Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer"

Transkript

1 Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer til det, der står på varedeklarationen. 2. At identificere forskellige probiotiske stammer på baggrund af deres fænotype. Teori Probiotiske organismer er vidt forskellige. De identificeres altid på stamme- niveau, for selv inden for samme art kan organismer have vidt forskellige karakteristika. For eksempel er det ikke alle Lactobacillus acidophilus, der er sundhedsfremmende men kun bestemte stammer såsom LA- 5. Figur 1. Genus = slægt, species = art, strain = stamme. Mens nogle probiotiske organismer kan leve med ilt, kan andre kun overleve, når der ikke er ilt tilstede. Dette vises ikke i denne øvelse, da det er vanskeligt at sikre anaerobe forhold i et almindeligt biologi- lokale. Man kan på baggrund af organismernes fænotype præcist identificere, hvilken stamme man har med at gøre, hvilket benyttes hyppigt i industrien. I denne øvelse identificeres forskellige bakterier på stamme niveau (heraf er der 3 probiotiske bakterier og en normal mælkesyrebakterie). Dette gøres ved at påvise, at de har forskellig fænotype, idet de kan vokse på forskellige carbonkilder. Som en bonus i øvelsen er det også muligt at undersøge, om de varer, vores bakterier isoleres fra, opfylder deres varedeklaration om at indeholde et vist antal probiotiske bakterier. Dette er meget vigtigt, for varerne skal have et højt antal levende bakterieceller, for at de er virksomme. Læs om kosttilskuddene IDOFORM her og BIFIFORM her Idoform og Bifiform indeholder forskellige bakterier, herunder probiotika. Hypoteser Denne øvelse vil demonstrere, at der anvendes forskellige probiotiske stammer i forskellige varer. Kolonierne på Ydermere vil der observeres en stor mængde bakterier i produkterne, som oftest er 10 til 100 gange større, end der står på varedeklarationerne (varedeklarationerne angiver en mindste værdi for indhold af bakterier ved udløbsdatoen).

2 Materialer Materialer og udstyr (pr. gruppe) til dag 1: 6 MRS agar plader En af varerne med probiotika (enten Cultura, Idoform eller Bifiform) Et Falcon- rør (50 ml) med låg En teske 0,9% NaCl opløsning 7 sterile eppendorfrør Sterile 1 ml og 100 µl pipettespidser 1 ml og 100 µl pipetter Drigalski- spatel Bunsenbrænder Tændstikker En petriskål eller bægerglas med 70% ethanol Materialer og udstyr (pr. gruppe) til dag 2 MRS plader (2 til grupper med Idoform eller Bifiform, 4 til grupper med Cultura) Sterile podenåle Materialer og udstyr (pr. gruppe) til dag 3 MRS plader (4 til grupper med Idoform eller Bifiform, 8 til grupper med Cultura) Sterile vatpinde 1 sterilt eppendorfrør pr. bakterie (dvs. 1 til Idoform og Bifiform og 2 til Cultura) 0,9% NaCl- opløsning 1 ml sterile pipettespidser og tilhørende pipette Materialer og udstyr (pr. bakterie) til dag 4 Sterile vatpinde 2 ml 0,9 % NaCl opløsninger 5 ml 0,9 % NaCl opløsninger Sterile 1 ml og 100 µl pipettespidser 1 ml og 100 µl pipetter OD- måler og måleglas 10 ml API 50 CHL medie (med farve) fra biomérieux API 50 CH strip sæt fra biomérieux 1 ml sterile pipettespidser og tilhørende pipette Evt. plastikpipetter Mineralsk olie (fx paraffinolie) API strips: læs om Api strips i Øvelser Materialer og udstyr (pr. gruppe) til dag 5: Noteringsark, som er vedlagt i pakken med API- stripsne Metode Husk at arbejde med steril teknik og at overholde regler for god laboratorieadfærd. Læs evt. Øvelser. DAG 0 Autoklavér følgende: eppendorfrør, Falcon- rør hvis de ikke allerede er sterile, 9% NaCl- opløsning, demineraliseret vand, pipettespidser til 1 ml og 100 μl

3 DAG 1 Udpladning af prøver Der udplades opløsninger fra tre forskellige varer (Cultura og kosttilskudene Idoform og Bifiform. Disse inkuberes i 3-6 dage ved 37 grader. 1. Pladerne tørres som beskrevet i afsnittet Øvelser Alle de anvendte agarplader skal derfor sættes ind i et varmeskab (30 C eller 37 C) i ca. 20 minutter inden brug. Pladerne sættes med bunden opad på skrå hen over låget, så bakterier i luften ikke falder ned på pladen. Figur 2. Tørring af plader. 2. Prøverne fortyndes (læs hvorfor i afsnittet Øvelser ) Marker et 50 ml falconrør med dato, gruppenavn, og hvad det skal indeholde (Bifiform, Idoform eller Cultura). 2a. Grupper, som arbejder med Bifiform eller Idoform: Afvej 0,2 g af prøven af Bifiform eller Idoform (ca. ¼ af en Bifiform tablet eller en hel Idoform kapsel). For Idoform så prøv at undgå at få selve kapslen selv med. Overfør de 0,2 g prøve til Falcon- røret. Tag en lang teske og steriliser den med ethanol. Denne bruges til at mase og blande prøven grundigt nede i Falcon- røret. Dette trin er meget vigtigt, for der er mange af cellerne, der sidder sammen, og som skal skilles fra hinanden ved dette trin, for ellers ser man et meget lavere bakterieantal, end der reelt set er i prøven. Tilføj derefter 20 ml 0,9% NaCl- opløsning. Dette er ca. en 100 gange fortynding. 2b. Grupper, som arbejder med Cultura: Afvej 2 g Cultura. Overfør de 2 g prøve til Falcon- røret. Tilsæt 20 ml 0,9% NaCl- opløsning. Dette er ca. en 10 gange fortynding. Fortynding Der stilles 6 (til Bifiform og Idoform)/7 (til Cultura) eppendorfrør op, som skal bruges til at lave fortyndingsrækkerne. Disse markeres på låget med hvilken prøve, der skal i (C = Cultura, B = Bifiform, I = Idoform), gruppenavn (forkortet version eller tal) og fortyndingsgrad (for Bifiform og Idoform x10-3, x10-4, x10-5, x10-6, x10-7, x10-8 og for Cultura x10-2, x10-3, x10-4, x10-5, x10-6, x10-7 og x10-8 ).

4 Figur 3. Fortyndingsrække: 0,1 ml (=100 μl) prøve kommes i 0,9 ml NaCl- opløsning, dvs. en 10 gange fortynding for hvert trin i fortyndingsrækken. Fyld 0,9 ml 0,9% NaCl- opløsning i alle de 6/7 rør med en 1 ml pipette. Ryst prøven i Falcon- røret grundigt i et minut. Fortyndingsrækkerne laves ved at bruge 100 µl pipetten til at overføre 0,1 ml (100 µl) af den nyligt rystede prøve til det første eppendorfrør. I prøven med Idoform, kan der være flager af kapslen, hvilket kan forhindre pipetten i at suge op sørg for at pipetten får suget hele mængden (0,1 ml) op. Bland i eppendorfrøret ved at suge op og ned et par gange med pipetten. Skift pipettespids og overfør 0,1 ml fra det første rør til det næste og sug igen op og ned et par gange for at blande. Dette udføres indtil x10-8 fortyndingerne er lavet. 3. Udpladning Der skal laves 3 MRS plader pr. prøve. De 3 plader skal for alle tre varer (både Cultura, Idoform og Bifiform) være med x10-6, x10-7 og x10-8 fortyndingerne. Siden der forventes at være CFU/mL i prøverne, kan man regne med, at der på x10-7 pladen vil komme omkring (der udtages 0,1 ml). Marker pladerne med, hvilken prøve de indeholder, fortyndingsgrad, dato, gruppenavn. Det er vigtigt at der skrives på siden af bunden/evt. på bunden og ikke på låget, for låget kan risikere at blive byttet om med et andet. Kom 0,1 ml af prøverne på agarpladen, og spred prøven ud med drigalski- spatelen. Kom pladerne i poser, så de ikke kontamineres af andet i varmeskabet, og inkuber dem på hovedet (med agaren opad) ved 37 grader. Når pladerne inkuberes er det vigtigt, at de stilles med bunden i vejret, så eventuel kondensvand ikke løber ned på agaren. Pladerne inkuberes ved 37 grader i 3-6 dage. DAG 2 Observering af udpladninger fra dag 1 og renstrygning Udpladningerne fra dag 1 observeres. Bakterieantallet (CFU) tælles. Beregn, om varerne overholder deres varedeklaration. Lav renstrygninger fra de plader, som er vokset med ilt. Disse inkuberes med ilt i 3-6 dage ved 37 grader.

5 1. Plader til renstrygningerne tørres som beskrevet ovenfor og i Øvelser. Grupper med Idoform eller Bifiform skal bruge 2 plader og grupper med Cultura skal bruge Udpladningerne observeres Tag pladerne fra dag 1 frem. Der er nu kommet bakteriekolonier (CFU) på pladerne. Læs om CFU i afsnittet Øvelser. Beskriv, hvordan kolonierne ser ud (hvilken farve de har, om de ser våde eller tørre ud, om de har en skarp eller diffus kant, om de er flade eller bulede, store eller små, osv.). Notér. Tag eventuelt et foto til rapporten. Tæl kolonier på pladerne med den fortynding, der giver omk kolonier. Dette kan gøres ved at tage en tusch og sætte en prik på hver koloni, der er talt, så man kan huske, hvor man er kommet til. Der kan tælles på flere plader for at se, om jeres fortynding har været i orden (der skal fx være ca. 10x færre CFU på x10-8 i forhold til x10-7 ). 3. Renstrygning Hent de tørrede plader. Der skal laves dobbelt af hver renstrygning for at have større chance for at få rene kolonier (som stammer fra en bakterie). Markér dem med dato, gruppenavn, og hvilken prøve, der skal på (Idoform, Bifiform eller Cultura). Grupperne med Cultura skal renstryge to forskellige slags bakterier fra deres plader fra dag 1, og markerer derfor yderligere på de nye plader information om koloniens udseende (fx, hvid og bulet eller flad og stor). Renstrygning udføres som beskrevet i Øvelser. Renstrygningen udføres ved at tage en steril podenål, som dyppes forsigtigt i en koloni, og som derefter afsættes som en streg i kanten af en ny agarplade. Herefter tages en NY podenål som føres en enkelt gang igennem den afsatte streg og derefter spredes ned over agarpladen i zigzag- bevægelse. Denne procedure gentages hvor blot endnu en NY podenål føres igennem det netop afsatte spor. Figur 4. Renstrygning af bakterier. Husk ny podenål mellem hvert strøg. Det er meget vigtigt at der for hvert trin tages en ny podenål, for at undgå, at der sidder for mange bakterier tilbage på podenålen. I stedet for en ny podenål hver gang, kan podenålen dybbes i ethanol, flamberes og køles i luften dernæst i kanten af agaren uden at røre bakterierne. Pladerne lægges i poser og inkuberes på hovedet (med agaren opad) i 3-6 dage ved 37 grader. DAG 3 Overførsel af bakterier fra renstrygninger til nye plader for at opformere bakterierne 1. Pladerne tørres som beskrevet ovenfor og i Øvelser. Grupper med Idoform eller Bifiform skal bruge 4 plader og grupper med Cultura skal bruge 8.

6 2. Bakterierne opformeres Renstrygningerne fra dag 2 tages frem. Se om der er kommet enkelt kolonier? Fyld 1 ml 0,9% NaCl- opløsning i eppendorfrørene. Hold styr på, hvilken bakterie eppendorfrørene skal indeholde, og hvilken gruppe de tilhører ved at skrive på dem. Tag vatpinden og dyp siden af den i 3-6 enkeltkolonier af den samme bakterie (afhængig af, hvor store de er) og overfør til eppendorfrøret med 0,9% NaCl- opløsning i. Få så meget af bakterierne af som muligt i vandet (gnub evt. siden af vatpinden, som har bakterien på sig mod siden af eppendorfrøret). Behold vatpinden i røret. Hent de tørrede plader. Tag samme vatpind og fordel væske jævnt på en plade. Lad væsken på pladen fordampe et par sekunder og sæt låg på. Fordel også væske med samme vatpind til de tre andre plader. For Cultura gruppen udføres dette for begge de forskellige bakterier. Der laves 4 plader for at være sikker på, at der er nok bakterier til dag 4. Pladerne lægges i en pose og inkuberes 1-2 dage på hoved (med agaren opad) ved 37 grader. DAG 4 Bakterierne høstes til identificering på API strips 1. Forberedelse af medie med bestemt koncentration af bakterier Hent pladerne fra dag 3. Brug en vatpind til at overføre bakterierne fra pladerne til 2 ml 0,9 % NaCl- opløsning (fx i et Falcon- rør). Start med kun at overføre bakterier fra to af pladerne (brug samme vatpind hele tiden). Suspensionen skal blive ugennemsigtig, men stadig relativt lys. Rør godt rundt i glasset med vatpinden. Overfør 50 µl til 5 ml 0,9 % NaCl- opløsning (fx i et Falcon- rør). Sug op og ned et par gange for at blande. Mål OD ved 625 nm på 5 ml suspensionen med bakterier i. Dette gøres ved at overføre ca. 1 eller 2 ml til en kuvette afhængig af kuvettens størrelse (udføres med en 1 ml pipette). OD skal være mellem 0,32 og 0,4. Det er vigtigt at OD ligger på dette niveau, så der hverken er for få eller for mange bakterier i API stripsne. Ved for få vil man ikke se reaktioner, der hvor bakterien normalt ville kunne vokse, og ved for mange kan man risikere at se falsk positive resultater, dvs. at det ser ud til at bakterien kan vokse på carbonkilden, selvom den ikke burde. a. Er OD for lav kan der gøres en af to ting: 1. Sug bakteriesuspensionen op af kuvetten med en pipette og kom den tilbage i eppendorfrøret med 5 ml suspensionen (kan kun udføres hvis kuvetten var steril!). Kom yderligere 25 eller 50 µl fra 2 ml suspension over i 5 ml suspensionen. Sug op og ned et par gange og mål igen. 2. Der kan tages en ny 5 ml 0,9 % NaCl- opløsning og puttes µl i, hvorefter der måles på ny. Hvis OD stadig er meget for lav, må der tilføjes flere bakterier til 2 ml suspensionen fra de resterende plader. Der måles OD fra en ny 5 ml suspension. Husk at skifte pipettespids på passende tidspunkter. b. Er OD for høj: Der tages en ny 5 ml 0,9 % NaCl- opløsning, og der kommes kun 25 µl i fra 2 ml blandingen. Hvis OD stadig er for høj, skal der laves en ny 2 ml suspension med bakterier fra en af de resterende plader. OD måles fra en ny 5 ml 0,9 % NaCl- opløsning. Det noteres, hvor mange µl, der blev overført til 5 ml suspensionen for at få en OD på mellem 0,32-0,4.

7 Toppen på en 10 ml API 50 CHL medie fra biomérieux brækkes af. Dette gøres ved at presse på toppen (ikke for langt nede, for så kan glasset risikere at knække for langt nede) - pas på det skarpe glas! Til disse 10 ml overføres dobbelt så mange µl fra de 2 ml, som blev overført til de 5 ml. Dvs. hvis I har overført i alt 50 µl fra 2 ml suspensionen til de 5 ml, skal I udtage 100 µl fra 2 ml suspensionen og overføre til 10 ml API 50 CHL medie. API strips forberedes Åbn pakkerne med stripsne og placér de fem strips i plastikbakken (med de små buler) i rækkefølge efter deres tal (0-9 øverst, så osv.). Brøndene fyldes med medie (efter at have blandet ved at suge op og ned et par gange) med en plastikpipette eller med en 1 ml pipette ved at vippe API strip bakken forover og tilføje medie, så den overdækkede del af brønden fyldes op (se også billedet af API- stripsne nedenfor). Dette gøres for alle brøndene. Herefter fyldes de uoverdækkede huller med olie enten vha. en plastik pipette (er lidt svært) eller med en 1 ml (1000 μl) pipette. Plastiklåget sættes på og bakken sættes til inkubering ved 37 grader i 48 timer. DAG 5 Undersøgelse af API stripsne Hent bakkerne med API- stripsne. Nogle af brøndene har nu ændret farve. "0"- brønden er den eneste, der ikke kan have ændret farve, da dette er en negativ kontrol. Notér, hvilke brønde der har skiftet farve på noteringsarket fra pakken med API- stripsne. Er brønden gul gives der 5 point (fuldt ud positiv reaktion), er brønden grøn tildeles 3 point (halv reaktion), er brønden lilla gives 0 point (negativ). 4 point kan tildeles hvis farven er mellem grøn og gul. Brønd 25 er speciel, idet en positiv reaktion er kendetegnet ved en sort brønd (det er dog meget svært at se, om brønden er sort eller mørkelilla. Er der bare den mindste smule lilla skær er det en negativ reaktion).

8 Resultater DAG 2 Indsæt evt. fotos af pladerne (fra dag 1). Præsenter resultaterne fx i et skema med beskrivelse af kolonierne og antal. Regn ud hvor mange bakterier, der var i varen (gå ud fra, at 1 g svarer ca. 1 ml). DAG 3 Indsæt evt. fotos af pladerne med renstrygninger (fra dag 2). Beskriv evt. kolonier. DAG 4 Det noteres, hvor mange µl, der blev overført til 5 ml suspensionen for at få en OD på mellem 0,32-0,4. DAG 5 Tag en kopi af noteringsarket fra pakken med API- stripsne og notér resultaterne fra API- stripsne, som beskrevet ovenfor (under Metode, DAG 5). Sammenlign jeres resultater med følgende profiler (bemærk: der kan godt være små variationer, men profilen anses for at passe alligevel): Lactobacillus casei F19

9 Lactobacillus rhamnosus LGG (vær opmærksom på at på dette billede er brønd i øverste række og dernæst i 2. række kommer 0-9, i 3. række 10-19, i 4. række og i 5. række 30-39)

10 Enterococcus faecium SF68

11 Streptococcus thermophilus FK 320 Hvilken bakteriestamme har I arbejdet med?

12 Resultater Plader fra DAG 1 Cultura Idoform Bifiform Antal CFU i 0,1 ml Beskrivelse af kolonierne Evt. foto Dag 1 plader CFU/0,1 ml Varedeklaration CFU/mL Cultura, x10-6 Cultura, x10-7 Cultura, x10-8 Idoform, x10-5 Idoform, x10-6 Idoform, x10-7 Bifiform, x10-5 Bifiform, x10-6 Bifiform, x10-7 Plader fra DAG 2 Cultura Idoform Bifiform Renstrygninger fra dag 2: Beskrivelse af kolonierne, evt. foto Plader fra DAG 3 Cultura Idoform Bifiform Beskrivelse af kolonierne fra renstrygningerne Evt. foto Plader fra DAG 4 Cultura Idoform Bifiform Antal µl, der blev overført til 5 ml suspensionen for at få en OD på mellem 0,32-0,4 DAG 5 Kopi af noteringsarket fra pakken med API- stripsne.

13 Diskussion Hvorfor skal agarpladerne tørres, inden bakterierne spredes? Hvorfor fremstilles fortyndingsserier, når bakterieantallet i prøven skal bestemmes? Hvad er formålet med renstrygningerne? Sammenlign bakterieantallet fra prøverne (resultater fra dag 2) med antallet angivet på produkterne. Forklar resultatet. Stemmer resultaterne med det forventede? Hvilke carbonkilder kan jeres bakteriekoloni gro på? Se hæftet vedlagt pakken med API stripsne, hvad brøndene indeholder. Sammenlign med andre gruppers stammer. Er der forskel på, hvad jeres stamme kan gro på i forhold til de andre gruppers stammer? Er der større forskel på den almindelige mælkesyrebakterie fra Cultura og de probiotiske bakterier sammenlignet med forskellene mellem de forskellige probiotiske bakterier? Konklusion

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Insekter og planter Elev ark - Opgaver

Insekter og planter Elev ark - Opgaver INSEKTER Insekter og lugte Nu skal I tage det rødvin, som jeres lærer har taget med. I skal bruge 1 deciliter rødvin og 1 deciliter sukker. I blander det indtil alt sukkeret er opløst i rødvinen I skal

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget bruges bakterier og mikroorganismer til at

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Forsøg til "Tropiske Havgræsser "

Forsøg til Tropiske Havgræsser Forsøg til "Tropiske Havgræsser " Kære Lærer Her er en række forsøg, du kan bruge i undervisningen til at understøtte de emner, I gennemgår i hæftet "Tropiske Havgræsser". Alle forsøgsvejledningerne indledes

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse E Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes mikroorganismer

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

- En serie af kosttilskud med mælkesyrebakterier til hele familien

- En serie af kosttilskud med mælkesyrebakterier til hele familien BIFIFORM - En serie af kosttilskud med mælkesyrebakterier til hele familien MÆLKESYREBAKTERIE EKSPERT BIFIFORM Mælkesyrebakterierekspert i over 25 år KOSTTILSKUD Bifiform er ikke et hvilket som helst mælkesyrebakterieprodukt

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

DE FIRE ELEMENTER GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN. Lær om grundstofferne. hydrogen, kulstof og jern

DE FIRE ELEMENTER GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN. Lær om grundstofferne. hydrogen, kulstof og jern GOD TIL NATURFAG Elevark DE FIRE ELEMENTER Et undervisningsforløb til natur/teknik 6. KLASSETRIN Lær om grundstofferne oxygen, hydrogen, kulstof og jern Udviklet af Morten Margolinsky 2012 Redaktion: Erland

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

hurtige juleideer ı dekoration

hurtige juleideer ı dekoration hobby ı dekoration 10 hurtige juleideer Står du og mangler en hurtig venindegave? En dekoration til første søndag i advent? Eller har du glemt at købe kalenderlys? Læn dig tilbage, og lad dig inspirere

Læs mere

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Madkemi-forsøg Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Blodsukker Bakteriedyrkning Simpel forbrændingskonstatering Forbrænding hos mennesket Vand og kuldioxid Proteiner

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Formål I dette eksperiment skal du fremstille et såkaldt mikrofluidfilter og vise, at filtret kan bruges til at frafiltrere partikler

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens.

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens. Rapport Bjælken Indledning Vi arbejdede med opgaverne i grupper. En gruppe lavede en tabel, som de undersøgte og fandt en regel. De andre grupper havde studeret tegninger af bjælker med forskellige længder,

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Karameller, chokolade. Kandiseret klementin med chokolade. 1. Kog sukker og vand i en gryde.

Karameller, chokolade. Kandiseret klementin med chokolade. 1. Kog sukker og vand i en gryde. Kandiseret klementin med chokolade 1. Kog sukker og vand i en gryde. 2. Læg klementinerne i. Karameller, chokolade 1. Bland alle ingredienser i en tykbundet gryde og lad dem koge op under omrøring. 20

Læs mere

7. forløb Træets forår

7. forløb Træets forår 7. forløb Træets forår Træets forår 1. dag Marts-maj Læringsmål: At kende til tegn på forårets komme, at kende forskellige træsorter fra lokalområdet, at kunne iagttage forandringen fra vinter til forår

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

Opfinderhjørnet, Syddurs Ungdomsskole, Distrikt Rønde DAMPBÅDE. Dette projekt er lavet af: Lotte Neimann Buch, Lasse Desdorf og Bjarke Patrick Gade

Opfinderhjørnet, Syddurs Ungdomsskole, Distrikt Rønde DAMPBÅDE. Dette projekt er lavet af: Lotte Neimann Buch, Lasse Desdorf og Bjarke Patrick Gade Opfinderhjørnet, Syddurs Ungdomsskole, Distrikt Rønde DAMPBÅDE Dette projekt er lavet af: Lotte Neimann Buch, Lasse Desdorf og Bjarke Patrick Gade DAMPBÅDE Dette projekt er lavet af: Buch, Lasse Desdorf

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Billede af trendbord med stokkene. Afstanden mellem stokkene på den lange led er 90 cm - på tværs 45 cm. Så ydermålene må være nær 100 x 50 cm.

Billede af trendbord med stokkene. Afstanden mellem stokkene på den lange led er 90 cm - på tværs 45 cm. Så ydermålene må være nær 100 x 50 cm. Billede af trendbord med stokkene. Afstanden mellem stokkene på den lange led er 90 cm - på tværs 45 cm. Så ydermålene må være nær 100 x 50 cm. Det første man skal tænke på, er at man kan trende brikkerne

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse Plantekuvøse Gå til forside: Klik HER Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater I virkeligheden er det kun få af årets måneder, at vi har tomater, agurker, peberfrugte osv. i vores drivhuse. Juli og

Læs mere

Starlab. En vejledning i brug og opsætning.

Starlab. En vejledning i brug og opsætning. Starlab. En vejledning i brug og opsætning. Ovenfor ser vi Starlab sat op i en gymnastiksal. Til venstre ser vi elever og lærer se på Nordhimlens stjerner der er tilføjet de mytologiske figurer, som har

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Starterkulturer & Probiotika

Starterkulturer & Probiotika Starterkulturer & Probiotika på godt og ondt CED / Innovation Michelle M. Madsen Chr. Hansen A/S Senior Drying Scientist Bøge Allé 10-12 DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 4574 7474 Dir +45 4574 8491 Fax

Læs mere

Fremstilling af enkeltlag på sølv

Fremstilling af enkeltlag på sølv Fremstilling af enkeltlag på sølv Formål I dette eksperiment skal du undersøge, hvordan vand hæfter til en overflade af henholdsvis metallisk sølv, et nanometer tykt enkeltlag af hexadekanthiol og et nanometer

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Øvelsesvejledning. Baggrund. Materiale

Øvelsesvejledning. Baggrund. Materiale Turbo Budding & gel-styrke Øvelsesvejledning Baggrund Budding er en meget traditionel europæisk dessert, hvor mælk/fløde sættes til en gelé-agtig konsistens ofte sammen med noget smagsgivende som chokolade

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Nordisk Matematikkonkurrence. samt Danmarks Matematiklærerforening. Skoleåret 2008 2009 Opgaver ved semifinalen

Nordisk Matematikkonkurrence. samt Danmarks Matematiklærerforening. Skoleåret 2008 2009 Opgaver ved semifinalen Opgave 1 Opdeling af figur I har fået udleveret et ark med syv regulære sekskanter. Inddel dem i 6 6 på syv forskellige måder. Det er kun tilladt at bruge rette linjer. Nedenfor kan I se en af måderne

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

Petrifilm Type EB til bestemmelse af Enterobacteriaceae

Petrifilm Type EB til bestemmelse af Enterobacteriaceae Aflæsningsguide og brugsvejledning Petrifilm Type EB til bestemmelse af Enterobacteriaceae 1 2 1 2 Enterobacteriaceae CFU = 1 Det er let at tælle Enterobacteriaceae kolonier på Petrifilm EB plader. Alle

Læs mere

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter Trin 1: Start med at holde sprøjten lodret og tømme den for løse dele. Du skal have en lanse, en fastgøringsrem, et ledningssæt samt en manual som vist på billedet. Ryst sprøjten, så du er sikker på at

Læs mere

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitals Indhold Bilag 1: Den direkte effekt på bakterier af coatning.... 2 Bilag 2: Sengecoating incidensregistrering... 12 Bilag 3: Spørgeskema til rengøringsassistenter...

Læs mere

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse RAMMESÆTNING Mælkeby er et projekt som er baseret på, at elever, i matematik i indskolingen, skal kunne forstå, bearbejde og herved flytte et fysisk projekt ind i et digitalt,

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning EASY WAY Med Easy Clean Glas S K ANDINA V ISK D E S I G N OG K V A L I T E T Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning...

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side Af Emilie Sakitha Johansen Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side http://www.li.ru/interface/pda/?jid=3900865&pid=314227782&redirected=1&page=0&backurl=/users/390

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares Biologi A Studentereksamen Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares 2stx111-BIO/A-27052011 Fredag den 27. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 8 sider Opgave 1. Pig City På figur

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget)

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget) Kære underviser Når børnene har gået i skole i mellem en og to uger, laver jeg denne test, for at se hvor gode hvert barn er er til at omsætte det de får at vide til en tegning. Den er inspireret af den

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

Forsøg 1. Kroppen i kemi. Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á

Forsøg 1. Kroppen i kemi. Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á Forsøg 1 Kroppen i kemi Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á Indhold Forsøg 1... 0 Formål... 2 Materialer... 2 Metode... 2 Udførsel... 2 Data og Databehandling... 3 Fejkilder... 3 Konklusion...

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Märklin digital. Montage af kørelys i Heljan ADNs. Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com

Märklin digital. Montage af kørelys i Heljan ADNs. Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com Märklin digital Montage af kørelys i Heljan ADNs Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com Montage af kørelys i Heljan DSB ADNs (2) Montering af kørelys i Heljan ADNs styrevogn via dekoder

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Indledning Formål... s. 3. Apperaturer... s. 3. Fremgangsmåde... s. 3. Forberedelse før observationer... s. 4. Nyttig viden om fotosyntesen... s.

Indledning Formål... s. 3. Apperaturer... s. 3. Fremgangsmåde... s. 3. Forberedelse før observationer... s. 4. Nyttig viden om fotosyntesen... s. 1 Indhold Indledning Formål... s. 3 Apperaturer... s. 3 Fremgangsmåde... s. 3 Forberedelse før observationer... s. 4 Nyttig viden om fotosyntesen... s. 4-5 Observationer... s. 6 Konklusion... s. 7 2 Indledning

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til:

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til: Blå Energi ved Nordborg Spejderne Ide oplæg: Leder: - Udgangs punkt var at lave mad på en nemmer og mere brænde besparende måde - - - Træ pille komfur og så får vi også en ovn Trop: - Vil gerne have mobilen

Læs mere

Der er bakterier over alt - også i mad!

Der er bakterier over alt - også i mad! Der er bakterier over alt - også i mad! en er en del af undervisningsforløbet De skide bakterier Vejledning 1 Podning af bakterier fra jeres omgivelser 2 Mad med bakterier 3 Hjemmelavet yoghurt 4 Er der

Læs mere

Nr. Hvornår Hvor mange år siden: 1 Du startede i skole 2 Du blev født 3 1982 4 Statsministerens fødselsår. (1966)

Nr. Hvornår Hvor mange år siden: 1 Du startede i skole 2 Du blev født 3 1982 4 Statsministerens fødselsår. (1966) Observationer fra Dyrehaven & Bakken Dyrehaven: Hvis I kommer med tog til Klampenborg station, kan I evt. starte med at tage et smut forbi skovhuggeregetræet. Det står ca. 150 m. fra stationen, på vej

Læs mere

AGV Kursus August 1999

AGV Kursus August 1999 AGV Kursus August 1999 Dato: 26.08.99 Morten Nielsen Daniel Grolin Michael Krag Indledning: Princippet bag en AGV (Autonomous Guided Vehicle) er at få et køretøj til at bevæge sig rundt i nogle omgivelser,

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål Niveau 2 Grønsmutter Årstid Sommer Forløbets varighed 3 trin + en aften/nat Formål I dette mærke bliver pigerne udfordret endnu mere på, hvad mørke kan byde på. Der bliver i mærket lagt vægt på, at pigerne

Læs mere

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om samvirke opskrifter Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om tekst: inger abildgaard opskrifter: mia irene kristensen, jacob damgaard

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt polyurethan kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det!

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! 10 trin til dig fra BaliQuilt, som hjælper dig på vej til at quilte på maskine. BONUS: Tre øvelser til at komme i gang på. Trin nr. 1 tilbehør Der er tilbehør

Læs mere