mindre radie kräver kortare avstånd mellan infästningarna. Första infästningspunkterna max. 50 mm från listavslut. (NO) Mindre radius krever mindre senter for festing. Første feste maks. 50 mm fra endene av listene. (DK) Små radier kræver mindre afstand mellem fastgøringspunkterne. Det første fastgøringspunkt må maks. være 50 mm fra listens ende mm* 12

13 4 Top fixing & hangers (FI) Yläpuolen kiinnitys ja ripustimet (SE) Montage av pendlar (NO) Montering av pendler (DK) Montering af loftsophæng 13

14 4.1 Prelude 24 installation (FI) Prelude 24:n asennus (SE) Montage Prelude 24 (NO) Montering av Prelude 24 (DK) Montering af Prelude mm* 1200 mm Max 600 mm *(GB) Hanger and Main runner centres can vary depending on tile weight and national code of practice. Please contact us for load bearing information. (FI) Ripustimien ja pääkannatinlistojen c-c-mitat voivat vaihdella levyn painon ja paikallisen käytännön mukaan. Kysy myyjältä tiedot kantavuuksista. (SE) Centrumpunkterna för pendel och bärprofil kan variera beroende på skivans vikt och nationella bestämmelser. Vänligen kontakta oss för information om nyttolaster. (NO) Senter av henger og hovedskinne kan variere avhengig av platens vekt og de nasjonale reglene. Kontakt oss for informasjon om belastning. (DK) Afstandene mellem ophængspunkter og bæreprofiler kan variere alt efter pladernes vægt og nationale forskrifter. Kontakt os for at få oplysninger om bæreevne. 14

15 4.2 Prelude Sixty2 installation (FI) Prelude Sixty 2 :n asennus (SE) Montage Prelude Sixty 2 (NO) Montering av Prelude Sixty² (DK) Montering af Prelude Sixty mm* 1200mm *(GB) Hanger and Main runner centres can vary depending on tile weight and national code of practice. Please contact us for load bearing information. (FI) Ripustimien ja pääkannatinlistojen c-c-mitat voivat vaihdella levyn painon ja paikallisen käytännön mukaan. Kysy myyjältä tiedot kantavuuksista. (SE) Centrumpunkterna för pendel och bärprofil kan variera beroende på skivans vikt och nationella bestämmelser. Vänligen kontakta oss för information om nyttolaster. (NO) Senter av henger og hovedskinne kan variere avhengig av platens vekt og de nasjonale reglene. Kontakt oss for informasjon om belastning. (DK) Afstandene mellem ophængspunkter og bæreprofiler kan variere alt efter pladernes vægt og nationale forskrifter. Kontakt os for at få oplysninger om bæreevne. 15

16 5 Main Runner installation (FI) Pääkannatinlistojen asennus (SE) Montage av bärprofil (NO) Montering av bæreprofil (DK) Montering af bæreprofiler 16

17 5.1 First Main Runner location (FI) Ensimmäisen pääkannatinlistan sijainti (SE) Placering av den första bärprofilen (NO) Plassering av første bæreprofilen (DK) Placering af det første bæreprofil * 2 max 5mm 1 17 *(FI) Kohdistuslinjat. (SE) Vägglister. (NO) Snorlinjer. (DK) Snorelinjer

18 5.2 Main Runner alignment (FI) Pääkannatinlistojen kohdistus (SE) Uppriktning av bärprofil (NO) Justering av bæreprofilen (DK) Bæreprofilernes indbyrdes placering 18

19 5.3 Joining Main Runners (FI) Pääkannatinlistojen liittäminen (SE) Skarvning av bärprofiler (NO) Skjøting av bæreprofiler (DK) Samling af bæreprofil 1 Prelude 24 mm 2 Prelude Sixty 2 19

20 6 Cross Tee installation (FI) Välilistojen asennus (SE) Montage av tvärprofil (NO) Montering av tverrprofiler (DK) Montering af tværprofil 20

21 6.1 TLX X X - 5mm

22 6.2 XL2 X X - 5mm

23 7 Full size tile installation (FI) Kokonaisen levyn asennus (SE) Montage av hel skiva (NO) Montering av hele plater (DK) Montering af hele plader 23

24 7.1 Edge A / E24 installation (FI) Levyjen asennus (SE) Montage av skiva (NO) Montering av plate (DK) Montering af plade 24

25 7.2 Edge D2 installation (FI) D2-reunan asennus (SE) Montage D2 (NO) Montering D2 (DK) Montering af D2 A B All the tiles need to be installed in the same direction. (FI) Kaikki levyt on asennettava samaan suuntaan. (SE) Alla skivor måste installeras i samma riktning. (NO) Alle platene må installeres i samme retning. (DK) Alle pladerne skal monteres i samme retning. 25

26 8 Cut tile installation (FI) Leikatun levyn asennus (SE) Montage av tillpassad skiva (NO) Montering av tilpassede plater (DK) Montering af tilskårne plader 26

27 8.1 Edge A 2 X + 4 mm 1 3 X 27

28 8.2 (FI) E-reunan seinälista-asennus (SE) Kant E med vägglist (NO) Kant E med vinkellist (DK) Kant E med vægliste Edge E24 with angle trim 2 3 Y + 16mm 1 4 Y 28

29 8.3 Edge E with shadowline (FI) E-reunan kaksoiskulmalista-asennus (SE) Kant E med skugglist (NO) Kant E med skyggelist (DK) Kant E med skyggeliste 2 Z + 7mm 1 3 Z 29

30 8.4 Edge D2 with angle trim (FI) D2-reunan seinälista-asennus (SE) Kant D2 med vägglist (NO) Kant D2 med vinkellist (DK) Kant D2 med vægliste A B Y Y + 13mm Spacer bars are recommended at the perimeters of all installations to maintain proper tile alignment. (FI) Kohdistuksen varmistamiseksi suosittelemme aina välitukien käyttämistä reunalevyjen asennuksessa. (SE) Distansprofiler rekommenderas i ytterkant i alla installationer för att upprätthålla en korrekt uppriktning av skivorna. (NO) Det anbefales å bruke mellomstykker i utkanten av alle installasjoner for å få platene til å ligge riktig. (DK) Det anbefales generelt at anvende afstandsstykker langs kanterne, så pladerne kommer til at sidde rigtigt. 30

31 8.5 Edge D2 with shadowline (FI) D2-reunan kaksoiskulmalista-asennus (SE) Kant D2 med skugglist (NO) Kant D2 med skyggelist (DK) Kant D2 med skyggeliste Where cut tiles are resting on the trim, border wedges may be necessary to maintain correct alignment. (FI) Kun katkaistut levyt tulevat listan päälle, kohdistus on ehkä varmistettava levyä muotoilemalla. (SE) I de fall där tillpassade skivor vilar på profilen kan en kantfjäder behövas för att man ska kunna upprätthålla en korrekt uppriktning. (NO) Når kappede plater hviler mot listen, kan det være nødvendig med kiler for å få riktig avstand. (DK) De steder, hvor tilskårne plader hviler på skinnen, kan det være nødvendigt med kantkiler, for at pladerne kommer til at sidde rigtigt. A B A B Z Z Z + 3mm Spacer bars are recommended at the perimeters of all installations to maintain proper tile alignment. (FI) Kohdistuksen varmistamiseksi suosittelemme aina välitukien käyttämistä reunalevyjen asennuksessa. (SE) Distansprofiler rekommenderas i ytterkant i alla installationer för att upprätthålla en korrekt uppriktning av skivorna. (NO) Det anbefales å bruke mellomstykker i utkanten av alle installasjoner for å få platene til å ligge riktig. (DK) Det anbefales generelt at anvende afstandsstykker langs kanterne, så pladerne kommer til at sidde rigtigt. 31

32 PAROC IS THE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF ARMSTRONG PRODUCTS IN FINLAND, SWEDEN, NORWAY AND DENMARK. FOR CUSTOMER SERVICE, PLEASE CONTACT PAROC IN YOUR COUNTRY. FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK PAROC OY AB PAROC AB PAROC AS PAROC AB P.O. Box 240 SE Skövde Nils Hansens vei 2 Kongevejen 47 FI Helsinki Phone: N-0667 Oslo DK-3480 Fredensborg Phone Phone Phone

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads Concertina - arbejdsplads Pos. Specifikationer A. Tape (Scotch Bronel), length 35 cm B. Bosscod 4 mm BN 717 C. Sheet metal screw 4,8X13 mm D. Cylinder nut M6X13 mm JS no. 4081 961013 E. 6X45 mm HFC 683

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Colour card sealants Fugefarvekort Fogkulörkarta Fargekart fugemasser Väriviuhka

Colour card sealants Fugefarvekort Fogkulörkarta Fargekart fugemasser Väriviuhka NB: Dette er en indscannet version af fugefarvekortet, vær derfor opmærksom på at farverne kun er vejledende. Colour card sealants Fugefarvekort Fogkulörkarta Fargekart fugemasser Väriviuhka GB: The colours

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Leverantörsbruksanvisning

Leverantörsbruksanvisning November 2010 1.640 DK SE NO Facade- og byggeplader Leverandørbrugsanvisning Fasad- och byggskivor Leverantörsbruksanvisning Fasade- og byggeplater Leverandørbruksanvisning 1 2 Dansk Facade- og byggeplader

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Byg sådan 5. Merisolering af bjælkelag over krybekælder. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 5. Merisolering af bjælkelag over krybekælder. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 5 Merisolering af bjælkelag over krybekælder paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 ISOLERET OG VARMT GULV ØGER BOLIGKOMFORTEN Merisolering af bjælkelaget

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Montagesystemer. Paroc Akustik & Interiør

Montagesystemer. Paroc Akustik & Interiør Montagesystemer Paroc Akustik & Interiør Paroc Akustik & Interiør Januar 2013 1 Indhold Paroc Akustik & Interiør... 3 Montering Indretning... 4 Produktdata... 5 Montering A1 Kant A og E... 6-7 Montering

Læs mere

Cu-mini. Mindre fordelingstavler

Cu-mini. Mindre fordelingstavler Mindre fordelingstavler Cu-mini Mindre fordelingstavler for indendørs vægmontage. Cu-mini er en serie af mindre fordelingstavler til bl.a. DIN-skinnemateriel. Tavlen er udført i den velkendte CUBIC-kvalitet

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

DIN GUIDE SEKS NEMME TRIN. til bestilling af skydelåger på specialmål

DIN GUIDE SEKS NEMME TRIN. til bestilling af skydelåger på specialmål DIN GUIDE til bestilling af skydelåger på specialmål Det behøver ikke være svært at bestille skydelåger på specialmål. Vi vil med denne guide gøre det så enkelt for dig som muligt at designe og købe dit

Læs mere

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories Med saenfoldeligt stativ/ben Alu portal kraner har rigtig mange fordele: Egenvægten er minimal Let og hurtig montage Samles let uden værktøj

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

Evaluering af Nordisk Sommeruge

Evaluering af Nordisk Sommeruge Evaluering af Nordisk Sommeruge 1. Hvordan er du tilfreds med den information, som du modtog i forbindelse med Nordisk Sommeruge? Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende OK Mangelfuld Vurderinger Invitationen

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling Toilet LowBack. RgoSling Toilet HighBack. BM40210 Rev. B 2013-09-13. Toilet LowBack padded

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling Toilet LowBack. RgoSling Toilet HighBack. BM40210 Rev. B 2013-09-13. Toilet LowBack padded Toilet LowBack padded max max UP/OPP 350 770 OUT/UT kg lbs MEDIUM User name / Brukers navn: Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Material: Polyester Polypropylene Polyethylene Year 2012 2013 2014 2015 Month

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

Installation. Rockfon Contour

Installation. Rockfon Contour Installation Rockfon Contour GENEREL INFORMATION: Beskrivelse af systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel, der består af en 50 mm tyk stenuldsplade. Begge sider af pladen er dækket af en

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are max values of the lifting methods shown. SF 1-gr. kæde

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

Secutex. 1-Part U-lift Laced Basket hitch 2-leg sling 3- and 4-leg sling. Angle of inclination Loadfactor 1 2 0,8 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5

Secutex. 1-Part U-lift Laced Basket hitch 2-leg sling 3- and 4-leg sling. Angle of inclination Loadfactor 1 2 0,8 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5 Båndstropper - EN 1492-1 Båndstropper af polyester. Vi lagerfører et meget stort udvalg af båndstropper i standard længder. Båndstropper leveres også med beskyttelse i øjerne. Udover de nævnte båndstropper

Læs mere

BESLAGSBODEN DÖRRBESLAG DØRBESLAG OVIHELAT DOOR HARDWARE

BESLAGSBODEN DÖRRBESLAG DØRBESLAG OVIHELAT DOOR HARDWARE BESLAGSBODEN DÖRRBESLAG DØRBESLAG OVIHELAT DOOR HARDWARE SE I den här broschyren finner Du beslag för dina dörrar. Från klassisk till modern design. På vår hemsida finner Du hela sortimentet samt var Du

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Installationsvejledning. ROCKFON System Swing

Installationsvejledning. ROCKFON System Swing Installationsvejledning ROCKFON System Swing GENEREL INFORMATION Systembeskrivelse: ROCKFON System Swing kombinerer hurtig og enkel adgang til installationer, med lang levetid, selv ved hyppig brug. En

Læs mere

Monteringsvejledning Model Art 80/90 F

Monteringsvejledning Model Art 80/90 F Monteringsvejledning Model Art 80/90 F Indholdsfortegnelse: Tillykke med Deres nye bruse kabine For at sikre at kabinen samles korrekt, bedes De følge denne vejledning nøje. Det er specielt vigtigt at

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M

ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M Produkt datablad Karakteristika ZB4BD5 Drejegreb 3 positioner med retur til M Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Hoved for selektor kontakt Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale Chromium

Læs mere

Installationsvejledning. ROCKFON System Samson vægabsorbent ROCKFON System T

Installationsvejledning. ROCKFON System Samson vægabsorbent ROCKFON System T Installationsvejledning ROCKFON System ROCKFON System T ROCKFON System ROCKFON System T General information Produktinformation ROCKFON System Samson er en akustisk vægabsorbent, som består af en 40 mm

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Darling New # DN 7258

Darling New # DN 7258 Leben im Bad Living bathrooms Darling New # DN 7258 Monteringsvejledning 70 90 B 90 170 716 140 140 2050 1980 A/2 A 140 A mm B mm 1200 1020 3x S8 2x 5,5x50 1x 4,5x35 Brugsanvisninger Badeværelsesmøblerne

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 42-43 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Light Tower Skagen Skipperskole Construction drawings AVPD 2013

Light Tower Skagen Skipperskole Construction drawings AVPD 2013 Light Tower Skagen Skipperskole AVPD 2013 Light Tower Skagen Skipperskole AVPD 2013 2-21 Title: Light Tower AYear: 2013 Exhibition type: Permanent commission Site: Skagen Skipperskole, Skagen, DK Commissioner:

Læs mere

ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød

ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød Produkt datablad Karakteristika ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Hoved til nødstop trykknap Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale Chromium plated

Læs mere

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken Indivo løfteenheder til det komfortable køkken 2 Det fleksible køkken Er køkkenet nyt eller et, man har haft glæde af i flere år, kræver det få ændringer at gøre det fleksibelt og tilgængeligt for alle.

Læs mere

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning EN User guide Component checklist You have bought a wall mount for a flat panel display up to 35kg. For mounting on concrete and wooden walls, please use the included screws and plugs. For mounting on

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GRANIT/KOMPOSITSTEN GRANIT/KOMPOSITTSTEIN GRANIT/KOMPOSITSTEN

GRANIT/KOMPOSITSTEN GRANIT/KOMPOSITTSTEIN GRANIT/KOMPOSITSTEN DK NO SE Monterings- og vedligeholdelsesvejledning GRANIT/KOMPOSITSTEN Monterings- og vedlikeholdsveiledning GRANIT/KOMPOSITTSTEIN Monterings- och skötselanvisning GRANIT/KOMPOSITSTEN September 2011 We

Læs mere

Modul nr. 1611 Robotter og matematik! EV3 - DK

Modul nr. 1611 Robotter og matematik! EV3 - DK Modul nr. 1611 Robotter og matematik! EV3 - DK Tilknyttet rom: Newton-rom ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark (pilot) 1611 Newton håndbok - Robotter og matematik! EV3 - DK Side 2 Kort om denne

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

04.2013 / DK FUSION. -Loftløsninger der kombinerer alle funktioner i et designmæssigt hele. Montagevejledning

04.2013 / DK FUSION. -Loftløsninger der kombinerer alle funktioner i et designmæssigt hele. Montagevejledning 0.0 / DK FUSION -Loftløsninger der kombinerer alle funktioner i et designmæssigt hele Montagevejledning Rockfon system Fusion Modulmål (mm) 00 x 600, nedhængt loft. Max. 00 mm 7 Max. 00 mm 600 mm 8 7 /

Læs mere

ROCKFON System D. Installationsvejledning

ROCKFON System D. Installationsvejledning Installationsvejledning ROCKFON System D ROCKFON System D er et skjult skinnesystem fremstillet i galvaniseret stål, som giver mulighed for et enkelt, monolitisk loftudtryk uden synlige skinner. Systemet

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby!

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby! NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic Design for your baby! NO - side 2-6 Voksi Classic har ulike brettemetoder

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere