Agria Kat Gælder fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agria Kat Gælder fra 01.01.2011"

Transkript

1 Agria Kat Gælder fra

2 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en vigtig del af vores kundepolitik. Nedenfor kan du læse vores retningslinjer for behandling af personoplysninger. Agria indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og adresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader. De afgivne oplysninger registreres med henblik på administration, rådgivning, kundepleje og markedsføring. Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da vi har tavshedspligt og behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Vi kan udveksle dine oplysninger med andre forsikringsselskaber i Agria Koncernen, eksterne samarbejdspartnere og CPR-registret. Misligholder du dine forpligtigelser overfor Agria, kan Agria videregive oplysninger om dig til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det. Som kunde hos Agria har du altid mulighed for indsigt i dine personlige oplysninger og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. En sådan henvendelse rettes til Agria Dyreforsikring. Ønsker du ikke at modtage markedsføringsmateriale fra Agria, er du velkommen til at kontakte os ved at sende et brev eller til Agria Dyreforsikring. Agria Dyreforsikring, Boks 744, 2730 Herlev, er ansvarlig for bearbejdning af oplysninger om forsikringstagere, skadelidte og skadevoldere. FORTRYDELSESRET Du HAR REt til at fortryde din BEStilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du for eksempel får vilkårene mandag den 1. i måneden, kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. SåDAN fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Giver du skriftlig besked - for eksempel pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Agria Dyreforsikring, Boks 744, 2730 Herlev Telefonnummer: PROVISION Vi kan oplyse, at nogle af Agrias medarbejdere og forsikringsombud får provision eller bonus, når de sælger en forsikring.

3 Velkommen til Agria Dyreforsikring I dette hæfte finder du forsikringsvilkårene for Agrias katteforsikringer samt de generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer fra 1. januar Dine vilkår består af tre dele: policen, vilkårene for den forsikring/de forsikringer, du har tegnet og de generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer. Desuden lov og regler som er relevant. 1. Indholdsfortegnelse Velkommen til Agria Dyreforsikring... 1 Agria Sygeforsikring... 2 Agria Tillægsforsikringer... 5 Agria Liv... 7 Agria Avl... 9 Agria Skjulte Fejl Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer fra 1. januar Ordliste Tjek din forsikring Så snart du har modtaget din forsikringspolice, er det vigtigt at du kontrollerer, om oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse med den forsikring du har tegnet. Såfremt der er uoverensstemmelser, bedes du omgående kontakte Agria og få rettet fejlen. Får du ikke rettet fejlen, gælder det som fremgår af forsikringspolicen. 1 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

4 Agria Sygeforsikring (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) 1. Hvem gælder forsikringen for Forsikringen gælder for både forsikringstageren og andre som har folkeregisteradresse i Danmark og som har katten i deres pleje, f.eks. medejere. Forsikringen kan ikke tegnes af personer, der har folkeregisteradresse på Grønland eller Færøerne. 2. Hvornår gælder forsikringen Forsikringen gælder for dyrlægeudgifter, som opstår under ansvarstiden og som udspringer af en ulykke eller en sygdom, som er opstået under ansvarstiden. Forsikringen kan tegnes fra killingen fylder seks uger og frem til og med det kalenderår katten fylder 10 år. Forsikringen er livslang og bliver forsat fornyet efter at katten fylder 10 år. 3. Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark. Den gælder også under ophold i højst et år på Grønland og Færøerne, samt i øvrige EU-lande, Norge eller Schweiz, regnet fra afrejsedagen fra Danmark. 4. Forsikret dyr Forsikringen gælder for den kat som angives i forsikringspolicen. 5. Forsikringssum Forsikringssummen, der er eller kroner, angives i policen og er det maksimale erstatningsbeløb, du kan få ud af forsikringen pr. forsikringsår. Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med det år katten bliver otte år. Beløbet reduceres med kroner årligt, hvis du har valgt kroner (til ikke mindre end kroner) og med kroner årligt, hvis du vælger kroner (til ikke mindre end kroner). 6. Forsikringen omfatter Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede behandlingsmetoder. 6.1 Dyrlægebehandling Du kan få erstatning op til forsikringssummen for dine udgifter, når en dyrlæge undersøger, behandler eller plejer din kat på grund af ulykke eller sygdom. Med ulykkestilfælde forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig skade af dette og evt. død til følge. Med ulykke menes også, at en dyrlæge har konstateret, at dyret har slugt et fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykker eller sygdom menes ikke hedeslag eller forfrysninger. 6.2 Særlige begrænsninger a Kejsersnit Vi erstatter et kejsersnit, forudsat at hunkatten ikke tidligere er blevet forløst ved kejsersnit. Kejsersnit erstattes kun, hvis et af følgende punkter er opfyldt: Hvis hunkatten ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen med vestimulerende medicin. Hvis fejlplacering af foster gør kirurgisk behandling nødvendig. Hvis hunkattens almentilstand er så påvirket, at kirurgi er nødvendig. Hvis fosterets eller fostrenes almentilstand er så påvirket, at kirurgisk behandling er nødvendig. b Tandpleje Du kan få erstatning for tandfraktur eller anden medicinsk betinget tandbehandling. Der erstattes for forkert bid eller vedvarende mælketænder under forudsætning af, at katten har 2 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

5 c d e f g h været forsikret inden den fyldte 4 måneder og er uafbrudt forsikret hos Agria. Udgifter i forbindelse med FORL, tandsten og komplikationer pga. dårlig tandstatus erstattes ikke. MR- og CT-undersøgelser (magnetresonans og computertomografi) Kan erstattes efter forhåndsgodkendelse fra Agria. Kastration af hankat, sterilisation af hunkat Du kan få erstatning for omkostninger til operation, efterbehandling og komplikationer ved kirurgi. Operationen skal være en del af behandlingen af diabetes mellitus hos hunkat, livmodersygdomme med kliniske symptomer, forløsningsskader, prostatasygdomme, testikelbetændelse eller tumorer i testikler, vagina eller æggestokke. Kattesyge (parvovirusinfektion) og katteinfluenza Katten skal være tilstrækkeligt vaccineret i henhold til veterinærmedicinsk anbefaling og være revaccineret efter de alment gældende veterinære anbefalinger i henhold til de korrekte og godkendte vejledninger for den pågældende vaccine, der skal være godkendt i Danmark. Patellaluksation og hofteledssygdomme Katten skal være sygeforsikret inden den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse. Plastisk operation Du kan få erstatning for dine udgifter til plastikkirurgi, hvis afvigelser i dyrets forfatning eller udseende forårsager helbredsmæssige problemer, forudsat at katten er forsikret, før den er fire måneder, og derefter fortsat forsikret uden afbrydelse. For perser og exotic erstattes ikke udgifter til operation og efterfølgende behandling af næseborene. Aflivning og kremering Du kan få refunderet dine udgifter til aflivning og kremering af din kat, hvis den i henhold til veterinærmedicinsk vurdering skal aflives og en yderligere behandling ville være underlagt betingelserne. Du kan få dækket udgifter på op til kroner af den samlede forsikringssum. 7. Begrænsninger 7.1 Karenstid Forsikringen har en karenstid på 20 dage. Ved ulykker eller ved direkte overflytning af tilsvarende forsikring fra andet forsikringsselskab, eller anden forsikringstager inden for Agria, anvendes ingen karenstid. 7.2 Generelle og racespecifikke begrænsninger Du kan ikke få erstatning for udgifter til: Forebyggende behandling og undersøgelse eller genoptræning, herunder svømmetræning, massage, fysioterapi og lignende. Navlebrok, haleknæk eller kryptorchisme. Operation med indsættelse af ledproteser eller ledimplantat, herunder guldimplantat. Transplantationer. Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Strålebehandling eller kemoterapi af tumorer eller opfølgende behandling. Dog erstattes opfølgende undersøgelser ved hyperthyreoidisme. Alternativ behandling, f.eks. akupunktur, kiropraktik, trykbølgeterapi eller laserbehandling. Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, administrative gebyrer og rådgivningsudgifter. Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, hvis det ikke er medicinsk motiveret. Medicin (recept skrevet eller udleveret af dyrlægen), medicinsk foder, shampoo eller andre produkter ordinerede eller solgt af en dyrlæge. Dyrlægens rejser, transport af katten, forsikringstagers rejser og andre rejser. 3 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

6 FORL, neck lesions (emaljesygdom) tandsten og komplikationer pga. dårlig tandstatus. Udredning af smitsomme sygdomme i en kattebesætning. Operation og opfølgende behandlinger af næseborene på perser og exotic. Behandling af ledsygdomme hos scottish fold. Komplikationer til sygdom eller skade som ellers ikke erstattes, udover ved komplikationer til forebyggende kastrering/sterilisering eller vaccination. 8. Selvrisiko Forsikringen har en fast selvrisiko og en variabel selvrisiko. Vi fratrækker en fast selvrisiko pr. selvrisikoperiode. Den variable selvrisiko trækkes fra omkostningerne, der overstiger den faste selvrisiko. Den faste og variable selvrisiko, du har valgt fremgår af din forsikringspolice. Forsikringen har en selvrisikoperiode på 125 dage. Selvrisikoperioden regner vi fra dagen for de tidligst opståede omkostninger, for hvilke du gør krav på erstatning. 4 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

7 Agria Tillægsforsikringer (Alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) Tillægsforsikringerne kan kun tegnes som et tillæg til Agria Sygeforsikring. På forsikringspolicen fremgår, hvilken eller hvilke tillægsforsikringer du har valgt. Tillægsforsikringerne gælder i øvrigt med samme vilkår som Agria Sygeforsikring. 1. Agria Medicin Du kan få refunderet dine udgifter til receptpligtig medicin med op til 800 kroner pr. selvrisikoperiode udover maksimumdækningen for sygeforsikringen pr. forsikringsår. Du skal indsende en detaljeret kvittering fra den behandlende dyrlæge eller kopi af recept og kvittering fra apoteket. 2. Agria Tryghedstillæg a b c Forsikringssum Forsikringssummen som er kroner angives i forsikringspolicen, og er den højeste erstatning du kan få fra forsikringen pr. forsikringsår. Indkvartering Din læge skal udstede en erklæring hvor det fremgår, at du grundet ufrivillig fysisk sygdom ikke fysisk kan tage vare på din kat. Du kan få erstatning fra og med tredje indkvarterings- eller pasningsdag. Er katten en hunkat med kattekillinger, kan du også få erstatning på 80 kroner pr. dag for indkvartering af kattekuldet. Erstatning gives ikke for kuld, der er ældre end 14 uger. Kattepensionat Du kan under ovenstående forudsætninger få erstatning, på op til 80 procent af udgifterne til indkvartering af din kat på et registreret kattepensionat. Privat indlogering og hvile Du kan få erstatning på 80 kroner pr. dag til at indkvartere katten hos en privatperson. Du kan også få erstatning på 50 kroner pr. dag for at hyre nogen til at hjælpe dig med at passe din kat uden overnatning. Den person du hyrer, må ikke tilhøre din husstand. Dødsfald Ved forsikringstagerens død, gives erstatning ifølge ovenstående, i op til 60 dage fra dødsdatoen. Kvitteringer For at Agria skal kunne vurdere din ret til erstatning, skal du fremsende tydelige kvitteringer, der er udstedt af den person, der har passet katten. Navn, adresse, telefonnummer og personnummer på den person eller cvr-nummer for det pensionat, der har passet katten, datoen for pasningen, samt omhyggelig omkostningsspecifikation skal angives på kvitteringen. Afbestillingsudgifter rejser Du kan få erstatning for dine afbestillingsudgifter op til forsikringssummen, hvis du må afbestille en privat rejse, fordi din kat får en akut skade eller sygdom, som kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling. Hvis du skulle have rejst i selskab med en anden, og det også var nødvendigt at aflyse dennes rejse, kan vi også erstatte denne persons afbestillingsudgifter. Det er en betingelse, at rejseledsageren er medlem af din husstand eller er nært beslægtet. Du skal opgive beløbet som er blevet tilbagebetalt af rejsebureauet og andre omkostninger, der spares. 5 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

8 d Afbrudt rejse I tilfælde, hvor din kat bliver syg eller kommer til skade og kræver kritisk pleje, mens du er bortrejst og din rejse må afbrydes, erstatter forsikringen de meromkostninger op til forsikringsbeløbet, der opstår ved ombooking af billetter. e Forlænget ophold på grund af kattens sygdom I tilfælde, hvor din kat er for alvorligt syg eller skadet til at kunne transporteres under ophold i udlandet, vil forsikringen dække udgifterne til logi som opstår, fordi du må forlænge dit ophold fra og med dag tre med op til 500 kroner om dagen op til forsikringssummen. f g Karenstid Forsikringen har ingen karenstid. Generelle begrænsninger menneske Ved sydomme, lidelser eller skader som du har haft inden for de seneste 12 måneder inden du tegnede forsikringen, er du ikke berettiget til godtgørelse for logi eller pasningshjælp. Du kan ikke få erstatning for udgifter som følge af sådanne skader på dit helbred, som ifølge lægelig vurdering skyldes misbrug af alkohol, narkotika og andre rusmidler, sedativ eller andre lægemidler. Du kan heller ikke få erstatning ved problemer af psykisk art (f.eks. depression, træthedssyndrom osv.). Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab erstattes ikke af Agria. Erstatning for privat indkvartering eller pasningshjælp til nogen, der tilhører din husstand. h Generelle begrænsninger kat Du kan ikke få erstatning for afbestillingsgebyrer eller omkostninger for forlænget ophold i følgende tilfælde: Kattens sygdom eller skade er ikke livstruende i henhold til en veterinærmedicinsk vurdering. Kattens sygdom eller skade er direkte eller indirekte forvoldt af forsikringstageren eller forsikringstagerens husstand. Kattens sygdom eller skade skyldes manglende vaccination eller undladelse af anden forebyggende behandling, som anbefales af myndigheder eller veterinærer før eller under rejser. Hvis rejsen afbestilles som følge af en skade eller sygdom som har vist symptomer, eller burde have været opdaget før afrejsedagen. Hvis rejsen afbestilles, afbrydes eller bliver forlænget pga. en lidelse/sygdom for hvilken katten har et forbehold på egen sygeforsikring. Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab, erstattes ikke af Agria. i Selvrisiko Selvrisikoen er 20 procent. 6 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

9 Agria Liv (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) 1. Hvem gælder forsikringen for Forsikringen gælder for forsikringstageren, der har folkeregisteradresse i Danmark og som er ejer af katten: Hvis forsikringstageren ikke ejer katten, gælder forsikringen for: - ejere, der er medlem af forsikringstagerens husstand. 2. Hvornår gælder forsikringen Forsikringen dækker krav, der opstår under ansvarsperioden og som udspringer af en ulykke eller sygdom, for en registreret og stambogsført kat i henhold til Felis Danica regler. Forsikringen kan tegnes fra killingen fylder 6 uger og indtil det kalenderår, hvor katten fylder 6 år. Forsikringen ophører ved forsikringsperiodens udløb, fra det år katten fylder 13 år. 3. Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark. Den gælder også under ophold i højst et år på Grønland og Færøerne samt i øvrige EU-lande, Norge eller Schweiz, regnet fra afrejsedagen fra Danmark. 4. Forsikret dyr Forsikringen gælder for den kat, som angives i forsikringspolicen. 5. Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af din forsikringspolice og er den højeste erstatning du kan modtage fra forsikringen. Registreret og stambogsført kat kan forsikres op til kroner. Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse, fra det år katten fylder otte år. Beløbet reduceres med 20 % om året, dog som det laveste til mindst kroner Beløbet afrundes til nærmeste hundrede kroner. Det år katten fylder 12 år, er den maksimale forsikringssum kroner. 6. Forsikringen omfatter 6.1 Livserstatning Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din kat på grund af sygdom eller ulykke bliver skadet så svært, at den dør eller ifølge vurdering fra dyrlæge ikke kan overleve og skal aflives. Med ulykkestilfælde forstås en tilfældig uforudsigelig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig skade af dette og død til følge. I forbindelse med Agrias Livsforsikring forstås også, at en dyrlæge har konstateret, at dyret har slugt et fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykke eller sygdom menes ikke hedeslag eller forfrysninger. Særlige vilkår: Hvis katten har både livs- og sygeforsikring kan vi tillade aflivning og betale livserstatning, hvis det er klart, at en erstatning fra sygeforsikringen skulle overstige forsikringssummen for livsforsikringen. Du skal kontakte os for en vurdering. 6.2 Krav til visse diagnoser a Kattesyge (parvovirusinfektion) og katteinfluenza Katten skal være tilstrækkeligt vaccineret ifølge veterinærmedicinsk vurdering og være revaccineret efter de alment gældende veterinære anbefalinger i henhold til de korrekte og godkendte vejledninger for den pågældende vaccine, der skal være godkendt i Danmark. 7 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

10 b Patellaluksation og hofteledssygdomme Katten skal være livsforsikret før den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse. 6.3 Særlige krav Hvis katten er død eller er blevet aflivet uden at den underliggende årsag er blevet fastsat, kan vi kræve en obduktion. Det samme gælder, hvis katten er yngre end to år, forsikringens dækning er blevet ændret i løbet af det sidste år, eller hvis katten har været forsikret i mindre end et år hos os. Du skal kontakte os for en vurdering. Omkostningerne for obduktion og transport til obduktion samt kremering, erstattes udover forsikringssummen med op til kroner, hvis det er os, der har anmodet om en obduktion. Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på en kat, som har været frosset, begravet eller på anden måde er uegnet til undersøgelse. I de tilfælde, vi ikke kræver en obduktion, kan vi kræve, at du møder op med katten hos en dyrlæge og lader ham udstede en dyrlægeattest. 7. Begrænsninger 7.1 Karenstid Forsikringen har en karenstid på 20 dage. Ved ulykker eller ved direkte overflytning af tilsvarende forsikring fra andet forsikringsselskab, eller anden forsikringstager inden for Agria, anvendes ingen karenstid. 7.2 Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning for en forsvunden eller stjålen kat eller hvis katten er død eller er blevet aflivet som følge af: Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Tandsygdom eller forkert bid. At katten er kronisk smittebærer, men ikke selv viser tegn på sygdom. Komplikationer til sygdom eller skade som ellers ikke erstattes, udover ved komplikationer til forebyggende kastrering/sterilisering eller vaccination. Ledsygdom hos scottish fold. FORL, neck lesions (emaljesygdom). Bortløben eller stjålen kat. Navlebrok, haleknæk eller kryptorchisme. Operation og opfølgende behandlinger af næseborene på perser og exotic. 8. Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko. 8 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

11 Agria Avl (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) 1. Hvem gælder forsikringen for Forsikringen gælder for forsikringstageren, der har folkeregisteradresse i Danmark og som er ejer af katten. Hvis forsikringstageren ikke ejer katten, gælder forsikringen for: - ejere, der indgår i forsikringstagerens husstand. 2. Hvornår gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringstilfælde, der indtræffer i ansvarstiden. Forsikringen kan tegnes fra killingen er seks uger gammel. 3. Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringstilfælde, der indtræffer i Danmark, undtagen på Grønland og Færøerne. 4. Forsikret dyr Forsikringen gælder for den kat, der er angivet i forsikringspolicen og som er registreret og stambogsført i Felis Danica eller en af Agria godkendt organisation. Forsikringens pkt gælder for kattekillinger af en forsikret hunkat. 5. Forsikringssum For dyrlægebehandling (pkt. 6.1) gælder samme forsikringssum som for kattens sygeforsikring, og det er den maksimale erstatning, du kan få ud af syge- og avlsforsikringen. For hunkatte gælder også Dyrlægeudgifter til behandling af kattekilling (i henhold til pkt. 6.3) erstattes udover forsikringssummen med op til kroner pr. kattekilling. 6. Forsikringen omfatter Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede behandlingsmetoder. 6.1 Dyrlægebehandling Du kan få erstatning for dine dyrlægeudgifter til: Fertilitetsundersøgelse, hvis hankatten mistænkes for, at være infertil eller for hunkatten, der ikke bliver drægtig efter parring. Katten skal være forsikret i Agria Avl før den fylder fire måneder og derefter uafbrudt forsikret hos Agria. Vi erstatter yderligere et kejsersnit, forudsat at hunkatten ikke er blevet forløst med mere end et kejsersnit tidligere. Kejsersnit erstattes kun, hvis et af følgende punkter er opfyldt: Hvis hunkatten ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen med vestimulerende medicin. Hvis fejlplacering af foster gør kirurgisk behandling nødvendig. Hvis hunkattens almentilstand er så påvirket, at kirurgi er nødvendig. Hvis fosteret eller fostrenes almentilstand er så påvirket, at kirurgisk behandling er nødvendig. 9 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

12 6.2 Dyrlægebehandling af svage kattekillinger Du kan få godtgjort dine udgifter, når en dyrlæge behandler en svag kattekilling, som inden for 24 timer fra fødslen har brug for behandling for at overleve den første tid. Du kan herefter få godtgjort udgifter til behandling, som udføres indtil kattekillingen er syv dage gammel. 6.3 Dyrlægebehandling af kattekilling Du kan få dækket udgifter på op til kroner pr. kattekilling, udover forsikringssummen, når en dyrlæge behandler en kattekilling for en erhvervet sygdom eller ulykke, hvis kattekillingen er mellem 5 og 15 uger, men senest til og med dagen den leveres til ny ejer eller medejer. Kattekillingen skal være under registrering eller registreret og stambogført i Felis Danica. Skaden eller sygdommen må ikke have været påbegyndt før killingen fyldte fem uger. 6.4 Skjulte Fejl Forsikring Kattekillinger til en hunkat, som er forsikret i Agria Avl omfattes af Agria Skjulte Fejl Forsikring. Se vilkårene for Agria Skjulte Fejl Forsikring. 7. Begrænsninger 7.1 Karenstid Forsikringen har en karenstid på 20 dage. Ved direkte overflytning fra anden forsikringstager inden for Agria, anvendes ingen karenstid. 7.2 Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning for følger af: Ydre fejl, der ikke påvirker kattens helbred eller funktion som selskabskat. Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Tandsygdomme eller forkert bid. Misdannet brystben eller navlebrok. Skader på hunkat som er blevet forløst med kejsersnit mere end to gange. I øvrigt gælder samme begrænsninger som for kattens livs- og sygeforsikring. 8. Selvrisiko Punkt 6.1 Dyrlægebehandling Der gælder samme selvrisiko som for kattens sygeforsikring. Punkt 6.2 Dyrlægebehandling af svage kattekillinger Der gælder samme selvrisiko som for hunkattens sygeforsikring. Punkt 6.3 Dyrlægebehandling af kattekilling Der gælder samme selvrisiko som for hunkattens sygeforsikring. Den faste selvrisiko omfatter hele kuldet og trækkes kun én gang pr. kuld. 10 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

13 Agria Skjulte Fejl (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) 1. Hvem gælder forsikringen for Forsikringen gælder for forsikringstagere som har folkeregisteradresse i Danmark og som er opdrættere og for personer, der erhverver sig en kattekilling, der er omfattet af denne forsikring. Forsikringen kan ikke tegnes af opdrættere på Grønland og Færøerne. 2. Hvornår gælder forsikringen For kattekillinger, der overlades til en ny ejer, en medejer eller gives til en fodervært, gælder forsikringen fra levering, som tidligst må ske fra killingen fylder tolv uger, hvis kattekillingen er kontrolleret af dyrlægen inden for syv dage før levering. For kattekillinger som opdrætteren beholder, gælder forsikringen tidligst fra den dag, hvor kattekillingerne er tolv uger gammel, forudsat at kattekillingerne er kontrolleret af dyrlæge inden for syv dage inden kattekillingerne er blevet tolv uger. Kontrolleres kattekillingerne efter de er fyldt tolv uger, gælder forsikringen fra inspektionsdatoen. Forsikringen ophører med at gælde, når kattekillingen bliver to år og tre måneder. Forsikringen kan ikke fornyes. 3. Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder krav, der forekommer i Danmark. Hvis en kattekilling er flyttet til nye ejere, eller gives til medejer, med fast bopæl uden for Danmark, gælder forsikringen også i den nye ejers eller i medejerens hjemland. 4. Forsikret dyr Hvis en hunkat er forsikret i Agria Avl, indgår Skjulte Fejl Forsikring for kattekillinger til hunkatten, hvis hele kuldet er blevet registreret og stambogsført hos Felis Danica. Hvis Agria Avl ophører af andre årsager end at hunkatten dør, ophører også Skjulte Fejl Forsikringen. Hvis du ønsker en højere forsikringssum end kroner pr. kattekilling, kan du tegne en særskilt Skjulte Fejl Forsikring. Købsaftale eller medejeraftale og dyrlægeattest, som ikke er ældre end syv dage ved leveringen, skal være udfærdiget for at forsikringen er gældende. 5. Forsikringssum Forsikringen består af to dele, livsforsikring og sygeforsikring. Du kan få erstatning op til forsikringssummen for hver del. For kattekillinger til en hunkat, som er forsikret i Agria Avl, er forsikringssummen lig med salgsprisen, men højst kroner pr. kattekilling. For forsikring som er tegnet separat, fremgår den aftalte forsikringssum af forsikringspolicen. 6. Forsikringen omfatter Behandlingen skal vare medicinsk begrundet og i overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede behandlingsmetoder. Definition: Med en skjult fejl mener vi en sygdom eller defekt, som er begyndt at udvikles før undersøgelsen i forbindelse med leveringen, men som ikke forud for dette har vist symptomer eller ellers har været kendt. Hverken sygdomme eller defekter, som i følge veterinærmedicinsk 11 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

14 vurdering, burde have været opdaget ved dyrlægekontrollen, eller sådanne som er af arvelig karakter og ikke er begyndt at udvikles før leveringen, er skjulte fejl. 6.1 Dyrlægebehandling, aflivning og kremering Du kan få erstatning op til forsikringssummen for dine udgifter, hvis en kattekilling undersøges, behandles eller plejes af en dyrlæge på grund af en skjult fejl. Dette dækker også udgifter til medicin, aflivning og kremering. 6.2 Livsforsikring Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis kattekillingen dør eller ifølge en vurdering fra en dyrlæge skal aflives på grund af en skjult fejl. Kattekillingen skal obduceres, medmindre Agria gør en undtagelse. 6.3 Obduktion Du kan få erstatning på op til kroner, udover forsikringssummen, for dine udgifter til obduktion inklusiv transport og kremering, hvis kattekillingen er død eller er blevet aflivet på grund af en skjult fejl. 7. Begrænsninger 7.1 Karenstid Forsikringen har ingen karenstid. 7.2 Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning, hvis kattekillingen er blevet behandlet, er død eller er blevet aflivet som følge af: Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Fejl som ikke alvorligt påvirker kattekillingens helbred eller dens funktion som selskabskat. Fejl som er anmærket i forbindelse med øjenlysning eller i dyrlægeattest. Kattesyge (parvovirusinfektion) eller katteinfluenza, hvis hunkatten og kattekillingen ikke er tilstrækkeligt vaccinerede i overensstemmelse med dyrlægeanbefalinger. Hofteledssygdomme og patellaluksation. Cystenyrer hos perser og exotic, hvis kattens forældre ikke er undersøgte og fri for denne lidelse. Kryptorchisme, navlebrok, misdannet brysben og haleknæk. Tandsygdomme eller forkert bid. 8. Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko 12 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

15 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer fra 1. januar 2011 Dine vilkår består af tre dele: policen, vilkårene for den forsikring, du har tegnet, og generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer. 1. Forsikringsaftalen 1.1 Forsikringsperioden Forsikringsperioden er et år fra den dato, vi bevilger forsikringen, medmindre andet er aftalt, er angivet i policen eller fremgår af omstændighederne. Hvis den lovpligtige ansvarsforsikring bliver opsagt af enten forsikringstager eller af Agria, ophører samtlige dækninger på hundeforsikringen fra opsigelsesdatoen. 1.2 Ansvarstiden Forsikringen træder i kraft dagen efter den dato, vi bevilger forsikringen, medmindre andet er aftalt, forudsat, at præmien betales. Ansvaret slutter ved udgangen af forsikringsperiodens sidste dag. 1.3 Fornyelse af forsikringen Ved forsikringsperiodens udgang fornyer vi automatisk forsikringen med de samme betingelser og forsikringsperiode, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. Dyrets Avl-, Brugshunde- og Livsforsikring ophører, når forsikringsperioden slutter fra det år, hvor dyret har nået en vis alder, se betingelserne for hver type forsikring. Hvis vi ændrer vilkårene for fornyelse, vil vi underrette dig skriftligt med mindst en måneds varsel. Hvis vi ønsker at annullere forsikringen ved forsikringsperiodens udløb, vil vi underrette dig skriftligt senest en måned før. Hvis vi sender beskeden senere, forlænges kontrakten med det samme antal dage, som meddelelsen er forsinket. 1.4 Opsigelse og ændring Du har ret til at opsige forsikringen inden forsikringsperiodens udløb: 1. Med mindst en måneds varsel mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også oplyses ved kontakt til Agria. 2. Med 14 dages varsel, men inden for en måned efter, at Agria har betalt erstatning eller afvist en skade. Opsigelse behøver ikke være skriftlig. Medmindre andet er gældende, træder en opsigelse i kraft dagen efter den dato, den blev modtaget af Agria. Agria har ret til skriftligt at ophæve forsikringen inden forsikringsperioden slutter: 1. Med 14 dages varsel, regnet fra den tid, Agria har sendt meddelelsen, men inden for en måned efter, at Agria har betalt erstatning eller afvist en skade. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Agria - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje 13 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

16 en eksisterende selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at begrænse fremtidige skader. 2. Præmien 2.1 Når præmien skal betales Den første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse, og skal betales senest den dato, der er fastsat i præmieopkrævningen. Præmien for efterfølgende præmieperioder og fornyelsespræmie skal betales senest den dato, der er angivet på præmieopkrævningen. Hvis du er tilmeldt betalingsservice, sender vi dig oplysning om præmiebeløbet samt om betalingsdato. 2.2 For sen præmiebetaling Betales præmien ikke rettidigt sender vi et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev vi sender, har vi lov til at opkræve et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Agria. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 2.3 Præmie og afgifter Præmien fastsættes i overensstemmelse med Agris gældende takster. Sammen med præmien opkræver vi stempelafgifter og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. 2.4 Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisikobeløb, priser og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang årligt den 1. januar. Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Agria bruge et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. 3. Anmeldelse af skade 3.1 Hvis en skade er sket Send skadesanmeldelse og originale kvitteringer hurtigst muligt til os på Agrias adresse. Du kan udskrive blanketter til skadesanmeldelsen på Din anmeldelse skal indeholde en detaljeret beskrivelse af skaden. Diagnose og specificeret opgørelse over omkostninger skal fremgå. Hvis du ikke har indberettet skaden i tide, kan vi reducere erstatningen i henhold til bestemmelserne i loven om forsikringsaftaler. Sker der en ansvarsskade, skal du altid overlade det til os at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig(e) for den skete skade. Hvis du eller andre af de forsikrede selv anerkender erstatningspligten eller kravet, risikerer du selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Agria. 14 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

17 Hvis skaden skyldes trafikulykker eller dyrplageri gælder følgende: Trafikulykker: Du skal give oplysninger om føreren, køretøjets registreringsnummer og forsikringsselskabet, hvor køretøjet er forsikret. Kender du ikke registreringsnummeret eller er føreren ukendt, skal du indberette sagen til politiet. Dyrplageri og/eller uforsvarlig behandling af dyr: Du skal anmelde hændelsen til politiet. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes eller forværres af mishandling, vanrøgt eller forsømmelig, uforsvarlig behandling af dyret begået af ejeren eller nogen i ejerens husstand. 3.2 Din forpligtelse til at deltage i skadesopgørelsen Du er forpligtet til at bistå i efterforskningen af skadeshændelsen og give os alle relevante oplysninger af betydning for vurdering af forsikringskravet og vores ansvar. Du skal være i stand til at fremvise sundhedscertifikater, journaludskrifter, undersøgelsesresultater, kvitteringer, fakturaer, politirapporter m.v. Omkostningerne skal være tilstrækkeligt specificeret og beviserne må ikke være udarbejdet af ukvalificerede personer. Du bemyndiger os til at indhente oplysninger direkte fra dyrlægen. Du skal angive, om du er momspligtig og om skaden er dækket af nogen anden forsikring, uanset om du har rapporteret hændelsen til det andet forsikringsselskab. Efter anmodning, skal du lade os eller vores repræsentanter inspicere dyret eller det sted, hvor dyret blev skadet. Vi har ret til at udpege specifik dyrlæge eller dyreklinik. Skulle Agria tilbyde direkte erstatning til dyrlægen er det en forudsætning, at forsikringen er betalt. Er den ikke betalt, kan vi trække præmien fra skadeserstatningen. Du er forpligtiget til at give os alle tilgængelige oplysninger om forhold, som kan være af betydning for bedømmelsen af forsikringsbegivenheden, for fastsættelsen af det beløb, vi skal dække eller erstatte, eller for de dækningskrav, vi måtte have mod andre. Hvis du ikke bidrager til undersøgelsen, kan vi reducere erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i lov om forsikring. 4. Begrænsninger 4.1 Sygdomme, skader og andre skadeshændelser før forsikringsperiodens start Forsikringen dækker ikke sygdomme eller skader, der eksisterede eller var påbegyndt før forsikringsperioden eller før udvidelse af forsikringsdækningen. Ved udvidelse af forsikringsdækningen, vedrører dette dog kun udvidelsen. Denne begrænsning gælder også for konsekvenserne af sådanne sygdomme eller skader, og også for skjulte fejl. Det er veterinærmedicinsk fagkundskab og erfaring som er grundlaget for at vurdere, hvornår en sygdom eller skade, skal anses for at være begyndt. Begrænsningen gælder også, hvis skadeshændelsen er kendt af os og uanset om aftalen har nogen særlige begrænsninger (forbehold). 4.2 Karenstid Karenstid betyder, at forsikringen ikke dækker sygdom, skader eller andre skadelige hændelser, der har fundet sted eller er påbegyndt inden for et vist tidsrum efter, at forsikringen trådte i kraft eller efter udvidelse af forsikringsdækning. Karenstid gælder også for følgevirkningerne af sådanne sygdomme eller skader. 15 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

18 4.3 Forbehold Er forsikringen blevet pålagt et forbehold, gælder dette også for følgevirkningerne af de sygdomme, skader eller andre skadeshændelser der er omfattet af forbeholdet. 4.4 Omkostninger for eget personale Forsikringen dækker ikke udgifter til efterforskning, behandling eller pleje som udføres af en ansat hos forsikringstageren eller nogen, der har tilsvarende forhold til denne person. 4.5 Krig, naturkatastrofer og atomenergi osv. Agrias forsikringer dækker ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af: - Krig, krigslignende handlinger, terrorhandlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. - Jordskælv eller andre naturkatastrofer. - Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. - Epidemier, der rammer hunde- eller kattebestanden, som erklæres som epidemi af relevant offentlig myndighed i Danmark eller under rejse i udlandet. Vi er ikke ansvarlige for omkostninger og andre tab som følge af, at skadesopgørelse, betaling af erstatning eller andre foranstaltninger er blevet forsinket på grund af nogle af de ovennævnte begivenheder. 5. Forskrifter 5.1 Oplysningspligt Du skal give os præcise oplysninger, og oplyse os om omstændigheder af betydning for forsikringsaftalen og bedømmelsen af et skadestilfælde. Har du forsømt din oplysningspligt, gælder bestemmelserne i dansk lovgivning om forsikring og forsikringsvirksomhed. 5.2 Sikkerhedsforholdsregler Du skal overholde følgende forholdsregler for at forhindre eller begrænse skader på dyret: Du skal behandle dyret godt og beskytte det mod unødig lidelse og sygdom. Du skal også sikre, at det modtager egnet og tilstrækkelig føde, vand og pleje. Du skal overholde dyreværnsloven og andre love, bekendtgørelser og forordninger, der har til formål at forebygge sygdom og skader hos dyr. Du skal også overholde forskrifter, beslutninger og kendelser afsagt af dyrlæge eller myndighed. Du skal overholde Dansk Kennel Klubs regler, og/eller forskrifter for Felis Danica opdræt, hvis du er avler eller opdrætter. Du skal give dyret den nødvendige pleje. Hvis dyret er sygt eller tilskadekommet eller viser tegn på sygdom, sløvhed eller afmagring, skal du straks opsøge eller tilkalde dyrlægen. Du skal følge dyrlægens anvisninger og anbefalinger for pleje, behandling og efterbehandling samt genoptræning af dyret. Du skal opsøge eller tilkalde dyrlægen igen, hvis dyrets sundhedstilstand ikke forbedres under behandling, pleje og genoptræning. Hvis du ikke har fulgt ovennævnte regler, vil vi nedsætte erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i forsikringsaftaleloven. 16 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

19 5.3 Fremkaldelse af forsikringssag Har du forsætligt fremkaldt forsikringssagen gives der ingen erstatning. Det samme gælder i det omfang, at du bevidst har forværret konsekvenserne af en forsikringssag. Har du uagtsomt forårsaget forsikringssagen eller forværret dens følger, må vi reducere erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i forsikringsaftaleloven. 5.4 Anden adfærd Med hensyn til sikkerhed, nødsituationer og fremkaldelse af forsikringssager gælder, at din adfærd ligestilles med adfærden hos den, som har tilsyn med det forsikrede dyr. 6. Forsikringserstatningen 6.1 Din forsikringserstatning Forsikringserstatningen kan forventes betalt 14 dage efter, at vi har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fastsættelse af forsikringserstatningens størrelse. Dette gælder ikke ved ansvarsforsikring for den skadelidtes krav mod selskabet Erstatning eller renter under 100 kroner udbetales ikke, men modregnes ved næste præmieopkrævning. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå, hvis udredningen vedrørende forsikringskrav eller betalingen forsinkes. Fra erstatningen fratrækker vi: Moms, hvis du er momspligtig. Omkostninger, der ikke er dækket af forsikringen. Eventuel selvrisiko. Nedsættelse, hvis du ikke har fulgt gældende forskrifter. Præmie og øvrige fordringer som er forfaldne til betaling, som du ikke har betalt. Erstatning, som du har modtaget fra en myndighed eller andetsteds fra. 6.2 Generelt om erstatningen Dyr værdiansættes til markedsværdi. Med markedsværdi, menes hvad det umiddelbart forud for forsikringskravet ville have kostet, at købe et tilsvarende dyr. Vi ser bort fra de sygdomme og skader, der har foranlediget forsikringssagen og som er opstået efter forsikringsperiodens begyndelse. Når vi betaler erstatning for et dyr, der er forsvundet, bliver vi ejere af dyret. Hvis dyret bliver fundet, er du forpligtet til at informere os, og hvis du vil beholde dyret, skal du derefter tilbagebetale erstatningen. Hvis det forsikrede dyr er dødt, er blevet dræbt eller er forsvundet, har vi ret til at indkræve evt. pas og stamtavle før udbetaling af erstatning. 6.3 Overforsikring En forsikring må ikke medføre, at du opnår en fortjeneste. Vi betaler derfor ikke mere erstatning end den tilsvarende markedsværdi, selv om forsikringssummen skulle være højere. 6.4 Dobbeltforsikring Du er forpligtet til at give Agria underretning om, hos hvilke selskaber der tillige er tegnet forsikring. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 17 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

20 6.5 Regreskrav Har vi betalt erstatning overtager vi retten til erstatning på grund af skade mod en evt. erstatningsansvarlig tredjemand, i det omfang den er omfattet af forsikringen, og inden for det beløb, vi har betalt. Du kan ikke indgå forlig med en skadevolder eller på anden måde give afkald på din ret til erstatning. 7. Klagemulighed 7.1 Omprøvning af Agria Hvis du er utilfreds med en afgørelse, bør du kontakte os og anmode om fornyet behandling af afgørelsen. En sådan anmodning skal være skriftlig, og du skal beskrive på hvilken måde du mener, at afgørelsen er forkert samt sende evt. nye oplysninger om sagen. 7.2 Ankenævnet Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Agria om forsikringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: (mellem kl og 13.00) 7.3 Yderligere råd og oplysninger Du kan få yderligere råd og oplysninger hos: Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon: Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K Telefon: (mellem kl og 16.00) 8. Forældelse Krav i anledning af at forsikringsaftalen forældes efter reglerne i forældelsesloven. Er en skade inden forældelsesfristens udløb anmeldt til selskabet, indtræder forældelse af krav, som skaden giver anledning til, tidligst 1 år efter selskabets meddelelse om, at det helt eller delvis afviser kravet. Hvis selskabet anerkender, at der foreligger en dækningsberettiget skade, men anmoder om yderligere oplysninger med henblik på opgørelse af kravets størrelse, indtræder forældelse 3 år efter selskabets meddelelse herom. 9. Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet Forsikringsaftaleloven og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 18 Agrias forsikringsvilkår Kat 1. januar, 2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2012

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2012 Agria Kat Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2013

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2013 Agria Kat Gælder fra 01.01.2013 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2016 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 6 E Agria Avl 7 F Agria Skjulte

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2016

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2016 Agria Smådyr- og Fugleforsikringer Gælder fra 01.01.2016 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Liv 4 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 6 E Agria Avl 7 F Agria Skjulte

Læs mere

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2015

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2015 Agria Smådyr- og Fugleforsikringer Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Liv 5 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Agria Altid Katteforsikring

Agria Altid Katteforsikring Agria Altid Katteforsikring Tryghed hele livet... Gælder fra 1. januar 2017 VIGTIGT: Agria Altid Katteforsikring kan kun tegnes, hvis din kat er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Agria skaber tryghed

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Agria Katteforsikring. Min

Agria Katteforsikring. Min Agria Katteforsikring Min Gælder fra 01.01.2017 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2016 Tæt samarbejde skaber succes Agria samarbejder med dyreorganisationer og dyrlæger i alle de nordiske lande. Sammen med vores samarbejdspartnere udvikler vi ikke

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

A Velkommen til Agria Dyreforsikring

A Velkommen til Agria Dyreforsikring A Velkommen til Agria Dyreforsikring tegne livsforsikring, efter de er fyldt 3 år. Agria Sygeforsikring er livslang. Ovenstående er gældende medmindre andet er specificeret i vilkårene. A.1 Dette er forsikringsvilkårene

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2016 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Agria Smådyrog Fugleforsikringer. Gælder fra

Agria Smådyrog Fugleforsikringer. Gælder fra Agria Smådyrog Fugleforsikringer Gælder fra 01.01.2017 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Liv 4 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2013

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2013 Agria Hund Gælder fra 01.01.2013 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Min

Agria Hundeforsikring. Min Agria Hundeforsikring Min Gælder fra 01.01.2017 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Gælder fra 1. januar 2017 Min

Gælder fra 1. januar 2017 Min Agria Katteforsikring Gælder fra 1. januar 2017 Min Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 6 E Agria Avl Sygeforsikring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2016 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 6 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere