Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

2 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 1. Indledning Generelt Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned. Borgeren har ifølge kommunens kvalitetsstandard ret til at få vasket tøj og linned hver 2. uge. Vaskeriordningen omfatter ikke rensning og strygning af tøj, vask af dyner, puder, tæpper, gardiner eller rulning af duge og sengetøj. Det står borgeren frit for, at tilkøbe andre ydelser end dem Helsingør Kommune yder hjælp til, men dette er kommunen uvedkommende. Vaskeordningen omfatter følgende: Afhente vasketøj på borgerens bopælsadresse Vask af tøj og linned Tørre tøj og linned Lægge tøj og linned sammen Pakke tøj og linned Levere rent tøj og linned på borgerens bopælsadresse Opgavens omfang Udbuddet omfatter borgere, der er visiteret til vaskeordningen af Visitationen i Helsingør Kommune. Bevilling af vaskeriordning sker efter en individuel faglig vurdering af borgerens behov og vurderes i henhold til Helsingør Kommunes serviceniveau. I den nuværende vaskeriordning, er 461 borgere visiteret til tøjvask. Som udgangspunkt visiteres en borger til tøjvask, der kan rummes af 2 vaskemaskiner modsvarende 8-10 kg tørt tøj hver 14.dag. Det vil sige, at husstande med to borgere visiteres til 4 maskiner tøjvask pr. borger modsvarende kg tørt tøj. Enkelte borgere har behov for hjælp til at samle og pakke vasketøjet, samt til at lægge tøjet på plads når det kommer retur. Disse borgere visiteres til en ydelse "Tillægsydelse, Tøjvask, som levereres af den valgte hjemmehjælpsleverandør. Der må forventes et varierende antal håndteringer/leveringer af tøjvask i løbet af året, jf. eksempelvis ændret visitation, sygehusindlæggelser, ferie samt konkurrence fra andre godkendte leverandører. 2. Kravspecifikation Nedenfor følger kravspecifikationen for udbud af vaskeordning for hjemmeboende borgere visiteret til vaskeordning af tøj/linned. 15/4711 Side 1 af 12

3 Beskrivelse af igangsætning og ophør af vaskeriordning Tilmelding: Leverandøren modtager bestillingen og information om bevillingen fra visitationen via KMD Care, når borger har valgt leverandøren. Leverandøren skal kontakte borgeren med henblik på at aftale dato og tidspunkt for første afhentning og levering af vasketøjet. Ved første levering skal borger modtage en skriftlig bekræftelse på det fremadrettede tidspunkt og ugedag for afhentning og levering af vasketøj. Første aftale om tøjvask skal iværksættes senest 10 hverdage efter, at leverandøren har modtaget besked om tilmelding til vaskeriordning fra visitationen via KMD Care. Eventuelle ændringer i borgerens behov for tøjvask som medfører ændringer i visitationen, varsles i en advis via KMD Care til leverandøren inden for 5 hverdage. Leverandørskift og afmelding: Borgeren har til enhver tid ret til at skifte leverandør med 14 dages varsel fra udgangen af en måned. Borgeren skal henvende sig til visitationen ved ønske om leverandørskift. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående. Afmelding foretages af borgeren til visitationen. Leverandøren skal være borgeren behjælpelig, hvis denne ønsker at foretage en afmelding. Såfremt borgeren efter afmelding ikke tilbageleverer emballage og andre hjælpemidler, leverandøren har stillet til rådighed, er borgeren erstatningsansvarlig over for leverandøren. Kommunen er ikke ansvarlig for leverandørens eventuelle tab. Nøgleboks Hos borgere, der ikke selv kan åbne deres hoveddør, skal leverandøren have adgang via nøgle, og der skal opsættes en nøgleboks. Leverandøren får udleveret en systemnøgle til de pågældende nøglebokse, og leverandøren er ansvarlig for nøglerne uanset hvem hos leverandøren, der har kvitteret for modtagelse af systemnøglen. Borgers aflysning, forgæves gang m.m Ændringer af tidspunkter for afhentning eller aflevering aftales som udgangspunkt direkte mellem borger og leverandør. I tilfælde borgen ikke selv er i stand til at indgå aftaler aftales ændring af tidspunkter for afhentning og levering med borgers leverandør af personlig hjælp. Fristen for, at borgeren kan flytte eller aflyse afhentning eller aflevering, er senest kl dagen før den planlagte afhentning/aflevering. I tilfælde, hvor borgeren ikke er hjemme i det aftalte tidsrum for afhentning/aflevering af vasketøj, borgeren ikke har aflyst aftalen rettidigt eller borgeren ikke har vasketøj til aflevering ved leverandørens fremmøde, betragtes det som forgæves gang. 15/4711 Side 2 af 12

4 I tilfælde af akut indlæggelse eller anden hændelse, der forhindrer rettidig afbestilling af afhentning eller aflevering, betragtes besøget som forgæves gang. Ved udskrivning fra hospital, adviseres leverandøren automatisk om udskrivelse. Procedure ved låst dør Hvis borgeren ikke har meldt afbud, eller leverandøren ikke har fået besked om ændring af hjælpen, og borgeren ikke åbner for leverandøren på det aftalte tidspunkt, skal leverandøren straks følge op på årsagen. Leverandøren skal om muligt kontakte brugeren pr. telefon på alle oplyste telefonnumre. Hvis der ikke opnås kontakt med borgeren, skal leverandøren undersøge via Medcom-adviser, om borgeren er indlagt. Hvis brugeren ikke er indlagt, skal leverandøren om muligt kigge ind gennem vinduer, brevsprække, kontakte pårørende, naboer, varmemester for at sikre, at borgeren ikke er nødlidende. Hvis leverandøren ikke kan finde årsagen til at borgeren ikke er hjemme inden for 1 time, skal leverandøren kontakte visitationen pr. telefon med det samme herefter. Kravspecifikationens opbygning Nr. Hvert krav har et unikt nummer, som anvendes ved henvisninger. Krav Helsingør Kommunes formulering af krav. Generelt Helsingør Kommune ønsker med tøjvaskeordningen at tilbyde en vaskeservice, herunder afhentning og udbringning samt vask af tøj, der er i overensstemmelse med borgernes behov MK Leverandøren skal stille emballage til vasketøjet til rådighed for pakning af snavset vasketøj i borgers hjem MK Leverandøren skal pakke og emballere det rene og tørre vasketøj hensigtsmæssigt MK Leverandøren skal vaske tøjet efter vaskeanvisningen. Hvis vaskeanvisningen mangler skal leverandøren vaske tøjet ud fra en faglig vurdering MK Leverandøren skal sikre at borgerens tøj m.m. entydig kan identificeres MK Leverandøren skal være i stand til at håndtere vask fra grupper af borgere med særlige vaskebehov herunder multiallergikere og borgere inficeret med multiresistente bakterier MK Leverandøren skal kunne modtage oplysninger/bestillinger fra kommunens omsorgssystem KMD Care, herunder kunne modtage beskeder og advis fx om borgers indlæggelse/udskrivelse fra hospital MK Leverandøren skal læse og behandle advis i KMD Care min. 2 gange pr. dag MK Leverandøren skal kunne kontaktes telefonisk alle hverdage i tidsrummet kl Information til borgeren 15/4711 Side 3 af 12

5 Helsingør Kommune ønsker, at borgere, som er tilknyttet tøjvaskordningen, informeres om leverandørens tilbud til borgerne på en måde, der gør dem i stand til at vælge mellem leverandørerne på et velinformeret grundlag, og som skaber tryghed omkring ordningen MK Leverandøren skal udarbejde en leverandørbeskrivelse med beskrivelse af leverandøren og af de tilbudte ydelser til brug for borgernes valg af leverandør. Leverandørbeskrivelsen skal godkendes af Helsingør Kommune MK Leverandørbeskrivelsen skal leveres i papirformat til visitationen. Der skal til enhver tid kunne rekvireres flere eksemplarer MK Leverandørbeskrivelsen skal også leveres elektronisk til Helsingør Kommune i en form, der er velegnet til afsendelse med digital post til borgerne og offentliggørelse på kommunens hjemmeside MK Leverandøren skal skriftligt informere borgeren om væsentlige ændringer i tilknytning til tøjvaskeordningen. Afhentning og aflevering af vasketøjet Helsingør Kommune ønsker, at afhentning og aflevering af vasketøj på borgernes bopæl foregår på en måde, som sikrer borgerne størst mulig tryghed. Afhentning og aflevering MK Leverandøren skal afhente og aflevere vasketøj inde i hjemmet, med mindre borger og leverandør aftaler andet MK Leverandøren skal ved afhentning og aflevering ringe på, vente på at døren bliver åbnet og præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon, og hente/bære vasketøjet fra/til det sted, borgeren anviser MK Leverandøren skal tilbyde at afhente og aflevere vasketøj på alle hverdage i tidsrummet kl MK Leverandøren og borger skal aftale tidspunkt og ugedag, hvor vasketøjet bliver hentet/afleveret MK Leverandøren skal sende en skriftlig bekræftelse til borgeren for aftalte afhentnings- og afleveringstidspunkter MK Leverandøren skal levere ydelsen til den aftalte tid +/- 30 minutter MK Leverandøren skal aflevere det rene tøj/linned til borgeren senest 7 kalenderdage efter afhentning MK Leverandøren skal afsætte den nødvendige tid for udførelsen af ydelsen MK I de særlige tilfælde hvor borger på grund af f.eks. erhvervsarbejde ikke i løbet af en uge kan være hjemme på et tidspunkt mellem kl. 9 og 15, skal leverandør kunne tilbyde afhentning og levering af vasketøj i borgers hjem frem til kl MK Leverandøren skal afhente/aflevere tøj/linned på den førstkommende hverdag, såfremt afhentnings-/afleveringsdag falder på en helligdag. 15/4711 Side 4 af 12

6 2.23. MK Leverandører skal tilpasse aktiviteten med tidspunktet for afhentning og aflevering med dagtilbud og trænings- og sundhedscentre. Tidspunktet for afhentning og aflevering af vasketøj må ikke afskære borgeren fra disse tilbud MK Leverandøren er forpligtet til at koordinere hjælpen til borgeren med andre leverandører, herunder særligt leverandører, der leverer hjælp til pakning af vasketøj og hjælp til at lægge tøjet på plads efter vask MK Leverandøren er forpligtet til at overholde Helsingør Kommunes enhver tid gældende nøgleinstruks herunder overdragelse, sikker opbevaring og brug samt tilbagelevering af nøgler. Forgæves gang MK Ved forgæves gang skal leverandøren kontakte borgeren og tilbyde en ny aftale. Ændringer MK Leverandøren kan ikke aflyse afhentning eller aflevering af vasketøj, men kan flytte aftalen op til to hverdage efter aftale med borgeren. Fristen for, at leverandøren kan flytte en aftale med borgeren, er senest hverdagen før afhentning/aflevering inden kl Glemte og bortkomne sager MK Hvis leverandøren finder glemte sager i vasketøjet, skal leverandøren udvise fleksibilitet og søge at levere de glemte sager tilbage hurtigst muligt til borgeren og senest ved næstkommende afhentning eller aflevering til borgerens hjem uden ekstra omkostninger for borgeren eller kommunen MK I særlige tilfælde skal leverandøren kunne foretage akut levering af glemte sager efter nærmere aftale med borgeren. Beredskab Leverandøren skal have et beredskab, der gør leverandøren i stand til håndtere uforudsete og akutte situationer MK Leverandøren skal kunne kontaktes af visitationen på hverdage i tidsrummet kl. 8:00-15: MK Leverandører skal have et beredskab, der gør leverandørerne i stand til at håndtere fraværsperioder blandt medarbejdere, herunder ferie og sygdom mv. samt løbende til- og afmeldinger. Personaleforhold Helsingør Kommune ønsker, at aflevering og afhentning af tøj på borgerens bopæl foregår på en måde, der sikrer borgeren størst mulig tryghed med respekt for den enkelte borger og under hensyntagen til, at aflevering og afhentning af tøj foregår i borgerens eget hjem. Gældende lovgivning om personaleforhold skal overholdes. 15/4711 Side 5 af 12

7 Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem MK Leverandøren skal sikre at dennes medarbejdere har de kompetencer, der gør dem i stand til at levere ydelsen til Helsingør Kommunes borgere fagligt forsvarligt MK Leverandørens medarbejdere, der leverer og afhenter tøjet, skal bære en genkendelig uniform og skal være forsynet med billedlegitimation. Billede og tekst skal udformes, så svagtseende kan læse det MK Leverandørens medarbejdere skal have modtaget oplæring i hvilke hensyn, som personale med borgerkontakt skal tage i forbindelse med kontakten til ældre borgere. Dette indebærer bl.a. at være venlig og imødekommende, udvise medmenneskelig interesse og respekt for borgerens medbestemmelse, levevis, køn, race, alder og religion MK Leverandøren skal så videt muligt tilstræbe, at afhentning og aflevering af tøjet udføres af samme medarbejder og ligeledes at eventuelle afløsere er de samme MK Leverandørens personale, som har borgerkontakt, skal kunne skrive, læse og forstå dansk MK Leverandørens medarbejdere, der leverer og afhenter tøjet, skal være velsoignerede samt bekendte med og overholde hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen MK Leverandørens medarbejdere, der leverer og afhenter tøjet, skal have bestået kursus i førstehjælp MK Leverandørens medarbejdere, der leverer og afhenter tøjet, skal kunne observere borgerens tilstand både fysisk, psykisk og socialt. Hvis leverandørens medarbejder oplever væsentlige ændringer i borgerens tilstand, fx at borgeren er kommet til skade, virker diffus/usikker eller på anden måde anderledes end normalt, skal medarbejderen straks give Visitationen besked via KMD Care MK Leverandøren skal sikre, at leverandørens medarbejdere er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren MK Leverandørens medarbejdere må ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse MK Leverandøren skal overholde gældende arbejdsmiljølovgivning. Køretøjer MK Alle biler skal være markeret med firmaets navn og logo. Dokumentation, kommunikation og rapportering 15/4711 Side 6 af 12

8 2.44. MK Leverandøren skal kunne dokumentere datoer for afhentning og aflevering af vasketøjet samt forgæves gang MK Leverandøren er forpligtiget til at registrere borgere, der får vasket tøj, de ikke er visiteret til, herunder tøj der åbenlyst ikke tilhører borgeren eller falder uden for kategorierne tøj og linned. Ved gentagne overskridelser af visitationskriterierne skal leverandøren kontakte visitationen MK Leverandøren skal efter anmodning rapportere følgende til visitationen: 1. Antal leverancer i alt. 2. Antal leverancer hvor vasketøjet leveres ved hoveddør/lejlighedsdør eller inde i hjemmet 3. Antal flytninger/afmeldinger efter tidsfristen forårsaget af leverandøren. 4. Antal flytninger/afmeldinger efter tidsfristen forårsaget af borgerne. 5. Antal Forgæves gang. 6. Antal tomme vaskekurve/intet tøj at vaske. 7. Klager fra borgere med angivelse af årsagskategorier. 8. Antal erstatninger vedr. bortkommet tøj. 9. Antal erstatninger vedr. ødelagt tøj. 10. Flytninger af aftaler forårsaget af leverandøren. 11. Forsinkelser i leveringer forårsaget af leverandøren MK Leverandøren skal levere den beskrevne rapportering i krav 2.46 ovenfor i elektronisk form. Visitationen kan kræve rapportering op til 4 gange årligt MK Leverandøren skal uden ophold videresende klager vedr. ydelsen til visitationen. 15/4711 Side 7 af 12

9 3. Tilbudsskema Kvalitet og Service Tilbudsgiver skal besvare nedenstående spørgsmål. Bemærk at det kun er det, der er noteret i dette dokument, at tildelingskriteriet Kvalitet og Service vil blive evalueret på. Tilbudsgiver opfordres til at begrænse sin besvarelse pr. krav (K) til max 1 A4-side (Times New Roman, skriftstørrelse 12). Kvalitet Målsætning: Tilbudsgiver skal sikre en hensigtsmæssig håndtering af vasketøjet fra det beskidte vasketøj pakkes i borgers hjem til det rene vasketøj leveres tilbage, således at processen og det endelige produkt bedst muligt imødekommer borgernes behov og muligheder for at medvirke i processen K Beskriv hvordan tøjet pakkes i borgers hjem og hvilke hjælpemidler, der stilles til rådighed til pakning af tøjet, herunder fx vaskeposer størrelse og antal, der stilles til rådighed K Beskriv vaskeproces og håndtering af tøjet i øvrigt, herunder: Sortering af tøj og linned Vaskeprogrammer Mærkning/identifikation af tøj Temperaturvalg Vaskemidler Maskiner Klinisk renhed (bakterier/mrsa) Optisk renhed Pletter Slitage Allergi Andre forhold af betydning for vurdering af processen 3.3. K Beskriv hvorledes Tilbudsgiver vil efterbehandle, pakke og tilbagelevere, herunder evt. på plads-lægning af, tøjet efter endt vask. 15/4711 Side 8 af 12

10 3.4. K Beskriv Tilbudsgivers vasketilbud udover de visiterede ydelser, jf. kravspecifikationen, eksempelvis: Ekstra tøj og linned ud over den visiterede ramme Rul af linned Vask af uldtøj Vask af silke Rensning Strygning Vask af dyner Redegør for, hvad der evt. indgår i standardtilbuddet og for borgers eventuelle tilkøbsmuligheder. Service Målsætning: Tilbudsgiver skal levere en service der levere op til borgernes forventninger og behov. Der skal udvises en forståelse for hvor borger er i sit liv og borgers situation hvad end det drejer sig om en dement borger, som har glemt at stille sit vasketøj frem eller en borger, som har mistet et stykke tøj i forbindelse med tøjvaskeordningen K Beskriv Tilbudsgivers visioner for den gode borgerrelation K Beskriv hvordan Tilbudsgiver starter nye borgere op i tøjvaskeordningen K Beskriv chaufførens kontakt med borgeren. 15/4711 Side 9 af 12

11 3.8. K Beskriv kundeservicekontakt med borgeren, herunder hvordan og hvornår kundeservice kan kontaktes K Beskriv hvordan Tilbudsgiver vil håndtere bredden af borgere eksempelvis borgere med demens, psykiske lidelser, borger med misbrug, hjerneskade mv. Håndtering kan fx være personalets erfaring og træning i at håndtere sådanne personer K Beskriv samarbejdet med visitation, leverandører af personlig/praktisk hjælp/hjemmehjælp i det daglige K Beskriv Tilbudsgivers procedure for manglende, forsvundet og ødelagt tøj samt erstatning. Kvalitetssikring Målsætning: Tilbudsgiver skal dokumentere, at de arbejder systematisk med at fastholde og udvikle kvaliteten af tøjvaskeydelser og den service, der ydes til borgerne K Beskriv Tilbudsgivers procedure for kvalitetssikring, herunder: Proces for udførelse af kontrol- og kvalitetsmålinger Dokumentation af kvalitetssikringen Tilsyn med evt. underleverandører 15/4711 Side 10 af 12

12 15/4711 Side 11 af 12

Brønderslev Kommune. Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem. Rammeaftalebilag 1: Kravspecifikation

Brønderslev Kommune. Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem. Rammeaftalebilag 1: Kravspecifikation Brønderslev Kommune Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem Kravspecifikation - indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Omfang... 3 3 Markedsføringsmateriale til borgeren i eget hjem... 3 4 Igangsætning

Læs mere

Godkendelsesmodel. Tøjvask for borgere i eget hjem. Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation. Tøjvask for borgere i eget hjem.

Godkendelsesmodel. Tøjvask for borgere i eget hjem. Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation. Tøjvask for borgere i eget hjem. Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem Dato: 12/11 2018 Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Omfang... 3 3. Markedsføringsmateriale til

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Delfin Vask

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Delfin Vask Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Delfin Vask Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune 1. Opgavens indhold...2 2. Opgavens omfang...2 3. Krav til leverandøren...2 3.1 Vask af tøj...3 3.2. Igangsætning og ophør af vaskeriordning...4

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens Re Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 21 Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 21 Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 21 Kvalitetsstandard for tøjvask 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem. Betingelser

Brønderslev Kommune. Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem. Betingelser Brønderslev Kommune Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Ordregiver... 3 2 Spørgsmål... 3 2.1 Spørgsmål og svar... 3 3 Omfang... 3 4 Særlige vilkår...

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 14.03.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.00 10.00 Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER AF SERVICENIVEAU

Læs mere

Kommunal vaskeordning

Kommunal vaskeordning Kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Tøjvask for borgere i eget hjem. Godkendelsesmodel. Tøjvask for borgere i eget hjem. Dato: 12/ Betingelser. Side 1 af 8

Tøjvask for borgere i eget hjem. Godkendelsesmodel. Tøjvask for borgere i eget hjem. Dato: 12/ Betingelser. Side 1 af 8 Godkendelsesmodel Tøjvask for borgere i eget hjem Dato: 12/11 2018 Betingelser Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Spørgsmål... 4 3.1 Spørgsmål og svar... 4 4. Omfang

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

3. Standard for rengøring

3. Standard for rengøring 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET 1 Indhold Kære borger... 3 Praktisk støtte og hjælp... 4 Rengøring... 4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Anden praktisk hjælp... 5 Afløsning i hjemmet... 6 Flytning eller aflysning af

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune

Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune Oversigt over spørgsmål og svar til udbud af Hjemmepleje i Stevns Kommune Skema opdateret den 13.4.2015 Nummer på spørgsmål/ oplysning Dato for besvarel se Spørgsmål 1 13.5 Rammeaftale: 2 Formål og omfang

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Udbud af turkøbsordning til borgere i eget hjem

Udbud af turkøbsordning til borgere i eget hjem Bilag 1 Udbud af turkøbsordning til borgere i eget hjem Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Myndighedscentret specifikation, Januar 2010 1. Indledning Københavns Kommune, Sundheds- og

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation mindstekrav. Vareudbringning

Bilag 2 Kravspecifikation mindstekrav. Vareudbringning Bilag 2 Kravspecifikation mindstekrav Vareudbringning 1 Mindstekrav til Vareudbringning I det følgende fremgår Vesthimmerlands Kommunes mindstekrav til ydelsen. Tilbuddet tages kun i betragtning hvis mindstekravene

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK : ALASKA VASK & RENS APS [ Tilsynet er udført d. 2/9-3/9 2013 af Merete Larsen Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov,

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer.

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.5 INDKØB, I-PAKKE Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Byrådet 19. december Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Byrådet 19. december Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit valg af leverandør

Læs mere

Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem.

Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem. Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem. og svar af d. 7. januar 2016 1. Bilag 1 kravspecifikation, s. 1, pkt. 1.2 I den ydelse som Helsingør Kommune

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte Godkendt i Byrådet den 28. august 2018 SUOC - Team Administration 2.1.8 Praktisk hjælp og støtte Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. Alle

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK FREDERIKSBERG VASK OG RENS [ Tilsynet er udført i perioden d. 8. -25. oktober af Merete Larsen

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i henhold til budgetforliget.

Konkurrenceudsættelse i henhold til budgetforliget. Pkt. 272 Konkurrenceudsættelse i henhold til budgetforliget. Sagsnr. 205658 Byrådet Lukket punkt Resume I forhold til budgetforliget for 2013 præsenteres med denne sag udkast til udbudsmateriale i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Bilag GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Madservice Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 5. februar 2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere