Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 12 Ændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 12 Ændringer"

Transkript

1 Indhldsfrtegnelse 12. Ændringer Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 - Systemarkitektur Kapitel 3 Frretningslgik Kapitel 4 Brugerdialg Kapitel 5 Udskrifter til brgerne Kapitel 6 Dataudveksling med andre systemer Kapitel 7 - Datamdel Kapitel 8 - Administratinsdatabase Kapitel 9 Sikkerhed Kapitel 10 Rapprter Kapitel 11 Overensstemmelsesmatrix Versin 10.0 Side 1 af 42

2 12. Ændringer Dette kapitel indehlder en versigt ver de ændringer der er fretaget i systembeskrivelsen siden gdkendelse af de enkelte kapitler. 21/1 2007: Generelt gennemførte vi her en gennemgående krrekturlæsning af hele materialet. Disse rettelser (af sprglige ting g små detaljer) fremgår ikke med blå skrift. 8/2 2008: Vi har gennemført endnu en generel krrekturlæsning. Disse rettelser fremgår ikke med blå skrift i materialet g heller ikke i detaljeret frm i denne ændringslg. 12/ : Generelt er Wrd-dkument-skabelnen i kapitlerne blevet pdateret g ensrettet Kapitel 1 Indledning 30/ I afsnit 1. har vi slettet daten den 1. juli i sætningen Ifølge lven skal det nye register være etableret g idriftsat 1. juli I afsnit 1.2 Afgrænsning har vi ændret punktet Optiner, da der ikke er ngen af disse til Alle ptiner, da det ikke er alle der er valgt. 7/3 2008: I afsnittet i Indledningen m Kapitel 5 Udskrifter til brgerne er benævnelsen af de frskellige typer udskrifter blevet ændret til: BBR-Meddelelse, BBR- Andelsbligudskrift g BBR-Registerindsigt. 17/ I afsnittet Indledning er teksten (Daten fr i driftssættelse er efterfølgende ændret til den 1/ ). I afsnittet 2.3 Målgruppe er Kmmune Hlding ændret til Kmbit 21/6 2011: Ingen ændring 12.2 Kapitel 2 - Systemarkitektur 24/ ) Der er indsat et mindre afsnit af ikke så teknisk karakter der i verrdnede vendinger beskriver systemarkitekturen. 21/1 2008: Flere ændringer er gennemført i kapitlet. Bl.a. er disse ting ændret: Afsnittet mkring SiteMapDataSurce slettet. Afsnittet mkring Updatepanel (ASP.NET AJAX) slettet. Afsnittet mkring Windws Wrkflw Fundatin slettet. Versin 10.0 Side 2 af 42

3 8/2 2008: Afsnittet mkring SiteMapDataSurce der blev slettet 21/1 2008, er tilføjet på ny, da denne teknlgi benyttes i arkitekturen. De 2 andre afsnit Updatepanel g Windws Wrkflw Fundatin blev i sin tid (21/1 08) slettet, da de ikke blev g bliver anvendt i skrivende stund, men KMD tager frbehld fr at de kan kmme i anvendelse senere i prjektet. 21/6 2011: Ingen ændring 12.3 Kapitel 3 Frretningslgik 24/ ) Nyt kapitel m de frretningsregler sm ikke er beskrevet andre steder i systembeskrivelsen. Bilag D. Oversigt ver de frretningsregler der implementeres g sm ikke er beskrevet andre steder i systembeskrivelsen. Bilag C. Alle værdisæt på alle arealfelter er rettet så de kan indehlde et 0. 1/ Der er fretaget følgende rettelser. Ændringer er markeret med blåt, sm symbl på at det er allerede gdkendte ændringer. Ny Adresse-dmænemdel er indsat. Beskrivelse til dmænemdellen er tilrettet. Bilag C er pdateret sm følge af bemærkninger fra EBST. 30/ Slået Bilag A g B sammen, til Bilag A Kntekstafhængige g ikke kntekstafhængige valideringer. Tilføjet Bilag B Sandsynlighedskntrller. Tilføjet Bilag E Sammenhæng mellem fysisk g lgisk datamdel. Valideringer g sandsynlighedskntrller er pdateret. Tilføjet feltet Afløbsfrhld tilladelse på grund g bygning. 21/ : I afsnittet entiteter i BBR Dmænemdel har vi tilføjet brugsenhed til bygning punkt 3 fjernet g inkluderet i punkt 2 Bilag A pdateret Bilag B pdateret Bilag E pdateret 8/2 2008: Vi har i denne mgang lavet disse ændringer: Bilag A er blevet pdateret g indehlde nu flere valideringer Bilag C er blevet pdateret g indehlder nu flere sandsynlighedskntrller. 13/2 2008: Vi har i denne mgang lavet disse ændringer: Versin 10.0 Side 3 af 42

4 Opdatering af Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter med udgangspunkt i de kmmentarer vi har fået især fra EBST. Opdatering af Bilag E. 7/3 2008: I denne mgang er der sket følgende: I frbindelse med BYG.21 hvad vi slettet kmmentaren m kmmunale tilpasninger. Vi har desuden nteret at følgende felter ikke benyttes: BYG.22 ENH.21 ENH.22 ENH.36, 37 g 38 I frbindelse med implementeringen af sagstyper har vi tilføjet disse felter: GRU.864 RUM.801 OPG.868 ETA.860 BRU /6 2008: Rum g peratinen HentRum er fjernet fra Bygning, da Rum ikke relateres til Bygning Rum g Enhed samt peratinerne HentRum g HentEnheder er tilføjet på Etage Rum g peratinen HentRum er tilføjet på Enhed Afsnit 3.3.3: Teksten er beskåret da det ikke er muligt fr den kmmunale systemadministratr at ændre i sandsynlighedskntrller. Og der findes ikke krav der går på at dette skal være muligt. 12/9 2008: I afsnittet 3.8 Bilag D Frretningsregler er der tilføjet en beskrivelse m feltet Gyldighedsdat, der nu er medtaget på en række skærmbilleder. 17. nvember 2009: Med versin 5.0 er der gennemført disse ændringer i kapitel 5: I afsnit er nteret at bilag A indehlder de kntekstafhængige feltvalideringer. Alle bilag er fjernet fra kapitlet g lagt i selvstændige bilag. Bilag A er pdateret med ny udskrift fra regeldatabasen Bilag B er pdateret med ny udskrift fra regeldatabasen. I Bilag C er: BYG.31 g GRU.10 er rettet til efter kdelisten i ændringsfrslag 46 BYG.86 g TEK.61 er rettet til efter kdelisten i ændringsfrslag 50 ENH.48 er tilføjet BYG.113 er tilføjet kde 05 g 06 Versin 10.0 Side 4 af 42

5 I Bilag D er krav fjernet, da dette krav er ændret med ændringsfrslag 53 til Når Frsvaret sælger en ejendm, skal Frsvaret phæve kden fr sikkerhedshensyn på de pågældende entiteter. Derefter vil data på disse entiteter være frit tilgængelige fr kmmunens sagsbehandlere. Bilag F er et nyt bilag med fejltekster. Juni 2010: Med versin 6.0 er der gennemført følgende ændringer: I bilag A er indsat en ny liste ver valideringer, sandsynlighedskntrller mv. Ændringerne er ikke ændringsmarkeret, da der er taget et nyt udtræk fra regeldatabasen. I bilag C er EAD.99 g AAD.99 er slettet. TEK.20 er pdateret med nye klassifikatinskder. I bilag E er de fysiske referencer indehldende AAD.99 g EAD.99 slettet (knsekvensrettelse efter at EAD99 g AAD.99 er udgået. August 2010 I bilag C er fretaget følgende ændringer: TEK.24 har skiftet navn til etableringsår TEK.27, TEK.33 g TEK.34 har fået nyt værdisæt TEK.28 har skiftet navn til sløjfning TEK.29 er slettet TEK.30 har ændret type til A(10) TEK.31 har ændret type til A(10) g fået beskrivelse Felterne TEK.67 til TEK.71 er tilføjet December 2010 Der er fretaget følgende ændringer: Bilag A er pdateret Bilag B er pdateret I bilag C er der fretaget følgende ændringer: BYG.31 har fået ny kdeliste BYG.111 har fået ny kdeliste BYG.113 har fået fjernet kde 03 g tilføjet kde 08 Felterne BYG.121, BYG.122, TEK.101, ENH.101, OPG.101, ETA.101 g GRU.101 er tilføjet. ENH.41 er pdateret med kde I Bilag D er pdateret mht. gyldighedsdat. 21/6 2011: Bilag A, B g C er blevet pdateret. Februar 2012: Bilag A, B g C er blevet pdateret. Versin 10.0 Side 5 af 42

6 Bilag F regel 1747 er fjernet. Bilag F regel 1002 ændret til Sagstypen skal være 4, 5, 6 eller 7. Blank er fjernet. Bilag F regel 2009 er ændret til Arealligningen stemmer ikke: samlet bligareal+erhvervsareal+andet areal+indb. udest./gar./carp./udhus+affaldsrum+udv.islering er ikke lig med samlet bygningsareal+udnyttet tagetage+bebelse i kælder. Bilag F regel 1020 Sagstypen skal være 4 eller 5 er tilføjet. Bilag F regel 3438 Denne type sløjfning kan ikke angives fr denne type teknisk anlæg er tilføjet. Bilag F regel 3506 Afsluttede adressesager kan ikke hentes. er tilføjet. Bilag F regel 3510 Feltet Navhøjde kan ikke angives fr denne type teknisk anlæg er tilføjet. Bilag F regel 3511 Feltet Rtrdiameter kan ikke angives fr denne type teknisk anlæg er tilføjet. Bilag F regel 3512 Feltet Vindmøllenummer kan ikke angives fr denne type teknisk anlæg er tilføjet. Bilag F regel 3513 Hvis dispensatin/fritagelse ift. kllektiv varmefrsyning er udfyldt, skal dat gså udfyldes g vice versa er tilføjet. Bilag F regel 3282 Enhedsadresse må ikke ændre reference til enhedsstamadresse. er tilføjet. Bilag F regel 3283 Enhedsadresse må ikke ændre reference til adgangsadressen. er tilføjet. Bilag F regel 3284 AddressPintIdentifier må ikke ændres. er tilføjet. Bilag F regel 3285 Adressen kan ikke slettes fra histrik idet den er i brug på histriske entiteter i BBR er tilføjet. Bilag F regel 3385 AddressTextAngleMeasure skal være mellem 0 g 400. er tilføjet. Bilag F regel 3386 Status skal angives til 1, når det er en gældende adresse. er tilføjet Kapitel 4 Brugerdialg Dette afsnit indehlder de ændringer der er fretaget i kapitlet m brugerdialgen siden 12. januar Der er frtaget følgende rettelser: Matrikel er fjernet fra træet g der er indsat funktinalitet på bygning g teknisk anlæg der gør det muligt at placere disse entiteter på en matrikel. Vurderingsejendm er fjernet fra træet. Sm det fremgår af træet nu, kan RUM være placeret på en enhed eller på en etage. Efter at have fjernet matrikel g vurderingsejendm fra træet (BBR-hierarkiet) har vi pdateret beskrivelsen, sitemappet g nummereringen i de frskellige dkumenter sm en naturlig knsekvens heraf. Derfr har en række af skærmbillederne nu et andet nummer end tidligere. Versin 10.0 Side 6 af 42

7 I afsnit Fanebladet Adresser fremgår det nu hvrdan navigatinen g den selvstændige træstruktur fr adresser vil blive. Det er det såkaldte BBR-adressehierarki. Der er nu verensstemmelse mellem sitemappet i kapitel 4 g sitemappet i kapitel 4 s bilag. Kap : Online udtræk er tilføjet sm beskriver hvrdan der kan fretages nline udtræk af landsdækkende BBR-data (g der er tilføjet skærmbilledet 9 i Bilag 1). Kap : Dynamiske skærmbilleder er tilføjet fr at tydeliggøre at det afhænger af brugerens rlle/prfil g de varierende brugsmønstre, fx hvilke felter der er synlige Kap : Frivillige elementer (felter/entiteter) er tilføjet fr at illustrere graden af frivillighed fr den enkelte kmmune. Skærmbillede 1.9 g 2.5 i Bilag 1 har fået tilføjet en gruppebks mkring ejermeddelelse. Her kan kmmunen på den valgte byggesag/freløbige adresse vha. en tjekbks fravælge en ttaludskrift (BBR-ejermeddelelse) ved afslutningen af en byggesag. I kap m Sagsdata er et afsnit mkring prettelse af en bygge-/adressesag blevet præciseret. I kap Fanebladet Ejendmme er frklaringen af funktinalitet g skærmbilleder blevet præciseret. Skærmbillede 1.6 Etage i Bilag 1 er blevet ændret. Der er nu andre g flere knapper i bunden af skærmbilledet (jf. knapperne på de øvrige skærmbilleder). I Bilag 1 er skærmbillede 2.5 blevet erstattet med et mere krrekt skærmbillede. På søgebillederne i Bilag 1 (dvs. 1.1, 3.1 g 4.1) er der fretaget disse ændringer: feltet vejadresseringsnavn blevet slettet, der er tilføjet et felt til Pstnr. der et tilføjet en vis-muligheder -knap til feltet Pstdistrikt. Der er tilføjet disse underkapitler: Tilgængelighed Datfrmat Knapfunktiner m.m. Der er tilføjet et par linier under i kap : Fanebladet Systemadministratin m at systemadministratren her kan vælge verflytning af tinglyst areal fra ESR til/fra (jf. krav 18.3). I kap er der tilføjet et afsnit m pstnumre i frbindelse med vejnavne der frekmmer mere end en gang i kmmunen. 1/ Sm følge af gennemgang af systembeskrivelse med Kmmune Hlding g EBST i slutningen af februar g gennemgang af dialg med kmmunerne den 8. marts er der fretaget følgende ændringer. Ændringerne er indsat med blåt, sm symbl på at det er allerede gdkendte ændringer: Vurderingsejendm g matrikel er genindført i resultatlisterne g på sitemap. Det betyder at skærmbilleder er renummereret Endelig definitin af brugsenhed gør at den er flyttet fra adressehierarkiet til BBR-hierarkiet Fanebladet Ejendmme er mdøbt til Bygninger g bliger Versin 10.0 Side 7 af 42

8 Fanebladet Ejermeddelelse er mdøbt til BBR-Meddelelse. Ligeledes er der ændret til BBR-Meddelelse alle de steder der henvises til udskriften. Bilaget er pdateret med skærmbilleder vedr. adresser. 30/ : Kapitlet indehlder nu en beskrivelse af det nye faneblad Brugerindstillinger. Det udgør et helt nyt afsnit i kapitlet. Nemlig Vi har uddybet beskrivelsen af: Histrik i afsnit Mdtagebksen i Vi har tilføjet disse nye afsnit: Overførsel af anmeldelsessager Påbegyndelsesrykkere Nøglebaserede ULR-links Skærmbillede med BBR-Meddelelse Afledt ESR-liste Vi har slettet 2 rækker i tabellen med knapfunktiner i afsnit Det drejer sig m disse rækker: Knappen vis muligheder Knappen Tilknyt adresse. I tabellen med knapfunktiner i afsnit har vi under Kmmunespecifikke plysninger ændret frmuleringen Halvdelen af de kmmunespecifikke plysninger er drp-dwn-bkse. til 3 af de kmmunespecifikke plysninger er drp-dwn-bkse. Vurderingsejendm er fjernet i træet derfr gså knsekvent i hele kapitlet. Figur 4.3 i afsnit 4.2 Sitemap med skærmbilleder er pdateret med disse ændringer: Vurderingsejendm er slettet, da den ikke længere har sit eget skærmbillede Freløbig adresse er ændret til Adressesag. Nummereringen er gså blevet rettet sm en naturlig knsekvens af de øvrige (førnævnte) ændringer. Udtrykket Freløbig adresse er knsekvent ændret til Adressesag i resten af dkumentet. Hele afsnit Sandsynlighedsudskrifter der er tilknyttet et felt er blevet slettet. Sm en naturlig knsekvens er den efterfølgende nummerering gså blevet pdateret. Figur 4.2 BBR-hierarkiet er blevet pdateret (vurderingsejendm er slettet m.m.) Figur 4.1 Skabeln fr BBR-Kmmune er blevet pdateret. 30/ : Bilag 1 er pdateret med nye skærmbilleder. Skærmbillederne er tilrettet efter fejl fra brugertest g ud fra tilbagemelding på skærmbilleder pr. 5/ Følgende er ikke pdateret: Mdtagebks Links Rum Brugsenhed Versin 10.0 Side 8 af 42

9 BBR Meddelelse 21/ : Sm en del af Funktinspakke 1 har vi lavet disse ændringer i kapitel 4 - brugerdialgen: Har vi pdateret afsnittet mkring brugerindstillinger. Tidligere hed dette afsnit Fanen brugerindstillinger. Nu hedder det Knappen Dine Brugerindstillinger g indhldet er blevet ændret. Skærmbilledet fr entiteten/niveauet brugsenhed er blevet pdateret Skærmbilledet fr entiteten/niveauet rum er blevet pdateret. Afsnittet: Skærmbillede med ejendmsplysninger er blevet pdateret. Skærmbilledet hedder nu ikke længere Ejendmsplysninger C182 men i stedet Overblik til byggesagsbehandling. På skærmbilledet fr Brugeradministratin har vi tilføjet et felt der hedder Kmmune sm viser den kmmune der har prettet brugeren. Hvis en tværkmmunal bruger er blevet låst, g kntakter en kmmune, så skal det være muligt fr denne kmmune at henvise ham/hende til rette sted. 18/1 2007: Sm en del af fastlæggelsen af indhldet i BBR-Meddelelsen har vi lavet disse ændringer i kapitel 4 Brugerdialg: Afsnittet Fanebladet BBR-Meddelelse er blevet pdateret Afsnittet Fanebladet Systemadministratin er blevet pdateret Punktet underpdelte kder under Systemadministratin er slettet. Bilag 1 er blevet pdateret med: nye skærmbilleder til fanebladet BBR-Meddelelse nye skærmbilleder til fanebladet Systemadministratin (afsnit 7.1 g 7.7) Ny versin af sitemappet Punktet underpdelte kder under Systemadministratin er slettet. 25/1 2008: Sm en del af Funktinspakke 2 har vi gennemført disse ændringer: Sitemappet er blevet pdateret med 2 nye skærmdumps: 3.1 Søg g 3.2 Sag. I afsnittet Højreside/indhldsside er beskrivelsen af bjekttitellinien i Mdtagebksen blevet ændret. Afsnittet er blevet ændret med beskrivelsen af ttal udtræk (ttalkpi). Afsnit m fanebladet Mdtagebksen er blevet pdateret. Bilag 1 er blevet pdateret med: Nye skærmbilleder fr Mdtagebksen (3.1 g 3.2 i Bilag 1) Sitemappet er gså her blevet pdateret med de 2 nye skærmdumps: 3.1 Søg g 3.2 Sag. 8/2 2008: Versin 10.0 Side 9 af 42

10 Vi har tilføjet et afsnit mkring meddelelser m indflytning i afsnit Sagsdata. I Sitemappet har vi ændret 4.1 Søg til 1.1 Søg under fanebladet BBR-Meddelelse I bilag 1 til kapitlet har vi gennemført disse ændringer: I Sitemappet har vi ændret 4.1 Søg til 1.1 Søg under fanebladet BBR-Meddelelse Bilagets skærmbilleder er blevet pdateret til g med afsnit 1.7. Skærmbillederne af Dine brugerindstillinger g C 182 er gså blevet pdateret. 13/2 2008: Vi har i denne mgang lavet disse ændringer: Vi har pdateret skabelnen Figur 4.1 Skabeln fr BBR-Kmmune Vi har pdateret tabellen i afsnit mkring indhldet i træstrukturen/resultatlisten Vi har pdateret skærmbilleder i bilag 1. 7/3 2008: Vi har indsat sitemappet på ny. Af en eller anden grund var det ikke med i sidste versin. I afsnittet Histrik er der indsat et nyt afsnit til sidst i afsnittet mkring histrik på fejlindberetninger. Oversigten ver knapfunktiner i afsnit er blevet pdateret med følgende knapper: Knappen 182 Knappen 191 Dine Brugerindstillinger Alle knapperne m Opret Skærmbilledet C182 - Overblik til byggesagsbehandling er blevet mdøbt til C182 Ejendmsplysninger i afsnittet g i afsnit 1.12 i bilag 1 til kapitel 4. Hele afsnit Skærmbillede med bygnings- g enhedsliste er blevet slettet. Da bygnings- g enhedslisten indgår i de 10 faste rapprter. Vi har indsat et nyt afsnit: nemlig afsnittet C Billede med BBR-Meddelelse. I bilag 1 har vi pdateret mange af skærmbillederne mkring BBR- Meddelelserne sm pfølgning på brugertesten mkring BBR- Meddelelserne. 13/6 2008: I kapitel 4 er der fretaget følgende rettelser: Generelt er skærmbillederne pdateret. Afsnit Det er tilføjet at kviksøgning fregår med ejendmsnummer Afsnit 4.2: Sitemap er pdateret med billede 7.8 g 7.9 I afsnit Sagsdata under verskriften Meddelelser m indflytning er udtrykket færdiggørelsestilladelse ændret til fuldførelsestilladelse. I afsnit er sætningen Der er histrik på afsluttede byggesager (status ved afslutning). Der er ikke histrik på stamdata. fjernet. Da der er histrik på alle data. Versin 10.0 Side 10 af 42

11 I afsnit er bbby udskiftet med wave. I afsnit er følgende ændret: Knappen Opret byggesag : 2.5 adressesag er slettet, da knappen ikke fører til dette billede. Knappen Bestil BBR-Meddelelse er ændret til BBR- Meddelelse Knappen Slet, der er angivet at den f.eks. findes på Bygning, nr. 1.4 i bilag 1 Knappen Annuller er slettet, da den kun findes på pret Byggesag g Opret Adressesag, g dermed ikke er en typisk knap. Knappen Fejlrettelse er slettet da funktinen ikke længere findes sm knap, men sm drp-dwn på skærmbilledet. Knappen Ændring er slettet da funktinen ikke længere findes sm knap, men sm drp-dwn på skærmbilledet. Knappen Opdater er tilføjet Knappen C182 er ændret til Ejd-Opl. Beskrivelsen er beskåret g der henvises i stedet til afsnit Knappen C191 : Beskrivelsen er beskåret g der henvises i stedet til afsnit Dine brugerindstillinger er slettet da det ikke er en knap på de frskellige entiteter. Læs i stedet m brugerindstillinger i afsnit Linkteksten Ret er slettet da den ikke findes. Rettelser/pdateringer af ntatlinjerne frgår vha. knappen Opdater. Kmmunespecifikke plysninger: beskrivelsen er ændret i begge rækker Linkteksten Slet er ændret til Knappen Slet Afsnit er slettet g teksten er indarbejdet under afsnit Afsnit 4.3.2: Matrikel er fjernet sm søgekriterium da der ikke kan søges på denne entitet Afsnit : C182 er ændret til Ejendmsplysninger, g afsnittet er knsekvensrettet derefter. Endvidere er OIS tilføjet sm system hvrfra der hentes plysninger. Afsnit : Sætningen med HTML er slettet, da det er besluttet at lave dette billede på linie med andre billeder i systemet. Afsnit 4.3.3: Der er indsat en ny tegning med BBR-Adressehierarki Matrikel er tilføjet under den lgiske srtering Der er ændret så der kan søges på Adresse g Adressesag Afsnit 4.3.4: OIO er tilføjet fran XML Teksten i afsnit er beskåret g afsnit , g er slettet. Der henvises i stedet til kapitel 5. Teksten i afsnit er beskåret. Der henvises i stedet til kapitel 10. Afsnit er udvidet med en krt beskrivelse af hvad der fretages i de frskellige undergrupper. Endvidere er URL-links g Tidsfrister tilføjet. Afsnit g Afsnit : Første afsnit i begge er flyttet til afsnit i beskrivelse af de frskellige undergrupper. Versin 10.0 Side 11 af 42

12 Afsnit er beskåret da kmmentarer m 2. brugerwrkshp ikke hører hjemme i en systembeskrivelse. Afsnit 4.4 er beskåret da plysning m tilføje/ændre i teksterne stå beskrevet i Afsnit 4.5: afsnittet m sandsynlighedsintervaller er beskåret, da det ikke er muligt fr den enkelte kmmune er justere på disse intervaller. Og der findes ikke krav der går på at dette skal være muligt. Afsnit 4.6.4: sandsynlighedsudskrifterne er slettet da det kun er muligt at tilpasse fejltekster. Og der findes ikke krav der går på at dette skal være muligt. Bilag 1: Generelt er skærmbillederne pdateret. Sitemap er pdateret med billede 7.8 g 7.9 Der er 2 nye skærmbilleder i dkumentet: 7.8 URL-links Og 7.9 Tidsfrister I afsnit 1.11 Byggesag er der indsat et afsnit tekst der frklarer de skærmbilleder der er i afsnittet. 11/7 2008: Bilag 1: Der arbejdes løbende på udviklingen af løsningen. Derfr pdateres skærmbillederne gså løbende. Fr at tydeliggøre hvilke ændringer der er gennemført følger her 2 sammenligninger: Sammenlignet med versin 4.3 er der i versin gennemført følgende ændringer: Skærmbilledet Bygning er blevet pdateret. Skærmbilledet Etage er blevet pdateret Overskriften fr afsnit 1.12 er ændret fra C182 Ejendmsplysninger til Ejendmsplysninger. Der er tilføjet et skærmbillede af fanebladet Links. Sammenlignet med versin 4.2 af Bilag 1 (i kapitel 4) er der i versin gennemført følgende ændringer: (Nedenstående nummerering er med versin 4.4 blevet pdateret, så den kmmer til at stemme verens med bilagets nummerering af sider). Generelt på alle skærmbillederne: 2 nye links er indarbejdet: Anmeldelsessager g Påbegyndelsesrykkere Knappen C182 har ændret navn til Ejd.Opl. Feltet sagstype er blevet frnyet. Tidligere lå nget af dette felts funktinalitet sm knapper i knappanelet nederst på siden (i frm af knapperne Ændring g Fejlrettelse ). Det vil sige knapperne Ændring g Fejlrettelse fremtræder nu ikke længere sm knapper nederst på skærmbilledet, men er værdier i drp-dwnbksen ved feltet Sagstype. Denne ændring betyder, at der nu er en knap der hedder Opdater. Versin 10.0 Side 12 af 42

13 Alle knapper er blevet frkrtet, så etage nu hedder ETA, Opgang OPG, Teknisk Anlæg hedder TEK g Opret Brugsenhed hedder BRU. Side 1 g 2: 2 nye underafsnit under afsnittet Adresser (afsnit nr. 2): Adgangsadresse (2.2) g Ny Enhedsadresse 2 nye punkter under afsnittet Systemadministratin: URL-links g Tidsfrister. Punktpstillingen i indhldsfrtegnelsen er pdateret fr at fjerne en fejl mkring punkt 8 i versin 4.2 Side 3 Sitemap : Der er kmmet 2 nye kasser (skærmbilleder) på sitemappet: URL-links g Tidsfrister Side 4 Søgning Bygninger g bliger (BOB-01): I gruppebksen Ejendmsplysninger er feltet Ejerlejlighedsnr. fjernet. I gruppebksen enhedsplysninger er feltet Ejerlejlighedsnr. g Ejerlejlighed ejd.nr. tilføjet. Side 5 Grund (BOB-05): I gruppebksen Kmmunespecifikke plysninger vises nu et par eksempler på hvrdan en kmmune kan bruge felterne. Side 6 Matrikel (BOB-06) Her er knappen Udskriv BBR-Meddelelse fjernet. (Man kan jf. kapitel 5 ikke vælge matrikel sm et niveau fr udskrivning af BBR-Meddelelse.) Side 8 Bygning (BOB-02) I gruppebksen Bygningsplysninger er Udlejningsfrhld tilføjet. Knappen C191 er tilføjet. Side 9 Bygning (BOB-02): Gruppebksen Leje er slettet. I gruppebksen Vurdering er der tilføjet feltet Gyldighedsdat. Side 10 Enhed (BOB-03): I gruppebksen Enhedsplysninger er feltet Udlejningsfrhld tilføjet. Gruppebksen Leje er slettet. Knappen Opret rum er tilføjet. Side 11 Enhed (BOB-03): Versin 10.0 Side 13 af 42

14 I gruppebksen Kmmunespecifikke plysninger vises nu et eksempel på hvrdan en kmmune kan bruge felterne. Gruppebksen Vurdering er tilføjet med feltet Gyldighedsdat. Side 12 Opgang/indgang (BOB-07): I gruppebksen Kmmunespecifikke plysninger vises nu et eksempel på hvrdan en kmmune kan bruge felterne. Gruppebksen Vurdering er tilføjet med feltet Gyldighedsdat. Side 13 Etage (BOB-04): I samme gruppebks er der tilføjet feltet Type. Side 14 Rum (BOB-08): Siden har fået en verskrift: Rum: NY I gruppebksen Rumplysninger Er feltet kilde til rummets areal udvidet til en drp-dwnbks. Er feltet initialer til sagsbehandler slettet. Er ngle af felterne flyttet rundt pga. de øvrige ændringer i denne gruppebks Gruppebksen Placering er tilføjet. I gruppebksen Adresse er felterne etage g side/dør tilføjet. Hele knap-panelet er fjernet g der er nu kun én knap: Opret. Side 15 Brugsenhed (BOB-09): Gruppebksen Adresse har ændret navn til Brugsenhedsplysninger (Tidligere var der 2 gruppebkse sm hed adresse ) I gruppebksen Brugsenhedsplysninger er felterne Areal g Initialer på sagsbehandler fjernet. Gruppebksen Placering er tilføjet. I gruppebksen Adresse er felterne etage g side/dør tilføjet. Hele knap-panelet er fjernet g der er nu kun én knap: Opret. Side 16 Teknisk anlæg (BOB-11): Skærmbilledet hed tidligere Bb-08, men hedder nu BOB-11. I gruppebksen Teknisk anlægs plysninger er felterne m matrikel g ejerlav samt teknisk nøgle fjernet. I gruppebksen Anlægspunkt er feltet Krdinatsystem ændret til en drp-dwn-bks. I gruppebksen Tekniske plysninger er felterne type g indhld ændret til drp-dwn-bkse. Ledeteksten til feltet Effekt er ændret til Effekt i KW Felterne er flyttet rundt. Gruppebksen Vurdering er tilføjet med feltet Gyldighedsdat. Side 17 Byggesag (BOB-10): I gruppebksen Sagsplysninger er feltet Gyldighedsdat tilføjet. I gruppebksen Tilknyttede niveauer har flere felter ændret placering. Knapperne gem g slet er fjernet. Knappen Opret er tilføjet. Side 18 Byggesag søgebillede (frtsat): Versin 10.0 Side 14 af 42

15 I gruppebksen Entitet g adresser er der tilføjet et knap der hedder hjælp. I gruppebksen ejendmsplysninger er feltet Ejerlejlighedsnr fjernet. Side 19 Byggeag frtsat: I gruppebksen Enhedsplysninger er felterne Ejerlejlighedsnr. g Ejerlejligheds ejd.nr. tilføjet. Side 20 Ejendmsplysninger I gruppebksen på grund er feltindhldet i Vandfrsyning g Afløbsfrhld udvidet med versættelse af kden. I gruppebksen planer vises nu felter. Side 21 Adresser Søg (ADR 01) Gruppebksen Niveau er tilføjet Side 22 Adresser Adgangsadresse (ADR-02) Ingen specifikke ændringer. Side 23 Adresser Ny Adgangsadresse (ADR-02) Gruppebksen Adressesag er fjernet. Knapperne Opret sm ny adresse, Opret adressesag g Slet er fjernet. Knappen Opret er tilføjet. Side 24 Enhedsadresse (ADR-03) I gruppebksen Enhedsadresseplysninger er drp-dwn-bksen i feltet Kilde blevet længere. Side 25 Ny enhedsadresse (ADR-03) I gruppebksen Enhedsadresseplysninger er drp-dwn-bksen i feltet Kilde blevet længere. Side 26 Adressesag (ADR-04) I gruppebksen Overrdnede plysninger er indtastningsfeltet til feltet Sagsbehandler blevet krtere. Side 27 Mdtagebksen (MOD-01): Skærmbilledet vises i andet layut, men der er ingen ændringer Side 28 En sag i Mdtagebksen (MOD-02): Ingen ændringer Side 29 BBR-Meddelelse (BOB-01) : I gruppebksen Ejendmsplysninger er feltet Ejerlejlighedsnr. fjernet. I gruppebksen enhedsplysninger er feltet Ejerlejlighedsnr. g Ejerlejlighed ejd.nr. tilføjet. Side 30 Bestil BBR-Meddelelse (MED-02) Layutet er helt frskelligt g indhldet er ændret. Feltet Individuel årsagskde vises ikke. Under til anden mdtager er dialgen ændret. Versin 10.0 Side 15 af 42

16 Side 31 angivelse af -mdtager (MED-02): Layutet er helt frskelligt g indhldet er ændret. Side 32 Selve BBR-Meddelelsen Nyt layut g indhld. Side 33 Masseudskrivning (MED-02) Feltet Individuel årsagskde vises ikke. Nyt layut. Side 34 Rapprter (RAP-01) Nyt layut g indhld. Side 35 Brugeradministratin (ADM-08) I gruppebksen Søg bruger er feltet navn slettet g erstattet af Fuldt navn g brugernavn. Side 36 Brugeradministratin ret bruger (ADM-08) Det viste eksempel er ændret Side 37 Systemadministratin (ADM-06) Der er tilføjet 2 nye punkter i venstresidens menu Navigatin. Punkterne hedder: URL-links g tidsfrister. Felterne pstnr. g by er slettet g erstattet pstnr./by. Side 38 tltip (ADM-01) Der er tilføjet 2 nye punkter i venstresidens menu Navigatin. Punkterne hedder URL-links g tidsfrister. Side 39 Hjælp (ADM-02) Der er tilføjet 2 nye punkter i venstresidens menu Navigatin. Punkterne hedder URL-links g tidsfrister. Der er vist flere felter Side 40 fejltekster (ADM-03) Der er tilføjet 2 nye punkter i venstresidens menu Navigatin. Punkterne hedder URL-links g tidsfrister. Flere eksempler er vist Side 41 Kmmunespecifikke felter (ADM-04) Der er tilføjet 2 nye punkter i venstresidens menu Navigatin. Punkterne hedder URL-links g tidsfrister. Side 42 Ntatlinier (ADM-05) Der er tilføjet 2 nye punkter i venstresidens menu Navigatin. Punkterne hedder URL-links g tidsfrister. Side 43 Indstillinger fr BBR-Meddelelse (ADM-07) Et nyt g ændret layut Versin 10.0 Side 16 af 42

17 Der er tilføjet 2 nye punkter i venstresidens menu Navigatin. Punkterne hedder URL-links g tidsfrister. Årsagskder ikke valgt i dialgen Knappen gem er fjernet. Side 44 URL-links (ADM-08) Helt ny side sm ikke tidligere var med. Side 45 Tidsfrister (ADM-06) Helt ny side sm ikke tidligere var med. Side 47 Online udtræk Side Dine Brugerindstillinger (IND-01) Helt verrdnet set var TEK tidligere (i versin 4.2) placeret på hhv. ENH g BYG. Nu er TEK placeret på hhv. MAT g BYG. Bynavn er frsvundet generelt dvs. på alle de niveauer hvr det tidligere frekm Pstdistrikt er tilføjet generelt dvs. på alle de niveauer hvr det tidligere frekm Teknisk anlæg på MAT g BYG indehlder ikke anvendelseskde mere. På grund-niveau er Ejendmsnummer tilføjet. På adgangs- g enhedsadresse-niveau er sagskde g Sagsnr. slettet. 12/ : Der er fretaget følgende ændringer: På side 19 i afsnittet Fanebladet Systemadministratin er URLlinks blevet ændret til Kmmunespecifikke links. På sitemappet er URL-links ændret til Kmmunespecifikke links I afsnittet Knapfunktiner m.m. er knapbetegnelsen C191 ændret til BBR-Medd-data. I afsnittet BBR-Medd-data - Billede med BBR-Meddelelse er knapbetegnelsen C191 ændret til BBR-Medd-data. I afsnittet Skærmbilledet Dine Brugerindstillinger g i afsnittet Træstruktur/resultatliste indehlder Teknisk anlæg på MAT g BYG nu "Klassifikatin", sm valgmulighed i brugerindstillingerne (i stedet fr anvendelse ). I Bilag 1 til kapitel 4 er følgende skærmbilleder er blevet ændret: På sitemappet er URL-links ændret til Kmmunespecifikke links Versin 10.0 Side 17 af 42

18 På GRU/BOB-05 har knappen "C 191" har fået et nyt navn: "BBR-Medddata". På BYG/BOB-02 er der ændret disse ting: Nu fremgår de 2 links "Påbegyndelelsessager" g "Anmeldelsessager" på BYG/BOB-02. Knappen "C 191" har fået et nyt navn: "BBR-Medd-data" sådan sm KH har ønsket det. Feltet "Bevaringsværdighed" er nu gråtnet g efterfølges af et såkaldt "actin-link". Det er et link der hedder "Gå til FBB" g sm er placeret umiddelbart efter feltet "Bevaringsværdig". Når brugeren klikker på dette actin-link, vil der åbne sig et nyt brwservindue med en evt. URL fra FBB. Feltet "Fredning" er nu gråtnet. Der er indsat et nyt felt der hedder "Grundens ejendmsnr." efter feltet "Teknisk nøgle". Dette felt er gråtnet g relevant ved bygning på lejet grund. På TEK/BOB-11 er der ændret følgende ting: Feltet "Placering" er flyttet til Tekniske plysninger. Det vil sige er flyttet ned mellem "Klassifikatin" g "Afblændet/pfyldt" "Bygningsnummer" er ændret til "Anlægsnummer" Feltet "Fredning" er nu gråtnet. Under Systemadministratin er afsnitsverskriften 7.8 URL-links blevet ændret til 7.8 Kmmunespecifikke links. Samme verskrift er blevet ændret på skærmbilledet. På Dine Brugerindstillinger indehlder Teknisk anlæg på MAT g BYG nu "Klassifikatin", sm valgmulighed i brugerindstillingerne. 17. nvember 2009 Der er fretaget følgende ændringer: Afsnit Billedet af skabelnen er blevet pdateret. Beskrivelsen af skabelnen er tilrettet da der ikke længere vises lger. I tabellen med karakteristika er bksen til lger fjernet. Afsnit er fjernet. Det tidligere afsnit er nu blevet til afsnit , det tidligere afsnit er nu blevet til afsnit Der er tilføjet et nyt afsnit Links sm afsnit I afsnit er beskrivelsen af srteringen af søgningen blevet rettet. Afsnit Beskrivelsen er tilrettet ændring af placering af bksen Verserende byggesag Afsnit Beskrivelsen af prettelse af sager er tilrettet så ændringen af bygningsbilledet (Samurai) fremgår. Afsnit er pdateret mht. indflytningsdat, således at det fremgår hvrdan regelsættet er ved indflytning i parcelhuse. Afsnit er rettet så det nye bygningsbillede reflekteres. Afsnit Knapfunktiner. I verskriften gøres pmærksm på at pret-funktinaliteterne er samlet under Opret - knappen. Versin 10.0 Side 18 af 42

19 Beskrivelsen fr knappen Opret byggedag er pdateret med en beskrivelse af samlingen af pret-funktiner under Opret - knappen. pdater -knappens navn rettet til Gem. Beskrivelsen af Opret bygning -knappen er delt i t, fr at beskrive pdelingen af funktinaliteten i Opret bygning Stam g Opret bygning Nybyggeri. Afsnit Brugsenhed er fjernet fra listen af niveauer der kan søges på. Afsnit Omskrevet Afsnit Knapfunktiner. Knappen Gem I beskrivelsen er der tilføjet rdet gemmer Afsnit BBR-Medd-data. Beskrivelsen i andet punktum er ændret. Afsnit Afsnittet m at knytte en adresse til et niveau er pdateret. Afsnit Omskrevet. Afsnit 4.5 Validering: I tegning: teksten rettet til Her fretages al validering (, med undtagelse af typevalidering ) slettet Afsnit 4.5 Validering:, g det/de felt/felter, der er berørt af beskrivelsen, vil blive fremhævet er fjernet i.f.m. sandsynlighedsvalidering Afsnit Under punktet med anmeldelsessager er følgende slettet: Anmeldelsessager - Landbrug (byggesagskde 4) Afsnit 1.11 Byggesag Der er tilføjet tekst g billede af Bygning med byggesag. 18. december 2009: Der er tilføjet 2 bilag til kapitel 4 Brugerdialg : Bilag 2 der dkumenterer verhldelse af W3C-standarden Bilag 3 der dkumenterer verhldelse af Wave-standarden. 15. januar 2010: Bilag1: Opdateret med nyt skærmbillede fr Ejendmsplysninger, da der er tilføjet en tekst mkring bebyggelsesprcent. Juni 2010 Der er fretaget følgende ændringer: Afsnit Knappen Massepdatering Enhed tilføjet Afsnit Afledt ESR-liste slettet. Nyt Afsnit Massepdatering Enhed Afsnit Online udtræk g afsnit Udtræk til OIS er slettet, da udtræksfunktinaliteten i stedet beskrives i kapitel 6. Bilag 1: Opdateret med skærmbilleder fr massepdatering af enheder December 2010 Der er fretaget følgende ændringer: Sitemappet er blevet pdateret. Afsnit er skrevet m. Afsnit Fanebladet Bygninger g Bliger er pdateret med muligheden fr at søge på alle niveauer Versin 10.0 Side 19 af 42

20 Afsnit Fanebladet Mdtagebksen ændret til Fanebladet Inddatabksen g afsnittet skrevet m. Afsnit Kmmende løsning af krav flytning af bygninger tilføjet Afsnit Skærmbilledet Dine brugerindstillinger. Et nyt billede g tilføjelse af henvisning til Bilag 1. Der er rettet et par små sprglige ting. Bilag 1: Sitemappet er blevet pdateret. Opdateret med nye skærmbilleder. Afsnit 13. Online udtræk er slettet. 21/6 2011: Kapitlet er blevet pdateret: Med en pdateret beskrivelse af histrikken Et pdateret sitemap Alle skærmbilleder er blevet pdateret Bilaget er blevet pdateret med nye skærmbilleder g nyt sitemap. Februar 2012: Afsnittet m Skærmbilledet Dine brugerindstillinger er blevet mdøbt til Fanebladet Indstillinger g indhldet er pdateret. Sitemappet er blevet pdateret. Afsnit er blevet pdateret med tilføjelse m histrik på byggesager. Afsnittet Sagsdata er blevet pdateret med en krt beskrivelse m identændringer. Der er tilføjet en krt beskrivelse af slettefunktinen i histrik-visningen. Bilag 1 er pdateret med nye skærmbilleder. Kapitlet er pdateret med nye skærmbilleder. Gennemgående pdateringer i frhld til træstrukturfrbedringer. Gennemgående pdateringer i frhld til kmmunale ændringsønsker. Gennemgående pdateringer i frhld til frbedringer i GUI design. versin 1.5: Afsnit 9. Links i Bilag1 samt afsnit Fanebladet Links er fjernet fra SB da fanebladet Links er fjernet fra systemet med versin 1.5. Feltet til kmmunens hjemmeside er tilføjet til beskrivelsen af fanen Kmmuneplysninger under fanebladet Systemadministratin. Rllen AutmatiskAdresseOprettelse er mdøbt til AutmatiskAdresse- Håndtering. Tilføjet beskrivelse af brugerindstilling der giver mulighed fr at få vist infrmatin m bygning på lejet grund sm klartekst i tl tip fr en bygning i resultattræet. Skærmbillederne i kapitlerne Skabelnen, Fanebladet Indstillinger g Tltip er pdateret da links fanen er fjernet. Dkument 04 - Brugerdialg- aktuel_blaa Generelt er skærmbilleder i 04 - Brugerdialg Bilag1 - aktuel_blaa pdateret Kapitel 9.4 Søgning er slettet da denne fane er fjernet i klienten. 9.5 Inddatabks er blevet til 9.4 g 9.6 BBR-Meddelelse er blevet til 9.5. Versin 10.0 Side 20 af 42

21 12.5 Kapitel 5 Udskrifter til brgerne Der er frtaget følgende rettelser: Afsnit m Autmatiske udskrifter tilføjet Afsnit m Skattemappen tilføjet. 6/6 2007: Der er fretaget følgende ændringer. Ændringerne er indsat med blåt, sm symbl på at det er allerede gdkendte ændringer: BBR-Ejermeddelelse g BBR-Lejermeddelelse er smeltet sammen til BBR- Meddelelse Beskrivelsen af pbygning af BBR-Meddelelsen er ændret efter møde med de kmmunale parter. Beskrivelsen af det verrdnede design af BBR-Registerindsigt er ændret sm følge af møde med de kmmunale parter g EBST-beslutning m at alle kmmunale felter skal vises på registerindsigten Årsagskder er ændret efter møde med de kmmunale parter g efterfølgende årsagskde vedr. indflytning. 18/1 2008: Hele dette kapitel er blevet pdateret da arbejdet mkring BBR-Meddelelse længe har været under udarbejdelse g først nu endeligt kan fastlægges. Bilag A er gså blevet pdateret med et nyt eksempel. Et nyt bilag er vedhæftet: Bilag B mkring KMD s pfølgning på Referat fra møde d angående BBR-meddelelser. 8/2 2008: Kapitlet er blevet pdateret. Vi har bl.a. Opdateret afsnittet 5.5 Årsagskder. Bilag A er pdateret med nye eksempler Bilag B er vedhæftet i pdateret versin. 13/2 2008: Vi medsender nye eksempler på BBR-Meddelelser. Det vi har ændret er: Der er 2 eksempler på vurderingsejendm (med g uden bygninger) Der er sket ændringer i arealfelterne, i det nye arealmatrice. Antal værelser bliver nu vist på rigtigt gså fr erhvervenheder Supplerende bynavn er nu med på alle relevante entiteter 13/6 2008: Generelt er skærmbilleder pdateret, g der er påsat figurtekster Der er fretaget præciseringer under udskrivningsmuligheder, således at det tydeligt fremgår at det kun er BBR-Meddelelse g BBR- Andelsbligudskrift sm kan udskrives centralt Der er fretaget en mere detaljeret beskrivelse af fremsøgning af ejendmme, både via fanen Bliger g Bygninger g via fanen BBR- Meddelselse. Der er blevet indsæt relevante skærmbilleder (afsnit g 5.4.2) Versin 10.0 Side 21 af 42

22 Der er indsat beskrivelse af adresseringsregler fr udskrivning af BBR- Meddelelserne (ny afsnit 5.6) I afsnit 5.9: Det er præciseret at en Brgerservice medarbejder ikke kan bestille meddelelser med type BBR-Registerudskrift. Arealer på såvel 0 sm ikke plyst vises sm 0 m2 Oversigtsbillede i afsnit 5, sm var frsvundet i versin 4.2 er blevet tilføjet igen. Der er fjernet mulighed fr at kunne vælge kmmunespecifikke felter på BBR-Meddelelsen. Beskrivelsen af BBR-Registerudskift er pdateret. I afsnit 5.8: HTML er fjernet fra beskrivelsen af C191. I afsnit 5.12: Sætningen med at stre BBR-Meddelelser deles p i t kuverter g afsnittet sm mtaler at der arbejdes på en prcedure til håndtering af stre BBR-Meddelelser er fjernet. I stedet er beskrevet af stre BBR-Meddelelser frasrteres inden kuvertering g sendes til kmmunen. Eksempel på BBR-Meddelelse g BBR-Andelsbligudskrift er fjernet g der henvises i stedet til bilag A. Bilag B er fjernet. Bilaget var et referat hvri det var angivet hvilke elementer der skulle ændres på meddelelserne. De fleste af ændringerne kan ses i eksemplerne i bilag A, de resterende ændringer vil være indarbejdet i de meddelelser sm følger med det færdige system. 11/7 2008: Tre af venstående førnævnte ændringer er blevet præciseret i frm af de blå afsnitshenvisninger. 17. nvember 2009: Kapitel 5 er blevet tilrettet følgende ændringer C191 hedder BBR-Meddelelse-data Niveau fr BBR-Meddelelse-data skærmbilledet er den valgte entitet g ikke vurderingsejendm. Endelig layut er blevet gdkendt af kmmunerne. Bestilling af autmatisk udskrift af BBR-Medd. er mulig på alle skærmbilleder, ikke kun ved afslutning af byggesag Der er ikke længere mulighed fr at vælge mellem A- eller B-pst. Der er ingen mulighed fr at indtaste cpr/cvr nummer fr en alternativ mdtager. Rlle brgerservice medarbejder i kapitel 5.9 Ændringer har bl.a. betydet, at alle skærmbilleder er blevet pdateret. Derudver er figur 5.7. blevet slettet (idet figur 5.6. viser det samme) g tre nye billeder er blevet tilføjet: figur sm viser central print prces figur, sm viser fravalg af autmatisk udskrift figur med eksempel fr skærmbilledet BBR-Meddelelse-data. Kapitel 5.12 (Central print) er flyttet til afsnit (Central udskrift). Kapitel 5.13 er således blevet til december 2009: Hentning af ejerplysninger er blevet tilføjet i kapitel 5.6. Versin 10.0 Side 22 af 42

23 Juni 2010: Kapitel 5 er blevet tilrettet følgende ændringer EBST følgeskrivelse er ændret til EBST vejleding Beskrivelse af at BBR-Meddelelser med ejerfrhldskde 50 ikke kuverters er indsat Beskrivelse af srtering i årsagskde g adresserden er indsat Beskrivelse af kmmunespecifikke bilag er indsat Skærmbillede vedr. er udskriftet December 2010: Kapitel 5 er blevet tilrettet følgende ændringer Generelt er der alle steder hvr der std e-bks ændret til ebks/digital Pst I afsnit 5 er det sidste afsnit mskrevet da der nu bruges ABCpdf i stedet fr rapprtgenereringsværktøjet. Tegning 5.1 er ajurført. I afsnit er teksten vedr. bilag ændret I afsnit er figur 5.2 g tilhørende tekst slettet. I afsnit er teksten mkring bilag fjernet. I afsnit 5.2 er teksten m bilag slettet. I afsnit 5.3 er teksten vedr. autmatisk udskrivning af BBR-Meddelelsen ændret. I afsnit er: begrænsningen på et 1 år fr hvr længe plysninger m BBR- Meddelelsen gemmes fjernet. afsnittet m den faste vejledning g det kmmunespecifikke bilag under decentral udskrift fjernet der fretaget ændringer i afsnittet m histrik Afsnit 5.7 er ændret da der nu gemmes histrik m de udskrevne BBR- Meddelelser i mere end 13 måneder. Der er derfr heller ikke grund til at skelne på til ejer- g ikke ejer. Afsnit 5.10 er mskrevet da webservice til skattemappen nu er tilgængelig. Juni 2011: Kapitel 5 er blevet tilrettet med følgende ændringer: I afsnit er første tekstafsnit mskrevet. I afsnit er der i tredje samt sidste tekstafsnit fretaget mindre ændringer fra passiv til aktiv sprgbrug. I afsnit er betydningen blevet præciseret med udskiftning af et enkelt rd. I afsnit er der indsat et ekstra skærmbillede med visning af brugerindstillinger. I afsnit er der fretaget en mindre mfrmulering. I afsnit er der tilføjet en præcisering af krav til det kmmunespecifikke bilag. I afsnit er der fretaget en mskrivning af teksten vedr. Central udskrift. Dette ud fra en vurdering af, at den tidligere frmulering kunne misfrstås. Generelt er skærmbilleder blevet pdateret i verensstemmelse med versin 1.3. Generelt er der strammet p på tegnsætning. Versin 10.0 Side 23 af 42

24 Februar 2012: I afsnit 1.5 er tilføjet, at årsagskde 70 ikke længere medfører autmatisk bestilling af en BBR-Meddelelse. I afsnit 1.6 er tilføjet nyt udvidet regelsæt fr mdtager af BBR- Meddelelsen ved ejerskifte. Generelt er alle skærmbilleder pdateret i verensstemmelse med de designfrbedringer, der gså releases med versin 1.4. : Afsnit 'Skærmbilledet Kmmuneplysninger' er blevet udvidet med beskrivelse af feltet Hjemmeside til angivelse af kmmunens hjemmesideplysninger, der skal fremgå på BBR-Meddelelsen. I afsnit 1.11 'Design af meddelelserne' er beskrivelsen af 3. gruppe på BBR-Meddelelsen udvidet med muligheden fr visning af hjemmeside i frbindelse med kmmunens kntaktinfrmatiner. Skærmbilleder er pdateret 12.6 Kapitel 6 Dataudveksling med andre systemer 24/ ) Krt beskrivelse af OIOXML snitflader til hentning g pdatering af BBR-data fra andre systemer 6.4.6) Beskrivelse af peridevise kørsler, dataudtræk mv. 6.5) Massepdatering 30/ : I henhld til ntat m kmmunikatin med CPR, har vi slettet afsnittet Knsistens mellem BBR g CPR. I afsnittet BBR Bssinf-STB har vi ændret indhldet i første række fra Klient ESR til Klient Bssinf. Snitflader til ESR er pdateret. Snitflade til CPR er pdateret. 21/ : Sm en del af Funktinspakke 1 indehlder dette kapitel nu et nyt afsnit. Nemlig afsnit BBR-Levering g pdatering af adressekrdinater sm beskriver adressesnitfladen. 25/1 2008: I frbindelse med udarbejdelsen af systembeskrivelsen fr de ikke beskrevne elementer i Funktinalitetspakke 2 er kapitel 6 blevet ændret på disse mråder: Afsnittet OIOXML snitflader til hentning g pdatering af BBR-data fra andre systemer : Er blevet pdateret med et par nye afsnit. Er flyttet til sin krrekte placering i dkumentet. I den sidste versin (versin 3.2) var afsnittet fejlagtigt (men med den helt krrekte nummerering) blevet placeret tidligere i dkumentet. Afsnittet har samme nummerering sm i den sidste versin, men er nu placeret krrekt. Versin 10.0 Side 24 af 42

25 Indehlder ikke længere i det første afsnit af teksten fdnten Det er endnu ikke aftalt hvem der skal publicere g have ejerskab af disse beskrivelser. 8/2 2008: Vi har tilføjet disse 3 nye afsnit: Under afsnit har vi tilføjet afsnittet Søgning af matrikel på basis af adressekrdinater g afsnittet Søgning af matrikel på basis af bygningskrdinater I afsnit har vi tilføjet afsnittet 8. Ajurføring af adressedata ESR 13/6 2008: Generelt er ejermeddelelse ændret til BBR-Meddelelse I afsnit 6.2 under BBR/ESR er punkt 9 ændret til at hedde Hent ejerfrhldskde i ESR I afsnit 6.2 er verskriften BBR/CPR/OIS ændret til BBR/CPR. Teksten i hhv. OIS g CPR er slettet fra den første service. Endvidere er der tilføjet en gruppe BBR/OIS med en enkelt service I afsnit er UUID tilføjet i parentes efter den tekniske nøgle. I afsnit første del er der under Kmmentar indsat en tekst der beskriver at matrikelplysninger i første mgang kmmer fra ESR. I afsnit anden del er der under Vurderingsparametre fretaget præcisering af islatin/uafhængighed. I afsnit tredje del er der tilføjet tekst under Betingelse g Resultat. Og der er fretaget præcisering under Vurderingsparametre af islatin/uafhængighed g kravhenvisningen. I afsnit fjerde del er der tilføjet tekst under Betingelse g Resultat. Under Vurderingsparametre er nyt BBR erstattet af KMSs webservice g kravhenvisningen er præciseret I afsnit femte del er der tilføjet tekst under Betingelse g Resultat. I afsnit anden del er der tilføjet tekst under Betingelse. I afsnit tredje del er ejerfrhldskden ændret til tinglyst areal I afsnit er tredje del er der tilføjet tekst i kmmentarfeltet I afsnit tiende del er der tilføjet plysninger m løbenr, alternativ adresse g adressebeskyttelse. I afsnit er der indsat tekst under Output parametre g det tinglyste areal ændret til ffentlig støtte I afsnit beskrivelsen er ændret så den alene går på hvad der kmmunikeres med CPR Nyt afsnit OIS-service er beskrevet I afsnit (tidligere afsnit 6.4.7) første del er husnummer g husbgstav tilføjet 17. nvember 2009: Med versin 5.0 er der gennemført disse ændringer i kapitel 6: De steder i kapitlet hvr der std Kmmune Hlding står der nu KOM- BIT. Der er tilføjet et nyt afsnit 6.1 Kntekstdiagram fr Nyt BBR. Der er tilføjet et nyt afsnit Krt m de anvendte g udstillede snitflader Der er slettet et afsnit der hed "8. Ajurføring af adressedata - ESR" Versin 10.0 Side 25 af 42

26 I afsnit 6.3 er følgende afsnit tilføjet under BBR/ESR: 9) Ret udskrivningsmatrikel i ESR 10) Ret KMS_SFENR i ESR 11) Opret ejerlejlighed 12) Slet ejerlejlighed 17) Hent ejendmsplysninger fra ESR til Ejendmsversigten i NYT BBR 18) Hent markering fr ejerlejlighedsmatrikler fra ESR til Nyt BBR I afsnittet BBR Bssinf-STB er inputparametrene blevet slettet. I afsnittet Samkøring af CPR, ESR g Nyt BBR vedr. Udlejningsfrhld er sætningen Kørslen vil ske på halvårlig basis. ændret til Kørslen vil ske 3 gange årligt (april, september g december). I afsnittet BBR CPR under 3. Opdatering af Udlejningsfrhld ved samkøring af ESR, CPR g Nyt BBR er der gennemført et par ændringer. I afsnittet " Påmindelser ved verskridelse af tidsfrister" er udtrykket "daglig kørsel" ændret til "månedlig kørsel" i sætningen "Det vil ved en daglig kørsel blive kntrlleret m tidsfrister fr midlertidige tilladelser er verhldt." 18. december 2009: Med versin 5.1 er der gennemført disse ændringer i kapitel 6: I afsnit er tilføjet beskrivelse af kørslen, der pdaterer udlejningsfrhld. Tilføjelse af en status linje til hver service. Ændringer sm følge af indarbejdelse af ændringsbilag 32 g 37 samt allnge 1 til kntrakten i kapitel 6 Der er blevet tilføjet et afsnit sm beskriver vedligehldelse af matrikulære data i Nyt BBR. Opdatering af services sm vedrører ESR Oversigten i kapitel 6.3 er pdateret Services til pret ejerlejlighed g slet ejerlejlighed fra ESR er blevet fjernet. Det er ikke længere muligt at slette eller prette ejerlejligheder i ESR. Service Hent matrikelplysninger er slettet idet det ikke er muligt at prette grunde i Nyt BBR. Oprettelse af grunde i Nyt BBR sker sm et resultat af en hændelse i ESR. Service hent matrikelsammenhæng (København & Frederiksberg) er tilføjet. Opdatering af services sm vedrører KMS Oversigten i kapitel 6.3 er pdateret Webservice 1 Hentning af matrikelkde g ejerlavskde i KMS er blevet erstattet med webservice Hent GSH plysninger fra KMS (Årsagen er det nye flw mkring grundbegrebet sm beskrevet i afsnit ) Juni 2010: Hele kapitel 6 er ændret g har gennemgået en større mstrukturering med versin 6. Ændringerne inkluderer bl.a. følgende: Afsnit BBR CPR er blevet pdateret Versin 10.0 Side 26 af 42

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 12 Ændringer

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 12 Ændringer Indhldsfrtegnelse 12. Ændringer... 2 12.1 Kapitel 1 Indledning... 2 12.2 Kapitel 2 - Systemarkitektur... 2 12.3 Kapitel 3 Frretningslgik... 3 12.4 Kapitel 4 Brugerdialg... 6 12.5 Kapitel 5 Udskrifter til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 12 Ændringer

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 12 Ændringer Indhldsfrtegnelse 12. Ændringer... 2 12.1 Kapitel 1 Indledning... 2 12.2 Kapitel 2 - Systemarkitektur... 2 12.3 Kapitel 3 Frretningslgik... 3 12.4 Kapitel 4 Brugerdialg... 5 12.5 Kapitel 5 Udskrifter til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 12 Ændringer

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 12 Ændringer Indhldsfrtegnelse 12. Ændringer... 2 12.1 Kapitel 1 Indledning... 2 12.2 Kapitel 2 - Systemarkitektur... 2 12.3 Kapitel 3 Frretningslgik... 3 12.4 Kapitel 4 Brugerdialg... 5 12.1 Kapitel 5 Udskrifter til

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere).

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere). RELEASE NOTES Release ntes FASIT Jbcenter versin 2014-2.0 Ibrugtagningsdat 30. juni 2014 Den 30. juni 2014 frigiver Schultz Infrmatin en ny versin af FASIT Jbcenter. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune INTERN UNDERVISNING BBR Kmmune VELKOMMEN Lektinsversigt Sidemandsplæring i BBR Kmmune Lektin Emne Slidesæt Velkmmen 2-9 1 Rediger bjekt 10-16 2 Frdelingsareal 17-27 3 Hændelseslg 28-34 4 Faste rapprter

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.2 13. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.24.0 Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004 V0954 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Rammeaftale vedrørende udfasning af kritiske it-løsninger Underbilag C.4 Krav til snitfladebeskrivelser UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER

Rammeaftale vedrørende udfasning af kritiske it-løsninger Underbilag C.4 Krav til snitfladebeskrivelser UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 SUPPLERENDE MÅLINGER... 3 2 BRUG AF SNITFLADEBESKRIVELSE... 3 3 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 3 4 SNITFLADENS ARKITEKTUR...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.4 7. april 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Administrator. i Byg og Miljø. Version marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Administrator. i Byg og Miljø. Version marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Administratr i Byg g Miljø Versin 1.4 19. marts 2014 ROJ Indhld Om denne vejledning... 3 Tildeling af rller i Danmarks Miljøprtal... 3 Administratin af tekster... 4 Myndighedsinfrmatin...

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige Udvalget fr Videnskab g Teknlgi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 193 Offentligt Sensus Specialister i tilgængelighed Opsummeringsrapprt Krtlægning af tilgængeligheden til elektrniske blanketter i det

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg):

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg): Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kntant udlæg): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-prjekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-2.3 13. nvember 2014 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Udvidelse af brugervejledning Brugervejledningen Søgninger g visninger i

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright

Indholdsfortegnelse. Copyright 1 Hvis filer slettes fra prgrammet kan det frårsage at dette ikke længere fungerer. Slet kun filer med det dertil prettede prgramværktøj. Garantien dækker ikke i tilfælde at manuelt slettede filer. Indhldsfrtegnelse

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. december J.nr V Versinsbrev LUDUS versin 1.34.0 Den 15. december 2010 J.nr. 4004-V1640-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P12-28-B1 Ydelser til Ydelsesindeks (Bølge 1, spor 1)

Løsningsbeskrivelse til P12-28-B1 Ydelser til Ydelsesindeks (Bølge 1, spor 1) Løsningsbeskrivelse til P12-28-B1 Ydelser til Ydelsesindeks (Bølge 1, spr 1) Dkument-nr.: Versin: V1.02.3 Frfatter: CE/PSZ Versinsdat: 30.0615.02.20165 Gdkender: Side 1 af 12 Indhld 1 Prjektets rammer...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0 Digital pst Snitflader Bilag A4 - REST Prtal Versin 7.0 1 Indhldsfrtegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 4 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system EU-udbud af Beskæftigelsessystem g ESDH-system Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen Københavns Kmmune Bilag 0 Ordbg Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordliste... 3 Versin 1.0 Side 2 af 9 1.

Læs mere

Sådan søger man efter job

Sådan søger man efter job Sådan søger man efter jb Udskriv venligst disse retningslinjer til fremtidig brug. Sådan søger man efter jb VIGTIGT: Klik ikke på tilbageknappen i din brwser Fuldtekstsøgning (Full Text Search) Hvis du

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P12-28-B1 Ydelser til Ydelsesindeks (Bølge 1, spor 1)

Løsningsbeskrivelse til P12-28-B1 Ydelser til Ydelsesindeks (Bølge 1, spor 1) Løsningsbeskrivelse til P12-28-B1 Ydelser til Ydelsesindeks (Bølge 1, spr 1) Dkument-nr.: Versin: V3.0 Frfatter: CVS Versinsdat: 10.05.2017 Gdkender: Side 1 af 10 Indhld 1 Prjektets rammer... 3 1.1 Frmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT Klargøringsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere