orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S"

Transkript

1 orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S

2 Gymnasiet er ikke kun en leg; det er hårdt, men med disciplin, engagement og vilje er alt muligt Velkommen I denne folder vil vi fortælle dig noget om studentereksamen på Herning Gymnasium. Vi vil give dig et indtryk af de muligheder, du får, hvis du vælger stx. Vi fortæller også, hvor du kan få flere oplysninger, hvis du er interesseret. Vores uddannelse stiller krav til dig. Men hvis du gør dit bedste, er vi sikre på, at du bliver rigtig godt forberedt til at fortsætte på en videregående uddannelse. Samtidig vil du opleve, at fællesskabet med andre om både det faglige arbejde og det sociale liv vil bringe dig mange glæder. Det er spændende at lære noget. Herning Gymnasium - godt at blive klog på. Søren Brøndum Rektor SKOLENS VISION: Vi ønsker: 1. at hver eneste elev udvikler evnen til at undres og begejstres 2. at hver eneste elev trives, bliver dygtig og får lyst til videre uddannelse 3. at hver eneste elev bliver en ansvarlig borger i fremtidens samfund Hårdt og udbytterigt Det er hårdt at gå i gymnasiet, det er der ingen tvivl om. Der er bare så mange andre glæder ved gymnasielivet, som jeg synes er værd at nævne! Du har alle muligheder for at engagere dig i det sociale liv ved siden af lektier og afleveringer. Det vil både give et pusterum og skabe venskaber på tværs af årgange. Du kommer også til at opleve et unikt fælleskab, de fedeste fester og ikke mindst lærer du noget om dig selv. Gymnasielivet er en hård kamp, men den er værd at tage! Ida Caspersen, 2.p, Elevrådsformand Gymnasiets opbygning Gymnasiet begynder med et grundforløb på et ½ år. Grundforløbet er det samme for alle elever. Det giver dig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder og er forhåbentlig med til at bekræfte dig i dit valg af gymnasial uddannelse. Derefter følger et studieretningsforløb på 2½ år. En studieretning består af en række fælles obligatoriske fag og normalt tre studieretningsfag. Disse fag udgør tilsammen studieretningen, hvor flere fag er nært knyttet til hinanden og derfor kan arbejde tæt sammen i perioder. I starten af 1.g dannes de enkelte klasser af elever, der ved ansøgningen har ønsket samme studieretning. Men den endelige klassedannelse finder sted efter det endelige valg af studieretning i december. Studieretninger i 4 forskellige huse De forskellige studieretninger, vi udbyder, er inddelt i 4 huse: Naturvidenskabelige Sproglige Samfundsvidenskabelige Kunstneriske Det er elevernes valg, der bestemmer, hvilke studieretninger, der bliver oprettet. Du kan være sikker på at få en studieretning inden for en af de 4 huse, men oprettelse af en bestemt studieretning forudsætter at tilstrækkeligt mange elever har ønsket den. Du kan derfor blive bedt om at vælge om. 2 3

3 Grundforløb 1/2 år Studieretningsforløb 2 1/2 år Valgfag Gymnasiet er som en rutsjebane; nogle gange er alt uoverskueligt med lektier, og andre gange det fedeste valg nogensinde. Man må yde for at nyde! Studieretningsfag Ingen 2 eller 3 studieretningsfag Dit afgørende valg er valget af studieretning. Derudover har du i nogle studieretninger mulighed for at vælge enkelte andre fag (valgfag). Vi tilbyder følgende valgfag: Obligatoriske Obligatoriske fag fag Valgfag Dansk Historie Samfundsfag Matematik Fysik Engelsk 2. fremmedsprog Idræt Kunstnerisk fag Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Ingen De obligatoriske fag fylder mest i undervisningstiden og er fælles for alle, uanset valg af studieretning. Alle elever skal have et 2. fremmedsprog. På Herning Gymnasium udbyder vi - Tysk (fortsættersprog) B/A - Fransk (begyndersprog) B/A - Spansk (begyndersprog) B/A Matematik C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C 2 af fagene: biologi/kemi/naturgeografi Almen studieforberedelse 0-2 valgfag I 1.g skal alle have et kunstnerisk fag. Det er enten. I nogle studieretninger skal du have et bestemt kunstnerisk fag. Når du søger om optagelse, afgiver du et ønske om 2. fremmedsprog og om kunstnerisk fag. Gymnasiet vil prøve at opfylde dit ønske, men det kan være, at du bliver nødt til at få et andet kunstnerisk fag eller fremmedsprog. Det er skolen, der træffer afgørelse herom. Valgfag Billedkunst Biologi Dramatik Engelsk Erhvervsøkonomi Filosofi Fransk Fysik Idræt Informatik Innovation Kemi Kinesisk områdestudium Latin Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag Spansk Tysk A-niveau B-niveau C-niveau 4 5

4 Det er hårdt, og en ny måde at lære på. Men det er også fedt at mærke, at man lærer noget nyt hver dag Flerfaglig undervisning Det første halve år af uddannelsen har alle elever de samme fag. De fleste er fag, du kender: Dansk, engelsk, idræt, matematik, fysik og samfundsfag. Du har også et kunstnerisk fag: Musik, dramatik eller billedkunst. Grundforløbet skal sikre dig en god overgang fra folkeskolen til gymnasiet. Derfor møder du også forløb, som er helt nye for dig: Almen sprogforståelse - Naturvidenskabeligt grundforløb - Almen Studieforberedelse Almen sprogforståelse giver dig indsigt i arbejdet med sprog, både i dansk og i fremmedsprog. I dette forløb er der både en almen del og en latindel. Du lærer om, hvordan sprogene er i familie med hinanden, og du får en større forståelse af, hvad man bruger sprog til. Du bliver også rigtig god til grammatik. Naturvidenskabeligt grundforløb giver dig på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, naturgeografi, biologi) forståelse af naturvidenskabelig tankegang og arbejdsmetoder. Du kan fx lære om den nye brintteknologi og om den globale opvarmning. Almen studieforberedelse (Er først aktuelt i studieretningsforløbet) Mange timer gennem alle tre gymnasieår anvendes til forløb, hvor fag arbejder sammen om emner. Det hedder almen studieforberedelse og har netop til formål at lære dig arbejdsformer og metoder, som du får brug for senere i din videregående uddannelse. Samtidig får du et overblik over forskellige opfattelser af natur, menneske og samfund. Alle elever skal til eksamen i almen studieforberedelse i 3.g. Eksempler på almen studieforberedelse Genteknologi og etik Religion og biologi samarbejder om de emner, genteknologien og bioetikken er optaget af fx: Er det i orden at klone mennesker? Terrorisme Er der fattigdom i Danmark? Engelsk og historie arbejder Gennem arbejde med statistikker og sammen om at belyse den aktuelle artikler undersøger matematik og samfundsfag de sociale forskelle Mellemøsten og England. moderne terrorisme i USA, i Danmark. Renæssancen Fysik, historie og billedkunst studerer de nye måder at se verdensrummet, mennesket, samfundet og kunsten på i renæssancen. Arbejdsformer Du vil blive præsenteret for et bredt felt af arbejdsformer, som stiller forskellige krav til dig og din måde at arbejde på. I undervisningen benyttes individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, forelæsninger, selvstændige større skriftlige opgaver, elevoplæg mm. Optagelseskrav til det almene gymnasium (stx) Du kan optages umiddelbart efter afslutningen af 9. eller 10. klasse Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolens regler herom Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk Hvis du går i 10. klasse, skal du mindst modtage undervisning og aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik Din uddannelsesplan skal erklære dig uddannelsesparat til gymnasiet Elever, der ikke på alle punkter opfylder disse krav, kan gymnasiet optage efter en konkret vurdering, eventuelt baseret på en optagelsesprøve. Hvordan ansøger jeg om at komme på gymnasiet? Du bliver orienteret om, hvordan du skal bære dig ad, når du vil søge ind på gymnasiet. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der orienterer om overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Ansøgningen fremsendes som hovedregel digitalt. Du vil høre meget mere om det på den skole, hvor du går nu. Ansøgningsfristen er 15. marts Valg ved ansøgningen marts 2016 Du skal give en foreløbig tilkendegivelse om valg af studieretning, dvs. hvilken af skolens tilbudte studieretninger du kan tænke dig at vælge. Det endelige valg af studieretning finder først sted i december På det tidspunkt kender du meget mere til skolen. Du skal tilkendegive ønske om 2. fremmedsprog. Der kan vælges mellem tysk, fransk og spansk. Du skal tilkendegive ønske om enten billedkunst, dramatik eller musik som kunstnerisk fag i 1.g. Du har det kunstneriske fag fra starten af 1.g. Nogle studieretninger kræver et bestemt fag som 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag. Du kan også se mere på Undervisningsministeriets side At være elev på en naturvidenskabelige studieretning er både spændende og udfordrende. For mig er de naturvidenskabelige fag de mest interessante, da faget matematik bruges som et værktøj på tværs af fagene. 6 7

5 Studieretningsudbuddet er med forbehold for ændringer som følge af politiske beslutninger SCIENCE Matematik A Fysik A Kemi B Se desuden studieretningfag Engelsk B samt Fransk B, Spansk B eller Tysk B BIOTEK Bioteknologi A Matematik A Fysik B BIOSCIENCE KLASSISK SPROGLIG STUDIERETNINGSFAG SPROGFAG Engelsk B og Tysk B Græsk A Latin A FÆLLESFAG Psykologi C MATEMATISK-NATURVIDENSKABELIGE FAG Se studieretningsfag Kemi C Se desuden Matematik C studieretningsfag Naturgeografi C Engelsk B samt Fransk B, Spansk B eller Tysk B Biologi A Matematik B Idræt B eller Psykologi B Engelsk B Tysk B 4-SPROGLIG Fransk A eller Spansk A Engelsk A Tysk B Matematik C Naturgeografi C Latin C Se desuden studieretningsfag 2-SPROGLIG Tysk A Engelsk A Samfundsfag B Matematik B Naturgeografi C Se studieretningsfag SAMFUNDS- MATEMATISK Samfundsfag A Matematik A Biologi B eller Informatik B SAMFUNDS- SPROGLIG STUDIERETNINGSFAG Samfundsfag A Engelsk A Biologi B FÆLLESFAG MUSIK- MATEMATISK Musik A Matematik B Fysik B MATEMATISK-NATURVIDENSKABELIGE FAG Matematik B Kemi C Kemi C Se desuden studieretningsfag Kemi C Se desuden studieretningsfag Se desuden studieretningsfag SPROGFAG Engelsk B samt Fransk A, Fransk A, Spansk A eller Engelsk B samt Fransk A, Spansk A eller Tysk B Tysk B Spansk A eller Tysk B MUSIK- KUNSTNERISK Musik A Engelsk A Dramatik B eller Mediefag B Matematik C Kemi C Tysk B KUNSTNERISK FAG KUNSTNERISK FAG Se studieretningsfag Se studieretningsfag Du har mulighed for at komme på et 2 måneders studieophold i USA. Faget bioteknologi give kompetence i både biologi B og kemi B, men fagene gennemføres som en samlet pakke. Der er ikke særskilt eksamen i biologi og kemi. Du har mulighed for at komme på et 2 måneders studieophold i USA. Du skal vælge mellem Engelsk A, Matematik A eller Tysk A mindst B-niveau. Du har mulighed for Matematik på B-niveau. Oldtidskundskab er en del af faget Græsk. mindst B-niveau. Du har mulighed for Matematik på B-niveau. C-niveau. Du har mulighed for at søge om at komme i Rejseklassen, som involverer tre studieture til hhv. Tyskland, Frankrig/ Spanien og USA. mindst B-niveau. C-niveau. Hvis dit 2. fremmedsprog er Fransk eller Spansk skal du bruge valg-blokken til sproget på A-niveau. Hvis dit 2. fremmedsprog er et begyndersprog (Fransk eller Spansk) skal du bruge valg-blokken til sproget på A-niveau. Du har mulighed for at søge om at komme i Afrika-klassen, som bl.a. indebærer en 2 ugers studietur til Tanzania. Du skal vælge mellem Engelsk A, Matematik A eller Tysk A Hvis dit 2. fremmedsprog er et begyndersprog (Fransk eller Spansk), skal du bruge valgblokken til sproget på A-niveau. Du skal vælge et af følgende fag på B niveau: Biologi eller Matematik. SCIENCE BIOTEK BIOSCIENCE KLASSISK SPROGLIG 4-SPROGLIG 2-SPROGLIG SAMFUNDS- MATEMATISK SAMFUNDS- SPROGLIG MUSIK- MATEMATISK MUSIK- KUNSTNERISK 8 9

6 Hvilken studieretning skal jeg vælge? Mit indtryk af skolen er at Læring er vejen frem, fordi lærerene går meget op i at vi lærer det, vi skal, og at vi får lært det rigtigt. Skal jeg vælge de naturvidenskabelige studieretninger? De naturvidenskabelige studieretninger vælges af elever, der er interesseret i at forstå naturfænomener. De kan lide at arbejde med forsøg og at gøre deres egne iagttagelser i laboratoriet. På de naturvidenskabelige studieretninger får du en solid baggrund for at forstå naturvidenskabelige sammenhænge samt at deltage i samfundsdebatten om etiske, miljømæssige og teknologiske spørgsmål. Du får mulighed for at fordybe dig i forskellige eksperimentelle fag i kombination med matematik. Arbejdet foregår som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser i laboratoriet eller i felten. Formålet er at få en forståelse af, hvordan naturvidenskaben anvendes i samfundet, fx inden for teknologi, miljø, bioteknologi, medicinalindustrien og på sundhedsområdet. Som en integreret del af undervisningen indgår aktiviteter uden for skolen, som kan være besøg på virksomheder, institutioner samt ekskursioner i ind- og udland. På en af vores naturvidenskabelige studieretninger har du derudover mulighed for at komme på et to måneders studieophold i Seattle, Det naturvidenskabelige hus USA, hvor du vil opleve naturvidenskabelig undervisning på højt, internationalt niveau. Science Matematik A, Fysik A, Kemi B Bioteknologi Bioteknologi A, Matematik A, Fysik A/B Bioscience Biologi A, Matematik B, Idræt B/Psykologi B Som student med en naturvidenskabelig studieretning får du et godt udgangs punkt for videregående uddannelse inden for både naturvidenskabelige universitetsuddannelser og mere samfundsorienterede uddannelser (fx sundhedsområdet og natur- og miljøforvaltning). Skal jeg vælge de sproglige studieretninger? De sproglige studieretninger vælges af elever, der har øre og interesse for sprog, og som er interesseret i livet og mennesker i verden uden for Danmark. I arbejdet med sprogfagene vil du møde sproget både som system og i praksis, og du møder samfundet, kulturen og menneskene i de lande, hvor sprogene tales. Du vil få mulighed for at arbejde med sprogene på højeste niveau. Som student på disse studieretninger får du et solidt grundlag for at forstå verden omkring dig og for at begå dig i den uden sproglige problemer. En central del af arbejdet i fagene på disse studieretninger er at bringe dig i kontakt med folk i de dele af verden, hvor sprogene tales. Det kan være ved at dele fagligt materiale over internettet med vores partnerskoler rundt om i verden, ved at have penne-/facebookvenner i et fremmed land, ved gæstelærere på skolen samt naturligvis ved rejser til udlandet. Studieretningsklasserne med Engelsk A, Tysk A/B og Fransk A/Spansk A får tilbud om at komme på tre studie/udvekslingsrejser: En til Berlin, en til USA og en til Frankrig eller Spanien. Studieretningerne giver adgang til et bredt udvalg af videregående uddannelser inden for sprog, journalistik, kommunikation, kultur og undervisning. De valg fag, du vælger i 3.g, kan give endnu flere muligheder. Det sproglige hus Klassisk sproglig Græsk A og Latin A 4-sproglig Fransk A/Spansk A, Engelsk A, Tysk B 2-sproglig Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B Internationalt tilbud: US Science 2 måneders studieophold i USA Det kan godt være, at mange af de andre elever siger, at vi er nørder med stort N, men personligt synes jeg at det er ret fedt. Der er en masse udfordringer ved at gå på denne studieretning. Internationalt tilbud: Rejseklasse 3 studierejser til Berlin, Frankrig/Spanien og USA 10 11

7 Linjen - Samf A, Mat A, Bio B er et virkelig godt mix af både det humanistiske og det naturvidenskabelige. Musiklinjen er genial, fordi man i den grad får lov at udfolde sig og blive udfordret. Man støder på en masse spændende teori og sammenspil med genrer, man ikke havde tænkt på, og kordage, hvor man møder folk på tværs af klasser og gymnasier. Fællesskabet topper, fordi man har noget til fælles inden for og uden for skoletiden, fordi god musik kræver godt samarbejde og fordi man møder folk fra en anden vinkel. Skal jeg vælge de samfundsvidenskabelige studieretninger? De samfundsvidenskabelige studieretninger vælges af elever, der interesserer sig for samfundsforhold i såvel Danmark som i resten af verden. På studieretningerne får du en mere nuanceret forståelse af samfundets opbygning og en dybere indsigt i de dynamiske kræfter nationalt, regionalt og globalt der påvirker samfundsudviklingen. Vi arbejder både teoretisk og praktisk, og undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, som du lærer at analysere og diskutere. Målet er, at du både skal kunne gennemskue og deltage i samfundsdebatten. På begge de samfundsvidenskabelige studieretninger spiller projektarbejde og udadvendte aktiviteter som ekskursioner og studierejser en stor rolle. Vi lægger vægt på samarbejdet mellem fagene for at opnå en helhedsforståelse af samfundet og verden. Som samfundsvidenskabelig student fra Herning Gymnasium vil du derfor have et solidt og særdeles bredt udgangspunkt at bygge videre på. Det samfundsvidenskabelige hus Samfundsmatematisk Samfundsfag A, Matematik A og Informatik B/Biologi B Samfundssproglig Samfundsfag A, Engelsk A og Biologi B Internationalt tilbud: Afrikaklasse Løbende toning af studieretningen og 14 dages studietur til Tanzania Du vil kunne opnå adgang til langt de fleste videregående uddannelser inden for kommunikation, handel, samfund, sundhed og til de fleste naturvidenskabelige uddannelser. I et samfund vil man altid kunne have indflydelse på, hvordan tingene hænger sammen, og hvad der foregår. På samfundsfaglig linje lærer jeg netop, hvordan det hænger sammen, og det gør det nemmere for mig at få indflydelse og lave en ændring. Skal jeg vælge de kunstneriske studieretninger? De kunstneriske studieretninger vælges af elever, som nyder at arbejde med deres musikalske udtryk via sang og/eller sammenspil i alle mulige former, og som samtidig ser en udfordring i at gøre det både i teori og i praksis. Du har på Herning Gymnasium muligheden for at vælge en kunstnerisk studieretning, som ud over musik og engelsk prioriterer enten naturvidenskab eller dramatik. Målene på de kunstneriske studieretninger er både rettet mod dig som udøvende kunstner og mod din videregående uddannelse. Undervisningen skaber faglig forudsætning for at søge optagelse på en lang række videregående uddannelser. Men målet er også at give dig et fagligt og praktisk rygstød til at forsætte udviklingen af dit spirende kunstneriske talent, uanset om det bliver på amatørbasis i et øvelokale eller den lokale teater-forening, eller om det bliver af professionel karakter på uddannelsesinstitutionerne. På de kunstneriske studieretninger kommer fagenes praktiske dimension naturligt til udtryk, når du og dine klassekammerater bruger skolens scene til at vise, hvad I har lært, ligesom kunst og kultur naturligvis er på programmet, når vi tager på studietur eller til koncert. De kunstneriske studieretninger giver dig en solid baggrund for at fortsætte din uddannelse inden for musik, dramaturgi, sprog, sundhed, kommunikation samt en række naturvidenskabelige studier. Det kunstneriske hus Musik-matematisk Musik A, Matematik B og Fysik B Musik-kunstnerisk Musik A, Engelsk A og Dramatik B/Mediefag B 12 13

8 MAF - Make A Friend Et initiativ fra skolens elevråd, som via forskellige sociale arrangementer sørger for at integrere de udvekslingselever, som går på skolen. Herning Gymnasium ud i verden, verden ind på Herning Gymnasium På Herning Gymnasium arbejder vi, ud over den obligatoriske studierejse, løbende med, at det internationale perspektiv inddrages i den daglige undervisning. Derfor er de forskellige studieretninger i gang med at udvikle en international profil, som netop afspejler den konkrete studieretning. I tre af vores 4 huse er der et særligt internationalt tilbud. Naturvidenskab: US Science-programmet giver mulighed for et 2 måneders studieophold ved et college i USA. Dette tilbud gælder for Science og for Bio-tek. Sprog: Rejseklassen besøger alle tre sprogområder: Berlin - Tyskland, Brest - Frankrig/ Allicante - Spanien og Ohio - USA. Tilbuddet gælder studieretningen med Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk B/A. Samfundsvidenskab: Afrikaklassen rejser på en 2 ugers studietur til Tanzania Frivillige studieture: Skolen tilbyder i skoleferien en studietur til USA, Ohio og North Carolina og til Spanien, Madrid. Forud for turen vil der være faglig forberedelse i form af studiekredse. I dagligdagen er der også mulighed for at prøve kræfter med det internationale: Du kan melde dig til MAF, som tager sig af skolens udvekslingselever, eller vælge at engagere dig i MUN-gruppen (Model United Nations), som beskæftiger sig med internationale problemstillinger i FN-sammenhæng. Derudover arbejder Darfunicagruppen med at samle penge ind til skolens eget ulandsprojekt, et kombineret skole- og børnehjem i Tanzania. Jeg synes det er vidunderligt at se den tilgang til fagene på Herning gym, sådan var det ikke i folkeskolen Folk har virkelig lyst til at blive bedre Undervisningen er det vigtigste, men der foregår meget andet på gymnasiet Der er mange muligheder for at være aktiv på skolen, når dagens lektioner er forbi. Utallige elever har oplevet glæden ved at arbejde sammen med andre elever på tværs af klasser og årgange. Det største fælles projekt er den årlige musical, hvor flere end 200 elever og lærere er i gang. Forestillingen spiller 5 gange i starten af februar. For de musikinteresserede er der også kor og soulband. De kunstinteresserede kan følge frivillig billedkunst, og vi har året igennem udstillinger af elevers billeder og andre værker. Idræt arrangerer året igennem klasseturneringer i forskellige sportsgrene. Æ Bindstouw, bedre kendt som ÆB, er skolens festudvalg og arrangerer caféer og elevfester, som er meget populære. I februar holdes det traditionsrige Kongebal, hvor 3.g erne danser Les Lanciers, og hvor tidligere elever i stort tal besøger skolen. I elevrådet kan du få indflydelse på skolen. En del elever gør et flot arbejde her til gavn for alle. Det er samtidig en god mulighed for at arbejde med demokrati i praksis. Elevrådet har faste møder med skolens ledelse. Derudover sørger en række aktive elever for, at man som elev kan gå til dans, spille amerikansk fodbold mm. Darfunicagruppen er et nyt lokalt ulandsprojekt, som bl.a. arbejder på at samle penge ind til et børnehjem i Tanzania. Skolebladet Aspir udkommer med jævne mellemrum og er skrevet, redigeret og layoutet af skolens elever. Team Danmark og Herning Elite I samarbejde med Team Danmark og Herning Elite tilbyder Herning Gymnasium mulighed for at gennemføre en 3 eller 4-årig gymnasieuddannelse, der tilgodeser elite-idrætselevers særlige behov for at skabe sammenhæng mellem skole og eliteidræt. Undervisningen er tilrettelagt med mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag, og du får tilknyttet en mentor som støtter din skolegang. For at komme i betragtning til denne ordning med morgentræning skal du dyrke idræt på et niveau, der er fastlagt i samarbejde med Herning Elite eller du skal være godkendt til Team Danmark-ordningen

9 konceptas.dk Gymnasiet informerer INFORMATIONSMØDE onsdag d. 25. november kl. 19 Information til 8.klasse og deres pårørende om hvilke studieretninger Herning Gymnasium tilbyder v/rektor, studievejledere og lærere. Gymnasiet informerer INFORMATIONSMØDE lørdag d. 16. januar kl. 10 Information om studieretninger og stx-uddannelsen generelt v/rektor, studievejledere, lærere og elever. Derudover vil der være arbejdende elever på skolen fra kl Vil du vide mere om Herning Gymnasium? Gymnasiet informerer INFORMATIONSMØDE onsdag d. 10. februar kl. 19 Information om studieretninger og stx-uddannelsen generelt v/rektor, studievejledere, lærere og elever. Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside Du får mulighed for at besøge skolen i forbindelse med introduktionskurser og brobygning mellem folke-/efterskoler og gymnasiet Der afholdes informationsmøder, hvor kommende elever og deres pårørende er velkomne Du kan tjekke Undervisningsministeriets portal (Uddannelsesguiden) for at få mere generel information om studentereksamen (stx) Du kan kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning: Du kan kontakte en studievejleder: H.P. Hansens Vej Herning tlf Tina Hvolbøl dir. tlf Tomas Christensen dir. tlf Line D. Vilsen dir. tlf Søren Kybelund dir. tlf Bodil Schrøder dir. tlf

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Sådan vælger du studieretning

Sådan vælger du studieretning STX Sådan vælger du studieretning FORÆLDREMØDE 2017 PROGRAM // 3 KØREPLAN FOR VALG AF STUDIERETNING // 4 SÅDAN VÆLGER DU STUDIERETNING // 5 STUDIERETNINGER // 6-7 VALGFAG // 8 TRÆF DET RIGTIGE VALG //

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

VELKOMMEN NÅ DIT MÅL - OG GLÆD DIG TIL TRE FANTASTISKE ÅR!

VELKOMMEN NÅ DIT MÅL - OG GLÆD DIG TIL TRE FANTASTISKE ÅR! VELKOMMEN NÅ DIT MÅL - OG GLÆD DIG TIL TRE FANTASTISKE ÅR! NATURVIDENSKAB Hvordan virker robotter? Kan vi mennesker mindske den globale opvarmning? Og hvorfor er det så vigtigt at få motion? Spørgsmål

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX 2019 International studieretning med 6 ugers ophold i USA Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE K E E K D D I I G G Y Y KED GYI IFO 2019 TDETEREKE (TX) IFORTIOHÆFTE 2010-2011 unkensdam Gymnasium TX-gymnasiet i Kolding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er:

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

2018: Sproglig studieretning: Kultur

2018: Sproglig studieretning: Kultur 18: Sproglig studieretning: Kultur Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Latin C Matematik B 250

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

2. Mat A, Fys B, Kemi B

2. Mat A, Fys B, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 2. Mat A, Fys B, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et fælles

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere