Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder."

Transkript

1 WORLD CEO

2 OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine modspillere i spørgsmålsdueller og få ny viden - hele tiden overveje, hvilken vej det er bedst at gå Spillet kan spilles med spørgsmålskort, terninger eller en kombination heraf Reglerne, der er beskrevet i dette regelsæt og som er de officielle, er gældende for spørgsmålskort. Men spillet kan også spilles enten udelukkende med terning eller en kombination af terning og spørgsmålskort. Vælges kombinationen af terning og spørgsmålskort, kan den enkelte spiller vælge at bruge terningen i stedet for et spørgsmålskort til at vinde kapital, få aktiekursen op eller duellere med. På denne måde kan spillet tilpasses spillernes forskellige vidensniveauer. Spiller I fx sammen som familie, kan I spille på lige vilkår, hvis børnene følger terningereglerne, mens de voksne spiller efter reglerne for spørgsmålskort. Reglerne for at kombinere terning og spørgsmålskort er gennem dette regelsæt markeret i syv små tekstbokse med gul skrift. Se side 8 for hvordan I kan kombinere terning og spørgsmålskort. Spillebrættet Du skal gå i de retninger på spillebrættet, som pilene angiver, med mindre du trækker et Lykkekort, der giver dig ret til at gå i alle retninger. Pilene på ydersiden af spillebrættet går i urets retning. Lander du direkte på Startfeltet, kan du - hvis der er flere lande tilbage hos Banken - købe et land efter eget valg. Startfeltet tæller som et gåfelt. Lander du direkte på Startfeltet, kan du også - når det bliver din tur igen - vælge frit mellem de tre forskellige veje ud. Pilene på Startfeltet angiver, hvilke tre veje du kan gå ud. SELVE SPILLET Vinderen Spillet vindes, når en spiller opnår aktiver svarende til minimum $ i kontanter, eller hvis alle de andre spillere går fallit. Se side 8 for hvordan du optæller dine aktiver. Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. Lander du på en modspillers land, og har du ikke nok kontanter til at betale afgiften, har du lov til at forsøge at sælge nogle af dine aktiver til de andre spillere på frie markedsvilkår. Du kan også pantsætte eller sælge et eller flere af dine lande til Banken til 50 % af landets pålydende værdi (inklusiv etableret industri). Kan du stadigvæk ikke betale det, du skylder, går du fallit, og Banken overtager landene. Du skal dog betale så meget som muligt til den spiller, du skylder penge. Landene, der overgår til Banken, kan efterfølgende købes på frie markedsvilkår. s. 2

3 Spillets start Hver spiller vælger en spillebrik. Alle spillerne starter på Startfeltet på midten af spillepladen. Spilleren, der slår højest med terningen, starter. Derefter går turen i urets retning. Startkapital Hver spiller får $ i startkapital. Spillerne behøver igennem spillet ikke vise de andre, hvor meget kapital de har. Der udpeges én spiller til at administrere Banken og én spiller til at administrere regulering af aktiekurserne samt uddeling af aktierne. Antal lande fra starten Hver spiller får fra starten tilbudt at købe lande efter følgende fordelingsnøgle: Antal spillere Antal lande pr. spiller Landene uddeles tilfældigt. Du bestemmer selv, hvor mange af de tilbudte lande du vil købe. Du behøver ikke vise de andre spillere, hvilke lande du får tilbudt. De lande, du ikke ønsker at købe, returneres til Banken. Du skal med det samme betale landenes pris til Banken. Landene, du har købt, skal altid ligge, så de andre spillere kan se dem. Slå igen med terningen Som udgangspunkt må du kun slå én gang med terningen. Du må dog slå igen, når du svarer korrekt på et spørgsmål efter at være landet på et Vind-kapital spørgsmål, et Aktiekurs-spørgsmål eller hvis du får et af de Lykkekort, hvor der skal svares på spørgsmål. Du kan dog maksimalt slå tre gange, hvorefter terningen går videre til næste spiller. Slå igen med terningen En spiller kan maksimalt slå tre gange i løbet af sin tur. Slår du 1-3, svarer det til, at du har svaret forkert på et spørgsmål, og du får ikke lov til at slå videre. Slår du 4-6, svarer det til, at du har svaret rigtigt på et spørgsmål, og du får lov til at slå videre. Slår en spiller to gange i træk 4-6, og svarer efterfølgende rigtigt på ét spørgsmål, går terningen videre til næste spiller. Når det er din tur Når det er din tur og du ikke har slået med terningen må du pantsætte, købe og sælge lande, aktier, Lykkekort osv. til de andre spillere eller til Banken. Efter at have slået med terningen må du dog godt handle med de andre spillere, såfremt du ikke har kontanter nok til at indfri dine forpligtelser. Det kan for eksempel være, hvis du lander på en anden spillers land og ikke har kontanter nok til at betale afgiften. Lander du på et land, som du ikke har kontanter nok til at købe, kan du ligeledes pantsætte eller sælge nogle af dine lande for at kunne købe det pågældende land. Du kan også sælge aktier eller Lykkekort til de andre spillere eller sælge aktier til Banken. Køb af lande Lander du på et af de 30 landefelter på spillebrættet, kan du købe det pågældende land, hvis det ikke er købt i forvejen. Men du behøver ikke købe landet. Du skal ikke besvare spørgsmål for at kunne købe landet. s. 3

4 Etablering af industri i landene Når du ejer alle tre lande i den samme landekategori (dvs. de tre lande med den samme farve på spillebrættet), kan du gøre det dyrere for dine modspillere at lande på landet ved at etablere industri i landet. Én industri Tre industrier Der kan maksimalt etableres tre industrier pr. land. Du behøver ikke at etablere det samme antal industrier i alle landene i en landekategori. Du kan kun etablere industrier på dine lande, når det er din tur, og kun før du har slået med terningen. Prisen for at etablere industri på de respektive lande og afgiften, dine modspillere skal betale, hvis de lander på dit land, står på Landekortene. Landeafgift Lander du på en anden spillers land, skal du betale afgiften, der er angivet på Landekortet. Det er landeejerens eget ansvar at opkræve afgiften. Når den næste spiller har slået med terningen, kan der ikke længere opkræves afgift. Hvis du ejer alle tre lande i den samme landekategori, skal der betales en overkurs på 100 % i forhold til den normale afgift. Dvs. lander en spiller på Chile (og du ejer alle landene i den landekategori), skal der betales $ i afgift i stedet for 500 $. Reglen om 100 % overkurs forsvinder, hvis: 1. du etablerer industri i ét eller flere af dine tre lande i den samme landekategori. I så fald skal de andre spillere betale afgiften, der står på Landekortet. 2. du har alle tre lande i samme landekategori, men mindst ét af landene er pantsat Duel om afgift på lande, hvor der er etableret industri Lander du på en anden spillers land, og er der etableret industri, får du mulighed for kun at betale halvdelen af afgiften ved at besvare et spørgsmål korrekt. Svarer du rigtigt på spørgsmålet, skal du kun betale 50 % i afgift. Svarer du forkert skal du betale 100 %. Spilleren, der ejer landet, bestemmer spørgsmålskategorien. Duel om afgift på lande hvor der er etableret industri Spilleren, der lander på landet, bestemmer, om der skal duelleres med spørgsmål eller terning. Vælger spilleren terning, skal begge spillere slå med terningen. Spilleren, der slår det højste antal øjne, vinder. Dvs. slår spilleren, der er landet på en anden spillers land, højest, skal vedkommende kun betale 50 % i afgift. Slår I det samme antal øjne, vinder spilleren, der ejer landet, og den anden spiller skal betale fuld afgift. Køb og salg af lande, aktier og lykkekort mellem spillerne Ved køb og salg af lande, aktier og Lykkekort mellem spillerne gælder de frie markedskræfter, hvor de handlende spillere aftaler priserne indbyrdes. Der må dog ikke indgås underhåndsaftaler om, at I eventuelt lover at købe lande, aktier eller Lykkekort af hinanden i de kommende runder. s. 4

5 Salg af lande, hvor der er etableret industri Du kan godt sælge lande, hvor du har etableret industri til både modspillerne og Banken. Sælger du et land, hvor der er etableret industri til en anden spiller, følger industrien altid med. Dvs. du kan godt sælge den etablerede industri. Du behøver ikke sælge hele landeserien til modspilleren, men du kan vælge kun at sælge ét eller to af de lande i landeserien, hvor der er etableret industri. Du skal forhandle dig frem til prisen med spilleren, du sælger til. Vælger du at sælge et eller flere af dine lande til Banken, får du udbetalt 50 % af landets pålydende værdi. De 50 % gælder også såfremt, der er blevet etableret industri på landet. Sælger du et land, hvor der er etableret industri til Banken, får du udbetalt pengene, og den etablerede industri bortfalder. Dvs. hvis du sælger Australien, der koster $, og der er etableret to industrier til $ pr. industri, får du udbetalt $ af Banken (beløbet rundes altid op). Hvis der først er etableret industri på en landeserie, kan der efterfølgende altid etableres industri med det samme. Det vil sige, at sælger du et land, hvor der er etableret industri til Banken, kan de andre spillere (hvis de lander på landet) købe landet, og med det samme etablere industri på landet. Tilsvarende, hvis en spiller, der har etableret industri på sine lande, går konkurs, kan de andre spillere, når de lander på et af disse lande, købe det af Banken, og med det samme etablere industri på landet. Pantsætning af lande Vælger du at pantsætte et land, modtager du 50 % af landets oprindelige købspris fra Banken. Eventuel etableret industri går tabt, hvis landet pantsættes. Vil du genindløse landet, skal du betale 100 % af landets oprindelige købspris til Banken. Se de respektive pantsætnings- og genindløsningsværdier på Landekortene. Pantsatte lande kan ikke sælges til Banken, men kan godt sælges til de øvrige spillere. Når alle landene er solgt Når alle landene er solgt, ændrer reglerne sig på to områder: 1. Beløbet, du kan vinde på Vind-kapital-felterne, fordobles til $, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet. Fordoblingen af beløbet gælder resten af spillet, uanset om nogle af spillerne går konkurs eller sælger et eller flere lande tilbage til Banken. 2. Lander du direkte på Startfeltet, kan du enten gå direkte til et land eller spillefelt på spillebrættet efter eget valg eller udfordre en af de andre spillere til duel om ét af dennes lande. Der kan også duelleres om pantsatte lande. Du kan kun udfordre til duel om lande, som din modspiller har ét eller to af. Hvis din modspiller har alle tre lande i den samme landekategori, kan I ikke duellere om disse lande. Vinder du, skal du betale den officielle købspris, der står på Landekortet. Det er også dit ansvar at indløse landet til den officielle pantsætningspris, hvis det er pantsat. Duellen foregår ved, at udfordreren bestemmer spørgsmålskategorien. Begge spillere får det samme spørgsmål. Spilleren, der ejer landet, svarer først på spørgsmålet, og kan kun miste sit land, hvis vedkommende svarer forkert, og du svarer rigtigt på spørgsmålet. Duel om lande når alle landene er solgt Spilleren, der ejer landet, bestemmer, om der skal duelleres med spørgsmål eller terning. Vælger vedkommende terning, slår spillerne med terningen. Spilleren, der slår højst, vinder. Er det uafgjort, beholder den udfordrede spiller sit land. s. 5

6 FELTERNE PÅ SPILLEBRÆTTET Prøv lykken-felter Lander du på et Prøv lykken felt, skal du trække et Lykkekort fra Prøvlykken-bunken og gøre det, der står på kortet. Nogle Lykkekort kan gemmes. Lykkekortet lægges nederst i bunken efter brug. Spillerne kan købe og sælge Lykkekort af og til hinanden. Her skal spillerne selv forhandle sig frem til prisen. Vind kapital-felter Lander du på et Vind-kapital-felt, skal du vælge en spørgsmålskategori. Svarer du rigtigt på spørgsmålet, får du $ af Banken. Vind kapital-felter Lander du på et Vind-kapital-felt, skal du slå med terningen. Slår du 1-3, får du ingen penge fra Banken, og skal give terningen videre. Slår du 4-6, får du $ af Banken, og får lov at slå igen. Køb aktier-felter Lander du på et Køb aktier-felt, har du mulighed for at købe op til to aktier efter eget valg til den gældende kurs. Aktierne må gerne være fra den samme aktiekategori. Men du behøver ikke at købe aktier. Du skal ikke besvare et spørgsmål for at kunne købe aktier. Køber du aktier, skal aktiebeviserne lægges, så modspillerne kan se dem. Alle aktierne starter i kurs $. Herfra kan kursen reguleres maksimalt 7 trin op og 3 trin ned i intervaller af 1000 $ (se aktietavlen nedenfor). En aktie kan maksimalt nå en kurs på $. Køber du én aktie, stiger aktiekategoriens kurs automatisk $. Eksempel: Du køber en software-aktie, der står i kurs $, fra Banken. Kursen stiger nu 1000 $ til $. Køber du to aktier i den samme aktiekategori, stiger kursen $. Køber du eksempelvis på én gang to modeaktier, der koster $ stykket, skal du i alt give $ for aktierne, og aktiekursen stiger til $. Aktietavle s. 6

7 Salg af aktier Du kan altid når det er din tur frit købe aktier af eller sælge aktier til de andre spillere. Du skal selv forhandle dig frem til prisen. Aktiekursen ændres ikke, når aktierne handles mellem spillerne. Sælger du aktier til Banken, får du 100 % af aktiernes aktuelle kursværdi. Men for hver aktie du sælger til Banken, falder aktiekursen $. Dvs. sælger du tre Landbrugsaktier i kurs $ til Banken, modtager du $ fra Banken, og kursen på Landbrugsaktien falder $ efter salget til kurs $. Men kommer kursen i en aktiekategori op på $, låses kursen. Dvs. aktiekursen falder ikke, når en spiller sælger en eller flere af sine $-aktier til Banken. Den eneste måde, aktiekursen kan falde, er, såfremt en spiller trækker et Lykkekort, der får kursen til at falde. Du må gerne sælge dine aktier i den runde, hvor kursen er nået op på $, hvis det stadigvæk er din tur. Har du alle seks aktier i den samme aktiekategori, og sælger du alle seks aktier til Banken, får du en bonus på $ fra Banken. Dvs. du får $ i alt. En spiller må godt forsøge at bytte eller købe aktier af modspillerne for at få bonussen på $. Når en aktiekategori er kommet op i kurs $, og alle spillerne har solgt deres aktier tilbage til Banken, går aktiekursen i den pågældende kategori ned til $ igen. Sælges en eller flere aktier til Banken for $, kan den eller de ikke frigives til salg, før alle aktierne er solgt til Banken, og kursen er gået ned i $ igen. Aktiekurs-felter Lander du på et Aktiekursfelt, skal du vælge spørgsmålskategori og en aktiekategori, som du selv har aktier i. Du får oplæst et spørgsmål i den valgte spørgsmålskategori. Svarer du rigtigt, får du 2000 $ fra Banken og aktiekursen på den valgte aktiekategori stiger $. Svarer du forkert på spørgsmålet, sker der ingenting. Har du ingen aktier og lander på et Aktiekursfelt, regnes feltet for blankt. Aktiekurs-felter Lander du på Aktiekursfeltet, skal du slå med terningen. Slår du mellem 1-3 bliver aktiekursen på den samme kurs, og terningen gives videre. Slår du mellem 4-6 stiger aktiekursen på den valgte aktiekategori $, og du modtager $ fra Banken samt får lov at slå igen. Aktiekurs/køb-felter Lander du på et kombineret Aktiekurs/køb-felt, kan du enten købe én eller to aktier eller forsøge at svare rigtigt på et spørgsmål for at få en af dig selv valgt - aktiekurs op. Du kan også vælge at gøre ingenting. s. 7

8 Aktieduel-felter Lander du på et Aktieduelfelt, kan du udfordre en anden spiller til duel om en af dennes aktier. Du bestemmer, hvilken af den udfordredes aktier, der skal kæmpes om. Du bestemmer også spørgsmålskategorien. Duellen foregår ved, at I får det samme spørgsmål. Din modspiller svarer først på spørgsmålet og kan kun miste sin aktie, hvis vedkommende svarer forkert, og du efterfølgende svarer rigtigt på spørgsmålet. Du kan godt udfordre en anden spiller om en af dennes aktier, selvom du ikke selv har aktier. Aktieduel-felter Den udfordrede bestemmer, om der skal duelleres med udgangspunkt i spørgsmål eller terning. Vælger den udfordrede terning, slår spillerne med terningen. Spilleren, der slår højst, vinder. I tilfælde af uafgjort, vinder den udfordrede spiller, og vedkommende kan beholde sin aktie. Optælling af aktiver Erklærer en spiller sig som vinder, skal spillerne optælle deres aktiver. Aktiver er kontanter, lande og aktier. Det er dit eget ansvar at stå for optællingen af dine aktiver og gøre opmærksom på, at du har aktiver for $ og dermed vundet spillet. Aktiverne opgøres efter følgende regler: Kontanter: Du får 100 % af kontanternes pålydende værdi. Aktier: Du får 100 % af aktiens aktuelle værdi. Lande: Du får 50 % af landets officielle købsværdi. Pantsatte lande får du ingenting for. Industri: Du får 50 % af værdien af eventuel etableret industri på landet. Spilletiden Et spil med 3-4 deltagere tager i gennemsnit 3-4 timer. Spilletiden kan reduceres ved, at spillerne fra starten tildeles mere kapital og/eller flere lande, end det er specificeret i reglerne. Spilletiden kan også reduceres ved, at vinderkriteriet om at opnå aktiver på minimum $ sænkes til eksempelvis $ eller $. KOMBINER TERNING OG SPØRGSMÅLSKORT Der er to måder at kombinere terning og spørgsmålskort: 1. Det bestemmes på forhånd, hvilke spillere der altid skal svare på spørgsmål, og hvilke spillere der altid skal slå med terningen. 2. Det bestemmes på forhånd, at alle spillerne frit kan vælge om de i en given situation vil benytte sig af spørgsmålene eller terningen. NB! Reglerne der er beskrevet i de foregående seks gule bokse tager udgangspunkt i, at spillerne frit kan vælge om de i den givne situation vil benytte sig af spørgsmålene eller terningen. ALTERNATIVE SPILLEMÅDER Man kan vælge at spille World CEO på en række anderledes måder. I det følgende oplistes alternative måder at spille på. I kan eksempelvis aftale, at: børn (hvis de spiller mod voksne) kun får oplæst to eller tre af svarmulighederne, hvis der spilles med spørgsmålskort. man på forhånd aftaler, hvor lang tid man spiller. Spilleren, der har flest kontanter, når tiden er udløbet, har vundet. man kun får 50 % ved salg af sine aktier til Banken. man aftaler, at aktiekursen altid eller aldrig falder, både når aktierne handles mellem spillerne og sælges til Banken. man aftaler, at den medfølgende 10 er terning altid bestemmer hvilken spørgsmålskategori, der skal besvares, herunder hvilken spørgsmålskategori, der skal duelleres ud fra. s. 8

9 svarmulighederne på spørgsmålskortene ikke læses op. man får mere eller mindre end $, hvis man svarer rigtigt på et spørgsmål på et Vind-kapitalfelt. man fordobler eller halverer beløbene på Lykkekortene. Se flere alternative spillemåder på Symbolerne på spørgsmålskortene På svarsiden af spørgsmålskortene er der to symboler: Parentesen ( ) Tallet i parentesen betyder, at det er det helt korrekte svar (uden op- eller nedrunding) eller en uddybning, præcisering eller supplement til svaret. Nævnes det, der står i parentesen, anses svaret for at være rigtigt. Den firkantede parentes [ ] Spilles der uden, at svarmulighederne bliver læst op, eller svares der i en duel før, at svarmulighederne er læst op, viser tallet i den firkantede parentes svarintervallet for et korrekt svar. For eksempel: Til spørgsmålet: I begyndelsen af 1960 erne var den samlede fertilitet i Tyrkiet cirka 6,0. Hvad var tallet i 2007? er det rigtige svar 2,4, og svarintervallet for et korrekt svar er [1,9-2,9]. For mange af spørgsmålene er det ikke vigtigt at kende præcist det rigtige svar. Men det er vigtigt, at du har en cirka ide om, i hvilket interval det rigtige svar befinder sig. I mange af spørgsmålene og svarmulighederne er tallene og/eller procentangivelserne rundet op eller ned. Det er gjort dels for at anonymisere svarmulighederne, dels for at gøre det lettere at stille spørgsmålet. Feedback på Al kritik positiv som negativ - modtages med glæde. Det gælder både i forhold til regler og spørgsmålene. Også forslag til nye spørgsmål modtages med glæde. Kritik og feedback bedes sendt til WORLD CEO kan købes på På kan du også finde flere alternative spillemåder samt strategiske og taktiske anbefalinger til WORLD CEO. På kan du også købe brætspillet MUNDUS. I MUNDUS skal du opfylde din mission før de andre spillere. Det gør du ved at vælge den rigtige rute, svare rigtigt på spørgsmålene og forhindre modstanderne i at svare på deres spørgsmål, så de ikke kan opfylde deres mission. I MUNDUS gælder det om at kunne slå modspillerne både i strategi, taktik, viden og hurtighed. Du skal hele tiden være oppe på mærkerne for at udnytte dine Taktikkort samt undgå modstandernes. Der er utallige spillevariationer, så med MUNDUS får du i virkeligheden mange spil i ét. Spillet kan også tilpasses spillernes forskellige forudsætninger, så I f.eks. som familie med forskellig alder og viden kan spille på lige vilkår. s. 9

10 Ansvarsfraskrivelse World CEO bestræber sig på at sikre, at de informationer, der er i spillet, er korrekte og opdaterede, men World CEO giver ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed og påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler. Enhver anvendelse af spørgsmålene sker på eget ansvar. Mange af spørgsmålene er baseret på officielle eller delvist officielle statistiske kilder. Her skal det bemærkes, at statistik uanset hvor god og objektiv den er altid har mange fejlkilder. Og al statistik kan tolkes. Som Winston Churhill sagde: Den eneste statistik, du kan tro på, er den, du selv har manipuleret. Det er så vidt muligt tilstræbt at bruge de mest valide og officielle kilder. Men da mange af spørgsmålene er af mere kvalitativ karakter, vil der uundgåeligt være enkelte spørgsmål, hvor det korrekte svar kan diskuteres. På mange af spørgsmålene er der årstal på, da udviklingen ændrer sig fra år til år. Der er imidlertid enkelte nyere spørgsmål, hvor der ikke er årstal på, da udviklingen kun ændrer sig langsomt. Her er spørgsmålet baseret på oplysninger fra år 2010 og frem. Tak til Der skal lyde en STOR tak til Wikipedia. Stort set alle spørgsmålenes svaruddybninger er baseret på oplysninger fra Wikipedia. Nogle af svaruddybningerne er på engelsk, da de er taget fra den engelske Wikipedia-udgave. s. 10

11 s. 11

12 OVERBLIK OVER DE VIGTIGSTE REGLER FELTERNE PÅ SPILLEBRÆTTET: LANDER DU PÅ ET... Landefelt, kan du købe det pågældende land, hvis det ikke er købt i forvejen. Du skal ikke svare på et spørgsmål for at kunne købe landet. Vind-kapital-felt, skal du vælge en spørgsmålskategori. Du får $ ved korrekt besvarelse. Prøv lykken-felt, skal du trække et Lykkekort og gøre det, der står på kortet. Køb aktier-felt, har du mulighed for at købe op til to aktier (gerne i samme aktiekategori) efter eget valg til den gældende kurs. Du skal ikke svare på et spørgsmål for at kunne købe aktier. Aktiekursfelt, skal du vælge spørgsmålskategori og en aktiekategori, som du selv har aktier i. Svarer du rigtigt, får du 2000 $, og aktiekursen på den valgte aktiekategori stiger $. Aktiekurs/køb-felt, kan du enten købe 1-2 aktier eller forsøge at svare rigtigt på et spørgsmål for at få en aktiekurs til at stige $ samt få $ af Banken. Aktieduel-felt, kan du udfordre en modspiller til duel om en af dennes aktier. Du vælger, hvilken aktie der duelleres om. I får begge det samme spørgsmål. Din modspiller svarer først på spørgsmålet og kan kun miste sin aktie, hvis vedkommende svarer forkert, og du svarer rigtigt på spørgsmålet. GENERELLE REGLER Når det er din tur, og før du har slået med terningen, må du pantsætte, købe og sælge lande, aktier, Lykkekort osv. til de andre spillere eller til Banken. Du må slå igen efter et korrekt svar på et spørgsmål dog max tre gange pr. tur. Lander du direkte på Startfeltet, kan du købe et hvilket som helst ledigt land, og du kan vælge mellem de tre forskellige veje ud, som pilene angiver. Ved salg af et land til Banken får du 50 % af landets værdi (inklusiv etableret industri). Ved pantsætning af et land modtager du 50 % af landets oprindelige købspris fra Banken. Vil du genindløse landet, skal du betale 100 % af landets oprindelige købspris til Banken. Du kan etablere industri i landene, når du ejer alle 3 lande i den samme landekategori. Ejer du alle tre lande i den samme landekategori, og er der ikke etableret industri, skal modspillerne betale en overkurs på 100 % ift. den normale afgift. Du behøver ikke at etablere det samme antal industrier i alle landene. Hvis der først er etableret industri på en landeserie, kan der altid bagefter med det samme etableres industri. Du behøver ikke sælge hele landeserien til modspilleren, selvom der er etableret industri, men du kan vælge kun at sælge ét eller to af landene i landeserien. Lander du på en anden spillers land, hvor der er etableret industri, skal du kun betale halvdelen af landeafgiften, hvis du svarer korrekt på et spørgsmål. Aktiekursen falder ikke, når aktierne handles mellem spillerne. Sælger du aktier til Banken, får du 100 % af aktiernes aktuelle kursværdi. Men for hver aktie du sælger til Banken, falder aktiekursen $ (dog ikke hvis kursen er oppe på $). Sælger du alle seks aktier i den samme aktiekategori til Banken, får du en bonus på $ fra Banken. Dvs. du får $ i alt. Dine aktier og lande skal ligge, så modstanderne kan se dem. Du behøver ikke vise de andre spillere, hvor meget kapital du har. Alle handler mellem spillerne foregår efter de frie markedskræfter, hvilket vil sige, at du skal forhandle dig frem til prisen med spilleren, du sælger eller køber til. NÅR ALLE LANDENE ER SOLGT Lander du direkte på Startfeltet, kan du gå til et spillefelt efter eget valg eller udfordre en modspiller til duel om et af dennes lande (som modspilleren har et eller to af i en landeserie). Beløbet, du kan vinde på Vind-kapital-felterne fordobles til $.

Mørkeblå Videnslande Her kan du vinde Vidensbeviser, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet.

Mørkeblå Videnslande Her kan du vinde Vidensbeviser, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet. MUNDUS OM SPILLET Du vinder spillet ved at opfylde din mission før de andre spillere. Det gør du ved at vælge den rigtige rute, svare rigtigt på spørgsmålene og forhindre modstanderne i at svare på deres

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE BRAND Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for ejendommene,

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2016-2017 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2017-2018 1 Om disse regler 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller Spillerne betaler med det samme prisen for de ejendomme,

Læs mere

ADVARSEL: VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER.

ADVARSEL: VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER. VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER GEM VENLIGST DENNE INFORMATION SOM FREMTIDIG REFERENCE. BATTERIERNE BØR UDSKIFTES AF EN VOKSEN. ADVARSEL: 1. Som med alle andre små batterier bør disse batterier opbevares

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger.

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger. ALDER 8+ OPBEVARING 2-6 SPILLERE. Læg de 6 brikker i de særlige åbninger i bankørens bakke, så de ikke bliver ridset. 2. Vent på, at spilenheden slukker automatisk (den går i dvale, når den ikke har været

Læs mere

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Bumser og Drager Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Spillet indeholder: 1 Spilplade (T-shirt) 1 Figur 8 Røde terninger 60 Dårlig Ide kort 6 Karakterplader 6 Vinder emblemer 12 Eventyrkort

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Spilleregler. Et konkurrence-spil med en kombination af kreativitet, viden og spændeing

Spilleregler. Et konkurrence-spil med en kombination af kreativitet, viden og spændeing Spilleregler Et konkurrence-spil med en kombination af kreativitet, viden og spændeing Tænk Design Et spil, der udvikler hukommelsen, kreativiteten og viden om design. Fra 4-12 personer. Alder: fra ca.

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Scrabbleregler. 1 Spillere. 2 Udstyr. 2.1 Ordliste. 2.2 Ure. 2.3 Spillebræt og brikker

Scrabbleregler. 1 Spillere. 2 Udstyr. 2.1 Ordliste. 2.2 Ure. 2.3 Spillebræt og brikker Scrabbleregler Februar 2015 Dette er det officielle regelsæt for Scrabble som spilles i Dansk Scrabbleforenings regi. 1 Spillere a. Der deltager to spillere i spillet. 2 Udstyr 2.1 Ordliste a. Retskrivningsordbogen,

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Side 1 af 8. Vejledning

Side 1 af 8. Vejledning Side 1 af 8 Vejledning Art. nr. 2079006 Pedalo - Stort spillebræt - spilsamling Læs og opbevar venligst vejledningen De efterfølgende sider indeholder spilanvisning til disse spil: Generel Information:

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html 1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold: Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort), Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler Formål med spillet

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet:

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet: Lærervejledning Få ord på trafikken! Har jeres skole en trafikpolitik? Hvis ikke, kan et spil TrafikPanik være det første skridt. Her kan du læse om spillet, og hvordan du bruger det i trafikundervisningen.

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Hive. Målet med spillet. Placering af nye brikker

Hive. Målet med spillet. Placering af nye brikker Hive Hive betyder sværm. Hive er et strategisk spil for to spillere. Hive spilles uden et egentligt spillebræt; de sekskantede spillebrikker udgør selv spillebrættet efterhånden som de bliver placeret.

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 INDHOLD SPILLETS FORMÅL Spillet går ud på at bygge byen Metropol med en strategi, så din formue vokser, og du bliver den mest velhavende spiller ved spillets afslutning. Byggetilladelse

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Indhold: Spillebræt 5 hære med 40 infanteri-, 12 kavaleri- og 8 artillerienheder i hver 43 kort 2 referencekort 5 terninger

Indhold: Spillebræt 5 hære med 40 infanteri-, 12 kavaleri- og 8 artillerienheder i hver 43 kort 2 referencekort 5 terninger REGLER FOR 2 TIL 5 SPILLERE, FRA 10 ÅR S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Produceret af: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Repræsenteret

Læs mere

Rev. 11.04.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil

Rev. 11.04.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil Rev. 11.04.2014 Spilleregler Bånd oversigt Gevinst oversigt Featurespil Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede indsats. 50 øre 1 krone eller 5 kroner pr.

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE

RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE 46233i08 22/8/02 2:32 pm Page RINGENES HERRE-RISK HUSKELISTE FORSTÆRKNINGER. Tag en bataljon for hvert 3. territorium, du har. 2. Tag yderligere bataljoner for de områder, du kontrollerer. 3. Byt territoriekort

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. www.hasbro.dk Made in Ireland 120614575108

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Spillet om GRØDBY! REGLER LÆS BØGERNE!

Spillet om GRØDBY! REGLER LÆS BØGERNE! Spillet om GRØDBY! REGLER Spillet om Grødby spilles af 2-4 deltagere. Du vinder spillet om Grødby ved at erobre modstandernes baser. Enten som rumvæsen, der invaderer byen, eller som menneske, der forsvarer

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 03. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 03. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 03 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

Elasund Rules Forberedelse Marker byggeområdet

Elasund Rules Forberedelse Marker byggeområdet Elasund Rules År efter frygtløse søfarere opdagede og etablerede øen Catan voksede befolkningstallet konstant. Kolonister dukkede op på øen og langs kysten og der opstod en uundværlig handel mellem dem.

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012 Indholdsfortegnelse - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede

Læs mere

Et undervisningsværktøj. Side 1. På de følgende sider kan du læse om Gravity Board Games produkter.

Et undervisningsværktøj. Side 1. På de følgende sider kan du læse om Gravity Board Games produkter. Et undervisningsværktøj På de følgende sider kan du læse om Gravity Board Games produkter. Du er velkommen til at klikke ind på www.gravityboardgames.com, hvor du kan læse mere om vores meget udfordrende

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Spillevejledning Copyright - Spiele Bad Rodach 2013

Spillevejledning Copyright - Spiele Bad Rodach 2013 Spillevejledning Copyright - Spiele Bad Rodach 2013 Ilddragen DANSK En eksplosivt samlekonkurrence rundt om vulkanen for 2-4 spillere mellem 5 og 99 år. Forfatter: Licensagentur: Illustrationer: Spilletid:

Læs mere

Opslagsbog. Eksempler og udførlig forklaring af reglerne til. Det taktiske spil om handel og magt. Settlers Opslagsbog.QXP 11/01/02 10:48 Side 1

Opslagsbog. Eksempler og udførlig forklaring af reglerne til. Det taktiske spil om handel og magt. Settlers Opslagsbog.QXP 11/01/02 10:48 Side 1 Settlers Opslagsbog.QXP 11/01/02 10:4 Side 1 Eksempler og udførlig forklaring af reglerne til Klaus Teuber s THE Det taktiske spil om handel og magt Opslagsbog 1996 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart

Læs mere

Ægtefællesammenføringsspillet version 1.0 Udarbejdet af Leoparddrengen, 2010

Ægtefællesammenføringsspillet version 1.0 Udarbejdet af Leoparddrengen, 2010 Ægtefællesammenføringsspillet version 1.0 Udarbejdet af Leoparddrengen, 010 Der skal bruges: En udprintet spilleplade Sagsmarkører kan være hvad som helst, bare unik for hver spiller En blok og kuglepen

Læs mere

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr.

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr. Matador Problembeskrivelse Matador består af en spilleplade med 40 felter, biler (som udgør spillebrikker), to terninger, huse, hoteller, lykkekort, pengesedler og skødekort. Hvert felt har et nummer og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Regler. I har brug for

Regler. I har brug for Vejledning Konfus er et spil målrettet konfirmander. Et spil, hvor konfirmanderne... gennem samarbejde, dialog og kropslig udfoldelse sætter bevægelse på bibelske lignelser og begivenheder sætter ord på

Læs mere

Spillet om verdensherredømmet

Spillet om verdensherredømmet Spillet om verdensherredømmet 2004 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.dk 040414538108 K O

Læs mere

De Officielle Le Mans Regler 2015

De Officielle Le Mans Regler 2015 De Officielle Le Mans Regler 2015 24. september 2015 1 Om Spillet Le Mans er et racerbile spil, hvor hold á tre personer kører i 24 timer på den officielle Le Mans bane. Der er enkelte undtagelser i reglerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for squash

Dansk Squash Forbund Regler for squash Dansk Squash Forbund Regler for squash Minimum 5640 Clear Height 4570 50 1780 50 Front Wall Line Front Wall Service Line Board Side Wall Line 6400 for singles Between Playing Surfaces 1600 50 3100 50 1600

Læs mere

Rev. 04.06.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil

Rev. 04.06.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil Rev. 04.06.2014 Spilleregler Bånd oversigt Gevinst oversigt Featurespil Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede indsats. 50 øre 1 krone eller 5 kroner pr.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat 3. november 2017 Udenrigsøkonomi Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat Statistikken over udenrigshandel med varer opgøres i såkaldte statistiske værdier. Den statistiske værdi er

Læs mere

Én Verden. Præsentation: Pepe. min farvestrålende t-shirt surfe, slappe af. Ami. Finn. skøjteløb, forskellige håndværk.

Én Verden. Præsentation: Pepe. min farvestrålende t-shirt surfe, slappe af. Ami. Finn. skøjteløb, forskellige håndværk. 16532 - Én Verden Se gerne i det medfølgende hæfte for at se de tilhørende billeder til teksten. Indeholder: a) Spilleplan Alder: 5år + b) 6 spillebrikker Spillere: 2-6 c) 36 kort med verdensdele Spilletid:

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed Mattip om Statistik Du skal lære om: Faglig læsning Kan ikke Kan næsten Kan Chance og risiko Sandsynlighed Observationer, hyppighed og frekvens Gennemsnit Tilhørende kopier: Statistik, og mattip.dk Statistik

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

ARES Regelsæt. Vi forventer at alle læser hele regelsættet igennem, det er på 7 sider, så det burde være til at overkomme.

ARES Regelsæt. Vi forventer at alle læser hele regelsættet igennem, det er på 7 sider, så det burde være til at overkomme. ARES Regelsæt ARES er ikke tænkt som et regeltungt scenarie, men vi synes nu alligevel, at der skal være muligheder for kamp og lidt hurlumhej, så nedenstående vil dække det mest basale. Er der ting som

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

8 + NÅR SPILLET SLUTTER INFORMATION OM BATTERIER. Handelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut.

8 + NÅR SPILLET SLUTTER INFORMATION OM BATTERIER. Handelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut. NÅR SPILLET SLUTTER andelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut. BRAND Find ud af, hvor meget du er værd, ved at følge disse trin: en anden spiller sulle betale, hvis de landede på det

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Den skjulte nøgle. Før man spiller første gang, sættes de 12 stickers tilfældigt på de to terninger.

Den skjulte nøgle. Før man spiller første gang, sættes de 12 stickers tilfældigt på de to terninger. Den skjulte nøgle 3-6 spillere i alderen 5-99 Spilletid: 15-20 minutter Igennem tiden har det søde lille spøgelse Leopold hjemsøgt The Thousand Treasures Castle og kender alle dens kringelkroge og gemmesteder.

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Udarbejdet af MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Billedlotteri

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21.

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21. Indhold Black Jack (21):... 3 Whist... 4 Bismarck... 5 Rummy (500)... 6 Casino... 7 Spar Dame... 8 Ruder Syv... 9 Gammel Jomfru... 10 Olsen... 12 Snyd... 13 29... 14 31... 15 Gris... 16 Normale spil Black

Læs mere

Betingelser for virksomheders brug af Naveedio

Betingelser for virksomheders brug af Naveedio Betingelser for virksomheders brug af Naveedio Indledning Naveedio er en App baseret markedsføringsplatform, der består af QUIZ, hvor brugerne kan vinde virtuelle penge/valuta ved korrekt besvarelse af

Læs mere

Vejledning og spilleregler

Vejledning og spilleregler Vejledning og spilleregler GRØN INDUSTRISYMBIOSE 2 Vejledning og spilleregler Symbiosespillet er et spil om grønne industrisymbioser. Denne vejledning er en hjælp til, at I kan få mest mulig læring og

Læs mere

Spilleregler. Selve spillet: En spillers tur starter. aktie som bevis for købet. Efter betaling modtager man firmaets

Spilleregler. Selve spillet: En spillers tur starter. aktie som bevis for købet. Efter betaling modtager man firmaets Spilleregler Du skal bruge: 1 spilleplade. 1 terning. Flyttebrikker. 22 aktier. 20 lottokort. Pengesedler. Inden spillets start: Vælg en spiller til at styre banken. Hver spiller skal have 1 mio. ved spillets

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Matematik i Ridderspillet.

Matematik i Ridderspillet. Matematik i Ridderspillet. Forhistorie Ridderspillet er startet som børnenes projekt ved at en gruppe drenge, der var meget fascineret af riddere gerne ville lave deres eget spil. Den første version af

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Statistik og sandsynlighed Statistik handler om at beskrive og analysere en stor mængde data. som I eller andre har indsamlet. Det kan fx være tal, der fortæller om, hvor mange lynnedslag der er i Danmark

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

XOBrainerTM SPILLEREGLER. Fra 10 år Fra 2 pers min. Afhængigt af spilvalg

XOBrainerTM SPILLEREGLER. Fra 10 år Fra 2 pers min. Afhængigt af spilvalg XOBrainerTM SPILLEREGLER Fra 10 år Fra 2 pers. 5-60 min. Afhængigt af spilvalg SPILLET I KORTE TRÆK I XOBrainer spiller du med hjernemusklerne for at vinde! Det gælder om at få 5-på-stribe i form (kryds

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/discoveryregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/discoveryregler.html 1 / 10 25.6.2008 9:03 2 / 10 25.6.2008 9:03 Indhold 2 kort (spilleplader), 2 plastikfolier (benyttes til at lægge over kortet), 1 tjekometer, 28 tjekometer kort, 18 udrustningskort, 210 terræn brikker,

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Sansebane

Læs mere

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4

Spilstrategier. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Vindermængde og tabermængde 2. 2 Kopier modpartens træk 4 Indhold 1 Vindermængde og tabermængde 2 2 Kopier modpartens træk 4 3 Udnyt modpartens træk 5 4 Strategityveri 6 5 Løsningsskitser 7 Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende

Læs mere

Rev. 12.10. 2015. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil

Rev. 12.10. 2015. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil Rev. 12.10. 2015 Spilleregler Bånd oversigt Gevinst oversigt Featurespil Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede indsats: 50 øre, 1 krone eller 5 kroner

Læs mere

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn.

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. CANASTAKLUBBEN stiftet 20. januar 1995 For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. Canasta er et ungt spil, hvori man finder ideer fra flere kortspil.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere