Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen"

Transkript

1 Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10

2 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: opdaterede udgave /10

3 Indledning Denne vejledning er lavet for at ruste danske virksomheder til at tage en drøftelse af, hvordan de vil forholde sig, hvis der skulle findes utugtige billeder af børn, i daglig tale kaldet børnepornografi eller billeder af seksuel udnyttelse af børn på arbejdspladsens computere, elektroniske apparater, bærbare medier og / eller netværk. Vejledningen lister juridiske fakta på området, giver en tjekliste over nogle af de forhold virksomheden bør forholde sig til og giver desuden et forslag til en retningslinje til uddybning af informationssikkerhedspolitikken. Det anbefales, at disse ting diskuteres og fastlæggelse inden et evt. fund finder sted. I vejledningen anvendes begrebet "billeder af seksuel udnyttelse af børn" i stedet for ordet "børneporno". Kend loven Den relevante lovgivning er indeholdt i straffelovens 230 og Det er vigtigt, at virksomheden forstår lovgivningen om pornografiske billeder af børn, som billeder og film af seksuel udnyttelse af børn hedder i straffeloven. Specifikt: Det er strafbart at besidde, distribuere, vise og producere pornografiske billeder af børn. Det er også strafbart at se pornografiske billeder af børn på internettet, også selv om billederne ikke bliver downloadet. Straffeloven definerer i denne sammenhæng børn som alle personer under 18 år. Som en ansvarlig virksomhed bør det sikres, at virksomhedens ledelse og medarbejdere er klædt på til at håndtere, at der på virksomhedens udstyr kan findes ulovlige eller krænkende billeder af børn som defineret i lovgivningen. Ledelsesbeslutning Det er ledelsens opgave at beslutte, hvilken indsats virksomheden skal gøre på dette område. Først og fremmest bør virksomhedens ledelse drøfte fordele og ulemper ved at have en retningslinje for bekæmpelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn på arbejdspladsen. Virksomhederne kan bidrage til bekæmpelse af kriminalitet. Desuden kan der være både sikkerhedsmæssige fordele og CSR-fordele 2 ved at have en sådan retningslinje. 1 Straffelovens relevante paragraffer kan med søgningen straffeloven findes her: 2 Corporate Social Responsibility 3/10

4 Retningslinjen bør først og fremmest adressere, hvordan man håndterer tilfælde med billeder af seksuel udnyttelse af børn - herunder: Gør det klart for alle medarbejdere i virksomheden, hvad de skal gøre, hvis et billede af seksuel udnyttelse af et barn opdages, og hvem i virksomheden der tager hånd om problemet. Udpege et kontaktpunkt - f.eks. nærmeste chef tillige med en medarbejder i HR - som kan kontaktes ved en oplevelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn. Klart beskrive en retningslinje for, hvordan medarbejdere i kontaktpunktet håndterer situationer, hvor medarbejdere på arbejdspladsen har oplevet eller er afsløret i at være i besiddelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn. Sørge for at kontaktpunktet på den ene side har adgang til de ressourcer de har behov for, og på den anden side sørger for at så få mennesker som muligt involveres i processen bag opklaringen. Besiddelse, visning m.m. af utugtige billeder af børn er forbudt ifølge dansk lovgivning. Der skal derfor tages stilling til om anmeldelse - til Red Barnet, politiet eller andre - skal finde sted. DI og Red Barnet anbefaler, at anmeldelse altid finder sted. Tydeliggøre de ansættelsesmæssige konsekvenser ved besiddelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn. Tager stilling til om og i givet fald i hvilket omfang virksomheden vil installere tekniske foranstaltninger til at opdage, behandle og blokere billeder af seksuel udnyttelse af børn. Information til personalet For at virksomhedens politikker og retningslinjer skal være effektive, skal de være let tilgængelige, og hver medarbejder skal kende og forstå indholdet. Nogle virksomheder forvalter dette ved, at den enkelte medarbejder får tilsendt en kopi af politikker og retningslinjer og kvitterer for modtagelsen. Andre virksomheder sikrer, at politikker og retningslinjer altid er tilgængelige - f.eks. via intranet. Ved nye tiltag er det vigtigt, at der afholdes informationsmøder eller på anden måde tydeligt gøres opmærksom på tiltagene. Virksomhedens Samarbejdsudvalg eller tillidsrepræsentanter bør forelægges retningslinjerne forud for information til medarbejderne. Man kan give en seks ugers frist til ikrafttrædelse af retningslinjen. Virksomheden skal desuden være opmærksom på, at når der behandles personfølsomme oplysninger i personaleadministrationen skal der være foretaget en anmeldelse til Datatilsynet. Dette gælder helt generelt og er ikke betinget af tiltag rettet mod bekæmpelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn. 4/10

5 Yderligere information og mulige tiltag Som nævnt ovenfor er den første og vigtigste opgave, at ledelsen forholder sig til billeder af seksuel udnyttelse af børn og laver en retningslinje. Der er en række ekstra tiltag, som det er muligt at tage. Desuden er der en række steder, hvor man kan få ekstra hjælp til at bekæmpe billeder af seksuel udnyttelse af børn: Tekniske foranstaltninger: Vær omfattet af den danske blokeringsordning. De danske teleudbydere samarbejder med Rigspolitiet og Red Barnet om at blokere for adgangen til udenlandske hjemmesider, der indeholder billeder af seksuel udnyttelse af børn. Du kan undersøge, om din netforbindelse er omfattet af ordningen hos politiet, Installer software, som kan identificere ulovlige billeder af seksuel udnyttelse af børn. Red Barnet har konkrete anbefalinger til hvilket software, der kan anvendes. Se mere på Anti-spam software vil hjælpe med at begrænse s, som reklamerer for potentielt kriminelle billeder, idet disse s ofte vil blive udsendt som spam. Firewalls vil hjælpe med at forhindre uautoriseret adgang til arbejdspladsens computer-systemer og forhindre nogen i at bruge dem til at gemme potentielt kriminelle billeder. Hjælp fra professionelle organisationer: Informer om hjælpemuligheder. Voksne, der interesserer sig for seksuelle billeder af børn, mangler ofte hjælp eller redskaber til at stoppe deres lyster og fantasier. Udbred kendskabet til hjemmesiden som henvender sig med hjælp og rådgivning til voksne, der seksuelt interesserer sig for børn. Red Barnet er en organisation, der arbejder med at beskytte børns rettigheder. Red Barnet har stor erfaring i at bekæmpe billeder af seksuel udnyttelse af børn og stiller gerne op med gode praktiske råd - også til virksomhederne. Red Barnet har desuden en hotline, hvor man kan anmelde hjemmesider med billeder af seksuel udnyttelse af børn. Se mere på Anmeldelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn på hjemmesider og lignende kan ske til Red Barnet til dit lokale politi eller til Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center NC3. 5/10

6 Skabelon til retningslinje Nedenfor findes en skabelon til retningslinje for bekæmpelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn på arbejdspladsen. Virksomhedens ledelse bør tilpasse skabelonen, så den passer til virksomhedens værdier og er i overensstemmelse med lokalt tilpassede og fastlagte regler. I retningslinjen er omtalt HR-chef, HR-afdeling, IT-chef, IT-ansvarlig og Personalejura. For mindre virksomheder skal disse begreber opfattes som den person, der har ansvaret for de pågældende områder. Retningslinje Produktion, distribution, fremvisning og besiddelse af utugtige billeder af børn er strafbart i henhold til straffelovens 230 og 235. Virksomhedens ledelse finder, at enhver oplevelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn hos medarbejderne er uacceptabel, og disse oplevelser skal håndteres i overensstemmelse med nærværende retningslinje. Virksomheden vil med denne retningslinje tydeliggøre, hvordan medarbejderne skal forholde sig til billeder af seksuel udnyttelse af børn og desuden indskærpe hvilke konsekvenser - ansættelsesretligt såvel som strafferetligt - besiddelse af billeder af seksuel udnyttelse af børn vil have for den enkelte medarbejder. Retningslinjen finder sted på alt udstyr, som ejes af virksomheden, tillige med alt udstyr, som tilsluttes virksomhedens infrastruktur. Virksomheden har tavshedspligt i forhold til følsomme personoplysninger om en berørt medarbejder. Virksomheden tilstræber, at behandling af sager inddrager så få medarbejdere i virksomheden som muligt. Kontaktpunkt Hvis en medarbejder oplever billeder af seksuel udnyttelse af børn i forbindelse med sit arbejde - f.eks. uagtet kommer ind på en hjemmeside der indeholder billeder af seksuel udnyttelse af børn, finder billeder af seksuel udnyttelse af børn på et fællesdrev eller opdager billeder af seksuel udnyttelse af børn hos en kollega - skal medarbejderen tage kontakt til nærmeste chef. Enhver chef, der selv oplever eller fra en medarbejder bliver gjort opmærksom på billeder af seksuel udnyttelse af børn, skal rette henvendelse til et kontaktpunkt i HR, yyy, tlf.: zzz. HR vil iværksætte de rutiner, der er beskrevet nedenfor. I det omfang HR skønner det nødvendigt, vil HR inddrage kompetencer fra IT eller fra Personalejura. 6/10

7 Mulige scenarier Hvad skal en ansat gøre, hvis den ansatte uforvarende bliver udsat for billeder af seksuel udnyttelse af børn, mens de bruger internettet? Medarbejderen kontakter nærmeste chef. Nærmeste chef kontakter HR. De webadresser (hjemmeside-adresser), som indeholder ulovlige eller mistænkelige billeder skal indberettes til Red Barnets Internet Hotline på Indberetningen foretages af en udpeget medarbejder fra HR. Der fremsendes til Red Barnet alene webadresser og ikke kopier af de pågældende billeder. Virksomheden blokerer de pågældende sider i sin firewall eller sikrer gennem andre tekniske løsninger (f.eks. abonnement på filter), at siderne blokeres. Der er ingen strafferetlige eller ansættelsesretlige konsekvenser. Hvad skal en ansat gøre, hvis den ansatte finder billeder af seksuel udnyttelse af børn på fælles ressourcer på virksomhedens elektroniske enheder? Medarbejderen kontakter nærmeste chef. Nærmeste chef kontakter HR. HR kontakter IT for at finde ud af, hvordan indholdet er havnet på den fælles ressource og for at bevissikre materialet. Det vurderes, i hvilket omfang der skal søges efter yderligere potentielt kriminelt materiale på virksomhedens udstyr. Hvis HR er i tvivl om, hvorvidt billederne er kriminelle, kontaktes politiet med henblik på at afgøre, om billederne er kriminelle eller ej. HR kan vælge at kontakte det lokale politi eller også gå ind via og anmelde forholdet til Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center NC3. På er der kontaktoplysninger for den lokale politikreds. Det pågældende materiale krypteres og indberettes til politiet jævnfør ovenstående. Indberetningen foretages af en udpeget medarbejder fra HR. Hvis IT finder ud af, at der er tale om sikkerhedsbrud, lukkes hullet til den pågældende ressource. Der er i denne situation ingen strafferetlige eller ansættelsesretlige konsekvenser. Hvis IT finder ud af at indholdet er placeret på lokationen af en medarbejder (eller ekstern konsulent) inddrages Personalejura. 7/10

8 HR, IT og Personalejura skaber sig overblik over omfanget af materialet. Personalejura orienterer medarbejderens chef. Der foretages en vurdering af, om materialets omfang kræver politianmeldelse. Herunder om der kræves politianmeldelse, inden medarbejderen orienteres (med henblik på evt. ransagelse hos medarbejderen). Virksomheden foretager som udgangspunkt anmeldelse til politiet og suspension af medarbejderen. Der foretages en opklarende samtale med medarbejder (eller ekstern konsulent), Personalejura og chef. Hvis der er foretaget politianmeldelse, bør man afvente at politiet giver grønt lys for samtalen. Ved samtalen vurderes medarbejderens (eller den eksterne konsulents) reaktion, forklaring, bevidst/ubevidst kigget på porno, bevidst/ubevidst brugt virksomhedens it udstyr til formålet, tilsluttet privat udstyr til arbejds-pc og beredvillighed til / nægtelse af at bidrage til opklaring. På baggrund af samtalen og materialets omfang vurderes konsekvenser for medarbejderen - herunder bortvisning. Hvis der er tale om en ekstern konsulent, vurderes samarbejdsaftalen med det pågældende firma. Hvis nogle kopier skal opbevares på anmodning af politiet, så bør de opbevares sikkert, hvor ingen andre har adgang til dem. Det vurderes, om materialet tillige skal slettes fra eventuel backup. Alle andre kopier skal slettes. Håndteringen af sagens forløb vurderes af HR, Personalejura og IT og retningslinjen kan evt. tilpasses, hvis der er opstået uhensigtsmæssigheder. Hvad skal en ansat gøre, hvis den ansatte opdager billeder af seksuel udnyttelse af børn hos en kollega? Medarbejderen kontakter nærmeste chef. Nærmeste chef kontakter HR. HR kontakter IT for at materialet kan bevissikres. Det vurderes i hvilket omfang der skal søges efter yderligere potentielt kriminelt materiale på virksomhedens udstyr. Hvis HR er i tvivl om, hvorvidt billederne er kriminelle, kontaktes politiet med henblik på at afgøre, om billederne er kriminelle eller ej. HR kan vælge at kontakte det lokale politi eller også gå ind via og anmelde forholdet til Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center NC3. På er der kontaktoplysninger for den lokale politikreds. Det pågældende materiale krypteres og indberettes til politiet jævnfør ovenstående. Indberetningen foretages af en udpeget medarbejder fra HR. 8/10

9 HR inddrager Personalejura. HR, IT og Personalejura skaber sig overblik over omfanget af materialet. Personalejura orienterer medarbejderens chef. Der foretages en vurdering af, om materialets omfang kræver politianmeldelse. Herunder om der kræves politianmeldelse inden medarbejderen orienteres (med henblik på evt. ransagelse hos medarbejderen). Virksomheden foretager som udgangspunkt anmeldelse til politiet og suspension af medarbejderen. Der foretages en opklarende samtale med medarbejder (eller ekstern konsulent), Personalejura og chef. Hvis der er foretaget politianmeldelse, bør man afvente at politiet giver grønt lys for samtalen. Ved samtalen vurderes medarbejderens reaktion, forklaring, bevidst/ubevidst kigget på porno, bevidst/ubevidst brugt virksomhedens it udstyr til formålet, tilsluttet privat udstyr til arbejds-pc og beredvillighed til /nægtelse af at bidrage til opklaring. På baggrund af samtalen og materialets omfang vurderes konsekvenser for medarbejderen - herunder bortvisning. Hvis nogle kopier skal opbevares på anmodning af politiet, så bør de opbevares sikkert, hvor ingen andre har adgang til dem. Det vurderes, om materialet tillige skal slettes fra eventuel backup. Alle andre kopier skal slettes. Håndteringen af sagens forløb vurderes af HR, Personalejura og IT og retningslinjen kan evt. tilpasses, hvis der er opstået uhensigtsmæssigheder. Hvad skal en IT-medarbejder gøre, hvis medarbejderen fra IT-afdelingen opdager billeder af seksuel udnyttelse af børn hos en medarbejder eller ekstern konsulent? Medarbejderen kontakter IT-chefen. IT-chefen kontakter HR. IT-afdelingen bevissikrer materialet. Det vurderes, i hvilket omfang der skal søges efter yderligere potentielt kriminelt materiale på virksomhedens udstyr. Hvis HR er i tvivl om, hvorvidt billederne er kriminelle, kontaktes politiet med henblik på at afgøre, om billederne er kriminelle eller ej. HR kan vælge at kontakte det lokale politi eller også gå ind via og anmelde forholdet til Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center NC3. På er der kontaktoplysninger for den lokale politikreds. Det pågældende materiale krypteres og indberettes til politiet jævnfør ovenstående. Indberetningen foretages af en udpeget medarbejder fra HR. HR inddrager Personalejura. 9/10

10 HR, IT og Personalejura skaber sig overblik over omfanget af materialet. Personalejura orienterer medarbejderens chef. Der foretages en vurdering af, om materialets omfang kræver politianmeldelse. Herunder om der kræves politianmeldelse inden medarbejderen orienteres (med henblik på evt. ransagelse hos medarbejderen). Virksomheden foretager som udgangspunkt anmeldelse til politiet og suspension af medarbejderen. Der foretages en opklarende samtale med medarbejder (eller ekstern konsulent), Personalejura og chef. Hvis der er foretaget politianmeldelse, bør man afvente at politiet giver grønt lys for samtalen. Ved samtalen vurderes medarbejderens (eller den eksterne konsulents) reaktion, forklaring, bevidst/ubevidst kigget på porno, bevidst/ubevidst brugt virksomhedens it udstyr til formålet, tilsluttet privat udstyr til arbejds-pc og beredvillighed til / nægtelse af at bidrage til opklaring. På baggrund af samtalen og materialets omfang vurderes konsekvenser for medarbejderen (eller ekstern konsulent) - herunder bortvisning. Hvis der er tale om en ekstern konsulent, vurderes samarbejdsaftalen med det pågældende firma. Hvis nogle kopier skal opbevares på anmodning af politiet, så bør de opbevares sikkert, hvor ingen andre har adgang til dem. Det vurderes, om materialet tillige skal slettes fra eventuel backup. Alle andre kopier skal slettes. Håndteringen af sagens forløb vurderes af HR, Personalejura og IT og retningslinjen kan evt. tilpasses, hvis der er opstået uhensigtsmæssigheder. 10/10

DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring

DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring DI og DI ITEK's vejledning om bevissikring Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN 978-87-7353-974-3 0.05.12 2 Indledning Denne vejledning er lavet med det formål at ruste danske virksomheder

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Indhold: FORÆLDRE... 2 TRÆNERE OG LEDERE FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR... 3 A: TRÆNER OG LEDERE FOR BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR... 3 B: TRÆNER OG LEDERE FOR UNGE MELLEM

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG VIRKSOMHEDERNE MOD CYBERKRIMINALITET

SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG VIRKSOMHEDERNE MOD CYBERKRIMINALITET SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG VIRKSOMHEDERNE MOD CYBERKRIMINALITET Indhold Om samarbejdet... 2 Baggrund... 2 Den sårbare målgruppe... 3 Gevinster ved samarbejdet... 3 Indsigt... 5 Organisation og praktik...

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA

Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA 8. november 2006 Den kønsopdelte lønstatistik indberetning af lønoplysninger m.v. til DA Rekvirer den kønsopdelte lønstatistik via din arbejdsgiverforening Virksomheder, der indberetter lønoplysninger

Læs mere

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen.

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Design Generelt Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Med dette forstås hvem den skal hende vende sig til. Er det 15 årige, unge, teenagere, gamle, pensionister, osv.

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it Notat Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it I dag er det en naturlig ting, at medarbejderen i en virksomhed har en pc til sin rådighed til at udføre sit arbejde. Pc en har typisk adgang til internettet

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

GPS-overvågning. værd at vide om

GPS-overvågning. værd at vide om GPS-overvågning værd at vide om Sådan er reglerne for overvågning med GPS GPS er en forkortelse for Global Positioning System. Systemet bruges til at beregne den geografiske position for GPS-modtageren.

Læs mere

NÅR DU ER SIGTET ELLER HAR EN DOM. - Til personer med nedsat funktionsevne

NÅR DU ER SIGTET ELLER HAR EN DOM. - Til personer med nedsat funktionsevne NÅR DU ER SIGTET ELLER HAR EN DOM - Til personer med nedsat funktionsevne Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18,1. 5000 Odense C Tlf: 72423700 E- mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge Psykolog Kuno Sørensen Historisk tilbageblik 1993: WWW WideWorldWeb 2003: Skype lanceres 2010: Ipad lanceres

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Sådan hjælper sikkerhedsfirmaerne med indsamle bevismateriale

Sådan hjælper sikkerhedsfirmaerne med indsamle bevismateriale Sådan hjælper sikkerhedsfirmaerne med indsamle bevismateriale 1 Ultrakort 2 Helt generelt Der findes ingen danske standarder for sikring af elektroniske beviser Kravene og forståelsen af sikring af elektroniske

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED?

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATA I NYE RAMMER... PERSONDATAFORORDNINGEN ER EN REALITET. DERMED BØR VIRKSOM- HEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER NU BEGYNDE

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Aarhus, den 3. november 2016 Agenda 2 1. Er det et lovkrav? 2. Er der behov for en whistleblowerordning for offentlige myndigheder? 3. Juridiske udfordringer

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske heste som aflæser tastatur eller skærmen for at aflæse

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET?

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? ALLE TALER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ MEN HVILKE JURIDISKE FORHOLD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?... FORPLIGTELSERNE I ARBEJDSMILJØLOVEN

Læs mere

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge SÅDAN ARBEJDER POLITIET Henrik Gundorff, NC3 og Gitte Jakobsen, Red Barnet Når politiet får anmeldelser af overgrebsbilleder,

Læs mere

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Side 1 af 2 Forside / Erhverv / Personaleadministration / Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Opdateret: 06.05.15 Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet 6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet Du kan gøre indsigelse, hvis du har mistet eller fået stjålet dit kort, og der efterfølgende er gennemført transaktioner

Læs mere

Falske uro hvad skal man gøre?

Falske uro hvad skal man gøre? DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEM Falske uro hvad skal man gøre? Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2008 ISBN 978-92-79-06300-8 De Europæiske Fællesskaber/OLAF,

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF

VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF Når du bruger fotos/videoer i trykte og elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af billeder, som gælder for al

Læs mere

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011

Orientering. RUT-registret. Medlemmer af Dansk Erhverv. 4. januar 2011 Orientering Medlemmer af Dansk Erhverv 4. januar 2011 RUTregistret Fra den 1. januar 2011 gælder følgende: Udenlandske tjenesteydere, som udstationerer lønmodtagere i Danmark, har pligt til at anmelde

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere