Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder."

Transkript

1 WORLD CEO

2 OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine modspillere i spørgsmålsdueller og få ny viden - hele tiden overveje, hvilken vej det er bedst at gå Spillet kan spilles med spørgsmålskort, terninger eller en kombination heraf Reglerne, der er beskrevet i dette regelsæt og som er de officielle, er gældende for spørgsmålskort. Men spillet kan også spilles enten udelukkende med terning eller en kombination af terning og spørgsmålskort. Vælges kombinationen af terning og spørgsmålskort, kan den enkelte spiller vælge at bruge terningen i stedet for et spørgsmålskort til at vinde kapital, få aktiekursen op eller duellere med. På denne måde kan spillet tilpasses spillernes forskellige vidensniveauer. Spiller I fx sammen som familie, kan I spille på lige vilkår, hvis børnene følger terningereglerne, mens de voksne spiller efter reglerne for spørgsmålskort. Reglerne for at kombinere terning og spørgsmålskort er gennem dette regelsæt markeret i syv små tekstbokse med gul skrift. Se side 8 for hvordan I kan kombinere terning og spørgsmålskort. Spillebrættet Du skal gå i de retninger på spillebrættet, som pilene angiver, med mindre du trækker et Lykkekort, der giver dig ret til at gå i alle retninger. Pilene på ydersiden af spillebrættet går i urets retning. Lander du direkte på Startfeltet, kan du - hvis der er flere lande tilbage hos Banken - købe et land efter eget valg. Startfeltet tæller som et gåfelt. Lander du direkte på Startfeltet, kan du også - når det bliver din tur igen - vælge frit mellem de tre forskellige veje ud. Pilene på Startfeltet angiver, hvilke tre veje du kan gå ud. SELVE SPILLET Vinderen Spillet vindes, når en spiller opnår aktiver svarende til minimum $ i kontanter, eller hvis alle de andre spillere går fallit. Se side 8 for hvordan du optæller dine aktiver. Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. Lander du på en modspillers land, og har du ikke nok kontanter til at betale afgiften, har du lov til at forsøge at sælge nogle af dine aktiver til de andre spillere på frie markedsvilkår. Du kan også pantsætte eller sælge et eller flere af dine lande til Banken til 50 % af landets pålydende værdi (inklusiv etableret industri). Kan du stadigvæk ikke betale det, du skylder, går du fallit, og Banken overtager landene. Du skal dog betale så meget som muligt til den spiller, du skylder penge. Landene, der overgår til Banken, kan efterfølgende købes på frie markedsvilkår. s. 2

3 Spillets start Hver spiller vælger en spillebrik. Alle spillerne starter på Startfeltet på midten af spillepladen. Spilleren, der slår højest med terningen, starter. Derefter går turen i urets retning. Startkapital Hver spiller får $ i startkapital. Spillerne behøver igennem spillet ikke vise de andre, hvor meget kapital de har. Der udpeges én spiller til at administrere Banken og én spiller til at administrere regulering af aktiekurserne samt uddeling af aktierne. Antal lande fra starten Hver spiller får fra starten tilbudt at købe lande efter følgende fordelingsnøgle: Antal spillere Antal lande pr. spiller Landene uddeles tilfældigt. Du bestemmer selv, hvor mange af de tilbudte lande du vil købe. Du behøver ikke vise de andre spillere, hvilke lande du får tilbudt. De lande, du ikke ønsker at købe, returneres til Banken. Du skal med det samme betale landenes pris til Banken. Landene, du har købt, skal altid ligge, så de andre spillere kan se dem. Slå igen med terningen Som udgangspunkt må du kun slå én gang med terningen. Du må dog slå igen, når du svarer korrekt på et spørgsmål efter at være landet på et Vind-kapital spørgsmål, et Aktiekurs-spørgsmål eller hvis du får et af de Lykkekort, hvor der skal svares på spørgsmål. Du kan dog maksimalt slå tre gange, hvorefter terningen går videre til næste spiller. Slå igen med terningen En spiller kan maksimalt slå tre gange i løbet af sin tur. Slår du 1-3, svarer det til, at du har svaret forkert på et spørgsmål, og du får ikke lov til at slå videre. Slår du 4-6, svarer det til, at du har svaret rigtigt på et spørgsmål, og du får lov til at slå videre. Slår en spiller to gange i træk 4-6, og svarer efterfølgende rigtigt på ét spørgsmål, går terningen videre til næste spiller. Når det er din tur Når det er din tur og du ikke har slået med terningen må du pantsætte, købe og sælge lande, aktier, Lykkekort osv. til de andre spillere eller til Banken. Efter at have slået med terningen må du dog godt handle med de andre spillere, såfremt du ikke har kontanter nok til at indfri dine forpligtelser. Det kan for eksempel være, hvis du lander på en anden spillers land og ikke har kontanter nok til at betale afgiften. Lander du på et land, som du ikke har kontanter nok til at købe, kan du ligeledes pantsætte eller sælge nogle af dine lande for at kunne købe det pågældende land. Du kan også sælge aktier eller Lykkekort til de andre spillere eller sælge aktier til Banken. Køb af lande Lander du på et af de 30 landefelter på spillebrættet, kan du købe det pågældende land, hvis det ikke er købt i forvejen. Men du behøver ikke købe landet. Du skal ikke besvare spørgsmål for at kunne købe landet. s. 3

4 Etablering af industri i landene Når du ejer alle tre lande i den samme landekategori (dvs. de tre lande med den samme farve på spillebrættet), kan du gøre det dyrere for dine modspillere at lande på landet ved at etablere industri i landet. Én industri Tre industrier Der kan maksimalt etableres tre industrier pr. land. Du behøver ikke at etablere det samme antal industrier i alle landene i en landekategori. Du kan kun etablere industrier på dine lande, når det er din tur, og kun før du har slået med terningen. Prisen for at etablere industri på de respektive lande og afgiften, dine modspillere skal betale, hvis de lander på dit land, står på Landekortene. Landeafgift Lander du på en anden spillers land, skal du betale afgiften, der er angivet på Landekortet. Det er landeejerens eget ansvar at opkræve afgiften. Når den næste spiller har slået med terningen, kan der ikke længere opkræves afgift. Hvis du ejer alle tre lande i den samme landekategori, skal der betales en overkurs på 100 % i forhold til den normale afgift. Dvs. lander en spiller på Chile (og du ejer alle landene i den landekategori), skal der betales $ i afgift i stedet for 500 $. Reglen om 100 % overkurs forsvinder, hvis: 1. du etablerer industri i ét eller flere af dine tre lande i den samme landekategori. I så fald skal de andre spillere betale afgiften, der står på Landekortet. 2. du har alle tre lande i samme landekategori, men mindst ét af landene er pantsat Duel om afgift på lande, hvor der er etableret industri Lander du på en anden spillers land, og er der etableret industri, får du mulighed for kun at betale halvdelen af afgiften ved at besvare et spørgsmål korrekt. Svarer du rigtigt på spørgsmålet, skal du kun betale 50 % i afgift. Svarer du forkert skal du betale 100 %. Spilleren, der ejer landet, bestemmer spørgsmålskategorien. Duel om afgift på lande hvor der er etableret industri Spilleren, der lander på landet, bestemmer, om der skal duelleres med spørgsmål eller terning. Vælger spilleren terning, skal begge spillere slå med terningen. Spilleren, der slår det højste antal øjne, vinder. Dvs. slår spilleren, der er landet på en anden spillers land, højest, skal vedkommende kun betale 50 % i afgift. Slår I det samme antal øjne, vinder spilleren, der ejer landet, og den anden spiller skal betale fuld afgift. Køb og salg af lande, aktier og lykkekort mellem spillerne Ved køb og salg af lande, aktier og Lykkekort mellem spillerne gælder de frie markedskræfter, hvor de handlende spillere aftaler priserne indbyrdes. Der må dog ikke indgås underhåndsaftaler om, at I eventuelt lover at købe lande, aktier eller Lykkekort af hinanden i de kommende runder. s. 4

5 Salg af lande, hvor der er etableret industri Du kan godt sælge lande, hvor du har etableret industri til både modspillerne og Banken. Sælger du et land, hvor der er etableret industri til en anden spiller, følger industrien altid med. Dvs. du kan godt sælge den etablerede industri. Du behøver ikke sælge hele landeserien til modspilleren, men du kan vælge kun at sælge ét eller to af de lande i landeserien, hvor der er etableret industri. Du skal forhandle dig frem til prisen med spilleren, du sælger til. Vælger du at sælge et eller flere af dine lande til Banken, får du udbetalt 50 % af landets pålydende værdi. De 50 % gælder også såfremt, der er blevet etableret industri på landet. Sælger du et land, hvor der er etableret industri til Banken, får du udbetalt pengene, og den etablerede industri bortfalder. Dvs. hvis du sælger Australien, der koster $, og der er etableret to industrier til $ pr. industri, får du udbetalt $ af Banken (beløbet rundes altid op). Hvis der først er etableret industri på en landeserie, kan der efterfølgende altid etableres industri med det samme. Det vil sige, at sælger du et land, hvor der er etableret industri til Banken, kan de andre spillere (hvis de lander på landet) købe landet, og med det samme etablere industri på landet. Tilsvarende, hvis en spiller, der har etableret industri på sine lande, går konkurs, kan de andre spillere, når de lander på et af disse lande, købe det af Banken, og med det samme etablere industri på landet. Pantsætning af lande Vælger du at pantsætte et land, modtager du 50 % af landets oprindelige købspris fra Banken. Eventuel etableret industri går tabt, hvis landet pantsættes. Vil du genindløse landet, skal du betale 100 % af landets oprindelige købspris til Banken. Se de respektive pantsætnings- og genindløsningsværdier på Landekortene. Pantsatte lande kan ikke sælges til Banken, men kan godt sælges til de øvrige spillere. Når alle landene er solgt Når alle landene er solgt, ændrer reglerne sig på to områder: 1. Beløbet, du kan vinde på Vind-kapital-felterne, fordobles til $, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet. Fordoblingen af beløbet gælder resten af spillet, uanset om nogle af spillerne går konkurs eller sælger et eller flere lande tilbage til Banken. 2. Lander du direkte på Startfeltet, kan du enten gå direkte til et land eller spillefelt på spillebrættet efter eget valg eller udfordre en af de andre spillere til duel om ét af dennes lande. Der kan også duelleres om pantsatte lande. Du kan kun udfordre til duel om lande, som din modspiller har ét eller to af. Hvis din modspiller har alle tre lande i den samme landekategori, kan I ikke duellere om disse lande. Vinder du, skal du betale den officielle købspris, der står på Landekortet. Det er også dit ansvar at indløse landet til den officielle pantsætningspris, hvis det er pantsat. Duellen foregår ved, at udfordreren bestemmer spørgsmålskategorien. Begge spillere får det samme spørgsmål. Spilleren, der ejer landet, svarer først på spørgsmålet, og kan kun miste sit land, hvis vedkommende svarer forkert, og du svarer rigtigt på spørgsmålet. Duel om lande når alle landene er solgt Spilleren, der ejer landet, bestemmer, om der skal duelleres med spørgsmål eller terning. Vælger vedkommende terning, slår spillerne med terningen. Spilleren, der slår højst, vinder. Er det uafgjort, beholder den udfordrede spiller sit land. s. 5

6 FELTERNE PÅ SPILLEBRÆTTET Prøv lykken-felter Lander du på et Prøv lykken felt, skal du trække et Lykkekort fra Prøvlykken-bunken og gøre det, der står på kortet. Nogle Lykkekort kan gemmes. Lykkekortet lægges nederst i bunken efter brug. Spillerne kan købe og sælge Lykkekort af og til hinanden. Her skal spillerne selv forhandle sig frem til prisen. Vind kapital-felter Lander du på et Vind-kapital-felt, skal du vælge en spørgsmålskategori. Svarer du rigtigt på spørgsmålet, får du $ af Banken. Vind kapital-felter Lander du på et Vind-kapital-felt, skal du slå med terningen. Slår du 1-3, får du ingen penge fra Banken, og skal give terningen videre. Slår du 4-6, får du $ af Banken, og får lov at slå igen. Køb aktier-felter Lander du på et Køb aktier-felt, har du mulighed for at købe op til to aktier efter eget valg til den gældende kurs. Aktierne må gerne være fra den samme aktiekategori. Men du behøver ikke at købe aktier. Du skal ikke besvare et spørgsmål for at kunne købe aktier. Køber du aktier, skal aktiebeviserne lægges, så modspillerne kan se dem. Alle aktierne starter i kurs $. Herfra kan kursen reguleres maksimalt 7 trin op og 3 trin ned i intervaller af 1000 $ (se aktietavlen nedenfor). En aktie kan maksimalt nå en kurs på $. Køber du én aktie, stiger aktiekategoriens kurs automatisk $. Eksempel: Du køber en software-aktie, der står i kurs $, fra Banken. Kursen stiger nu 1000 $ til $. Køber du to aktier i den samme aktiekategori, stiger kursen $. Køber du eksempelvis på én gang to modeaktier, der koster $ stykket, skal du i alt give $ for aktierne, og aktiekursen stiger til $. Aktietavle s. 6

7 Salg af aktier Du kan altid når det er din tur frit købe aktier af eller sælge aktier til de andre spillere. Du skal selv forhandle dig frem til prisen. Aktiekursen ændres ikke, når aktierne handles mellem spillerne. Sælger du aktier til Banken, får du 100 % af aktiernes aktuelle kursværdi. Men for hver aktie du sælger til Banken, falder aktiekursen $. Dvs. sælger du tre Landbrugsaktier i kurs $ til Banken, modtager du $ fra Banken, og kursen på Landbrugsaktien falder $ efter salget til kurs $. Men kommer kursen i en aktiekategori op på $, låses kursen. Dvs. aktiekursen falder ikke, når en spiller sælger en eller flere af sine $-aktier til Banken. Den eneste måde, aktiekursen kan falde, er, såfremt en spiller trækker et Lykkekort, der får kursen til at falde. Du må gerne sælge dine aktier i den runde, hvor kursen er nået op på $, hvis det stadigvæk er din tur. Har du alle seks aktier i den samme aktiekategori, og sælger du alle seks aktier til Banken, får du en bonus på $ fra Banken. Dvs. du får $ i alt. En spiller må godt forsøge at bytte eller købe aktier af modspillerne for at få bonussen på $. Når en aktiekategori er kommet op i kurs $, og alle spillerne har solgt deres aktier tilbage til Banken, går aktiekursen i den pågældende kategori ned til $ igen. Sælges en eller flere aktier til Banken for $, kan den eller de ikke frigives til salg, før alle aktierne er solgt til Banken, og kursen er gået ned i $ igen. Aktiekurs-felter Lander du på et Aktiekursfelt, skal du vælge spørgsmålskategori og en aktiekategori, som du selv har aktier i. Du får oplæst et spørgsmål i den valgte spørgsmålskategori. Svarer du rigtigt, får du 2000 $ fra Banken og aktiekursen på den valgte aktiekategori stiger $. Svarer du forkert på spørgsmålet, sker der ingenting. Har du ingen aktier og lander på et Aktiekursfelt, regnes feltet for blankt. Aktiekurs-felter Lander du på Aktiekursfeltet, skal du slå med terningen. Slår du mellem 1-3 bliver aktiekursen på den samme kurs, og terningen gives videre. Slår du mellem 4-6 stiger aktiekursen på den valgte aktiekategori $, og du modtager $ fra Banken samt får lov at slå igen. Aktiekurs/køb-felter Lander du på et kombineret Aktiekurs/køb-felt, kan du enten købe én eller to aktier eller forsøge at svare rigtigt på et spørgsmål for at få en af dig selv valgt - aktiekurs op. Du kan også vælge at gøre ingenting. s. 7

8 Aktieduel-felter Lander du på et Aktieduelfelt, kan du udfordre en anden spiller til duel om en af dennes aktier. Du bestemmer, hvilken af den udfordredes aktier, der skal kæmpes om. Du bestemmer også spørgsmålskategorien. Duellen foregår ved, at I får det samme spørgsmål. Din modspiller svarer først på spørgsmålet og kan kun miste sin aktie, hvis vedkommende svarer forkert, og du efterfølgende svarer rigtigt på spørgsmålet. Du kan godt udfordre en anden spiller om en af dennes aktier, selvom du ikke selv har aktier. Aktieduel-felter Den udfordrede bestemmer, om der skal duelleres med udgangspunkt i spørgsmål eller terning. Vælger den udfordrede terning, slår spillerne med terningen. Spilleren, der slår højst, vinder. I tilfælde af uafgjort, vinder den udfordrede spiller, og vedkommende kan beholde sin aktie. Optælling af aktiver Erklærer en spiller sig som vinder, skal spillerne optælle deres aktiver. Aktiver er kontanter, lande og aktier. Det er dit eget ansvar at stå for optællingen af dine aktiver og gøre opmærksom på, at du har aktiver for $ og dermed vundet spillet. Aktiverne opgøres efter følgende regler: Kontanter: Du får 100 % af kontanternes pålydende værdi. Aktier: Du får 100 % af aktiens aktuelle værdi. Lande: Du får 50 % af landets officielle købsværdi. Pantsatte lande får du ingenting for. Industri: Du får 50 % af værdien af eventuel etableret industri på landet. Spilletiden Et spil med 3-4 deltagere tager i gennemsnit 3-4 timer. Spilletiden kan reduceres ved, at spillerne fra starten tildeles mere kapital og/eller flere lande, end det er specificeret i reglerne. Spilletiden kan også reduceres ved, at vinderkriteriet om at opnå aktiver på minimum $ sænkes til eksempelvis $ eller $. KOMBINER TERNING OG SPØRGSMÅLSKORT Der er to måder at kombinere terning og spørgsmålskort: 1. Det bestemmes på forhånd, hvilke spillere der altid skal svare på spørgsmål, og hvilke spillere der altid skal slå med terningen. 2. Det bestemmes på forhånd, at alle spillerne frit kan vælge om de i en given situation vil benytte sig af spørgsmålene eller terningen. NB! Reglerne der er beskrevet i de foregående seks gule bokse tager udgangspunkt i, at spillerne frit kan vælge om de i den givne situation vil benytte sig af spørgsmålene eller terningen. ALTERNATIVE SPILLEMÅDER Man kan vælge at spille World CEO på en række anderledes måder. I det følgende oplistes alternative måder at spille på. I kan eksempelvis aftale, at: børn (hvis de spiller mod voksne) kun får oplæst to eller tre af svarmulighederne, hvis der spilles med spørgsmålskort. man på forhånd aftaler, hvor lang tid man spiller. Spilleren, der har flest kontanter, når tiden er udløbet, har vundet. man kun får 50 % ved salg af sine aktier til Banken. man aftaler, at aktiekursen altid eller aldrig falder, både når aktierne handles mellem spillerne og sælges til Banken. man aftaler, at den medfølgende 10 er terning altid bestemmer hvilken spørgsmålskategori, der skal besvares, herunder hvilken spørgsmålskategori, der skal duelleres ud fra. s. 8

9 svarmulighederne på spørgsmålskortene ikke læses op. man får mere eller mindre end $, hvis man svarer rigtigt på et spørgsmål på et Vind-kapitalfelt. man fordobler eller halverer beløbene på Lykkekortene. Se flere alternative spillemåder på Symbolerne på spørgsmålskortene På svarsiden af spørgsmålskortene er der to symboler: Parentesen ( ) Tallet i parentesen betyder, at det er det helt korrekte svar (uden op- eller nedrunding) eller en uddybning, præcisering eller supplement til svaret. Nævnes det, der står i parentesen, anses svaret for at være rigtigt. Den firkantede parentes [ ] Spilles der uden, at svarmulighederne bliver læst op, eller svares der i en duel før, at svarmulighederne er læst op, viser tallet i den firkantede parentes svarintervallet for et korrekt svar. For eksempel: Til spørgsmålet: I begyndelsen af 1960 erne var den samlede fertilitet i Tyrkiet cirka 6,0. Hvad var tallet i 2007? er det rigtige svar 2,4, og svarintervallet for et korrekt svar er [1,9-2,9]. For mange af spørgsmålene er det ikke vigtigt at kende præcist det rigtige svar. Men det er vigtigt, at du har en cirka ide om, i hvilket interval det rigtige svar befinder sig. I mange af spørgsmålene og svarmulighederne er tallene og/eller procentangivelserne rundet op eller ned. Det er gjort dels for at anonymisere svarmulighederne, dels for at gøre det lettere at stille spørgsmålet. Feedback på Al kritik positiv som negativ - modtages med glæde. Det gælder både i forhold til regler og spørgsmålene. Også forslag til nye spørgsmål modtages med glæde. Kritik og feedback bedes sendt til WORLD CEO kan købes på På kan du også finde flere alternative spillemåder samt strategiske og taktiske anbefalinger til WORLD CEO. På kan du også købe brætspillet MUNDUS. I MUNDUS skal du opfylde din mission før de andre spillere. Det gør du ved at vælge den rigtige rute, svare rigtigt på spørgsmålene og forhindre modstanderne i at svare på deres spørgsmål, så de ikke kan opfylde deres mission. I MUNDUS gælder det om at kunne slå modspillerne både i strategi, taktik, viden og hurtighed. Du skal hele tiden være oppe på mærkerne for at udnytte dine Taktikkort samt undgå modstandernes. Der er utallige spillevariationer, så med MUNDUS får du i virkeligheden mange spil i ét. Spillet kan også tilpasses spillernes forskellige forudsætninger, så I f.eks. som familie med forskellig alder og viden kan spille på lige vilkår. s. 9

10 Ansvarsfraskrivelse World CEO bestræber sig på at sikre, at de informationer, der er i spillet, er korrekte og opdaterede, men World CEO giver ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed og påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler. Enhver anvendelse af spørgsmålene sker på eget ansvar. Mange af spørgsmålene er baseret på officielle eller delvist officielle statistiske kilder. Her skal det bemærkes, at statistik uanset hvor god og objektiv den er altid har mange fejlkilder. Og al statistik kan tolkes. Som Winston Churhill sagde: Den eneste statistik, du kan tro på, er den, du selv har manipuleret. Det er så vidt muligt tilstræbt at bruge de mest valide og officielle kilder. Men da mange af spørgsmålene er af mere kvalitativ karakter, vil der uundgåeligt være enkelte spørgsmål, hvor det korrekte svar kan diskuteres. På mange af spørgsmålene er der årstal på, da udviklingen ændrer sig fra år til år. Der er imidlertid enkelte nyere spørgsmål, hvor der ikke er årstal på, da udviklingen kun ændrer sig langsomt. Her er spørgsmålet baseret på oplysninger fra år 2010 og frem. Tak til Der skal lyde en STOR tak til Wikipedia. Stort set alle spørgsmålenes svaruddybninger er baseret på oplysninger fra Wikipedia. Nogle af svaruddybningerne er på engelsk, da de er taget fra den engelske Wikipedia-udgave. s. 10

11 s. 11

12 OVERBLIK OVER DE VIGTIGSTE REGLER FELTERNE PÅ SPILLEBRÆTTET: LANDER DU PÅ ET... Landefelt, kan du købe det pågældende land, hvis det ikke er købt i forvejen. Du skal ikke svare på et spørgsmål for at kunne købe landet. Vind-kapital-felt, skal du vælge en spørgsmålskategori. Du får $ ved korrekt besvarelse. Prøv lykken-felt, skal du trække et Lykkekort og gøre det, der står på kortet. Køb aktier-felt, har du mulighed for at købe op til to aktier (gerne i samme aktiekategori) efter eget valg til den gældende kurs. Du skal ikke svare på et spørgsmål for at kunne købe aktier. Aktiekursfelt, skal du vælge spørgsmålskategori og en aktiekategori, som du selv har aktier i. Svarer du rigtigt, får du 2000 $, og aktiekursen på den valgte aktiekategori stiger $. Aktiekurs/køb-felt, kan du enten købe 1-2 aktier eller forsøge at svare rigtigt på et spørgsmål for at få en aktiekurs til at stige $ samt få $ af Banken. Aktieduel-felt, kan du udfordre en modspiller til duel om en af dennes aktier. Du vælger, hvilken aktie der duelleres om. I får begge det samme spørgsmål. Din modspiller svarer først på spørgsmålet og kan kun miste sin aktie, hvis vedkommende svarer forkert, og du svarer rigtigt på spørgsmålet. GENERELLE REGLER Når det er din tur, og før du har slået med terningen, må du pantsætte, købe og sælge lande, aktier, Lykkekort osv. til de andre spillere eller til Banken. Du må slå igen efter et korrekt svar på et spørgsmål dog max tre gange pr. tur. Lander du direkte på Startfeltet, kan du købe et hvilket som helst ledigt land, og du kan vælge mellem de tre forskellige veje ud, som pilene angiver. Ved salg af et land til Banken får du 50 % af landets værdi (inklusiv etableret industri). Ved pantsætning af et land modtager du 50 % af landets oprindelige købspris fra Banken. Vil du genindløse landet, skal du betale 100 % af landets oprindelige købspris til Banken. Du kan etablere industri i landene, når du ejer alle 3 lande i den samme landekategori. Ejer du alle tre lande i den samme landekategori, og er der ikke etableret industri, skal modspillerne betale en overkurs på 100 % ift. den normale afgift. Du behøver ikke at etablere det samme antal industrier i alle landene. Hvis der først er etableret industri på en landeserie, kan der altid bagefter med det samme etableres industri. Du behøver ikke sælge hele landeserien til modspilleren, selvom der er etableret industri, men du kan vælge kun at sælge ét eller to af landene i landeserien. Lander du på en anden spillers land, hvor der er etableret industri, skal du kun betale halvdelen af landeafgiften, hvis du svarer korrekt på et spørgsmål. Aktiekursen falder ikke, når aktierne handles mellem spillerne. Sælger du aktier til Banken, får du 100 % af aktiernes aktuelle kursværdi. Men for hver aktie du sælger til Banken, falder aktiekursen $ (dog ikke hvis kursen er oppe på $). Sælger du alle seks aktier i den samme aktiekategori til Banken, får du en bonus på $ fra Banken. Dvs. du får $ i alt. Dine aktier og lande skal ligge, så modstanderne kan se dem. Du behøver ikke vise de andre spillere, hvor meget kapital du har. Alle handler mellem spillerne foregår efter de frie markedskræfter, hvilket vil sige, at du skal forhandle dig frem til prisen med spilleren, du sælger eller køber til. NÅR ALLE LANDENE ER SOLGT Lander du direkte på Startfeltet, kan du gå til et spillefelt efter eget valg eller udfordre en modspiller til duel om et af dennes lande (som modspilleren har et eller to af i en landeserie). Beløbet, du kan vinde på Vind-kapital-felterne fordobles til $.

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 INDHOLD SPILLETS FORMÅL Spillet går ud på at bygge byen Metropol med en strategi, så din formue vokser, og du bliver den mest velhavende spiller ved spillets afslutning. Byggetilladelse

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

KING OF CHICAGO MANUALEN

KING OF CHICAGO MANUALEN KING OF CHICAGO MANUALEN TUSBAS King of Chicago TM er designet og produceret af Tusbas TM Jeppe K. Jørgensen, Steven B. Camphausen, Rune K. Jørgensen, Morten Primdahl and Jakob Keller Grafisk Design Jeppe

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Regler til Lethian XI. Version 11.1

Regler til Lethian XI. Version 11.1 Regler til Lethian XI Version 11.1 Indhold 1 Introduktion 3 2 Basisregler 4 2.1 Kampagneregler....................................... 4 2.2 Kampregler.......................................... 6 2.3 Oprustning..........................................

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder:

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder: Danske regler til Axis & Allies Det er foråret 1942 og verden er midt i 2. Verdenskrig. Fem verdensmagter kæmper om overherredømme. Du og dine modstandere behersker den militære og økonomiske skæbne for

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

SPORTSNØRD. Spilleregler. Dette er ikke en spilleplade

SPORTSNØRD. Spilleregler. Dette er ikke en spilleplade SPORTSNØRD Spilleregler Dette er ikke en spilleplade Indhold 750 kort med tryk på begge sider (se et eksempel på side 6). Den røde forside består af tre spørgsmål og den grønne bagside af tre kategorier

Læs mere

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 28. februar 2015 Er en kæmpe korrektion under opsejling? Porteføljerne i nyhedsbrevet er langsigtede og der spekuleres ikke. Så der sælges ikke aktier fra porteføljerne, så længe aktierne

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere