DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE"

Transkript

1 DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR

2

3 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier 21 Østeuropa 24 Asien 27 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide CARNEGIE WORLDWIDE / INDHOLDSFORTEGNELSE 03

4 Leder Kære Investor 2013 blev et positivt år med gode afkast på særligt de vestlige aktiemarkeder. De globale aktiemarkeder steg 17,5 pct. Dette var modsat mange af emerging markets aktierne, som typisk gav negative afkast. De danske aktier var igen måske overraskende blandt verdens bedste markeder, og det betød, at vores afdeling Danske Aktier blev topscorer med et afkast på 38,1 pct. Hvis du er interesseret i baggrunden for den gode udvikling for de danske aktier, og om den kan fortsætte, kan du læse vores perspektiv Danske Aktier hvad nu?, som findes på vores hjemmeside. Generelt var 2013 et år, hvor mange af de mindre aktier og de lidt mere risikable aktier gav de bedste afkast. Hvis vi kigger på de hjemlige aktier, var det kendetegnende, at dem, der ikke havde investeret i Vestas, Pandora og Genmap, fik et afkast, der var ca. syv procentpoint lavere end markedet og ved årets start, var det ikke åbenlyst at investere i de tre aktier. Dette billede var reelt kendetegnende for mange af markederne i Europa, og også en af forklaringerne på, at afkastet i afdeling Europa og Globale Aktier lå under markedsafkastet i 2013 (som det fremgår af tabellen nedenfor). I afdeling Globale Aktier blev vi desuden ramt af en negativ udvikling på vores to emerging markets investeringer, Samsung Electronics og indiske HDFC. Det er to selskaber, som vi tror meget på, og vi ser den mindre gode udvikling i 2013 som et midlertidigt fænomen drevet af kortsigtede forhold. Det er nu lidt over tre år siden, vi ændrede investeringskonceptet for afdeling Asien, og i den periode har vi i denne afdeling skabt markedets bedste resultat på investering i asiatiske aktier. I 2013 blev afkastet 8,1 pct., hvilket er knap 10 procentpoint bedre end markedsafkastet. Dette har Morningstar nu belønnet med en 5-stjernet rating. Vi ser forsat positivt på udsigterne for de asiatiske aktier, så hvis dette område har din interesse, kan du læse mere om regionen i vores perspektiv: Asien står nu på egne ben, som du også finder på vores hjemmeside. Forventninger Stigningen på aktiemarkederne har nu varet i snart fem år. Det er den tredjelængste stigning målt over de seneste 90 år, og opturen er den femtebedste i samme periode. Motoren for markedet har været politikernes og centralbankernes krisehåndtering med Bernanke som hoveddirigenten. Vi ser nu en ændring i markedet, da vi står over for nedtrapning af disse hjælpepakker. I temaartiklen denne gang ser vi nærmere på konsekvenserne af denne udvikling. Vi er fortsat optimistiske, men vi forventer lavere stigningstakter i CARNEGIE WORLDWIDE / LEDER

5 Tilmelding til Nyhedsbrev For cirka tre måneder siden lancerede vi foreningens nye hjemmeside og en ny kommunikationsservice, hvor vi løbende deler indsigt i vores investeringer og udviklingen på markederne. På hjemmesiden finder du bl.a. vores mere dybdegående artikler samt, som noget nyt, videointerviews. Vi håber meget, at du som investor kan bruge denne nye service, og hvis det har din interesse, vil vi anbefale dig at tilmelde dig vores nyhedsbrev på cww.dk, så du løbende får vores nyheder tilsendt. Frem til slutningen af februar udlodder vi 3 x 2 billetter til Det Kongelige Teater blandt dem, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Vi forventer at sende invitationer til investormøderne ud medio februar, hvorefter du kan tilmelde dig på vores hjemmeside. Da vi har et begrænset antal pladser, opfordrer vi dig til hurtig tilmelding. Vi ser frem til forhåbentligt at mødes på et af disse to investormøder! Bo Knudsen Tim Kristiansen Investormøder i marts Årets investormøder er fastsat til den 12. marts i København og den 13. marts i Århus. I år har vi bl.a. fornøjelsen af sangerinden Caroline Henderson, som vil underholde efter den faglige del arrangementet. Sædvanen tro vil vores porteføljeforvaltere fortælle om den aktuelle investeringsstrategi og udsigterne. Vi sætter bl.a. fokus på Connected Lives, som er et af vores vigtige investeringstemaer. Resultat 4. kvartal 2013 samt år til dato Afdeling Afkast Benchmark Afkast Benchmark 4. kvt. 4. kvt Globale Aktier 5,4% 5,5% 12,7% 17,5% Globale Aktier SRI-AK 6,3% 5,5% 15,4% 17,5% Europa 3,5% 6,0% 7,4% 19,8% Danske Aktier 7,9% 9,3% 38,1% 38,3% Østeuropa 0,2% -0,6% -7,4% -3,7% Asien 4,2% 1,6% 8,1% -1,4% CARNEGIE WORLDWIDE / INVESTORSEMINAR 05

6 Den næste fase i aktiemarkederne Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Efter fem år i centralbankernes vold, vil markedernes fokus de næste år bevæge sig mere i retning af, hvad der skal drive den sunde vækst. Hverken QE4 eller QE5 er den langsigtede løsning for en sundere verdensøkonomi. Den sunde vækst kan drives af særligt tre trends, som vi ser som værende af afgørende betydning for resten af dette årti. (1) Internettet, der nu påvirker alle sektorer og binder verden tættere sammen og skaber særligt gode muligheder for en accelereret vækst (2) Middelklassen i emerging markets (3) Øget fokusering på effektiv udnyttelse af eksisterende energiressourcer Dette er således tre af de afgørende trends, som vi tager hensyn til, når vi sammensætter vores portefølje af langsigtede aktier. Afhængighed Den globale finanskrise ledte til fem år med stor samklang på verdens aktiemarkeder. Der var brug for lederskab en dirigent i disse meget turbulente år. Og markederne lyttede, lytter og følger dirigenten den amerikanske centralbank som stadig svinger taktstokken meget fast og aktivt. Verdens politikere har for længst erkendt, at der ikke er plads til større rentestigninger i en verden, hvor særligt det offentlige gældstryk er for højt. Den globale finanskrise ledte til fem år med stor samklang på verdens aktiemarkeder. Der var brug for lederskab en dirigent i disse meget turbulente år. Og markederne lyttede, lytter og følger dirigenten den amerikanske centralbank som stadig svinger taktstokken meget fast og aktivt. 06 CARNEGIE WORLDWIDE / TEMA

7 Men mange år med lave renter og et stærkt lederskab skaber en afhængighed, som kan være svær at give slip på. Fed tapering må være et af de mest brugte nye begreber sammen med selfie. De seneste syv måneder har Fed forberedt markederne på en gradvis tilbagetrækning af den direkte intervention i obligationsmarkederne. Mediestrategien ser foreløbigt ud til at have virket, og der tegner sig nu et klarere billede af, hvordan processen kommer til at forløbe over det næste år. Samtidig betyder det lave inflationspres og den ledige kapacitet i amerikansk økonomi, at vi kan se igennem 2014 uden renteforhøjelser. Dette er illustreret i figur 1, som viser, at der er en lav andel af befolkningen i arbejde i forhold til de seneste 25 år. Figur 1: Beskæftigelsen i USA % Antal beskæftigede i % af befolkningen Kilde: Bureau of Labor Statistics, Bloomberg usikkerhed om implementeringen af den nye vedtagne EU-bankpakke for at håndtere problemramte banker og implementeringen af den nu vedtagne 800 siders amerikanske Volcker-lovgivning, reducerer vedtagelsen af disse initiativer, det som kan kaldes den politiske risiko. Ligeledes er annonceringen af Janet Yellen som næste centralbankchef også afklarende. Verdens potentielt største økonomi, Kina, annoncerede en række reformer, der peger i retning af mere markedsøkonomi og sunde, langsigtede, vækstorienterede reformer. Endeligt var annonceringen af en ny WTO aftale tidligt i december en vigtig symbolsk sejr for den globale frihandel efter en årrække, hvor det ikke har været muligt at nå til enighed. Lavere afkastforventninger Det paradoksale i mindsket usikkerhed er, at det giver anledning til lavere afkastforventninger. Et stigende marked skal have noget skepsis at drives af. Særligt fra et niveau, specielt hvad angår det amerikanske marked, hvor værdiansættelsen ikke længere er billig. Og særligt efter en opgang, der nu har varet næsten fem år i det meste af verden. Det paradoksale i mindsket usikkerhed er, at det giver anledning til lavere afkastforventninger. Et stigende marked skal have noget skepsis at drives af. Det er på rejsen fra trauma til healing, at de ideelle betingelser for en bredere aktieopgang er til stede. Bevægelsen fra meget høje kapitalomkostninger og lukkede kapitalmarkeder til de nu generelt lave kapitalomkostninger samt lidt bedre vækstudsigter i særligt den vestlige verden har skabt næsten fem års opgang med stor samvariation. Mindsket politisk usikkerhed Bernankes annoncering af en gradvis fjernelse af Fed s obliga tionskøb blev modtaget forholdsvis roligt af de finansielle markeder og var blot en af flere signifikante nyheder, der mindskede usikkerheden de seneste uger op til julen 2013 og ind i Mens der er Aktier er stadig mere attraktive end obligationer også i Men det er nødvendigt at skrue ned for forventning erne til fortsatte generelle kursstigninger drevet af lavere renter og højere prisfastsættelse. Vi går ind i en fase, hvor det er indtjeningsvækst og temaer, der driver udviklingen. Hvor det ikke bare handler om, hvad Fed siger, men i højere grad, hvad der faktisk sker i de en- Det er nødvendigt at skrue ned for forventningerne til fortsatte generelle kursstigninger drevet af lavere renter og højere prisfastsættelse. Vi går ind i en fase, hvor det er indtjeningsvækst og temaer, der driver udviklingen. CARNEGIE WORLDWIDE / TEMA 07

8 kelte lande, de enkelte sektorer og i de enkelte selskaber. Den generelle markedspsykologi er gået fra at tænke i ren overlevelse til at tænke mere fremadrettet. Det lover godt for virksomheder, der er velpositionerede i et mere langsigtet perspektiv. Samtidig kan det forbedre udsigterne for virksomhedernes lyst til et højere investeringsniveau. Løsningen på verdens gælds- og beskæftigelsesproblemer er sund vækst. Symbolet for denne udvikling kunne være Kina, som i en årrække har fulgt strategien vækst for enhver pris til nu at erkende, at det handler om, at væksten skal være langsigtet bæredygtig. Løsningen på verdens gælds- og beskæftigelsesproblemer er sund vækst. Symbolet for denne udvikling kunne være Kina, som i en årrække har fulgt strategien vækst for enhver pris til nu at erkende, at det handler om, at væksten skal være langsigtet bæredygtig. Hvor er den sunde vækst? I Carnegie WorldWide opererer vi p.t. med syv megatrends, syv makrotrends og omkring 40 temaer på tværs og inden for specifikke sektorer. Disse faktorer vurderes at have afgørende betydning for selskabers mulighed for at tjene penge de kommende år. Vi søger at identificere de selskaber, der er bedst positioneret i dette krydsfelt af faktorer. Der er særlig grund til at fremhæve tre afgørende trends, der kommer til at spille en betydelig rolle resten af dette årti. Connected lives Internettet griber ind i alle sektorer på alle niveauer. Vi er på vej til en situation, hvor alle i princippet er tilknyttet en central supercomputer via en smartphone og simple applikationer. Det giver fantastiske muligheder, fordi det i bund og grund handler om menneskelige relationer en digital måde at interagere på. Forståelse i at udnytte denne teknologi både i forhold til at øge omsætningen, eksempelvis via bedre kundeforståelse, og mindske omkostningerne i en virksomhed ved brug af ny teknologi er og bliver afgørende i de kommende år. Alle virksomheder i alle sek- torer må forholde sig aktivt til at udnytte ny teknologi. Heri ligger kimen til vækst. Internettet griber ind i alle sektorer på alle niveauer. Vi er på vej til en situation, hvor alle i princippet er tilknyttet en central supercomputer via en smartphone og simple applikationer. Forbrugere i emerging markets Det har i 2013 ikke været populært at tale om emerging markets, som ikke har haft den traditionelle fordel af makroøkonomisk medvind. For den kortsigtede investor er det den marginale vækstforskel regionerne imellem, der betyder noget på længere sigt er det selve vækstraten over længere perioder, der er afgørende. Mens vi på kort sigt ikke ser accelerende vækst i emerging markets, er der med teknologiens og frihandlens hjælp enestående muligheder for at skabe langsigtet vækst i emerging markets. Særligt opstår der nye vækstmuligheder i lande med en fordelagtig demografisk profil, uddannelse og med en urbaniseringsproces, hvor befolkningen bevæger sig fra land til by. Den bevidste vækststrategi i Kina, hvor målet om større velstand i særligt middelklassen, med fokus på bæredygtighed kombineret med en sulten og arbejdsom befolkning, lover godt for fortsat fremgang og stigende købekraft til gavn for hele verden. Indien er den evige emerging markets Nirvana-historie, men har skuffet bravt de seneste par år med primær baggrund i konsekvenserne af politiske korruptionsskandaler, som har sat nødvendige infrastrukturinvesteringer i stå. Den demografiske profil og den fortsatte urbanisering leder til vækst fra meget lave niveauer i BNP per indbygger. Et gunstigt valg i foråret 2014 for reformkræfterne kunne skabe fornyet optimisme her. Vækstnedjusteringer koblet med stigende kapitalomkostninger i kølvandet på Fed tapering -snakken har været kortsigtet gift for emerging markets, hvor de sidste to år har budt på massiv underperformance i forhold til USA og Europa. Herunder har det været svært for multinationale selskaber med indirekte eksponering at overraske positivt. Den langsigtede trend med særlig vækst i emerging markets er fortsat intakt. I den næste fase af aktiemarkederne er det dog mere selektivt og helt ned på enkeltaktieniveau, at man skal finde vin- 08 CARNEGIE WORLDWIDE / TEMA

9 dere i disse markeder. Vi tror, at det er lettere at finde disse vindere i selskaber med eksponering i Asien frem for eksponering til de mere ressourceintensive økonomier i Latinamerika og Østeuropa. Den langsigtede trend med særlig vækst i emerging markets er fortsat intakt. I den næste fase af aktiemarkederne er det dog mere selektivt og helt ned på enkeltaktieniveau, at man skal finde vindere i disse markeder. Vi er formentlig på vej ind i en ny fase i aktiemarkedet, hvor det er mindre relevant at tale om et bredt aktiemarked og mere relevant i stedet at tale om aktiemarkeder, lande, sektorer og temaer. Det er et miljø med en lavere stigningstakt og mere komplicerede mekanismer i spil. Så hvordan lyder orkestret, hvis det ikke spiller i takt, og dirigenten ikke spiller så afgørende en rolle? Jeg tror, at orkesteret er i stand til at spille en ganske udmærket symfoni, fordi moderne teknologi giver menneskeheden nogle nye instrumenter at spille på. Så er det blot op til os alle at udnytte disse fantastiske muligheder. Energieffektivitet Verden må fokusere på at udnytte vores fælles ressourcer mere effektivt. Der ligger et enormt potentiale og løsningen på nogle af verdens grundlæggende problemer her. Men det kan være analytisk svært at forstå prioriteringen fra tid til anden, når der findes forholdsvis enkle løsninger, som kan spare verden for betydelige ressourcer. ABB, som er et af de mest velpositionerede selskaber til mere energieffektive løsninger, peger i deres materiale på, at mere end 40 pct. af verdens elforbrug stammer fra brug af elmotorer. Da en stor del af disse elmotorer ikke er i stand til at køre i variabel hastighed og dermed oftest må bremses manuelt, når de skal køre i et lavere tempo, bruger disse motorer alt for meget energi. Et skift til elmotorer med variabel hastighed vil med et slag formentlig kunne spare mere end 5 pct. af verdens elforbrug. Måske var det mere relevant at diskutere, hvordan vi får skiftet elmotorer ud end at sætte yderligere en vindmølle op? Verden må fokusere på at udnytte vores fælles ressourcer mere effektivt. Der ligger et enormt potentiale og løsning på nogle af verdens grundlæggende problemer her. CARNEGIE WORLDWIDE / TEMA 09

10 Globale Aktier Pengepolitik og aktiemarkedet USD billioner Indekseret USD 4, , , , ,5 70 2,0 60 Dec 12 Feb 13 Apr 13 Jun 13 Aug 13 Okt 13 Dec 13 Den amerikanske centralbanks balance MSCI AC World (højre akse) Kilde: Bloomberg Status på 4. kvartal Efter en lang periode med turbulens på aktiemarkederne som følge af politiske og økonomiske usikkerheder var kvartalet præget af en række positive elementer. Bl.a. blev EU s bankpakke og Volcker-lovgivningen i USA vedtaget. Derudover reagerede markedet forholdsvis roligt på det første skridt i FED s reduktion af støtteopkøbene i december måned. Aktiemarkederne reagerer ikke positivt på usikkerhed. Derfor var afklaringen omkring en række usikkerhedselementer, inklusive ovennævnte, kærkommen. Og med fokus rettet mod en potentiel forbedring i den globale økonomi særligt i USA og Europa oplevede de globale aktiemarkeder, målt ved MSCI s globale indeks, i det forgangne kvartal solid performance. MSCI s globale indeks steg 5,5 pct. i det forgangne kvartal, mens afdeling Globale Aktier steg 5,4 pct. I 2013 steg afdeling Globale Aktier med 12,7 pct., hvilket var 4,8 procentpoint lavere end MSCI s globale indeks. Afdelingens underperformance i 2013 kan i høj grad henføres til vores to emerging markets investeringer, HDFC og Samsung, som blev ramt af turbulensen på markederne i sensommeren oven på Fed s udmeldinger om en potentiel reduktion af støtteopkøbene. Det er to selskaber, som vi tror meget på, og vi ser den mindre gode udvikling i 2013 som et midlertidigt fænomen drevet af kortsigtede markedsforhold. Herudover var tendensen, at de mindre og lidt mere risikofyldte aktier særligt i Europa gjorde det godt. Denne type aktier har vi ikke investeret i. De mest positive selskabsbidrag i året kom fra Google, Walt Disney og Visa. Google steg blandt andet pga. de aftagende bekymringer omkring deres evne til at tjene penge på den mobile del af forretningen. Temaoversigt pr Energi 2,6 % Demografi Category Killer Infrastruktur Øvrige Boligmarkedet i USA Emerging Markets 3,1 4,3 5,0 5,8 6 7,1 7,5 Finansiel genopretning 12,8 Connected Lives 19,9 Stabil vækst 31,9 Vi forventer, at 2014 bliver et år, hvor markederne i mindre grad vil være likviditetsdrevne, og hvor rammerne for stock-picking vil være mere gunstige. Vi går ind i 2014 med en portefølje af kvalitetsselskaber understøttet af en række temaer, som også er velpositionerede i forhold til et økonomisk opsving, primært i de udviklede lande. Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingens fundament udgøres af stabile vækstselskaber. I det aktuelle marked suppleres dette fundament af selskaber, som bl.a. er ledende inden for teknologiområdet eller står stærkest og forventes at drage størst nytte af en bedring i den finansielle sektor. Af afgørende betydning for de selskaber, vi udvælger, er positive fremtidsudsigter, en stærk finansiel situation og ledelse samt en solid forretningsmodel, der understøttes af en eller flere strukturelle vækstdrivere, der giver selskaberne mulighed for at skabe en solid indtjeningsvækst selv i et lavvækstmiljø. 10 CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER

11 Globale Aktier I vores udvælgelsesproces er vi langsigtede, og vi søger selskaber med fundamentale langsigtede faktorer, der driver værditilvæksten. Omlægninger I løbet af kvartalet købte vi ABB, Asos og BMW til porteføljen, og vi solgte Sherwin- Williams, Philip Morris International og Barclays. Et af de store temaer i de kommende år er overgangen til internethandel inden for bl.a. tøj, og her står Asos stærkt. Selskabet beskæftiger sig primært med salg af tøj til kvinder i 20 erne udelukkende via internettet. Selskabet var tidligt ude med at etablere denne position, og dette har resulteret i en global anerkendelse og en række partnerskaber med diverse højkvalitetstøjmærker. Selskabet arbejder kontinuerligt på at udbygge sine konkurrencemæssige fordele bl.a. gennem bedre priser og service. Asos er i færd med at ekspandere globalt og forventer at kunne sælge til 237 lande. Aktien er dyr, men selskabet vokser hurtigt og har fortsat et stort vækstpotentiale. Vi forventer, at Asos bliver et større globalt selskab i løbet af de næste 3-5 år. Købet af Asos blev finansieret ved et salg af Barclays. Ud over de reguleringsmæssige rammer, som kan tvinge de store banker til at holde endnu større kapitalreserver, og som igen kan få en negativ indvirkning på fremtidige afkast til aktionærerne, har vi i den senere tid set tegn på svaghed inden for investeringsbankernes obligationsforretninger. Af de investeringsbanker vi har i porteføljen, faldt beslutningen om et salg på Barclays, som vi anser for at have lavere kvalitet end Goldman Sachs, UBS og Citigroup. I løbet af kvartalet købte vi også BMW og ABB. BMW har et stærkt brand og er blandt de bedst drevne bilselskaber globalt. Selskabet forstod tidligt at investere i ny teknologi for at efterleve strammere emissionskrav og kunders efterspørgsel efter mere energieffektive biler, og BMW har i dag et teknologisk forspring i forhold til konkurrenterne i dette aspekt. På langt sigt vil den store drivkraft være emerging markets, hvor salget af luksusbiler fortsat er lavt. Dog forventer vi, at USA og Europa vil være den primære drivkraft i den kommende periode. I USA er bilflåden ældre end det historiske gennemsnit, og i Europa forventer, vi at bilsalget normaliserer sig fra det hidtidige lave niveau. ABB står til at drage nytte af tre langsigtede strukturelle temaer: energieffektivitet, automation, og infrastruktur. ABB vil derudover drage fordel af et cyklisk opsving i Europa, men er samtidig en global aktør med en solid markedsposition i emerging markets. Vi finansierede købene af ABB og BMW ved et salg af Philip Morris og en reduktion i vores position i BAT. Vi ser fortsat volumenpres og usikkerheder for de traditionelle tobaksselskaber forårsaget af e-cigaretter. Derudover har tobaksaktiernes status som en slags obligationer i en periode med stigende renter gjort, at vi har valgt at reducere den betydelige overvægt i tobaksaktier, som vi har haft gennem længere tid. Vi har dog fortsat eksponering til forbrugsaktier gennem positioner i Nestlé, Diageo og BAT. Til sidst solgte vi Sherwin-Williams. Aktien har været en god investering på forbedringen på det amerikanske husmarked, hvilket er et tema, vi fortsat ser positivt på. På trods af dette vil væksten på et tidspunkt aftage, og dette er efter vores mening ikke afspejlet i den aktuelle aktiekurs på Sherwin-William, som handles til en overkurs i forhold til sin egen historik. Vi brugte en del af provenuet til at øge vores vægt i Visa, som vi vurderer, vil opleve flere års strukturel vækst drevet af skiftet fra kontantbetalinger til elektroniske betalinger på globalt plan. Visa er nu den største position i porteføljen. Forventninger Som beskrevet i temaartiklen, har aktiemarkederne gennem de seneste år primært været drevet af verdens centralbankers lempelige pengepolitik. Markedernes afhængighed af den lempelige pengepolitik kom frem i lyset hen over sommeren, da man så betydelige udsving i markederne oven på Fed s udmeldinger om en potentiel reduktion af støtteopkøbene i maj måned. I mellemtiden har markederne dog i højere grad accepteret, at der vil være en reduktion i støtteopkøbene i løbet af de kommende år som det også fremgik af markedernes reaktion, da den første nedtrapning blev annonceret i december I de kommende år forventer vi derfor, at centralbankernes udmeldinger i mindre grad vil påvirke de globale aktiemarkeder, som derimod i højere grad vil være drevet af de underliggende tematiske tendenser samt selskabernes evne til at øge deres indtjening. Kort sagt, vil rammerne for succesfuld stock-picking være mere gunstige end set længe. Der foreligger fortsat en række strukturelle udfordringer, som f.eks. høje gældsniveauer i diverse udviklede lande og udviklingslande, der skal tages højde for. Derfor og som det også er beskrevet i temaartiklen er vi bevidste om, at det i høj grad bliver vigtigt at skelne mellem enkelte lande, sektorer og temaer i forhold til at finde de bedst performende aktier i verden. Gennem de senere måneder har vi set tegn på forbedring i den globale økonomi, og vi forventer at se et fortsat økonomisk opsving dog moderat på tværs af kloden og en positiv udvikling på aktiemarkederne i det kommende år drevet af bl.a. en voksende tillid blandt både forbrugere og virksomheder. CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER 11

12 Globale Aktier Risikomærkning Nøgletal Læs mere om risikomærkning på Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 0,00 Afdelingens start: Indre værdi 608,78 577,35 Læs mere på: Officiel kurs 602,50 571,80 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 12,7 28,3 80,1 117,5 10,2 Benchmark* 17,5 28,8 95,7 73,0 6,0 Globale Aktier merafkast ift. benchmark* -4,8-0,5-15,6 44,5 4,2 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 10,3 11,2 12,9 16,2 Std.afv. % p.a. benchmark* 9,5 11,7 12,6 15,7 Sharpe Ratio p.a. porteføljen 0,8 1,0 0,4 0,3 Afkastudvikling (start indeks 100) Placering i IFR s afkaststatistik DKK Logaritmisk skala 1 år 3 år 5 år 10 år Investeringsfilosofi Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med moderat risiko på niveau eller under markedsrisikoen. Afdelingens investerings filosofi er forskellig fra de fle s te større investorer og andre investeringsforeninger ved at være meget fokuseret. Afdelingen investerer i typisk nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et indgående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Forening en arbejder målrettet hver dag på at forstå fremtidens trends. Men vigtigere end at forudse fremtiden er det at være forberedt på fremtiden med en robust portefølje af unikke enkeltaktier CWW/Globale Aktier MSCI ACWI inkl. udbytter i DKK* CWW/Globale Aktier Antal afdelinger Benchmark* Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i angivne perioder. Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber og har ingen geografiske eller sektormæssige afgrænsninger. Afdeling ens porteføljeforvaltere indgår i et tæt samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afde linger. Aktieporteføljen pr * Benchmark er pr ændret fra MSCI aktieverdensindeks til MSCI All Country aktieverdensindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Globale Aktiers aktiebeholdning. Pacific Emerging Markets Total Benchmark* Energi 0,0 9,6 Råvarer Praxair 3,0 3,0 6,1 Industri og service Union Pacific 4,1 ABB 3,3 Schneider Electric 2,6 Forbrugsgoder - cykliske Home Depot 3,6 L. Brands 3,4 Walt Disney 3,2 Fanuc 2,7 Komatsu 1,6 14,3 11,0 ASOS 1,2 BMW 3,1 Sony 1,7 16,2 12,0 Forbrugsgoder - defensive BAT 4,3 Nestlé 2,9 10,6 9,8 Diageo 3,4 Medicinal Novo Nordisk 3,1 3,1 10,2 Finans Citigroup 3,4 Goldman Sachs 3,8 Wells Fargo 3,5 USA & Canada Storbritannien Kontinentaleuropa Informationsteknologi Alliance Data 2,0 Facebook 2,4 Google 5,5 Microsoft 3,9 Visa 7,4 Danske Bank 2,5 UBS 3,1 SAP 3,3 Samsung Electronics 4,5 HDFC 5,5 21,8 21,5 30,0 12,5 Telekommunikation 0,0 4,2 Koncessioneret service 0,0 3,1 Andet CWW/Asien 2,0 2,0 0,0 Total 49,2 8,9 23,9 8,0 10,0 100,0 - Benchmark* 52,3 8,1 16,8 12,2 10,6-100,0 12 CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER

13 Globale Aktier SRI-AK Temaoversigt pr Fødevaremangel 1,8 % Energi Category Killer Infrastruktur Emerging Markets Demografi Øvrige Boligmarkedet i USA Finansiel genopretning 3,3 4,3 4,6 5,6 7,0 7,4 8,0 10,0 Connected Lives 14,7 Stabil vækst 33,3 Status på kvartalet De globale aktiemarkeder målt ved MSCI s globale indeks gav i fjerde kvartal 2013 et afkast på 5,5 pct. Efter en længere periode med turbulente aktiemarkeder var den gode udvikling drevet af en række positive elementer, bl.a. vedtagelsen af EU s bankpakke og Volcker lovgivningen i USA. I årets fjerde kvartal viste afdeling Globale Aktier SRI-AK en god udvikling med et afkast på 6,3 pct., mens MSCI s globale aktieindeks steg med 5,5 pct. Blandt de positive bidragsydere til porteføljens afkast i kvartalet var Google. Blandt de mest negative bidragsydere var UBS og Sony. Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingens fundament udgøres af stabile vækstselskaber, som i det aktuelle marked suppleres med selskaber, der bl.a. er ledende inden for teknologiområdet eller står stærkest og forventes at drage størst nytte af en bedring i den finansielle sektor. Afdelingens etiske profil betyder, at vi ikke har investeret i tobak- og alkoholselskaberne BAT og Diageo, som afdeling Globale Aktier har investeret i. Vi har heller ikke investeret i Samsung Electronics, Goldman Sachs og Komatsu, der enten via datterselskaber eller direkte er leverandører til og henter en mindre del af omsætningen via salg til forsvarsindustrien. I stedet har vi valg at investere i Caterpillar, General Mills, Nike, Novartis, Pepsico og Syngenta. Omlægninger i kvartalet I årets fjerde kvartal valgte vi at investere i Asos og BMW, og desuden solgte vi Sherwin- Williams og Barclays. Forventninger Se afsnit under afdeling Globale Aktier side 11. Asos sælger tøj over internettet, primært til kvinder i 20 erne. Selskabet står stærkt og arbejder kontinuerligt på at udbygge sine konkurrencemæssige fordele. Asos har mere end varenumre, hvoraf Asos eget mærke udgør 50 pct. og hvoraf 63 pct. sælges uden for Storbritannien. Selskabet er således i gang med en meget succesfuld global ekspansion. BMW har et stærkt brand og er på globalt plan blandt de bedst drevne bilproducenter. Selskabet forstod tidligt at investere i ny teknologi for at kunne efterleve strammere emissionskrav og kundernes efterspørgsel efter mere energieffektive biler. CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER SRI-AK 13

14 Globale Aktier SRI-AK Risikomærkning Nøgletal Læs mere om risikomærkning på Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 0,00 Afdelingens start: Indre værdi 120,17 113,01 Læs mere på: Officiel kurs 120,90 116,10 Investeringsfilosofi Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. CCarnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AK 15, ,7 Benchmark* 17, ,2 Globale Aktier SRI-AK merafkast ift. benchmark* -2, ,5 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen Std.afv. % p.a. benchmark* Sharpe Ratio p.a. porteføljen Afkastudvikling (start indeks 100) DKK Logaritmisk skala 80 Mar 11 Maj 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mar 12 Maj 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mar 13 Maj 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 CWW/Globale Aktier SRI-AK MSCI ACWI inkl. udbytter i DKK Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Afdelingen investerer i selskaber, som foreningen finder, har en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben. Afdeling Globale Aktier SRI-AK har samme investeringsproces som afdeling Globale Aktier, men inden der investeres i et nyt selskab, screenes selskabet af en ekstern konsulent, som sikrer, at selskaberne i porteføljen overholder internationale konventioner og normer samt udviser sociale- og miljømæssige hensyn. Aktieporteføljen pr Telekommunikation 0,0 4,2 Koncessioneret service 0,0 3,1 Andet 0,0 0,0 Total 54,5 1,2 32,6 6,1 5,6 100,0 - Benchmark* 52,3 8,1 16,8 12,2 10,6-100,0 * Benchmark er MSCI All Country aktieverdensindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AKS aktiebeholdning. Pacific Emerging Markets Total Benchmark* Energi 0,0 9,6 Råvarer Praxair 2,9 Syngenta 1,9 4,8 6,1 Industri og service Caterpillar 1,8 Union Pacific 4,3 Forbrugsgoder - cykliske Home Depot 3,7 L Brands 3,1 Nike 2,3 Walt Disney 3,5 ABB 2,9 Schneider Electric 3,3 Fanuc 4,5 16,8 11,0 ASOS 1,2 BMW 2,9 Sony 1,6 18,3 12,0 Forbrugsgoder - defensive General Mills 2,5 Nestlé 5,5 9,8 9,8 Pepsico 1,8 Medicinal Novartis 3,2 7,0 10,2 Novo Nordisk 3,8 Finans Citigroup 4,0 Wells Fargo 4,3 USA & Canada Storbritannien Kontinentaleuropa Informationsteknologi Alliance Data 1,9 Facebook 1,7 Google 5,5 Microsoft 4,0 Visa 7,2 UBS 3,6 Danske Bank 2,4 HDFC Bank 5,6 19,9 21,5 SAP 3,1 23,4 12,5 14 CARNEGIE WORLDWIDE / GLOBALE AKTIER SRI-AK

15 Europa Temaoversigt pr Category Killers 2,2 % Infrastruktur 5,1 Connected Lives 6,3 Status på kvartalet Der var pæne stigninger på de europæiske aktiemarkeder i 4. kvartal drevet af stigende optimisme om den økonomiske udvikling i Europa. Energi Finansiel genopretning Øvrige Emerging Markets 6,6 8,6 9,0 10,0 12,6 Afdelingens indre værdi steg 3,5 pct., hvilket var under det generelle aktiemarked, der steg 6,0 pct. Demografi Stabil vækst 39,6 En række mindre heldige aktievalg og en stor andel i selskaber med høj kvalitet har kostet i relativt afkast i Afdeling Europa har givet 7,4 pct., hvor benchmark gav 19,8 pct. Den bedste men også risikofyldte strategi har i høj grad været at købe aktier, som var tæt på afgrundens rand. Dette er ikke vores strategi. Mange selskaber, som normalt ligger uden for vores interessefelt grundet ikke-attraktive industrier og meget høj gældsætning, f.eks. Bank of Ireland, Alcatel, Thomas Cook og Nokia steg flere hundrede procent i året, hvor de stabile selskaber i afdelingens portefølje som SAP, BAT, Nestlé og Novo blot steg mellem 3-10 pct. Det vil næppe ske igen i 2014, og afdelingen fastholder derfor sin strategi med fokus på kvalitetsselskaber. Største skuffelse i kvartalet og året som helhed var afdelingens investeringer i tyrkiske aktier. De oplevede store kursfald på grund af den politiske uro, som plager landet. I den forbindelse har vi valgt at sælge den sidste tyrkiske investering i afdelingen. Se evt. cww. dk/nyhedscenter for yderligere information om situationen i Tyrkiet. Erhvervsoptimisme i Tyskland Indeks Tysklands IFO-indeks Kilde: Bloomberg Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Den globale økonomi er i pæn fremgang, og den amerikanske økonomi fortsætter med at overraske positivt. Ligeledes peger pilen igen op for den japanske og kinesiske økonomi, hvilket smitter af på Europa. Derved oplevede selv Euroland en positiv økonomisk vækst i 2. halvår, hvor det fortsat er Tyskland, som er drivkraften. Faldende renter i randlandende og stigende aktiekurser er også med til at løfte optimismen, se blot på erhvervslivets tillidsindikator i Tyskland (IFO-indekset), der er på vej tilbage til rekordniveau. Genvalget af forbundskansler Merkel og dannelsen af en bred koalitionsregering er positivt, og i det tyske regeringsgrundlag loves højere minimumslønninger og forbedrede pensionsvilkår, hvilket er kærkomment for de økonomisk svageste i landet. Tyskland må dog gøre mere i 2014 for at løse de store problemer, som findes i Europa. Den enorme ulighed og arbejdsløshed, som specielt hersker i Sydeuropa, er en tikkende bombe. Flere reformer i kernelandene Spanien, Italien og Frankrig er også nødvendige for skabe jobs og vækst på sigt, idet man ellers risikerer at tabe en hel generation og skabe politisk ustabilitet. CARNEGIE WORLDWIDE / EUROPA 15

16 Europa Trods stigende optimisme og en klar forbedring i randlandene er den økonomiske vækst ikke selvbærende, og Europa vil have lav vækst på 0-2 pct. i flere år fremad. Derfor er hovedparten (53 pct.) af investeringerne i afdelingen stadig placeret i store stabile vækstselskaber inden for forbrugs- og medicinalsektoren, som også sælger deres varer og services uden for Europa. Typisk øger disse selskaber salget med 5-8 pct. om året og bundlinjen lidt mere, hvilket på langt sigt skaber betydelig værdi til aktionærerne. Som beskrevet i årets løb, har vi tilkøbt flere spændende og rimeligt prisfastsatte selskaber i Portugal, Spanien og Italien, og vægtningen i Sydeuropa er nu godt 28 pct. Det er vores største overvægt i Sydeuropa i lang tid, og det ville have været utænkeligt, hvis det ikke havde været for Den Europæiske Centralbank (ECB), der har erklæret sig parat til at gribe ind, hvis landene igen kommer i finansielle problemer. Regionen er langt fra nået i mål, hvad angår reformer, men risikoen for udtræden af euroen og statsbankerot er væsentligt mindsket. Hertil kommer, at ECB fremover også skal foretage tilsyn med de største banker i EU, og en decideret bankunion er i støbeskeen, om end den bliver særdeles svag til at begynde med. Udviklingen i betalingsbalancen % af BNP Tyskland Spanien Frankrig Italien England Kilde: IMF, Bloomberg Omlægninger i kvartalet Der har været en del omlægninger for at optimere porteføljen. Vi har solgt syv selskaber (Shell, Syngenta, Barclays, DSV, Azimut, Glencore, IS Reit) til fordel for følgende otte nye selskaber: Portugal Telecom har formået at vokse i Portugal trods recession, hvilket skyldes satsning på bredbånd og stærk ledelse. Vi forventer desuden høj vækst fra Brasilien og højere udbyttebetalinger fremover. Mediobanca er Italiens førende investeringsbank. Vi forventer flere reformer i landet, hvilket vil give stigende aktivitet inden for bankens kerneaktiviteter (M&A). BMW er et af bilindustriens stærkeste mærkevarer, og selskabet har en stærk ledelse, der satser på udvikling af fremtidens teknologi (hybrid, elbiler) og materialer (kulfiber). De nye markeder er et langsigtet vækstområde for BMW. ASOS er en af de førende tøj-internetbutikker i verden. Udover at sælge tredjeparts mærkevarer, er selskabet lykkedes med sit eget tøjmærke. Vi forventer, at ASOS kan øge salget med omkring 40 pct. om året. GEA er en af Europas førende maskinproducenter. Salget sker overvejende til fødevareindustrien. Væksten på 6-7 pct. drives primært af salget til de nye markeder. Banca Ifis er en af Italiens førende inden for factoring, hvor især små og mellemstore selskaber i stigende grad sælger deres fordringer til banken for at frigøre likviditet. Prosegur sælger integrerede vagtløsninger og løsninger for håndtering af kontanter over hele verden. Væksten kommer fra nye markeder, men akkvisitioner i Australien, Polen og Tyskland vil også drive væksten og indtjeningen fremad. Sluttelig giver Aholds stærke supermarkedsposition i den nordøstlige del af USA og i Holland mulighed for at vokse yderligere i USA og ind i Belgien ved at ved at bruge sin eksisterende infrastruktur og ved små opkøb. Forventninger Udviklingen for den europæiske økonomi ser lidt bedre ud. Der er ikke tale om høj vækst, men en vækst på 1 pct. til næste år er ikke utænkelig. Det er naturligvis positivt for det europæiske erhvervsliv, og det vil gavne virksomhedernes salg og indtjening. Det er der også brug for, da aktiemarkedet i år er steget betydeligt og dermed har indregnet en hel del positive nyheder. Aktiemarkedets værdifastsættelse er da heller ikke rigtig lav mere, med en P/E (pris pr. indtjeningskrone) på 13x for Vi fortsætter derfor vores arbejde med at udvælge unikke selskaber blandt de tusindvis af børsnoterede europæiske selskaber. 16 CARNEGIE WORLDWIDE / EUROPA

17 Europa Risikomærkning Nøgletal Læs mere om risikomærkning på Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 0,00 Afdelingens start: Indre værdi 117,16 113,19 Læs mere på: Officiel kurs 117,80 113,10 Investeringsfilosofi Afdelingens målsætning er at skabe en langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet, med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Europe 7,4 11,5 73,3-4,1 Benchmark* 19,8 29,3 89,3-5,1 Europa merafkast ift. benchmark* -12,4-17,8-16,0 - -1,0 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid SStd.afv. % p.a. porteføljen 11,4 12,7-14,9 Std.afv. % p.a. benchmark* 12,6 14,5-15,4 Sharpe Ratio p.a. porteføljen 0,3 0,8-0,1 Afkastudvikling (start indeks 100) Placering i IFR s afkaststatistik DKK Logaritmisk skala 1 år 3 år 5 år 10 år Afdelingen følger samme overordnede investeringsfilosofi og -metode som afdeling Globale Aktier. Afdelingens ansvarlige porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afdelinger. Afdelingen investerer i europæiske aktier og kan endvidere investere op til 30% i Østeuropa uden for EU, herunder potentielle kandidater til optagelse i EU samt de tidligere sovjetstater Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 CWW/Europa MSCI Europa inkl. udbytter i DKK 40 CWW/Europa Antal afdelinger Benchmark* Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i angivne perioder. Aktieporteføljen pr Norden UK og Irland Centraleuropa Sydeuropa Østeuropa Total Benchmark* Energi BG Group 2,0 ENI 4,6 6,6 9,3 Råvarer 0,0 7,9 Industri og service GEA Group 3,1 Prosegur 4,3 Prysmian 5,1 12,5 11,7 Forbrugsgoder - cykliske Forbrugsgoder - defensive ASOS 2,2 Kingfisher 3,7 WPP 3,2 SCA B 4,8 BAT 5,8 Diageo 1,9 Adidas 3,3 BMW 2,2 Ahold 1,8 Nestlé 3,1 Medicinal Novo Nordisk 3,7 Novartis 3,8 Roche 5,2 Finans Danske Bank 2,6 Prudential 3,3 UBS 3,0 Banca IFIS 3,5 Mediobanca 2,9 Informationsteknologi Dialog Semiconductor 2,5 SAP 5,1 14,6 10,0 Magnit 2,8 20,2 13,3 12,7 12,3 Sberbank 2,8 18,1 22,2 7,6 3,4 Telekommunikation Jazztel 3,7 7,7 6,1 Portugal Telecom 4,0 Koncessioneret service 0,0 3,8 Andet 0,0 0,0 Total 11,1 22,1 33,1 28,1 5,6 100,0 - Benchmark* 9,2 33,3 48,8 8, ,0 * Benchmark er MSCI aktieeuropaindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Europas aktiebeholdning. CARNEGIE WORLDWIDE / EUROPA 17

18 Danske Aktier DKK Kursudvikling Vestas Status på kvartalet Afdeling Danske Aktier gav et afkast på 7,9 pct. og underperformede derved det generelle danske aktiemarked, der steg med 9,3 pct. i kvartalet Dec 12 Feb 12 Apr 13 Jun 13 Aug 13 Okt 13 Dec 13 Vestas Kilde: Bloomberg Det danske aktiemarked var igen i 4. kvartal blandt de absolut bedste aktiemarkeder i verden. MSCI s Europaindeks og MSCI s Verdensindeks steg således med hhv. 6,0 pct. og 5,5 pct. mens aktierne i Asien og Østeuropa gav hhv. 1,6 pct. og -0,6 pct. til sammenligning. Det er fortsat den gode indtjeningsudvikling i mange danske selskaber, som driver de pæne kursstigninger, men også den rigelige likviditet er med til at presse kurserne højere. I kvartalet sås en begyndende tendens til, at de mindre gode aktier begynder at stige, hvilket er et velkendt fænomen i år med store kursstigninger. Investorerne begynder simpelthen at lede efter aktier som har underperformet markedet, da mange af de gode aktier er blevet lidt dyre. For hele året 2013 blev afkastet på 38,1 pct. mod et afkast på det generelle danske aktiemarked på 38,3 pct. Kursudvikling Pandora DKK Dec 12 Feb 12 Apr 13 Jun 13 Aug 13 Okt 13 Dec 13 Pandora Kilde: Bloomberg De bedste aktier blandt de store og mellemstore danske selskaber blev Vestas (+400 pct.), Genmab (+175 pct.), Pandora (+150 pct.), Jyske Bank (+83 pct.) og Ambu (+82 pct.). Specielt Vestas, Pandora og Jyske Bank bidrog godt til afdelingens afkast absolut såvel som relativt. Vestas-aktien var i særdeleshed den største enkelte bidragsyder til afkastet. Det lykkedes os tidligt på året at forstå, at en signifikant omlægning af forretningsmodellen var undervejs, og da bankkonsortiet accepterede en to-årig forlængelse af kreditfaciliteterne, vægtede vi kraftigt op i aktien. Årsagen til den fantastiske stigning på 400 pct. skal dog ses i lyset af, at selskabet primo 2013, set med investorernes øjne, balancerede på randen af konkurs. Frygten var, at bankerne ville gennemtvinge en stor aktieemission for at sikre deres tilgodehavende, men derved ville de eksisterende aktionærer blive kraftigt udvandet pga. den meget lave aktiekurs. Netop derfor var aktien markant shortet af specielt udenlandske hegdefonde, og da det så værst ud, var ca pct. af kapitalen shortet. Vi tror, at der er mere potentiale i aktien, da de allerede effektuerede omkostningsbesparelser først vil slå fuldt igennem i Ligeledes tyder ordresituationen på, at Vestas kan øge omsætningen i 2014 og derved udnytte sit kapitalapparat bedre med højere marginer til følge. Forventningerne til en moderat økonomisk fremgang i USA er stigende, og det er isoleret set positivt for aktiemarkederne, men især positivt for den konjunkturfølsomme del af markedet. Men ingen roser uden torne - for med stigende økonomisk aktivitet vil Cen- 18 CARNEGIE WORLDWIDE / DANSKE AKTIER

19 Danske Aktier tralbankens opkøbsprogram ikke fortsætte, og det vil sandsynligvis medføre højere renter i både USA og Europa. De store spørgsmål er, hvor hurtigt og hvor meget renterne skal stige, og hvordan det vil påvirke aktiemarkederne? Vi forventer, at processen vil være moderat og langvarig, og vi tror ikke, at renteniveauet stiger markant i 1. halvår af Det bør ikke kunne afspore aktiemarkedet, men de højt vurderede defensive aktier, risikerer en lettere nedgang i et scenarie med stigende renter. Til gengæld vil et højere renteniveau være positivt for såvel bank som forsikringsselskaberne, da disse selskaber vil tjene flere penge. De cykliske selskaber bør også nyde godt af de stigende renter, forudsat at det sker som en funktion af stigende økonomisk aktivitet. Forventninger Vi forventer, at det danske aktiemarked vil kunne give et relativt attraktivt afkast i Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Porteføljen er nu overvægtet med ca. 8 procentpoint i cykliske aktier og undervægtet med ca. 11 procentpoint i de defensive aktier, mens der er ca. 3 pct. i kontanter. Den cykliske overvægt er fordelt 60/40 mellem industri- og bankaktier. Bankerne, især Danske Bank, er fortsat interessante, når vi ser frem mod 2015, og det tror vi, at investorerne vil begynde at fokusere på i løbet af Industriaktierne er interessante, især der, hvor omsætningen kan overraske positivt og udløse en operationel gearing (stigende marginaler) pga. bedre kapacitetsudnyttelse. Vi er undervægtet i defensive aktier, men meget undervægtet inden for industridefensive aktier, mens vi fortsat har en pæn overvægt inden for forsikring. Omlægninger i kvartalet Porteføljen er blevet marginal mere eksponeret mod cykliske aktier primært som følge af positiv kursudvikling i Pandora og Vestas. Således er positionen i FLSmidth og Sydbank øget med 1,0 procentpoint, mens beholdning en af Danske Bank er øget med 0,5 procentpoint. Vestas er samtidig reduceret med 3,0 procentpoint primært som følge af de meget markante kursstigninger. Vi har reduceret i beholdningen i Vestas på baggrund Vestas-aktiens fænomenale kursudvikling i 2013 og for at holde afkast-risiko-balancen i porteføljen. Aktien er dog fortsat den største overvægt i porteføljen bliver året, hvor den nye ledelse skal levere på omkostningsbesparelserne samt udstikke strategiske målsætninger for det nye Vestas. Vi er fortsat positive på FLSmidth-aktien til trods for et svagt Den nye ledelse har styr på selskabet, og aktien vil performe så snart investorerne fornemmer at ordreindgangen stabiliseres. Vi forventer, at ordreindgangen stabiliseres i løbet af Aktien er billig vurderet på mellemlangt sigt. Endelig er beholdningen af Topdanmark og Novozymes øget en smule. Vi forventer, at aktiemarkedet i 2014 vil give et bedre afkast end statsobligationer og virksomhedsobligationer, men at afkastet vil være moderat. Prisfastsættelsen er overordnet fair, men bankerne og de industricykliske aktier er billige, mens de industridefensive aktier er dyre. Fokus skal derfor være på den selskabsspecifikke indtjeningsudvikling, da det er denne komponent, der skal drive afkastet. Herfra skal evt. trækkes den de-rating, som kan ramme de defensive aktier i tilfælde af stigende lange renter. Indtjeningen i de danske selskaber ventes igen i 2014 at udvikle sig positivt. En let forbedret økonomisk udvikling samt strukturel vækst i udvalgte nicher vil kunne øge indtjeningen med op til 10 pct. i Stock-picking formodes således at være en vigtig forudsætning for at kunne skabe et højt absolut afkast i forventes at give positive afkast, men høje forventninger hos investorerne og en, omend forsigtig, aftrapning af den amerikanske ekspansive pengepolitik vil kunne skabe større udsving på markedet end i Det er i tider som disse, at det er afgørende at kende sine investeringer nøje for at kunne navigere uden om de værste forhindringer. CARNEGIE WORLDWIDE / DANSKE AKTIER 19

20 Danske Aktier Risikomærkning Nøgletal Læs mere om risikomærkning på Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 0,00 Afdelingens start: Indre værdi 246,67 228,65 Læs mere på: Officiel kurs 246,40 227,80 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Danske Aktier 38,1 40,5 171,0 274,5 12,5 Benchmark* 38,3 37,2 138,0 219,5 9,6 Danske Aktier merafkast ift. benchmark* -0,2 3,3 33,0 55,0 2,9 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 15,6 18,7 18,9 20,3 Std.afv. % p.a. benchmark* 14,7 17,0 18,2 18,2 Sharpe Ratio p.a. porteføljen 0,7 1,0 0,6 0,4 Investeringsfilosofi Afdelingens målsætning er at skabe en langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Den stigende internationalisering af markederne har en betydelig effekt på det danske aktiemarked, hvilket medfører, at specielt de større danske aktier i høj grad prisfastsættes af internationale inve s torer. Derfor er det vigtigt at forstå de internationale trends, der påvirker de udenlandske investorers adfærd. Afkastudvikling (start indeks 100) DKK Logaritmisk skala CWW/Danske Aktier OMX Cph. Cap indeks inkl. udbytter i DKK* Placering i IFR s afkaststatistik år 3 år CWW/Danske Aktier 5 år 10 år Antal afdelinger Benchmark* Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i angivne perioder. Erfaringerne fra afdeling Globale Aktier har vist, at en portefølje med få aktier giver mulighed for et mere indgående kendskab til hver enkelt aktie. Risikoen i porteføljen kan kvalitativt holdes på et lavt niveau, når det sikres, at kvaliteten er høj i hver enkelt aktie. Disse erfaring er drager vi nytte af ved forvaltning af afdeling Danske Aktier. Afdelingens ansvarlige porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afdelinger. Afdelingen investerer fortrinsvis i selskaber noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Aktieporteføljen pr Cyklisk vækst Stabil vækst Finansiel vækst Total Benchmark* Energi 0,0 0,1 Råvarer Novozymes 1,6 1,6 3,4 Industri og service A.P. Møller-Mærsk 5,1 DSV 5,2 FLSmidth 5,4 G4S 4,2 29,8 24,7 NKT 1,8 Vestas Wind Systems 8,1 Forbrugsgoder - cykliske IC Companys 0,5 North Media 0,5 Pandora 5,6 Forbrugsgoder - defensive Carlsberg 5,1 Chr. Hansen Holdning 4,4 Matas 0,6 Medicinal GN Store Nord 4,2 Novo Nordisk 10,1 William Demant 4,1 Finans Danske Bank 10,2 Jyske Bank 4,6 Nordea 2,8 Sydbank 3,0 Topdanmark 5,0 Tryg 5,1 * Benchmark består fra 1. januar 2004 af OMX Cph. Cap indeks inkl. udbytter i DKK. Tidligere var benchmark KAX Totalindeks ekskl. udbytter. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Danske Aktiers aktiebeholdning. 6,6 5,3 10,1 10,7 18,4 28,5 30,7 22,2 Informationsteknologi SimCorp 2,8 2,8 1,0 Telekommunikation 0,0 4,0 Koncessioneret service 0,0 0,1 Andet 0,0 0,0 Total 39,2 30,1 30,7 100,0 100,0 20 CARNEGIE WORLDWIDE / DANSKE AKTIER

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE Holdbare investeringer siden 1990 cww.dk HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2013 Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 5 Er der mere i aktiemarkedet? 6 Globale Aktier

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013 Blandet udvikling i 1. halvår Første halvår blev præget af modsatrettede tendenser, hvor de modne markeder sluttede med pæne, positive resultater,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne gav endnu en gang positive afkast i første halvår drevet af den gunstige kombination af

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014 Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder Marts 2014 Agenda Den holdbare investering! Megatrends muligheder? Opsparing anno 2014 2 Indtjening driver afkast Indtjeningsvækst Afkast

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked KVARTALS- ORIENTERING NR 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa. Marts 2014

Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa. Marts 2014 Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa Marts 2014 CWW Østeuropa Emerging Markets som aktivklasse Tyrkiet hvad sker der? Polen - skepsis Rusland for 4. gang never again! 2 Afkast CWW Østeuropa

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION

DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION DET ER IKKE KUN EN AMBITION AT SKABE GODE AFKAST DET ER VORES PASSION CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 I C WorldWide tror vi på, at et globalt udsyn er nøglen til at finde de gode investeringer

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere