NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine APRIL 2007 NUMMER 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine APRIL 2007 NUMMER 6"

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV APRIL 2007 NUMMER 6 Kære medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin Højt og lavt I dette nummer har vi valgt at sætte lidt focus på de oplevelser rejsende kan komme ud for i højderne. Dels gennem en gennemgang af fysiologien, dels ved to selvoplevede cases. Det er vores opfattelse, at højdeproblemer ikke nyder nok opmærksomhed blandt rejsende, og at især rejsearrangørerne negligerer de problemer der kan opstå i den tynde luft. Ihvertfald er det meget sjældent, at rejsearrangører oplyser andet til deres kunder, end at de bør søge lidt vejledning hos deres læge hvilket de fleste så iøvrigt ikke får gjort. Det er vores opgave, uopfordret, at oplyse vores patienter om de farer den tynde luft udgør. Herudover indeholder dette nummer lidt fra lavlandet, nemlig update på to sygdomme. Med venlig hilsen Peter Winge Kronisk lungesygdom og rejser Af: Torben Seefeldt Rejseaktiviteten globalt er i stadig stigning og stadigt flere mennesker rejser med fly til deres rejsemål. Det er estimeret at over 1 mia. mennesker årligt rejser med fly. Med en befolkningsandel i Danmark på mere end 4-5 % med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) vil kronisk lungesygdomme ofte ses blandt rejsende og flypassagerer. For personer med kronisk lungelidelse er det ikke kun rejsen i fly, der kan give anledning til problemer, men også uvante belastninger på målstedet kan give besvær for lungepatienterne. Høj fugtighed og varme, ekstrem anstrengelse som ved bjergvandring, lavt ilttryk i højderne med tilhørende afkøling eller dykning for at nævne eksempler herpå. Hertil kommer risiko for infektioner som malaria eller legionellose eller blot virale luftvejsinfektioner som følge at ophold i andet faunaområde end hjemme. Stabilitet defineres som fravær af indlæggelse eller væsentlige ændringer i medicineringen med indbyggede karenstider (tabel 1). LUNGEPATIENTEN PÅ REJSE Lungesygdomme Som andre kroniske patienter bør patienter med lungesygdomme i god tid konsultere deres læge mhp råd og vejledning til rejsen. Der kan være behov for supplerende rådgivning og eller vurdering fra lungemedicinsk speciallæge eller fra lungeafdeling på sygehus. Der bør medgives et kort resume om diagnose og behandling på engelsk med angivelse af den givne medicin med oplysning om det generiske produkt. Redaktionsgruppen for dette nummer er: Speciallæge i almen medicin Karin Stausholm, Birkerød Speciallæge i almen medicin Niels Jacob Nielsen, Rønne Speciallæge i almen medicin Peter Winge, Birkerød Speciallæge lunge-, infektionsog intern medicinske sygdomme Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin Eskild Petersen, Århus Speciallæge i almen medicin Lis Andersen Forsikring Vigtigt for enhver rejsende er at være forsikret mod uventet sygdom under rejsen og for den kronisk syge patient gælder særlige vilkår. En forudsætning for at kunne blive forsikret med kronisk sygdom er at sygdommen er stabil. Destination Gule sygesikringsområde Tabel 1. Forsikringsvilkår Oversøiske områder Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL): Patienter med KOL i let grad vil kunne mestre såvel flyrejse som de fleste udfordringer på rejsen uden større besvær. Men foruden besværet vejrtrækning ved anstrengelse er der risiko for exacerbationer. Bør derfor medgives vejledning om og recept til systemisk behandling med steroid og antibiotika til brug ved akutte forværringer. I sværere tilfælde kan iltbehandling under flyrejse komme på tale (se afsnit Karenstid 2 måneder 6 måneder

2 TEMA: HØJDER herom) eller iltbehandling ved ophold, evt. alene betinget af de geografiske forhold (højde). Vejledning om eventuel ændring af destination. Hos iltbehandlede patienter skal der laves aftale med flyselskabet for iltbehandlingen under rejsen og der skal være en aftale på plads på destinationen om fortsat leverance af ilt. Astma bronkiale: Mange astmatikere vil være tilstrækkeligt velregulerede til at mestre selve flyrejsen uden problemer, men risikoen for exacerbation må påpeges. Instruktion i intensiveret lokalbehandling er nødvendig, og instruks i brug af systemisk steroid kan være nødvendig. Ved samtidig høfeber medbringes slimhindedetumescerende dråber til brug ved flyrejse for at mindske risiko for trykpåvirkning fra bihulerne. Med enkelte undtagelser er dykning (fraset snorkeldykning) ikke muligt for personer med astma. Sarkoidose og andre fibroserende lungesygdomme: Ved disse sygdomme er reduktion af iltdiffusionen dominerende og i sværere grader kan der være behov ilt under flyrejsen eller på destinationen Vejledning i brug af systemisk steroid og eller antibiotika ved akut forværring i sygdommen. Lungeemboli: Nedsat diffusion kan være eftervirkninger i varierende grad. Stillingtagen til evt. iltbehandling under flyrejse. Ved risiko for thromboemboli må behandling under længere flyrejser med lavdosis heparin overvejes. Cystiske lungelidelse: Pga det forholdsvise lave tryk i kabinen vil der forekomme en ikke ubetydelig gasekspansion i lukkede rum. Volumenekspansion i lukkede cyster kan medføre pres på omliggende lungevæv med risiko for reduktion i lungefunktionen. Flyrejse og kabinetryk Lufttrykket i atmosfæren aftager med højden over jordens overflade. Ilt udgør 20.9 % af den atmosfæriske luft. I almindelig cruise-højde (grå felt) er lufttrykket reduceret til ca. 200 mm Hg og ilttrykket tilsvarende til ca. 42 mm Hg. Kabinetrykket er derfor øget sv.t. ca m.o,h (8000 fod), hvor ilttrykket udgør ca kpa (110 mm Hg eller sv.t % af det samlede lufttryk) (pilespids). Reduktion i ilttrykket sv.t. kabinetrykket giver en ændring i blodets iltindhold på ca. 3 kpa. Hos patienter med lungelidelse kan dette medføre at lungefunktionen (respirationen) bliver utilstrækkelig til at opretholde iltning af vævene jvf. Schwartz s undersøgelse af kroniske lungepatienter fra Grænsen for respiratorisk insufficiens er 7.3 kpa, og dermed behov for iltbehandling, hvis denne værdi eller lavere findes i hvile. ILTTENSION VED LUNGESYGDOM SEA LEVEL PaO2 9.0 kpa 2250 M.O.H 5.9 kpa SCHWARTZ ET AL: ANN.INT.MED Forud for flyrejser er der derfor behov for en vurdering af om der under opholdet i kabinen er behov for supplerende ilttilskud.

3 TEMA: HØJDER Flyrejse og lungesygdom Uden ilttilskud 1-2 liter ilttilskud Ilttilskud 2 liter over basisniveau Gangdistance > 50 m ubesværet < 50 meter < 50 meter PaO 2 > 9.3 kpa kpa < 7.3 kpa SaO2 > 95% % < 92 % PaCO 2 < 6.0 kpa < 6.0 kpa < 6.0 kpa Til almindeligt skøn kan gangdistancen anvendes, men hvis den er < 50 meter må der suppleres med måling af gastallene på den regionale lungemedicinsk enhed. Enkelte steder er der mulighed for at vurdere iltmætningen (eller ilttrykket) under påvirkning efter udsættelse for 15 % ilt ved den såkaldte hypoxi inhalationstest. Ved længere flyrejser anbefales som thromboseprofylakse småture i kabinen, men for lungepatienter kan denne mindre anstrengelse under kabinens lavtryksforhold være en betydende belastning. Gasekspansion kan ligeledes genere KOL patienten mere end andre, hvorfor det anbefales ikke at indtage kulsyreholdige drikke inden selve afgangen. Kontraindikationer mod flyrejser Ubehandlet eller nyligt behandlet pneumothorax (2-6 ugers karenstid), tuberkulose eller anden smitsom lungesygdom er absolutte kontraindikationer for flyrejser. Hypercapni udgør en relativ kontraindikation og lungepatienter med hypercapni bør kun tillades at rejse med supplerende ilt efter undersøgelse af konsekvensen af supplerende ilt på 1-2 liter til basisbehandlingen med ilt. Guidelines og litteratur: Yderligere information kan opnås fra British Thoracic Society; Thorax 2002; 57: , 2004, updated på Aerospace Medical Association. Aviat Space Environ Med 2003; 74: A1- A19 American Thoracic Society. Air Travel; Key Points 2004 WHO. Travel by air: health considerations. International travel ad health 2002 Thorax. Review Series: Chronic obstructive pulmonary disease: fitness to fly Breathe (ERS). Problems of air travel for patients with lung diseases. December 2006 Torben Seefeldt Speciallæge i lunge-infektionsog intern medicinske sygdomme 3

4 BERETNING Højdesyge i Peru Af: Peter Winge I efteråret 2006 var vi en gruppe på 7 personer, som tog på rejse til Peru. Vi benyttede lokale guider, og rejste således ikke som et større dansk rejseselskab med dansktalende guide. Rejsen var planlagt i detaljer hjemmefra, hoteller og fly var bookede inden afrejsen. Derimod var det helt åbent, hvordan gruppen ønskede at anvende tiden på de forskellige seværdigheder og rejsemål. Gruppen bestod af: A: dreng 13 år B: ung mand 17 år C: kvinde 50 år D: kvinde 50 år E: mand 54 år F: kvinde 60 år G: mand 62 år Ruten på turen var i store træk den samme, som de fleste rejsearrangører anvender på deres grupperejser: Fly til Lima, en dags ophold her Fly til Arequipa, flerdagsudflugt til Colca Canyon Fly til Puno, ved kysten af Titicacasøen Flere dages sejlads på Titicacasøen Tog til Cuzco Flere dages ophold i Cuzco og omegn, inkl. todages-udflugt med tog til Machu Pichu Fly til Puerto Maldonado i Amazonas Tre dages ophold i junglen under primitive forhold Hjemrejse Inden afrejsen havde vi i gruppen besluttet, ikke at ville anvende Diamox som profylakse mod højdesyge, men vi Coca- sælger i Arequipa medbragte tabletterne til at anvende hvis symptomerne blev for voldsomme. Et par af deltagerne havde prøvet Diamox profylaktisk tidligere, og havde følt sig meget generede af bivirkningerne, især paræstesier i ansigtet. Machu Pichu 4

5 BERETNING Alle var i god til fremragende fysisk form ingen tog nogen form for medicin inden afrejsen. Vi havde troet, at opholdet i Arequipa (2325 m over havet) på et døgn inden udflugten til Colca Canyon, ville have hjulpet med højdetilvænningen. Alle anskaffede sig små plastikposer med Coca-blade, coca-bolscher og Cocakarameller. Turen op til Colca Canyon foregik i minibus, dvs. stille og roligt opad af rimelige veje. I løbet af et par timer oplevede alle i varierende grad at højden var generende: de fleste følte sig trætte, fik lidt hovedpine. Vi tyggede lystigt løs på Coca-bladene, og kunne helt klart mærke effekten: ca. 5 min efter at man havde lagt to blade ud i kinden efter at have tygget lidt på dem først, fik man det klart bedre. Effekten varede en times tid. Derimod hjalp hverken coca-the, - bolcher eller - karameller spor. I løbet af eftermiddagen passerede vi det højeste pas, som iflg. den medbragte højdemåler var 4900 m over havet. Der var et stop på en times tid på stedet m over havet, kvinde med Alpaca Overnatning foregik i byen Chivay; hotellet lå iflg. højdemåleren i 4000 m s højde. Inden overnatningen var der en timelang gåtur i omegnen. Om aftenen blev C yderligere utilpas, ville ikke have mad og ville gerne ligge. I løbet af en times tid tabte hun bevidstheden, efter at have haft hallucinationer. Vejrtrækningen var ikke påvirket. I alle bøger om emnet angives altid, at hvis man rammes af højdesyge gælder det bare om at komme ned: et par hundrede meter kan gøre underværker. Men hvordan skal man forholde sig, når man befinder sig langt inde i bunden af en dal, hvor det at komme ned vil medføre, at man skal OP over nogen pas som er mindst 500 m højere?? Heldigvis var vi jo ikke de første lavlændinge på stedet, så hotellet rådede over en iltbombe - og havde såmænd en sygeplejerske ansat! På højsletten D blev i løbet af eftermiddagen dårligere og dårligere: hun mistede ikke bevidstheden, men hun blev mere og mere sløv og træt. Hotellets sygeplejerske insisterede på iltbehandling her også, og igen med god effekt. Også D tog herefter Diamox mens vi oppe i højderne. problemer med højde, begge de yngste klagede over hovedpine og tendens til køresyge, men klarede sig ellers fint. A fik meget generende køresyge dagen efter. Vores lokale guide mente at kunne kurere dette med følgende behandling: Efter 20 minutters ilt-behandling havde C genvundet bevidstheden, men havde det bestemt ikke godt. Efter dette, tog hun Diamox resten af tiden i højden. Den tredje kvindelige deltager mærkede til højden, men klarede sig med coca-blade. Ingen af mændene havde alvorlige En plade af vat blev gennemvædet med sprit og anbragt på maven af patienten (!) 5

6 BERETNING Ved Titicaca søen Noget overraskende blev patienten rask efter ca. 20 min, og havde herefter ingen gener, trods fortsat kørsel på dårlige snoede veje resten af dagen. Direkte adspurgt om hvad dette dog var for en kur, angav guiden blot at sådan havde man altid gjort når man Gadebillede fra Cuzco blev køresyg i højden, men havde man ikke vat ved hånden kunne man bare tage en avisside og overhælde den med sprit. Hverken de Diamox-spisende damer, eller resten af gruppen som tyggede Coca fik mere vrøvl med højden, men vi måtte sande, at ens kondition lider stærkt under den tynde luft: oppe ved Titicacasøen (3830 m over havet) skulle vi gå op af en lang trappe: ingen kunne klare mere end ca. 20 trin, så måtte der pustes ud. Ved ankomsten til Cuzco ( 3326 m. oh) mødte vi flere hold danskere, som stort set havde været uforberedte på alvoren af højden: de var kommet derop direkte fra Lima, sådan som mange rejsebureauer arrangerer deres rundrejser. Rejsebureauet anbefaler blot at tage den lidt med ro den første eftermiddag. Næste dag går det så derudaf med udflugter, vandreture etc. Specielt eet ungt par følte at de havde fået deres ferie totalt ødelagt: kvinden havde ikke orket at rejse sig fra sengen i tre dage og manden havde været sengeliggende 1 ½ døgn: de følte begge trang til at fortælle deres praktiserende læge, som havde vaccineret og informeret dem inden afrejsen, at han havde ydet en dårlig rådgivning. Under opholdet i Cuzco fik B, D og G alle dårlig mave efter at have spist på en lidt tvivlsom restaurant. Specielt sidstnævnte fik en ordentlig omgang med ca. et døgn varende symptomer og sygdomsfornemmelse i svær grad. Alle tre fik efter behandling med Imodium og Ciprofloxacin i kombination fuld restitution. Gruppen fløj herefter ned til Amazonas. Den lokale guide kunne efter udspørgen om interessante sygdomme på stedet berette, at man netop havde haft en periode med Gul feber i området (17 dødsfald), men at det ikke var noget myndighederne ville have frem af hensyn til turismen. Der var heller ingen myndigheder, som kontrollerede vaccinationsstatus ved ankomsten: der var slet ingen sundhedsmyndigheder overhovedet i byen p.t. Hospitalet var lukket pga. pengemangel. 6

7 KURSUSBESKRIVELSE Transport i Amazonas Vi boede primitivt (men spændende) i helt åbne hytter på lave pæle, midt ude i den tætteste jungle. Der var en velsignelse af insekter: alle på udkik efter velnærede danskere. Moskitonettene var i perfekt stand - og imprægnerede som sig hør og bør. Facit: 6 ud af en gruppe på 7 personer, alle meget rejsevante, forsigtige (og synes vi selv: fornuftige rejsende) blev syge på den ene eller anden måde. Kun én person (undertegnede) gik helt fri. Konklusion 1. Højdesyge er et yderst reelt problem, som de rejsende generelt ikke har respekt nok for. Det er vores opgave, som rådgivere for potentielle rejsende til høje steder, at rådgive dem grundigt, og få den rejsende til at forstå risikoen. 2. De sædvanlige grupperejser til Peru indebærer en særdeles stor risiko for udvikling af højdesyge, langt udover hvad man bare kan klare med lidt hovedpinepiller. 3. Man kan ikke føle sig sikker på hvad myndighederne på rejsemålene oplyser om alvorlige epidemier, trods alle internationale overvågninger osv. selv på et så besøgt sted som Peru. Men: Peru er et vidunderligt land at Kvinde med husdyr 3800 m.oh rejse i. Befolkningen er venlig og imødekommende, og der er utrolig meget at se og opleve; prøv det!!!!! 7

8 KURSUSBESKRIVELSE Chikungunya feber Syv ting du bør vide om sygdommen Af: Karin Stausholm 1. Chikungunya feber er første gang beskrevet i Tanzania i og optræder med periodevise udbrud i hhv. Vestafrika, Central-Øst Afrika samt Sydøstasien. Har været aktuel siden 2005 hvor der startede et stort udbrud med > tilfælde omkring det Indiske ocean. I 2006 er sygdommen diagnosticeret hos 3 voksne mennesker i Danmark. 2. Sygdommen forårsages af et RNAvirus. 3. Mennesker smittes ved overførelse af virus af Aedes-myggen; specielt i skumringen. 4. Inkubationstid er 2 10 dage, og sygdomsvarighed i 1-7 dage. Behandlingen er symptomatisk. 5. Influenzalignende symptomer med høj feber, hovedpine, conjunctivitis, symmetrisk ledaffektion af overvejende små led på hænder, ankler og fødder samt muskelsmerter. I 5-10 % af tilfælde er beskrevet kroniske ledgener. Hos ca én promille forekommer meningoencephalitis, endokarditis eller fulminant hepatitis 6. Differentialdiagnostiske overvejelser er Dengue feber (og malaria). Chikungunya virus kan påvises med PCR i den viræmiske periode og ved påvisning af specifikke IgM og IgG antistoffer. 7. Videreudvikling af lovende forebyggende vaccine er gået i stå pga manglende økonomisk interesse. Rejsende til områder med sygdommen må tilrådes omhyggelig forebyggelse af myggestik. Kilder: Foredragsserie af Overlæge Mads Buhl og EPI NYT nr 33/

9 DEBAT & KOMMENTARER Mæslinger Af: Eskild Petersen Vaccination mod mæslinger er en vigtig del af det danske børnevaccinationsprogram. Siden indførelsen af vaccination mod mæslinger ses sygdommen kun sjældent i Danmark. Enkelte mæslingeudbrud er dog rapporteret, senest i februar 2006 (EPI-NYT, Uge 14, 2006). Mæslinger er meget almindeligt i udlandet, og vaccination mod mæslinger er derfor en vigtig rejsevaccination. Der rapporteres hele tiden om udbrud af mæslinger ude i verden og siden 1. januar 2007 har ProMED (www. promedmail.org) en elektronisk nyhedsservice, der rapporterer udbrud under International Society for Infectious Diseases, rapporteret udbrud i følgende lande: 2007 Marts: Februar: Januar: Kina, Rusland Kuwait, Nord Korea, Spanien, USA (adoptivbarn fra Kina) Brasilien, Kina, Skotland, Spanien, Zanzibar 2006 Oktober Italien (Rom) September Fiji August Italien (Toscana) Juli Hviderusland Juni England, Tyskland, USA Maj Australien, Indien, USA April Skotland, Tyskland, Venezuela Marts Venezuela Hvor tidligt kan man MFR-vaccinere små børn? Ved rejse til områder med mæslinger kan børn vaccineres fra (6-) 9-måneders-alderen. Hvis barnet vaccineres før 12-månederes-alderen, skal der gives yderligere to vacciner, som anbefalet i børnevaccinationsprogrammet i 15- måneders- og igen i 12-års-alderen. Birthe Høgh Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Hvidovre Hospital Eskild Petersen Overlæge, dr.med Infektionsmedicinsk afdeling Skejby Sygehus 9

10 REJSETIPS Bestigning af Kilimanjaro i 1978 Et helt fantastisk syn åbenbarede sig for os nedover bjerget og langs Kibo s sider, hvor gletscherne lyste rødligt og grønligt i den opgående sol. Vi var godt udmattede, havde hovedpine og kvalme, men besluttede alligevel at fortsætte det sidste stræk langs kraterkanten mod den øverste top. Den største overvindelse var i virkeligheden at skulle gå lidt nedad igen for så igen at gå opad på klipperne. Vi nåede dog toppen Uhuru Peak (5.895 m) og fik skrevet i logbogen deroppe (den er senere blevet stjålet). Udsigten var igen helt fantastisk inkl. udsigten til Mt. Meru, og vi var nok også lidt psykisk påvirkede af den tynde luft og de fysiske strabadser, som gav en vis eufori. Af: Niels Jacob Nielsen I pinsen 1976 besteg jeg tvillingebjerget til Kilimanjaro Mt. Meru (4.565 m) i Tanzania og nåede toppen pinsemorgen, da solen netop stod op over Kilimanjaro 60 km øst for Meru. Først blev sneen på Kilimanjaro helt lyserød, og så viste solen sig bag bjerget som en stor lysende appelsin, der blev hejst op. Det tog den mindre end et minut at nå op over bjerget, hvorefter jeg ikke kunne se Kilimanjaro mere p.g.a det stærke lys. Efter den tur voksede ønsket om at se Meru fra Kilimanjaro, og 2 år senere gik jeg sammen med en kammerat op til toppen af Afrikas højeste og snedækkede bjerg. Allerede dengang var der mange turister på bjerget, men dog ikke helt så trafikeret som i dag. Vi lejede en 5-dages tur med tilhørende bærere og guide, og lejede tøj og udstyr (varme soveposer, varmt overtøj og støvler) ved indgangen. På turen overnattede vi i de norske bjælkehytter, der er bygget til turen. 1. dag gik vi op gennem våd regnskov til Manderea Hut i ca m. Næste dag nåede vi over trægrænsen og overnattede i Hor- ombo Hut, der ligger i ca m i et tundra-lignende landskab. 3. dag gik vi meget langsomt opad, til vi nåede sadlen, som er et plateau, der ligger imellem Kilimanjaro s 2 toppe Kibo og Mawenzi. Sadlen ligger i over 4.00 meter, hvilket man tydeligt kunne mærke i form af kulde, let åndenød ved selv langsom gang og let trykken i hovedet. Landskabet mindede nu om et goldt månelandskab og var uden vegetation. Sidst på eftermiddagen nåede vi Kibo Hut i ca m, og efter lidt suppe gik vi meget tidligt i seng. Jeg mærkede både lidt kvalme og lidt hovedpine, men faldt i søvn på 2 Paracetamol og 1 Postafen. Kl. 1 om natten vækkede guiden os, og vi startede opstigningen mod toppen gennem løst sand og lava. Opturen var meget hård med tunge ben, åndenød og kulde, og det værste var, at man ikke kunne gå sig varm. Imidlertid gjorde det fantastiske syn, der åbenbarede sig for os, at vi fik extra kræfter. Det var fuldmåne, som oplyste hele sadlen under os og de to toppe af bjerget. Ved solopgang nåede vi kraterkanten Gillman s Point og så solen stå op lige nord for den stejle og uregelmæssige Mawenzi top. Min rejseledsager blev kort efter meget påvirket af højden i form af balancebesvær og nærmest ataxi, og vi var glade for vores forholdsvis friske guide, som hurtigt hjalp ham nedad mod Kibo Hut. Da vi nåede udgangspunktet 1½ døgn senere var det med meget ømme muskler på forsiden af lår og underben og en del vabler på fødderne, men en uforglemmelig oplevelse rigere. Selv om vi begge er læger, havde vi ikke på det tidspunkt hørt om Diamox mod højdesyge og Viagra var jo selvsagt ikke opfundet, så vi måtte klare os med mere symptomatisk behandling. 10

11 REJSETIPS Debat & kommentarer (åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt). Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. Medlems-info Alle medlemmer opfordres til at sende deres e mail adresse til sekretær Lisbeth Conrad: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside. Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Redaktionsgruppen for dette nummer er: Speciallæge i almen medicin, Karin Stausholm, Birkerød Speciallæge i almen medicin, Niels Jacob Nielsen, Rønne Speciallæge i almen medicin, Peter Winge, Birkerød Speciallæge i lunge-, infektions- og intern medicinske sygdomme, Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin, Eskild Petersen, Århus Speciallæge i almen medicin, Lis Andersen Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016 Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle Februar 2016 Dette er den absolut optimale Kilimanjaro tur, hvor vi vandrer ad den smukke Lemosho rute. Vi begynder turen

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Rejser til Peru. Tilsagn om deltagelse inden den 26-5-2014, herefter skal der indbetales et depositum på 50 % af turens pris.

Rejser til Peru. Tilsagn om deltagelse inden den 26-5-2014, herefter skal der indbetales et depositum på 50 % af turens pris. Rejser til Peru Tilsagn om deltagelse inden den 26-5-2014, herefter skal der indbetales et depositum på 50 % af turens pris. Tur 1. 2 24-06-2014 Lima 3 25-06-2014 Bus til Ica (Pingviner, søløver mm) 4

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Iltbehandling i hjemmet Patientvejledning

Iltbehandling i hjemmet Patientvejledning Iltbehandling i hjemmet Patientvejledning Indholdsfortegnelse Hvad er iltmangel?... 3 Iltbehandling... 5 Iltudstyr - fordele og ulemper... 7 Gener ved iltbehandling... 9 Rejse med ilt... 11 Iltbehandling

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Kvalitetsrejse til Peru Peru i ro og mag.

Kvalitetsrejse til Peru Peru i ro og mag. Kvalitetsrejse til Peru Peru i ro og mag. Rejsen kan evt. forlænges På denne rejse besøger vi de traditionelt vigtigste seværdigheder i Peru og Inkariget. Rejsen foregår i ro og mag, men pga. terrænet

Læs mere

Børn der skal hjerteopereres

Børn der skal hjerteopereres Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby Børn der skal hjerteopereres Forældreinformation Århus Universitetshospital Skejby Center for Medfødte Hjertesygdomme cmh.skejby.dk

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

Denne bekræftelse er gældende til: Ole Jørgensen x 4 pax. Kilimanjaro - Whiskey ruten & Safari. 1. rate. Praktiske informationer

Denne bekræftelse er gældende til: Ole Jørgensen x 4 pax. Kilimanjaro - Whiskey ruten & Safari. 1. rate. Praktiske informationer Denne bekræftelse er gældende til: Ole Jørgensen x 4 pax. Kilimanjaro - Whiskey ruten & Safari Dette dokument er bekræftelse af Jeres rejse til Tanzania som indkludere flg.: Fly fra Hamburg til Kilimanjaro

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk

Amisol Travel. Grupperejser & Dykkerture. Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Amisol Travel Grupperejser & Dykkerture Tlf. 80 401 402 - www.amisol.dk Velkommen til en verden med Amisol Over 20 års erfaring Mere end 300 000 gæster Amisol Travel AS er et norsk ejet rejsebureau med

Læs mere

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Hamburg 2009 αlphα1 Tysk Dansk α l p h α 1 Invitation ALFA-1 INFODAG 2009 C14 Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg Lemsahler Landstraße

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 14 December 2009 Læs om: Højdesyge Når det klør i øjet NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 9 April 2008 Forsidefoto: Peter Winge Læs om: Gul feber Paraguay Rejsebeskrivelse fra Afrika Rejsebeskrivelse fra Havasupai

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

MANDEREJSE PYRENÆERNE

MANDEREJSE PYRENÆERNE 7 E. 23. - 29. MAJ 2015 MANDEREJSE PYRENÆERNE VANDRETUR FOR MÆND MED EVENTYRER OG PSYKOTERAPEUT HANS ERIK RASMUSSEN AFSKED UDFORDRING UDSYN MÅLRETTETHED OVERSKRIDE GRÆNSER INDLEVELSE HJEMKOMST Indhold

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Kina: Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Hjem-institution: Viborg sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Sichuan University Chengdu,

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Fra iltapparat til fitnesscenter

Fra iltapparat til fitnesscenter Fra iltapparat til fitnesscenter - En personlig træningshistorie af Lars Jakobsen. Lars Jakobsen er XX år og bor i Århus. I 2002 fik jeg konstateret en betydelig nedsat lungekapacitet. Kronisk lungesarkoidose

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere