Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder."

Transkript

1 WORLD CEO

2 OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine modspillere i spørgsmålsdueller og få ny viden - hele tiden overveje, hvilken vej det er bedst at gå Spillet kan spilles med spørgsmålskort, terninger eller en kombination heraf Reglerne, der er beskrevet i dette regelsæt og som er de officielle, er gældende for spørgsmålskort. Men spillet kan også spilles enten udelukkende med terning eller en kombination af terning og spørgsmålskort. Vælges kombinationen af terning og spørgsmålskort, kan den enkelte spiller vælge at bruge terningen i stedet for et spørgsmålskort til at vinde kapital, få aktiekursen op eller duellere med. På denne måde kan spillet tilpasses spillernes forskellige vidensniveauer. Spiller I fx sammen som familie, kan I spille på lige vilkår, hvis børnene følger terningereglerne, mens de voksne spiller efter reglerne for spørgsmålskort. Reglerne for at kombinere terning og spørgsmålskort er gennem dette regelsæt markeret i syv små tekstbokse med gul skrift. Se side 8 for hvordan I kan kombinere terning og spørgsmålskort. Spillebrættet Du skal gå i de retninger på spillebrættet, som pilene angiver, med mindre du trækker et Lykkekort, der giver dig ret til at gå i alle retninger. Pilene på ydersiden af spillebrættet går i urets retning. Lander du direkte på Startfeltet, kan du - hvis der er flere lande tilbage hos Banken - købe et land efter eget valg. Startfeltet tæller som et gåfelt. Lander du direkte på Startfeltet, kan du også - når det bliver din tur igen - vælge frit mellem de tre forskellige veje ud. Pilene på Startfeltet angiver, hvilke tre veje du kan gå ud. SELVE SPILLET Vinderen Spillet vindes, når en spiller opnår aktiver svarende til minimum $ i kontanter, eller hvis alle de andre spillere går fallit. Se side 8 for hvordan du optæller dine aktiver. Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. Lander du på en modspillers land, og har du ikke nok kontanter til at betale afgiften, har du lov til at forsøge at sælge nogle af dine aktiver til de andre spillere på frie markedsvilkår. Du kan også pantsætte eller sælge et eller flere af dine lande til Banken til 50 % af landets pålydende værdi (inklusiv etableret industri). Kan du stadigvæk ikke betale det, du skylder, går du fallit, og Banken overtager landene. Du skal dog betale så meget som muligt til den spiller, du skylder penge. Landene, der overgår til Banken, kan efterfølgende købes på frie markedsvilkår. s. 2

3 Spillets start Hver spiller vælger en spillebrik. Alle spillerne starter på Startfeltet på midten af spillepladen. Spilleren, der slår højest med terningen, starter. Derefter går turen i urets retning. Startkapital Hver spiller får $ i startkapital. Spillerne behøver igennem spillet ikke vise de andre, hvor meget kapital de har. Der udpeges én spiller til at administrere Banken og én spiller til at administrere regulering af aktiekurserne samt uddeling af aktierne. Antal lande fra starten Hver spiller får fra starten tilbudt at købe lande efter følgende fordelingsnøgle: Antal spillere Antal lande pr. spiller Landene uddeles tilfældigt. Du bestemmer selv, hvor mange af de tilbudte lande du vil købe. Du behøver ikke vise de andre spillere, hvilke lande du får tilbudt. De lande, du ikke ønsker at købe, returneres til Banken. Du skal med det samme betale landenes pris til Banken. Landene, du har købt, skal altid ligge, så de andre spillere kan se dem. Slå igen med terningen Som udgangspunkt må du kun slå én gang med terningen. Du må dog slå igen, når du svarer korrekt på et spørgsmål efter at være landet på et Vind-kapital spørgsmål, et Aktiekurs-spørgsmål eller hvis du får et af de Lykkekort, hvor der skal svares på spørgsmål. Du kan dog maksimalt slå tre gange, hvorefter terningen går videre til næste spiller. Slå igen med terningen En spiller kan maksimalt slå tre gange i løbet af sin tur. Slår du 1-3, svarer det til, at du har svaret forkert på et spørgsmål, og du får ikke lov til at slå videre. Slår du 4-6, svarer det til, at du har svaret rigtigt på et spørgsmål, og du får lov til at slå videre. Slår en spiller to gange i træk 4-6, og svarer efterfølgende rigtigt på ét spørgsmål, går terningen videre til næste spiller. Når det er din tur Når det er din tur og du ikke har slået med terningen må du pantsætte, købe og sælge lande, aktier, Lykkekort osv. til de andre spillere eller til Banken. Efter at have slået med terningen må du dog godt handle med de andre spillere, såfremt du ikke har kontanter nok til at indfri dine forpligtelser. Det kan for eksempel være, hvis du lander på en anden spillers land og ikke har kontanter nok til at betale afgiften. Lander du på et land, som du ikke har kontanter nok til at købe, kan du ligeledes pantsætte eller sælge nogle af dine lande for at kunne købe det pågældende land. Du kan også sælge aktier eller Lykkekort til de andre spillere eller sælge aktier til Banken. Køb af lande Lander du på et af de 30 landefelter på spillebrættet, kan du købe det pågældende land, hvis det ikke er købt i forvejen. Men du behøver ikke købe landet. Du skal ikke besvare spørgsmål for at kunne købe landet. s. 3

4 Etablering af industri i landene Når du ejer alle tre lande i den samme landekategori (dvs. de tre lande med den samme farve på spillebrættet), kan du gøre det dyrere for dine modspillere at lande på landet ved at etablere industri i landet. Én industri Tre industrier Der kan maksimalt etableres tre industrier pr. land. Du behøver ikke at etablere det samme antal industrier i alle landene i en landekategori. Du kan kun etablere industrier på dine lande, når det er din tur, og kun før du har slået med terningen. Prisen for at etablere industri på de respektive lande og afgiften, dine modspillere skal betale, hvis de lander på dit land, står på Landekortene. Landeafgift Lander du på en anden spillers land, skal du betale afgiften, der er angivet på Landekortet. Det er landeejerens eget ansvar at opkræve afgiften. Når den næste spiller har slået med terningen, kan der ikke længere opkræves afgift. Hvis du ejer alle tre lande i den samme landekategori, skal der betales en overkurs på 100 % i forhold til den normale afgift. Dvs. lander en spiller på Chile (og du ejer alle landene i den landekategori), skal der betales $ i afgift i stedet for 500 $. Reglen om 100 % overkurs forsvinder, hvis: 1. du etablerer industri i ét eller flere af dine tre lande i den samme landekategori. I så fald skal de andre spillere betale afgiften, der står på Landekortet. 2. du har alle tre lande i samme landekategori, men mindst ét af landene er pantsat Duel om afgift på lande, hvor der er etableret industri Lander du på en anden spillers land, og er der etableret industri, får du mulighed for kun at betale halvdelen af afgiften ved at besvare et spørgsmål korrekt. Svarer du rigtigt på spørgsmålet, skal du kun betale 50 % i afgift. Svarer du forkert skal du betale 100 %. Spilleren, der ejer landet, bestemmer spørgsmålskategorien. Duel om afgift på lande hvor der er etableret industri Spilleren, der lander på landet, bestemmer, om der skal duelleres med spørgsmål eller terning. Vælger spilleren terning, skal begge spillere slå med terningen. Spilleren, der slår det højste antal øjne, vinder. Dvs. slår spilleren, der er landet på en anden spillers land, højest, skal vedkommende kun betale 50 % i afgift. Slår I det samme antal øjne, vinder spilleren, der ejer landet, og den anden spiller skal betale fuld afgift. Køb og salg af lande, aktier og lykkekort mellem spillerne Ved køb og salg af lande, aktier og Lykkekort mellem spillerne gælder de frie markedskræfter, hvor de handlende spillere aftaler priserne indbyrdes. Der må dog ikke indgås underhåndsaftaler om, at I eventuelt lover at købe lande, aktier eller Lykkekort af hinanden i de kommende runder. s. 4

5 Salg af lande, hvor der er etableret industri Du kan godt sælge lande, hvor du har etableret industri til både modspillerne og Banken. Sælger du et land, hvor der er etableret industri til en anden spiller, følger industrien altid med. Dvs. du kan godt sælge den etablerede industri. Du behøver ikke sælge hele landeserien til modspilleren, men du kan vælge kun at sælge ét eller to af de lande i landeserien, hvor der er etableret industri. Du skal forhandle dig frem til prisen med spilleren, du sælger til. Vælger du at sælge et eller flere af dine lande til Banken, får du udbetalt 50 % af landets pålydende værdi. De 50 % gælder også såfremt, der er blevet etableret industri på landet. Sælger du et land, hvor der er etableret industri til Banken, får du udbetalt pengene, og den etablerede industri bortfalder. Dvs. hvis du sælger Australien, der koster $, og der er etableret to industrier til $ pr. industri, får du udbetalt $ af Banken (beløbet rundes altid op). Hvis der først er etableret industri på en landeserie, kan der efterfølgende altid etableres industri med det samme. Det vil sige, at sælger du et land, hvor der er etableret industri til Banken, kan de andre spillere (hvis de lander på landet) købe landet, og med det samme etablere industri på landet. Tilsvarende, hvis en spiller, der har etableret industri på sine lande, går konkurs, kan de andre spillere, når de lander på et af disse lande, købe det af Banken, og med det samme etablere industri på landet. Pantsætning af lande Vælger du at pantsætte et land, modtager du 50 % af landets oprindelige købspris fra Banken. Eventuel etableret industri går tabt, hvis landet pantsættes. Vil du genindløse landet, skal du betale 100 % af landets oprindelige købspris til Banken. Se de respektive pantsætnings- og genindløsningsværdier på Landekortene. Pantsatte lande kan ikke sælges til Banken, men kan godt sælges til de øvrige spillere. Når alle landene er solgt Når alle landene er solgt, ændrer reglerne sig på to områder: 1. Beløbet, du kan vinde på Vind-kapital-felterne, fordobles til $, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet. Fordoblingen af beløbet gælder resten af spillet, uanset om nogle af spillerne går konkurs eller sælger et eller flere lande tilbage til Banken. 2. Lander du direkte på Startfeltet, kan du enten gå direkte til et land eller spillefelt på spillebrættet efter eget valg eller udfordre en af de andre spillere til duel om ét af dennes lande. Der kan også duelleres om pantsatte lande. Du kan kun udfordre til duel om lande, som din modspiller har ét eller to af. Hvis din modspiller har alle tre lande i den samme landekategori, kan I ikke duellere om disse lande. Vinder du, skal du betale den officielle købspris, der står på Landekortet. Det er også dit ansvar at indløse landet til den officielle pantsætningspris, hvis det er pantsat. Duellen foregår ved, at udfordreren bestemmer spørgsmålskategorien. Begge spillere får det samme spørgsmål. Spilleren, der ejer landet, svarer først på spørgsmålet, og kan kun miste sit land, hvis vedkommende svarer forkert, og du svarer rigtigt på spørgsmålet. Duel om lande når alle landene er solgt Spilleren, der ejer landet, bestemmer, om der skal duelleres med spørgsmål eller terning. Vælger vedkommende terning, slår spillerne med terningen. Spilleren, der slår højst, vinder. Er det uafgjort, beholder den udfordrede spiller sit land. s. 5

6 FELTERNE PÅ SPILLEBRÆTTET Prøv lykken-felter Lander du på et Prøv lykken felt, skal du trække et Lykkekort fra Prøvlykken-bunken og gøre det, der står på kortet. Nogle Lykkekort kan gemmes. Lykkekortet lægges nederst i bunken efter brug. Spillerne kan købe og sælge Lykkekort af og til hinanden. Her skal spillerne selv forhandle sig frem til prisen. Vind kapital-felter Lander du på et Vind-kapital-felt, skal du vælge en spørgsmålskategori. Svarer du rigtigt på spørgsmålet, får du $ af Banken. Vind kapital-felter Lander du på et Vind-kapital-felt, skal du slå med terningen. Slår du 1-3, får du ingen penge fra Banken, og skal give terningen videre. Slår du 4-6, får du $ af Banken, og får lov at slå igen. Køb aktier-felter Lander du på et Køb aktier-felt, har du mulighed for at købe op til to aktier efter eget valg til den gældende kurs. Aktierne må gerne være fra den samme aktiekategori. Men du behøver ikke at købe aktier. Du skal ikke besvare et spørgsmål for at kunne købe aktier. Køber du aktier, skal aktiebeviserne lægges, så modspillerne kan se dem. Alle aktierne starter i kurs $. Herfra kan kursen reguleres maksimalt 7 trin op og 3 trin ned i intervaller af 1000 $ (se aktietavlen nedenfor). En aktie kan maksimalt nå en kurs på $. Køber du én aktie, stiger aktiekategoriens kurs automatisk $. Eksempel: Du køber en software-aktie, der står i kurs $, fra Banken. Kursen stiger nu 1000 $ til $. Køber du to aktier i den samme aktiekategori, stiger kursen $. Køber du eksempelvis på én gang to modeaktier, der koster $ stykket, skal du i alt give $ for aktierne, og aktiekursen stiger til $. Aktietavle s. 6

7 Salg af aktier Du kan altid når det er din tur frit købe aktier af eller sælge aktier til de andre spillere. Du skal selv forhandle dig frem til prisen. Aktiekursen ændres ikke, når aktierne handles mellem spillerne. Sælger du aktier til Banken, får du 100 % af aktiernes aktuelle kursværdi. Men for hver aktie du sælger til Banken, falder aktiekursen $. Dvs. sælger du tre Landbrugsaktier i kurs $ til Banken, modtager du $ fra Banken, og kursen på Landbrugsaktien falder $ efter salget til kurs $. Men kommer kursen i en aktiekategori op på $, låses kursen. Dvs. aktiekursen falder ikke, når en spiller sælger en eller flere af sine $-aktier til Banken. Den eneste måde, aktiekursen kan falde, er, såfremt en spiller trækker et Lykkekort, der får kursen til at falde. Du må gerne sælge dine aktier i den runde, hvor kursen er nået op på $, hvis det stadigvæk er din tur. Har du alle seks aktier i den samme aktiekategori, og sælger du alle seks aktier til Banken, får du en bonus på $ fra Banken. Dvs. du får $ i alt. En spiller må godt forsøge at bytte eller købe aktier af modspillerne for at få bonussen på $. Når en aktiekategori er kommet op i kurs $, og alle spillerne har solgt deres aktier tilbage til Banken, går aktiekursen i den pågældende kategori ned til $ igen. Sælges en eller flere aktier til Banken for $, kan den eller de ikke frigives til salg, før alle aktierne er solgt til Banken, og kursen er gået ned i $ igen. Aktiekurs-felter Lander du på et Aktiekursfelt, skal du vælge spørgsmålskategori og en aktiekategori, som du selv har aktier i. Du får oplæst et spørgsmål i den valgte spørgsmålskategori. Svarer du rigtigt, får du 2000 $ fra Banken og aktiekursen på den valgte aktiekategori stiger $. Svarer du forkert på spørgsmålet, sker der ingenting. Har du ingen aktier og lander på et Aktiekursfelt, regnes feltet for blankt. Aktiekurs-felter Lander du på Aktiekursfeltet, skal du slå med terningen. Slår du mellem 1-3 bliver aktiekursen på den samme kurs, og terningen gives videre. Slår du mellem 4-6 stiger aktiekursen på den valgte aktiekategori $, og du modtager $ fra Banken samt får lov at slå igen. Aktiekurs/køb-felter Lander du på et kombineret Aktiekurs/køb-felt, kan du enten købe én eller to aktier eller forsøge at svare rigtigt på et spørgsmål for at få en af dig selv valgt - aktiekurs op. Du kan også vælge at gøre ingenting. s. 7

8 Aktieduel-felter Lander du på et Aktieduelfelt, kan du udfordre en anden spiller til duel om en af dennes aktier. Du bestemmer, hvilken af den udfordredes aktier, der skal kæmpes om. Du bestemmer også spørgsmålskategorien. Duellen foregår ved, at I får det samme spørgsmål. Din modspiller svarer først på spørgsmålet og kan kun miste sin aktie, hvis vedkommende svarer forkert, og du efterfølgende svarer rigtigt på spørgsmålet. Du kan godt udfordre en anden spiller om en af dennes aktier, selvom du ikke selv har aktier. Aktieduel-felter Den udfordrede bestemmer, om der skal duelleres med udgangspunkt i spørgsmål eller terning. Vælger den udfordrede terning, slår spillerne med terningen. Spilleren, der slår højst, vinder. I tilfælde af uafgjort, vinder den udfordrede spiller, og vedkommende kan beholde sin aktie. Optælling af aktiver Erklærer en spiller sig som vinder, skal spillerne optælle deres aktiver. Aktiver er kontanter, lande og aktier. Det er dit eget ansvar at stå for optællingen af dine aktiver og gøre opmærksom på, at du har aktiver for $ og dermed vundet spillet. Aktiverne opgøres efter følgende regler: Kontanter: Du får 100 % af kontanternes pålydende værdi. Aktier: Du får 100 % af aktiens aktuelle værdi. Lande: Du får 50 % af landets officielle købsværdi. Pantsatte lande får du ingenting for. Industri: Du får 50 % af værdien af eventuel etableret industri på landet. Spilletiden Et spil med 3-4 deltagere tager i gennemsnit 3-4 timer. Spilletiden kan reduceres ved, at spillerne fra starten tildeles mere kapital og/eller flere lande, end det er specificeret i reglerne. Spilletiden kan også reduceres ved, at vinderkriteriet om at opnå aktiver på minimum $ sænkes til eksempelvis $ eller $. KOMBINER TERNING OG SPØRGSMÅLSKORT Der er to måder at kombinere terning og spørgsmålskort: 1. Det bestemmes på forhånd, hvilke spillere der altid skal svare på spørgsmål, og hvilke spillere der altid skal slå med terningen. 2. Det bestemmes på forhånd, at alle spillerne frit kan vælge om de i en given situation vil benytte sig af spørgsmålene eller terningen. NB! Reglerne der er beskrevet i de foregående seks gule bokse tager udgangspunkt i, at spillerne frit kan vælge om de i den givne situation vil benytte sig af spørgsmålene eller terningen. ALTERNATIVE SPILLEMÅDER Man kan vælge at spille World CEO på en række anderledes måder. I det følgende oplistes alternative måder at spille på. I kan eksempelvis aftale, at: børn (hvis de spiller mod voksne) kun får oplæst to eller tre af svarmulighederne, hvis der spilles med spørgsmålskort. man på forhånd aftaler, hvor lang tid man spiller. Spilleren, der har flest kontanter, når tiden er udløbet, har vundet. man kun får 50 % ved salg af sine aktier til Banken. man aftaler, at aktiekursen altid eller aldrig falder, både når aktierne handles mellem spillerne og sælges til Banken. man aftaler, at den medfølgende 10 er terning altid bestemmer hvilken spørgsmålskategori, der skal besvares, herunder hvilken spørgsmålskategori, der skal duelleres ud fra. s. 8

9 svarmulighederne på spørgsmålskortene ikke læses op. man får mere eller mindre end $, hvis man svarer rigtigt på et spørgsmål på et Vind-kapitalfelt. man fordobler eller halverer beløbene på Lykkekortene. Se flere alternative spillemåder på Symbolerne på spørgsmålskortene På svarsiden af spørgsmålskortene er der to symboler: Parentesen ( ) Tallet i parentesen betyder, at det er det helt korrekte svar (uden op- eller nedrunding) eller en uddybning, præcisering eller supplement til svaret. Nævnes det, der står i parentesen, anses svaret for at være rigtigt. Den firkantede parentes [ ] Spilles der uden, at svarmulighederne bliver læst op, eller svares der i en duel før, at svarmulighederne er læst op, viser tallet i den firkantede parentes svarintervallet for et korrekt svar. For eksempel: Til spørgsmålet: I begyndelsen af 1960 erne var den samlede fertilitet i Tyrkiet cirka 6,0. Hvad var tallet i 2007? er det rigtige svar 2,4, og svarintervallet for et korrekt svar er [1,9-2,9]. For mange af spørgsmålene er det ikke vigtigt at kende præcist det rigtige svar. Men det er vigtigt, at du har en cirka ide om, i hvilket interval det rigtige svar befinder sig. I mange af spørgsmålene og svarmulighederne er tallene og/eller procentangivelserne rundet op eller ned. Det er gjort dels for at anonymisere svarmulighederne, dels for at gøre det lettere at stille spørgsmålet. Feedback på Al kritik positiv som negativ - modtages med glæde. Det gælder både i forhold til regler og spørgsmålene. Også forslag til nye spørgsmål modtages med glæde. Kritik og feedback bedes sendt til WORLD CEO kan købes på På kan du også finde flere alternative spillemåder samt strategiske og taktiske anbefalinger til WORLD CEO. På kan du også købe brætspillet MUNDUS. I MUNDUS skal du opfylde din mission før de andre spillere. Det gør du ved at vælge den rigtige rute, svare rigtigt på spørgsmålene og forhindre modstanderne i at svare på deres spørgsmål, så de ikke kan opfylde deres mission. I MUNDUS gælder det om at kunne slå modspillerne både i strategi, taktik, viden og hurtighed. Du skal hele tiden være oppe på mærkerne for at udnytte dine Taktikkort samt undgå modstandernes. Der er utallige spillevariationer, så med MUNDUS får du i virkeligheden mange spil i ét. Spillet kan også tilpasses spillernes forskellige forudsætninger, så I f.eks. som familie med forskellig alder og viden kan spille på lige vilkår. s. 9

10 Ansvarsfraskrivelse World CEO bestræber sig på at sikre, at de informationer, der er i spillet, er korrekte og opdaterede, men World CEO giver ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed og påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler. Enhver anvendelse af spørgsmålene sker på eget ansvar. Mange af spørgsmålene er baseret på officielle eller delvist officielle statistiske kilder. Her skal det bemærkes, at statistik uanset hvor god og objektiv den er altid har mange fejlkilder. Og al statistik kan tolkes. Som Winston Churhill sagde: Den eneste statistik, du kan tro på, er den, du selv har manipuleret. Det er så vidt muligt tilstræbt at bruge de mest valide og officielle kilder. Men da mange af spørgsmålene er af mere kvalitativ karakter, vil der uundgåeligt være enkelte spørgsmål, hvor det korrekte svar kan diskuteres. På mange af spørgsmålene er der årstal på, da udviklingen ændrer sig fra år til år. Der er imidlertid enkelte nyere spørgsmål, hvor der ikke er årstal på, da udviklingen kun ændrer sig langsomt. Her er spørgsmålet baseret på oplysninger fra år 2010 og frem. Tak til Der skal lyde en STOR tak til Wikipedia. Stort set alle spørgsmålenes svaruddybninger er baseret på oplysninger fra Wikipedia. Nogle af svaruddybningerne er på engelsk, da de er taget fra den engelske Wikipedia-udgave. s. 10

11 s. 11

12 OVERBLIK OVER DE VIGTIGSTE REGLER FELTERNE PÅ SPILLEBRÆTTET: LANDER DU PÅ ET... Landefelt, kan du købe det pågældende land, hvis det ikke er købt i forvejen. Du skal ikke svare på et spørgsmål for at kunne købe landet. Vind-kapital-felt, skal du vælge en spørgsmålskategori. Du får $ ved korrekt besvarelse. Prøv lykken-felt, skal du trække et Lykkekort og gøre det, der står på kortet. Køb aktier-felt, har du mulighed for at købe op til to aktier (gerne i samme aktiekategori) efter eget valg til den gældende kurs. Du skal ikke svare på et spørgsmål for at kunne købe aktier. Aktiekursfelt, skal du vælge spørgsmålskategori og en aktiekategori, som du selv har aktier i. Svarer du rigtigt, får du 2000 $, og aktiekursen på den valgte aktiekategori stiger $. Aktiekurs/køb-felt, kan du enten købe 1-2 aktier eller forsøge at svare rigtigt på et spørgsmål for at få en aktiekurs til at stige $ samt få $ af Banken. Aktieduel-felt, kan du udfordre en modspiller til duel om en af dennes aktier. Du vælger, hvilken aktie der duelleres om. I får begge det samme spørgsmål. Din modspiller svarer først på spørgsmålet og kan kun miste sin aktie, hvis vedkommende svarer forkert, og du svarer rigtigt på spørgsmålet. GENERELLE REGLER Når det er din tur, og før du har slået med terningen, må du pantsætte, købe og sælge lande, aktier, Lykkekort osv. til de andre spillere eller til Banken. Du må slå igen efter et korrekt svar på et spørgsmål dog max tre gange pr. tur. Lander du direkte på Startfeltet, kan du købe et hvilket som helst ledigt land, og du kan vælge mellem de tre forskellige veje ud, som pilene angiver. Ved salg af et land til Banken får du 50 % af landets værdi (inklusiv etableret industri). Ved pantsætning af et land modtager du 50 % af landets oprindelige købspris fra Banken. Vil du genindløse landet, skal du betale 100 % af landets oprindelige købspris til Banken. Du kan etablere industri i landene, når du ejer alle 3 lande i den samme landekategori. Ejer du alle tre lande i den samme landekategori, og er der ikke etableret industri, skal modspillerne betale en overkurs på 100 % ift. den normale afgift. Du behøver ikke at etablere det samme antal industrier i alle landene. Hvis der først er etableret industri på en landeserie, kan der altid bagefter med det samme etableres industri. Du behøver ikke sælge hele landeserien til modspilleren, selvom der er etableret industri, men du kan vælge kun at sælge ét eller to af landene i landeserien. Lander du på en anden spillers land, hvor der er etableret industri, skal du kun betale halvdelen af landeafgiften, hvis du svarer korrekt på et spørgsmål. Aktiekursen falder ikke, når aktierne handles mellem spillerne. Sælger du aktier til Banken, får du 100 % af aktiernes aktuelle kursværdi. Men for hver aktie du sælger til Banken, falder aktiekursen $ (dog ikke hvis kursen er oppe på $). Sælger du alle seks aktier i den samme aktiekategori til Banken, får du en bonus på $ fra Banken. Dvs. du får $ i alt. Dine aktier og lande skal ligge, så modstanderne kan se dem. Du behøver ikke vise de andre spillere, hvor meget kapital du har. Alle handler mellem spillerne foregår efter de frie markedskræfter, hvilket vil sige, at du skal forhandle dig frem til prisen med spilleren, du sælger eller køber til. NÅR ALLE LANDENE ER SOLGT Lander du direkte på Startfeltet, kan du gå til et spillefelt efter eget valg eller udfordre en modspiller til duel om et af dennes lande (som modspilleren har et eller to af i en landeserie). Beløbet, du kan vinde på Vind-kapital-felterne fordobles til $.

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller Spillerne betaler med det samme prisen for de ejendomme,

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger.

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger. ALDER 8+ OPBEVARING 2-6 SPILLERE. Læg de 6 brikker i de særlige åbninger i bankørens bakke, så de ikke bliver ridset. 2. Vent på, at spilenheden slukker automatisk (den går i dvale, når den ikke har været

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html 1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold: Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort), Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler Formål med spillet

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Rev. 11.04.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil

Rev. 11.04.2014. Spilleregler: Bånd oversigt: Gevinst oversigt Featurespil Rev. 11.04.2014 Spilleregler Bånd oversigt Gevinst oversigt Featurespil Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat med den ønskede indsats. 50 øre 1 krone eller 5 kroner pr.

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr.

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr. Matador Problembeskrivelse Matador består af en spilleplade med 40 felter, biler (som udgør spillebrikker), to terninger, huse, hoteller, lykkekort, pengesedler og skødekort. Hvert felt har et nummer og

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 INDHOLD SPILLETS FORMÅL Spillet går ud på at bygge byen Metropol med en strategi, så din formue vokser, og du bliver den mest velhavende spiller ved spillets afslutning. Byggetilladelse

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012 Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

SPORTSNØRD. Spilleregler. Dette er ikke en spilleplade

SPORTSNØRD. Spilleregler. Dette er ikke en spilleplade SPORTSNØRD Spilleregler Dette er ikke en spilleplade Indhold 750 kort med tryk på begge sider (se et eksempel på side 6). Den røde forside består af tre spørgsmål og den grønne bagside af tre kategorier

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Spilleregler. Selve spillet: En spillers tur starter. aktie som bevis for købet. Efter betaling modtager man firmaets

Spilleregler. Selve spillet: En spillers tur starter. aktie som bevis for købet. Efter betaling modtager man firmaets Spilleregler Du skal bruge: 1 spilleplade. 1 terning. Flyttebrikker. 22 aktier. 20 lottokort. Pengesedler. Inden spillets start: Vælg en spiller til at styre banken. Hver spiller skal have 1 mio. ved spillets

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

22 aktier. serie. Stigningen fremgår af aktierne. Hvis man lander på et firma, der ikke. flere firmaer en spiller ejer i samme

22 aktier. serie. Stigningen fremgår af aktierne. Hvis man lander på et firma, der ikke. flere firmaer en spiller ejer i samme Spilleregler Du skal bruge: 1 spilleplade. 1 terning. Flyttebrikker. 22 aktier. 20 lottokort. Pengesedler. Inden spillets start: Vælg en spiller til at styre banken. Hver spiller skal have 1 mio. ved spillets

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere