Gymnastik 1920erne-30erne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnastik 1920erne-30erne"

Transkript

1 Gymnastik 1920erne-30erne Introduktion Da den officielle håndbog til indholdet i gymnastikundervisningen blev revideret i slutningen af 1800-tallet, blev også boldspil og de såkaldte Ordnende Lege også en del af de anbefalede aktiviteter. I samme periode begyndte flere pigeklasser også at få gymnastik, og den internationale pædagogiske tendens havde stor opmærksomhed på leg, sange og remser som en måde at aktivere og udvikle mindre børn på. Der findes dog også eksempler, fra op gennem 1800-tallet, på gymnastikhåndbøger, der anbefaler at eleverne (i 1800-tallet stort set kun drenge) har lege som Tagfat, Høg efter Due og Spring Buk og Ringspil som dele af gymnastikundervisningen. I begyndelsen af 1900-tallet nedsattes et Udvalg for danske Børns Fælleslege, der arbejdede for at give skoler bedre muligheder for at lære eleverne boldspil og lege, ved bl.a. at give økonomisk støtte til anlæggelse af boldbaner og indkøb af net og bolde og ved udgivelse af bøger om lege herunder sanglege og de såkaldte folkelege, som der også var en videnskabelig etnologisk interesse for i samtiden. De bestod især af forskellige behændigheds- eller kropøvelser, men også fx tovtrækning og blindebuk. I mange håndbøger og eksempler på gymnastiklektioner fra 1900-tallets første halvdel indgår sanglege således som et afvekslende element. Særligt for de yngste og blandede klasser og for de lidt større piger. Sanglegene indgik gerne i lektionens sidste halvdel, som et forfriskende element efter de forskellige øvelser med løb, efterligning og redskabsgymnastik. Fangelege og fri tumlen blev dog også anbefalet. Blandt de anbefalede sanglege er der mange, der endnu kendes som Bro Bro Bille, Jeg gik mig over sø og land, eller Save Save brænde. En del af disse sanglege blev også leget af eleverne (primært) pigerne selv i frikvartererne, men blev altså også igangsat af lærerne og har også været kendt af børn, der op gennem 1900-tallet havde gået i børnehave. Mange af sanglegene bliver stadig brugt i børnehaver og de yngste skoleklasser som rekreativt indslag, men bliver i langt mindre grad end tidligere leget på børnenes eget initiativ. Vi har i denne lektion, valgt at fokusere på sanglegene og ladet hele lektionen handle om disse. Man kan dog sagtens lege historiske lege, fælleslege, fangelege, spille bold eller lave fritstående gymnastikøvelser og afslutte gymnastiktimen med en eller to sanglege. Vær opmærksom på, at denne lektion vil tiltale pigerne mest. Man kan derfor overveje at slå sig sammen med en anden klasse og dele drengene og pigerne. Drengene kunne evt. lege boldlege, mens pigerne leger sanglege. Lektionen er dog afprøvet på både drenge og piger, med succes. 1

2 1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet set gennem leg og bevægelse i et historisk perspektiv. 2. Det sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får mulighed for at reflektere over bevægelses og legens betydning for skolelivet og kendskab til forskellige former for sangleg, hvor fantasi, samspil, rytme, rim og remser, fællesskab og bevægelse er centrale nøgleord. Man kan med fordel i denne lektion samarbejde med skolens musiklærer eller en lokal musikpædagog/ musiker evt. fra musikskolen. 2

3 Ideer til undervisningsforløb Varighed: ca. 45 min. Dette undervisningsforløb kan dog udvides som det passer bedst i planlægningen, eller splittes op og benyttes i frikvartererne. Målgruppe: klasse. Baggrundsartikler Børneliv og leg i et historisk perspektiv. Læs flere artikler omkring leg, på legeskab.dk. Eksempler på overordnede læringsmål Eleverne får indsigt i og forståelse for børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv. De får derved mulighed for at sætte leg, sang og bevægelse, herunder forskellige sanglege, i relation til en historisk og samfundsmæssig kontekst. Eleverne for mulighed for indsigt i forskellige sanglege. Eleverne arbejder gennem leg og bevægelse med sang, rytme, rim og remser, fantasi, bevægelse, samarbejde og fællesskab. Eleverne får mulighed for at deltage i sang- og bevægelseslege og arbejde aktivt med at udtrykke rim og remser. Eleverne får mulighed for at opnå viden om sammenhæng mellem musik, sang og bevægelsesudtryk. Eleverne får mulighed for at deltage i fællesdanse og opnå forståelse af og viden om rytme, form og dansetrin. Eleverne får kendskab til forskellige melodier, rytmer og sangtekster og mulighed for at være aktive sangere. Eleverne styrker gennem legen deres grov- og finmotoriske færdigheder. De får mulighed for bruge kroppen varieret og deltage aktivt i basal og alsidig bevægelse igennem legen. Der kan være forskellige indgange til dette undervisningsforløb: 1. Perspektivering gennem samtale med eleverne om skolelivet i perioden og introduktion af de forskellige sanglege, som lektionen indeholder. 2. I forbliver i rollen fra perioden og agerer som voksne eller som skolelærerne fra dengang og igangsætter sanglegene uden den indledende samtale. Vælger man denne form, hvor man spiller rollen, er det vigtigt enten sidst i timen eller sidst på dagen at samle op på elevernes oplevelser/ undervisningen og sætte denne i perspektiv til børnelivet fra perioden og læringsmålene. Vær opmærksom på, at 1. klasses elever kan have svært ved at relatere sig til ovennævnte rollespil. 3

4 Konkrete undervisningsideer Start lektionen med at tale med eleverne om, hvad de tror en sangleg er? Tal med eleverne om, hvad denne lektion indeholder og hjælp eleverne med at skabe et overblik over lektionen. Lad evt. eleverne ud fra dette fortælle, hvad de tror de skal/kan lære i denne lektion og samtal kort omkring lektionens læringsmål. Tal med eleverne om, hvorfor de tror at både små og store børn samt voksne tidligere legede sanglege. Tal med eleverne om, de kender nogle sanglege, og lad dem komme med nogle konkrete bud på sanglege de kender. Tal med eleverne om, hvorfra de kender disse? Tal med eleverne om gymnastik i skolen i et historisk perspektiv og tilgangen til sanglege som et stykke dansk kultur. Introducer eleverne for de sanglege I skal i gang med. Der vil være nogle sanglege, der kræver mere introduktion end andre. Start evt. med en sangleg, som de fleste elever i forvejen kender fx Bro bro brille. Det kan være en ide, at fortælle ganske kort om sanglegen, og hvad denne har været brugt til, og hvornår man tidligere legende denne, lige inden I skal i gang med den. Opsamling på lektionen og evt. læringsmål. Vær opmærksom på, at tiden løber hurtigt når man leger, og man når ofte ikke det, som er planlagt. Der er nedenfor udvalgte ideer til forskellige sanglege, der kan benyttes til inspiration. Find yderligere inspiration til andre sanglege under supplerende materialer. Det kan være en ide at afholde hele undervisningslektionen, der omhandler sanglege inkl. den indledende samtale udenfor, i gymnastiksalen, skolegården eller på et større fællesområde, således at man ikke bruger tid på at skulle ud af klasselokalet m.m. Sanglege kræver ofte mere plads, end man har i klasselokalet. Dette er dog helt afhængig af eleverne i den enkelte klasse, og den undervisningsform de i forvejen kender. Det kan være svært at skabe ro i uderummet til den indledende samtale, hvis eleverne ikke er vant til dette eller ikke har fået en klar introduktion til, hvad der skal ske. Når I skal i gang med at lege udendørs eller på større arealer, er det en god ide at starte med simple lege, som de fleste kender, uden for mange forklaringer. 4

5 Materialer: Evt. musikledsagelse. Der er ikke opsat konkrete læringsmål for denne lektion, da dette bør tage udgangspunkt i klassens sammensætning af elever og den undervisningsform der er mest hensigtsmæssigt for eleverne med de forudsætninger og kompetencer de har. Der er nedenfor opsat et eksempel på, hvordan man kan tænke konkrete læringsmål ind i denne lektion. Eksempler på konkrete læringsmål for denne lektion: Læringsmål A. Eleverne kan udtrykke sig ved brug af sang og bevægelse i sanglege. B. Eleverne kan bevæge sig i takt til musikken. C. Eleverne kan deltage i fællesdanse og har viden om rytme, form og dansetrin. Tegn på læring Eksempel: A. Eleverne kan udtrykke sig ved brug af sang og bevægelse i sanglege. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Eleven efterligner andres sang og bevægelse i sanglegen. Eleven kan sammensætte sang og bevægelses rigtigt i sanglegen. Eleven kan uden støtte fra underviseren lege sanglegen sammen med andre elever. Udfordring Eleven kan instruere andre elever i en sangleg, som eleven i forvejen kender. Kommentarer/ideer 5

6 Historiske sanglege 1. Bro bro brille! 1. Bro, bro, brille! Klokken ringer el ve, kejseren står på sit høje, hvide slot, så hvidt som et kridt, så sort som et kul. Fare, fare, krigsmand, døden skal du lide, den, som kommer allersidst, skal i den sorte gryde. Første gang så la r vi ham gå, anden gang så lige så, tredje gang så ta r vi ham og putter ham i gryden! Melodi og noder Find de oprindelige noder her Find akkorder til guitar her Hør Bro bro brille her To børn aftaler i hemmelighed, hvem der er sol og måne. De to børn stiller sig med løftede arme i bro, som de andre kan gå igennem. De andre går igennem i kæde. De har fat ved hinandens skuldre således, at den forreste har den efterfølgendes hænder på sine skuldre osv. Bag ved hinanden i kæde. Ved ordet gryde sænker sol og måne armene og fanger en af kæden. Den tilfangetagne bliver spurgt om hun/han vil være sol eller måne og svarer ved at hviske. Fangen stiller sig så bag ved enten sol eller måne alt efter, hvad hun har valgt. Til sidst kommer styrketræningen: De der står bag ved solen lægger armene om livet på den foran og på samme måde i månens lejr. Sol og måne trækkes fra hinanden. 6

7 2. Jeg gik mig over sø og land 1. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Trampeland, Trampeland, Trampeland, og alle dem, som trampe kan, de har hjemme i Trampeland. 2. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Pegeland, Pegeland, Pegeland, og alle dem, som pege kan, de har hjemme i Pegeland. 3. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Hinkeland, Hinkeland, Hinkeland, og alle dem, som hinke kan, de har hjemme i Hinkeland. 4. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Klappeland, Klappeland, Klappeland, og alle dem, som klappe kan, de har hjemme i Klappeland. 7

8 5. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Hoppeland, Hoppeland, Hoppeland, og alle dem, som hoppe kan, de har hjemme i Hoppeland. 6. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Nikkeland, Nikkeland, Nikkeland, og alle dem, som nikke kan, de har hjemme i Nikkeland. 7. Jeg gik mig over sø og land, da mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i Kysseland, Kysseland, Kysseland, og alle dem, som kysse kan, de har hjemme i Kysseland. Melodi og melodi her Hør Jeg gik mig over sø og land her Alle danser rundt i en ring med hinanden i hænderne. Når man synger sætningen jeg har hjemme i trampeland, tramper man rytmisk i gulvet og synger verset til ende. Således fortsættes der gennem de forskellige lande indtil turen endelig slutter i det meget spændende Kysseland. Lad eleverne på skift selv finde på flere forskellige vers. 8

9 3. Munken går i enge Munken går i enge de lange sommerdage, hvad gør han der så længe, o ja, hvad gør han der? Han plukker af de roser, han sanker af de bær, han plukker krusemynter alt til sin hjertenskær. Og munken breder ud sin kappe så blå og beder skønjomfru at knæle derpå. Kom fal-ri-de-ri-de-ral-la, kom fal-ri-de-ri-de-ral-la! Melodi og noder Hør melodien til Munken går i enge her Børnene går rundt i en kreds med hinanden i hænderne og synger: (Alle synger) 1. Munken går i enge de lange sommerdage, hvad gør han der så længe, o ja, hvad gør han der? 2. Han plukker af de roser, han sanker af de bær, han plukker krusemynter alt til sin hjertenskær. 3. Og munken breder ud sin kappe så blå og beder skønjomfru at knæle derpå. Kom fal-ri-de-ri-de-ral-la, kom fal-ri-de-ri-de-ral-la! 9

10 1. halvdel af børnene: Munken beder jomfruen at tage sig i favn. 2. halvdel: Svar: Ak, nej kære munke, det er ej min gavn. 1. halvdel: Munken byder jomfruen at rede sit hår. 2. halvdel: Svar: Nej, det vil jeg ikke, det gjorde jeg i går. 1. halvdel: Munken beder jomfruen at give sig et kys. Jomfru svarer: Ak nej kære munk, det er ej min lyst. Alle: Jomfruen rejser sig så let som en fjer, og munken bagefter så tung som en sten. Det barn, som kaldes munken er inde i kredsen og står stille med et tørklæde i hånden, indtil der synges: Munken breder ud. osv. så lægges tørklædet på jorden, og munken vælger en fra kredsen. Det barn, som kaldes jomfruen må sætte sig ved side af munken på tørklædet. De andre slutter kreds om dem, og holdende hinanden i hænderne danser de langsomt rundt og synger de to første linjer af sangen. Så synger det halve af kredsen (det ordnes før legen) første linje, osv. Jomfruen rejser sig når alle synger: Jomfruen rejser sig, hvilket synges hurtigt. Munken bagefter så tung som en sten synges meget langsomt. Munken må ikke rejse sig før ved det sidste ord. Først nu skilles kredsen. Alle løber, og den første, som munken fanger, skal være munk. Så begynder legen forfra igen. 10

11 4. Tornerose 1. Tornerose var et vakkert barn, vakkert barn, vakkert barn Tornerose var et vakkert barn vakkert barn! 2. Hun boede på sit høje slot - 3. Da kom den onde fe derind - 4. Nu skal du sove i hundrede år - 5. Da voksed op en tjørnehæk - 6. Og hækken voksed kæmpehøj - 7. Da kom den gode prins derind - 8. Nu skal du ikke sove mer - 9. Nu alle hjerter glæder sig - Melodi og noder Find akkorder til guitar her Hør Tornerose her Børnene går i 2 kredse: Hækken og slottet, den ene kreds (hækken) går uden om den anden i modsatte retning. Mens man syngere versene sker følgende: 1. Tornerose står inde i slottet, feen og prinsen står uden for hækken. 2. Den inderste kreds holder hænderne op, når der synges Hun boede på høje slot. Når verset er færdigt sænker de hænderne. 3. Feen kommer ind. 4. Hun rører ved Torneroses øjne og lægger hende ned. 5. Den yderste kreds holder hænderne op, når der synges Der voksede op en tjørnehæk. 6. Den yderste kreds holder hænderne endnu højere op, og gør kredsen mindre og presser den inderste kreds. 7. Prinsen forsøger at trænge gennem hækken, hvis han ikke er kommet igennem i sidste sætning skal kredsen lukke ham ind. 8. Prinsen tager Tornerose ved hånden og hjælper hende op. 9. Alle danser rundt i ring. Vær opmærksom på, at børnene alle gerne vil prøve at være prinsen og Tornerose. Men det kan være svært at holde koncentrationen for de andre børn. Skift evt. om på de to kredse, således at de der før var slottet, nu må være hækken. Leg evt. kun legen de to gange. 11

12 5. Ringen 1. Tag den ring og lad den vandre Fra den ene til de andre Skatten er gemt under himlen den blå Sig mig engang hvem tænker du på Luk øjnene op Så ser du det nok og tæl så til ti. Melodi og noder Hør Ta den ring og lad den vandre her Alle sidder i en rundkreds med hænderne fremme formet som en lille skål. En udvælges til at være ringbærer. Ringbæreren lukker hænderne forsigtigt om en ring. Alle lukker øjnene og synger, mens ringbæreren går fra hånd til hånd, og lader som om han afleverer ringen ved en let berøring ned hver enkeltes hænder. Et sted afleverer ringbæreren ringen uden at nogen bemærker det. Ringen skal afleveres, inden man når til teksten luk øjnene op. Når alle åbner øjnene, skal alle lukke hænderne så ingen kan se hvem, der har ringen. Ringbæreren tæller personer fra der, hvor han eller hun er kommet til: 1,2,3, 10. Den person, der er nr. 10 skal herefter gætte hvem, der har ringen. Jo færre gæt desto bedre. Den der havde ringen, bliver herefter ringbærer, og hele legen kan gentages, til man ikke orker mere. 12

13 6. Pigen og Rytteren 1. En pige gik i enge hun skulle skære strå, da kom en rytter ridende - å ja, ridende - bød hende stille stå. 2. Og hvorfor skal jeg stille stå og ikke skære strå? I aften, når jeg kommer hjem - å ja, kommer hjem - så vil min moder slå. 3. Så tager du en lille klud og binder om din tå, og siger du har skåret dig - å ja skåret dig - på det skarpe strå. 4. Du lær mig godt at lyve, det står mig ikke an. Nej, heller vil jeg sige - å ja, sige: - en rytter elsker mig. 5. Tra la Melodi og noder: Find de oprindelige noder her Find akkorder til guitar her Hør Pigen og rytteren her Alle børn står i en rundkreds. Mens man syngere versene sker følgende: Pigen går inde i en rundkreds og lader som om hun skærer strå. Så kommer rytteren. Hun står stille og taler med ham. Hun vil binde et lommetørklæde om sin tå. Men nej - hun fortryder. Ridderen og pigen danser. Mens børnene i rundkredsen synger tra la la. Ny rytter og pige udpeges. 13

14 7. Tavleleg (Vil du vil du...) 1. Vil du, vil du, vil du, vil du, vil du, med mig ud i marken gå? Ja men, ja men, ja men, ja men, ja men, her skal tred ve streger stå. 2. Se nu, se nu, se nu, se nu, se nu det vil ikke rigtigt gå! Ja så, ja så, ja så, ja så, ja så må du passe bedre på. Melodi og noder Find de oprindelige noder her Find akkorder til guitar her Hør 30 streger (Vil du vil du) her Børnene tegner en kridtstreg to gange for hvert taktslag, men ingen i pausen. Der skal til sidst stå 30 streger på tavlen eller papiret. Lad eleverne inden de begynder at tegne, klappe mens I synger, således at de alle kender rytmen og ved, hvornår de skal sætte stregerne. Variation Lad eleverne lytte til musikken og tælle takterne i stedet for. Tal evt. med eleverne om takter og dobbelttakter. Eleverne kan på skift synge for hinanden Man kan lade eleverne skrive tallene fra 1-40 med kridt i skolegården. For hvert taktslag hopper de to tal frem. De skulle gerne ende på nummer

15 8. Tyv, ja tyv 1. Tyv ja, tyv, det skal du være, for du stjal min lille ven, men jeg har det håb tilbage, at jeg får mig en igen. 2. Å ja, en igen, å ja, en igen. Å ja, en igen - en igen. Melodi og noder Find noder og akkorder her Se video her De dansende går parvis rundt i takt efter hinanden mens verset synges. Inde midt i kredsen står en tyv. Når tyven prikker en i kredsen på skulderen, skal disse to bytte plads og der er fundet en ny tyv. Den nye tyv kan umiddelbart med det samme gå i gang med at prikke en ny på skulderen. Man må ikke prikke den samme igen! På Åh ja må tyven pænt vente til der startes forfra på dansen. De dansende griber på dette slag hinanden omkring højre hånds tommeltot og trækker, så man (uden at vælte hinanden!) bytter plads. Dette gentages tre gange (start på åh ) hvorefter dansen starter forfra. Supplerende ideer Sanglege fra min skolegård. Lyt til udsendelsen fra DR P4 her Hej skal vi lege. Danselege udgivet af børneulykkesfonden i samarbejde med DGI. Hent frit PDFen her Sanglege med Shufflebook. Find dem her 15

Sanglege 1920erne-30erne

Sanglege 1920erne-30erne Sanglege 1920erne-30erne Introduktion Munken går i enge de lange sommerdage, Hvad gør han der sålænge? O ja, o ja, o ja! Han plukker af de roser og sanker af de bær Og af de krusemynter alt til sin hjerteskær.

Læs mere

En elefant kom marcherende. Tingelingelater

En elefant kom marcherende. Tingelingelater En elefant kom marcherende En elefant kom marcherende hen ad edderkoppens fine spind, fandt at vejen var så int'ressant, at den byder op endnu en elefant. To elefanter kom marcherende hen ad edderkoppens

Læs mere

Sang- og klappelege 1960erne-70erne

Sang- og klappelege 1960erne-70erne Sang- og klappelege 1960erne-70erne Introduktion Inspiration til frikvarteret. Munken går i enge de lange sommerdage, Hvad gør han der sålænge? O ja, o ja, o ja! Han plukker af de roser og sanker af de

Læs mere

Historiske lege 1860erne-70erne

Historiske lege 1860erne-70erne Historiske lege 1860erne-70erne Introduktion I 1800-tallet var der stor forskel på, om man var barn på landet eller i byen. Ud over skolegang indgik børn på landet på lige fod med de voksne i det daglige

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge24_superhelte_prinsesser.indd 1 06/07/10 11.41 Uge

Læs mere

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Introduktion Anskuelsesundervisning var en udbredt pædagogisk metode fra slutningen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet. Metoden gik ud på at få eleven til

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Sangbog. Junglegruppens. Caroline gi r os mad. Askfelt Børnehave. Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go

Sangbog. Junglegruppens. Caroline gi r os mad. Askfelt Børnehave. Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go Junglegruppens Sangbog Caroline gi r os mad Caroline gi r os mad, Ost på brød og mælk i fad, Maden den bli r ekstra go Når vi spiser den med ro. Værsgo. Askfelt Børnehave Hej hop og velkommen Røde, grønne,

Læs mere

Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver

Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver Dato Tema Sange Aktiviteter Medbring gerne 31. Januar Fastelavn Fastelavn er mit navn Fastelavnsforberedelser Saks 14. Februar Fastelavn Fastelavn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim Dialogisk læsning - Lotte Salling Trolderim DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE I OPLÆSNINGEN Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Trolderim af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. RIMORD: Eksempel:

Læs mere

3 x 1 times danseprogram til brug i skolen - et begyndermateriale

3 x 1 times danseprogram til brug i skolen - et begyndermateriale Forord I skolerne hersker der nok ingen tvivl om, at man for at tilgodese trinmål i såvel idræt som musik har brug for at inddrage dans i undervisningen. Der er nok heller ingen tvivl om det gavnlige ved

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang.

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang. Børn i bevægelse Legekoncept med 14 sjove lege Legene stimulerer børns motoriske udvikling og kan gøre bevægelse til det lette valg i hverdagen for professionelle, der arbejder med udvikling af børns motorik.

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV POWERPAUSER Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette

Læs mere

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet.

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet. 1.lektion Sang nr. 2 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, hvordan bogstaverne kommer til jorden. Det er vigtigt at have fokus på teksten. Denne sang handler om, at der findes røde

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Forslag til lege og aktiviteter Småbørn med høretab

Forslag til lege og aktiviteter Småbørn med høretab Forslag til lege og aktiviteter Småbørn med høretab Udarbejdet af Pia Solholt, psykolog Ninna Holst-Hansen, pædagogisk konsulent Birthe Hyldgaard Klausen, pædagogisk konsulent Tove Søby, pædagogisk konsulent

Læs mere

ktive fortællinger, rim og remser

ktive fortællinger, rim og remser Skrevet af Lotte Salling Illustreret af Jarl Egeberg ktive fortællinger, rim og remser dialogisk læsning med børn Bogen er skrevet med støtte fra Kunstrådets Litteraturpulje Indhold Aldersopdelt indholdsfortegnelse.....................................

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30.

Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30. Købe/Sælgedag: Vi har i år været nødt til at flytte vores købe/sælge dag, og i år er det derfor fredag d. 13. December kl. 13.30-15.30. Vi har de tidligere år set en tendens til, at der handles meget med

Læs mere

Med Jesus i båden -1

Med Jesus i båden -1 Med Jesus i båden -1 Jesus kalder Mål: At give børn en forståelse for, at Jesus kalder på dem og ønsker, at de skal følge ham i deres liv. Tekst: Mark. 1, 14-20 + Luk. 5, 1-11 (Jesus kalder sine disciple).

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling vol. 2 Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 SOCIALE BODY TWIST... 3 GRUPPE-JONGELERING... 5 SEND DEN RUNDT... 6 KOORDINATION TÆL TIL ABC...

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Med Jesus i båden -2

Med Jesus i båden -2 Med Jesus i båden -2 Jesus redder Mål: At opmuntre børnene. Vi fortæller dem, at Jesus kender den situation, de befinder sig i. Vi fortæller dem, at Jesus hører dem og hjælper dem, når de kalder på ham.

Læs mere

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN Tale-hørekonsulenterne PPR Brønderslev Tal med dit barn Børn lærer sprog, når de er sammen med vigtige personer i deres liv, især

Læs mere

Jeg er en vinder -7. Guds fulde rustning bøn

Jeg er en vinder -7. Guds fulde rustning bøn Jeg er en vinder -7 Guds fulde rustning bøn Mål: Vi fortæller børnene at vi altid skal holde fast ved bøn. Vi fortæller at bøn ikke kun er at sætte sig, folde hænderne og bede nogle sætninger, men bøn

Læs mere

Her kommer vi. Kan du imitere en frugt? Af Frits Ahlefeldt

Her kommer vi. Kan du imitere en frugt? Af Frits Ahlefeldt Her kommer vi Børnene deles i to lige store hold og de stiller sig overfor hinanden i hver sin ende af et afgrænset område. Hold 1 aftaler et dyr de vil imitere. Derefter tager børnene hinanden i hånden

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31.

HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31. HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Gud skabte jorden Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31 Budskabet: Gud skabte alt det smukke, fordi han elsker os. Kan

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

Bilag nr. 8: Interview med Lars

Bilag nr. 8: Interview med Lars Bilag nr. 8: Interview med Lars I: Se Lasse du tegnede denne her tegning i går. Kan du huske det? I: Kan du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvad der er på den? 5 L: Det det mig og min far på vej

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 Uge 23 Emne: Min krop Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge23_minkrop.indd 1 06/07/10 11.41 Uge 23 l Min krop Hipp har det bedre og nyser ikke

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Denne sangkuffert tilhører

Denne sangkuffert tilhører Denne sangkuffert tilhører #sangkuffert #sangdukke af @rocknrollhausfrau og @inainadk Mæ, siger det lille lam Mæ, si'r det lille lam, mor, jeg fryser, jeg vil hjem! Mæ, si'r det store får, vent, til aftenklokken

Læs mere

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Hej skal vi lege? Kontaktoplysninger Har din dagpleje, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker du at vide mere om bevægelsesugen

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE DEN KONKRETE FREMGANGSMÅDE Tekstliggørelse er med vilje en meget enkel metode, som ikke kræver specielle indkøb eller nye færdigheder. Det er vigtigt, fordi dagligdagen

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

GPS 32-36. Sådan kan det bruges. I hjemmet. Evangelisk Børnemission. I klubben I kirken På ferien. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 32-36. Sådan kan det bruges. I hjemmet. Evangelisk Børnemission. I klubben I kirken På ferien. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 32-36 Sådan kan det bruges I hjemmet Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 32: David salves til konge Nøglesætning: Gud ser dig og kender dit

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Tidsgruppe 0 10 minutter: Formel 1-kast med blød bold Der skal bruges to bløde bolde. Eleverne står i en tæt cirkel og bliver nummeret 1,2,1,2 etc

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA

TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA H E K S E N E S M A R A L D A TANKER OM TILBLIVELSEN AF HEKSEN ESMARALDA AF TINA BUCHHOLTZ Heksen Esmaralda med sin lille ven; Den tunesiske hattehund FEZ Østerlarsvej 13 8 2 1 0 Å r h u s V T: 2 6 8 2

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse

Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse Introduktion Ideen med Bamse på klassebesøg er, at eleverne i fællesskab med en slags maskot arbejder med emner, der har relation til det brede positive sundhedsbegreb.

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie.

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie. Vi er en familie -1 Bed Jesus om at hjælpe din familie. Mål: Børn lærer om familiens værdi. De lærer, at familiemedlemmer står sammen, er der for hinanden, elsker hinanden og hjælper hinanden. Børn opmuntres

Læs mere

Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde

Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde Projektet går ud på at alle børn (0-6 årige) i Aalborg Kommunes institutioner skal have Kroppen på Toppen ved at få mere fysisk aktivitet, flere

Læs mere

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16

Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Årsplanen for Børnehaveklassen 2015/16 Nord-Vest Privatskole er en skole med flest børn af irakisk og libanesisk herkomst. Vi bestræber os på, at udviklede de tosprogede børns danske og arabiske sprog

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -3 I Guds hånd kan jeg sejre Mål: At lære børnene, at de kan sejre, når de holder sig tæt til Gud. Selvom de føler, de oplever nederlag, vil de stadig få sejr til sidst. For Gud er med dem.

Læs mere

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON KOM I GANG KOM I GANG! Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb. I børneårene op til puberteten er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser

Læs mere

Vi er en familie -3. Alle folkeslag hører til samme familie

Vi er en familie -3. Alle folkeslag hører til samme familie Vi er en familie -3 Alle folkeslag hører til samme familie Mål: Børn lærer, at alle, som kender Jesus, hører til den samme familie, hvor Gud er vores far, og Jesus er vores storebror. Her er det lige meget,

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Tak Tik (Endeligt udkast) 8.A Sunds Skole

Tak Tik (Endeligt udkast) 8.A Sunds Skole Tak Tik (Endeligt udkast) Af 8.A Sunds Skole 1. INT. UDE I S GARAGE DAG (14), (14) og (14) kommer ind. De står derovre. Hun peger på nogle sodavand, som står på en reol. Lorte prøve. Ja! Hvem fanden ved

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Målgruppe: 4-6

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

Hovedformålet er, at børnene Ved, at giversind er en måde at tilbede på. Føler glæde over at give Viser det, ved at give glad og velvilligt

Hovedformålet er, at børnene Ved, at giversind er en måde at tilbede på. Føler glæde over at give Viser det, ved at give glad og velvilligt LEKTIE År B 3. kvartal Lektie 9 Den fattige enkes gave Ugens tekst og referencer: Luk 21,1-4. Mark 12,41-44. Den Store Mester, s. 418-420. Huskevers: Gud elsker en glad giver. (2 Kor 9,7) Hovedformålet

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

SMTTE for vikingetema

SMTTE for vikingetema SMTTE for vikingetema Sammenhæng: Der er vikingetema i Musikbørnehaven Mål: Vi understøtter sprogordene ved musik og sange. Vi sikre os at de nye børn på stuen bliver introduceret til børnehavens fællesrepertoire.

Læs mere

Sang- og klappelege 1960erne-70erne

Sang- og klappelege 1960erne-70erne Sang- og klappelege 1960erne-70erne Introduktion Inspiration til frikvarteret. Munken går i enge de lange sommerdage, Hvad gør han der sålænge? O ja, o ja, o ja! Han plukker af de roser og sanker af de

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

MAD-SVIN-ERI. 1 sund 2 3 4 5 6 7 8 9 10 usund 1 GUS

MAD-SVIN-ERI. 1 sund 2 3 4 5 6 7 8 9 10 usund 1 GUS MAD-SVIN-ERI Hvad vi skal lave er nu er at vi skal være mad detektiver, vi skal undersøge hvor sund eller usund mad er. Du vil sikkert blive overrasket. 1. Hvad tror du er sund og usund mad? Du har nu

Læs mere

Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik

Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik Børnehaven Røde Sol læreplan hverdagslivstema: Gymnastik Når vi arbejder med kroppen på legepladsen eller sørøverleg i gymnastiktimen, så arbejder vi med højre hjernehalvdels rumlige intelligens, som børnene

Læs mere

Hvad er det, du siger -2

Hvad er det, du siger -2 Hvad er det, du siger -2 Alt, hvad Gud siger, er sandt og godt. Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver, ligesom han har sagt sikken en magt

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand Introduktion til undervisningsmaterialet Min far og Vrede mand 1 Undervisningsmateriale til Min Far og Vrede Mand Kære lærer. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen.

Læs mere

Gud er min far -1. Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn

Gud er min far -1. Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn Gud er min far -1 Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn Mål: Børnene ser Guds egenskaber som far: kærlig, tilgivende, givende og omsorgsfuld og børnene lærer nye måder at prise Gud på

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Rita og Krokodille. Fisketuren. Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth. (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior)

Rita og Krokodille. Fisketuren. Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth. (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior) Rita og Krokodille Fisketuren Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior) 18.maj 2011 1 INT. S BADEVÆRELSE DAY Vi ser et badekar, fyldt med vand og legetøj.

Læs mere

EVA/IDA: cherrybombs. Tone Ottilie Frederiksen. tone

EVA/IDA: cherrybombs. Tone Ottilie Frederiksen. tone /: cherrybombs By Tone Ottilie Frederiksen tone SCENE 1. I EN HAVE. EXT. FORMIDDAG. Eva og ida sidder i en have i bare ben sammen i en havestol og hører musik i et fælles høretelefonssæt. Ida sidder halvt

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Huskevers: Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham (1 Mos 6,22)

Huskevers: Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham (1 Mos 6,22) LEKTIE År A 1. kvartal Lektie 5 Noa bygger en båd Ugens tekst og referencer: 1 Mos 6,5-18; Patriarker og Profeter kap. 8. Huskevers: Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham (1 Mos 6,22) Hovedformålet

Læs mere

Den nysgerrige. Hikegik - Niveau 1 - Trin for trin. Hikegik Niveau 1

Den nysgerrige. Hikegik - Niveau 1 - Trin for trin. Hikegik Niveau 1 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Spejdere går. Sådan har det altid været. Og det er stadig sjovt! Snør

Læs mere

Med Jesus i båden -3

Med Jesus i båden -3 Med Jesus i båden -3 Jesus udfordrer Mål: Forklar børnene, at Jesus udfordrer dem, der vil leve med ham, så de kan lære at stole på ham. På denne måde kan Jesus gøre det umulige igennem os. Tekst: Matt.

Læs mere