At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen, Lise Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Afdelingsleder Jette Hingebjerg, bestyrelsesformand Hans Peter Jensen, Mie Ørskov Jakobsen, Lise Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Jette Hingebjerg, Formålet med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. 1

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Tilsynet fik generelt et godt indtryk af Kollegiet Aalkjær. Tilsynet blev budt velkommen og bestyrelsesformanden forklarede, at han gerne ville deltage i tilsynet for at se, hvad et tilsyn handler om. Efter tilsynet fortalte han, at han ikke havde hørt noget under tilsynet, som bestyrelsen ikke er bekendt med. Det er tilfredsstillende, at kollegiets bestyrelse har god indsigt i dagligdagen og de mange detaljer vedrørende kollegiets drift. Tilsynet blev vist rundt for at se de ting på fællesarealerne, der er ændret siden sidste tilsyn. Jette fortalte, at det har været nødvendigt at inddrage gæsteværelset til spisestue, så eleverne kan spise opdelt i to grupper. Der var sat lyddæmpere i køkkenloftet og det gav en helt anderledes stemning i rummet. Opholdsstuen var ved at være færdigindrettet med sofaer, gardiner og en større fjernsynsskærm, så flere kan se ordentligt. Aktivitetsrummet er nu inddelt i to rum, så der kan foregå forskellige aktiviteter. Det mindste rum kan anvendes til mere stille, kreative ting mens det største rum er forsynet med bordhockey, bordtennisbord og forskellige maskiner til sport herunder Wii mm. Tilsynet havde bedt om at komme til at tale med nogle af eleverne. To havde indvilget. Jette og bestyrelsesformanden forlod lokalet, mens tilsynet talte med de unge, hver for sig. Den ene elev fortalte om, hvad der fungerer godt og hvad der er mindre godt ved at være på kollegiet. Det er rigtig godt at være sammen med andre unge, lære hinanden at kende, lære om andres grænser og at lave aktiviteter sammen. Men eleven syntes, at pædagogerne bruger for meget tid til at skrive om problemerne i stedet for at tale med eleverne om dem. Det er frustrerende ikke at vide, hvad det er, pædagogerne skriver. Det er svært at vente på, at pædagogerne kommer, når man har behov for dem. Hver elev har to kontaktpædagoger, men denne elev er ikke så tilfreds med sine. Pædagogerne hjælper rigtig meget og gør rigtig meget for eleven, så det er svært at forklare, hvorfor de ikke klinger så godt sammen. Eleven savner nok, at pædagogerne viser noget mere om, hvad de føler og eleven ville gerne selv have lov til at vælge sine kontaktpædagoger. Eleven fortalte, at der ikke er faste tidspunkter for samtaler, men at det ofte er efter spisning. Det er kontaktpersonen, der aftaler tidspunktet, det er ofte når nogle praktiske ting skal aftales. Eleven fortalte, at der ofte er skænderier i huset, eleven har selv deltaget, men det er når den antidepressive medicin er sat ned. Der er også andre beboere, der har det svært indimellem. Der smækkes med døre, og pædagogerne har svært ved at lade være med at blive sure. Magtanvendelse på stedet blev drøftet. 2

3 Eleverne har pligter, og det er i orden, men det er træls at bliver mindet om dem, når man har glemt dem. Eleven fortalte også, at det er rigtig trælst, at de unge er blevet delt op i grupper til aftensmaden, og at de ikke har fået en forklaring på hvorfor. Der har været afholdt ungemøder, men det ender galt, for dagsordenen er ikke ok eleverne gider ikke tale om valg af malerier og den slags. Eleverne har selv taget op, at pædagogerne skriver for meget, men de har bare forklaret, at sådan skal det være. Eleven fortalte, at man skal fortælle, hvornår man går ud, og hvor man går hen. Det er trælst, når man gerne vil gøre spontane ting. Om aftenen kan eleverne deltage i fælles aktiviteter sammen med pædagogerne, der lejes film, man går i biografen eller spiller spil, det meste planlægges fredag. Den anden elev er godt tilfreds med sit ophold på kollegiet. Det kunne være godt at komme til at bo selv, men det er også rart at være sammen med de andre elever. Det er godt at få hjælp til at finde ud af økonomien. Eleven er godt tilfreds med sine kontaktpersoner. Stemningen er generelt god, men der kan være skænderier indimellem. Omgangstonen er ok. Nogle af eleverne kan godt være lidt voldsomme og kunne godt slappe lidt af. Eleven har ikke bemærket, at de ansatte skulle have haft fat i nogen af eleverne. Eleven får hjælp, når der er tid til det, der er to på vagt ad gangen, så det kan planlægges, at der findes tid. Tilsynet bad Jette om at kommentere nogle af kritikpunkterne: 1) Vedrørende valg af kontaktpersoner, så har hver elev netop to, så der kan ske et sceneskift ind imellem. Kontaktpersonerne kommer meget tæt på de unges problemer, og det kan gøre de unge vrede på kontaktpersonen, men de unge kommer også selv til kontaktpersonerne for at få hjælp, når de har problemer. 2) Med hensyn til, at pædagogerne skriver hele tiden, så kan det virke mere påfaldende for nogle af eleverne, som kan føle, at de ikke bliver taget alvorligt, når de bliver bedt om at vente. Pædagogerne er opmærksomme på problematikken og arbejder pædagogisk med problemstillingen. 3) Spørgsmålet om magtanvendelse og om der har været flere tilfælde, som ikke er indberettet blev vendt. Jette fortalte, at der kun har været én magtanvendelse, og havde der været flere, var de blevet indberettet. 4) Tilsynet fortalte Jette, at det ville have været bekymrende, hvis eleverne ikke skulle meddele, hvor de tog hen. Så elevens oplevelse af, at det er trælst at skulle melde, hvor man, er hører med til hverdagen og at indgå i et forpligtende fællesskab med andre. Hvor der er nyt/ændringer siden sidste tilsyn er der markeret med siden sidst fremhævet med fed i hvert berørt afsnit. 3

4 Henstillinger Påbud Der er ikke givet henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger fra sidste tilsyn at følge op på. Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud fra sidste tilsyn at følge op på. Opsummering Kollegiet er blevet godkendt til 10 pladser, der er aktuelt plads til 8 unge. Det 9. værelse er aktuelt inddraget til ekstra spisestue. Fra 1. maj er der kun 7 elever, så der er ikke 100 % belægning. Normeringen er 95 %. Der er forespørgsler fra forskellige kommuner på den ledige plads, men intet er aftalt endnu. Jette har ikke overblik over belægningen til august endnu der er usikkerhed om 2 af elverne - hjemkommunerne arbejder i, om de skal blive eller skal videre. Kollegiet har adresse på Skrænten 4 i Struer, som tidligere har fungeret som kommunalt plejehjem. Stedet er renoveret og fremstår velegnet til kollegiets behov. Gulvet i brusekabinerne er fortsat ikke i orden. En håndværker anbefalede, at gulvene blev malet, men resultatet var at malingen skaller. Der skal findes penge til en anden belægning. Kommunens bygningsafdeling indhenter tilbud på reparation for kollegiet. Tilsynet blev vist rundt for at se de ting på fællesarealerne, der er ændret siden sidste tilsyn. Jette fortalte, at det har været nødvendigt at inddrage gæsteværelset til spisestue, så eleverne kan spise opdelt i to grupper. Der var sat lyddæmpere i køkkenloftet og det gav en helt anderledes stemning i rummet. Opholdsstuen var ved at være færdigindrettet med sofaer, gardiner og en større fjernsynsskærm, så flere kan se ordentligt. Aktivitetsrummet er nu inddelt i to rum, så der kan foregå forskellige aktiviteter. Det mindste rum kan anvendes til mere stille, kreative ting mens det største rum er forsynet med bordhockey, bordtennisbord og forskellige maskiner til sport herunder wii mm. Der er ingen stigning i brugerbetalingen i år. Det er fortsat svært at få hjemkommunerne til at trække elevernes egenbetaling på forhånd. Drøftet problemerne med at hjælpe de unge med økonomien et emne der fylder rigtig meget i de unges liv og er meget svært at håndtere. Der er aktuelt ingen unge under 18 år. Forældresamarbejdet er derfor af en anden karakter, idet de unge over 18 er selvstændige i forhold til forældrene og kan takke nej til involvering af pårørende. 4

5 Kollegiet har ikke modtaget klager siden sidste tilsyn. Der er ingen problemer med misbrug blandt eleverne. De unge vil gerne i byen for at feste og gør det. Men det foregår stille og roligt. Der laves aftaler med den voksne, der er på stedet om afgang og hjemkomst. Personalet er meget opmærksomt på, at målgruppen er sårbar og nem at udnytte. De unge er mere komplekse end tidligere. De kræver flere faglige strenge at spille på. Jette kan mærke behov for at få tilknyttet både psykolog og psykiater med den udvikling, der er i målgruppen. Stedet arbejder med sanseintegration og er i gang med at indrette et terapirum i kælderen. Anvendelse af sanseintegration har god effekt på flere af eleverne. Der er ikke kommet nye beboere siden sidste tilsyn en er rejst med udgangen af april. Beboerne hører til målgruppen. Den mere komplekse gruppe elever har bevirket, at der skal tilknyttes flere fagpersoner. Grundpædagogikken er stadig KRAP, men redskaberne i KRAP rækker ikke altid, så aktuelt inddrages psykologen til rådgivning om konfliktoptrappende adfærd, så personalet kan få hjælp til at undgå at bidrage til optrapning af konflikter. Den nyansatte ergoterapeut har erfaring fra psykiatrien. Helle Enstrøm er tilknyttet som psykolog. Hun kommer nu fast hver 14. dag i stedet for en gang i måneden som tidligere. Hun kommer fast en time på personalemøderne og giver også individuel supervision ved behov. Hun kan også kobles på de enkelte beboere, men det griber hurtigt om sig, for så vil alle elever have psykologbistand. Der har ikke været magtanvendelser i 2009, 2010 og Der har været en enkelt magtanvendelse i Den hører under en anden handlekommune og behandles dér. Magtanvendelsen er knyttet til den elev, hvor der på sidste tilsyn blev orienteret om, at der kunne komme til at ske magtanvendelse. Der er tale om en lovlig magtanvendelse. Indberetningen blev gennemgået med eleven. Det blev afgørelsen også, og der blev givet klagevejledning. Tilsynet fik generelt et godt indtryk af Kollegiet Aalkjær, men bemærkede dog, at traktementet under det tre timer lange tilsyn bestod af en kop kaffe. Tilsynet fordrer ikke et større traktement, men vurderer, at hvis samarbejdspartnere og potentielle beboere præsenteres for det samme, så kan det have en betydning, idet disse kan blive i tvivl om stedets evner til indlevelse over for de unge på stedet. Der er faste aftale med næsten alle elever om samtaler med kontaktpædagogen. Nogle har tid hver dag. Der 5

6 afholdes ikke husmøder aktuelt, fordi de unge har været umotiverede og ikke har deltaget konstruktivt, hvilket har givet dårlig stemning. Det har ellers været holdt hver tirsdag aften. Jette producerer i stedet nyhedsbreve. Der aftales aktiviteter og mad løbende. Spørgsmålet om afholdelse af husmøder skal tages op igen, og formen skal drøftes. I stedet er der fælles aktivitet tirsdag aften, og det er frivilligt at deltage, så udgangspunktet for medvirken kan blive positivt. Jette har indført en mellemvagt på fra kl , det giver 6 timer med ekstra hænder. Her trænes den elev, der har madvagten den dag. Der skal planlægges, købes ind og laves mad. Det er ikke muligt hver dag, og det er heller ikke hensigtsmæssigt, at de unge får varm mad to gange om dagen eleverne får varm mad til frokost på skolen. Eleven og kontaktpædagogen aftaler menuen. Typisk vil eleverne gerne lære at lave bestemte retter og bruger et par gange til at lære det. Der er aktuelt to elever, der ikke går på skolen, begge får varm frokost på praktikstederne. Det er ikke alle elever, der magter at spise på skolen. Når der veksles mellem lune retter og varm mad om aftenen dækkes alle bedst muligt ind. Der er ikke rejst personale, en ny medarbejder er ansat, hun er ergoterapeut, og en medarbejder har fået godkendt fleksjob på stedet. På baggrund af Jettes sygemelding i foråret har tilsynet ønsket, at kollegiets bestyrelse afgør, hvordan kollegiet skal ledes i Jettes fravær. Kollegiets bestyrelse har drøftet spørgsmålet om konstituering af en leder ved Jettes fravær på grund af eksempelvis sygdom. Bestyrelsen har besluttet, at når lederens fravær er af længere varighed (over 8 uger), kan det give god mening at konstituere en leder. Ved kortere perioder sikres det, at ledelsesopgaverne løses på forsvarlig vis. Eksempelvis ved øget inddragelse af de konsulenter, der er tilknyttet kollegiet samt inddragelse af bestyrelsen. Helle Enstrøm er ansat som psykolog på skolen, og Jette har valgt at købe timer hos hende til supervision 2 gange månedligt i stedet for 1. Jette benytter selv Helle Enstrøm efter behov. Der er fortsat et stort arbejde med at få de praktiske ting omkring eleverne koordineret med kommunerne. Kollegiet har købt konsulenttimer på skolen til den del. Nogle kommuner er meget langsomme til at betale regningerne, og det er derfor besluttet, at indføje en tekst på regningerne om, at der løber renter på ved for sen betaling. Flere af eleverne får besøg af kærester og venner. Kollegiet arbejdes lidt på, at alle ikke har besøg på samme tid, men nogle af eleverne hygger sig med at være flere sammen. Flere har kæreste, der kommer hver anden weekend. Der er ikke meget kontakt til de unge i Struer. Eleverne er ikke så trygge ved fremmede unge. Eleverne kommer ud til fritidsaktiviteter, men der skal arbejdes for det. Der er flere af stedets unge, der kommer på UFL unge for 6

7 ligeværd. Jette kunne godt bruge en udslusningslejlighed, hvor stedet kan bistå de unge med en mere selvstændig tilværelse. Flere af eleverne mener, at de er i stand til meget mere, end de reelt kan magte. Adskillige piger taler om drømmen om at få børn. Tilsynet foreslår, at der overvejes indkøb af babydukke til træning. Der kan muligvis søges midler i TRYG fonden. Jette vil tage kontakt. Spørgsmålet om kollegiets samarbejde med StruerSkolen om pasning af skolens elever i ferier og helligdage blev drøftet. Elever, der bor på skolen i lukkeperioder, har en livline til kollegiet, så de må ringe til de ansatte, der har vagt på kollegiet. Eleverne har også mulighed for at komme på besøg. Flere af skolens elever har venner på kollegiet og kommer derfor naturligt på stedet. Men der er ikke tale om et formaliseret ordning med betaling og beregning af timer. Jette ville gerne drøfte muligheden for at sælge ydelser efter servicelovens 83 og 85. Der er ikke så stort pres på pladserne, som der har været, og salget kunne give kollegiet mere elastik i opgaveløsningen, hvis personaleressourcerne kan benyttes til andre opgaver i perioder med færre elever. Drøftet, at salget af den type ydelser ikke kræver en egentlig godkendelse men at der skal være en klar adskillelse af økonomien i de to områder. Tilsynet vil gerne orienteres, hvis Jette påbegynder salg af ydelser, og der vil skulle fremsendes et revideret budget til tilsynets økonomiske konsulent til dokumentation for, at der er adskillelse mellem de to økonomier. 7

8 Tema Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet, og hvor mange pladser er der? Formål Formålet er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Beskrivelse Voksne visiteres efter servicelovens 107, som lyder: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Børn visiteres efter servicelovens 66, nr. 5, jfr. 142, stk. 7, som lyder: 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være 5) opholdssteder for børn og unge, jf. 142, stk , stk. 7: Ved afgørelser om optagelse af opholdssteder for børn og unge, jf. 66, nr. 5, på Tilbudsportalen efter 14, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen eller regionsrådet foretage en vurdering af, om opholdsstedets pædagogiske 8

9 målsætning og metoder gør opholdsstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv. Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens værdigrundlag? (gælder kun kommunens egne tilbud) Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Siden sidst: Kollegiet er blevet godkendt til 10 pladser, der er aktuelt plads til 8 unge. Det 9. værelse er aktuelt inddraget til ekstra spisestue. Siden sidst: Der er ingen bemærkninger fra tilsynets økonomiske konsulent. Siden sidst: Fra 1. maj er der kun 7 elever, så der er ikke 100 % belægning. Normeringen er 95 %. Der er forespørgsler fra forskellige kommuner på den ledige plads, men intet er aftalt endnu. Jette har ikke overblik over belægningen til august endnu der er usikkerhed om 2 af elverne, hjemkommunerne arbejder i, om de skal blive eller skal videre. Ingen OK 9

10 Tema Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs). Formål Formålet er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Beskrivelse Siden sidst: Kollegiet har adresse på Skrænten 4 i Struer, som tidligere har fungeret som kommunalt plejehjem. Stedet er renoveret og fremstår velegnet til kollegiets behov. Gulvet i brusekabinerne er fortsat ikke i orden. En håndværker anbefalede, at gulvene blev malet, men resultatet var at malingen skaller. Der skal findes penge til en anden belægning. Kommunens bygningsafdeling indhenter tilbud på reparation for kollegiet. Tilsynet blev vist rundt for at se de ting på fællesarealerne, der er ændret siden sidste tilsyn. Jette fortalte, at det har været nødvendigt at inddrage gæsteværelset til spisestue, så eleverne kan spise opdelt i to grupper. Der var sat lyddæmpere i køkkenloftet og det gav en helt anderledes stemning i rummet. Opholdsstuen var ved at være færdigindrettet med sofaer, gardiner og en større fjernsynsskærm, så flere kan se ordentligt. Aktivitetsrummet er nu inddelt i to rum, så der kan foregå forskellige aktiviteter. Det mindste rum kan anvendes til mere stille, kreative ting mens det største rum er forsynet med bordhockey, bordtennisbord og forskellige maskiner til sport herunder wii mm. Der er vaskerum. De unge har værelser med eget bad og toilet og tekøkken. Uden for hvert værelse er der opsat knager og hylder med plads til overtøj og sko. 10

11 Bad og toiletforhold. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Den lange fællesgang afbrydes på den måde af garderober og planter. Kollegiet har adgang til have og har via stisystem nem adgang til skolens arealer. Der indgås samarbejdsaftale med skolen om benyttelse af skolens faciliteter. Der er toilet og bad og tekøkken til hvert værelse. Der er fast rengøring om fredagen på egne værelser. Der er medarbejdere, der kan guide og motivere, hvis det er nødvendigt. På fællesarealerne går personalet foran, de unge hjælper og har pligter i løbet af ugen. Ingen OK 11

12 Tema Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Beskrivelse Ja, der oprettes en journal i papirform ved opstart på stedet. Den opbevares i et aflåst skab i et aflåst lokale, ligesom øvrige papirer. Der er også elektroniske journaler. Der er skærmlogin. Der er fælles sikker mail. Personalehåndbogen indeholder materiale om håndtering af personoplysninger. Det er bl.a. beskrevet, at er der behov for at tale om de unge, skal det foregå under forhold, hvor uvedkommende ikke kan komme til at overhøre samtalen. Det understreges også, at mails med personfølsomme oplysninger kun kan sendes fra skolens sikre mail. Medarbejderne skriver under på at have tavshedspligt og på kendskab til magtanvendelsesreglerne. Ingen OK 12

13 Tema Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi, og hvordan sikrer man, at brugerne har overblik over deres økonomi? Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Beskrivelse Siden sidst: Der er ingen stigning i brugerbetalingen i år. Det er fortsat svært at få hjemkommunerne til at trække elevernes egenbetaling på forhånd. Drøftet problemerne med at hjælpe de unge med økonomien et emne der fylder rigtig meget i de unges liv og er meget svært at håndtere. Der er brugerbetaling for de over 18årige: den er steget fra 4.145,75 kr. i måneden i 2010 til 4.270,17 kr. i Den dækker husleje, varme, el, kost, rengøringsmidler, vask, kørsel/aktiviteter. Nej. Det sker efter anmodning. Det sker i et tæt samarbejde med den unge og banken og pårørende/værge. Det handler om at gøre de unge selvstændige på økonomien. Det er en vigtig del af det pædagogiske arbejde at hjælpe med økonomien. Ja, der er udarbejdet en standard. Den er for både under og over 18årige. Den er rettet til personalet og udleveres ikke, men økonomi er en del af de punkter, der gennemgås ved indskrivningssamtalen. Ingen OK 13

14 Tema Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Formål Formålet er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Beskrivelse Siden sidst: Der er aktuelt ingen unge under 18 år. Forældresamarbejdet er derfor af en anden karakter, idet de unge over 18 er selvstændige i forhold til forældrene og kan takke nej til involvering af pårørende. Ellers foregår inddragelse af de pårørende på samme måde som hidtil. For de unge over 18 er samarbejdet med de pårørende på aftalebasis. Den under 18åriges forældre er der kontakt med næsten dagligt. Det sker efter en konkret individuel vurdering. Det er individuelt aftalt. Der er to årlige statusmøder, hvor de pårørende er velkomne, hvis det er ok med den unge. For børnene bliver de pårørende automatisk inviteret med, men børnene er orienterede om det. Børnene deltager også på statusmøderne. Samarbejdet er ikke formaliseret. Nej. Kollegiet inviterer gerne f.eks. til fødselsdage. Der inviteres til forældresamtaler to gange om året. Herudover er der en 3-4 arrangementer om året. Og to statusmøder om året og løbende opfølgninger. Kollegiet har sendt en forespørgsel til VIA i Holstebro om udarbejdelse af en tilfredshedsundersøgelse kunne bruges i en bacheloropgave. Det er nu op til VIA, at melde tilbage, hvis det har interesse. Siden sidst: VIA har ikke meldt tilbage endnu. 14

15 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Medarbejderne arbejder dagligt med brugernes tilfredshed og velbefindende. Der er to årlige statusmøder, hvor både forældre og unge deltager og her har begge mulighed for at komme til orde også om tilfredshed med stedet. De unge tør godt komme med deres meninger, og generelt, er de unge godt tilfredse. Aktuelt er der ikke elevmøder, fordi der var stor utilfredshed med dagsordenen og måden blandt eleverne. Der er derfor pause i elevmøderne. Ingen OK 15

16 Tema Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Beskrivelse Siden sidst: Nej. Proceduren vil blive overholdt. Klageren vil modtage et skriftligt svar. Ingen OK 16

17 Tema Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Formål Formålet er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Beskrivelse Medicinen opbevares i et medicinskab i personalerummet. Skabet er aflåst, det samme gælder personalerummet, som låses, når det forlades. Tre medarbejdere har medicinadministrationskurset, og det, vurderer Jette, er tilstrækkeligt. Det er de tre medarbejdere, der har sundhedsfaglig baggrund. Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Foreligger der en standard for medicinudlevering? Ja Opfølgning på tidligere tilsyn Ingen Det er efter aftale med den enkelte beboer, at stedet opbevarer medicin. Der er udarbejdet retningslinjer for håndtering, som hænger i medicinskabet. Elev og pårørende giver samtykke til at kollegiet må kontakte egen læge ved behov. Nogle af eleverne får receptmedicin bl.a. psykofarmaka. De ansatte regulerer ikke selv i medicinen, det sker via lægen. Der er en margin at arbejde inden for, for at finde den rette dosis. Der benyttes skemaer for alt, hvad der udleveres ud over det ordinerede. Den medicinansvarlige sørger for opdatering og beskrivelse af medicin. Der er kendskab. Vejledningerne er i personalemappen. Ja, det sørger den sundhedsfaglige medarbejder for. Der er aktuelt tre sundhedsfaglige medarbejdere ansat. 17

18 Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud OK 18

19 Tema Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Har brugerne mulighed for at pleje/ få hjælp til at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter mm? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Beskrivelse Ja. Nogen har beholdt egen læge og tandlæge. Kommunens læger bruges også. De aktuelle brugere klarer sig selv. Der kan være spørgsmål om motivation. Nogen gange skal der mere til. Personalegruppen har udarbejdet en kostpolitik, som er bearbejdet med eleverne. De har været med til at bestemme politikken. Stedet opfordrer til fysisk aktivitet. Alle elever på skolen screenes af ergoterapeuter. Der er tre gange halvanden times idræt på skoleskemaet hver uge. Siden sidst: For de elever, der ikke er tilknyttet skolen vil der være mulighed for en screening hos kollegiets egen ergoterapeuter. Ingen OK 19

20 Tema Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Beskrivelse Ja. Misbrugere kan ikke bo på kollegiet. Hovedreglen er, at der ikke må indtages alkohol og stoffer på stedet, men der kan laves konkrete aftaler om f.eks. at drikke en øl inden en tur i byen. Pædagogerne taler individuelt med eleverne om forbrug af alkohol og stoffer i fritiden. Laver aftaler om diskoteksbesøg. Der er klare aftaler om, hvordan og hvornår man må få alkohol. Siden sidst: Der er ingen problemer med misbrug blandt eleverne. De unge vil gerne i byen for at feste og gør det. Men det foregår stille og roligt. Der laves aftaler med den voksne, der er på stedet om afgang og hjemkomst. Personalet er meget opmærksomt på, at målgruppen er sårbar og nem at udnytte. Hvis der skulle blive problemer vil SSP og Misbrugsrådgivningen blive inddraget. Ingen OK 20

21 Tema Tilbuddets målgruppe Formål Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Beskrivelse Lettere udviklingshæmning. Hovedgruppen er intellektuel/kognitiv forstyrrelse defineret ved psykisk funktionsnedsættelse, der bevirker begrænsninger i overordnede mentale funktioner. Samt intellektuelle/kognitive forstyrrelser, der er karakteriseret ved langsom eller manglende udvikling, enten inden for bestemte områder af psyken eller som en mere generel mental retardering. Lettere udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, der medfører kommunikative og sociale problemer. Lettere ADHD udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved opmærksomhedsforstyrrelse og/eller hyperaktivitet og impulsadfærd. Tilknytningsforstyrrelser. Børn der i en tidlig alder har oplevet omsorgsvigt og nu har svært ved at knytte følelsesmæssige relationer til andre mennesker. Gruppen har behov for langt mere støtte og struktur, end den, der kan tilbydes i StruerSkolens kostskole. Der er således behov for mere struktur og en særlig pædagogisk indsats. Der arbejdes efter principperne i KRAP-konceptet. (Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik). Siden sidst: De unge er mere komplekse end tidligere. De kræver flere faglige strenge at spille på. Jette kan mærke behov for at få tilknyttet både psykolog og psykiater med den udvikling, der er i målgruppen. 21

22 Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Stedet arbejder med sanseintegration og er i gang med at indrette et terapirum i kælderen. Anvendelse af sanseintegration har god effekt på flere af eleverne. Siden sidst: Der er ikke kommet nye beboere siden sidste tilsyn en er rejst med udgangen af april. Beboerne hører til målgruppen. Der er ingen unge under 18 år. Ja. Kollegiet bruger visitationsproceduren for skoledelen. Der er nedsat et fælles visitationsudvalg for både skole og kollegium. Ofte er de unge i praktik på skolen, og så kan det vurderes, om de hører til på kollegiet. En eventuel afklaring foregår på skolen, ikke på kollegiet. Siden sidst: Der er aktuelt en forespørgsel fra en ung, der ikke skal gå på Struerskolen men på HF. Proceduren vil så være, at eleven inviteres på besøg og en eventuel visitation skal foretages på kollegiet og ikke på skolen. Ja. Ingen OK 22

23 Tema Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Formål Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Beskrivelse KRAP: kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik. Siden sidst: Den mere komplekse gruppe elever har bevirket, at der skal tilknyttes flere fagpersoner. Grundpædagogikken er stadig KRAP, men redskaberne i KRAP rækker ikke altid, så aktuelt inddrages psykologen til rådgivning om konfliktoptrappende adfærd, så personalet kan få hjælp til at undgå at bidrage til optrapning af konflikter. Den nyansatte ergoterapeut har erfaring fra psykiatrien. Helle Enstrøm er tilknyttet som psykolog. Hun kommer nu fast hver 14. dag i stedet for en gang i måneden som tidligere. Hun kommer fast en time på personalemøderne og giver også individuel supervision ved behov. Hun kan også kobles på de enkelte beboere, men det griber hurtigt om sig, for så vil alle elever have psykologbistand. Det foregår i alt det daglige. Grundbogen i KRAP er indkøbt til alle medarbejdere. Og alle skal med tiden igennem et KRAPkursus. Ser meget på motivation og elevernes motiver for handling. På personalemøderne arbejdes der med, hvordan man kan være anerkendende i konkrete situationer. Ethvert menneske har et udviklingspotentiale, uanset hvilket funktionsniveau pågældende er på. Der er ingen 23

24 Dækker pædagogikken brugergruppens behov, så stedet fortsat er generelt egnet? Bruges der behandlingsplaner, og hvor tit revideres disse? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud på kollegiet, der er så dårlige, at de ikke kan udvikle sig. Ja. Et stykke tid efter, at den unge er flyttet ind, går kontaktperson og ung i gang med at udarbejde en ressourceprofil/handleplan. Der bliver lavet en rapport ved afslutningen på stedet. Siden sidst: I forhold til Tilbudsportalen har Jette valgt at beskrive, at handleplanerne benyttes til resultatdokumentation. Tilføjelser i handleplanen siden sidst har en anden farve, så det bl.a. kan vurderes, om ressourcerne bruges rigtigt og flytter på noget. Nej, ikke endnu. Ingen OK 24

25 Tema Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt. inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Formål Formålet er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Beskrivelse Der var ingen magtanvendelser i Der var ingen i Siden sidst: Der har ikke været magtanvendelser i 2009, 2010 og Der har været en enkelt magtanvendelse i Den hører under en anden handlekommune og behandles dér. Magtanvendelsen er knyttet til den elev, hvor der på sidste tilsyn blev orienteret om, at der kunne komme til at ske magtanvendelse. Der er tale om en lovlig magtanvendelse. Via samtaler og aktiviteter. Siden sidst: Indberetningen blev gennemgået med eleven. Det blev afgørelsen også, og der blev givet klagevejledning. Der er kendskab til procedurerne for indberetning af magtanvendelser. Der vil blive udarbejdet handleplaner konkret. Nej. Nej. Der er en politik om krisehåndtering på skolen som også dækker kollegiet. Der er kontaktpersoner for hver 25

26 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud ansat, som kan hjælpe ved problemer. Stresshåndtering er altid på dagsordenen. Personalet har ikke oplevet fysiske angreb, men nogle af eleverne kan godt være meget verbalt voldsomme. Ingen OK 26

27 Tema Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Formål Formålet er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Beskrivelse Handleplanen udfyldes i et samarbejde mellem den unge og kontaktpersonerne. Der er faste punkter som f.eks. personlig hygiejne, tøjvask, indkøb og medicin og så en beskrivelse af, hvor selvstændigt opgaven kan udføres og en beskrivelse af, hvordan forholdene udføres. Der er plads til, at den unge kan have divergerende meninger. Der udarbejdes også en prosadel til skemaet. Sagsbehandlerne har størst brug for det faste skema, hvor der krydses af. Spørgsmålet er, om skemaet kan stå alene. Det udviklede skema er meget anvendeligt set fra sagsbehandlerside. Der er også en materiale fra undervisningsdelen med i handleplanen, og handlekommunerne er meget tilfredse med, at handleplanen på den måde kommer hele vejen rundt om eleven. Siden sidst: Handleplaner er gennemgået stikprøvevis. Disse er fyldestgørende og meget overskuelige i opbygningen. Fokuspunkter er tydelige og metoder ligeså. Opfølgning sker som beskrevet. Ja. Der følges løbende op på handleplanerne, fordi der opstiles målbare mål, der kan f.eks. være opfølgning efter en uge eller 14 dage. Noget kan kun måles efter et halvt år. Nogle mål skal revideres undervejs. Personalet ledsager eleverne til lægebesøg, hvis det 27

28 Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud ønskes. Nogle gange deltager forældrene, andre gange ikke. Der samarbejdes med hjemkommunernes sagsbehandlere og UU-vejledningen. Det kan give anledning til bøvl når hjemkommunerne vil trække de unge hjem i utide uden at inddrage kollegiet i overvejelserne. I langt de fleste sager fungerer det fint. Ja, ud fra både elevens ønsker og kollegiets forslag. Der skal være indflytningssamtale med den unge og kollegiets kontaktperson, og der skal være en samarbejdsaftale mellem kollegiet og den unge om stedets regler osv. Aktuelt er der husmøder ugentligt. Der indgås en samarbejdsaftale med den unge, den gennemgås og underskrives på den unges første besøg for at være på forkant med en række problemstillinger. Ingen OK 28

29 Tema Brugerens sundhed, trivsel og dagligdag i tilbuddet. Mulige emner Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? Formål Formålet er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Beskrivelse Der holdes ikke deciderede trivselssamtaler, men pædagogerne har samtaler om bl.a. trivsel med beboerne. Pædagogerne er opdelt to og to i kontaktteams, og der er to pædagoger om hver beboer. De fordeler mellem sig, hvem af de to der tager samtalerne med beboerne. Statusmøderne, der holdes minimum 2 gange årligt forløber efter et fast koncept; først lægger eleverne ud med deres mening om forholdene, så tales der om undervisning, kollegiedelen, UU og forhold fra hjemkommunen. Siden sidst: Der er faste aftale med næsten alle elever om samtaler med kontaktpædagogen. Nogle har tid hver dag. Der afholdes ikke husmøder aktuelt, fordi de unge har været umotiverede og ikke har deltaget konstruktivt, hvilket har givet dårlig stemning. Det har ellers været holdt hver tirsdag aften. Jette producerer i stedet nyhedsbreve. Der aftales aktiviteter og mad løbende. Spørgsmålet om afholdelse af husmøder skal tages op igen, og formen skal drøftes. I stedet er der fælles aktivitet tirsdag aften, og det er frivilligt at deltage, så udgangspunktet for medvirken kan blive positivt. 29

30 Hvordan afholdes disse? Hvilken indflydelse har brugeren på sin dagligdag? Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Hvilken indflydelse har brugeren på behandlingsplanerne? Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Jette har indført en mellemvagt på fra kl , det giver 6 timer med ekstra hænder. Her trænes den elev, der har madvagten den dag. Der skal planlægges, købes ind og laves mad. Det er ikke muligt hver dag, og det er heller ikke hensigtsmæssigt, at de unge får varm mad to gange om dagen eleverne får varm mad til frokost på skolen. Eleven og kontaktpædagogen aftaler menuen. Typisk vil eleverne gerne lære at lave bestemte retter og bruger et par gange til at lære det. Der er aktuelt to elever, der ikke går på skolen, begge får varm frokost på praktikstederne. Det er ikke alle elever, der magter at spise på skolen. Når der veksles mellem lune retter og varm mad om aftenen dækkes alle bedst muligt ind. I løbet af dagligdagen formelt og uformelt. Der er indflydelse på huslige ting, fritidsaktiviteter, madlavning og indkøb i weekends. Tøjvask. Dagligdagen i huset. Der er ugentlige husmøder, hvor foranstående diskuteres. De unge skriver ved ankomsten under på, at der er ting, man ikke henter på nettet. Ansættelse, afskedigelse, visitation af nye elever, husets økonomi. De har indflydelse på statusmødet, hvor ressourceprofil/handleplanen udarbejdes. Statusbeskrivelsen udarbejdes af en pædagog og gennemgås med eleven. Hvis der er uenighed vil det fremgå med elevens kommentarer. Elevens mål fremgår også af planen. Der er respekt. Det kan give problemer, når kemien ikke er god, men det er søgt løst med, at alle har to kontaktpædagoger. Der er en god omgangstone i den almindelige dagligdag. Men ved konflikter er tonen 30

31 Hvordan opfylder stedet brugenes behov for nære, stabile relationer til voksne? Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud knap så pæn. Der er knyttet to kontaktpersoner til hver elev. Der er i vagtplanen sørget for, at en af de to kontaktpersoner altid er på vagt. Ingen. Ingen. Ingen OK 31

32 Tema Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Beskrivelse Der benyttes ikke hjælpemidler. Eleverne har egne pc ere. Ingen OK 32

33 Tema Ledelse og personale i tilbuddet Formål Formålet er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Mulige emner Beskrivelse Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? Lederen er ergoterapeut og siden sidst er der ansat endnu en ergoterapeut i en nyoprettet stilling, pågældende har erfaring fra arbejde i psykiatrien. Herudover er der ansat 5 pædagoger og en social og sundhedsassistent. Flere af pædagogerne har flere uddannelser, f.eks. er én både lærer, sygehjælper og pædagog. En medarbejder er netop godkendt til et fleksjob. De to ekstra beboere ville normalt udløse en ekstra medarbejder. Der arbejdes aktuelt på muligheden for at ansætte en ergoterapeut, så personalesituationen kommer på højde med antallet af beboere. Foreløbig har de eksisterende medarbejdere arbejdet ekstra. En deltidsansat er nu næsten på fuld tid og andre tager ekstra vagter. Der er ansat en tilkaldevikar. Medarbejderne er meget fleksible til at flytte deres arbejdstimer til der, hvor de er nødvendige. Jette lader vagtplanlægningen være meget op til medarbejderne. I forhold til den nye bestyrelse er der stort personsammenfald med skolens bestyrelse, men kollegiets personale har fået vedtaget, at personalerepræsentanten skal indgå i bestyrelsen som medlem. 33

34 I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Svarer godt til målgruppens behov. Hvordan arbejdes der med uddannelse og Medarbejderne kan fremsætte ønsker til uddannelse og kompetenceudvikling? kurser, som skal danne basis for den fremtidige opkvalificering. Kollegiet har konsulteret Kirsten Laursen, som er autismekonsulent. Hun har undervist og holdt en temadag for medarbejderne og hun kommer ind over i konkrete sager. Hvordan sikres implementering og fastholdelse af Det foregår på personalemøderne. den opnåede viden i personalegruppen? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og brugere om den? Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af hhv. ledelsen og medarbejderne? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Der arbejdes ud fra en 4 ugers grundplan. Medarbejderne har deltaget i udarbejdelsen. Jette møder ind kl. 8, nattevagten går hjem kl. 9, så der er en times overlap. Jette er i huset, når der er pauser. Eftermiddagsvagten møder ind kl. 14 og går hjem kl. 22. Nattevagten møder ind kl. 17. I weekenderne er en af medarbejderne døgnvagt. Der laves lokalaftaler ved behov. Medarbejderne har afgørende indflydelse på vagtplanen. Ledelsen vurderer, at medarbejderne har det godt. Flere siger, at det er det bedste job, de kunne få. Det har været godt at inddrage medarbejderne i vagtplanlægningen, så der kan tages individuelle hensyn. Det at der ikke er flere medarbejdere giver nogle udfordringer. Siden sidst: Der er ikke rejst personale, en ny medarbejder er ansat og en medarbejder har fået godkendt fleksjob på stedet. På baggrund af Jettes sygemelding i foråret har tilsynet ønsket, at kollegiets bestyrelse afgør, hvordan kollegiet skal ledes i Jettes fravær. Kollegiets bestyrelse har drøftet spørgsmålet om konstituering af en leder ved Jettes fravær på grund af eksempelvis sygdom. 34

35 Hvordan sikres medarbejdernes sikres viden om tilbuddets procedurer, retningslinjer og regler? Tilbydes de ansatte supervision og hvor ofte? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Bestyrelsen har besluttet, at når lederens fravær er af længere varighed (over 8 uger), kan det give god mening at konstituere en leder. Ved kortere perioder sikres det, at ledelsesopgaverne løses på forsvarlig vis. Eksempelvis ved øget inddragelse af de konsulenter, der er tilknyttet kollegiet samt inddragelse af bestyrelsen. Nyansatte får en introduktionsmappe, der er en fælles håndbog, og Jette holder en introduktionsdag med nyansatte. Derefter har den nyansatte en til to følvagter. Mapperne udbygges hele tiden. Siden sidst: Helle Enstrøm er ansat som psykolog på skolen, og Jette har valgt at købe timer hos hende til supervision 2 gange månedligt i stedet for 1. Jette benytter selv Helle Enstrøm efter behov. Ingen OK 35

36 Tema Tilrettelæggelse af den samlede indsats over for brugeren Mulige emner Hvilke samarbejdspartnere har stedet. Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Herunder hvordan arbejdes der med handleplaner? Hvordan bistår stedet brugerne med at opbygge sociale relationer og netværk? Formål Formålet er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Beskrivelse Pårørende, værger, aflastningsfamilier, sagsbehandlere, UU-vejledere, egen læge, psykolog, hospitaler, øvrige undervisningstilbud, praktikvejledere. StruerSkolens undervisningstilbud. Har tilrettelagt et undervisningsforløb for autister i samarbejde med autismeforeningen. Funktionsevnen er afgørende for, om de unge skal bo på kollegiet eller på skolen. Siden sidst: Tilsynet fik generelt et godt indtryk af Kollegiet Aalkjær, men bemærkede dog, at traktementet under det tre timer lange tilsyn bestod af en kop kaffe. Tilsynet fordrer ikke et større traktement, men vurderer, at hvis samarbejdspartnere og potentielle beboere præsenteres for det samme, så kan det have en betydning, idet disse kan blive i tvivl om stedets evner til indlevelse over for de unge på stedet. Siden sidst: Der er fortsat et stort arbejde med at få de praktiske ting omkring eleverne koordineret med kommunerne. Kollegiet har købt konsulenttimer på skolen til den del. Nogle kommuner er meget langsomme til at betale regningerne, og det er derfor besluttet, at indføje en tekst på regningerne om, at der løber renter på ved for sen betaling. Det vurderes, hvad hver enkelt ung magter i forhold til sport og andre udadvendte aktiviteter både i forhold til 36

37 Hvordan arbejder stedet med at sikre den enkelte brugers skolegang? skolens egne elever men også rundt om i byen. Medarbejderne forsøger at orientere hverdagen mod det omgivende samfund og sørger for at komme ud med eleverne til f.eks. udstillinger og på restaurant. Der arbejdes også meget på at styrke relationerne til familien. Hvis det giver bedst mening kan søskende inviteres til at komme på kollegiet i stedet for, at den unge kommer hjem. Medarbejderne hjælper med at finde relevante måder at være sammen med familien på ud fra, hvad der tjener den enkelte bedst. Siden sidst: Flere af eleverne får besøg af kærester og venner. Kollegiet arbejdes lidt på, at alle ikke har besøg på samme tid, men nogle af eleverne hygger sig med at være flere sammen. Flere har kæreste, der kommer hver anden weekend. Der er ikke meget kontakt til de unge i Struer. Eleverne er ikke så trygge ved fremmede unge. Eleverne kommer ud til fritidsaktiviteter, men der skal arbejdes for det. Der er flere af stedets unge, der kommer på UFL unge for ligeværd. Jette kunne godt bruge en udslusningslejlighed, hvor stedet kan bistå de unge med en mere selvstændig tilværelse. Flere af eleverne mener, at de er i stand til meget mere, end de reelt kan magte. Adskillige piger taler om drømmen om at få børn. Tilsynet foreslår, at der overvejes indkøb af babydukke til træning. Der kan muligvis søges midler i TRYG fonden. Jette vil tage kontakt. Siden sidst: Det er ikke længere en selvfølge, at man går på Struerskolen, når man bor på kollegiet, men det er stadig hovedreglen. Der er et tæt samarbejde med skole og kontaktlæreren. De unge, der har svært ved skolen, deltager på det niveau, de magter. Der er tæt kontakt til de kommunale sagsbehandlere for at holde eleverne i skolen. 37

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kollegiet Aalkjær den 22. januar 2013. Oplysninger vedrørende det aktuelle uanmeldte tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kollegiet Aalkjær den 22. januar 2013. Oplysninger vedrørende det aktuelle uanmeldte tilsyn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 25-02-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-6-12 Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kollegiet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-1-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-4-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Bofællesskabet

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 05-08-2013 TILSYNSRAPPORT JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-8-13 Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage)

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage) Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Midlertidige pladser, ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 12. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 9.00 og slut kl. 11.45

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 28.06.2012 Forrige tilsyn

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Broen, Gladsaxevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Broen, Gladsaxevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Broen, Gladsaxevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Ungdomscentret Bofællesskab Nørre Allé 28. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Ungdomscentret Bofællesskab

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

stisk og rimeligt antal pladser og tilstrækkeligt til at kunne dække behovet for pladser af denne type. StruerSkolen godkendes til 5 pladser.

stisk og rimeligt antal pladser og tilstrækkeligt til at kunne dække behovet for pladser af denne type. StruerSkolen godkendes til 5 pladser. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-09-2012 JOURNALNUMMER 27.30.00-P19-2-12 Godkendelsesdokument for 5 anbringelsespladser på

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni Uanmeldt tilsyn Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde 19. juni Tilsynet er udført af: Peter Ege og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gadepulsen, Kapelvej 47, 2. sal, 2200 København N Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen Tilsynet udført d. 4. februar 2011, kl. 17.00-19.00

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Vangevej SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Vangevej SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Vangevej ANMELDT TILSYN DEN: 21.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere