Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber - til efteruddannelsesudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg"

Transkript

1 Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber - til efteruddannelsesudvalg November 2005

2 2

3 1 Introduktion Her finder du adressen på Internettet, og sådan navigerer du på websitet...6 Vejledning til Efteruddannelsesudvalg Sådan gennemfører du login som efteruddannelsesudvalg Behandling af kurser og oprettelse af målinger Multimedie-spørgsmål Multiple-choice-spørgsmål Oprettelse af spørgsmål i multiple-choice-designeren Spørgsmålsgrupper i multiple-choice-designeren Offline-designer udvikle øvelser uden fast kobling til Internet Oprettelse af forskellige typer af multimedie-spørgsmål Oprettelse af udpegningsspørgsmål Udpegningsspørgsmål i Spørgsmålsdesigneren Oprettelse af afkrydsningsspørgsmål Afkrydsningsspørgsmål i Spørgsmålsdesigneren Oprettelse af flytteøvelse Flytteøvelser i Spørgsmålsdesigneren Oprettelse af sorteringsøvelse Sorteringsøvelser i Spørgsmålsdesigneren Oprettelse af multiple-choice-øvelse Multiple-choice-øvelser i Spørgsmålsdesigneren Oprettelse af true/false-øvelse True/false-øvelser i Spørgsmålsdesigneren Oprettelse af spørgsmålsgruppe Oprettelse af brugere Oprettelse af Test effektmåling Brugsstatistik Analyse Analyse Indlæringseffekt og indlæringsindeks Analyse Spredning og standardafvigelse Analyse Vandringsanalyse Analyse Spørgsmålsanalyse

4 10.5 Analyse Hukommelseseffekt og hukommelsesindeks Analyse Varig indlæringseffekt og varigt indlæringsindeks Analyse Gør-det-selv-analyse Vejledning for bruger / kursist Gennemførelse af test for en bruger Førstegangsregistrering for kursist Glemt pinkode Målingerne

5 1 Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du anvender Undervisningsministeriet webbaserede værktøj til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser. Vejledningen er opbygget således, at den trin for trin leder dig gennem de forskellige faser i forbindelse med gennemførelsen af en effektmåling. Webadresse Den lette måde at gå til værktøjet er via adressen: - hvorefter man bliver ledt videre til den rigtige adresse, som er: En vejledning til efteruddannelsesudvalg og kursister? Vejledningen til efteruddannelsesudvalg er opdelt på to forskellige brugere, der har hver deres funktion i systemet. Det er henholdsvis efteruddannelsesudvalg og kursister/deltagere. Hver del anviser de muligheder, som den enkelte bruger har. Årsagen, til at der findes disse to forskellige brugere, er, at udvalget på den måde kan teste deres effektmålinger på samme måde, som kursisterne skal gennemføre dem. Muligheden for at teste foreligger også direkte inde fra efteruddannelsesudvalgenes testeffektmålinger, men med anvisningerne for kursist-login, er det også muligt at teste hele processen som kursist. Kursisterne vil efter deres login kunne se en vejledning til netop dem. Det er den samme som er angivet til slut i nærværende gennemgang. Under efteruddannelsesudvalget vil nærværende vejledning og opdeling ligge til grund for onlinevejledningen, der kan hentes frem under udvalget. 5

6 2 Her finder du adressen på Internettet, og sådan navigerer du på websitet Når du har tændt din pc, klikker du på Internet-ikonet Herefter indskriver du systemets web-adresse i adressefeltet. Den lette adgang til systemet er: Hvorefter du vil blive ledt videre til den rigtige adresse: Når du har indskrevet adressen i adressefeltet, klikker du på return-tasten, hvorefter du er inde på systemets forside (billede 2.1.) Billede 2.1 Via links på forsiden kan du læse mere udførligt om sitet, bl.a. om baggrunden for oprettelsen og den administrative baggrund. Når du er inde på sitet, kan du altid anvende kontekstmenuen - også kaldet historikmenuen. Den er praktisk at anvende, når man vil tilbage til et sted på websitet, hvor man allerede har været ligesom den husker nogle af de valg, man har foretaget på de enkelte sider, så man ikke behøver at udfylde dem alle igen. 6

7 Herunder er et eksempel på en sådan liste af valg: Billede 2.2 7

8 Vejledning til Efteruddannelsesudvalg 3 Sådan gennemfører du login som efteruddannelsesudvalg Billede 3.1 nedenfor viser systemets forside, hvor du som bruger skal angive brugernavn og kodeord. Billede 3.1 Du klikker på Login / Logout øverst, hvorefter du kommer til billede 3.2 nedenfor, hvor du så kan indskrive brugernavn og kodeord. Loginfeltet Ny Kursist, der er på forsiden, er til deltagere, der skal logge sig ind med et kodeord, for at svare på et spørgeskema. 8

9 Billede 3.2 Under den vandrette bjælke øverst i billedet vil der løbende stå hvilken vej man er gået under hvert ikon. Her: Login. Således kan man hele tiden følge med i processen, og se hvilke trin man er gået frem Det skal nævnes at både Brugernavn og Password er såkaldt case sensitive, hvilket betyder, at der er forskel på, om man anvender store eller små bogstaver. 9

10 4 Behandling af kurser og oprettelse af målinger Efter login vil det første billede, du ser, være følgende: Billede 4.1 Som det kan ses i den øverste bjælke der hvor cursorhånden er nu starter man på det faneblad, der hedder Kurser. Udover Kurser er der fire øvrige faneblade, disse vil blive gennemgået senere. I forbindelse med det aktuelle faneblad har man mulighed for at tilføje eller fjerne effektmålingsspørgsmål til de enkelte uddannelser. Det første, der skal gøres, er at finde det rette kursus, hvortil man ønsker at foretage ændringer. Hvis du ikke ser nogen kurser, så fjern fluebenet ud for teksten Kun kurser med spørgsmål, og klik på Find. Som udgangspunkt bliver alle oprettede kurser vist i bunden af skærmbilledet. Hvis man ønsker at søge i disse, kan dette gøres det ved at søge på kursusnavnet eller dele af kursusnavnet. I forbindelse med søgningen efter kursus er det også muligt kun at søge efter kurser med spørgsmål. Dette gøres ved at sætte flueben i feltet Kun kurser med spørgsmål. Til hvert kursus er der knyttet en række oplysninger, nemlig kursuskode (skal bruges, hvis du senere ønsker at finde dette frem igen), start- og slutdato samt antal spørgsmål (der angives hvordan fordelingen er mellem multiple-choice-spørgsmål (mc) og multimedie-spørgsmål (mm), samt hvor mange af de tilknyttede spørgsmål, der er aktive). Når det rette kursus er fundet, er der forskellige muligheder på fanebladet. Man kan enten ændre i kursets aktive periode eller fjerne/tilføje målinger til et kursus. Hvis du ønsker at ændre i et kursus aktive periode, skal kurset markeres i den lille firkant umiddelbart til venstre for kursusnavnet, og herefter skal du klikke på. Herefter fremkommer følgende pop-up-vindue: 10

11 Billede 4.2 Som udgangspunkt er de tidligere angivne datoer for kursets start og slut angivet. Hvis du ønsker at ændre i disse, kan der enten rettes direkte i datoen, alternativt er det muligt at klikke på kalenderikonet, hvorefter følgende kalender fremkommer: Billede 4.3 Det er så muligt at navigere frem til den ønskede start eller slutdato, og datoen vælges ved blot at klikke på datoen. Når datoerne er valgt, klikkes på OK. Den anden mulighed, der er i forbindelse med fanebladet Kurser, er at oprette eller fjerne målinger til et enkelt kursus, dette gøres ved at klikke på det ønskede kursus. Behandlingen af spørgsmål vil blive gennemgået herefter. 4.1 Multimedie-spørgsmål Når der er klikket på et kursus, kommer der en side frem som nedenstående. På denne side med de to faneblade er det muligt at styre alt, hvad der har med spørgsmål at gøre. Overordnet findes der to forskellige former for spørgsmål; multimedie-spørgsmål og multiple-choice-spørgsmål. Det skal dog påpeges, at man godt kan lave multiple-choice-spørgsmål i multimedie-designeren. Multiplechoice-designeren skal ses som en mulighed, hvis man udelukkende ønsker denne slags spørgsmål og altså vil lave en test, der skal kunne printes ud og udfyldes manuelt af kursisterne. Spørgsmålene kan dog også udfyldes online. 11

12 Billede Øverst i skærmbilledet med de to faneblade kan man klikke sig frem og tilbage mellem de to spørgsmålsformer. Redigeringsmulighederne for de to designtyper er de samme, nemlig: Billede Oprettelsen af de forskellige typer af multimediespørgsmål vil blive gennemgået i efterfølgende selvstændige afsnit (afsnit 5 5.7). Det samme gør sig gældende for oprettelse af multimedie spørgsmålsgrupper. Både oprettelsen af spørgsmål og spørgsmålsgrupper gør brug af en spørgsmålsdesigner, som ligger online. Ønsker du ikke at arbejde online, er der mulighed for at downloade denne designer og arbejde på din egen computer uden at være afhængig af en internetforbindelse. Designeren kan hentes ved at klikke på Hent offline designer og følge instruktionen herefter. Ønsker du ikke at oprette dit eget spørgsmål, er der mulighed for at søge efter et allerede oprettet spørgsmål. Dette gøres ved at klikke på Find spørgsmål, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: 12

13 Billede Her er der mulighed for at søge efter spørgsmål på baggrund af en række kriterier. Det er muligt at søge vha. efteruddannelsesudvalg (vælges i drop-down-menuen), uddannelse eller ord. Det er muligt at se de enkelte spørgsmål ved at klikke på lup-ikonet umiddelbart til højre for de enkelte spørgsmål. Når du har fundet de spørgsmål, du ønsker at medtage i undersøgelsen, vælges disse ved at markere det lille felt til venstre for spørgsmålsteksten og afslutte ved at klikke på, der er øverst i billedet. Ønsker du at ændre på et spørgsmåls aktive periode, skal det aktuelle spørgsmål markeres (i den lille boks til venstre), og der skal klikkes på. Herefter fremkommer følgende vindue: Billede Her er det så muligt at ændre på datoerne. 13

14 Den sidste mulighed, der vil blive gennemgået her, er muligheden for at slette spørgsmål, hvilket gøres ved at markere spørgsmålet, der ønskes slettet (i den lille boks til venstre) og klikke på. Du skal være opmærksom på, at når først et spørgsmål er slettet, kan det ikke findes frem igen. For at et spørgsmål kan bruges i undersøgelser, skal det være aktivt, dette gøres ved at klikke på det Nej, der som udgangspunkt er ved et spørgsmål under kolonnen Aktiv. 4.2 Multiple-choice-spørgsmål På dette faneblad er der mulighed for at styre alt, hvad der har med spørgsmål at gøre. Multiple choice designeren skal ses som en mulighed, hvis man udelukkende ønsker lave en test, der skal printes ud og udfyldes manuelt af kursisterne. Den kan dog også anvendes til online afholdelse. Det første skærmbillede, man møder, indeholder den overordnede administration af spørgsmål og ser således ud: Billede Øverst i skærmbilledet kan man klikke sig frem og tilbage mellem de to spørgsmålsformer. Redigeringsmulighederne for de to designtyper er de samme, nemlig: Billede Oprettelse af spørgsmål og spørgsmålsgrupper vil blive gennemgået i underafsnittet herefter. Både oprettelsen af spørgsmål og spørgsmålsgrupper gør brug af en spørgsmålsdesigner, som ligger online. Ønsker du ikke at arbejde online, er der mulighed for at downloade denne designer og arbejde på din egen computer uden at være afhængig af en internetforbindelse. Designeren kan hentes ved at klikke på Hent offline designer og følge instruktionen herefter. Ønsker du ikke at oprette dit eget spørgsmål, eller søger du bare inspiration, så er der mulighed for at søge efter et allerede oprettet spørgsmål. Dette gøres ved at klikke på Find spørgsmål, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: 14

15 Billede Her er der mulighed for at søge efter spørgsmål på baggrund af en række kriterier. Det er muligt at søge vha. efteruddannelsesudvalg (vælges i drop-down-menuen), uddannelse eller ord. Det er muligt at se de enkelte spørgsmål ved at klikke på lup-ikonet umiddelbart til højre for de enkelte spørgsmål. Når du har fundet de spørgsmål, du evt. ønsker at medtage i din undersøgelse, vælges disse ved at markere det lille felt til venstre for spørgsmålsteksten og afslutte med at klikke på, der er øverst i billedet. Ønsker du at ændre på et spørgsmåls aktive periode, skal det aktuelle spørgsmål markeres (i en lille boks til venstre), og der skal klikkes på. Herefter fremkommer følgende vindue: Billede Her er det så muligt at ændre på datoerne. 15

16 Den sidste mulighed, der vil blive gennemgået her, er muligheden for at slette spørgsmål, hvilket gøres ved at markere spørgsmålet, der ønskes slettet (i den lille boks til venstre) og klikke på. Du skal være opmærksom på, at når først et spørgsmål er slettet, kan det ikke findes frem igen. For at et spørgsmål kan bruges i undersøgelser, skal det være aktivt, dette gøres ved at klikke på det Nej, der som udgangspunkt er ved et spørgsmål under kolonnen Aktiv Oprettelse af spørgsmål i multiple-choice-designeren For at oprette et spørgsmål skal du klikke på Opret nyt spørgsmål, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede Her skal du angive spørgsmålsteksten og vha. drop-down-menuen angive, om der er et enkelt eller flere svar til spørgsmålet, samt hvor mange svarmuligheder der skal være til spørgsmålet. Dette kan ændres senere, men man kan ikke angive mere end maksimalt fire svarmuligheder udover Ved ikke. Når dette er angivet som ønsket klikkes på OK. Herefter kommer følgende skærmbillede: Billede På baggrund af den spørgsmålsformulering, der blev angivet tidligere, skal svarmulighederne nu angives. På forrige side blev antallet af svarmuligheder angivet til to, hvorfor det er antallet her. Ønsker du alligevel at have flere svarmuligheder, kan du blot klikke på Ny valgmulighed. Men stadigvæk, så kan man ikke angive mere end maksimalt fire svarmuligheder udover Ved ikke. 16

17 Svarmuligheder kan ligeledes fjernes, hvilket gøres ved at klikke på den skraldespand, der er placeret til venstre for svarkategorierne. Som udgangspunkt er der ligeledes altid lavet en Ved ikke kategori. Som noget meget vigtigt skal de rigtige svar angives, dette gøres ved at markere i cirklen umiddelbart til venstre for svarmuligheden (i øjeblikket er gul markeret som den rigtige svarmulighed). Når alt er indstillet som ønsket, skal du klikke på Gem, og spørgsmålet er herefter oprettet Spørgsmålsgrupper i multiple-choice-designeren Spørgsmålsgrupper giver dig mulighed for at sikre, at nogle spørgsmål kommer i en bestemt, ønsket rækkefølge, - der kan dog maksimalt optræde tre spørgsmål inden for hver spørgsmålsgruppe. Som udgangspunkt vil spørgsmålene altid blive præsenteret i tilfældig rækkefølge. Dette kan dog undgås ved at oprette spørgsmålsgrupper som beskrevet nedenfor: Spørgsmålsgrupper vælges således: Billede Hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede Herefter skal du oprette et spørgsmål på nøjagtigt samme måde som beskrevet ovenfor i afsnit Når et spørgsmål er oprettet, vil spørgsmålet figurere på forsiden (der hvor det var muligt at oprette et spørgsmål), således: 17

18 Billede Ud for spørgsmålet er der markeret et 1,2,3, hvilket indikerer, at der er tale om en spørgsmålsgruppe. Tallene indikerer ligeledes det maksimale antal spørgsmål i en gruppe. Hvis du herefter ønsker at tilføje spørgsmål til gruppen, skal du klikke enten der, hvor cursoren er placeret (under Spørgsmålets navn ), eller på, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede Som det ses af stien, er man nu gået ind i gruppespørgsmålet. Her har man så mulighed for at oprette op til yderligere to spørgsmål i denne gruppe. Hvis der efter oprettelsen bliver behov for at ændre på rækkefølgen af spørgsmålene, kan dette gøres ved brug af pilene til højre. Når de ønskede spørgsmål i denne gruppe er oprettet, og rækkefølgen er som ønsket, klikkes på Spørgsmål i stien i toppen af vinduet. 18

19 4.3 Offline-designer udvikle øvelser uden fast kobling til Internet Udover ovenstående oprettelse af spørgsmål, er der desuden mulighed for anvendelse af en offlinedesigner. Offlinedesigneren giver dig grundlæggende de samme muligheder som beskrevet i hele afsnittet om multimedie og multoplechoice designeren. Den eneste forskel er at du her kan gøre det uden samtidig at være opkoblet til internettet, men i stedet arbejde lokalt på din computer. Du kan starte offline designeren ved at klikke på Hent offline designer som vist nedenfor: Billede Herefter åbnes et nyt vindue, der skal bruges til installationen af offlinedesigneren. (Sørg her for at computeren ikke har nogen pop-up blocker aktiveret). Det nye vindue der åbnes ser således ud: Billede I det nye vindue er der en beskrivelse af fremgangsmåden ved installationen. Ved at læse fra Opstart af programmet og nedefter kommer en beskrivelse af fremgangsmåden. Herefter er det blot at starte installationen ved at klikke på Start Offline Designer (Auto-installation) (såfremt din computer understøttet Java). 19

20 Som beskrevet i pop up vinduet under installationen skal der også logges ind på offline designeren. Dette gøres ved at skrive dit brugernavn og password når nedenstående vindue vises. Billede Det er samme brugernavn og password som bruges til login på systemet. Efter login fremkommer følgende vindue: Billede Her er der mulighed for at hente det kursus fra online designeren, hvortil du ønsker at designe spørgsmål. Dette gøres ved at klikke på Indlæs kursus fra server, hvorefter følgende billede fremkommer: Billede Her kan du søge efter det hvortil du ønsker at oprette spørgsmål. Skriv blot kursuskode eller navnet i boksen. Såfremt der søges på navnet skal du bruge forstørrelsesglasset til at søge. Når du har fundet frem til det rigtige kursus, er det blot at klikke på det og du vil nu vende tilbage til kursuslisten, men nu med det valgte kursus tilføjet: Billede

21 Kursus listen giver mulighed for at hente flere kurser, der skal redigeres, samt mulighed for at slette kurserne igen. Det kursus du her har hentet for serveren er tomt forstået på den måde at eventuelle spørgsmål der er oprettet på onlinedesigneren ikke er indeholdt. For at få disse med, skal kurset markeres (i den lille boks til venstre for kursusnavnet), herefter skal du klikke på Synkroniser. Systemet vil nu synkronisere den valgte undersøgelse med den der ligger online og spørgsmålene vil være hentet ned på den lokale server. For at komme i gang med selve redigeringen af spørgsmålene til det valgte kursus, klikker du blot på kursus navnet, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede Opbygningen af offline er meget lig opbygningen af online designeren, dog med den væsentlige forskel at du har mulighed for at få kontakt med dit online materiale, via Hent fra server og Gem på server. De to nye valgmuligheder giver mulighed for at hente tidligere oprettede spørgsmål fra en server, hvorefter disse kan redigeres. Efter endt redigering kan disse så igen gemmes på serveren. Det er væsentlig at holde styr på de to funktioner, så du ikke kommer til at miste dit eller andres arbejde. Optimalt set sørger du for at der kun arbejdes enten online eller offline, men alligevel skal der holdes styr på funktionerne. Hvis der rettes i et spørgsmål (eller der oprettes et nyt spørgsmål) offline, skal dette overføres til den online funktion så disse stemmer overens. Dette gøres ved at markere det aktuelle spørgsmål (i den lille firkant til venstre for navnet) og klikke på Gem på serveren. Da der så vil være en konflikt mellem det der ligger online og det du forsøger at uploade, vil systemet gøre opmærksom på dette. Derfor fremkommer følgende vindue: Billede Såfremt du stadig ønsker at uploade klikker du blot på Ignorer fejl og publicer spørgsmålene, hvorefter det eller de valgte spørgsmål vil ligge online. 21

22 Hvis der er foretaget ændringer på den online version af skemaet kan man få opdateret den version der ligger offline, ved at markere spørgsmålet og klikke på Hent fra server. For at undgå konflikter er det muligt at få en status på hvornår og hvor de enkelte spørgsmål er redigeret sidst, hvilket gøres ved at klikke på Opdater, hvorefter der vil fremkomme en information til de spørgsmål hvor der er en konflikt mellem det offline og det online. Oprettelsen af spørgsmål, eller spørgsmålsgrupper foregår på nøjagtig samme måde som ved onlinedesigneren, hvorfor der henvises til denne del af manualen. Såfremt du ønsker at oprette multiplechoice spørgsmål offline, giver designeren også mulighed for dette. Klik på Lokale multiplechoice spørgsmål, og følgende vindue vises: Billede Mulighederne her er nøjagtig de samme som for multimedie designeren. 22

23 5 Oprettelse af forskellige typer af multimedie-spørgsmål Der er som tidligere noteret 2 tilgange til udformning af spørgsmål. Nemlig multiple choice som er baseret på tekstuelle spørgsmål som også kan skrives ud på papir og så multimedie spørgsmålene, som kan indeholde mange forskellige typer af øvelser, og hvor indholdet kan illustreres med forskellige virkemidler. Multimedie-øvelserne er kun beregnet til at blive anvendt over internettet, og kan derfor ikke skrives ud og gennemføres på papir. I de følgende kapitler vil der være en gennemgang af de mange forskellige tilgange til multimedieøvelserne. Der bliver grundlæggende taget udgangspunkt i en guide også kaldet wizard, der kan hjælpe med at få øvelserne etableret meget hurtigt. Alternativet er at gå direkte ind i multimedie-designeren, og bygge en øvelse op fra grunden. 5.1 Oprettelse af udpegningsspørgsmål Klik på Opret nyt spørgsmål og følgende pop-up-vindue fremkommer: Billede Du skal her angive navnet på spørgsmålet (ikke selve spørgsmålet), ligesom spørgsmålstypen skal vælges. Der ligger en række forskellige spørgsmålsmuligheder, som kan vælges ved at klikke på drop-down-menuen. Billede Det sidste, du skal angive, er, om du vil bruge spørgsmålsguiden, eller om du hellere vil gå direkte til designeren og oprette spørgsmålet der. Ønskes spørgsmålsdesigneren vælges dette, ellers vælges OK. 23

24 Her vises en udpegningsøvelse, der laves ved hjælp af spørgsmålsdesigneren. Du skal derfor klikke på Brug spørgsmålsguiden, og næste skærmbillede ser således ud: Billede Det der skal angives på denne side, er det spørgsmål, kursisterne skal se. Klik herefter på næste: Billede Her skal man vælge det billede, der skal bruges i forbindelse med udpegningsøvelsen. Klik derfor på lup-ikonet for at fremskaffe det ønskede billede, hvorefter følgende pop-up-vindue fremkommer: 24

25 Billede Her er der mulighed for at administrere de multimediefiler, man ønsker at bruge i forbindelse med forskellige spørgsmål. I ovenstående eksempel er der tre mapper og tre billeder. Øverst i vinduet er der mulighed for at oprette nye biblioteker eller filer samt at afbryde udvælgelsen. Her vælges billedet der hedder Picnic. Dette gøres ved at klikke på. Herefter vender man tilbage til det tidligere skærmbillede (5.1.4), men nu med det valgte billede placeret som baggrundsbillede. Du kan nu klikke på Næste, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede

26 Her er der mulighed for at angive de svarmuligheder, der skal være til udpegningsøvelsen. Altså et eller flere rigtige svar samt eventuelt tilsvarende forkerte. I de firkantede bokse umiddelbart efter valgmuligheden er det muligt at specificere, hvilken af mulighederne der er den rigtige, hvilket alternativt også kan gøres senere. Ønsker du at søge efter spørgsmål i stedet for selv at skrive dem, kan dette gøres ved hjælp af lup-ikonet. Ved brug af krydserne, der er placeret til højre i skærmbilledet, kan du slette valgmuligheder. Som standard er der fire valgmuligheder til kursisten, ønskes flere klikkes der, hvor cursoren er placeret i ovenstående billede Herefter er du færdig med den del af spørgeskemadesigneren, som spørgsmålsguiden kan hjælpe med, og du skal derfor klikke på Afslut guide. Herefter lukkes spørgeskemaguiden og man kommer til selve spørgsmålsdesigneren Udpegningsspørgsmål i Spørgsmålsdesigneren Spørgsmålsdesigneren er et hjælpeprogram, der kan bruges til at oprette de spørgsmål, som kursisten skal have. Oftest vil det værre nyttigt at bruge spørgsmålsguiden til de indledende ting og derefter finpudse med designeren. Dog kan alle tingene i princippet laves direkte i designeren. På baggrund af det udfyldte i spørgsmålsguiden i afsnit 5.1 ser designeren således ud: Billede

27 Den generelle opbygning af guiden er overordnet set ligesom mange andre windows-baserede programmer. Øverst er der en menubar med en række drop-down-muligheder. I spørgsmålsguiden er det følgende: Billede Hvor der ud over de mere traditionelle muligheder er Sæt korrekthed og TestWizard, der giver mulighed for henholdsvis at angive de rigtige svar samt at teste skemaet. Billede

28 Redigeringsmuligheder, der alle relaterer til at få spørgsmålet til at se ud, som du ønsker. De muligheder, der er angivet i denne menu, er ligeledes gjort let tilgængelig i en quick menu, der findes umiddelbart under drop-down-menuerne. Billede Såfremt du ønsker at tilføje tekst eller multimedie til spørgsmålet er det tilføj-menuen, der skal anvendes. Billede Hvis det er anvendeligt at arbejde med flere forskellige varianter af spørgsmålet, er det her, de forskellige varianter kan tilføjes, og det er ligeledes her, man kan skifte mellem disse varianter. Billede Den sidste menu giver dig muligheden for at tilføje underspørgsmål til et spørgsmål. Hvis du ønsker dette, er fremgangsmåden at vælge det her, hvorefter den i afsnit 5.1 beskrevne spørgsmålsguide fremkommer, og du har nu muligheden for at oprette et nyt spørgsmål som underspørgsmål. Menuen giver dig ligeledes mulighed for at skifte frem og tilbage mellem underspørgsmål. Billede Quick menuen, som er placeret umiddelbart herunder, indeholder en række menupunkter, som også kan findes i drop-down-menuerne, men som er placeret her for lethedens skyld. Bortset fra de to ikoner helt til venstre er mulighederne de samme, som findes i Rediger-boksen. Ved at holde musen over et ikon uden at trykke på det, fremkommer ikonnavnet. Helt i bunden af skærmbilledet findes en angivelse af, hvor på skærmen cursoren befinder sig, angivet ved hjælp af nogle koordinater. I afsnit 12 kan man se eksempler på, hvordan et spørgsmål kan se ud for kursisterne, når de skal gennemføre testene. Her kan du også se, at spørgsmålenes udseende, er meget lig det, du ser, når du 28

29 designer dem. Det betyder, at den overskriftsboks, der ses i designeren (den der indeholder teksten Hvor er maden ), ligeledes kan ses. Derudover findes respondenternes navigeringsboks også i designeren. Denne er medtaget, så du som designer kan holde styr på hvor meget plads, der er at gøre godt med, og det er derfor ikke anbefalelsesværdigt at designe spørgsmål, der gemmer sig bag denne navigeringsboks. Lad os tage udgangspunkt i det tidligere eksempel og vise hvorledes, et spørgsmål kan designes. Der var tale om et udpegningsspørgsmål, og spørgsmålsteksten lød Hvor er maden?. Der var angivet tre svarmuligheder, der alle hed, Her er maden. Som udgangspunkt får vi derfor et skærmbillede som nedenstående: Billede Her er de tre svarmuligheder placeret til højre i skærmen uden for det billede, der skal udpeges på. Det er nu vores opgave at placere de tre svarmuligheder således, at et af svarene er rigtigt, og to er forkerte. Derefter skal vi have angivet, hvilken svarmulighed der er den rigtige. Ved at dobbeltklikke på en af svarmulighederne fremkommer et nyt vindue, der angiver egenskaberne for denne svarmulighed og giver muligheden for at rette i disse. Det ser således ud: 29

30 Billede Denne informationsboks indeholder oplysninger om det valgte svar. Øverst er der to rækker, der giver oplysninger om svarets placering. Derefter følger to rækker der angiver størrelsen på svarboksen. For disse fire valgmuligheder gælder, at du kan ændre værdierne direkte i boksen, men der er også mulighed for at ændre disse værdier ved at trække i boksen, hvilket vises senere. Hvis du ønsker at ændre på baggrundsfarven, skal du blot klikke på kassen (der i øjeblikket er hvid, hvilket angiver at der pt. ikke er nogen baggrundsfarve), herefter fremkommer et nyt vindue: Billede

31 I denne boks er det muligt at vælge baggrundsfarve ved blot at klikke på den ønskede farve og derefter klikke på OK. I dette tilfælde ønskes ingen baggrundsfarve, og derfor klikkes på Cancel. Herefter lukkes farvevalgsmuligheden, og du vender tilbage til boksen med informationer om valgmuligheden: Billede Der er mulighed for at ændre på teksten i valgmuligheden. Dette gøres ved ganske simpelt at redigere der, hvor der i øjeblikket står Her er maden. Farven på teksten kan ændres ved at klikke på det sorte felt, herefter foregår det som vist ved valg af baggrundsfarve. Herefter følger tre muligheder for at redigere udseendet på svarmuligheden. Disse muligheder kan ses i drop-down-boksen. Der er mulighed for at indsætte et billede i svarmuligheden. Dette gøres ved at klikke på billede, hvorefter man kan finde frem til et billede på samme måde som beskrevet tidligere. Hvis man udfylder kassen med hint, vil kursisten få vist et hint ved at køre cursoren hen over svarmuligheden. Det er muligt at angive en startværdi, hvilket ikke er relevant her, men kan være det i andre øvelser så som eksempelvis udregningsøvelser. Sidst er der mulighed for at ændre farverne på kanten af valgmulighederne, henholdsvis farven når kursisten har valgt muligheden og farven fra start. 31

32 Luk herefter boksen ved krydset i øverste højre hjørne, når egenskaberne er sat som ønsket. Herefter vender du tilbage til spørgsmålsdesigneren. Valgmuligheden har nu fået en prikket rød kant, som ser således ud: Billede Dette indikerer, at du nu kan ændre størrelse på valgmuligheden samt trække den til den ønskede placering. Hvis man tidligere kun havde klikket en enkelt gang på valgmuligheden, ville den ligeledes have fået dette udseende. Ved at føre musen over det skraverede felt i nederste højre hjørne af feltet, kan højden og bredden på boksen ændres ved at holde venstre museknap nede. Ved at klikke alle andre steder inden for boksen og holde venstre museknap nede er det muligt at flytte svarmuligheden til den ønskede position. Ydermere er det også muligt at sørge for, at svarmulighederne har samme udseende. Dette gøres nemmest ved at tilpasse en svarmulighed til det ønskede udseende, hvorefter shift-knappen holdes nede, og de øvrige svarmuligheder, du ønsker skal have samme facon, markeres. Herefter anvendes de to hurtigknapper til at sikre samme bredde og højde. Når de forskellige svarmuligheder er placeret, så en er korrekt og de to øvrige er forkerte, skal du angive den korrekte besvarelse og gemme og lukke spørgeskemadesigneren. Dette gøres således: 32

33 Billede Hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede For at gemme den rigtige besvarelse, skal du blot klikke på den rigtige svarmulighed. Herefter vil den rigtige besvarelse blive markeret med en rød kant. Dernæst skal du blot klikke øverst i skærmen, hvor der står Sæt korrekthed og derefter Tilbage til designer. 33

34 For en sikkerheds skyld er det en god ide at kontrollere, at spørgsmålet fungerer som ønsket. Dette kan du sikre ved at vælge Filer Testwizard hvorefter du vil blive præsenteret for skemaet på samme måde, som kursisten vil blive det. Efter kontrollen er det blot at vælge Filer - Gem og luk. Herefter får du endnu en gang muligheden for at sætte korrektheden og lukke skemaet. 34

35 5.2 Oprettelse af afkrydsningsspørgsmål Klik på Opret nyt spørgsmål og følgende pop-up-vindue fremkommer: Billede Du skal her angive navnet på spørgsmålet (ikke selve spørgsmålet), lige som spørgsmålstypen skal vælges. Der ligger en række forskellige spørgsmålsmuligheder, som kan vælges ved at klikke på drop-down-menuen: Billede Det, sidste man skal angive er, om du vil bruge spørgsmålsguiden, eller om du hellere vil gå direkte til designeren og oprette spørgsmålet der. Ønskes Spørgsmålsdesigneren, vælges dette, ellers vælges OK. Her vises en afkrydsningsøvelse, der laves ved hjælp af Spørgsmålsdesigneren. Du skal derfor klikke på Brug spørgsmålsguiden, og næste skærmbillede ser så således ud: 35

36 Billede Det, der skal angives på denne side, er det spørgsmål, kursisterne skal se. Klik herefter på næste: Billede Her er der mulighed for at angive de svarmuligheder, der skal være til afkrydsningsøvelsen. Altså et eller flere rigtige svar samt eventuelt tilsvarende forkerte. I de firkantede bokse umiddelbart efter valgmuligheden er det muligt at specificere hvilken af mulighederne, der er den rigtige, hvilket alternativt også kan gøres senere. Ønsker du at søge efter spørgsmål i stedet for selv at skrive dem, kan dette gøres ved hjælp af lup-ikonet. Ved brug af krydserne, der er placeret til højre i skærmbilledet, kan du slette valgmuligheder. Som standard er der fire valgmuligheder til kursisten, ønskes flere klikkes hvor cursoren er placeret i ovenstående billede

37 Herefter er du færdig med den del af spørgeskemadesigneren, som spørgsmålsguiden kan hjælpe med, og du skal derfor klikke på Afslut guide. Herefter lukkes spørgeskemaguiden, og du kommer til selve Spørgsmålsdesigneren Afkrydsningsspørgsmål i Spørgsmålsdesigneren Spørgsmålsdesigneren er et hjælpeprogram, der kan bruges til at oprette de spørgsmål, som kursisten skal have. Oftest vil det være nyttigt at bruge spørgsmålsguiden til de indledende ting og derefter finpudse med designeren. Dog kan alle tingene i princippet laves direkte i designeren. På baggrund af det udfyldte i spørgsmålsguiden i afsnit 5.2 ser designeren således ud: Billede Den generelle opbygning af guiden er overordnet set ligesom mange andre windows-baserede programmer. Øverst er der en menubar med en række drop-down-muligheder. I spørgsmålsguiden er det følgende: 37

38 Billede Hvor der ud over de mere traditionelle muligheder er Sæt korrekthed og TestWizard, der giver mulighed for henholdsvis at angive de rigtige svar samt at teste skemaet. Billede Redigeringsmuligheder, der alle relaterer til at få spørgsmålet til at se ud, som du ønsker. De muligheder, der er angivet i denne menu, er ligeledes gjort let tilgængelig i en quick-menu, der findes umiddelbart under drop-down-menuerne. 38

39 Billede Såfremt du ønsker at tilføje tekst eller multimedie til spørgsmålet er det tilføj-menuen, der skal anvendes. Billede Hvis det er anvendeligt at arbejde med flere forskellige varianter af spørgsmålet, er det her, de forskellige varianter kan tilføjes, og det er ligeledes her, man kan skifte mellem disse varianter. Billede Den sidste menu giver dig muligheden for at tilføje underspørgsmål til et spørgsmål. Hvis du ønsker dette, er fremgangsmåden at vælge det her, hvorefter den i afsnit 5.2 beskrevne spørgsmålsguide fremkommer, og du har nu muligheden for at oprette et nyt spørgsmål som underspørgsmål. Menuen giver dig ligeledes mulighed for at skifte frem og tilbage mellem underspørgsmål. Billede Quick-menuen, som er placeret umiddelbart herunder, indeholder en række menupunkter, som også kan findes i drop-down-menuerne, men som er placeret her for lethedens skyld. Bortset fra de to ikoner helt til venstre er mulighederne de samme, som findes i Rediger-boksen. Ved at holde musen over et ikon uden at trykke på det, fremkommer ikonnavnet. Helt i bunden af skærmbilledet findes en angivelse af, hvor på skærmen cursoren befinder sig angivet ved hjælp af nogle koordinater. I afsnit 12 kan man se eksempler på, hvordan et spørgsmål kan se ud for kursisterne, når de skal gennemføre testene. Her kan du også se, at spørgsmålenes udseende, er meget lig det, du ser, når du designer dem. Det betyder, at den overskriftsboks, der ses i designeren (den der indeholder teksten Hvor er maden ), ligeledes kan ses. Derudover findes respondenternes navigeringsboks også i 39

40 designeren. Denne er medtaget, så du som designer kan holde styr på hvor meget plads, der er at gøre godt med, og det er derfor ikke anbefalelsesværdigt at designe spørgsmål, der gemmer sig bag denne navigeringsboks. Lad os tage udgangspunkt i det tidligere eksempel og vise hvorledes, et spørgsmål kan designes. Der var tale om et afkrydsningsspørgsmål og spørgsmålet lød Hvilken virksomhed sælger surveyværktøjet SurveyXact?. Der var angivet tre svarmuligheder, og som udgangspunkt får vi derfor et skærmbillede som nedenstående: Billede Her er de tre svarmuligheder placeret centralt. Det er nu vores opgave at sørge for, at spørgsmålet har det rigtige udseende, samt at angive det rigtige svar. Ved at dobbeltklikke på en af svarmulighederne fremkommer et nyt vindue, der angiver egenskaberne for denne mulighed, samt giver mulighed for at rette i disse. Det ser således ud: 40

41 Billede Denne informationsboks indeholder oplysninger om det valgte svar. Øverst er der to rækker, der giver oplysninger om svarets placering. Derefter følger to rækker, som angiver størrelsen på svarboksen. For disse fire valgmuligheder gælder, at du kan ændre værdierne direkte i boksen, men der er også mulighed for at ændre disse værdier ved at trække i boksen, hvilket vises senere. Hvis du ønsker at ændre på baggrundsfarven, skal du blot klikke på kassen (der i øjeblikket er hvid, hvilket angiver at der pt. ikke er nogen baggrundsfarve), herefter fremkommer et nyt vindue: Billede

42 I denne boks er det muligt at vælge baggrundsfarve ved blot at klikke på den ønskede farve og derefter klikke på OK. I dette tilfælde ønskes ingen baggrundsfarve, og derfor klikkes på Cancel. Herefter lukkes farvevalgsmuligheden, og du vender tilbage til boksen med informationer om valgmuligheden: Billede Der er mulighed for at ændre på teksten i valgmuligheden, dette gøres ved ganske simpelt at redigere, der hvor der i øjeblikket står Undersøgelse A/S. Farven på teksten kan ændres ved at klikke på det sorte felt, herefter foregår det som vist ved valg af baggrundsfarve. Herefter følger tre muligheder for at redigere udseendet af svarmuligheden. Disse muligheder kan ses i drop-down-boksen. Der er mulighed for at indsætte et billede i svarmuligheden, hvilket gøres ved at klikke på billede, hvorefter man kan finde frem til et billede på samme måde som vist tidligere. Hvis man udfylder kassen med hint, vil kursisten få vist et hint ved at køre cursoren hen over svarmuligheden. Sidst er der mulighed for at ændre farverne på kanten af valgmulighederne. Luk herefter boksen ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne, når egenskaberne er sat som ønsket. Herefter vender du tilbage til Spørgsmålsdesigneren. Ved blot at klikke på valgmulighederne er det ligeledes muligt at ændre udseende og placering på designet. Når man klikker en enkelt gang på en boks ændres udseendet således: 42

43 Billede Dette indikerer, at du nu kan ændre på valgmulighedens størrelse samt trække den til den ønskede placering. Hvis man tidligere kun havde klikket en enkelt gang på valgmuligheden, ville den ligeledes have fået dette udseende. Ved at føre musen over det skraverede felt i nederste højre hjørne af feltet, kan højden og bredden på boksen ændres ved at holde venstre museknap nede. Ved at klikke alle andre steder inden for boksen og holde venstre museknap nede er det muligt at flytte svarmuligheden til den ønskede position. Ydermere er det også muligt at sørge for, at svarmulighederne har samme udseende. Dette gøres nemmest ved at tilpasse en svarmulighed til det ønskede udseende, hvorefter shift-knappen holdes nede, og de øvrige svarmuligheder, du ønsker skal have samme facon, markeres. Herefter anvendes de to hurtigknapper til at sikre samme bredde og højde. Når udseendet af spørgsmålet er som ønsket, skal du angive den korrekte besvarelse og gemme og lukke spørgeskemadesigneren. Dette gøres således: Billede

44 Hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede For at gemme den rigtige besvarelse skal du blot klikke på den rigtige. Herefter vil den rigtige besvarelse blive markeret med et flueben. Dernæst skal du blot klikke øverst i skærmen, hvor der står Sæt korrekthed og derefter Tilbage til designer. For en sikkerheds skyld er det en god ide at kontrollere, at spørgsmålet fungerer som ønsket. Dette kan du sikre ved at vælge Filer Testwizard hvorefter du vil blive præsenteret for skemaet på samme måde, som kursisten vil blive det. Efter kontrollen er det blot at vælge Filer - Gem og luk. Herefter får du endnu engang muligheden for at sætte korrektheden og lukke skemaet. 44

45 5.3 Oprettelse af flytteøvelse Klik på Opret nyt spørgsmål og følgende pop-up-vindue fremkommer: Billede Du skal her angive navnet på spørgsmålet (ikke selve spørgsmålet), ligesom spørgsmålstypen skal vælges. Der ligger en række forskellige spørgsmålsmuligheder, som kan vælges ved at klikke på drop-down-menuen: Billede Det sidste, du skal angive, er, om du vil bruge spørgsmålsguiden, eller om du hellere vil gå direkte til designeren og oprette spørgsmålet der. Ønskes Spørgsmålsdesigneren vælges dette, ellers vælges OK. Her vises en flytteøvelse, som laves ved hjælp af spørgsmålsdesigneren. Du skal derfor klikke på Brug spørgsmålsguiden, og næste skærmbillede vil dernæst se således ud: 45

46 Billede Det, der skal angives på denne side, er det spørgsmål, kursisterne skal se. Klik herefter på næste: Billede Her skal man vælge det billede, der skal bruges i forbindelse med flytteøvelsen. Klik derfor på lupikonet for at finde det ønskede billede, hvorefter følgende pop-up-vindue fremkommer: 46

47 Billede Her er der mulighed for at administrere de multimediefiler, du ønsker at bruge i forbindelse med dine spørgsmål. I ovenstående eksempel er der tre mapper og tre billeder. Øverst i vinduet er der mulighed for at oprette nye biblioteker eller filer samt at afbryde udvælgelsen. Billeder vælges ved at klikke på. Herefter vender man tilbage til det tidligere skærmbillede (billede 5.3.4), men nu med det valgte billede placeret som baggrundsbillede. Du kan nu klikke på næste, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede

48 Her er der mulighed for at angive de svarmuligheder der skal være til flytningsøvelsen. Som vi skal se senere, drejer flytningsøvelsen om, at kursisterne skal flytte en række ting hen til det sted på billedet, hvor de hører til. I ovenstående er der valgt tre ting, som kursisterne skal placere på det tidligere valgte billede. Ønsker du at søge efter spørgsmål i stedet for selv at skrive dem, kan dette gøres ved hjælp af lupikonet. Ved brug af krydserne, der er placeret til højre i skærmbilledet, kan du slette valgmuligheder. Som standard er der fire valgmuligheder til kursisten, ønskes flere klikkes hvor cursoren er placeret i ovenstående billede Herefter er du færdig med den del af spørgeskemadesigneren som spørgsmålsguiden kan hjælpe med, og derfor skal du nu klikke på Afslut guide. Herefter lukkes spørgeskemaguiden, og du kommer til selve spørgsmålsdesigneren Flytteøvelser i Spørgsmålsdesigneren Spørgsmålsdesigneren er et hjælpeprogram, der kan bruges til at oprette de spørgsmål, som kursisten skal have. Oftest vil det være nyttigt at bruge spørgsmålsguiden til de indledende ting og derefter finpudse med designeren. Dog kan alle tingene i princippet laves direkte i designeren. På baggrund af det udfyldte i spørgsmålsguiden i afsnit 5.3 ser designeren således ud: Billede Den generelle opbygning af guiden er overordnet set ligesom mange andre windows-baserede programmer. 48

49 Øverst er der en menubar med en række drop-down-muligheder. I spørgsmålsguiden er det følgende: Billede Hvor der ud over de mere traditionelle muligheder er Sæt korrekthed og TestWizard, der giver mulighed for henholdsvis at angive de rigtige svar samt at teste skemaet. Billede Redigeringsmuligheder, der alle relaterer til at få spørgsmålet til at se ud, som du ønsker. De muligheder, der er angivet i denne menu, er ligeledes gjort let tilgængelig i en quick menu, der findes umiddelbart under drop-down-menuerne. 49

50 Billede Såfremt du ønsker at tilføje tekst eller multimedie til spørgsmålet, er det tilføj-menuen, der skal anvendes. Billede Hvis det er anvendeligt at arbejde med flere forskellige varianter af spørgsmålet er det her forskellige varianter kan tilføjes, og det er ligeledes her at man kan skifte mellem disse varianter. Billede Den sidste menu giver dig muligheden for at tilføje underspørgsmål til et spørgsmål. Hvis du ønsker dette, er fremgangsmåden at vælge det her, hvorefter den i afsnit 5.3 beskrevne spørgsmålsguide fremkommer og du kan nu oprette et nyt spørgsmål som underspørgsmål. Menuen giver ligeledes mulighed for at skifte frem og tilbage mellem underspørgsmål. Billede Quick menuen, som er placeret umiddelbart herunder, indeholder en række menupunkter, som også kan findes i drop-down-menuerne, men som er placeret her for lethedens skyld. Bortset fra de to ikoner helt til venstre er mulighederne de samme, som findes i Rediger-boksen. Ved at holde musen over et ikon uden at trykke på det, fremkommer ikonnavnet. Helt i bunden af skærmbilledet findes en angivelse af, hvor på skærmen cursoren befinder sig, angivet ved hjælp af nogle koordinater. I afsnit 12 kan man se eksempler på, hvordan et spørgsmål kan se ud for kursisterne, når de skal gennemføre testene. Her kan du også se, at spørgsmålenes udseende er meget lig det, du ser, når du designer dem. Det betyder, at den overskriftsboks, der ses i designeren (den der indeholder teksten Hvor er de forskellige ), ligeledes kan ses. Derudover findes respondenternes navigeringsboks 50

51 også i designeren, denne er medtaget, for at du som designer kan holde styr på, hvor meget plads, der er at gøre godt med, og det er derfor ikke anbefalelsesværdigt at designe spørgsmål, der gemmer sig bag denne navigeringsboks. Lad os tage udgangspunkt i det tidligere eksempel og vise, hvorledes et spørgsmål kan designes. Der var tale om en flytteøvelse, og spørgsmålsteksten lød Hvor er de forskellige ting på bilen?. Der var angivet tre svarmuligheder, og som udgangspunkt får vi derfor et skærmbillede som nedenstående: Billede Her er de tre svarmuligheder samt de tre rigtige svar placeret centralt. Det er nu vores opgave at sørge for, at spørgsmålet har det rigtige udseende, samt at angive det rigtige svar. Ved at dobbeltklikke på en af svarmulighederne, fremkommer et nyt vindue, der angiver egenskaberne for denne mulighed, samt giver mulighed for at rette i disse. Det ser således ud: 51

52 Billede Denne informationsboks indeholder oplysninger om det valgte svar. Øverst er der to rækker, der giver oplysninger om svarets placering. Derefter følger to rækker, som angiver størrelsen på svarboksen. For disse fire valgmuligheder gælder, at du kan ændre værdierne direkte i boksen, men der er også mulighed for at ændre disse værdier ved at trække i boksen, hvilket vises senere. Hvis du ønsker at ændre på baggrundsfarven, skal du blot klikke på kassen (der i øjeblikket er hvid, hvilket angiver at der pt. ikke er nogen baggrundsfarve), herefter fremkommer et nyt vindue: Billede

53 I denne boks er det muligt at vælge baggrundsfarve ved blot at klikke på den ønskede farve og derefter klikke på OK. I dette tilfælde ønskes ingen baggrundsfarve, og derfor klikkes på Cancel. Herefter lukkes farvevalgsmuligheden, og du vender tilbage til boksen med informationer om valgmuligheden: Billede Det er muligt at ændre på teksten i valgmuligheden, dette gøres ved ganske simpelt at redigere der hvor der i øjeblikket står Hækspoiler. Farven på teksten kan ændres ved at klikke på det sorte felt, herefter foregår det som vist ved valg af baggrundsfarve. Herefter følger tre muligheder for at redigere udseendet af svarmuligheden. Disse muligheder kan ses i drop-down-boksen. Der er mulighed for at indsætte et billede i svarmuligheden, hvilket gøres ved at klikke på billede, hvorefter man kan finde frem til et billede på samme måde som vist tidligere. Hvis man udfylder kassen med hint, vil kursisten få vist et hint ved at køre cursoren hen over svarmuligheden. Sidst er der mulighed for at ændre farverne på kanten af valgmulighederne. Luk herefter boksen ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne, når egenskaberne er sat som ønsket. Herefter vender du tilbage til spørgsmålsdesigneren. 53

54 Ved blot at klikke på valgmulighederne er det ligeledes muligt at ændre udseende og placering på designet. Når man klikker en enkelt gang på en boks ændres udseendet således: Billede Dette indikerer, at du nu kan ændre størrelse på valgmuligheden samt trække den til den ønskede placering. Hvis man tidligere kun havde klikket en enkelt gang på valgmuligheden, ville den ligeledes have fået dette udseende. Ved at føre musen over det skraverede felt i nederste højre hjørne af feltet, kan højden og bredden på boksen ændres ved at holde venstre museknap nede. Ved at klikke alle andre steder inden for boksen og holde venstre museknap nede er det muligt at flytte svarmuligheden til den ønskede position. Ydermere er det også muligt at sørge for, at svarmulighederne har samme udseende. Dette gøres nemmest ved at tilpasse en svarmulighed til det ønskede udseende, hvorefter shift-knappen holdes nede, og de øvrige svarmuligheder, du ønsker skal have samme facon, markeres. Herefter anvendes de to hurtigknapper til at sikre samme bredde og højde. Når udseendet af spørgsmålet er som ønsket, skal du angive den korrekte besvarelse og gemme og lukke spørgeskemadesigneren. Dette gøres således: Billede

55 Hvorefter følgende skærmbillede fremkommer: Billede For at gemme den rigtige besvarelse skal du nu placere valgmulighederne korrekt, altså placere boksen med hjul hvor den hører til osv.. Herefter skal du blot klikke øverst i skærmen, hvor der står Sæt korrekthed og derefter Tilbage til designer. For en sikkerheds skyld er det en god ide at kontrollere, at spørgsmålet fungerer som ønsket. Dette kan du sikre ved at vælge Filer Testwizard, hvorefter du vil blive præsenteret for skemaet på samme måde, som kursisten vil blive det. Efter kontrollen er det blot at vælge Filer - Gem og luk. Herefter får du endnu engang muligheden for at sætte korrektheden, og lukke skemaet. 55

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17

Login side 3. Upload af billeder side 8. Upload billeder via Drag&Drop side 14. Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Opdater din crawl side 5 Upload af billeder side 8 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten side 17 Vælg en valgfri side i playlisten

Læs mere

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet).

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Wipigo Galleri. Brugsforvirring Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Kategorier/Gallerier/Albums, flere benævnelser for den samme ting.

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Spørgeskema på HVAL.DK

Spørgeskema på HVAL.DK Skive, d. 24-05-2006 Journal nr. 7.5.286 Spørgeskema på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med Videndeling. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Brugervejledning @venbuild Light

Brugervejledning @venbuild Light HÅNDBOG FOR SYSTEMADMINISTRATOR/REDAKTØR Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM @VENBUILD LIGHT... 3 ADGANG... 3 OVERSIGT OVER LÆRINGSOBJEKTER... 4 NAVIGATION... 5 OVERSIGT OVER VARIANTER... 5 OVERSIGT OVER EGNE

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Intro Hjemmesidens opbygning 1 Manual til Vandværksløsninger 1. Intro Hjemmesidens opbygning Intro Hjemmesidens opbygning 2 Hjemmesidens opbygning, som brugeren ser den Intro Hjemmesidens opbygning 3 Siden

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 1. Følg linket til Lavasoft her for at installere programmet Ad-aware SE. I skrivende stund

Læs mere

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden -

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - 2 Tekniske forudsætninger: Programmet kan normalt afvikles i almindeligt brugte browsere.

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...18 PC Sådan installerer du Chili Cloud på PC Åbn den mail du har modtaget med Chili Cloud

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...18 PC Sådan installerer du Chili Cloud på PC Åbn den mail du har modtaget med Chili Cloud

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del II Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Opret en Google konto (punkt 1-4).. 3 Upload filer fra computeren til Google docs

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014

Jobcenter Vinduet. Version 01.00 Light 2014 Jobcenter Vinduet Version 01.00 Light 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2014 Jobcenter vinduet Jobcenter vinduet giver mulighed for, at det enkelte jobcenter kan kommunikere direkte til

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV

BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Gymtech Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN I SYSTEMET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Installations guide. Online harddisk (Chili Cloud) til PC og Mac

Installations guide. Online harddisk (Chili Cloud) til PC og Mac Installations guide Online harddisk (Chili Cloud) til PC og Mac 2 Indhold PC installations guide 04 Sådan administrerer du Chili Cloud 11 Gendan filer der er blevet slettet 16 Mac installations guide 18

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...18 PC Sådan installerer du Chili Cloud på PC Åbn den mail du har modtaget med Chili Cloud

Læs mere

IntraWeb med SkoleKom Version 2.1, april 2003 Brugervejledning Tilrettelæggelse & indhold via FirstClass Klient version. 7.*

IntraWeb med SkoleKom Version 2.1, april 2003 Brugervejledning Tilrettelæggelse & indhold via FirstClass Klient version. 7.* IntraWeb med SkoleKom Version 2.1, april 2003 Brugervejledning Tilrettelæggelse & indhold via FirstClass Klient version. 7.* Indhold 1 Indledning og læsevejledning... 3 1.1 Indholdsleverandører og administratorer...

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Indhold Indledning... 2 Installation af Citrix receiver... 3 Tilpas dit startbillede... 9 Start et program... 11 Log af

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk www.deberejstesklub.dk Log ind som medlem. Opret indhold Beretning Nedenstående giver en beskrivelse til oprettelse af en rejseberetning. Visse af felterne er

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først Guide til Velkommen til Bring Online For at kunne bruge Bring Online, skal du have bredbånd, ca. 1 Mbit/sek, og en computer med Windows 2000 eller senere og Internet Explorer 6, 7 eller 8. Hvis du ønsker

Læs mere

Download Her downloader og installer du AO. Værktøj. Dokumentation Beskrivelse af programmets. Om Forklaring på sitets historie og navn.

Download Her downloader og installer du AO. Værktøj. Dokumentation Beskrivelse af programmets. Om Forklaring på sitets historie og navn. AO Værktøj Under arbejdet med at søge efter indførsler i kirkebøger og folketællinger, vil du hurtigt opdage, at der skal hentes mange opslag, før du finder det rigtige, og at det tager lidt tid at hente

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad I det følgende vil vi gennemgå de forskellige funktioner, i web applikationen som skal anvendes til bestilling af mad. Trin for trin kan

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere