NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine APRIL 2007 NUMMER 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine APRIL 2007 NUMMER 6"

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV APRIL 2007 NUMMER 6 Kære medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin Højt og lavt I dette nummer har vi valgt at sætte lidt focus på de oplevelser rejsende kan komme ud for i højderne. Dels gennem en gennemgang af fysiologien, dels ved to selvoplevede cases. Det er vores opfattelse, at højdeproblemer ikke nyder nok opmærksomhed blandt rejsende, og at især rejsearrangørerne negligerer de problemer der kan opstå i den tynde luft. Ihvertfald er det meget sjældent, at rejsearrangører oplyser andet til deres kunder, end at de bør søge lidt vejledning hos deres læge hvilket de fleste så iøvrigt ikke får gjort. Det er vores opgave, uopfordret, at oplyse vores patienter om de farer den tynde luft udgør. Herudover indeholder dette nummer lidt fra lavlandet, nemlig update på to sygdomme. Med venlig hilsen Peter Winge Kronisk lungesygdom og rejser Af: Torben Seefeldt Rejseaktiviteten globalt er i stadig stigning og stadigt flere mennesker rejser med fly til deres rejsemål. Det er estimeret at over 1 mia. mennesker årligt rejser med fly. Med en befolkningsandel i Danmark på mere end 4-5 % med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) vil kronisk lungesygdomme ofte ses blandt rejsende og flypassagerer. For personer med kronisk lungelidelse er det ikke kun rejsen i fly, der kan give anledning til problemer, men også uvante belastninger på målstedet kan give besvær for lungepatienterne. Høj fugtighed og varme, ekstrem anstrengelse som ved bjergvandring, lavt ilttryk i højderne med tilhørende afkøling eller dykning for at nævne eksempler herpå. Hertil kommer risiko for infektioner som malaria eller legionellose eller blot virale luftvejsinfektioner som følge at ophold i andet faunaområde end hjemme. Stabilitet defineres som fravær af indlæggelse eller væsentlige ændringer i medicineringen med indbyggede karenstider (tabel 1). LUNGEPATIENTEN PÅ REJSE Lungesygdomme Som andre kroniske patienter bør patienter med lungesygdomme i god tid konsultere deres læge mhp råd og vejledning til rejsen. Der kan være behov for supplerende rådgivning og eller vurdering fra lungemedicinsk speciallæge eller fra lungeafdeling på sygehus. Der bør medgives et kort resume om diagnose og behandling på engelsk med angivelse af den givne medicin med oplysning om det generiske produkt. Redaktionsgruppen for dette nummer er: Speciallæge i almen medicin Karin Stausholm, Birkerød Speciallæge i almen medicin Niels Jacob Nielsen, Rønne Speciallæge i almen medicin Peter Winge, Birkerød Speciallæge lunge-, infektionsog intern medicinske sygdomme Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin Eskild Petersen, Århus Speciallæge i almen medicin Lis Andersen Forsikring Vigtigt for enhver rejsende er at være forsikret mod uventet sygdom under rejsen og for den kronisk syge patient gælder særlige vilkår. En forudsætning for at kunne blive forsikret med kronisk sygdom er at sygdommen er stabil. Destination Gule sygesikringsområde Tabel 1. Forsikringsvilkår Oversøiske områder Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL): Patienter med KOL i let grad vil kunne mestre såvel flyrejse som de fleste udfordringer på rejsen uden større besvær. Men foruden besværet vejrtrækning ved anstrengelse er der risiko for exacerbationer. Bør derfor medgives vejledning om og recept til systemisk behandling med steroid og antibiotika til brug ved akutte forværringer. I sværere tilfælde kan iltbehandling under flyrejse komme på tale (se afsnit Karenstid 2 måneder 6 måneder

2 TEMA: HØJDER herom) eller iltbehandling ved ophold, evt. alene betinget af de geografiske forhold (højde). Vejledning om eventuel ændring af destination. Hos iltbehandlede patienter skal der laves aftale med flyselskabet for iltbehandlingen under rejsen og der skal være en aftale på plads på destinationen om fortsat leverance af ilt. Astma bronkiale: Mange astmatikere vil være tilstrækkeligt velregulerede til at mestre selve flyrejsen uden problemer, men risikoen for exacerbation må påpeges. Instruktion i intensiveret lokalbehandling er nødvendig, og instruks i brug af systemisk steroid kan være nødvendig. Ved samtidig høfeber medbringes slimhindedetumescerende dråber til brug ved flyrejse for at mindske risiko for trykpåvirkning fra bihulerne. Med enkelte undtagelser er dykning (fraset snorkeldykning) ikke muligt for personer med astma. Sarkoidose og andre fibroserende lungesygdomme: Ved disse sygdomme er reduktion af iltdiffusionen dominerende og i sværere grader kan der være behov ilt under flyrejsen eller på destinationen Vejledning i brug af systemisk steroid og eller antibiotika ved akut forværring i sygdommen. Lungeemboli: Nedsat diffusion kan være eftervirkninger i varierende grad. Stillingtagen til evt. iltbehandling under flyrejse. Ved risiko for thromboemboli må behandling under længere flyrejser med lavdosis heparin overvejes. Cystiske lungelidelse: Pga det forholdsvise lave tryk i kabinen vil der forekomme en ikke ubetydelig gasekspansion i lukkede rum. Volumenekspansion i lukkede cyster kan medføre pres på omliggende lungevæv med risiko for reduktion i lungefunktionen. Flyrejse og kabinetryk Lufttrykket i atmosfæren aftager med højden over jordens overflade. Ilt udgør 20.9 % af den atmosfæriske luft. I almindelig cruise-højde (grå felt) er lufttrykket reduceret til ca. 200 mm Hg og ilttrykket tilsvarende til ca. 42 mm Hg. Kabinetrykket er derfor øget sv.t. ca m.o,h (8000 fod), hvor ilttrykket udgør ca kpa (110 mm Hg eller sv.t % af det samlede lufttryk) (pilespids). Reduktion i ilttrykket sv.t. kabinetrykket giver en ændring i blodets iltindhold på ca. 3 kpa. Hos patienter med lungelidelse kan dette medføre at lungefunktionen (respirationen) bliver utilstrækkelig til at opretholde iltning af vævene jvf. Schwartz s undersøgelse af kroniske lungepatienter fra Grænsen for respiratorisk insufficiens er 7.3 kpa, og dermed behov for iltbehandling, hvis denne værdi eller lavere findes i hvile. ILTTENSION VED LUNGESYGDOM SEA LEVEL PaO2 9.0 kpa 2250 M.O.H 5.9 kpa SCHWARTZ ET AL: ANN.INT.MED Forud for flyrejser er der derfor behov for en vurdering af om der under opholdet i kabinen er behov for supplerende ilttilskud.

3 TEMA: HØJDER Flyrejse og lungesygdom Uden ilttilskud 1-2 liter ilttilskud Ilttilskud 2 liter over basisniveau Gangdistance > 50 m ubesværet < 50 meter < 50 meter PaO 2 > 9.3 kpa kpa < 7.3 kpa SaO2 > 95% % < 92 % PaCO 2 < 6.0 kpa < 6.0 kpa < 6.0 kpa Til almindeligt skøn kan gangdistancen anvendes, men hvis den er < 50 meter må der suppleres med måling af gastallene på den regionale lungemedicinsk enhed. Enkelte steder er der mulighed for at vurdere iltmætningen (eller ilttrykket) under påvirkning efter udsættelse for 15 % ilt ved den såkaldte hypoxi inhalationstest. Ved længere flyrejser anbefales som thromboseprofylakse småture i kabinen, men for lungepatienter kan denne mindre anstrengelse under kabinens lavtryksforhold være en betydende belastning. Gasekspansion kan ligeledes genere KOL patienten mere end andre, hvorfor det anbefales ikke at indtage kulsyreholdige drikke inden selve afgangen. Kontraindikationer mod flyrejser Ubehandlet eller nyligt behandlet pneumothorax (2-6 ugers karenstid), tuberkulose eller anden smitsom lungesygdom er absolutte kontraindikationer for flyrejser. Hypercapni udgør en relativ kontraindikation og lungepatienter med hypercapni bør kun tillades at rejse med supplerende ilt efter undersøgelse af konsekvensen af supplerende ilt på 1-2 liter til basisbehandlingen med ilt. Guidelines og litteratur: Yderligere information kan opnås fra British Thoracic Society; Thorax 2002; 57: , 2004, updated på Aerospace Medical Association. Aviat Space Environ Med 2003; 74: A1- A19 American Thoracic Society. Air Travel; Key Points 2004 WHO. Travel by air: health considerations. International travel ad health 2002 Thorax. Review Series: Chronic obstructive pulmonary disease: fitness to fly Breathe (ERS). Problems of air travel for patients with lung diseases. December 2006 Torben Seefeldt Speciallæge i lunge-infektionsog intern medicinske sygdomme 3

4 BERETNING Højdesyge i Peru Af: Peter Winge I efteråret 2006 var vi en gruppe på 7 personer, som tog på rejse til Peru. Vi benyttede lokale guider, og rejste således ikke som et større dansk rejseselskab med dansktalende guide. Rejsen var planlagt i detaljer hjemmefra, hoteller og fly var bookede inden afrejsen. Derimod var det helt åbent, hvordan gruppen ønskede at anvende tiden på de forskellige seværdigheder og rejsemål. Gruppen bestod af: A: dreng 13 år B: ung mand 17 år C: kvinde 50 år D: kvinde 50 år E: mand 54 år F: kvinde 60 år G: mand 62 år Ruten på turen var i store træk den samme, som de fleste rejsearrangører anvender på deres grupperejser: Fly til Lima, en dags ophold her Fly til Arequipa, flerdagsudflugt til Colca Canyon Fly til Puno, ved kysten af Titicacasøen Flere dages sejlads på Titicacasøen Tog til Cuzco Flere dages ophold i Cuzco og omegn, inkl. todages-udflugt med tog til Machu Pichu Fly til Puerto Maldonado i Amazonas Tre dages ophold i junglen under primitive forhold Hjemrejse Inden afrejsen havde vi i gruppen besluttet, ikke at ville anvende Diamox som profylakse mod højdesyge, men vi Coca- sælger i Arequipa medbragte tabletterne til at anvende hvis symptomerne blev for voldsomme. Et par af deltagerne havde prøvet Diamox profylaktisk tidligere, og havde følt sig meget generede af bivirkningerne, især paræstesier i ansigtet. Machu Pichu 4

5 BERETNING Alle var i god til fremragende fysisk form ingen tog nogen form for medicin inden afrejsen. Vi havde troet, at opholdet i Arequipa (2325 m over havet) på et døgn inden udflugten til Colca Canyon, ville have hjulpet med højdetilvænningen. Alle anskaffede sig små plastikposer med Coca-blade, coca-bolscher og Cocakarameller. Turen op til Colca Canyon foregik i minibus, dvs. stille og roligt opad af rimelige veje. I løbet af et par timer oplevede alle i varierende grad at højden var generende: de fleste følte sig trætte, fik lidt hovedpine. Vi tyggede lystigt løs på Coca-bladene, og kunne helt klart mærke effekten: ca. 5 min efter at man havde lagt to blade ud i kinden efter at have tygget lidt på dem først, fik man det klart bedre. Effekten varede en times tid. Derimod hjalp hverken coca-the, - bolcher eller - karameller spor. I løbet af eftermiddagen passerede vi det højeste pas, som iflg. den medbragte højdemåler var 4900 m over havet. Der var et stop på en times tid på stedet m over havet, kvinde med Alpaca Overnatning foregik i byen Chivay; hotellet lå iflg. højdemåleren i 4000 m s højde. Inden overnatningen var der en timelang gåtur i omegnen. Om aftenen blev C yderligere utilpas, ville ikke have mad og ville gerne ligge. I løbet af en times tid tabte hun bevidstheden, efter at have haft hallucinationer. Vejrtrækningen var ikke påvirket. I alle bøger om emnet angives altid, at hvis man rammes af højdesyge gælder det bare om at komme ned: et par hundrede meter kan gøre underværker. Men hvordan skal man forholde sig, når man befinder sig langt inde i bunden af en dal, hvor det at komme ned vil medføre, at man skal OP over nogen pas som er mindst 500 m højere?? Heldigvis var vi jo ikke de første lavlændinge på stedet, så hotellet rådede over en iltbombe - og havde såmænd en sygeplejerske ansat! På højsletten D blev i løbet af eftermiddagen dårligere og dårligere: hun mistede ikke bevidstheden, men hun blev mere og mere sløv og træt. Hotellets sygeplejerske insisterede på iltbehandling her også, og igen med god effekt. Også D tog herefter Diamox mens vi oppe i højderne. problemer med højde, begge de yngste klagede over hovedpine og tendens til køresyge, men klarede sig ellers fint. A fik meget generende køresyge dagen efter. Vores lokale guide mente at kunne kurere dette med følgende behandling: Efter 20 minutters ilt-behandling havde C genvundet bevidstheden, men havde det bestemt ikke godt. Efter dette, tog hun Diamox resten af tiden i højden. Den tredje kvindelige deltager mærkede til højden, men klarede sig med coca-blade. Ingen af mændene havde alvorlige En plade af vat blev gennemvædet med sprit og anbragt på maven af patienten (!) 5

6 BERETNING Ved Titicaca søen Noget overraskende blev patienten rask efter ca. 20 min, og havde herefter ingen gener, trods fortsat kørsel på dårlige snoede veje resten af dagen. Direkte adspurgt om hvad dette dog var for en kur, angav guiden blot at sådan havde man altid gjort når man Gadebillede fra Cuzco blev køresyg i højden, men havde man ikke vat ved hånden kunne man bare tage en avisside og overhælde den med sprit. Hverken de Diamox-spisende damer, eller resten af gruppen som tyggede Coca fik mere vrøvl med højden, men vi måtte sande, at ens kondition lider stærkt under den tynde luft: oppe ved Titicacasøen (3830 m over havet) skulle vi gå op af en lang trappe: ingen kunne klare mere end ca. 20 trin, så måtte der pustes ud. Ved ankomsten til Cuzco ( 3326 m. oh) mødte vi flere hold danskere, som stort set havde været uforberedte på alvoren af højden: de var kommet derop direkte fra Lima, sådan som mange rejsebureauer arrangerer deres rundrejser. Rejsebureauet anbefaler blot at tage den lidt med ro den første eftermiddag. Næste dag går det så derudaf med udflugter, vandreture etc. Specielt eet ungt par følte at de havde fået deres ferie totalt ødelagt: kvinden havde ikke orket at rejse sig fra sengen i tre dage og manden havde været sengeliggende 1 ½ døgn: de følte begge trang til at fortælle deres praktiserende læge, som havde vaccineret og informeret dem inden afrejsen, at han havde ydet en dårlig rådgivning. Under opholdet i Cuzco fik B, D og G alle dårlig mave efter at have spist på en lidt tvivlsom restaurant. Specielt sidstnævnte fik en ordentlig omgang med ca. et døgn varende symptomer og sygdomsfornemmelse i svær grad. Alle tre fik efter behandling med Imodium og Ciprofloxacin i kombination fuld restitution. Gruppen fløj herefter ned til Amazonas. Den lokale guide kunne efter udspørgen om interessante sygdomme på stedet berette, at man netop havde haft en periode med Gul feber i området (17 dødsfald), men at det ikke var noget myndighederne ville have frem af hensyn til turismen. Der var heller ingen myndigheder, som kontrollerede vaccinationsstatus ved ankomsten: der var slet ingen sundhedsmyndigheder overhovedet i byen p.t. Hospitalet var lukket pga. pengemangel. 6

7 KURSUSBESKRIVELSE Transport i Amazonas Vi boede primitivt (men spændende) i helt åbne hytter på lave pæle, midt ude i den tætteste jungle. Der var en velsignelse af insekter: alle på udkik efter velnærede danskere. Moskitonettene var i perfekt stand - og imprægnerede som sig hør og bør. Facit: 6 ud af en gruppe på 7 personer, alle meget rejsevante, forsigtige (og synes vi selv: fornuftige rejsende) blev syge på den ene eller anden måde. Kun én person (undertegnede) gik helt fri. Konklusion 1. Højdesyge er et yderst reelt problem, som de rejsende generelt ikke har respekt nok for. Det er vores opgave, som rådgivere for potentielle rejsende til høje steder, at rådgive dem grundigt, og få den rejsende til at forstå risikoen. 2. De sædvanlige grupperejser til Peru indebærer en særdeles stor risiko for udvikling af højdesyge, langt udover hvad man bare kan klare med lidt hovedpinepiller. 3. Man kan ikke føle sig sikker på hvad myndighederne på rejsemålene oplyser om alvorlige epidemier, trods alle internationale overvågninger osv. selv på et så besøgt sted som Peru. Men: Peru er et vidunderligt land at Kvinde med husdyr 3800 m.oh rejse i. Befolkningen er venlig og imødekommende, og der er utrolig meget at se og opleve; prøv det!!!!! 7

8 KURSUSBESKRIVELSE Chikungunya feber Syv ting du bør vide om sygdommen Af: Karin Stausholm 1. Chikungunya feber er første gang beskrevet i Tanzania i og optræder med periodevise udbrud i hhv. Vestafrika, Central-Øst Afrika samt Sydøstasien. Har været aktuel siden 2005 hvor der startede et stort udbrud med > tilfælde omkring det Indiske ocean. I 2006 er sygdommen diagnosticeret hos 3 voksne mennesker i Danmark. 2. Sygdommen forårsages af et RNAvirus. 3. Mennesker smittes ved overførelse af virus af Aedes-myggen; specielt i skumringen. 4. Inkubationstid er 2 10 dage, og sygdomsvarighed i 1-7 dage. Behandlingen er symptomatisk. 5. Influenzalignende symptomer med høj feber, hovedpine, conjunctivitis, symmetrisk ledaffektion af overvejende små led på hænder, ankler og fødder samt muskelsmerter. I 5-10 % af tilfælde er beskrevet kroniske ledgener. Hos ca én promille forekommer meningoencephalitis, endokarditis eller fulminant hepatitis 6. Differentialdiagnostiske overvejelser er Dengue feber (og malaria). Chikungunya virus kan påvises med PCR i den viræmiske periode og ved påvisning af specifikke IgM og IgG antistoffer. 7. Videreudvikling af lovende forebyggende vaccine er gået i stå pga manglende økonomisk interesse. Rejsende til områder med sygdommen må tilrådes omhyggelig forebyggelse af myggestik. Kilder: Foredragsserie af Overlæge Mads Buhl og EPI NYT nr 33/

9 DEBAT & KOMMENTARER Mæslinger Af: Eskild Petersen Vaccination mod mæslinger er en vigtig del af det danske børnevaccinationsprogram. Siden indførelsen af vaccination mod mæslinger ses sygdommen kun sjældent i Danmark. Enkelte mæslingeudbrud er dog rapporteret, senest i februar 2006 (EPI-NYT, Uge 14, 2006). Mæslinger er meget almindeligt i udlandet, og vaccination mod mæslinger er derfor en vigtig rejsevaccination. Der rapporteres hele tiden om udbrud af mæslinger ude i verden og siden 1. januar 2007 har ProMED (www. promedmail.org) en elektronisk nyhedsservice, der rapporterer udbrud under International Society for Infectious Diseases, rapporteret udbrud i følgende lande: 2007 Marts: Februar: Januar: Kina, Rusland Kuwait, Nord Korea, Spanien, USA (adoptivbarn fra Kina) Brasilien, Kina, Skotland, Spanien, Zanzibar 2006 Oktober Italien (Rom) September Fiji August Italien (Toscana) Juli Hviderusland Juni England, Tyskland, USA Maj Australien, Indien, USA April Skotland, Tyskland, Venezuela Marts Venezuela Hvor tidligt kan man MFR-vaccinere små børn? Ved rejse til områder med mæslinger kan børn vaccineres fra (6-) 9-måneders-alderen. Hvis barnet vaccineres før 12-månederes-alderen, skal der gives yderligere to vacciner, som anbefalet i børnevaccinationsprogrammet i 15- måneders- og igen i 12-års-alderen. Birthe Høgh Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Hvidovre Hospital Eskild Petersen Overlæge, dr.med Infektionsmedicinsk afdeling Skejby Sygehus 9

10 REJSETIPS Bestigning af Kilimanjaro i 1978 Et helt fantastisk syn åbenbarede sig for os nedover bjerget og langs Kibo s sider, hvor gletscherne lyste rødligt og grønligt i den opgående sol. Vi var godt udmattede, havde hovedpine og kvalme, men besluttede alligevel at fortsætte det sidste stræk langs kraterkanten mod den øverste top. Den største overvindelse var i virkeligheden at skulle gå lidt nedad igen for så igen at gå opad på klipperne. Vi nåede dog toppen Uhuru Peak (5.895 m) og fik skrevet i logbogen deroppe (den er senere blevet stjålet). Udsigten var igen helt fantastisk inkl. udsigten til Mt. Meru, og vi var nok også lidt psykisk påvirkede af den tynde luft og de fysiske strabadser, som gav en vis eufori. Af: Niels Jacob Nielsen I pinsen 1976 besteg jeg tvillingebjerget til Kilimanjaro Mt. Meru (4.565 m) i Tanzania og nåede toppen pinsemorgen, da solen netop stod op over Kilimanjaro 60 km øst for Meru. Først blev sneen på Kilimanjaro helt lyserød, og så viste solen sig bag bjerget som en stor lysende appelsin, der blev hejst op. Det tog den mindre end et minut at nå op over bjerget, hvorefter jeg ikke kunne se Kilimanjaro mere p.g.a det stærke lys. Efter den tur voksede ønsket om at se Meru fra Kilimanjaro, og 2 år senere gik jeg sammen med en kammerat op til toppen af Afrikas højeste og snedækkede bjerg. Allerede dengang var der mange turister på bjerget, men dog ikke helt så trafikeret som i dag. Vi lejede en 5-dages tur med tilhørende bærere og guide, og lejede tøj og udstyr (varme soveposer, varmt overtøj og støvler) ved indgangen. På turen overnattede vi i de norske bjælkehytter, der er bygget til turen. 1. dag gik vi op gennem våd regnskov til Manderea Hut i ca m. Næste dag nåede vi over trægrænsen og overnattede i Hor- ombo Hut, der ligger i ca m i et tundra-lignende landskab. 3. dag gik vi meget langsomt opad, til vi nåede sadlen, som er et plateau, der ligger imellem Kilimanjaro s 2 toppe Kibo og Mawenzi. Sadlen ligger i over 4.00 meter, hvilket man tydeligt kunne mærke i form af kulde, let åndenød ved selv langsom gang og let trykken i hovedet. Landskabet mindede nu om et goldt månelandskab og var uden vegetation. Sidst på eftermiddagen nåede vi Kibo Hut i ca m, og efter lidt suppe gik vi meget tidligt i seng. Jeg mærkede både lidt kvalme og lidt hovedpine, men faldt i søvn på 2 Paracetamol og 1 Postafen. Kl. 1 om natten vækkede guiden os, og vi startede opstigningen mod toppen gennem løst sand og lava. Opturen var meget hård med tunge ben, åndenød og kulde, og det værste var, at man ikke kunne gå sig varm. Imidlertid gjorde det fantastiske syn, der åbenbarede sig for os, at vi fik extra kræfter. Det var fuldmåne, som oplyste hele sadlen under os og de to toppe af bjerget. Ved solopgang nåede vi kraterkanten Gillman s Point og så solen stå op lige nord for den stejle og uregelmæssige Mawenzi top. Min rejseledsager blev kort efter meget påvirket af højden i form af balancebesvær og nærmest ataxi, og vi var glade for vores forholdsvis friske guide, som hurtigt hjalp ham nedad mod Kibo Hut. Da vi nåede udgangspunktet 1½ døgn senere var det med meget ømme muskler på forsiden af lår og underben og en del vabler på fødderne, men en uforglemmelig oplevelse rigere. Selv om vi begge er læger, havde vi ikke på det tidspunkt hørt om Diamox mod højdesyge og Viagra var jo selvsagt ikke opfundet, så vi måtte klare os med mere symptomatisk behandling. 10

11 REJSETIPS Debat & kommentarer (åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt). Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. Medlems-info Alle medlemmer opfordres til at sende deres e mail adresse til sekretær Lisbeth Conrad: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside. Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Redaktionsgruppen for dette nummer er: Speciallæge i almen medicin, Karin Stausholm, Birkerød Speciallæge i almen medicin, Niels Jacob Nielsen, Rønne Speciallæge i almen medicin, Peter Winge, Birkerød Speciallæge i lunge-, infektions- og intern medicinske sygdomme, Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin, Eskild Petersen, Århus Speciallæge i almen medicin, Lis Andersen Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Programforslag for 7 dages bestigning af Kilimanjaro

Programforslag for 7 dages bestigning af Kilimanjaro Programforslag for 7 dages bestigning af Kilimanjaro Machame ruten Generelt om bestigningen af Kilimanjaro Kilimanjaro er Afrikas højeste bjerg, 5.895 meter over havet. Samtidig er det verdens højeste

Læs mere

populære rute på Kilimanjaro, bl.a. fordi det er den mest direkte og dermed den korteste af ruterne.

populære rute på Kilimanjaro, bl.a. fordi det er den mest direkte og dermed den korteste af ruterne. MARANGURUTEN COCA-COLA RUTEN Kilimanjaro-bestigning 9 DAGE MED AFREJSE HVER DAG, ÅRET RUNDT. Pris per person v/2 personer fra kr. 19.000,Marangu-ruten også kaldet for Coca Cola-ruten - har igennem mange

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Tag med til toppen af Mount Meru med dansktalende rejseleder. Dette smukke bjerg byder på en udfordrende og naturrig oplevelse.

Tag med til toppen af Mount Meru med dansktalende rejseleder. Dette smukke bjerg byder på en udfordrende og naturrig oplevelse. Dato: 06. 07 2016 BESTIGNING AF MOUNT MERU Tag med til toppen af Mount Meru med dansktalende rejseleder. Dette smukke bjerg byder på en udfordrende og naturrig oplevelse. Tlf.: (+45) 56 36 25 45 info@safarieksperten.dk

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016

Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle. Februar 2016 Kilimanjaro Lemosho ruten med dansk rejseleder Peter Larsen fra Lido Fitness Vejle Februar 2016 Dette er den absolut optimale Kilimanjaro tur, hvor vi vandrer ad den smukke Lemosho rute. Vi begynder turen

Læs mere

Rejser til Peru. Vi arrangerer rejser for mindre selskaber på 12-14 personer. Ring for at høre nærmere

Rejser til Peru. Vi arrangerer rejser for mindre selskaber på 12-14 personer. Ring for at høre nærmere Rejser til Peru Vi arrangerer rejser for mindre selskaber på 12-14 personer. Ring for at høre nærmere Tilsagn om deltagelse på nedenstående rejser, inden den 6-5-2016, herefter skal der indbetales et depositum

Læs mere

Rejser til Peru. Tilsagn om deltagelse inden den 26-5-2014, herefter skal der indbetales et depositum på 50 % af turens pris.

Rejser til Peru. Tilsagn om deltagelse inden den 26-5-2014, herefter skal der indbetales et depositum på 50 % af turens pris. Rejser til Peru Tilsagn om deltagelse inden den 26-5-2014, herefter skal der indbetales et depositum på 50 % af turens pris. Tur 1. 2 24-06-2014 Lima 3 25-06-2014 Bus til Ica (Pingviner, søløver mm) 4

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Tanzania og Zanzibar. Mount Meru meter. Telefon

Tanzania og Zanzibar. Mount Meru meter. Telefon Telefon 47 16 12 20 Tanzania og Zanzibar Fantastisk 5 dages trekkingtur til Mount Meru - Tanzanias næsthøjeste bjerg og kontinentets femtehøjeste bjerg Rejsegarantifonden 1571 Medlem af Danmarks Rejsebureau

Læs mere

KLASSISK SAFARI I DET NORDLIGE TANZANIA

KLASSISK SAFARI I DET NORDLIGE TANZANIA Dato: 24. 06 2016 KLASSISK SAFARI I DET NORDLIGE TANZANIA På denne dejlige safari til Tanzanias verdensberømte nordlige safariområder kan nogle af Afrikas... Tlf.: (+45) 56 36 25 45 info@safarieksperten.dk

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag.

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag. September 2007 Overophedning og Hedeslag Overophedning er ingen sygdom i sig selv, men et symptom på at noget er galt. Ved ophold i varmt klima er der stor risiko for overophedning og i sidste ende hedeslag.

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika

Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika Vaccinationsanbefalinger til Sydamerika Bolivia En del af rejseforberedelserne indbefatter vaccination. De anbefalede vaccinationer afhænger f.eks. af rejsens varighed, destinationer i Bolivia og hygiejniske

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Programforslag for 8 dages bestigning af Kilimanjaro

Programforslag for 8 dages bestigning af Kilimanjaro Programforslag for 8 dages bestigning af Kilimanjaro Lemosho ruten Generelt om bestigningen af Kilimanjaro Kilimanjaro er Afrikas højeste bjerg, 5.895 meter over havet. Samtidig er det verdens højeste

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Tanzania - Bestig Kilimanjaro via Machame-ruten - inkl. 5 dage på Zanzibar

Tanzania - Bestig Kilimanjaro via Machame-ruten - inkl. 5 dage på Zanzibar Tanzania - Bestig Kilimanjaro via Machame-ruten - inkl. 5 dage på Zanzibar Denne version af Kilimanjaro - Machame-ruten + 5 dage / 4 nætter på Zanzibar er en individuel tur, hvor I selv vælger datoen.

Læs mere

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet.

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Hermed har I turkataloget. Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Den enkelte kreds kan opdele sig i flere turhold - blot at der er en ansvarlig

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Dedikeret til Asles mor og far Af Ulrik T. Skafte Illustreret af Rasmus Juul En syg historie om en rask dreng En syg historie om en rask dreng Af Ulrik T. Skafte Illustreret af Rasmus Juul 1. udgave, 1.

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Værd at vide om. Peru. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Peru. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Peru Rejs med hjerte, hjerne & holdning Peru fakta Hovedstad Indbyggere Sprog Lima 30,4 mio. Quechua og spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Sol Her kan du læse en række forskellige

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab)

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Patientinformation 2011 Forfattere: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Helsevej

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Oktober 2011

Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Oktober 2011 Foreløbige resultater og erfaringer med anvendelse af telehomecare til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Oktober 2011 Projektets formål er at eftervise, at det er muligt, at opnå følgende fordele

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

ILLUSTRERET REJSEDAGBOG - SRI LANKA

ILLUSTRERET REJSEDAGBOG - SRI LANKA SRI LANKA 2010-2. Del 1 ILLUSTRERET REJSEDAGBOG - SRI LANKA 23.NOV Delhousie (90 km fra Kandy) Op kl. 6, omelet og en god kande kaffe, afregning, tuk tuk til Peradeniya og 1.klasse kupé til Hatton. Mens

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Tanzanias nordlige højdepunkter 11 dage Kontakt os for pris T arangire - Lake Manyara - Ngorongoro - Serengeti BENNS Safari byder velkommen til en forrygende safari til et af verdens absolut førende safarilande,

Læs mere

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine DK BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Kili safari 8 dage Kontakt os for pris Amboseli - Lake Naivasha - Masai Mara I Masaiernes Kenya kunne man fristes til at sige om denne safari. Fra udsigten til Kilimanjaro via Rift Valley søen Naivasha

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Norge: Navn: Charlotte Lilbæk Meldgaard Hjem-institution: VIA University College Viborg Holdnummer: 164939 Værts-institution/Universitet: Høgskolen Gjøvik Praktikplads/Hospital:

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat)

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Spørgsmålene er beregnet til børn som dig, der har cystisk fibrose. Dine svar vil hjælpe os med at forstå, hvordan det er at have sygdommen, og hvordan behandlingerne

Læs mere

Information om behandling med ilt i hjemmet

Information om behandling med ilt i hjemmet Information om behandling med ilt i hjemmet Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Lungeklinikken 2 Hvorfor iltbehandling? Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Colombia. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Colombia Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Colombia Hovedstad Indbyggere Sprog Bogotá 46,7 mio. Spansk Religion Valuta Areal Romerskkatolicisme Peso 1.141.748 km2 Herunder kan du

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle

Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle Dagens kørsel 744 km fra Erholungspark Camping til Chiemsee Camping nær den Østriske grænse Dagens kørsel:

Læs mere

KENYAS NæSEHORN OG ROVDYR

KENYAS NæSEHORN OG ROVDYR Dato: 17. 06 2016 KENYAS NæSEHORN OG ROVDYR med dansktalende rejseleder Safari Eksperten byder dig velkommen til en fremragende safari, med danske... Tlf.: (+45) 56 36 25 45 info@safarieksperten.dk Safari

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere