Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Sagsfremstilling: Omorganiseringen af lokalbaneselskaberne, som besluttet på bestyrelsesmødet den 24. april 2008, kører planmæssigt, om end med lidt forskellig hastighed, idet de selskabsretlige processer er forskellige for det enkelte selskab. Den aktuelle status er følgende: Lokalbaneselskabet i Region Hovedstaden Lokalbanen A/S. Den 17. november 2008 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Lokalbanen A/S og tilsvarende den 15. december 2008 i Hovedstadens Lokalbaner A/S dels for at vedtage en kapitalforhøjelse i Lokalbanen, dels for at opdatere de to selskabers vedtægter, blandt andet som følge af de aktieombytninger, der har fundet sted ved omorganiseringen. Lokalbanens kapitalforhøjelse på op til nominelt kr sker ved apportindskud af aktier i Hovedstadens Lokalbaner A/S, således at Movia og de kommunale aktionærer i Ho- Trafikselskabet Movia Bane 1/5

2 vedstadens Lokalbaner A/S indgår i aktieombytningen og indskyder HL aktier i stedet for aktier i Lokalbanen A/S. A/S Lyngby-Nærum Banen ønskede ikke at deltage i ombytningen. Kapitalforhøjelsen i Lokalbanen A/S blev således på nominelt kr Forhøjelsen skete til kurs 892,419 i overensstemmelse med vurderingsberetning afgivet af KPMG den 10. november Bestyrelsen i A/S Lyngby-Nærum Banen havde betinget selskabets deltagelse i aktieombytningen af, at selskabet fik genoverdraget arealer på strækningen fra kommunegrænsen ved Jægersborg Station til Nærum Station, i tilfælde af jernbanedriftens ophør på strækningen. En sådan aftale ville imidlertid indebære en væsentlig ændring af den allerede eksisterende aftale mellem A/S Lyngby-Nærum Banen og Hovedstadens Lokalbaner A/S om det omhandlede areal. Efter aktieombytningen fordeler ejerskabet til aktierne i Lokalbanen A/S (moderselskab) sig på følgende måde: Movia Ca. 85,5% Halsnæs Kommune Ca. 3,2% Stevns Kommune Ca. 2,7% Gribskov Kommune Ca. 2,4% Helsingør Kommune Ca. 2,1% Hillerød Kommune Ca. 2,0% Faxe Kommune Ca. 1,4% Køge Kommune Ca. 0,7% Efter aktieombytningen fordeler ejerskabet til aktierne i Hovedstadens Lokalbaner A/S (datterselskab) sig på følgende måde: 2/5

3 Lokalbanen A/S Ca. 75,1% A/S Lyngby-Nærum Banen Ca. 11,6% Diverse private aktionærer Ca. 13,3% Da der ved beslutningen om omorganiseringen af lokalbaneselskaberne blev givet udtryk for at regionerne ikke ønskede et krydsejerskab, vil der blive iværksat en aktieombytningsproces, således, at Stevns, Faxe og Køge kommuner tilbydes at ombytte deres aktier i Lokalbanen A/S med aktier i Regionstog A/S inden 30. juni Ved en ekstraordinær generalforsamling i Lokalbanen A/S den 4. februar 2009 skete der nyvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på baggrund af beslutningen den 11. september 2008 i Movias bestyrelse om sammensætning af de nye lokalbaneselskabers bestyrelser, således, at bestyrelsen nu består af: - Movias adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen - Movias banechef Tommy Frost - Jacob Fuchs Lokalbaneselskabet i Region Sjælland Regionstog A/S. Etableringen af Regionstog A/S som er blevet navnet på det nye lokalbaneselskab i Region Sjælland vil ske i nogle flere etaper end tilfældet med selskabet i Region Hovedstaden. Den 1. januar 2009 blev selve driften og medarbejdere på Østbanen overdraget til A/S Lollandsbanen, som vil være det fortsættende selskab. Lollandsbanen er nemlig det af selskaberne i Region Sjælland, der har de nyeste sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser, og der er derfor truffet aftale med Trafikstyrelsen om at disse myndighedspapirer skal danne baggrund for at Regionstog A/S, når selskabet senest den 1. juli 2009 er et samlet selskab, kan opnå både sikkerhedscertifikat som operatør og sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter. Overtagelsen af driften på Østbanen er forløbet gnidningsfrit og driften kører lige så stabilt som før overtagelsen. Der pågår p.t. afsluttende drøftelser med Lokalbanen A/S om Regionstogs køb af Hovedsta- 3/5

4 dens Lokalbaners aktiepost i busselskabet Østtrafik A/S, som er ejet 100% af Hovedstadens Lokalbaner A/S og som udfører kontraktkørsel for Movia, hovedsageligt i Region Sjælland selskabet er inden i en salgsproces, som snart forventes afsluttet. Herudover skal Regionstog købe Lokalbanens datterselskab LB Leasing 2 ApS, der blev etableret i 2007 for indkøb af 5 nye LINT-togsæt til Østbanen. Når dette selskab er købt, skal det også bruges til at leje/købe 2 LINT-togsæt fra Nordsjælland til brug på Østbanen, jævnfør tidligere trufne beslutninger herom. Den 6. januar 2009 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i A/S Lollandsbanen med et enkelt punkt på dagsordenen, nemlig ændring af selskabets vedtægters 1, hvor navnet A/S Lollandsbanen ændredes til Regionstog A/S (med binavnet A/S Lollandsbanen). Den 30. januar 2009 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i Regionstog A/S, hvor der skete en kapitalforhøjelse på nominelt kr til kurs ,90 (det vil sige kr ,00), hidrørende fra værdien af infrastrukturen på Østbanen, på baggrund af en vurderingsberetning fra december 2008, udarbejdet af KPMG. Da apportindskuddet er foretaget af den hidtidige ejer af infrastrukturen på Østbanen, nemlig Hovedstadens Lokalbaner A/S, er Hovedstadens Lokalbaner A/S således nu også aktionær i Regionstog A/S. Aktiefordelingen ser således ud: Movia 41,0% Lolland Kommune 19,6% Guldborgsund Kommune 6,6% Hovedstadens Lokalbaner A/S 32,8% Da der som nævnt under status vedrørende Lokalbanen A/S ikke er ønske om krydsejerskab, vil der i løbet af foråret 2009 blive iværksat en aktieombytningsproces, hvorved Stevns, Faxe og Køge kommuner bliver tilbudt at ombytte deres aktier i Lokalbanen A/S med aktier i Regionstog A/S for derved at have aktier i et jernbaneselskab, der ejer og udfører driften af Østbanen på Stevns. Efter afholdelse af de ordinære generalforsamlinger i Regionstog A/S (A/S Lollandsbanen) og Vestsjællands Lokalbaner A/S ultimo april 2009, bliver der udfærdiget fusionsredegørelse mv., således, at Vestsjællands Lokalbaner A/S fusioneres med Regionstog A/S inden udgangen af juni 2009 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Herefter er omorganiserin- 4/5

5 gen tilendebragt. Da etableringen af Regionstog A/S først er tilendebragt i løbet af juni måned, er det besluttet, at de nuværende selskabers bestyrelser fortsætter indtil fusionstidspunktet, og at det af Movias administration nedsatte Forberedelsesudvalg vedrørende Regionstog A/S (bestående af Movias administrerende direktør og banechef, samt direktøren for regional udvikling i Region Sjælland) også fortsætter sit virke indtil fusionstidspunktet, hvor nyvalg til bestyrelse vil finde sted. Økonomi: ingen Miljømæssige konsekvenser: ingen Behandling: Tidligere behandlet i bestyrelsen den 24. april 2008 og den 11. september Bilag: Ingen 5/5

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere