Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015."

Transkript

1 Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts Ørsted Kro A/S Ørsted Kros Venner Salg af aktier Generalforsamling Bestyrelsen dannes og konstitueres Overtagelse Fysisk arbejde 15/9-1/ Aktivitetsniveau og indhold aftales/planlægges Ordrebog Ordrebog Aktiviteter og facon i perioden inden Kirsten ansættes Ansættelse af forpagter - proces Ørsted Amatør Teater Marts 2014 ansættelse af Kirsten Hjemmeside Hjemmeside og facebookside Forretningsudvalg (1 møde/md.) Bestyrelsesmøder (6 stk./år) Bestyrelsesmøder (?? / år) 2 årlige strategimøder do Drifts- og anlægsbudget (start) Aktivitetsbudget (start) Hjælperkorpset Hjælperkorpset Daglig drift (bestyrelsens opgaver) Daglig drift (bestyrelsens opgaver) Fondsansøgninger Aktionærinfo (overordnet 4 stk/år) Venneinfo (aktiviteter) Anlægs- og driftsbudget Daglig drift fremadrettet Ideer til fremtiden (bygning/strategi) do Aktivitetstyper

2 Bestyrelsens beretning v/ formanen for Ørsted Kro A/S, Dag Kristiansen Kære generalforsamling. Det er mig en fornøjelse at aflægge den første beretning for Ørsted Kro A/S. Den 12. april 2013 sad 3 mænd omkring et spisebord. De 3 mænd var enige om, at hvis der skulle ske noget godt for Ørsted, var det afgørende at byens foreningsliv stod sammen. De 3 mænd var enige om at et køb af Ørsted Kro kunne være med til at danne rammen for et fælles samlingspunkt for byen. Den 12. og 19. juni 2013 var i alt mere en 60 Ørsted- borgere samlet på henholdsvis Ørsted Kro, og i Rougsøhallen, hvor planerne for købet af Ørsted Kro blev forelagt. Snakken og debatten var rigtig god, og der blev dannet en arbejdsgruppe, der skulle optage den endelige forhandling med den daværende ejer af kroen, Poul Hansen. Aktier for kr. solgt på 6 uger En flok på ca. 20 personer brugte perioden fra ultimo juni til ultimo august til at stemme dørklokker med det formål at sælge aktier i Ørsted Kro. På sidelinjen havde vi advokat Jørgen Lindhardt Steffensen, Grenå, og revisor Kurt Telling, Revision Randers, der løbende blev spurgt til råds i processen. Det lykkedes arbejdsgruppen og byen at indsamle i alt tkr i løbet af 6 uger. I perioden efter den officielle indsamlingsperiode, lykkedes det at sælge aktier for yderligere tkr. 105, og aktiekapitalen i Ørsted Kro A/S udgør i dag tkr fordelt på 473 aktionærer. Siden stiftelsen af selskabet har i alt 20 nye aktionærer ønsket at købe aktier i vores kro med et samlet beløb på tkr. 31. Såfremt vedtægtsændringen på dagens generalforsamling stemmes igennem, udgør vores aktiekapital herefter tkr Stiftelse den 2. september 2013 Ved vores første generalforsamling den 2. september 2013 deltog mere end 200 aktionærer. Denne deltagelse vidnede om at alle I, der har købt aktier i kroen også mente det. Arbejdsgruppen havde et håb og et ønske om stort fremmøde, og det blev til fulde indfriet. Det var en fornøjelse at kunne ønske byen tillykke med vores kro. På generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse til Ørsted Kro A/S, og en bestyrelse til Ørsted Kros Venner. Årsagen til denne konstruktion var, at Ørsted Kro A/S skulle have til opgave og have ansvar for selve bygningen og sørge for at der blev indgået en aftale med en forpagter om forpagtning af den kommercielle drift. Ørsted Kros Venner skulle have til opgave at stå for de kulturelle arrangementer på kroen i samarbejde med den nye forpagter. Ørsted Kro blev fysisk overdraget til os den 15. september Dette blev markeret ved et åbent hus, så alle de nye ejere kunne se hvad de havde købt. Nu var det en realitet, at Ørsted Kros A/S var blevet ejer af en kro.

3 Så gik vi i gang den 21. september Lørdag den 21. september 2013 var en helt fantastisk sensommerdag, og følgende bekræftede at dagen blev en rigtig god dag. Mere end 40 aktionærer havde valgt at komme til den første arbejdsdag på kroen. Bestyrelsen havde koordineret selve arbejdet lige fra oprydning i kælderen over afvaskning at køkken og bortkørsel af affald til fremstilling af mad til de mange hjælpere. Det viste sig allerede i løbet af dagen, at købet af Ørsted Kro åbenbart var meget mere end købet af en bygning. Købet skulle vise sig også at danne rammen for et socialt fællesskab på kryds og tværs af tidligere skel. Faktisk kan vi i dag sige, at en fremmed er en ven du ikke kender Ordrebogen var tom Ved overdragelsen af kroen var ordrebogen ikke just prangende. Den bestod af udlejning af 3 værelser i november 2013, og ellers bestod bogen alene af blanke sider. Tove vil på generalforsamling for Ørsted Kros Venner fortælle meget mere om livet på kroen i 2014, og den aktuelle ordrebog. En af bestyrelsens vigtigste opgaver udover at sikre renovering af kroen, så den blev formet som vi ønskede, og til de formål vi havde i tankerne, var etablering af en aftale med en forpagter. Forpagter sprang fra I efteråret og vinteren 2013/2014 kæmpede vi en hård kamp for at finde en forpagter, og pludselig lykkedes det. Vi fik underskrevet en kontakt, og alt tydede på at være fryd og gammen. Denne fryd varede kun 4 dage idet forpagteren havde fået kolde fødder. Der er sikkert ikke én årsag til at forpagteren sprang fra, men en kombination af en advokat udarbejdet kontrakt på 7 sider, en ordrebog, der var tom, en kro, der hidtil ikke havde været i traditionel drift, og samtidig tanken om at skulle arbejde sammen med 2 bestyrelser på i alt 11 personer, var formentlig ikke befordrende for en nyetableret forpagter. En ting var at meddele jer som aktionærer, at aftalen var faldet i vasken der skal jo to til en tango, MEN en kro uden forpagter var ikke en ønskværdig situation for kroen og byen, og de 2 bestyrelser måtte i tænkeboks igen. Kirsten som sendt fra himlen Som en stjerne opstår på himlen var vi heldige at Kirsten Kristensen pludselig dukkede op som sendt fra himlen. Kirsten var ikke interesseret i at være forpagter, men ville rigtig gerne være bestyrer af vores kro. Efter forholdsvis korte forhandlinger blev vi enige om vilkår og betingelser, og jeg kan vist på alles vegne sige, at valget af en bestyrer i stedet for en forpagter var det rigtige valg. Der var nu basis for at gøre kroens hjemmeside endnu mere aggressiv, og med en aktiv skribent og webmaster der brænder for denne opgave fik vores kro pludselig et nyt look udadtil, idet vi kunne tilbyde at gennemføre selskaber af mere kommerciel karakter.

4 Forretningsudvalg som bindeled Af administrative årsager valgte de to bestyrelser ved Kirstens tiltrædelse at etablere et forretningsudvalg. Forretningsudvalget skulle have til opgave at understøtte den direkte drift af kroen, og derved være bindeleddet mellem Kirsten og de to bestyrelser. Forretningsudvalget består at Tove fra Ørsted Kros Venner, Kirsten som den daglige leder af kroen, og Johnny og mig som repræsentanter for Ørsted Kros A/S. Forretningsudvalget afholder møde ca. en gang om måneden, og det er her mange af de løbende driftsrelaterede elementer behandles. Dette gør, at vi hurtigt kan tilpasse os, og at beslutninger ikke nødvendigvis behøver at afvente et bestyrelsesmøde i Ørsted Kros A/S eller i Ørsted Kros Venner. Mange af de elementer, der drøftes i bestyrelserne danner også grundlag for forretningsudvalgets beslutninger. Forretningsudvalget har også hvad angår 2015 sat rammerne for driftsbudgettet, og følger løbende udviklingen dette vil Tove fortælle mere om. Vigtigt med information til aktionærerne Når vi er en folkeejet kro, finder vi det også særdeles vigtigt og nødvendigt, at informere ejerkredsen om de ting der sker på vores kro, og ligeledes ønsker vi ved direkte mail at orientere om de aktiviteter, der sker i fremtiden. Derfor besluttede vi at der ca. hvert kvartal skal udsendes en aktionær og venneinfo, så alle på samme tid er orienteret om livet på kroen. Hjælperne en fantastisk gave Bestyrelsen i Ørsted Kro A/S afholder møde ca. 6 gange om året. Vi har nu fundet vores ben at stå på, og der er en god fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver. Bestyrelsesmedlemmerne har forskelligartede kompetencer, men dog mest med fokus på det administrative. Specielt derfor er det en fantastisk gave at vi har et hjælperkorps. De medlemmer af hjælperkorpset som bestyrelsen for Ørsted Kro A/S trækker hårdest på, er jer med bygningsfaglige og håndværksmæssige kompetencer. Uden at nævne navne på nogen, der har bistået med hjælpe vil jeg nævne: Etablering af scene med lys og lyd Daglige småreparationer Etablering af loft Når der er 2 bestyrelser, der skal trække samme vej, er det vigtigt at vi også med mellemrum ser hinanden. Bestyrelsen for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kros Venner afholder 2 årlige strategimøder. Det næste strategiseminar afholdes i april måned i år. Her er det planen at sætte rammen for hvad vil vi med vores kro, så der er en rød tråd mellem det Ørsted Kro A/S og Ørsted Kros Venner har på deres dagsorden, og de beslutninger, der træffes i de to bestyrelser. Hvordan går det med økonomien? Hvordan går det med økonomien? Det spørgsmål får vi med mellemrum.ved købet af Ørsted Kro havde vi udarbejdet såvel et anlægs- som et driftsbudget. Anlægsbudgettet foregav, at vi ville

5 investere ca. tkr. 200 i bygninger og diverse småinvesteringer, inventar m.v. I regnskabet vil I senere kunne se, at disse investeringer fremgår som omkostninger, og dette resulterer i at Ørsted Kro A/S har underskud i Dette underskud var forventet, og er ikke en overraskelse for bestyrelsen, men alene et spørgsmål om regnskabsteknik. Det samme vil gøre sig gældende for Ørsted Kros Venner. At starte op på ny, og ud fra et andet koncept, vil medføre en del éngangs investeringer og éngangs omkostninger. Derfor er det bestyrelsernes og revisors vurdering at første regnskab ikke et retvisende billede at den faktiske drift medmindre man gennemgår referaterne for alle bestyrelsesmøderne og sammenholder disse med det oprindelige budget og samtidig kigger alle bilagene igennem. Budgettet siger plus i 2015 Overordnet kan vi sige at bestyrelsen for Ørsted Kro A/S accepterer resultatet for det første regnskab under de givne omstændigheder, og under iagttagelse af de opstillede forudsætninger, og i større grad ser i retning af budget Budget 2015 er absolut realistisk opstillet, og vi følger budgettet tæt i forretningsudvalget. Det er vores vurdering, at regnskabet for 2015 bliver et plus, og det er rigtig flot, når vi tænker på, at Ørsted Kro reelt er en nystartet virksomhed. Pia vil efterfølgende gennemgå regnskabet for perioden 15/ / Venneforeningen har overtaget driften Siden ansættelsen af Kirsten har vi også ændret den praktiske håndtering og fordeling af omkostninger og indtægter. Det er i dag således at Ørsted Kro A/S er ejer af bygningen Ørsted Kro, og forestår vedligeholdelse og renovering. Ørsted Kros Venner står for al drift incl. administration af personale samt den daglige drift og de mange aktiviteter. Det vil Tove fortælle meget mere om. I praksis er der udarbejdet en lejekontrakt mellem Ørsted Kro A/S og Ørsted Kros Venner, hvor vennerne lejer kroen for et fast månedligt beløb, og traditionelle ejeromkostninger afholdes derved af Ørsted Kro A/S. Fået fra ELRO- fonden Fundraiser udvalg:i sommeren 2014 etablerede vi et fund raiserudvalg. Dette udvalg skulle have til opgave at søge fonde til de mange planlagte bygningsrenoveringer, vedligeholdelsesopgaver og nyindkøb. Vi har i alt søgt 8 fonde. Der er kommet svar med blandet succes. Ørsted Amatør Teater har fået tkr. 100 fra ELRO Fonden til etablering af scene incl. lys og lyd. Derudover har Norddjurs Kommunes foreningspulje støttet sidste års dilettant stykke med tkr. 8. Senest har vi fået bevilget tkr. 441 fra ELRO Fonden til isolering af loftrum over salen og nr. 13, nye lofter, nyt varmeanlæg samt til nye møbler i sal og nr. 13. Det største arbejde er gennemført, og vi slutter med at erhverve borde og stole inden sommerferien, når vi kender regningerne for de andre opgaver. Med hjælp fra et stort antal frivillige håndværkere, er det lykkedes at komme meget længere med projektet end forventet, og herfra skal lyde en stor tak til jer, der har gjort det muligt at gennemføre projektet.

6 Hvad viser fremtiden? Idet driften af Ørsted Kro nu i overvejende grad ligger ved Ørsted Kros venner bliver opgaverne for Ørsted Kro A/S at understøtte de tiltag som Vennerne finder på, samt støtte Kirsten i sit arbejde med at drive kroen. Bestyrelsens primære opgave bliver at sørge for at vedligeholdelsesstanden af selve krobygningen fortsat befinder sig på et niveau, der gør det attraktivt at være såvel gæst som ansat. Derudover har bestyrelsen ansvaret for at gennemføre bygningsmæssige tiltag herunder ansøgning til fonde med aktuelle og ønskelige projekter. Helt aktuelt har vi søgt Underværker, der er en fond under Real Dania om kr. 1 mio. til totalrenovering af kroens gård. Denne ønskes omdannet til en gårdhave med aktivitetsmuligheder, der samtidig kan skabe mulighed for at afholde arrangementer i gården. Her tænkes såvel på kommercielle arrangementer (bestilte fester m.v.) som på mere kulturelle aktiviteter. Underværker afgør i løbet af marts måned om vi kommer i betragtning. Hvis tommelfingeren vender op ad, prioriterer vi dette projekt i 2015, og sætter alle sejl til. Dette kræver en del frivillighed, som vi håber der er opbakning til. Hvis tommelfingeren vender nedad lever vi med gårdspladsen som der er indtil vi finder fonde, der kunne tænkes at ville støtte en gårdrenovering i et eller andet omfang. Totalrenovering af toiletter og indgang Hvis gårdhaveprojektet gennemføres er vores næste store projekt totalrenovering af toiletterne i tilknytning til forgangen samt etablering af handicapvenligt indgangsparti. Vi har tegninger og ansøgninger klar, og det er i øjeblikket planen at etablere 6 unisex toiletter + et handicaptoilet. For at bestyrelserne og de frivillige ikke skal hive livet ud af sig selv, har vi besluttet af afvente at søsætte dette projekt og undlade at sende fondsansøgninger, til det er afklaret om vi får midler til gårdhaveprojektet. Aktuelt har vi 3 store fonde i tankerne, som vi mener er oplagte bidragsydere til et toiletprojekt. Et projekt som dette vil løbe op i omegnen af kr afhængig af hvor stor en del der vil kunne klares ad frivillighedens vej. Udvidelse af køkkenet På den lidt længere bane er det forventningen at nedlægge det nuværende kontor bag krostuen. Dette kan med fordel lægges sammen med køkkenet, og derved fungere som enten grovkøkken eller tørlager. Og når vi er i gang med at røre ved baggangen, er det sikkert ikke nogen hemmelighed at toiletterne derude er saneringsmodne. Disse sidstnævnte projekter er ikke projektsat, men på ønskesedlen. Af driftsmæssige investeringer skal vi, når økonomien tillader det have erhvervet endnu en ovn eller udskiftet den eksisterende. På et tidspunkt giver vores opvaskemaskine sikkert også op. Sådan er det at drive kro det koster penge at tjene penge, og idet de faste omkostninger er forholdsvis høje, vil vi afvente med diverse investeringer til vi har pengene eller fondstilsagn. Da vi stiftede Ørsted Kro A/S meddelte vi, at det var hensigten at vedblive at være gældfrie.

7 Udvidelse af aktiekapitalen Antallet af aktionærer er ikke statisk. Vi får løbende nye aktionærer, og det er tænkeligt at vi i løbet af 2015 og 2016 vil gøre en indsats for at få endnu flere aktionærer. Ligeledes vil vi muligvis benytte os af muligheden for at sælge yderligere aktier til de eksisterende aktionærer, der allerede har aktier i kroen. Pengene fra salget af nye aktier vil blive anvendt til nye tiltag. Det er bestyrelsens holdning, at driften skal hvile i sig selv, men at det kan blive nødvendigt at udstede nye aktier, hvis det ikke er muligt at få fondsmidler til de projekterede tiltag. Siden stiftelsen af Ørsted Kro A/S, har bestyrelsen brugt tusindvis af timer på såvel administrativ som praktisk arbejde. Det har været en både sjov og lærerig tid. Der er ingen tvivl om at vi som individer i bestyrelsen er forskellige, men netop denne forskellighed har været vores styrke. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for et fantastisk godt samarbejde, og for at alle hver især tager ansvar for det vi aftaler. Det er en af de bærende kræfter i frivilligt samarbejde, og dermed en af forudsætningerne for at man ikke kører kold. Samtidig vil jeg også sige jer, der er aktionærer i vores kro tak for den tillid I har vist os, ved at fastholde jeres engagement, og endelig et kæmpe skulderklap til alle I frivillige, der har været med til at sikre at alle de igangsatte tiltag kan lykkes. Alle spørgsmål, der relaterer sigt til beretningen og Ørsted Kro A/S er meget velkommen nu, og vi vil svare på dem så godt som vi kan. Køb af Rougsøvej 120 Kroens naboejendom er blevet solgt på en tvangsauktion til den største kreditor, Landbrugets Real Kreditfond for kr. Ørsted Kro har afgivet et bud til kreditforening på køb af bygningen. Endnu er der dog ikke truffet nogen afgørelse.

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere