IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN"

Transkript

1 IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN PRESSEMEDDELELSE ONXEO OFFENTLIGGØR ET UDBUD AF AKTIER MED FORTEGNINGSRET FOR SELSKABETS EKSISTERENDE AKTIONÆRER FOR ET BELØB PÅ OP TIL 41,6 MILLIONER EURO (INKLUSIV EN UDVIDELSESKLAUSUL PÅ 5,3 MILLIONER EURO) OFFENTLIG FORTEGNINGSEMISSION I FRANKRIG OG DANMARK TRANSAKTIONEN GENNEMFØRES MED BAGGRUND I TEGNINGSTILSAGN FRA SELSKABETS HOVEDAKTIONÆR, FINANCIERE DE LA MONTAGNE, OG TO ØVRIGE INTERNATIONALE INVESTORER, SOM FULDT UD SIKRER UDBUDDET UDSTEDELSESKURS PÅ 4,50 EURO PR. AKTIE I FORHOLDET 1 NY AKTIE PR. 4 EKSISTERENDE AKTIER TEGNINGSPERIODE: FRA DEN 24. NOVEMBER TIL DEN 3. DECEMBER 2014, BEGGE DAGE INKLUSIVE Paris, (Frankrig), København, (Danmark), 17. november 2014 Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq OMX Copenhagen ONXEO eller Selskabet ), et innovativt biofarmaceutisk selskab, der er specialiseret i udviklingen af såkaldte orphan drugs, og som er et resultat af fusionen mellem BioAlliance Pharma og Topotarget i juli 2014, offentliggør i dag i Frankrig og Danmark et udbud af nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer for et bruttobeløb på 35,4 millioner euro. Dette beløb kan forhøjes op til 41,6 millioner euro ved udnyttelse af samtlige de finansielle instrumenter, der giver adgang til at tegne aktier i Selskabet før den 26. november 2014 og ved udnyttelse af udvidelsesklausulen. Baggrunden for fortegningsemissionen ONXEO s målsætning er at blive verdensførende på området for onkologiske lægemidler med særlig fokus på de såkaldte orphan eller sjældne cancertyper med afsæt i dets tre centrale programmer, som allerede er på et fremskredet udviklingsstadie, Beleodaq (godkendt inhibitor af histon desacetyltransferase (HDAC), som markedsføres i USA af samhandelspartneren Spectrum Pharmaceuticals, til behandling af perifer T-celle-lymfeknudekræft), Livatag (nanopartikelformulering af doxorubicin til behandling af primær levercancer, som i øjeblikket er i fase III) og Validive

2 (mukoadhæsiv tablet, som har vist en positiv virkning i et klinisk fase II-forsøg til behandling af alvorlig slimhindebetændelse i munden på patienter, der behandles for øre-, næse- eller halskræft). Disse særdeles værdiskabende programmer fokuserer på områder med væsentlige og udækkede medicinske behov, som viser et stort salgspotentiale. Provenuet fra udbuddet (eksklusive den del der tegnes ved gældskonvertering) vil hovedsageligt blive brugt til at finansiere forsknings- og udvikling i relation til Selskabets nøgleprodukter, dets løbende almindelige driftsmæssige behov, herunder særligt til: Understøttelse af den internationale ekspansion af fase III ReLive-forsøget med Livatag med henblik på udvidelse til nye områder for at forøge rekrutteringstempoet og optimere undersøgelsens varighed, Forberedelse af fase III-forsøget med Validive, der følger efter de positive resultater i Fase II, der blev offentliggjort den 30. oktober 2014, Fortsættelse af de næste etaper i udviklingen af Beleodaq, der omfatter: o o Fase I-forsøg kombineret med standardbehandlingen af leverkræft, og Forberedelse af gennemførelse af fase III-forsøg til samme behandling med henblik på endelig godkendelse til markedsføring i USA og på tilvejebringelse af en tilsvarende tilladelse i Europa. «2014 var et skelsættende år for BioAlliance (som i august måned blev til ONXEO). I 2014 tog Selskabet et vigtigt strategisk skridt, viste store fremskridt i dets centrale udviklingsprogrammer og en udvidet europæisk dimension gennem overtagelsen af Topotarget. Denne fortegningsemission giver os mulighed for at forfølge dette fremskridt ved at fremskynde og udvide udviklingsprogrammer, der danner grundlaget for ONXEO s værdi.» (Judith Greciet, CEO for ONXEO). Hovedvilkårene for fortegningsemissionen Fortegningsemissionen indebærer udstedelse af nye aktier til en pris pr. aktie på 4,50 euro, med henblik på opnåelse af et bruttoprovenu, inklusive overkurs, på ,50 euro. Dette antal aktier kan forhøjes op til aktier ved udnyttelse af samtlige de finansielle instrumenter, der giver adgang til at tegne aktier Selskabet før den 26. november 2014 og ved udnyttelse af udvidelsesklausulen, hvilket vil resultere i et bruttoprovenu på op til euro. Den 24. november 2014 modtager Selskabets eksisterende aktionærer én fortegningsret pr. aktie, som er registreret i indehaverens aktiedepot ved udgangen af registreringsdatoen den 21. november Tegningskursen for de nye aktier er fastsat til 4,50 euro pr. aktie (som omfatter en nominal værdi på 0,25 euro og en overkurs på 4,25 euro) på baggrund af et forhold på 1 ny aktie pr 4 eksisterende aktier (der skal anvendes 4 tegningsretter til tegning af en ny aktie). Med baggrund i slutkursen for ONXEO på det regulerede marked Euronext Paris ( Euronext Paris ) den 14. november 2014 på 6,34 euro, vil den teoretiske værdi pr. fortegningsret være 0,37 euro, og den teoretiske pris uden tegningsret (TERP) vil være 5,97 euro. Tegningskursen på 4,50 euro pr. aktie repræsenterer en rabat på 29,02 % sammenholdt med slutkursen for ONXEO den 14. november 2014 og en rabat på 24,65 % sammenholdt med TERP.

3 Tegninger med reduktion kan foretages til en kurs på 4,50 euro pr. ny aktie i tillæg til tegninger uden reduktion. Fortegningsemissionen vil alene være åben for offentligheden i Frankrig og Danmark. Tegningstilsagn Financière de la Montagne som ejer ca. 8,92 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Selskabet har uigenkaldeligt forpligtet sig til (i) uden reduktion at udnytte samtlige sine retter og (ii) at afgive en tegningsordre for et samlet beløb på 13,5 millioner euro. Betaling af tegningskursen for de nye akter, der tegnes såvel med som uden reduktion, sker ved gældskonvertering i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1289 i den franske Civil Code samt i overensstemmelse med vilkårene i den såkaldte current account advance agreement, som er indgået med Selskabet den 18. juli Financière de la Montagne forbeholder sig ret til at erhverve fortegningsretter på markedet og at tegne nye aktier (med og/eller uden reduktion) for et beløb, som er højere end tegningstilsagnet. Nyenburgh og Capital Ventures International har uigenkaldeligt forpligtet sig til såvel med som uden reduktion at tegne for et kontant beløb på henholdsvis 5 millioner euro og 20 millioner euro. Nyenburgh forbeholder sig ret til at erhverve fortegningsretter på markedet, idet det præciseres at investeringsbeløbet ikke vil overstige tegningstilsagnet, dvs. 5 millioner euro. Transaktionen er således fuldt sikret gennem de ovenfor beskrevne tegningstilsagn ved udnyttelse af samtlige de finansielle instrumenter, der giver adgang til at tegne aktier i Selskabet før den 26. november Indikativ tidsplan Tegningsperioden løber fra den 24. november 2014 til den 3. december Retterne adskilles og handles på Euronext Paris i perioden 24. november 2014 til 3. december 2014 og på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden 24. november 2014 til 1. december 2014 i ISIN-kode FR Afvikling, levering og handel med de nye aktier forventes at ske den 16. december De nye aktier vil have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier og vil blive handlet i samme ISIN-kode FR Resultatet af udbuddet og meddelelse om eventuel hel eller delvis udnyttelse af udvidelsesklausulen vil blive offentliggjort af Selskabet den 12. december Deltagere Natixis og Oddo & Cie er henholdsvis Joint Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med denne transaktion. Société Générale Securities Services vil være ansvarlig for levering af det såkaldte fund deposit certificate. Nordea Bank Danmark A/S fungerer som tegningsagent i forbindelse med fortegningsemissionen i Danmark.

4 Oplysninger til danske aktionærer Det nedefor anførte gælder for alle aktionærer, som ejer aktier i Selskabet, der er registreret i VP Securities A/S den 21. november 2014 ( VP-beneficianter ) samt alle investorer, som erhverver tegningsretter på NASDAQ OMX ( PSR-investorer, idet VP-beneficianter og PSR-investorer tilsammen benævnes Danske Investorer ). Danske Investorer kan kontakte Nordea Bank Danmark A/S for yderligere information om fortegningsemissionen i Danmark Tegningsretter De tegningsretter, der tildeles VP-beneficianter og/eller erhverves af PSR-investorer, kan ikke overføres mellem Euroclear Bank SA/NV & Clearstream Banking (Luxembourg LLC) og VP Securities A/S i tegningsperioden (som er den samme på begge markeder dvs. fra den 24. november til den 3. december 2014). Tegningsretterne optages til handel på NASDAQ OMX i ISIN-koden FR i perioden fra den 24. november 2014 til den 1. december Tegning af nye aktier på baggrund af tegningsretter Danske Investorer, som ønsker at tegne nye aktier på baggrund af tegningsretter, skal senest den 3. december 2014 betale for de nye aktier i overensstemmelse med de regler og procedurer, der gælder for aktionærens eget kontoførende institut eller kreditformidlende institution. Alle nye aktier, der tegnes som følge af Danske Investorers udnyttelse af tegningsrettigheder, registreres som midlertidige aktier på investors konto hos VP Securities A/S i den midlertidige ISIN-kode FR og optages ikke til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Disse midlertidige aktier kan ikke overføres mellem Euroclear Bank SA/NV & Clearstream Banking (Luxembourg LLC) og VP Securities A/S. Sådanne midlertidige aktier konverteres til nye aktier ved gennemførelse af udstedelsen af de nye aktier. Tegning af nye aktier på baggrund af ordrer med reduktion Danske Investorer, som har tegnet nye aktier ved udnyttelse af tegningsretter, kan ligeledes anmode om at tegne yderligere nye aktier ved afgivelse af en ordre med reduktion. For at sådanne aktionærer og investorer kan afgive en ordre med reduktion om at tegne yderligere nye aktier, skal disse udfylde, underskrive og indlevere en tegningsblanket til aktionærens eller investors egen kontoførende institut eller finansielle formidler i så god tid, at det kontoførende institut eller finansielle formidler kan indlevere ordren til Nordea Bank Danmark A/S inden tegningsperiodens udløb den 3. december Tegningsblanketten findes på og kan downloades fra Selskabets hjemmeside ( Tegningsblanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S, Corporate Actions i hænde senest kl den 3. december 2014, og skal således være indleveret til investors egen finansielle formidler i god tid forud for denne dato. Der kan kun afgives én tegningsblanket pr. Dansk Investor. Fordelingen af eventuelle nye aktier på baggrund af ordrer med reduktion sker automatisk på basis af et forholdstal, som offentliggøres af Euronext Paris omkring den 12. december Ordrer med reduktion opfyldes i forhold til efterspørgsel og i forhold til det antal nye aktier, der tegnes uden reduktion (dvs. på baggrund af udnyttede tegningsretter). Alle nye aktier, der tegnes og fordeles på baggrund af ordrer med reduktion, registreres mod betaling som midlertidige aktier på investors konto hos VP Securities A/S i den midlertidige ISIN-kode FR , og vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Disse midlertidige aktier kan ikke overføres mellem Euroclear Bank SA/NV & Clearstream Banking

5 (Luxembourg LLC) og VP Securities A/S. Disse midlertidige aktier konverteres til nye aktier ved gennemførelse af udstedelsen af de nye aktier. Betaling for yderligere nye aktier skal ske senest den 15. december 2014 i henhold til den indikative tidsplan mod registrering af midlertidige aktier i den midlertidige ISIN-kode FR på investors konto hos VP Securities A/S. Tegningskurs Den tegningskurs, som Danske Investorer skal betale for de nye aktier, vil være det beløb i danske kroner, som svarer til 4,50 euro, omregnet på baggrund af den EUR/DKK vekselkurs, der er gældende den 17. november 2014 (dvs. DKK 33,50). Nordea Bank Danmark A/S kontaktinformation Nordea Bank Danmark A/S, Corporate Actions, Oplysninger til offentligheden Det Prospekt, der er indleveret til det franske finanstilsyn (Autorité des marchés financiers) ( AMF ) med nr og dateret 17- november 2014, består af (i) ONXEO s Registreringsdokument indleveret til AMF den 7. april 2014 med nr. D , (ii) ONXEO s Opdaterede Registreringsdokument indleveret den 17. november 2014 med nr. D A01, (iii) Dokument E (der indeholder et resumé af Dokument E) indleveret til AMF den 26. maj 2014 under registreringsnummer E , (iv) værdipapirnote og (v) et resumé af Prospektet (indeholdt i værdipapirnoten). Eksemplarer af Prospektet kan rekvireres gratis på ONXEO s hovedsæde, 49 boulevard du Général Martial Valin Paris Frankrig, på Selskabet hjemmeside ( på AMF s hjemmeside ( samt ved henvendelse til henholdsvis Joint Coordinators og Bookrunners. En oversættelse af prospektresuméet til dansk tillige med en ikke bindende oversættelse til engelsk af alle øvrige dokumenter, som udgør Prospektet, er udarbejdet af Selskabet i relation til det danske udbud. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det franske prospekt og den engelske oversættelse deraf, er den franske version gældende. Eksemplarer af disse dokumenter kan ligeledes rekvireres gratis på Onxeo s hovedsæde, 49 boulevard du Général Martial Valin Paris Frankrig samt på Selskabets hjemmeside ( Selskabet gør investorerne opmærksom på de risikofaktorer, der er beskrevet i afsnit i Registreringsdokumentet, i afsnit 4.2 i Dokument E og afsnit 2 i Værdipapirnoten, inden de træffer en investeringsbeslutning. Hvis sådanne risici helt eller delvist indtræffer, kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets virksomhed eller finansielle situation, koncernens resultat eller dets evne til at nå sine målsætninger. Om ONXEO ONXEO har en målsætning om at blive verdensførende og en pioner på området for onkologiske lægemidler med særlig fokus på de såkaldte orphan eller sjældne cancertyper gennem udviklingen af

6 innovative behandlingsmæssige alternativer for at gøre forskellen. ONXEO s teams udvikler målrettet innovative lægemidler, der giver patienter et håb, og som forbedrer deres liv væsentligt. Centrale produkter på et fremskredent udviklingstrin omfatter: Livatag (Doxorubicin Transdrug ): Fase III hepatocellulært carcinom Validive (Clonidine Lauriad ): Fase II svær oral mucositis: Positive foreløbige toplinjeresultater Beleodaq (belinostat): Registreret og fås i USA til perifer T-celle lymfom Kontaktoplysninger: Judith Greciet, CEO Nicolas Fellmann, CFO Caroline Carmagnol / Sophie Colin Alize RP / / Disclaimer Udbuddet er åbent for offentligheden i Frankrig og Danmark efter de franske tilsynsmyndigheders (Autorité des marchés financiers) («AMF») godkendelse af Prospektet samt AMF s underretning af Finanstilsynet. Eksemplarer af prospektet registreret af AMF den 17. november 2014 med nummer , som består af registreringsdokument indleveret til AMF den 7. april 2014 med nummer D , opdateret registreringsdokument indleveret til AMF den 17. november 2014 med nummer D A01, fusionsdokument (herunder en sammenfatning) registreret af AMF den 26. maj 2014 under nummer E og af værdipapirnote (herunder et prospektresumé) kan rekvireres gratis ved henvendelse til ONXEO (49 boulevard du Général Martial Valin, Paris Frankrig) samt på ONXEO s hjemmeside ( og AMF s hjemmeside ( En oversættelse til engelsk af prospektet samt en oversættelse til dansk af prospektresuméet kan rekvireres gratis ved henvendelse til ONXEO (49 boulevard du Général Martial Valin, Paris Frankrig) og på Selskabets hjemmeside ( ONXEO gør offentligheden opmærksom på de risici, der er beskrevet på s i registreringsdokumentet, s i fusionsdokumentet og afsnit 2 i værdipapirnoten. For så vidt angår EØS-medlemslande, som har implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 (som ændret særligt ved direktiv 2010/73/EU i den udstrækning, at nævnte direktiv er implementeret i hvert enkelt EØS-land) ( Prospektdirektivet ), er og vil der ikke blive taget skridt til at tillade et offentligt udbud af de værdipapirer, der er nævnt i denne pressemeddelelse, som ville kræve offentliggørelse af et prospekt i noget medlemsland bortset fra Frankrig og Danmark. Det er således ikke tilladt at udbyde sådanne værdipapirer i noget medlemsland (bortset fra Frankrig og Danmark) undtagen i medfør af undtagelserne i Prospektdirektivets artikel 3, stk. 2, i det omfang de er implementeret af det relevante medlemsland eller i øvrigt i tilfælde, hvor ONXEO s offentliggørelse af et prospekt ikke er påkrævet i henhold til Prospektdirektivets artikel 3, stk. 2, og/eller de i det pågældende medlemslands gældende forskrifter.

7 Denne pressemeddelelse og de heri indeholdte oplysninger udleveres og er alene henvendt til personer (i) uden for Storbritannien, (ii) såkaldte investment professionals som defineret i artikel 19(5) i den engelske Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ), (iii) såkaldte high net worth entities og andre tilsvarende personer, som er omfattet af Bekendtgørelsens artikel 49(2)(a) - (d) (såkaldte high net worth companies, unincorporated associations mv.) eller (iv) andre personer til hvem en opfordring eller tilskyndelse til at indgå i en investeringsaktivitet (som defineret i Section 21 i den engelske Financial Services and Market Act 2000) i øvrig lovligt kan videreformidles (alle de i pkt. (i), (ii), (iii) og (iv) nævnte personer betegnes under et Relevante Personer ). Værdipapirerne udbydes kun til Relevante Personer, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive fremsat overfor eller indgået af sådanne Relevante Personer. Personer, som ikke er Relevante Personer, bør ikke handle på baggrund af eller på anden vis støtte ret på denne pressemeddelelse. Denne pressemeddelelse og de heri indeholdte oplysninger udgør ikke et tilbud om at tegne eller sælge eller en opfordring til at tegne eller købe værdipapirer i ONXEO i USA eller noget andet land, hvor der kan gælde lokale begrænsninger. De heri omtalte værdipapirer må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ), idet det præciseres, at værdipapirerne i ONXEO hverken har været eller vil blive registreret i henhold til Securities Act. ONXEO har ikke til hensigt at registrere værdipapirer eller gennemføre et offentligt udbud i USA. Distributionen af denne pressemeddelelse kan være underlagt juridiske eller lovgivningsmæssige begrænsninger i visse lande. Enhver person, som kommer i besiddelse af denne pressemeddelelse, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Enhver beslutning om at tegne eller købe aktier i ONXEO bør alene baseres på offentligt tilgængelige oplysninger om ONXEO. Natixis og Oddo & Cie er ikke ansvarlige for sådanne oplysninger, som ikke er blevet særskilt efterprøvet af Natixis og Oddo & Cie.

8 PROSPEKTRESUME Påtegnelse nr af 17. november 2014 fra Autorité des marchés financiers Dette resume består af en række nøgleinformationer, der benævnes Elementer. Disse Elementer præsenteres i fem afsnit, A til E og nummereres fra A.1 til E.7. Dette resumé indeholder alle de Elementer, der skal indgå i et resumé af et prospekt for denne type af værdipapirer og udsteder. Da nogle Elementer ikke skal medtages, er nummereringen af Elementerne i dette resumé ikke fortløbende. Det kan forekomme, at ingen relevant oplysning kan fremskaffes om et givent Element, der skal indgå i dette resumé på grund af typen af værdipapirer og udsteder. I så fald indgår en kortfattet beskrivelse af det pågældende Element i resuméet med anmærkningen ikke relevant. Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsel til investorer A.2 Tilsagn til formidlere Dette resume bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i de udbudte aktier, bør træffes af investor på baggrund af Prospektet som helhed. Den sagsøgende investor kan, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne i det Europæiske Økonomiske eller i en medlemsstat til aftalen om det Europæiske Økonomisk Samarbejdsområde være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, eller ikke, når det læses sammen med Prospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de udbudte aktier. Ikke relevant. Afsnit B Udsteder B.1 Juridisk navn og binavn B.2 Domicil / retlig form / registreringsland/ gældende ret B.3 Nuværende virksomhed og hovedaktiviteter ONXEO ( Selskabet og inklusiv dets konsoliderede datterselskaber Koncernen ). - Domicil: 49 boulevard du Général Martial Valin, Paris Frankrig. - Retlig form: Aktieselskab med bestyrelse. - Gældende ret: fransk ret. - Registreringsland: Frankrig. Selskabet blev grundlagt i 1997 og i 2005 optaget til handel og officiel notering på det regulerede marked Euronext Paris ( Euronext Paris ) og har ligeledes været noteret på NASDAQ OMX i Danmark ( NASDAQ OMX ) siden den 1. august Selskabet er et europæisk

9 biofarmaceutisk selskab, der er specialiseret i de såkaldte orphan drugs, og som har som mål at blive en ledende aktør inden for dette område ved at skabe en forbindelse mellem innovation og patienternes behov. Selskabet forsker i og udvikler innovative lægemidler op til markedsføringsstadiet til behandling af kræft og andre associerede sygdomme, specielt alvorlige eller sjældne sygdomme med status som orphan diseases. Selskabets portefølje af produkter inden for dette område omfatter flere programmer i fremskredne stadier af deres kliniske udvikling. Hvert enkelt produkt er positioneret i indikationer, hvor der fortsat er et stærkt behov for behandling og dermed et betydeligt salgspotentiale: PRODUKT PH1 PH2 PH3 Belinostat (PTCL 2. linje) Combo BelCHOP (PTCL 1 linje) Livatag (CHC 2 ème ligne) Validive Alvorlig slimhinde- betændelse i munden ved hoved og hals Reseach sponsor NCI kræft REGIS TRERING MARKED ETAPER Registrering USA -07/2014 Fase II afsluttet Fast tumor & Lymphoma hos patienter med lever dysfunktion - Livatag, nanopartikelformulering af doxorubicin, i øjeblikket i fase III, til behandling af levercellecarcinom (primær leverkræft). Det kliniske forsøg er i gang i 8 europæiske lande (heriblandt Frankrig), samt i USA. Omkring 35 % af de forudsatte patienter er blevet randomiseret på datoen for Prospektet. Produktet har status som orphan drug i Europa og USA og Fast Track-status i USA, der muliggør en optimering af drøftelser med myndighederne og udviklingens varighed i almindelighed. - Validive, mukoadhæsiv tablet (Lauriad teknologi), der indeholder et aktivt stof (klonidin), udviklet til forebyggelse og behandling af alvorlig slimhindebetændelse i munden på patienter, der behandles med stråle- og kemoterapi for hoved- og halskræft. Ultimo oktober 2014 offentliggjorte Selskabet positive foreløbige resultater efter det internationale fase II-forsøg, der sammenlignede virkeevnen og tolerancen for Validive med en placebo i forebyggelse af alvorlig slimhindebetændelse i munden hos patienter med øre-, næse- eller halskræft. Ekspertkomitéen for forsøget har bekræftet, at resultaterne støtter en fortsættelse af udviklingsprojektet omkring Validive. På basis af de positive resultater i fase II vil Selskabet forberede et forsøg i fase III for at vurdere virkeevnen for Validive. Lægemidlet har fået Fast Trackstatus af det amerikanske lægemiddelagentur (Food & Drug Administration, FDA ). Derudover har produktet fået status som

10 orphan drug i Europa af det europæiske medicinagentur (European Medicines Agency). Disse betegnelser letter adgangen til drøftelser med myndighederne vedrørende udviklingsvarigheden i almindelighed. Selskabet planlægger at indsende dette nye studie i løbet af Produktets salgspotentiale er vurderet til mellem 200 og 400 millioner euro. - Belinostat (Beleodaq ), inhibitor af histon desacetyltransferase (HDAC) i fase II, er blevet testet i flere kræftsygdomme. Den 3. juli 2014 blev Beleodaq således betinget godkendt af FDA til første indikations til behandling af perifer T-celle-lymfeknudekræft ( PTCL ) på det amerikanske marked. I henhold til en samarbejdsaftale mellem selskaberne Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals Inc. har Beleodaq været markedsført af sidstnævnte i USA siden sommeren Ifølge Spectrum Pharmaceuticals har salget af Beleodaq i tredje kvartal 2014 genereret en nettoomsætning på 2 millioner euro. Selskabet drøfter andre relevante kliniske forsøg (indikationer) med Spectrum. Selskabet har ligeledes med succes ledt udviklingen af Loramyc / Oravig, en mukoadhæsiv tablet med miconazol til behandling af candidiasis i mund og svælg, og Sitavig, en mukoadhæsiv tablet med acyklovir til behandling af tilbagevendende herpesudslæt, frem til deres godkendelse i Europa og USA. Disse produkter er omfattet af licensaftaler med handelspartnere og genererer indtægter til Selskabet gennem milestone-betalinger og royalties fra salg, men er ikke genstand for udvikling og repræsenterer ikke strategiske aktiver for virksomheden. B.4a Væsentligste nyere tendenser, der påvirker Selskabet og de sektorer, inden for hvilke Selskabet opererer Fusion med Topotarget Nyt selskabsnavn På generalforsamlingen i Selskabet den 30. juni 2014 godkendte aktionærerne fusionen med Topotarget med Selskabet som det fortsættende selskab og vedtog at ændre Selskabets navn fra BioAlliance Pharma til Onxeo. Den ekstraordinære generalforsamling for Topotargets aktionærer, der fandt sted den 27. juni 2014, godkendte ligeledes fusionen og besluttede at opløse Topotarget med retsvirkning fra og med fusionens endelige registrering. Fusionen blev gennemført den 22. juli På baggrund af et bytteforhold på 2 nye Onxeo-aktier for 27 eksisterende Topotarget-aktier blev Topotarget værdisat til 83,4 millioner euro pr. 30. juni 2014 (datoen for kontrolændringen). Selskabets aktier er noteret på Euronext Paris et har siden 1. august 2014 også været noteret på NASDAQ OMX. En beskrivelse af fusionen fremgår af dokument E, indleveret til AMF den 26. maj 2014 under reg. nr. E Aktivitet i løbet af første halvår af 2014 De første 6 måneder af 2014 har været karakteriseret ved betydelige fremskridt med de førende produkter, der er under udvikling, Livatag og

11 Validive (fortsættelse af henholdsvis forsøgsfase II og III og opnåelse af Fast Track status fra FDA for begge lægemidler). Selskabet har ligeledes fået betinget tilladelse til at sælge Beleodaq på det amerikanske marked til andenlinje behandling af patienter med PTCL. På grund af denne tilladelse og i overensstemmelse med licensaftalen mellem selskabet Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals, Inc. til udvikling og markedsførelse af produktet i Nordamerika har Beleodaq været tilgængeligt for patienterne siden primo august 2014 og markedsføres i USA af denne handelspartner. Ca. 2 millioner US dollars er registreret i salgsindtægter siden lægemidlets lancering i tredje kvartal Desuden har Selskabet underskrevet en partneraftale med Innocutis Holdings for salg af Sitavig i USA. Den konkrete lancering af produktet i dette område fandt sted i august Omsætning for tredje kvartal 2014 Den 6. november 2014 offentliggjorde Selskabet sin konsoliderede omsætning pr. 30. september Den konsoliderede omsætning i tredje kvartal 2014 er steget markant i forhold til samme periode i Konsolideret regnskab IFRS-standard I Q Q euro Engangsindtægter fra licensaftaler Løbende indtægter fra licensaftaler Øvrige indtægter 55 0 I alt Engangsindtægterne fra licensaftalerne er steget betragteligt på grund af indregningen af (i) milestone på 25 millioner US dollars betalt af Spectrum Pharmaceuticals vedrørende markedsføringsgodkendelsen for Beleodaq, og af (ii) et beløb på 1,9 millioner US dollars som skal betales af Innocutis som betaling for leveringen af det første kommercielle parti af Sitavig. - De løbende indtægter består af royalties, især fra salg af Beleodaq og Sitavig på det amerikanske marked. Som følge af fusionen og takket være et lån på 10 millioner euro ydet af hovedaktionæren Financière de la Montagne i juli måned er Selskabets likviditetsbeholdning stærkt konsolideret og beløber sig den 30. september 2014 til 20,7 millioner euro. I løbet af 4. kvartal 2014 vil likviditetsbeholdningen blive forøget ved betaling af milestone på 25 millioner US dollars fra Spectrum Pharmaceuticals (jf. nedenfor), og ved den anden rate for finansieringen fra BPIfrance til udvikling af Livavag i regi af NICE (Nano Innovation for

12 Cancer) konsortiet. Ledelse Efter gennemførelse af fusionen besluttede Bo Jesper Hansen og Per Samuelsen at forlade Bestyrelsen den 7. november Selskabets Bestyrelse har besluttet at supplere Bestyrelsens kompetencer på navnlig det videnskabelige område med henblik på at understøtte Selskabets målsætning om at blive verdensførende på området for orphan drugs inden for onkologiske lægemidler. Betaling af 25 millioner US dollars fra Spectrum Pharmaceuticals for registreringen af Beliodag Selskabet offentliggjorde den 13. november 2014 modtagelse af milestone betaling på 25 millioner US dollars fra Spectrum Pharmaceuticals for registreringen af Beleodaq den 3. juli B.5 Beskrivelse af Koncernen og Selskabets plads i Koncernen På datoen for Prospektet er Selskabet moderselskab for en række selskaber i Koncernen: Onxeo A/S Laboratoires BioAlliance Pharma (Frankrig 100%) SpeBio (Nederlanden e 50%) BioAlliance Pharma Switzerland (Schweiz 100%) Topotarget Switzerland (Schweiz 100%) Topotarget UK (Forenede Kongerige - 100%) Topotarget Germany (Tyskland 100%) B.6 Personer, som enten direkte eller indirekte besidder en andel af Selskabets kapital eller stemmerettighede r eller har kontrol over Selskabet Den 31. oktober 2014 havde Selskabet på basis af de oplysninger, Selskabet havde kendskab til, følgende aktionærfordeling: Aktionær er Financièr e de la Montagne HealthCa p Funds Andre aktionære r I alt Antal aktier Før udvanding Efter udvanding (1) % af kapitalen og stemmerettigheder ne (2) Antal aktier % af kapitalen og stemmerettigheder ne (2) ,92 % ,20 % ,94 % ,70 % ,15 % ,10 % 100 % %

13 (1) Idet der tages højde for de warrants, modnede og umodnede, der blev udstedt af Selskabets Bestyrelse den 21. september 2011, den 13. september 2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, de optioner, modnede og umodnede, der blev tildelt af Selskabet Bestyrelse den 25. august 2010, den 16. december 2010, den 21. september 2011, den 26. januar 2012, den 13. september 2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, der gav ret til tegning af aktier, de gratisaktier, der blev tildelt af Selskabets Bestyrelse den 22. september 2014, samt til de retter til aktier, der blev udstedt inden for rammen af Programme d'augmentation de Capital par Exercice d'options (program til kapitalforhøjelse ved optionsudnyttelse eller equity line) mellem Selskabet og Société Générale den 25. januar 2013, som gav ret til tegning af op til aktier. (2) Alle aktier har lige stemmeret. På datoen for Prospektet har ingen aktionær kontrollen over Selskabet. Selskabet har ikke kendskab til indbyrdes aftaler mellem aktionærerne. B.7 Udvalgte vigtige regnskabs- og virksomhedsoply sninger Konsoliderede regnskabsoplysninger Koncernregnskab Nedenstående tabeller er taget fra BioAlliance Pharma-koncernens reviderede koncernbalance og resultatopgørelse for de regnskabsår, der sluttede henholdsvis den 31. december 2013, 2012 og 2011, og som er udarbejdet i henhold til IFRS-standarderne som vedtaget i den Europæiske Union (medmindre andet er angivet). Læserens opmærksomhed henledes på noterne til koncernregnskabet. Halvårsregnskab for Koncernen Nedenstående tabeller er taget fra Koncernens koncernbalance og resultatopgørelse, af hvilke der er foretaget begrænset revision af Selskabets revisorer for de halvår, der sluttede henholdsvis den 30. juni 2014 og den 30. juni Disse halvårlige regnskabsoplysninger er udarbejdet i henhold til IFRS-standarderne som vedtaget af den Europæiske Union (medmindre andet er angivet).

14 For så vidt angår halvårsregnskabet for perioden, som sluttede den 30. juni 2014, betragtes BioAlliance Pharma i henhold til de internationale regnskabsstandarder som at have overtaget kontrollen med Topotarget på datoen for den sidste generalforsamling, der vedtog fusionen, dvs. den 30. juni 2014, idet ingen anden suspensiv betingelse end den formelle bestod efter denne dato. De resultater, der er indeholdt i tallene for det første halvår af 2014, vedrører altså alene BioAlliance Pharma. Topotarget og dets filialer indgår i tallene pr. 30. juni 2014 og påvirker kun balancen. En proforma resultatopgørelse præsentereres i nedenstående note B8. Læserens opmærksomhed henledes på noterne til koncernregnskabet. B.8 Udvalgte vigtige proforma regnskabsoplysni nger Årlige proforma regnskabsoplysninger Da Selskabet endnu ikke har afsluttet og offentliggjort noget årsregnskab efter fusionen, har nedenstående årlige proforma regnskabsoplysninger, der er taget fra Dokument E, kun en illustrativ funktion og afspejler fusionen mellem BioAlliance Pharma og Topotarget, som om den havde fundet sted den 1. januar Nedenstående tabeller giver ikke nogen indikation af resultaterne eller det fusionerede selskabs finansielle situation, der kunne være opnået for perioden, som sluttede den 31. december 2013, hvis fusionen var blevet gennemført den 1. januar Nedenstående tabeller giver heller ikke nogen indikation af fremtidige resultater eller af den fusionerede enheds finansielle situation. Urevideret proformabalance pr. 31. december 2013 (i tusinder euro nettoværdi) Historiske proformatal for BioAlliance Pharma Historiske proformatal for Topotarget Proforma tilpasninger (urevideret) Konsoliderede proforma (urevideret

15 Forskel ved køb Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Andre anlægsaktiver Anlægsaktiver Lagerbeholdninger Kundetilgodehavender Andre løbende tilgodehavender Investeringspapirer Kassebeholdning og lignende (7357) (377) Omsætningsaktiver (7694) Samlede aktiver Selskabskapital Minus: egne aktier Overkurs Fusionspræmie Reserver Til overførsel (59) (16 511) (110398) (15320) (4689) (25757) 4689 EGENKAPITAL Dækningsbeløb 457 Andre langfristede forpligtelser 3030 Langfristede forpligtelser Banklån Leverandørgæld Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Samlet gæld og egenkapital Urevideret proforma resultatopgørelse pr. 31. december 2013

16 Halvårlige proforma regnskabsoplysninger Disse proforma regnskabsoplysninger aflægges i henhold til instruktion nr af 13. december 2005, Tillæg II, udstedt af det franske finanstilsyn Autorité des marchés financiers ( AMF ). Disse proforma regnskabsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i tillæg II Modul med proforma regnskabsoplysninger i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 og i overensstemmelse med anbefalingerne udstedt af CESR i februar 2005 vedrørende udarbejdelse af proforma regnskabsoplysninger som fastlagt i forordning nr. 809/2004 om Prospekter. De aflagte halvårlige proforma regnskabsoplysninger afspejler BioAlliancekoncernens overtagelse af Topotarget pr. 30. juni Læserens opmærksomhed henledes på note 4.2 i tillægget til Koncernens konsoliderede halvårsregnskab pr. 30. juni 2014, som er indeholdt i Tillægget til Det Opdaterede Registreringsdokument.

17 B.9 Resultatforventni nger eller estimater B.10 Forbehold i revisionspåtegnin gen for de historiske regnskabsoplysni nger B.11 Forklaring, hvis udsteders driftskapital ikke er tilstrækkelig til at dække Selskabets nuværende behov Ikke relevant. Ikke relevant. Selskabet erklærer, at Koncernens konsoliderede nettoarbejdskapital efter dets opfattelse før nettoprovenuet fra kapitalforhøjelsen, der er beskrevet i Værdipapirnoten, er tilstrækkelig til dækning af dets forpligtelser i den 12- måneders periode, der løber fra datoen for Prospektets påtegning.

18 Sektion C Værdipapirer C.1 De nye aktiers type og klasse, herunder ISIN (International Security Identification Number) C.2 Udstedelsesvalut a C.3 Antal udstedte og fuldt indbetalte aktier og antallet af udstedte aktier, der ikke er fuldt indbetalt / Aktiernes nominalværdi C.4 Rettigheder tilknyttet aktierne Ordinære aktier af samme kategori som Selskabets eksisterende aktier, til en tegningskurs pr. aktie på 4,50 euro, inklusive overkurs. De nye aktier giver ret til udbytte og andre udlodninger, som Selskabet beslutter fra og med den dato, hvor aktierne udstedes. De Nye Aktier optages til notering på samme måde som de eksisterende aktier. - ISIN-kode: FR Ticker symbol: ONXEO - Sektoriel klassificering ICB: Pharmaceuticals - Noteringssted: Euronext Paris NASDAQ OMX Aktierne udstedes i euro På datoen for Prospektet består Selskabets kapital af fuldt indbetalte aktier hver med en nominel værdi på 0,25 euro. Udstedelsen vedrører aktier hver med en nominel værdi på 0,25 euro, der skal betales ved tegningen, som sandsynligvis udvides til aktier i tilfælde af fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen (som defineret nedenfor) og op til aktier i tilfælde af udnyttelse af samtlige finansielle instrumenter, der giver adgang til tegning af aktier i Selskabet før den 26. november 2014 (de Nye Aktier ). Alt efter efterspørgslens omfang vil Bestyrelsen kunne beslutte at forhøje det oprindelige antal Nye Aktier, der skal udstedes, inden for en grænse på 15 %, dvs. med op til aktier, inden for rammen af udnyttelsen af udvidelsesklausulen ( Udvidelsesklausulen ). Udnyttelsen af Udvidelsesklausulen er udelukkende beregnet til at indfri tegning med reduktion, som det ellers ikke ville have været muligt at indfri. På baggrund af de modtagne tegningstilsagn (se afsnit E.3) vil Udvidelsesklausulen blive udnyttet for mindst aktier, hvilket vil øge udbudsstørrelsen til mindst ,50 euro (ekskl. udnyttelse af udvandende finansielle instrumenter før 26. november 2014). I henhold til fransk ret og Selskabets vedtægter er de væsentligste rettigheder, der er tilknyttet de Nye Aktier, følgende: - retten til udbytte; - stemmeret; - fortrinsret til tegning af værdipapirer af samme kategori; - ret til deltagelse i ethvert overskud i tilfælde af likvidation; - dobbelt stemmeret til aktier, der er fuldt indbetalt og har været registreret i den samme aktionær navn i mindst to år.

19 C.5 Indskrænkning i aktiernes omsættelighed C.6 Optagelse til handel på et reguleret marked Ikke relevant. Det forventes, at de Nye Aktier kan handles på Euronext Paris og på NASDAQ OMX, fra og med den 16. december 2014 i samme ISIN-kode som Selskabets eksisterende aktier (ISIN-kode FR ). C.7 Udbyttepolitik Selskabet har ikke udbetalt udbytte til sine aktionærer. Selskabet forudser ikke udbetaling af udbytte i de kommende år. Sektion D Risici D.1 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for Selskabet eller dets branche Potentielle investorer opfordres til inden en eventuel investeringsbeslutning at overveje følgende risikofaktorer: - likviditetsrisici og manglende kapitalressourcer på mellemlang sigt, henset til at det kræver regelmæssig ny kapital at fortsætte forskningsarbejdet, - risici forbundet med forskning i og udvikling af lægemidler, - risiko for alvorlige bivirkninger under et klinisk forsøg eller negative resultater efter et klinisk forsøg, som kan påvirke Selskabets vækst, - risiko for betydelige forsinkelser i afviklingen af Selskabets kliniske forsøg, som kan påvirke dets vækst, - risici forbundet med outsourcing af Selskabets forsknings- og udviklingsaktiviteter og produktion, - risici forbundet med prispolitikker og medicinrefusion, - risiko forbundet med langsom tilvejebringelse af priser og refusionstakster og med et niveau, der ligger under de forventede niveau, - risiko for, at et produkt på markedet afregistreres, - risici forbundet med aftaler med aftalepartnere, - risici forbundet med de solgte produkters sikkerhed, - lovgivningsmæssige udfordringer og begrænsninger, - begrænsninger for patentbeskyttelse og andre immaterielle rettighedere, - risiko for, at patenter ved udgangen af licensperioden ikke længere er beskyttet eller for, at der sker kommerciel udnyttelse af kopipræparater, - risici forbundet med sammenlægningen af Topotarget og Selskabets aktiviteter, de dermed forbundne omkostninger og realisering af samarbejder inden for Koncernen, og - risici forbundet med behovet for at fastholde centrale ledende medarbejdere og ansatte efter fusionen. D.3 Nøgleoplysninger om de væsentligste risici i forbindelse De vigtigste risikofaktorer forbundet med de Nye Aktier er anført nedenfor: - der er risiko for, at markedet for fortegningsrettigheder kun medfører begrænset likviditet og kan være forbundet med en høj grad af volatilitet,

20 med de udbudte aktier - de aktionærer, der ikke udnytter deres fortegningsret, risikerer at deres ejerandel i Selskabet formindskes, - i tilfælde af eventuel udnyttelse af Udvidelsesklausulen risikerer enhver aktionær, der ikke har tegnet aktier med reduktion, delvis at få sin andel formindsket i forbindelse med udbuddet; - markedskursen for Selskabets aktier risikerer at svinge og at falde til under tegningskursen for de aktier, der udstedes ved udnyttelse af fortegningsretten, - volatiliteten og likviditeten for Selskabets aktier risikerer at svinge betydeligt, - markedet risikerer at opleve salg af Selskabets aktier eller af fortegningsrettigheder i tegningsperioden, eller i eller efter tegningsperioden for aktierne, hvilket kan have en negativ indvirkning på aktiens markedskurs eller kursen på fortegningsretten, - i tilfælde af et fald i markedskursen for Selskabets aktier risikerer fortegningsrettighederne at miste værdi, - udbuddet er ikke omfattet af nogen garantiaftale., - aktionærernes rettigheder i et fransk selskab kan være forskellige fra de rettigheder, som aktionærer har i selskaber underlagt anden lovgivning, - Selskabets aktionærers rettigheder er underlagt Selskabets vedtægter og fransk lovgivning, og - de aktionærer, der tegner de Nye Aktier i danske kroner, udsætter sig for den risiko, der er forbundet med stigning af den danske krone i forhold til euroen under tegningsperioden. Afsnit E Udbud E.1 Samlet nettoprovenu fra udbuddet og skønnede omkostninger - Brutto provenu for kapitalforhøjelsen: ,50 euro, som kan forhøjes til euro ved fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen og op til ca euro i tilfælde af udnyttelse af samtlige finansielle instrumenter, der giver adgang til tegning af aktier i Selskabet og i tilfælde af fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen, og omkring ,50 euro i tilfælde af udbuddet ikke fuldtegnes, men gennemføres ved tegning af 75 % af den planlagte kapitalforhøjelse. - Anslåede udgifter forbundet med kapitalforhøjelsen (vederlag til finansielle formidlere, juridisk og administrative udgifter, tegningskommission, omkostninger forbundet med indgåelsen af afdækningsaftale med Nordea Bank Finland Plc.): ca ,98 euro, hvilket kan stige til ca ,11 euro i tilfælde af fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen og til ca ,75 euro i tilfælde af udnyttelse af samtlige finansielle instrumenter, der giver adgang til at tegne aktier i Selskabet og fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen. - Anslået netto provenu for kapitalforhøjelsen: ca ,52 euro, som kan øges til ca ,89 euro i tilfælde af fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen og op til ca ,25 euro i tilfælde af udnyttelse af samtlige finansielle instrumenter, der giver adgang til tegning af aktier i

21 Selskabet og fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen, og ca ,58 euro i tilfælde af, at udbuddet ikke fuldtegnes, men gennemføres ved tegning af 75 % den planlagte kapitalforhøjelse. E.2a Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu, skønnet provenu Provenuet fra udbuddet (ud over det beløb, der betales ved gældskonvertering) vil hovedsageligt blive brugt til at finansiere forskningsog udvikling af Selskabets nøgleprodukter og til dets løbende behov, især til: at understøtte den internationale ekspansion af fase III af Livatag med udvidelse af undersøgelsen ReLive til nye områder med henblik på at forøge rekrutteringstempoet og på således at optimere undersøgelsens varighed, at forberede undersøgelsen af fase III af Validive, der følger efter Fase II, hvis resultater blev opnået den 30. oktober 2014, at fortsætte de næste etaper i udviklingen af Beleodaq, der omfatter: o o en fase I kombinations undersøgelse med standardbehandlingen af PTCL indikationer som første del af behandlingen, og forberedelse af opstart af fase III med henblik på at validere markedsføringstilladelse i USA for denne indikation og tilvejebringelse af samme tilladelse i Europa E.3 Vilkår og Antal Nye Aktier betingelser for Nye Aktier som kan forhøjes til op til Nye Aktier i udbuddet tilfælde af fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen og op til aktier i tilfælde af udnyttelse af samtlige finansielle instrumenter, der giver adgang til at tegne aktier i Selskabet før den 26. november 2014 og fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen. Tegningskurs for de Nye Aktier Tegningskursen er 4,50 euro per aktie a nominelt 0,25 euro og 4,25 euro i overkurs, som skal betales i forbindelse med tegning af de Nye Aktier, og udgør en rabat på 29,02 % i forhold til slutkursen for Selskabets aktier den 14. november 2014, som var 6,34 euro. For de aktionærer, der i Danmark ejer Selskabets aktier, som er registreret i VP Securities A/S, og for de investorer, der erhverver tegningsretter gennem NASDAQ OMX, skal tegningskursen betales i danske kroner (DKK), dvs. på baggrund af en vekselkurs på 7,4440 DKK for 1 euro den 17. november 2014, dvs. DKK 33,50. Det bemærkes, at Selskabet har indgået en afdækningsaftale med Nordea Bank Finland Plc. mod enhver eventuel variation i vekselkursen mellem euro og DKK mellem den 17. november 2014 og den 16. december 2014 (dato for afvikling). Således vil enhver negativ udvikling i DKK i forhold til euro i perioden 17. november til 16. december 2014 være afdækket for at sikre, at udbuddets bruttoprovenu svarer til det i E1 nævnte beløb. Det bemærkes, at Selskabet ikke vil modtage et beløb i euro der er højere end

22 det samlede brutto provenu fra udbuddet i tilfælde af en positiv udvikling af DKK i forhold til euro i den samme periode. Fortegningsret Følgende har fortegningsret til de Nye Aktier: - indehavere af eksisterende aktier, som er registeret i deres værdipapirdepot ved udgangen af handelsdagen den 21. november 2014; og - investorer, der har købt tegningsretter. Indehaverne af tegningsretter vil kunne tegne Nye Aktier: - uden reduktion: i forholdet 1 Ny Aktie per 4 eksisterende aktier (dvs. 4 tegningsretter giver mulighed for at tegne 1 Ny Aktie til en pris på 4,50 euro per aktie); og - med reduktion: et sådant antal Nye Aktier, som de måtte ønske at tegne ud over det antal, der tegnes på baggrund af udnyttelse af tegningsretter (uden reduktion). Tegningsretterne vil blive noteret og kan handles på Euronext Paris i perioden 24. november 2014 til den 3. december 2014 (inklusive) og på NASDAQ OMX i perioden 24. november til 1. december 2014 (inklusive) i ISIN-koden FR Det bemærkes, at Tegningsretterne ikke kan overføres mellem Euroclear Bank SA/NV & Clearstream Banking (Luxembourg LLC) og VP Securities A/S i tegningsperioden for de Nye Aktier, som er ens på begge markeder dvs. fra 24. november til 3. december Tegning af de Nye Aktier på NASDAQ OMX Tegning af nye aktier på baggrund tegningsretter Indehavere af eksisterende aktier der er registreret i VP Securities A/S den 21. november 2014 og investorer, der køber Tegningsretter på NASDAQ OMX ( Danske Investorer ) som ønsker at tegne nye aktier (uden reduktion dvs. ved udnyttelse af Tegningsretter)skal betale tegningskursen i DKK senest den 3. december 2014 i overensstemmelse med de regler og procedurer, der gælder for aktionærernes eget kontoførende institut eller finansielle formidler. Nye aktier der tegnes ved Danske Investorers udnyttelse af Tegningsretter vil blive registreret som midlertidige aktier på investors konto i VP Securities A/S i den midlertidige ISIN-kode FR , som ikke vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Sådanne midlertidige aktier vil blive konverteret til nye aktier ved gennemførelsen af udstedelsen af de nye aktier. Tegning af nye aktier på baggrund af tegningsordrer (med reduktion) Danske Investorer, som har tegnet nye aktier uden reduktion (dvs. ved udnyttelse af tegningsretter), kan ligeledes anmode om at tegne yderligere nye aktier ved afgivelse af en ordre med reduktion. Danske Investorer der ønsker at afgive en ordre om at tegne yderligere nye aktier (med

23 reduktion), skal udfylde, underskrive og indlevere en tegningsblanket til aktionærens eller investors eget kontoførende institut eller finansielle formidler i så god tid, at det kontoførende institut eller den finansielle formidler kan indlevere ordren til Nordea Bank Danmark A/S inden tegningsperiodens udløb den 3. december Tegningsblanketten findes på og kan downloades fra Selskabets hjemmeside ( Tegningsblanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S, Corporate Actions i hænde senest kl den 3. december 2014, og skal således være indleveret til investors egen finansielle formidler i god tid forud for denne dato. Der kan kun afgives én tegningsblanket pr. investor. Teoretisk værdi af tegningsretterne 0,37 euro (på baggrund af aktiens slutkurs den 14. december 2014 (6,34 euro)). Tegningskursen for de Nye Aktier udgør en rabat på 24,65 % i forhold til den teoretiske værdi pr en aktie uden tegningsret. Selskabets hovedaktionærers tegningstilsagn Financière de la Montagne (der ejer 8,92 % af Selskabets kapital og stemmerettigheder) har uigenkaldeligt forpligtet sig (i) til uden reduktion at udnytte alle dets tildelte tegningsretter til tegning for et samlet beløb, inklusive overkurs, på euro og (ii) til at afgive en tegningsordre med reduktion for et samlet beløb, inklusive overkurs, på euro. Betaling af tegningskursen på de Nye Aktier, der tegnes med og uden reduktion, vil ske ved gældskonvertering af en fordring, der hidrører fra en aftale indgået med Selskabet den 18. juli 2014, i henhold artiklerne 1289 og følgende, i den franske civil code (dvs. et beløb på 10 millioner euro, til hvilket der kommer en kapitaliseringspræmie på 25 %, påløbne renter, og forpligtelseskommission på beløbet euro). Såfremt Financière de la Montagne ikke er i stand til at tegne et sådant antal Nye Aktier, som mindst svarer til fordringen, ville resten af fordringen skulle betales senest den 31. juli Financière de la Montagne forbeholder sig retten til at købe tegningsretter i markedet og til at tegne Nye Aktier med og/eller uden reduktion for et samlet beløb der overstiger dets tegningstilsagn. Nyenburgh, (der ejer 0,17 % af Selskabets kapital og stemmerettigheder har uigenkaldeligt forpligtet sig til uden reduktion at udnytte alle sine tildelte tegningsretter og til at afgive en tegningsordre (med reduktion) for et samlet beløb, inklusive overkurs, på 5 millioner euro. Nyenburg forbeholder sig desuden muligheden for at købe tegningsretter i markedet, idet det understreges, at beløbet for Nyenburgs investering ikke overskrider beløbet for dets samlede tegningstilsagn, dvs. 5 millioner euro. Selskabet har ikke kendskab til de øvrige aktionærers hensigt. Capital Ventures International har uigenkaldeligt forpligtet sig til at købe fire (4) aktier før registreringdatoen (21. november 2014) med henblik på at

24 afgive en ordre uden reduktion og en tegningsordre med reduktion for et beløb, inklusive overkurs, på 20 millioner euro. % besiddelse (kapital) Beløb på forpligtelsen (i millioner euro) % af udstedelse ns bruttoprod % besiddelse efter udstedelsen (kapital) (1) ukt Financière de la Montagne 8,92 % 13,5 33,14 14,3 % Nyenburgh 0,17 % 5 12,27 2,9 % Capital Ventures International ,09 11 % (1) I tilfælde af fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen og under den forudsætning, at tegningstilsagnene fra Financière de la Montagne, fra Nyenburgh og fra Capital Ventures International udnyttes i deres fulde omfang (dvs. hvis ingen anden aktionær end Financière de la Montagne, Nyenburg og Capital Ventures International deltog i udbuddet). Nyenburgh og Capital Ventures International modtager en kommission for deres tegningstilsagn svarende til 5 % af det beløb, som de har givet tilsagn om at tegne, med undtagelse af beløbet for deres tegning uden reduktion. Denne kommission skal betales uafhængigt af beløbet for de pågældende investorernes reelle tegning (som sandsynligvis reduceres afhængigt af efterspørgslen efter nye aktier fra indehavere af fortegningsretter). De ovenfor beskrevne tegningstilsagn udgør ikke nogen sikkerhed for en gennemførelse i henhold til artikel L i den franske commercial code. Desuden præciseres det, at der ikke foreligger nogen forpligtelse til at beholde de nye aktier. De tegningstilsagn, som Selskabet har modtaget, repræsenterer således 94,50 % af det samlede udbud (og 92,53 % af dets samlede maksimumsbeløb i tilfælde af udnyttelse af samtlige finansielle instrumenter, der giver mulighed for at modtage aktier i Selskabet og fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen). Garanti Udstedelsen af de Nye Aktier er ikke omfattet af nogen garantiaftale. Der er imidlertid givet tegningstilsagn for 94,50 % af brutto provenuet fra udbuddet (og 92,53 % af bruttobeløb i tilfælde af udnyttelse af samtlige finansielle instrumenter, der giver adgang til at tegne aktier i Selskabet og fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen). Lande, hvor der foretages et offentligt udbud Der vil ske et udbud af Nye Aktier til offentligheden i Frankrig og Danmark. Begrænsninger i forbindelse med udbuddet Udsendelse af Prospektet, salget af aktierne og tegningsretterne samt

25 tegningen af de Nye Aktier kan i visse lande, herunder USA, være underlagt specifikke begrænsninger. Proceduren for udnyttelse af tegningsretterne For at udnytte tegningsretterne til tegning af Nye Aktier skal indehaveren fremsætte en anmodning herom til sin finansielle formidler herom i perioden mellem den 24. november 2014 og den 3. december 2014 og betale den tilsvarende tegningskurs. Tegningsretter, der ikke udnyttes inden udgangen af tegningsperioden, dvs. den 3. december 2014 ved slutningen af børsens åbningstid mister deres gyldighed og er derefter værdiløse. Vilkårene for tegning Aktionærer, der ejer navnenoterede aktier eller ihændehaveraktier: tegningsordrer vil blive modtaget af de kontoførende institutter indtil den 3. december Aktionærer der ejer dematerialiserede aktier: tegningsordre vil blive modtaget af Société Générale Securities Services (32, rue du Champs de Tir, Nantes) indtil den 3. december De indbetalte tegningsbeløb, vil blive centraliseret af Société Générale Securities Services, der vil udstede et såkaldt certificate of deposited funds ved gennemførelse af kapitalforhøjelsen. Nordea Bank Danmark A/S vil fungere som tegningsagent i forbindelse med fortegningsemissionen i Danmark. Global Coordinators og Joint Bookrunners Natixis 47 quai d Austerlitz Paris - Frankrig Oddo & Cie 12, boulevard de la Madeleine Paris Frankrig Indikativ tidsplan 17. november november november 2014 Påtegnelse fra Autorité des marchés financiers på Prospektet. Offentliggørelse af meddelelse fra Selskabet, der beskriver de væsentligste forhold for udbuddet og måden, hvorpå Prospektet gøres tilgængeligt. Meddelelse af godkendelsesattest fra AMF til Finanstilsynet. Udsendelse fra Euronext Paris og NASDAQ OMX af en meddelelse til markedet. Offentliggørelse i Bulletin des Annonces Légales Obligatoires af en oplysningsnotits (i) om suspension af adgangen til at udnytte optioner og warrants og (ii) en orientering af indehavere af optioner og warrants

26 om de væsentligste vilkår for kapitaludvidelsen. 20. november november 2014 Start på suspensionsperioden for retten til at overføre Selskabets eksisterende aktier mellem Euronext Paris og NASDAQ OMX. Genåbning af muligheden for at overføre Selskabets eksisterende aktier mellem Euronext Paris og NASDAQ OMX. Åbning af tegningsperioden Tildeling af tegningsretter og begyndelse på handel med tegningsretter på Euronext Paris og NASDAQ OMX. 26. november 2014 Start på suspensionsperioden for adgang til udnyttelse af optioner og warrants. 1. december 2014 Sidste handelsdag for tegningsretter på NASDAQ OMX 3. december december december december 2014 Afslutning på tegningsperioden Sidste handelsdage for tegningsretterne på Euronext Paris. Udnyttelse af Udvidelsesklausulen Udsendelse af meddelelse fra Selskabet om resultatet af udbuddet. Offentliggørelse fra Euronext Paris af meddelelse om godkendelse af de Nye Aktier med angivelse af det endelige beløb på kapitalforhøjelsen og med angivelse af fordelingen af tegningsordrer med reduktion. Udstedelse af de Nye Aktier Afvikling og levering. Første handelsdag for de Nye Aktier til på Euronext Paris og på NASDAQ OMX. Genoptagelse af muligheden for udnyttelse af optioner og warrants. Offentliggørelse i Bulletin des Annonces Légales Obligatoires af en oplysningsnotits om genoptagelsen af adgangen til at udnytte optionerne og warrants. E.4 Væsentlige interesser i udbuddet Global Coordinators og Joint Bookrunners og/eller deres tilknyttede selskaber har ydet og kan også i fremtiden yde forskellige banking-, finansielle-, investerings- og kommercielle ydelser og andre tjenester til Selskabet eller selskaber i Koncernen, dets aktionærer, direktører og andre ansatte, for hvilke de har modtaget eller vil modtage betaling.

27 E.5 Sælgende aktionærers lockup aftaler Person eller enhed, der tilbyder at sælge aktier I henhold til artikel L i den franske commercial code må Selskabet ikke tegne egne aktier. Pr 14. november 2014 ejede Selskabet egne aktier. Tegningsretterne tildelt på Selskabets egne aktier, vil blive solgt på markedet inden udløbet af tegningsperioden i overensstemmelse med artikel L i den franske commercial code. Selskabets lock-up forpligtelse Selskabets lock-up forpligtelse over for Global Coordinators og Joint Bookrunner løber fra og med den 17. november 2014 og i en periode på 90 dage efter datoen for afvikling af udbuddet, med forbehold for visse undtagelser. E.6 Beløb og procentdel for umiddelbar udvanding som følge af udbuddet UDSTEDELSENS INDVIRKNING PÅ DEN FORHOLDSMÆSSIGE ANDEL AF EGENKAPITALEN Udstedelsens indvirkning på den forholdsmæssige andel pr. aktie af koncernegenkapitalen (beregnet på grundlag af koncernegenkapitalen pr. 30. juni 2014 til euro og aktier, der udgør aktiekapitalen pr. denne dato efter fradrag af Selskabets egne aktier) kan illustreres som følger: Forholdsmæssig andel af egenkapital den 30. juni 2014 (i euro pr. aktie) Før udvanding Efter udvanding (1) Før udstedelse af Nye Aktier 2,50 2,69 Efter udstedelse af ,61 2,75 Nye Aktier (2) Efter udstedelse af ,83 2,96 Nye Aktier (3) Efter udstedelse af ,87 3,20 Nye Aktier (4) (1) Idet der tages højde for de warrants, modnede og umodnede, der blev udstedt af Selskabets Bestyrelse den 21. september 2011, den 13. september 2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, samt de optioner, modnede og umodnede, der blev tildelt af Selskabet Bestyrelse den 25. august 2010, den 16. december 2010, den 21. september 2011, den 26. januar 2012, den 13. september 2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, der gav ret til tegning af aktier og de gratisaktier, der blev tildelt af Selskabets Bestyrelse den 22. september 2014, samt de retter til aktier, der blev udstedt inden for rammen af Programme d'augmentation de Capital par Exercice d'options (program til kapitalforhøjelse ved optionsudnyttelse eller equity line) mellem Selskabet og Société Générale den 25. januar 2013, som gav ret til tegning af op til aktier på baggrund af en teoretisk udnyttelsespris på 6,02 euro. (2) Kapitalforhøjelse på 75 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal udstedes. (3) Kapitalforhøjelse på 100 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal udstedes.

28 (4) Kapitalforhøjelse på 115 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal udstedes (fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen). UDSTEDELSENS UDVANDENDE INDVIRKNING PÅ AKTIONÆRERNE Udstedelsens indvirkning på en aktionær, der før udstedelsen ejer 1 % af Selskabets aktiekapital, og som ikke tegner aktier i forbindelse med udstedelsen (beregnet på grundlag af aktier, der udgør aktiekapitalen pr. 31. oktober 2014) kan illustreres som følger: Aktionærens andel i % (i euro pr. aktie) Før udvanding Efter udvanding (1) Før udstedelse af Nye Aktier 1,00 0,95 Efter udstedelse af Nye Aktier (2) 0,84 0,78 Efter udstedelse af Nye Aktier (3) 0,80 0,75 Efter udstedelse af Nye Aktier (3) 0,78 0,73 (1) Idet der tages højde for de warrants, modnede og umodnede, der blev udstedt af Selskabets Bestyrelse den 21. september 2011, den 13. september 2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, samt de optioner, modnede og umodnede, der blev tildelt af Selskabet Bestyrelse den 25. august 2010, den 16. december 2010, den 21. september 2011, den 26. januar 2012, den 13. september 2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, der gav ret til tegning af aktier, de gratisaktier, der blev tildelt af Selskabets Bestyrelse den 22. september 2014, samt de retter, der blev udstedt inden for rammen af Programme d'augmentation de Capital par Exercice d'options (program til kapitalforhøjelse ved optionsudnyttelse eller equity line) mellem Selskabet og Société Générale den 25. januar 2013, som gav ret til tegning af højst aktier. (2) Kapitalforhøjelse på 75 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal udstedes. (3) Kapitalforhøjelse på 100 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal udstedes. (4) Kapitalforhøjelse på 115 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal udstedes (fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen). E.7 Anslåede udgifter, som investor pålægges af Selskabet Ikke relevant.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014 Etablering af Innovator inden for sjældne kræftsygdomme En global leder inden for sjældne kræftsygdomme 3-4. juni 2014 Hvorfor navnet Onxeo? On står for: Xeo betyder: X symboliserer også: Starter og slutter

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014 Ekstraordinær Generalforsamling København 27. juni 2014 Udtalelser om fremtidige forhold Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende Topotargets og/eller BioAlliance Pharmas virksomhed,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015

Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015 Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015 Regnskabsberetning for 2014 - Succesfuld strategisk fusion og opkøb af det danske selskab Topotarget, hvorved Onxeo blev dannet - Hovedresultater

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Onxeo offentliggør opkøb af DNA Therapeutics og giver en opdatering om udviklingsplanen for Validive

Onxeo offentliggør opkøb af DNA Therapeutics og giver en opdatering om udviklingsplanen for Validive Onxeo offentliggør opkøb af DNA Therapeutics og giver en opdatering om udviklingsplanen for Validive Onxeo køber innovativt signal-interfererende DNA-molekyle, som er baseret på en af de mest lovende nye

Læs mere

[Danish translation of French summary of Document E ] RESUMÉ AF «DOKUMENT E»

[Danish translation of French summary of Document E ] RESUMÉ AF «DOKUMENT E» RESUMÉ AF «DOKUMENT E» Dette resumé af de væsentligste vilkår og betingelser for Fusionen består af en række nøgleoplysninger benævnt Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A F (A.1 F.7). Dette

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 06-14 / København, 16. april 2014 Topotarget A/S Symbion Fruebjergvej 3 2100 København Ø Danmark Tlf.: +45 39 17 83 92 E: enquiries@topotarget.com CVR-nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere