Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer"

Transkript

1 Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

2 Guide Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer. Denne publikation er et af de redskaber, der er udviklet i Servicestyrelsens projekt God mad godt liv, der har til formål at kvalitetsudvikle madområdet til ældre. Servicestyrelsen Ældreenheden Edisonvej 18, 1. sal 5000 Odense C Telefon: Download publikationen på Servicestyrelsen.dk Indholdet er udarbejdet for Servicestyrelsen af Deloitte. Der kan frit citeres fra publikationen ved angivelse af kilde. Januar 2011

3 INDHOLD 4 I DENNE GUIDE KAN DU... 5 STYRK SAMARBEJDET OM MÅLTIDERNE TIL ÆLDRE 7 PRAKTIKORDNINGEN I PRAKSIS 11 HVORDAN VINDES MEST? 14 BILAG > Refleksionskort og navneskilte > Evaluering af praktikordningen

4 I DENNE GUIDE KAN DU... Få inspiration til en praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer. Denne guide er en af flere guides og redskaber, der sætter fokus på kvaliteten af maden til ældre. Redskaberne er udviklet som et led i Servicestyrelsens projekt God mad godt liv. Guiden er blevet til i samarbejde med fem projektkommuner: Kerteminde, København, Mariagerfjord, Roskilde og Århus. Guiden er således udviklet og testet tæt på praksis. Dette med henblik på at give inspiration, der er målrettet de behov og udfordringer, som kommunerne oplever i praksis. Landets kommuner, produktionskøkkener, plejecentre og hjemmeplejedistrikter kan hente yderligere redskaber og guides, der kan forbedre kvaliteten af maden til ældre på Servicestyrelsens hjemmeside: LANDETS PRODUKTIONS- KØKKENER, PLEJECENTRE OG KOMMUNER KAN OGSÅ HENTE INSPIRATION I LIGNENDE MATERIALE: N FRISTETID N FYLD DAGENS MÅLTIDER OP MED ENERGI N HOLD STYR PÅ SKYSOVSEN N HVILKEN BETYDNING HAR PRODUKTIONSFORM OG EMBALLAGE FOR APPETITTEN? N HØJ MADKVALITET I HVERDAGEN N KOM GODT IGANG MED MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK N SMÅT ER GODT OG RUNDT ER SUNDT N SÆSONENS RÅVARER N VALGMULIGHEDER GIVER TILFREDSE BORGERE S4

5 STYRK SAMARBEJDET OM MÅLTIDERNE TIL ÆLDRE MÅLTIDET ER ET VIGTIGT OMDREJNINGSPUNKT I HVERDAGEN HOS ÆLDRE BORGERE. MEN HVAD ER ET GODT MÅLTID, OG HVEM HAR ANSVARET FOR AT LEVERE DET? ÆLDRE BORGERES OPLEVELSE AF MÅLTIDET AFHÆNGER AF MANGE FORSKELLIGE MEDARBEJ- DERES INDSATS OG KOORDINERING. TALLERKENEN RUNDT ER EN GUIDE TIL EN PRAK- TIKORDNING, DER PÅ EN NEM, SJOV OG LÆRERIG MÅDE KAN GIVE MEDARBEJDERNE FORSTÅELSE FOR VIGTIGHEDEN AF DEN TVÆRFAGLIGE INDSATS I FORBINDELSE MED MÅLTIDSSITUATIONER TIL ÆLDRE. En måltidsituation for ældre borgere rummer mere end bare den ret, der er på menuen. Måltidssituationen indeholder både de sociale og ernæringsmæssige aspekter omkring måltidet samt de omgivelser, måltidet indtages i. Men også måden, hvorpå maden præsenteres, påvirker oplevelsen af måltidssituationen og dermed de ældres appetit, ernæringstilstand og livskvalitet. En vigtig forudsætning for, at alle aspekter af måltidssituationen kan opfyldes, er derfor, at der er fokus på det tværfaglige samarbejde mellem produktionskøkkenet, der tilbereder maden, og plejepersonalet, der skaber de fysiske og sociale rammer for måltidet. HVEM GØR HVAD OG HVORFOR? I hverdagen kan det opleves svært at have opmærksomhed på et godt samarbejde, ikke mindst når travlheden sætter ind, og de daglige rutiner skal afvikles. Tendensen er måske, at man gør, som man plejer og ikke stiller spørgsmålstegn ved, hvem der gør hvad, eller hvorfor. Udfordringerne kan være, at plejepersonalet ikke altid føler sig orienteret om servering, anretning og intentionerne bag måltidet, ligesom produktionskøkkenet måske savner at vide, hvordan maden bliver præsenteret og serveret for de ældre borgere. Tallerkenen rundt er en praktikordning rettet mod medarbejdere fra både produktionskøkkener, plejecentre og hjemmeplejen. Praktikordningen giver medarbejderne mulighed for at følge en mentor hos en given samarbejdsenhed og komme hele vejen rundt om tallerkenen lige fra tilberedning til de ældre borgeres maver. Praktikordningen kræver få ressourcer, og praktikanterne skal samlet set kun påregne en halv arbejdsdag til gennemførelse af både praktik, refleksion og evaluering. Praktikordningen kan dog med fordel forlænges til en hel dag, såfremt der er mulighed herfor. S5

6 HVORDAN KAN TALLERKENEN RUNDT BIDRAGE TIL BEDRE MÅLTIDER? Praktikordningen kan anvendes i forbindelse med et introduktionsforløb til nyansatte eller som led i et læringsforløb om kost, ernæring og måltider. INDSIGT I DE TVÆRFAGLIGE MÅLTIDSSITUATIONER Hensigten med praktikordningen er at bidrage til at løfte kvaliteten af måltiderne for ældre borgere gennem en større bevidsthed om rolle- og ansvarsfordeling mellem personalet i produktionskøkkenet og plejepersonale. Tilberedning Anretning Praktikanterne opnår indsigt i nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at levere gode måltider i samarbejde mellem produktionskøkkenet og plejepersonalet. Opmærksomhed på disse udfordringer, og hvordan de kan håndteres, kan styrke parternes forudsætninger for at levere gode måltider. Hermed gavnes samarbejdsrelationen, arbejdsglæden og sidst men ikke mindst måltidskvaliteten for ældre. Spisesituation Servering Praktikordningen er en gevinst for praktikanterne, der får læring og udvikling på jobbet, men også praktikanternes ledere og praktikstedet får indsigt i, hvilke håndtag der eventuelt skal drejes på for i fællesskab at give kvaliteten af måltiderne et løft. Derudover er praktikordningen nem at igangsætte og kan tilrettelægges i alle produktionskøkkener, plejecentre og hjemmeplejedistrikter med begrænset forberedelse. Med en lille indsats kan praktikordningen derfor få en stor effekt i forbindelse med at styrke den tværfaglige måltidssituation. HVAD OMFATTER TALLERKENEN RUNDT? For produktionskøkkenmedarbejdere omfatter ordningen en praktikdag i dennes aftagerenheder, det vil sige på et plejecenter eller hos borgere i egen bolig, der modtager madservice. For plejepersonalet foregår praktikken i det produktionskøkken, der leverer mad til det pågældende plejecenter eller madservice til borgere i egen bolig. Ordningen giver praktikanterne mulighed for at følge hver deres mentor gennem en halv arbejdsdag og observere arbejdsgange og miljø. Det er her, praktikanterne som en flue på væggen har mulighed for at observere, være nysgerrige, stille spørgsmål og give input til deres kolleger. PRAKTIKORDNINGEN GIVER PRAKTIKANTERNE MULIGHED FOR: J At vurdere, hvordan deres kolleger på den anden side af døren arbejder med måltidssituationer for ældre borgere. J At opnå en forståelse for, hvilken indvirkning samarbejdet har for praktikanternes egen hverdag i deres arbejde med måltider til ældre. S6

7 PRAKTIKORDNINGEN I PRAKSIS Praktikordningen består af to dele: (1) selve praktikken samt (2) evaluering og tilbagemelding. DEL 1: PRAKTIK Selve praktikken forløber over cirka en halv arbejdsdag. I denne periode følger minimum to praktikanter fra samme enhed hver deres mentor (en udvalgt medarbejder på praktikstedet) gennem en helt almindelig arbejdsdag, hvor de først og fremmest observerer måltidsproduktionen og distributionen eller spisesituationen hos de ældre borgere. Praktikanterne kan eventuelt bidrage efter lyst og anvisninger i praktikstedets opgaver. Dagen kræver ingen forberedelse fra praktikanternes side. DET ANBEFALES, AT DER MEDBRINGES FØLGENDE: J Et praktikantnavneskilt, der placeres synligt på praktikanternes tøj (bilag 1). J Stof til eftertanke-refleksionskort (se model til højre og bilag 1 bagest). Navneskiltene bidrager til at formalisere praktikordningen, således at det i højere grad bliver legitimt for praktikanterne at udfolde deres roller og stille spørgsmål undervejs i forløbet. Stof til eftertanke-refleksionskortene indeholder en række spørgsmål, der kan bruges til refleksion over praktikforløbet. De er med andre ord praktikanternes indgang til at udvise nysgerrighed og få stillet en masse relevante spørgsmål til mentorerne i løbet af dagen. Det anbefales i den forbindelse, at praktikanterne introducerer kortet for mentorerne allerede ved dagens start, så begge parter er bekendte med spørgsmålene og føler sig trygge ved dialogen. TALLERKENEN RUNDT STOF TIL EFTERTANKE FORSLAG TIL SPØRGSMÅL TIL PRAKTIKSTEDET: J Hvad gør I for at sikre jer, at de ældre får en god måltidsoplevelse? J Hvad er jeres største udfordring i hverdagen i forhold til at levere gode måltider? J Hvad kunne vi gøre sammen for at løfte kvaliteten af måltidssituaionen? EGNE OVERVEJELSER: J Hvad er de tre vigtigste ting jeg har lært om samarbejdet omkring måltidssituationen? J Hvad kan min enhed gøre fra i morgen for at styrke samarbejdet med køkkenpersonalet/plejepersonalet? J Hvad skal min enhed ændre på sigt for at løfte kvaliteten af måltidssituationen i samarbejde med køkkenpersonalet/plejepersonalet? J Har jeg en god idé til praktikstedet? S7

8 Et program for en praktikdag på henholdsvis et plejecenter, i et produktionskøkken og et hjemmeplejedistrikt kunne se således ud (se skema og bilag bagerst): PRAKTIKSTED: DELTAGERE: 10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00 13:30 PLEJECENTER PRAKTIKANT A OG B FRA PRODUKTIONSKØKKEN MENTOR X OG Y FRA PLEJECENTER MENTOR X OG Y BYDER PRAKTIKANT A OG B VELKOMMEN J Snak om forventninger og dagens forløb med udgangspunkt i stof til eftertanke-reflektionskortene. J Praktikant A følger mentor X J Praktikant B følger mentor Y FORBEREDELSE TIL FROKOST J Tilberedning af mad. J Borddækning m.v. J Anretning på fade m.v. DELTAGELSE I FROKOST MED ÆLDRE BORGERE J Eventuel hjælpe til under frokosten. KAFFE OG EVALUERING J Samlet evaluering af dagens forløb med udgangspunkt i stof til eftertanke -reflektionskortene (både praktikant A og B og mentor X og Y deltager i evalueringen). FARVEL OG TAK PRAKTIKSTED: DELTAGERE: 09:00 09:30-11:30 11:30-12:30 12:30 PRODUKTIONSKØKKEN PRAKTIKANT A OG B FRA PLEJECENTER MENTOR X OG Y FRA PRODUKTIONSKØKKEN MENTOR X OG Y BYDER PRAKTIKANT A OG B VELKOMMEN J Snak om forventninger og dagens forløb med udgangspunkt i stof til eftertanke-reflektionskortene. J Praktikant A følger mentor X J Praktikant B følger mentor Y MADPRODUKTION J Tilberedning af dagens varme måltider. J Distribution. FÆLLES FROKOST OG EVALUERING J Samlet evaluering af dagens forløb med udgangspunkt i stof til eftertanke-reflektionskortene (både praktikant A og B og mentor X og Y deltager i evalueringen). FARVEL OG TAK S8

9 PRAKTIKSTED: DELTAGERE: 11:00 11:30-13:00 13:00 13:30 HJEMMEPLEJEDISTRIKT PRAKTIKANT A OG B FRA PRODUKTIONSKØKKEN MENTOR X OG Y FRA HJEMMEPLEJEDISTRIKT MENTOR X OG Y BYDER PRAKTIKANT A OG B VELKOMMEN J Snak om forventninger og dagens forløb med udgangspunkt i stof til eftertanke-reflektionskortene. J Praktikant A følger mentor X J Praktikant B følger mentor Y FROKOST HOS ÆLDRE BORGERE I EGEN BOLIG J Besøg hos en-to ældre borgere, der modtager mad fra produktionskøkkenet, og som har behov for støtte til anretning, borddækning og servering af mad m.v. FÆLLES FROKOST OG EVALUERING J Samlet evaluering af dagens forløb med udgangspunkt i stof til eftertanke-reflektionskortene (både praktikant A og B og mentor X og Y deltager i evalueringen). FARVEL OG TAK Programmerne er alene forslag og bør tilpasses de lokale forhold og tidsrammer for de opgaver, som er relevante for måltidssituationen. S9

10 DEL 2: EVALUERING OG TILBAGEMELDING Efter endt praktik, helst samme dag, reflekterer praktikanterne fra samme enhed i fællesskab over dagens forløb og udbytte med henblik på at dele indtryk og erfaringer med deres kollegaer. Herefter udfylder de hver især et evalueringsskema, der afleveres til deres nærmeste leder efter praktikken. Se skema nedenfor og bilag bagerst: EVALUERING AF PRAKTIKORDNINGEN TALLERKENEN RUNDT S10

11 HVORDAN VINDES MEST? Selvom der kun er alt at vinde ved at igangsætte praktikordningen, kan ordningen selvfølgelig tilrettelægges, så man vinder mest muligt. Netop fordi måltidssituationen er en tværfaglig opgave, der involverer flere medarbejdere på tværs af enheder, kan der med fordel gøres en indsats for at sikre, at den viden, praktikanterne opnår gennem praktikordningen, udbredes og integreres i hverdagen. Videndeling med øvrige kolleger og ikke mindst sparring med lederne kan bidrage til en større forståelse af, hvilke roller og opgaver de enkelte enheder bør varetage omkring måltidssituationen. Nedenfor ses et eksempel på en proces for, hvordan praktikordningen mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges: 1. SIKRING AF LEDELSENS OPBAKNING 5. OPFØLGNING 2. UDVÆLGELSE AF MED- ARBEJDERE 4. DRØFTELSE OG BESLUTNING OM FREMADRETTET HANDLING 3. EVALUERING S11

12 TRIN 1 - Sikring af lederens opbakning Inden praktikordningen sættes i gang, bør der sikres ledelsesmæssig opbakning fra både praktikanternes leder og lederen på praktikstedet. TRIN 2 - Udvælgelse af medarbejdere 1. Sikring af ledelsens opbakning 5. Opfølgning 2. Udvælgelse af medarbejdere Lederne fra de pågældende enheder udpeger to eller flere medarbejdere, der skal deltage i praktikordningen, og et tilsvarende antal mentorer på praktikstedet. Praktikanterne kan for eksempel være nyansatte medarbejdere eller medarbejdere, der er særligt udvalgt til at få større indsigt i den tværfaglige måltidssituation. 4. Drøftelse og beslutning om fremadrettet handling 3. Evaluering Mentorerne skal have direkte berøring med måltidssituationen, enten som måltidsansvarlige på et plejecenter, i hjemmeplejen eller som produktionskøkkenmedarbejdere med ansvar for tilberedning og distribution af mad til ældre borgere. TRIN 3 - Evaluering Praktikanterne udfylder hver deres evalueringsskema samme dag som praktikken afsluttes med henblik på at fastholde de umiddelbare indtryk fra praktikforløbet. De udfyldte evalueringsskemaer returneres til praktikantens leder. TRIN 4 - Drøftelse og beslutning om fremadrettede handling Der opfordres til, at praktikanterne fremlægger deres oplevelser og refleksioner fra praktikordningen på et internt personalemøde med henblik på at dele deres viden med kolleger. Udbyttet fra praktikordningen kan således anvendes som afsæt for fælles drøftelser i gruppen og beslutninger om, hvad der kan gøres anderledes i fremtiden for at sikre bedre måltider og større tværfaglighed og kommunikation mellem samarbejdsenhederne. På mødet bør muligheder og motivation for en ny praktikrunde også drøftes. TRIN 5 - Opfølging I forbindelse med en eventuel ny praktikrunde bør der på baggrund af de nye evalueringer følges op på, om der er sket forbedringer i samarbejdsrelationen mellem produktionskøkken og plejecenter/hjemmeplejedistrikt siden den seneste praktikrunde. S12

13 ROLLE OG ANSVARSFORDELING En forudsætning for et succesfuldt praktikforløb er, at formål samt rollefordeling mellem henholdsvis praktikant, mentor og leder er tydeligt formidlet. Rolle- og ansvarsfordeling for at få praktikordningen igangsat kan være som følger: LEDERENS ROLLE J At sætte praktikordningen i gang herunder at indhente ledelsesopbakning hos samarbejdsenhed/praktiksted. J At fastsætte dato for praktikdagen. J At udvælge to eller flere praktikanter og informere disse om praktikordningen og forløbet i god tid. J At udlevere et program for dagen til praktikanterne samt navne på mentorer og mødested. J At udlevere evalueringsskemaer, praktikantnavneskilte og stof til eftertankerefleksionskort til praktikanterne til brug på selve praktikdagen. J At følge op på skriftlig evaluering (denne skal gerne være lederen i hænde snarest efter endt praktik). J At sætte praktikforløbet på dagsordenen på næstkommende personalemøde med henblik på fælles drøftelser og beslutninger om, hvad der med fordel kan sættes fokus på, for i fællesskab at løfte kvaliteten af måltidssituationen. J Cirka tre måneder senere at følge op på, om der er sket forbedringer som resultat af de trufne beslutninger. MENTORERNES ROLLE J At byde praktikanterne velkommen og præsentere dem for dagens program. J At være praktikanternes faste holdepunkt i forbindelse med spørgsmål og lignende på praktikdagen. J At agere naturligt som på en helt normal arbejdsdag. J At evaluere dagens forløb sammen med praktikanterne og være åbne over for gode idéer og feedback. Udgangspunktet er at skabe de bedste betingelser for i fællesskab at levere gode måltider til ældre borgere. PRAKTIKANTERNES ROLLE J At være nysgerrige og åbne under praktikforløbet. J At evaluere praktikdagen sammen med mentorerne, hvilket dels inkluderer at give konstruktiv feedback i forhold til eventuelle forbedringsmuligheder på praktikstedet, og dels at vende et kritisk øje mod sig selv og overveje, hvad man selv kan gøre anderledes i hverdagen. J At reflektere over praktikdagen sammen med medpraktikanten og give lederen en tilbagemelding på evalueringsskemaet. J At bidrage til videndeling gennem fremlæggelse af oplevelser på et internt personalemøde. S13

14 REFLEKSIONSKORT OG NAVNESKILTE TIL UDPRINTNING Klip ud og laminer PRAKTIKANT: TIDSRUM: PRAKTIKANT: TIDSRUM: TALLERKENEN RUNDT STOF TIL EFTERTANKE TALLERKENEN RUNDT STOF TIL EFTERTANKE FORSLAG TIL SPØRGSMÅL TIL PRAKTIKSTEDET: J Hvad gør I for at sikre jer, at de ældre får en god måltidsoplevelse? J Hvad er jeres største udfordring i hverdagen i forhold til at levere gode måltider? J Hvad kunne vi gøre sammen for at løfte kvaliteten af måltidssituaionen? FORSLAG TIL SPØRGSMÅL TIL PRAKTIKSTEDET: J Hvad gør I for at sikre jer, at de ældre får en god måltidsoplevelse? J Hvad er jeres største udfordring i hverdagen i forhold til at levere gode måltider? J Hvad kunne vi gøre sammen for at løfte kvaliteten af måltidssituaionen? EGNE OVERVEJELSER: J Hvad er de tre vigtigste ting jeg har lært om samarbejdet omkring måltidssituationen? J Hvad kan min enhed gøre fra i morgen for at styrke samarbejdet med køkkenpersonalet/plejepersonalet? J Hvad skal min enhed ændre på sigt for at løfte kvaliteten af måltidssituationen i samarbejde med køkkenpersonalet/plejepersonalet? J Har jeg en god idé til praktikstedet? EGNE OVERVEJELSER: J Hvad er de tre vigtigste ting jeg har lært om samarbejdet omkring måltidssituationen? J Hvad kan min enhed gøre fra i morgen for at styrke samarbejdet med køkkenpersonalet/plejepersonalet? J Hvad skal min enhed ændre på sigt for at løfte kvaliteten af måltidssituationen i samarbejde med køkkenpersonalet/plejepersonalet? J Har jeg en god idé til praktikstedet?

15 EVALUERING AF PRAKTIKORDNINGEN TALLERKENEN RUNDT NAVN: DATO FOR PRAKTIK: PRAKTIKSTED: ARBEJDSSTED: 1. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg har lært om samarbejde omkring måltidssituationen? 2. Hvad kan min enhed gøre fra i morgen for at styrke samarbejdet med køkkenpersonalet/ plejepersonalet? 3. Hvad kan jeg selv gøre fra i morgen for at få et stærkere samarbejde med køkkenpersonalet/ plejepersonalet? 4. Hvad skal min enhed ændre på sigt for at løfte kvaliteten af måltidssituationen i samarbejde med køkkenpersonalet/plejepersonalet?

16

Fristetid. Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system

Fristetid. Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system Fristetid Inspiration til, hvordan tilbud af mellemmåltider til småtspisende ældre på plejecentre kan sættes i system SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Fristetid Inspiration til, hvordan tilbud

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Småt er godt, og rundt er sundt

Småt er godt, og rundt er sundt Småt er godt, og rundt er sundt Ernæringsbehov hos småtspisende ældre borgere SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Småt er godt, og rundt er sundt Ernæringsbehov hos småtspisende ældre borgere.

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i plejen omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i den kommunale forvaltning omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Periode: juni 2011 juni 2013. Det kliniske uddannelsessteds navn: Kerteminde Kommune. Leder: Charlotte Gjørup Ege. Uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende:

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Udarbejdet af: Niels Henrik Kolmos Anne Cecilie Andersen Chris Tollak Olesen Kia Madsen Pernille Pedersen (Borgerrepræsentanter)

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb Virksomhedsophold på grundforløbet Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra i virksomhedsforløb 2 Indledning 3 Jeres institution skal have en grundforløbselev fra i virksomhedsophold.

Læs mere

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre #ipraktik Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre Brug nogle dage i uge 37 12.-16. september på at berige dig selv og din arbejdsplads INNOVATIONSPRAKTIK Hvorfor deltage i Innovationspraktikken?

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Dalgården revideret 2016 Et væsentligt omdrejningspunkt i børnenes hverdag er måltiderne. At få mad i maven er et grundlæggende behov, og måltiderne giver samtidig

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet

Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet December 2011 2 I Tønder Kommune Indledning Nærværende mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov 20. januar 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Organisatorisk forankring...3 3. Strategiske hovedspor...4 4. Det

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM MILJØMENTOR HVAD ER EN MILJØMENTOR? En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Information til pilotkommuner om Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange

Information til pilotkommuner om Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange :\Users\b016403\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q86AXTON\Informationsmateriale_struktureret-elevsamarbejde_final.docx Dato 25. november 2015 Initialer Dorte Stage

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Indkøb. Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Det kolde bord ud fra supermarkedsbesøg

Indkøb. Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Det kolde bord ud fra supermarkedsbesøg 12. MØDEGANG Mad Indkøb. Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Det kolde bord ud fra supermarkedsbesøg At deltagerne bliver bevidst om, at det er nemt at vælge sundt ved at kigge efter Nøglehuls- og Fuldkornsmærket

Læs mere

SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE

SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE SPISETID VISION FOR MAD OG MÅLTIDER I HVIDOVRE KOMMUNE KÆRE MEDARBEJDERE OG LEDERE Vi serverer hver dag mad for rigtig mange borgere i kommunen, og i hvert eneste måltid tager medarbejderne hensyn til,

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Kostpolitik for Plejecentret Solgaard

Kostpolitik for Plejecentret Solgaard Kostpolitik for Plejecentret Solgaard Kostpolitikken står inden for Københavns Kommunes kostpolitik og plejehjemmets værdier og viser sundhedsforvaltningens kvalitetsstandarder for måltider og ernæring.

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Udviklingsprojekt i linjefaget fransk praksisanknytning mellem Zahle og Storkøbenhavn

Udviklingsprojekt i linjefaget fransk praksisanknytning mellem Zahle og Storkøbenhavn 1 Udviklingsprojekt i linjefaget fransk praksisanknytning mellem Zahle og Storkøbenhavn Ved lektor, ph.d. Annette Søndergaard Gregersen, linjefaget fransk. Indledning Denne artikel tager afsæt i et udviklingsprojekt

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer

TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer PROGRAM for dagene den 30. og 31.marts 2009 samt opfølgningen for nøglepersoner fra Gentofte Kommune Sted: Rådhuset, Bernstorffsvej 161, Charlottenlund

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem Erfaringsopsamling om madproduktion på Lindholm Plejehjem Ældre og Sundhed Marts 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 BAGGRUND 3 SAMMENFATNING 3 2. ERNÆRINGSASSISTENTERNES ROLLE 4 3. PROJEKTETS KVALITET 4 4. MAD

Læs mere

Profil af ernæringsassistenten

Profil af ernæringsassistenten Profil af ernæringsassistenten Indholdsfortegnelse Indledning Faglige kompetencer Rådgivning, vejledning og samarbejde Personlige kompetencer Indledning Formålet med profilen er at beskrive de ansvarsområder,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 3. møde, hvordan brænder man igennem med sit budskab? Gentofte Hovedbibliotek Den 7. juni 2012 Fokus for dagen Formidling af et budskab til en specifik målgruppe, varetagelse

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning.

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Nærvær er for os, evnen til at være tilstede/have kontakt her

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdagen på Langagergård Plejecenter til både dig og dine pårørende. Du skal

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen

Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen Sådan byder vi nye medarbejdere velkommen 1. Selve ansættelsen 2. Forbered modtagelsen 3. Den første dag 4. De første 3 måneder Drejebog for ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere Yes! Sådan tænker

Læs mere

Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv

Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv Fritidsguiden Inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv Fritidsguiden Baggrund Fritidsguiden er en metode til inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Læs mere

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber

Figur 8. Meningsfulde vitaliserende fællesskaber Ude-hjemme-organisering af læring På Buskelundskolen har vi valgt at organisere os på en måde, hvor skoledagen er opdelt i hjemmetid og uderum for at kunne understøtte elevens læring bedst. Det er pædagogens

Læs mere

Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder

Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder i Engskovskolens SFO, Holbæk Kommune December 2014 1 Evaluering af Madværksteder 2 Madværksteder I foråret 2014 har Holbæk Kommune og Madkulturen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

UNDERVISNINGSKATALOG MÅLTIDSAKADEMIET FØRSTE HALVE ÅR 2016

UNDERVISNINGSKATALOG MÅLTIDSAKADEMIET FØRSTE HALVE ÅR 2016 UNDERVISNINGSKATALOG MÅLTIDSAKADEMIET FØRSTE HALVE ÅR 2016 I ER DEN VIGTIGE BRIK Alle har ret til et godt måltid mad. Vi skal kunne tale med borgerne om maden og sammen med dem skabe rammer for måltidet,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I høj grad din leder videreformidler politiske beslutninger? din leder bakker op om de politiske beslutninger? din leder

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Mentor ordning elev til elev

Mentor ordning elev til elev Mentor ordning elev til elev Hvad er en mentor og en mentee? Mentor er en elev på 2. og 3. år Mentor betyder sparringspartner. En elev, som gerne vil vejlede, dele sin viden og give gode råd til en medelev/mentee.

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Praksisnær guide om mikromobilitet. inspiration til korte udvekslinger, der gavner både virksomheder, medarbejdere og kommuner

Praksisnær guide om mikromobilitet. inspiration til korte udvekslinger, der gavner både virksomheder, medarbejdere og kommuner Praksisnær guide om mikromobilitet inspiration til korte udvekslinger, der gavner både virksomheder, medarbejdere og kommuner Nørre Voldgade 29 1358 København K Tlf. 3369 4040 www.ac.dk Weidekampsgade

Læs mere

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Forord Ældre borgeres ernæringsmæssige status har stor betydning for deres helbred og livskvalitet. Fejlernæring har store konsekvenser for den daglige

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

Om udviklingssamtalen og kompetencerne

Om udviklingssamtalen og kompetencerne ft ansvarlighed udviklingsfokus Xxxxxx 1 eksibilitet robusthed prioriterin robusthed prioriteringsevne fa integritet faglighed handlekraft ne faglighed handlekraft ansva samarbejdsevne ansvarlighed ft

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart.

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart. Breve til kommende forældre i eget skoledistrikt Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter. Formål: At byde nye forældre velkomne og fortælle om indskrivningen. Ansvarlig: Skolen. Samtaler i børnehaven

Læs mere

Humlehaven TRIN 2 TRIN 1

Humlehaven TRIN 2 TRIN 1 Formålet med trin 2 er, at give pædagoger, som har opnået nogen erfaring med trin 1, en mulighed for at blive klogere på målstyringsmetoder, som respekterer både en bevidst planlægning som det, at være

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere