Levering af legetøj, institutionskøretøjer og institutionsmøbler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levering af legetøj, institutionskøretøjer og institutionsmøbler"

Transkript

1 Levering af legetøj, institutionskøretøjer og institutionsmøbler Info Version 3 URL Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse :18 Slutdato :00 Dokumentfrist :59 Ændret dato :18 Åbnings dato :00 Indkøber Firma Frederiksberg Kommune Addresse Smallegade 1 Postnr/By 2000 Frederiksberg Danmark Versions ændringer Modtagne skriftlige spørgsmål er besvaret pr. den 8. december Ændring af antallet af varelinjer på tilbudslisten til delaftale 1 Inden- og udendørs legetøj Udbyder er i forbindelse med spørgemøde afholdt den 7. december 2011 på Frederiksberg Rådhus blevet gjort opmærksom på, at tilbudslisten for delaftale 1 Inden- og udendørs legetøj omfatter en del varelinjer hvoraf Udbyder udelukkende har købt 5 enheder i Udbyder har derfor valgt at slette flere af de varelinjer, således at tilbudslisten for delaftale 1 Inden- og udendørs legetøj nu omfatter 269 varelinjer i stedet for 544 varelinjer. Dokumentation Udbyder har derudover besluttet, at der ønskes dokumentation for alle tilbudte varelinjer. Dette gælder både for de varelinjer tilbudsgiverne skal udfylde samt for varer tilbudt under øvrigt sortiment. Tilbudsgiver skal derfor indsætte link/henvisning til e-katalog, hjemmeside eller produktblad. Puslebordene er udskilt til varekategori for sig Udbyder har besluttet at pusleborde er en varekategori for sig, og pusleborde er derfor udskilt fra varekategorien borde i delaftale 3 Institutionsmøbler. Procentsatserne for vægtning af øvrigt sortiment (kolonne M under øvrigt sortiment) er tilsvarende ændret. En ny version af tilbudslisterne (dateret den 8. december 2011) samt en ny version af kravspecifikationen (dateret den 8. december 2011) er oploadet. Med venlig hilsen Kristine Tidemand Udbudskonsulent Side 1 af 65

2 Beskrivelse Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger Efter du har meldt din interesse skal du oprettes i Mercell dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på My Mercell for at se/downloade alle informationer. Med venlig hilsen Kristine Tidemand Udbudskonsulent CPV koder Kode Beskrivelse Cykler Legetøj Møbler Børnehavemøbler. Informationer Dato Navn Beskrivelse Side 2 af 65

3 :22 Skriftlige spørgsmål og ordregivers svar herpå. Dato: Skriftlige spørgsmål og svar Kommunen har modtaget nedenstående skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet og udarbejdet følgende svar på dem: Nr. Spørgsmål Svar 1 Tilbudslisten Vil I ikke uploade tilbudslisten som ikke-skrivebeskyttet, da listen så er meget nemmere at arbejde med for leverandørerne? Udbyder finder det mest hensigtsmæssigt, at de felter tilbudsgiverne ikke må skrive i er skrivebeskyttet, og derfor vil tilbudslisterne ikke blive oploadet som ikke-skrivebeskyttet. De felter i tilbudslisterne som udbyder ønsker, at tilbudsgiverne skal udfylde, er ikke-skrivebeskyttet. 2 Tildelingskriterier Vedr vurdering af sortimentsbredde - er det korrekt at det vurderes udfra celle O 545 for delaftale 1? Nej. Sortimentsbredden vurderes ud fra: Delkontrakt 1: celle N 572 i bilag 2, delkontrakt 2: celle N 58 i bilag 2, delkontrakt 3: celle N 95 i bilag 2. En tilrettet udgave af udbudsbetingelserne er nu oploadet. Den nye version af udbudsbetingelserne er dateret den De 2 øverste worddokumenter i udbudsmaterialet kan ikke åbnes. Dokumenterne er nu oploadet i pdf-format. 4 Vedr. udbudsmaterialet pkt. 7 underkriterium 1: Listepriserne skal være gældende fra 1. januar Hvor lang tid skal nettopriserne itilbudslisterne være gældende, og efter hvilke retningslinier kan man evt. hæve sine priser efter kontraktindgåelse? Hvor lang tid skal listepriserne være gældende? Priser reguleres i henhold til 8 i udkast til rammekontrakt. Side 3 af 65

4 Prisregulering beregnes ved, at listepriserne pr. enhed, jf. kolonne L i bilag 2, reguleres med udviklingen i nettoprisindekset i den mellemliggende periode. Nettoprisen i perioden fremkommer så ved at trække den tilbudte rabat fra den regulerede listepris pr. enhed. 5 Hvilken garanti skal der gives på produkterne? Udbyder henviser til kravspecifikationen pkt Krav til kvalitet: Tilbudsgiver skal som minimum yde 2 års garanti på alle leverede legetøjsprodukter. Tilbudsgiver skal som minimum yde 5 års garanti på stel på alle leverede institutionskøretøjer. Tilbudsgiver skal som minimum yde 10 års garanti på alle leverede institutionsmøbler. 6 Hvilken leveringstid forventer udbyder fra afgivelse af ordre til modtagelse af varer? Udbyder henviser til kravspecifikationen pkt Krav til levering: Delaftale 1 og 2 indendørs og udendørs legetøj og institutionskøretøjer: Leveringstiden må maksimalt være 10 kalenderdage. Delaftale 3 institutionsmøbler: Leveringstiden må maksimalt være 5 uger. 7 I kontraktoplægget 3 står der: Stk 3. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse. Hvike leveringsbetingelser gælder så? Udbyder henviser til kravspecifikationen pkt Krav til levering. Side 4 af 65

5 8 Skal alle ordrer over kr. 500 leveres fragtfrit? Hvis ja, hvor står det i udbudsmaterialet? Ja. Udbyder henviser til kravspecifikationen pkt Krav til levering. 9 Hvis ingen af de valgte leverandører har den vare, der efterspørges, må institutionen så købe varen hos en virksomhed, der ikke har aftale med den pågældende kommune? Det er udbyders hensigt, at alle udbyders indkøb på det udbudte område foretages hos de vindende tilbudsgivere (leverandørerne). Såfremt leverandørerne ikke kan levere den efterspurgte vare vil udbyder bestræbe sig på at finde en substitutionsvare, som leverandørerne kan levere. Såfremt leverandørerne hverken kan levere varen eller substitutionsvaren må udbyder købe varen andetsteds. 10 Hvor meget må mål / antal afvige på tilbudte produkter i forhold til varebeskrivelsen i tilbudslisten for at tilbuddet er konditionsmæssigt? Mål: Udbyder henviser til instruktionen til tilbudslisterne under faneblad 1 i tilbudslisterne, celler D Antal: Hvor der i tilbudslisterne, kolonne E (kolli) står anført antallet 1, ønskes pakningsantal på 1 i kolonne K (antal pr. pakning). Hvor der i tilbudslisterne, kolonne E (kolli) står anført andet end antallet 1, ønskes som udgangspunkt tilbud på det anførte antal. Dog vil varelinjer angivet med pakningsantal med op til det dobbelte blive taget i betragtning. Hvis der tilbydes et pakningsantal, som ligger uden for det dobbelte antal, vil varelinjen blive anset for ikke tilbudt, og udbyder vil indsætte højeste tilbudte pris, jf. Udbudsbetingelser, pkt. 7. Tildelingskriterium, ad) underkriterium 1: Økonomi, afsnit 3. Side 5 af 65

6 Tilbudsgivers tilbud vil således ikke blive anset som ukonditionsmæssigt, såfremt der bydes ind med andre pakningsstørrelser end dem angivet i kolonne E (kolli), medmindre tilbuddet som følge af ovenstående ikke vil blive anset som at leve op til kravet om, at tilbudsgiver skal kunne tilbyde 85% af varelinjerne, jf. Udbudsbetingelser, pkt. 7. Tildelingskriterium, ad) underkriterium 1: Økonomi, afsnit Vedr. linje 170 Maxi Konstruktionsbrikker i plast under inden- og udendørs legetøj. Dette produkt er udgået fra producenten. Trækkes det ud af udbuddet? Ja. Det er korrekt. Varen er udgået fra producenten. Varelinje nr. 170 Maxi konstruktionsbrikker, fås i basis-, neon- og pastelfarver, i plast, leveres i opbevaringskasse i plast. Sæt med ca brikker under inden- og udendørs legetøj trækkes ud. Nye tilbudslister er oploadet. 12 Aftalens økonomiske omfang I udbudsmaterialets punkt 3 opgavens omfang oplyses det, at der forventes indgået aftaler med 3-5 leverandører for hver af de 3 delaftaler Er det muligt, at byde på en eller flere af de 3 delaftaler? Kunne ordregiver måske med fordel tilbud: Det er muligt at byde ind på 1 eller flere delaftaler, hvis det er det, ordregiver mener med at der vælges 3-5 leverandører pr. delaftale. Ja. Det er muligt at byde på en eller flere delaftaler. Udbyder henviser til udbudsbekendtgørelsen, punkt II Med respekt for, at ordregiver i tilbudslisterne opgiver stk. forbrug på varelinjeniveau. Kan ordregiver oplyse volumen i kr./øre for hver enkelt delaftale evt. ved angivelsen af en samlet procentsats i forhold til de estimerede totalforbrug, således at tilbudsgiverne kender den enkelte delaftales omfang? Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune har desværre ikke mulighed for at dele volumen ud på de enkelte delaftaler. Side 6 af 65

7 Det er kun Gladsaxe Kommune og Herlev, der har mulighed herfor. 14 Sortimentsbredde Tilbudsgiver skal i skemaet for øvrigt sortiment for hver delaftale angive, hvor mange varelinjer indenfor hver kategori tilbudsgiver kan tilbyde udover de varelinjer tilbudslister indeholder Af tilbudslisten fremgår tallet vægtning 25 % på øvrigt sortiment - Hvorledes tænker ordregiver at anvende denne oplysning? Kolonne M under øvrigt sortiment indeholder en vægtning af antallet af varer tilbudt under hver enkelt varekategori. Denne vægtning er således ikke en vægtning af rabatsatsen. Rabatsatsen under øvrigt sortiment indhentes automatisk fra skemaet ovenfor, hvor tilbudsgiver har angivet rabatsatsen. Fx indhentes hvad tilbudsgiver har angivet i celle M9 automatisk til celle L 90. Kolonne M under øvrigt sortiment indgår derfor ikke i beregningen men er blot til information. 15 Sortimentsbredde Tilbudslisten omfatter den restgruppe af varelinjer som tilbudsgiver kan tilbyde inden for de udbudte varekategorier og som ikke er i tilbudslisterne. Øvrigt sortiment tages i brug i det omfang, at tilbudslisternes varelinjer ikke kan opfylde den enkelte institutions behov. Udbyder forbeholder sig ret til at se bort fra varer angivet som øvrigt sortiment, såfremt udbyder finder disse irrelevante i forhold til varekategorien Kan ordregiver blive mere specifik på, hvilke produkter der naturligt falder inden for varekategoriens øvrige sortiment. Tænker ordregiver at frasortere evt. af ordregiver kategoriserede irrelevante varelinjer før vurderingen at sortimentsbredden, og i så fald hvordan sikrer ordregiver i henhold til artikel 2s bestemmelser at sikre gennemsigtighed i kontraktens genstand? Udbyder mener her, at udbyder vil se bort fra varer, såfremt tilbudsgiver tilbyder varer under øvrigt sortiment, som ikke falder naturligt ind under den enkelte varekategori. Udbyder vil i det tilfælde frasortere varen/varerne før vurderingen af sortimentsbredden. Udbyder vil i tvivlstilfælde være mere tilbøjelig til at medtage den pågældende vare. Fx falder reservedele til cykler ikke naturligt ind under nogen varekategori under delaftale 2, og tilbudsgiver kan derfor ikke byde ind med Side 7 af 65

8 reservedele til cykler. Udbyder opfordrer tilbudsgiver til at differentiere mellem de enkelte delaftaler, således at der fx ikke bydes ind med 3-hjulede cykler under varekategorien store køretøjer og sneleg under delaftale 1, idet 3- hjulede cykler hører under delaftale Kravspecifikation: punkt 4,7 Institutionerne har ret til fortryde/ændre bestillinger og at returnere indtil 30 dage efter levering, såfremt det sker i ubrudt og i original emballage. Hvor ofte har ordregiver erfaring med, at dette har fundet anvendelse i de sidste 3 år Udbyder har desværre ikke mulighed for at fremskaffe denne information. 17 Vil udbyder Uddybe hvordan de 8 punkter i 23. Ændringer i kontraktgrundlaget i udkast til kontrakten kan foretages uden, at der sker en væsentlig ændring af vilkårene i kontraktens genstand? Og kan udbyder give nogle praktiske eksempler, hvordan 23 kan og vil blive anvendt? En ændring af kontraktgrundlaget i henhold til 23 er ikke pr. definition en væsentlig ændring. Fx kan bestemmelsen komme i anvendelse, såfremt antallet af institutioner leverandøren skal leveres til ændres i tilfælde af lukning/renovering. Derudover kan bestemmelsen komme i anvendelse, såfremt Udbyder ændrer e-handelssystem(er). Udbyder er bekendt med udbudsreglerne, og at udbyder ikke må foretage afgørende ændringer af kontraktens grundlæggende elementer. 18 Vi har fundet fejl i tilbudslisten, ark 3. kolonne M %-sats regnes ikke ud korrelkt hele vejen ned gennem kolonnen. Fejlen er rettet. Nye tilbudslister er oploadet. 19 I række kolonne M fremgår det, at %-rabatsatsen ved øvrigt Side 8 af 65

9 sortiment vægtes 25 % _ hvordan skal vi forstå det, når det af udbudsmaterialet fremgår at denne %-sats ikke vægtes? Udbyder henviser til svar på spørgsmål 14 ovenfor. 20 linie Borde med formica belægning. Formica er en speciel laminat serie fra producenten Riisfort. Er det muligt at I ændre det til "laminat" belægning så vi ikke er tvunget til at købe fra netop Riisfort? Udbyder accepterer laminat i stedet for formica. 21 linie10-15, 19-21, 22 og 23. Det er meget unormalt at have massive bøgeborde med laminat eller lineoleum overflade. Må kernen af border være MDF, spånplade eller finér? Udbyder accepterer, at kernen af bordet er MDF, spånplade eller finér. 22 I udbudsmaterialets side 4 står nævnt noget om aftalens økonomiske omfang. Hvis I ser på kommunernes budgetter for 2012, og bruger disse budgettal til at udregne omfanget af aftalerne, hvordan vil det så se ud? Udbyder har ikke mulighed for at udregne omfanget af aftalerne ud fra budgettet for Vil der blive tale om at anvende delydelsesreglen på dette udbuds kontrakter eller skal alt købes inden for disse rammeaftaler? Udbyder henviser til svar på spørgsmål 9. Hvorfor er de medsendte bilag skrevet i Word password-beskyttede? Udbyder ønsker ikke, at tilbudsgiver skal kunne rette i dokumenterne. 23 Kravspecifikationen Pkt : Side 9 af 65

10 Overfladebehandling på de tilbudte møbler må ikke indeholde PVC eller ftalater Venligst definér - hvad menes præcis med overfladebehandling? I tilfælde af PVC-holdige produkter, hvor tyk skal overfladebehandlingen da min. være? Kan udbyder acceptere støjdæmpende overflader på bordene, hvis det støjdæmpende produkt indeholder PVC? Overfladebehandling skal forstås helt bogstaveligt. De materialer overfladerne på møblerne er behandlet med må ikke indeholde PVC. Såfremt PVC er indkapslet acceptere udbyder varen. Udbyder stiller ikke krav til hvor tyk overfladebehandlingen skal være, hvis blot overfladebehandlingen ikke indeholder PVC. Udbyder accepterer ikke støjdæmpende overflader, såfremt det støjdæmpende produkt indeholde PVC og ikke er indkapslet. 24 Kravspecifikationen Pkt. 4.6.: Hvis en bestilt vare ikke kan leveres inden for leveringstiden, skal dette oplyses til bestilleren senest 2 efter ordreafgivelse, og der skal være mulighed for at annullere den pågældende vare i ordren. Hvis en bestilt vare er udgået, skal dette oplyses til bestilleren senest 2 dage efter ordreafgivelse. Senest 2 efter hvilken enhed er der her tale om? Er det 2 uger/dage. Der er her tale om 2 dage. 25 I Udbudsbetingelserne står: Side 10 af 65

11 Pkt. 11. Vareprøver Udbyder forbeholder sig dog retten til at rekvirere vareprøver eller anmode om yderligere dokumentation for at sikre, at udbuddets krav er opfyldt. Såfremt de tilbudte varer ikke opfylder udbudsmaterialets krav, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt og tilbuddet vil blive afvist. Hvor lang tid får vi til at levere vareprøvene? denne bør være min. 4 uger af hensyn til planlægning, og af hensyn til at det jo ikke er alle møbler, som lagerføres pga. fleksibiliteten i valg af møbler. Såfremt udbyder finder det nødvendigt at indhente vareprøver, vil leveringstiden være rimelig i forhold til de varer udbyder ønsker vareprøver på. Dette vil blive drøftet med de pågældende tilbudsgivere, hvorfra udbyder ønsker vareprøver. 26 Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Under borde: Bord i massiv bøg med formica belægning med ben i lakeret bøg Bord i massiv bøg med linoleum med ben i lakeret bøg Bord i massiv bøg med støjreducerende belægning med ben i lakeret bøg Det er ikke tidssvarende med borde udført i massiv bøg og herefter belagt med hhv. laminat, linoleum eller støjreducerende belægning. I dag er det mest brugte materiale ifm. produktion af borde en spånplade med massive eller abs-kanter, en krydsfinérplade eller mdf-plade belagt med hhv. laminat, linoleum eller støjreducerende belægning. Kan det ændres, så det er tilladt at byde ind med disse mere nutidige bordpladetyper? Side 11 af 65

12 Udbyder henviser til svar på spørgsmål Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Spørgsmål Hvem skal benytte de ønskede rulleborde? Række 16: Rullebord målene 65 x 65 x 65 cm er ikke anbefalelsesværdigt mht. højden. Højden bør være ca. 100 cm, da det ellers er uhensigtsmæssigt at køre med ift. arbejdshøjden. Rullebordet (række 25) skal benyttes af voksne og børn. Målene på rullebordet er ændret til L 65 x B 65 x H 80. Nye tilbudslister er oploadet. 28 Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Puslebordene skal kunne hæve/sænkes fra cm. Vil udbyder acceptere at de tilbudte borde kan hæve/sænkes fra 65 cm til 95/100 cm. Udbyder henviser til instruktion -fanebladet under tilbudslisterne. Heraf fremgår det, at målene må afvige med 20 % (række 39-40). 29 Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Stigen til puslebord skal have højde 50 cm. Kan udbyder acceptere en højde på 43,5 cm? Side 12 af 65

13 Udbyder henviser til svar på spørgsmål Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Da de mest gængse pusleborde på det danske marked i almindelighed oftest starter fra højde 65 cm, vil udbyder acceptere en afvigelse på +/- 15 %? Udbyder henviser til svar på spørgsmål Under stole, taburetter og tilbehør: Højstol i bøg med og uden bøjle, løse fodstøtter og ryglæn til højstol Kan gummitræ også accepteres i stedet for bøg? Udbyder accepterer ikke gummitræ i stedet for bøg. 32 Under garderober og tilbehør: Fritstående garderober er der tale om børnegarderober inddelt i rum pr. barn? Hvis dette er tilfældet så bør højden på 125 cm ændres til ca. 175 cm, da det ellers er en meget lav børnegarderobe? Børnegarderober til vægophæng er typisk ca. 150 cm høje og når børnegarderober er fritstående er de ca. 175 cm høje. Ja. Der er tale om børnegarderober inddelt pr. barn (række i delaftale 3). Højden er ændret i tilbudslisten til 170 cm. Side 13 af 65

14 Nye tilbudslister er oploadet. 33 Væghængte garderober er der tale om børnegarderober inddelt i rum pr. barn? Hvis dette er tilfældet så bør højden på 125 cm ændres til ca. 150 cm, da det ellers er en meget lav børnegarderobe? Børnegarderober til vægophæng er typisk ca. 150 cm høje. Ja. Der er tale om børnegarderober inddelt pr. barn (række i delaftale 3). Højden er ændret i tilbudslisten til 150 cm. Nye tilbudslister er oploadet. 34 Fritstående og væghængt garderobe med skab inklusiv 1 skohylde, 1 hattehylde og fodtøjsrist i birketræ, hvidpigmenteret. Hvad menes med skab? Er det en lille låge til at dække for et lille rum i en garderobe (mest anvendt)? Eller er der tale om en heldækkende låge for garderoben? Hvad menes med skohylde? Er det en ekstra hylde til fodtøj udover fodtøjsristen? Med skab menes hylde med låge. Der er ikke tale om en heldækkende låge til hele garderoben. Med skohylde menes der en ekstra skrå hylde/rist til sko/sutsko udover fodtøjsristen. 35 Fritstående og væghængt garderobe med 1 skohylde og fodtøjsrist i birketræ, hvidpigmenteret. Side 14 af 65

15 Ønskes der pris på en garderobe til børn uden nogen hylder? Normalt er der altid 1-2 hylder foroven og så en fodtøjsrist. (Noget skal jo holde sammen på garderoben foroven!) Rækken (for både fritstående og væghængte) bør streges, da denne er irrelevant, fordi de øvrige forespurgte garderobe-produkter dækker samme behov. Rækkerne Fritstående garderobe på fødder med 1 skohylde og fodtøjsrist i birketræ, hvidpigmenteret og Væghængt garderobe med 1 skohylde og fodtøjsrist i birketræ, hvidpigmenteret er slettet fra tilbudslisten. Nye tilbudslister er oploadet. 36 Under opbevaring: Reoler: For at kunne sammenligne priser bør der være krav til materiale. F.eks. birkekrydsfinér! Skal reolerne være inkl. bagbeklædning eller åbne (dvs. uden bagbeklædning)? Udbyder henviser til instruktion -fanebladet under tilbudslisterne. Heraf fremgår det, at møbler skal tilbydes primært i bøgetræ/alternativt i lyst træ, hvis ikke andet er angivet (række 38). 37 Skuffemøbel i bøg med 24 skuffer. Her er angivet Rum 35 x 35 cm. Hvad menes med rum 35 x 35 cm i forbindelse med skuffemøbel med 24 skuffer? Skuffemøbel menes et købmandsdisk-lignende møbel eller f.eks. et skuffemøbel, hvor skuffer kan være af plast? Side 15 af 65

16 Bøg menes massiv bøg eller kan bøgekrydsfinér accepteres? Målene for skuffemøbel er ændret i tilbudslisten til H 90 x B 150 x D 40. Derudover er materialet ændret til bøg/birk. Nye tilbudslister er oploadet. Skufferne skal også være af bøg/birk. Tilbudsgiver skal byde ind med massiv bøg/birk. 38 Under skum og sofaer: 6-kantet skum-ø Det er ikke almindeligt at bruge 6-kantet sofaer. Derimod bruges 8-kantede sofaer meget. Kan dette accepteres, når bare diameter, højde og tekstil-krav overholdes? Udbyder accepterer ikke en 8-kantet skum-ø under 6-kantet skum-ø. 39 Skumsæt af skumklodser For at kunne sammenligne priser, bør der her være angivet antal af klodser i skumsæt. Varelinjen er slettet fra tilbudslisterne. Nye tilbudslister er oploadet. 40 Side 16 af 65

17 Sækkestol Forventes det at sækkestolen har aftageligt betræk? Ja. Betrækket skal være aftageligt. Dette er tilføjet på tilbudslisterne. Nye tilbudslister er oploadet. 41 Vedr. tidligere stillede spørgsmål 5 vedr garanti på produkterne : Her svares min. 10 års garanti på alle leverede inst.møbler : - gælder dette også på elektriske pusleborde? Elektriske pusleborde/produkter vil fabrikanter af bordene ikke give garanti for udover købelovens betingelser, - det vil derfor være en meget lang garanti at skulle give som forhandler. ( Dermed ikke sagt, at produktet ikke vil kunne holde i den ønskede periode, - men for elektriske prod. synes det som leverandør at være en urimelig lang garantiperiode.) Garantiperioden for eldrevne pusleborde er ændret til 2 år. En tilrettet kravspecifikation er oploadet. 42 Har I billedmateriale el. en tegning af, hvad der menes med diagonal hjørnesofa med ryghynde? Udbyder mener med Diagonal hjørnesofa med ryghynde, at tilbudsgiver skal give tilbud på en trekantet skumsofa, som passer i et hjørne. Sofaen består af en firkantet madras, som kan sammenlægges til en højere trekantet madras, som derved kan anvendes som sofa. Ryghynden er enten fastspændt madrassen/sofaen eller i form af pude/puder. 43 Klodsesæt : Antal klodser pr sæt? Udbyder henviser til svar på spørgsmål Garderober : Der nævnes skohylde og fodtøjsrist : Skal skohylden forstås som sutskoholder? ( Fodtøjsrist er vel rørerne i bunden af garderoben ) Side 17 af 65

18 Udbyder henviser til svar på spørgsmål Væghængt bord i bøg/laminat som er opklappeligt : Der er forskel på prisen om det er i massiv bøg elle laminat, - hvilken af bordpladetyperne ønskes? Der ønskes tilbud på væghængt bord i bøg med laminat. Nye tilbudslister er oplaodet. 46 På spørgemødet i går fortalte administrerende direktør Jakob Münter, Leika, at han havde ringet til til dig vedrørende udbudsmaterialet og mundtligt havde stillet spørgsmål til og forslag til forbedring af det og havde fået et mundtligt svar fra dig. Det finder jeg kritisabelt, idet der i udbudsbetingelsernes pkt. 10, side 8 øverst står:... Alle spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles skriftligt via Mercellsystemet under fanen "Kommunikation".... Det får mig til at stille følgende spørgsmål: Kan Leika være konditionsmæssig, når man bevidst overtræder udbudsbetingelserne? Har udbyder overtrådt udbudsbetingelserne ved at svare på Leikas spørgsmål? Det er korrekt, at Jacob Münter fra Leika henvendte sig til Udbyder den 21. november Jacob Münter stillede ikke et spørgsmål, men gjorde alene Udbyder opmærksom på problemstillingen vedrørende tilbudslisternes omfang. Denne problemstilling blev også drøftet på spørgemødet den 7. december Udbyder har som følge heraf ikke besvaret spørgsmål telefonisk over for Leika eller over for andre leverandører for den sags skyld. Udbyder vil naturligvis ikke besvare spørgsmål telefonisk. Alle spørgsmål skal stilles som anført i udbudsbetingelserne, og vil derefter blive besvaret skriftligt. Leikas konditionsmæssighed påvirkes ikke af, at de har ringet til Udbyder. Nej. Udbyder har ikke overtrådt udbudsbetingelserne eller udbudsreglerne, jf. ovenstående. 47 Side 18 af 65

19 I kravspecifikationen pkt Institutionsmøbler : Overfladebehandling på de tilbudte møbler må ikke indeholde PVC el ftalater :. Gælder dette også for de ønskede plastkasser? Plastkasser uden PVC og ftalater er en del dyrere end de almindelige billige plastkasser, der ofte indeholder ovennævnte stoffer. Kravene til overfladebehandlingen gælder også for plastkasser. 48 Vedr spørgsmål 21 : i stedet for massiv bordplade m/ laminat osv accepteres pladekerne af MDF, spånplade el. finer : Denne tekst ses ikke tilrettet i tilbudsliste 3 : linje og l , hvor der stadig står massiv bøg? Udbyder ønsker stadig tilbud på pladekerne af massiv bøg, men kan acceptere pladekerne af MDF, spånplade el. finer. 49 Vedr. jeres svar til spørgsmål 36 : Der svares ikke på, om reoler ønskes leveret med- eller uden bagbeklædning. Såfremt der ikke tages stilling til dette, vil tilbuddene i disse linjer ikke være sammenlignelige, - da der selvfølgelig er stor prisforskel på, om reolerne har bagbeklædning eller ej? Der ønskes tilbud på garderober uden bagbeklædning. 50 I kravspecifikation pkt Institutionsmøbler står under : Rengøring : Der skal ikke være specielle vedligeholdelses krav til overfladerne. F.eks. plejemidler/sæber ( sæbespåner er OK ) : Dette harmonerer ikke med, at der i tilbudslisten ønskes pris på borde med linoleumsoverflade, - da disse netop kræver behandling med plejemiddel for ikke at udtørre og derved blive modtagelige for snavs og skidt. - ( Det er et gammelt husråd i institutionsverdenen, at man bare kan afvaske linoleumsoverflader med sæbespånevand, - men linoleumsfabrikanter fraråder dette, og anbefaler KUN brug af det dertil fremstillede plejemiddel, - hvilket jo i yderste konsekvens vil kunne betyde, at en evt. reklamation vil blive afvist, såfremt de ikke er rengjorte/ vedligeholdt efter anbefalingerne. Vil I derfor ændre på kravspecifikationerne vedr. linoleumsoverflader? Udbyder mener med formuleringen i kravspecifikationen Der skal ikke være specielle vedligeholdelses krav til overfladerne. F.eks. plejemidler/sæber (sæbespåner er ok), at institutionerne ikke ved normalt brug løbende skal vedligeholde med specielle plejemidler/sæber. Udbyder er bevidst om, at der på længere sigt kan opstå behov for anvendelse af specielle plejemidler/sæber til brug for grundigere rengøring. Derfor har Udbyder indsat følgende i kravspecifikationen: Der skal kunne rekvireres vejledning i vedligeholdelse og rengøring på samtlige tilbudte varer. Side 19 af 65

20 51 Linje 22 i tilbudslisten - væghængt bord : hvilken højde ønsker I det leveret i? Bordet skal have en højde på ca. 70 cm (+/- 20%) 52 I kravspecifikationen pkt. 4.6 står der noget om leveringsbetingelserne, men. Skal institutionsmøblerne leveres samlede? Det er ikke et krav, at institutionsmøblerne leveres samlet. 53 I henhold til instruktionsfanebladet har tilbudsgiver lov at tilbyde varer som ligger op til 20% af de opgivne ca. mål. Hvis i fx. skriver at et sæt skal indeholde dele. Er det så korrekt forstået at man kan tilbyde et sæt som indeholder 64 dele (80 minus 20%)? eller man må tilbyde et sæt som indeholder 120 dele (100 plus 20%)? Udbyder henviser til svar på spørgsmål linie 31 - her står at tilbyder skal udfylder min 21 varelinie. Da der samlet er 21 varelinie i køkkenkategorien, er det så ikke en fejl? Dette er en fejl. Det rigtige antal varelinjer, der skal udfyldes, er Ordregiver anfører i spørgsmål og svar 13 følgende: Spørgsmål nr. 13 Med respekt for, at ordregiver i tilbudslisterne opgiver stk. forbrug på varelinjeniveau. Kan ordregiver oplyse volumen i kr./øre for hver enkelt delaftale evt. ved angivelsen af en samlet procentsats i forhold til de estimerede totalforbrug, således at tilbudsgiverne kender den enkelte delaftales omfang? Svar nr. 13 Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune har desværre ikke mulighed for at dele volumen ud på de enkelte delaftaler. Det er kun Gladsaxe Kommune og Herlev, der har mulighed herfor. Genspørgsmål til svar til spørgsmål 13 I henhold til udbudsdirektivets 9, stk. 9 mener vi at kunne læse, at ordregiver pr. rammekontrakt skal oplyse - om ikke på vareniveau - men i hvert samlet kontraktsværdien af den enkelte delaftale, da det ellers ikke er gennemsigtigt for alle tilbudsgivere, hvad kontraktværdien anslåes til og det må derfor antages, at der i henhold til 2 ikke er ligebehandling, da den/de nuværende leverandør/leverandører har viden om ovenstående. Vi ønsker derfor at genspørge, om ordregiver vil oplyse kontraktsummen af Side 20 af 65

21 de enkelte delaftaler på rammeaftalerne Udbudsdirektivets art. 9, stk. 9 relaterer sig til beregning af offentlige kontrakters anslåede værdi, og ikke til Udbyders pligt til at oplyse værdien af hvert enkelt delkontrakt. For så vidt angår Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby- Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune har Udbyder ikke mulighed for at beregne de enkelte delkontrakters værdi, jf. svar på spørgsmål 13. Der henvises i øvrigt til prisskemaerne, hvor omfanget af køb på rammeaftalerne er estimeret. 56 Linie 38 og linie 39 i delaftale: tilbehør til højstole... Både ryglæn og fodstøtter er fastmonteret på stolen og ikke en almindelig reservedel - de udskiftes faktisk aldrig. Kan disse to linier fjernes fra listen? Varelinjerne 38 og 39 slettes fra tilbudslisten. Tilbudsgiver bedes anføre 0 kr. i kolonne L ved de to varelinjer. Dette medfører, at tilbudsgiver i varekategorien Stole, taburetter og tilbehør skal udfylde minimum 9 varelinjer for at tilbuddet er konditionsmæssig. 57 Spørgsmål 37 - mht. Skuffemøbel her ønskes pris på massiv bøg/birk. Og skufferne skal også være af bøg/birk. Er der her tale om skuffefronterne? Det vil være uforholdsmæssigt dyrt at producere selve skufferne i massiv bøg/birk hvor man i dag bruger et lige så holdbart men væsentlig billigere materiale f.eks. fyrretræ. Der er altså kun tale om selve siderne og bunden af skuffen og IKKE skuffefronten, hvor det bør være muligt at byde ind med anden træsort end massiv bøg/birk. Alternativt hvis man ikke vil acceptere fyrretræ, kan f.eks. bøgekrydsfinér/birkekrydsfinér accepteres som materiale på den usynlige del af skuffen i skuffemøblet? Udbyder ønske tilbud på skuffer af massiv bøg/birk. 58 Vedr jeres svar på spørgsmål 49, - hvor der spørges om REOLER skal være med- eller uden bagbeklædning : I henviser til spørgsmål 36, - og skriver at GARDEROBER ønskes uden bagbeklædning, - men det er ikke garderober, der spørges om, men REOLER- så jeres svar afklarer ikke spørgsmålet. Side 21 af 65

22 Garderober ønskes uden bagbeklædning. Reoler ønskes med bagbeklædning. Side 22 af 65

23 :40 Skriftlige spørgsmål og ordregivers svar herpå. Dato: Skriftlige spørgsmål og svar Kommunen har modtaget nedenstående skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet og udarbejdet følgende svar på dem: Nr. Spørgsmål Svar 1 Tilbudslisten Vil I ikke uploade tilbudslisten som ikke-skrivebeskyttet, da listen så er meget nemmere at arbejde med for leverandørerne? Udbyder finder det mest hensigtsmæssigt, at de felter tilbudsgiverne ikke må skrive i er skrivebeskyttet, og derfor vil tilbudslisterne ikke blive oploadet som ikke-skrivebeskyttet. De felter i tilbudslisterne som udbyder ønsker, at tilbudsgiverne skal udfylde, er ikke-skrivebeskyttet. 2 Tildelingskriterier Vedr vurdering af sortimentsbredde - er det korrekt at det vurderes udfra celle O 545 for delaftale 1? Nej. Sortimentsbredden vurderes ud fra: Delkontrakt 1: celle N 572 i bilag 2, delkontrakt 2: celle N 58 i bilag 2, delkontrakt 3: celle N 95 i bilag 2. En tilrettet udgave af udbudsbetingelserne er nu oploadet. Den nye version af udbudsbetingelserne er dateret den De 2 øverste worddokumenter i udbudsmaterialet kan ikke åbnes. Dokumenterne er nu oploadet i pdf-format. 4 Vedr. udbudsmaterialet pkt. 7 underkriterium 1: Listepriserne skal være gældende fra 1. januar Hvor lang tid skal nettopriserne itilbudslisterne være gældende, og efter hvilke retningslinier kan man evt. hæve sine priser efter kontraktindgåelse? Hvor lang tid skal listepriserne være gældende? Priser reguleres i henhold til 8 i udkast til rammekontrakt. Side 23 af 65

24 Prisregulering beregnes ved, at listepriserne pr. enhed, jf. kolonne L i bilag 2, reguleres med udviklingen i nettoprisindekset i den mellemliggende periode. Nettoprisen i perioden fremkommer så ved at trække den tilbudte rabat fra den regulerede listepris pr. enhed. 5 Hvilken garanti skal der gives på produkterne? Udbyder henviser til kravspecifikationen pkt Krav til kvalitet: Tilbudsgiver skal som minimum yde 2 års garanti på alle leverede legetøjsprodukter. Tilbudsgiver skal som minimum yde 5 års garanti på stel på alle leverede institutionskøretøjer. Tilbudsgiver skal som minimum yde 10 års garanti på alle leverede institutionsmøbler. 6 Hvilken leveringstid forventer udbyder fra afgivelse af ordre til modtagelse af varer? Udbyder henviser til kravspecifikationen pkt Krav til levering: Delaftale 1 og 2 indendørs og udendørs legetøj og institutionskøretøjer: Leveringstiden må maksimalt være 10 kalenderdage. Delaftale 3 institutionsmøbler: Leveringstiden må maksimalt være 5 uger. 7 I kontraktoplægget 3 står der: Stk 3. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse. Hvike leveringsbetingelser gælder så? Udbyder henviser til kravspecifikationen pkt Krav til levering. Side 24 af 65

25 8 Skal alle ordrer over kr. 500 leveres fragtfrit? Hvis ja, hvor står det i udbudsmaterialet? Ja. Udbyder henviser til kravspecifikationen pkt Krav til levering. 9 Hvis ingen af de valgte leverandører har den vare, der efterspørges, må institutionen så købe varen hos en virksomhed, der ikke har aftale med den pågældende kommune? Det er udbyders hensigt, at alle udbyders indkøb på det udbudte område foretages hos de vindende tilbudsgivere (leverandørerne). Såfremt leverandørerne ikke kan levere den efterspurgte vare vil udbyder bestræbe sig på at finde en substitutionsvare, som leverandørerne kan levere. Såfremt leverandørerne hverken kan levere varen eller substitutionsvaren må udbyder købe varen andetsteds. 10 Hvor meget må mål / antal afvige på tilbudte produkter i forhold til varebeskrivelsen i tilbudslisten for at tilbuddet er konditionsmæssigt? Mål: Udbyder henviser til instruktionen til tilbudslisterne under faneblad 1 i tilbudslisterne, celler D Antal: Hvor der i tilbudslisterne, kolonne E (kolli) står anført antallet 1, ønskes pakningsantal på 1 i kolonne K (antal pr. pakning). Hvor der i tilbudslisterne, kolonne E (kolli) står anført andet end antallet 1, ønskes som udgangspunkt tilbud på det anførte antal. Dog vil varelinjer angivet med pakningsantal med op til det dobbelte blive taget i betragtning. Hvis der tilbydes et pakningsantal, som ligger uden for det dobbelte antal, vil varelinjen blive anset for ikke tilbudt, og udbyder vil indsætte højeste tilbudte pris, jf. Udbudsbetingelser, pkt. 7. Tildelingskriterium, ad) underkriterium 1: Økonomi, afsnit 3. Side 25 af 65

26 Tilbudsgivers tilbud vil således ikke blive anset som ukonditionsmæssigt, såfremt der bydes ind med andre pakningsstørrelser end dem angivet i kolonne E (kolli), medmindre tilbuddet som følge af ovenstående ikke vil blive anset som at leve op til kravet om, at tilbudsgiver skal kunne tilbyde 85% af varelinjerne, jf. Udbudsbetingelser, pkt. 7. Tildelingskriterium, ad) underkriterium 1: Økonomi, afsnit Vedr. linje 170 Maxi Konstruktionsbrikker i plast under inden- og udendørs legetøj. Dette produkt er udgået fra producenten. Trækkes det ud af udbuddet? Ja. Det er korrekt. Varen er udgået fra producenten. Varelinje nr. 170 Maxi konstruktionsbrikker, fås i basis-, neon- og pastelfarver, i plast, leveres i opbevaringskasse i plast. Sæt med ca brikker under inden- og udendørs legetøj trækkes ud. Nye tilbudslister er oploadet. 12 Aftalens økonomiske omfang I udbudsmaterialets punkt 3 opgavens omfang oplyses det, at der forventes indgået aftaler med 3-5 leverandører for hver af de 3 delaftaler Er det muligt, at byde på en eller flere af de 3 delaftaler? Kunne ordregiver måske med fordel tilbud: Det er muligt at byde ind på 1 eller flere delaftaler, hvis det er det, ordregiver mener med at der vælges 3-5 leverandører pr. delaftale. Ja. Det er muligt at byde på en eller flere delaftaler. Udbyder henviser til udbudsbekendtgørelsen, punkt II Med respekt for, at ordregiver i tilbudslisterne opgiver stk. forbrug på varelinjeniveau. Kan ordregiver oplyse volumen i kr./øre for hver enkelt delaftale evt. ved angivelsen af en samlet procentsats i forhold til de estimerede totalforbrug, således at tilbudsgiverne kender den enkelte delaftales omfang? Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune har desværre ikke mulighed for at dele volumen ud på de enkelte delaftaler. Side 26 af 65

27 Det er kun Gladsaxe Kommune og Herlev, der har mulighed herfor. 14 Sortimentsbredde Tilbudsgiver skal i skemaet for øvrigt sortiment for hver delaftale angive, hvor mange varelinjer indenfor hver kategori tilbudsgiver kan tilbyde udover de varelinjer tilbudslister indeholder Af tilbudslisten fremgår tallet vægtning 25 % på øvrigt sortiment - Hvorledes tænker ordregiver at anvende denne oplysning? Kolonne M under øvrigt sortiment indeholder en vægtning af antallet af varer tilbudt under hver enkelt varekategori. Denne vægtning er således ikke en vægtning af rabatsatsen. Rabatsatsen under øvrigt sortiment indhentes automatisk fra skemaet ovenfor, hvor tilbudsgiver har angivet rabatsatsen. Fx indhentes hvad tilbudsgiver har angivet i celle M9 automatisk til celle L 90. Kolonne M under øvrigt sortiment indgår derfor ikke i beregningen men er blot til information. 15 Sortimentsbredde Tilbudslisten omfatter den restgruppe af varelinjer som tilbudsgiver kan tilbyde inden for de udbudte varekategorier og som ikke er i tilbudslisterne. Øvrigt sortiment tages i brug i det omfang, at tilbudslisternes varelinjer ikke kan opfylde den enkelte institutions behov. Udbyder forbeholder sig ret til at se bort fra varer angivet som øvrigt sortiment, såfremt udbyder finder disse irrelevante i forhold til varekategorien Kan ordregiver blive mere specifik på, hvilke produkter der naturligt falder inden for varekategoriens øvrige sortiment. Tænker ordregiver at frasortere evt. af ordregiver kategoriserede irrelevante varelinjer før vurderingen at sortimentsbredden, og i så fald hvordan sikrer ordregiver i henhold til artikel 2s bestemmelser at sikre gennemsigtighed i kontraktens genstand? Udbyder mener her, at udbyder vil se bort fra varer, såfremt tilbudsgiver tilbyder varer under øvrigt sortiment, som ikke falder naturligt ind under den enkelte varekategori. Udbyder vil i det tilfælde frasortere varen/varerne før vurderingen af sortimentsbredden. Udbyder vil i tvivlstilfælde være mere tilbøjelig til at medtage den pågældende vare. Fx falder reservedele til cykler ikke naturligt ind under nogen varekategori under delaftale 2, og tilbudsgiver kan derfor ikke byde ind med Side 27 af 65

28 reservedele til cykler. Udbyder opfordrer tilbudsgiver til at differentiere mellem de enkelte delaftaler, således at der fx ikke bydes ind med 3-hjulede cykler under varekategorien store køretøjer og sneleg under delaftale 1, idet 3- hjulede cykler hører under delaftale Kravspecifikation: punkt 4,7 Institutionerne har ret til fortryde/ændre bestillinger og at returnere indtil 30 dage efter levering, såfremt det sker i ubrudt og i original emballage. Hvor ofte har ordregiver erfaring med, at dette har fundet anvendelse i de sidste 3 år Udbyder har desværre ikke mulighed for at fremskaffe denne information. 17 Vil udbyder Uddybe hvordan de 8 punkter i 23. Ændringer i kontraktgrundlaget i udkast til kontrakten kan foretages uden, at der sker en væsentlig ændring af vilkårene i kontraktens genstand? Og kan udbyder give nogle praktiske eksempler, hvordan 23 kan og vil blive anvendt? En ændring af kontraktgrundlaget i henhold til 23 er ikke pr. definition en væsentlig ændring. Fx kan bestemmelsen komme i anvendelse, såfremt antallet af institutioner leverandøren skal leveres til ændres i tilfælde af lukning/renovering. Derudover kan bestemmelsen komme i anvendelse, såfremt Udbyder ændrer e-handelssystem(er). Udbyder er bekendt med udbudsreglerne, og at udbyder ikke må foretage afgørende ændringer af kontraktens grundlæggende elementer. 18 Vi har fundet fejl i tilbudslisten, ark 3. kolonne M %-sats regnes ikke ud korrelkt hele vejen ned gennem kolonnen. Fejlen er rettet. Nye tilbudslister er oploadet. 19 I række kolonne M fremgår det, at %-rabatsatsen ved øvrigt Side 28 af 65

29 sortiment vægtes 25 % _ hvordan skal vi forstå det, når det af udbudsmaterialet fremgår at denne %-sats ikke vægtes? Udbyder henviser til svar på spørgsmål 14 ovenfor. 20 linie Borde med formica belægning. Formica er en speciel laminat serie fra producenten Riisfort. Er det muligt at I ændre det til "laminat" belægning så vi ikke er tvunget til at købe fra netop Riisfort? Udbyder accepterer laminat i stedet for formica. 21 linie10-15, 19-21, 22 og 23. Det er meget unormalt at have massive bøgeborde med laminat eller lineoleum overflade. Må kernen af border være MDF, spånplade eller finér? Udbyder accepterer, at kernen af bordet er MDF, spånplade eller finér. 22 I udbudsmaterialets side 4 står nævnt noget om aftalens økonomiske omfang. Hvis I ser på kommunernes budgetter for 2012, og bruger disse budgettal til at udregne omfanget af aftalerne, hvordan vil det så se ud? Udbyder har ikke mulighed for at udregne omfanget af aftalerne ud fra budgettet for Vil der blive tale om at anvende delydelsesreglen på dette udbuds kontrakter eller skal alt købes inden for disse rammeaftaler? Udbyder henviser til svar på spørgsmål 9. Hvorfor er de medsendte bilag skrevet i Word password-beskyttede? Udbyder ønsker ikke, at tilbudsgiver skal kunne rette i dokumenterne. 23 Kravspecifikationen Pkt : Side 29 af 65

30 Overfladebehandling på de tilbudte møbler må ikke indeholde PVC eller ftalater Venligst definér - hvad menes præcis med overfladebehandling? I tilfælde af PVC-holdige produkter, hvor tyk skal overfladebehandlingen da min. være? Kan udbyder acceptere støjdæmpende overflader på bordene, hvis det støjdæmpende produkt indeholder PVC? Overfladebehandling skal forstås helt bogstaveligt. De materialer overfladerne på møblerne er behandlet med må ikke indeholde PVC. Såfremt PVC er indkapslet acceptere udbyder varen. Udbyder stiller ikke krav til hvor tyk overfladebehandlingen skal være, hvis blot overfladebehandlingen ikke indeholder PVC. Udbyder accepterer ikke støjdæmpende overflader, såfremt det støjdæmpende produkt indeholde PVC og ikke er indkapslet. 24 Kravspecifikationen Pkt. 4.6.: Hvis en bestilt vare ikke kan leveres inden for leveringstiden, skal dette oplyses til bestilleren senest 2 efter ordreafgivelse, og der skal være mulighed for at annullere den pågældende vare i ordren. Hvis en bestilt vare er udgået, skal dette oplyses til bestilleren senest 2 dage efter ordreafgivelse. Senest 2 efter hvilken enhed er der her tale om? Er det 2 uger/dage. Der er her tale om 2 dage. 25 I Udbudsbetingelserne står: Side 30 af 65

31 Pkt. 11. Vareprøver Udbyder forbeholder sig dog retten til at rekvirere vareprøver eller anmode om yderligere dokumentation for at sikre, at udbuddets krav er opfyldt. Såfremt de tilbudte varer ikke opfylder udbudsmaterialets krav, vil tilbuddet blive betragtet som ukonditionsmæssigt og tilbuddet vil blive afvist. Hvor lang tid får vi til at levere vareprøvene? denne bør være min. 4 uger af hensyn til planlægning, og af hensyn til at det jo ikke er alle møbler, som lagerføres pga. fleksibiliteten i valg af møbler. Såfremt udbyder finder det nødvendigt at indhente vareprøver, vil leveringstiden være rimelig i forhold til de varer udbyder ønsker vareprøver på. Dette vil blive drøftet med de pågældende tilbudsgivere, hvorfra udbyder ønsker vareprøver. 26 Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Under borde: Bord i massiv bøg med formica belægning med ben i lakeret bøg Bord i massiv bøg med linoleum med ben i lakeret bøg Bord i massiv bøg med støjreducerende belægning med ben i lakeret bøg Det er ikke tidssvarende med borde udført i massiv bøg og herefter belagt med hhv. laminat, linoleum eller støjreducerende belægning. I dag er det mest brugte materiale ifm. produktion af borde en spånplade med massive eller abs-kanter, en krydsfinérplade eller mdf-plade belagt med hhv. laminat, linoleum eller støjreducerende belægning. Kan det ændres, så det er tilladt at byde ind med disse mere nutidige bordpladetyper? Side 31 af 65

32 Udbyder henviser til svar på spørgsmål Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Spørgsmål Hvem skal benytte de ønskede rulleborde? Række 16: Rullebord målene 65 x 65 x 65 cm er ikke anbefalelsesværdigt mht. højden. Højden bør være ca. 100 cm, da det ellers er uhensigtsmæssigt at køre med ift. arbejdshøjden. Rullebordet (række 25) skal benyttes af voksne og børn. Målene på rullebordet er ændret til L 65 x B 65 x H 80. Nye tilbudslister er oploadet. 28 Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Puslebordene skal kunne hæve/sænkes fra cm. Vil udbyder acceptere at de tilbudte borde kan hæve/sænkes fra 65 cm til 95/100 cm. Udbyder henviser til instruktion -fanebladet under tilbudslisterne. Heraf fremgår det, at målene må afvige med 20 % (række 39-40). 29 Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Stigen til puslebord skal have højde 50 cm. Kan udbyder acceptere en højde på 43,5 cm? Side 32 af 65

33 Udbyder henviser til svar på spørgsmål Tilbudsskemaet bilag 2 Institutionsmøbler Da de mest gængse pusleborde på det danske marked i almindelighed oftest starter fra højde 65 cm, vil udbyder acceptere en afvigelse på +/- 15 %? Udbyder henviser til svar på spørgsmål Under stole, taburetter og tilbehør: Højstol i bøg med og uden bøjle, løse fodstøtter og ryglæn til højstol Kan gummitræ også accepteres i stedet for bøg? Udbyder accepterer ikke gummitræ i stedet for bøg. 32 Under garderober og tilbehør: Fritstående garderober er der tale om børnegarderober inddelt i rum pr. barn? Hvis dette er tilfældet så bør højden på 125 cm ændres til ca. 175 cm, da det ellers er en meget lav børnegarderobe? Børnegarderober til vægophæng er typisk ca. 150 cm høje og når børnegarderober er fritstående er de ca. 175 cm høje. Ja. Der er tale om børnegarderober inddelt pr. barn (række i delaftale 3). Højden er ændret i tilbudslisten til 170 cm. Side 33 af 65

34 Nye tilbudslister er oploadet. 33 Væghængte garderober er der tale om børnegarderober inddelt i rum pr. barn? Hvis dette er tilfældet så bør højden på 125 cm ændres til ca. 150 cm, da det ellers er en meget lav børnegarderobe? Børnegarderober til vægophæng er typisk ca. 150 cm høje. Ja. Der er tale om børnegarderober inddelt pr. barn (række i delaftale 3). Højden er ændret i tilbudslisten til 150 cm. Nye tilbudslister er oploadet. 34 Fritstående og væghængt garderobe med skab inklusiv 1 skohylde, 1 hattehylde og fodtøjsrist i birketræ, hvidpigmenteret. Hvad menes med skab? Er det en lille låge til at dække for et lille rum i en garderobe (mest anvendt)? Eller er der tale om en heldækkende låge for garderoben? Hvad menes med skohylde? Er det en ekstra hylde til fodtøj udover fodtøjsristen? Med skab menes hylde med låge. Der er ikke tale om en heldækkende låge til hele garderoben. Med skohylde menes der en ekstra skrå hylde/rist til sko/sutsko udover fodtøjsristen. 35 Fritstående og væghængt garderobe med 1 skohylde og fodtøjsrist i birketræ, hvidpigmenteret. Side 34 af 65

35 Ønskes der pris på en garderobe til børn uden nogen hylder? Normalt er der altid 1-2 hylder foroven og så en fodtøjsrist. (Noget skal jo holde sammen på garderoben foroven!) Rækken (for både fritstående og væghængte) bør streges, da denne er irrelevant, fordi de øvrige forespurgte garderobe-produkter dækker samme behov. Rækkerne Fritstående garderobe på fødder med 1 skohylde og fodtøjsrist i birketræ, hvidpigmenteret og Væghængt garderobe med 1 skohylde og fodtøjsrist i birketræ, hvidpigmenteret er slettet fra tilbudslisten. Nye tilbudslister er oploadet. 36 Under opbevaring: Reoler: For at kunne sammenligne priser bør der være krav til materiale. F.eks. birkekrydsfinér! Skal reolerne være inkl. bagbeklædning eller åbne (dvs. uden bagbeklædning)? Udbyder henviser til instruktion -fanebladet under tilbudslisterne. Heraf fremgår det, at møbler skal tilbydes primært i bøgetræ/alternativt i lyst træ, hvis ikke andet er angivet (række 38). 37 Skuffemøbel i bøg med 24 skuffer. Her er angivet Rum 35 x 35 cm. Hvad menes med rum 35 x 35 cm i forbindelse med skuffemøbel med 24 skuffer? Skuffemøbel menes et købmandsdisk-lignende møbel eller f.eks. et skuffemøbel, hvor skuffer kan være af plast? Side 35 af 65

Udbud af diabetesprodukter 2011

Udbud af diabetesprodukter 2011 Udbud af diabetesprodukter 2011 Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/28403967.aspx Tender type Tender Publish date 5/12/2011 3:09 PM Bid due date 5/26/2011 12:00 PM Document due date 5/26/2011

Læs mere

Udbud af biblioteksmaterialer

Udbud af biblioteksmaterialer Udbud af biblioteks Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/25200865.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 22-10-2010 09:34 Slutdato 01-09-2010 12:00 Dokumentfrist 01-09-2010 11:59

Læs mere

Kan I definere ekstra stærk stofkant?

Kan I definere ekstra stærk stofkant? Spørgsmål og svar Spørgsmål/svar i forbindelse med offentligt EU udbud vedr. møbler Der gøres opmærksom på, at spørgsmål og svar indgår som en del af udbudsmaterialet. Er der uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet

Læs mere

Genudbud interaktive tavler og tilbehør

Genudbud interaktive tavler og tilbehør Genudbud interaktive tavler og tilbehør Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/25296617.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 07-07-2010 14:31 Slutdato 01-09-2010 10:00 Dokumentfrist

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Delaftale 8 - Certificeret stål

Delaftale 8 - Certificeret stål Delaftale 8 - Certificeret stål Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/31622583.aspx Tender type Ausschreibung Payment condition Cash on delivery Publish date 17.02.2012 14:58 Bid due date

Læs mere

Levering af interaktive projektor og whiteboards

Levering af interaktive projektor og whiteboards Levering af interaktive projektor og whiteboards Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45092135.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 26-06- 09:21

Læs mere

Trykkeri og grafiske ydelser - prækval

Trykkeri og grafiske ydelser - prækval Trykkeri og grafiske ydelser - prækval Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/26967794.aspx Tender type Tender Publish date 12/16/2010 1:07 PM Bid due date 1/17/2011 12:00 PM Document due

Læs mere

Indkøb visiterede hjemmeboende

Indkøb visiterede hjemmeboende Indkøb visiterede hjemmeboende Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/26670491.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto kontant Dato for offentliggørelse 16-11-2010 11:40 Slutdato

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM Skoleartikler Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32481768.aspx Tender type Tender Payment condition Net per 30 days Publish date 5/10/2012 4:10 PM Bid due date 5/29/2012 12:00 PM Document

Læs mere

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/21598099.aspx Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Julkaisu pm 19.10.2009 15:52 Sulkemisaika 30.10.2009 12:00 Asiak.

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

4 Bliver tilbudsfristen rykket? Ja. Tilbudsfristen rykkes til 7. december 2015, kl.11.00.

4 Bliver tilbudsfristen rykket? Ja. Tilbudsfristen rykkes til 7. december 2015, kl.11.00. Spørgsmål og svar 19.10.2015 Nr. Spørgsmål Svar 1 Er det muligt at få en dwg fil der indeholder alle lokalerne der skal indrettes, fremfor den nuværende der kun indeholder halvdelen af de lokaler der skal

Læs mere

Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet:

Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: NOTAT Diabetes produkter - Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 21. maj 2015 Sagsbehandler: anlu05 Dok.nr.: 2015/0011374-1 Udbud og Indkøb Rettelser/tilføjelser

Læs mere

Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor

Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor Indkøb af div. AV udstyr til nyt hovedkontor Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/26627869.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Fri mnd. + 30 dage Dato for offentliggørelse 17-11-2010

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Legetøj, udendørs og indendørs

Legetøj, udendørs og indendørs Legetøj, udendørs og indendørs Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/19006282.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for offentliggjørelse 03.03.2009 08:32 Tilbudsfrist

Læs mere

Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00

Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 01. marts 2016 Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00 Deltagere på leverandørsiden (markedet): Würth, Bygma, Viggo Sørensen, Stark,

Læs mere

Legetøj, udendørs og indendørs

Legetøj, udendørs og indendørs Legetøj, udendørs og indendørs Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/19006282.aspx Тип закупки Тендер Дата публикации 03.03.2009 8:32 Срок подачи предложения 20.04.2009 12:00 Число истечения

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

EU-udbud af to delaftaler, en om levering af sand og faldsand og en omkring rensning/supplering

EU-udbud af to delaftaler, en om levering af sand og faldsand og en omkring rensning/supplering EU-udbud af to delaftaler, en om levering af sand og faldsand og en omkring rensning/supplering Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/40145150.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Udbud på vask og leje af linned for 7 Nordsjællandske kommuner

Udbud på vask og leje af linned for 7 Nordsjællandske kommuner Udbud på vask og leje af linned for 7 Nordsjællandske kommuner Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32198716.aspx Tender type Tender Payment condition Cash on delivery Publish date 4/12/2012

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej

Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej Info Version 6 URL http://com.mercell.com/permalink/45237487.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 03-09-2014

Læs mere

Hermed fremsendes Fredensborg Kommunes svar på spørgsmål fra tilbudsgivere.

Hermed fremsendes Fredensborg Kommunes svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. Udbud af baby- og småbørnsudstyr Spørgsmål-svar - Version 3 Indeholder besvarelse af spørgsmål 5-16 Hermed fremsendes Fredensborg Kommunes svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. Spørgsmål, i anonymiseret

Læs mere

Udbud af 9 biler til hjemmeplejen

Udbud af 9 biler til hjemmeplejen Udbud af 9 biler til hjemmeplejen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/30826886.aspx Tender type Tender Payment condition Cash on delivery Publish date 12/2/2011 12:51 PM Bid due date 1/5/2012

Læs mere

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug

Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Hårde hvidevarer til husholdningsbrug Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/21598099.aspx Tender type Ausschreibung Publish date 19.10.2009 15:52 Bid due date 30.10.2009 12:00 Document due

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 7-21

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 7-21 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 7-21 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 7 17.2.2015 18.2.2015 Delaftale 1A: Kravspecifikation 4.1A

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

HØRINGSMATERIALE Version: 04.12.2014

HØRINGSMATERIALE Version: 04.12.2014 Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende Legetøj (Inde og ude) Dette faneblad er en instruktion til, hvordan - skal udfyldes. - består af følgende faneblade: - Instruktion til - Krav

Læs mere

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet 1. Udkast til rammeaftale Rebild Kommune

Læs mere

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 09-10-2012 10-10-2012 Jeg

Læs mere

Traktor. Info. Indkøber. Versions ændringer. Dato for offentliggørelse 12-10-2010 14:20. Version 2. URL http://com.mercell.com/permalink/26202469.

Traktor. Info. Indkøber. Versions ændringer. Dato for offentliggørelse 12-10-2010 14:20. Version 2. URL http://com.mercell.com/permalink/26202469. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/26202469.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Fri mnd. + 30 dage Dato for offentliggørelse 12-10-2010 14:20 Slutdato 19-10-2010 12:00 Ændret dato

Læs mere

2 Side 7, pkt. 3 Emballageudpakning??? Kravet om emballageudpakning UDGÅR 3 Side 10, referenceliste

2 Side 7, pkt. 3 Emballageudpakning??? Kravet om emballageudpakning UDGÅR 3 Side 10, referenceliste ID Reference Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål til mængderne: Er det Det er tilbudslisterne der er gældende udbudsmaterialet eller tilbudslisterne, der gælder? 2 Side 7, pkt. 3 Emballageudpakning??? Kravet om

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/32303922.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Headsets til KomUdbud /S

Spørgsmål og svar til Headsets til KomUdbud /S Spørgsmål og svar til Headsets til KomUdbud - 2016/S 090-159782 Dato for offentliggørelse: 26-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 1. Udbud - punkt 9. Tildelingskriterium og underkriterier - Kvalitetsvurdering

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Udbud af grafiske ydelser

Udbud af grafiske ydelser Udbud af grafiske ydelser Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/25548443.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for offentliggjørelse 08.09.2010 10:34 Tilbudsfrist

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Kameraudstyr til hastighedskontrol (ATK)

Kameraudstyr til hastighedskontrol (ATK) Kameraudstyr til hastighedskontrol (ATK) Info Version 9 URL http://com.mercell.com/permalink/42622600.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 04-04-2014 14:58 Slutdato

Læs mere

Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus.

Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus. Indkøb af møbler til Aarhus Maskinmesterskole, Navitas, Aarhus. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/41834459.aspx Ekstern udbuds ID 375556-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj.

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32679116.aspx Ekstern udbuds ID 107763-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Indkøb af cykler og tilbehør

Indkøb af cykler og tilbehør Indkøb af og tilbehør Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/24035125.aspx Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Maksuehdot Cash on delivery Julkaisu pm 12.3.2010 14:37 Sulkemisaika 9.4.2010 10:00

Læs mere

Tabletcomputere og tilbehør

Tabletcomputere og tilbehør Tabletcomputere og tilbehør Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37508763.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 07-05-2013 15:04 Slutdato 23-05-2013

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens

Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Instruktion til udfyldelse af tilbudsliste vedrørende udbud af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Dette faneblad er en instruktion til, hvordan Bilag 2 - Tilbudsliste skal udfyldes. Bilag

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker ugentlig levering af frugt til personalet.

Læs mere

Hårde hvidevarer, små el-artikler og vaskerimaskiner

Hårde hvidevarer, små el-artikler og vaskerimaskiner Hårde hvidevarer, små el-artikler og vaskerimaskiner Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43671474.aspx Ekstern anbuds referanse ID 14-319-0001 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte.

Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42252237.aspx Ekstern udbuds ID 410429-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Stomiprodukter (Bilag 6)

Spørgsmål og svar til udbud på Stomiprodukter (Bilag 6) Pos. Henvisning Spørgsmål Svar Udbud punkt Vil det være ok at sende årsbonus uden at sende en Nej, der skal medfølge statistik som beskrevet 27, side 14 statistik? Tilbudsliste, Ja, det er korrekt delaftale

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud På levering af Fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner 05.11.2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune. J.nr. 13/17122

BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune. J.nr. 13/17122 J.nr. 13/17122 BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) K E N D E L S E Stadsing A/S (advokat Mikki Nielsen, Aalborg) mod Herning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris)

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris) Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: Rettelse/tilføjelse 1: Kontrakten

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel

Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedr. levering af Budkørsel Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43678199.aspx External tender reference id 2014-0050686 Tender type Tender Procurement

Læs mere

Revisionsydelsen i Frederikssund Kommune i offentligt udbud

Revisionsydelsen i Frederikssund Kommune i offentligt udbud Revisionsydelsen i Frederikssund Kommune i offentligt udbud Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/25265186.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 23-08-2010 15:03 Slutdato 30-08-2010

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Slutdato 30-04-2012 23:59. Ændret dato 30-03-2012 08:27

Slutdato 30-04-2012 23:59. Ændret dato 30-03-2012 08:27 Sundhedsforsikring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32597585.aspx Ekstern udbuds ID 102629-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Udbud efter forhandling

Læs mere

Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer

Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer Deltagere: Søren Bertelsen, Dansk Cater Martin Glintborg, Dansk Cater Lene Uhrbrand, Kødgros Vest Ken Pedersen, Silkeborg Slagteren Gitte Benfeldt, Silkeborg Slagteren

Læs mere