DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE"

Transkript

1 DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR

2

3 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier 21 Østeuropa 24 Asien 27 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide CARNEGIE WORLDWIDE / INDHOLDSFORTEGNELSE 03

4 Leder Kære Investor 2013 blev et positivt år med gode afkast på særligt de vestlige aktiemarkeder. De globale aktiemarkeder steg 17,5 pct. Dette var modsat mange af emerging markets aktierne, som typisk gav negative afkast. De danske aktier var igen måske overraskende blandt verdens bedste markeder, og det betød, at vores afdeling Danske Aktier blev topscorer med et afkast på 38,1 pct. Hvis du er interesseret i baggrunden for den gode udvikling for de danske aktier, og om den kan fortsætte, kan du læse vores perspektiv Danske Aktier hvad nu?, som findes på vores hjemmeside. Generelt var 2013 et år, hvor mange af de mindre aktier og de lidt mere risikable aktier gav de bedste afkast. Hvis vi kigger på de hjemlige aktier, var det kendetegnende, at dem, der ikke havde investeret i Vestas, Pandora og Genmap, fik et afkast, der var ca. syv procentpoint lavere end markedet og ved årets start, var det ikke åbenlyst at investere i de tre aktier. Dette billede var reelt kendetegnende for mange af markederne i Europa, og også en af forklaringerne på, at afkastet i afdeling Europa og Globale Aktier lå under markedsafkastet i 2013 (som det fremgår af tabellen nedenfor). I afdeling Globale Aktier blev vi desuden ramt af en negativ udvikling på vores to emerging markets investeringer, Samsung Electronics og indiske HDFC. Det er to selskaber, som vi tror meget på, og vi ser den mindre gode udvikling i 2013 som et midlertidigt fænomen drevet af kortsigtede forhold. Det er nu lidt over tre år siden, vi ændrede investeringskonceptet for afdeling Asien, og i den periode har vi i denne afdeling skabt markedets bedste resultat på investering i asiatiske aktier. I 2013 blev afkastet 8,1 pct., hvilket er knap 10 procentpoint bedre end markedsafkastet. Dette har Morningstar nu belønnet med en 5-stjernet rating. Vi ser forsat positivt på udsigterne for de asiatiske aktier, så hvis dette område har din interesse, kan du læse mere om regionen i vores perspektiv: Asien står nu på egne ben, som du også finder på vores hjemmeside. Forventninger Stigningen på aktiemarkederne har nu varet i snart fem år. Det er den tredjelængste stigning målt over de seneste 90 år, og opturen er den femtebedste i samme periode. Motoren for markedet har været politikernes og centralbankernes krisehåndtering med Bernanke som hoveddirigenten. Vi ser nu en ændring i markedet, da vi står over for nedtrapning af disse hjælpepakker. I temaartiklen denne gang ser vi nærmere på konsekvenserne af denne udvikling. Vi er fortsat optimistiske, men vi forventer lavere stigningstakter i CARNEGIE WORLDWIDE / LEDER

5 Tilmelding til Nyhedsbrev For cirka tre måneder siden lancerede vi foreningens nye hjemmeside og en ny kommunikationsservice, hvor vi løbende deler indsigt i vores investeringer og udviklingen på markederne. På hjemmesiden finder du bl.a. vores mere dybdegående artikler samt, som noget nyt, videointerviews. Vi håber meget, at du som investor kan bruge denne nye service, og hvis det har din interesse, vil vi anbefale dig at tilmelde dig vores nyhedsbrev på cww.dk, så du løbende får vores nyheder tilsendt. Frem til slutningen af februar udlodder vi 3 x 2 billetter til Det Kongelige Teater blandt dem, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Vi forventer at sende invitationer til investormøderne ud medio februar, hvorefter du kan tilmelde dig på vores hjemmeside. Da vi har et begrænset antal pladser, opfordrer vi dig til hurtig tilmelding. Vi ser frem til forhåbentligt at mødes på et af disse to investormøder! Bo Knudsen Tim Kristiansen Investormøder i marts Årets investormøder er fastsat til den 12. marts i København og den 13. marts i Århus. I år har vi bl.a. fornøjelsen af sangerinden Caroline Henderson, som vil underholde efter den faglige del arrangementet. Sædvanen tro vil vores porteføljeforvaltere fortælle om den aktuelle investeringsstrategi og udsigterne. Vi sætter bl.a. fokus på Connected Lives, som er et af vores vigtige investeringstemaer. Resultat 4. kvartal 2013 samt år til dato Afdeling Afkast Benchmark Afkast Benchmark 4. kvt. 4. kvt Globale Aktier 5,4% 5,5% 12,7% 17,5% Globale Aktier SRI-AK 6,3% 5,5% 15,4% 17,5% Europa 3,5% 6,0% 7,4% 19,8% Danske Aktier 7,9% 9,3% 38,1% 38,3% Østeuropa 0,2% -0,6% -7,4% -3,7% Asien 4,2% 1,6% 8,1% -1,4% CARNEGIE WORLDWIDE / INVESTORSEMINAR 05

6 Den næste fase i aktiemarkederne Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Efter fem år i centralbankernes vold, vil markedernes fokus de næste år bevæge sig mere i retning af, hvad der skal drive den sunde vækst. Hverken QE4 eller QE5 er den langsigtede løsning for en sundere verdensøkonomi. Den sunde vækst kan drives af særligt tre trends, som vi ser som værende af afgørende betydning for resten af dette årti. (1) Internettet, der nu påvirker alle sektorer og binder verden tættere sammen og skaber særligt gode muligheder for en accelereret vækst (2) Middelklassen i emerging markets (3) Øget fokusering på effektiv udnyttelse af eksisterende energiressourcer Dette er således tre af de afgørende trends, som vi tager hensyn til, når vi sammensætter vores portefølje af langsigtede aktier. Afhængighed Den globale finanskrise ledte til fem år med stor samklang på verdens aktiemarkeder. Der var brug for lederskab en dirigent i disse meget turbulente år. Og markederne lyttede, lytter og følger dirigenten den amerikanske centralbank som stadig svinger taktstokken meget fast og aktivt. Verdens politikere har for længst erkendt, at der ikke er plads til større rentestigninger i en verden, hvor særligt det offentlige gældstryk er for højt. Den globale finanskrise ledte til fem år med stor samklang på verdens aktiemarkeder. Der var brug for lederskab en dirigent i disse meget turbulente år. Og markederne lyttede, lytter og følger dirigenten den amerikanske centralbank som stadig svinger taktstokken meget fast og aktivt. 06 CARNEGIE WORLDWIDE / TEMA

7 Men mange år med lave renter og et stærkt lederskab skaber en afhængighed, som kan være svær at give slip på. Fed tapering må være et af de mest brugte nye begreber sammen med selfie. De seneste syv måneder har Fed forberedt markederne på en gradvis tilbagetrækning af den direkte intervention i obligationsmarkederne. Mediestrategien ser foreløbigt ud til at have virket, og der tegner sig nu et klarere billede af, hvordan processen kommer til at forløbe over det næste år. Samtidig betyder det lave inflationspres og den ledige kapacitet i amerikansk økonomi, at vi kan se igennem 2014 uden renteforhøjelser. Dette er illustreret i figur 1, som viser, at der er en lav andel af befolkningen i arbejde i forhold til de seneste 25 år. Figur 1: Beskæftigelsen i USA % Antal beskæftigede i % af befolkningen Kilde: Bureau of Labor Statistics, Bloomberg usikkerhed om implementeringen af den nye vedtagne EU-bankpakke for at håndtere problemramte banker og implementeringen af den nu vedtagne 800 siders amerikanske Volcker-lovgivning, reducerer vedtagelsen af disse initiativer, det som kan kaldes den politiske risiko. Ligeledes er annonceringen af Janet Yellen som næste centralbankchef også afklarende. Verdens potentielt største økonomi, Kina, annoncerede en række reformer, der peger i retning af mere markedsøkonomi og sunde, langsigtede, vækstorienterede reformer. Endeligt var annonceringen af en ny WTO aftale tidligt i december en vigtig symbolsk sejr for den globale frihandel efter en årrække, hvor det ikke har været muligt at nå til enighed. Lavere afkastforventninger Det paradoksale i mindsket usikkerhed er, at det giver anledning til lavere afkastforventninger. Et stigende marked skal have noget skepsis at drives af. Særligt fra et niveau, specielt hvad angår det amerikanske marked, hvor værdiansættelsen ikke længere er billig. Og særligt efter en opgang, der nu har varet næsten fem år i det meste af verden. Det paradoksale i mindsket usikkerhed er, at det giver anledning til lavere afkastforventninger. Et stigende marked skal have noget skepsis at drives af. Det er på rejsen fra trauma til healing, at de ideelle betingelser for en bredere aktieopgang er til stede. Bevægelsen fra meget høje kapitalomkostninger og lukkede kapitalmarkeder til de nu generelt lave kapitalomkostninger samt lidt bedre vækstudsigter i særligt den vestlige verden har skabt næsten fem års opgang med stor samvariation. Mindsket politisk usikkerhed Bernankes annoncering af en gradvis fjernelse af Fed s obliga tionskøb blev modtaget forholdsvis roligt af de finansielle markeder og var blot en af flere signifikante nyheder, der mindskede usikkerheden de seneste uger op til julen 2013 og ind i Mens der er Aktier er stadig mere attraktive end obligationer også i Men det er nødvendigt at skrue ned for forventning erne til fortsatte generelle kursstigninger drevet af lavere renter og højere prisfastsættelse. Vi går ind i en fase, hvor det er indtjeningsvækst og temaer, der driver udviklingen. Hvor det ikke bare handler om, hvad Fed siger, men i højere grad, hvad der faktisk sker i de en- Det er nødvendigt at skrue ned for forventningerne til fortsatte generelle kursstigninger drevet af lavere renter og højere prisfastsættelse. Vi går ind i en fase, hvor det er indtjeningsvækst og temaer, der driver udviklingen. CARNEGIE WORLDWIDE / TEMA 07

8 kelte lande, de enkelte sektorer og i de enkelte selskaber. Den generelle markedspsykologi er gået fra at tænke i ren overlevelse til at tænke mere fremadrettet. Det lover godt for virksomheder, der er velpositionerede i et mere langsigtet perspektiv. Samtidig kan det forbedre udsigterne for virksomhedernes lyst til et højere investeringsniveau. Løsningen på verdens gælds- og beskæftigelsesproblemer er sund vækst. Symbolet for denne udvikling kunne være Kina, som i en årrække har fulgt strategien vækst for enhver pris til nu at erkende, at det handler om, at væksten skal være langsigtet bæredygtig. Løsningen på verdens gælds- og beskæftigelsesproblemer er sund vækst. Symbolet for denne udvikling kunne være Kina, som i en årrække har fulgt strategien vækst for enhver pris til nu at erkende, at det handler om, at væksten skal være langsigtet bæredygtig. Hvor er den sunde vækst? I Carnegie WorldWide opererer vi p.t. med syv megatrends, syv makrotrends og omkring 40 temaer på tværs og inden for specifikke sektorer. Disse faktorer vurderes at have afgørende betydning for selskabers mulighed for at tjene penge de kommende år. Vi søger at identificere de selskaber, der er bedst positioneret i dette krydsfelt af faktorer. Der er særlig grund til at fremhæve tre afgørende trends, der kommer til at spille en betydelig rolle resten af dette årti. Connected lives Internettet griber ind i alle sektorer på alle niveauer. Vi er på vej til en situation, hvor alle i princippet er tilknyttet en central supercomputer via en smartphone og simple applikationer. Det giver fantastiske muligheder, fordi det i bund og grund handler om menneskelige relationer en digital måde at interagere på. Forståelse i at udnytte denne teknologi både i forhold til at øge omsætningen, eksempelvis via bedre kundeforståelse, og mindske omkostningerne i en virksomhed ved brug af ny teknologi er og bliver afgørende i de kommende år. Alle virksomheder i alle sek- torer må forholde sig aktivt til at udnytte ny teknologi. Heri ligger kimen til vækst. Internettet griber ind i alle sektorer på alle niveauer. Vi er på vej til en situation, hvor alle i princippet er tilknyttet en central supercomputer via en smartphone og simple applikationer. Forbrugere i emerging markets Det har i 2013 ikke været populært at tale om emerging markets, som ikke har haft den traditionelle fordel af makroøkonomisk medvind. For den kortsigtede investor er det den marginale vækstforskel regionerne imellem, der betyder noget på længere sigt er det selve vækstraten over længere perioder, der er afgørende. Mens vi på kort sigt ikke ser accelerende vækst i emerging markets, er der med teknologiens og frihandlens hjælp enestående muligheder for at skabe langsigtet vækst i emerging markets. Særligt opstår der nye vækstmuligheder i lande med en fordelagtig demografisk profil, uddannelse og med en urbaniseringsproces, hvor befolkningen bevæger sig fra land til by. Den bevidste vækststrategi i Kina, hvor målet om større velstand i særligt middelklassen, med fokus på bæredygtighed kombineret med en sulten og arbejdsom befolkning, lover godt for fortsat fremgang og stigende købekraft til gavn for hele verden. Indien er den evige emerging markets Nirvana-historie, men har skuffet bravt de seneste par år med primær baggrund i konsekvenserne af politiske korruptionsskandaler, som har sat nødvendige infrastrukturinvesteringer i stå. Den demografiske profil og den fortsatte urbanisering leder til vækst fra meget lave niveauer i BNP per indbygger. Et gunstigt valg i foråret 2014 for reformkræfterne kunne skabe fornyet optimisme her. Vækstnedjusteringer koblet med stigende kapitalomkostninger i kølvandet på Fed tapering -snakken har været kortsigtet gift for emerging markets, hvor de sidste to år har budt på massiv underperformance i forhold til USA og Europa. Herunder har det været svært for multinationale selskaber med indirekte eksponering at overraske positivt. Den langsigtede trend med særlig vækst i emerging markets er fortsat intakt. I den næste fase af aktiemarkederne er det dog mere selektivt og helt ned på enkeltaktieniveau, at man skal finde vin- 08 CARNEGIE WORLDWIDE / TEMA

9 dere i disse markeder. Vi tror, at det er lettere at finde disse vindere i selskaber med eksponering i Asien frem for eksponering til de mere ressourceintensive økonomier i Latinamerika og Østeuropa. Den langsigtede trend med særlig vækst i emerging markets er fortsat intakt. I den næste fase af aktiemarkederne er det dog mere selektivt og helt ned på enkeltaktieniveau, at man skal finde vindere i disse markeder. Vi er formentlig på vej ind i en ny fase i aktiemarkedet, hvor det er mindre relevant at tale om et bredt aktiemarked og mere relevant i stedet at tale om aktiemarkeder, lande, sektorer og temaer. Det er et miljø med en lavere stigningstakt og mere komplicerede mekanismer i spil. Så hvordan lyder orkestret, hvis det ikke spiller i takt, og dirigenten ikke spiller så afgørende en rolle? Jeg tror, at orkesteret er i stand til at spille en ganske udmærket symfoni, fordi moderne teknologi giver menneskeheden nogle nye instrumenter at spille på. Så er det blot op til os alle at udnytte disse fantastiske muligheder. Energieffektivitet Verden må fokusere på at udnytte vores fælles ressourcer mere effektivt. Der ligger et enormt potentiale og løsningen på nogle af verdens grundlæggende problemer her. Men det kan være analytisk svært at forstå prioriteringen fra tid til anden, når der findes forholdsvis enkle løsninger, som kan spare verden for betydelige ressourcer. ABB, som er et af de mest velpositionerede selskaber til mere energieffektive løsninger, peger i deres materiale på, at mere end 40 pct. af verdens elforbrug stammer fra brug af elmotorer. Da en stor del af disse elmotorer ikke er i stand til at køre i variabel hastighed og dermed oftest må bremses manuelt, når de skal køre i et lavere tempo, bruger disse motorer alt for meget energi. Et skift til elmotorer med variabel hastighed vil med et slag formentlig kunne spare mere end 5 pct. af verdens elforbrug. Måske var det mere relevant at diskutere, hvordan vi får skiftet elmotorer ud end at sætte yderligere en vindmølle op? Verden må fokusere på at udnytte vores fælles ressourcer mere effektivt. Der ligger et enormt potentiale og løsning på nogle af verdens grundlæggende problemer her. CARNEGIE WORLDWIDE / TEMA 09

10 Globale Aktier Pengepolitik og aktiemarkedet USD billioner Indekseret USD 4, , , , ,5 70 2,0 60 Dec 12 Feb 13 Apr 13 Jun 13 Aug 13 Okt 13 Dec 13 Den amerikanske centralbanks balance MSCI AC World (højre akse) Kilde: Bloomberg Status på 4. kvartal Efter en lang periode med turbulens på aktiemarkederne som følge af politiske og økonomiske usikkerheder var kvartalet præget af en række positive elementer. Bl.a. blev EU s bankpakke og Volcker-lovgivningen i USA vedtaget. Derudover reagerede markedet forholdsvis roligt på det første skridt i FED s reduktion af støtteopkøbene i december måned. Aktiemarkederne reagerer ikke positivt på usikkerhed. Derfor var afklaringen omkring en række usikkerhedselementer, inklusive ovennævnte, kærkommen. Og med fokus rettet mod en potentiel forbedring i den globale økonomi særligt i USA og Europa oplevede de globale aktiemarkeder, målt ved MSCI s globale indeks, i det forgangne kvartal solid performance. MSCI s globale indeks steg 5,5 pct. i det forgangne kvartal, mens afdeling Globale Aktier steg 5,4 pct. I 2013 steg afdeling Globale Aktier med 12,7 pct., hvilket var 4,8 procentpoint lavere end MSCI s globale indeks. Afdelingens underperformance i 2013 kan i høj grad henføres til vores to emerging markets investeringer, HDFC og Samsung, som blev ramt af turbulensen på markederne i sensommeren oven på Fed s udmeldinger om en potentiel reduktion af støtteopkøbene. Det er to selskaber, som vi tror meget på, og vi ser den mindre gode udvikling i 2013 som et midlertidigt fænomen drevet af kortsigtede markedsforhold. Herudover var tendensen, at de mindre og lidt mere risikofyldte aktier særligt i Europa gjorde det godt. Denne type aktier har vi ikke investeret i. De mest positive selskabsbidrag i året kom fra Google, Walt Disney og Visa. Google steg blandt andet pga. de aftagende bekymringer omkring deres evne til at tjene penge på den mobile del af forretningen. Temaoversigt pr Energi 2,6 % Demografi Category Killer Infrastruktur Øvrige Boligmarkedet i USA Emerging Markets 3,1 4,3 5,0 5,8 6 7,1 7,5 Finansiel genopretning 12,8 Connected Lives 19,9 Stabil vækst 31,9 Vi forventer, at 2014 bliver et år, hvor markederne i mindre grad vil være likviditetsdrevne, og hvor rammerne for stock-picking vil være mere gunstige. Vi går ind i 2014 med en portefølje af kvalitetsselskaber understøttet af en række temaer, som også er velpositionerede i forhold til et økonomisk opsving, primært i de udviklede lande. Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingens fundament udgøres af stabile vækstselskaber. I det aktuelle marked suppleres dette fundament af selskaber, som bl.a. er ledende inden for teknologiområdet eller står stærkest og forventes at drage størst nytte af en bedring i den finansielle sektor. Af afgørende betydning for de selskaber, vi udvælger, er positive fremtidsudsigter, en stærk finansiel situation og ledelse samt en solid forretningsmodel, der understøttes af en eller flere strukturelle vækstdrivere, der giver selskaberne mulighed for at skabe en solid indtjeningsvækst selv i et lavvækstmiljø. 10 CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER

11 Globale Aktier I vores udvælgelsesproces er vi langsigtede, og vi søger selskaber med fundamentale langsigtede faktorer, der driver værditilvæksten. Omlægninger I løbet af kvartalet købte vi ABB, Asos og BMW til porteføljen, og vi solgte Sherwin- Williams, Philip Morris International og Barclays. Et af de store temaer i de kommende år er overgangen til internethandel inden for bl.a. tøj, og her står Asos stærkt. Selskabet beskæftiger sig primært med salg af tøj til kvinder i 20 erne udelukkende via internettet. Selskabet var tidligt ude med at etablere denne position, og dette har resulteret i en global anerkendelse og en række partnerskaber med diverse højkvalitetstøjmærker. Selskabet arbejder kontinuerligt på at udbygge sine konkurrencemæssige fordele bl.a. gennem bedre priser og service. Asos er i færd med at ekspandere globalt og forventer at kunne sælge til 237 lande. Aktien er dyr, men selskabet vokser hurtigt og har fortsat et stort vækstpotentiale. Vi forventer, at Asos bliver et større globalt selskab i løbet af de næste 3-5 år. Købet af Asos blev finansieret ved et salg af Barclays. Ud over de reguleringsmæssige rammer, som kan tvinge de store banker til at holde endnu større kapitalreserver, og som igen kan få en negativ indvirkning på fremtidige afkast til aktionærerne, har vi i den senere tid set tegn på svaghed inden for investeringsbankernes obligationsforretninger. Af de investeringsbanker vi har i porteføljen, faldt beslutningen om et salg på Barclays, som vi anser for at have lavere kvalitet end Goldman Sachs, UBS og Citigroup. I løbet af kvartalet købte vi også BMW og ABB. BMW har et stærkt brand og er blandt de bedst drevne bilselskaber globalt. Selskabet forstod tidligt at investere i ny teknologi for at efterleve strammere emissionskrav og kunders efterspørgsel efter mere energieffektive biler, og BMW har i dag et teknologisk forspring i forhold til konkurrenterne i dette aspekt. På langt sigt vil den store drivkraft være emerging markets, hvor salget af luksusbiler fortsat er lavt. Dog forventer vi, at USA og Europa vil være den primære drivkraft i den kommende periode. I USA er bilflåden ældre end det historiske gennemsnit, og i Europa forventer, vi at bilsalget normaliserer sig fra det hidtidige lave niveau. ABB står til at drage nytte af tre langsigtede strukturelle temaer: energieffektivitet, automation, og infrastruktur. ABB vil derudover drage fordel af et cyklisk opsving i Europa, men er samtidig en global aktør med en solid markedsposition i emerging markets. Vi finansierede købene af ABB og BMW ved et salg af Philip Morris og en reduktion i vores position i BAT. Vi ser fortsat volumenpres og usikkerheder for de traditionelle tobaksselskaber forårsaget af e-cigaretter. Derudover har tobaksaktiernes status som en slags obligationer i en periode med stigende renter gjort, at vi har valgt at reducere den betydelige overvægt i tobaksaktier, som vi har haft gennem længere tid. Vi har dog fortsat eksponering til forbrugsaktier gennem positioner i Nestlé, Diageo og BAT. Til sidst solgte vi Sherwin-Williams. Aktien har været en god investering på forbedringen på det amerikanske husmarked, hvilket er et tema, vi fortsat ser positivt på. På trods af dette vil væksten på et tidspunkt aftage, og dette er efter vores mening ikke afspejlet i den aktuelle aktiekurs på Sherwin-William, som handles til en overkurs i forhold til sin egen historik. Vi brugte en del af provenuet til at øge vores vægt i Visa, som vi vurderer, vil opleve flere års strukturel vækst drevet af skiftet fra kontantbetalinger til elektroniske betalinger på globalt plan. Visa er nu den største position i porteføljen. Forventninger Som beskrevet i temaartiklen, har aktiemarkederne gennem de seneste år primært været drevet af verdens centralbankers lempelige pengepolitik. Markedernes afhængighed af den lempelige pengepolitik kom frem i lyset hen over sommeren, da man så betydelige udsving i markederne oven på Fed s udmeldinger om en potentiel reduktion af støtteopkøbene i maj måned. I mellemtiden har markederne dog i højere grad accepteret, at der vil være en reduktion i støtteopkøbene i løbet af de kommende år som det også fremgik af markedernes reaktion, da den første nedtrapning blev annonceret i december I de kommende år forventer vi derfor, at centralbankernes udmeldinger i mindre grad vil påvirke de globale aktiemarkeder, som derimod i højere grad vil være drevet af de underliggende tematiske tendenser samt selskabernes evne til at øge deres indtjening. Kort sagt, vil rammerne for succesfuld stock-picking være mere gunstige end set længe. Der foreligger fortsat en række strukturelle udfordringer, som f.eks. høje gældsniveauer i diverse udviklede lande og udviklingslande, der skal tages højde for. Derfor og som det også er beskrevet i temaartiklen er vi bevidste om, at det i høj grad bliver vigtigt at skelne mellem enkelte lande, sektorer og temaer i forhold til at finde de bedst performende aktier i verden. Gennem de senere måneder har vi set tegn på forbedring i den globale økonomi, og vi forventer at se et fortsat økonomisk opsving dog moderat på tværs af kloden og en positiv udvikling på aktiemarkederne i det kommende år drevet af bl.a. en voksende tillid blandt både forbrugere og virksomheder. CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER 11

12 Globale Aktier Risikomærkning Nøgletal Læs mere om risikomærkning på Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 0,00 Afdelingens start: Indre værdi 608,78 577,35 Læs mere på: Officiel kurs 602,50 571,80 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 12,7 28,3 80,1 117,5 10,2 Benchmark* 17,5 28,8 95,7 73,0 6,0 Globale Aktier merafkast ift. benchmark* -4,8-0,5-15,6 44,5 4,2 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 10,3 11,2 12,9 16,2 Std.afv. % p.a. benchmark* 9,5 11,7 12,6 15,7 Sharpe Ratio p.a. porteføljen 0,8 1,0 0,4 0,3 Afkastudvikling (start indeks 100) Placering i IFR s afkaststatistik DKK Logaritmisk skala 1 år 3 år 5 år 10 år Investeringsfilosofi Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med moderat risiko på niveau eller under markedsrisikoen. Afdelingens investerings filosofi er forskellig fra de fle s te større investorer og andre investeringsforeninger ved at være meget fokuseret. Afdelingen investerer i typisk nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et indgående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Forening en arbejder målrettet hver dag på at forstå fremtidens trends. Men vigtigere end at forudse fremtiden er det at være forberedt på fremtiden med en robust portefølje af unikke enkeltaktier CWW/Globale Aktier MSCI ACWI inkl. udbytter i DKK* CWW/Globale Aktier Antal afdelinger Benchmark* Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i angivne perioder. Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber og har ingen geografiske eller sektormæssige afgrænsninger. Afdeling ens porteføljeforvaltere indgår i et tæt samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afde linger. Aktieporteføljen pr * Benchmark er pr ændret fra MSCI aktieverdensindeks til MSCI All Country aktieverdensindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Globale Aktiers aktiebeholdning. Pacific Emerging Markets Total Benchmark* Energi 0,0 9,6 Råvarer Praxair 3,0 3,0 6,1 Industri og service Union Pacific 4,1 ABB 3,3 Schneider Electric 2,6 Forbrugsgoder - cykliske Home Depot 3,6 L. Brands 3,4 Walt Disney 3,2 Fanuc 2,7 Komatsu 1,6 14,3 11,0 ASOS 1,2 BMW 3,1 Sony 1,7 16,2 12,0 Forbrugsgoder - defensive BAT 4,3 Nestlé 2,9 10,6 9,8 Diageo 3,4 Medicinal Novo Nordisk 3,1 3,1 10,2 Finans Citigroup 3,4 Goldman Sachs 3,8 Wells Fargo 3,5 USA & Canada Storbritannien Kontinentaleuropa Informationsteknologi Alliance Data 2,0 Facebook 2,4 Google 5,5 Microsoft 3,9 Visa 7,4 Danske Bank 2,5 UBS 3,1 SAP 3,3 Samsung Electronics 4,5 HDFC 5,5 21,8 21,5 30,0 12,5 Telekommunikation 0,0 4,2 Koncessioneret service 0,0 3,1 Andet CWW/Asien 2,0 2,0 0,0 Total 49,2 8,9 23,9 8,0 10,0 100,0 - Benchmark* 52,3 8,1 16,8 12,2 10,6-100,0 12 CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER

13 Globale Aktier SRI-AK Temaoversigt pr Fødevaremangel 1,8 % Energi Category Killer Infrastruktur Emerging Markets Demografi Øvrige Boligmarkedet i USA Finansiel genopretning 3,3 4,3 4,6 5,6 7,0 7,4 8,0 10,0 Connected Lives 14,7 Stabil vækst 33,3 Status på kvartalet De globale aktiemarkeder målt ved MSCI s globale indeks gav i fjerde kvartal 2013 et afkast på 5,5 pct. Efter en længere periode med turbulente aktiemarkeder var den gode udvikling drevet af en række positive elementer, bl.a. vedtagelsen af EU s bankpakke og Volcker lovgivningen i USA. I årets fjerde kvartal viste afdeling Globale Aktier SRI-AK en god udvikling med et afkast på 6,3 pct., mens MSCI s globale aktieindeks steg med 5,5 pct. Blandt de positive bidragsydere til porteføljens afkast i kvartalet var Google. Blandt de mest negative bidragsydere var UBS og Sony. Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingens fundament udgøres af stabile vækstselskaber, som i det aktuelle marked suppleres med selskaber, der bl.a. er ledende inden for teknologiområdet eller står stærkest og forventes at drage størst nytte af en bedring i den finansielle sektor. Afdelingens etiske profil betyder, at vi ikke har investeret i tobak- og alkoholselskaberne BAT og Diageo, som afdeling Globale Aktier har investeret i. Vi har heller ikke investeret i Samsung Electronics, Goldman Sachs og Komatsu, der enten via datterselskaber eller direkte er leverandører til og henter en mindre del af omsætningen via salg til forsvarsindustrien. I stedet har vi valg at investere i Caterpillar, General Mills, Nike, Novartis, Pepsico og Syngenta. Omlægninger i kvartalet I årets fjerde kvartal valgte vi at investere i Asos og BMW, og desuden solgte vi Sherwin- Williams og Barclays. Forventninger Se afsnit under afdeling Globale Aktier side 11. Asos sælger tøj over internettet, primært til kvinder i 20 erne. Selskabet står stærkt og arbejder kontinuerligt på at udbygge sine konkurrencemæssige fordele. Asos har mere end varenumre, hvoraf Asos eget mærke udgør 50 pct. og hvoraf 63 pct. sælges uden for Storbritannien. Selskabet er således i gang med en meget succesfuld global ekspansion. BMW har et stærkt brand og er på globalt plan blandt de bedst drevne bilproducenter. Selskabet forstod tidligt at investere i ny teknologi for at kunne efterleve strammere emissionskrav og kundernes efterspørgsel efter mere energieffektive biler. CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER SRI-AK 13

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked KVARTALS- ORIENTERING NR 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Den holdbare investering!

Den holdbare investering! PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener,

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere